Byloshi Investments. Jaarverslag 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Byloshi Investments. Jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 Byloshi Investments Jaarverslag 2013 Datum: 5 maart 2014

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder Byloshi Investments Byloshi Investment Fund Vergunning AIFMD Beleggingsresultaten QTR Invest Project review fondsdocumentatie Project jaarverslagen bewaarstichtingen Beurs ffecten Belastingdienst Ondernemerschap Werkplekvergoeding LinkedIn bedrijfsprofiel 9 2 Jaarrekening Balans Resultaat Resultaatbestemming 12 3 Verklaring en ondertekening 13 Byloshi Investments Jaarverslag 2013 Pagina 2 van 13

3 1 Verslag van de beheerder 1.1 Byloshi Investments Byloshi Investments is een eenmanszaak en wordt gedreven door de heer Johannes Antonius Hermanus Vorstenbosch, geboren op 13 november 1967 te Boxtel, en wonende aan De Papiermaker 1, 5283 ZP, Boxtel. Byloshi Investments vervult beheertaken voor beleggingsfondsen. Evenals voorgaande jaren voerde Byloshi Investments ook in 2013 het volledige beheer, de bewaring en administratieve taken uit van het Byloshi Investment Fund. Sinds 2012 stelt Byloshi Investments zich ook beschikbaar voor het uitvoeren van beheerprojecten van collega fondsbeheerders en vermogensbeheerders. Het in 2012 aangevangen externe beheerproject voor QTR Invest werd begin 2013 succesvol afgerond. De opdrachtgever was zeer tevreden over het geleverde werk. In het najaar van 2013 heeft Byloshi Investments derhalve nog een ander project voor QTR Invest uit mogen voeren, met bescheiden trots, wederom tot grote tevredenheid van de opdrachtgever. In september 2013 heeft de heer Vorstenbosch deelgenomen aan de rubriek 'De favoriet van...' van Beurs ffecten. 1.2 Byloshi Investment Fund Het Byloshi Investment Fund is een beleggingsfonds dat bestaat uit een drietal verschillende, van elkaar onafhankelijke beleggingsstrategieën, genaamd: Byloshi Earth, Byloshi Swing en Byloshi Time Vergunning In Nederland is een aanbieder van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling vergunningplichtig ingevolge de Wet op het financieel toezicht (Artikel 2:65, eerste lid). Byloshi Investments stond ook in 2013 (nog) niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het is overigens wel de intentie om in de toekomst een vergunning voor het aanbieden van rechten van deelneming in het Byloshi Investment Fund aan te vragen. Een dergelijke vergunning vergt met de huidige kosten en eisen een dusdanig grote investering dat deze nog ver buiten het financiële bereik ligt van Byloshi Investments. In een poging hier iets aan te doen heeft Byloshi Investments in oktober 2012 de Minister van Financiën schriftelijk verzocht de (vaste) toezichtkosten en (vaste) kapitaalgarantie eisen variabel te maken op basis van het beheerd fondsvermogen. Ruim 4 maanden later, in februari 2013 heeft Byloshi Investments hierop een schriftelijk antwoord ontvangen. De brief kwam van de afdeling Directie Financiële Markten en was Byloshi Investments Jaarverslag 2013 Pagina 3 van 13

4 ondertekend door het Hoofd afdeling marktgedrag en effectenverkeer. Uit de brief blijkt dat de Minister de huidige regelgeving acceptabel vindt en het derhalve niet nodig acht deze aan te passen. Daarnaast wordt vermeld dat de Nederlandse wetgeving grotendeels gebaseerd is op Europese regelgeving. Nederland heeft hier slechts beperkt invloed op. Zolang Byloshi Investments niet beschikt over een vergunning voor het aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling, mogen rechten van deelneming slechts van het Byloshi Investment Fund worden aangeboden vanaf een minimum initiële inleg van ,- volgens de AIFMD. Hier geldt overigens wel een registratieplicht bij de AFM, die uiterlijk 22 juli 2014 moet hebben plaatsgevonden. Mede vanwege deze hoge investeringsdrempel zijn in 2013 nog geen participanten toegetreden. Het belegd vermogen bestond in 2013 dan ook uitsluitend uit privé vermogen van de beheerder AIFMD Op 22 juli 2013 is de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) in Nederland in werking getreden. Deze richtlijnen gelden ook voor Byloshi Investments. Tot op heden heeft Byloshi Investments het Byloshi Investment Fund zonder toezichtkosten mogen beheren onder de vrijstelling. Momenteel is sprake van een overgangsregeling tot 22 juli Uiterlijk per deze datum dient Byloshi Investments een keuze te maken uit één van de volgende vier mogelijkheden: Aanvragen van een volledige vergunning voor het aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling; Directe kosten: ,-. Kapitaal garantie eis: ,-. Registreren bij de AFM; Investeringsdrempel van ,-. Directe eenmalige kosten: 1.500,- Het Byloshi Investment Fund 'onderbrengen' bij een collega beheerder die beschikt over de benodigde vergunning; Extra kosten jaarlijks ongeveer 1% à 2% van het fondsvermogen. Het Byloshi Investment Fund opheffen Beleggingsresultaten De hoofdstrategie Byloshi Earth is met een jaarrendement van 2,34% als enige achter gebleven op het doelrendement van 8%. De andere twee strategieën hebben in 2013 hun beleggingsdoelen ruimschoots gehaald. Byloshi Swing voldeed met een rendement van 13,97% ruim aan de doelstelling van 12%. Met ruim anderhalve keer de doelstelling van 16% kwam het jaarrendement van Byloshi Time uit op 24,36%. Ter vergelijking: De MSCI World (Net EUR) index steeg in 2013 met 21,21%. Byloshi Investments Jaarverslag 2013 Pagina 4 van 13

5 1.3 QTR Invest Byloshi Investments geniet nog geen inkomsten uit het beheer van het Byloshi Investment Fund. De heer Vorstenbosch biedt derhalve zijn kennis en ervaring op het gebied van beleggen en fondsbeheer aan, aan collega fondsbeheerders. In 2013 heeft Byloshi Investments onderstaande projecten uitgevoerd voor QTR Invest. De ontvangen vergoedingen voor het uitvoeren van deze twee beheerprojecten bepalen de volledige omzet van Byloshi Investments in Project review fondsdocumentatie Het eerste project voor QTR Invest dat eind 2012 al van start was gegaan betrof het reviewen van de fondsdocumentatie. Het betrof de volgende documenten: De prospectus van het QTR Fund en QTR Fund XL (Engels) De Due Diligence Vragenlijst (Nederlands) Overzicht voorwaarden (Nederlands) Principles of Fund Governance (Engels) Inschrijfformulieren (Nederlands en Engels) Mutatieformulieren (Nederlands en Engels) Statuten Beheerder (Nederlands) Statuten Bewaarder (Nederlands) De opdracht bestond uit het actualiseren van deze documenten, zodat zij (weer) aansluiten bij de huidige wet- en regelgeving, de huidige situatie van de fondsen en de huidige (personele) situatie van QTR Invest. In het voorjaar van 2013 werd dit project succesvol afgerond. De aangepaste fondsdocumentatie is gedateerd per 1 mei 2013 en wordt sindsdien gepubliceerd op de website van QTR Invest, De opdrachtgever was zeer tevreden over de samenwerking en het resultaat van dit eerste externe project van Byloshi Investments getuigen de letterlijke reactie van de opdrachtgever: "Hartelijk dank voor al jouw uitstekende werk! Wij vonden de samenwerking met jou zeer plezierig en zijn zeker van plan ook in de toekomst van jouw expertise gebruik te maken. We zijn zeer te spreken over jouw flexibiliteit en oog voor detail. Je hebt ons op een hoop punten gewezen die we zelf over het hoofd hadden gezien en ze zeer netjes in de documentatie verwerkt.... Het ziet er allemaal pico bello uit." Project jaarverslagen bewaarstichtingen Bovenstaande reactie van QTR Invest bleek zeker geen loze opmerking. Zij deed haar woorden gestand door Byloshi Investments in oktober 2013 te verzoeken een tweede project uit te voeren. Byloshi Investments Jaarverslag 2013 Pagina 5 van 13

6 De opdracht van dit project was het opstellen van de jaarrekeningen en de jaarverslagen van de bewaarstichtingen van alle QTR beleggingsfondsen over de jaren 2010 t/m In totaal betrof het een zevental jaarverslagen. De heer Vorstenbosch heeft deze opdracht in dank aanvaard en naar volle tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd. 1.4 Beurs ffecten In september heeft de heer Hans Vorstenbosch deelgenomen aan de rubriek 'De favoriet van...' van Beurs ffecten. Deze rubriek, waarin beursexperts hun favoriete beleggingsproduct toelichten is opgezet door de heer Robert Baars. De link van de publicatie: Deze publicatie wordt slechts een half jaar 'gratis' gepubliceerd. Tegen betaling is het mogelijk deze publicatie langer via de website van Beurseffecten beschikbaar te laten staan. Byloshi Investments heeft inmiddels besloten geen gebruik te maken van deze betaalde publicatie mogelijkheid. Derhalve wordt deze publicatie hieronder (het betreft de schuin gedrukte tekst) bij hoge uitzondering integraal opgenomen in dit jaarverslag. De favoriet van... Hans Vorstenbosch bij Byloshi Hans Vorstenbosch Investment Manager Byloshi Investments Mijn favoriete product is de Byloshi Earth strategie van het Byloshi Investment Fund, dat wordt beheerd door Byloshi Investments. Dit beleggingsfonds is mijn favoriet vanwege onderstaande kenmerken: Ultieme spreiding (details onder kopje Strategie); Acceptabel rendement: 21,27% sinds start op 1 juli 2010 t/m 10 september 2013, dat komt neer op een samengesteld jaarrendement van 6,22%; Lage volatiliteit: 0,55% sinds start op 1 juli 2010 t/m 10 september 2013; Lage kosten: beheerkosten: 0,52% per jaar, verkoopkosten 0,5%; Dagliquiditeit. Strategie Bij beleggen is een goede spreiding essentieel. Byloshi Earth bestaat uit een (naar mening van de beheerder) ideale samenstelling van low-cost trackers in Byloshi Investments Jaarverslag 2013 Pagina 6 van 13

7 Wereldwijde aandelen, Europese aandelen, Emerging Markets aandelen, Bedrijfsobligaties, Vastgoed, Commodities, Managed Futures en Private Equity. In principe gaat Byloshi Earth uit van de basis streefwegingen vermeld in de tabel links. Deze portefeuillesamenstelling zal naar verwachting op de lange duur de MSCI World Index (EUR) volgen, maar heeft als belangrijk voordeel dat door de grote spreiding een lagere volatiliteit zal worden behaald. In de praktijk blijkt dat het gros van de fondsbeheerders de markt (lees: index) niet structureel kan verslaan. Dit is eigenlijk ook wel logisch, want in tegenstelling tot beleggingsfondsen hoeven van indexen geen beheervergoeding, geen distributievergoeding, geen accountantskosten, geen toezichtkosten en al helemaal geen winstdeling ingehouden te worden. De strategie van Byloshi Earth komt dan ook voort uit bovenstaand feit; Als je de markt niet structureel kunt verslaan, dan volg je de markt toch gewoon. Diverse partijen als ishares hebben het mogelijk gemaakt om tegen een relatief lage vergoeding een veelheid aan indexen te volgen. Hiervoor hebben zij zogenaamde Exchange Traded Funds (ETFs), ook wel trackers genoemd, in de markt gezet. Bij de strategie van Byloshi Earth ligt de nadruk op trackers gebaseerd op aandelen. Aandelen leveren op de langere termijn namelijk het hoogste rendement op, gemiddeld zo n 8% à 9% per jaar. Bedrijfsobligaties en vastgoed leveren over het algemeen een iets lager rendement op dan aandelen, zo n 7% per jaar, maar maken toch deel uit van de Byloshi Earth strategie vanwege de lagere volatiliteit. Het heeft derhalve een stabiliserend effect op de portefeuille. Commodities leveren op zichzelf weliswaar niets op, maar bieden een goede bescherming tegen inflatie. Managed Futures renderen op lange termijn iets minder dan aandelen, maar doordat zij niet tot nauwelijks correleren met aandelenmarkten verlaagt dit de volatiliteit van Byloshi Earth. Private Equity levert over het algemeen het allerhoogste rendement op. Deze asset categorie is toegevoegd om de iets lagere verwachte rendementen van bedrijfsobligaties, vastgoed, commodities en managed futures mee te compenseren. Doel en Doelgroep Byloshi Earth is met name bedoeld voor beleggers die verstandig willen beleggen, maar zelf niet de kennis en/of tijd hebben om een goed gespreide portefeuille te beheren. Het langjarig gemiddeld doelrendement is 8% per jaar. Byloshi Investments Jaarverslag 2013 Pagina 7 van 13

8 1.5 Belastingdienst In november 2013 heeft Byloshi Investments bezoek gehad van de Belastingdienst voor een boekenonderzoek over de periode 1 januari 2012 t/m 30 september De heer Vorstenbosch heeft de controleur van de Belastingdienst hartelijk ontvangen en haar vanzelfsprekend volledige openheid, medewerking en inzage in gevraagde stukken gegeven. Medio januari 2014 heeft de Belastingdienst naar aanleiding van haar boekenonderzoek een rapport met bevindingen en conclusies gestuurd. De belangrijkste relevante bevindingen en conclusies uit dit rapport zijn: Ondernemerschap De Belastingdienst is van mening dat Byloshi Investments zich ook voor wat betreft het boekjaar 2012 fiscaal gezien nog niet als onderneming mag kwalificeren. Naar mening van de heer Vorstenbosch geeft de Belastingdienst echter onvoldoende onderbouwing om haar 'mening' te kunnen objectiveren. De heer Vorstenbosch is het nadrukkelijk niet eens met dit standpunt. Hij heeft hier eind januari 2014 dan ook schriftelijk bezwaar op aangetekend Werkplekvergoeding Volgens de Belastingdienst mogen de betaalde werkplekvergoeding en kosten voor beveiliging niet worden gerekend tot de bedrijfskosten. De reden hiervoor is dat de werkruimte en het beveiligingssysteem zich in de privé woning van de heer Vorstenbosch bevinden, er is derhalve geen sprake van een zelfstandige werkruimte. Byloshi Investments beschikt (nog) niet over voldoende financiële middelen om zich een zelfstandige werkplekruimte te kunnen permitteren. Byloshi Investments maakt derhalve gebruik van de privé werkplek van de heer Vorstenbosch. Hiervoor heeft Byloshi Investments maandelijks een vast bedrag aan werkplekvergoeding betaald aan privé. De hoogte van deze vergoeding is zeer zorgvuldig en zo realistisch mogelijk vastgesteld om zakelijk gebruik en privé gebruik zo zuiver mogelijk te onderscheiden. In het kader van transparantie, waar de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een groot voorstander van is, vindt de heer Vorstenbosch ook dat het vanzelfsprekend is dat de werkelijke opbrengsten en kosten zo zuiver mogelijk in de bedrijfsadministratie worden verwerkt en dat deze vervolgens één op één aansluiten op de opgegeven bedragen in de belastingaangifte. Het streven aldus: Werkelijkheid = Bedrijfsadministratie = Belastingaangifte. Echter, vanwege de fiscale wetgeving op dit punt is het helaas niet mogelijk om zowel de bedrijfsadministratie als de belastingaangifte overeen te laten komen met de werkelijke situatie. De heer Vorstenbosch betreurt dit ten zeerste. Byloshi Investments Jaarverslag 2013 Pagina 8 van 13

9 Hierdoor kan Byloshi Investments helaas niet langer vasthouden aan een heldere bedrijfsadministratie en zullen verschillen tussen de werkelijkheid en de aangifte aan de Belastingdienst met tegenzin geaccepteerd moeten worden. Vanwege deze belastingregeling werd Byloshi Investments dus voor het volgende dilemma geplaatst: 1. Voortaan twee administraties bijhouden, één conform de werkelijkheid en één conform de wensen van de Belastingdienst. Aldus, of Werkelijkheid = Bedrijfsadmin. (W) Bedrijfsadmin. (B) = Belastingdienst 2. De huidige bedrijfsadministratie aan te passen aan de wensen van de Belastingdienst. Aldus, Werkelijkheid Bedrijfsadministratie (W/B) = Belastingdienst Zoals eerder vermeld is Byloshi Investments een groot voorstander van transparantie. Hier horen zeker geen schaduwadministraties bij. Derhalve heeft Byloshi Investments gekozen voor de minst slechte van bovenstaande twee opties, namelijk de 2 e optie. Dit betekent dat de betaalde werkplekvergoedingen gecorrigeerd dienen te worden. Dit heeft natuurlijk wel het negatieve effect dat de resultaten van Byloshi Investments positiever worden gepubliceerd dan in werkelijkheid het geval is. Op 15 december 2013 heeft Byloshi Investments alle betaalde werkplekvergoedingen vanaf de start van de onderneming in 2010 terugontvangen van de heer Vorstenbosch privé. Per saldo heeft Byloshi Investments dus niets betaald voor het gebruik van de privé werkplek. De heer Vorstenbosch heeft derhalve achteraf gefungeerd als sponsor voor de bedrijfswerkplek van Byloshi Investments. Hetzelfde geldt voor de aanschaf van een beveiligingssysteem ter beveiliging van de bedrijfsmiddelen en bedrijfsadministratie. Om de bedrijfsadministratie aan te passen aan de wensen van de Belastingdienst heeft de heer Vorstenbosch het beveiligingssysteem op 24 december 2013 privé gekocht van Byloshi Investments tegen de oorspronkelijke aanschafwaarde. 1.6 LinkedIn bedrijfsprofiel Op 18 maart 2013 heeft Byloshi Investments een LinkedIn bedrijfsprofiel aangemaakt. De link naar dit LinkedIn bedrijfsprofiel: https://www.linkedin.com/company/byloshi-investments Byloshi Investments Jaarverslag 2013 Pagina 9 van 13

10 2 Jaarrekening Balans Onderstaand overzicht geeft de balans van Byloshi Investments weer per Ter vergelijking wordt ook de balans van 2012 weergegeven. Balans Byloshi Investments Activa Byloshi Investments Vorderingen (looptijd < 1 jaar) Nog te ontvangen beheervergoeding 0,00 0,00 Uitstaande leningen , ,00 Totaal Vorderingen , ,00 Liquide Middelen Rabo OndernemersPakket 222,64 411,98 Rabo BedrijfsTeleRekening 3.800, ,00 Totaal Liquide Middelen 4.022, ,98 Vlottende activa ICT apparatuur 576,88 303,39 Totaal Vlottende activa 576,88 303,39 Totaal Activa Byloshi Investments , ,37 Passiva Byloshi Investments Eigen Vermogen Eigen Vermogen J.A.H. Vorstenbosch , ,52 Resultaat (Verlies& Winst) , ,84 Totaal Eigen Vermogen , ,37 Totaal Passiva Byloshi Investments , ,37 Gedurende 2013 heeft de heer J.A.H. Vorstenbosch netto ,- privé vermogen geïnvesteerd in Byloshi Investments. Byloshi Investments Jaarverslag 2013 Pagina 10 van 13

11 De post 'Uitstaande leningen' ter waarde van ,- is een lening aan privé. De post 'ICT apparatuur' bestaat uit een bedrijfscomputer (aangeschaft in 2012) en een nieuwe bedrijfsprinter (2013). Tezamen worden deze gewaardeerd op 303,39. Het netto resultaat, een winst van 5.115,84, komt volledig ten gunste van het eigen vermogen. Per saldo stijgt het eigen vermogen in 2013 met ,84 (netto investering van ,- plus de winst van 5.115,84) naar , Resultaat Onderstaand overzicht geeft het resultaat weer van Byloshi Investments over 2013 en ter vergelijking ook het resultaat over Resultaat Byloshi Investments Opbrengsten Beheervergoeding van Byloshi Investment Fund 0,00 0,00 Beheervergoeding van externe beleggingsfondsen 800, ,00 Rente Rabo BedrijfsTeleRekening 8,75 15,08 Totaal Opbrengsten 808, ,08 Kosten Webhosting en -28,56-28,56 Reiskosten directie -445,79-110,38 Kamer van Koophandel bijdrage -39,57 0,00 Kantoorartikelen -3,28 0,00 Bankkosten -50,43-121,71 Werkplekvergoeding , ,00 Giften ivm assistentie -9,50 0,00 Beveiliging -9,99 188,98 ICT -237,90-47,77 Marketing en Relatiebeheer -99,73 0,00 Lidmaatschappen en vakliteratuur -220,00-80,00 Belasting 0,00 0,00 Totaal Kosten , ,56 Afschrijvingen ICT apparatuur -222,12-309,79 Totaal Afschrijvingen -222,12-309,79 Totaal Resultaat Byloshi Investments , ,84 Byloshi Investments Jaarverslag 2013 Pagina 11 van 13

12 Opbrengsten Uit het Byloshi Investment Fund werd in 2013 nog geen beheervergoeding ontvangen. De post 'Beheervergoeding van externe beleggingsfondsen' is een vergoeding voor de twee projecten voor QTR Invest. Kosten De meeste kostenposten spreken voor zich. De grootste kostenposten worden hieronder kort toegelicht. De reiskosten van de directie betreffen hoofdzakelijk kosten gemaakt voor het bezoeken van cursussen, evenementen voor beleggers en financieel professionals, bijeenkomsten t.b.v. het relatiebeheer. De posten 'werkplekvergoeding' en 'beveiliging' zijn beide positieve bedragen. Dit zijn namelijk correcties op de betaalde werkplekvergoedingen in de boekjaren 2010 t/m 2012 en de aanschaf van een beveiligingssysteem in 2011 en De onderbouwing van deze posten wordt toegelicht in paragraaf Werkplekvergoeding. De post 'ICT' bestaat uit een geheugenkaart voor de Smart Phone en inkt cartridges voor de bedrijfsprinter. De post 'Lidmaatschappen en vakliteratuur' bestaat uit de lidmaatschapskosten van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en de abonnementsbijdrage voor het maandblad FiscAlert. Afschrijvingen De post 'ICT apparatuur' bestaat uit de afschrijvingen op de bedrijfscomputer en de nieuwe bedrijfsprinter. Cumulatief resultaat positief Mede vanwege de correcties van de werkplekvergoeding en van het beveiligingssysteem is het netto resultaat van Byloshi Investments in het boekjaar 2013 voor het eerst positief. De verliezen uit voorgaande jaren worden hiermee volledig goedgemaakt. Er is zelfs sprake van een positief cumulatief netto resultaat van 215,37. Byloshi Investments Jaar Resultaat , , , ,84 Cumulatief 215, Resultaatbestemming Het eerste positieve resultaat van Byloshi Investments van 5.115,84 in 2013 komt geheel ten gunste van het eigen vermogen van de eigenaar, de heer J.A.H. Vorstenbosch. Byloshi Investments Jaarverslag 2013 Pagina 12 van 13

13 3 Verklaring en ondertekening De eigenaar verklaart dit jaarverslag naar eer en geweten en met grote zorgvuldigheid en naar waarheid te hebben geschreven. Uit kostenoogpunt heeft de eigenaar dit jaarverslag niet aangeboden aan een (register) accountant ter controle. Ondertekening Datum: 5 maart 2014 Handtekening eigenaar Byloshi Investments. J.A.H. Vorstenbosch Investment Manager Byloshi Investments Byloshi Investments Jaarverslag 2013 Pagina 13 van 13

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2010. Aangeboden door

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2010. Aangeboden door Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2010 Aangeboden door Datum: 3 maart 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.1.1 Start Byloshi Investments 3 1.1.2

Nadere informatie

Byloshi Investments. Jaarverslag 2011

Byloshi Investments. Jaarverslag 2011 Byloshi Investments Jaarverslag 2011 Datum: 22 april 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.2 Vrijstelling van vergunningplicht 3 1.3 Prospectus Byloshi

Nadere informatie

Byloshi Investment Fund Prospectus

Byloshi Investment Fund Prospectus Byloshi Investment Fund Prospectus Aangeboden door Datum: 1 april 2013 Dit prospectus is geldig vanaf bovenstaande datum tot de datum waarop een nieuwere versie wordt gepubliceerd op de website www.byloshi.nl.

Nadere informatie

Byloshi Investments. Jaarverslag 2010

Byloshi Investments. Jaarverslag 2010 Byloshi Investments Jaarverslag 2010 Datum: 18 april 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Start Byloshi Investments 3 1.2 Buy Low Sell High 3 1.3 Rabobank 3 1.4 Byloshi Investment

Nadere informatie

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011. Aangeboden door

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011. Aangeboden door Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011 Aangeboden door Datum: 31 maart 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.2 Byloshi Earth 3 1.2.1 Portefeuillesamenstelling

Nadere informatie

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 1.1 Belangrijke informatie...3 1.2 Het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen...3 1.3 Waarschuwing...4 1.4 Finles N.V...4

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG 2013 Meesman Beleggingsfondsen Beheerder Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Bewaarder Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen Claude Debussylaan

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene gegevens 3 Structuur 4 Verslag van de Beheerder 6 Beleggingsbeleid Loyalis

Nadere informatie

Een objectieve fondsvergelijking voor vastgoed-cv s

Een objectieve fondsvergelijking voor vastgoed-cv s Een objectieve fondsvergelijking voor vastgoed-cv s bruto aanvangsrendement en de Total Expense Ratio Universiteit van Amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie Afdeling Business

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake splitsing FCBF

Vragen en antwoorden inzake splitsing FCBF Vragen en antwoorden inzake splitsing FCBF V1: Verandert de waarde van mijn belegging door deze splitsing? A1: Nee, de waarde van uw belegging verandert niet door de splitsing. Stel u had voor de splitsing

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring. Capvest Masters Funds met de fondsen. Capvest Masters Fund Defensief. Capvest Masters Fund Offensief

Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring. Capvest Masters Funds met de fondsen. Capvest Masters Fund Defensief. Capvest Masters Fund Offensief Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring van Capvest Masters Funds met de fondsen Capvest Masters Fund Defensief Capvest Masters Fund Offensief Capvest B.V. Rijksweg 41 6581 ED Malden Postbus 1036

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Prospectus Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Ontwikkeling en Bouw Datum 14 januari 2015 Beheerder: Seawind Capital

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

vermogensbeheer Kennisdocument drie regels onderzoek

vermogensbeheer Kennisdocument drie regels onderzoek -1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 onderzoek -2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Nadere informatie

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden.

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. Bijlage A Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. 1. Communicatie naar de Beleggers Toelichting : De Stichting Beleggers Eco Direct io heeft in juni een mailing verzonden naar een

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Profiel... 3 Samengestelde kerncijfers en jaaroverzicht Subfondsen... 8 Verslag van de Beheerder... 10 Samengestelde jaarcijfers

Nadere informatie

Beleggingsfonds Hoofbosch

Beleggingsfonds Hoofbosch HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2014-30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene Informatie... 3 Kerngegevens... 4 Profiel... 5 Algemeen... 5 Vergunning AFM... 5 Beleggingsbeleid... 5 Risicoprofiel...

Nadere informatie

Uitspraak. vonnis RECHTBANK AMSTERDAM. Afdeling privaatrecht, enkelvoudige kamer. zaaknummer/rolnummer: C/13... / HA... Vonnis van 11 december 2013

Uitspraak. vonnis RECHTBANK AMSTERDAM. Afdeling privaatrecht, enkelvoudige kamer. zaaknummer/rolnummer: C/13... / HA... Vonnis van 11 december 2013 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 11-12-2013 Datum publicatie 23-12-2013 Zaaknummer C/13/... / HA... Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz Ver huld Vastgoed Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen C.C. Arendz Elk systeem kan succesvol zijn als de betrokken mensen bekwaam en integer zijn en verantwoording willen afleggen

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS 2 ETF-gids voor adviseurs Exchange Traded Funds (ETF s) hebben de mogelijkheden van beleggers en hun adviseurs om portefeuilles op te bouwen,

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie