Byloshi Investments. Jaarverslag 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Byloshi Investments. Jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 Byloshi Investments Jaarverslag 2013 Datum: 5 maart 2014

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder Byloshi Investments Byloshi Investment Fund Vergunning AIFMD Beleggingsresultaten QTR Invest Project review fondsdocumentatie Project jaarverslagen bewaarstichtingen Beurs ffecten Belastingdienst Ondernemerschap Werkplekvergoeding LinkedIn bedrijfsprofiel 9 2 Jaarrekening Balans Resultaat Resultaatbestemming 12 3 Verklaring en ondertekening 13 Byloshi Investments Jaarverslag 2013 Pagina 2 van 13

3 1 Verslag van de beheerder 1.1 Byloshi Investments Byloshi Investments is een eenmanszaak en wordt gedreven door de heer Johannes Antonius Hermanus Vorstenbosch, geboren op 13 november 1967 te Boxtel, en wonende aan De Papiermaker 1, 5283 ZP, Boxtel. Byloshi Investments vervult beheertaken voor beleggingsfondsen. Evenals voorgaande jaren voerde Byloshi Investments ook in 2013 het volledige beheer, de bewaring en administratieve taken uit van het Byloshi Investment Fund. Sinds 2012 stelt Byloshi Investments zich ook beschikbaar voor het uitvoeren van beheerprojecten van collega fondsbeheerders en vermogensbeheerders. Het in 2012 aangevangen externe beheerproject voor QTR Invest werd begin 2013 succesvol afgerond. De opdrachtgever was zeer tevreden over het geleverde werk. In het najaar van 2013 heeft Byloshi Investments derhalve nog een ander project voor QTR Invest uit mogen voeren, met bescheiden trots, wederom tot grote tevredenheid van de opdrachtgever. In september 2013 heeft de heer Vorstenbosch deelgenomen aan de rubriek 'De favoriet van...' van Beurs ffecten. 1.2 Byloshi Investment Fund Het Byloshi Investment Fund is een beleggingsfonds dat bestaat uit een drietal verschillende, van elkaar onafhankelijke beleggingsstrategieën, genaamd: Byloshi Earth, Byloshi Swing en Byloshi Time Vergunning In Nederland is een aanbieder van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling vergunningplichtig ingevolge de Wet op het financieel toezicht (Artikel 2:65, eerste lid). Byloshi Investments stond ook in 2013 (nog) niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het is overigens wel de intentie om in de toekomst een vergunning voor het aanbieden van rechten van deelneming in het Byloshi Investment Fund aan te vragen. Een dergelijke vergunning vergt met de huidige kosten en eisen een dusdanig grote investering dat deze nog ver buiten het financiële bereik ligt van Byloshi Investments. In een poging hier iets aan te doen heeft Byloshi Investments in oktober 2012 de Minister van Financiën schriftelijk verzocht de (vaste) toezichtkosten en (vaste) kapitaalgarantie eisen variabel te maken op basis van het beheerd fondsvermogen. Ruim 4 maanden later, in februari 2013 heeft Byloshi Investments hierop een schriftelijk antwoord ontvangen. De brief kwam van de afdeling Directie Financiële Markten en was Byloshi Investments Jaarverslag 2013 Pagina 3 van 13

4 ondertekend door het Hoofd afdeling marktgedrag en effectenverkeer. Uit de brief blijkt dat de Minister de huidige regelgeving acceptabel vindt en het derhalve niet nodig acht deze aan te passen. Daarnaast wordt vermeld dat de Nederlandse wetgeving grotendeels gebaseerd is op Europese regelgeving. Nederland heeft hier slechts beperkt invloed op. Zolang Byloshi Investments niet beschikt over een vergunning voor het aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling, mogen rechten van deelneming slechts van het Byloshi Investment Fund worden aangeboden vanaf een minimum initiële inleg van ,- volgens de AIFMD. Hier geldt overigens wel een registratieplicht bij de AFM, die uiterlijk 22 juli 2014 moet hebben plaatsgevonden. Mede vanwege deze hoge investeringsdrempel zijn in 2013 nog geen participanten toegetreden. Het belegd vermogen bestond in 2013 dan ook uitsluitend uit privé vermogen van de beheerder AIFMD Op 22 juli 2013 is de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) in Nederland in werking getreden. Deze richtlijnen gelden ook voor Byloshi Investments. Tot op heden heeft Byloshi Investments het Byloshi Investment Fund zonder toezichtkosten mogen beheren onder de vrijstelling. Momenteel is sprake van een overgangsregeling tot 22 juli Uiterlijk per deze datum dient Byloshi Investments een keuze te maken uit één van de volgende vier mogelijkheden: Aanvragen van een volledige vergunning voor het aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling; Directe kosten: ,-. Kapitaal garantie eis: ,-. Registreren bij de AFM; Investeringsdrempel van ,-. Directe eenmalige kosten: 1.500,- Het Byloshi Investment Fund 'onderbrengen' bij een collega beheerder die beschikt over de benodigde vergunning; Extra kosten jaarlijks ongeveer 1% à 2% van het fondsvermogen. Het Byloshi Investment Fund opheffen Beleggingsresultaten De hoofdstrategie Byloshi Earth is met een jaarrendement van 2,34% als enige achter gebleven op het doelrendement van 8%. De andere twee strategieën hebben in 2013 hun beleggingsdoelen ruimschoots gehaald. Byloshi Swing voldeed met een rendement van 13,97% ruim aan de doelstelling van 12%. Met ruim anderhalve keer de doelstelling van 16% kwam het jaarrendement van Byloshi Time uit op 24,36%. Ter vergelijking: De MSCI World (Net EUR) index steeg in 2013 met 21,21%. Byloshi Investments Jaarverslag 2013 Pagina 4 van 13

5 1.3 QTR Invest Byloshi Investments geniet nog geen inkomsten uit het beheer van het Byloshi Investment Fund. De heer Vorstenbosch biedt derhalve zijn kennis en ervaring op het gebied van beleggen en fondsbeheer aan, aan collega fondsbeheerders. In 2013 heeft Byloshi Investments onderstaande projecten uitgevoerd voor QTR Invest. De ontvangen vergoedingen voor het uitvoeren van deze twee beheerprojecten bepalen de volledige omzet van Byloshi Investments in Project review fondsdocumentatie Het eerste project voor QTR Invest dat eind 2012 al van start was gegaan betrof het reviewen van de fondsdocumentatie. Het betrof de volgende documenten: De prospectus van het QTR Fund en QTR Fund XL (Engels) De Due Diligence Vragenlijst (Nederlands) Overzicht voorwaarden (Nederlands) Principles of Fund Governance (Engels) Inschrijfformulieren (Nederlands en Engels) Mutatieformulieren (Nederlands en Engels) Statuten Beheerder (Nederlands) Statuten Bewaarder (Nederlands) De opdracht bestond uit het actualiseren van deze documenten, zodat zij (weer) aansluiten bij de huidige wet- en regelgeving, de huidige situatie van de fondsen en de huidige (personele) situatie van QTR Invest. In het voorjaar van 2013 werd dit project succesvol afgerond. De aangepaste fondsdocumentatie is gedateerd per 1 mei 2013 en wordt sindsdien gepubliceerd op de website van QTR Invest, De opdrachtgever was zeer tevreden over de samenwerking en het resultaat van dit eerste externe project van Byloshi Investments getuigen de letterlijke reactie van de opdrachtgever: "Hartelijk dank voor al jouw uitstekende werk! Wij vonden de samenwerking met jou zeer plezierig en zijn zeker van plan ook in de toekomst van jouw expertise gebruik te maken. We zijn zeer te spreken over jouw flexibiliteit en oog voor detail. Je hebt ons op een hoop punten gewezen die we zelf over het hoofd hadden gezien en ze zeer netjes in de documentatie verwerkt.... Het ziet er allemaal pico bello uit." Project jaarverslagen bewaarstichtingen Bovenstaande reactie van QTR Invest bleek zeker geen loze opmerking. Zij deed haar woorden gestand door Byloshi Investments in oktober 2013 te verzoeken een tweede project uit te voeren. Byloshi Investments Jaarverslag 2013 Pagina 5 van 13

6 De opdracht van dit project was het opstellen van de jaarrekeningen en de jaarverslagen van de bewaarstichtingen van alle QTR beleggingsfondsen over de jaren 2010 t/m In totaal betrof het een zevental jaarverslagen. De heer Vorstenbosch heeft deze opdracht in dank aanvaard en naar volle tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd. 1.4 Beurs ffecten In september heeft de heer Hans Vorstenbosch deelgenomen aan de rubriek 'De favoriet van...' van Beurs ffecten. Deze rubriek, waarin beursexperts hun favoriete beleggingsproduct toelichten is opgezet door de heer Robert Baars. De link van de publicatie: Deze publicatie wordt slechts een half jaar 'gratis' gepubliceerd. Tegen betaling is het mogelijk deze publicatie langer via de website van Beurseffecten beschikbaar te laten staan. Byloshi Investments heeft inmiddels besloten geen gebruik te maken van deze betaalde publicatie mogelijkheid. Derhalve wordt deze publicatie hieronder (het betreft de schuin gedrukte tekst) bij hoge uitzondering integraal opgenomen in dit jaarverslag. De favoriet van... Hans Vorstenbosch bij Byloshi Hans Vorstenbosch Investment Manager Byloshi Investments Mijn favoriete product is de Byloshi Earth strategie van het Byloshi Investment Fund, dat wordt beheerd door Byloshi Investments. Dit beleggingsfonds is mijn favoriet vanwege onderstaande kenmerken: Ultieme spreiding (details onder kopje Strategie); Acceptabel rendement: 21,27% sinds start op 1 juli 2010 t/m 10 september 2013, dat komt neer op een samengesteld jaarrendement van 6,22%; Lage volatiliteit: 0,55% sinds start op 1 juli 2010 t/m 10 september 2013; Lage kosten: beheerkosten: 0,52% per jaar, verkoopkosten 0,5%; Dagliquiditeit. Strategie Bij beleggen is een goede spreiding essentieel. Byloshi Earth bestaat uit een (naar mening van de beheerder) ideale samenstelling van low-cost trackers in Byloshi Investments Jaarverslag 2013 Pagina 6 van 13

7 Wereldwijde aandelen, Europese aandelen, Emerging Markets aandelen, Bedrijfsobligaties, Vastgoed, Commodities, Managed Futures en Private Equity. In principe gaat Byloshi Earth uit van de basis streefwegingen vermeld in de tabel links. Deze portefeuillesamenstelling zal naar verwachting op de lange duur de MSCI World Index (EUR) volgen, maar heeft als belangrijk voordeel dat door de grote spreiding een lagere volatiliteit zal worden behaald. In de praktijk blijkt dat het gros van de fondsbeheerders de markt (lees: index) niet structureel kan verslaan. Dit is eigenlijk ook wel logisch, want in tegenstelling tot beleggingsfondsen hoeven van indexen geen beheervergoeding, geen distributievergoeding, geen accountantskosten, geen toezichtkosten en al helemaal geen winstdeling ingehouden te worden. De strategie van Byloshi Earth komt dan ook voort uit bovenstaand feit; Als je de markt niet structureel kunt verslaan, dan volg je de markt toch gewoon. Diverse partijen als ishares hebben het mogelijk gemaakt om tegen een relatief lage vergoeding een veelheid aan indexen te volgen. Hiervoor hebben zij zogenaamde Exchange Traded Funds (ETFs), ook wel trackers genoemd, in de markt gezet. Bij de strategie van Byloshi Earth ligt de nadruk op trackers gebaseerd op aandelen. Aandelen leveren op de langere termijn namelijk het hoogste rendement op, gemiddeld zo n 8% à 9% per jaar. Bedrijfsobligaties en vastgoed leveren over het algemeen een iets lager rendement op dan aandelen, zo n 7% per jaar, maar maken toch deel uit van de Byloshi Earth strategie vanwege de lagere volatiliteit. Het heeft derhalve een stabiliserend effect op de portefeuille. Commodities leveren op zichzelf weliswaar niets op, maar bieden een goede bescherming tegen inflatie. Managed Futures renderen op lange termijn iets minder dan aandelen, maar doordat zij niet tot nauwelijks correleren met aandelenmarkten verlaagt dit de volatiliteit van Byloshi Earth. Private Equity levert over het algemeen het allerhoogste rendement op. Deze asset categorie is toegevoegd om de iets lagere verwachte rendementen van bedrijfsobligaties, vastgoed, commodities en managed futures mee te compenseren. Doel en Doelgroep Byloshi Earth is met name bedoeld voor beleggers die verstandig willen beleggen, maar zelf niet de kennis en/of tijd hebben om een goed gespreide portefeuille te beheren. Het langjarig gemiddeld doelrendement is 8% per jaar. Byloshi Investments Jaarverslag 2013 Pagina 7 van 13

8 1.5 Belastingdienst In november 2013 heeft Byloshi Investments bezoek gehad van de Belastingdienst voor een boekenonderzoek over de periode 1 januari 2012 t/m 30 september De heer Vorstenbosch heeft de controleur van de Belastingdienst hartelijk ontvangen en haar vanzelfsprekend volledige openheid, medewerking en inzage in gevraagde stukken gegeven. Medio januari 2014 heeft de Belastingdienst naar aanleiding van haar boekenonderzoek een rapport met bevindingen en conclusies gestuurd. De belangrijkste relevante bevindingen en conclusies uit dit rapport zijn: Ondernemerschap De Belastingdienst is van mening dat Byloshi Investments zich ook voor wat betreft het boekjaar 2012 fiscaal gezien nog niet als onderneming mag kwalificeren. Naar mening van de heer Vorstenbosch geeft de Belastingdienst echter onvoldoende onderbouwing om haar 'mening' te kunnen objectiveren. De heer Vorstenbosch is het nadrukkelijk niet eens met dit standpunt. Hij heeft hier eind januari 2014 dan ook schriftelijk bezwaar op aangetekend Werkplekvergoeding Volgens de Belastingdienst mogen de betaalde werkplekvergoeding en kosten voor beveiliging niet worden gerekend tot de bedrijfskosten. De reden hiervoor is dat de werkruimte en het beveiligingssysteem zich in de privé woning van de heer Vorstenbosch bevinden, er is derhalve geen sprake van een zelfstandige werkruimte. Byloshi Investments beschikt (nog) niet over voldoende financiële middelen om zich een zelfstandige werkplekruimte te kunnen permitteren. Byloshi Investments maakt derhalve gebruik van de privé werkplek van de heer Vorstenbosch. Hiervoor heeft Byloshi Investments maandelijks een vast bedrag aan werkplekvergoeding betaald aan privé. De hoogte van deze vergoeding is zeer zorgvuldig en zo realistisch mogelijk vastgesteld om zakelijk gebruik en privé gebruik zo zuiver mogelijk te onderscheiden. In het kader van transparantie, waar de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een groot voorstander van is, vindt de heer Vorstenbosch ook dat het vanzelfsprekend is dat de werkelijke opbrengsten en kosten zo zuiver mogelijk in de bedrijfsadministratie worden verwerkt en dat deze vervolgens één op één aansluiten op de opgegeven bedragen in de belastingaangifte. Het streven aldus: Werkelijkheid = Bedrijfsadministratie = Belastingaangifte. Echter, vanwege de fiscale wetgeving op dit punt is het helaas niet mogelijk om zowel de bedrijfsadministratie als de belastingaangifte overeen te laten komen met de werkelijke situatie. De heer Vorstenbosch betreurt dit ten zeerste. Byloshi Investments Jaarverslag 2013 Pagina 8 van 13

9 Hierdoor kan Byloshi Investments helaas niet langer vasthouden aan een heldere bedrijfsadministratie en zullen verschillen tussen de werkelijkheid en de aangifte aan de Belastingdienst met tegenzin geaccepteerd moeten worden. Vanwege deze belastingregeling werd Byloshi Investments dus voor het volgende dilemma geplaatst: 1. Voortaan twee administraties bijhouden, één conform de werkelijkheid en één conform de wensen van de Belastingdienst. Aldus, of Werkelijkheid = Bedrijfsadmin. (W) Bedrijfsadmin. (B) = Belastingdienst 2. De huidige bedrijfsadministratie aan te passen aan de wensen van de Belastingdienst. Aldus, Werkelijkheid Bedrijfsadministratie (W/B) = Belastingdienst Zoals eerder vermeld is Byloshi Investments een groot voorstander van transparantie. Hier horen zeker geen schaduwadministraties bij. Derhalve heeft Byloshi Investments gekozen voor de minst slechte van bovenstaande twee opties, namelijk de 2 e optie. Dit betekent dat de betaalde werkplekvergoedingen gecorrigeerd dienen te worden. Dit heeft natuurlijk wel het negatieve effect dat de resultaten van Byloshi Investments positiever worden gepubliceerd dan in werkelijkheid het geval is. Op 15 december 2013 heeft Byloshi Investments alle betaalde werkplekvergoedingen vanaf de start van de onderneming in 2010 terugontvangen van de heer Vorstenbosch privé. Per saldo heeft Byloshi Investments dus niets betaald voor het gebruik van de privé werkplek. De heer Vorstenbosch heeft derhalve achteraf gefungeerd als sponsor voor de bedrijfswerkplek van Byloshi Investments. Hetzelfde geldt voor de aanschaf van een beveiligingssysteem ter beveiliging van de bedrijfsmiddelen en bedrijfsadministratie. Om de bedrijfsadministratie aan te passen aan de wensen van de Belastingdienst heeft de heer Vorstenbosch het beveiligingssysteem op 24 december 2013 privé gekocht van Byloshi Investments tegen de oorspronkelijke aanschafwaarde. 1.6 LinkedIn bedrijfsprofiel Op 18 maart 2013 heeft Byloshi Investments een LinkedIn bedrijfsprofiel aangemaakt. De link naar dit LinkedIn bedrijfsprofiel: https://www.linkedin.com/company/byloshi-investments Byloshi Investments Jaarverslag 2013 Pagina 9 van 13

10 2 Jaarrekening Balans Onderstaand overzicht geeft de balans van Byloshi Investments weer per Ter vergelijking wordt ook de balans van 2012 weergegeven. Balans Byloshi Investments Activa Byloshi Investments Vorderingen (looptijd < 1 jaar) Nog te ontvangen beheervergoeding 0,00 0,00 Uitstaande leningen , ,00 Totaal Vorderingen , ,00 Liquide Middelen Rabo OndernemersPakket 222,64 411,98 Rabo BedrijfsTeleRekening 3.800, ,00 Totaal Liquide Middelen 4.022, ,98 Vlottende activa ICT apparatuur 576,88 303,39 Totaal Vlottende activa 576,88 303,39 Totaal Activa Byloshi Investments , ,37 Passiva Byloshi Investments Eigen Vermogen Eigen Vermogen J.A.H. Vorstenbosch , ,52 Resultaat (Verlies& Winst) , ,84 Totaal Eigen Vermogen , ,37 Totaal Passiva Byloshi Investments , ,37 Gedurende 2013 heeft de heer J.A.H. Vorstenbosch netto ,- privé vermogen geïnvesteerd in Byloshi Investments. Byloshi Investments Jaarverslag 2013 Pagina 10 van 13

11 De post 'Uitstaande leningen' ter waarde van ,- is een lening aan privé. De post 'ICT apparatuur' bestaat uit een bedrijfscomputer (aangeschaft in 2012) en een nieuwe bedrijfsprinter (2013). Tezamen worden deze gewaardeerd op 303,39. Het netto resultaat, een winst van 5.115,84, komt volledig ten gunste van het eigen vermogen. Per saldo stijgt het eigen vermogen in 2013 met ,84 (netto investering van ,- plus de winst van 5.115,84) naar , Resultaat Onderstaand overzicht geeft het resultaat weer van Byloshi Investments over 2013 en ter vergelijking ook het resultaat over Resultaat Byloshi Investments Opbrengsten Beheervergoeding van Byloshi Investment Fund 0,00 0,00 Beheervergoeding van externe beleggingsfondsen 800, ,00 Rente Rabo BedrijfsTeleRekening 8,75 15,08 Totaal Opbrengsten 808, ,08 Kosten Webhosting en -28,56-28,56 Reiskosten directie -445,79-110,38 Kamer van Koophandel bijdrage -39,57 0,00 Kantoorartikelen -3,28 0,00 Bankkosten -50,43-121,71 Werkplekvergoeding , ,00 Giften ivm assistentie -9,50 0,00 Beveiliging -9,99 188,98 ICT -237,90-47,77 Marketing en Relatiebeheer -99,73 0,00 Lidmaatschappen en vakliteratuur -220,00-80,00 Belasting 0,00 0,00 Totaal Kosten , ,56 Afschrijvingen ICT apparatuur -222,12-309,79 Totaal Afschrijvingen -222,12-309,79 Totaal Resultaat Byloshi Investments , ,84 Byloshi Investments Jaarverslag 2013 Pagina 11 van 13

12 Opbrengsten Uit het Byloshi Investment Fund werd in 2013 nog geen beheervergoeding ontvangen. De post 'Beheervergoeding van externe beleggingsfondsen' is een vergoeding voor de twee projecten voor QTR Invest. Kosten De meeste kostenposten spreken voor zich. De grootste kostenposten worden hieronder kort toegelicht. De reiskosten van de directie betreffen hoofdzakelijk kosten gemaakt voor het bezoeken van cursussen, evenementen voor beleggers en financieel professionals, bijeenkomsten t.b.v. het relatiebeheer. De posten 'werkplekvergoeding' en 'beveiliging' zijn beide positieve bedragen. Dit zijn namelijk correcties op de betaalde werkplekvergoedingen in de boekjaren 2010 t/m 2012 en de aanschaf van een beveiligingssysteem in 2011 en De onderbouwing van deze posten wordt toegelicht in paragraaf Werkplekvergoeding. De post 'ICT' bestaat uit een geheugenkaart voor de Smart Phone en inkt cartridges voor de bedrijfsprinter. De post 'Lidmaatschappen en vakliteratuur' bestaat uit de lidmaatschapskosten van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en de abonnementsbijdrage voor het maandblad FiscAlert. Afschrijvingen De post 'ICT apparatuur' bestaat uit de afschrijvingen op de bedrijfscomputer en de nieuwe bedrijfsprinter. Cumulatief resultaat positief Mede vanwege de correcties van de werkplekvergoeding en van het beveiligingssysteem is het netto resultaat van Byloshi Investments in het boekjaar 2013 voor het eerst positief. De verliezen uit voorgaande jaren worden hiermee volledig goedgemaakt. Er is zelfs sprake van een positief cumulatief netto resultaat van 215,37. Byloshi Investments Jaar Resultaat , , , ,84 Cumulatief 215, Resultaatbestemming Het eerste positieve resultaat van Byloshi Investments van 5.115,84 in 2013 komt geheel ten gunste van het eigen vermogen van de eigenaar, de heer J.A.H. Vorstenbosch. Byloshi Investments Jaarverslag 2013 Pagina 12 van 13

13 3 Verklaring en ondertekening De eigenaar verklaart dit jaarverslag naar eer en geweten en met grote zorgvuldigheid en naar waarheid te hebben geschreven. Uit kostenoogpunt heeft de eigenaar dit jaarverslag niet aangeboden aan een (register) accountant ter controle. Ondertekening Datum: 5 maart 2014 Handtekening eigenaar Byloshi Investments. J.A.H. Vorstenbosch Investment Manager Byloshi Investments Byloshi Investments Jaarverslag 2013 Pagina 13 van 13

Byloshi Investments. Jaarverslag 2011

Byloshi Investments. Jaarverslag 2011 Byloshi Investments Jaarverslag 2011 Datum: 22 april 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.2 Vrijstelling van vergunningplicht 3 1.3 Prospectus Byloshi

Nadere informatie

Byloshi Investments. Jaarverslag 2010

Byloshi Investments. Jaarverslag 2010 Byloshi Investments Jaarverslag 2010 Datum: 18 april 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Start Byloshi Investments 3 1.2 Buy Low Sell High 3 1.3 Rabobank 3 1.4 Byloshi Investment

Nadere informatie

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2010. Aangeboden door

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2010. Aangeboden door Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2010 Aangeboden door Datum: 3 maart 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.1.1 Start Byloshi Investments 3 1.1.2

Nadere informatie

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011. Aangeboden door

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011. Aangeboden door Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011 Aangeboden door Datum: 31 maart 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.2 Byloshi Earth 3 1.2.1 Portefeuillesamenstelling

Nadere informatie

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2012. Aangeboden door

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2012. Aangeboden door Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2012 Aangeboden door Datum: 6 januari 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.1.1 Vergunning 3 1.1.2 Morningstar

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013. Aangeboden door

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013. Aangeboden door Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013 Aangeboden door Datum: 15 januari 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.1.1 Vergunning 3 1.1.2 Alternative

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2016 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2016 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE...3 VERSLAG VAN DE DIRECTIE...4 JAARREKENING...6 BALANS PER 31 DECEMBER 2010...8 BALANS PER 25 AUGUSTUS 2009...8

INHOUDSOPGAVE...3 VERSLAG VAN DE DIRECTIE...4 JAARREKENING...6 BALANS PER 31 DECEMBER 2010...8 BALANS PER 25 AUGUSTUS 2009...8 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...3 VERSLAG VAN DE DIRECTIE...4 JAARREKENING...6 BALANS PER 31 DECEMBER 2010...8 BALANS PER 25 AUGUSTUS 2009...8 WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 25 AUGUSTUS 2009 TOT

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 Amsterdam, Hoogoorddreef 15 Kamer van Koophandel Amsterdam, 59.062.576 Inhoudsopgave Algemeen 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening over de

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER TITANS FUND. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER TITANS FUND. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2012 STICHTING BEWAARDER TITANS FUND, Nederland JAARREKENING 2012 Claude Debussylaan 24 1082 MD Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34333826 Inhoudsopgave Page Bestuursverslag 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Bestuursverslag Page 1 Balans Page 3 Staat van

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 JAARREKENING 2011 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2011 31-12-2010 activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 MATERIËLE VASTE ACTIVA 62.018 26.274 FINANCIËLE

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Vermelding koersen Finles beleggingsinstellingen alleen nog op de website Per 16 maart 2011 worden de koersen van het Subfonds

Nadere informatie

Expirerende Lijfrente

Expirerende Lijfrente GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen. Vandaag de dag betekent dit dat het regelen

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012 Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Pagina: Bestuursverslag 3 Balans 5 Staat van

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk

Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk 24 mei 2011 INDEPENDENT INTERNATIONAL IN-BUSINESS Inhoudsopgave ANT Trust: AIFMD: - Korte introductie - Tijdslijnen - Wat is een AIF; vrijstellingen - Europees paspoort

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Even voorstellen Bouke van den Berg Ruim 14 jaar actief in de financiële wereld Diverse commerciële functies bij ING, Vanguard en Russell

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007)

Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007) Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007) Gate per Finles Beleggingsfonds Om de belangen van beleggers te beschermen stelt de Beheerder voor om voor alle Finles Beleggingsfondsen een zogenoemde

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49.

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49. JAARREKENING 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2014 ---------------- 31-12-2013 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46.

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46. JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2013 ---------------- 31-12-2012 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen?

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Over Think Think is opgericht in 2009 als eerste Nederlandse ETF aanbieder. Waarom? Omdat ETF s nog niet perfect waren. Think is sinds 2011 een 60% dochter

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER MEEWIND FONDS(EN) Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER MEEWIND FONDS(EN) Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2012 STICHTING BEWAARDER MEEWIND FONDS(EN), Nederland JAARREKENING 2012 Claude Debussylaan 24 1082 MD Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 53340922 Inhoudsopgave Page Bestuursverslag 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten 8 oktober 2015 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Oprichter

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen.

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2017 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht Juli 2017 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2017 2 Winst en verliesrekening van 1 januari 2017 tot en met 30 juni

Nadere informatie

Ambassador Investments Fondsen

Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door zelfstandig

Nadere informatie

Beleggen op uw manier

Beleggen op uw manier Beleggen op uw manier 2 Professioneel beleggen U wilt uw vermogen snel laten groeien; sneller dan op een spaarrekening. U durft daarbij risico te lopen, maar u houdt wel graag zelf de controle over uw

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2017 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2017 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016

Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Beleggen als onderdeel van een gezond financieel lange termijnplan? Donderdag 6 oktober 2016 Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actie in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen B.V. Publicatiestukken per 30 juni 2014

Wijs & van Oostveen B.V. Publicatiestukken per 30 juni 2014 Wijs & van Oostveen B.V. Publicatiestukken per 30 juni 2014 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2014 2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 Toelichting op de balans 7 Overige informatie

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2016 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht augustus 2016 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2016 2 Winst- en verliesrekening van 1 januari 2016 tot en met 30

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Obstacle Course Racing Association Benelux. Jaarrekening. Obstacle Course Racing Association Benelux Jaarrekening 2016

Obstacle Course Racing Association Benelux. Jaarrekening. Obstacle Course Racing Association Benelux Jaarrekening 2016 Obstacle Course Racing Association Benelux Jaarrekening 2016 Voorwoord Het jaar 2016 was een roerig jaar. Enerzijds is de basis uit 2015 verder verstevigd door groei van het aantal leden, levering van

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2015 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2015 4 Winst- en Verliesrekening 2015 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Urgente Noden Delft en omgeving T.a.v. het bestuur Phoenixstraat AL DELFT

JAARREKENING Stichting Urgente Noden Delft en omgeving T.a.v. het bestuur Phoenixstraat AL DELFT JAARREKENING 2016 Stichting Urgente Noden Delft en omgeving T.a.v. het bestuur Phoenixstraat 16 2611 AL DELFT STICHTING URGENTE NODEN DELFT EN OMGEVING RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 11 oktober 2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Ruim 15 jaar actief in de financiële wereld Gewerkt voor ING, Russel en Vanguard Sinds vijf jaar

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Stichting EvenementAssistent 2014 JAARRAPPORT. Stichting EvenementAssistent Stationsstraat 2A 3851 NH Ermelo

Stichting EvenementAssistent 2014 JAARRAPPORT. Stichting EvenementAssistent Stationsstraat 2A 3851 NH Ermelo Stichting EvenementAssistent 2014 JAARRAPPORT Stichting EvenementAssistent Stationsstraat 2A 3851 NH Ermelo Inhoudsopgave JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemene opmerkingen 3 Resultaat JAARREKENING

Nadere informatie

Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen

Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen Annemarie van Gaal Ondernemer & financieel deskundige Bob Homan Manager ING Investment Office Amsterdam, 8 oktober 2013 Agenda 1. Wat is beleggen

Nadere informatie

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst AEGON Rendementplan voor uw kind Je gunt je kind een mooie toekomst Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Ook uw kind heeft een eigen wil. De wil om iemand te

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak Gespecialiseerd team onderhoudt en ontwikkelt LCM WWW.INGIM.COM 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste!

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! 12 december 2014 Martijn Rozemuller Thinketfs.nl Wat is indexbeleggen? Indexbeleggen is passief beleggen Ac8ef beleggend fonds Er wordt geprobeerd een hoger

Nadere informatie

Tussentijds bericht per 30 juni 2014

Tussentijds bericht per 30 juni 2014 Tussentijds bericht per 30 juni 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave.. 2 Profiel.. 3 Verslag van de directie...4 Tussentijds financieel verslag 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014.....6 Toelichting op het

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

C.V. Bénine. Jaarverslag 2014. Concept

C.V. Bénine. Jaarverslag 2014. Concept C.V. Bénine Jaarverslag 2014 Uitsluitend bestemd voor vennoten Concept 10 juni 2015 Inhoud Pagina Bestuursverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Winst- en verliesrekening 2014 3 Grondslagen

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2012

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2012 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2012 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2012 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van ZIB Cochem CV te Middelburg

Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van ZIB Cochem CV te Middelburg Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van te Middelburg Halfjaarverslag 2008, Inhoudsopgave Halfjaarverslag 1. Balans per 30 juni 2008 2. Winst- en verliesrekening 2008 3. Mutatieoverzicht eigen vermogen 4.

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

LifeCycle Mix via Mijn pensioen. Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal

LifeCycle Mix via Mijn pensioen. Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal via Mijn pensioen Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal LifeCycle Mix via Mijn pensioen Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal Een persoonlijke

Nadere informatie

Acumulus & Co. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) Bijlage 2 Jaarrekening uit Acumulus

Acumulus & Co. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) Bijlage 2 Jaarrekening uit Acumulus Jaarrekening uit Acumulus (Overzichten > Balans > Jaarrekening voor IB aangifte) Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) 2012 Acumulus & Co Inhoud: - Verlies- en Winstrekening - Balans BTW-nummer

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Pagina Rapport Balans per 30 juni 2015 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie