JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD"

Transcriptie

1 JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTERAPPORTAGE EMOVO 2009/2010

2 JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTE NIEDORP EMOVO 2009/2010 Auteurs: Corrien Waardenburg, epidemioloog Esther Duin-de Boer, epidemiologisch onderzoeksmedewerker Miriam Levijn, epidemioloog Judith Sinnige, epidemiologisch onderzoeksmedewerker Bettina de Leeuw den Bouter, epidemioloog Gea Breebaart, beleidsmedewerker gezondheidsbevordering Correspondentie: GGD Hollands Noorden, sector GBO (epidemiologie) Postbus AH Schagen Kenmerk: U Oplage: 6 Datum: Juni 2011

3 Inhoudsopgave SAMENVATTING 3 1 Inleiding EMOVO Gemeente Leeswijzer 6 2 Achtergrondkenmerken Onderwijs Etnische herkomst Woon- en gezinssituatie Religie 8 3 Lichamelijke gezondheid Ervaren gezondheid Chronische aandoeningen Allergie Mondgezondheid Ongevallen Samenvatting lichamelijke gezondheid 14 4 Welzijn Psychische gezondheid Kwaliteit van leven Psychosociale gezondheid Mishandeling Zelfdoding Samenvatting welzijn 20 5 Voeding en bewegen Voeding Bewegen Sporten bij een sportvereniging Inactiviteit Samenvatting voeding en bewegen 25 6 Genotmiddelen Roken Alcohol Drugs Samenvatting genotmiddelen 32 7 Seksualiteit Seksuele activiteit Onveilig vrijen Ongewenste seksuele ervaring Houding ten aanzien van homoseksualiteit Samenvatting seksualiteit 37 1

4 8 Omgeving Ouders en vrienden Veiligheid Slachtoffer strafbaar feit Woonomgeving Samenvatting omgeving 41 9 Conclusies, aanbevelingen en advies van de GGD Conclusies Aanbevelingen Advies van de GGD 45 BIJLAGE 1 ACHTERGRONDINFORMATIE 47 BIJLAGE 2 TABELLEN 49 2

5 SAMENVATTING Tussen oktober 2009 en maart 2010 hebben ruim jongeren uit de regio Noord-Holland Noord (NHN) meegedaan aan een vragenlijstonderzoek uitgezet door de GGD Hollands Noorden: EMOVO. EMOVO staat voor Elektronische Monitoring en Voorlichting. Leerlingen van de 2e en 4e klassen van zo n 40 scholen voor voortgezet onderwijs beantwoordden tijdens een lesuur op school via internet vragen over hun gezondheid, thuissituatie, leefstijl en vrije tijd. De GGD Hollands Noorden heeft bij dit onderzoek samengewerkt met de vier andere Noord-Hollandse GGD-en. In totaal deden ruim scholieren mee. Voor de gemeente Niedorp waren vragenlijsten van 224 jongeren bruikbaar voor analyse. Het gaat om jongeren die in Niedorp wonen en buiten Niedorp op school zitten; in totaal zaten deze jongeren op 15 verschillende scholen. Resultaten: Lichamelijke gezondheid 82% van de jongeren in Niedorp ervaart de eigen gezondheid als goed tot heel goed, 15% van de jongeren noemt zijn of haar gezondheid gaat wel en 3% vindt de eigen gezondheid niet zo best of slecht; dit percentage wijkt niet af van de KNH of NHN (beiden 3%). 30% van de jongeren heeft één of meer chronische aandoeningen en 29% heeft één of meer allergieën. Meisjes hebben zowel in Niedorp als in NHN vaker een chronische aandoening dan jongens. In Niedorp bezoekt 18% van de jongeren minder dan 2 keer per jaar de tandarts en 26% poetst zijn of haar tanden minder dan 2 keer per dag. 27% van de jongeren in Niedorp heeft een ongeval gehad waarvoor medische behandeling nodig was. Dit percentage is vergelijkbaar met het percentage in de KNH of NHN. Welzijn In Niedorp heeft 16% van de jongeren een lage score voor psychische gezondheid (psychisch minder gezond en/of psychische klachten. Van de jongeren in Niedorp heeft 30% een lage kwaliteit van leven, in de KNH 29% en in NHN 28%. Meer meisjes als jongens hebben een lage kwaliteit van leven. Op basis van de SDQ is bij 7% van de jongeren in Niedorp sprake van psychosociale problematiek. Dit percentage is vergelijkbaar met dat in de KNH en NHN (beiden 5%). Een kwart van de jongeren (25%) geeft aan ooit lichamelijk of geestelijk mishandeld te zijn. In de KNH is dit 23% en in NHN 22%. Van de jongeren in Niedorp heeft 19% het afgelopen jaar serieuze gedachten gehad over zelfdoding. Dit percentage komt overeen met dat in NHN (19%) en de KNH (20%). 2% van de jongeren heeft het afgelopen jaar daadwerkelijk een poging tot zelfdoding ondernomen Voeding en bewegen 14% van de jongeren in Niedorp slaat regelmatig het ontbijt over, in de KNH 17% en in NHN 16%. 72% van de jongeren eet niet dagelijks groente en 56% eet niet dagelijks fruit. Van de jongeren beweegt 18% onvoldoende; dit wijkt in positieve zin af van de KNH (38%) en van NHN (32%). Meer dan een kwart van de jongeren (27%) is geen lid van een sportvereniging. Dit komt overeen met NHN (30%), maar wijkt in positieve zin af van de KNH (34%). Vmbo-leerlingen zijn minder vaak lid dan havo/vwo-leerlingen. 59% van de jongeren in Niedorp zit dagelijks 2 uur achter de computer of tv. Genotmiddelen 16% van de jongeren in Niedorp rookt regelmatig; dit komt overeen met de regio. Vmboleerlingen en 4 e klassers roken vaker dan havo/vwo-leerlingen en 2 e klassers. Van de jongeren in Niedorp heeft 72% wel eens alcohol gebruikt (in NHN 62%) en 61% heeft actueel alcohol gebruikt; het zijn veel vaker 4 e klassers (81%) die actueel drinken dan 2 e klassers (38%). 43% van de jongeren heeft in de afgelopen maand overmatig alcohol gebruikt (> 5 glazen op een gelegenheid). 3

6 46% van de jongeren in Niedorp (45% KNH en 42% NHN) is ooit aangeschoten of dronken geweest; 29% in de afgelopen maand. Van de jongeren heeft 18% wel eens softdrugs (hasj of wiet) gebruikt en 6% heeft in de afgelopen maand softdrugs gebruikt; het actuele softdruggebruik wijkt niet af van NHN. 3% van de jongeren gebruikt wel eens op één avond zowel alcohol als drugs. Seksualiteit Bijna één op de vijf jongeren in Niedorp (19%) heeft geslachtsgemeenschap gehad; dit is minder dan in de subregio. Van deze jongeren is 45% met meerdere partners naar bed geweest. 40% van de jongeren vrijt niet altijd met een condoom. In de KNH vrijt 49% niet altijd veilig, in NHN is dit 46%. Van de jongeren die (wel eens) zonder condoom vrijen, denkt 94% ten onrechte geen risico te lopen op een soa; 6% schat terecht in dat zij risico lopen op een soa. 7% van de jongeren in Niedorp heeft een ongewenste seksuele ervaring gehad. Dit percentage is vergelijkbaar met dat in de KNH en NHN. De helft van de jongeren in Niedorp (51%) staat negatief ten opzichte van homoseksualiteit. Jongens zijn vaker negatief dan meisjes. In NHN is 50% negatief over homoseksualiteit. Omgeving 12% van de jongeren in Niedorp denkt dat zijn/haar ouders niet van hem/haar houden, 5% voelt zich niet begrepen door zijn of haar ouders en 2% vindt dat hij/zij onvoldoende vrienden heeft. Deze percentages komen overeen met de (sub)regio. Van de jongeren in Niedorp voelt 39% zich wel eens onveilig; dit zijn vaker meisjes (51%) dan jongens (28%). Ruim een kwart van de jongeren (29%) is het afgelopen jaar slachtoffer geworden van één of meer strafbare feiten. Dit percentage komt overeen met de KNH (29%) en NHN (30%). In Niedorp vindt bijna de helft van de jongeren (46%) dat er onvoldoende wordt georganiseerd en 52% mist een ontmoetingsplek in de buurt. Conclusies, aanbevelingen en advies Hoewel de meerderheid van de jongeren in Niedorp zich overwegend gezond gedraagt, is de leefwijze van de jongeren in Niedorp voor verbetering vatbaar. Vooral waar het gaat om het gebruik van genotmiddelen (roken, alcoholgebruik en druggebruik), seksueel risicogedrag, psychische gezondheid, voedingsgewoonten en beweging. Er is een aanzienlijke gezondheidswinst te boeken met preventie, onder andere via het bevorderen van gezond gedrag. Uit de resultaten van EMOVO voor de jongeren in Niedorp volgen de volgende aanbevelingen waar aandacht aan kan worden besteed om de gezondheidstoestand van de jongeren te verbeteren: het terugdringen van het gebruik van genotmiddelen, met name het alcoholgebruik en het gebruik van softdrugs; het stimuleren van een gezond voedingspatroon en voldoende beweging; het terugdringen van seksueel risicogedrag door het stimuleren van veilig vrijen en condoomgebruik; het verbeteren van de relatief ongunstige psychische gezondheid. 4

7 1 Inleiding 1.1 EMOVO Tussen oktober 2009 en maart 2010 hebben ruim jongeren uit de regio Noord-Holland Noord (NHN) meegedaan aan een vragenlijstonderzoek uitgezet door de GGD Hollands Noorden: EMOVO. EMOVO staat voor Elektronische Monitoring en Voorlichting. Leerlingen van de 2e en 4e klassen van zo n 40 scholen voor voortgezet onderwijs beantwoordden tijdens een lesuur op school via internet vragen over hun gezondheid, thuissituatie, leefstijl en vrije tijd. Het doel van het onderzoek is om scholen, gemeenten en de GGD inzicht te geven in de gezondheid en leefstijl van de jeugd. De leerlingen zelf konden na het invullen van de vragenlijst hun persoonlijke gezondheidsprofiel lezen via internet en eventueel doorklikken naar websites met meer informatie over de onderwerpen uit hun profiel. Dit persoonlijke gezondheidsprofiel met voorlichting en advies is alleen op te vragen door de leerling zelf en is toegesneden op de situatie van de leerling. De GGD Hollands Noorden heeft bij dit onderzoek samengewerkt met de vier andere GGD-en in de provincie Noord-Holland. In totaal zijn ruim scholieren uit de provincie Noord-Holland in dezelfde periode gevraagd de vragenlijst in te vullen. Een soortgelijk onderzoek is in een groot deel van Noord-Holland 4 jaar geleden ook via scholen uitgevoerd. Naast de schoolrapporten, de gemeenterapporten en het regiorapport is naar aanleiding van EMOVO een aantal themarapporten verschenen, onder andere over alcoholgebruik, seksualiteit en psychische gezondheid. In de themarapporten en het regiorapport worden de resultaten, waar mogelijk, vergeleken met landelijke cijfers en met het EMOVO-onderzoek uit GEMEENTE In dit rapport worden de resultaten van de jongeren uit de gemeente Niedorp beschreven. In deze rapportage zijn vooral die onderwerpen opgenomen die relevant zijn voor de gemeente. Voor de gemeente Niedorp waren de vragenlijsten van 224 jongeren bruikbaar voor analyse. Het gaat om jongeren die in Niedorp wonen en buiten Niedorp op school zitten; in totaal zaten deze jongeren op 15 verschillende scholen. In de gemeente Niedorp wonen jongeren in de leeftijd van 12 tot 19 jaar. Dit betekent dat 20% van alle jongeren bereikt is met dit onderzoek. 5

8 1.3 LEESWIJZER In dit rapport worden de resultaten van de gemeente Niedorp weergegeven, uitgesplitst naar geslacht, klas en schooltype van de jongeren. Ter vergelijking worden de resultaten van de gemeente Niedorp afgezet tegen de resultaten van alle jongeren woonachtig in de Kop van Noord-Holland die hebben meegedaan aan EMOVO en tegen de resultaten van alle jongeren woonachtig in Noord-Holland Noord. In de tabellen en figuren worden deze resultaten aangegeven met Niedorp, KNH en NHN. In de analyses is telkens onderzocht of er verschillen zijn tussen jongens en meisjes, tussen leerlingen van de 2 e klas en de 4 e klas, tussen leerlingen van het vmbo en het havo/vwo en tussen jongeren uit Niedorp en jongeren uit andere gemeenten in NHN. Indien in dit rapport wordt aangegeven dat er een verschil bestaat tussen verschillende groepen jongeren, dan duidt dit op een statistisch significant (p<0,05) verschil. Dit betekent dat de kans klein is (in dit geval maximaal 5%) dat een gevonden verschil op toeval berust. In bijlage 2 zijn alle resultaten weergegeven in tabellen. In de hoofdstukken 2 t/m 8 worden de resultaten beschreven en hoofdstuk 9 behandelt de conclusies, aanbevelingen en het advies van de GGD aan de gemeente. In de bijlagen zijn alle resultaten in tabelvorm weergegeven en vindt u achtergrondinformatie over EMOVO. 6

9 2 Achtergrondkenmerken 2.1 ONDERWIJS De ingevulde vragenlijsten van 224 jongeren uit Niedorp waren bruikbaar voor analyse. De verdeling jongens/meisjes van deze jongeren wijkt niet af van de Kop van Noord-Holland (KNH) of van Noord-Holland Noord (NHN). Ook de verdeling van de jongeren over de 2 e en 4 e klas wijkt niet af van de regio. Van de jongeren in Niedorp die hebben meegedaan aan EMOVO volgt 42% een havo/vwo-opleiding en 58% volgt een vmbo-opleiding. In de KNH volgt 43% een havo/vwo-opleiding en in NHN 49%. Achtergrondkenmerken Gemeente Niedorp Kop van Noord-Holland Noord-Holland Noord aantal % aantal % aantal % jongens meisjes ,0 50, ,1 50, ,8 50,2 2 e klas 4 e klas ,0 50, ,9 57, ,6 51,4 vmbo havo/vwo ,0 42, ,2 42, ,1 48,9 12 jaar 1 0,4 13 0,4 62 0,6 13 jaar 72 32, , ,9 14 jaar 37 16, , ,4 15 jaar 66 29, , ,4 16 jaar 45 20, , ,2 17 jaar 3 1, , ,2 >17 jaar ,4 30 0,3 totaal ETNISCHE HERKOMST Voor een indeling naar etnische herkomst van de jongeren is gebruik gemaakt van de standaarddefinitie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) *. Van de jongeren in de gemeente Niedorp is 92% van Nederlandse afkomst en 8% van de jongeren heeft een allochtone herkomst; 4% van de jongeren heeft een niet-westerse achtergrond en 5% van de jongeren is afkomstig uit een westers land. In de KNH is 87% van de jongeren van Nederlandse afkomst, 7% van niet-westerse allochtone afkomst en 5% van westerse allochtone herkomst. In NHN is 85% van de jongeren van Nederlandse afkomst, 9% van niet-westerse allochtone afkomst en 6% van westerse allochtone herkomst. 3% van de jongeren in Niedorp behoort tot de 1 e generatie allochtonen en 5% behoort tot de 2 e generatie allochtonen. In de KNH behoort 4% tot * Een jongere is van Nederlandse herkomst als beide ouders in Nederland zijn geboren. Een jongere is van niet- Nederlandse herkomst als tenminste één ouder in het buitenland is geboren. Ontbreekt informatie over het geboorteland van beide ouders dan wordt aangenomen dat het geboorteland van deze ouders hetzelfde is als van de jongere. 7

10 de 1 e generatie allochtonen en 9% tot de 2 e generatie. In NHN behoort 4% tot de 1 e generatie allochtonen en 11% tot de 2 e generatie. Net zoals de andere jongeren in de regio voelen de jongeren in Niedorp zich overwegend Nederlands: 99% rekent zichzelf tot de Nederlandse bevolkingsgroep. In de KNH is dit 98% en in NHN 97%. Etnische herkomst Gemeente Niedorp Kop van Noord-Holland Noord-Holland Noord aantal % aantal % aantal % Autochtoon , , ,3 Niet-westerse allochtoon 8 3, , ,9 Westerse allochtoon 10 4, , ,8 2.3 WOON- EN GEZINSSITUATIE Driekwart van de jongeren in Niedorp (77%) woont bij zijn of haar twee eigen (biologische) ouders. 6% van de jongeren woont in een gezin met twee ouders waarvan één van de twee ouders een stiefouder is. 13% van de jongeren woont bij één ouder. Bij 2% van de jongeren is er sprake van co-ouderschap. Jongeren in Niedorp wonen naar verhouding even vaak in een eenoudergezin als jongeren in de KNH (13%) of in NHN (13%). Woon- en gezinssituatie Gemeente Niedorp Kop van Noord-Holland Noord-Holland Noord aantal % aantal % aantal % Eenoudergezin 28 12, , ,9 Geen eenoudergezin , , ,1 2.4 RELIGIE 75% van de jongeren in Niedorp geeft aan geen geloof te hebben; dit percentage is hoger dan in de KNH (73%) en in NHN (70%). Rooms katholiek is door de jongeren in Niedorp het meest genoemde geloof (17%), gevolgd door protestants christelijk (4%). In NHN is 3% van de jongeren islamitisch en 16% is rooms katholiek. 3% van de jongeren in Niedorp heeft een ander geloof, zoals boeddhisme, Jodendom of hindoeïsme; in de KNH en NHN heeft 4% een ander geloof. Religie Gemeente Niedorp Kop van Noord-Holland Noord-Holland Noord aantal % aantal % aantal % Geen , , ,4 Rooms katholiek 38 17, , ,4 Protestants christelijk 9 4, , ,3 Islam 1 0,4 44 1, ,4 Anders 7 3, , ,5 8

11 3 Lichamelijke gezondheid 3.1 ERVAREN GEZONDHEID De ervaren gezondheid, ook wel gezondheidsbeleving genoemd, geeft een samenvattend oordeel over de eigen algemene gezondheid. De meerderheid van de jongeren in Niedorp ervaart de eigen gezondheid als goed tot heel goed (82%). 15% van de jongeren noemt zijn of haar gezondheid gaat wel en 3% vindt zijn of haar gezondheid niet zo best of slecht. Dit percentage wijkt niet af van het percentage in NHN (3%) of de KNH (3%). Vanwege te kleine aantallen kan er geen uitspraak worden gedaan over mogelijke verschillen in ervaren gezondheid tussen jongens en meisjes, 2 e en 4 e klassers en vmbo en havo/vwo-leerlingen in Niedorp. In NHN ervaren 4 e klassers hun gezondheid iets minder goed dan 2 e klassers (3% versus 2%); hetzelfde geldt voor vmbo-leerlingen (3%) ten opzichte van havo/vwo-leerlingen (2%). In Niedorp kunnen door de kleine aantallen geen uitspraken worden gedaan over verschillen tussen autochtone en allochtone jongeren of tussen jongeren uit een eenoudergezin of een gezin met twee ouders. In NHN ervaren allochtone jongeren hun gezondheid vaker als niet zo best of slecht dan autochtone jongeren. Regionaal is er geen verschil in ervaren gezondheid tussen jongeren uit een eenoudergezin of uit een gezin met twee ouders. 3.2 CHRONISCHE AANDOENINGEN Het voorkomen van ziekten en aandoeningen is nagevraagd aan de hand van een lijst met tien ziekten en aandoeningen. 30% van de jongeren in Niedorp heeft één of meer chronische aandoeningen die al dan niet zijn vastgesteld door een arts; dit percentage wijkt positief af van het percentage in de KNH (37%) of in NHN (39%). Zowel in Niedorp als in NHN hebben meisjes vaker een chronische aandoening dan jongens. Van de jongeren in Niedorp heeft 42% van de meisjes en 19% van de jongens één of meer chronische aandoeningen; regionaal is dit respectievelijk 46% en 32%. In NHN hebben 4 e klassers (42%) en vmbo-leerlingen (41%) vaker één of meer chronische aandoeningen dan 2 e klassers (35%) en havo/vwo-leerlingen (36%); dit verschil is in Niedorp niet waarneembaar. Vanwege de kleine aantallen kan geen uitspraak worden gedaan over verschillen tussen allochtone en autochtone jongeren in Niedorp. Jongeren uit een eenoudergezin (36%) en jongeren uit een gezin met twee ouders (30%) hebben even vaak een chronische aandoening. In NHN is er wel een significant verschil tussen westerse allochtonen (42%), niet-westerse allochtonen (43%) en autochtone jongeren (38%); hetzelfde geldt voor jongeren uit een eenoudergezin (45%) en uit een gezin met twee ouders (38%). 9

12 De meest voorkomende chronische aandoeningen van jongeren in Niedorp zijn: migraine (10%) eczeem (10%) chronische vermoeidheid (9%) astma (8%) buikklachten (5%) ADHD (5%) In NHN wordt migraine (14%) het meest genoemd, gevolgd door astma (11%), eczeem (10%), chronische vermoeidheid (8%), buikklachten (6%) en ADHD (5%). Eén of meer chronische aandoeningen (%) totaal jongens meisjes klas 2 klas 4 vmbo havo/vwo NHN Niedorp KNH 3.3 ALLERGIE In EMOVO is nagevraagd of jongeren allergisch zijn voor pollen of stuifmeel, huisstof of huismijt, bepaalde huisdieren, bepaalde medicijnen en voor bepaald voedsel. Ruim een kwart van de jongeren in Niedorp (29%) heeft één of meer allergieën, al dan niet vastgesteld door een arts. Dit percentage wijkt niet significant af van het percentage in de KNH (31%) of in NHN (32%). Van alle jongeren in NHN en Niedorp hebben meisjes (NHN 34%, Niedorp 36%) vaker een allergie dan jongens (NHN 31%, Niedorp 22%). Zowel in Niedorp als in NHN is er geen verschil tussen 2 e klassers en 4 e klassers of tussen vmbo-leerlingen of havo/vwo-leerlingen wat betreft het hebben van één of meer allergieën. In Niedorp kunnen vanwege te kleine aantallen geen uitspraken worden gedaan over mogelijke 10

13 verschillen tussen autochtone en allochtone jongeren. Jongeren uit een eenoudergezin hebben even vaak een allergie als jongeren uit een gezin met twee ouders, dit komt overeen met de regio. De meest voorkomende allergieën bij jongeren in Niedorp zijn: pollen/stuifmeel (15%) voedsel (10%) huisdieren (8%) huisstof/huismijt (8%) medicijnen (6%) In NHN is 17% van de jongeren allergisch voor pollen of stuifmeel, 12% is allergisch voor huisstof of huismijt, 11% voor bepaald voedsel, 11% voor huisdieren en 5% voor medicijnen. Allergieën (%) totaal jongens meisjes klas 2 klas 4 vmbo havo/vwo NHN Niedorp KNH 11

14 3.4 MONDGEZONDHEID Door tandartsen wordt aanbevolen om één à twee keer per jaar een controlebezoek aan de tandarts te brengen. Van de jongeren in Niedorp bezoekt 18% minder dan 2 keer per jaar de tandarts; dit wijkt niet af van het percentage in de KNH en NHN (beiden 15%). Er is bij de jongeren in Niedorp geen verschil tussen jongens en meisjes of 2 e en 4 e klassers wat betreft het regelmatig naar de tandarts gaan. Wel gaan vmbo-leerlingen minder vaak naar de tandarts dan havo/vwo-leerlingen (24% versus 11%). Regionaal gaan jongens (17%), 4 e klassers (17%) en vmbo-leerlingen (18%) minder vaak naar de tandarts dan meisjes (14%), 2 e klassers (14%) en havo/vwo-leerlingen (13%). In Niedorp kunnen vanwege te kleine aantallen geen uitspraken worden gedaan over verschillen tussen autochtone en allochtone jongeren. In NHN gaan allochtone jongeren minder vaak naar de tandarts dan autochtone jongeren. Tussen jongeren uit een eenoudergezin en jongeren uit een gezin met twee ouders zijn in Niedorp geen verschillen. In NHN brengen jongeren uit een eenoudergezin minder vaak een bezoek aan de tandarts dan jongeren uit een gezin met twee ouders, namelijk 20% ten opzichte van 15%. Een kwart van de jongeren in Niedorp (26%) poetst zijn of haar tanden minder dan 2 keer per dag; dit wijkt niet af van de jongeren in de KNH (25%) of NHN (24%). In Niedorp is er geen verschil in poetsgedrag tussen jongens en meisjes, 2 e en 4 e klassers of tussen vmbo- en havo/vwo-leerlingen. In NHN poetsen jongens, 4 e klassers en vmbo-leerlingen hun tanden minder vaak dan meisjes, 2 e klassers en havo/vwo-leerlingen. In NHN is er geen significant verschil in poetsgedrag tussen jongeren van allochtone of autochtone herkomst. In Niedorp kan hier vanwege te kleine aantallen geen uitspraak over worden gedaan. In Niedorp is er geen verschil tussen jongeren uit een eenoudergezin of een gezin met twee ouders; regionaal poetsen jongeren uit een eenoudergezin (28%) vaker hun tanden minder dan 2 keer per dag dan jongeren uit een gezin met twee ouders (24%). 3.5 ONGEVALLEN In Nederland worden jaarlijks jongeren in de leeftijd 13 tot 25 jaar behandeld op een spoedeisende eerste hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis als gevolg van letsel door een ongeval, geweldpleging of door zelfverwonding. In Niedorp heeft 27% van de jongeren het afgelopen jaar één of meer ongevallen gehad waarvoor medische behandeling noodzakelijk was. Dit percentage is vergelijkbaar met het percentage in de KNH (32%) of NHN (33%). In Niedorp is er geen verschil tussen jongens en meisjes of tussen vmbo-leerlingen en havo/vwo-leerlingen wat betreft ongevallen in het afgelopen jaar. 4 e klassers hebben vaker een ongeval gehad dan 2 e klassers (34% versus 21%). In NHN hebben meer 4 e klassers (34%) dan 2 e klassers (32%) en meer vmbo-leerlingen (36%) dan 12

15 havo/vwo-leerlingen (30%) een ongeval gehad in het jaar voorafgaand aan het onderzoek. In Niedorp kan geen uitspraak worden gedaan over mogelijke verschillen tussen autochtone en allochtone jongeren. In NHN lijken autochtone jongeren en niet-westerse allochtonen vaker een ongeval te hebben gehad dan westerse allochtone jongeren. Jongeren uit een eenoudergezin (43%) hebben vaker een ongeval gehad in het afgelopen jaar dan jongeren uit een gezin met twee ouders (25%). Oorzaak ongeval (%) sporten anders verkeer betaald werk geweld zelfverwonding KNH Niedorp NHN Zowel in Niedorp als in de KNH en NHN gebeuren de meeste ongevallen tijdens het sporten. Van de jongeren in Niedorp heeft 14% een sportongeval gehad; in de KNH 20% en in NHN heeft 21% van de jongeren een sportongeval gehad. Na sporten vinden de meeste ongevallen plaats in het verkeer (3% Niedorp en 2% NHN). Enkele jongeren in Niedorp zijn het afgelopen jaar gewond geraakt tijdens betaald werk of door geweld of zelfverwonding. 13

16 3.6 SAMENVATTING LICHAMELIJKE GEZONDHEID 82% van de jongeren in Niedorp ervaart de eigen gezondheid als goed tot heel goed, 15% van de jongeren noemt zijn of haar gezondheid gaat wel en 3% vindt de eigen gezondheid niet zo best of slecht; dit percentage wijkt niet af van de KNH of NHN (beiden 3%). 30% van de jongeren heeft één of meer chronische aandoeningen en 29% heeft één of meer allergieën. Meisjes hebben zowel in Niedorp als in NHN vaker een chronische aandoening dan jongens. In Niedorp bezoekt 18% van de jongeren minder dan 2 keer per jaar de tandarts en 26% poetst zijn of haar tanden minder dan 2 keer per dag. 27% van de jongeren in Niedorp heeft een ongeval gehad waarvoor medische behandeling nodig was. Dit percentage is vergelijkbaar met het percentage in de KNH of NHN. 14

17 4 Welzijn 4.1 PSYCHISCHE GEZONDHEID In EMOVO is de psychische gezondheid gemeten door gebruik te maken van de Mental Health Inventory-5 (MHI-5). De MHI-5 is een internationaal gebruikte vragenlijst met vijf vragen waarmee de psychische gezondheidstoestand in de algemene bevolking kan worden gemeten. De uitslag wordt bepaald door de balans tussen de mate van negatieve en positieve gevoelens. Voor de MHI-5 geldt dat een hogere score een betere psychische gezondheid weergeeft. Psychisch ongezond/psychische klachten (%) totaal jongens meisjes klas 2 klas 4 vmbo havo/vwo NHN Niedorp KNH De meeste jongeren in Niedorp hebben een goede psychische gezondheid, namelijk 84%. 16% heeft een lage score voor psychische gezondheid; dit wil zeggen dat deze jongeren psychisch minder gezond zijn en psychische klachten hebben. Het percentage jongeren in Niedorp met psychische klachten is vergelijkbaar met dat in de KNH of NHN (beiden 18%). In tegenstelling tot de regio zijn in Niedorp geen verschillen tussen jongens en meisjes, 2 e en 4 e klassers en vmbo en havo/vwo-leerlingen wat betreft psychische gezondheid. Regionaal zijn meisjes, 4 e klassers en vmbo-leerlingen vaker psychisch ongezond dan jongens, 2 e klassers en havo/vwo-leerlingen. In Niedorp kunnen vanwege te kleine aantallen geen uitspraken worden gedaan over verschillen in psychische gezondheid tussen autochtone en allochtone jongeren of tussen jongeren 15

18 uit een eenoudergezin en jongeren uit een gezin met twee ouders. In NHN hebben allochtone jongeren en jongeren uit een eenoudergezin vaker een minder goede psychische gezondheid dan autochtone jongeren en jongeren uit een gezin met twee ouders. 4.2 KWALITEIT VAN LEVEN Kwaliteit van leven is een belangrijke indicator ten behoeve van een brede diagnostiek van gezondheid en welbevinden. Kwaliteit van leven wordt gedefinieerd als de eigen ervaring van personen over hun functioneren op fysiek, psychisch en sociaal gebied. Kwaliteit van leven in EMOVO is gemeten met de KIDSCREEN, een vragenlijst bestaande uit 10 vragen. De vragenlijst is gebaseerd op de WHO definitie van kwaliteit van leven. Bijna een derde van de jongeren in Niedorp (30%) heeft een lage kwaliteit van leven, 43% heeft een gemiddelde kwaliteit van leven en 27% heeft een hoge kwaliteit van leven. Jongeren in Niedorp hebben even vaak een lage kwaliteit van leven als jongeren in NHN (28%), maar vaker dan in de KNH (29%). Lage kwaliteit van leven (%) totaal jongens meisjes klas 2 klas 4 vmbo havo/vwo NHN Niedorp KNH Zowel in Niedorp als in NHN hebben meisjes en 4 e klassers vaker een lage kwaliteit van leven dan jongens en 2 e klassers. Van de jongeren in Niedorp heeft 37% van de meisjes en 23% van de jongens een lage kwaliteit van leven. Van de 2 e klassers in Niedorp heeft 19% en van de 4 e klassers 41% een lage kwaliteit van leven. Zowel in 16

19 Niedorp als in NHN is er geen verschil in kwaliteit van leven tussen havo/vwo- en vmbo-leerlingen. In Niedorp kan er vanwege kleine aantallen geen uitspraak worden gedaan over verschillen in kwaliteit van leven tussen jongeren van autochtone of allochtone herkomst of tussen jongeren uit een eenoudergezin of uit een gezin met twee ouders. Regionaal hebben niet-westerse allochtonen (33%) en westerse allochtonen (31%) iets vaker een lage kwaliteit van leven dan autochtone jongeren (28%). Hetzelfde geldt voor jongeren uit een eenoudergezin (33%) ten opzichte van jongeren uit een gezin met twee ouders (28%). 4.3 PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID In EMOVO is de psychosociale gezondheid gemeten door gebruik te maken van de SDQ. De SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) is een betrouwbaar instrument bedoeld om jongeren met een hoog risico op psychosociale problemen te signaleren. De SDQ bestaat uit 25 vragen over emotionele problemen, gedragsproblemen, problemen met leeftijdsgenoten, hyperactiviteit en pro-sociaal gedrag (onder andere hulp bieden, vriendelijk zijn en delen met anderen). Een hoge totaalscore op de SDQ betekent dat een jongere (zeer waarschijnlijk) psychosociale problemen heeft. Psychosociale problemen (%) totaal jongens meisjes klas 2 klas 4 vmbo havo/vwo NHN Niedorp KNH 17

20 Op basis van de SDQ is bij 7% van de jongeren in Niedorp duidelijk sprake van een verhoogd risico op psychosociale problematiek. Dit percentage is vergelijkbaar met de KNH (5%) en NHN (5%). Er is in Niedorp geen verschil waarneembaar tussen jongens en meisjes en 2 e en 4 e klassers wat betreft psychosociale problematiek. In NHN hebben meisjes (5%) en 4 e klassers (5%) iets vaker een ongunstige score op de SDQ dan jongens (4%) en 2 e klassers (4%). Vmbo-leerlingen (9%) in Niedorp hebben vaker een ongunstige score op de SDQ dan havo/vwo-leerlingen (4%). Vanwege te kleine aantallen kan in Niedorp geen uitspraak worden gedaan over verschillen tussen autochtone en allochtone jongeren of tussen jongeren uit een eenoudergezin en jongeren uit een gezin met twee ouders. 4.4 MISHANDELING Een goed overzicht van het vóórkomen van kindermishandeling, zowel thuis als buitenshuis, is moeilijk te geven. Het is lastig om via een vragenlijst een betrouwbaar beeld van dit gevoelige onderwerp te krijgen. De onderstaande gegevens moeten daarom worden beschouwd als een indicatie. Ooit lichamelijk of geestelijk mishandeld (%) totaal jongens meisjes klas 2 klas 4 vmbo havo/vwo NHN Niedorp KNH 25% van de jongeren in Niedorp geeft aan dat hij/zij ooit lichamelijk of geestelijk mishandeld is. Dit percentage wijkt niet af van het percentage in de KNH (23%) of NHN (22%). 18

21 Tussen 2 e en 4 e klassers en tussen vmbo- en havo/vwo-leerlingen zijn in Niedorp geen verschillen gevonden. Meisjes (32%) zijn vaker lichamelijk of geestelijk mishandeld dan jongens (17%). Regionaal lijken meisjes en vmbo-leerlingen vaker te zijn mishandeld dan jongens en havo/vwo-leerlingen. In NHN geven westerse allochtonen vaker aan te zijn mishandeld dan autochtonen of niet-westerse allochtonen; dit verschil is in Niedorp vanwege kleine aantallen niet aan te tonen. Alleen regionaal is er een significant verschil tussen jongeren uit een eenoudergezin (27%) en jongeren uit een gezin met twee ouders (22%) wat betreft lichamelijke of geestelijke mishandeling. 4.5 ZELFDODING Ernstige psychische problemen kunnen leiden tot (een poging tot) zelfdoding. Zelfdoding bij adolescenten hangt vaak samen met drie factoren: een algemeen gevoel van hopeloosheid en uitzichtloosheid een verstoorde communicatie en conflicterende relaties in het gezin de voorbeeldwerking van andere suïcides, met name door leeftijdsgenoten Bij jongeren moet suïcidaal gedrag vooral worden gezien als een schreeuw om hulp: de verhouding poging:suïcide is ongeveer 40:1. In EMOVO zijn twee vragen gesteld over zelfdoding. Er is gevraagd naar serieuze gedachten over zelfdoding en naar daadwerkelijke pogingen tot zelfdoding in het voorafgaande jaar. 2% van de jongeren in Niedorp heeft het afgelopen jaar een poging gedaan tot zelfdoding. Dit percentage is vergelijkbaar met het percentage in de KNH en NHN. 19% van de jongeren in Niedorp heeft het afgelopen jaar serieuze gedachten gehad aan zelfdoding. Dit percentage wijkt niet af van het percentage in NHN (19%) of in de KNH (20%). In tegenstelling tot de regio is er in Niedorp geen verschil tussen jongens en meisjes of tussen vmbo en havo/vwo-leerlingen wat betreft gedachten aan zelfdoding. Zowel in Niedorp als in de regio zijn er geen verschillen tussen 2 e en 4 e klassers wat betreft serieus nadenken over zelfdoding. In Niedorp is er vanwege te kleine aantallen geen uitspraak mogelijk over verschillen in gedachten aan zelfdoding tussen autochtone en allochtone jongeren of tussen jongeren uit een eenoudergezin en jongeren uit een gezin met twee ouders. In NHN is er wel een significant verschil wat betreft gedachten aan zelfdoding tussen jongeren van westerse allochtone herkomst (23%), niet-westerse allochtone herkomst (22%) of autochtone herkomst (18%). 19

22 4.6 SAMENVATTING WELZIJN In Niedorp heeft 16% van de jongeren een lage score voor psychische gezondheid (psychisch minder gezond en/of psychische klachten. Van de jongeren in Niedorp heeft 30% een lage kwaliteit van leven, in de KNH 29% en in NHN 28%. Meer meisjes als jongens hebben een lage kwaliteit van leven. Op basis van de SDQ is bij 7% van de jongeren in Niedorp sprake van psychosociale problematiek. Dit percentage is vergelijkbaar met dat in de KNH en NHN (beiden 5%). Een kwart van de jongeren (25%) geeft aan ooit lichamelijk of geestelijk mishandeld te zijn. In de KNH is dit 23% en in NHN 22%. Van de jongeren in Niedorp heeft 19% het afgelopen jaar serieuze gedachten gehad over zelfdoding. Dit percentage komt overeen met dat in NHN (19%) en de KNH (20%). 2% van de jongeren heeft het afgelopen jaar daadwerkelijk een poging tot zelfdoding ondernomen. 20

23 5 Voeding en bewegen 5.1 VOEDING De belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van overgewicht is een verkeerde balans tussen de voedselinname en de hoeveelheid beweging die iemand heeft. 14% van de jongeren in Niedorp slaat minimaal 2 keer per week zijn of haar ontbijt over. Dit wijkt niet af van het percentage in de KNH (17%) of NHN (16%). Er is in Niedorp geen verschil tussen jongens en meisjes en 2 e en 4 e klassers wat betreft ontbijtgewoonten. Vmbo-leerlingen (19%) slaan vaker het ontbijt over dan havo/vwo-leerlingen (7%). In NHN ontbijten meisjes, 4 e klassers en vmbo-leerlingen minder vaak dan jongens, 2 e klassers en havo/vwo-leerlingen. Regionaal slaan jongeren uit een eenoudergezin vaker het ontbijt over dan jongeren uit een gezin met twee ouders. Vanwege te kleine aantallen kan er geen uitspraak worden gedaan over mogelijke verschillen in ontbijtgewoonten tussen allochtone of autochtone jongeren of tussen jongeren uit een eenoudergezin en jongeren uit een gezin met twee ouders in Niedorp. Regionaal zijn het vaker jongeren van niet-westerse allochtone afkomst (33%) dan van westerse allochtone afkomst (23%) en autochtone afkomst (14%) die minimaal 2 keer per week het ontbijt over slaan. Voedingsgewoonten (%) <5x per week ontbijten dagelijks groente dagelijks fruit dagelijks 2 stuks fruit KNH Niedorp NHN 21

24 Jongeren in Niedorp eten even vaak dagelijks groente als de jongeren in de KNH en NHN, namelijk 28% van de jongeren in Niedorp ten opzichte van 31% in de KNH en 32% in NHN. Er is in Niedorp geen verschil tussen jongens en meisjes, 2 e en 4 e klassers en vmboen havo/vwo-leerlingen wat betreft het dagelijks eten van groente. Regionaal eten meisjes iets vaker dagelijks groente dan jongens (34% versus 30%), ook eten 2 e klassers (34%) en havo/vwo-leerlingen (36%) vaker dagelijks groente dan 4 e klassers (30%) en vmbo-leerlingen (28%). Tussen autochtone en allochtone jongeren of tussen jongeren uit een eenoudergezin of een gezin met twee ouders zijn in Niedorp vanwege kleine aantallen geen uitspraken te doen over verschillen in het dagelijks eten van groente. Regionaal eten allochtone jongeren vaker dagelijks groente dan autochtone jongeren. Regionaal is er geen verschil in het eten van groente tussen jongeren uit een eenoudergezin of een gezin met twee ouders. Het eten van fruit is onderverdeeld in 'dagelijks fruit eten en dagelijks minimaal 2 stuks fruit (de aanbevolen norm volgens het Voedingscentrum). Ruim tweevijfde van de jongeren in Niedorp (44%) eet dagelijks fruit en 19% eet dagelijks minimaal 2 stuks fruit. Deze percentages wijken positief af van de KNH waar 35% dagelijks fruit eet en 14% dagelijks 2 stuks fruit eet. In NHN eet 36% van de jongeren dagelijks fruit en voldoet 15% aan de fruitnorm. In tegenstelling tot regionaal eten jongens en meisjes even vaak fruit. In Niedorp en regionaal eten 2 e klassers (Niedorp 52%, NHN 40%) vaker dagelijks fruit dan 4 e klassers (Niedorp 36%, NHN 32%). Er is in Niedorp geen verschil in fruitconsumptie tussen vmbo-leerlingen en havo/vwo-leerlingen. In NHN eten havo/vwo-leerlingen vaker dagelijks fruit dan vmbo-leerlingen; deze groep voldoet ook vaker aan de aanbevolen fruitnorm. Tussen autochtone en allochtone jongeren in Niedorp is vanwege kleine aantallen geen uitspraak mogelijk over verschillen in fruitconsumptie. Regionaal voldoen niet-westerse allochtonen en westerse allochtonen (17%) iets vaker aan de fruitnorm dan autochtonen (14%). In Niedorp is er geen verschil in fruitconsumptie tussen jongeren uit een eenoudergezin en jongeren uit een gezin met twee ouders. Regionaal is er wel een significant verschil tussen jongeren uit een eenoudergezin (34%) en uit een gezin met twee ouders (36%) wat betreft het dagelijks eten van fruit. 5.2 BEWEGEN In 1998 is de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) vastgesteld; dit is een landelijk gebruikte norm die aangeeft dat jongeren dagelijks één uur matig intensief moeten bewegen. Om een indruk te krijgen of wordt voldaan aan deze norm is het aantal minuten sport op school, sporten bij een sportclub, ongeorganiseerd sporten/bewegen en het aantal minuten dat een jongere naar of van school fietst of loopt per week opgeteld. Indien een jongere gemiddeld per dag een uur of meer (of 420 minuten per week) beweegt, wordt dit beschouwd als een jongere die voldoet aan de beweegnorm. Van de jongeren in Niedorp voldoet 82% aan de beweegnorm van gemiddeld een uur beweging per dag, 18% van de jongeren beweegt 22

25 onvoldoende; dit wijkt significant af van NHN, daar beweegt bijna een derde van de jongeren onvoldoende (32%) en van de KNH waar 38% van de jongeren onvoldoende beweegt. Er is in Niedorp in tegenstelling tot de regio geen verschil in de mate van bewegen tussen jongens en meisjes en 2 e en 4 e klassers. Zowel in Niedorp als in de regio voldoen vmbo-leerlingen (Niedorp 25%, NHN 36%) minder vaak aan de beweegnorm als havo/vwo-leerlingen (Niedorp 10%, NHN 28%). Vanwege kleine aantallen kan geen uitspraak worden gedaan in mogelijke verschillen in bewegen tussen autochtone en allochtone jongeren in Niedorp. In Niedorp is er geen significant verschil tussen jongeren uit een eenoudergezin of uit een gezin met twee ouders. Regionaal bewegen niet-westerse allochtone jongeren en jongeren uit een eenoudergezin vaker onvoldoende dan westerse allochtone jongeren, autochtone jongeren of jongeren uit een gezin met twee ouders. Onvoldoende beweging (%) totaal jongens meisjes klas 2 klas 4 vmbo havo/vwo NHN Niedorp KNH 5.3 SPORTEN BIJ EEN SPORTVERENIGING Naast vragen over het aantal uur bewegen, zijn er ook vragen gesteld over lidmaatschap van een sportvereniging, sportclub of sportschool. Van de jongeren in Niedorp is 73% lid van een sportvereniging; 27% sport niet bij een sportvereniging. In de KNH en NHN sport respectievelijk 66% en 70% bij een sportvereniging. In tegenstelling tot de regio zijn jongens (77%) en 4 e klassers (75%) in Niedorp niet significant vaker lid van een sportvereniging dan meisjes (69%) en 2 e klassers (71%). 23

26 In NHN en in Niedorp zijn havo/vwo-leerlingen (Niedorp 82%, NHN 77%) vaker lid van een sportvereniging dan vmbo-leerlingen (Niedorp 66%, NHN 64%). Tussen autochtone jongeren en allochtone jongeren in Niedorp kan vanwege kleine aantallen geen uitspraak worden gedaan over mogelijke verschillen in lid zijn van een sportvereniging. Jongeren uit een eenoudergezin zijn even vaak lid van een sportvereniging als jongeren uit een gezin met twee ouders. In NHN zijn jongeren uit een gezin met twee ouders vaker lid van een sportvereniging dan jongeren uit een eenoudergezin. Van de jongeren in Niedorp sport 44% veel (KNH 39%, NHN 44%); dat wil zeggen dat zij 3 uur of meer per week sporten bij een sportvereniging. Sporten bij een sportvereniging Gemeente Niedorp Noord-Holland Noord % % jongens meisjes 76,6 69,4 71,8 69,0 2 e klas 4 e klas 71,0 74,8 74,4 66,7 vmbo havo/vwo 66,4 81,7 64,2 76,8 totaal 72,9 70,4 5.4 INACTIVITEIT Inactiviteit wordt gedefinieerd als dagelijks meer dan 2 uur computeren of tv kijken. Ruim de helft van de jongeren in Niedorp (59%) zit dagelijks meer dan 2 uur achter de (spel)computer of de tv. De jongeren in Niedorp wijken hierin niet af van NHN (63%) of van de KNH (65%). Er is in Niedorp geen verschil in inactiviteit tussen jongens en meisjes en 2 e en 4 e klassers. Vmbo-leerlingen (68%) zijn vaker inactief dan havo/vwo-leerlingen (48%). Regionaal zijn jongens (67%), 4 e klassers (67%) en vmbo-leerlingen (64%) vaker inactief dan meisjes (59%), 2 e klassers (58%) en havo/vwo-leerlingen (61%). Tussen autochtone jongeren en allochtone jongeren in Niedorp kan vanwege kleine aantallen geen uitspraak worden gedaan over mogelijke verschillen in inactiviteit. Regionaal zijn niet-westerse allochtonen (68%) vaker inactief dan westerse allochtonen (65%) en autochtone jongeren (62%). Ook zitten regionaal jongeren uit een eenoudergezin vaker achter de computer of tv dan jongeren uit een gezin met twee ouders; respectievelijk 66% ten opzichte van 62% is inactief. 24

27 5.5 SAMENVATTING VOEDING EN BEWEGEN 14% van de jongeren in Niedorp slaat regelmatig het ontbijt over, in de KNH 17% en in NHN 16%. 72% van de jongeren eet niet dagelijks groente en 56% eet niet dagelijks fruit. Van de jongeren beweegt 18% onvoldoende; dit wijkt in positieve zin af van de KNH (38%) en van NHN (32%). Meer dan een kwart van de jongeren (27%) is geen lid van een sportvereniging. Dit komt overeen met NHN (30%), maar wijkt in positieve zin af van de KNH (34%). Vmbo-leerlingen zijn minder vaak lid dan havo/vwo-leerlingen. 59% van de jongeren in Niedorp zit dagelijks 2 uur achter de computer of tv. 25

28 26 EMOVO 2009/2010

29 6 Genotmiddelen 6.1 ROKEN Jongeren die minstens één keer per week roken, worden als regelmatige rokers beschouwd. Het totale percentage regelmatige rokers in Niedorp (16%) wijkt niet af van het percentage in NHN (14%) of het percentage in de KNH (17%). Van de jongeren in Niedorp rookt 12% dagelijks en 8% rookt 21 sigaretten of meer per dag. Zowel in Niedorp als regionaal roken jongens ongeveer even vaak als meisjes. 4 e klassers (Niedorp 23%, NHN 20%) roken vaker dan 2 e klassers (Niedorp 9%, NHN 7%). Zowel in Niedorp als in NHN roken veel meer vmbo-leerlingen dan havo/vwoleerlingen; van de vmbo-leerlingen rookt 25% minstens één keer per week (regionaal 21%) en van de havo/vwo-leerlingen 4% (regionaal 7%). Vanwege te kleine aantallen kan er in Niedorp geen uitspraak worden gedaan over mogelijke verschillen tussen jongeren van allochtone of van autochtone afkomst of tussen jongeren uit een eenoudergezin en jongeren uit een gezin met twee ouders wat betreft regelmatig roken. Regionaal roken westerse allochtonen (19%) vaker dan niet-westerse allochtonen (14%) en autochtonen (14%) en jongeren uit een eenoudergezin (20%) vaker dan jongeren uit een gezin met twee ouders (13%). Regelmatig roken (minstens één keer per week) (%) totaal jongens meisjes klas 2 klas 4 vmbo havo/vwo NHN Niedorp KNH 27

30 6.2 ALCOHOL 72% van de jongeren in Niedorp heeft wel eens alcohol gedronken. De gemiddelde leeftijd waarop jongeren in Niedorp voor het eerst alcohol dronken is 12 jaar en 6 maanden (in NHN 12 jaar en 8 maanden). Jongens drinken het liefst bier, breezers en drankjes die zelf gemixt worden; favoriete dranken van meisjes zijn breezers, wijn en bier. Meer dan drievijfde van de jongeren in Niedorp (61%) heeft in de afgelopen maand alcohol gedronken (actueel alcoholgebruik). Dit percentage is hoger dan het percentage in de KNH (54%) en in NHN (50%). Zowel in Niedorp als regionaal is er geen verschil in actueel alcoholgebruik tussen jongens en meisjes. 4 e klassers (81%) hebben in de afgelopen maand veel vaker alcohol gedronken dan 2 e klassers (38%); dit geldt zowel in Niedorp als in NHN. In tegenstelling tot de regio is er in Niedorp geen significant verschil in actueel alcoholgebruik tussen havo/vwo-leerlingen (54%) en vmbo-leerlingen (66%); in NHN 45% versus 54%. Vanwege kleine aantallen kan er geen uitspraak worden gedaan over verschillen in alcoholgebruik tussen autochtone en allochtone jongeren in Niedorp. Regionaal is het actuele alcoholgebruik bij de niet-westerse allochtone jongeren lager dan bij de westerse allochtone jongeren en autochtone jongeren. Er is geen verschil in alcoholgebruik tussen jongeren uit een eenoudergezin of uit een gezin met twee ouders. Alcoholgebruik in de afgelopen maand (%) totaal jongens meisjes klas 2 klas 4 vmbo havo/vwo NHN Niedorp NHN 28

31 Binge drinken staat voor overmatig alcoholgebruik, dat wil zeggen meer dan 5 drankjes per gelegenheid. De maand voorafgaand aan het onderzoek heeft 43% van de jongeren in Niedorp volgens deze norm overmatig alcohol gebruikt. In de KNH heeft 39% en in NHN heeft 37% overmatig alcohol gebruikt. In Niedorp is er geen verschil tussen jongens en meisjes wat betreft binge drinken. In NHN doen jongens iets vaker aan binge drinken dan meisjes (39% versus 35%), hetzelfde geldt voor vmbo-leerlingen (43%) en havo/vwo-leerlingen (31%). In Niedorp drinken 4 e klassers (62%) en vmbo-leerlingen (54%) vaker overmatig dan 2 e klassers (22%) en havo/vwo-leerlingen (29%). Ook regionaal drinken 4 e klassers (56%) vaker overmatig alcohol dan 2 e klassers (16%). Niet-westerse allochtone jongeren lijken in de regio (27%) minder vaak overmatig alcohol te gebruiken dan westerse allochtone jongeren (NHN 36%) of autochtone jongeren (NHN 38%). Vanwege kleine aantallen kan er geen uitspraak worden gedaan over verschillen in overmatig alcoholgebruik tussen autochtone en allochtone jongeren in Niedorp. Er is in Niedorp geen significant verschil in overmatig alcoholgebruik tussen jongeren uit een eenoudergezin of uit een gezin met twee ouders (56% ten opzichte van 41%). Regionaal zijn deze percentages respectievelijk 41% en 36% en zijn ze wel significant. Binge drinken (%) totaal jongens meisjes klas 2 klas 4 vmbo havo/vwo NHN Niedorp KNH 46% van de jongeren in Niedorp is ooit aangeschoten of dronken geweest en bijna een vijfde (18%) is de afgelopen maand dronken of aangeschoten geweest. Deze percentages komen overeen met de KNH (45% en 25%) en NHN (42% en 25%). 29

32 Op de vraag wat ouders/verzorgers van het alcoholgebruik van hun kind vinden antwoorden de jongeren die drinken: Mijn ouders vinden het goed (52%) Mijn ouders raden het af (16%) Mijn ouders zeggen er niets van (12%) Mijn ouders weten het niet (8%) Mijn ouders vinden dat ik minder alcohol zou moeten drinken (8%) Mijn ouders verbieden het (4%). 6.3 DRUGS Evenals met roken en alcohol experimenteren jongeren met drugs. De meeste jongeren gebruiken een middel maar één of een paar keer. Een kleine groep blijft vaker gebruiken. 18% van de jongeren in Niedorp heeft wel eens softdrugs (hasj of wiet) gebruikt. Dit percentage is vergelijkbaar met het percentage in de KNH (20%) en in NHN (18%). 6% van de jongeren heeft in de maand voorafgaand aan het onderzoek softdrugs gebruikt. Het actuele gebruik onder jongeren in Niedorp wijkt niet af van het gebruik in de KNH (9%) en NHN (8%). Alcoholgebruik gaat vaak samen met het gebruik van softdrugs: 3% van de jongeren in Niedorp gebruikt op één dag wel eens softdrugs én alcohol. Dit is vergelijkbaar met de KNH (7%) en NHN (6%). Softdruggebruik afgelopen maand (%) totaal jongens meisjes klas 2 klas 4 vmbo havo/vwo NHN Niedorp KNH 30

33 In tegenstelling tot in de regio hebben jongens in Niedorp niet significant vaker softdrugs gebruikt dan meisjes (23% versus 14%). Wat betreft actueel gebruik is er geen verschil in softdruggebruik tussen jongens en meisjes. Het actuele gebruik is regionaal hoger onder jongens dan onder meisjes. Van de 2 e klassers in Niedorp heeft 7% ooit softdrugs gebruikt en het actuele gebruik is 4%; regionaal zijn deze percentages respectievelijk 7% en 3%. Van de 4 e klassers in Niedorp heeft 28% wel eens softdrugs gebruikt (regionaal 29%) en 8% heeft de afgelopen maand softdrugs gebruikt (regionaal 13%). Zowel regionaal als in Niedorp hebben vmbo-leerlingen vaker softdrugs gebruikt dan havo/vwo-leerlingen. Van de vmbo-leerlingen in Niedorp heeft 27% ooit softdrugs gebruikt; van de havo/vwo-leerlingen 7%. Het actuele gebruik is voor vmbo-leerlingen 11% en voor havo/vwo-leerlingen 0%. In Niedorp kan vanwege kleine aantallen geen uitspraak worden gedaan over verschillen in softdruggebruik (ooit en actueel) tussen jongeren van allochtone of autochtone herkomst of van jongeren uit een eenoudergezin en jongeren uit een gezin met twee ouders. In NHN gebruiken westerse allochtone jongeren vaker softdrugs dan jongeren van niet-westerse allochtone herkomst of van autochtone herkomst. Ook gebruiken jongeren uit een eenoudergezin vaker drugs dan jongeren uit een gezin met twee ouders. Van de jongeren in Niedorp heeft 28% wel eens hasj of wiet aangeboden gekregen; 8% van de jongeren heeft wel eens op school hasj of wiet aangeboden gekregen. In de KNH en NHN heeft respectievelijk 31% en 30% van de jongeren wel eens hasj of wiet aangeboden gekregen en respectievelijk 8% en 8% heeft dit op school wel eens aangeboden gekregen. Enkele jongeren in Niedorp (2%) hebben wel eens harddrugs gebruikt; in de KNH heeft 4% wel eens harddrugs gebruikt en in NHN 3%. In de afgelopen maand gebruikte minder dan 1% van de jongeren in Niedorp harddrugs; in NHN en de KNH is dit ruim 1%. Van de jongeren in Niedorp heeft 5% wel eens harddrugs aangeboden gekregen; dit percentage is vergelijkbaar met de KNH (7%) en NHN (6%). Minder dan 1% van de jongeren in Niedorp heeft wel eens op school harddrugs aangeboden gekregen; dit wijkt niet af van de regio. 31

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam.

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Edam-Volendam Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de

Nadere informatie

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Purmerend.

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Purmerend. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Purmerend Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad en Molenwerf

Gemeente Zaanstad en Molenwerf Gemeente en Molenwerf Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE HEEMSKERK SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE HEEMSKERK Een onderzoek naar

Nadere informatie

Gemeente Waterland. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Waterland. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Waterland Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Waterland. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE BEVERWIJK SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE BEVERWIJK Een onderzoek naar

Nadere informatie

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Zeevang Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zeevang. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE HEEMSTEDE SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE HEEMSTEDE Een onderzoek naar

Nadere informatie

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede Gemeente Resultaten voor gemeente en regio Kennemerland Regio N=9.98 Ervaren gezondheid en aandoeningen Voelt zich gezond 84 83 Heeft minstens chronische aandoening, vastgesteld door arts 3 3 Heeft allergie,

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE VELSEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE VELSEN Een onderzoek naar de gezondheid,

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE BLOEMENDAAL SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE BLOEMENDAAL Een onderzoek

Nadere informatie

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD REGIORAPPORTAGE EMOVO 2009/2010 Auteurs: Corrien Waardenburg, epidemioloog Esther Duin-de Boer, epidemiologisch onderzoeksmedewerker Miriam Levijn, epidemioloog Bettina

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE UITGEEST SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE UITGEEST Een onderzoek naar

Nadere informatie

Gemeente Beemster. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Beemster. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Beemster Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Beemster. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

E-MOVO 2010: gezondheid, welzijn en leefstijl. Een scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs

E-MOVO 2010: gezondheid, welzijn en leefstijl. Een scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs E-MOVO 2010: gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in zaanstreek-waterland Een scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Voorwoord

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE

Nadere informatie

Gemeente Edam-Volendam

Gemeente Edam-Volendam Gemeente Edam-Volendam Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Edam-Volendam. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE HAARLEMMERMEER SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE HAARLEMMERMEER Een onderzoek

Nadere informatie

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Wat is E-MOVO q Onderzoek onder 2 e en 4 e klassers, nu 3 e keer q Vragenlijst wordt digitaal in klas ingevuld

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO REGIO KENNEMERLAND SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo REGIO KENNEMERLAND Een onderzoek naar

Nadere informatie

Tabellenboek jongerenmonitor Olst-Wijhe

Tabellenboek jongerenmonitor Olst-Wijhe Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Olst-Wijhe Algemeen Olst-Wijhe Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 185 181 366 10163 Geslacht jongen 52 51 52 49 meisje 48 49 48 51 Etniciteit

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Kampen Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 630 664 1294 10163 Geslacht jongen 49 50 49 49 meisje 51 50 51 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Zwolle Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 1181 1116 2297 10163 Geslacht jongen 49 47 48 49 meisje 51 53 52 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Zwartewaterland Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 303 309 612 10163 Geslacht jongen 54 48 51 49 meisje 46 52 49 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Dalfsen Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 334 356 690 10163 Geslacht jongen 50 54 52 49 meisje 50 46 48 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Noordwijkerhout totaal geslacht leeftijd

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Genotmiddelengebruik ebruik en psychische problemen van jongeren in Noord-Holland Noord Resultaten van het EMOVO-onderzoek

Genotmiddelengebruik ebruik en psychische problemen van jongeren in Noord-Holland Noord Resultaten van het EMOVO-onderzoek Dit rapport geeft e beeld van het gotmiddelgebruik de aanwezigheid van psychische problem bij schoolgaande jonger van 12-18 18 jaar in Noord-Holland Noord. Deze resultat kom uit het EMOVO-onderzoek dat

Nadere informatie

Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs

Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs Elektronische Monitor en Voorlichting Onderzoek In het najaar

Nadere informatie

Themarapport. Gezonde Leefstijl. Voortgezet onderwijs. april 2008. Inleiding. Roken

Themarapport. Gezonde Leefstijl. Voortgezet onderwijs. april 2008. Inleiding. Roken Themarapport Voortgezet onderwijs NR Gezonde Leefstijl april 008 De Jeugdmonitor Zeeland is een samenwerkingsverband van de Provincie Zeeland, de 13 Zeeuwse gemeenten en verschillende instellingen die

Nadere informatie

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt.

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt. IJsselland GENOTMIDDELEN Jongerenmonitor 1 4% ooit alcohol gedronken.163 jongeren School Klas 13-14 jaar Klas 4 1-16 jaar 4% weleens gerookt % ooit wiet gebruikt Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel In onderstaande tabellen zijn cijfers weergegeven met betrekking tot de gezondheid van Friezen in de gemeente Leeuwarderadeel. Daarnaast vindt u ook

Nadere informatie

E-MOVO Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen?

E-MOVO Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen? E-MOVO 2011-2012 Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen? E-MOVO (Elektronische MOnitor en VOorlichting) is een grootschalig jongerenonderzoek van de GGD en in Oost-Nederland. Dit onderzoek wordt

Nadere informatie

Pascal Zuid Vmbo Emovo 2013-2014

Pascal Zuid Vmbo Emovo 2013-2014 Pascal Zuid Emovo 2013-2014 Voor een goed gezondheidsbeleid is inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de van uw. GGD Zaanstreek-Waterland verzamelt deze gegevens met de Jeugdgezondheidsmonitor

Nadere informatie

11 Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van E-MOVO 2007

11 Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van E-MOVO 2007 11 Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Gelre-IJssel Resultaten van E-MOVO 2007 In het kader van preventie vormt de jeugd een belangrijke doelgroep. Veel gezondheidsbeïnvloedend gedrag, zoals

Nadere informatie

Kinderen in West gezond en wel?

Kinderen in West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in West gezond en wel? 1 Wat valt op in West? Voor West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013 Samenvatting Losser Versie 1, oktober 2013 Lage SES, bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Losser In de gemeente Losser wonen 22.552 mensen; 11.324 mannen en 11.228 vrouwen. Als we de verschillende

Nadere informatie

Kinderen in Oost gezond en wel?

Kinderen in Oost gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Oost gezond en wel? 1 Wat valt op in Oost? Voor Oost zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Heemstede. Resultaten van het Emovo-onderzoek

Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Heemstede. Resultaten van het Emovo-onderzoek Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Heemstede Resultaten van het Emovo-onderzoek R. Cluitmans S. Robroek Hulpverleningsdienst Kennemerland / GGD Afdelingen Beleid & Ondersteuning en Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Resultaten van het EMOVO-onderzoek

Resultaten van het EMOVO-onderzoek Dit rapport geeft een beeld van de psychische gezondheid van schoolgaande jongeren van 12-18 18 jaar in Noord- Holland Noord. Deze resultaten komen uit het EMOVO-onderzoek dat de GGD Hollands Noorden in

Nadere informatie

Resultaten screening. Boxmeer. 9 % % heeft soms 2014-2015. klas 2 VO 2014-2015. Medische problemen. gewicht. aandachtsleerlingen. ernstig ondergewicht

Resultaten screening. Boxmeer. 9 % % heeft soms 2014-2015. klas 2 VO 2014-2015. Medische problemen. gewicht. aandachtsleerlingen. ernstig ondergewicht 214-215 onderzoek onderzoeksperiode klas 2 VO 214-215 aantal mogelijke aandachtsleerlingen aantal vragenlijsten ingevuld 14 32 Medische problemen zien horen 9 heeft soms moeite met horen 17 2 ook met gehoorapparaat

Nadere informatie

Kinderen in Zuid gezond en wel?

Kinderen in Zuid gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuid gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuid? Voor Zuid zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Themarapport. Voeding en bewegen

Themarapport. Voeding en bewegen Themarapport Voeding en bewegen Inleiding In het najaar van 2011 heeft de GGD Hollands Noorden de Kindermonitor 0-12 jaar uitgevoerd. Het doel van de Kindermonitor is om de gemeente, de GGD en andere belanghebbenden

Nadere informatie

GEZONDHEID, WELZIJN EN LEEFSTIJL VAN JONGEREN. Regio Gelderland Midden

GEZONDHEID, WELZIJN EN LEEFSTIJL VAN JONGEREN. Regio Gelderland Midden GEZONDHEID, WELZIJN EN LEEFSTIJL VAN JONGEREN Regio Gelderland Midden Resultaten van het E-MOVO onderzoek 2007 INLEIDING Een kerntaak van de sector Volksgezondheid van Hulpverlening Gelderland Midden,

Nadere informatie

Kinderen in Centrum gezond en wel?

Kinderen in Centrum gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Centrum gezond en wel? 1 Wat valt op in Centrum? Voor Centrum zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Enkhuizen? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014

Hoe gaat het met de jongeren in Enkhuizen? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Hoe gaat het met de jongeren in? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Voor een onderbouwd jeugdgezondheidsbeleid is onder andere inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongeren in de

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 6 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Haarlem Resultaten van het Emovo-onderzoek

Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Haarlem Resultaten van het Emovo-onderzoek Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Haarlem Resultaten van het Emovo-onderzoek S. Robroek R. Cluitmans Hulpverleningsdienst Kennemerland / GGD Afdelingen Beleid & Ondersteuning en Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Den Helder? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014

Hoe gaat het met de jongeren in Den Helder? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Hoe gaat het met de jongeren in? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Voor een onderbouwd jeugdgezondheidsbeleid is onder andere inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongeren in de

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST 2011 Tabellen alcoholgebruik jongeren Staphorst Nooit alcohol gedronken ja 33,3% 37,6% 74,4% 12,7% 35,3% nee 66,7% 62,4% 25,6% 87,3% 64,7% Drink bier ja 67,8%

Nadere informatie

VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT

VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT IJsselland VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT Jongerenmonitor 2015 77% ontbijt dagelijks 10.3 jongeren School 13-14 jaar 15- jaar 76% een gezond gewicht 15% beweegt voldoende Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen JEUGDMONITOR 2015-2016 12 t/m 18-jarigen Tabellenboek Regio Zuidoost-Brabant Inhoud Leeswijzer Tabel 1: Kernindicatoren regio Zuidoost-Brabant naar leeftijd en geslacht Tabel 2: Kernindicatoren regio

Nadere informatie

Tabellenboek Emovo. Elektronische monitor en voorlichting 2013-2014

Tabellenboek Emovo. Elektronische monitor en voorlichting 2013-2014 Tabellenboek Emovo Elektronische monitor en voorlichting 2013-2014 Algemene toelichting In het najaar van 2013 is opnieuw het regionale onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl onder leerlingen

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN DEVENTER

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN DEVENTER TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN DEVENTER 2011 jongen meisje 12-15 16-23 totaal Nooit alcohol gedronken ja 40,1% 38,3% 86,3% 16,6% 39,2% nee 59,9% 61,7% 13,7% 83,4% 60,8% Drink bier ja 65,8% 21,0% 9,6%

Nadere informatie

Totaal screening vo2 West-Brabant. 10 % % heeft soms

Totaal screening vo2 West-Brabant. 10 % % heeft soms 214 215 onderzoek onderzoeksperiode totaal aantal leerlingen klas 2 klas 2 sept 214 - juni 215 7857 aantal afwezig aantal aantal vragenlijsten tijdens screening vervolgonderzoeken ingevuld 336 288 7521

Nadere informatie

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013 Samenvatting Twente Versie 2, oktober 2013 Twente varieert naar stad en platteland In Twente wonen 626.500 mensen waarvan de helft woont in één van de drie grote steden. Tot 2030 zal de Twentse bevolking

Nadere informatie

Samenvatting gezondheidspeiling Wijdemeren

Samenvatting gezondheidspeiling Wijdemeren Samenvatting gezondheidspeiling Wijdemeren Een analyse van de gezondheidstoestand van de bevolking geeft zicht op de gezondheidsproblemen die in de regio en gemeente spelen en de groepen waarin die problemen

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003 RIS128575b_10-JUN-2005 ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003 Beknopt verslag ten behoeve van de deelnemende scholen April 2005 Dienst OCW / GGD Den Haag Epidemiologie en

Nadere informatie

HOE GEZOND IS ONZE JEUGD?

HOE GEZOND IS ONZE JEUGD? HOE GEZOND IS ONZE JEUGD? Resultaten van de Jeugdgezondheidsmonitor voor leerlingen van klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs in de regio Midden-Nederland 2011/2012 Lokale Schoolkrachtcijfers op www.ggdatlas.nl

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Bergen? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014

Hoe gaat het met de jongeren in Bergen? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Hoe gaat het met de jongeren in Bergen? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Voor een onderbouwd jeugdgezondheidsbeleid is onder andere inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongeren

Nadere informatie

Kinderen in Nieuw-West gezond en wel?

Kinderen in Nieuw-West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Nieuw-West gezond en wel? 1 Wat valt op in Nieuw-West? Voor Nieuw-West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Hoorn? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014

Hoe gaat het met de jongeren in Hoorn? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Hoe gaat het met de jongeren in? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Voor een onderbouwd jeugdgezondheidsbeleid is onder andere inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongeren in de

Nadere informatie

totaal 2011 6888 7403 7349 7065 7128 7283 14414 13719 12924 14414 Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje

totaal 2011 6888 7403 7349 7065 7128 7283 14414 13719 12924 14414 Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje Tabellenboek E-MOVO regio GGD, oktober 2012 Toelichting: In de eerste zeven kolommen worden de resultaten van de regio weergegeven, uitgesplitst naar onderwijsniveau, klas en geslacht, en. De laatste drie

Nadere informatie

Beweging, voeding en. (over)gewicht

Beweging, voeding en. (over)gewicht JONGERENPEILING 2008 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Brabantse Jeugdmonitor 2011

Brabantse Jeugdmonitor 2011 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Brabantse Jeugdmonitor 2011 Tabellenboek wijken L:\GB\Epidemiologie\HvB in Zicht\Gezondheidsmonitor en rvtv\jeugdmonitor 12-18\Uitvoering 2011\Tabellen\Voorzijde plus

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren op Texel? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014

Hoe gaat het met de jongeren op Texel? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Hoe gaat het met de jongeren op? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Voor een onderbouwd jeugdgezondheidsbeleid is onder andere inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongeren in de

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Langedijk? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014

Hoe gaat het met de jongeren in Langedijk? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Hoe gaat het met de jongeren in? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Voor een onderbouwd jeugdgezondheidsbeleid is onder andere inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongeren in de

Nadere informatie

Tabellenboek Hoe gezond ben jij?

Tabellenboek Hoe gezond ben jij? Tabellenboek Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs Schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding, opzet en onderzoekspopulatie... 3 2 Lichamelijke gezondheid...

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Castricum? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014

Hoe gaat het met de jongeren in Castricum? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Hoe gaat het met de jongeren in? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Voor een onderbouwd jeugdgezondheidsbeleid is onder andere inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongeren in de

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Heiloo? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014

Hoe gaat het met de jongeren in Heiloo? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Hoe gaat het met de jongeren in? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Voor een onderbouwd jeugdgezondheidsbeleid is onder andere inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongeren in de

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID Jeugd 2010 4 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

gemeentebestuur VERZONDEH De gemeenteraad van Purmerend datum 2 juli 2015 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

gemeentebestuur VERZONDEH De gemeenteraad van Purmerend datum 2 juli 2015 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk gemeentebestuur PURMEREND Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 De gemeenteraad van Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1209930 Betreft: resultaten jeugdmonitor

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Stede Broec? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014

Hoe gaat het met de jongeren in Stede Broec? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Hoe gaat het met de jongeren in? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Voor een onderbouwd jeugdgezondheidsbeleid is onder andere inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongeren in de

Nadere informatie

Hoe gaat het met de leerlingen van Regius College Wilhelminalaan? Schoolrapportage Emovo 2015/2016

Hoe gaat het met de leerlingen van Regius College Wilhelminalaan? Schoolrapportage Emovo 2015/2016 Hoe gaat het met de leerlingen van Wilhelminalaan? Schoolrapportage Emovo 2015/2016 Inleiding In de periode augustus tot en met december 2015 is voor de 5 e keer Emovo uitgevoerd onder 2 e en 4 e klassers

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Medemblik? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014

Hoe gaat het met de jongeren in Medemblik? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Hoe gaat het met de jongeren in? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Voor een onderbouwd jeugdgezondheidsbeleid is onder andere inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongeren in de

Nadere informatie

J O N G E R E N O N D E R Z O E K : J A A R

J O N G E R E N O N D E R Z O E K : J A A R PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID 3 J O N G E R E N O N D E R Z O E K : 12-18 J A A R Jongerenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Beverwijk Resultaten van het Emovo-onderzoek

Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Beverwijk Resultaten van het Emovo-onderzoek Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Beverwijk Resultaten van het Emovo-onderzoek S. Robroek R. Cluitmans Hulpverleningsdienst Kennemerland / GGD Afdelingen Beleid & Ondersteuning en Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Noord-Holland Noord? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014

Hoe gaat het met de jongeren in Noord-Holland Noord? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Hoe gaat het met de jongeren in NoordHolland Noord? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Voor een onderbouwd jeugdgezondheidsbeleid is onder andere inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van

Nadere informatie

Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Schooljaar 2014-2015

Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Schooljaar 2014-2015 Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs Schooljaar 2014-2015 Hoe gezond ben jij? De gemeente Utrecht verzamelt middels de vragenlijst Hoe gezond ben jij?

Nadere informatie

Hoe gaat het met de leerlingen van Regius College VMBO en Praktijkonderwijs? Schoolrapportage Emovo 2015/2016

Hoe gaat het met de leerlingen van Regius College VMBO en Praktijkonderwijs? Schoolrapportage Emovo 2015/2016 Hoe gaat het met de leerlingen van VMBO en Praktijkonderwijs? Schoolrapportage Emovo 2015/2016 Inleiding In de periode augustus tot en met december 2015 is voor de 5 e keer Emovo uitgevoerd onder 2 e en

Nadere informatie

Brabantse Jeugdmonitor 2011

Brabantse Jeugdmonitor 2011 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Brabantse Jeugdmonitor 2011 Tabellenboek wijken L:\GB\Epidemiologie\HvB in Zicht\Gezondheidsmonitor en rvtv\jeugdmonitor 12-18\Uitvoering 2011\Tabellen\Voorzijde plus

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N GENOTMIDDELEN V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 5 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Alkmaar*? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014

Hoe gaat het met de jongeren in Alkmaar*? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Hoe gaat het met de jongeren in *? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Voor een onderbouwd jeugdgezondheidsbeleid is onder andere inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongeren in

Nadere informatie

SEKSUEEL GEDRAG. Jongerenmonitor % geslachtsgemeenschap. Klas 2. Klas 4. 55% altijd een condoom gebruikt

SEKSUEEL GEDRAG. Jongerenmonitor % geslachtsgemeenschap. Klas 2. Klas 4. 55% altijd een condoom gebruikt IJsselland SEKSUEEL GEDRAG Jongerenmonitor 2015 7% geslachtsgemeenschap gehad 10.163 jongeren School Klas 2 13-14 jaar Klas 4 15-16 jaar 49% negatieve houding homoseksualiteit 55% altijd een condoom gebruikt

Nadere informatie

Samenvatting Jeugdmonitor Utrecht

Samenvatting Jeugdmonitor Utrecht Samenvatting Jeugdmonitor Utrecht Gezondheid en leefstijl Psychosociale gezondheid Gezin School Vrije tijd Sociaaleconomische verschillen Verschillen naar wijk Trends Beschouwing Groep 7 en 8 van het basisonderwijs,

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Enschede

Kernboodschappen Gezondheid Enschede Kernboodschappen Gezondheid Enschede De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Enschede epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Enschede en de factoren die hierop van

Nadere informatie

Kinderen in Zuidoost gezond en wel?

Kinderen in Zuidoost gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuidoost gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuidoost? Voor Zuidoost zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor

Nadere informatie

Schoolrapport. Amadeus Lyceum. Resultaten EURO-URHIS 2 jeugdonderzoek. Inleiding

Schoolrapport. Amadeus Lyceum. Resultaten EURO-URHIS 2 jeugdonderzoek. Inleiding Schoolrapport Resultaten EURO-URHIS 2 jeugdonderzoek Amadeus Lyceum Inleiding De GG&GD Utrecht neemt deel aan een Europees project over gezondheid in grote steden, het EURO-URHIS 2 project. In dit onderzoek

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

tot 24 jaar Monitor jongeren 12

tot 24 jaar Monitor jongeren 12 Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Hellendoorn

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Hellendoorn E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Hellendoorn E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Hellendoorn GGD Twente Drs. C. Smit Drs.

Nadere informatie

Het jongerenonderzoek 2013

Het jongerenonderzoek 2013 Het jongerenonderzoek 2013 Indicatoren naar leerjaar, onderwijsvorm en geslacht Bijlage bij het rapport "De Limburgse resultaten in vogelvlucht" Fysieke gezondheid en leefstijl Indicatoren naar leerjaar,

Nadere informatie

Beknopte gecombineerde samenvatting van Jeugdmonitor en E-MOVO

Beknopte gecombineerde samenvatting van Jeugdmonitor en E-MOVO Beknopte gecombineerde samenvatting van Jeugdmonitor en E-MOVO O&S Gemeente Nijmegen, GGD regio Nijmegen september 2004 Inleiding Najaar 2003 zijn onder Nijmeegse jongeren twee op elkaar afgestemde onderzoeken

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Alcohol

GO Jeugd 2008 Alcohol GO Jeugd 2008 Alcohol Samenvatting alcohol Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 63% van de Friese 12 t/m 18 jarigen wel eens alcohol heeft, 51% nog in de vier voorafgaand aan het

Nadere informatie