Kinderen in West gezond en wel?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kinderen in West gezond en wel?"

Transcriptie

1 GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs Kinderen in West gezond en wel? 1

2 Wat valt op in West? Voor West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar vergeleken met schooljaar 9-. Ook is gekeken hoe de trends in West zich verhouden tot veranderingen in heel Amsterdam. De drie meest in het oog springende bevindingen voor West staan hieronder. Naast een korte toelichting op de cijfers worden ook risicogroepen weergegeven. 1. Sociaal-emotionele gezondheid Net als gemiddeld in Amsterdam (19 naar 1) is in West tussen 9- en het percentage kinderen met sociaal-emotionele problemen gedaald (23 naar 14). De daling van het percentage kinderen sociaal-emotionele problemen lijkt voor West groter dan voor de rest van Amsterdam. In West zien we positieve veranderingen voor emotionele problemen (18 naar 11), gedragsproblemen (17 naar 13), problemen met leeftijdgenoten (2 naar 14) en prosociaal gedrag (93 naar 96). Hyperactiviteit/aandachtstekort is gelijk gebeleven (11 en ). In hebben kinderen in West even vaak sociaal-emotionele problemen als hun Amsterdamse leeftijdgenoten. Risicogroepen in West voor de aanwezigheid van sociaalemotionele problemen Legenda jongens -jarigen midden-laag opgeleid laag opgeleid Geslacht Leeftijd meisjes -jarigen Etnische herkomst 2. Vrijetijdsbesteding Van schooljaar 9- tot is het percentage kinderen dat lid is van een vereniging toegenomen in Amsterdam (62 naar 6) en in West (4 naar 67). De stijging van het percentage kinderen dat lid is van een vereniging lijkt sterker voor West dan gemiddeld in Amsterdam. Het betreft vooral lidmaatschap van een sportvereniging (Amsterdam 4 naar 61; West 46 naar 63). In zijn kinderen in West even vaak lid van een vereniging als gemiddeld in Amsterdam: even vaak lid van een sportvereniging (63 West; 61 Amsterdam) even vaak lid van een andere vereniging (21 West; Amsterdam) Risicogroepen in West voor het niet lid zijn van een vereniging woont bij beide ouders Opleidingsniveau ouders hoog opgeleid middenhoog opgeleid middenlaag opgeleid laag opgeleid Gezinssamenstelling woont niet bij beide ouders midden-hoog opgeleid midden-laag opgeleid laag opgeleid 3. Overgewicht, voeding en bewegen Het percentage kinderen met overgewicht (inclusief obesitas) is tussen 9- en gedaald, zowel in Amsterdam (23 naar 19) als in West (23 naar 19). Ook op het gebied van voeding zien we positieve trends : vaker dagelijks ontbijten (Amsterdam 92 naar 96; West 9 naar 96, minder vaak teveel tussendoortjes (Amsterdam 7 naar 2; West naar 2) en minder vaak teveel gezoete dranken (Amsterdam 47 naar 32; West 4 naar 3). In is het percentage kinderen met overgewicht (inclusief obesitas) in West even hoog als gemiddeld in Amsterdam. Daarnaast zien we wat vaker gezonde eet- en beweeggewoontes in West: vaker dagelijks fruit eten (94 West; 91 Amsterdam) vaker 1 uur per dag lichamelijk actief (1 west; 48 Amsterdam) minder vaak 2 uur per dag beeldschermtijd (6 West; 8 Amsterdam) Risicogroepen in West voor overgewicht (inclusief obesitas) Bevolkingsopbouw verklaart cijfers deels De achtergrondkenmerken van kinderen in West komen goed overeen met die van heel Amsterdam. Wel heeft West in verhouding tot geheel Amsterdam veel buurten met een gemiddelde of hoge sociaal-eonomische status (zie figuur achtergrondkenmerken op laatste pagina). Dit verklaart (deels) de betere score voor West op voeding en bewegen, omdat problemen op dit gebied minder vaak voorkomen in deze groepen. 2

3 Lichamelijke gezondheid e kinderen hebben over het algemeen een goede lichamelijke gezondheid. Gelukkig maar! Welke aandoeningen komen voor in West? Hoe vaak? En leiden deze aandoeningen tot schoolverzuim? Percentage kinderen met 1 of meer gezondheidsklachten in Amsterdam, West en de gebieden van West 4 4 Meer dan 3 weken schoolverzuim vanwege gezondheidsklachten komt weinig voor in Amsterdam (2) en in West (2) significant verschil tussen Amsterdam en West; p <, Gezondheidsklachten in West voor verschillende groepen de Baarsjes TOP 3 Gezondheidsklachten hoog opgeleid _ 4 middenhoog opgeleid _ 46 middenlaag opgeleid 43 laag opgeleid jaar 1. huidproblemen, allergie (9) 2. luchtwegen, hoesten, benauwd, keel, neus (9) 3. het zien, de ogen (7) jaar 1. huidproblemen, allergie (11) 2. luchtwegen, hoesten, benauwd, keel, neus (9) 3. het zien, de ogen (8) significant verschil tussen de groepen; p <, 3

4 Mondgezondheid Een slechte mondverzorging kan leiden tot gaatjes en tandvleesontsteking. Dit kan pijn doen, waardoor een kind slechter eet, zich niet lekker voelt of slechter slaapt. Niet fijn dus! Jaarlijks tandartsbezoek én twee keer per dag de tanden poetsen wordt in dit onderzoek gezien als een goede mondhygiëne. Percentage kinderen met een goede mondhygiëne in Amsterdam, West en de gebieden van West Jaarlijks tandartsbezoek en twee keer per dag tanden poetsen bij kinderen uit Amsterdam en West 9 2x per dag tanden poetsen jaarlijks tandartsbezoek de Baarsjes Goede mondhygiëne in West voor verschillende groepen hoog opgeleid _ 88 middenhoog opgeleid _ middenlaag opgeleid 82 laag opgeleid significant verschil tussen de groepen; p <, 4

5 Sociaal-emotionele gezondheid Een goede gezondheid gaat ook over lekker in je vel zitten, gelukkig zijn en tevreden zijn over jezelf en je leven. Dit is gemeten met de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). De SDQ-totaalscore geeft aan of er sociaal-emotionele problematiek is. De subschalen tonen op welk vlak de problemen zich voordoen. Percentage kinderen met sociaal-emotionele problemen (verhoogde SDQ-totaalscore) in Amsterdam, West en de gebieden van West Sociaal-emotionele problemen (verhoogde SDQ-totaalscore) in West voor verschillende groepen hoog opgeleid _ middenhoog opgeleid _ middenlaag opgeleid laag opgeleid 2 24 significant verschil tussen de gebieden in West; p <, de Baarsjes Inzicht in de scores op de SDQ-subschalen in Amsterdam en West significant verschil tussen de groepen; p <, Emotionele problemen Gedragsproblemen Hyperactiviteit/ aandachttekort Problemen met leeftijdgenoten Prosociaal gedrag

6 Overgewicht, eten en bewegen Gezond eten en voldoende bewegen zijn belangrijk voor een goede gezondheid. Ongezonde voeding en te weinig beweging kunnen daarnaast leiden tot overgewicht. Goede eet- en beweeggewoonten zijn dus belangrijk, waarbij geldt: jong geleerd is oud gedaan! Percentage kinderen met overgewicht (inclusief obesitas) in Amsterdam, West en de gebieden van West de Baarsjes Overgewicht (inclusief obesitas) in West voor verschillende groepen significant verschil tussen de gebieden in West; p <, Percentage kinderen met ongezond eet- en beweeggedrag in Amsterdam en West niet dagelijks ontbijten Amsterdam niet dagelijks groente eten West niet dagelijks fruit eten 3 glazen gezoete drank per dag 4 tussendoortjes per dag lichamelijk actief < 1 uur per dag tv/computer 2 uur per dag significant verschil tussen Amsterdam en West; p <, significant verschil tussen de groepen; p <, 23 gezinssamenstelling en opleidingsniveau van de ouder(s) is voor overgewicht (inclusief obesitas) niet nagevraagd 6

7 Vrijetijdsbesteding Kinderen spelen omdat ze dat leuk vinden, maar ze leren er ook veel van. Al spelend ontdekken ze wat ze kunnen en wat ze leuk vinden. Sport, muziek, toneel of nog iets heel anders. Spelen kan thuis, maar ook bij een club of vereniging. Hoeveel kinderen uit West zijn lid van een vereniging? Percentage kinderen dat lid is van een vereniging in Amsterdam, West en de gebieden van West Percentage kinderen dat lid is van een sportvereniging of een andere vereniging in Amsterdam en West Lidmaatschap sportvereniging Lidmaatschap andere vereniging de Baarsjes significant verschil tussen de gebieden in West; p <, Lidmaatschap van een vereniging in West voor verschillende groepen hoog opgeleid _ 78 middenhoog opgeleid _ middenlaag opgeleid laag opgeleid significant verschil tussen de groepen; p <, 7

8 Opgroeien met een zieke ouder Als een kind opgroeit met een lichamelijk of psychisch zieke ouder heeft dit in het algemeen een negatieve invloed op de gezondheid en het welzijn van het kind. Om hoeveel kinderen gaat het in West? En op welke gebieden zien we hierdoor problemen ontstaan? Percentage kinderen dat opgroeit met een zieke ouder in Amsterdam, West en de gebieden van West De aanwezigheid van een lichamelijke of psyschische ziekte bij ouders van kinderen uit Amsterdam en West Lichamelijk zieke ouder(s) 12 Psychisch zieke ouder(s) 8 significant verschil tussen Amsterdam en West; p <, Probleemgebieden voor kinderen in West die opgroeien met een zieke ouder de Baarsjes SDQ-problemen met leeftijdgenoten Opgroeien met een zieke ouder in West voor verschillende groepen hoog opgeleid _ middenhoog opgeleid _ middenlaag opgeleid laag opgeleid dagelijks fruit eten lidmaatschap sportvereniging veel beeldschermtijd gezondheidsklachten lidmaatschap vereniging SDQ-totaalscore significant verschil tussen de groepen; p <, 8

9 Opgroeien met zorgen, spanningen of stress in het gezin In een gezin kunnen zorgen, spanningen en stress voorkomen, bijvoorbeeld over werk, geld of de relatie tussen de ouders. Dit kan een negatieve invloed hebben op de gezondheid en het welzijn van het kind. Over welke onderwerpen hebben ouders in West zorgen, spanningen of stress? En op welke vlakken zien we hierdoor problemen bij kinderen ontstaan? Percentage kinderen dat opgroeit in een gezin met zorgen, spanningen of stress in Amsterdam, West en de gebieden van West 3 2 Opgroeien met zorgen, spanningen of stress in het gezin in West voor verschillende groepen hoog opgeleid _ middenhoog opgeleid _ middenlaag opgeleid laag opgeleid significant verschil tussen Amsterdam en West; p <, de Baarsjes Probleemgebieden voor kinderen in West die opgroeien met zorgen, spanningen of stress in het gezin significant verschil tussen de groepen; p <, SDQ-problemen met leeftijdgenoten veel gezoete dranken tandenpoetsen SDQ-totaalscore SDQ-hyperactiviteit goede mondhygiëne SDQ-emotionele problemen weinig lichamelijk actief dagelijks ontbijten dagelijks groente eten SDQ-gedragsproblemen gezondheidsklachten Top 3 zorgen, spanningen of stress in het gezin voor West 1. Geld (7) 2. Wonen (7) 3. Werk (6) 9

10 Alle percentages voor West op een rij Amsterdam West 3 Westerpark 4 Bos en.1.2 de Baarsjes / de Baarsjes jongens meisjes jaar jaar Lichamelijke gezondheid Gezondheidsklachten Schoolverzuim ivm gezondheid (>3 weken) Mondgezondheid Goede mondhygiëne Twee keer per dag tanden poetsen Jaarlijks tandartsbezoek Sociaal-emotionele gezondheid SDQ-totaalscore SDQ-emotionele problemen SDQ-gedragsproblemen SDQ-hyperactiviteit/aandachtstekort SDQ-problemen met leeftijdgenoten SDQ-prosociaal gedrag Overgewicht, eten en bewegen Overgewicht (inclusief obesitas) Dagelijks ontbijten Dagelijks groente eten Dagelijks fruit eten Veel gezoete dranken (>3 per dag) Veel tussendoortjes (>4 per dag) Weinig lichamelijk actief (<1 uur per dag) Veel beeldschermtijd (>2 uur per dag) Vrijetijdsbesteding Lidmaatschap vereniging Lidmaatschap sportvereniging Lidmaatschap andere vereniging Opgroeien met een zieke ouder Zieke ouder(s) Lichamelijk zieke ouder(s) Psychisch zieke ouder (s) Opgroeien met zorgen, spanningen of stress Zorgen, spanningen, stress in het gezin

11 overig, westers overig, niet westers hoog middenhoog middenlaag laag bij beide ouders niet bij beide ouders Lichamelijke gezondheid Gezondheidsklachten Schoolverzuim ivm gezondheid (>3 weken) Mondgezondheid Goede mondhygiëne Twee keer per dag tanden poetsen Jaarlijks tandartsbezoek Sociaal-emotionele gezondheid SDQ-totaalscore SDQ-emotionele problemen SDQ-gedragsproblemen SDQ-hyperactiviteit/aandachtstekort SDQ-problemen met leeftijdgenoten SDQ-prosociaal gedrag Overgewicht, eten en bewegen Overgewicht (inclusief obesitas) Dagelijks ontbijten Dagelijks groente eten Dagelijks fruit eten Veel gezoete dranken (>3 per dag) Veel tussendoortjes (>4 per dag) Weinig lichamelijk actief (<1 uur per dag) Veel beeldschermtijd (>2 uur per dag) Vrijetijdsbesteding Lidmaatschap vereniging Lidmaatschap sportvereniging Lidmaatschap andere vereniging Opgroeien met een zieke ouder Zieke ouder(s) Lichamelijk zieke ouder(s) Psychisch zieke ouder(s) Opgroeien met zorgen, spanningen, stress Zorgen, spanningen, stress in het gezin significant verschil, p<, - overgewicht (inclusief obesitas) is niet bekend voor gezinssamenstelling en opleidingsniveau van de ouders 11

12 Jeugdgezondheidsmonitor basisonderwijs Gegevens over de lichamelijke en sociaal-emotionele gezondheid en daarmee samenhangende factoren zijn nodig om gezondheidsbeleid goed te onderbouwen. De GGD Amsterdam verzamelt deze gegevens over Amsterdamse kinderen via de Jeugdgezondheidsmonitor in het basisonderwijs. Achtergrondkenmerken van de deelnemende kinderen in Amsterdam en West 8 62 West (N=1311) Geslacht jongen meisje Leeftijd jaar jaar Etnische herkomst Antilliaans/Arubaans Opleiding ouder(s) hoog middenhoog middenlaag laag Gezinssamenstelling bij beide ouders niet bij beide ouders SES van de buurt zeer hoog hoog gemiddeld laag zeer laag Amsterdam (N=186) Bij minder dan kinderen in een groep, worden groepen samengevoegd: Antilliaanse/Arubaanse kinderen -> overig niet-westers Jeugdgezondheidsmonitor basisonderwijs: waarom, hoe, wie, wat en waar 1. Waarom wordt deze monitor uitgevoerd? Gemeenten hebben de verplichting om de gezondheid van hun inwoners in kaart te brengen. De GGD Amsterdam onderzoekt daarom jaarlijks met de Jeugdgezondheidsmonitor de gezondheid van de jeugd en factoren die met gezondheid samenhangen, zoals leefstijl en leefomgeving. 2. Hoe worden de gegevens verzameld? De jeugdgezondheidsmonitor in het reguliere basisonderwijs wordt uitgevoerd via een vragenlijst voor ouders. Ouders krijgen de papieren vragenlijst thuisgestuurd voorafgaand aan het preventief gezondheidsonderzoek (PGO) door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) als hun kind en jaar is. De ouders nemen de ingevulde vragenlijst mee naar het PGO en deze wordt door de JGZ gebruikt voor de consultvoering. Daarna wordt de vragenlijst anoniem gebruikt voor onderzoek. Lengte en gewicht worden in het kader van het PGO door de JGZ geregistreerd en anoniem gebruikt voor onderzoek. 3. Wie deden er mee? In schooljaar vulden ouders van - en -jarige kinderen de vragenlijst in. Dit zijn ouders van kinderen op een basisschool in Amsterdam (n=78) en in de regio Amstelland (n=3663). Het betreft 7 van alle kinderen op de scholen in deze leeftijdsgroepen. Dit rapport gaat over 186 kinderen van en jaar die wonen in Amsterdam, van wie er 1311 wonen in West. Achtergrondkenmerken van de onderzoeksgroep staan hiernaast. In werd daarnaast voor 136 Amsterdamse - en -jarige kinderen in het reguliere basisonderwijs lengte en gewicht geregistreerd, van wie er 1864 wonen in West. Het percentage kinderen met overgewicht (inclusief obesitas) is opgenomen in de factsheet. Om uitspraken te kunnen doen over alle kinderen die in Amsterdam en West wonen zijn de gegevens gewogen naar geslacht, leeftijd, etnische herkomst en sociaal-economische status van de buurt. 4. Wat betekenen gevonden verschillen tussen groepen? Met statistische toetsen worden de resultaten van West vergeleken met de andere zes stadsdelen samen. Let op: in de tabellen worden de cijfers voor geheel Amsterdam en West getoond. Ook toetsen we verschillen tussen de gebieden en verschillen naar geslacht, leeftijd, etnische herkomst, opleidingsniveau van de ouder(s) en gezinssamenstelling. Een significant verschil wordt aangegeven met een of oranje kader. Significant betekent dat de kans klein is (maximaal ) dat een verschil op toeval berust.. Waar vind ik meer informatie? Een voorbeeld van de vragenlijst, meer resultaten en aanvullende informatie is te vinden op de website Gezondheid in Beeld. Colofon Contact? GGD Amsterdam, 1 telefoon: 49 tekst en vormgeving: Lotte van Dieren en Ilona Steenkamer 12 foto s: fotobank Amsterdam website:

Kinderen in Noord gezond en wel?

Kinderen in Noord gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Noord gezond en wel? 1 Wat valt op in Noord? Voor Noord zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Kinderen in Centrum gezond en wel?

Kinderen in Centrum gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Centrum gezond en wel? 1 Wat valt op in Centrum? Voor Centrum zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van

Nadere informatie

Kinderen in Zuid gezond en wel?

Kinderen in Zuid gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuid gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuid? Voor Zuid zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Kinderen in Oost gezond en wel?

Kinderen in Oost gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Oost gezond en wel? 1 Wat valt op in Oost? Voor Oost zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Kinderen in Nieuw-West gezond en wel?

Kinderen in Nieuw-West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Nieuw-West gezond en wel? 1 Wat valt op in Nieuw-West? Voor Nieuw-West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor

Nadere informatie

Kinderen in Zuidoost gezond en wel?

Kinderen in Zuidoost gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuidoost gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuidoost? Voor Zuidoost zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor

Nadere informatie

Zo gezond zijn kinderen in de regio Amstelland en Diemen!

Zo gezond zijn kinderen in de regio Amstelland en Diemen! Zo gezond zijn kinderen in de regio Amstelland en Diemen! Factsheet Jeugdgezondheidsmonitor basisonderwijs 2011-2012 2 Waarom, wat en hoe? 2 Deze kinderen deden mee! 3 Lichamelijke gezondheid 4 Gewicht,

Nadere informatie

Zo gezond zijn Amsterdamse kinderen! Eindrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor basisonderwijs

Zo gezond zijn Amsterdamse kinderen! Eindrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor basisonderwijs Zo gezond zijn Amsterdamse kinderen! Eindrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor basisonderwijs 2009-2010 Inhoudsopgave Voorwoord... Rapport in het kort...4 1 Zo kunnen we de gezondheid van de Amsterdamse

Nadere informatie

Evaluatie JOGG Roosendaal Basisschool de Vlindertuin. Resultaten evaluatie JOGG December 2017

Evaluatie JOGG Roosendaal Basisschool de Vlindertuin. Resultaten evaluatie JOGG December 2017 Evaluatie JOGG Roosendaal Basisschool de Vlindertuin Resultaten evaluatie JOGG December 2017 Inleiding Achtergrond In het kader van de JOGG aanpak in de gemeente Roosendaal heeft op basisschool de Vlindertuin

Nadere informatie

Rotterdam Lekker Fit! Trendanalyse overgewicht onder Rotterdamse kinderen

Rotterdam Lekker Fit! Trendanalyse overgewicht onder Rotterdamse kinderen Gegevensbronnen De overgewichtcijfers in deze factsheet zijn gebaseerd op lengte en gewicht gegevens uit twee verschillende registratiesystemen: Kidos en de Fitmeter. Trendanalyse overgewicht onder Rotterdamse

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 6 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD

Nadere informatie

Gewicht en leefstijl van kinderen in Nieuw-West

Gewicht en leefstijl van kinderen in Nieuw-West Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht juni 2017 Gewicht en leefstijl van kinderen in Nieuw- Minder overgewicht Het percentage kinderen * met overgewicht (inclusief obesitas) in Nieuw- is tussen en significant

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID Jeugd 2010 4 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Staat van gezond gewicht en leefstijl van Amsterdamse kinderen. Outcome monitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 2017

Staat van gezond gewicht en leefstijl van Amsterdamse kinderen. Outcome monitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 2017 Staat van gezond gewicht en leefstijl van Amsterdamse kinderen Outcome monitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 2017 Colofon Gemeente Amsterdam Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht Ilona Steenkamer Sanne

Nadere informatie

VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT

VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT IJsselland VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT Jongerenmonitor 2015 77% ontbijt dagelijks 10.3 jongeren School 13-14 jaar 15- jaar 76% een gezond gewicht 15% beweegt voldoende Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Gezondheid, welbevinden en leefstijl van scholieren in het voortgezet onderwijs

Gezondheid, welbevinden en leefstijl van scholieren in het voortgezet onderwijs Gezondheid, welbevinden en leefstijl van scholieren in het voortgezet onderwijs Screening van de Jeugdgezondheidszorg in klas 2 over de schooljaren 2014-2017 Assen Willem Jan van der Veen Esther Huisman

Nadere informatie

Outcome monitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 2016 DEEL 2: BUURTAANPAK

Outcome monitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 2016 DEEL 2: BUURTAANPAK Outcome monitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 2016 DEEL 2: BUURTAANPAK Colofon Gemeente Amsterdam Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht Ilona Steenkamer isteenkamer@ggd.amsterdam.nl Sanne Franssen sfranssen@ggd.amsterdam.nl

Nadere informatie

Gezondheid, welbevinden en leefstijl van scholieren in het voortgezet onderwijs

Gezondheid, welbevinden en leefstijl van scholieren in het voortgezet onderwijs Gezondheid, welbevinden en leefstijl van scholieren in het voortgezet onderwijs Screening van de Jeugdgezondheidszorg in klas 2 over de schooljaren 2014-2017 Hoogeveen Willem Jan van der Veen Esther Huisman

Nadere informatie

Gezondheid, welbevinden en leefstijl van scholieren in het voortgezet onderwijs

Gezondheid, welbevinden en leefstijl van scholieren in het voortgezet onderwijs Gezondheid, welbevinden en leefstijl van scholieren in het voortgezet onderwijs Screening van de Jeugdgezondheidszorg in klas 2 over de schooljaren 2014-2017 Noordenveld Willem Jan van der Veen Esther

Nadere informatie

Gezondheid, welbevinden en leefstijl van scholieren in het voortgezet onderwijs

Gezondheid, welbevinden en leefstijl van scholieren in het voortgezet onderwijs Gezondheid, welbevinden en leefstijl van scholieren in het voortgezet onderwijs Screening van de Jeugdgezondheidszorg in klas 2 over de schooljaren 2014-2017 Tynaarlo Willem Jan van der Veen Esther Huisman

Nadere informatie

Gezondheid, welbevinden en leefstijl van scholieren in het voortgezet onderwijs

Gezondheid, welbevinden en leefstijl van scholieren in het voortgezet onderwijs Gezondheid, welbevinden en leefstijl van scholieren in het voortgezet onderwijs Screening van de Jeugdgezondheidszorg in klas 2 over de schooljaren 2014-2017 Borger-Odoorn Willem Jan van der Veen Esther

Nadere informatie

Outcome monitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 2016 DEEL 1: ALGEMEEN RAPPORT

Outcome monitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 2016 DEEL 1: ALGEMEEN RAPPORT Outcome monitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 2016 DEEL 1: ALGEMEEN RAPPORT Colofon Gemeente Amsterdam Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht Ilona Steenkamer isteenkamer@ggd.amsterdam.nl Sanne Franssen

Nadere informatie

Resultaten vragenlijst leerlingen en meten & wegen Drie scholen, nulmeting (T0) voorjaar 2017

Resultaten vragenlijst leerlingen en meten & wegen Drie scholen, nulmeting (T0) voorjaar 2017 Resultaten vragenlijst leerlingen en meten & wegen Drie scholen, nulmeting () voorjaar 2017 Inleiding In mei 2016 is in Nieuw-Lekkerland het project 'Gezond Nieuw-Lekkerland' gestart: met subsidie van

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID

PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID IJsselland PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID Jongerenmonitor 20 92% normaal risico op psychosociale problemen.3 jongeren School Klas 2 13-1 jaar Klas - jaar 86% goede ervaren gezondheid %* is op school gepest *van

Nadere informatie

Overgewicht (incl. obesitas)

Overgewicht (incl. obesitas) Inleiding Het aantal kinderen dat te weinig beweegt en/of overgewicht heeft neemt al een aantal jaren toe. Dit is een belangrijk element van zorg. De gemeente heeft daarom in 2011 besloten zich actief

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

2. Overgewicht. allochtone kinderen. autochtone kinderen. eenouder ouder+stiefouder. beide ouders. % kinderen met overgewicht. laag.

2. Overgewicht. allochtone kinderen. autochtone kinderen. eenouder ouder+stiefouder. beide ouders. % kinderen met overgewicht. laag. 2. Overgewicht De gevolgen van overgewicht op de kinderleeftijd zijn uiteenlopend van psychosociale problemen, zoals gepest worden, negatief zelfbeeld en depressiviteit, tot lichamelijke problemen zoals

Nadere informatie

Gezondheid DEEL 1 LICHAMELIJKE GEZONDHEID. Ervaren gezondheid

Gezondheid DEEL 1 LICHAMELIJKE GEZONDHEID. Ervaren gezondheid JONGERENPEILING 2008 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

1566 en 1567 Hoe zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren in Saendelft gezond blijven?

1566 en 1567 Hoe zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren in Saendelft gezond blijven? 1566 en 1567 Hoe zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren in Saendelft gezond blijven? 1 In paars de gegevens van de 13 tot 17-jarigen. ( screening JGZ, dwz niet-anoniem. Vragenlijsten: Emovo en JenJG)

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Zaanstad Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zaanstad. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

J O N G E R E N O N D E R Z O E K : J A A R

J O N G E R E N O N D E R Z O E K : J A A R PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID 3 J O N G E R E N O N D E R Z O E K : 12-18 J A A R Jongerenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in Zwolle

CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in Zwolle Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in ZWOLLE Een onderzoek naar het eet- en beweeggedrag van leerlingen van de 2 e klas

Nadere informatie

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Zeevang Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zeevang. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Dagelijks ontbijten en elke dag groente en fruit eten zijn gedragingen die bijdragen aan een gezonde leefstijl.

Dagelijks ontbijten en elke dag groente en fruit eten zijn gedragingen die bijdragen aan een gezonde leefstijl. De Vlieger 3 CHECKID ChecKid is een grootschalig leefstijlonderzoek onder basisschoolleerlingen in Zwolle. Het brengt (on)gezond gedrag, leefstijl en de leefomgeving van kinderen in Zwolle in kaart. ChecKid

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Beweging, voeding en. (over)gewicht

Beweging, voeding en. (over)gewicht JONGERENPEILING 2008 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

regio Limburg-Noord Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2015 Inleiding Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Eerste editie Vragen?

regio Limburg-Noord Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2015 Inleiding Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Eerste editie Vragen? Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2015 regio Limburg-Noord Inleiding De GGD, onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, helpt gemeenten bij de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van publieke

Nadere informatie

Gemeente Wormerland. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Wormerland. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per onderwerp beschreven

Nadere informatie

Themarapport. Voeding en bewegen

Themarapport. Voeding en bewegen Themarapport Voeding en bewegen Inleiding In het najaar van 2011 heeft de GGD Hollands Noorden de Kindermonitor 0-12 jaar uitgevoerd. Het doel van de Kindermonitor is om de gemeente, de GGD en andere belanghebbenden

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad en Molenwerf

Gemeente Zaanstad en Molenwerf Gemeente en Molenwerf Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In de tabellen

Nadere informatie

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016 Legenda achtergronddocument Kindmonitor ** *** @ = gaat over alle 8- tot 12-jarigen **** = betreft kinderen die online of achter de computer actief zijn ***** = beide eigen ouders: vader en moeder + co-ouderschap

Nadere informatie

Resultaten screening. Boxmeer. 9 % % heeft soms 2014-2015. klas 2 VO 2014-2015. Medische problemen. gewicht. aandachtsleerlingen. ernstig ondergewicht

Resultaten screening. Boxmeer. 9 % % heeft soms 2014-2015. klas 2 VO 2014-2015. Medische problemen. gewicht. aandachtsleerlingen. ernstig ondergewicht 214-215 onderzoek onderzoeksperiode klas 2 VO 214-215 aantal mogelijke aandachtsleerlingen aantal vragenlijsten ingevuld 14 32 Medische problemen zien horen 9 heeft soms moeite met horen 17 2 ook met gehoorapparaat

Nadere informatie

GGD Amsterdam Eenzaamheid in Beeld

GGD Amsterdam Eenzaamheid in Beeld GGD Amsterdam Eenzaamheid in Beeld Samenvatting Eén op de acht volwassen Amsterdammers voelt zich ernstig. Dat is meer dan gemiddeld in Nederland. In vergelijking met voorgaande jaren voelen steeds meer

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Tabellenboek Hoe gezond ben jij?

Tabellenboek Hoe gezond ben jij? Tabellenboek Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs Schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding, opzet en onderzoekspopulatie... 3 2 Lichamelijke gezondheid...

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

gemeente Gennep Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2015 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Inleiding Eerste editie Vragen?

gemeente Gennep Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2015 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Inleiding Eerste editie Vragen? Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2015 gemeente Gennep Inleiding De GGD, onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, helpt gemeenten bij de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van publieke

Nadere informatie

Gemeente Venlo. Inleiding. Jeugdgezondheidszorg. Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2016

Gemeente Venlo. Inleiding. Jeugdgezondheidszorg. Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2016 Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2016 Gemeente Venlo Inleiding De GGD, onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, helpt gemeenten bij de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van publieke

Nadere informatie

Gemeente Beemster. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Beemster. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Beemster Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Beemster. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In de tabellen

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Water drinken Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Deelnemers In de eerste maanden van 215 hebben 339 ouders die de 5 Centra Jong (CJ) in Zaanstad bezochten een vragenlijst ingevuld over hun kind

Nadere informatie

Totaal screening vo2 West-Brabant. 10 % % heeft soms

Totaal screening vo2 West-Brabant. 10 % % heeft soms 214 215 onderzoek onderzoeksperiode totaal aantal leerlingen klas 2 klas 2 sept 214 - juni 215 7857 aantal afwezig aantal aantal vragenlijsten tijdens screening vervolgonderzoeken ingevuld 336 288 7521

Nadere informatie

Resultaten vragenlijst leerlingen

Resultaten vragenlijst leerlingen Resultaten vragenlijst leerlingen Drie scholen, tweede meting (T1) voorjaar 2018 Inleiding In mei 2016 is in Nieuw-Lekkerland het project 'Gezond Nieuw-Lekkerland' gestart. Met subsidie van Fonds Nuts

Nadere informatie

Gemeente Purmerend. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Purmerend. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: 1. De samenvatting met daarin per onderwerp

Nadere informatie

Samenvatting. Opvoeding en thuis omgeving als aangrijpingspunten in de preventie van overgewicht bij kinderen: resultaten van de ChecKid studie

Samenvatting. Opvoeding en thuis omgeving als aangrijpingspunten in de preventie van overgewicht bij kinderen: resultaten van de ChecKid studie Opvoeding en thuis omgeving als aangrijpingspunten in de preventie van overgewicht bij kinderen: resultaten van de ChecKid studie Overgewicht is een snel groeiend wereldwijd probleem en is geassocieerd

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R ROKEN EN ALCOHOLGEBRUIK Jeugd 2010 5 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Nijkerk

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Nijkerk Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Nijkerk H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor álle

Nadere informatie

Gemeente Oostzaan. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Oostzaan. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Oostzaan Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Oostzaan. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016 Legenda achtergronddocument Kindmonitor ** *** @ = gaat over alle 8- tot 12-jarigen **** = betreft kinderen die online of achter de computer actief zijn ***** = beide eigen ouders: vader en moeder + co-ouderschap

Nadere informatie

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016 Legenda achtergronddocument Kindmonitor ** *** @ = gaat over alle 8- tot 12-jarigen **** = betreft kinderen die online of achter de computer actief zijn ***** = beide eigen ouders: vader en moeder + co-ouderschap

Nadere informatie

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Renkum

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Renkum Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Renkum H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor álle

Nadere informatie

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 West gezond en wel? Driekwart van de inwoners van West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : J A A R THUISSITUATIE, KINDEROPVANG EN OPVOEDING K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 2 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied,

Nadere informatie

gemeente Echt-Susteren

gemeente Echt-Susteren Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2015 gemeente Echt-Susteren Inleiding De GGD, onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, helpt gemeenten bij de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van publieke

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

Lichamelijke gezondheid

Lichamelijke gezondheid 1. Ervaren gezondheid en ziekte en aandoeningen De beoordeling van de eigen gezondheid, de ervaren gezondheid, is een indicatie voor de kwaliteit die iemand aan het leven toeschrijft. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Wageningen

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Wageningen Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Wageningen H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor álle

Nadere informatie

Resultaten vragenlijst ouders basisschool (4-12 jarigen) Nulmeting (T0) voorjaar 2017

Resultaten vragenlijst ouders basisschool (4-12 jarigen) Nulmeting (T0) voorjaar 2017 Resultaten vragenlijst ouders basisschool (4-12 jarigen) Nulmeting (T0) voorjaar 2017 Inleiding In mei 2016 is in Nieuw-Lekkerland het project 'Gezond Nieuw-Lekkerland' (GNL) gestart: met subsidie van

Nadere informatie

GGD Amsterdam Mantelzorg in beeld

GGD Amsterdam Mantelzorg in beeld GGD Amsterdam Mantelzorg in beeld Hoeveel volwassen Amsterdammers geven mantelzorg, hoeveel 65-plussers krijgen mantelzorg en hoeveel jonge mantelzorgers telt Amsterdam? U leest het in deze factsheet.

Nadere informatie

Jongerenmonitor : Gemeente Steenwijkerland

Jongerenmonitor : Gemeente Steenwijkerland Jongerenmonitor 2014-2015: Gemeente Voor de Jongerenmonitor 2015 zijn de data uit schooljaar 2014-2015 gebruikt die de JGZ van GGD IJsselland in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs verzameld heeft.

Nadere informatie

Gemeente Echt-Susteren

Gemeente Echt-Susteren Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2017 Gemeente Echt-Susteren Inleiding De GGD, onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, helpt gemeenten bij de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van publieke

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

E-MOVO Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen?

E-MOVO Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen? E-MOVO 2011-2012 Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen? E-MOVO (Elektronische MOnitor en VOorlichting) is een grootschalig jongerenonderzoek van de GGD en in Oost-Nederland. Dit onderzoek wordt

Nadere informatie

Kindermonitor 2009. Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Westervoort

Kindermonitor 2009. Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Westervoort Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Westervoort H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor

Nadere informatie

Resultaten screening VO2. 11 % % heeft soms

Resultaten screening VO2. 11 % % heeft soms onderzoek onderzoeksperiode aantal ingevulde vragenlijsten klas 2 VO sept 15 - juni 16 434 opleidingsniveau 81 29 69 Vmbo-b (basis) Vmbo-k (kader) Vmbo-g (gemengd) 19 Vmbo-t (theoretisch, mavo) 134 12

Nadere informatie

Rotterdam Lekker Fit! Gezinsaanpak draagt bij aan vermindering consumptie gezoete dranken door kinderen.

Rotterdam Lekker Fit! Gezinsaanpak draagt bij aan vermindering consumptie gezoete dranken door kinderen. Februari 2013 Rotterdam Lekker Fit! Gezinsaanpak draagt bij aan vermindering consumptie gezoete dranken door kinderen. In Rotterdam heeft een kwart van de basisschoolkinderen overgewicht, met alle gezondheidsrisico

Nadere informatie

Noord gezond en wel?

Noord gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 gezond en wel? Meer dan twee derde van de inwoners van heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Overbetuwe

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Overbetuwe Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Overbetuwe H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor álle

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N LICHAAMSBEWEGING EN GEWICHT V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 4 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

Lesbische en biseksuele vrouwen & homoseksuele mannen in Amsterdam: gezond en wel?

Lesbische en biseksuele vrouwen & homoseksuele mannen in Amsterdam: gezond en wel? Lesbische en biseksuele vrouwen & homoseksuele mannen in Amsterdam: gezond en wel? Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Kernpunten 1. Minder lichamelijke problemen bij homomannen De gezondheidsverschillen

Nadere informatie

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Doesburg

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Doesburg Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Doesburg H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor álle

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Tabellenboek Jij en je gezondheid 2017/2018

Tabellenboek Jij en je gezondheid 2017/2018 Tabellenboek Jij en je gezondheid 2017/2018 Gezondheidsenquête: Jij en je gezondheid 2017/2018 Thema: Flevolandse jongeren in het voortgezet onderwijs (klas 1 en 3 van vmbo en klas 2 en 4 van havo/vwo),

Nadere informatie

Gemeente Waterland. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Waterland. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Waterland Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Waterland. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Landsmeer. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Landsmeer Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Landsmeer. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Lingewaard

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Lingewaard Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Lingewaard H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor álle

Nadere informatie

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Arnhem

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Arnhem Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Arnhem H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor álle

Nadere informatie

Resultaten Schoolkracht Basisonderwijs Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Resultaten Schoolkracht Basisonderwijs Gemeente Utrechtse Heuvelrug Resultaten Schoolkracht Basisonderwijs 2008-2009 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken onderzoekspopulatie... 3 3. Lichamelijk en psychosociaal functioneren... 4 3.1

Nadere informatie

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016 Legenda achtergronddocument Kindmonitor ** *** @ = gaat over alle 8- tot 12-jarigen **** = betreft kinderen die online of achter de computer actief zijn ***** = beide eigen ouders: vader en + co-ouderschap

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Totaal alle scholen. schoolinzicht. Algemeen. Gezondheid. 87 % gezondheid kind goed tot heel goed

Totaal alle scholen. schoolinzicht. Algemeen. Gezondheid. 87 % gezondheid kind goed tot heel goed schoolinzicht Algemeen 35 3 25 2 15 1 5 Jongen Meisje Nederlands niet-nederlands* 268 28 nieuw samengesteld gezin eenoudergezin overig 429 25 94 Alle in het gezin aanwezige ouders zijn laag opgeleid ()

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie