Kinderen in West gezond en wel?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kinderen in West gezond en wel?"

Transcriptie

1 GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs Kinderen in West gezond en wel? 1

2 Wat valt op in West? Voor West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar vergeleken met schooljaar 9-. Ook is gekeken hoe de trends in West zich verhouden tot veranderingen in heel Amsterdam. De drie meest in het oog springende bevindingen voor West staan hieronder. Naast een korte toelichting op de cijfers worden ook risicogroepen weergegeven. 1. Sociaal-emotionele gezondheid Net als gemiddeld in Amsterdam (19 naar 1) is in West tussen 9- en het percentage kinderen met sociaal-emotionele problemen gedaald (23 naar 14). De daling van het percentage kinderen sociaal-emotionele problemen lijkt voor West groter dan voor de rest van Amsterdam. In West zien we positieve veranderingen voor emotionele problemen (18 naar 11), gedragsproblemen (17 naar 13), problemen met leeftijdgenoten (2 naar 14) en prosociaal gedrag (93 naar 96). Hyperactiviteit/aandachtstekort is gelijk gebeleven (11 en ). In hebben kinderen in West even vaak sociaal-emotionele problemen als hun Amsterdamse leeftijdgenoten. Risicogroepen in West voor de aanwezigheid van sociaalemotionele problemen Legenda jongens -jarigen midden-laag opgeleid laag opgeleid Geslacht Leeftijd meisjes -jarigen Etnische herkomst 2. Vrijetijdsbesteding Van schooljaar 9- tot is het percentage kinderen dat lid is van een vereniging toegenomen in Amsterdam (62 naar 6) en in West (4 naar 67). De stijging van het percentage kinderen dat lid is van een vereniging lijkt sterker voor West dan gemiddeld in Amsterdam. Het betreft vooral lidmaatschap van een sportvereniging (Amsterdam 4 naar 61; West 46 naar 63). In zijn kinderen in West even vaak lid van een vereniging als gemiddeld in Amsterdam: even vaak lid van een sportvereniging (63 West; 61 Amsterdam) even vaak lid van een andere vereniging (21 West; Amsterdam) Risicogroepen in West voor het niet lid zijn van een vereniging woont bij beide ouders Opleidingsniveau ouders hoog opgeleid middenhoog opgeleid middenlaag opgeleid laag opgeleid Gezinssamenstelling woont niet bij beide ouders midden-hoog opgeleid midden-laag opgeleid laag opgeleid 3. Overgewicht, voeding en bewegen Het percentage kinderen met overgewicht (inclusief obesitas) is tussen 9- en gedaald, zowel in Amsterdam (23 naar 19) als in West (23 naar 19). Ook op het gebied van voeding zien we positieve trends : vaker dagelijks ontbijten (Amsterdam 92 naar 96; West 9 naar 96, minder vaak teveel tussendoortjes (Amsterdam 7 naar 2; West naar 2) en minder vaak teveel gezoete dranken (Amsterdam 47 naar 32; West 4 naar 3). In is het percentage kinderen met overgewicht (inclusief obesitas) in West even hoog als gemiddeld in Amsterdam. Daarnaast zien we wat vaker gezonde eet- en beweeggewoontes in West: vaker dagelijks fruit eten (94 West; 91 Amsterdam) vaker 1 uur per dag lichamelijk actief (1 west; 48 Amsterdam) minder vaak 2 uur per dag beeldschermtijd (6 West; 8 Amsterdam) Risicogroepen in West voor overgewicht (inclusief obesitas) Bevolkingsopbouw verklaart cijfers deels De achtergrondkenmerken van kinderen in West komen goed overeen met die van heel Amsterdam. Wel heeft West in verhouding tot geheel Amsterdam veel buurten met een gemiddelde of hoge sociaal-eonomische status (zie figuur achtergrondkenmerken op laatste pagina). Dit verklaart (deels) de betere score voor West op voeding en bewegen, omdat problemen op dit gebied minder vaak voorkomen in deze groepen. 2

3 Lichamelijke gezondheid e kinderen hebben over het algemeen een goede lichamelijke gezondheid. Gelukkig maar! Welke aandoeningen komen voor in West? Hoe vaak? En leiden deze aandoeningen tot schoolverzuim? Percentage kinderen met 1 of meer gezondheidsklachten in Amsterdam, West en de gebieden van West 4 4 Meer dan 3 weken schoolverzuim vanwege gezondheidsklachten komt weinig voor in Amsterdam (2) en in West (2) significant verschil tussen Amsterdam en West; p <, Gezondheidsklachten in West voor verschillende groepen de Baarsjes TOP 3 Gezondheidsklachten hoog opgeleid _ 4 middenhoog opgeleid _ 46 middenlaag opgeleid 43 laag opgeleid jaar 1. huidproblemen, allergie (9) 2. luchtwegen, hoesten, benauwd, keel, neus (9) 3. het zien, de ogen (7) jaar 1. huidproblemen, allergie (11) 2. luchtwegen, hoesten, benauwd, keel, neus (9) 3. het zien, de ogen (8) significant verschil tussen de groepen; p <, 3

4 Mondgezondheid Een slechte mondverzorging kan leiden tot gaatjes en tandvleesontsteking. Dit kan pijn doen, waardoor een kind slechter eet, zich niet lekker voelt of slechter slaapt. Niet fijn dus! Jaarlijks tandartsbezoek én twee keer per dag de tanden poetsen wordt in dit onderzoek gezien als een goede mondhygiëne. Percentage kinderen met een goede mondhygiëne in Amsterdam, West en de gebieden van West Jaarlijks tandartsbezoek en twee keer per dag tanden poetsen bij kinderen uit Amsterdam en West 9 2x per dag tanden poetsen jaarlijks tandartsbezoek de Baarsjes Goede mondhygiëne in West voor verschillende groepen hoog opgeleid _ 88 middenhoog opgeleid _ middenlaag opgeleid 82 laag opgeleid significant verschil tussen de groepen; p <, 4

5 Sociaal-emotionele gezondheid Een goede gezondheid gaat ook over lekker in je vel zitten, gelukkig zijn en tevreden zijn over jezelf en je leven. Dit is gemeten met de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). De SDQ-totaalscore geeft aan of er sociaal-emotionele problematiek is. De subschalen tonen op welk vlak de problemen zich voordoen. Percentage kinderen met sociaal-emotionele problemen (verhoogde SDQ-totaalscore) in Amsterdam, West en de gebieden van West Sociaal-emotionele problemen (verhoogde SDQ-totaalscore) in West voor verschillende groepen hoog opgeleid _ middenhoog opgeleid _ middenlaag opgeleid laag opgeleid 2 24 significant verschil tussen de gebieden in West; p <, de Baarsjes Inzicht in de scores op de SDQ-subschalen in Amsterdam en West significant verschil tussen de groepen; p <, Emotionele problemen Gedragsproblemen Hyperactiviteit/ aandachttekort Problemen met leeftijdgenoten Prosociaal gedrag

6 Overgewicht, eten en bewegen Gezond eten en voldoende bewegen zijn belangrijk voor een goede gezondheid. Ongezonde voeding en te weinig beweging kunnen daarnaast leiden tot overgewicht. Goede eet- en beweeggewoonten zijn dus belangrijk, waarbij geldt: jong geleerd is oud gedaan! Percentage kinderen met overgewicht (inclusief obesitas) in Amsterdam, West en de gebieden van West de Baarsjes Overgewicht (inclusief obesitas) in West voor verschillende groepen significant verschil tussen de gebieden in West; p <, Percentage kinderen met ongezond eet- en beweeggedrag in Amsterdam en West niet dagelijks ontbijten Amsterdam niet dagelijks groente eten West niet dagelijks fruit eten 3 glazen gezoete drank per dag 4 tussendoortjes per dag lichamelijk actief < 1 uur per dag tv/computer 2 uur per dag significant verschil tussen Amsterdam en West; p <, significant verschil tussen de groepen; p <, 23 gezinssamenstelling en opleidingsniveau van de ouder(s) is voor overgewicht (inclusief obesitas) niet nagevraagd 6

7 Vrijetijdsbesteding Kinderen spelen omdat ze dat leuk vinden, maar ze leren er ook veel van. Al spelend ontdekken ze wat ze kunnen en wat ze leuk vinden. Sport, muziek, toneel of nog iets heel anders. Spelen kan thuis, maar ook bij een club of vereniging. Hoeveel kinderen uit West zijn lid van een vereniging? Percentage kinderen dat lid is van een vereniging in Amsterdam, West en de gebieden van West Percentage kinderen dat lid is van een sportvereniging of een andere vereniging in Amsterdam en West Lidmaatschap sportvereniging Lidmaatschap andere vereniging de Baarsjes significant verschil tussen de gebieden in West; p <, Lidmaatschap van een vereniging in West voor verschillende groepen hoog opgeleid _ 78 middenhoog opgeleid _ middenlaag opgeleid laag opgeleid significant verschil tussen de groepen; p <, 7

8 Opgroeien met een zieke ouder Als een kind opgroeit met een lichamelijk of psychisch zieke ouder heeft dit in het algemeen een negatieve invloed op de gezondheid en het welzijn van het kind. Om hoeveel kinderen gaat het in West? En op welke gebieden zien we hierdoor problemen ontstaan? Percentage kinderen dat opgroeit met een zieke ouder in Amsterdam, West en de gebieden van West De aanwezigheid van een lichamelijke of psyschische ziekte bij ouders van kinderen uit Amsterdam en West Lichamelijk zieke ouder(s) 12 Psychisch zieke ouder(s) 8 significant verschil tussen Amsterdam en West; p <, Probleemgebieden voor kinderen in West die opgroeien met een zieke ouder de Baarsjes SDQ-problemen met leeftijdgenoten Opgroeien met een zieke ouder in West voor verschillende groepen hoog opgeleid _ middenhoog opgeleid _ middenlaag opgeleid laag opgeleid dagelijks fruit eten lidmaatschap sportvereniging veel beeldschermtijd gezondheidsklachten lidmaatschap vereniging SDQ-totaalscore significant verschil tussen de groepen; p <, 8

9 Opgroeien met zorgen, spanningen of stress in het gezin In een gezin kunnen zorgen, spanningen en stress voorkomen, bijvoorbeeld over werk, geld of de relatie tussen de ouders. Dit kan een negatieve invloed hebben op de gezondheid en het welzijn van het kind. Over welke onderwerpen hebben ouders in West zorgen, spanningen of stress? En op welke vlakken zien we hierdoor problemen bij kinderen ontstaan? Percentage kinderen dat opgroeit in een gezin met zorgen, spanningen of stress in Amsterdam, West en de gebieden van West 3 2 Opgroeien met zorgen, spanningen of stress in het gezin in West voor verschillende groepen hoog opgeleid _ middenhoog opgeleid _ middenlaag opgeleid laag opgeleid significant verschil tussen Amsterdam en West; p <, de Baarsjes Probleemgebieden voor kinderen in West die opgroeien met zorgen, spanningen of stress in het gezin significant verschil tussen de groepen; p <, SDQ-problemen met leeftijdgenoten veel gezoete dranken tandenpoetsen SDQ-totaalscore SDQ-hyperactiviteit goede mondhygiëne SDQ-emotionele problemen weinig lichamelijk actief dagelijks ontbijten dagelijks groente eten SDQ-gedragsproblemen gezondheidsklachten Top 3 zorgen, spanningen of stress in het gezin voor West 1. Geld (7) 2. Wonen (7) 3. Werk (6) 9

10 Alle percentages voor West op een rij Amsterdam West 3 Westerpark 4 Bos en.1.2 de Baarsjes / de Baarsjes jongens meisjes jaar jaar Lichamelijke gezondheid Gezondheidsklachten Schoolverzuim ivm gezondheid (>3 weken) Mondgezondheid Goede mondhygiëne Twee keer per dag tanden poetsen Jaarlijks tandartsbezoek Sociaal-emotionele gezondheid SDQ-totaalscore SDQ-emotionele problemen SDQ-gedragsproblemen SDQ-hyperactiviteit/aandachtstekort SDQ-problemen met leeftijdgenoten SDQ-prosociaal gedrag Overgewicht, eten en bewegen Overgewicht (inclusief obesitas) Dagelijks ontbijten Dagelijks groente eten Dagelijks fruit eten Veel gezoete dranken (>3 per dag) Veel tussendoortjes (>4 per dag) Weinig lichamelijk actief (<1 uur per dag) Veel beeldschermtijd (>2 uur per dag) Vrijetijdsbesteding Lidmaatschap vereniging Lidmaatschap sportvereniging Lidmaatschap andere vereniging Opgroeien met een zieke ouder Zieke ouder(s) Lichamelijk zieke ouder(s) Psychisch zieke ouder (s) Opgroeien met zorgen, spanningen of stress Zorgen, spanningen, stress in het gezin

11 overig, westers overig, niet westers hoog middenhoog middenlaag laag bij beide ouders niet bij beide ouders Lichamelijke gezondheid Gezondheidsklachten Schoolverzuim ivm gezondheid (>3 weken) Mondgezondheid Goede mondhygiëne Twee keer per dag tanden poetsen Jaarlijks tandartsbezoek Sociaal-emotionele gezondheid SDQ-totaalscore SDQ-emotionele problemen SDQ-gedragsproblemen SDQ-hyperactiviteit/aandachtstekort SDQ-problemen met leeftijdgenoten SDQ-prosociaal gedrag Overgewicht, eten en bewegen Overgewicht (inclusief obesitas) Dagelijks ontbijten Dagelijks groente eten Dagelijks fruit eten Veel gezoete dranken (>3 per dag) Veel tussendoortjes (>4 per dag) Weinig lichamelijk actief (<1 uur per dag) Veel beeldschermtijd (>2 uur per dag) Vrijetijdsbesteding Lidmaatschap vereniging Lidmaatschap sportvereniging Lidmaatschap andere vereniging Opgroeien met een zieke ouder Zieke ouder(s) Lichamelijk zieke ouder(s) Psychisch zieke ouder(s) Opgroeien met zorgen, spanningen, stress Zorgen, spanningen, stress in het gezin significant verschil, p<, - overgewicht (inclusief obesitas) is niet bekend voor gezinssamenstelling en opleidingsniveau van de ouders 11

12 Jeugdgezondheidsmonitor basisonderwijs Gegevens over de lichamelijke en sociaal-emotionele gezondheid en daarmee samenhangende factoren zijn nodig om gezondheidsbeleid goed te onderbouwen. De GGD Amsterdam verzamelt deze gegevens over Amsterdamse kinderen via de Jeugdgezondheidsmonitor in het basisonderwijs. Achtergrondkenmerken van de deelnemende kinderen in Amsterdam en West 8 62 West (N=1311) Geslacht jongen meisje Leeftijd jaar jaar Etnische herkomst Antilliaans/Arubaans Opleiding ouder(s) hoog middenhoog middenlaag laag Gezinssamenstelling bij beide ouders niet bij beide ouders SES van de buurt zeer hoog hoog gemiddeld laag zeer laag Amsterdam (N=186) Bij minder dan kinderen in een groep, worden groepen samengevoegd: Antilliaanse/Arubaanse kinderen -> overig niet-westers Jeugdgezondheidsmonitor basisonderwijs: waarom, hoe, wie, wat en waar 1. Waarom wordt deze monitor uitgevoerd? Gemeenten hebben de verplichting om de gezondheid van hun inwoners in kaart te brengen. De GGD Amsterdam onderzoekt daarom jaarlijks met de Jeugdgezondheidsmonitor de gezondheid van de jeugd en factoren die met gezondheid samenhangen, zoals leefstijl en leefomgeving. 2. Hoe worden de gegevens verzameld? De jeugdgezondheidsmonitor in het reguliere basisonderwijs wordt uitgevoerd via een vragenlijst voor ouders. Ouders krijgen de papieren vragenlijst thuisgestuurd voorafgaand aan het preventief gezondheidsonderzoek (PGO) door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) als hun kind en jaar is. De ouders nemen de ingevulde vragenlijst mee naar het PGO en deze wordt door de JGZ gebruikt voor de consultvoering. Daarna wordt de vragenlijst anoniem gebruikt voor onderzoek. Lengte en gewicht worden in het kader van het PGO door de JGZ geregistreerd en anoniem gebruikt voor onderzoek. 3. Wie deden er mee? In schooljaar vulden ouders van - en -jarige kinderen de vragenlijst in. Dit zijn ouders van kinderen op een basisschool in Amsterdam (n=78) en in de regio Amstelland (n=3663). Het betreft 7 van alle kinderen op de scholen in deze leeftijdsgroepen. Dit rapport gaat over 186 kinderen van en jaar die wonen in Amsterdam, van wie er 1311 wonen in West. Achtergrondkenmerken van de onderzoeksgroep staan hiernaast. In werd daarnaast voor 136 Amsterdamse - en -jarige kinderen in het reguliere basisonderwijs lengte en gewicht geregistreerd, van wie er 1864 wonen in West. Het percentage kinderen met overgewicht (inclusief obesitas) is opgenomen in de factsheet. Om uitspraken te kunnen doen over alle kinderen die in Amsterdam en West wonen zijn de gegevens gewogen naar geslacht, leeftijd, etnische herkomst en sociaal-economische status van de buurt. 4. Wat betekenen gevonden verschillen tussen groepen? Met statistische toetsen worden de resultaten van West vergeleken met de andere zes stadsdelen samen. Let op: in de tabellen worden de cijfers voor geheel Amsterdam en West getoond. Ook toetsen we verschillen tussen de gebieden en verschillen naar geslacht, leeftijd, etnische herkomst, opleidingsniveau van de ouder(s) en gezinssamenstelling. Een significant verschil wordt aangegeven met een of oranje kader. Significant betekent dat de kans klein is (maximaal ) dat een verschil op toeval berust.. Waar vind ik meer informatie? Een voorbeeld van de vragenlijst, meer resultaten en aanvullende informatie is te vinden op de website Gezondheid in Beeld. Colofon Contact? GGD Amsterdam, 1 telefoon: 49 tekst en vormgeving: Lotte van Dieren en Ilona Steenkamer 12 foto s: fotobank Amsterdam website:

Kinderen in Centrum gezond en wel?

Kinderen in Centrum gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Centrum gezond en wel? 1 Wat valt op in Centrum? Voor Centrum zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van

Nadere informatie

Kinderen in Zuid gezond en wel?

Kinderen in Zuid gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuid gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuid? Voor Zuid zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Zeevang Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zeevang. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad en Molenwerf

Gemeente Zaanstad en Molenwerf Gemeente en Molenwerf Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in Zwolle

CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in Zwolle Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in ZWOLLE Een onderzoek naar het eet- en beweeggedrag van leerlingen van de 2 e klas

Nadere informatie

Beweging, voeding en. (over)gewicht

Beweging, voeding en. (over)gewicht JONGERENPEILING 2008 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Lichamelijke gezondheid

Lichamelijke gezondheid 1. Ervaren gezondheid en ziekte en aandoeningen De beoordeling van de eigen gezondheid, de ervaren gezondheid, is een indicatie voor de kwaliteit die iemand aan het leven toeschrijft. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Gezondheidsmonitor 4-12 jaar 2015. april 2015

Onderzoeksprotocol Gezondheidsmonitor 4-12 jaar 2015. april 2015 Onderzoeksprotocol Gezondheidsmonitor 4-12 jaar 2015 april 2015 1. Protocol Gezondheidsmonitor 4-12 jaar 2015 Korte titel Gezondheidsmonitor 4-12 jaar 2015 Versie 1.0 Datum 07-04-2015 Hoofdonderzoeker/uitvoerder

Nadere informatie

Rotterdam Lekker Fit! Gezinsaanpak draagt bij aan vermindering consumptie gezoete dranken door kinderen.

Rotterdam Lekker Fit! Gezinsaanpak draagt bij aan vermindering consumptie gezoete dranken door kinderen. Februari 2013 Rotterdam Lekker Fit! Gezinsaanpak draagt bij aan vermindering consumptie gezoete dranken door kinderen. In Rotterdam heeft een kwart van de basisschoolkinderen overgewicht, met alle gezondheidsrisico

Nadere informatie

Lesbische en biseksuele vrouwen & homoseksuele mannen in Amsterdam: gezond en wel?

Lesbische en biseksuele vrouwen & homoseksuele mannen in Amsterdam: gezond en wel? Lesbische en biseksuele vrouwen & homoseksuele mannen in Amsterdam: gezond en wel? Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Kernpunten 1. Minder lichamelijke problemen bij homomannen De gezondheidsverschillen

Nadere informatie

Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011

Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011 Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Rapport in het kort...5 Hoofdstuk 1 Zo kunnen we de gezondheid

Nadere informatie

Dagelijks ontbijten en elke dag groente en fruit eten zijn gedragingen die bijdragen aan een gezonde leefstijl.

Dagelijks ontbijten en elke dag groente en fruit eten zijn gedragingen die bijdragen aan een gezonde leefstijl. De Vlieger 3 CHECKID ChecKid is een grootschalig leefstijlonderzoek onder basisschoolleerlingen in Zwolle. Het brengt (on)gezond gedrag, leefstijl en de leefomgeving van kinderen in Zwolle in kaart. ChecKid

Nadere informatie

Kindermonitor 2009. Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Westervoort

Kindermonitor 2009. Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Westervoort Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Westervoort H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Noord gezond en wel?

Noord gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 gezond en wel? Meer dan twee derde van de inwoners van heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 4 jaar Jongerenmonitor In 0 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam.

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Edam-Volendam Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de

Nadere informatie

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Noordwijkerhout totaal geslacht leeftijd

Nadere informatie

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Zuid gezond en wel? Van de inwoners van Zuid heeft 81% een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Water drinken Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Deelnemers In de eerste maanden van 215 hebben 339 ouders die de 5 Centra Jong (CJ) in Zaanstad bezochten een vragenlijst ingevuld over hun kind

Nadere informatie

Totaal screening vo2 West-Brabant. 10 % % heeft soms

Totaal screening vo2 West-Brabant. 10 % % heeft soms 214 215 onderzoek onderzoeksperiode totaal aantal leerlingen klas 2 klas 2 sept 214 - juni 215 7857 aantal afwezig aantal aantal vragenlijsten tijdens screening vervolgonderzoeken ingevuld 336 288 7521

Nadere informatie

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013 Samenvatting Twente Versie 2, oktober 2013 Twente varieert naar stad en platteland In Twente wonen 626.500 mensen waarvan de helft woont in één van de drie grote steden. Tot 2030 zal de Twentse bevolking

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Jeugdmonitor Utrecht. Groep 7 en 8 van het basisonderwijs. www.utrecht.nl/jeugdmonitor

Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Jeugdmonitor Utrecht. Groep 7 en 8 van het basisonderwijs. www.utrecht.nl/jeugdmonitor Geneeskundige en Gezondheidsdienst Jeugdmonitor Utrecht Groep 7 en 8 van het basisonderwijs www.utrecht.nl/jeugdmonitor Schooljaar 9-1 Voorwoord Met trots presenteer ik u alweer de vijfde editie van de

Nadere informatie

Nieuw-West gezond en wel?

Nieuw-West gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Nieuw-West gezond en wel? Twee derde van de inwoners van Nieuw-West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse

Nadere informatie

Gemeente Westervoort. Tabellenboek Kindermonitor 2009

Gemeente Westervoort. Tabellenboek Kindermonitor 2009 Tabellenboek Kindermonitor 2009 Gemeente Toelichting: In de eerste kolommen worden de bevindingen in de gemeente weergegeven, uitgesplitst naar leeftijd en opleidingsniveau van de moeder. De laatste twee

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R ROKEN EN ALCOHOLGEBRUIK Jeugd 2010 5 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

tot 24 jaar Monitor jongeren 12

tot 24 jaar Monitor jongeren 12 Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen Leeswijzer Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In de tabellen staan telkens

Nadere informatie

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede Gemeente Resultaten voor gemeente en regio Kennemerland Regio N=9.98 Ervaren gezondheid en aandoeningen Voelt zich gezond 84 83 Heeft minstens chronische aandoening, vastgesteld door arts 3 3 Heeft allergie,

Nadere informatie

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht Factsheet Sportparticipatie in Utrecht mei 2015 Overzicht Deze factsheet geeft op hoofdlijnen een beeld van sporten en bewegen in de stad en maakt deel uit van Utrecht Sport, de Utrechtse sportvisie op

Nadere informatie

Het jongerenonderzoek 2013

Het jongerenonderzoek 2013 Het jongerenonderzoek 2013 Indicatoren naar leerjaar, onderwijsvorm en geslacht Bijlage bij het rapport "De Limburgse resultaten in vogelvlucht" Fysieke gezondheid en leefstijl Indicatoren naar leerjaar,

Nadere informatie

Schoolrapport. Amadeus Lyceum. Resultaten EURO-URHIS 2 jeugdonderzoek. Inleiding

Schoolrapport. Amadeus Lyceum. Resultaten EURO-URHIS 2 jeugdonderzoek. Inleiding Schoolrapport Resultaten EURO-URHIS 2 jeugdonderzoek Amadeus Lyceum Inleiding De GG&GD Utrecht neemt deel aan een Europees project over gezondheid in grote steden, het EURO-URHIS 2 project. In dit onderzoek

Nadere informatie

Bewegen en overgewicht in Purmerend

Bewegen en overgewicht in Purmerend Bewegen en overgewicht in Purmerend In opdracht van: Spurd, Marianne Hagenbeuk Uitgevoerd door: Monique van Diest Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Gemeente Purmerend mei 2009 Verkrijgbaar

Nadere informatie

Michelle Stoel Evelien Joosten-van Zwanenburg

Michelle Stoel Evelien Joosten-van Zwanenburg 0 Michelle Stoel Evelien Joosten-van Zwanenburg 26 januari 2015 Programma JOGG en Doe ff Gezond Vindplaatsen & samenwerkingspartners Doe ff Gezond in de praktijk Resultaten na 3 jaar DoeffGezond Even een

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen

Conclusies en aanbevelingen Achtergrondinformatie Opvoeding en opvoedingsondersteuning Gezondheid Lichamelijke en leefstijl gezondheid leefstijl en psychosociaal welbevinden Conclusies en aanbevelingen Ouderenmonitor Monitor kinderen

Nadere informatie

oinleiding 1 c oovergewicht en ernstig overgewicht (obesitas) in Nederlandd

oinleiding 1 c oovergewicht en ernstig overgewicht (obesitas) in Nederlandd oinleiding 1 c Gewichtsstijging ontstaat wanneer de energie-inneming (via de voeding) hoger is dan het energieverbruik (door lichamelijke activiteit). De laatste decennia zijn er veranderingen opgetreden

Nadere informatie

1 2 JUNI 2013. Raadsinformatie. Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen:

1 2 JUNI 2013. Raadsinformatie. Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Raadsinformatie Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: 1 2 JUNI 13 Raadsleden Fractieassistenten; Fractiemedewerkers; Raadsinformatie overig tactsheet gezondheidsmonitor MiniFactsheet_Gezondheidsonderzoek_Haarlemmermeer.pdf

Nadere informatie

fittesten en vragenlijsten

fittesten en vragenlijsten Resultaten fittesten en vragenlijsten Doe ff Gezond basisscholen 212-213 In het kader van Doe ff Gezond zijn in september 212 voor de tweede keer fittesten en vragenlijsten afgenomen bij leerlingen van

Nadere informatie

Lekker Fit. Werken aan een gezonde leefstijl voor Rotterdamse jeugd

Lekker Fit. Werken aan een gezonde leefstijl voor Rotterdamse jeugd 01 Lekker Fit! Inhoudsopgave Lekker Fit 1 Tien pijlers 2 01 Extra bewegingsonderwijs tijdens en na schooltijd 3 02 De komst van de gymleraar nieuwe stijl 4 03 Lespakket Lekker Fit! 5 04 Sportlessen als

Nadere informatie

Broodmaaltijd. 0-3 dagen per week. 4-5 dagen per week. 6-7 dagen per week. kinderen Groep 7 schooljaar 2003-2004 jongeren GO Jeugd 2004

Broodmaaltijd. 0-3 dagen per week. 4-5 dagen per week. 6-7 dagen per week. kinderen Groep 7 schooljaar 2003-2004 jongeren GO Jeugd 2004 3. Voeding Een gezonde voeding is een van de uitgangspunten voor het goed functioneren van het lichaam. In dit gezondheidsprofiel wordt op een aantal aspecten van voeding ingegaan. Hoewel dit geen totaalbeeld

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE HEEMSKERK SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE HEEMSKERK Een onderzoek naar

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Alcohol

GO Jeugd 2008 Alcohol GO Jeugd 2008 Alcohol Samenvatting alcohol Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 63% van de Friese 12 t/m 18 jarigen wel eens alcohol heeft, 51% nog in de vier voorafgaand aan het

Nadere informatie

32% 51% schoolverzuim laatste 4 weken 52% migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn. 22% 15/16 jr

32% 51% schoolverzuim laatste 4 weken 52% migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn. 22% 15/16 jr Kinderen in beeld In deze infographic is een aantal belangrijke resultaten over de gezondheid en het welzijn van kinderen tot 12 jaar in Gelderland-Midden weergegeven. De resultaten zijn afkomstig uit

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Jongerenpeiling 2013 Gemeente Leiden

Jongerenpeiling 2013 Gemeente Leiden Jongerenpeiling 2013 Gemeente Leiden Colofon Opdrachtgever: Gemeente Leiden Uitvoering: GGD Hollands Midden Auteurs: Lonneke Vink Hanneke Tielen Bestellen: boa@leiden.nl infodocu@ggdhm.nl Juli 2014 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De jeugd heeft de toekomst,

De jeugd heeft de toekomst, Datum 28-01-2014 1 De jeugd heeft de toekomst, maar minder voor de een dan voor de ander Greetje Timmerman, Hoogleraar Jeugdsociologie Rijksuniversiteit Groningen Datum 28-01-2014 2 Uitkomsten Gezond Opgroeien

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid D.

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE BEVERWIJK SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE BEVERWIJK Een onderzoek naar

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente In de gemeente gaven 478 ouders van ½- tot 12 jaar inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Wat is E-MOVO q Onderzoek onder 2 e en 4 e klassers, nu 3 e keer q Vragenlijst wordt digitaal in klas ingevuld

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 420 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Factsheet Overgewicht in Utrecht

Factsheet Overgewicht in Utrecht Factsheet Overgewicht in Utrecht Feiten en cijfers Bijlage bij de brochure Gezond Gewicht in uitvoering www.utrecht.nl/gggd Gezond gewicht in Utrecht Leeswijzer Deze factsheet vormt een bijlage bij de

Nadere informatie

Jeugd Rijnmond in Beeld 2011 4- tot 12-jarigen

Jeugd Rijnmond in Beeld 2011 4- tot 12-jarigen Jeugd Rijnmond in Beeld 2011 4- tot 12-jarigen Gemeenterapport Oostflakkee januari 2012 Jeugd Rijnmond in Beeld 2011 Gemeenterapport Oostflakkee GGD Rotterdam-Rijnmond januari 2012 2 Jeugd Rijnmond in

Nadere informatie

Samenvatting, conclusies en discussie

Samenvatting, conclusies en discussie Hoofdstuk 6 Samenvatting, conclusies en discussie Inleiding Het doel van het onderzoek is vast te stellen hoe de kinderen (10 14 jaar) met coeliakie functioneren in het dagelijks leven en wat hun kwaliteit

Nadere informatie

21 Kinderen in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van de jeugdmonitor 2009

21 Kinderen in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van de jeugdmonitor 2009 21 Kinderen in de regio Gelre-IJssel Resultaten van de jeugdmonitor 2009 2010 De meeste kinderen groeien in goede gezondheid op. Toch laten vooral de psychische gezondheid en de leefstijl te wensen over.

Nadere informatie

15 Overgewicht en leefstijl bij jongeren. Resultaten van E-MOVO 2007

15 Overgewicht en leefstijl bij jongeren. Resultaten van E-MOVO 2007 15 Overgewicht en leefstijl bij jongeren Resultaten van E-MOVO 27 29 Het aantal jongeren met overgewicht is de afgelopen jaren sterk gestegen. Om overgewicht op een gerichte manier te kunnen terugdringen,

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 460 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Jeugd Rijnmond in Beeld 2011 4- tot 12-jarigen

Jeugd Rijnmond in Beeld 2011 4- tot 12-jarigen Jeugd Rijnmond in Beeld 2011 4- tot 12-jarigen Gemeenterapport Vlaardingen januari 2012 Jeugd Rijnmond in Beeld 2011 Gemeenterapport Vlaardingen GGD Rotterdam-Rijnmond januari 2012 2 Jeugd Rijnmond in

Nadere informatie

Jeugd Rijnmond in Beeld 2011 4- tot 12-jarigen

Jeugd Rijnmond in Beeld 2011 4- tot 12-jarigen Jeugd Rijnmond in Beeld 2011 4- tot 12-jarigen Gemeenterapport Krimpen aan den januari 2012 Jeugd Rijnmond in Beeld 2011 Gemeenterapport Krimpen aan den GGD Rotterdam-Rijnmond januari 2012 2 Jeugd Rijnmond

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Stadscentrum Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Gea Schouten Berdi Christiaanse Voorwoord In

Nadere informatie

JOGG-aanpak in Hellevoetsluis

JOGG-aanpak in Hellevoetsluis JOGG-aanpak in Hellevoetsluis Stand van zaken, oktober 2014 Belang van gezond gewicht Een gezond gewicht is belangrijk voor een goede gezondheid, zowel op jonge als latere leeftijd. Wie al op jonge leeftijd

Nadere informatie

opleiding moeder midden

opleiding moeder midden Tabellenboek gezondheidsmonitor 0-12 jarigen gemeente Toelichting: In de eerste kolommen staan de resultaten voor uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, van de en etniciteit. De laatste kolom geeft het

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Noaberkracht

Nadere informatie

Jeugd in Drenthe. Basisrapport van het jeugdonderzoek 2013. Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse jongeren

Jeugd in Drenthe. Basisrapport van het jeugdonderzoek 2013. Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse jongeren Jeugd in Drenthe Basisrapport van het jeugdonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse jongeren Februari 2015 Versie 1.0 Colofon: Uitgave: GGD Drenthe Epidemiologie, Cluster GIO Epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Beschrijving van de gezondheid van de inwoners van Bergeijk op basis van de monitors van de GGD

Beschrijving van de gezondheid van de inwoners van Bergeijk op basis van de monitors van de GGD Beschrijving van de gezondheid van de inwoners van Bergeijk op basis van de monitors van de GGD Leefstijl De manier waarop we leven en het gedrag dat we vertonen zijn van invloed op de gezondheid. Een

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Schooljaar 2014-2015

Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Schooljaar 2014-2015 Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs Schooljaar 2014-2015 Hoe gezond ben jij? De gemeente Utrecht verzamelt middels de vragenlijst Hoe gezond ben jij?

Nadere informatie

Jeugd Rijnmond in Beeld 2011 4- tot 12-jarigen

Jeugd Rijnmond in Beeld 2011 4- tot 12-jarigen Jeugd Rijnmond in Beeld 2011 4- tot 12-jarigen Gemeenterapport Schiedam januari 2012 Jeugd Rijnmond in Beeld 2011 Gemeenterapport Schiedam GGD Rotterdam-Rijnmond januari 2012 2 Jeugd Rijnmond in Beeld

Nadere informatie

Jongeren met een langdurig ziek familielid Onderzoeksverslag

Jongeren met een langdurig ziek familielid Onderzoeksverslag Jongeren met een langdurig ziek familielid Onderzoeksverslag Jongeren met een langdurig ziek familielid Onderzoeksverslag GGD Rotterdam en omstreken Cluster Jeugd Juli 2006 Inhoudsopgave SAMENVATTING...

Nadere informatie

Resultaten Jongerenonderzoek

Resultaten Jongerenonderzoek Resultaten Jongerenonderzoek 2013 Groenewald GGD Zuid Limburg Geleen, april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Resultaten van uw school 2.1 VMBO klas 2 3 2.2 VMBO klas 4 4 2.3 HAVO/VWO klas 2 5 2.4 HAVO/VWO

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Haaksbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Haaksbergen en de factoren die hierop

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Tabellenboek Borger C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 424 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

de bevolking van Aa en Hunze vergrijst, van 21% nu naar 35% in 2040.

de bevolking van Aa en Hunze vergrijst, van 21% nu naar 35% in 2040. Met deze factsheet biedt de GGD Drenthe u inzicht in de lokale gezondheidssituatie van de inwoners van de gemeente Aa en Hunze. U treft cijfers aan over de gezondheidsspeerpunten en risicogroepen. Hierbij

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

GGD Midden-Nederland Jeugdgezondheidsmonitor 2008-2010

GGD Midden-Nederland Jeugdgezondheidsmonitor 2008-2010 GGD Midden-Nederland Jeugdgezondheidsmonitor 2008-2010 Houten Clothilde Bun, epidemioloog Nelleke de Vos, epidemioloog 2 Inhoudsopgave 1. Kernboodschappen... 4 2. Inleiding... 6 3. Lichamelijke gezondheid...

Nadere informatie

Ouderenonderzoek Kennemerland

Ouderenonderzoek Kennemerland Ouderenonderzoek Kennemerland Een onderzoek naar de gezondheid en het wel bevinden van 65-plussers en hun behoefte aan voor zieningen, zorg en vervoer. Ouderenonderzoek Kennemerland HET ONDERZOEK In het

Nadere informatie

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013 Samenvatting Losser Versie 1, oktober 2013 Lage SES, bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Losser In de gemeente Losser wonen 22.552 mensen; 11.324 mannen en 11.228 vrouwen. Als we de verschillende

Nadere informatie

Psycholoog of leerkracht;

Psycholoog of leerkracht; Psycholoog of leerkracht; Pharos, kennis en adviescentrum migranten, vluchtelingen gezondheid b.tuk@pharos.nl m.dastpak@pharos.nl LOWAN PO coordinatorendag 7/10/2009 Wordt Zara psycholoog leerkracht of

Nadere informatie

GGD Midden-Nederland Jeugdgezondheidsmonitor 2008-2010

GGD Midden-Nederland Jeugdgezondheidsmonitor 2008-2010 GGD Midden-Nederland Jeugdgezondheidsmonitor 2008-2010 Amersfoort Clothilde Bun, epidemioloog Nelleke de Vos, epidemioloog 2 Inhoudsopgave 1. Kernboodschappen... 5 2. Inleiding... 9 3. Lichamelijke gezondheid...11

Nadere informatie

Figuur 1. Redenen van jongeren om zich thuis of in de woonomgeving bang of angstig te voelen (GGD Fryslân GO Jeugd 2004).

Figuur 1. Redenen van jongeren om zich thuis of in de woonomgeving bang of angstig te voelen (GGD Fryslân GO Jeugd 2004). 2. Veiligheidsgevoelens 2.1 Veiligheid thuis of in de woonomgeving Driekwart van de jongeren van 13 tot en met 18 jaar voelt zich thuis of in de woonomgeving nooit bang of angstig. Van de jongens voelt

Nadere informatie

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7,2 Ralph Feenstra en Annet Nugter Afdeling Onderzoek & Monitoring Juli 2011

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning in Drenthe

Opvoedingsondersteuning in Drenthe Opvoedingsondersteuning in Drenthe Welke behoefte is er? Willem Jan van der Veen Marjan Kuilman Nynke van Zanden Themarapporten GGD Drenthe Assen, mei 2011 www.gezondheidsgegevensdrenthe.nl ii Inhoud Samenvatting...

Nadere informatie

Sittard-Geleen. Een gezonde kijk op. maakt deel uit van. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning. Een gezonde kijk op Sittard-Geleen

Sittard-Geleen. Een gezonde kijk op. maakt deel uit van. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning. Een gezonde kijk op Sittard-Geleen Een gezonde kijk op Sittard-Geleen is onderdeel van de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) Zuid-Limburg 2010 en geeft een integraal beeld van de gezondheidstoestand in de gemeente Sittard-Geleen

Nadere informatie

VOORW OORD VOORWOORD. Omwille van de leesbaarheid staat in dit boekje steeds hij, maar je kunt hiervoor natuurlijk ook zij lezen.

VOORW OORD VOORWOORD. Omwille van de leesbaarheid staat in dit boekje steeds hij, maar je kunt hiervoor natuurlijk ook zij lezen. VOORW OORD VOORWOORD Over dit boekje Alles over gezond eten en bewegen met kinderen van 4 tot 18 jaar? Bij de titel van dit boekje vraag je je misschien af wat een kleuter te maken heeft met iemand die

Nadere informatie

40 De Staat van de Stad Amsterdam VIII

40 De Staat van de Stad Amsterdam VIII 3 Gezondheid Gezondheid is een belangrijke voorwaarde om te kunnen participeren in de samenleving. Fysieke en psychische beperkingen kunnen participatie belemmeren, omgekeerd kan participatie de gezondheid

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Factsheet Indicatie zorgvraag Amsterdam 2030 Prognoses van functioneren en chronische aandoeningen 1

Factsheet Indicatie zorgvraag Amsterdam 2030 Prognoses van functioneren en chronische aandoeningen 1 Factsheet Indicatie zorgvraag Amsterdam 2030 Prognoses van functioneren en chronische aandoeningen 1 Inleiding Hoe functioneren mensen en welke chronische aandoeningen hebben ze? Wat willen ze? Wat kunnen

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR INFORMATIE VOOR OUDERS / VERZORGERS Een gezonde jeugd heeft de toekomst Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn

Gezondheid en welzijn JONGERENPEILING 0 De jongerenpeiling heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Ruim.00 jongeren in de leeftijd van t/m jaar in

Nadere informatie

Handycard Zorgmonitor 1 SDQ en KIDSCREEN-27

Handycard Zorgmonitor 1 SDQ en KIDSCREEN-27 Handycard Zorgmonitor 1 SDQ en KIDSCREEN-27 SDQ (Strenghts and Difficulties Questionnaire) Meet de psychosociale aanpassing van de jeugdige. De SDQ wordt ingevuld door jeugdigen zelf (11-17 jaar) en ouders

Nadere informatie

37 Over gewicht bij Turkse en Nederlandse jeugd

37 Over gewicht bij Turkse en Nederlandse jeugd 37 Over gewicht bij e en e jeugd 2016 Het stimuleren van gezond gewicht is een speerpunt in veel gemeenten. Een gezond gewicht voorkomt welvaartsziekten. Culturele achtergrond is van invloed op gewicht.

Nadere informatie