Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Renkum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Renkum"

Transcriptie

1 Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Renkum H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n

2 Gezondheid niet voor álle kinderen vanzelfsprekend Over het algemeen is de gezondheid van kinderen in de gemeente Renkum goed tot zelfs heel goed. Dat blijkt uit de resultaten van een grootschalig onderzoek van de GGD van Hulpverlening Gelderland Midden onder de ouders van 0 tot 12 jarige kinderen. Ondanks dit positieve beeld zijn er ook problemen. De sociaaleconomische status (SES) van het gezin waarin het kind opgroeit, heeft in het algemeen een negatieve invloed op de gezondheid van het kind. Renkumse kinderen hebben minder vaak een lage SES dan gemiddeld, eten vaker dagelijks groente en zijn vaker lid van een vereniging of club. Onderzoek en methode Gemeenten moeten volgens de Wet publieke gezondheid inzicht hebben in de gezondheidstoestand van hun bevolking. Daarom voert de GGD elk jaar een onderzoek uit naar gezondheid en factoren die de gezondheid beïnvloeden, onder de inwoners van de gemeenten in Gelderland Midden. Gemeenten kunnen deze gezondheidsmonitors gebruiken voor het formuleren, onderbouwen en evalueren van hun gezondheidsbeleid. Steeds staat een bepaalde doelgroep centraal: kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen. In 2009 waren de kinderen aan de beurt. Uit de gemeentelijke basisadministratie is een a-selecte steekproef getrokken van 800 kinderen, maximaal 1 kind per adres. Ouders van deze kinderen hebben een gezondheidsvragenlijst ontvangen. Van de geretourneerde vragenlijsten waren er 482 bruikbaar voor analyse. De respons komt daarmee op 60%, wat een representatief beeld geeft voor de gemeente Renkum. Wie zijn de kinderen? Achtergrondkenmerken van kinderen en hun ouders zijn van invloed op de gezondheid en het welzijn van het kind. Zo is de SES van het gezin een belangrijke factor. Ook zijn er specifieke gezondheidsproblemen die vaker voorkomen bij mensen van niet-nederlandse afkomst. Gezinsinkomen Van de 0 tot 12 jarige kinderen groeit 12% op in een gezin waarin men moeite heeft om rond te komen van het gezinsinkomen. 8% van de ouders geeft aan dat geldgebrek spanningen geeft in het gezin. De posten waar het meest op wordt bezuinigd zijn dagjes uit of op vakantie (11%) en lidmaatschap van een club of vereniging (11%). Achtergrondkenmerken Renkum % % Eenoudergezin 6 9 Niet-Nederlands SES laag midden hoog Moeite met rondkomen gezinsinkomen Tabel 1: Achtergrondkenmerken Thuissituatie Het merendeel van de 0 tot 12 jarige kinderen in de gemeente Renkum woont in een gezin met twee ouders. 6% woont echter in een eenoudergezin. Van de kinderen is 11% van niet-nederlandse afkomst. Van alle kinderen heeft 15% een lage SES, 29% een gemiddelde SES en 56% heeft een hoge SES. De SES is in dit onderzoek gebaseerd op het opleidingsniveau van de moeder. In Renkum hebben minder kinderen een lage SES dan in de regio Gelderland Midden.

3 Gezondheid Hoe ouders de gezondheid van hun kinderen beoordelen, is een belangrijke graadmeter voor de gezondheid. 95% van de ouders beoordeelt de gezondheid van hun kinderen met goed of zeer goed. Toch komen psychosociale problemen veelvuldig voor. 18% van de 4 tot 12 jarigen heeft een verhoogd risico op psychosociale problemen. Dit is gemeten met een vragenlijst (SDQ) die veel wordt gebruikt om kinderen met een verhoogd risico op emotionele en gedragsmatige problemen te signaleren. Opvallend is dat jongens ongunstiger scoren dan meisjes en dat kinderen met een lage SES slechter scoren dan kinderen met een hoge SES. Volgens de ouders is ruim een derde van de kinderen van 4 jaar en ouder gepest in de afgelopen drie maanden. Meestal worden de kinderen op school gepest, soms in de buurt waar ze wonen. Ieder kind maakt ingrijpende gebeurtenissen mee in zijn leven. Deze kunnen van invloed zijn op het ontstaan van psychische problemen. 8% van de kinderen heeft op het moment van het onderzoek problemen door minimaal één ingrijpende gebeurtenis. Echtscheiding en het voor langere tijd weggaan van een gezinslid geven het vaakst problemen voor het kind. Renkum SES:hoog SES:midden SES:laag meisje jongen percentage Figuur 1: Psychosociale problemen Gezonde leefstijl? De manier waarop we leven heeft invloed op onze gezondheid. Voor kinderen tussen de 0 en 12 jaar is de invloed van ouders op de leefstijl nog heel sterk. Ouders kunnen kinderen een gezonde leefstijl aanwennen door te zorgen voor Renkum percentage Figuur 2: Uitsluitend borstvoeding in de eerste zes maanden gezonde voeding en het stimuleren van lichaamsbeweging. Ook kunnen ze zelf het gezonde voorbeeld geven door niet te roken en hun alcoholgebruik te matigen. Borstvoeding als gezonde start Borstvoeding heeft positieve effecten op de gezondheid voor zowel het kind als de moeder. De effecten zijn groter naarmate langer borstvoeding wordt gegeven. Borstvoeding heeft voor kinderen een gunstig effect op maagdarminfecties, diarree en acute middenoorontstekingen. Ook hebben deze kinderen op de lange termijn minder kans op overgewicht en een hoge bloeddruk. Moeders die borstvoeding hebben gegeven lopen minder risico op reumatoïde artritis, borst- en eierstokkanker. Uit het onderzoek blijkt dat van de kinderen van 0 tot 4 jaar 38% de eerste zes maanden uitsluitend borstvoeding heeft gekregen.

4 Gezonde voeding, gezonde brandstof Kinderen zijn in de groei en hebben daarvoor brandstof nodig. Ook legt gezonde voeding in de jeugd de basis voor een lang en gezond leven. Gezonde voeding betekent in ieder geval: regelmatig en goed ontbijten; gevarieerd en niet te veel eten; beperkt gebruik van snoep en andere tussendoortjes; niet teveel verzadigd vet; elke dag groente en fruit; en veilig omgaan met voedsel. Ontbijten is belangrijk voor de concentratie van het kind en voor de voedselbehoefte de rest van de dag. Gelukkig ontbijten vrijwel alle kinderen van 1 tot 12 jaar minstens vijf dagen per week. Groente en fruit zijn belangrijke bronnen van vitamines, vezels en mineralen, maar worden niet dagelijks gegeten. 62% van de kinderen eet elke dag fruit en 54% eet elke dag groente. Renkumse kinderen eten vaker dagelijks groente dan de kinderen in de regio Gelderland Midden. Eet dagelijks groente Renkum In beweging Bewegen is belangrijk voor kinderen om de motoriek goed te ontwikkelen en om energie kwijt te raken. Volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) moeten kinderen dagelijks minstens één uur bezig zijn met matig intensieve lichamelijke activiteit. Bijna 80% van de kinderen van 4 jaar en ouder uit Renkum zijn lichamelijk actief. Lichamelijk actief wil zeggen dat kinderen minimaal zeven uur per week bewegen. De intensiteit van deze beweegactiviteiten is niet bekend. Overgewicht Overgewicht is één van de belangrijkste volksgezondheidsproblemen van dit moment. Overgewicht (Z) ontstaat wanneer de energie-inname via voeding (X) structureel hoger is dan het energieverbruik (Y) door onder andere beweging (X Y = Z). Het brengt allerlei gezondheidsproblemen met zich mee, zowel op de korte als op de lange termijn. Kinderen die te zwaar zijn hebben vaker last van lichamelijke en psychische problemen. Volgens de lengte- en gewichtsopgave door de ouders, heeft in de gemeente Renkum 8% van de kinderen ouder dan 2 jaar overgewicht en 2% zelfs ernstig overgewicht. Zelfrapportage geeft echter over het algemeen een onderschatting van het percentage overgewicht. Onder kinderen met een hoge SES komt overgewicht minder voor. Overgewicht Ernstig overgewicht Eet dagelijks fruit Renkum Ontbijt 5 of meer keer per week Figuur 3: Voedingsgewoonten percentage SES:hoog SES:midden SES:laag Figuur 4: Overgewicht percentage

5 Roken en drinken Om te voorkomen dat jongeren gaan roken en ervoor te zorgen dat zij verstandig omgaan met alcohol, is het gedrag en de mening van de ouders van groot belang. Zij moeten immers thuis het goede voorbeeld geven en regels stellen. Naast zelf roken is ook passief roken heel schadelijk voor de gezondheid. In de gemeente Renkum wordt bij 8% van de kinderen thuis gerookt in aanwezigheid van het kind. Bij jonge kinderen en kinderen met een hoge SES is de situatie gunstiger dan bij oudere kinderen en kinderen met een lage SES. Tijdens de zwangerschap heeft 8% van de moeders (af en toe) alcohol gedronken en heeft 7% gerookt. Bijna één op de tien ouders vindt het acceptabel dat hun kind jonger dan 16 jaar, af en toe rookt. Dagelijks roken vindt bijna geen enkele ouder acceptabel als het kind jonger is dan 16. Dit is zorgelijker bij het drinken van alcohol. 37% van de ouders in Renkum vindt het acceptabel dat hun kind onder de 16 jaar een slokje alcohol drinkt. Bijna één op de tien ouders (9%) vindt het acceptabel dat een jongere onder de 16 jaar een heel glas alcohol drinkt. 12% van de ouders drinkt geen alcohol in het bijzijn van hun kinderen, 32% zegt rekening te houden met het eigen alcoholgebruik als er kinderen bij zijn. Opvoeding en sociale steun Opvoeding is een voortdurende wisselwerking tussen kind, ouders en omgeving. Een goede opvoeding is van essentieel belang voor optimale ontwikkeling van kinderen en voor een gezonde samenleving. Sociale steun Meestal verloopt de opvoeding goed. Ouders zijn over het algemeen positief gestemd, maar er zijn ook periodes met opgroei- of opvoedingsproblemen. Ouders kunnen dan behoefte hebben aan ondersteuning. Opvoedingsondersteuning heeft een grote preventieve functie, omdat het ernstige problemen kan voorkomen. Sociale steun is een belangrijke, informele vorm van opvoedingsondersteuning. In de gemeente Renkum krijgt een derde van de ouders (vaak) hulp bij de opvoeding van hun kind van familie, vrienden, kennissen of buren. Ruim twee derde van alle ouders kan met familie, vrienden, kennissen of buren praten over problemen rond de opvoeding. Ongeveer 6% vindt de sociale steun onvoldoende. Deskundige hulp of advies Ruim één op de tien ouders (12%) heeft behoefte aan deskundige hulp of advies, omdat ze zorgen hebben over de opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van hun kind. De behoefte hieraan neemt toe met de leeftijd van het kind. Ouders van jongens hebben deze behoefte vaker dan ouders

6 van meisjes. De ouders willen het liefst hulp of advies via een centraal punt, via internet of door middel van persoonlijke begeleiding. Seksuele opvoeding Seksualiteit en relaties vormen een belangrijk onderdeel van de opvoeding. Een gezonde en veilige seksuele ontwikkeling, is belangrijk voor de totale gezondheid en het welbevinden van iedereen. Ouders brengen bewust en onbewust belangrijke waarden en normen over op hun kind, ook met betrekking tot seksualiteit. Kinderen die met hun ouders kunnen praten over seksualiteit, lopen minder risico op vervelende seksuele ervaringen, seksueel overdraagbare aandoeningen en ongewenste zwangerschap. Dit komt omdat seksualiteit nauw samenhangt met weerbaarheid en het kunnen aangeven van grenzen. Bijna alle ouders hebben met hun kind gesproken over één of meer onderwerpen die te maken hebben met seksualiteit. Onderwerpen als lichamelijke veranderingen in de puberteit, verliefdheid, zwangerschap en geboorte worden vaker met meisjes dan met jongens besproken. Het opleidingsniveau speelt zeker een rol bij de seksuele opvoeding. Hoogopgeleide ouders hebben met hun kind vaker gesproken over één of meerdere onderwerpen dan laagopgeleide ouders. Het aantal onderwerpen waarover is gesproken neemt toe met de leeftijd van de kinderen. Het merendeel van de ouders vindt seksuele voorlichting zowel een taak voor zichzelf, als voor de school (79%) en 21% vindt het een taak van de ouders alleen. Omgeving Voor gezinnen met jonge kinderen is de omgeving een belangrijke factor voor gezondheid. Hierbij gaat het dan om de aanwezigheid van speelplekken, verkeersveiligheid, sociale veiligheid, contact met leeftijdgenoten en de aanwezigheid van voorzieningen, zoals kinderopvang, school, bibliotheek en speelplekken. Buurt In de gemeente Renkum vindt drie kwart van de ouders de buurt waarin zij wonen kindvriendelijk. 12% van de ouders vindt de buurt niet altijd veilig genoeg om buiten te spelen. De belangrijkste belemmeringen om buiten te spelen zijn volgens de ouders te veel verkeer (29%), te weinig speelplekken (20%) en te weinig vriendjes en vriendinnetjes in de buurt (18%). Verenigingen Een belangrijk aspect van de sociale omgeving van kinderen is de mate van interactie met leeftijdsgenoten en de culturele en maatschappelijke vorming. Lidmaatschap van verenigingen kan hieraan bijdragen. Van de ouders geeft 86% aan dat hun kind lid is van één of meer verenigingen (sport, muziek of kerkelijk). In de meeste gevallen gaat het om een sportvereniging (77%). Het aantal kinderen dat lid is van een vereniging neemt toe met de leeftijd. In Renkum zijn meer kinderen lid van een één of meerdere verenigingen dan in Gelderland Midden. Conclusie Ondanks dat het best goed gaat met de gezondheid van onze kinderen, kan het op een aantal punten beter. Deze monitor laat zien dat er aanzienlijke sociaaleconomische gezondheidsverschillen bestaan. De belangrijkste verschillen tussen de gemeente Renkum en de regio Gelderland Midden staan hieronder nog eens op een rij. Renkumse kinderen hebben minder vaak een lage SES dan gemiddeld, eten vaker dagelijks groente. Ook is er vaker gesproken over relaties en weerbaarheid en zijn ze vaker lid van een club of vereniging. Percentages gemeente Renkum en de regio Gelderland Midden Onderwerpen Gemeente GM* % % Eenoudergezin 6 9 Niet-Nederlands Lage SES Gezin heeft moeite met rondkomen Risico op psychosociale problemen Eerst zes maanden uitsluitend borstvoeding gekregen Dagelijks fruit Dagelijks groente Beweegt minder dan zeven uur per week (Ernstig) overgewicht Passief roken 8 11 Moeder dronk alcohol tijdens zwangerschap 8 7 Moeder rookte tijdens zwangerschap 7 11 Momenteel behoefte aan hulp m.b.t. zorgen over opvoeding Seksuele opvoeding Gesproken over vriendschap en relaties, omgaan met elkaar en het respecteren van elkaars grenzen Gesproken over homoseksualiteit Buurt is kindvriendelijk Buurt is (redelijk) veilig Geen lid van enige club of vereniging * vet: er is een significant verschil tussen de gemeente en de regio Gelderland Midden (p<0,05)

7 Aanbevelingen Pak sociaaleconomische gezondheidsverschillen aan De sociaaleconomische gezondheidsverschillen beperken zich niet tot onze regio, maar zijn ook landelijk zichtbaar. De laatste Volksgezondheid Toekomst Verkenningen van het RIVM (2010) laten zien dat de verschillen niet afnemen; ze nemen zelfs toe. Dit is niet alleen een probleem voor het individu, maar ook voor de maatschappij als geheel. Mensen met een lage SES leven gemiddeld zeven jaar korter en brengen veertien jaar langer in ongezondheid door, dan mensen met een hoge SES. Dit betekent economische schade; hogere kosten voor gezondheidszorg en minder mensen die deelnemen aan het arbeidsproces. Bij de aanpak van sociaaleconomische gezondheidsverschillen is een combinatie van maatregelen noodzakelijk: Verkleinen van verschillen in opleiding en inkomen. Verminderen van het negatieve effect van (on) gezondheid op werk, inkomen en opleiding. Verbeteren van woon-, werkomstandigheden en leefstijl. Zorg aan achterstandsgroepen toegankelijker en effectiever maken. De GGD beschikt over concrete voorbeelden van maatregelen. De handleiding Gezonde Gemeente, die in november 2010 verschijnt als opvolger van de huidige handleidingen lokaal gezondheidsbeleid, besteedt ook ruim aandacht aan de aanpak van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Continueer het huidige gezondheidsbeleid, voer integraal beleid gericht op specifieke doelgroepen De gemeente heeft in haar lokaal gezondheidsbeleid aandacht voor voeding/beweging/overgewicht, problematisch alcoholgebruik en psychosociale gezondheid. Deze speerpunten blijven ook voor deze monitor actueel. Wij adviseren daarnaast om aandacht te besteden aan seksuele opvoeding. Leg bij de aanpak van deze thema s de nadruk op de mensen met een lage SES en voer integraal beleid. Kansen en uitdagingen voor de gemeente Renkum In Renkum wonen minder kinderen met een lage SES dan gemiddeld in Gelderland Midden. Toch is het ook voor deze gemeente van belang om de sociaaleconomische gezondheidsverschillen aan te pakken of te voorkomen. Het gaat immers nog steeds om 15% van de kinderen. Wellicht kan de gewenste samenwerking tussen zorgloket en het Centrum voor Jeugd en Gezin hieraan bijdragen. Ook de ambitie van de gemeente om onderwijsachterstanden weg te werken kan de aanpak van sociaaleconomische gezondheidsverschillen bevorderen. Door de gemiddeld hoge SES scoort de Renkumse jeugd positief op een aantal terreinen. Maar er zijn verschillende onderwerpen waar de score vrijwel gelijk ligt aan het regionaal gemiddelde. Ook in Renkum is er bijvoorbeeld bij één op de tien kinderen sprake van (ernstig) overgewicht. Verder is er bij bijna één op de vijf kinderen een indicatie voor psychosociale ongezondheid. Ook hier kan de gemeente, samen met de scholen en het Centrum voor Jeugd en Gezin op inzetten. Hoe nu verder? Gemeenten kunnen deze rapportage gebruiken voor hun gemeentelijk gezondheidsbeleid en de uitvoeringsplannen die daarbij horen. In 2013 wordt de doelgroep 0 tot 12 jarige kinderen opnieuw onderzocht, zodat duidelijk wordt hoe de gezondheidstoestand van deze doelgroep zich ontwikkelt.

8 Colofon Hulpverlening Gelderland Midden Postbus EJ Arnhem Telefoon (026) Website Uitgave November 2010 Tekst en figuren Nicole de Jong (epidemioloog) Deze samenvatting is te downloaden vanaf de website van de GGD van Hulpverlening Gelderland Midden. Hier is ook de uitgebreide versie van het onderzoek te vinden. H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Lingewaard

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Lingewaard Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Lingewaard H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor álle

Nadere informatie

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Wageningen

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Wageningen Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Wageningen H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor álle

Nadere informatie

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Rijnwaarden

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Rijnwaarden Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Rijnwaarden H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor

Nadere informatie

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Doesburg

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Doesburg Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Doesburg H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor álle

Nadere informatie

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Rozendaal

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Rozendaal Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Rozendaal H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor álle

Nadere informatie

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Duiven

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Duiven Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Duiven H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor álle

Nadere informatie

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Arnhem

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Arnhem Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Arnhem H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor álle

Nadere informatie

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Ede

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Ede Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Ede H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor álle kinderen

Nadere informatie

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Nijkerk

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Nijkerk Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Nijkerk H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor álle

Nadere informatie

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Zevenaar

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Zevenaar Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Zevenaar H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor álle

Nadere informatie

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Regio Gelderland Midden

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Regio Gelderland Midden Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Regio Gelderland Midden H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor

Nadere informatie

Kindermonitor 2009. Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Westervoort

Kindermonitor 2009. Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Westervoort Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Westervoort H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 420 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Deventer

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Deventer [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 448 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 460 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 424 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente In de gemeente gaven 478 ouders van ½- tot 12 jaar inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Hardenberg

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Hardenberg [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente In de gemeente gaven 458 ouders van kinderen van een half tot twaalf jaar inzicht in de gezondheid,

Nadere informatie

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Olst-Wijhe

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Olst-Wijhe [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet Olst-Wijhe [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente Olst-Wijhe 444 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid,

Nadere informatie

Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse

Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Tabellenboek Kindermonitor 2009 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 3184 3552 4295 2458 4254 3554 11031 39332 Kindermonitor 2009 Hulpverlening Gelderland Midden 1 Achtergrondkenmerken

Nadere informatie

Gemeente Westervoort. Tabellenboek Kindermonitor 2009

Gemeente Westervoort. Tabellenboek Kindermonitor 2009 Tabellenboek Kindermonitor 2009 Gemeente Toelichting: In de eerste kolommen worden de bevindingen in de gemeente weergegeven, uitgesplitst naar leeftijd en opleidingsniveau van de moeder. De laatste twee

Nadere informatie

Tabellenboek Kindermonitor Gemeente Renkum

Tabellenboek Kindermonitor Gemeente Renkum Tabellenboek Kindermonitor 2009 Gemeente Toelichting: In de eerste kolommen worden de bevindingen in de gemeente weergegeven, uitgesplitst naar leeftijd en opleidingsniveau van de moeder. De laatste twee

Nadere informatie

Tabellenboek Kindermonitor Gemeente Nijkerk

Tabellenboek Kindermonitor Gemeente Nijkerk Tabellenboek Kindermonitor 2009 Gemeente Toelichting: In de eerste kolommen worden de bevindingen in de gemeente weergegeven, uitgesplitst naar leeftijd en opleidingsniveau van de moeder. De laatste twee

Nadere informatie

Presikhaaf Arnhem. Tabellenboek Kindermonitor 2009

Presikhaaf Arnhem. Tabellenboek Kindermonitor 2009 Tabellenboek Kindermonitor 2009 Presikhaaf Arnhem Toelichting: In de eerste kolommen worden de bevindingen in de wijk Presikhaaf weergegeven, uitgesplitst naar leeftijd en opleidingsniveau van de moeder.

Nadere informatie

Totaal Totaal Totaal Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse

Totaal Totaal Totaal Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Tabellenboek Kindermonitor 2009 Gemeente Rozendaal Toelichting: In de eerste kolom wordt de bevindingen in de gemeente weergegeven. De volgende twee kolommen zijn de resultaten van de regio Gelderland

Nadere informatie

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016 Legenda achtergronddocument Kindmonitor ** *** @ = gaat over alle 8- tot 12-jarigen **** = betreft kinderen die online of achter de computer actief zijn ***** = beide eigen ouders: vader en + co-ouderschap

Nadere informatie

Tabellenboek Kindermonitor Gemeente Scherpenzeel

Tabellenboek Kindermonitor Gemeente Scherpenzeel Tabellenboek Kindermonitor 2009 Gemeente Toelichting: In de eerste kolommen worden de bevindingen in de gemeente weergegeven, uitgesplitst naar leeftijd en opleidingsniveau van de moeder. De laatste twee

Nadere informatie

Tabellenboek Kindermonitor Gemeente Wageningen

Tabellenboek Kindermonitor Gemeente Wageningen Tabellenboek Kindermonitor 2009 Gemeente Toelichting: In de eerste kolommen worden de bevindingen in de gemeente weergegeven, uitgesplitst naar leeftijd en opleidingsniveau van de moeder. De laatste twee

Nadere informatie

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016 Legenda achtergronddocument Kindmonitor ** *** @ = gaat over alle 8- tot 12-jarigen **** = betreft kinderen die online of achter de computer actief zijn ***** = beide eigen ouders: vader en moeder + co-ouderschap

Nadere informatie

Kindermonitor 2013/2014

Kindermonitor 2013/2014 Factsheet Kindermonitor /2014 De gezondheid van kinderen in beeld Wat is de Kindermonitor? De uitkomsten van de Kindermonitor De Kindermonitor is een onderzoek naar gezondheid, staan op onze website: welzijn,

Nadere informatie

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Wat is E-MOVO q Onderzoek onder 2 e en 4 e klassers, nu 3 e keer q Vragenlijst wordt digitaal in klas ingevuld

Nadere informatie

32% 51% schoolverzuim laatste 4 weken 52% migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn. 22% 15/16 jr

32% 51% schoolverzuim laatste 4 weken 52% migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn. 22% 15/16 jr Kinderen in beeld In deze infographic is een aantal belangrijke resultaten over de gezondheid en het welzijn van kinderen tot 12 jaar in Gelderland-Midden weergegeven. De resultaten zijn afkomstig uit

Nadere informatie

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016 Legenda achtergronddocument Kindmonitor ** *** @ = gaat over alle 8- tot 12-jarigen **** = betreft kinderen die online of achter de computer actief zijn ***** = beide eigen ouders: vader en moeder + co-ouderschap

Nadere informatie

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016 Legenda achtergronddocument Kindmonitor ** *** @ = gaat over alle 8- tot 12-jarigen **** = betreft kinderen die online of achter de computer actief zijn ***** = beide eigen ouders: vader en moeder + co-ouderschap

Nadere informatie

Kinderen in West gezond en wel?

Kinderen in West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in West gezond en wel? 1 Wat valt op in West? Voor West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Kinderen in Noord gezond en wel?

Kinderen in Noord gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Noord gezond en wel? 1 Wat valt op in Noord? Voor Noord zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Kinderen in Oost gezond en wel?

Kinderen in Oost gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Oost gezond en wel? 1 Wat valt op in Oost? Voor Oost zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016 Legenda achtergronddocument Kindmonitor * ** *** = Significant verschil, dit betekent dat het verschil niet toe te wijzen is aan toeval. = laag opl niveau is geen onderwijs tm mavo; = midden opl niveau

Nadere informatie

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant:

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Bouwstenen nota volksgezondheid 2013-2016 Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Renate Martens en Ivanka van der Veeken Bouwstenen Evaluatieverslag nota volksgezondheid 2008-2011 Landelijke nota gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Kinderen in Zuid gezond en wel?

Kinderen in Zuid gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuid gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuid? Voor Zuid zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Jeugdmonitor 0-11 jaar Eersel

Jeugdmonitor 0-11 jaar Eersel Jeugdmonitor 0-11 jaar Eersel -2014 GEZONDHEID & WELZIJN 85% 85% 97% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij 96% (heel) goed Meest voorkomende

Nadere informatie

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016 Legenda achtergronddocument Kindmonitor ** *** @ = gaat over alle 8- tot 12-jarigen **** = betreft kinderen die online of achter de computer actief zijn ***** = beide eigen ouders: vader en + co-ouderschap

Nadere informatie

Kinderen in Centrum gezond en wel?

Kinderen in Centrum gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Centrum gezond en wel? 1 Wat valt op in Centrum? Voor Centrum zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van

Nadere informatie

Themarapport. Voeding en bewegen

Themarapport. Voeding en bewegen Themarapport Voeding en bewegen Inleiding In het najaar van 2011 heeft de GGD Hollands Noorden de Kindermonitor 0-12 jaar uitgevoerd. Het doel van de Kindermonitor is om de gemeente, de GGD en andere belanghebbenden

Nadere informatie

Jeugdmonitor 0-11 jaar

Jeugdmonitor 0-11 jaar Jeugdmonitor 0-11 jaar -2014 INTRODUCTIE Helmond GEZONDHEID & WELZIJN Jeugdmonitor 0-11 jaar Onderzoek onder ouders 0-11 jarigen Najaar 85% 96% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden De gezondheid

Nadere informatie

Kindermonitor 2009 GEMEENTE ARNHEM

Kindermonitor 2009 GEMEENTE ARNHEM Kindermonitor 2009 GEMEENTE ARNHEM Hulpverlening Gelderland Midden Sector Volksgezondheid / GGD Stafbureau VGZ Arnhem, november 2010 Inhoudsopgave Samenvatting 1 1 Inleiding 4 2 Methode en respons 5 2.1

Nadere informatie

Kinderen in Nieuw-West gezond en wel?

Kinderen in Nieuw-West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Nieuw-West gezond en wel? 1 Wat valt op in Nieuw-West? Voor Nieuw-West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 6 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD

Nadere informatie

Jeugdmonitor 0-11 jaar

Jeugdmonitor 0-11 jaar Jeugdmonitor 0-11 jaar -2014 INTRODUCTIE LAARBEEK GEZONDHEID & WELZIJN Jeugdmonitor 0-11 jaar Onderzoek onder ouders 0-11 jarigen Najaar 8 97% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden De gezondheid

Nadere informatie

21 Kinderen in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van de jeugdmonitor 2009

21 Kinderen in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van de jeugdmonitor 2009 21 Kinderen in de regio Gelre-IJssel Resultaten van de jeugdmonitor 2009 2010 De meeste kinderen groeien in goede gezondheid op. Toch laten vooral de psychische gezondheid en de leefstijl te wensen over.

Nadere informatie

GEZONDHEID & WELZIJN. De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij. Meest voorkomende problemen: Regio: 8%

GEZONDHEID & WELZIJN. De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij. Meest voorkomende problemen: Regio: 8% Jeugdmonitor 0-11 jaar Cranendonck -2014 GEZONDHEID & WELZIJN 85% 89% 98% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij 21% 18% (heel) goed Meest voorkomende

Nadere informatie

Regius College Wilhelminalaan Tabellenboek bij schoolrapportage Emovo 2015/2016

Regius College Wilhelminalaan Tabellenboek bij schoolrapportage Emovo 2015/2016 Tabellenboek bij schoolrapportage Emovo 2015/2016 Leeswijzer In dit tabellenboek zijn per onderwerp alle resultaten van uw school weergegeven in percentages (bovenste tabel). Deze resultaten zijn (waar

Nadere informatie

Jeugdmonitor 0-11 jaar

Jeugdmonitor 0-11 jaar Jeugdmonitor 0-11 jaar enen -2014 Nu GEZONDHEID & WELZIJN 85% 81% 97% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij 21% 22% 96% (heel) goed Meest voorkomende

Nadere informatie

HE E Z E GEZONDHEID & WELZIJN. De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij. Meest voorkomende problemen: Regio: 8%

HE E Z E GEZONDHEID & WELZIJN. De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij. Meest voorkomende problemen: Regio: 8% Jeugdmonitor 0-11 jaar -LEENDE -2014 HE E Z E GEZONDHEID & WELZIJN 85% 87% 97% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij 17% 21% (heel) goed Meest

Nadere informatie

Jeugdmonitor 0-11 jaar

Jeugdmonitor 0-11 jaar Jeugdmonitor 0-11 jaar d r a a w s n e k l a V -2014 GEZONDHEID & WELZIJN 85% 85% 96% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij 21% 19% 96% (heel)

Nadere informatie

Regius College VMBO en Praktijkonderwijs 2015/2016. Aanvullende tabellen bij schoolrapportage Emovo. Leeswijzer

Regius College VMBO en Praktijkonderwijs 2015/2016. Aanvullende tabellen bij schoolrapportage Emovo. Leeswijzer Aanvullende tabellen bij schoolrapportage Emovo 2015/2016 Leeswijzer In dit aanvullende tabellenboek zijn per onderwerp alle resultaten van uw school weergegeven in percentages. Deze resultaten zijn weergegeven

Nadere informatie

E U RN E 86% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden. (heel) blij 20% Het kind heeft één of meer. Gewicht (vanaf 2 jaar) ondergewicht

E U RN E 86% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden. (heel) blij 20% Het kind heeft één of meer. Gewicht (vanaf 2 jaar) ondergewicht Jeugdmonitor 0-11 jaar E U RN E -2014 INTRODUCTIE D GEZONDHEID & WELZIJN Jeugdmonitor 0-11 jaar Onderzoek onder ouders 0-11 jarigen Najaar 86% 95% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden De gezondheid

Nadere informatie

Jeugdmonitor 0-11 jaar

Jeugdmonitor 0-11 jaar Jeugdmonitor 0-11 jaar IERLO M P O R D L E G -2014 GEZONDHEID & WELZIJN 85% 86% 95% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij 21% 20% 96% (heel)

Nadere informatie

GEZONDHEID & WELZIJN. De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij. Meest voorkomende problemen: Regio: 8%

GEZONDHEID & WELZIJN. De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij. Meest voorkomende problemen: Regio: 8% Jeugdmonitor 0-11 jaar eldhoven -2014 V GEZONDHEID & WELZIJN 85% 85% 9 Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij 21% 2 9 (heel) goed Meest voorkomende

Nadere informatie

Jeugdmonitor 0-11 jaar

Jeugdmonitor 0-11 jaar Jeugdmonitor 0-11 jaar en Breugel -2014 Son GEZONDHEID & WELZIJN 85% 88% 97% Het kind voelde zich de afgelopen 3 maanden De gezondheid van het kind is volgens ouder (heel) blij 21% 22% 96% (heel) goed

Nadere informatie

Tabellenboek kindermonitor regio Noord- en Oost-Gelderland

Tabellenboek kindermonitor regio Noord- en Oost-Gelderland Tabellenboek kindermonitor regio Noord- en Oost-Gelderland GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2018 Dit tabellenboek is onderdeel van de Kindermonitor. De regionale resultaten van de Kindermonitor zijn

Nadere informatie

Tabellenboek kindermonitor regio Achterhoek

Tabellenboek kindermonitor regio Achterhoek Tabellenboek kindermonitor regio GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2018 Dit tabellenboek is onderdeel van de Kindermonitor. De regionale resultaten van de Kindermonitor zijn beschreven in een E-magazine:

Nadere informatie

Tabellenboek kindermonitor regio Noord-Veluwe

Tabellenboek kindermonitor regio Noord-Veluwe Tabellenboek kindermonitor regio GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2018 Dit tabellenboek is onderdeel van de Kindermonitor. De regionale resultaten van de Kindermonitor zijn beschreven in een E-magazine:

Nadere informatie

Tabellenboek kindermonitor regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe

Tabellenboek kindermonitor regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe Tabellenboek kindermonitor regio GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2018 Dit tabellenboek is onderdeel van de Kindermonitor. De regionale resultaten van de Kindermonitor zijn beschreven in een E-magazine:

Nadere informatie

E-MOVO Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen?

E-MOVO Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen? E-MOVO 2011-2012 Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen? E-MOVO (Elektronische MOnitor en VOorlichting) is een grootschalig jongerenonderzoek van de GGD en in Oost-Nederland. Dit onderzoek wordt

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID Jeugd 2010 4 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

= laag opl niveau is geen onderwijs tm mavo; = midden opl niveau is mbo, havo en vwo; = hoog opl niveau is hbo en wo. ***

= laag opl niveau is geen onderwijs tm mavo; = midden opl niveau is mbo, havo en vwo; = hoog opl niveau is hbo en wo. *** Legenda achtergronddocument Kindmonitor * Voor de gemeente is op gemeenteniveau geen vergelijking mogelijk met 2011 en 2007. In die jaren onderzoek uit te voeren op plattelandsniveau. De resultaten van

Nadere informatie

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016

Legenda achtergronddocument Kindmonitor 2016 Legenda achtergronddocument Kindmonitor ** *** = gaat over alle 4- tot 12-jarigen @ = gaat over alle 8- tot 12-jarigen **** ***** n 0 nb x getallen met decimalen @ = alleen 8 tot 12 jaar bevraagd Oranje

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R ROKEN EN ALCOHOLGEBRUIK Jeugd 2010 5 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Tabellenboek kindermonitor gemeente Oldebroek

Tabellenboek kindermonitor gemeente Oldebroek Tabellenboek kindermonitor gemeente GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2018 Dit tabellenboek is onderdeel van de Kindermonitor. De regionale resultaten van de Kindermonitor zijn beschreven in een E-magazine:

Nadere informatie

VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT

VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT IJsselland VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT Jongerenmonitor 2015 77% ontbijt dagelijks 10.3 jongeren School 13-14 jaar 15- jaar 76% een gezond gewicht 15% beweegt voldoende Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Tabellenboek kindermonitor gemeente Voorst

Tabellenboek kindermonitor gemeente Voorst Tabellenboek kindermonitor gemeente GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2018 Dit tabellenboek is onderdeel van de Kindermonitor. De regionale resultaten van de Kindermonitor zijn beschreven in een E-magazine:

Nadere informatie

Tabellenboek kindermonitor gemeente Hattem

Tabellenboek kindermonitor gemeente Hattem Tabellenboek kindermonitor gemeente GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2018 Dit tabellenboek is onderdeel van de Kindermonitor. De regionale resultaten van de Kindermonitor zijn beschreven in een E-magazine:

Nadere informatie

Tabellenboek kindermonitor gemeente Heerde

Tabellenboek kindermonitor gemeente Heerde Tabellenboek kindermonitor gemeente GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2018 Dit tabellenboek is onderdeel van de Kindermonitor. De regionale resultaten van de Kindermonitor zijn beschreven in een E-magazine:

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Zaanstad Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zaanstad. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Kindermonitor 2009 GEMEENTE ZEVENAAR

Kindermonitor 2009 GEMEENTE ZEVENAAR Kindermonitor 2009 GEMEENTE ZEVENAAR Hulpverlening Gelderland Midden Sector Volksgezondheid / GGD Stafbureau VGZ Arnhem, november 2010 Kindermonitor 2009 Inhoudsopgave Samenvatting 1 1 Inleiding 3 2 Methode

Nadere informatie

Kinderen in Zuidoost gezond en wel?

Kinderen in Zuidoost gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuidoost gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuidoost? Voor Zuidoost zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor

Nadere informatie

Tabellenboek kindermonitor regio Noord- en Oost-Gelderland GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014

Tabellenboek kindermonitor regio Noord- en Oost-Gelderland GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014 Tabellenboek kindermonitor regio GGD, juni 2014 Toelichting: In de eerste negen kolommen worden de bevindingen in de regio in 2013 weergegeven. Daarna volgt een kolom met de bevindingen in de regio NOG

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Tabellenboek kindermonitor gemeenten Hattem en Heerde

Tabellenboek kindermonitor gemeenten Hattem en Heerde Tabellenboek kindermonitor gemeenten GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2018 Dit tabellenboek is onderdeel van de Kindermonitor 2017. De nale resultaten van de Kindermonitor zijn beschreven in een E-magazine:

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad en Molenwerf

Gemeente Zaanstad en Molenwerf Gemeente en Molenwerf Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

Gezondheid en sociaal domein verbonden

Gezondheid en sociaal domein verbonden Algemene kenmerken Leefstijl Lichamelijke gezondheid Mentale gezondheid Zorggebruik Fysieke leefomgeving Sociale leefomgeving Sociaal economische status Zelfredzaamheid Samenredzaamheid Gezondheid en sociaal

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

Tabellenboek kindermonitor gemeente Nunspeet GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014

Tabellenboek kindermonitor gemeente Nunspeet GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014 Tabellenboek kindermonitor gemeente GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014 Dit tabellenboek hoort bij het rapport: Kindermonitor 2013 - Resultaten van de regio Noord-Veluwe. Deze regio bestaat uit de

Nadere informatie

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Waterland en de regio (%) Waterland 209 scholieren

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Waterland en de regio (%) Waterland 209 scholieren Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Waterland Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Tabellenboek kindermonitor regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014

Tabellenboek kindermonitor regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014 Tabellenboek kindermonitor regio GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014 Deze regio bestaat uit de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen Toelichting: In de eerste

Nadere informatie

Tabellenboek kindermonitor gemeente Oude IJsselstreek GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014

Tabellenboek kindermonitor gemeente Oude IJsselstreek GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014 Tabellenboek kindermonitor gemeente GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014 Dit tabellenboek hoort bij het rapport: Kindermonitor 2013 - Resultaten van de regio Achterhoek. Deze regio bestaat uit de gemeenten

Nadere informatie

Tabellenboek kindermonitor regio Achterhoek GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014

Tabellenboek kindermonitor regio Achterhoek GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014 Tabellenboek kindermonitor regio GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014 Deze regio bestaat uit de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en

Nadere informatie

Tabellenboek kindermonitor gemeente Oost Gelre GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014

Tabellenboek kindermonitor gemeente Oost Gelre GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014 Tabellenboek kindermonitor gemeente GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014 Dit tabellenboek hoort bij het rapport: Kindermonitor 2013 - Resultaten van de regio Achterhoek. Deze regio bestaat uit de gemeenten

Nadere informatie

Tabellenboek kindermonitor gemeente Aalten GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014

Tabellenboek kindermonitor gemeente Aalten GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014 Tabellenboek kindermonitor gemeente GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014 Dit tabellenboek hoort bij het rapport: Kindermonitor 2013 - Resultaten van de regio Achterhoek. Deze regio bestaat uit de gemeenten,

Nadere informatie

Ommen. Tabellenboek. Kindermonitor jarigen

Ommen. Tabellenboek. Kindermonitor jarigen [Geef tekst op] Tabellenboek Kindermonitor 2013-2014 0-12 jarigen [Geef tekst op] [Geef tekst op] Inhoudsopgave tabellenboek Algemeen Etniciteit Gezin Opleiding Werk Financiën Gezondheid en ontwikkeling

Nadere informatie

Raalte. Tabellenboek. Kindermonitor jarigen

Raalte. Tabellenboek. Kindermonitor jarigen [Geef tekst op] Tabellenboek Kindermonitor 2013-2014 0-12 jarigen [Geef tekst op] [Geef tekst op] Inhoudsopgave tabellenboek Algemeen Etniciteit Gezin Opleiding Werk Financiën Gezondheid en ontwikkeling

Nadere informatie

Olst-Wijhe. Tabellenboek. Kindermonitor jarigen

Olst-Wijhe. Tabellenboek. Kindermonitor jarigen [Geef tekst op] Tabellenboek Kindermonitor 2013-2014 0-12 jarigen [Geef tekst op] [Geef tekst op] Inhoudsopgave tabellenboek Algemeen Etniciteit Gezin Opleiding Werk Financiën Gezondheid en ontwikkeling

Nadere informatie

Hardenberg. Tabellenboek. Kindermonitor jarigen

Hardenberg. Tabellenboek. Kindermonitor jarigen [Geef tekst op] Tabellenboek Kindermonitor 2013-2014 0-12 jarigen [Geef tekst op] Tabellenboek kindermonitor 2013-2014 0-12 jarigen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, 184 274 458 5534 520 bruikbaar

Nadere informatie

Tabellenboek kindermonitor gemeente Hattem GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014

Tabellenboek kindermonitor gemeente Hattem GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014 Tabellenboek kindermonitor gemeente GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014 Dit tabellenboek hoort bij het rapport: Kindermonitor 2013 - Resultaten van de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Deze regio bestaat

Nadere informatie

Tabellenboek kindermonitor gemeente Epe GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014

Tabellenboek kindermonitor gemeente Epe GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014 Tabellenboek kindermonitor gemeente GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014 Dit tabellenboek hoort bij het rapport: Kindermonitor 2013 - Resultaten van de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Deze regio bestaat

Nadere informatie

Tabellenboek kindermonitor gemeente Heerde GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014

Tabellenboek kindermonitor gemeente Heerde GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014 Tabellenboek kindermonitor gemeente GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014 Dit tabellenboek hoort bij het rapport: Kindermonitor 2013 - Resultaten van de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Deze regio bestaat

Nadere informatie

Tabellenboek kindermonitor gemeente Doetinchem GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014

Tabellenboek kindermonitor gemeente Doetinchem GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014 Tabellenboek kindermonitor gemeente GGD Noord- en Oost-Gelderland, juni 2014 Dit tabellenboek hoort bij het rapport: Kindermonitor 2013 - Resultaten van de regio Achterhoek. Deze regio bestaat uit de gemeenten

Nadere informatie