Tabellenboek Emovo. Elektronische monitor en voorlichting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tabellenboek Emovo. Elektronische monitor en voorlichting 2013-2014"

Transcriptie

1 Tabellenboek Emovo Elektronische monitor en voorlichting

2 Algemene toelichting In het najaar van 2013 is opnieuw het regionale onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl onder leerlingen van het voortgezet onderwijs (tweedeen vierdeklassers) in de regio Gooi en Vechtstreek uitgevoerd: Emovo. Het is de derde keer dat een dergelijk grootschalig onderzoek op deze manier onder jongeren/leerlingen in onze regio is uitgevoerd. De eerste keer was in 2005 en de tweede keer in Jongeren vulden op school een enquête via internet in. Hierdoor is de respons zeer goed. De leerlingen zelf kregen na het invullen een persoonlijk gezondheidsprofiel, gebaseerd op de individueel ingevulde gegevens. Daaraan was voorlichting op maat gekoppeld. In dit tabellenboek van Emovo 2013 staan de regionale resultaten van de 3849 deelnemende leerlingen die woonachtig zijn in de regio Gooi en Vechtstreek. Tevens is er een tabel met vergelijkingen met de eerdere Emovo-onderzoeken uit 2005 en Ten slotte zijn de gegevens geanalyseerd per gemeente, uitgesplitst naar geslacht, klas en opleidingsniveau. Heeft u vragen, dan kunt u zich richten tot de epidemioloog van de GGD: Manita van Acker ( of Gebruikte vragen en definities Een * betekent dat er een significant verschil is tussen de groepen onderling; ns betekent niet significant (er is geen verschil tussen de groepen). Onderwijstype Er is een indeling gemaakt in vmbo-basis/kader/gemengd (vmbo-bkg), vmbo-t (=mavo) en havo/ leerlingen (inclusief gymnasium). Leerlingen van de brugklas vmbo/havo zijn ingedeeld bij vmbo-t. Lichamelijke gezondheid Ervaren gezondheid Voor de subjectieve (ervaren) gezondheid is de vraag gesteld hoe gezond de jongere zichzelf vindt. De ervaren gezondheid, ook wel gezondheidsbeleving genoemd, geeft een samenvattend oordeel over de eigen algemene gezondheid. De onderliggende gezondheidsaspecten variëren per persoon, maar hebben vaak betrekking op zowel de lichamelijke als de psychische gezondheid. Ziekten, aandoeningen en allergieën Het voorkomen van ziekten en aandoeningen is nagevraagd aan de hand van een lijst met tien ziekten en aandoeningen en vijf allergieën: astma of bronchitis, chronische vermoeidheid, diabetes mellitus, eczeem, buikklachten langer dan 3 maanden, migraine of regelmatige ernstige hoofdpijn, een aangeboren hartaandoening, ADHD, anorexia of boulimia nervosa, kanker, allergie voor pollen of stuifmeel (hooikoorts), huisstof of huismijt, bepaalde huisdieren, bepaalde medicijnen en voor bepaald voedsel. Bij iedere ziekte, aandoening of allergie is gevraagd of deze door een arts is vastgesteld. De weergegeven percentages hebben betrekking op zowel het wél als niet vastgesteld zijn door een arts. 2 Geestelijke gezondheid Psychische gezondheid Psychische gezondheid is gemeten door gebruik te maken van de Mental Health Inventory-5 (MHI-5). De MHI-5 meet de algemene psychische gezondheid met vijf vragen naar verschillende gevoelens (zenuwachtigheid, rustig voelen, neerslachtigheid, gelukkig voelen en in de put zitten) en wordt gemeten over de afgelopen vier weken. De somscore voor de vijf vragen geeft de psychische gezondheid van de jongere weer. De somscore op

3 de vijf vragen loopt uiteen van 0 tot 100. We onderscheiden vier categorieën: psychisch gezond (score meer dan 60), psychisch licht ongezond (45 t/m 60), psychisch matig ongezond (33 t/m 45) en psychisch ernstig ongezond (score minder dan 33). Bij een score van 60 of minder is een respondent gekwalificeerd als ongezond. Pesten Gevraagd is naar de afgelopen drie maanden. Onder regelmatig wordt een paar keer per maand of vaker verstaan. Onder pesten via sociale media wordt verstaan pesten via WhatsApp, chat, Facebook of Twitter. Bij de vraag of iemand wel eens tegen de zin vervelende foto s of filmpjes heeft verspreid wordt bedoeld: op internet gezet of via de mobiele telefoon naar anderen verstuurd. Mishandeling In de vragenlijst is ook gevraagd naar ernstige problemen als lichamelijke en geestelijke mishandeling. Het is moeilijk om via een vragenlijst een betrouwbaar beeld van deze gevoelige onderwerpen te krijgen. Onderstaande percentages moeten daarom worden beschouwd als een indicatie. Onder lichamelijk mishandeld wordt verstaan: geschopt, geslagen, vastgebonden enz. Onder geestelijke mishandeling wordt verstaan of men vaak is/wordt getreiterd, gekleineerd of uitgescholden. 3 Leefgewoonten Roken, alcohol- en drugsgebruik Recent betekent in de afgelopen maand. Binge drinken is vijf drankjes of meer tijdens één gelegenheid drinken. Onder softdrugs wordt verstaan: hasj en wiet. Onder harddrugs vallen: XTC, Cocaïne, paddo s, Amfetaminen, Heroïne, LSD en GHB. Risico op gehoorschade Weergegeven is het percentage jongeren dat met oortelefoontjes of hoofdtelefoon naar muziek luistert en daarbij meestal het volume van de muziekspeler op hard zet. De inschatting van hard is de subjectieve inschatting van de jongere zelf (omschreven als 75%-100% van het volume). Ontbijten Wanneer een leerling normaliter minder dan 5 keer per week ontbijt, houdt dit in dat de leerling minstens één schooldag niet ontbijt. Zoete dranken drinken Onder zoete dranken worden alle dranken verstaan waar suiker in zit. Light dranken worden niet meegeteld. Voorbeelden zijn Cola, Sinas, Ice Tea, Fernandez, Dr Pepper, AA, Isostar, Extran, Red Bull, Monster, vruchtensap, Dubbelfriss, Caprisun, Dubbeldrank, Taksi, Wicky, Yogho Yogho, Fristi, chocolademelk, aanmaaklimonade, thee of koffie met suiker. Bewegen Voor het berekenen van het percentage kinderen dat voldoet aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen (NNGB) is de frequentie (aantal dagen/ keer per week) en de duur (aantal minuten per dag/ keer) van de volgende activiteiten met elkaar vermenigvuldigd en bij elkaar opgeteld: (1) lopen of fietsen naar school, (2) sporten op school (3) sporten bij een vereniging en (4) buitenactiviteiten/-spelen. De Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen (NNGB) is als volgt gedefinieerd: 7 uur of meer per week = normactief. Voorheen werd deze NNGB anders berekend, zodat er geen vergelijking mogelijk is met eerdere Emovo-rondes. Sporten bij een sportvereniging is als volgt gedefinieerd: 3 uur of meer per week = veel. Om het gemiddelde aantal uren per week achter een beeldscherm te schatten is de gemiddelde tijd voor TV en computer bij elkaar opgeteld.

4 Relaties en seksualiteit Het percentage niet altijd veilig vrijen is berekend op de totale populatie, dus niet op de subpopulatie die ervaring heeft met geslachtsgemeenschap. De vraag naar ongewenste seksuele ervaringen is in de vragenlijst als volgt geformuleerd: Heb je wel eens tegen je zin in seksuele ervaring met iemand gehad? Met seksuele ervaring bedoelen we alles van zoenen, intiem betasten tot naar bed gaan toe. De tolerantie ten aanzien van homoseksualiteit is als volgt nagevraagd: Wat vind je ervan als twee meisjes/vrouwen of twee jongens/mannen op elkaar verliefd zijn? Sociale media en gamen De gebruikte vragen zijn gebaseerd op de CIUS-A lijst van het Instituut voor Verslavingsonderzoek (IVO). Er zijn zes vragen voor gebruik van sociale media en zes voor gamen. Er zijn zes kernsymptomen van problematisch ("verslavend") internetgebruik: controleverlies, sociaal conflict, preoccupatie met de toepassing, onthoudingsverschijnselen, problemen en vluchtgedrag. Wanneer een leerling aangeeft de bovengenoemde zes kernsymptomen gemiddeld vaker dan "soms" zegt te ervaren, valt de leerling in de categorie loopt risico op problematisch gebruik. Ook de percentages leerlingen die (zeer) vaak hebben geantwoord op de losse vragen zijn weergegeven. Criminaliteit en veiligheid Gevraagd is of leerlingen zich wel eens onveilig voelen, plus de locatie. Gevraagd is om van zeven strafbare feiten aan te geven of de leerling er slachtoffer van is geworden in de afgelopen 12 maanden. Achtergrondvariabelen Gezinssamenstelling Er is sprake van een éénoudergezin wanneer een jongere bij één alleenstaande vader of moeder woont. Co-ouderschap houdt in dat het kind deels bij de vader en deels bij de moeder woont. Etnische herkomst Een jongere is van Nederlandse herkomst als beide ouders in Nederland zijn geboren. Een jongere is van niet-nederlandse herkomst als tenminste één ouder in het buitenland is geboren. Ontbreekt informatie over het geboorteland van beide ouders dan wordt aangenomen dat het geboorteland van deze ouders hetzelfde is als van de jongere. Een persoon is dus allochtoon als de vader of moeder niet in Nederland is geboren. Een eerste generatie allochtoon is zelf tevens in het buitenland geboren en een 2e generatie allochtoon is zelf in Nederland geboren. 4

5 Regionale resultaten Emovo Lichamelijke gezondheid Jongens Meisjes Klas2 Klas4 Vmbobkg Vmbot Havo/ Ervaren gezondheid (*) (*) (*) Regio Gemiddelde (heel) goed gaat wel niet zo best of slecht Ziekteverzuim in de afgelopen vier weken (*) ns (*) Geen ziekteverzuim of 2 dagen ziek thuis of meer dagen ziek thuis Minimaal één chronische ziekte in de afgelopen twaalf maanden Soort chronische ziekte (*) (*) (*) 37.7 astma of bronchitis ns (*) ns 10.3 chronische vermoeidheid (*) (*) ns 7.9 diabetes mellitus ns ns (*) 0.6 eczeem (*) ns ns 8.2 buikklachten langer dan 3 maanden (*) ns (*) 5.5 migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn (*) (*) (*) 14.2 aangeboren hartaandoening ns ns (*) 0.9 ADHD (*) ns (*) 5.0 anorexia of boulimia nervosa (*) ns ns 1.4 kanker ns ns ns 0.2 Minimaal één allergische aandoening (*) (*) ns 34.5 Soort allergie pollen of stuifmeel ns ns ns 20.2 huisstof/huismijt ns (*) ns 13.7 bepaalde huisdieren ns ns ns 11.8 bepaalde medicijnen (*) ns (*) 4.3

6 bepaald voedsel (*) ns (*) 10.2 Medicijnen gebruikt afgelopen twee weken (*) (*) ns 76.7 Soort medicijn pijn- en koortswerende middelen zoals (*) (*) (*) 62.7 paracetamol middelen tegen hoest of keelpijn (*) (*) (*) 36.6 middelen tegen astma, chronische bronchitis of CARA slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, middelen tegen zenuwen middelen voor de huid (bv. tegen eczeem of jeugdpuistjes) (*) ns ns (*) (*) (*) (*) (*) (*) 31.2 middelen tegen allergie (*) (*) ns 8.9 middelen tegen maag- en darmklachten of spijsverteringmiddelen (*) (*) (*) 6.1 anticonceptiepil (alleen meisjes) (*) (*) 16.2 middelen in verband met ADHD zoals Ritalin, Concerta (*) ns (*) 4.9 6

7 Psychische gezondheid Jongens Meisjes Klas2 Klas4 Vmbobkg Vmbot Havo/ Psychisch gezond (*) (*) (*) Regio Gemiddelde ernstig ongezond matig ongezond licht ongezond gezond Gepest worden op school (slachtoffer) wordt gepest ns (*) (*) 9.1 wordt regelmatig gepest ns (*) (*) 3.8 Zelf pesten op school (dader) pest zelf (*) (*) (*) 10.9 pest zelf regelmatig (*) ns (*) 3.0 Gepest worden via sociale media (slachtoffer) wordt gepest (*) (*) (*) 4.7 wordt regelmatig gepest ns (*) (*) 1.2 Zelf pesten via sociale media (dader) pest zelf ns (*) (*) 4.2 pest zelf regelmatig (*) ns (*) 1.0 Ooit zijn tegen de zin vervelende foto s of filmpjes verspreid (*) ns ns 13.9 Ooit lichamelijk of geestelijk mishandeld (*) (*) (*) 20.8 Suïcidale gedachten (*) ns (*) nooit een enkele keer/af en toe (heel) vaak

8 8 Leefgewoonten Roken Jongens Meisjes Klas2 Klas4 Vmbobkg Vmbot Havo/ Regio Gemiddelde ooit sigaretten gerookt (*) (*) (*) 33.2 tenminste eenmaal per week roken ns (*) (*) 11.1 dagelijks roken ns (*) (*) 6.8 ooit waterpijp gerookt (*) (*) (*) 34.8 recent waterpijp gerookt (*) (*) (*) 12.7 ooit sisha-pen gerookt (*) (*) (*) 39.8 tenminste eenmaal per week sisha-pen roken (*) (*) (*) 1.5 Alcohol ooit alcohol gedronken (*) (*) ns 46.3 recent alcohol gedronken ns (*) (*) 36.2 binge drinken (*) (*) ns 25.8 recent aangeschoten of dronken geweest ns (*) (*) 21.5 Drugs ooit drugs gebruikt (*) (*) ns 15.9 ooit softdrugs gebruikt (*) (*) ns 15.7 recent softdrugs gebruikt (*) (*) ns 7.6 ooit softdrugs aangeboden gekregen (*) (*) ns 31.0 ooit harddrugs aangeboden gekregen (*) (*) ns 8.2 ooit harddrugs gebruikt ns (*) (*) 3.0 Risico op gehoorschade volume van de muziekspeler staat meestal hard (met oortelefoontjes of hoofdtelefoon) Ontbijten ns (*) (*) 19.9 ontbijt normaliter minder dan 5 keer per week (*) (*) (*) 15.5 ontbijt nooit (*) (*) (*) 5.5 Zoete dranken drinken elke dag (*) (*) ns 40.3 minstens 15 glazen per week (*) (*) (*) 24.7 Bewegen voldoen aan de NNGB (normactief) (*) (*) (*) 70.7

9 sport veel bij een sportvereniging (*) ns (*) 64.4 elke dag lopend of fietsend naar school ns (*) (*) 91.8 gemiddeld >14 uur p/w achter beeldscherm (*) (*) (*) 47.7 Lichamelijk actief (*) ns (*) op maximaal 4 dagen per week actief op maximaal 5 of 6 dagen per week actief op maximaal 7 dagen per week actief Relaties en seksualiteit Seksualiteit Jongens Meisjes Klas2 Klas4 Vmbobkg Vmbot Havo/ Regio Gemiddelde ervaring met geslachtsgemeenschap (*) (*) (*) 13.5 vrijt niet altijd veilig ns (*) (*) 7.1 ooit ongewenste seksuele ervaring gehad (*) (*) (*) 6.0 Homoseksualiteit erg raar of verkeerd vinden (*) ns (*) 6.2 tegen iedereen op school eerlijk kunnen zijn over homoseksualiteit (*) (*) (*)

10 Sociale media & gamen Loopt risico op problematisch gebruik sociale media Gebruik sociale media; antwoord vaak of zeer vaak Jongens Meisjes Klas2 Klas4 Vmbobkg Vmbot Havo/ Regio Gemiddelde (*) ns (*) 9.7 moeilijk om met sociale media te stoppen (*) ns (*) 23.0 anderen zeggen minder tijd spenderen aan sociale media liever sociale media gebruiken dan echte ontmoeting (*) ns (*) (*) (*) (*) 5.0 rot gevoel zonder sociale media (*) ns (*) 5.9 huiswerk afraffelen om sociale media (*) ns (*) 6.9 sociale media gebruiken vanwege rotgevoel (*) ns (*) 9.3 Loopt risico op problematisch gamen (*) (*) (*) 5.3 Gamen; antwoord vaak of zeer vaak moeilijk om met gamen te stoppen (*) (*) ns 11.7 anderen zeggen minder tijd spenderen aan gamen (*) (*) ns 11.1 liever gamen dan echte ontmoeting (*) (*) (*) 3.5 rot gevoel zonder gamen (*) (*) (*) 2.3 huiswerk afraffelen om gamen (*) ns ns 5.4 gamen vanwege rotgevoel (*) (*) (*)

11 Criminaliteit & veiligheid Jongens Meisjes Klas2 Klas4 Vmbobkg Vmbot Havo/ Regio Gemiddelde Voelt zich wel eens onveilig (*) ns (*) 37.4 Locatie van onveilig voelen op straat in de eigen woonbuurt (*) ns (*) 3.8 op straat buiten de eigen woonbuurt (*) ns (*) 12.5 in het winkelcentrum (*) ns (*) 3.3 thuis (*) ns (*) 2.1 op school (*) ns (*) 3.6 tijdens het uitgaan (*) (*) ns 6.7 in de trein, tram, bus, metro (*) (*) ns 10.1 op het station (trein, bus, metro) (*) (*) ns 13.3 bij sportaccommodaties (sporthal, sportveld, zwembad, stadion etc) (*) ns ns 0.8 ergens anders (*) (*) (*) 10.1 Slachtoffer geworden van een strafbaar feit ns ns (*) 28.0 Type strafbaar feit bestolen van fiets, bromfiets of scooter ns (*) (*) 6.3 bestolen van geld ns ns (*) 7.9 bestolen van andere spullen ns ns (*) 10.5 spullen vernield (*) ns (*) 11.5 bedreigd ns ns (*) 6.0 gechanteerd (*) ns (*) 2.8 in elkaar geslagen ns ns (*) 1.5 De woonbuurt Vindt dat er (veel) te weinig leuke dingen voor jongeren worden georganiseerd in de buurt Mist minimaal één soort ontmoetingsplek in de buurt Jongens Meisjes Klas2 Klas4 Vmbobkg Vmbot Havo/ Regio Gemiddelde (*) (*) (*) ns (*) (*)

12 Functioneren op school Jongens Meisjes Klas2 Klas4 Vmbobkg Vmbot Havo/ Schoolbeleving (*) (*) (*) Regio Gemiddelde (hartstikke) leuk gaat wel niet leuk of vreselijk Spijbelen in de afgelopen vier weken (*) (*) ns niet gespijbeld of 2 lesuren gespijbeld uur of meer Ziek gemeld maar niet echt ziek in het afgelopen (*) (*) ns 21.4 half jaar Niet kunnen praten met een docent (*) (*) ns 16.8 Achtergrondkenmerken Gezinssamenstelling Jongens Meisjes Klas2 Klas4 Vmbobkg Vmbot Havo/ Regio Gemiddelde eenoudergezin ns (*) (*) 9.6 co-ouderschap (*) ns ns 9.2 Etniciteit allochtoon ns ns (*) 17.6 niet-westers allochtoon ns ns (*) 10.6 eerste generatie allochtoon ns ns (*)

13 Regionale resultaten Emovo Vergelijking Toelichting In onderstaande tabel staan de regionale resultaten van Emovo uit 2005, 2009 en 2013 naast elkaar. Wanneer de gebruikte vragen in 2005 en 2009 teveel verschilden van die in 2013 staat in de cel een #. Een betekent dat het onderwerp niet gevraagd is. Deelname gedurende de drie Emovo-rondes: 35,0 30,0 25,0 % 20,0 15,0 10,0 5,0 Emovo 2005 Emovo 2009 Emovo ,0 2 vmbo-bkg 2 vmbo-t 2 havo/ 4 vmbo-bkg 4 vmbo-t 4 havo/ Figuur. Verdeling van de leerlingen naar klas en onderwijstype, voor de drie Emovo-rondes apart. In 2005 deden op havo/ relatief meer tweedeklassers mee, dus de groep was jonger en bevatte relatief weinig 4 havo/. De groep Emovo-deelnemers in 2009 en 2013 bestond over het algemeen uit wat meer hoger opgeleiden vergeleken met De resultaten van 2009 en 2013 zijn goed vergelijkbaar. 13

14 14 Lichamelijke gezondheid Ervaren gezondheid 2005 N=3453 Regio-gemiddelde 2009 N= N=3849 (heel) goed # gaat wel # niet zo best of slecht # Ziekteverzuim in de afgelopen vier weken Geen ziekteverzuim of 2 dagen ziek thuis of meer dagen ziek thuis Minimaal één chronische ziekte in de afgelopen twaalf maanden # Soort chronische ziekte astma of bronchitis chronische vermoeidheid diabetes mellitus eczeem buikklachten langer dan 3 maanden migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn # aangeboren hartaandoening ADHD anorexia of boulimia nervosa kanker Minimaal één allergische aandoening Soort allergie pollen of stuifmeel huisstof/huismijt bepaalde huisdieren bepaalde medicijnen bepaald voedsel Medicijnen gebruikt afgelopen twee weken # Soort medicijn pijn- en koortswerende middelen zoals paracetamol # middelen tegen hoest of keelpijn #

15 middelen tegen astma, chronische bronchitis of CARA # slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, middelen tegen zenuwen # middelen voor de huid (bv. tegen eczeem of jeugdpuistjes) # middelen tegen allergie # middelen tegen maag- en darmklachten of spijsverteringmiddelen anticonceptiepil (alleen meisjes) # middelen in verband met ADHD zoals Ritalin, Concerta Psychische gezondheid Psychisch gezond ernstig ongezond matig ongezond licht ongezond gezond Gepest worden op school (slachtoffer) wordt gepest # wordt regelmatig gepest # Zelf pesten op school (dader) pest zelf # pest zelf regelmatig # Gepest worden via sociale media (slachtoffer) wordt gepest wordt regelmatig gepest Zelf pesten via sociale media (dader) pest zelf pest zelf regelmatig Ooit zijn tegen de zin vervelende foto s of filmpjes verspreid Ooit lichamelijk of geestelijk mishandeld Suïcidale gedachten nooit # een enkele keer/af en toe # (heel) vaak #

16 16 Leefgewoonten Roken ooit sigaretten gerookt tenminste eenmaal per week roken dagelijks roken ooit waterpijp gerookt recent waterpijp gerookt ooit sisha-pen gerookt tenminste eenmaal per week sisha-pen roken Alcohol ooit alcohol gedronken recent alcohol gedronken binge drinken recent aangeschoten of dronken geweest Drugs ooit drugs gebruikt ooit softdrugs gebruikt recent softdrugs gebruikt ooit softdrugs aangeboden gekregen ooit harddrugs aangeboden gekregen - # 8.2 ooit harddrugs gebruikt # # 3.0 Risico op gehoorschade volume van de muziekspeler staat meestal hard (met oortelefoontjes of hoofdtelefoon) Ontbijten ontbijt normaliter minder dan 5 keer per week ontbijt nooit Zoete dranken drinken elke dag minstens 15 glazen per week Bewegen voldoen aan de NNGB (normactief) # # 70.7 sport veel bij een sportvereniging # # 64.4 elke dag lopend of fietsend naar school #

17 gemiddeld >14 uur p/w achter beeldscherm # Lichamelijk actief op maximaal 4 dagen per week actief op maximaal 5 of 6 dagen per week actief op maximaal 7 dagen per week actief Relaties en seksualiteit Seksualiteit ervaring met geslachtsgemeenschap vrijt niet altijd veilig ooit ongewenste seksuele ervaring gehad Homoseksualiteit erg raar of verkeerd vinden tegen iedereen op school eerlijk kunnen zijn over homoseksualiteit Sociale media & gamen Loopt risico op problematisch gebruik sociale media Gebruik sociale media; antwoord vaak of zeer vaak - - moeilijk om met sociale media te stoppen anderen zeggen minder tijd spenderen aan sociale media liever sociale media gebruiken dan echte ontmoeting rot gevoel zonder sociale media huiswerk afraffelen om sociale media sociale media gebruiken vanwege rotgevoel Loopt risico op problematisch gamen Gamen; antwoord vaak of zeer vaak - - moeilijk om met gamen te stoppen anderen zeggen minder tijd spenderen aan gamen liever gamen dan echte ontmoeting rot gevoel zonder gamen huiswerk afraffelen om gamen gamen vanwege rotgevoel

18 Criminaliteit & veiligheid Voelt zich wel eens onveilig # Locatie van onveilig voelen op straat in de eigen woonbuurt # op straat buiten de eigen woonbuurt # in het winkelcentrum # thuis # op school # tijdens het uitgaan # in de trein, tram, bus, metro # op het station (trein, bus, metro) # bij sportaccommodaties (sporthal, sportveld, zwembad, stadion etc) # ergens anders # Slachtoffer geworden van een strafbaar feit # Type strafbaar feit bestolen van fiets, bromfiets of scooter bestolen van geld bestolen van andere spullen spullen vernield bedreigd gechanteerd in elkaar geslagen De woonbuurt Vindt dat er (veel) te weinig leuke dingen voor jongeren worden georganiseerd in de buurt Mist minimaal één soort ontmoetingsplek in de buurt

19 Functioneren op school Schoolbeleving (hartstikke) leuk gaat wel niet leuk of vreselijk Spijbelen in de afgelopen vier weken niet gespijbeld of 2 lesuren gespijbeld uur of meer Ziek gemeld maar niet echt ziek in het afgelopen half jaar Niet kunnen praten met een docent Achtergrondkenmerken Gezinssamenstelling eenoudergezin co-ouderschap Etniciteit allochtoon niet-westers allochtoon eerste generatie allochtoon

20 Resultaten per gemeente Emovo Toelichting In onderstaande tabellen staan de resultaten per gemeente van Emovo Resultaten worden op gemeenteniveau weergegeven van de volgende gemeenten: Bussum, Hilversum, Huizen, Naarden, Weesp en Wijdemeren. Van de gemeenten Blaricum, Laren en Muiden is er geen gemeentelijke tabel, omdat het aantal Emovo-deelnemers uit die gemeenten te klein is. Uit Blaricum deden 112 leerlingen mee, uit Laren 119 en uit Muiden 120. NB Wanneer er behoefte is aan een vergelijking, is het aan te raden niet alleen naar het gemiddelde percentage van de gemeente te kijken en dat percentage te vergelijken met het regiogemiddelde, maar ook de percentages in de afzonderlijke groepen te bekijken, zoals geslacht, klas en onderwijsniveau. Gebruik van alléén gemiddelde cijfers kan een vertekend beeld opleveren wanneer er bijvoorbeeld in een gemeente relatief veel tweedeklassers hebben meegedaan vergeleken met de regio. 20

21 Lokale resultaten Emovo : Bussum 712 leerlingen uit Bussum hebben meegedaan aan Emovo. Ze zitten op 12 verschillende scholen. 21 Lichamelijke gezondheid Jongens Meisjes Klas2 Klas4 Vmbo Havo/ Gemiddeld ervaren gezondheid niet zo best tot slecht ns ns ns 1.8 ziekteverzuim 3 dagen of langer in de afg. mnd ns ns ns 13.8 minimaal één chronische ziekte in de afgelopen twaalf maanden (*) (*) ns 36.5 minimaal één allergische aandoening ns ns ns 34.0 medicijnen gebruikt afgelopen twee weken (*) (*) ns 78.9 Psychische gezondheid psychisch ongezond (MHI-5) (*) (*) ns 16.9 gepest worden op school (slachtoffer) (*) (*) (*) 8.9 zelf pesten op school (dader) (*) ns ns 9.1 gepest worden via sociale media (slachtoffer) ns (*) ns 4.9 zelf pesten via sociale media (dader) ns ns ns 3.4 ooit zijn tegen de zin vervelende foto s of filmpjes verspreid ns (*) ns 15.9 Leefgewoonten Roken ooit sigaretten gerookt ns (*) (*) 36.2 tenminste eenmaal per week roken ns (*) (*) 11.8 dagelijks roken ns (*) (*) 6.3 ooit waterpijp gerookt (*) (*) ns 37.7 ooit sisha-pen gerookt (*) ns (*) 39.3 Alcohol ooit alcohol gedronken (*) (*) ns 47.5 recent alcohol gedronken ns (*) ns 38.0 binge drinken ns (*) ns 26.5 recent aangeschoten of dronken geweest ns (*) (*) 24.5 Drugs ooit softdrugs gebruikt (*) (*) ns 17.5 recent softdrugs gebruikt (*) (*) (*) 7.4 ooit harddrugs gebruikt ns (*) ns 2.1

22 22 Leefgewoonten (vervolg) Jongens Meisjes Klas2 Klas4 Vmbo Havo/ Gemiddeld Risico op gehoorschade ns (*) (*) 17.2 Ontbijten ontbijt normaliter minder dan 5 keer per week ns ns (*) 13.7 ontbijt nooit ns ns (*) 4.9 Zoete dranken drinken minstens 15 glazen per week ns ns (*) 16.4 Bewegen voldoet aan de NNGB (normactief) (*) (*) ns 69.4 sport veel bij een sportvereniging (*) ns (*) 71.1 elke dag lopend of fietsend naar school ns ns (*) 95.0 gemiddeld >14 uur p/w achter beeldscherm (*) (*) ns 41.1 Relaties en seksualiteit heeft ervaring met geslachtsgemeenschap ns (*) (*) 10.9 vrijt niet altijd veilig ns (*) (*) 5.4 heeft ooit ongewenste seksuele ervaring gehad ns (*) ns 5.6 vindt homoseksualiteit erg raar of verkeerd (*) ns ns 4.7 Sociale media & gamen loopt risico op problematisch gebruik sociale media (*) ns ns 8.6 loopt risico op problematisch gamen (*) ns ns 3.7 Criminaliteit & veiligheid voelt zich wel eens onveilig (*) (*) (*) 40.6 is slachtoffer geworden van een strafbaar feit ns ns (*) 31.4 De woonbuurt vindt dat er (veel) te weinig leuke dingen voor jongeren worden georganiseerd in de buurt (*) (*) (*) 52.1 mist minimaal één soort ontmoetingsplek in de buurt ns ns (*) 57.6 Achtergrondkenmerken Gezinssamenstelling eenoudergezin ns ns ns 8.1 co-ouderschap ns ns ns 9.8

23 Lokale resultaten Emovo : Hilversum 878 leerlingen uit Hilversum hebben meegedaan aan Emovo. Ze zitten op 14 verschillende scholen. 23 Lichamelijke gezondheid Jongens Meisjes Klas2 Klas4 Vmbo Havo/ Gemiddeld ervaren gezondheid niet zo best tot slecht (*) ns ns 1.9 ziekteverzuim 3 dagen of langer in de afg. mnd (*) ns ns 13.7 minimaal één chronische ziekte in de afgelopen twaalf maanden (*) (*) (*) 37.0 minimaal één allergische aandoening (*) (*) (*) 36.8 medicijnen gebruikt afgelopen twee weken (*) (*) ns 76.1 Psychische gezondheid psychisch ongezond (MHI-5) (*) (*) (*) 19.7 gepest worden op school (slachtoffer) ns ns (*) 8.1 zelf pesten op school (dader) (*) ns (*) 10.0 gepest worden via sociale media (slachtoffer) (*) ns (*) 4.0 zelf pesten via sociale media (dader) ns ns ns 3.4 ooit zijn tegen de zin vervelende foto s of filmpjes verspreid (*) ns ns 11.3 Leefgewoonten Roken ooit sigaretten gerookt ns (*) (*) 35.6 tenminste eenmaal per week roken ns (*) (*) 14.2 dagelijks roken ns (*) (*) 9.6 ooit waterpijp gerookt (*) (*) (*) 36.5 ooit sisha-pen gerookt (*) (*) (*) 41.1 Alcohol ooit alcohol gedronken ns (*) ns 45.9 recent alcohol gedronken ns (*) ns 36.6 binge drinken ns (*) ns 28.5 recent aangeschoten of dronken geweest ns (*) (*) 22.8 Drugs ooit softdrugs gebruikt ns (*) ns 16.6 recent softdrugs gebruikt (*) (*) ns 8.9 ooit harddrugs gebruikt ns (*) ns 3.6

24 24 Leefgewoonten (vervolg) Jongens Meisjes Klas2 Klas4 Vmbo Havo/ Gemiddeld Risico op gehoorschade ns (*) (*) 20.1 Ontbijten ontbijt normaliter minder dan 5 keer per week (*) (*) (*) 19.5 ontbijt nooit (*) (*) (*) 7.9 Zoete dranken drinken minstens 15 glazen per week (*) ns (*) 26.5 Bewegen voldoet aan de NNGB (normactief) (*) (*) (*) 66.3 sport veel bij een sportvereniging (*) ns (*) 61.8 elke dag lopend of fietsend naar school ns ns (*) 93.1 gemiddeld >14 uur p/w achter beeldscherm (*) (*) (*) 50.8 Relaties en seksualiteit heeft ervaring met geslachtsgemeenschap ns (*) (*) 17.7 vrijt niet altijd veilig ns (*) ns 9.9 heeft ooit ongewenste seksuele ervaring gehad (*) (*) ns 5.6 vindt homoseksualiteit erg raar of verkeerd (*) ns (*) 6.7 Sociale media & gamen loopt risico op problematisch gebruik sociale media (*) ns (*) 9.8 loopt risico op problematisch gamen (*) ns (*) 4.6 Criminaliteit & veiligheid voelt zich wel eens onveilig (*) ns ns 37.5 is slachtoffer geworden van een strafbaar feit ns (*) (*) 29.6 De woonbuurt vindt dat er (veel) te weinig leuke dingen voor jongeren worden georganiseerd in de buurt ns (*) (*) 42.6 mist minimaal één soort ontmoetingsplek in de buurt ns ns (*) 51.7 Achtergrondkenmerken Gezinssamenstelling eenoudergezin ns ns (*) 12.7 co-ouderschap ns ns ns 10.8

25 Lokale resultaten Emovo : Huizen 768 leerlingen uit Huizen hebben meegedaan aan Emovo. Ze zitten op 14 verschillende scholen. 25 Lichamelijke gezondheid Jongens Meisjes Klas2 Klas4 Vmbo Havo/ Gemiddeld ervaren gezondheid niet zo best tot slecht (*) ns ns 3.0 ziekteverzuim 3 dagen of langer in de afg. mnd (*) ns (*) 11.8 minimaal één chronische ziekte in de afgelopen twaalf maanden (*) ns ns 38.7 minimaal één allergische aandoening (*) ns ns 32.7 medicijnen gebruikt afgelopen twee weken (*) ns ns 76.3 Psychische gezondheid psychisch ongezond (MHI-5) (*) (*) ns 19.6 gepest worden op school (slachtoffer) ns (*) (*) 9.7 zelf pesten op school (dader) (*) (*) (*) 11.9 gepest worden via sociale media (slachtoffer) (*) (*) (*) 5.3 zelf pesten via sociale media (dader) ns (*) (*) 5.5 ooit zijn tegen de zin vervelende foto s of filmpjes verspreid ns ns ns 15.2 Leefgewoonten Roken ooit sigaretten gerookt ns (*) (*) 30.8 tenminste eenmaal per week roken ns (*) (*) 10.0 dagelijks roken ns (*) (*) 6.0 ooit waterpijp gerookt (*) (*) (*) 34.6 ooit sisha-pen gerookt (*) ns (*) 36.5 Alcohol ooit alcohol gedronken ns (*) ns 44.4 recent alcohol gedronken ns (*) (*) 34.6 binge drinken ns (*) ns 22.9 recent aangeschoten of dronken geweest ns (*) (*) 17.6 Drugs ooit softdrugs gebruikt ns (*) ns 14.5 recent softdrugs gebruikt ns (*) ns 6.9 ooit harddrugs gebruikt ns (*) ns 2.6

26 26 Leefgewoonten (vervolg) Jongens Meisjes Klas2 Klas4 Vmbo Havo/ Gemiddeld Risico op gehoorschade ns ns (*) 22.2 Ontbijten ontbijt normaliter minder dan 5 keer per week (*) ns (*) 16.4 ontbijt nooit (*) (*) (*) 5.9 Zoete dranken drinken minstens 15 glazen per week (*) (*) (*) 27.2 Bewegen voldoet aan de NNGB (normactief) (*) (*) ns 65.3 sport veel bij een sportvereniging (*) ns (*) 58.3 elke dag lopend of fietsend naar school ns ns (*) 93.8 gemiddeld >14 uur p/w achter beeldscherm (*) (*) (*) 48.1 Relaties en seksualiteit heeft ervaring met geslachtsgemeenschap ns (*) ns 12.8 vrijt niet altijd veilig (*) (*) ns 7.5 heeft ooit ongewenste seksuele ervaring gehad ns (*) ns 6.4 vindt homoseksualiteit erg raar of verkeerd (*) ns (*) 8.7 Sociale media & gamen loopt risico op problematisch gebruik sociale media (*) ns ns 11.7 loopt risico op problematisch gamen (*) ns ns 6.3 Criminaliteit & veiligheid voelt zich wel eens onveilig (*) ns ns 36.5 is slachtoffer geworden van een strafbaar feit ns ns (*) 27.5 De woonbuurt vindt dat er (veel) te weinig leuke dingen voor jongeren worden georganiseerd in de buurt (*) (*) (*) 53.4 mist minimaal één soort ontmoetingsplek in de buurt ns ns (*) 56.1 Achtergrondkenmerken Gezinssamenstelling eenoudergezin ns ns ns 9.6 co-ouderschap ns ns ns 7.6

27 Lokale resultaten Emovo : Naarden 429 leerlingen uit Naarden hebben meegedaan aan Emovo. Ze zitten op 12 verschillende scholen. 27 Lichamelijke gezondheid Jongens Meisjes Klas2 Klas4 Vmbo Havo/ Gemiddeld ervaren gezondheid niet zo best tot slecht ns (*) ns 2.1 ziekteverzuim 3 dagen of langer in de afg. mnd ns ns ns 12.9 minimaal één chronische ziekte in de afgelopen twaalf maanden (*) ns ns 37.8 minimaal één allergische aandoening ns ns (*) 34.7 medicijnen gebruikt afgelopen twee weken (*) ns (*) 76.5 Psychische gezondheid psychisch ongezond (MHI-5) (*) ns (*) 18.0 gepest worden op school (slachtoffer) ns ns (*) 8.9 zelf pesten op school (dader) (*) ns ns 8.9 gepest worden via sociale media (slachtoffer) (*) ns (*) 5.6 zelf pesten via sociale media (dader) ns ns ns 4.0 ooit zijn tegen de zin vervelende foto s of filmpjes verspreid ns ns ns 14.0 Leefgewoonten Roken ooit sigaretten gerookt (*) (*) (*) 37.3 tenminste eenmaal per week roken ns (*) (*) 10.7 dagelijks roken ns (*) (*) 6.1 ooit waterpijp gerookt (*) (*) (*) 38.0 ooit sisha-pen gerookt (*) ns (*) 43.8 Alcohol ooit alcohol gedronken (*) (*) ns 47.9 recent alcohol gedronken (*) (*) ns 38.0 binge drinken (*) (*) ns 28.0 recent aangeschoten of dronken geweest (*) (*) ns 23.3 Drugs ooit softdrugs gebruikt (*) (*) ns 18.9 recent softdrugs gebruikt (*) (*) ns 9.9 ooit harddrugs gebruikt ns (*) ns 2.6

28 28 Leefgewoonten (vervolg) Jongens Meisjes Klas2 Klas4 Vmbo Havo/ Gemiddeld Risico op gehoorschade ns ns (*) 17.9 Ontbijten ontbijt normaliter minder dan 5 keer per week ns ns (*) 13.8 ontbijt nooit ns ns (*) 3.3 Zoete dranken drinken minstens 15 glazen per week ns ns (*) 24.5 Bewegen voldoet aan de NNGB (normactief) (*) ns (*) 74.5 sport veel bij een sportvereniging (*) ns (*) 70.8 elke dag lopend of fietsend naar school ns (*) (*) 92.6 gemiddeld >14 uur p/w achter beeldscherm (*) ns ns 44.3 Relaties en seksualiteit heeft ervaring met geslachtsgemeenschap (*) (*) (*) 12.6 vrijt niet altijd veilig ns (*) (*) 7.0 heeft ooit ongewenste seksuele ervaring gehad ns ns ns 5.1 vindt homoseksualiteit erg raar of verkeerd (*) ns ns 4.4 Sociale media & gamen loopt risico op problematisch gebruik sociale media (*) ns (*) 9.1 loopt risico op problematisch gamen (*) ns ns 4.7 Criminaliteit & veiligheid voelt zich wel eens onveilig (*) (*) (*) 35.1 is slachtoffer geworden van een strafbaar feit ns ns (*) 29.6 De woonbuurt vindt dat er (veel) te weinig leuke dingen voor jongeren worden georganiseerd in de buurt ns (*) ns 42.6 mist minimaal één soort ontmoetingsplek in de buurt ns ns (*) 48.0 Achtergrondkenmerken Gezinssamenstelling eenoudergezin ns ns (*) 9.1 co-ouderschap ns ns ns 12.1

29 Lokale resultaten Emovo : Weesp 316 leerlingen uit Weesp hebben meegedaan aan Emovo. Ze zitten op 11 verschillende scholen. 29 Lichamelijke gezondheid Jongens Meisjes Klas2 Klas4 Vmbo Havo/ Gemiddeld ervaren gezondheid niet zo best tot slecht (*) (*) ns 3.2 ziekteverzuim 3 dagen of langer in de afg. mnd (*) ns (*) 10.5 minimaal één chronische ziekte in de afgelopen twaalf maanden (*) ns ns 33.9 minimaal één allergische aandoening ns ns ns 35.4 medicijnen gebruikt afgelopen twee weken (*) ns (*) 72.5 Psychische gezondheid psychisch ongezond (MHI-5) (*) (*) ns 13.9 gepest worden op school (slachtoffer) ns ns ns 9.5 zelf pesten op school (dader) ns ns (*) 12.3 gepest worden via sociale media (slachtoffer) (*) ns ns 4.4 zelf pesten via sociale media (dader) ns (*) ns 4.1 ooit zijn tegen de zin vervelende foto s of filmpjes verspreid ns ns ns 12.4 Leefgewoonten Roken ooit sigaretten gerookt ns (*) ns 21.7 tenminste eenmaal per week roken ns (*) ns 6.1 dagelijks roken ns (*) ns 3.2 ooit waterpijp gerookt (*) (*) (*) 24.0 ooit sisha-pen gerookt (*) (*) (*) 36.1 Alcohol ooit alcohol gedronken ns (*) ns 41.6 recent alcohol gedronken ns (*) ns 29.0 binge drinken ns (*) ns 22.6 recent aangeschoten of dronken geweest ns (*) ns 17.1 Drugs ooit softdrugs gebruikt (*) (*) ns 11.3 recent softdrugs gebruikt (*) (*) ns 5.1 ooit harddrugs gebruikt ns (*) ns 3.9

30 30 Leefgewoonten (vervolg) Jongens Meisjes Klas2 Klas4 Vmbo Havo/ Gemiddeld Risico op gehoorschade ns (*) (*) 22.0 Ontbijten ontbijt normaliter minder dan 5 keer per week (*) (*) (*) 18.2 ontbijt nooit ns (*) ns 6.1 Zoete dranken drinken minstens 15 glazen per week ns ns ns 27.8 Bewegen voldoet aan de NNGB (normactief) (*) (*) ns 69.8 sport veel bij een sportvereniging (*) ns (*) 64.9 elke dag lopend of fietsend naar school ns ns ns 90.6 gemiddeld >14 uur p/w achter beeldscherm ns (*) ns 52.3 Relaties en seksualiteit heeft ervaring met geslachtsgemeenschap ns (*) (*) 14.2 vrijt niet altijd veilig ns (*) ns 4.6 heeft ooit ongewenste seksuele ervaring gehad ns ns (*) 5.1 vindt homoseksualiteit erg raar of verkeerd (*) ns (*) 7.3 Sociale media & gamen loopt risico op problematisch gebruik sociale media (*) ns (*) 8.9 loopt risico op problematisch gamen (*) ns ns 6.4 Criminaliteit & veiligheid voelt zich wel eens onveilig (*) ns ns 39.9 is slachtoffer geworden van een strafbaar feit ns ns (*) 19.8 De woonbuurt vindt dat er (veel) te weinig leuke dingen voor jongeren worden georganiseerd in de buurt ns (*) ns 60.4 mist minimaal één soort ontmoetingsplek in de buurt ns ns (*) 63.2 Achtergrondkenmerken Gezinssamenstelling eenoudergezin ns (*) (*) 11.1 co-ouderschap (*) ns ns 7.3

31 Lokale resultaten Emovo : Wijdemeren 395 leerlingen uit Wijdemeren hebben meegedaan aan Emovo. Ze zitten op 15 verschillende scholen. 31 Lichamelijke gezondheid Jongens Meisjes Klas2 Klas4 Vmbo Havo/ Gemiddeld ervaren gezondheid niet zo best tot slecht (*) ns (*) 3.0 ziekteverzuim 3 dagen of langer in de afg. mnd ns ns ns 10.7 minimaal één chronische ziekte in de afgelopen twaalf maanden (*) (*) (*) 37.2 minimaal één allergische aandoening ns ns ns 35.4 medicijnen gebruikt afgelopen twee weken (*) (*) ns 76.5 Psychische gezondheid psychisch ongezond (MHI-5) (*) (*) ns 17.7 gepest worden op school (slachtoffer) ns ns (*) 8.6 zelf pesten op school (dader) (*) ns (*) 13.4 gepest worden via sociale media (slachtoffer) ns ns ns 4.6 zelf pesten via sociale media (dader) ns ns ns 4.6 ooit zijn tegen de zin vervelende foto s of filmpjes verspreid ns ns (*) 10.9 Leefgewoonten Roken ooit sigaretten gerookt ns (*) (*) 31.0 tenminste eenmaal per week roken ns (*) ns 9.4 dagelijks roken ns (*) ns 6.4 ooit waterpijp gerookt (*) (*) ns 30.5 ooit sisha-pen gerookt (*) ns (*) 36.4 Alcohol ooit alcohol gedronken (*) (*) (*) 50.1 recent alcohol gedronken ns (*) (*) 39.4 binge drinken ns (*) ns 26.7 recent aangeschoten of dronken geweest ns (*) ns 21.6 Drugs ooit softdrugs gebruikt (*) (*) ns 12.0 recent softdrugs gebruikt (*) (*) ns 5.6 ooit harddrugs gebruikt (*) ns ns 2.3

32 32 Leefgewoonten (vervolg) Jongens Meisjes Klas2 Klas4 Vmbo Havo/ Gemiddeld Risico op gehoorschade ns (*) (*) 20.6 Ontbijten ontbijt normaliter minder dan 5 keer per week ns (*) (*) 11.7 ontbijt nooit ns ns (*) 4.3 Zoete dranken drinken minstens 15 glazen per week ns ns ns 27.2 Bewegen voldoet aan de NNGB (normactief) ns ns ns 81.1 sport veel bij een sportvereniging (*) ns (*) 61.6 elke dag lopend of fietsend naar school ns ns ns 86.6 gemiddeld >14 uur p/w achter beeldscherm (*) (*) (*) 53.1 Relaties en seksualiteit heeft ervaring met geslachtsgemeenschap ns (*) (*) 13.0 vrijt niet altijd veilig ns (*) (*) 6.4 heeft ooit ongewenste seksuele ervaring gehad ns ns ns 7.4 vindt homoseksualiteit erg raar of verkeerd (*) ns (*) 5.4 Sociale media & gamen loopt risico op problematisch gebruik sociale media ns ns ns 7.8 loopt risico op problematisch gamen (*) ns ns 5.8 Criminaliteit & veiligheid voelt zich wel eens onveilig (*) ns ns 36.8 is slachtoffer geworden van een strafbaar feit ns ns (*) 24.2 De woonbuurt vindt dat er (veel) te weinig leuke dingen voor jongeren worden georganiseerd in de buurt (*) (*) (*) 48.0 mist minimaal één soort ontmoetingsplek in de buurt (*) ns (*) 54.7 Achtergrondkenmerken Gezinssamenstelling eenoudergezin (*) ns ns 6.6 co-ouderschap ns ns ns 8.6

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam.

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Edam-Volendam Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de

Nadere informatie

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Noordwijkerhout totaal geslacht leeftijd

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE HEEMSKERK SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE HEEMSKERK Een onderzoek naar

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE BEVERWIJK SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE BEVERWIJK Een onderzoek naar

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad en Molenwerf

Gemeente Zaanstad en Molenwerf Gemeente en Molenwerf Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Zeevang Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zeevang. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE VELSEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE VELSEN Een onderzoek naar de gezondheid,

Nadere informatie

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede Gemeente Resultaten voor gemeente en regio Kennemerland Regio N=9.98 Ervaren gezondheid en aandoeningen Voelt zich gezond 84 83 Heeft minstens chronische aandoening, vastgesteld door arts 3 3 Heeft allergie,

Nadere informatie

Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs

Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs Elektronische Monitor en Voorlichting Onderzoek In het najaar

Nadere informatie

Factsheet Gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen in de regio Gooi en Vechtstreek

Factsheet Gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen in de regio Gooi en Vechtstreek Factsheet Gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen in de regio Gooi en Vechtstreek Emovo Elektronische monitor en voorlichting 213-214 Resultaten van het Emovo-onderzoek onder tweede- en vierdeklassers

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO REGIO KENNEMERLAND SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo REGIO KENNEMERLAND Een onderzoek naar

Nadere informatie

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Wat is E-MOVO q Onderzoek onder 2 e en 4 e klassers, nu 3 e keer q Vragenlijst wordt digitaal in klas ingevuld

Nadere informatie

Jeugd in Noordenveld

Jeugd in Noordenveld Jeugd in Resultaten van het Jeugdonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd Februari 2015 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Jeugd in Assen. Resultaten Assen van het Jeugdonderzoek 2013. Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd.

Jeugd in Assen. Resultaten Assen van het Jeugdonderzoek 2013. Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd. Jeugd in Resultaten van het Jeugdonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd Februari 2015 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Jeugd in Westerveld. Resultaten Westerveld van het Jeugdonderzoek 2013. Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd.

Jeugd in Westerveld. Resultaten Westerveld van het Jeugdonderzoek 2013. Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd. Jeugd in Resultaten van het Jeugdonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd Februari 2015 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

totaal 2011 6888 7403 7349 7065 7128 7283 14414 13719 12924 14414 Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje

totaal 2011 6888 7403 7349 7065 7128 7283 14414 13719 12924 14414 Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje Tabellenboek E-MOVO regio GGD, oktober 2012 Toelichting: In de eerste zeven kolommen worden de resultaten van de regio weergegeven, uitgesplitst naar onderwijsniveau, klas en geslacht, en. De laatste drie

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid D.

Nadere informatie

2013-2014. Elektronische monitor en voorlichting. Wellantcollege te Naarden. Gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen op het

2013-2014. Elektronische monitor en voorlichting. Wellantcollege te Naarden. Gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen op het Resultaten van het Emovo-onderzoek onder tweede- en vierdeklassers Emovo Elektronische monitor en voorlichting -2014 Gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen op het Wellantcollege te Naarden Samenwerkende

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Enkhuizen? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014

Hoe gaat het met de jongeren in Enkhuizen? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Hoe gaat het met de jongeren in? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Voor een onderbouwd jeugdgezondheidsbeleid is onder andere inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongeren in de

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST 2011 Tabellen alcoholgebruik jongeren Staphorst Nooit alcohol gedronken ja 33,3% 37,6% 74,4% 12,7% 35,3% nee 66,7% 62,4% 25,6% 87,3% 64,7% Drink bier ja 67,8%

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Heemstede. Resultaten van het Emovo-onderzoek

Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Heemstede. Resultaten van het Emovo-onderzoek Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Heemstede Resultaten van het Emovo-onderzoek R. Cluitmans S. Robroek Hulpverleningsdienst Kennemerland / GGD Afdelingen Beleid & Ondersteuning en Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Den Helder? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014

Hoe gaat het met de jongeren in Den Helder? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Hoe gaat het met de jongeren in? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Voor een onderbouwd jeugdgezondheidsbeleid is onder andere inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongeren in de

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Beverwijk Resultaten van het Emovo-onderzoek

Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Beverwijk Resultaten van het Emovo-onderzoek Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Beverwijk Resultaten van het Emovo-onderzoek S. Robroek R. Cluitmans Hulpverleningsdienst Kennemerland / GGD Afdelingen Beleid & Ondersteuning en Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Haarlem Resultaten van het Emovo-onderzoek

Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Haarlem Resultaten van het Emovo-onderzoek Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Haarlem Resultaten van het Emovo-onderzoek S. Robroek R. Cluitmans Hulpverleningsdienst Kennemerland / GGD Afdelingen Beleid & Ondersteuning en Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Printversie digitale vragenlijst Gezondheidsonderzoek klas 2 VO Cohort 2015-2016. Leeftijd. Geografische indicator. Herkomst

Printversie digitale vragenlijst Gezondheidsonderzoek klas 2 VO Cohort 2015-2016. Leeftijd. Geografische indicator. Herkomst Printversie digitale vragenlijst Gezondheidsonderzoek klas 2 VO Cohort 2015-2016 Vraag 1. Ben je een jongen of een meisje? Jongen Meisje Vraag 2. Wat is je geboortedatum? - - Leeftijd Vraag 3. Hoe oud

Nadere informatie

Printversie digitale vragenlijst Gezondheidsonderzoek klas 4 VO Cohort 2015-2016. Leeftijd. Geografische indicator. Herkomst

Printversie digitale vragenlijst Gezondheidsonderzoek klas 4 VO Cohort 2015-2016. Leeftijd. Geografische indicator. Herkomst Printversie digitale vragenlijst Gezondheidsonderzoek klas 4 VO Cohort 2015-2016 Vraag 1. Ben je een jongen of een meisje? Jongen Meisje Vraag 2. Wat is je geboortedatum? - - Leeftijd Vraag 3. Hoe oud

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl

Gezondheid, welzijn en leefstijl Gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen in de regio Gooi en Vechtstreek RESULTATEN VAN HET EMOVO-ONDERZOEK 2015/2016 ONDER TWEEDE- EN VIERDEKLASSERS VAN HET VOORTGEZET ONDERWIJS Tevreden met gezondheid

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Jeugd 2015-GGD ZW_10082015_def

Gezondheidsmonitor Jeugd 2015-GGD ZW_10082015_def Gezondheidsmonitor Jeugd 2015-GGD ZW_10082015_def Vraag 1. Ben je een jongen of een meisje? Jongen Meisje Vraag 2. Wat is je geboortedatum? - - Vraag 3. In welke klas/leerjaar zit je? 1 2 3 4 5 6 Vraag

Nadere informatie

Pascal Zuid Vmbo Emovo 2013-2014

Pascal Zuid Vmbo Emovo 2013-2014 Pascal Zuid Emovo 2013-2014 Voor een goed gezondheidsbeleid is inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de van uw. GGD Zaanstreek-Waterland verzamelt deze gegevens met de Jeugdgezondheidsmonitor

Nadere informatie

E n q u ê t e 1 2 - t / m 1 8 - j a r i g e n

E n q u ê t e 1 2 - t / m 1 8 - j a r i g e n Brabantse Jeugdmonitor 2007 E n q u ê t e 1 2 - t / m 1 8 - j a r i g e n Gemeente: Goirle Leeswijzer In de tabellenset op de volgende pagina's worden de resultaten uit de Brabantse Jeugdmonitor 2007

Nadere informatie

Tabellenboek E-MOVO 2015 regio Noord- en Oost-Gelderland GGD Noord- en Oost-Gelderland, voorjaar 2016

Tabellenboek E-MOVO 2015 regio Noord- en Oost-Gelderland GGD Noord- en Oost-Gelderland, voorjaar 2016 Tabellenboek E-MOVO regio Noord- en Oost-Gelderland GGD Noord- en Oost-Gelderland, voorjaar 2016 Toelichting De totale resultaten van de regio Noord- en Oost-Gelderland () zijn af te lezen in de vetgedrukte

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Haarlemmerliede & Spaarnwoude Resultaten van het Emovo-onderzoek

Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Haarlemmerliede & Spaarnwoude Resultaten van het Emovo-onderzoek Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Haarlemmerliede & Spaarnwoude Resultaten van het Emovo-onderzoek S. Robroek R. Cluitmans Hulpverleningsdienst Kennemerland / GGD Afdelingen Beleid & Ondersteuning

Nadere informatie

Jeugd in cijfers Gemeente Midden-Drenthe

Jeugd in cijfers Gemeente Midden-Drenthe Jeugd in cijfers Gemeente Resultaten van het jeugdonderzoek 2008 over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse jongeren 12 t/m 18 jaar Maart 2010 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling AGZ epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Jongerenpeiling 2013 Gemeente Leiden

Jongerenpeiling 2013 Gemeente Leiden Jongerenpeiling 2013 Gemeente Leiden Colofon Opdrachtgever: Gemeente Leiden Uitvoering: GGD Hollands Midden Auteurs: Lonneke Vink Hanneke Tielen Bestellen: boa@leiden.nl infodocu@ggdhm.nl Juli 2014 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Landelijke Basisvragenlijst Gezondheidsmonitor Jeugd GGD ZW 2015 Conceptversie 12 augustus 2015

Landelijke Basisvragenlijst Gezondheidsmonitor Jeugd GGD ZW 2015 Conceptversie 12 augustus 2015 Landelijke Basisvragenlijst Gezondheidsmonitor Jeugd GGD ZW 2015 Conceptversie 12 augustus 2015 Beste leerling, Belangrijke tips voordat je de vragenlijst invult: Er zijn geen goede of foute antwoorden.

Nadere informatie

Samenvatting gezondheidspeiling Wijdemeren

Samenvatting gezondheidspeiling Wijdemeren Samenvatting gezondheidspeiling Wijdemeren Een analyse van de gezondheidstoestand van de bevolking geeft zicht op de gezondheidsproblemen die in de regio en gemeente spelen en de groepen waarin die problemen

Nadere informatie

GEZONDHEID JONGEREN IN BEELD

GEZONDHEID JONGEREN IN BEELD GEZONDHEID JONGEREN IN BEELD Resultaten jongerenmonitor 2013 in de regio Limburg-Noord De factsheet Gezondheid Jongeren in beeld beschrijft per thema de belangrijkste resultaten van de GGD Jongerenmonitor.

Nadere informatie

opleiding moeder midden

opleiding moeder midden Tabellenboek gezondheidsmonitor 0-12 jarigen gemeente Toelichting: In de eerste kolommen staan de resultaten voor uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, van de en etniciteit. De laatste kolom geeft het

Nadere informatie

Jeugd in cijfers Gemeente Noordenveld

Jeugd in cijfers Gemeente Noordenveld Jeugd in cijfers Gemeente Resultaten van het jeugdonderzoek 2008 over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse jongeren 12 t/m 18 jaar Maart 2010 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling AGZ epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Hellendoorn

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Hellendoorn E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Hellendoorn E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Hellendoorn GGD Twente Drs. C. Smit Drs.

Nadere informatie

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt.

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt. IJsselland GENOTMIDDELEN Jongerenmonitor 1 4% ooit alcohol gedronken.163 jongeren School Klas 13-14 jaar Klas 4 1-16 jaar 4% weleens gerookt % ooit wiet gebruikt Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Jeugd in cijfers Gemeente Borger-Odoorn

Jeugd in cijfers Gemeente Borger-Odoorn Jeugd in cijfers Gemeente Resultaten van het jeugdonderzoek 2008 over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse jongeren 12 t/m 18 jaar Maart 2010 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling AGZ epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Jeugd in cijfers Gemeente Meppel

Jeugd in cijfers Gemeente Meppel Jeugd in cijfers Gemeente Resultaten van het jeugdonderzoek 2008 over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse jongeren 12 t/m 18 jaar Maart 2010 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling AGZ epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Jeugd in Drenthe. Basisrapport van het jeugdonderzoek 2013. Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse jongeren

Jeugd in Drenthe. Basisrapport van het jeugdonderzoek 2013. Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse jongeren Jeugd in Drenthe Basisrapport van het jeugdonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse jongeren Februari 2015 Versie 1.0 Colofon: Uitgave: GGD Drenthe Epidemiologie, Cluster GIO Epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Bennebroek. Resultaten van het Emovo-onderzoek

Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Bennebroek. Resultaten van het Emovo-onderzoek Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Bennebroek Resultaten van het Emovo-onderzoek R. Cluitmans S. Robroek Hulpverleningsdienst Kennemerland / GGD Afdelingen Beleid & Ondersteuning en Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Enschede

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Enschede E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Enschede E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Enschede GGD Twente Drs. C. Smit Drs. M.

Nadere informatie

E-MOVO. Vragenlijst 2e en 4e klas Voortgezet Onderwijs

E-MOVO. Vragenlijst 2e en 4e klas Voortgezet Onderwijs E-MOVO Vragenlijst 2e en 4e klas Voortgezet Onderwijs E-MOVO vragenlijst Kruis steeds binnen de hokjes het antwoord aan dat op jou van toepassing is. Er is steeds maar 1 antwoord mogelijk, tenzij er bij

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Tabellenboek Borger C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Zandvoort. Resultaten van het Emovo-onderzoek

Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Zandvoort. Resultaten van het Emovo-onderzoek Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Resultaten van het Emovo-onderzoek R. Cluitmans S. Robroek Hulpverleningsdienst Kennemerland / GGD Afdelingen Beleid & Ondersteuning en Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

VRAGENLIJST SCHOOLJAAR 2015-2016

VRAGENLIJST SCHOOLJAAR 2015-2016 VRAGENLIJST SCHOOLJAAR 2015-2016 In de 2 e en 4 e klassen van het voortgezet onderwijs begint het gezondheidsonderzoek met het invullen van een vragenlijst, de E-MOVO (Elektronische MOnitor Volksgezondheid).

Nadere informatie

E-MOVO. Vragenlijst 2e en 4e klas Voortgezet Onderwijs

E-MOVO. Vragenlijst 2e en 4e klas Voortgezet Onderwijs E-MOVO Vragenlijst 2e en 4e klas Voortgezet Onderwijs E-MOVO vragenlijst Kruis steeds binnen de hokjes het antwoord aan dat op jou van toepassing is. Er is steeds maar 1 antwoord mogelijk, tenzij er bij

Nadere informatie

Jeugd in Drenthe Basisrapport van het jeugdonderzoek 2008 over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse jongeren 12 t/m 18 jaar

Jeugd in Drenthe Basisrapport van het jeugdonderzoek 2008 over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse jongeren 12 t/m 18 jaar Jeugd in Drenthe Basisrapport van het jeugdonderzoek 2008 over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse jongeren 12 t/m 18 jaar Jeugd in Drenthe Basisrapport van het jeugdonderzoek 2008 over de gezondheid

Nadere informatie

Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen

Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar 2010 Tabellenboek Gemeente Tholen Leeswijzer Tabellenboek Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar 2010 Over het onderzoek In dit tabellenboek vindt u de belangrijkste cijfers

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 4 jaar Jongerenmonitor In 0 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

ZW_Emovo_2013-2014_VO_2e klas

ZW_Emovo_2013-2014_VO_2e klas ZW_Emovo_2013-2014_VO_2e klas Vraag 1. Ben je een jongen of een meisje? Jongen Meisje Vraag 2. Wat is je geboortedatum? - - Vraag 3. Hoe oud ben je? jaar Vraag 4. Wat is de postcode van het adres waar

Nadere informatie

Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Schooljaar 2014-2015

Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Schooljaar 2014-2015 Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs Schooljaar 2014-2015 Hoe gezond ben jij? De gemeente Utrecht verzamelt middels de vragenlijst Hoe gezond ben jij?

Nadere informatie

VRAGENLIJST EMOVO 2015 - GGD G&V

VRAGENLIJST EMOVO 2015 - GGD G&V VRAGENLIJST EMOVO 2015 - GGD G&V BLOK 1 ACHTERGRONDVARIABELEN Vraag 1. In welke klas/leerjaar zit je? 1 2 3 4 5 6 Vraag 2. Welk soort onderwijs volg je? Je mag meer dan één antwoord geven. Vmbo-b (basis)

Nadere informatie

E-MOVO. Vragenlijst 2e en 4e klas Voortgezet Onderwijs

E-MOVO. Vragenlijst 2e en 4e klas Voortgezet Onderwijs E-MOVO Vragenlijst 2e en 4e klas Voortgezet Onderwijs E-MOVO vragenlijst Kruis steeds binnen de hokjes het antwoord aan dat op jou van toepassing is. Er is steeds maar 1 antwoord mogelijk, tenzij er bij

Nadere informatie

Auteurs Mw. Dr. C.E. Verhagen Hr. Drs. A.P. Janssen GGD Amsterdam, cluster Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering (EDG)

Auteurs Mw. Dr. C.E. Verhagen Hr. Drs. A.P. Janssen GGD Amsterdam, cluster Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering (EDG) Zogezondzijn j onger eni nder egi o Ams t el l and! Regi or appor t EMOVO 20092010 Res ul t at env anhetemovo onder z oek s c hool j aar20092010ondert weede-en v i er dekl asl eer l i ngeni nhetv oor t

Nadere informatie

Jouw GGD Check vragenlijst, klas 2 en 4, schooljaar 2015-2016, GGD Regio Utrecht

Jouw GGD Check vragenlijst, klas 2 en 4, schooljaar 2015-2016, GGD Regio Utrecht INKIJK EXEMPLAAR Jouw GGD Check vragenlijst, klas 2 en 4, schooljaar 2015-2016, GGD Regio Utrecht LET OP! Dit is een papieren versie van de digitale vragenlijst die jongeren invullen. In de digitale vragenlijst

Nadere informatie

GO Jeugd 2008. Gezondheidsonderzoek onder jongeren van 12 tot en met 18 jaar uitgevoerd door GGD Fryslân. Beknopte provinciale rapportage

GO Jeugd 2008. Gezondheidsonderzoek onder jongeren van 12 tot en met 18 jaar uitgevoerd door GGD Fryslân. Beknopte provinciale rapportage GO Jeugd 2008 Gezondheidsonderzoek onder jongeren van 12 tot en met 18 jaar uitgevoerd door GGD Fryslân Beknopte provinciale rapportage Overname van gegevens is toegestaan, mits voorzien van bronvermelding

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid D.

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Drenthe 2003

Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Tabellenboek C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

11 Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van E-MOVO 2007

11 Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van E-MOVO 2007 11 Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Gelre-IJssel Resultaten van E-MOVO 2007 In het kader van preventie vormt de jeugd een belangrijke doelgroep. Veel gezondheidsbeïnvloedend gedrag, zoals

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in de regio Noord-Veluwe. Resultaten van E-MOVO 2011 onder leerlingen van de tweede en vierde klas

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in de regio Noord-Veluwe. Resultaten van E-MOVO 2011 onder leerlingen van de tweede en vierde klas Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in de regio Noord-Veluwe Resultaten van E-MOVO 2011 onder leerlingen van de tweede en vierde klas Colofon Uitgave: Kennis- en Expertisecentrum Postbus 51 7300

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

E-MOVO 2011: gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Twente

E-MOVO 2011: gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Twente E-MOVO 2011: gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Twente GGD Twente is onderdeel van Regio Twente Internet ggdtwente.nl E-MOVO 2011: gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Twente

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Deurne Kernpunten Jeugdmonitor 12- t/m 18- jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Deurne GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Kim Ensinck, Reineke

Nadere informatie

Veldhoven Kernpunten

Veldhoven Kernpunten Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Veldhoven Kernpunten Kernpunten Veldhoven Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011 GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Danielle Brunenberg, Mieke van Paassen

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Mishandeling

GO Jeugd 2008 Mishandeling GO Jeugd 2008 Mishandeling Samenvatting mishandeling Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 7% van de 12 t/m 18 jarigen in Fryslân geestelijk wordt mishandeld. Ook wordt 4% lichamelijk

Nadere informatie

Beknopte gecombineerde samenvatting van Jeugdmonitor en E-MOVO

Beknopte gecombineerde samenvatting van Jeugdmonitor en E-MOVO Beknopte gecombineerde samenvatting van Jeugdmonitor en E-MOVO O&S Gemeente Nijmegen, GGD regio Nijmegen september 2004 Inleiding Najaar 2003 zijn onder Nijmeegse jongeren twee op elkaar afgestemde onderzoeken

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Jeugd 2015

Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 Belangrijke toelichting Beste leerling, Welkom bij de GGD Jongerenmonitor! Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de gezondheid en leefstijl van jongeren in Nederland.

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe Resultaten van E-MOVO 2011 onder leerlingen van de tweede en vierde klas Colofon Uitgave: Kennis- en Expertisecentrum

Nadere informatie

5) Wanneer heeft de uitvraag van de Gezondheidsmonitor Jeugd plaatsgevonden? Het onderzoek is uitgevoerd in de periode september december 2015.

5) Wanneer heeft de uitvraag van de Gezondheidsmonitor Jeugd plaatsgevonden? Het onderzoek is uitgevoerd in de periode september december 2015. Q&A Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 versie 18 april 1) Wat is de Gezondheidsmonitor Jeugd? De Gezondheidsmonitor Jeugd is een onderzoek naar gezondheid en leefstijl van jongeren uit klas 2 en 4 van het voortgezet

Nadere informatie

Liska Vulperhorst Preventiewerker

Liska Vulperhorst Preventiewerker Liska Vulperhorst Preventiewerker Tactus Verslavingszorg Vijf circuits Behandeling & Begeleiding Sociale Verslavingszorg Forensische Verslavingszorg Verslavingsreclassering Preventie & Consultancy Programma

Nadere informatie

Volwassenen in Assen

Volwassenen in Assen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Themarapport. Gezonde Leefstijl. Voortgezet onderwijs. april 2008. Inleiding. Roken

Themarapport. Gezonde Leefstijl. Voortgezet onderwijs. april 2008. Inleiding. Roken Themarapport Voortgezet onderwijs NR Gezonde Leefstijl april 008 De Jeugdmonitor Zeeland is een samenwerkingsverband van de Provincie Zeeland, de 13 Zeeuwse gemeenten en verschillende instellingen die

Nadere informatie

98% (voldoende) weerbaar. 93% geeft aan dat hun gezondheid (zeer) goed is. Hoe gezond zijn de jongeren van Westvoorne? 89% 94% In de regio.

98% (voldoende) weerbaar. 93% geeft aan dat hun gezondheid (zeer) goed is. Hoe gezond zijn de jongeren van Westvoorne? 89% 94% In de regio. Hoe gezond zijn de jongeren van Westvoorne? 52 Vmbo 2e klas 26 Vmbo 4e klas 26 Havo 2e klas 14 Havo 4e klas 28 Vwo 2e klas 7 Vwo 4e klas Dit gemeenterapport geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Bladel Kernpunten Jeugdmonitor 12 t/m 18 jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Bladel GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Danielle Brunenberg, Ellen

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 7/2013 Datum : 2 januari 2013 B&W datum : 2 januari 2013 Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Evaluatie actieplan 2012 jeugdbeleid Aanleiding Op 17 april 2012

Nadere informatie

Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2015/2016

Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2015/2016 Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap? Schoolrapportage Emovo 2015/2016 Inleiding In de periode augustus tot en met december 2015 is voor de 5 e keer Emovo uitgevoerd onder 2 e

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn

Gezondheid en welzijn JONGERENPEILING 0 De jongerenpeiling heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Ruim.00 jongeren in de leeftijd van t/m jaar in

Nadere informatie

GEZONDHEID EN LEEFSTIJL VAN LEERLINGEN IN DE GEMEENTE TIEL

GEZONDHEID EN LEEFSTIJL VAN LEERLINGEN IN DE GEMEENTE TIEL GEZONDHEID EN LEEFSTIJL VAN LEERLINGEN IN DE GEMEENTE TIEL Resultaten van het E-MOVO onderzoek 2011-2012 naar gezondheid, welzijn en leefstijl onder leerlingen van de tweede en vierde klas Colofon Meta

Nadere informatie

Roken, drinken en gokken. Nagegaan is hoeveel en hoe vaak jongeren uit de gemeente Groningen roken, drinken en gokken. Hierbij is een onderverdeling

Roken, drinken en gokken. Nagegaan is hoeveel en hoe vaak jongeren uit de gemeente Groningen roken, drinken en gokken. Hierbij is een onderverdeling De Jeugdpeiling is een instrument met als doel op systematische wijze ontwikkelingen en trends in riskante gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Hierbij is de aandacht gericht op gedrag met betrekking

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel In onderstaande tabellen zijn cijfers weergegeven met betrekking tot de gezondheid van Friezen in de gemeente Leeuwarderadeel. Daarnaast vindt u ook

Nadere informatie

98% (voldoende) weerbaar. 92% geeft aan dat hun gezondheid (zeer) goed is. Gezondheid. Hoe gezond zijn de leerlingen van het Jacob van Liesveldt?

98% (voldoende) weerbaar. 92% geeft aan dat hun gezondheid (zeer) goed is. Gezondheid. Hoe gezond zijn de leerlingen van het Jacob van Liesveldt? 28 Havo 2e klas Hoe gezond zijn de leerlingen van het Jacob van Liesveldt? 40 Vmbo 2e klas 21 Vmbo 4e klas 46 Havo 4e klas 43 VWO 2e klas 24 VWO 4e klas Dit schoolrapport geeft inzicht in de gezondheid,

Nadere informatie

GEZONDHEID EN LEEFSTIJL VAN LEERLINGEN IN DE GEMEENTE CULEMBORG

GEZONDHEID EN LEEFSTIJL VAN LEERLINGEN IN DE GEMEENTE CULEMBORG GEZONDHEID EN LEEFSTIJL VAN LEERLINGEN IN DE GEMEENTE CULEMBORG Resultaten van het E-MOVO onderzoek 2011-2012 naar gezondheid, welzijn en leefstijl onder leerlingen van de tweede en vierde klas Colofon

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Someren Kernpunten Kernpunten Someren Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011 GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Danielle Brunenberg, Reineke Horbach

Nadere informatie

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland 1 Dit is een voorlopige uitgave. Na de zomer 2013 komen definitieve tabellen beschikbaar. Gezondheidsenquête: volwassenen en senioren

Nadere informatie

Algemene kenmerken. Flemovo 2013/2014 Urk 48% 77% 25% 16% 76% 36% 19% 48% 6% 17% Samenvatting

Algemene kenmerken. Flemovo 2013/2014 Urk 48% 77% 25% 16% 76% 36% 19% 48% 6% 17% Samenvatting Flemovo 2013/2014 Urk Samenvatting 48% 77% 25% 16% 76% 36% 19% 48% 6% 17% Algemene kenmerken Op Urk hebben in het afgelopen schooljaar (2013/2014) 420 jongeren uit klas 2 en klas 4 een digitale vragenlijst

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013 Samenvatting Losser Versie 1, oktober 2013 Lage SES, bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Losser In de gemeente Losser wonen 22.552 mensen; 11.324 mannen en 11.228 vrouwen. Als we de verschillende

Nadere informatie

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013 Samenvatting Twente Versie 2, oktober 2013 Twente varieert naar stad en platteland In Twente wonen 626.500 mensen waarvan de helft woont in één van de drie grote steden. Tot 2030 zal de Twentse bevolking

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Beweging, voeding en. (over)gewicht

Beweging, voeding en. (over)gewicht JONGERENPEILING 2008 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 ACHTERGRONDDOCUMENT

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 ACHTERGRONDDOCUMENT JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 ACHTERGRONDDOCUMENT DECEMBER 2014 GGD KENNEMERLAND, EPIDEMIOLOGIE Resi Cluitmans, Saskia Mérelle, Daniëlle Kramer INHOUD 1. ACHTERGROND... 3 1.1. Wet publieke gezondheid...

Nadere informatie

Eindhoven Kernpunten

Eindhoven Kernpunten Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Eindhoven Kernpunten Jeugdmonitor 12- tot en met 18-jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Eindhoven GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Mieke van

Nadere informatie