ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003"

Transcriptie

1 RIS128575b_10-JUN-2005 ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003 Beknopt verslag ten behoeve van de deelnemende scholen April 2005 Dienst OCW / GGD Den Haag Epidemiologie en Jeugdgezondheidszorg Mary Berns Antoinette Gelton Ellis Hoogveld Anneke de Niet Marianne Zwartendijk-Schats

2 Inhoud pagina Samenvatting...3 Inleiding...4 Hoe is het onderzoek uitgevoerd?...4 Resultaten...6 Demografische gegevens...6 Roken...7 Alcohol...9 Cannabis...11 Gokken...11 Conclusies en aanbevelingen...12 scholieren Basisonderwijs Den Haag

3 Samenvatting Leerlingen van groep 7 en groep 8 van basisscholen in Den Haag drinken alcohol, roken sigaretten en spelen op een gokautomaat. Gebruik van cannabis komt nauwelijks voor. Het genotmiddelengebruik op de Haagse basisscholen wijkt slechts licht af van het landelijk gebruik op basisscholen. Eén op de acht leerlingen heeft ooit gerookt, iets meer leerlingen van groep 8 en iets meer jongens. De meeste leerlingen die aangeven ooit te hebben gerookt, hebben dit niet meer dan één of twee keer gedaan. Twee procent van de leerlingen heeft recent, in de laatste vier weken gerookt, vrijwel allemaal leerlingen uit groep 8. Dagelijks gerookt wordt er nauwelijks. De helft van de leerlingen heeft ooit al eens alcohol gedronken, 15% heeft recent, in de laatste vier weken, gedronken, 8% is ooit dronken of aangeschoten geweest. In het alcoholgebruik zijn geen verschillen tussen jongens en meisjes en tussen groep 7 en groep 8. Wel drinken meer leerlingen van Nederlandse herkomst dan van niet-nederlandse herkomst. Breezers en andere pre-mixen zijn de meest populaire drankjes, één op de vijf leerlingen heeft ze wel eens gedronken. Cannabisgebruik komt nauwelijks voor. De helft van de leerlingen weet ook niet hoe cannabis meestal wordt gebruikt. Een kwart van de leerlingen heeft ooit geld in een gokkast of fruitautomaat gegooid; de helft daarvan één of twee keer. Meer leerlingen van Nederlandse herkomst dan van niet-nederlandse herkomst hebben ooit gegokt. 3 scholieren Basisonderwijs Den Haag 2003

4 Inleiding In het najaar van 2003 werd in Den Haag voor de derde keer het onderzoek naar genotmiddelengebruik (roken, drinken, druggebruik en gokken) uitgevoerd onder leerlingen van het basisonderwijs (BO, groepen 7 en 8) en het voortgezet onderwijs (VO). Het onderzoek in Den Haag was onderdeel van het zesde landelijk Peilstationsonderzoek naar het gebruik van genotmiddelen en gokgedrag. Dit landelijk onderzoek wordt sinds 1984 iedere vier jaar uitgevoerd door het Trimbos-instituut in opdracht van het ministerie van VWS. De voorbereiding en uitvoering van het onderzoek in Den Haag werd verzorgd door de productgroep Jeugdgezondheidszorg van de GGD Den Haag, assistentie bij de voorbereiding, analyses en rapportage door de afdeling Epidemiologie van de GGD. Dit schoolverslag geeft de resultaten weer van de basisscholen; de resultaten van de scholen voor het voortgezet onderwijs zijn gerapporteerd in een apart schoolverslag voor het voortgezet onderwijs. Hoe is het onderzoek uitgevoerd? Landelijk en lokaal onderzoek Voor het landelijke onderzoek werden 2234 leerlingen van het BO geënquêteerd. Voor de lokale steekproef in Den Haag in 2003 werden 561 leerlingen uit het BO geënquêteerd. Bij de vorige meting in 1999 was het aantal deelnemende leerlingen van het BO in Den Haag te gering om daarover te rapporteren. De gegevens van het Haagse onderzoek in 2003 worden vergeleken met de gegevens uit het landelijke onderzoek van De vragenlijst Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van een schriftelijke vragenlijst. Naar het rookgedrag en alcoholgebruik is uitgebreid navraag gedaan. Over cannabisgebruik en gokken is een beperkt aantal vragen gesteld. Voor het roken en alcoholgebruik is in deze rapportage van belang: het gebruik ooit: heeft de leerling ooit gerookt, ooit alcohol gedronken of is de leerling ooit dronken of aangeschoten geweest; het actuele (recent) gebruik: heeft de leerling in de laatste 4 weken voorafgaande aan de enquête gerookt of alcohol gedronken. Bij het cannabisgebruik en gokken is alleen gevraagd of de leerlingen dit ooit hebben gedaan. Voor een juiste beoordeling van het gebruik ooit is de formulering van de betreffende vragen van belang: Roken: heb je wel eens sigaretten gerookt, ook al was dat maar één sigaret of een paar trekjes? Drinken van alcohol: hoe vaak heb je in je hele leven iets met alcohol gedronken? Cannabis: hoe vaak heb je wiet (marihuana) of hasj gebruikt? Gokken: hoe vaak heb je geld in een gokkast/fruitautomaat gegooid? Indien een leerling iets ooit heeft gebruikt hoeft dat niet te betekenen dat de leerling nu nog gebruikt, een aantal leerlingen is weer gestopt met het gebruik. Voor een deel van de leerlingen die ooit hebben gebruikt kan dit gebruik als experimenteergedrag worden beschouwd. Recent gebruik is een scholieren Basisonderwijs Den Haag

5 geschiktere maat voor de mate van gebruik. Verder zijn in de vragenlijst vragen opgenomen over onder meer leeftijd, geslacht, geloof en etnische herkomst. De etnische afkomst is bepaald op basis van het geboorteland van de leerling en van zijn ouders. Daarbij wordt de leerling tot een andere etnische groep dan de Nederlandse gerekend als hij zelf óf een van de ouders niet in Nederland is geboren. Afname van de vragenlijst Het onderzoek in het BO werd uitgevoerd tussen 31 oktober en 28 november De vragenlijst werd schriftelijk en klassikaal afgenomen onder begeleiding van een jeugdverpleegkundige of jeugdarts van de GGD Den Haag. De respons 14 Basisscholen, verspreid over heel Den Haag, namen deel aan het onderzoek met in totaal 27 klassen: 13 groepen 7 en 14 groepen 8. Van negen scholen werden twee klassen geënquêteerd, van drie scholen één klas en van twee scholen drie klassen. In totaal werden 561 leerlingen geënquêteerd. 47 Leerlingen waren afwezig (ziek of afwezig om een andere reden). Het absentiecijfer (ziek of afwezig) was 7,7% en lag daarmee hoger dan het landelijke absentiecijfer (2,4%). Representativiteit en herberekening De steekproef werd vergeleken met gegevens over de totale basisschoolpopulatie in Den Haag (leerlingenadministratie, peildatum 1 maart 2004). Deze vergelijking liet zien dat de steekproef niet helemaal de feitelijke verdeling weergaf van de schooljeugd in Den Haag wanneer rekening werd gehouden met de klas en geslacht. In de steekproef waren iets teveel jongens uit groep 8 en iets te weinig meisjes uit groep 7 en groep 8. Daarom werd deze steekproef herberekend ( gewogen ) naar groep en geslacht om een beter beeld te krijgen van de feitelijke situatie in Den Haag. De resultaten in dit verslag betreffen de herberekende cijfers. Presentatie resultaten Het gebruik wordt weergegeven in het zogenaamde prevalentiecijfer, dat wil zeggen het gevonden percentage in de steekproef. Dit prevalentiecijfer geeft dan een schatting van het werkelijke percentage in de totale groep leerlingen waar de steekproef uit afkomstig is. Voor roken, alcohol, cannabis en gokken worden hieronder de prevalentiecijfers voor de hele groep gepresenteerd voor het gebruik ooit, en voor roken en alcohol het gebruik in de laatste 4 weken. De Haagse resultaten worden, waar zinvol, vergeleken met de landelijke resultaten. 5 scholieren Basisonderwijs Den Haag 2003

6 Resultaten Demografische gegevens Iets meer jongens dan meisjes zijn geënquêteerd (51% versus 49%). De leeftijd van de deelnemende leerlingen varieert tussen de 9 en 13 jaar. De jongens zijn gemiddeld iets ouder dan de meisjes (11,5 jaar versus 11,4 jaar); de leerlingen in het landelijke onderzoek zijn iets jonger, gemiddeld 11,3 jaar. De meerderheid van de Haagse leerlingen is van niet-nederlandse herkomst en dit aandeel is veel hoger dan in het landelijk onderzoek. Tabel 1 laat de verdeling naar etnische afkomst zien voor het Haagse onderzoek en voor het landelijk onderzoek. Tabel 1 Etnische herkomst van de deelnemende leerlingen in het BO. Den Haag en Nederland Den Haag Nederland Etnische herkomst % % Nederlands 40,9 74,6 Surinaams 15,6 4,2 Antilliaans/Arubaans 4,6 1,7 Marokkaans 9,4 4,9 Turks 13,2 3,8 Westers 6,6 5,6 Overig niet westers 9,7 5,0 Bijna de helft van de leerlingen geeft aan niet gelovig te worden opgevoed, een derde van de leerlingen wordt islamitisch opgevoed (tabel 2). In het landelijk onderzoek geven veel minder kinderen aan islamitisch te zijn opgevoed (11%). De meeste leerlingen van Nederlandse herkomst zijn niet gelovig opgevoed (82%). Van de leerlingen van Surinaamse herkomst wordt ruim eenderde Hindoeïstisch (38%) en een kwart islamitisch opgevoed (25%). Vrijwel alle leerlingen van Turkse of Marokkaanse herkomst worden islamitisch opgevoed (93%, respectievelijk 98%). Van alle leerlingen van niet-nederlandse herkomst wordt 52% islamitisch opgevoed, bij de leerlingen van Nederlandse herkomst is dat minder dan 1%. Tabel 2 Religieuze opvoeding van de deelnemende leerlingen in het BO. Den Haag 2003 Religieuze opvoeding Aantal % Rooms Katholiek 45 8,4 Protestant/Christelijk 47 8,9 Islam ,5 Hindoe 32 6,0 Overige geloven 8 1,5 scholieren Basisonderwijs Den Haag

7 Niet gelovig opgevoed ,7 Totaal ,0 * Geen informatie beschikbaar van 28 leerlingen Roken Hoeveel leerlingen hebben ooit gerookt? Van alle leerlingen heeft 13% ooit gerookt, dit is vergelijkbaar met landelijk (11%). Iets meer leerlingen uit groep 8 dan uit groep 7 en iets meer jongens dan meisjes hebben ooit gerookt. De meeste leerlingen die aangeven ooit te hebben gerookt, hebben dit niet meer dan één of twee keer gedaan. Hoeveel leerlingen hebben in de afgelopen maand gerookt? In de vier weken voorafgaand aan de enquête heeft 2% van de leerlingen gerookt. Dit zijn vrijwel allemaal leerlingen uit groep 8. Twee leerlingen geven aan dagelijks te roken. Landelijk zegt 1% van de basisschoolleerlingen in de afgelopen maand te hebben gerookt. Hoeveel leerlingen denken in de toekomst te gaan roken? Van de leerlingen die de afgelopen maand niet hebben gerookt denkt tweederde (69%) dat ze dat in de toekomst ook zeker niet zullen doen; dit betreft meer meisjes dan jongens. Elf procent van de leerlingen denkt waarschijnlijk niet te zullen gaan roken, 16% weet het niet, 4% denkt het misschien te gaan doen en een enkeling weet zeker van wel. In het landelijk onderzoek denken minder leerlingen dat ze zeker niet zullen gaan roken (56%) en meer leerlingen dat ze waarschijnlijk niet gaan roken (20%). Hoeveel leerlingen hebben een niet roken afspraak? Een kwart van de leerlingen (28%) geeft aan een afspraak te hebben met de ouders om tot een bepaalde leeftijd niet te gaan roken. Verder zegt 1% een afspraak te hebben met school en 4% met iemand anders. Tweederde (68%) zegt geen afspraak te hebben over het niet roken. Het landelijk onderzoek laat hetzelfde beeld zien. Is roken schadelijk? Aan de leerlingen is gevraagd: hoe schadelijk denk je dat het is (lichamelijk of anders) om af en toe of iedere dag sigaretten te roken (tabel 3). Bijna de helft van de leerlingen denkt dat af en toe roken erg schadelijk of nogal schadelijk is. Landelijk wordt het af en toe roken door leerlingen als iets minder schadelijk geschat. Het dagelijks roken wordt meer als schadelijk geschat: bijna driekwart van de leerlingen denkt dat het erg schadelijk is. Landelijk vinden minder leerlingen, dat het erg schadelijk is en meer leerlingen dat het nogal schadelijk is. 7 scholieren Basisonderwijs Den Haag 2003

8 Tabel 3 Hoe schadelijk is af en toe en dagelijks roken volgens deelnemende leerlingen in het BO (in %).Den Haag 2003 Af en toe roken Dagelijks roken Hoe schadelijk? % % Erg schadelijk Nogal schadelijk Beetje schadelijk 42 3 Niet schadelijk 4 2 Ik weet het niet 9 7 scholieren Basisonderwijs Den Haag

9 Alcohol Hoeveel leerlingen hebben ooit alcohol gedronken? De helft van alle leerlingen heeft ooit wel eens alcohol gedronken (51%), vergelijkbaar met landelijk (50%). Veel meer leerlingen van Nederlandse herkomst dan van niet-nederlandse herkomst hebben ooit alcohol gedronken (67% versus 40%). Er zijn geen verschillen tussen leerlingen uit groep 7 en groep 8 en tussen jongens en meisjes. Hoeveel leerlingen hebben in de afgelopen maand alcohol gedronken? In de 4 weken voorafgaand aan de enquête heeft 15% van de leerlingen alcohol gedronken, minder dan landelijk (19%). Het actueel drinken volgt hetzelfde patroon als het ooit drinken: geen verschillen tussen groep 7 en groep 8 en tussen jongens en meisjes maar wel tussen leerlingen van Nederlandse herkomst en van niet-nederlandse herkomst (20% versus 11%). Hoeveel leerlingen zijn wel eens dronken geweest? Acht procent van de leerlingen geeft aan ooit wel eens dronken of aangeschoten te zijn geweest, landelijk is dat eveneens 8%. Er zijn geen verschillen tussen groep 7 en groep 8 en tussen jongens en meisjes maar wel zijn meer leerlingen van Nederlandse herkomst dan van niet-nederlandse herkomst ooit dronken of aangeschoten geweest ( 11% versus 6%). Van de leerlingen die ooit dronken of aangeschoten zijn geweest is de helft dat één keer geweest, een kwart is het twee keer geweest. Ook landelijk geldt dat de meeste leerlingen die ooit dronken of aangeschoten zijn geweest dit maximaal twee keer zijn geweest. Wat drinken leerlingen? Tabel 4 laat zien dat breezers en andere pre-mixen erg populair zijn, van alle leerlingen heeft ruim één op de vijf ze ooit gedronken. Meer jongens dan meisjes drinken bier, mixdrankjes en sterke drank. Tabel 4 Gebruik van verschillende soorten alcohol door deelnemende leerlingen in het BO. Den Haag 2003 Aantal leerlingen % van alle leerlingen (n=561) Soort alcohol Breezers en andere pre-mixen ,0 Wijn, rosé of champagne 93 17,5 Bier 75 14,1 Mixdrankjes (zelf gemixt) 54 10,3 Shooters 51 9,7 Sherry, port of Martini 32 6,0 Likeur 31 5,9 Sterke drank 16 3,1 Alcopop 9 1,8 9 scholieren Basisonderwijs Den Haag 2003

10 Uit de resultaten blijkt dat een aantal leerlingen in eerste instantie aangeeft nooit alcohol gedronken te hebben maar bij de vragen naar de verschillende soorten wel meldt iets gedronken te hebben. Dit kwam het meeste voor bij mixdrankjes (15 leerlingen, 4,7%), shooters (13 leerlingen, 4,1%) wijn, rosé, champagne (11 leerlingen, 3,4%) en breezers (9 leerlingen, 2,9%). Hoeveel leerlingen mogen thuis alcohol drinken? Een kwart van alle leerlingen geeft aan thuis alcohol te mogen drinken (27%), de helft mag dat niet (51%) en één op de vijf weet het niet (21%). Er zijn grote verschillen naar herkomst: van de leerlingen van Nederlandse herkomst mag 40% thuis alcohol drinken, 29% mag het niet en 31% weet het niet, van de leerlingen van niet-nederlandse herkomst mag 18% het wel, 66% mag het niet en 16% weet het niet. Landelijk geven meer leerlingen aan dat ze thuis mogen drinken en minder leerlingen dat ze dat niét mogen. Eén op de vijf leerlingen heeft met de ouders de afspraak dat ze tot een bepaalde leeftijd geen alcohol zullen drinken, dit is vergelijkbaar met landelijk. Waar drinken leerlingen alcohol? De leerlingen die in de afgelopen 4 weken hebben gedronken gebruiken alcohol meestal thuis (48%) of bij familie of vrienden (35%). Is alcoholgebruik schadelijk? Eenderde van de leerlingen denkt dat af en toe alcohol drinken erg schadelijk of nogal schadelijk is (tabel 5). De meeste leerlingen denken dat het een beetje schadelijk is. Het dagelijks alcohol drinken wordt veel meer als schadelijk geschat: tweederde van de leerlingen denkt dat het erg schadelijk is en maar weinig leerlingen denken dat het een beetje of niet schadelijk is. Er zijn geen verschillen tussen jongens en meisjes en tussen groep 7 en groep 8 bij het inschatten van de schadelijkheid. Tabel 5 Hoe schadelijk is het af en toe en het dagelijks alcohol drinken volgens deelnemende leerlingen in het BO (in %). Den Haag 2003 Af en toe alcohol drinken Dagelijks alcohol drinken Hoe schadelijk? % % Erg schadelijk Nogal schadelijk Beetje schadelijk 39 4 Niet schadelijk 15 2 Ik weet het niet 9 7 scholieren Basisonderwijs Den Haag

11 Cannabis Hoeveel leerlingen hebben ooit cannabis gebruikt? Zes leerlingen (1%) geven aan ooit cannabis te hebben gebruikt, drie daarvan eenmalig. Weten de leerlingen hoe cannabis meestal wordt gebruikt? Negenendertig procent van de leerlingen weet dat cannabis gerookt wordt; dit weten meer leerlingen uit groep 8 (44% versus 33% voor leerlingen uit groep 7) Bijna de helft van de leerlingen geeft aan niet te weten hoe cannabis meestal wordt gebruikt (46%), dit zijn meer leerlingen uit groep 7 (53% versus 40% voor leerlingen uit groep 8), en meer meisjes dan jongens (52% versus 41%). Is cannabisgebruik schadelijk? Driekwart van de leerlingen denkt dat cannabis roken erg schadelijk is (76%). Verder denkt 7% dat het nogal schadelijk is, 2% dat het een beetje schadelijk is, 2% dat het niet schadelijk is en 14% weet het niet. Meer leerlingen uit groep 8 dan uit groep 7 denken dat het erg schadelijk is. Meer leerlingen uit groep 7 en meer meisjes weten niet of cannabis roken al dan niet schadelijk is. Gokken Ten aanzien van het gokgedrag is alleen gevraagd of leerlingen ooit geld in een gokkast /fruitautomaat heeft gegooid. Een kwart van de leerlingen heeft dit ooit gedaan (27%), twee keer zoveel leerlingen van Nederlandse herkomst als van niet-nederlandse herkomst ( 44% versus 21%). Van degenen die ooit hebben gegokt heeft de helft dat één of twee keer gedaan. 11 scholieren Basisonderwijs Den Haag 2003

12 Conclusies en aanbevelingen Al heel wat leerlingen uit groep 7 en 8 van de Haagse basisscholen hebben alcohol gedronken, een sigaret gerookt of op een gokkast gespeeld. Het gebruik door Haagse leerlingen komt overeen met het gebruik in de rest van Nederland. De helft van de leerlingen heeft ooit alcohol uitgeprobeerd, één op zeven leerlingen heeft recent, in de laatste maand, nog gedronken. Leerlingen beginnen dus al op zeer jeugdige leeftijd met drinken. Dit betekent dat preventieprogramma s gericht op het ontmoedigen en beteugelen van alcoholgebruik al op de basisschool aangeboden moeten worden. Het drinken gebeurt in de meeste gevallen thuis of bij familie of vrienden. Ouders zullen daarom betrokken moeten worden bij preventieprogramma s. Het roken op de basisschool komt veel minder voor dan alcoholgebruik. Toch heeft één op de acht leerlingen het al eens uitgeprobeerd. Uit het onderzoek in het voortgezet onderwijs blijkt dat het aantal jarigen dat gaat roken flink toeneemt. Daarom zullen ook voor het roken preventieprogramma s al op de basisscholen moeten worden aangeboden. scholieren Den Haag

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003 RIS128575a_10-JUN-2005 ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003 Beknopt verslag ten behoeve van de deelnemende scholen April 2005 Dienst OCW / GGD Den Haag Epidemiologie

Nadere informatie

Peilstationsonderzoek. Genotmiddelengebruik scholieren Voortgezet

Peilstationsonderzoek. Genotmiddelengebruik scholieren Voortgezet Peilstationsonderzoek Genotmiddelengebruik scholieren Voortgezet Onderwijs Den Haag 2011 Januari 2013 Gemeente Den Haag Dienst OCW / GGD Den Haag, Epidemiologie en Jeugdgezondheidszorg Ad van Dijk Mary

Nadere informatie

Genotmiddelengebruik onder middelbare scholieren in Den Haag

Genotmiddelengebruik onder middelbare scholieren in Den Haag 15 Genotmiddelengebruik onder middelbare scholieren in Den Haag M.P.H. Berns, A.J.M. Gelton, M.A.T.W. Zwartendijk-Schats, B.J.C. Middelkoop Het roken, het gebruik van alcohol, cannabis en illegale drugs

Nadere informatie

Roken, alcohol- en druggebruik onder Haagse scholieren vanaf 10 jaar

Roken, alcohol- en druggebruik onder Haagse scholieren vanaf 10 jaar 2 epidemiologisch bulletin, 2005, jaargang 40, nummer 2 Roken, alcohol- en druggebruik onder Haagse scholieren vanaf 10 jaar M.P.H. Berns, A.J.M. Gelton, M.A.T.W. Zwartendijk-Schats In het najaar van 2003

Nadere informatie

Nieuwe cijfers over roken, drinken, drugsgebruik en gokken onder Haagse scholieren

Nieuwe cijfers over roken, drinken, drugsgebruik en gokken onder Haagse scholieren 11 epidemiologisch bulletin, 2009, jaargang 44, nummer 1 Nieuwe cijfers over roken, drinken, drugsgebruik en gokken onder Haagse scholieren G.A.M. Ariëns, B.E.P. Snijders, M.P.H. Berns, P.A. van der Leeuw-van

Nadere informatie

15 epidemiologisch bulletin, 2013, jaargang 48, nummer 3. Mary Berns, Ad van Dijk, Nynke Steenbergen-Terpstra en Janine Kallenbach-Heinen

15 epidemiologisch bulletin, 2013, jaargang 48, nummer 3. Mary Berns, Ad van Dijk, Nynke Steenbergen-Terpstra en Janine Kallenbach-Heinen 15 epidemiologisch bulletin, 2013, jaargang 48, nummer 3 Positieve ontwikkelingen en nieuwe bedreigingen Roken, alcohol- en drugsgebruik en gokken onder scholieren van tien tot en met achttien jaar; het

Nadere informatie

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt.

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt. IJsselland GENOTMIDDELEN Jongerenmonitor 1 4% ooit alcohol gedronken.163 jongeren School Klas 13-14 jaar Klas 4 1-16 jaar 4% weleens gerookt % ooit wiet gebruikt Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N GENOTMIDDELEN V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 5 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Factsheet alcohol. Think Before You Drink

Factsheet alcohol. Think Before You Drink Factsheet alcohol Think Before You Drink Jongeren drinken te vroeg, te veel en te vaak. Ook in West-Brabant is dit het geval. Bovendien tolereren veel ouders dat hun kinderen onder de 16 jaar alcohol drinken.

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

GGD Amsterdam Jeugd en genotmiddelen 2016

GGD Amsterdam Jeugd en genotmiddelen 2016 GGD Amsterdam Samenvatting Samenvatting Van de 16- t/m 18-jarige leerlingen uit klas 5 en 6 van de havo en het vwo in Amsterdam heeft 60% in de afgelopen maand alcohol gedronken. Dat ging vaak om aanzienlijke

Nadere informatie

Factsheet Peilstationsonderzoek Scholieren Basisonderwijs

Factsheet Peilstationsonderzoek Scholieren Basisonderwijs Merel Spit, Saskia van Dorsselaer, Marlous Tuithof, Karin Monshouwer Factsheet Peilstationsonderzoek Scholieren 215 - Basisonderwijs Middelengebruik, internetgebruik en welbevinden van scholieren Kernpunten

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Alcohol

GO Jeugd 2008 Alcohol GO Jeugd 2008 Alcohol Samenvatting alcohol Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 63% van de Friese 12 t/m 18 jarigen wel eens alcohol heeft, 51% nog in de vier voorafgaand aan het

Nadere informatie

Themarapport. Gezonde Leefstijl. Voortgezet onderwijs. april 2008. Inleiding. Roken

Themarapport. Gezonde Leefstijl. Voortgezet onderwijs. april 2008. Inleiding. Roken Themarapport Voortgezet onderwijs NR Gezonde Leefstijl april 008 De Jeugdmonitor Zeeland is een samenwerkingsverband van de Provincie Zeeland, de 13 Zeeuwse gemeenten en verschillende instellingen die

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

tot 24 jaar Monitor jongeren 12

tot 24 jaar Monitor jongeren 12 Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 6 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD

Nadere informatie

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Waterland en de regio (%) Waterland 209 scholieren

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Waterland en de regio (%) Waterland 209 scholieren Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Waterland Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Alcoholmatigingsbeleid Gemeente De Wolden

Alcoholmatigingsbeleid Gemeente De Wolden Alcoholmatigingsbeleid Gemeente De Wolden Resultaten meting 2013 December 2014 Definitief Colofon: Uitgave: GGD Drenthe Epidemiologie, Cluster GIO Epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs: Esther Huisman (auteur)

Nadere informatie

E-MOVO Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen?

E-MOVO Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen? E-MOVO 2011-2012 Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen? E-MOVO (Elektronische MOnitor en VOorlichting) is een grootschalig jongerenonderzoek van de GGD en in Oost-Nederland. Dit onderzoek wordt

Nadere informatie

Roken, drinken en gokken. Nagegaan is hoeveel en hoe vaak jongeren uit de gemeente Groningen roken, drinken en gokken. Hierbij is een onderverdeling

Roken, drinken en gokken. Nagegaan is hoeveel en hoe vaak jongeren uit de gemeente Groningen roken, drinken en gokken. Hierbij is een onderverdeling De Jeugdpeiling is een instrument met als doel op systematische wijze ontwikkelingen en trends in riskante gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Hierbij is de aandacht gericht op gedrag met betrekking

Nadere informatie

Leeftijd eerste ervaring met alcohol 12-15 16-19 20-23. < 11 jaar 11-12 13-15 16-18

Leeftijd eerste ervaring met alcohol 12-15 16-19 20-23. < 11 jaar 11-12 13-15 16-18 Feiten over het Alcohol- en Drugsgebruik van jongeren in het district Rivierenland Gelderland-Midden Gebaseerd op het onderzoek: Lekker samen van de kaart (maart 27) Inleiding Het alcoholgebruik neemt

Nadere informatie

Gezondheid en leefstijl jongeren verbeterd

Gezondheid en leefstijl jongeren verbeterd FEITEN & CIJFERS Gezondheid en leefstijl jongeren verbeterd Onlangs publiceerde GGD Groningen de resultaten van het Jeugdgezondheidsonderzoek 2015. Dit onderzoek wordt éénmaal in de vier jaar gehouden

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

Alcoholgebruik: omvang in de regio

Alcoholgebruik: omvang in de regio Alcoholgebruik: omvang in de regio Schadelijk alcoholgebruik in de regio Het alcoholgebruik(1) onder volwassenen (tot 65 jaar) in Zuid-Limburg is 85%. Van de ouderen (65+) geeft 75% aan alcohol te drinken.

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST 2011 Tabellen alcoholgebruik jongeren Staphorst Nooit alcohol gedronken ja 33,3% 37,6% 74,4% 12,7% 35,3% nee 66,7% 62,4% 25,6% 87,3% 64,7% Drink bier ja 67,8%

Nadere informatie

E-MOVO 2010: gezondheid, welzijn en leefstijl. Een scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs

E-MOVO 2010: gezondheid, welzijn en leefstijl. Een scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs E-MOVO 2010: gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in zaanstreek-waterland Een scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Voorwoord

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R ROKEN EN ALCOHOLGEBRUIK Jeugd 2010 5 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

TABAK, ALCOHOL EN DRUGS

TABAK, ALCOHOL EN DRUGS TABAK, ALCOHOL EN DRUGS JONGERENPEILING De jongerenpeiling heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en leefstijl van jongeren in kaart te brengen. Ongeveer.00 jongeren in de

Nadere informatie

Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015

Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015 Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015 Inleiding In het schooljaar 2014/2015 is voor de 4 e keer Emovo uitgevoerd onder 2 e en 4 e

Nadere informatie

Leefstijl. 1. Genotmiddelengebruik

Leefstijl. 1. Genotmiddelengebruik 1. Genotmiddelengebruik 1.1 Alcohol Uit onderzoek in de gemeente Wûnseradiel blijkt dat ongeveer driekwart van de jongeren tussen 12 en 23 jaar, alcohol drinkt (2BCtnd (=To Be Continued), 2002). Het gebruik

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN DEVENTER

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN DEVENTER TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN DEVENTER 2011 jongen meisje 12-15 16-23 totaal Nooit alcohol gedronken ja 40,1% 38,3% 86,3% 16,6% 39,2% nee 59,9% 61,7% 13,7% 83,4% 60,8% Drink bier ja 65,8% 21,0% 9,6%

Nadere informatie

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal!

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Resultaten van het evaluatieonderzoek in 2008/2009 Achtergrond De negen gemeenten van West-Friesland, de gemeente Schagen, organisaties in de preventieve gezondheidszorg,

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Kampen Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 630 664 1294 10163 Geslacht jongen 49 50 49 49 meisje 51 50 51 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Zwolle Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 1181 1116 2297 10163 Geslacht jongen 49 47 48 49 meisje 51 53 52 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Project Alcohol 2014

Project Alcohol 2014 Project Alcohol 2014 Naam: Jong geleerd is oud gedaan!!!! Laat je niet Naam: F L s E s E N Klas:!!! 1 Inleiding De carnaval komt eraan. Een feest dat gevierd moet worden. Maar is het feestje van plezier

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Dalfsen Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 334 356 690 10163 Geslacht jongen 50 54 52 49 meisje 50 46 48 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Zwartewaterland Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 303 309 612 10163 Geslacht jongen 54 48 51 49 meisje 46 52 49 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Beknopte gecombineerde samenvatting van Jeugdmonitor en E-MOVO

Beknopte gecombineerde samenvatting van Jeugdmonitor en E-MOVO Beknopte gecombineerde samenvatting van Jeugdmonitor en E-MOVO O&S Gemeente Nijmegen, GGD regio Nijmegen september 2004 Inleiding Najaar 2003 zijn onder Nijmeegse jongeren twee op elkaar afgestemde onderzoeken

Nadere informatie

Tabellenboek jongerenmonitor Olst-Wijhe

Tabellenboek jongerenmonitor Olst-Wijhe Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Olst-Wijhe Algemeen Olst-Wijhe Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 185 181 366 10163 Geslacht jongen 52 51 52 49 meisje 48 49 48 51 Etniciteit

Nadere informatie

Monitor alcohol en middelen

Monitor alcohol en middelen Geneeskundige en Gezondheidsdienst Monitor alcohol en middelen www.utrecht.nl/gggd Thema 1 Alcohol- en middelengebruik in Utrecht Wat, waar en hoeveel? 2011 Colofon Uitgave Unit Epidemiologie en informatie

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Genotmiddelen. Genotmiddelen. Bron: http://gezondeleefstijl.slo.nl 1

Genotmiddelen. Genotmiddelen. Bron: http://gezondeleefstijl.slo.nl 1 zijn er altijd al geweest en zullen er ook altijd blijven. Veel jongeren experimenteren in de puberteit met roken, alcohol en drugs en een deel laat zich verleiden tot risicovol gedrag. Jongeren zijn extra

Nadere informatie

Veranderingen in middelengebruik onder Nederlandse scholieren: samenhang met schoolniveau

Veranderingen in middelengebruik onder Nederlandse scholieren: samenhang met schoolniveau Marlous Tuithof, Saskia van Dorsselaer, Karin Monshouwer Veranderingen in middelengebruik onder Nederlandse scholieren: samenhang met schoolniveau Kernpunten Roken Sinds 23 is de prevalentie van roken

Nadere informatie

'Doe er nog maar een! Steeds meer jeugd raakt in coma door alcohol' NRC-Next, 26 november 2007

'Doe er nog maar een! Steeds meer jeugd raakt in coma door alcohol' NRC-Next, 26 november 2007 'Hollandse scholier drinkt het meest' NRC Handelsblad, 14 december 2004 'Nederlander drinkt meer, blowen is uit' De Volkskrant, 21 april 2004 'Steeds jonger, steeds meer' De Volkskrant, 8 december 2007

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder jongeren in Noord-Holland Noord

Alcoholgebruik onder jongeren in Noord-Holland Noord Dit rapport geeft een beeld van het alcoholgebruik onder schoolgaande jongeren van 12-18 18 jaar in Noord-Holland Noord. Deze resultaten komen uit dat de GGD Hollands Noorden in 2009 heeft uitgevoerd onder

Nadere informatie

Lekker samen van de kaart, deel twee

Lekker samen van de kaart, deel twee Lekker samen van de kaart, deel twee Het gebruik van alcohol en drugs door jongeren in de zes gemeenten van het (politie)district Rivierenland Gelderland Midden Herhalingsmeting 2010 Voorwoord Het alcoholgebruik

Nadere informatie

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTERAPPORTAGE EMOVO 2009/2010 JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTE HOORN EMOVO 2009/2010 Auteurs: Corrien Waardenburg, epidemioloog Esther Duin-de Boer,

Nadere informatie

tel.b esleu d w. eutel. eutel. .desl.desl eutel. eutel. .desl.desl

tel.b esleu d w.  eutel. eutel. .desl.desl eutel. eutel. .desl.desl Middelengebruik bij 12- tot 18-jarige scholieren in Brugge Onderzoeksresultaten Wat voorafging in Brugge... Schoolenquête via individuele bevraging: 93-9 96-9 99- - 6 de jaar 3 de grd 3 de grd 2 de + 3

Nadere informatie

Jongeren in Groningen 2004

Jongeren in Groningen 2004 - Tabellenboek - Inhoudsopgave Inhoudsopgave i Legenda 1 1. Basiskenmerken 1 1.1 Geslacht en leeftijd 1 Tabel 1. Leerlingen naar groep/klas en geslacht. 1 Tabel 2. Leerlingen naar groep/klas en de GGD-werkgebieden.

Nadere informatie

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam.

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Edam-Volendam Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de

Nadere informatie

Middelengebruik bij jongens in Justitiële Jeugdinrichtingen

Middelengebruik bij jongens in Justitiële Jeugdinrichtingen Middelengebruik bij jongens in Justitiële Jeugdinrichtingen Het gebruik van tabak, alcohol, cannabis en drugs bij jongens met en zonder PIJmaatregel Samenvatting Annelies Kepper Violaine Veen Karin Monshouwer

Nadere informatie

Rommelen met je identiteit. Landelijk scholierenonderzoek naar de aard en de omvang van de falsificatie van legitimatiebewijzen door jongeren

Rommelen met je identiteit. Landelijk scholierenonderzoek naar de aard en de omvang van de falsificatie van legitimatiebewijzen door jongeren Rommelen met je identiteit Landelijk scholierenonderzoek naar de aard en de omvang van de falsificatie van legitimatiebewijzen door jongeren Utrecht, maart 2005 2 Rommelen met je identiteit Uitvoerder:

Nadere informatie

Het beleid van scholen rond tabak, alcohol en cannabis

Het beleid van scholen rond tabak, alcohol en cannabis Factsheet Het beleid van scholen rond tabak, alcohol en cannabis Deze factsheet rapporteert (de veranderingen in) het beleid van scholen voor Voortgezet Onderwijs (VMBO, HAVO, VWO) rond het gebruik van

Nadere informatie

Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen

Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar 2010 Tabellenboek Gemeente Tholen Leeswijzer Tabellenboek Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar 2010 Over het onderzoek In dit tabellenboek vindt u de belangrijkste cijfers

Nadere informatie

* *

* * INFORMATIENOTITIE AAN DE RAAD Postregistratienummer *17.0005259* 17.0005259 Opmeer, d.d.: 21-4-2017 Raadsvergadering 8-6-2017 Onderwerp Informatienotitie Raad Rapport: Jongeren over middelengebruik Aanleiding

Nadere informatie

Uitgaan jarigen in Roosendaal. Een rapportage over het uitgaansgedrag van jarigen en hun wensen m.b.t. uitgaansmogelijkheden.

Uitgaan jarigen in Roosendaal. Een rapportage over het uitgaansgedrag van jarigen en hun wensen m.b.t. uitgaansmogelijkheden. Uitgaan 16-17 jarigen in Roosendaal Een rapportage over het uitgaansgedrag van 16-17 jarigen en hun wensen m.b.t. uitgaansmogelijkheden. Colofon Gemeente Roosendaal Afdeling Bedrijfsondersteuning Team

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Factsheet ESPAD 2011

Factsheet ESPAD 2011 Factsheet ESPAD 0 Het gebruik van alcohol, tabak en drugs onder Nederlandse scholieren vergeleken met de rest van Europa. De ESPAD studie Het belangrijkste doel van de European School Survey Project on

Nadere informatie

RIS130212a_02-aug-2005 Overzicht recente gegevens Epidemiologie over harddrugs, cannabis en alcoholgebruik en problematiek

RIS130212a_02-aug-2005 Overzicht recente gegevens Epidemiologie over harddrugs, cannabis en alcoholgebruik en problematiek RIS130212a_02-aug-2005 Overzicht recente gegevens Epidemiologie over harddrugs, cannabis en alcoholgebruik en problematiek Harddrugs Omvang Het aantal opiaatverslaafden in Nederland blijft vrij stabiel

Nadere informatie

Waarschuwende teksten op sigarettenpakjes

Waarschuwende teksten op sigarettenpakjes nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 00 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 E-mail info@nipo.nl Internet www.nipo.nl NIPO het marktonderzoekinstituut

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Gezondheidsonderzoek bij jeugd. Peilstation-onderzoek naar genotmiddelen onder scholieren...5 THEMA. NIEUWSBRIEF voorjaar 2009

Gezondheidsonderzoek bij jeugd. Peilstation-onderzoek naar genotmiddelen onder scholieren...5 THEMA. NIEUWSBRIEF voorjaar 2009 health research and consultancy NIEUWSBRIEF voorjaar 2009 THEMA Gezondheidsonderzoek bij jeugd Pallas is werkzaam op diverse gebieden, variërend van kwalitatief en kwantitatief (epidemiologisch) onderzoek,

Nadere informatie

Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016

Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016 Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016 Samenvatting Roelof Schellingerhout Clarie Ramakers Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016 Samenvatting

Nadere informatie

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013 Samenvatting Twente Versie 2, oktober 2013 Twente varieert naar stad en platteland In Twente wonen 626.500 mensen waarvan de helft woont in één van de drie grote steden. Tot 2030 zal de Twentse bevolking

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 003 e jongerenpeiling heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Ruim 3.00 jongeren in de leeftijd van t/m in de

Nadere informatie

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Zeevang Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zeevang. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTERAPPORTAGE EMOVO 2009/2010 JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTE ENKHUIZEN EMOVO 2009/2010 Auteurs: Corrien Waardenburg, epidemioloog Esther Duin-de Boer,

Nadere informatie

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Purmerend.

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Purmerend. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Purmerend Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Alcohol FACT. Twee op de drie jongeren heeft weleens gedronken. Helft 4 e -klassers heeft recent gedronken SHEET. Gelderland-Zuid E-MOVO

Alcohol FACT. Twee op de drie jongeren heeft weleens gedronken. Helft 4 e -klassers heeft recent gedronken SHEET. Gelderland-Zuid E-MOVO Gelderland-Zuid E-MOVO 2015-2016 De resultaten in deze factsheet zijn afkomstig uit het 4 e E-MOVO jongerenonderzoek. In 2015 werd dit onderzoek uitgevoerd onder ruim 10.000 leerlingen in het voortgezet

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Algemeen...1

Inhoudsopgave 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Zijn er één of meerdere kinderen in uw huishouden? (Meerdere antwoorden mogelijk)...2 2 Als een kind in jouw buurt andere kinderen zou pesten, zou hij/zij dan aangesproken

Nadere informatie

Leiden. Samenvatting. ONDERZOEKSOPZET EN RESPONS In het voorjaar van 2003 Tabel 1 hebben 2000 jongeren van jaar in Leiden een vragenlijst

Leiden. Samenvatting. ONDERZOEKSOPZET EN RESPONS In het voorjaar van 2003 Tabel 1 hebben 2000 jongeren van jaar in Leiden een vragenlijst Leiden JONGERENPEILING LEIDEN 00 De jongerenpeiling Leiden heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Ruim 1.000 jongeren in de

Nadere informatie

Onze doelgroep speelt het meest games op op online game websites. Hierna komen de consoles en de PC games.

Onze doelgroep speelt het meest games op op online game websites. Hierna komen de consoles en de PC games. Doelgroep onderzoek Datum: 22 maart Door: Peter Uithoven IAD 2 van Team 19 Project: Drugs and the City Inleiding Wij hebben ervoor gekozen als doelgroep de eerste jaars middelbare scholieren, de brugklassers

Nadere informatie

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen Groningen, 1 maart 2011 Persbericht nr. 34 Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen SPECIALE AANDACHT VOOR KRIMPGEBIEDEN EN VOOR JEUGD De Groninger bevolking groeit nog door tot 2020, en

Nadere informatie

Alcoholgebruik Westfriese jongeren

Alcoholgebruik Westfriese jongeren Alcoholgebruik Westfriese jongeren Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord November 2007 Colofon Uitgave I&O Research BV L. Meliszweg 1 1622 AA Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2007-1513

Nadere informatie

Bijsluiter gebruik astma (kinderen) indicatoren in de huisartsenpraktijk. Fenna Schouten Versie 3

Bijsluiter gebruik astma (kinderen) indicatoren in de huisartsenpraktijk. Fenna Schouten Versie 3 Bijsluiter gebruik astma (kinderen) indicatoren in de huisartsenpraktijk Fenna Schouten f.schouten@nhg.org 09-02-2017 Versie 3 Inhoud Overzicht van de indicatoren... 2 Populatie... 2 Monitoring... 2 Beschrijving

Nadere informatie

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTERAPPORTAGE EMOVO 2009/2010 JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTE NIEDORP EMOVO 2009/2010 Auteurs: Corrien Waardenburg, epidemioloog Esther Duin-de Boer,

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

DE ETNISCHE SAMENSTELLING VAN DE BEVOLKING

DE ETNISCHE SAMENSTELLING VAN DE BEVOLKING DEMOGRAFISCH PROFIEL SURINAMERS IN NEDERLAND Op een studiedag voor het Surinaams Inspraak Orgaan in juni 2011 heeft Prof. dr. Chan Choenni een inleiding verzorgd over de demografie van de Surinaamse gemeenschap

Nadere informatie

Gewicht en leefstijl van kinderen in Nieuw-West

Gewicht en leefstijl van kinderen in Nieuw-West Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht juni 2017 Gewicht en leefstijl van kinderen in Nieuw- Minder overgewicht Het percentage kinderen * met overgewicht (inclusief obesitas) in Nieuw- is tussen en significant

Nadere informatie

ALCOHOL. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren E-MOVO 2011. regio Gelderland-Midden. www.vggm.nl

ALCOHOL. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren E-MOVO 2011. regio Gelderland-Midden. www.vggm.nl ALCOHOL Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren E-MOVO 2011 regio Gelderland-Midden www.vggm.nl FACTSHEET ALCOHOL E-MOVO 2011 ALCOHOL Jongeren zijn volop in de groei en hun hersenen, maar ook andere

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Zaanstad Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zaanstad. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Roken, alcohol en drugs

Roken, alcohol en drugs Roken, alcohol en drugs Infokaart Volwassenenmonitor 19- t/m 64-jarigen 2005 Waar gaat deze infokaart over? In deze infokaart wordt een aantal aspecten van het gebruik van genotmiddelen onder 19- t/m 64-

Nadere informatie

Houding van ouders ten aanzien van het rookgedrag van jongeren van jaar

Houding van ouders ten aanzien van het rookgedrag van jongeren van jaar Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Houding van ouders ten aanzien van het

Nadere informatie