Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015"

Transcriptie

1 Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015 Inleiding In het schooljaar 2014/2015 is voor de 4 e keer Emovo uitgevoerd onder 2 e en 4 e klassers van scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Noord-Holland Noord. Dit onderzoek is eerder uitgevoerd in de schooljaren 2005/2006, 2009/2010 en 2013/2014. Emovo bestaat uit het klassikaal online invullen van een vragenlijst. Thema s die in Emovo aandacht krijgen zijn onder andere schoolsituatie en schoolbeleving, welzijn (lichamelijke en psychosociale gezondheid), voeding en bewegen, gebruik van genotmiddelen, sociale media, gamen en internetervaringen en seksualiteit. Direct na het invullen van de vragenlijst krijgen de leerlingen een persoonlijk gezondheidsprofiel met adviezen gebaseerd op de gegeven antwoorden. Vervolgens kunnen ze doorklikken naar websites met meer informatie over de onderwerpen uit hun profiel. In de vragenlijst kunnen leerlingen ook aangeven of zij behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek met de verpleegkundige op school; de leerling ontvangt dan een uitnodiging voor een gesprek. De jeugdverpleegkundige is ook beschikbaar voor een gesprek met de leerling op verzoek van school of de ouders. In dit rapport zijn de resultaten van Emovo 2014/2015 voor het Willem Blaeu weergegeven. Dit rapport geeft inzicht in de huidige gezondheidssituatie van de leerlingen uit de 2 e en 4 e klas en is een verkort vervolg op de schoolrapportage Emovo 2013/2014. De meest recente resultaten kunnen door school gebruikt worden voor de (verdere) onderbouwing en evaluatie van het schoolgezondheidsbeleid met behulp van de Gezonde Schoolmethode. Op de volgende pagina van dit rapport is de leeswijzer weergegeven. Colofon Uitgave: GGD Hollands Noorden Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL Alkmaar Postbus 9276, 1800 GG Alkmaar Auteurs: Miriam Levijn, Corrien Waardenburg en Esther Duin Kenmerk: Epi Datum: april 2015 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de jeugdverpleegkundige van uw school of een sturen aan: De GGD behandelt dit rapport vertrouwelijk; het wordt uitsluitend aan Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu verstrekt. De school kan, indien gewenst, het rapport met derden bespreken en openbaar maken.

2 Schoolrapportage Emovo 2014/2015 Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu Deze leerlingen van het Willem Blaeu deden mee in 2014 In totaal deden 337 leerlingen van het Willem Blaeu mee aan Emovo 2014: e klassers en e klassers. Er deden 135 en 202 mee. Op Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu deden 48 leerlingen mee die de opleiding vmbo basis of vmbo kader volgen, 87 leerlingen volgen vmbo gemengde of theoretische leerweg en 202 leerlingen volgen havo of vwo. Kenmerken van de deelnemende leerlingen (aantal en %) Willem Blaeu (n=337) NHN (n=8661) Aantal % Aantal % Jongens Meisjes ,9 40, ,9 51,1 2 e klassers 4 e klassers ,5 40, ,7 49, ,2 25,8 59, ,3 27,5 52,5 Leeswijzer Dit rapport beschrijft beknopt de resultaten van Emovo 2014/2015 van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu (blz. 3 t/m 5). Binnen de school worden en en, indien van toepassing, 2 e en 4 e klassers en leerlingen van verschillende schooltypen met elkaar vergeleken. Ook worden, indien mogelijk, kort de huidige resultaten vergeleken met de resultaten van voorgaand jaar en van de regio. Op blz. 6 t/m 17 zijn in tabellen de resultaten van uw school weergegeven in percentages (groene tabel). Deze resultaten zijn weergegeven naar geslacht, naar klas en naar schooltype (indien van toepassing). Dezelfde resultaten zijn weergegeven voor alle leerlingen in de regio Noord-Holland Noord die hebben deelgenomen aan Emovo (paarse tabel). Hierdoor is het mogelijk om de resultaten van uw school te vergelijken met vergelijkbare groepen leerlingen in de regio. De laatste kolommen in de tabellen geven de percentages weer voor alle leerlingen van uw school (groene tabel) of de regio (paarse tabel); in deze kolommen zijn, indien beschikbaar, de resultaten weergegeven van Emovo 2005, 2009, 2013 en Let op bij de interpretatie van de resultaten. Een weergegeven percentage kan gebaseerd zijn op een (zeer) klein aantal leerlingen. De getoonde verschillen kunnen daarom berusten op toeval. Een verschil tussen groepen leerlingen binnen uw school of tussen leerlingen van uw school en de leerlingen in de regio moet daarom beschouwd worden als een indicatie. In de tabellen in dit rapport is gebruik gemaakt van de volgende symbolen en afkortingen: - : deze groep leerlingen komt niet voor op uw school of in de regio of heeft niet deelgenomen aan Emovo : niet gevraagd of niet op een vergelijkbare wijze gevraagd : leerlingen praktijkonderwijs, vmbo basis of vmbo kader : leerlingen vbmo gemengd of vmbo theoretisch : leerlingen havo of vwo - 2 -

3 Schoolklimaat 8,0% van de leerlingen van het Willem Blaeu vindt het niet leuk of vreselijk op school. Veel leerlingen hebben vertrouwen in de docenten: 80,5% geeft aan dat zij met een docent kunnen praten als zij ergens mee zitten. De meerderheid van de leerlingen voelt zich veilig op school; 4,8% zegt zich wel eens onveilig te voelen. 4,8% van de leerlingen wordt minstens 2 keer per maand op school gepest; 2,4% pest zelf regelmatig anderen. 12,8% van de leerlingen heeft de afgelopen maand 3 dagen of meer van school verzuimd wegens ziekte en 4,2% heeft de afgelopen maand 3 uur of meer gespijbeld. Van de leerlingen rookt 3,6% weleens onder schooltijd, % drinkt weleens alcohol en 2,7% blowt weleens. Jongens versus Meisjes lijken zich vaker dan onveilig te voelen op school en vaker gepest te worden. Jongens vinden vaker school niet leuk en spijbelen vaker. 2 e klassers versus 4 e klassers 2 e klassers voelen zich vaker onveilig, pesten zelf en worden vaker gepest op school dan 4 e klassers. Spijbelen komt vaker voor onder 4 e klassers, evenals roken onder schooltijd. Schooltype Binnen het Willem Blaeu vinden vmbo-leerlingen het vaker niet leuk op school en voelen zij zich vaker onveilig op school dan -leerlingen. Vmbo-gt leerlingen geven het vaakst aan dat zij gepest worden op school. Leerlingen van verschillende schooltypen laten een wisselend beeld zien op het gebied van spijbelen: vmbo-bk leerlingen hebben het vaakst de afgelopen maand gespijbeld; en -leerlingen hebben het vaakst 3 uur of meer gespijbeld. Het Willem Blaeu versus de regio In vergelijking met de regio wijkt het Willem Blaeu op het gebied van schoolbeleving weinig af. Wel lijken de leerlingen van het Willem Blaeu iets minder te spijbelen en te roken op school. Vergelijking met voorgaand schooljaar In vergelijking met Emovo 2013 valt op dat leerlingen van het Willem Blaeu minder vaak aangeven met een docent te kunnen praten en minder gepest te worden of zelf te pesten. Wat valt op? De resultaten van het Willem Blaeu op het gebied van schoolklimaat wijken weinig af van de regio. Ten opzichte van 2013 lijkt het pesten te zijn afgenomen. Welzijn De meeste leerlingen oordelen positief over hun eigen gezondheid; 3,0% vindt de eigen gezondheid niet zo best of slecht. Op basis van de score op de MHI-5 is 14,9% van de leerlingen psychisch ongezond. 12,3% van de leerlingen heeft een verhoogd risico op sociaalemotionele problemen; dit is bepaald met behulp van de score op de SDQ. 24,9% heeft een verhoogd risico op hyperactiviteit, 11,4% op gedragsproblemen, 8,4% op emotionele problemen, 12,6% op problemen met leeftijdsgenoten en 14,4% op problemen met prosociaal gedrag. Van alle leerlingen heeft 14,4% het afgelopen jaar weleens serieus gedacht over zelfdoding en 3,6% heeft daadwerkelijk een poging tot zelfdoding ondernomen. 16,7% geeft aan ooit lichamelijk of geestelijk te zijn mishandeld. Jongens versus Meisjes zijn veel vaker psychisch ongezond, hebben vaker een verhoogd risico op sociaal-emotionele problemen, vaker gedachten aan zelfdoding en geven vaker dan aan dat zij ooit mishandeld zijn. 2 e klassers versus 4 e klassers 4 e klassers zijn vaker psychisch ongezond dan 2 e klassers en hebben vaker gedachten aan zelfdoding of hiertoe een poging gedaan. Schooltype Binnen het Willem Blaeu valt op dat leerlingen het vaakst psychisch ongezond zijn, het vaakst een verhoogd risico hebben op sociaal-emotionele problemen, gedachten hebben aan zelfdoding en het vaakst mishandeling melden. Het Willem Blaeu versus de regio Vergeleken met de regio lijken leerlingen van het Willem Blaeu positiever te scoren op psychische gezondheid, gedachten aan zelfdoding en mishandeling. Vergelijking met voorgaand schooljaar In vergelijking met 2013 lijken de leerlingen van het Willem Blaeu minder vaak psychisch ongezond zijn, minder vaak gedachten aan zelfdoding te hebben en minder vaak mishandeling te melden. Wat valt op? Zowel in vergelijking met de regio als Emovo 2013 lijken de leerlingen van het Willem Blaeu minder vaak psychisch ongezond te zijn, minder vaak gedachten aan zelfdoding te hebben en minder vaak ooit mishandeld te zijn

4 Schoolrapportage Emovo 2014/2015 Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu Voeding en bewegen Van de leerlingen op het Willem Blaeu ontbijt 88,6% op minstens 5 dagen per week. 48,5% eet op minstens 5 dagen per week fruit en 39,5% groente. Dagelijks drinkt 75,7% water. 8% van de leerlingen beweegt gemiddeld minimaal 1 uur per dag en voldoet hiermee aan de beweegnorm voor jongeren. 83,3% is lid van een sportvereniging. Jongens versus Meisjes eten vaker groente en fruit en drinken vaker dagelijks water; ontbijten vaker regelmatig, bewegen vaker voldoende en zijn vaker lid van een sportvereniging. 2 e klassers versus 4 e klassers 2 e klassers ontbijten vaker regelmatig dan 4 e klassers, eten vaker fruit en voldoen iets vaker aan de beweegnorm. 4e klassers eten vaker regelmatig groente. Schooltype Havo/vwo-leerlingen van het Willem Blaeu eten vaker groente en fruit en drinken vaker dagelijks water dan vmbo-leerlingen. Vmbo-bk leerlingen ontbijten het vaakst regelmatig, voldoen het vaakst aan de beweegnorm en zijn het vaakst lid van een sportvereniging. Het Willem Blaeu versus de regio Leerlingen van het Willem Blaeu scoren op het gebied van voeding en bewegen positiever dan leerlingen in de regio: ze ontbijten vaker dagelijks, eten vaker groente en fruit, drinken vaker dagelijks water, voldoen vaker aan de beweegnorm en zijn vaker lid van een sportvereniging. Vergelijking met voorgaand schooljaar In vergelijking met 2013 valt op dat de leerlingen van het Willem Blaeu vaker voldoen aan de beweegnorm en dat zij vaker lid zijn van een sportvereniging. Wat valt op? Op het gebied van voeding en bewegen scoren de leerlingen op het Willem Blaeu positiever dan leerlingen in de regio. Het percentage leerlingen dat voldoende beweegt en het percentage leerlingen dat lid is van een sportvereniging is toegenomen ten opzichte van Genotmiddelen Van de leerlingen van het Willem Blaeu heeft 15,6% weleens gerookt en 3,6% rookt minimaal 1 per week. 16,8% heeft weleens waterpijp gerookt en 3,3% heeft afgelopen maand waterpijp gerookt. 29,3% van de leerlingen van heeft ooit alcohol gebruikt en 17,3% heeft de afgelopen maand alcohol gedronken. Overmatig alcoholgebruik (binge drinken) komt voor bij 9,1% van de leerlingen; dit betekent dat zij de afgelopen maand bij één gelegenheid minstens 5 glazen alcohol hebben gedronken. 17,3% van de leerlingen is ooit aangeschoten of dronken geweest en 7,9% was dit de afgelopen maand. 51,6% van de ouders van leerlingen die alcohol gebruiken keurt het alcoholgebruik van zijn of haar kind goed of zegt er niets van. 3,0% heeft de afgelopen maand softdrugs gebruikt en 5,4% gebruikte dit ooit. 4,2% heeft weleens softdrugs op school aangeboden gekregen. 0,9% heeft ooit harddrugs gebruikt. Jongens versus Jongens roken vaker dan ; ook waterpijp wordt vaker door dan gerookt. Jongens hebben vaker alcohol gedronken en zijn vaker aangeschoten of dronken geweest dan. Meer dan hebben drugs gebruikt. 2 e klassers versus 4 e klassers Roken en waterpijp roken komt vaker voor bij 4 e klassers dan 2 e klassers. Ook gebruiken 4 e klassers vaker alcohol, zijn zij vaker aangeschoten of dronken en gebruiken zij vaker softdrugs. Schooltype De deelnemende vmbo-leerlingen van het Willem Blaeu zijn met name 2 e klassers; deze gebruiken minder genotmiddelen dan 4 e klassers. Een vergelijking tussen leerlingen van verschillende schooltypen is voor genotmiddelen daarom niet zinvol. Het Willem Blaeu versus de regio Ten opzichte van de regio gebruiken leerlingen van het Willem Blaeu minder vaak genotmiddelen. Vergelijking met voorgaand schooljaar In vergelijking met Emovo 2013 valt op dat leerlingen op het Willem Blaeu minder vaak waterpijp roken en iets vaker in de afgelopen maand softdrugs hebben gebruikt. Ook lijkt over de hele linie het alcoholgebruik lager dan in Wat valt op? Leerlingen van het Willem Blaeu gebruiken iets minder vaak genotmiddelen dan regionaal; ook ten opzichte van 2013 is het genotmiddelengebruik afgenomen

5 Sociale media, gamen en internetervaringen 5,7% van de leerlingen vertoont problematisch gebruik van sociale media en 2,7% problematisch gamen. 4,2% van de leerlingen wordt gepest via internet en 3,9% geeft aan zelf anderen via internet te pesten. Veel jongeren hebben positieve en/of negatieve ervaringen op internet. 88,9% heeft weleens een compliment gekregen en 21,3% heeft verkering gekregen via internet. 34,1% is weleens beledigd en 21,3% is belachelijk gemaakt. 11,1% heeft ooit een ongewenst seksueel voorstel gehad en van 9,9% zijn weleens tegen zijn of haar zin foto s of filmpjes via internet verspreid; 3,0% heeft voor de webcam weleens borsten, billen of geslachtsdelen laten zien. 20,9% van de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu zet het volume van de koptelefoon hard. Jongens versus Jongens vertonen vaker problematisch gamegedrag en zetten vaker het volume van hun koptelefoon hard, hebben vaker problemen met het gebruik van sociale media. Meisjes worden vaker gepest dan en krijgen vaker online een ongewenst seksueel voorstel. Seksualiteit Van de leerlingen van het Willem Blaeu heeft 14,2% ervaring met geslachtsgemeenschap. Van deze leerlingen heeft 61,8% ervaring met meerdere partners en vrijt 44,7% niet altijd veilig. 6,3% heeft weleens een ongewenste seksuele ervaring gehad. Van alle leerlingen heeft 70,8% een positieve houding ten aanzien van homoseksualiteit; 19,6% is van mening dat je op school eerlijk kunt uitkomen voor homoseksualiteit. Jongens versus Jongens hebben vaker dan ervaring met geslachtsgemeenschap en ervaring met meerdere partners. Meisjes hebben vaker een ongewenste seksuele ervaring gehad en hebben vaker een positieve houding ten aanzien van homoseksualiteit. 2 e klassers versus 4 e klassers 4 e klassers hebben vaker dan 2 e klassers ervaring met geslachtsgemeenschap en zij vrijen vaker onveilig. 2 e klassers hebben vaker een positieve houding ten aanzien van homoseksualiteit. 2 e klassers versus 4 e klassers 2 e klassers vertonen vaker problematisch gebruik van sociale media, worden vaker gepest via internet en er worden vaker tegen hun zin foto s of filmpjes verspreid via internet dan 4 e klassers. 4 e klasser krijgen vaker online een ongewenst seksueel voorstel. Schooltype Binnen het Willem Blaeu vertonen vmbo-leerlingen vaker dan -leerlingen problematisch gebruik van sociale media en problematisch gamegedrag. Ook wordt er meer gepest onder vmbo-leerlingen. Vmbo-bk zetten het vaakst hun koptelefoon hard, leerlingen hebben het vaakst via internet een ongewenst seksueel voorstel ontvangen. Het Willem Blaeu versus de regio Problematisch gamen en problematisch gebruik van sociale media komen op het Willem Blaeu iets minder vaak voor dan in de regio. Vergelijking met voorgaand schooljaar Ten opzichte van 2013 is het percentage leerlingen met problematisch gamegedrag afgenomen, evenals het online gepest worden. Schooltype De verschillen tussen leerlingen van verschillende schooltypen zijn gering; mogelijk is dit een gevolg van het feit dat de deelnemende vmbo-leerlingen op het Willem Blae met name 2 e klassers zijn. Het Willem Blaeu versus de regio De leerlingen van het Willem Blaeu wijken op het gebied van seksualiteit weinig af van de leerlingen in de regio. Wel zijn iets minder leerlingen dan regionaal van mening dat je op school kunt uitkomen voor homoseksualiteit. Vergelijking met voorgaand schooljaar Op het gebied van seksualiteit is er in vergelijking met 2013 weinig veranderd. Wel zijn er iets minder jongeren die onveilig vrijen en iets meer jongeren die ervaring hebben met meerdere partners. Wat valt op? De leerlingen op het Willem Blaeu wijken op het gebied van seksualiteit nauwelijks af van de leerlingen in de regio. Ook ten opzichte van Emovo 2013 is er weinig veranderd. Wat valt op? Problematisch gamen en problematisch gebruik van sociale media is lager op het Willem Blaeu dan regionaal. Het percentage leerlingen met problematisch gamegedrag is iets afgenomen ten opzichte van

6 Tabellen Emovo 2014/2015 Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu Schoolklimaat (%) Leerlingen Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu totaal 2005 Aantal (n) Vindt het niet leuk of vreselijk op school 9,9 5,2 8,5 7,4 10,4 10,3 6,4 11,9 11,3 9,0 8,0 Kan praten met docent 80,0 81,3 81,4 79,1 87,2 74,7 8 79,1 90,0 80,5 Voelt zich weleens onveilig op school 2,0 9,0 7,6 0,7 6,3 7,3 3,5 4,3 4,8 Wordt regelmatig gepest op school ( 2 per maand) 3,5 6,7 7,0 4,2 9,2 3,0 11,9 5,2 7,3 4,8 Pest zelf regelmatig op school ( 2 per maand) 2,0 3,0 4,0 0,0 4,2 4,6 1,0 20,6 7,2 4,7 2,4 Afgelopen maand afwezig door ziekte 33,8 4 33,7 41,9 40,4 36,8 36,1 51,7 44,7 36,9 Afgelopen maand 3 dagen afwezig door ziekte 13,4 11,9 10,6 16,2 6,4 17,2 12,4 14,7 12,8 Afgelopen maand gespijbeld 15,3 8,9 10,0 16,9 16,7 1 12,4 13,3 16,6 11,6 12,8 Afgelopen maand 3 uur gespijbeld 5,4 2,2 2,5 6,6 0,0 4,6 5,0 3,0 4,2 Genotmiddelengebruik/gokken op school: - Roken - Alcoholgebruik - Blowen - Gokken 3,5 2,5 1,0 3,7 3,0 0,7 2,0 3,0 1,0 5,9 2,2 0,7 2,1 0,0 0,0 0,0 3,4 2,3 2,3 1,1 4,0 3,5 1,0 15,5 2,3 3,7 0,9 9,2 0,9 1,7 0,9 3,7 0,0 1,3 0,0 3,6 2,7 0,9-6 -

7 Schoolklimaat (%) Alle leerlingen Noord-Holland Noord Aantal (n) Vindt het niet leuk of vreselijk op school 12,2 8,6 9,4 1 14,1 12,3 8,0 10,5 10,1 10,4 Kan praten met docent 85,5 82,8 85,4 82,9 81,7 82,8 85,8 82,8 84,4 84,1 Voelt zich weleens onveilig op school 2,9 5,7 5,0 3,6 7,0 5,4 2,8 4,4 4,3 Wordt regelmatig gepest op school ( 2 per maand) 4,6 5,8 6,4 4,0 9,4 6,3 3,0 7,3 5,9 5,2 Pest zelf regelmatig op school ( 2 per maand) 4,4 2,7 3,7 3,4 6,9 4,2 1,9 10,4 4,5 3,5 Afgelopen maand afwezig door ziekte 34,3 43,8 39,0 39,1 43,5 4 36,2 44,7 40,2 39,1 Afgelopen maand 3 dagen afwezig door ziekte 11,4 16,3 13,5 14,2 17,2 15,8 1 21,1 13,5 13,9 Afgelopen maand gespijbeld 11,0 9,2 6,7 13,6 12,2 11,6 8,5 14,8 10,5 10,1 Afgelopen maand 3 uur gespijbeld 4,8 3,6 2,3 6,0 6,0 5,0 3,0 7,0 4,3 4,2 Genotmiddelengebruik/gokken op school: - Roken - Alcoholgebruik - Blowen - Gokken 7,7 1,6 2,7 2,6 6,8 0,8 0,3 2,7 0,7 1,0 0,8 11,9 1,6 3,2 2,1 11,3 1,4 2,2 1,6 10,3 1,7 3,5 1,6 3,9 0,8 1,3 1,3 13,6 2,4 2,7 1,1 8,8 1,9 0,8 7,2 1,2 2,1 1,4-7 -

8 Tabellen Emovo 2014/2015 Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu Welzijn (%) Leerlingen Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu totaal 2005 Aantal (n) Ervaren gezondheid niet zo best of slecht 2,0 3,0 3,0 4,2 3,4 9,2 3,2 1,7 3,0 Eén of meer chronische aandoeningen 25,7 40,7 3 31,6 29,2 39,1 29,2 29,1 37,3 38,9 31,8 Eén of meer allergieën 30,7 37,0 33,5 32,4 39,6 39,1 29,2 16,5 31,2 35,9 33,2 Psychisch ongezond 7,5 25,9 11,6 19,1 4,2 19,8 15,3 17,1 16,9 18,6 14,9 Verhoogd risico op: - sociaal-emotionele problemen (totaal) - emotionele problemen - gedragsproblemen - problemen met leeftijdsgenoten - hyperactiviteit - problemen met prosociaal gedrag 9,0 3,0 12,0 10,0 22,0 19,5 17,2 16,4 10,4 16,4 29,1 6,7 11,7 6,6 13,2 12,7 23,9 17,8 12,5 11,0 8,8 12,5 25,7 9,6 6,4 2,1 6,4 12,8 29,8 23,4 15,1 8,1 17,4 11,6 23,3 17,4 12,4 10,0 10,0 12,9 24,4 10,9 11,0 9,0 15,1 12,0 20,7 8,7 12,3 8,4 11,4 12,6 24,9 14,4 Afgelopen jaar weleens over zelfdoding gedacht 9,5 21,8 12,6 17,0 10,4 20,0 12,9 18,8 13,4 17,7 14,4 Afgelopen jaar poging tot zelfdoding ondernomen 2,0 6,0 2,5 5,1 4,2 4,7 3,0 1,4 4,0 3,6 Ooit lichamelijk of geestelijk mishandeld 12,4 23,1 16,7 16,2 10,4 21,2 16,3 21,1 17,5 19,7 16,7 Ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt: - regelmatige ruzies ouders - echtscheiding - geldproblemen ouders - werkloosheid ouders 23,9 18,4 9,0 11,9 24,8 16,4 16,5 15,8 23,2 16,7 11,6 15,2 25,2 19,1 12,6 11,0 20,8 18,8 8,3 12,5 27,1 18,8 18,8 15,5 23,9 16,8 10,0 12,9 25,1 21,3 21,0 15,7 24,3 17,6 12,0 13,5-8 -

9 Welzijn (%) Alle leerlingen Noord-Holland Noord Aantal (n) Ervaren gezondheid niet zo best of slecht 2,4 4,2 2,8 3,8 4,3 3,5 2,8 2,6 3,1 3,3 Eén of meer chronische aandoeningen 30,4 45,3 36,1 39,7 42,2 42,0 34,0 38,8 38,8 37,9 Eén of meer allergieën 31,2 35,3 32,4 34,1 31,0 35,0 33,2 32,1 32,4 33,2 Psychisch ongezond 12,0 26,6 17,2 21,6 23,0 20,5 17,4 17,7 21,0 19,4 Verhoogd risico op: - sociaal-emotionele problemen (totaal) - emotionele problemen - gedragsproblemen - problemen met leeftijdsgenoten - hyperactiviteit - problemen met prosociaal gedrag 10,7 3,8 14,7 13,2 26,6 21,6 16,8 16,7 8,2 12,4 27,8 8,3 14,2 9,6 12,1 12,8 28,5 15,2 13,4 11,0 10,7 12,8 25,8 14,6 20,4 10,5 18,1 19,9 30,8 22,6 16,9 11,6 14,4 15,2 31,9 17,2 9,7 9,5 7,3 8,8 23,4 10,8 13,2 8,9 14,3 13,1 25,5 17,5 14,2 11,3 11,8 1 27,5 13,3 13,8 10,3 11,4 12,8 27,2 14,9 Afgelopen jaar weleens over zelfdoding gedacht 13,4 22,3 17,4 18,4 23,8 20,3 14,3 18,9 19,9 17,9 Afgelopen jaar poging tot zelfdoding ondernomen 1,8 3,6 2,6 2,9 5,6 3,7 1,1 2,9 3,4 2,7 Ooit lichamelijk of geestelijk mishandeld 18,5 24,4 20,4 22,6 25,3 23,5 19,0 22,5 23,7 2 Ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt: - regelmatige ruzies ouders - echtscheiding - geldproblemen ouders - werkloosheid ouders 22,7 20,4 10,4 14,1 30,7 23,3 17,3 19,6 25,3 2 13,0 16,5 28,3 22,3 14,8 17,2 30,9 26,1 17,2 17,5 32,3 25,7 16,7 18,0 22,3 18,3 11,2 16,1 29,4 21,9 16,1 17,1 26,7 21,9 13,9 16,9-9 -

10 Tabellen Emovo 2014/2015 Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu Voeding en bewegen (%) Leerlingen Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu totaal 2005 Aantal (n) Ontbijt 5 dagen per week 92,0 83,6 90,9 86,0 97,9 83,3 88,6 78,9 82,2 89,0 88,6 Groente eten 5 dagen per week 37,5 42,5 37,6 41,9 31,3 34,5 43,6 34,0 35,4 37,7 39,5 Fruit eten 5 dagen per week 43,5 56,0 51,3 44,1 45,8 48,8 49,0 36,9 38,0 46,0 48,5 Drinkt dagelijks water 74,0 78,4 73,1 79,4 72,9 73,8 77,2 X X 68,3 75,7 Gemiddeld 1 uur per dag bewegen 87,6 72,4 82,3 80,1 83,3 82,4 80,7 X 70,9 67,9 8 Lid van sportvereniging 85,6 79,9 83,3 83,1 91,7 81,2 82,2 65,3 73,5 77,7 83,3 Veel computeren/tv kijken ( 2 uur per dag ) 45,8 35,3 41,4 4 41,7 50,6 37,8 X 58,7 41,7 41,6-10 -

11 Voeding en bewegen (%) Alle leerlingen Noord-Holland Noord Aantal (n) Ontbijt 5 dagen per week 88,3 81,7 86,7 83,2 73,8 82,0 90,6 84,0 85,0 85,0 Groente eten 5 dagen per week 30,4 36,0 33,1 33,3 27,5 28,9 37,6 31,9 32,6 33,2 Fruit eten 5 dagen per week 31,6 38,7 36,9 33,4 31,9 30,5 38,9 36,1 34,4 35,2 Drinkt dagelijks water 63,4 64,4 62,0 65,7 51,6 58,2 71,3 64,5 63,9 Gemiddeld 1 uur per dag bewegen 75,7 66,4 75,1 66,8 65,2 70,7 73,3 68,3 68,0 71,0 Lid van sportvereniging 76,4 72,5 77,3 71,4 61,3 73,3 80,0 70,5 72,6 74,4 Veel computeren/tv kijken ( 2 uur per dag ) 54,8 43,2 47,9 50,0 56,0 52,2 44,6 62,3 52,7 48,9-11 -

12 Tabellen Emovo 2014/2015 Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu Genotmiddelen (%) Leerlingen Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu totaal 2005 Aantal (n) Weleens gerookt 17,0 13,4 7,1 27,9 8,3 20,2 15,3 20,7 15,6 Regelmatig roken (minstens 1 per week) 4,0 3,0 6,6 2,1 2,4 4,5 15,6 8,8 3,7 3,6 Weleens waterpijp gerookt 20,0 11,9 10,7 25,7 18,8 20,2 14,9 20,3 16,8 Afgelopen maand waterpijp gerookt 4,0 2,2 3,6 2,9 2,1 8,3 5,7 3,3 Ooit alcohol gedronken 32,7 24,2 12,2 53,7 4,2 28,9 35,5 66,2 45,7 32,8 29,3 Actueel alcohol gebruik (afgelopen maand) 21,6 10,7 3,6 37,3 0,0 18,1 21,1 6 35,1 19,3 17,3 Binge drinken (afgelopen mnd 5 drankjes bij 1 gelegenheid) 9,6 8,3 1,0 20,5 0,0 9,8 11,1 43,6 22,3 11,8 9,1 Ooit aangeschoten of dronken geweest 19,7 13,6 3,1 37,6 0,0 19,5 20,5 51,2 30,3 15,2 17,3 Aangeschoten of dronken geweest afgelopen maand 9,1 6,1 0,5 18,0 0,0 6,1 10,5 30,2 15,2 9,5 7,9 Ouders positief over alcoholgebruik* 49,2 56,3 29,2 58,6 0,0 59,1 50,7 51,0 51,6 Ooit softdrugs gebruikt 7,6 2,2 1,0 11,9 0,0 6,1 6,4 28,0 14,5 6,3 5,4 Softdrugs gebruikt afgelopen maand 3,5 2,2 1,0 6,0 3,5 1,2 4,5 16,3 6,5 0,7 3,0 Softdrugs aangeboden gekregen op school 5,1 3,0 2,0 7,5 0,0 2,4 6,0 3,0 4,2 Ooit harddrugs gebruikt 0,0 0,5 0,0 0,0 2,4 2,0 0,9 Harddrugs gebruikt afgelopen maand 1,0 0,0 0,5 0,7 0,0 0,0 1,0 3,3 0,6 1,0 0,6 *ouders keuren alcoholgebruik goed of zeggen er niets van; heeft alleen betrekking op de jongeren die alcohol drinken

13 Genotmiddelen (%) Alle leerlingen Noord-Holland Noord Aantal (n) Weleens gerookt 29,6 26,7 17,3 39,1 39,8 35,9 19,9 31,3 28,1 Regelmatig roken (minstens 1 per week) 8,5 7,1 3,0 12,6 14,6 10,7 3,8 14,2 8,9 7,8 Weleens waterpijp gerookt 31,6 23,9 16,8 38,6 35,5 33,8 21,7 28,1 27,7 Afgelopen maand waterpijp gerookt 9,9 6,3 5,2 11,0 11,3 10,5 5,7 10,1 8,1 Ooit alcohol gedronken 46,4 42,2 23,1 65,4 49,8 53,1 37,7 62,2 50,5 44,3 Actueel alcohol gebruik (afgelopen maand) 33,1 31,3 12,1 52,2 36,6 39,4 26,9 49,8 38,8 32,2 Binge drinken (afgelopen mnd 5 drankjes bij 1 gelegenheid) 22,4 20,6 6,8 36,1 28,8 26,9 16,1 36,8 27,0 2 Ooit aangeschoten of dronken geweest 28,0 27,0 8,4 46,6 30,9 34,3 22,8 42,3 32,2 27,5 Aangeschoten of dronken geweest afgelopen maand 17,1 15,8 3,7 29,1 19,1 20,2 13,5 24,7 20,3 16,4 Ouders positief over alcoholgebruik* 52,9 52,0 39,4 57,0 53,8 50,8 53,0 58,2 52,4 Ooit softdrugs gebruikt 12,8 9,3 2,7 19,4 13,2 14,5 8,4 17,8 1 11,0 Softdrugs gebruikt afgelopen maand 6,8 3,9 1,2 9,4 7,0 6,5 4,1 7,9 5,8 5,3 Softdrugs aangeboden gekregen op school 10,1 4,2 2,5 11,8 7,1 10,9 5,2 7,3 7,1 Ooit harddrugs gebruikt 2,5 0,8 3,1 3,4 2,4 1,3 3,2 2,8 2,0 Harddrugs gebruikt afgelopen maand 1,2 0,7 0,4 1,4 1,2 1,3 0,6 1,4 1,2 0,9 *ouders keuren alcoholgebruik goed of zeggen er niets van; heeft alleen betrekking op de jongeren die alcohol drinken

14 Tabellen Emovo 2014/2015 Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu Sociale media, gamen, internetervaringen en gehoorschade (%) Leerlingen Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu totaal 2005 Aantal (n) Problematisch gebruik sociale media 3,0 9,7 7,1 3,7 2,1 10,6 4,5 7,7 5,7 Problematisch gamen 4,0 0,7 2,0 3,7 0,0 5,9 2,0 5,3 2,7 Wordt gepest via internet 8,1 6,5 0,7 4,2 5,7 3,5 7,3 4,2 Pest zelf anderen via internet 4,5 3,0 5,0 2,2 8,3 4,6 2,5 2,0 3,9 Internetervaringen: - Kreeg een compliment - Kreeg verkering - Is beledigd - Is belachelijk gemaakt - Is gepest - Kreeg ongewenst seksueel voorstel - Zijn tegen de zin foto s of filmpjes verspreid - Heeft voor de webcam borsten, billen of geslachtsdelen laten zien/iets seksueels gedaan 88,5 2 35,5 22,5 5,0 7,0 9,5 1,0 89,6 20,9 32,1 19,4 11,2 17,2 10,4 3,0 88,3 24,4 34,0 20,3 9,1 9,1 11,7 89,7 16,9 34,6 22,8 5,1 14,0 6,6 2,2 89,6 33,3 31,3 18,8 10,4 6,3 8,3 0,0 89,3 28,6 31,0 20,2 9,5 17,9 8,3 1,2 88,6 15,3 36,1 22,3 5,9 9,4 10,9 2,5 91,3 19,3 32,3 22,7 6,0 10,3 13,3 2,0 88,9 21,3 34,1 21,3 7,5 11,1 9,9 3,0 Zet volume koptelefoon hard 25,3 14,8 2 20,2 32,6 25,0 16,1 20,0 20,9-14 -

15 Sociale media, gamen, internetervaringen en gehoorschade (%) Alle leerlingen Noord-Holland Noord Aantal (n) Problematisch gebruik sociale media 5,0 12,4 9,2 8,3 12,6 10,1 6,7 9,5 8,8 Problematisch gamen 11,0 1,3 6,5 5,7 6,7 6,9 5,5 6,6 6,1 Wordt gepest via internet 3,4 6,2 6,0 3,7 8,4 5,2 3,3 5,9 4,8 Pest zelf anderen via internet 4,5 3,3 3,9 3,9 6,6 4,6 2,5 4,5 3,9 Internetervaringen: - Kreeg een compliment - Kreeg verkering - Is beledigd - Is belachelijk gemaakt - Is gepest - Kreeg ongewenst seksueel voorstel - Zijn tegen de zin foto s of filmpjes verspreid - Heeft voor de webcam borsten, billen of geslachtsdelen laten zien/iets seksueels gedaan 85,5 22,4 38,6 26,7 8,3 8,3 12,5 2,8 92,3 20,2 32,2 21,1 9,2 15,9 12,3 2,1 88,8 23,3 36,1 22,8 10,1 9,6 12,9 89,1 19,2 34,6 25,0 7,4 14,8 11,8 3,4 88,1 38,5 37,6 27,3 15,3 17,4 11,1 3,4 89,8 24,5 39,6 27,1 10,2 13,9 12,9 3,0 88,8 13,4 32,3 20,9 5,6 9,3 12,6 1,8 89,2 20,4 36,8 25,4 10,0 13,0 12,1 2,7 89,0 21,3 35,3 23,9 8,8 12,1 12,4 2,4 Zet volume koptelefoon hard 21,7 17,6 17,3 21,8 29,5 23,7 13,8 20,7 19,5-15 -

16 Tabellen Emovo 2014/2015 Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu Seksualiteit (%) Leerlingen Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu totaal 2005 Aantal (n) Ervaring met geslachtsgemeenschap 17,7 9,1 8,6 22,0 10,4 15,9 14,5 25,7 21,3 14,0 14,2 Geslachtsgemeenschap met meerdere partners* 70,4 28,6 50,0 66,7 50,0 76,9 52,6 64,3 53,5 57,1 61,8 Niet altijd condoom gebruikt* 45,7 41,7 29,4 55,2 20,0 46,2 48,3 44,6 33,8 52,4 44,7 Weleens ongewenste seksuele ervaring gehad 3,0 11,3 6,1 6,7 6,3 7,1 6,0 6,0 5,8 7,7 6,3 Positieve houding ten aanzien van homoseksualiteit 63,1 82,1 72,6 67,9 64,6 56,1 78,2 46,6 46,8 66,0 70,8 Van mening dat je op school eerlijk kunt uitkomen voor homoseksualiteit 16,8 23,9 18,4 21,6 18,8 17,1 20,9 19,1 19,6 *van de leerlingen met ervaring met geslachtsgemeenschap

17 Seksualiteit (%) Alle leerlingen Noord-Holland Noord Aantal (n) Ervaring met geslachtsgemeenschap 14,8 13,7 3,8 24,7 21,2 18,0 10,0 21,1 16,0 14,3 Geslachtsgemeenschap met meerdere partners* 64,7 46,8 53,7 55,8 67,1 55,4 47,2 50,5 55,8 55,6 Niet altijd condoom gebruikt* 42,7 53,0 39,0 49,1 45,6 48,0 49,1 46,2 51,8 47,7 Weleens ongewenste seksuele ervaring gehad 3,5 6,9 3,3 7,2 7,0 6,4 3,9 7,1 5,8 5,2 Positieve houding ten aanzien van homoseksualiteit 59,2 82,2 71,1 70,7 68,5 69,3 72,5 50,0 68,1 70,9 Van mening dat je op school eerlijk kunt uitkomen voor homoseksualiteit 20,6 28,6 20,9 28,5 16,1 20,7 29,7 22,3 24,7 *van de leerlingen met ervaring met geslachtsgemeenschap

Gemeente Zaanstad en Molenwerf

Gemeente Zaanstad en Molenwerf Gemeente en Molenwerf Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Zaanstad Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zaanstad. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Gemeente Oostzaan. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Oostzaan. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Oostzaan Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Oostzaan. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Zeevang Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zeevang. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

Gemeente Beemster. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Beemster. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Beemster Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Beemster. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Gemeente Purmerend. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Purmerend. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: 1. De samenvatting met daarin per onderwerp

Nadere informatie

Gemeente Edam-Volendam

Gemeente Edam-Volendam Gemeente Edam-Volendam Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Edam-Volendam. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting

Nadere informatie

Gemeente Waterland. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Waterland. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Waterland Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Waterland. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede Gemeente Resultaten voor gemeente en regio Kennemerland Regio N=9.98 Ervaren gezondheid en aandoeningen Voelt zich gezond 84 83 Heeft minstens chronische aandoening, vastgesteld door arts 3 3 Heeft allergie,

Nadere informatie

Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2015/2016

Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2015/2016 Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap? Schoolrapportage Emovo 2015/2016 Inleiding In de periode augustus tot en met december 2015 is voor de 5 e keer Emovo uitgevoerd onder 2 e

Nadere informatie

Hoe gaat het met de leerlingen van Regius College Wilhelminalaan? Schoolrapportage Emovo 2015/2016

Hoe gaat het met de leerlingen van Regius College Wilhelminalaan? Schoolrapportage Emovo 2015/2016 Hoe gaat het met de leerlingen van Wilhelminalaan? Schoolrapportage Emovo 2015/2016 Inleiding In de periode augustus tot en met december 2015 is voor de 5 e keer Emovo uitgevoerd onder 2 e en 4 e klassers

Nadere informatie

Hoe gaat het met de leerlingen van Regius College VMBO en Praktijkonderwijs? Schoolrapportage Emovo 2015/2016

Hoe gaat het met de leerlingen van Regius College VMBO en Praktijkonderwijs? Schoolrapportage Emovo 2015/2016 Hoe gaat het met de leerlingen van VMBO en Praktijkonderwijs? Schoolrapportage Emovo 2015/2016 Inleiding In de periode augustus tot en met december 2015 is voor de 5 e keer Emovo uitgevoerd onder 2 e en

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Enkhuizen? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014

Hoe gaat het met de jongeren in Enkhuizen? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Hoe gaat het met de jongeren in? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Voor een onderbouwd jeugdgezondheidsbeleid is onder andere inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongeren in de

Nadere informatie

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Wat is E-MOVO q Onderzoek onder 2 e en 4 e klassers, nu 3 e keer q Vragenlijst wordt digitaal in klas ingevuld

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren op Texel? Jeugdmonitor Emovo 2016/2017

Hoe gaat het met de jongeren op Texel? Jeugdmonitor Emovo 2016/2017 Hoe gaat het met de jongeren op Teel? Jeugdmonitor Emovo 2016/2017 Inleiding In de periode september tot en met december 2016 is voor de 6e keer Emovo uitgevoerd onder 2e en 4e klassers van scholen voor

Nadere informatie

Pascal Zuid Vmbo Emovo 2013-2014

Pascal Zuid Vmbo Emovo 2013-2014 Pascal Zuid Emovo 2013-2014 Voor een goed gezondheidsbeleid is inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de van uw. GGD Zaanstreek-Waterland verzamelt deze gegevens met de Jeugdgezondheidsmonitor

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Noord-Holland Noord? Jeugdmonitor Emovo 2016/2017

Hoe gaat het met de jongeren in Noord-Holland Noord? Jeugdmonitor Emovo 2016/2017 Hoe gaat het met de jongeren in Noord-Holland Noord? Jeugdmonitor Emovo 2016/2017 Inleiding In de periode september tot en met december 2016 is voor de 6e keer Emovo uitgevoerd onder 2e en 4e klassers

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Noord-Holland Noord? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014

Hoe gaat het met de jongeren in Noord-Holland Noord? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Hoe gaat het met de jongeren in NoordHolland Noord? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Voor een onderbouwd jeugdgezondheidsbeleid is onder andere inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren op Texel? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014

Hoe gaat het met de jongeren op Texel? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Hoe gaat het met de jongeren op? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Voor een onderbouwd jeugdgezondheidsbeleid is onder andere inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongeren in de

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Den Helder? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014

Hoe gaat het met de jongeren in Den Helder? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Hoe gaat het met de jongeren in? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Voor een onderbouwd jeugdgezondheidsbeleid is onder andere inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongeren in de

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Castricum? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014

Hoe gaat het met de jongeren in Castricum? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Hoe gaat het met de jongeren in? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Voor een onderbouwd jeugdgezondheidsbeleid is onder andere inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongeren in de

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Langedijk? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014

Hoe gaat het met de jongeren in Langedijk? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Hoe gaat het met de jongeren in? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Voor een onderbouwd jeugdgezondheidsbeleid is onder andere inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongeren in de

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Alkmaar*? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014

Hoe gaat het met de jongeren in Alkmaar*? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Hoe gaat het met de jongeren in *? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Voor een onderbouwd jeugdgezondheidsbeleid is onder andere inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongeren in

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Heiloo? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014

Hoe gaat het met de jongeren in Heiloo? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Hoe gaat het met de jongeren in? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Voor een onderbouwd jeugdgezondheidsbeleid is onder andere inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongeren in de

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Stede Broec? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014

Hoe gaat het met de jongeren in Stede Broec? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Hoe gaat het met de jongeren in? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Voor een onderbouwd jeugdgezondheidsbeleid is onder andere inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongeren in de

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Hoorn? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014

Hoe gaat het met de jongeren in Hoorn? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Hoe gaat het met de jongeren in? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Voor een onderbouwd jeugdgezondheidsbeleid is onder andere inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongeren in de

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Medemblik? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014

Hoe gaat het met de jongeren in Medemblik? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Hoe gaat het met de jongeren in? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Voor een onderbouwd jeugdgezondheidsbeleid is onder andere inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongeren in de

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Bergen? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014

Hoe gaat het met de jongeren in Bergen? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Hoe gaat het met de jongeren in Bergen? Jeugdmonitor Emovo 2013/2014 Voor een onderbouwd jeugdgezondheidsbeleid is onder andere inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongeren

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Den Helder? Jeugdmonitor Emovo 2015/2016

Hoe gaat het met de jongeren in Den Helder? Jeugdmonitor Emovo 2015/2016 Hoe gaat het met de jongeren in Den Helder? Jeugdmonitor Emovo 2015/2016 Inleiding In de periode augustus tot en met december 2015 is voor de 5 e keer Emovo uitgevoerd onder 2 e en 4 e klassers van scholen

Nadere informatie

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Waterland en de regio (%) Waterland 209 scholieren

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Waterland en de regio (%) Waterland 209 scholieren Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Waterland Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo In dit tabellenboek vindt u: 1. overgewichtcijfers van de leerlingen van het voortgezet onderwijs (v.o.); 2. de resultaten van de Jeugdmonitor van GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Gemeente Oostzaan Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Oostzaan Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo In dit tabellenboek vindt u: 1. overgewichtcijfers van de leerlingen van het voortgezet onderwijs (v.o.); 2. de resultaten van de Jeugdmonitor van GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

gemeentebestuur VERZONDEH De gemeenteraad van Purmerend datum 2 juli 2015 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

gemeentebestuur VERZONDEH De gemeenteraad van Purmerend datum 2 juli 2015 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk gemeentebestuur PURMEREND Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 De gemeenteraad van Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1209930 Betreft: resultaten jeugdmonitor

Nadere informatie

E-MOVO 2010: gezondheid, welzijn en leefstijl. Een scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs

E-MOVO 2010: gezondheid, welzijn en leefstijl. Een scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs E-MOVO 2010: gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in zaanstreek-waterland Een scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Voorwoord

Nadere informatie

Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs

Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs Elektronische Monitor en Voorlichting Onderzoek In het najaar

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Noord-Holland Noord? Jeugdmonitor Emovo 2015/2016

Hoe gaat het met de jongeren in Noord-Holland Noord? Jeugdmonitor Emovo 2015/2016 Hoe gaat het met de jongeren in Noord-Holland Noord? Jeugdmonitor Emovo 2015/2016 Inleiding In de periode augustus tot en met december 2015 is voor de 5 e keer Emovo uitgevoerd onder 2 e en 4 e klassers

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Hollands Kroon? Jeugdmonitor Emovo 2015/2016

Hoe gaat het met de jongeren in Hollands Kroon? Jeugdmonitor Emovo 2015/2016 Hoe gaat het met de jongeren in Hollands Kroon? Jeugdmonitor Emovo 2015/2016 Inleiding In de periode augustus tot en met december 2015 is voor de 5 e keer Emovo uitgevoerd onder 2 e en 4 e klassers van

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID

PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID IJsselland PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID Jongerenmonitor 20 92% normaal risico op psychosociale problemen.3 jongeren School Klas 2 13-1 jaar Klas - jaar 86% goede ervaren gezondheid %* is op school gepest *van

Nadere informatie

Hoe gaat het met de jongeren in Bergen? Jeugdmonitor Emovo 2015/2016

Hoe gaat het met de jongeren in Bergen? Jeugdmonitor Emovo 2015/2016 Hoe gaat het met de jongeren in Bergen? Jeugdmonitor Emovo 2015/2016 Inleiding In de periode augustus tot en met december 2015 is voor de 5 e keer Emovo uitgevoerd onder 2 e en 4 e klassers van scholen

Nadere informatie

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTERAPPORTAGE EMOVO 2009/2010 JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTE HOORN EMOVO 2009/2010 Auteurs: Corrien Waardenburg, epidemioloog Esther Duin-de Boer,

Nadere informatie

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTERAPPORTAGE EMOVO 2009/2010 JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTE NIEDORP EMOVO 2009/2010 Auteurs: Corrien Waardenburg, epidemioloog Esther Duin-de Boer,

Nadere informatie

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTERAPPORTAGE EMOVO 2009/2010 JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTE ENKHUIZEN EMOVO 2009/2010 Auteurs: Corrien Waardenburg, epidemioloog Esther Duin-de Boer,

Nadere informatie

Provinciaal rapport. Resultaten jeugdgezondheidsonderzoek S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d

Provinciaal rapport. Resultaten jeugdgezondheidsonderzoek S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d Provinciaal rapport Resultaten jeugdgezondheidsonderzoek 2015 S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d Tabellenboek Tabellenboek bij het Jeugdgezondheidsonderzoek 2015 De tabellen in deze bijlage

Nadere informatie

Tabellenboek. GO Jeugd 2012

Tabellenboek. GO Jeugd 2012 Tabellenboek GO Jeugd 2012 Tabellenboek GO Jeugd 2012 Leeswijzer... 5 Respons per gemeente...6 Ervaren gezondheid...7 Belemmering door ziekte/aandoening...8 Indicatieve score psychosociale problematiek...9

Nadere informatie

totaal 2011 6888 7403 7349 7065 7128 7283 14414 13719 12924 14414 Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje

totaal 2011 6888 7403 7349 7065 7128 7283 14414 13719 12924 14414 Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje Tabellenboek E-MOVO regio GGD, oktober 2012 Toelichting: In de eerste zeven kolommen worden de resultaten van de regio weergegeven, uitgesplitst naar onderwijsniveau, klas en geslacht, en. De laatste drie

Nadere informatie

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Purmerend.

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Purmerend. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Purmerend Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTERAPPORTAGE EMOVO 2009/2010 JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTE TEXEL EMOVO 2009/2010 Auteurs: Corrien Waardenburg, epidemioloog Esther Duin-de Boer,

Nadere informatie

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam.

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Edam-Volendam Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST 2011 Tabellen alcoholgebruik jongeren Staphorst Nooit alcohol gedronken ja 33,3% 37,6% 74,4% 12,7% 35,3% nee 66,7% 62,4% 25,6% 87,3% 64,7% Drink bier ja 67,8%

Nadere informatie

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt.

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt. IJsselland GENOTMIDDELEN Jongerenmonitor 1 4% ooit alcohol gedronken.163 jongeren School Klas 13-14 jaar Klas 4 1-16 jaar 4% weleens gerookt % ooit wiet gebruikt Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Tabellenboek jongerenmonitor Olst-Wijhe

Tabellenboek jongerenmonitor Olst-Wijhe Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Olst-Wijhe Algemeen Olst-Wijhe Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 185 181 366 10163 Geslacht jongen 52 51 52 49 meisje 48 49 48 51 Etniciteit

Nadere informatie

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen JEUGDMONITOR 2015-2016 12 t/m 18-jarigen Tabellenboek Regio Zuidoost-Brabant Inhoud Leeswijzer Tabel 1: Kernindicatoren regio Zuidoost-Brabant naar leeftijd en geslacht Tabel 2: Kernindicatoren regio

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN DEVENTER

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN DEVENTER TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN DEVENTER 2011 jongen meisje 12-15 16-23 totaal Nooit alcohol gedronken ja 40,1% 38,3% 86,3% 16,6% 39,2% nee 59,9% 61,7% 13,7% 83,4% 60,8% Drink bier ja 65,8% 21,0% 9,6%

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Zwolle Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 1181 1116 2297 10163 Geslacht jongen 49 47 48 49 meisje 51 53 52 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Zwartewaterland Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 303 309 612 10163 Geslacht jongen 54 48 51 49 meisje 46 52 49 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Kampen Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 630 664 1294 10163 Geslacht jongen 49 50 49 49 meisje 51 50 51 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje

Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje Tabellenboek E-MOVO gemeente GGD Gelre-IJssel, November 2012 Dit tabellenboek hoort bij het rapport: 'Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe Resultaten van

Nadere informatie

Het jongerenonderzoek 2013

Het jongerenonderzoek 2013 Het jongerenonderzoek 2013 Indicatoren naar leerjaar, onderwijsvorm en geslacht Bijlage bij het rapport "De Limburgse resultaten in vogelvlucht" Fysieke gezondheid en leefstijl Indicatoren naar leerjaar,

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Dalfsen Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 334 356 690 10163 Geslacht jongen 50 54 52 49 meisje 50 46 48 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Opvallende resultaten gemeente rapporten Gezondheidsmonitor Jeugd 2015

Opvallende resultaten gemeente rapporten Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 Opvallende resultaten gemeente rapporten Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 Tabel 1: Aantal respondenten per gemeente naar leerjaar en opleidingsniveau gemeente KLAS vmbo havo vwo totaal klas 2 totaal klas

Nadere informatie

Themarapport. Gezonde Leefstijl. Voortgezet onderwijs. april 2008. Inleiding. Roken

Themarapport. Gezonde Leefstijl. Voortgezet onderwijs. april 2008. Inleiding. Roken Themarapport Voortgezet onderwijs NR Gezonde Leefstijl april 008 De Jeugdmonitor Zeeland is een samenwerkingsverband van de Provincie Zeeland, de 13 Zeeuwse gemeenten en verschillende instellingen die

Nadere informatie

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Noordwijkerhout totaal geslacht leeftijd

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Dominicus College. Dominicus College

Dominicus College. Dominicus College E-MOVO in cijfers: tabellenboek voor scholen, behorend bij E-MOVO onderzoek /2016, GGD Gelderland Zuid Toelichting: De 'N' bovenaan de tabelkoppen betekent het aantal leerlingen waarop de vraag betrekking

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zaanstad Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zaanstad Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zaanstad Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de gezondheid van de scholieren

Nadere informatie

SEKSUEEL GEDRAG. Jongerenmonitor % geslachtsgemeenschap. Klas 2. Klas 4. 55% altijd een condoom gebruikt

SEKSUEEL GEDRAG. Jongerenmonitor % geslachtsgemeenschap. Klas 2. Klas 4. 55% altijd een condoom gebruikt IJsselland SEKSUEEL GEDRAG Jongerenmonitor 2015 7% geslachtsgemeenschap gehad 10.163 jongeren School Klas 2 13-14 jaar Klas 4 15-16 jaar 49% negatieve houding homoseksualiteit 55% altijd een condoom gebruikt

Nadere informatie

Tabellenboek Hoe gezond ben jij?

Tabellenboek Hoe gezond ben jij? Tabellenboek Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs Schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding, opzet en onderzoekspopulatie... 3 2 Lichamelijke gezondheid...

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NIEUWKOOP versie 2/

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NIEUWKOOP versie 2/ KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NIEUWKOOP versie 2/11-03-2014 De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Nieuwkoop totaal geslacht leeftijd totaal HM

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE HEEMSKERK SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE HEEMSKERK Een onderzoek naar

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 4 jaar Jongerenmonitor In 0 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Schooljaar 2014-2015

Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Schooljaar 2014-2015 Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs Schooljaar 2014-2015 Hoe gezond ben jij? De gemeente Utrecht verzamelt middels de vragenlijst Hoe gezond ben jij?

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE BEVERWIJK SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE BEVERWIJK Een onderzoek naar

Nadere informatie

Tabellenboek E-MOVO 2015 regio Noord- en Oost-Gelderland GGD Noord- en Oost-Gelderland, voorjaar 2016

Tabellenboek E-MOVO 2015 regio Noord- en Oost-Gelderland GGD Noord- en Oost-Gelderland, voorjaar 2016 Tabellenboek E-MOVO regio Noord- en Oost-Gelderland GGD Noord- en Oost-Gelderland, voorjaar 2016 Toelichting De totale resultaten van de regio Noord- en Oost-Gelderland () zijn af te lezen in de vetgedrukte

Nadere informatie

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel In onderstaande tabellen zijn cijfers weergegeven met betrekking tot de gezondheid van Friezen in de gemeente Leeuwarderadeel. Daarnaast vindt u ook

Nadere informatie

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013 Samenvatting Losser Versie 1, oktober 2013 Lage SES, bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Losser In de gemeente Losser wonen 22.552 mensen; 11.324 mannen en 11.228 vrouwen. Als we de verschillende

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid D.

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 420 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

HOE GEZOND IS ONZE JEUGD?

HOE GEZOND IS ONZE JEUGD? HOE GEZOND IS ONZE JEUGD? Resultaten van de Jeugdgezondheidsmonitor voor leerlingen van klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs in de regio Midden-Nederland 2011/2012 Lokale Schoolkrachtcijfers op www.ggdatlas.nl

Nadere informatie

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Deventer

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Deventer [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 448 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Jeugd in Noordenveld

Jeugd in Noordenveld Jeugd in Resultaten van het Jeugdonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd Februari 2015 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

98% (voldoende) weerbaar. 93% geeft aan dat hun gezondheid (zeer) goed is. Hoe gezond zijn de jongeren van Westvoorne? 89% 94% In de regio.

98% (voldoende) weerbaar. 93% geeft aan dat hun gezondheid (zeer) goed is. Hoe gezond zijn de jongeren van Westvoorne? 89% 94% In de regio. Hoe gezond zijn de jongeren van Westvoorne? 52 Vmbo 2e klas 26 Vmbo 4e klas 26 Havo 2e klas 14 Havo 4e klas 28 Vwo 2e klas 7 Vwo 4e klas Dit gemeenterapport geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE VELSEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE VELSEN Een onderzoek naar de gezondheid,

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE HEEMSTEDE SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE HEEMSTEDE Een onderzoek naar

Nadere informatie

GEZONDHEID, WELZIJN EN LEEFSTIJL VAN JONGEREN. Regio Gelderland Midden

GEZONDHEID, WELZIJN EN LEEFSTIJL VAN JONGEREN. Regio Gelderland Midden GEZONDHEID, WELZIJN EN LEEFSTIJL VAN JONGEREN Regio Gelderland Midden Resultaten van het E-MOVO onderzoek 2007 INLEIDING Een kerntaak van de sector Volksgezondheid van Hulpverlening Gelderland Midden,

Nadere informatie

Tabellenboek Emovo. Elektronische monitor en voorlichting 2013-2014

Tabellenboek Emovo. Elektronische monitor en voorlichting 2013-2014 Tabellenboek Emovo Elektronische monitor en voorlichting 2013-2014 Algemene toelichting In het najaar van 2013 is opnieuw het regionale onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl onder leerlingen

Nadere informatie

940/0 (voldoende) weerbaar. 3/0. heeft een. Hoe gezond zijn de jongeren van Krimpen aan de IJssel? Gezondheid. Opkomen voor jezelf.

940/0 (voldoende) weerbaar. 3/0. heeft een. Hoe gezond zijn de jongeren van Krimpen aan de IJssel? Gezondheid. Opkomen voor jezelf. 2e klas Hoe gezond zijn de jongeren van Krimpen aan de IJssel? Dit gemeenterapport geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren in het regulier voortgezet onderwijs. De gegevens

Nadere informatie

tot 24 jaar Monitor jongeren 12

tot 24 jaar Monitor jongeren 12 Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Losser

Kernboodschappen Gezondheid Losser Kernboodschappen Gezondheid Losser De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Losser epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Losser en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE UITGEEST SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE UITGEEST Een onderzoek naar

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE HAARLEMMERMEER SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE HAARLEMMERMEER Een onderzoek

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente In de gemeente gaven 478 ouders van ½- tot 12 jaar inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie