SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO"

Transcriptie

1 SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO REGIO KENNEMERLAND SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN

2 SCHOLIERENONDERZOEK E-movo REGIO KENNEMERLAND Een onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. HET ONDERZOEK In het najaar van 09 hebben ruim scholieren woonachtig in de regio Kennemerland meegedaan aan een vragenlijstonderzoek van de GGD, ook wel E-movo onderzoek genoemd. Leerlingen van klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs beantwoordden tijdens een lesuur op school via internet vragen over hun gezondheid, thuissituatie, leefstijl en vrije tijd. Het doel van het onderzoek is om gemeenten, scholen en de GGD inzicht te geven in de gezondheid en leefstijl van de jeugd. De regio Kennemerland omvat tien gemeenten: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. Deze factsheet bespreekt de resultaten van de deelnemende scholieren die in de regio wonen. Ook voor elk van de tien gemeenten is een factsheet opgesteld. Zowel deze regiofactsheet als de gemeentefactsheets zijn te downloaden vanaf de website van GGD Kennemerland. Daar is tevens een document te vinden met achtergrondinformatie over het onderzoek. Deelnemende scholieren Een totaal van leerlingen uit de regio Kennemerland heeft een bruikbare vragenlijst ingevuld. Geschat wordt dat dit 60% is van de tweede- en vierdeklassers die in de regio wonen. De scholieren zijn afkomstig van verschillende scholen binnen en buiten de regio. Tabel 1 toont de achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren. Tabel 1. Achtergrondgegevens deelnemende scholieren regio Kennemerland Geslacht Jongens Meisjes Klas Klas 2 Klas 4 Onderwijstype Vmbo-basis, kader, gemengd (vmbo-bkg) Vmbo-theoretische leerweg (vmbo-tl) Havo/vwo Onderwijstype naar klas Vmbo-bkg, klas 2 Vmbo-bkg, klas 4 Vmbo-tl, klas 2 Vmbo-tl, klas 4 Havo/vwo, klas 2 Havo/vwo, klas 4 Gezinssamenstelling Twee ouders (beide eigen ouders) Twee ouders (van wie één stiefouder) Co-ouders (twee huizen) Eén ouder Anders Etniciteit Autochtoon Westers allochtoon Niet-westers allochtoon Woonplaats (gemeente) Beverwijk Bloemendaal Haarlem Haarlemmerliede en Spaarnwoude Haarlemmermeer Heemskerk Heemstede Uitgeest Velsen Zandvoort Regio Kennemerland (7.674 leerlingen) aantal %

3 Van de leerlingen in de regio vindt 2% zijn gezondheid goed of heel goed, 1% antwoordt gaat wel en 3% ervaart zijn gezondheid niet zo best of slecht. Jongens oordelen positiever over hun eigen gezondheid dan meisjes. Chronische aandoeningen en allergieën De door de scholieren meest genoemde ziekten en/of aandoeningen in het jaar voorafgaand aan het onderzoek zijn: migraine of regelmatige ernstige hoofdpijn (1%), astma of bronchitis (12%), eczeem (%), chronische vermoeidheid (%), buikklachten langer dan 3 maanden (%) en ADHD (%). Het gaat hier om ziekten en/of aandoeningen die al dan niet zijn vastgesteld door een arts. Een vijfde van de leerlingen (19%) is allergisch voor pollen en/of stuifmeel (hooikoorts), 13% voor huisstof/huismijt, 12% voor bepaalde huisdieren, % voor bepaald voedsel en % voor bepaalde medicijnen. Ongevallen In de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek heeft 3% van de scholieren uit de regio een verwonding, vergiftiging of blessure opgelopen waarvoor medische behandeling nodig was. Van deze scholieren heeft 6% het letsel opgelopen tijdens het sporten, 7% in het verkeer, 4% als gevolg van geweld, 2% tijdens betaald werk en 1% als gevolg van opzettelijke zelfverwonding. Kwaliteit van leven Kwaliteit van leven is een belangrijke maat om een indruk te krijgen van de totale gezondheid en het welbevinden. Kwaliteit van leven wordt gedefinieerd als de eigen mening van een persoon over zijn functioneren op fysiek, psychisch en sociaal gebied. Ruim een kwart van de scholieren in de regio (27%) ervaart een hoge kwaliteit van leven, 4% een gemiddelde kwaliteit en 29% een lage kwaliteit. Een hoge kwaliteit van leven komt meer voor bij jongens (34%) dan bij meisjes (%) en meer bij tweede- (31%) dan bij vierdeklassers (21%). Tussen leerlingen van het vmbo en het havo/vwo is vrijwel geen verschil. Psychische gezondheid De psychische gezondheid is gemeten aan de hand van vijf vragen naar verschillende gevoelens: zenuwachtigheid, rustig voelen, neerslachtigheid, gelukkig voelen en in de put zitten (Mental Health Inventory-: MHI-). Van de scholieren uit de regio voelt 1% zich psychisch ongezond. Het gaat om meer meisjes (24%) dan jongens (11%). Van de vmbo-leerlingen voelt % zich psychisch ongezond (vmbo-bkg 22%, vmbo-tl 19%) en van de havo/vwo-leerlingen 16%. Psychosociale problematiek De psychosociale problematiek is gemeten met de SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire). In figuur 1 staat de totaalscore weergegeven en de uitkomsten op vier deelgebieden van de SDQ. In de figuur worden tevens leerlingen weergegeven die in het grensgebied zitten, in de tekst wordt op deze groep verder niet ingegaan. Van de scholieren uit de regio heeft 4% psychosociale problematiek. Psychosociale problematiek komt meer voor bij vmbo-scholieren (6%) dan bij havo/vwo-scholieren (3%). Wat betreft de deelgebieden van de SDQ kan het volgende worden opgemerkt. Meer meisjes (%) dan jongens (2%) hebben emotionele problemen. Gedragsproblemen komen juist meer voor bij jongens (9%) dan bij meisjes (%). Verder hebben 11% van de vmbo-leerlingen en % van de havo/vwo-leerlingen gedragsproblemen. Ook hyperactiviteit komt meer voor bij leerlingen van het vmbo (19%) dan van het havo/vwo (14%). Figuur 1. Psychosociale problematiek volgens de SDQ van de scholieren uit de regio (%) 0 4 totaalscore psychosociale problematiek 16 hyperactiviteit emotionele problemen grensgebied psychosociale problematiek problemen met leeftijdsgenoten gedragsproblemen Mishandeling en ongewenste seksuele ervaring Van de scholieren uit de regio geeft % aan op dit moment wel eens geestelijk mishandeld te worden, dit wil zeggen getreiterd, gekleineerd of uitgescholden. Dit gebeurt relatief vaak door een medescholier. Twee procent van de

4 Kennemerlandse scholieren geeft aan op dit moment wel eens lichamelijk te worden mishandeld. Zeven procent heeft wel eens zonder het te willen een seksuele ervaring met iemand gehad. Onder seksuele ervaring wordt verstaan: alles van zoenen, intiem betasten tot naar bed gaan. Van de scholieren uit Kennemerland wilde 3-4% bovenstaande vragen niet beantwoorden. Suïcidegedachten In de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek heeft 17% van de scholieren uit de regio er wel eens serieus over gedacht een eind te maken aan zijn leven: 11% een enkele keer, 4% af en toe, 1% vaak en eveneens 1% heel vaak. Meer meisjes (22%) dan jongens (12%) hebben suïcidale gedachten, en meer vmbo-scholieren (21%) dan havo/vwo-scholieren (14%). Binnen het vmbo gaat het om 23% van de vmbo-bkg scholieren en % van de vmbo-tl scholieren. (39%) dan bij jongens (%) en meer bij vierde- (%) dan bij tweedeklassers (%). Hierbij is niet gekeken naar de verdeling van lichaamsbeweging over de week en de intensiteit van de lichaamsbeweging. Daarmee geven bovenstaande uitkomsten niet de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) weer. Van de scholieren uit de regio sport 72% in verenigingsverband, 2% sport niet bij een sportvereniging. Meer meisjes (%) dan jongens (2%) sporten niet bij een vereniging, meer vierde- (31%) dan tweedeklassers (2%), en meer leerlingen van het vmbo (3%) dan van het havo/vwo (22%). Binnen het vmbo gaat het om 42% van de vmbo-bkg leerlingen en % van de vmbo-tl leerlingen die niet sporten bij een vereniging. SOCIAAL WELBEVINDEN Pesten op school Van de scholieren uit de regio wordt 7% regelmatig op school gepest. Meer tweede- (%) dan vierdeklassers (%) worden gepest en meer vmbo- (9%) dan havo/vwo-leerlingen (4%). Binnen het vmbo betreft het 12% van de vmbo-bkg leerlingen en 7% van de vmbo-tl leerlingen. Negen procent pest zelf regelmatig andere leerlingen op school. Meer jongens (12%) dan meisjes (6%) geven aan regelmatig te pesten, en meer leerlingen van het vmbo (13%; vmbo-bkg 1% en vmbo-tl 12%) dan van het havo/vwo (6%). Spijbelen Van de scholieren uit de regio heeft 13% minimaal één lesuur gespijbeld in de vier weken voorafgaand aan het onderzoek. Spijbelen gebeurt meer door vierde- (19%) dan door tweedeklassers (%). De figuren 2 tot en met 4 geven voor een aantal leefstijl - onder werpen de resultaten weer van scholieren uit de regio. Lichamelijke (in)activiteit Van de scholieren uit de regio beweegt 7% minder dan 3 uur, 2% tussen de 3-7 uur, en 66% meer dan 7 uur. Minder dan 7 uur bewegen komt meer voor bij vmbo-leerlingen (%; vmbo-bkg 43%, vmbo-tl 37%) dan bij havo/vwo-leerlingen (31%), meer bij meisjes Voeding Zestien procent van de scholieren uit de regio ontbijt minder dan vijf keer en voldoet daarmee niet aan de ontbijtnorm. Meer meisjes (%) dan jongens (11%) voldoen niet aan de ontbijtnorm, meer vierde- (19%) dan tweedeklassers (13%) en meer leerlingen van het vmbo (22%) dan van het havo/vwo (11%). Binnen het vmbo betreft het 26% van de vmbo-bkg leerlingen en 19% van de vmbo-tl leerlingen. Van de scholieren uit de regio eet 62% niet elke dag groente en eveneens 62% eet niet elke dag fruit. De fruitnorm van minstens twee stuks fruit per dag wordt door 4% niet gehaald. Roken Veertien procent van de scholieren uit de regio rookt wekelijks (minstens één keer ). Meer vierdeklassers (21%) dan tweedeklassers (%) roken wekelijks, en meer vmbo-leerlingen (21%) dan havo/vwo-leerlingen (9%). Het gaat om 23% van de vmbo-bkg leerlingen en 19% van de vmbo-tl leerlingen.

5 Figuur 2. Leefstijl van scholieren uit de regio naar schooltype (%) regio vmbo regio havo/vwo beweegt < 7 uur ontbijt < dagen rookt wekelijks alcohol gedronken binge-drinken hasj of wiet gebruikt ooit harddrugs gebruikt geslachtsgemeenschap gehad Alcohol In de maand voorafgaand aan het onderzoek heeft 44% van de scholieren uit de regio alcohol gedronken ( actuele drinkers ) en is 21% van alle scholieren dronken/aangeschoten geweest. Actueel drinken gebeurt meer door vierde- (69%) dan door tweedeklassers (23%) en meer door leerlingen van het vmbo (49%; vmbo-bkg 1% en vmbo-tl 47%) dan van het havo/vwo (%). Drie op de tien scholieren uit de regio (29%) hebben in de maand vóór het onderzoek tenminste eenmaal vijf of meer drankjes gedronken bij één gelegenheid. Dit wordt bingedrinken genoemd. Binge-drinken komt meer voor bij vierde- (4%) dan bij tweedeklassers (14%) en meer bij leerlingen van het vmbo (37%) dan van het havo/vwo (24%). Binnen het vmbo betreft het 41% van de vmbo-bkg leerlingen en 33% van de vmbo-tl leerlingen. Van de binge-drinkers uit de regio vindt een grote meerderheid (7%) van zichzelf dat hij/zij niet teveel drinkt. De scholieren die in de maand vóór het onderzoek alcohol hebben gedronken noemen als locaties of gelegenheden waar ze alcohol drinken het meest: bij anderen thuis (4%), in een discotheek (42%), thuis, met anderen (39%), in een café, bar, snackbar of op een terras (2%), op straat, in een park of ergens anders buiten (24%) en op een schoolfeest (14%). Vijf procent van de scholieren geeft aan thuis, alleen te drinken. Vier op de tien actuele drinkers uit de regio (39%) zeggen dat hun ouders het goed vinden dat ze alcohol drinken. Figuur 3. Leefstijl van scholieren uit de regio naar klas (%) regio klas 2 regio klas beweegt < 7 uur ontbijt < dagen rookt wekelijks alcohol gedronken binge-drinken hasj of wiet gebruikt ooit harddrugs gebruikt geslachtsgemeenschap gehad

6 Figuur 4. Leefstijl van scholieren uit de regio naar geslacht (%) jongens meisjes beweegt < 7 uur ontbijt < dagen rookt wekelijks alcohol gedronken binge-drinken hasj of wiet gebruikt ooit harddrugs gebruikt geslachtsgemeenschap gehad gebruikt: 2% gebruikte xtc, 1% gebruikte cocaïne, 1% amfetaminen, 1% lsd en minder dan 1% heroïne. Meer vierde- (4%) dan tweedeklassers (1%) gebruikten ooit harddrugs. Naast het gebruik van drugs is het aangeboden krijgen van drugs nagevraagd. Van de scholieren uit de regio heeft % ooit hasj/wiet aangeboden gekregen. Men kreeg hasj/wiet aangeboden op straat, in een park of bij een hangplek (17% van alle scholieren), op school (%), thuis of bij vrienden thuis (eveneens %), in een café of disco, op een feest of bij een concert (%) of ergens anders (7%). Zes procent heeft ooit harddrugs aangeboden gekregen. Ook harddrugs kreeg men het vaakst aangeboden op straat, in een park of bij een hangplek (3% van alle scholieren). Drugs Acht procent van de scholieren uit de regio gebruikte hasj/wiet in de maand voorafgaand aan het onderzoek ( recente gebruikers ). Recent gebruik van hasj/wiet komt meer voor bij jongens (%) dan bij meisjes (6%), meer bij vierde- (13%) dan bij tweedeklassers (3%) en meer bij vmbo-leerlingen (%) dan bij leerlingen van het havo/vwo (6%). Ruim drie kwart van de recente gebruikers (77%) komt meestal aan hasj/wiet via vrienden, 26% koopt het in een coffeeshop en 22% komt er via via aan van iemand die ze niet goed kennen. Acht op de tien recente gebruikers (79%) gebruiken hasj/wiet meestal op straat, in een park of een andere plek buiten, 47% gebruikt bij vrienden. Eén procent van de scholieren uit de regio gebruikte ooit ghb. Verder heeft 3% ooit één of meerdere soorten harddrugs Seksualiteit Zeventien procent van de scholieren uit de regio heeft geslachtsgemeenschap gehad. Meer vierde- (29%) dan tweedeklassers (7%) hebben geslachtsgemeenschap gehad en meer vmbo- (2%) dan havo/vwo-leerlingen (12%). Binnen het vmbo betreft het 29% van de vmbo-bkg leerlingen en 21% van de vmbo-tl leerlingen. Van de scholieren die wel eens geslachtsgemeenschap hebben gehad, heeft 4% niet altijd een condoom gebruikt. Van deze groep denkt de meerderheid (4%) dat ze geen risico hebben gelopen op een soa. Naast het eigen seksuele gedrag is naar de houding ten opzichte van homoseksualiteit gevraagd. Aan de scholieren is gevraagd wat ze ervan vinden als twee meisjes/vrouwen of twee jongens/mannen verliefd op elkaar zijn: % vindt dit erg raar of verkeerd. Homoseksualiteit erg raar of verkeerd vinden komt meer voor bij jongens (17%) dan bij meisjes (4%) en meer bij vmbo-scholieren (13%) dan havo/vwo-scholieren (%).

7 Vrije tijd Ruim een derde (3%) van de scholieren uit de regio vindt dat er in de buurt voldoende leuke dingen voor jongeren georganiseerd worden, 3% vindt van niet en 13% weet het niet. Op de vraag welke plekken men in zijn/haar buurt mist, antwoordt 42% van de scholieren dat hij/zij niets mist. Een kwart van de scholieren (26%) mist hangplekken, 17% mist pleintjes, 1% een jeugdhonk, 1% een voetbalveld, 12% een grasveld, 11% een buurthuis, 11% een skatebaan en 12% mist iets anders. Criminaliteit en veiligheid Van zeven strafbare feiten is gevraagd of de scholieren er slachtoffer van zijn geworden in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek. Bij 31% is dit het geval. In aflopende volgorde werd genoemd: er zijn spullen van mij vernield (13% van alle scholieren), er zijn spullen van mij gestolen (12%), er is geld van mij gestolen (9%), mijn fiets, bromfiets of scooter is gestolen (7%), ik ben bedreigd (%), ik ben gechanteerd (afgeperst) (2%) en ik ben in elkaar geslagen (2%). Vier op de tien scholieren (%) voelen zich wel eens onveilig. De meest genoemde plekken waar men zich wel eens onveilig voelt, zijn: op het station (trein, bus, metro) (1% van alle scholieren), op straat buiten mijn eigen woonbuurt (13%), in de trein, tram, bus, metro (11%) en tijdens het uitgaan (7%). Risicogroepen in de regio Tabel 2 laat zien welke van de onderzochte (achtergrond-) kenmerken invloed hebben op risicovol gedrag en zich ongezond voelen. Zo laat deze tabel voor Drinkt overmatig alcohol (bingedrinken) het volgende zien. Op binge-drinken zijn verschillende kenmerken van invloed (kolom 1). Dit varieert van roken tot gezinssamenstelling. Kijken we naar het kenmerk roken dan blijkt het volgende. De kans dat scholieren die wekelijks roken een binge-drinker zijn, is 6. keer zo groot als de kans dat scholieren die niet wekelijks roken een binge-drinker zijn (kolom 2). De kenmerken zijn gepresenteerd in aflopende volgorde van de mate waarin ze invloed hebben op het binge-drinken. In het document met achtergrondinformatie over het scholierenonderzoek is meer informatie te vinden over de manier waarop tabel 2 tot stand is gekomen. Dit document is te downloaden vanaf de website van GGD Kennemerland. Tabel 2. De samenhang tussen (achtergrond)kenmerken en risicovol gedrag en zich ongezond voelen in de regio, uitgedrukt in kans Beïnvloedende (achtergrond-)kenmerken 1 Kans 2 Rookt wekelijks Klas 4 Hasj of wiet in Autochtoon 3 Vmbo Co-ouders 4 Gezin met één ouder + één stiefouder 4 Psychosociale problemen Eenoudergezin 4 Niet-westers allochtoon Gezondheid matig/slecht Eenoudergezin 4 Klas 4 Rookt wekelijks Meisjes Gezin met één ouder + één stiefouder 4 Vmbo Westers allochtoon Psychisch ongezond Klas 4 Jongens Vmbo Eenoudergezin 4 Co-ouders 4 Gezin met één ouder + één stiefouder 4 Westers allochtoon Psychisch ongezond Beweegt < 7 uur Rookt wekelijks Meisjes Binge-drinken in Psychosociale problemen Gezondheid matig/slecht Gepest worden Meisjes Onveilig voelen Gezin met één ouder + één stiefouder 4 Eenoudergezin Beweegt < 7 uur Niet-westers allochtoon Spijbelt > 1 uur Psychisch ongezond Psychosociale problemen Klas 2 Vmbo Jongens Gezondheid matig/slecht Drinkt overmatig alcohol (binge-drinken) Beweegt onvoldoende Gebruikt hasj/wiet Ervaart gezondheid als matig of slecht Voelt zich psychisch ongezond Wordt gepest Kenmerken van leerlingen die significant samenhangen met risicovol gedrag en zich ongezond voelen. Dit wil niet noodzakelijkerwijs zeggen dat er sprake is van een oorzakelijk verband. 2 De kans van leerlingen met dit kenmerk op risicovol gedrag of zich ongezond voelen ten opzichte van leerlingen zonder dit kenmerk. Dit is een zo goed mogelijke schatting; de werkelijke kans kan iets lager of iets hoger liggen. 3 Ten opzichte van niet-westers allochtoon; 4 Ten opzichte van een gezin met twee eigen ouders; Ten opzichte van autochtoon.

8 VERGELIJKING 0 EN 09 In tabel 3 wordt voor een aantal onderwerpen een vergelijking gemaakt met de resultaten van 0, het jaar waarin de GGD het vorige scholierenonderzoek E-movo heeft uitgevoerd. Uit tabel 3 is af te lezen dat actueel drinken en binge-drinken zijn afgenomen. De afname in actueel drinken is bij tweedeklassers groter (van 42% naar 23%) dan bij vierdeklassers (van 76% naar 69%). Ook hasj/wietgebruik is licht gedaald. Wekelijks roken en psychische ongezondheid verschillen niet tussen de twee jaren. Tabel 3. Vergelijking tussen 0 en 09 In % psychisch ongezond (MHI-) rookt wekelijks afgelopen maand alcohol gedronken binge-drinken afgelopen maand Totaal regio Klas en jaar Klas 2, 0 Klas 4, 0 Klas 2, 09 Klas 4, afgelopen maand hasj of wiet gebruikt DE GEMEENTEN IN DE REGIO KENNEMERLAND COLOFON Voor elke gemeente is een factsheet opgesteld met de resultaten van het scholierenonderzoek E-movo. Deze gemeentefactsheets zijn te downloaden vanaf de website van de GGD ( Daar is tevens een document te vinden met achtergrondinformatie over het onderzoek. ONDERZOEKEN IN DE REGIO De GGD voert regelmatig onderzoeken uit in de regio. Rapporten en factsheets zijn te downloaden vanaf de website van de GGD. Uitgave GGD Kennemerland, december, Tekst en figuren Regina Overberg, Resi Cluitmans, Jolanda ten Brinke en Saskia Mérelle (epidemiologen) Contact GGD Kennemerland, Epidemiologie Postbus 14, 00 GM Haarlem E: T: +31 (0) Vormgeving en drukwerk Sixtyseven, Beverwijk

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE HEEMSKERK SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE HEEMSKERK Een onderzoek naar

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE HEEMSTEDE SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE HEEMSTEDE Een onderzoek naar

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE BEVERWIJK SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE BEVERWIJK Een onderzoek naar

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE BLOEMENDAAL SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE BLOEMENDAAL Een onderzoek

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE UITGEEST SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE UITGEEST Een onderzoek naar

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE HAARLEMMERMEER SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE HAARLEMMERMEER Een onderzoek

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE VELSEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE VELSEN Een onderzoek naar de gezondheid,

Nadere informatie

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam.

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Edam-Volendam Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de

Nadere informatie

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Wormerland en de regio (%) Wormerland 286 scholieren Onderwijstype en klas

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Wormerland en de regio (%) Wormerland 286 scholieren Onderwijstype en klas Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Waterland en de regio (%) Waterland 209 scholieren

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Waterland en de regio (%) Waterland 209 scholieren Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Waterland Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Purmerend.

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Purmerend. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Purmerend Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zaanstad Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zaanstad Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zaanstad Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de gezondheid van de scholieren

Nadere informatie

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede Gemeente Resultaten voor gemeente en regio Kennemerland Regio N=9.98 Ervaren gezondheid en aandoeningen Voelt zich gezond 84 83 Heeft minstens chronische aandoening, vastgesteld door arts 3 3 Heeft allergie,

Nadere informatie

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Noordwijkerhout totaal geslacht leeftijd

Nadere informatie

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTERAPPORTAGE JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTE GRAFT-DE RIJP Auteurs: Corrien Waardenburg, epidemioloog Esther Duin-de Boer, epidemiologisch onderzoeksmedewerker

Nadere informatie

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTERAPPORTAGE EMOVO 2009/2010 JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTE HEILOO EMOVO 2009/2010 Auteurs: Corrien Waardenburg, epidemioloog Esther Duin-de Boer,

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad en Molenwerf

Gemeente Zaanstad en Molenwerf Gemeente en Molenwerf Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

Gemeente Purmerend. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Purmerend. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: 1. De samenvatting met daarin per onderwerp

Nadere informatie

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTERAPPORTAGE JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTE DEN HELDER Auteurs: Corrien Waardenburg, epidemioloog Esther Duin-de Boer, epidemiologisch onderzoeksmedewerker

Nadere informatie

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTERAPPORTAGE JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTE CASTRICUM Auteurs: Corrien Waardenburg, epidemioloog Esther Duin-de Boer, epidemiologisch onderzoeksmedewerker

Nadere informatie

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTERAPPORTAGE JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTE ALKMAAR Auteurs: Corrien Waardenburg, epidemioloog Esther Duin-de Boer, epidemiologisch onderzoeksmedewerker

Nadere informatie

Jongerenmonitor : Gemeente Steenwijkerland

Jongerenmonitor : Gemeente Steenwijkerland Jongerenmonitor 2014-2015: Gemeente Voor de Jongerenmonitor 2015 zijn de data uit schooljaar 2014-2015 gebruikt die de JGZ van GGD IJsselland in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs verzameld heeft.

Nadere informatie

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTERAPPORTAGE JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTE WIERINGERMEER Auteurs: Corrien Waardenburg, epidemioloog Esther Duin-de Boer, epidemiologisch onderzoeksmedewerker

Nadere informatie

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTERAPPORTAGE EMOVO 2009/2010 JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTE ENKHUIZEN EMOVO 2009/2010 Auteurs: Corrien Waardenburg, epidemioloog Esther Duin-de Boer,

Nadere informatie

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTERAPPORTAGE EMOVO 2009/2010 JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTE TEXEL EMOVO 2009/2010 Auteurs: Corrien Waardenburg, epidemioloog Esther Duin-de Boer,

Nadere informatie

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTERAPPORTAGE EMOVO 2009/2010 JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTE NIEDORP EMOVO 2009/2010 Auteurs: Corrien Waardenburg, epidemioloog Esther Duin-de Boer,

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Zwolle Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 1181 1116 2297 10163 Geslacht jongen 49 47 48 49 meisje 51 53 52 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

vmbo havo vwo

vmbo havo vwo Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Staphorst Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 139 138 277 10163 Geslacht jongen 47 47 47 49 meisje 53 53 53 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Zwartewaterland Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 303 309 612 10163 Geslacht jongen 54 48 51 49 meisje 46 52 49 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTERAPPORTAGE JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTE KOGGENLAND Auteurs: Corrien Waardenburg, epidemioloog Esther Duin-de Boer, epidemiologisch onderzoeksmedewerker

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Hardenberg Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 760 767 1527 10163 Geslacht jongen 49 50 50 49 meisje 51 50 50 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Ommen

Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Ommen Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Ommen Algemeen Ommen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 199 175 374 10163 Geslacht jongen 55 53 54 49 meisje 45 47 46 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Tabellenboek jongerenmonitor Olst-Wijhe

Tabellenboek jongerenmonitor Olst-Wijhe Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Olst-Wijhe Algemeen Olst-Wijhe Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 185 181 366 10163 Geslacht jongen 52 51 52 49 meisje 48 49 48 51 Etniciteit

Nadere informatie

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTERAPPORTAGE EMOVO 2009/2010 JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTE HOORN EMOVO 2009/2010 Auteurs: Corrien Waardenburg, epidemioloog Esther Duin-de Boer,

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Zaanstad Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zaanstad. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Kampen Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 630 664 1294 10163 Geslacht jongen 49 50 49 49 meisje 51 50 51 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Dalfsen Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 334 356 690 10163 Geslacht jongen 50 54 52 49 meisje 50 46 48 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Zeevang Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zeevang. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

Jongerenmonitor : Gemeente Deventer

Jongerenmonitor : Gemeente Deventer Jongerenmonitor 2014-2015: Gemeente Voor de Jongerenmonitor 2015 zijn de data uit schooljaar 2014-2015 gebruikt die de JGZ van GGD IJsselland in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs verzameld heeft.

Nadere informatie

Tabellenboek Emovo. Elektronische monitor en voorlichting 2013-2014

Tabellenboek Emovo. Elektronische monitor en voorlichting 2013-2014 Tabellenboek Emovo Elektronische monitor en voorlichting 2013-2014 Algemene toelichting In het najaar van 2013 is opnieuw het regionale onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl onder leerlingen

Nadere informatie

Tabellenboek EMOVO. Elektronische MOnitor en VOorlichting

Tabellenboek EMOVO. Elektronische MOnitor en VOorlichting Tabellenboek EMOVO Elektronische MOnitor en VOorlichting -2016 Algemene toelichting In het najaar van is opnieuw het regionale onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl onder leerlingen van het voortgezet

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID

PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID IJsselland PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID Jongerenmonitor 20 92% normaal risico op psychosociale problemen.3 jongeren School Klas 2 13-1 jaar Klas - jaar 86% goede ervaren gezondheid %* is op school gepest *van

Nadere informatie

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTERAPPORTAGE JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTE MEDEMBLIK Auteurs: Corrien Waardenburg, epidemioloog Esther Duin-de Boer, epidemiologisch onderzoeksmedewerker

Nadere informatie

Gemeente Wormerland. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Wormerland. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per onderwerp beschreven

Nadere informatie

Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Raalte

Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Raalte Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Raalte Korte toelichting: 1. In Raalte heeft de school niet volledig meegedaan aan de JGZ onderzoeken. In klas 2 ontbreken veel HAVO/VWO leerlingen. Daardoor zijn de gegevens

Nadere informatie

Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Deventer

Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Deventer Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Deventer Korte toelichting: 1. Niet alle scholen in de gemeente Deventer hebben (volledig) meegedaan aan de JGZ onderzoeken. In klas 4 ontbreken veel VMBO leerlingen.

Nadere informatie

Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Steenwijkerland

Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Steenwijkerland Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Steenwijkerland Korte toelichting: 1. Niet alle scholen in Steenwijkerland hebben (volledig) meegedaan aan de JGZ onderzoeken. In klas 4 ontbreken veel HAVO/VWO leerlingen.

Nadere informatie

Gemeente Beemster. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Beemster. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Beemster Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Beemster. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt.

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt. IJsselland GENOTMIDDELEN Jongerenmonitor 1 4% ooit alcohol gedronken.163 jongeren School Klas 13-14 jaar Klas 4 1-16 jaar 4% weleens gerookt % ooit wiet gebruikt Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Landsmeer. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Landsmeer Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Landsmeer. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs

Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs Elektronische Monitor en Voorlichting Onderzoek In het najaar

Nadere informatie

Gemeente Waterland. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Waterland. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Waterland Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Waterland. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015

Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015 Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015 Inleiding In het schooljaar 2014/2015 is voor de 4 e keer Emovo uitgevoerd onder 2 e en 4 e

Nadere informatie

Gemeente Edam-Volendam

Gemeente Edam-Volendam Gemeente Edam-Volendam Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Edam-Volendam. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting

Nadere informatie

Gemeente Oostzaan. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Oostzaan. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Oostzaan Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Oostzaan. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

totaal 2011 6888 7403 7349 7065 7128 7283 14414 13719 12924 14414 Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje

totaal 2011 6888 7403 7349 7065 7128 7283 14414 13719 12924 14414 Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje Tabellenboek E-MOVO regio GGD, oktober 2012 Toelichting: In de eerste zeven kolommen worden de resultaten van de regio weergegeven, uitgesplitst naar onderwijsniveau, klas en geslacht, en. De laatste drie

Nadere informatie

havo/vwo jongens meisjes

havo/vwo jongens meisjes Overzichtstabel 1. (N=1471): gezondheidsonderwerpen naar onderwijstype, geslacht, klas en etniciteit.. Etniciteit is ingedeeld in twee categorieën: : autochtoon en allochtoon en niet-: niet- allochtoon.

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid D.

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Heemstede. Resultaten van het Emovo-onderzoek

Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Heemstede. Resultaten van het Emovo-onderzoek Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Heemstede Resultaten van het Emovo-onderzoek R. Cluitmans S. Robroek Hulpverleningsdienst Kennemerland / GGD Afdelingen Beleid & Ondersteuning en Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Dominicus College. Dominicus College

Dominicus College. Dominicus College E-MOVO in cijfers: tabellenboek voor scholen, behorend bij E-MOVO onderzoek /2016, GGD Gelderland Zuid Toelichting: De 'N' bovenaan de tabelkoppen betekent het aantal leerlingen waarop de vraag betrekking

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Regius College Wilhelminalaan Tabellenboek bij schoolrapportage Emovo 2015/2016

Regius College Wilhelminalaan Tabellenboek bij schoolrapportage Emovo 2015/2016 Tabellenboek bij schoolrapportage Emovo 2015/2016 Leeswijzer In dit tabellenboek zijn per onderwerp alle resultaten van uw school weergegeven in percentages (bovenste tabel). Deze resultaten zijn (waar

Nadere informatie

E-MOVO Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen?

E-MOVO Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen? E-MOVO 2011-2012 Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen? E-MOVO (Elektronische MOnitor en VOorlichting) is een grootschalig jongerenonderzoek van de GGD en in Oost-Nederland. Dit onderzoek wordt

Nadere informatie

Regius College VMBO en Praktijkonderwijs 2015/2016. Aanvullende tabellen bij schoolrapportage Emovo. Leeswijzer

Regius College VMBO en Praktijkonderwijs 2015/2016. Aanvullende tabellen bij schoolrapportage Emovo. Leeswijzer Aanvullende tabellen bij schoolrapportage Emovo 2015/2016 Leeswijzer In dit aanvullende tabellenboek zijn per onderwerp alle resultaten van uw school weergegeven in percentages. Deze resultaten zijn weergegeven

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Haarlem Resultaten van het Emovo-onderzoek

Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Haarlem Resultaten van het Emovo-onderzoek Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Haarlem Resultaten van het Emovo-onderzoek S. Robroek R. Cluitmans Hulpverleningsdienst Kennemerland / GGD Afdelingen Beleid & Ondersteuning en Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Brabantse Jeugdmonitor 2011

Brabantse Jeugdmonitor 2011 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Brabantse Jeugdmonitor 2011 Tabellenboek wijken L:\GB\Epidemiologie\HvB in Zicht\Gezondheidsmonitor en rvtv\jeugdmonitor 12-18\Uitvoering 2011\Tabellen\Voorzijde plus

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Beverwijk Resultaten van het Emovo-onderzoek

Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Beverwijk Resultaten van het Emovo-onderzoek Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Beverwijk Resultaten van het Emovo-onderzoek S. Robroek R. Cluitmans Hulpverleningsdienst Kennemerland / GGD Afdelingen Beleid & Ondersteuning en Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

11 Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van E-MOVO 2007

11 Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van E-MOVO 2007 11 Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Gelre-IJssel Resultaten van E-MOVO 2007 In het kader van preventie vormt de jeugd een belangrijke doelgroep. Veel gezondheidsbeïnvloedend gedrag, zoals

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST 2011 Tabellen alcoholgebruik jongeren Staphorst Nooit alcohol gedronken ja 33,3% 37,6% 74,4% 12,7% 35,3% nee 66,7% 62,4% 25,6% 87,3% 64,7% Drink bier ja 67,8%

Nadere informatie

E-MOVO 2010: gezondheid, welzijn en leefstijl. Een scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs

E-MOVO 2010: gezondheid, welzijn en leefstijl. Een scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs E-MOVO 2010: gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in zaanstreek-waterland Een scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Voorwoord

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Pascal Zuid Vmbo Emovo 2013-2014

Pascal Zuid Vmbo Emovo 2013-2014 Pascal Zuid Emovo 2013-2014 Voor een goed gezondheidsbeleid is inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de van uw. GGD Zaanstreek-Waterland verzamelt deze gegevens met de Jeugdgezondheidsmonitor

Nadere informatie

Jeugd. Gezondheid, welzijn en leefstijl

Jeugd. Gezondheid, welzijn en leefstijl Jeugd Gezondheid, welzijn en leefstijl Verslag van een onderzoek onder jeugd in de regio Oost Nederland 24 Leefstijl en gezondheid van jongeren in de regio Oost Nederland Zeven samenwerkende GGD en in

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO 2009 ACHTERGRONDDOCUMENT

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO 2009 ACHTERGRONDDOCUMENT SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO 2009 ACHTERGRONDDOCUMENT GGD KENNEMERLAND JANUARI 2011 GGD KENNEMERLAND, EPIDEMIOLOGIE INHOUD 1. DOEL ACHTERGRONDDOCUMENT EN CONTACT...3 2. SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO...3 2.1.

Nadere informatie

Brabantse Jeugdmonitor 2011

Brabantse Jeugdmonitor 2011 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Brabantse Jeugdmonitor 2011 Tabellenboek wijken L:\GB\Epidemiologie\HvB in Zicht\Gezondheidsmonitor en rvtv\jeugdmonitor 12-18\Uitvoering 2011\Tabellen\Voorzijde plus

Nadere informatie

Gemeente <Wormerland> Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente <Wormerland> Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo In dit tabellenboek vindt u: 1. overgewichtcijfers van de leerlingen van het voortgezet onderwijs (v.o.); 2. de resultaten van de Jeugdmonitor van GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen

Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar 2010 Tabellenboek Gemeente Tholen Leeswijzer Tabellenboek Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar 2010 Over het onderzoek In dit tabellenboek vindt u de belangrijkste cijfers

Nadere informatie

Tabellenboek. GO Jeugd 2012

Tabellenboek. GO Jeugd 2012 Tabellenboek GO Jeugd 2012 Tabellenboek GO Jeugd 2012 Leeswijzer... 5 Respons per gemeente...6 Ervaren gezondheid...7 Belemmering door ziekte/aandoening...8 Indicatieve score psychosociale problematiek...9

Nadere informatie

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Wat is E-MOVO q Onderzoek onder 2 e en 4 e klassers, nu 3 e keer q Vragenlijst wordt digitaal in klas ingevuld

Nadere informatie

Brabantse Jeugdmonitor 2011

Brabantse Jeugdmonitor 2011 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Brabantse Jeugdmonitor 2011 Tabellenboek wijken L:\GB\Epidemiologie\HvB in Zicht\Gezondheidsmonitor en rvtv\jeugdmonitor 12-18\Uitvoering 2011\Tabellen\Voorzijde plus

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Heemskerk Resultaten van het Emovo-onderzoek

Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Heemskerk Resultaten van het Emovo-onderzoek Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Heemskerk Resultaten van het Emovo-onderzoek S. Robroek R. Cluitmans Hulpverleningsdienst Kennemerland / GGD Afdelingen Beleid & Ondersteuning en Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Hellendoorn

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Hellendoorn E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Hellendoorn E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Hellendoorn GGD Twente Drs. C. Smit Drs.

Nadere informatie

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen

JEUGDMONITOR t/m 18-jarigen JEUGDMONITOR 2015-2016 12 t/m 18-jarigen Tabellenboek Regio Zuidoost-Brabant Inhoud Leeswijzer Tabel 1: Kernindicatoren regio Zuidoost-Brabant naar leeftijd en geslacht Tabel 2: Kernindicatoren regio

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERZOEK GEMEENTE HEEMSTEDE

VOLWASSENENONDERZOEK GEMEENTE HEEMSTEDE VOLWASSENENONDERZOEK 2008 GEMEENTE HEEMSTEDE SOCIALE OMGEVING WOONOMGEVING RISICOGROEPEN GEZONDHEIDSVOORZIENINGEN LEEFSTIJL ACHTERGRONDGEGEVENS ALGEHELE GEZONDHEID VOLWASSENENONDERZOEK GEMEENTE HEEMSTEDE

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 4 jaar Jongerenmonitor In 0 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERZOEK 2008

VOLWASSENENONDERZOEK 2008 VOLWASSENENONDERZOEK 2008 GEMEENTE UITGEEST SOCIALE OMGEVING WOONOMGEVING RISICOGROEPEN GEZONDHEIDSVOORZIENINGEN LEEFSTIJL ACHTERGRONDGEGEVENS ALGEHELE GEZONDHEID VOLWASSENENONDERZOEK GEMEENTE UITGEEST

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo In dit tabellenboek vindt u: 1. overgewichtcijfers van de leerlingen van het voortgezet onderwijs (v.o.); 2. de resultaten van de Jeugdmonitor van GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Enschede

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Enschede E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Enschede E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Enschede GGD Twente Drs. C. Smit Drs. M.

Nadere informatie

Gemeente Edam-Volendam Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Edam-Volendam Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo In dit tabellenboek vindt u: 1. overgewichtcijfers van de leerlingen van het voortgezet onderwijs (v.o.); 2. de resultaten van de Jeugdmonitor van GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

SEKSUEEL GEDRAG. Jongerenmonitor % geslachtsgemeenschap. Klas 2. Klas 4. 55% altijd een condoom gebruikt

SEKSUEEL GEDRAG. Jongerenmonitor % geslachtsgemeenschap. Klas 2. Klas 4. 55% altijd een condoom gebruikt IJsselland SEKSUEEL GEDRAG Jongerenmonitor 2015 7% geslachtsgemeenschap gehad 10.163 jongeren School Klas 2 13-14 jaar Klas 4 15-16 jaar 49% negatieve houding homoseksualiteit 55% altijd een condoom gebruikt

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Haarlemmerliede & Spaarnwoude Resultaten van het Emovo-onderzoek

Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Haarlemmerliede & Spaarnwoude Resultaten van het Emovo-onderzoek Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Haarlemmerliede & Spaarnwoude Resultaten van het Emovo-onderzoek S. Robroek R. Cluitmans Hulpverleningsdienst Kennemerland / GGD Afdelingen Beleid & Ondersteuning

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Velsen. Resultaten van het Emovo-onderzoek

Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Velsen. Resultaten van het Emovo-onderzoek Gezondheid, welzijn en leefstijl van scholieren in Resultaten van het Emovo-onderzoek R. Cluitmans S. Robroek Hulpverleningsdienst Kennemerland / GGD Afdelingen Beleid & Ondersteuning en Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Gemeente Beemster Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Beemster Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo In dit tabellenboek vindt u: 1. overgewichtcijfers van de leerlingen van het voortgezet onderwijs (v.o.); 2. de resultaten van de Jeugdmonitor van GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie