Themarapport. Gezonde Leefstijl. Voortgezet onderwijs. april Inleiding. Roken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Themarapport. Gezonde Leefstijl. Voortgezet onderwijs. april 2008. Inleiding. Roken"

Transcriptie

1 Themarapport Voortgezet onderwijs NR Gezonde Leefstijl april 008 De Jeugdmonitor Zeeland is een samenwerkingsverband van de Provincie Zeeland, de 13 Zeeuwse gemeenten en verschillende instellingen die op het gebied van jeugd werkzaam zijn. De Jeugdmonitor Zeeland brengt de leefwereld van de Zeeuwse jeugd in kaart door gegevens te verzamelen over kinderen en jongeren van 0 tot en met 3 jaar. De primaire doelstelling van de Jeugdmonitor is het voorzien in gegevens en informatie ter ondersteuning van (jeugd- en onderwijs)beleid van gemeenten, provincie en jeugdmonitorpartners. Hoofdverantwoordelijke voor de uitvoering van de Jeugdmonitor Zeeland is Scoop, Zeeuws instituut voor sociale en culturele ontwikkeling. Scoop werkt voor de uitvoering van dit project samen met verschillende partijen, waaronder GGD Zeeland, de Regiopolitie Zeeland, het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland, Bureau Jeugdzorg Zeeland, SportZeeland en de Regionale Meld- en Coördinatiefuncties op het gebied van voortijdig schoolverlaten. Een belangrijk kanaal voor het bekend maken van de verzamelde informatie is de website Een ander initiatief is het uitbrengen van korte themarapporten. Dit is een themarapport in de serie themarapporten op basis van de Enquête Jeugdmonitor Zeeland - Klas 3 Voortgezet Onderwijs 007. Aan de enquête werd deelgenomen door Zeeuwse leerlingen uit klas 3 van het voortgezet onderwijs, vooral 14 en 15-jarigen. Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Zeeland, en enkele daarbuiten hebben deelgenomen aan het onderzoek, evenals scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (met uitzondering van zmlk-leerlingen), de OPDC s en twee praktijkscholen. De invullers vertegenwoordigen naar schatting 8% van het totaal aantal Zeeuwse jongeren in klas 3 van het voortgezet onderwijs. Inleiding De GGD Zeeland heeft een grote rol gespeeld in dit onderzoek onder derdeklassers, zowel bij het ontwikkelen van de vragenlijst, als bij het benaderen van de scholen en het analyseren van de thema s gezondheid en gezonde leefstijl. Dit themarapport is dan ook een gezamenlijk resultaat. Dit themarapport besteedt aandacht aan genotmiddelengebruik (roken, alcohol en drugs), voeding, seksualiteit en lichamelijke activiteit van Zeeuwse derdeklassers. Voor alcoholgebruik wordt de samenhang beschreven met rookgedrag, drugsgebruik en het voedings- en bewegingspatroon. Daarnaast is gekeken naar verschillen tussen jongens en meisjes en naar onderwijstype. Ook is systematisch onderzocht of er verschillen zijn tussen gemeenten of regio s. Waar mogelijk is een vergelijking gemaakt met landelijke/regionale referentiegegevens. Bijzonderheden en specifieke problemen voor Zeeland worden nader toegelicht. Helaas kunnen we maar beperkt een vergelijking maken met gegevens uit eenzelfde onderzoek uit 004, omdat de vraagstelling is aangepast aan de inmiddels beschikbare standaardvragen uit de landelijke monitor jeugdgezondheid. Roken Bijna de helft (48%) van de derdeklassers heeft ooit wel eens gerookt. Vier jaar geleden waren er meer derdeklassers die ooit wel eens gerookt hadden (58%). Ongeveer één op de zeven Zeeuwse derdeklassers (14%) rookt iedere dag. Landelijk gezien heeft net als in Zeeland 49% van de 15- jarigen ooit wel eens gerookt en 15% rookt dagelijks. Hieruit kan geconcludeerd worden dat Zeeuwse derdeklassers voor wat dat betreft niet verschillen van Nederlandse. Onder leerlingen van het vso en vmbo wordt meer gerookt (19% en 0% rookt dagelijks) dan onder havo- en vwo-leerlingen (8% en 5% rookt dagelijks). De landelijke cijfers in dit themarapport komen tenzij anders vermeld - uit het rapport HBSC 005: Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland (Van Dorsselaer e.a., 007) 1

2 Themarapport Voortgezet Als men de gemeenten in Zeeland onderling vergelijkt dan valt op dat in de gemeente Tholen meer jongeren wel eens gerookt hebben (59%) en in de gemeenten Terneuzen (44%) en Goes (4%) juist minder. Het dagelijks roken blijkt niet te verschillen tussen gemeenten. Alcohol Acht van de tien (80%) leerlingen in klas 3 heeft wel eens alcohol gedronken. Dit geldt zowel voor jongens als voor meisjes. Jongens drinken vaker bier en sterke drank, terwijl meisjes vaker breezers, mixdrankjes of wijn drinken. Deze cijfers komen overeen met landelijke cijfers (Stichting Alcoholpreventie, 006). Meer leerlingen op vmbo en havo drinken alcohol (84% en 81% heeft wel eens alcohol gedronken) dan leerlingen op het vso en vwo (73% en 70%). In Zeeuws-Vlaanderen hebben meer jongeren wel eens alcohol gedronken dan in Walcheren (83% en 79%). Het cijfer voor de Oosterschelderegio (80%) zit daar tussenin. Worden de gemeenten onderling vergeleken dan valt op dat meer jongeren in de gemeente Hulst wel eens alcohol hebben gedronken (86%) dan gemiddeld in Zeeland en in de gemeente Goes juist minder (73%). In de vier weken voor het onderzoek heeft tweederde van de derdeklassers (65%) één keer of vaker alcohol gedronken. Landelijk gezien lijken wat meer 15-jarigen in de afgelopen vier weken alcohol te hebben gedronken (69%) in vergelijking met de Zeeuwse 15-jarigen (65%). Van de Zeeuwse jarigen die ooit wel eens alcohol gedronken hebben, heeft 81% in de voorgaande vier weken gedronken. Wat meer jongens dan meisjes dronken alcohol in de voorgaande vier weken (83% en 79%). Jongeren geven aan meestal thuis met anderen te drinken of bij anderen thuis te drinken (zie grafiek). Ongeveer drie op de tien jongeren, die wel eens alcohol drinken, drinkt alcohol op een doordeweekse dag (31%), maar meestal gebeurt dit in het weekend (88%). Iets minder dan één op de tien van deze jongeren (8%) drinkt alledrie de weekenddagen (vrijdag-zondag), maar de meesten (3%) drinken gemiddeld één dag in het weekend. Thuis, met anderen Bij anderen thuis Café, bar, snackbar of terras Discotheek Buiten Thuis, alleen Schoolfeest Sportkantine of vereniging Restaurant Ergens anders Als je alcohol drinkt, waar drink je dan meestal, klas 3 vo, 007 (%) 0% 10% 0% 30% 40% 50% 60%

3 onderwijs Scoop, Jeugdmonitor Zeeland, april 008 Binge drinken Een landelijke maat voor bovenmatig en schadelijk alcoholgebruik is het zogenaamde binge drinken. Dit staat voor het drinken van een bepaald aantal glazen in korte tijd. Eerst gaan we in op het drinken van vijf of meer alcoholhoudende drankjes bij een gelegenheid en vervolgens op elf glazen of meer op weekenddagen. Binge- drinken naar gemeente, klas 3 vo, 007 (%) Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen 0% 10% 0% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% meer dan keer minimaal 5 glazen of meer in afgelopen 4 weken 11 glazen of meer op 1 of meer weekenddagen in afgelopn 4 weken Van alle derdeklassers heeft iets minder dan de helft (45%) in de afgelopen 4 weken wel eens meer dan 5 glazen alcohol per gelegenheid gedronken. Bijna een op de vijf (19%) Zeeuwse derdeklassers is zich de voorgaande vier weken zelfs meer dan tweekeer te buiten gegaan aan deze vorm van binge drinken. Meer jongens dan meisjes deden dit meer dan twee keer, respectievelijk 3% en 16%. Onder vmbo- leerlingen is dit een kwart (5%) van alle leerlingen, wat hoger is dan onder havo- en vwo- leerlingen (14% en 8%) en vergelijkbaar met vso-leeringen (1%). In de gemeente Veere komt deze vorm van binge drinken significant vaker voor: een op de drie derdeklassers (3%) heeft dit meer dan twee keer gedaan in de voorgaande vier weken. In de gemeenten Kapelle (10%) en Goes (14%) komt dat wat minder voor dan gemiddeld in Zeeland. Bijna één op de tien derdeklassers (9%), drinkt meestal 11 of meer glazen op een weekenddag. Jongens doen dit vaker dan meisjes (respectievelijk 1% en 5%). Van de groep jongeren die 11 of meer glazen op een weekenddag drinkt, drinkt 39% alle drie de weekenddagen en 4% twee weekenddagen. Dit is vergeleken met de groep jongeren die minder dan 11 glazen op een weekenddag drinken veel vaker: 5% drinkt op alledrie de dagen en 6% op twee weekenddagen. In de Oosterschelderegio drinken minder jongeren 11 glazen of meer op een weekenddag (6%) dan in Zeeuws-Vlaanderen (9%) en Walcheren (11%). Vooral in de gemeente Veere doen meer jongeren dit (17%) en in de gemeente Goes (5%), Reimerswaal (5%) en Kapelle (%) juist minder jongeren. Van alle derdeklassers zegt iets meer dan de helft (53%) ooit wel eens dronken of aangeschoten te zijn geweest. In vergelijking met landelijke cijfers (43% van de 15-jarigen) zijn Zeeuwse 15-jarigen wat vaker ooit dronken geweest (54%). In de regio Zeeuws-Vlaanderen geven meer derdeklassers aan wel eens dronken te zijn geweest (58%) en in de Oosterschelderegio (50%) en Walcheren (51%) juist minder. Er is een duidelijk verband met het onderwijstype. Meer jongeren van het vmbo (59%) geven aan ooit dronken geweest te zijn dan jongeren van de havo (50%), die dat weer meer aangeven dan dan jongeren van het vwo (37%). Het drinken van 5 glazen of meer drinken bij 1 gelegenheid komt in Zeeland ongeveer even vaak voor als landelijk. 67% van de Zeeuwse 15-jaren die de afgelopen maand alcohol hebben gedronken hebben dat 1 of meer keer gedaan de afgelopen maand, landelijk is dat 69%.

4 Themarapport Voortgezet Iets meer dan een kwart (7%) van alle derdeklassers zegt in de voorgaande vier weken dronken of aangeschoten zijn geweest. Meer jongens (30%) dan meisjes (6%) zijn in die periode dronken geweest. In de gemeente Hulst (38%) komt het vaker voor dat jongeren aangeven dronken te zijn geweest in de voorliggende periode en in de gemeente Goes (0%) en Noord-Beveland (16%) juist minder. Ook hier geldt dat er een duidelijk verband is met het onderwijstype. Meer vmbo-leerlingen (36%) zijn de voorgaande vier weken dronken geweest, dan havo- en vwo-leerlingen (4% en 18%), Van de alcohol drinkende derdeklassers is twee derde (66%) niet dronken geweest in de voorgaande vier weken. 15% is één keer dronken of aangeschoten geweest en 19% twee keer of vaker. Drugs Eén op de vijf derdeklassers (0%) heeft ooit wel eens hasj of wiet gebruikt en 10% geeft aan dit in de afgelopen vier weken te hebben gedaan. Drie op de tien jongeren krijgt wel eens hasj of wiet aangeboden (31%). Als dit gebeurt dan is het in de helft van de gevallen op straat (48%), daarna gevolgd door disco/café/feest/concert en op school (beide 31%). Landelijk lijkt het gebruik van softdrugs bij 15- jarigen iets hoger te liggen dan in Zeeland (In Nederland heeft 4% ooit cannabis gebruikt en 13% in de voorgaande maand ; in Zeeland 1% en 11% van de 15- jarigen). Het gebruik van hasj of wiet komt vaker voor bij jongens (1%) dan bij meisjes (8%), en ook wat vaker bij leerlingen van vmbo (1%) en vso (11%) dan bij havo- (8%) en vwo-leerlingen (7%). De mate van hasj- of wietgebruik onder derdeklassers verschilt niet naar gemeente of regio. Het gebruik van harddrugs (XTC, cocaïne, hallucinogene paddestoeltjes, amfetamine en heroïne) komt overeen met landelijke cijfers (Peilstationonderzoek Trimbos-instituut, 003). Iets meer dan één op de twintig (6%) leerlingen heeft ooit wel eens harddrugs gebruikt en iets minder dan één op de tien (8%) heeft het wel eens aangeboden gekregen. Harddrugs wordt vooral aangeboden op straat (4%) en in een disco of café (40%). Onder leerlingen van het vmbo komt gebruik van harddrugs wat vaker voor (7%) dan bij havo- (4%) en vwo- leerlingen (4%). Van de leerlingen die ooit wel eens harddrugs hebben gebruikt, heeft bijna tweederde (63%) in de afgelopen vier weken één keer of vaker harddrugs gebruikt. Van alle derdeklassers in Zeeland is dat 4%. In de regio Zeeuws- Vlaanderen gebeurt dit vaker (4%) en in de Oosterschelderegio juist minder vaak (%).

5 onderwijs Scoop, Jeugdmonitor Zeeland, april 008 Voeding Een ongezond voedingspatroon is een belangrijke risicofactor in het ontstaan van overgewicht, (chronische) aandoeningen en kanker. Elke dag ontbijten en voldoende eten van groente en fruit hoort bij een gezond voedingspatroon. Een kwart (3%) van de derdeklassers in Zeeland ontbijt niet dagelijks (minder dan vijf keer per week). Landelijk ontbijt bijna eenderde (30%) van de 15- jarigen door de week niet elke dag. Zeeuwse meisjes slaan het ontbijt wat vaker over dan jongens (6% en 0%). Leerlingen van het vmbo en vso ontbijten minder vaak (ongeveer 9% ontbijt minder dan vijf keer per week) dan leerlingen van vwo en havo (respectievelijk 1% en 19% ontbijt minder dan vijf keer per week). In de gemeente Kapelle ontbijten minder jongeren onvoldoende (13%) dan gemiddeld in Zeeland en in de gemeenten Schouwen-Duiveland (30%) en Vlissingen (30%) juist meer. Niet ontbijten en het eten van onvoldoende fruit en groente naar geslacht, klas 3 vo, 007 (%) jongens meisjes Ontbijt niet (bijna) dagelijks Eet onvoldoende fruit Eet niet dagelijks groenten Ruim driekwart van de derdeklassers (78%) eet onvoldoende fruit (minder dan twee stuks per dag) en tweederde (64%) eet niet dagelijks groenten. Zeeland lijkt wat betreft het eten van groente en fruit niet te verschillen van Nederland. Jongens eten minder vaak groente en fruit dan meisjes. Leerlingen op het vwo eten vaker groente en fruit dan de leerlingen op de andere onderwijstypes. In de gemeente Kapelle (69%) en Goes (73%) eten minder jongeren onvoldoende fruit en in de gemeente Terneuzen juist meer (83%). Daarnaast eten minder jongeren in Goes niet elke dag groenten (58%). Dit geldt ook zo voor de gemeente Sluis (60%), maar in de gemeente Tholen eten juist meer jongeren niet elke dag groenten (75%). Een kwart van de derdeklassers (5%) heeft in de vier weken voorafgaand aan het onderzoek (serieus) gelijnd. Meisjes blijken veel vaker te lijnen dan jongens (37% en 13%). De meest genoemde methoden om af te vallen zijn minder eten en niet snoepen en extra bewegen of sporten. Op de vraag of de leerlingen in de afgelopen twee weken een vreetbui hebben gehad, antwoordt 15% dat ze drie keer of vaker een vreetbui hebben gehad.

6 Themarapport Voortgezet Lichamelijke activiteit De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) stelt dat jongeren tot 18 jaar dagelijks minimaal een uur matig intensieve lichamelijke activiteit moeten verrichten. In Nederland voldoet driekwart (74%) van de 1-17 jarigen niet aan deze norm (CBS, 006). De Zeeuwse derdeklassers is gevraagd naar het aantal dagen dat zij minimaal één uur besteden aan lopen of fietsen naar school, gymen op school, sporten bij een vereniging en andere lichamelijke activiteiten zoals buiten spelen of lichamelijk werk. Van deze derdeklassers sport en/of beweegt ook driekwart (76%) minder dan zeven dagen per week minimaal één uur per dag. Ongeveer een derde (34%) beweegt vijf a zes dagen minimaal één uur (semi-actief), een vijfde (19%) drie à vier dagen (semi-inactief) en ongeveer een kwart (3%) twee dagen of minder (inactief). In de gemeente Reimerswaal voldoen minder jongeren aan de Norm Gezond Bewegen (1%) dan gemiddeld in Zeeland (4%). Er zijn geen significante verschillen naar schoolsoort of geslacht als het gaat om het al dan niet halen van de norm. Wel vallen wat meer vso- en vmbo-leerlingen (35% en 5%) in de categorie inactief dan leerlingen van havo (0%) en vwo (19%). Seksualiteit Ongeveer een kwart van de derdeklassers (6%) heeft wel eens geslachtsgemeenschap met iemand gehad en 1% heeft regelmatig seks. Nu zijn er wat meer jongeren die regelmatig vrijen dan vier jaar geleden (in 004 was dit nog 10%). In vergelijking met Nederland zijn de jongeren in Zeeland vergelijkbaar seksueel actief: één op de vier (7%) 15- jarigen in Nederland heeft wel eens geslachtsgemeenschap met iemand gehad. Tussen Zeeuwse jongens en meisjes is geen verschil, maar jongens hebben vaker op jongere leeftijd geslachtsgemeenschap. In vergelijking met vier jaar geleden zijn er nu wat meer derdeklassers die met twaalf jaar of jonger voor het eerst hebben gevreeen: in 007 is dat 6% van alle derdeklassers en in 004 was dat 4%. Van de leerlingen van het vso heeft 35% wel eens geslachtsgemeenschap gehad. Bij het vmbo is dat 3%, havo 1% en vwo 10%. In de Oosterschelderegio hebben minder jongeren wel eens geslachtsgemeenschap gehad (1%), in vergelijking met Zeeuws-Vlaanderen (30%) en Walcheren (6%). Worden gemeenten onderling vergeleken dan valt op dat derdeklassers in de gemeenten Kapelle en Reimerswaal minder vaak geslachtsgemeenschap hebben gehad (13% en 16%). In de gemeente Hulst (33%), Vlissingen (31%), Sluis (31%) en Terneuzen (8%) hebben meer jongeren dit ooit gehad. Ongeveer één op de zes derdeklassers (17%) die seksueel actief zijn, vrijt nooit met condoom en iets meer dan de helft (55%) vrijt altijd met condoom. Leerlingen van vwo (7%) en havo (5%) geven vaker aan nooit een condoom te gebruiken dan leerlingen van vmbo (14%). Jongens (19%) geven vaker aan nooit een condoom te gebruiken dan meisjes (13%). Bij de laatste keer geslachtsgemeenschap heeft echter 59% van de meisjes geen condoom gebruikt, in vergelijking met 36% van de jongens. De jongens (0%) geven echter vaker dan de meisjes (8%) aan dat ze niet meer weten of ze een condoom hebben gebruikt de laatste keer. Landelijk gezien hebben meer 15- jarigen bij de laatste keer geslachtsgemeenschap een condoom gebruikt: 81% heeft een condoom gebruikt bij de laatste keer geslachtsgemeenschap. Bij dit landelijke onderzoek is echter niet alleen naar condoomgebruik gevraagd maar ook naar andere voorbehoedsmiddelen. Bovendien was daarin geen categorie weet ik niet meer opgenomen. De vraag heb je wel eens tegen je zin een seksuele ervaring met iemand gehad? beantwoordt 18% van de Zeeuwse derdeklassers met ja. Iets meer meisjes (0%) dan jongens (17%) hebben wel eens een seksuele ervaring tegen de zin gehad. Het hoogste percentage leerlingen met een seksuele ervaring tegen de zin is te vinden op het vmbo (1%) en het laagste op het vwo (13%). In vergelijking met vier jaar geleden zijn er nu meer jongeren die een seksuele ervaring tegen hun zin hebben meegemaakt (15% in 004).

7 onderwijs Scoop, Jeugdmonitor Zeeland, april 008 Samenhang met alcoholgebruik Alcohol hangt onder andere samen met roken, drugs en voeding. Van de derdeklassers die wel eens alcohol drinken, rookt 17% dagelijks, heeft 1% in de afgelopen vier weken hasj of wiet gebruikt, ontbijt 4% niet (bijna) elke dag en eet 79% onvoldoende fruit. Ter vergelijking de derdeklassers die nooit alcohol gedronken hebben: 5% rookt dagelijks, % heeft hasj of wiet gebruikt in de afgelopen vier weken, 17% ontbijt niet (bijna) elke dag en 74% eet onvoldoende fruit. Vooral de derdeklassers die 11 glazen alcohol of meer hebben gedronken op een of meerdere weekenddagen roken dagelijks (56%), gebruikten vaker hasj of wiet in de afgelopen vier weken (39%) en ontbijten minder vaak (40%). Resultaten gezonde leefstijl samengevat (significant hogere percentages zijn vet gedrukt) Jongens Meisjes Totaal % % % Heeft wel eens gerookt Rookt dagelijks Afgelopen 4 weken 11 glazen alcohol of meer gedronken op 1 of meer weekenddagen Dronk in de afgelopen 4 weken meer dan keer minimaal 5 glazen per keer Afgelopen 4 weken dronken of aangeschoten geweest Afgelopen 4 weken hasj of wiet gebruikt Ontbijt niet (bijna) dagelijks Eet onvoldoende fruit Eet niet dagelijks groenten Afgelopen 4 weken (serieus) gelijnd Afgelopen weken minstens 3 keer een vreetbui gehad Doet minder dan 7 uur per week aan lichaamsbeweging Gebruikt geen condooms bij geslachtsgemeenschap Bij de laatste keer geslachtsgemeenschap geen condoom gebruikt Heeft wel eens een seksuele ervaring tegen de zin gehad

8 Conclusies en aanbevelingen In vergelijking met vier jaar geleden roken er minder Zeeuwse derdeklassers en dit percentage komt overeen met landelijke cijfers. Het gebruik van softdrugs ligt in Zeeland iets lager in vergelijking met Nederland. Zeeuwse derdeklassers scoren vergelijkbaar als het gaat om het percentage dat heeft gedronken in de voorgaande vier weken, maar lijken wel vaker ooit dronken te zijn geweest. Vier van de vijf Zeeuwse jongeren heeft wel eens alcohol gedronken en zij geven aan dit meestal thuis te doen met anderen of bij andere jongeren thuis. De meeste jongeren drinken in het weekend. Bijna de helft van de Zeeuwse derdeklassers is zich de afgelopen maand te buiten gegaan aan het binge-drinken in de vorm van het drinken van 5 of meer glazen alcohol bij een gelegenheid. De grootste risico s worden genomen in het weekend: bijna één op de tien (9%) derdeklassers drinkt dan meestal 11 glazen of meer. Het feit dat jongeren aangeven vooral thuis of bij anderen thuis te drinken, betekent dat er ook een grote rol is weggelegd voor ouders bij het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren. Het voedingsgedrag van Zeeuwse jongeren blijkt niet erg te verschillen van Nederlandse cijfers, maar toch blijft dit een punt van aandacht, omdat een groot deel de norm niet haalt. Een ongezond voedingspatroon is namelijk een belangrijke risicofactor voor overgewicht en andere chronische aandoeningen zoals diabetes en kanker. Driekwart van de Zeeuwse jongeren haalt de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen van 7 uur bewegen per week niet. Hoewel dit percentage vergelijkbaar is met Nederlandse cijfers, blijft ook dit een punt van aandacht. Lichamelijke inactiviteit is namelijk ook een belangrijke risicofactor voor overgewicht en andere chronische aandoeningen. Het rijksbeleid richt zich op het verhogen van het percentage jongeren dat de beweegnorm haalt naar 50% (De kracht van sport, VWS, 007). Zeeuwse derdeklassers zijn nu seksueel actiever dan vier jaar geleden, maar lijken niet te verschillen van Nederlandse 15 jarigen. In vergelijking met vier jaar geleden hebben zij op jongere leeftijd voor het eerst geslachtsgemeenschap. Hier komt bij dat Zeeuwse jongeren minder vaak condooms lijken te gebruiken bij de geslachtsgemeenschap. Het gebruik van condooms bij geslachtsgemeenschap voorkomt zwangerschap en beschermt daarnaast tegen de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoeningen (soa). Omdat de leeftijd waarop men voor het eerst geslachtgemeenschap heeft steeds jonger wordt en het condoomgebruik in Zeeland lager lijkt, blijft goede voorlichting hierover een belangrijk punt van aandacht. Zoals hierboven beschreven wijkt de leefstijl van de Zeeuwse jongeren op de meeste punten niet af van Nederland. Door hun grote bereik spelen instellingen, waaronder de jeugdgezondheidszorg, hierbij een belangrijke rol. Maar ook voor ouders zijn er mogelijkheden. Een overzicht van beleidsmaatregelen en interventies wordt opgenomen in het Regionaal Kompas ( dat medio 008 beschikbaar zal zijn. Voor vragen hierover of over de inhoud van dit themarapport kunt u contact opnemen met de GGD Zeeland, afdeling Beleidsadvisering en -ondersteuning. Colofon Analyse & rapportage: Leonie de Bruijne, GGD Zeeland Ankie Smit, Scoop (eindredactie) Scoop, april 008 Postbus AK Middelburg tel fax

Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen

Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar 2010 Tabellenboek Gemeente Tholen Leeswijzer Tabellenboek Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar 2010 Over het onderzoek In dit tabellenboek vindt u de belangrijkste cijfers

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Wormerland en de regio (%) Wormerland 286 scholieren Onderwijstype en klas

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Wormerland en de regio (%) Wormerland 286 scholieren Onderwijstype en klas Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die

Nadere informatie

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt.

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt. IJsselland GENOTMIDDELEN Jongerenmonitor 1 4% ooit alcohol gedronken.163 jongeren School Klas 13-14 jaar Klas 4 1-16 jaar 4% weleens gerookt % ooit wiet gebruikt Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Waterland en de regio (%) Waterland 209 scholieren

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Waterland en de regio (%) Waterland 209 scholieren Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Waterland Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam.

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Edam-Volendam Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad en Molenwerf

Gemeente Zaanstad en Molenwerf Gemeente en Molenwerf Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST 2011 Tabellen alcoholgebruik jongeren Staphorst Nooit alcohol gedronken ja 33,3% 37,6% 74,4% 12,7% 35,3% nee 66,7% 62,4% 25,6% 87,3% 64,7% Drink bier ja 67,8%

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Alcohol

GO Jeugd 2008 Alcohol GO Jeugd 2008 Alcohol Samenvatting alcohol Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 63% van de Friese 12 t/m 18 jarigen wel eens alcohol heeft, 51% nog in de vier voorafgaand aan het

Nadere informatie

Quickscan Jeugd en Alcohol in Zeeland

Quickscan Jeugd en Alcohol in Zeeland Middelburg, maart 2009 Colofon Scoop 2009 Samenstelling Maarten de Gouw Linda Franken in opdracht van de Provincie Zeeland Scoop Zeeuws instituut voor sociale en culturele ontwikkeling Achter de Houttuinen

Nadere informatie

Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015

Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015 Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015 Inleiding In het schooljaar 2014/2015 is voor de 4 e keer Emovo uitgevoerd onder 2 e en 4 e

Nadere informatie

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013 Samenvatting Losser Versie 1, oktober 2013 Lage SES, bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Losser In de gemeente Losser wonen 22.552 mensen; 11.324 mannen en 11.228 vrouwen. Als we de verschillende

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Losser

Kernboodschappen Gezondheid Losser Kernboodschappen Gezondheid Losser De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Losser epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Losser en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

tot 24 jaar Monitor jongeren 12

tot 24 jaar Monitor jongeren 12 Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Wat is E-MOVO q Onderzoek onder 2 e en 4 e klassers, nu 3 e keer q Vragenlijst wordt digitaal in klas ingevuld

Nadere informatie

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Purmerend.

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Purmerend. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Purmerend Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003 RIS128575a_10-JUN-2005 ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003 Beknopt verslag ten behoeve van de deelnemende scholen April 2005 Dienst OCW / GGD Den Haag Epidemiologie

Nadere informatie

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Zeevang Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zeevang. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Zaanstad Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zaanstad. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Jeugd. Gezondheid, welzijn en leefstijl

Jeugd. Gezondheid, welzijn en leefstijl Jeugd Gezondheid, welzijn en leefstijl Verslag van een onderzoek onder jeugd in de regio Oost Nederland 24 Leefstijl en gezondheid van jongeren in de regio Oost Nederland Zeven samenwerkende GGD en in

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN DEVENTER

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN DEVENTER TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN DEVENTER 2011 jongen meisje 12-15 16-23 totaal Nooit alcohol gedronken ja 40,1% 38,3% 86,3% 16,6% 39,2% nee 59,9% 61,7% 13,7% 83,4% 60,8% Drink bier ja 65,8% 21,0% 9,6%

Nadere informatie

Gemeente Beemster. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Beemster. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Beemster Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Beemster. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Gemeente Purmerend. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Purmerend. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: 1. De samenvatting met daarin per onderwerp

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Seksualiteit

GO Jeugd 2008 Seksualiteit GO Jeugd 2008 Seksualiteit Samenvatting seksualiteit Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 22% van de Friese 12 t/m 18 jongeren wel eens geslachtsgemeenschap heeft gehad. De helft

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Themarapport. Criminaliteit & Veiligheid NR4. Enquête Jongvolwassenen. januari Gedragingen

Themarapport. Criminaliteit & Veiligheid NR4. Enquête Jongvolwassenen. januari Gedragingen Themarapport Criminaliteit & Veiligheid Enquête Jongvolwassenen januari 2007 NR4 De Jeugdmonitor Zeeland is een samenwerkingsverband van de Provincie Zeeland, de 13 Zeeuwse gemeenten en verschillende instellingen

Nadere informatie

Tabellenboek. GO Jeugd 2012

Tabellenboek. GO Jeugd 2012 Tabellenboek GO Jeugd 2012 Tabellenboek GO Jeugd 2012 Leeswijzer... 5 Respons per gemeente...6 Ervaren gezondheid...7 Belemmering door ziekte/aandoening...8 Indicatieve score psychosociale problematiek...9

Nadere informatie

Gemeente Beemster. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Beemster. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Beemster Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Beemster. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003 RIS128575b_10-JUN-2005 ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003 Beknopt verslag ten behoeve van de deelnemende scholen April 2005 Dienst OCW / GGD Den Haag Epidemiologie en

Nadere informatie

Gemeente Oostzaan. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Oostzaan. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Oostzaan Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Oostzaan. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Factsheet alcohol. Think Before You Drink

Factsheet alcohol. Think Before You Drink Factsheet alcohol Think Before You Drink Jongeren drinken te vroeg, te veel en te vaak. Ook in West-Brabant is dit het geval. Bovendien tolereren veel ouders dat hun kinderen onder de 16 jaar alcohol drinken.

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Landsmeer. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Landsmeer Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Landsmeer. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

totaal 2011 6888 7403 7349 7065 7128 7283 14414 13719 12924 14414 Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje

totaal 2011 6888 7403 7349 7065 7128 7283 14414 13719 12924 14414 Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje Tabellenboek E-MOVO regio GGD, oktober 2012 Toelichting: In de eerste zeven kolommen worden de resultaten van de regio weergegeven, uitgesplitst naar onderwijsniveau, klas en geslacht, en. De laatste drie

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Rijssen-Holten epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Rijssen-Holten en de factoren

Nadere informatie

VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT

VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT IJsselland VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT Jongerenmonitor 2015 77% ontbijt dagelijks 10.3 jongeren School 13-14 jaar 15- jaar 76% een gezond gewicht 15% beweegt voldoende Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Roken, alcohol en drugs

Roken, alcohol en drugs Roken, alcohol en drugs Infokaart Jeugdgezondheidszorg 9 Roken Rokers hebben een hoger risico op sterfte en chronische aandoeningen dan niet-rokers. Landelijk was roken in 7 verantwoordelijk voor bijna.

Nadere informatie

Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs

Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs Elektronische Monitor en Voorlichting Onderzoek In het najaar

Nadere informatie

Gemeente Wormerland. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Wormerland. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per onderwerp beschreven

Nadere informatie

Leeftijd eerste ervaring met alcohol 12-15 16-19 20-23. < 11 jaar 11-12 13-15 16-18

Leeftijd eerste ervaring met alcohol 12-15 16-19 20-23. < 11 jaar 11-12 13-15 16-18 Feiten over het Alcohol- en Drugsgebruik van jongeren in het district Rivierenland Gelderland-Midden Gebaseerd op het onderzoek: Lekker samen van de kaart (maart 27) Inleiding Het alcoholgebruik neemt

Nadere informatie

11 Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van E-MOVO 2007

11 Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van E-MOVO 2007 11 Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Gelre-IJssel Resultaten van E-MOVO 2007 In het kader van preventie vormt de jeugd een belangrijke doelgroep. Veel gezondheidsbeïnvloedend gedrag, zoals

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

SEKSUEEL GEDRAG. Jongerenmonitor % geslachtsgemeenschap. Klas 2. Klas 4. 55% altijd een condoom gebruikt

SEKSUEEL GEDRAG. Jongerenmonitor % geslachtsgemeenschap. Klas 2. Klas 4. 55% altijd een condoom gebruikt IJsselland SEKSUEEL GEDRAG Jongerenmonitor 2015 7% geslachtsgemeenschap gehad 10.163 jongeren School Klas 2 13-14 jaar Klas 4 15-16 jaar 49% negatieve houding homoseksualiteit 55% altijd een condoom gebruikt

Nadere informatie

Gemeente Waterland. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Waterland. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Waterland Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Waterland. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Gemeente Edam-Volendam

Gemeente Edam-Volendam Gemeente Edam-Volendam Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Edam-Volendam. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Almelo

Kernboodschappen Gezondheid Almelo Kernboodschappen Gezondheid Almelo De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Almelo epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Almelo en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Regius College Wilhelminalaan Tabellenboek bij schoolrapportage Emovo 2015/2016

Regius College Wilhelminalaan Tabellenboek bij schoolrapportage Emovo 2015/2016 Tabellenboek bij schoolrapportage Emovo 2015/2016 Leeswijzer In dit tabellenboek zijn per onderwerp alle resultaten van uw school weergegeven in percentages (bovenste tabel). Deze resultaten zijn (waar

Nadere informatie

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Noordwijkerhout totaal geslacht leeftijd

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zaanstad Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zaanstad Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zaanstad Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de gezondheid van de scholieren

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Cijfers E-MOVO 2011 gemeente Apeldoorn - alcohol Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers E-MOVO 2011 gemeente Apeldoorn - alcohol Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers E-MOVO gemeente - alcohol Een toelichting op de tabel staat onderaan. Alcoholgebruik heeft ooit alcohol gedronken 50 41 24 68 48 42 45 68 61 46 51 51 heeft in de afgelopen 4 weken alcohol gedronken

Nadere informatie

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTERAPPORTAGE JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTE DEN HELDER Auteurs: Corrien Waardenburg, epidemioloog Esther Duin-de Boer, epidemiologisch onderzoeksmedewerker

Nadere informatie

Regius College VMBO en Praktijkonderwijs 2015/2016. Aanvullende tabellen bij schoolrapportage Emovo. Leeswijzer

Regius College VMBO en Praktijkonderwijs 2015/2016. Aanvullende tabellen bij schoolrapportage Emovo. Leeswijzer Aanvullende tabellen bij schoolrapportage Emovo 2015/2016 Leeswijzer In dit aanvullende tabellenboek zijn per onderwerp alle resultaten van uw school weergegeven in percentages. Deze resultaten zijn weergegeven

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N GENOTMIDDELEN V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 5 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

FLEMOVO 2014/2015 Lelystad

FLEMOVO 2014/2015 Lelystad FLEMOVO 2014/2015 Lelystad Vindt het leuk op school: Ervaart goede gezondheid: Iets gedaan onder groepsdruk: Heeft overgewicht: Doet aan beweging: Klas 2 48% Klas 2 77% Klas 2 18% Klas 2 19% Klas 2 82%

Nadere informatie

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTERAPPORTAGE EMOVO 2009/2010 JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTE NIEDORP EMOVO 2009/2010 Auteurs: Corrien Waardenburg, epidemioloog Esther Duin-de Boer,

Nadere informatie

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTERAPPORTAGE JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTE CASTRICUM Auteurs: Corrien Waardenburg, epidemioloog Esther Duin-de Boer, epidemiologisch onderzoeksmedewerker

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Roken, drinken en gokken. Nagegaan is hoeveel en hoe vaak jongeren uit de gemeente Groningen roken, drinken en gokken. Hierbij is een onderverdeling

Roken, drinken en gokken. Nagegaan is hoeveel en hoe vaak jongeren uit de gemeente Groningen roken, drinken en gokken. Hierbij is een onderverdeling De Jeugdpeiling is een instrument met als doel op systematische wijze ontwikkelingen en trends in riskante gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Hierbij is de aandacht gericht op gedrag met betrekking

Nadere informatie

Jeugd in Noordenveld

Jeugd in Noordenveld Jeugd in Resultaten van het Jeugdonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd Februari 2015 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Tabellenboek jongerenmonitor Olst-Wijhe

Tabellenboek jongerenmonitor Olst-Wijhe Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Olst-Wijhe Algemeen Olst-Wijhe Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 185 181 366 10163 Geslacht jongen 52 51 52 49 meisje 48 49 48 51 Etniciteit

Nadere informatie

E-MOVO Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen?

E-MOVO Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen? E-MOVO 2011-2012 Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen? E-MOVO (Elektronische MOnitor en VOorlichting) is een grootschalig jongerenonderzoek van de GGD en in Oost-Nederland. Dit onderzoek wordt

Nadere informatie

Jeugd in Westerveld. Resultaten Westerveld van het Jeugdonderzoek 2013. Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd.

Jeugd in Westerveld. Resultaten Westerveld van het Jeugdonderzoek 2013. Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd. Jeugd in Resultaten van het Jeugdonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd Februari 2015 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTERAPPORTAGE EMOVO 2009/2010 JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTE HEILOO EMOVO 2009/2010 Auteurs: Corrien Waardenburg, epidemioloog Esther Duin-de Boer,

Nadere informatie

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTERAPPORTAGE EMOVO 2009/2010 JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTE HOORN EMOVO 2009/2010 Auteurs: Corrien Waardenburg, epidemioloog Esther Duin-de Boer,

Nadere informatie

Jeugd in Assen. Resultaten Assen van het Jeugdonderzoek 2013. Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd.

Jeugd in Assen. Resultaten Assen van het Jeugdonderzoek 2013. Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd. Jeugd in Resultaten van het Jeugdonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van de Drentse jeugd Februari 2015 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs:

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Zwolle Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 1181 1116 2297 10163 Geslacht jongen 49 47 48 49 meisje 51 53 52 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

vmbo havo vwo

vmbo havo vwo Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Staphorst Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 139 138 277 10163 Geslacht jongen 47 47 47 49 meisje 53 53 53 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Zwartewaterland Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 303 309 612 10163 Geslacht jongen 54 48 51 49 meisje 46 52 49 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Kampen Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 630 664 1294 10163 Geslacht jongen 49 50 49 49 meisje 51 50 51 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

JEUGDMONITOR ZEELAND 2011. JEUGDMONITOR ZEELAND Klas 3 voortgezet onderwijs 2011. Rapport Tholen

JEUGDMONITOR ZEELAND 2011. JEUGDMONITOR ZEELAND Klas 3 voortgezet onderwijs 2011. Rapport Tholen JEUGDMONITOR ZEELAND Klas 3 voortgezet onderwijs 2011 Rapport Tholen Middelburg, januari 2012 1 Colofon Scoop 2012 Samenstelling Wim van Gorsel Esther van Sprundel Scoop Zeeuws instituut voor sociale en

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Hardenberg Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 760 767 1527 10163 Geslacht jongen 49 50 50 49 meisje 51 50 50 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Ommen

Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Ommen Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Ommen Algemeen Ommen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 199 175 374 10163 Geslacht jongen 55 53 54 49 meisje 45 47 46 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Opvallende resultaten gemeente rapporten Gezondheidsmonitor Jeugd 2015

Opvallende resultaten gemeente rapporten Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 Opvallende resultaten gemeente rapporten Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 Tabel 1: Aantal respondenten per gemeente naar leerjaar en opleidingsniveau gemeente KLAS vmbo havo vwo totaal klas 2 totaal klas

Nadere informatie

Jongeren in Zeeland. Merendeel Zeeuwse jongeren ervaart de eigen gezondheid als goed. Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jarigen 2010

Jongeren in Zeeland. Merendeel Zeeuwse jongeren ervaart de eigen gezondheid als goed. Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jarigen 2010 Jongeren in Zeeland Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jarigen 2010 Om de gezondheid en leefstijl van jongeren (12 t/m 18 jarigen) in Zeeland in kaart te brengen is in najaar 2010 door de GGD Zeeland in samenwerking

Nadere informatie

Onderzoek Alcohol & Drugs Leudal

Onderzoek Alcohol & Drugs Leudal Onderzoek Alcohol & Drugs Leudal Belangrijke toelichting Beste leerling, Welkom bij de GGD Jongerenmonitor! Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de leefstijl(alcohol & drugs) van jongeren. Het

Nadere informatie

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede Gemeente Resultaten voor gemeente en regio Kennemerland Regio N=9.98 Ervaren gezondheid en aandoeningen Voelt zich gezond 84 83 Heeft minstens chronische aandoening, vastgesteld door arts 3 3 Heeft allergie,

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE VELSEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE VELSEN Een onderzoek naar de gezondheid,

Nadere informatie

Titel van deze presentatie

Titel van deze presentatie Roken en drinken onder jongeren Titel van deze presentatie De Subtitel trend van in de de cijfers presentatie NIX18 Informatiemiddag 2018 Marlous Tuithof Titel van deze presentatie Subtitel van de presentatie

Nadere informatie

Peilstationsonderzoek. Genotmiddelengebruik scholieren Voortgezet

Peilstationsonderzoek. Genotmiddelengebruik scholieren Voortgezet Peilstationsonderzoek Genotmiddelengebruik scholieren Voortgezet Onderwijs Den Haag 2011 Januari 2013 Gemeente Den Haag Dienst OCW / GGD Den Haag, Epidemiologie en Jeugdgezondheidszorg Ad van Dijk Mary

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Dalfsen Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 334 356 690 10163 Geslacht jongen 50 54 52 49 meisje 50 46 48 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTERAPPORTAGE EMOVO 2009/2010 JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTE ENKHUIZEN EMOVO 2009/2010 Auteurs: Corrien Waardenburg, epidemioloog Esther Duin-de Boer,

Nadere informatie

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD

JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTERAPPORTAGE EMOVO 2009/2010 JONGERENENQUÊTE NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENTE TEXEL EMOVO 2009/2010 Auteurs: Corrien Waardenburg, epidemioloog Esther Duin-de Boer,

Nadere informatie

Beweging, voeding en. (over)gewicht

Beweging, voeding en. (over)gewicht JONGERENPEILING 2008 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje

Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje Tabellenboek E-MOVO gemeente GGD Gelre-IJssel, November 2012 Dit tabellenboek hoort bij het rapport: 'Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe Resultaten van

Nadere informatie

Pascal Zuid Vmbo Emovo 2013-2014

Pascal Zuid Vmbo Emovo 2013-2014 Pascal Zuid Emovo 2013-2014 Voor een goed gezondheidsbeleid is inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de van uw. GGD Zaanstreek-Waterland verzamelt deze gegevens met de Jeugdgezondheidsmonitor

Nadere informatie