Krachtig rapporteren vanuit de Payroll. Marleen Dolfeyn (KMO) Katrien Donné (Multi Country Business Unit) Gunther Verhelst (Large Enterprises)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Krachtig rapporteren vanuit de Payroll. Marleen Dolfeyn (KMO) Katrien Donné (Multi Country Business Unit) Gunther Verhelst (Large Enterprises)"

Transcriptie

1 Krachtig rapporteren vanuit de Payroll Marleen Dolfeyn (KMO) Katrien Donné (Multi Country Business Unit) Gunther Verhelst (Large Enterprises)

2

3 Evolutie organisatie in tijd KMO Large Enterprise Internationaal Evolutie behoeften organisatie o.a. rapportering HR-beleid Vroeger: HR-afdeling = alleen kost, geen opbrengsten voor bedrijf Weinig middelen ter beschikking Nu: evolutie HR-afdeling: zet processen in beweging in bedrijf, pioniersrol in bepaalde evoluties Levert bijdrage aan bedrijfsresultaat (full circle) Meer middelen, tools nodig o.a. rapportering Payroll eblox Cubes Veel INPUT operationeel OUTPUT: schat aan gegevens Strategisch HR Benchmarks

4 Evolutie organisatie in tijd KMO Large Enterprise Internationaal Evolutie behoeften organisatie o.a. rapportering HR-beleid Vroeger: HR-afdeling = alleen kost, geen opbrengsten voor bedrijf Weinig middelen ter beschikking Nu: evolutie HR-afdeling: zet processen in beweging in bedrijf, pioniersrol in bepaalde evoluties Levert bijdrage aan bedrijfsresultaat (full circle) Meer middelen, tools nodig o.a. rapportering Payroll eblox Cubes Veel INPUT operationeel OUTPUT: schat aan gegevens Strategisch HR Benchmarks

5 Payroll waardeketting Loonvoorbereiding Persoonsgegevens Prestaties en afwezigheden Loon en voordelen Loonberekening Bruto Netto elementen Output Berekende gegevens Documenten Expertprocessen Complex en minder frequent Vb. eindejaarspremies, expats, bonussen Supportprocessen Administratie (afwezigheden, contracten, ) Rapportering aan management Rapportering aan externe instanties

6 Rapportering Operationeel: proces ondersteunend Analytisch: sturend Strategisch: benchmarking Doen Weten Sturen Het basismateriaal is ingevoerd, beheerd en exploiteerbaar in uw pakket

7 Praktisch Dubbel werk en administratie besparen Het reilen en zeilen van uw personeel opvolgen Vragen van medewerkers beantwoorden Controles op uw bedrijf en medewerkers uitvoeren Doelstellingen opvolgen Gefundeerde (financiële) beslissingen nemen Uw bedrijf vergelijken met de markt of de sector

8 Payroll Kleine en middelgrote ondernemingen E-Blox Grote ondernemingen Cubes Internationale ondernemingen Overzicht operationele rapportering

9 Welke gegevens zitten er in uw pakket? Vaste gegevens Persoons- en contractgegevens Adressen Loon en voordelen Vrije rubrieken Kalendergegevens Prestaties en afwezigheden Soorten uren en dagen Afwijkingen Verzuim Loongegevens Bruto Netto Patronale bijdragen Berekende gegevens Loonkost

10 Het standaardaanbod De top 5 bij onze klanten Basislijstjes (tellingen per afdeling, adresgegevens, verjaardagen, kinderen, kledingmaten en schoenen, ) Prestaties en afwezigheden (feestdagen, ADV, tijdskrediet, overuren, vakantie, ) Loonkostoverzichten (kosten van afwezigheid, kost per effectief gewerkt uur, jaarkost van specifieke profielen, ) Ziekte en verzuim (per afdeling, per leeftijdscategorie, in uren of dagen, kost, trends, ) Sectorspecifieke rapporten (sociale maribel, horeca extra s, )

11 Payroll Kleine en middelgrote ondernemingen Overzicht operationele rapportering

12 Rapportenbibliotheek Payroll Vaste gegevens

13 Overzicht bruto en uurlonen (hist)

14 Rapportenbibliotheek Payroll Uren en dagen

15 Overzicht schorsingen

16 Rapportenbibliotheek Payroll - Loongegevens

17 Overzicht loonkost

18 Rapportenbibliotheek Payroll - Andere

19 Rapportenbibliotheek Payroll - Maatwerk

20 Rapportenbibliotheek Export

21 E-Blox Grote ondernemingen Overzicht operationele rapportering

22 OVERZICHT RAPPORTERING Standaardrapporten eblox LARGE ENTERPRISES

23 OVERZICHT RAPPORTERING LARGE ENTERPRISES Standaardrapporten eblox : overzicht anciënniteit: xls export

24 OVERZICHT RAPPORTERING LARGE ENTERPRISES Standaardrapporten eblox : verzuim per werknemer: xls export

25 OVERZICHT RAPPORTERING LARGE ENTERPRISES Standaardrapporten eblox : verzuimstatistieken

26 OVERZICHT RAPPORTERING LARGE ENTERPRISES Standaardrapporten eblox : headcount : xls export

27 OVERZICHT RAPPORTERING LARGE ENTERPRISES Standaardrapporten eblox : controle (netto)lonen maand x en y

28 Cubes Internationale ondernemingen Overzicht operationele rapportering

29 OVERZICHT RAPPORTERING Cubes Wat is Connect with Cubes? Rapporteringslaag over de lokale loonpakketten van verschillende landen (eblox in België, Heli in Nederland, ) Gegevens worden rechtstreeks geïmporteerd vanuit de lokale loonpakketten 3 rapporteringsmodules in Connect with Cubes Waarom Connect with Cubes? Uniforme rapportering over de landen heen Zelfde velden, lay-out en interpretatie van data Mapping van looncodes naar kost klassen Gebruik van verschillende munteenheden

30 Wat is Connect with Cubes Consultation module Report generator Transfer of data Organisation Wage codes Employee/Contract Calculated Results Connect Cubes Headcount Labour Cost Absences Predefined European Reports Consultation with Excel Local Payroll solutions Standardised Cubes Interface Customer Solutions 30

31 OVERZICHT RAPPORTERING CUBES Standaard Europese rapportering Vaste velden Vaste lay-out Zelf filtering kiezen

32 OVERZICHT RAPPORTERING CUBES Standaard Europese rapportering : actieve contracten

33 OVERZICHT RAPPORTERING CUBES Standaard Europese rapportering : actieve contracten: verschillende organisatieniveau s tot op werknemerniveau

34 OVERZICHT RAPPORTERING CUBES Standaard Europese rapportering : Anciënniteitsrapport

35 OVERZICHT RAPPORTERING CUBES Standaard Europese rapportering: Aantal uren per maand per kost klasse Kost klasse = verzameling van looncodes van verschillende landen binnen hetzelfde thema. Bvb.: Kost klasse ziekte of overtime,

36 OVERZICHT RAPPORTERING CUBES Standaard Europese rapportering: Aantal uren per maand per kost klasse : tot op looncode niveau per jaar/kwartaal/maand

37 OVERZICHT RAPPORTERING CUBES Standaard Europese rapportering : jaarlijke evolutie van loonkost per kost klasse

38 OVERZICHT RAPPORTERING CUBES Standaard Europese rapportering : gemiddelde kost per uur per kost klasse

39 Wat zijn kengetallen en stuurgetallen? E-Blox Cubes Overzicht analytische rapportering

40 Uitgangspunten Personeelsbeleid is performant als het actief bijdraagt tot de bedrijfsresultaten. HR heeft een onrechtstreekse impact Personeelsbeleid Personeelsprocessen Resultaten bij de medewerkers Operationele resultaten Financiële resultaten Bijdrage van HR: er voor zorgen dat medewerkers die dingen willen en kunnen doen die voor de organisatie belangrijk zijn HR moet zijn impact aantonen, meer dan alleen kosten In cijfers: de taal van de business

41 Verschillende soorten getallen Kengetal : beheersinformatie Geeft inzicht in huidige personeelsbeleid en maakt ontwikkelingen zichtbaar (analyse) Kan symptomen van slecht functioneren opsporen (signalisatie) Stuurgetal : bestuursinformatie Formuleert een doelstelling kwantitatief (planning) Beoordeelt de resultaten en het effect van het beleid (controle)

42 Wat kunnen HR ken- en stuurgetallen doen? Het complexe HR terrein in kaart brengen op een overzichtelijke, vereenvoudigde wijze. Het succes van het gevoerde personeelsbeleid en van de ingezette middelen (of een deelaspect) meten. Mogelijkheid bieden om de huidige HR situatie grondig te analyseren. Objectieve vergelijkingen doorvoeren : Tussen afdelingen/groepen/functies Historisch (voor en na) Extern Informatie delen met anderen : Meten is weten Resultaten pushen : What gets measured gets done

43 Eenvoudige en moeilijkere indicatoren Ruwe cijfers : sommen en verschillen Vb.: totaal # ziektedagen Ratio s : appelen in teller en peren in noemer Vb.: gemiddeld # ziektedagen per kop = # ziektedagen # koppen Breuken : appelen in teller én noemer Vb.: gemiddeld # ziektedagen per gewerkte dagen = # ziektedagen # te werken dagen Percentages : appelen in teller én noemer x 100 Vb.: ziekteverzuim% = # ziektedagen x 100 # te werken dagen

44 Wat meten en wat niet? NIET Wat het gemakkelijkst te meten is Alles is belangrijk Wat voorhanden is WEL Die factoren in kaart brengen die bepalend of kritisch zijn bij de beoordeling van het personeelsbeleid of als we succesvol zijn met ons personeelsbeleid, wie merkt dan wat op?

45 Waar kijkt de directie naar? (hoe merkt men financieel iets van het personeelsbeleid?) Opbrengsten Omzet Omzet per kop Winst Winstuitkering (W / K) Productiviteit / Prestatieniveau Tewerkstelling Continuïteit Kosten Personeelskost Loonkost Output per kop Aantal stuks per kop Subsidies per wn Personeelstevredenheid Totale personeelskost Totale loonkost Kostend uurloon Gemiddeld uurloon

46 Loonkost en verzuim VERDELING LOONKOST (inclusief patronale bedragen) VERDELING UREN Loonkost normale prestaties Premies en commissies Overloon Kost wettelijke vakantie Kost bijkomende vakantie Kost feestdagen en betaalde inhaalrust Kost verzuim Kost ziekte Kost arbeidsongeval Kost zwangerschap Kost gewettiged afwezigheid Kost ongewettigde afwezigheid Kost tijdelijke en economische werkloosheid Kost andere betaalde afwezigheid Kost reis- en overbruggingsuren Bijkomende loonkostelementen Opzegvergoedingen Niet toegewezen patronale bedragen Kost prestatie gepland ongepland Kost afwezigheid Totale loonkost excl (bijpassingen bij) (brug)pensioenen, weduwen-wezenrenten Uren normale prestaties Overuren Wettelijke vakantie Bijkomende vakantie Feestdagen en betaalde inhaalrust Uren verzuim Ziekte Arbeidsongeval Zwangerschap Gewettiged afwezigheid Kost ongewettigde afwezigheid Uren tijdelijke en economische werkloosheid Uren andere afwezigheden Reis- en overbruggingsuren ongepland gepland Prestatie Afwezigheid Totale uren Theoretische capaciteit Potentiële tijd (Bijpassingen bij) (brug)pensioenen,weduwen - wezen renten

47 Wat verwacht het management van de personeelsadministratie? Meest opgevolgde personeelskengetallen

48 E-Blox Overzicht analytische rapportering

49 OVERZICHT RAPPORTERING LARGE ENTERPRISES Rapportgenerator eblox Niet voldoende met standaardrapporten?. Zelf rapporten bouwen met de rapportgenerator in eblox Rapporteren op : Vaste gegevens Vrije velden Kalendergegevens Loongegevens Berekende gegevens Samen opvraagbaar in 1 rapport

50 OVERZICHT RAPPORTERING Standaardrapporten eblox Rapportgenerator eblox Smarttools rapportering eblox : Budget Bradford Audit LARGE ENTERPRISES Exports voor externe systemen : Interfaces met ERP (SAP, Peoplesoft, Workday, Home made ERP s, ) Fleetmanagement (XpoFleet) Insurance data (Assusoft) Vaste gegevens naar tijdsregistratie of Self Service software

51 OVERZICHT RAPPORTERING LARGE ENTERPRISES Rapportgenerator eblox voorbeeldrapport loonkost : xls export

52 OVERZICHT RAPPORTERING LARGE ENTERPRISES Rapportgenerator eblox voorbeeldrapport loonkost : xls export draaitabel per afdeling

53 OVERZICHT RAPPORTERING LARGE ENTERPRISES Rapportgenerator eblox voorbeeldrapport telling ziektedagen + ziektekost

54 OVERZICHT RAPPORTERING LARGE ENTERPRISES Rapportgenerator eblox voorbeeldrapport vergelijking prestaties en ziekte maand x en y

55 OVERZICHT RAPPORTERING LARGE ENTERPRISES Rapportgenerator eblox voorbeeldrapport overzicht kostenplaatsverdeling

56 OVERZICHT RAPPORTERING LARGE ENTERPRISES Rapportgenerator eblox voorbeeldrapport detail berekende gegevens

57 OVERZICHT RAPPORTERING LARGE ENTERPRISES Smarttools rapportering eblox Budgetmodule Bradfordmodule Auditmodule Even onder de loep genomen

58 OVERZICHT RAPPORTERING LARGE ENTERPRISES Smarttools rapportering eblox : Budgetmodule Rapporten eblox Budget Module Budget RAPPORT E98: Budget Berekende Loonkost Budget Module RAPPORT E99: Loonkost Verschilanalyse

59 OVERZICHT RAPPORTERING LARGE ENTERPRISES Smarttools rapportering eblox : Budgetmodule

60 OVERZICHT RAPPORTERING LARGE ENTERPRISES Smarttools rapportering eblox : Budgetmodule : xls export

61 OVERZICHT RAPPORTERING LARGE ENTERPRISES Smarttools rapportering eblox : Budgetmodule : xls export

62 OVERZICHT RAPPORTERING LARGE ENTERPRISES Smarttools rapportering eblox : Bradfordmodule Bradfordfactor = frequentie² x totaal aantal ziektedagen ( op jaarbasis) voorbeeld: 1 ² x 10 ziektedagen = 10 10² x 1 ziektedag = 100 Veelvuldige afwezigheid heeft een grotere impact op uw organisatie dan eenmalig, langdurig verzuim.

63 Flow Payroll Software Rapport Bradford Performance Dashboard Module Bradford Kalendergegevens Verzuimgrafieken : Opvolging ziekte Diversiteit Evolutie ziekte Vaste Gegevens

64 Verzuimgrafieken : ziekte opvolging (gemidd. + totalen)

65 Verzuimgrafieken : diversiteit

66 Verzuimgrafieken : Historiek ziekte (gemidd. + totalen)

67 Rapporten in Excel :Bradfordfactor

68 Rapporten in Excel :Frequentietabel

69 OVERZICHT RAPPORTERING LARGE ENTERPRISES Smarttools rapportering eblox : Auditmodule Waarom auditrapportering? Onderworpen aan Sox wetgeving SAS70 certificiering Risico op fouten in loonberekening minimaliseren door controles Traceerbaarheid van wijzigingen garanderen : WIE heeft WAT en WANNEER gewijzigd? SD Worx processen zijn Sox-compliant (SAS70 rapport)

70 Voorbeeld auditrapport werknemergegevens Wijzigingen aan individuele persoon- en contractgegevens

71 Voorbeeld auditrapport looninvoer Wijzigingen aan individuele kalender-, loongegevens en formules

72 OVERZICHT RAPPORTERING LARGE ENTERPRISES Exports voor externe systemen Interfaces met ERP (SAP, Peoplesoft, Workday, Home made ERP s, ) Fleetmanagement (XpoFleet) Insurance data (Assusoft) Vaste gegevens naar tijdsregistratie of Self Service software Geen standaardoplossing?? Wij bouwen ze voor u!

73 OVERZICHT RAPPORTERING LARGE ENTERPRISES Exports voor externe systemen : Fleetmanagement XPOFleet = tool voor fleetmanager Zeer volledig aanbod en data: Schades, boetes, reparaties, facturen Documenten koppelen à een schade, boete etc. Communicatiemodule (mail/sms) Uitgebreid gamma à koppelingen (tankbeurten, verzekeringen, ) Veel standaard rapporteren: Afwijkende tankbeurten Wagencontracten die eindigen Internationaal aanbod

74 OVERZICHT RAPPORTERING LARGE ENTERPRISES Exports voor externe systemen : Fleetmanagement Sterke focus op financieel aspect TCO: total cost of ownership Simuleren op basis van verbruik, de kostprijs (afwijkingen ed.) Dashboard (taken, grafieken, ) Zelf op te bouwen

75 OVERZICHT RAPPORTERING LARGE ENTERPRISES Exports voor externe systemen : Insurance data : Assusoft Beheer van uw Employee Benefits plannen Communicatie naar uw andere externe leveranciers Communicatie naar uw interne leveranciers Communicatie naar uw werknemers Kwaliteitscontrole op uw payroll-invoer Controle op premieborderellen

76 OVERZICHT RAPPORTERING LARGE ENTERPRICES eblox ASSUSOFT master data kalender bedragen berekende gegevens rapportering Signalitieken MM Schorsingen MM Familie MM ~ Signalitieken MM-1 ~ Schorsingen MM-1 ~ Familie MM-1 interpretatie verschillen signalitieken interpretatie verschillen schorsingen interpretatie verschillen familie VERZEKERINGEN 76

77 Cubes Overzicht analytische rapportering

78 OVERZICHT RAPPORTERING CUBES Rapportgenerator Cubes Lijstrapporten Zelf samen te stellen Zelf filtering kiezen Rapporteren met Excel draaitabellen Om dingen te tellen Zelf samen te stellen Zelf filtering kiezen

79 OVERZICHT RAPPORTERING Cubes Rapportgenerator Cubes: rapport loonevolutie

80 OVERZICHT RAPPORTERING Cubes Rapporteren met excel draaitabellen: rapport aantal contracten op het einde van de periode

81 OVERZICHT RAPPORTERING Cubes Rapporteren met excel draaitabellen: rapport aantal uren ziekte per departement

82 OVERZICHT RAPPORTERING Cubes Rapporteren met excel draaitabellen: rapport loonkost van bonussen en commissies in verschillende munteenheden

83 Evolutie organisatie in tijd KMO Large Enterprise Internationaal Evolutie behoeften organisatie o.a. rapportering HR-beleid Vroeger: HR-afdeling = alleen kost, geen opbrengsten voor bedrijf Weinig middelen ter beschikking Nu: evolutie HR-afdeling: zet processen in beweging in bedrijf, pioniersrol in bepaalde evoluties Levert bijdrage aan bedrijfsresultaat (full circle) Meer middelen, tools nodig o.a. rapportering Payroll eblox Cubes Veel INPUT operationeel OUTPUT: schat aan gegevens Strategisch HR Benchmarks

84 HR Benchmarks Overzicht strategische rapportering

85 Strategisch rapporteren: Benchmarking Benchmarking = meten en vergelijken Voordelen: Het biedt een antwoord op concrete vragen: Hoe doen de anderen het? Het levert inzicht in eigen sterktes en zwaktes; het biedt concrete aanwijzingen en bevestigt wat goed zit Hulp voor het bepalen van eigen normen en indicatoren Het biedt een ruimer perspectief

86 Wat is de HR Benchmarks module? Benchmark Rapportering van eigen dossier op volgende indicatoren (KPI s): Instroom/uitstroom Diversiteit Verzuim (ziekte arbeidsongevallen) Te werken uren, Uurlonen Loonkost Verdere verfijning mogelijk op (zowel insteek als filter + combinatie): Provincie Omvang Statuut Werkregime Leeftijd Anciënniteit Geslacht Evolutie Sector Paritair Comité

87 Voorbeeld rapport Uurlonen export in xls en / of pdf filter = combinatie van verschillende insteken Positionering eigen gegevens

88 Voorbeeld rapport Verzuim doorklikken detail per afdeling en per werknemer detailoverzicht historiek onder de grafieken

89 Detailoverzicht historiek verzuim detail benchmarkgegevens laatste 12 maanden steekproef benchmark steeds raadpleegbaar

90 Rapport verzuim als evolutie

91 Rapport verzuim : detail per afdeling en werknemer inclusief Bradfordfactor

92 Rapport loonkost

93 Rapport loonkost : detail per afdeling en werknemer

94 Uw voordelen Benchmarking per KPI Verfijning volgens eigen behoefte (insteek en filter) Output exporteerbaar naar Pdf of Excel Up-to-date cijfers (elk kwartaal) Evolutie over meerdere jaren Altijd beschikbaar via de website van SDWorx Grootste HR-benchmark in België (SDWorx database) Complementair aan de Bradfordmodule CONCLUSIE U kunt uw HR-beleid afstemmen op de (mogelijke) pijnpunten van uw eigen bedrijf op basis van nuttige en strategische managementinformatie. Deze cijfers geven een beeld van de algemene conditie van uw bedrijf.

95 Vragen?

Payroll Professional 2 e editie sessie: Proeven van HR processen. 7 en 8 oktober 2010 Ann De Wit

Payroll Professional 2 e editie sessie: Proeven van HR processen. 7 en 8 oktober 2010 Ann De Wit Payroll Professional 2 e editie sessie: Proeven van HR processen 7 en 8 oktober 2010 Ann De Wit Programma HR ken- en stuurgetallen - Wat - Indicatoren - Werkinstrument - Klassieker: verzuim - Voorbeeld

Nadere informatie

Acerta Connect Smart. Zit zelf aan het stuur van uw payroll

Acerta Connect Smart. Zit zelf aan het stuur van uw payroll Acerta Connect Smart Zit zelf aan het stuur van uw payroll Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Redactie: Vormgeving: Realisatie: Communicatie

Nadere informatie

Acerta Connect Zit zelf aan het stuur van uw payroll starters, zelfstandigen en werkgevers

Acerta Connect Zit zelf aan het stuur van uw payroll starters, zelfstandigen en werkgevers Acerta Connect Zit zelf aan het stuur van uw payroll Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Beheer vlot uw payrollprocessen met Acerta Connect!

Nadere informatie

Haal meer uit BIPER (BeleidsInformatie PERsoneel)

Haal meer uit BIPER (BeleidsInformatie PERsoneel) 10 de Cevi Klantendag 1 (BeleidsInformatie PERsoneel) Laurens Van Poucke en Bart Lampaert (Cevi NV) Programma 1. Samenwerkingsvormen 2. Geïntegreerde Cevips-modellen 3. Biper 10 de Cevi Klantendag 2 1.

Nadere informatie

De 7 interessantste personeelsrapporten. Zo krijgt u meer inzicht in de gegevens van uw werknemers

De 7 interessantste personeelsrapporten. Zo krijgt u meer inzicht in de gegevens van uw werknemers De 7 interessantste personeelsrapporten Zo krijgt u meer inzicht in de gegevens van uw werknemers Deze rapporten maken uw personeelsbeleid nog efficiënter Loonadministratie is veel meer dan een optelsom

Nadere informatie

Draag Zorg voor Uw Zorg = Zorg voor Uw Talent!

Draag Zorg voor Uw Zorg = Zorg voor Uw Talent! Draag Zorg vooruw Zorg oktober2011 Bert Laurier & Peter Beeusaert Consultants SD worx Leadership & Strategy Draag Zorg voor Uw Zorg = Zorg voor Uw Talent! Programma: Vandaag: introductie op verzuim Algemeen

Nadere informatie

Waarom aandacht schenken aan verzuim?

Waarom aandacht schenken aan verzuim? Draag Zorg voor Uw Zorg Zorg voor Uw Talent Preventie: kost of investering Bert Laurier & Peter Beeusaert & Hilde Billen Consultants SD Worx Leadership & Strategy Waarom aandacht schenken aan verzuim?

Nadere informatie

12/10/2017 Group S - Sociaal Secretariaat 1

12/10/2017 Group S - Sociaal Secretariaat 1 12/10/2017 Group S - Sociaal Secretariaat 1 Presentatie Group S Sociaal Secretariaat Anja Van Houtvinck Inhoudstafel 1. Inleiding / trends 2. Interacties en gegevensstromen 3. Schema s 4. Aangiften 5.

Nadere informatie

U begrijpt dat een deel van uw administratie weinig geautomatiseerd is. TeamPlayer biedt nu voor u de oplossing.

U begrijpt dat een deel van uw administratie weinig geautomatiseerd is. TeamPlayer biedt nu voor u de oplossing. Waarom TeamPlayer? Wellicht heeft u reeds een administratief programma waarmee uw boekhouding, facturatie of bestellingen worden beheerd. Deze programma s schieten echter tekort als het gaat over nog andere

Nadere informatie

HR beleid zichtbaar maken door indicatoren. Edgard Meuleman Managing Consultant

HR beleid zichtbaar maken door indicatoren. Edgard Meuleman Managing Consultant HR beleid zichtbaar maken door indicatoren Edgard Meuleman Managing Consultant SD Worx Organisatiestructuur KMO GO AS Overheid Internationaal Competence & Consultancy Divisie Aanvullend Aanbod Research

Nadere informatie

SD Worx blijft investeren in de social profit sector. Hans Joris Algemeen directeur SD Worx België

SD Worx blijft investeren in de social profit sector. Hans Joris Algemeen directeur SD Worx België SD Worx blijft investeren in de social profit sector Hans Joris Algemeen directeur SD Worx België Agenda Marktsituatie Missie, visie en strategie SD Worx Strategisch belang social profit voor SD Worx SSC

Nadere informatie

Acerta Connect Pro. De oplossing op maat voor uw payroll

Acerta Connect Pro. De oplossing op maat voor uw payroll Acerta Connect Pro De oplossing op maat voor uw payroll Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Redactie: Vormgeving: Realisatie: Communicatie Acerta

Nadere informatie

Payroll Professional 2 e editie sessie: Uw link met de boekhouding en de payrollrapportering. 7 & 8 oktober 2010 Bert Laurier

Payroll Professional 2 e editie sessie: Uw link met de boekhouding en de payrollrapportering. 7 & 8 oktober 2010 Bert Laurier Payroll Professional 2 e editie sessie: Uw link met de boekhouding en de payrollrapportering 7 & 8 oktober 2010 Bert Laurier Welke problemen ondervind je met de boekhouding? 證 書 的 工 資 開 支,62 到, 預 訂 文 件,

Nadere informatie

Weddecentrale Query Module

Weddecentrale Query Module Weddecentrale Query Module I Wat WQM 1 I Wat De Weddecentrale Query Module (WQM) is een rapportgenerator die rapporten aanlevert met gegevens van de databanken van de loontoepassing en de modules voor

Nadere informatie

HR Analytics heeft met cijfers niets van doen

HR Analytics heeft met cijfers niets van doen HR Analytics heeft met cijfers niets van doen NVP bijeenkomst - HR Metrics & Analytics: cijfermatig adviseren 17 november 2015 HR Metrics & Analytics: cijfermatig adviseren 1 Even voorstellen Senior Managing

Nadere informatie

Are you ready. Bart Kuipers, HR manager Bobbejaanland

Are you ready. Bart Kuipers, HR manager Bobbejaanland Are you ready Bart Kuipers, HR manager Bobbejaanland 2 Are you ready 3 (Optimaal) plannen in Bobbejaanland = FLEXIBILITEIT Fluctuerende bezoekersaantallen Wisselende openingsuren Periodes van laag seizoen,

Nadere informatie

eblox HR Automatiseer uw administratieve en HR processen

eblox HR Automatiseer uw administratieve en HR processen eblox HR Automatiseer uw administratieve en HR processen Talent is cruciaal in het succesverhaal van uw organisatie Mensen zijn het meest energiek en succesvol als ze werken vanuit hun individuele sterktes.

Nadere informatie

Proces opleidingsbeheer

Proces opleidingsbeheer Learning Management System @ Securex Promote (-SAP) Training & Development mgr. Proces opleidingsbeheer Opleidings -aanbod Organiseren v. opleidingen e-communicatie Opvolging & reporting Doelgroep Alle

Nadere informatie

Bent u geïnteresseerd? Neemt u dan eens telefonisch contact met ons op 030-2729976 of stuur een e-mail naar info@powerproject.nl

Bent u geïnteresseerd? Neemt u dan eens telefonisch contact met ons op 030-2729976 of stuur een e-mail naar info@powerproject.nl Mogelijke rapportages met Asta Powerproject Dit document geeft een overzicht over de mogelijke manieren om met Asta Powerproject rapportages te maken, maar ook rapportage mogelijkheden met daaraan gekoppelde

Nadere informatie

Economische werkloosheid bedienden

Economische werkloosheid bedienden Economische werkloosheid bedienden Overzicht basisvoorwaarden Januari 2016 Sinds 1 januari 2012 heeft de economische werkloosheid voor bedienden een definitief karakter gekregen. In deze infonota leest

Nadere informatie

Enkele kerncijfers mbt ziekteverzuim Enkele stellingen Geïntegreerde gedragsmatige verzuimaanpak Modulaire opbouw

Enkele kerncijfers mbt ziekteverzuim Enkele stellingen Geïntegreerde gedragsmatige verzuimaanpak Modulaire opbouw Inhoud Geïntegreerde,gedragsmatige aanpak van verzuim Enkele kerncijfers mbt ziekteverzuim Enkele stellingen Geïntegreerde gedragsmatige verzuimaanpak Modulaire opbouw 2 Totale kost ziekteverzuim in 2008

Nadere informatie

1. Ziekteverzuim op de Belgische arbeidsmarkt

1. Ziekteverzuim op de Belgische arbeidsmarkt Absenteïsme beleid Inhoud 1. Ziekteverzuim op de Belgische arbeidsmarkt 2. Maatregelen bij absenteïsme 3. Kosten van ziekteverzuim 4. Ziekteverzuim volgens de kenmerken van de werkgever 5. Ziekteverzuim

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

Uw menselijk kapitaal beheren

Uw menselijk kapitaal beheren Uw menselijk kapitaal beheren Ongeveer 1 miljoen werknemers in de overheidssector Zeer arbeidsintensieve organisaties 40% van het budget = personeelskosten Medewerkers = uw belangrijkste kapitaal!!! P&O

Nadere informatie

Optimale controle. Talent & Salaris. Verzuimmanagement. de software voor Human Resource Management

Optimale controle. Talent & Salaris. Verzuimmanagement. de software voor Human Resource Management Optimale controle Talent & Salaris de software voor Human Resource Management Verzuimmanagement Efficiënter werken met Talent & Salaris In de module ziekteverzuim registreert u wie wanneer ziek is geweest.

Nadere informatie

Van HR Metrics tot HR Analytics

Van HR Metrics tot HR Analytics Van HR Metrics tot HR Analytics Wie doet er iets mee? Hoe categoriseer en vergelijk je? Welke verbanden leg je? Hoe weet je of je een verschil maakt? Cijfers of inzichten? Integreer je het lijnmanagement?

Nadere informatie

SYNERGY HRM 3.0. Henke Willemsen Justus van Hoegee

SYNERGY HRM 3.0. Henke Willemsen Justus van Hoegee SYNERGY HRM 3.0 Henke Willemsen Justus van Hoegee Trends in HRM Strategische rol Robotics Talent Management Vermindering van back office Cloud computing HR Analytics E-Recruitment HR als Business Partner

Nadere informatie

Bedrijfsbrede automatisering in de bouwsector. Peter Langenberg

Bedrijfsbrede automatisering in de bouwsector. Peter Langenberg Bedrijfsbrede automatisering in de bouwsector Peter Langenberg Mission Statement Bubbles-IT wil voor U een rendabele en onafhankelijke IT partner zijn met competitieve producten, afgestemd op uw bedrijf.

Nadere informatie

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken.

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken. Loon berekening Deel 1 : De periodieke Bezoldiging basis berekening 0 Inleiding Niet iedereen die hetzelfde brutoloon heeft, houdt netto hetzelfde bedrag over. Indien je bvb. kinderen ten laste hebt, worden

Nadere informatie

Wat is de impact van operationele KPI s op uw productie?

Wat is de impact van operationele KPI s op uw productie? Discussieforum Productie Rapportering Deel uw ervaringen en leer uit die van anderen! Wat is de impact van operationele KPI s op uw productie? Johannes Cottyn, XiaK-UGent Doelstelling van de presentatie

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning Waarom? U beschikt over een onderneming van minstens 5 gebruikers en constateert dat u naast uw administratieve software meer en meer zaken moet bijhouden buiten deze software. biedt een volledig geautomatiseerd

Nadere informatie

HR MANAGEMENT CIPAL OPLOSSINGEN VOOR EEN HEDENDAAGS HRM-BELEID. Aanbod. Dienstverlening

HR MANAGEMENT CIPAL OPLOSSINGEN VOOR EEN HEDENDAAGS HRM-BELEID. Aanbod. Dienstverlening HR MANAGEMENT CIPAL OPLOSSINGEN VOOR EEN HEDENDAAGS HRM-BELEID Aanbod Doorheen de decennia is de rol van de personeelsdienst in openbare besturen sterk gewijzigd en neemt de human resources -afdeling steeds

Nadere informatie

Leve de verzuimcultuur?

Leve de verzuimcultuur? Leve de verzuimcultuur? (2005). Het absenteïsme in België 2005. Kosten, benchmarks, medische redenen en personeelstevredenheid. Het aandeel werknemers dat zich niet heeft ziek gemeld, is in 2005 met 4%

Nadere informatie

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders 1/13 Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders Inleiding Marius Software Ontwikkeling bvba is gespecialiseerd in software voor kinderopvang. Het programma Winkind is ontwikkeld in

Nadere informatie

HiAnt. Kantoorfunctionaliteit. Prestaties (maandingave) Prato Services nv info@prato.be www.prato.be

HiAnt. Kantoorfunctionaliteit. Prestaties (maandingave) Prato Services nv info@prato.be www.prato.be HiAnt Kantoorfunctionaliteit Prestaties (maandingave) Prato Services nv info@prato.be www.prato.be 1 INHOUD 1 Inhoud...2 2 Prestatie-Ingave...3 1.1. Menu...3 1.1.1. Gegevens...3 1.1.1.1. Werknemer, Klant,

Nadere informatie

Multi Site Reporting

Multi Site Reporting Multi Site Reporting Advies op maat van uw klanten PigVision MSR, rapportering over de bedrijven heen Zowel de Belgische als de Nederlandse kengetallen worden berekend. Volgens de instelling van de software

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen.

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen. TeamPlayer? TeamPlayer is een compleet en flexibel systeem voor tijdsregistratie en planning dat de grootste knelpunten in vele administraties aanpakt, daar waar de standaardsystemen nog te beperkt zijn.

Nadere informatie

experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts

experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts Agenda Voorstelling SD Worx Arbeider of Bediende? Het Eenheidsstatuut Ziekte De loonlijn Tewerkstellingsmaatregelen Formaliteiten Interessante

Nadere informatie

WHITEPAPER KOSTENBEWUST PLANNEN. 10 L1NDA Tips voor kostenbesparende personeelsplanning. december 2013. Pagina 1 van 6

WHITEPAPER KOSTENBEWUST PLANNEN. 10 L1NDA Tips voor kostenbesparende personeelsplanning. december 2013. Pagina 1 van 6 WHITEPAPER KOSTENBEWUST PLANNEN 10 L1NDA Tips voor kostenbesparende personeelsplanning december 2013 Pagina 1 van 6 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 10 L1NDA Tips voor kostenbesparende personeelsplanning...

Nadere informatie

Request for Information (RFI)

Request for Information (RFI) Vlaamse Gemeenschapscommissie Request for Information (RFI) HR-software Vlaamse Gemeenschapscommissie van operationeel naar strategisch human resources management VH 30-5-2016 blz 0 van 5 Inhoudstabel

Nadere informatie

Enthusiast, putting people first, result driven and willing to go the extra mile!

Enthusiast, putting people first, result driven and willing to go the extra mile! Dave Bogaerts Enthusiast, putting people first, result driven and willing to go the extra mile! Over mezelf Geboortedatum 23 februari 1977 (38 jaar) Adres Terlindenstraat 27 1740 Ternat België Professionele

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

Manuele berekening decemberafrekening

Manuele berekening decemberafrekening Manuele berekening decemberafrekening In een aantal gevallen kan er geen automatische decemberafrekening gebeuren. Je zal dan zelf de decemberafrekening moeten berekenen en registreren in eblox bij de

Nadere informatie

Product fiche: SynPeople e-hr employee self services module

Product fiche: SynPeople e-hr employee self services module Product fiche: SynPeople e-hr employee self services module SynPeople e-hr werkt 100% geïntegreerd in SynPeople en staat voor employee en managers self services. Dank zij SynPeople e-hr kan het volledige

Nadere informatie

Beleidsrapportering vanuit uw BBC-boekhouding

Beleidsrapportering vanuit uw BBC-boekhouding 10 de Cevi Klantendag 1 Beleidsrapportering vanuit uw BBC-boekhouding Daisy Vercruysse en Gaute Vannuten (Cevi NV) De uitnodiging Naast een aantal nieuwe rapporten vanuit de BBC boekhouding, tonen wij

Nadere informatie

De loonkosten in de land- en tuinbouw

De loonkosten in de land- en tuinbouw De loonkosten in de land- en tuinbouw anno 2015 Een vast werknemer in dienst nemen is vaak minder duur dan gevreesd! Enkele weken geleden gaven we in een beeld van de te verwachten evolutie van de loonkosten

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Kennismaken met de human-resourceprocessen

Nadere informatie

Social profit is in volle groei. Welke uitdagingen brengt dit mee en hoe speelt u hierop in met uw personeelsbeleid?

Social profit is in volle groei. Welke uitdagingen brengt dit mee en hoe speelt u hierop in met uw personeelsbeleid? Social profit is in volle groei. Welke uitdagingen brengt dit mee en hoe speelt u hierop in met uw personeelsbeleid? Prof. Dr. Luc Dekeyser, Directeur Kenniscentrum SD Worx François Lombard, Consultant

Nadere informatie

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company TimeManager ERP voor Dienstverleners SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company 2 Inleiding Bent u werkzaam in Professional Services? Met onze geïntegreerde CRM en Project Management

Nadere informatie

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Grip-IT Planning & Forecasting Tool Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Wat is Grip-IT? Een snelle en degelijke applicatie voor planning en capaciteitsmanagement, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

Masterclass Beyond Consolidation Group Reporting to high performance ConQuaestor, UNIT4, Tagetik. Grontmij, Intres Utrecht, 9 mei 2012

Masterclass Beyond Consolidation Group Reporting to high performance ConQuaestor, UNIT4, Tagetik. Grontmij, Intres Utrecht, 9 mei 2012 Masterclass Beyond Consolidation Group Reporting to high performance ConQuaestor, UNIT4, Tagetik. Grontmij, Intres Utrecht, 9 mei 2012 Programma (Logo Klant) 16:30 uur Welkom 16:45 uur Inleiding: visie

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies Op basis van Gids boekhoudsoftware 2014. Door Gerard Bottemanne, GBNED 22 mei 2014 Wie kent een compleet boekhoudpakket? Welke functies ontbreken in uw boekhoudpakket? Gids boekhoudsoftware 2014 1. ZZP'ers

Nadere informatie

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015 Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015 1 Inhoudsopgave FINANCIEEL VERSLAG Jaarverslag Resultaten 3 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

HRM-so ware voor mens en organisa e

HRM-so ware voor mens en organisa e HRM-so ware voor mens en organisa e Wat biedt Prinsys mij? HRM (Digitale) Medewerkerdossiers Werving en selectie Verlof- en verzuim Afspraken maken Salarisverhogingsrondes Reorganisaties Rapportage Procesbewaking

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de administratieve

Nadere informatie

HRM SCORECARD. PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010

HRM SCORECARD. PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010 HRM-scorecard HRM SCORECARD PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010 Een korte introductie Wat doet WATCH-Consultancy op het gebied van HRM-Consultancy?

Nadere informatie

1. De cockpit binnen uw organisatie (360 view) 2. Meerwaarde in functie van BBC

1. De cockpit binnen uw organisatie (360 view) 2. Meerwaarde in functie van BBC Athena Beleidsinformatie Athena Beleidsinformatie (BI) 1. De cockpit binnen uw organisatie (360 view) 2. Meerwaarde in functie van BBC 3. Open, veilig, innovatief! Athena Beleidsinformatie AS IS BELEID

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Farmaceutica Retail & distributie Multipharma. Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen

SAP Customer Success Story Farmaceutica Retail & distributie Multipharma. Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen Multipharma Sector Farmaceutica Producten en diensten Retail en distributie Website multipharma.yours.be SAP oplossingen SAP BusinessObjects Business

Nadere informatie

16:15 16:20 Welkom/ intro 16:20 16:50 Kwaliteit of kwantiteit, wat maakt het verschil? 16:50 17:10 HR veranderende markt 17:10 17:25 Pauze 17:25

16:15 16:20 Welkom/ intro 16:20 16:50 Kwaliteit of kwantiteit, wat maakt het verschil? 16:50 17:10 HR veranderende markt 17:10 17:25 Pauze 17:25 16:15 16:20 Welkom/ intro 16:20 16:50 Kwaliteit of kwantiteit, wat maakt het verschil? 16:50 17:10 HR veranderende markt 17:10 17:25 Pauze 17:25 18:00 Testimonial Floré 18:15 Vertrek bus 19:00 Aankomst

Nadere informatie

BiziMan Werkt voor u!

BiziMan Werkt voor u! Werkt voor u! WebsiteKing.be Een totaaloplossing voor elke ondernemer BiziMan is een facturatieprogramma, ook wel ERP Software (Enterprise Resource Planning) genoemd, dat beschikt over een aantal basismodules

Nadere informatie

Innovatieve mogelijkheden met OBSV

Innovatieve mogelijkheden met OBSV Innovatieve mogelijkheden met OBSV Rudy Seebus Donderdag 21 November 2013 2013 MACS B.V. Inleiding Mobiel werken met OBSV Planning met OBSV Koppelingen met OBSV Rapportage & Data analyse 27-11-2013 2 Inleiding

Nadere informatie

WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS

WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS AL MEER DAN 20 JAAR DÉ SPECIALIST OP HET GEBIED VAN WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS IN RETAIL, LOGISTIEK EN INDUSTRIE TOTAALOPLOSSING VOOR WFM VRAAGSTUKKEN Softbrick Workforce

Nadere informatie

Hans de Jonge 29 oktober2009

Hans de Jonge 29 oktober2009 Hans de Jonge 29 oktober2009 Strategische doelen Rendement Risico s Monitoring en verantwoording Risico- en lifecycle management Veroudering & lifecycle Besluitvorming en prioritering Operationele werkzaamheden

Nadere informatie

Easy and flexible HR-Payroll software

Easy and flexible HR-Payroll software Easy and flexible HR-Payroll software Nmbrs Overview Meer tijd voor strategie Nmbrs zorgt dat u met minimale inspanning optimale HR dienstverlening kunt aanbieden Eenvoudig te koppelen Nmbrs is eenvoudig

Nadere informatie

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2015 D.D. 22 SEPTEMBER 2016

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2015 D.D. 22 SEPTEMBER 2016 Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2015 D.D. 22 SEPTEMBER 2016 1 Inhoudsopgave FINANCIEEL VERSLAG Jaarverslag Resultaten 3 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter BACHELOR NA BACHELOR ADVANCED BUSINESS MANAGEMENT Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan Naam student: Maes Pieter 2011-2012 POP EERSTE GEKOZEN ALGEMENE COMPETENTIE: OPBOUWEN VAN EEN

Nadere informatie

www.b-information.be

www.b-information.be www.b-information.be Marketing informatie : marketing performance solutions & data quality solutions : stimuleer uw verkoop en optimaliseer de impact van uw marketingcampagnes en prospectie Marketing performance

Nadere informatie

KWALITEITSINDICATOREN EN KPI S IN DE OUDERENZORG

KWALITEITSINDICATOREN EN KPI S IN DE OUDERENZORG KWALITEITSINDICATOREN EN KPI S IN DE OUDERENZORG INHOUDSTAFEL I. Kwaliteit: Waarom en in welke domeinen? II. Kwaliteit: Wat is van belang? III. Wat is relevant om te meten? IV. Waar staan we vandaag? V.

Nadere informatie

Gemeente- en stadsmonitor in preview

Gemeente- en stadsmonitor in preview Gemeente- en stadsmonitor in preview Katie Heyse, Agentschap Binnenlands Bestuur Hilde Schelfaut, Statistiek Vlaanderen #TIV2017-30 november 2017 www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Overzicht > Aanleiding

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Your view on business On your favorite device

Your view on business On your favorite device ANY2INFO OVER ONS Your view on business On your favorite device Any2info is een ICT-onderneming gespecialiseerd in de ontwikkeling van standaard software waarmee mobiele bedrijfsapps kunnen worden gebouwd

Nadere informatie

Opleidingsagenda. 12.30u broodjeslunch

Opleidingsagenda. 12.30u broodjeslunch Opleidingsagenda 09.00u verwelkoming met koffie intro e-sonet fiche-beheer (werkgever, sectie, werknemer, dimona) koffiepauze traject loonvoorbereiding (standaard kalender, snelingave, export, import)

Nadere informatie

PBM. PBM s. Door Thierry Moens, directeur marketing & business development Z-group. 5 maart 2009 De Montil - Affligem

PBM. PBM s. Door Thierry Moens, directeur marketing & business development Z-group. 5 maart 2009 De Montil - Affligem PBM PBM s Door Thierry Moens, directeur marketing & business development Z-group 5 maart 2009 De Montil - Affligem PreBes vzw Diestersteenweg 88 3510 Kermt Hasselt Tel. 011/28 83 40 Fax. 011/28 83 49 info@prebes.be

Nadere informatie

Maak(t) tijd voor het echte werk! kanvas payrolling. (een dienst van kanvas>personeelsdiensten)

Maak(t) tijd voor het echte werk! kanvas payrolling. (een dienst van kanvas>personeelsdiensten) Maak(t) tijd voor het echte werk! kanvas payrolling (een dienst van kanvas>personeelsdiensten) Loonkosten zijn altijd hoger dan u denkt! Bij kostbare investeringen oriënteert u zich uitgebreid: u vergelijkt

Nadere informatie

De belangrijkste KPI s in workforce management

De belangrijkste KPI s in workforce management Organisa(es werken beter met Workforce Ready De belangrijkste KPI s in workforce management KPI verbeteringen zijn scha?ngen gebaseerd op interviews met huidige klanten. Sponsored by SMB Group. Alle rechten

Nadere informatie

De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket

De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket Uw personeels- en salarisadministratie zijn van groot belang voor uw bedrijf en uw personeel. Om er voor te zorgen

Nadere informatie

Benefit Motivation Plan bij BTV

Benefit Motivation Plan bij BTV Benefit Motivation Plan bij BTV Infosessie juni 2017 Acerta Consult 1 Principes van een BMP 2 BMP-budget 3 BMP-voordelen 4 BMP-policy 5 BMP-tool 6 Timing 3 Waarom flexibele bonussen bij BTV? BTV wil haar

Nadere informatie

Expertise : ambacht of industrieel proces? 4 december 2012

Expertise : ambacht of industrieel proces? 4 december 2012 Expertise : ambacht of industrieel proces? 4 december 2012 1 Thema s Context Definitie expert Historiek, Evolutie en Trends Het expertisebedrijf anno 2012 Toekomstvisie Conclusies 2 Context Auto & Brandvaria

Nadere informatie

Plant Data Services Ontdek nieuwe kansen

Plant Data Services Ontdek nieuwe kansen Plant Data Services Ontdek nieuwe kansen Plant Data Services Ontdek nieuwe kansen Stel dat Productiedata de nieuwe bron van concurrentievoordeel is? En dat Siemens Productiedata analyse eenvoudig en betaalbaar

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

A beautiful mind. HR analytics : meten of weten? Het geheim van de juiste beslissing Informatie en de juiste metrics

A beautiful mind. HR analytics : meten of weten? Het geheim van de juiste beslissing Informatie en de juiste metrics A beautiful mind HR analytics : meten of weten? Het geheim van de juiste beslissing Informatie en de juiste metrics Slide title Slide subtitle De trend naar bewijs van het belang van HR 2 De stropdas in

Nadere informatie

HET SUCCES VAN QLIKVIEW. Breda, 31 augustus 2011 Leon de Ridder, UNIT4

HET SUCCES VAN QLIKVIEW. Breda, 31 augustus 2011 Leon de Ridder, UNIT4 HET SUCCES VAN QLIKVIEW Breda, 31 augustus 2011 Leon de Ridder, UNIT4 UNIT4 BI SOLUTIONS Leon de Ridder UNIT4, beursgenoteerd, 24 landen Specialist in BI & Financial Management Sinds 1996 actief, > 800

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

En 15 maart 2016 Simply.Flexible

En 15 maart 2016 Simply.Flexible En 15 maart 2016 Simply.Flexible Agenda Even voorstellen Quadira Dennis Wolf Waarom Output Management met Advanced-Forms o Met Dynamics NAV Even voorstellen Advanced-Forms Advanced-Forms in de praktijk

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

WEDDECENTRALE QUERY MODULE (WQM)

WEDDECENTRALE QUERY MODULE (WQM) WEDDECENTRALE QUERY MODULE (WQM) I. Wat? De Weddecentrale Query Module (WQM) is een rapportgenerator die rapporten aanlevert met gegevens van de databanken van de loonapplicatie en de modules voor personeelsbeheer.

Nadere informatie

BRM Uitzendbureau. Werk organiseren naar menselijke maat. BRM Uitzendbureau kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen.

BRM Uitzendbureau. Werk organiseren naar menselijke maat. BRM Uitzendbureau kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen. BRM Uitzendbureau Werk organiseren naar menselijke maat kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen. BRM Uitzendbureau Werk organiseren naar menselijke maat Wij zijn een uitzendbureau dat

Nadere informatie

Imec case. E-performance management. www.kluweropleidingen.be

Imec case. E-performance management. www.kluweropleidingen.be Imec case E-performance management 1. Performance management proces 2. Business case en support 3. Functionele vereisten aan het systeem 4. Van design naar implementatie 5. Resultaten p. 2 IPM definitie

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.19

Release Notes v 1.1 0.19 1/7 Release Notes v 1.1 0.19 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

De regels van de arbeidsduur anno 2017 Overuren en vrijwillige overuren

De regels van de arbeidsduur anno 2017 Overuren en vrijwillige overuren De regels van de arbeidsduur anno 2017 Overuren en vrijwillige overuren Annelies Mattheus Agenda 1 Inleiding 2 Wettelijke overuren 3 Absolute grenzen 4 toekennen 5 Toeslag berekenen 6 Gesplitste betaling

Nadere informatie

Car-server. Managementtool voor dealers. Contact@automotivesystems.be

Car-server. Managementtool voor dealers. Contact@automotivesystems.be Managementtool voor dealers Contact@automotivesystems.be Algemeenheden / Technologiën Server Linux/Samba. Operatingssysteem Werkstations, Microsoft Windows 98, NT, 2000, XP. Integratie van Microsoft Excel/Word.

Nadere informatie

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving Onderwerpen: Algemeen Projecten Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web Procesbeschrijving Algemeen PMO Pro is een systeem om al uw projectgerelateerde informatie

Nadere informatie

Commerciële buitenfuncties krijgen de zwaarste factuur

Commerciële buitenfuncties krijgen de zwaarste factuur Persbericht SD Worx en LeasePlan berekenen welke impact de nieuwe bedrijfswagenbelasting heeft op portemonnee van werknemers Commerciële buitenfuncties krijgen de zwaarste factuur Beroepsgroep voor wie

Nadere informatie

Knipperlichten Sociaal Recht

Knipperlichten Sociaal Recht Knipperlichten Sociaal Recht 25 februari 2010 Edward Carlier Advocaat www.reliancelaw.be Overzicht nieuwigheden 2009 1. Recht op individuele voortzetting collectieve ziekteverzekering; 2. Verhoogde ontslagkost

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

NPSO Studie namiddag paradata

NPSO Studie namiddag paradata NPSO Studie namiddag paradata Gebruik van paradata bij het managen van een survey organisatie. Luc Schulpen Index 1. Inleiding p. 3 2. Waarom paradata verzamelen? p. 5 3. Welke paradata verzamelen? p.

Nadere informatie

SNEL & EENVOUDIG CONSOLIDEREN MET EXACT CONSOLIDATION. Powered by LucaNet

SNEL & EENVOUDIG CONSOLIDEREN MET EXACT CONSOLIDATION. Powered by LucaNet SNEL & EENVOUDIG CONSOLIDEREN MET EXACT CONSOLIDATION Powered by LucaNet Astrid van den Oever Henk Schobben Sander van Triet Agenda Uitdagingen & Behoeften Samenwerking voor het beste resultaat Exact Consolidation

Nadere informatie

GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010

GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010 Inspireren, creëren, organiseren GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010 1 Inleiding Enquete, SUTO 2010 De wereld In 2010 Trends, Scenario s en Prognoses Voor komende Jaren. Piet

Nadere informatie

e-sonet Module Intro Prato Services nv Hoogstraat 69 3600 Genk T ++32 (0) 89 518670 F ++32 (0) 89 355339 info@prato.be www.prato.

e-sonet Module Intro Prato Services nv Hoogstraat 69 3600 Genk T ++32 (0) 89 518670 F ++32 (0) 89 355339 info@prato.be www.prato. e-sonet Module Intro Prato Services nv Hoogstraat 69 3600 Genk T ++32 (0) 89 518670 F ++32 (0) 89 355339 info@prato.be www.prato.be www.prato.be 1/6 1 INTRO 1.1. INHOUDSTABEL 1 Intro... 2 1.1. Inhoudstabel...

Nadere informatie