INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE"

Transcriptie

1 INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

2 W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

3 WAT HOUDT NEDERLANDERS BEZIG, ALS HET OM HUN FINANCIËLE TOEKOMST GAAT? Mensen voelen hun financiële toekomst tegenwoordig meer en meer als een persoonlijke verantwoordelijkheid. Om hen daarbij zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, onderzoekt BlackRock continu hoe spaarders en beleggers denken over de manier waarop zij zich op die financiële toekomst voorbereiden. Hoe zijn hun ideeën van invloed op hun handelen, en wat kunnen wij daaruit leren? Dit rapport vormt een samenvatting van de derde editie van het jaarlijkse BlackRock Investor Pulse onderzoek, waarvoor we Nederlanders van 25 tot 74 jaar, uit alle lagen van de bevolking, geïnterviewd hebben. WAT WE VAN U HEBBEN GELEERD Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders relatief positief gestemd zijn over hun financiële toekomst. Ze hebben niet alleen een positievere kijk op hun financiën dan andere Europeanen, maar zijn ook optimistischer dan in het vorige onderzoek, een jaar geleden. De deelnemers aan het onderzoek sparen en beleggen echter slechts 14% van hun maandelijkse inkomsten en hun houding ten opzichte van beleggen en de financiële markten is terughoudend. Doordat Nederlanders zich met de AOW-uitkering en in vergelijking met andere landen hoge bedrijfspensioenen al relatief goed bedeeld voelen, blijken ze het geld dat ze persoonlijk opzij zetten, vooral in spaargeld aan te houden. Om hun financiële toekomst in betere banen te leiden, zouden Nederlanders ook andere opties kunnen overwegen. De resultaten van het onderzoek kunnen u tot nuttige inzichten brengen, als u erover nadenkt wat u het beste met uw geld kunt doen. Daarom wijzen we in dit rapport op de eigenschappen van beleggers die we ALERT hebben genoemd: een groep Nederlanders met een in onze ogen succesvolle houding ten opzichte van beleggen, die hun financiële toekomst met meer vertrouwen tegemoet zien. De resultaten van het onderzoek worden uitsluitend ter informatie verstrekt. De conclusies zijn bedoeld om een algemene indruk te geven van de huidige houding van een steekproef van de Nederlandse bevolking ten opzichte van sparen en beleggen, en dienen niet voor andere doeleinden gebruikt te worden. Wanneer een vergelijking wordt gemaakt tussen Nederlanders en andere Europeanen dan wordt gedoeld op Europeanen uit de andere landen waar het onderzoek is uitgevoerd. * Bron: Onderzoek van BlackRock uitgevoerd van 24 juli tot 23 augustus 2014 onder in totaal mensen in 20 landen in de leeftijd van 25 tot 74 jaar, die per land een representatieve steekproef van de bevolking vormden. De steekproef per land was als volgt: Nederland 1.000, België 1.000, Duitsland 2.000, Italië 2.000, Frankrijk 1.000, Spanje 1.000, Verenigd Koninkrijk, 2.000, Zweden 1.000, VS 4.000, Canada 1.000, Mexico 1.000, Colombia 1.000, Brazilië 1.000, Chili 1.000, China 2.000, India 1.500, Japan 1.000, Taiwan 1.000, Hongkong 1.000, Singapore BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE [1]

4 MARKT- SENTIMENT Slechts een kwart van de Nederlanders gelooft dat de economie aan de beterende hand is BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE [2]

5 NEDERLANDERS ZIJN POSITIEVER, MAAR REGERINGSBELEID IS EEN BRON VAN ZORG Hoewel de Nederlanders nog steeds terughoudend zijn in hun verwachtingen van de Nederlandse economie, is het aantal Nederlanders dat positief gestemd is over hun eigen financiële toekomst in de afgelopen 12 maanden sterk gestegen. Terwijl in het vorige onderzoek nog maar 44% een positief gevoel had, is dit nu gestegen naar 51%. Dit is deels te danken aan de iets betere economische verwachtingen. De economische groei is positief gebleven, terwijl het aantal mensen dat werk had in 2014 overwegend gestegen is (volgens de cijfers van het CBS). Maar ondanks deze algemeen positieve houding, blijven er bronnen van zorg. Terwijl de inflatie laag en stabiel blijft, maken Nederlanders zich zorgen over de hoge kosten van levensonderhoud. VOORAL ZORGEN OVER DE KOSTEN VAN DE GEZONDHEIDSZORG Nederlanders maken zich vooral zorgen over de financiële gevolgen van uiteenlopende overheidsmaatregelen, van veranderingen in de sociale zekerheid tot mogelijke belastingverhogingen. De grootste bron van zorgen is echter de stelselmatige verandering van het zorgstelsel, die ertoe geleid heeft dat de zorgkosten in de afgelopen tien jaar aanzienlijk zijn toegenomen. Volgens een rapport van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) besteedt Nederland op dit moment 11,8% van het bbp aan de gezondheidszorg, wat neerkomt op jaarlijks per persoon. Ter vergelijking: het gemiddelde voor de Europese Unie ligt op per persoon. Dit houdt mensen sterk bezig; de helft maakt zich zorgen over de invloed van de stijgende kosten van de gezondheidszorg op hun persoonlijke financiële toekomst. POSITIEF OVER DE FINANCIËLE TOEKOMST EUROPA 47 % 51 % NEDERLAND Nederlanders denken positiever over hun financiële toekomst dan andere Europeanen ZES BELANGRIJKSTE FACTOREN VOOR BEZORGDHEID OVER DE FINANCIËLE TOEKOMST 50 % 45 % 45 % 39 % 36 % 33 % Huisvestingskosten Hoge kosten van Situatie van levensonderhoud de Nederlandse economie Kosten gezondheidszorg Belastingverhoging / beleid Veranderingen in de sociale zekerheid BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE [3]

6 BELEGGINGS- GEDRAG Nederlanders zijn grotendeels weinig geïnteresseerd in beleggen BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE [4]

7 SPAARGELD EUROPA 64 % NEDERLAND 78 % NEDERLANDERS KIEZEN IN DE EERSTE PLAATS VOOR SPAREN Tegen de achtergrond van de relatief hoge AOW en bedrijfspensioenen in Nederland, zetten mensen geld dat ze persoonlijk willen sparen vooral in cash-producten opzij, omdat dit in hun ogen een veilige en flexibele manier is. Veel Nederlanders zijn ervan overtuigd dat een spaarrekening als vangnet een goede manier is om meer greep op hun financiën te houden. Als gevolg hiervan wordt 78% van de spaar- en beleggingsgelden in Nederland als spaargeld aangehouden het hoogste niveau in Europa. De Nederlanders in het onderzoek gaven aan in te zien dat ze eigenlijk minder dan de helft als spaargeld zouden moeten aanhouden. Gemiddeld werd 42% als het ideale percentage genoemd. Maar op de vraag wat ze voor de komende 12 maanden van plan zijn, antwoorden Nederlanders toch vaker dan andere Europeanen dat ze meer willen sparen. Uit de vraag naar de redenen waarom ze zoveel geld als spaargeld aanhouden, komt een algemene afkeer van risico naar voren. Voorzichtigheid en gebrek aan kennis voerden in de antwoorden de boventoon. Nederlanders zijn over het algemeen weinig bekend met beleggen. Slechts één op de vier zegt zich serieus bezig te houden met financiële planning, terwijl zelfs maar één op de vijf (bijna de helft van het Europese gemiddelde) zegt goed op de hoogte te zijn van wat beleggen inhoudt. De bekendheid met termen als spreiding en marktvolatiliteit is dan ook een derde lager dan in andere Europese landen. MOGELIJKHEDEN VOOR INKOMSTENBELEGGEN ONVOLDOENDE BENUT Minder dan andere Europeanen zijn Nederlanders geneigd om het belang in te zien van inkomsten uit hun beleggingen. Slechts één op de vier (26%) profiteert van inkomsten uit beleggingsproducten. En zelfs deze groep blijkt spaargeld nog altijd als de belangrijkste bron van inkomsten te zien. Hieruit blijkt eens te meer dat Nederlandse beleggers over het algemeen genomen zeer afhankelijk zijn van cash. Veel Nederlanders zullen na hun pensionering inkomsten uit hun bedrijfspensioen ontvangen, maar spaarders en beleggers maken onvoldoende gebruik van de mogelijkheid om extra inkomsten te genereren en hun vermogen te laten groeien. Uit het onderzoek komt echter ook een groep beleggers naar voren die in onze ogen een succesvolle houding ten opzichte van inkomstenbeleggingen heeft, met meer overtuiging beslissingen neemt, gebruik maakt van advies, prioriteit geeft aan de pensioenopbouw en zich realiseert hoe belangrijk het is hun geld over verschillende beleggingen te spreiden. Deze groep, die we ALERT hebben genoemd, boekt in iedere leeftijdsgroep meer succes dan anderen. Hun eigenschappen kunnen daarom ook door andere spaarders en beleggers als uitgangspunt worden genomen bij de opbouw van een evenwichtige portefeuille. Nederlanders houden meer van hun vermogen in spaargeld aan dan andere Europeanen 78% VAN HET SPAARGELD EN DE BELEGGINGEN VAN NEDERLANDERS IS CASH. WAAROM? Ik durf niet te beleggen Ik doe voorzichtig met mijn geld Ik weet niet genoeg over beleggen Cash hebben geeft me een veilig gevoel Ik wil flexibel zijn BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE [5]

8 HOUDING TEN OPZICHTE VAN FINANCIËLE BESLISSINGEN EN ADVIES Nederlanders zijn zelfverzekerd bij het nemen van financiële beslissingen, maar soms is dit ten onrechte BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE [6]

9 FINANCIËLE PLANNING VAAK IN EIGEN HAND Nederlanders vertrouwen meer dan andere Europeanen op hun eigen oordeel als het om hun financiële planning gaat. Meer dan de helft (54%) heeft nog nooit een financieel adviseur geraadpleegd, wat erop wijst dat veel mensen volledig zelfstandig hun beslissingen nemen. Van alle Europeanen zeggen de Nederlanders het vaakst dat ze vertrouwen op de eigen beslissingen die ze met betrekking tot sparen en beleggen nemen. Ruim de helft (53%) vertrouwt op zijn eigen keuzes, terwijl slechts 11% zegt er geen vertrouwen in te hebben. De zelfverzekerdheid van de Nederlandse spaarders en beleggers is soms ten onrechte, aangezien slechts één op de vijf zegt zich echt graag bezig te houden met het beheren van beleggingen en minder dan een derde de interesse heeft om meer over beleggen te weten te komen. Hierdoor zijn veel beleggers geneigd beslissingen te nemen die overdreven risicomijdend zijn. Slechts 15% is bereid een hoger risico te nemen met het oog op een hoger potentieel rendement, terwijl slechts één op de tien zichzelf een actieve belegger noemt. Opvallend is hierbij dat degenen die wel professioneel advies inwinnen, duidelijk in het voordeel zijn. Ze nemen vaker weloverwogen beslissingen, houden een scherp oog op de ontwikkeling van hun beleggingen en vinden van zichzelf dat ze meer kennis van beleggen hebben. GEBRUIKT OP DIT MOMENT EEN ADVISEUR 16 % NEDERLAND 19 % EUROPA De meeste Nederlandse beleggers zien af van financieel advies DE VOORDELEN VAN PROFESSIONEEL ADVIES Respondenten die financieel advies inwinnen Respondenten die geen advies inwinnen Hebben een positief gevoel over hun financiële toekomst 60% 49% Hebben het gevoel greep te hebben op hun financiële toekomst 59% 53% Voelen zich zelfverzekerd over hun financiële beslissingen 59% 52% NIEUWE REGELGEVING KAN DE ADVIESKLOOF IN NEDERLAND VERGROTEN In de afgelopen paar jaar is de Nederlandse regelgeving met betrekking tot de betaling voor financieel advies veranderd. In plaats van een provisie die in de prijs van het product was inbegrepen, betalen beleggers de kosten voor advies en bemiddeling voortaan rechtstreeks aan de adviseur. Hoewel driekwart van degenen die professioneel financieel advies inwinnen van mening is dat ze hiermee een goede of uitstekende waarde voor hun geld krijgen en vier vijfde van degenen die op dit moment van een adviseur gebruik maken, hebben aangegeven dat de veranderingen niet van invloed zijn geweest op hun gebruik van een adviseur, kunnen de veranderingen op een andere manier toch van grote invloed zijn. Net als het Verenigd Koninkrijk, waar al eerder een soortgelijke hervorming is doorgevoerd, zijn er in Nederland meer beleggers die hun adviseur vaarwel zeggen dan in andere Europese landen. Daarnaast wijst het onderzoek erop dat er mensen zijn die volledig afzien van advies. En als er meer mensen zijn die zelfstandig hun beslissingen nemen, wordt het des te belangrijker erop toe te zien dat beleggers beter geïnformeerd zijn over alle aspecten van beleggen. BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE [7]

10 PENSIOEN Voor veel Nederlanders is een comfortabel, financieel zeker pensioen een belangrijk doel BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE [8]

11 BEGONNEN VERMOGEN OP TE BOUWEN VOOR NA DE PENSIONERING GEPLANDE PENSIOENOPBOUW In vergelijking met andere landen zijn de pensioenregelingen in Nederland vrij genereus. Maar hoewel veel Nederlanders er wellicht op kunnen rekenen na hun pensionering niet ver in inkomen achteruit te gaan, koesteren Nederlanders ook zeer hoge verwachtingen wat betreft hun leven nadat ze met pensioen zijn gegaan. Dit betekent dat er toch een pensioentekort kan ontstaan, zodat het nodig kan zijn een eigen pensioenpot op te bouwen om later over voldoende inkomsten te kunnen beschikken. Om te zorgen dat deze pot zoveel mogelijk groeit, kan het verstandig zijn om een weloverwogen langetermijn-strategie voor beleggingen te ontwikkelen. Dit staat haaks op het gegeven dat Nederlanders bijna vier vijfde van hun spaar- en beleggingsgeld in cash aanhouden. En aangezien de basisrente met net aan 0,05% historisch laag is, levert cash slechts een minimaal rendement op, dat waarschijnlijk onvoldoende is om het gat te dichten. Derespondenten zijn zich bewust van dit probleem, aangezien slechts een derde zegt het gevoel te hebben goed voorbereid te zijn op hun pensioen en slechts 39% begrijpt hoeveel vermogen ze zelf zouden moeten opbouwen om na de pensionering over de gewenste inkomsten te kunnen beschikken. EUROPA 56 % NEDERLAND 58 % Vier van de tien Nederlanders bouwt op dit moment geen aanvullend pensioen op dit is ongeveer gelijk aan andere Europeanen Een ander punt waarover in Nederland veel gesproken wordt, is de invloed die hervormingen in de AOW en de bedrijfspensioenen zullen hebben op de uiteindelijke inkomsten na de pensionering. De stelselmatige verlaging van de opbouwpercentages betekent voor jongere generaties dat ze minder zeker kunnen zijn van het pensioen dat ze uiteindelijk zullen ontvangen. Terwijl mensen er algemeen vanuit gaan dat AOW alleen onvoldoende inkomsten zal opleveren voor een comfortabel pensioen (slechts 16% denkt hieraan genoeg te hebben), hebben maar weinig mensen het gevoel dat ze goed voorbereid zijn op alle veranderingen in het pensioenlandschap. DE GEMIDDELDE NEDERLANDER WIL NA PENSIONERING 81% VAN HET HUIDIGE INKOMEN BEHOUDEN BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE [9]

12 EEN EFFECTIEVE AANPAK BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE [10]

13 WAT IS EEN EFFECTIEVE MANIER OM TE BELEGGEN? Nederlanders staan in het algemeen positiever tegenover hun financiële situatie dan andere Europeanen. Ze voelen zich zekerder van hun beslissingen en hebben het gevoel meer greep te hebben op hun financiële toekomst. Toch houden ze het grootste deel van hun vermogen in spaargeld aan en maken ze minder vaak dan andere Europeanen gebruik van financieel advies. Er is echter een groep Nederlanders die erin slaagt weloverwogen een financiële planning te maken, hun beleggingen breed te spreiden en werkelijk greep te houden op hun financiële toekomst. Deze groep beleggers, die we hebben aangeduid met de term ALERT, heeft een aantal opvallende eigenschappen waardoor ze de toekomst met meer vertrouwen tegemoet zien. WAARAAN ZIJN ALERTE BELEGGERS TE HERKENNEN? ``Ze zien het belang van een financiële planning in ``Ze beleggen vaker en meer dan anderen in hun leeftijdsgroep ``Ze hebben meer vertrouwen in hun eigen beleggingsbeslissingen WIE ZIJN DEZE ALERTE BELEGGERS? ``Ze verdienen gemiddeld ca per jaar ``69% is man ``Een derde heeft een eigen huis zonder hypotheek ``Globaal gezien behoort één op de tien Nederlanders (10%) tot deze groep VIJF EIGENSCHAPPEN VAN EEN ALERTE BELEGGER A L E R T Anticipeert op toekomstige behoeften en heeft een plan Let erop dat beleggingen breed gespreid zijn Erkent het belang van beleggen om inkomsten te genereren Raadpleegt van tijd tot tijd een adviseur Trekt weloverwogen geld uit om te beleggen, in plaats van alleen te sparen BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE [11]

14 VIJF BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN VAN EEN ALERTE BELEGGER A ANTICIPEERT op toekomstige behoeften en heeft een plan ``85% van deze groep bouwt aanvullend pensioen op, tegenover een gemiddelde van 58% voor alle Nederlanders. ``79% vertrouwt erop na de pensionering de gewenste inkomsten te zullen ontvangen, tegenover 49% van alle Nederlandse respondenten. ``Ze voelen zich meer dan twee keer zo vaak goed voorbereid op hun pensioen (79% tegenover 32% van alle Nederlandse respondenten). ``De meesten (60%) beleggen vooral voor de lange termijn. L LET EROP dat beleggingen breed gespreid zijn ``Ze zorgen voor veel meer spreiding in hun portefeuille dan de gemiddelde Nederlander. ``De helft van hen (49%) bezit aandelen en een vijfde obligaties. E ERKENT HET BELANG van beleggen om inkomsten te genereren ``Alerte beleggers bezitten meer dan twee keer zo vaak als de gemiddelde Nederlander beleggingen of spaarrekeningen die inkomsten kunnen opleveren. ``Ze maken gebruik van zeer uiteenlopende producten die inkomsten kunnen opbrengen, waaronder dividendaandelen, die ze zowel direct aanhouden als indirect via een beleggingsfonds. ``De meerderheid geeft er de voorkeur aan inkomsten te herbeleggen, om hun vermogen op de langere termijn te laten groeien. R RAADPLEEGT van tijd tot tijd een adviseur ``Deze groep besteedt niet alleen meer tijd om hun eigen beleggingen te volgen en wil niet alleen meer te weten komen over beleggingen, maar twee derde maakt ook gebruik van een financieel adviseur, tegenover minder dan de helft van de gemiddelde Nederlanders. ``Ze onderhouden ook vaker een langdurige relatie met hun adviseur, zodat ze over langere tijd van professioneel advies profiteren. T TREKT WELOVERWOGEN GELD UIT om te beleggen, in plaats van alleen te sparen ``Deze groep houdt zich meer bezig met de langetermijn-planning; 73% zegt met plezier de eigen beleggingen te beheren. ``69% neemt de tijd regelmatig hun beleggingen te controleren. ` ` 48% beschouwt zichzelf als een actieve belegger, terwijl dit voor de gemiddelde Nederlanders slechts 10% is. BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE [12]

15 CONCLUSIE BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE [13]

16 VAN ALERTE BELEGGERS VALT VEEL TE LEREN In ons onderzoek viel op dat er een groep beleggers is die zich met meer vertrouwen voorbereiden op hun financiële toekomst. Ze plannen meer voor de lange termijn, letten er beter op dat hun beleggingen gespreid zijn en informeren zich goed hoe ze hun geld harder kunnen laten werken. Driekwart (77%) van deze groep beleggers heeft het gevoel meer greep te hebben op hun financiële toekomst en een nog iets hoger percentage (81%) neemt zelfverzekerd beslissingen over sparen en beleggen. Van deze groep, die we ALERTE beleggers hebben genoemd, kunnen anderen veel leren. Hun actieve houding ten opzichte van sparen en beleggen, hun aandacht voor spreiding van risico s en potentieel rendement en het belang dat ze hechten aan een goede pensioenopbouw kunnen daarbij een inspiratiebron vormen. MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD? Mensen zijn verschillend. Iedereen heeft zijn of haar eigen persoonlijke behoeftes en mogelijkheden, die bovendien per levensfase kunnen veranderen. Maar uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat er één punt is dat het waard is aangepakt te worden: de te grote afhankelijkheid van spaargeld. KIJK KRITISCH NAAR SPAREN Spaargeld kan in een gespreide portefeuille uiteraard een goede rol spelen. Maar zelfs als de inflatie laag blijft, kan deze op de lange termijn een deel van de koopkracht van dit geld verminderen, zodat u in feite over te weinig inkomsten beschikt. Wie teveel geld als spaargeld aanhoudt, loopt het risico er niet in te slagen zijn financiële doelen te bereiken. INDICATIEF RENDEMENT PER BELEGGINGSCATEGORIE VAN EEN BELEGGING VAN DIE 25 JAAR WORDT AANGEHOUDEN AANDELEN OBLIGATIES CASH Bron: Thomson Reuters Datastream, Federal Reserve Economic Data. Deze figuur geeft een indruk van het rendement dat verschillende beleggingscategorieën in 25 jaar opgebracht zouden kunnen hebben, gebaseerd op historische cijfers. Bedenk wel dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie zijn voor toekomstig rendement. Bespreek met uw financieel adviseur hoe u uw geld het beste kunt spreiden. Deze indicatieve weergave is gebaseerd op gegevens van 31 december 1988 t/m 31 december 2013; aandelen gebaseerd op de MSCI Europe Index (totaalrendement), obligaties op de Citigroup World Government Bond Europe Index (totaalrendement) en Cash op de NL 3-maandelijkse interbancaire rente; alle rendementen in euro s, gebaseerd op de maandelijkse slotkoersen van de respectievelijke indices. Het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. Alleen bestemd ter illustratie. Deze cijfers geven geen weergave van het rendement van specifieke beleggingen in het verleden of de toekomst. BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE [14]

17 Daarom is het voor veel beleggers in onze ogen verstandig om hun houding ten opzichte van risico en rendement eens onder de loep te nemen en te overwegen of de koers die ze nu varen, de juiste is. Veel mensen beleggen via hun pensioenfonds ook al in aandelen, hoewel ze zich hiervan vaak niet bewust zijn. Het loont in onze ogen de moeite om te overwegen ook een deel van de persoonlijke middelen die nu in spaargeld zitten, over te hevelen naar andere beleggingstypen, zoals obligaties en aandelen. Dat kan een belangrijke bijdrage leveren tot het realiseren van toekomstige doelen. MAAK IN ELKE FASE VAN HET LEVEN GEBRUIK VAN INKOMSTENBELEGGINGEN Beleggingen die inkomsten opbrengen, zijn tijdens uw pensionering essentieel, maar ook wanneer u nog werkt kunnen ze een goed middel zijn om vermogen op te bouwen Maar in het huidige marktklimaat is het moeilijker dan ooit om beleggingen te vinden die de inkomsten opbrengen die u nodig heeft. Nu de spaarrente en het rendement van veel staatsobligaties op een historisch dieptepunt liggen, is het voor beleggers zaak om op meer plaatsen naar bronnen van inkomsten te zoeken. ZORG VOOR VERMOGENSGROEI OP DE LANGE TERMIJN Mensen leven tegenwoordig gemiddeld langer dan voorheen. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar het heeft ook gevolgen voor uw financiële toekomst. Beleggingen met een grotere potentiële groei, die kunnen helpen om na uw pensionering over voldoende inkomsten te beschikken om de gewenste levensstijl te handhaven, houden ook een hoger risico in. En voor dat risico schrikken veel beleggers in de huidige onzekere tijd terug. Daardoor ontstaat het risico dat mensen langer leven dan hun geld reikt. Het is onmogelijk om met zekerheid exact het gunstigste tijdstip te bepalen om beleggingen te kopen en te verkopen, omdat markten bijzonder snel kunnen stijgen of dalen. Daarom is het in onze ogen gunstiger om voor de langere termijn te beleggen en beleggingen aan te houden dan om te proberen het juiste moment te bepalen om in en uit stappen. BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE [15]

18 MAAK GEBRUIK VAN PROFESSIONEEL ADVIES Uit het onderzoek blijkt dat het opstellen van een financiële planning in welke vorm dan ook een positief effect heeft op de mate waarin mensen het gevoel hebben greep te hebben op hun financiële toekomst. Maar minder dan één op de zes Nederlandse spaarders en beleggers maakt gebruik van financieel advies. Bovendien zijn er veel Nederlanders die slechts zeer onregelmatig advies inwinnen. Driekwart van de respondenten met een modaal inkomen heeft ooit wel advies ingewonnen, maar heeft in de afgelopen tijd geen adviseur meer geraadpleegd. Dit betekent dat veel Nederlanders niet profiteren van de voordelen van een goed gestructureerde en gefundeerde financiële planning. Uit ons onderzoek blijkt dat mensen die regelmatig contact hebben met hun financieel adviseur, zich zekerder voelen over hun financiële toekomst. Dat komt waarschijnlijk doordat ze meer overzicht en inzicht hebben en zich meer betrokken voelen bij de ontwikkeling van geld. Daarom raden we u aan om vandaag nog na te denken over uw financiële doelen en bij uzelf na te gaan of de aanpak die u nu volgt, u het vertrouwen geeft om de doelen waarnaar u streeft, te bereiken. BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE [16]

19 WAAROM BLACKROCK BlackRock zet zich in om miljoenen mensen, grote instellingen en overheden over de hele wereld te helpen hun financiële doelen te bereiken. Dat doen we onder meer met: `` een gevarieerd aanbod van innovatieve beleggingsproducten, `` wereldwijde markt- en beleggingsinzichten, `` geavanceerde systemen voor risico- en portefeuille-analyse. Alles wat we doen, doen we primair in het belang van onze cliënten, die ons het beheer van in totaal USD miljard* toevertrouwen. Daarom staat BlackRock bekend als s werelds grootste vermogensbeheerder. *Totaal beheerd vermogen (AUM) per 30 september Bron: Pensions & Investments per 31 december Meer informatie blackrock.nl Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, in het Verenigd Koninkrijk geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority, geregistreerd onder nummer en gevestigd op het adres: 12 Throgmorton Avenue, Londen EC2N 2DL. Telefoon: +44 (0) Voor uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Uw oorspronkelijke inleg is niet gegarandeerd. De informatie opgenomen in deze brochure is niet bedoeld als voorspelling, onderzoek of beleggingsadvies door BlackRock en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De hier geuite onderzoeksresultaten zijn verzameld in de periode van 24 juli 2014 tot 23 augustus 2014 en kunnen veranderen wanneer de omstandigheden veranderen. (001716h-CORP JAN-15)

INVESTOR PULSE BELGIË DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE BELGIË DERDE EDITIE INVESTOR PULSE BELGIË DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE WAT HOUDT BELEGGERS BEZIG? Mensen vinden

Nadere informatie

Investor Pulse MKTG0617E

Investor Pulse MKTG0617E Investor Pulse Welkom bij het BlackRock Investor Pulse onderzoek 2017. Dit is de 5 e editie van het BlackRock Investor Pulse onderzoek, het grootste opinieonderzoek onder spaarders en beleggers wereldwijd.

Nadere informatie

NEDERLAND ACTUEEL INZICHT IN DE HOUDING VAN NEDERLANDERS TEN OPZICHTE VAN SPAREN EN BELEGGEN

NEDERLAND ACTUEEL INZICHT IN DE HOUDING VAN NEDERLANDERS TEN OPZICHTE VAN SPAREN EN BELEGGEN NEDERLAND NEDERLAND ACTUEEL INZICHT IN DE HOUDING VAN NEDERLANDERS TEN OPZICHTE VAN SPAREN EN BELEGGEN INLEIDING Onlangs werd voor de vierde maal het BlackRock Investor Pulse onderzoek gehouden, het grootste

Nadere informatie

Investor Pulse Sentiment

Investor Pulse Sentiment Investor Pulse Sentiment Welkom bij het BlackRock Investor Pulse onderzoek 2017. Dit is de 5 e editie van het BlackRock Investor Pulse onderzoek, het grootste opinieonderzoek onder spaarders en beleggers

Nadere informatie

Investor Pulse Sparen en beleggen

Investor Pulse Sparen en beleggen Investor Pulse Sparen en beleggen Welkom bij het BlackRock Investor Pulse onderzoek 2017. Dit is de 5 e editie van het BlackRock Investor Pulse onderzoek, het grootste opinieonderzoek onder spaarders en

Nadere informatie

Terughoudend om te beleggen, maar eerder geneigd hogere risico's te nemen?

Terughoudend om te beleggen, maar eerder geneigd hogere risico's te nemen? Contact: BlackRock Astrid Overeem +31 20 549 5213 Astrid.overeem@blackrock.com BLACKROCK'S WERELDWIJDE 'INVESTOR PULSE' ONDERZOEK: NEDERLANDERS HEBBEN VEEL SPAARGELD, MAAR SPAREN HET MINST IN VERGELIJKING

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

BLACKROCK IMPACT. rendement. verantwoord DUURZAAM BELEGGEN

BLACKROCK IMPACT. rendement. verantwoord DUURZAAM BELEGGEN BLACKROCK IMPACT verantwoord rendement DUURZAAM BELEGGEN BLACKROCK IMPACT combineert het beste van BlackRock om u te helpen een maatschappelijk én financieel verantwoord rendement te bereiken. Bouw met

Nadere informatie

Een nieuwe stap in duurzaam beleggen

Een nieuwe stap in duurzaam beleggen BLACKROCK IMPACT SCREENS ESG IMPACT Een nieuwe stap in duurzaam beleggen BlackRock Impact combineert het beste van BlackRock om beleggers te helpen een maatschappelijk én financieel verantwoord rendement

Nadere informatie

NEDERLAND INVESTOR PULSE ONDERZOEK 2013 WAT BELEGGERS DENKEN INVESTOR PULSE

NEDERLAND INVESTOR PULSE ONDERZOEK 2013 WAT BELEGGERS DENKEN INVESTOR PULSE NEDERLAND INVESTOR PULSE ONDERZOEK 2013 WAT BELEGGERS DENKEN INVESTOR PULSE BLACKROCK INVESTOR PULSE 2013 I N D I V I D U E N I N 1 2 V E R S C H I L L E N D E L A N D E N O N D E R Z O E K D O O R C I

Nadere informatie

Nederland Investor Pulse Onderzoek 2013 Wat beleggers denken

Nederland Investor Pulse Onderzoek 2013 Wat beleggers denken Nederland Investor Pulse Onderzoek 2013 Wat beleggers denken INVESTOR PULSE BLACKROCK INVESTOR PULSE 2013 I I N 1 2 N D I V V E R S C H I L L E N D E O N D E R Z O E K D O O R B LA C KRO C K I n v e s

Nadere informatie

Een gezonde beleggingsportefeuille voor Later

Een gezonde beleggingsportefeuille voor Later Een gezonde beleggingsportefeuille voor Later Richard Feenstra Senior Sales Manager Fidelity Worldwide Investment Op weg naar financiële zekerheid voor Later? 1. Waarom beleggen? 2. Hoe beleggen? 3. Wat

Nadere informatie

Vier sleutels voor een succesvolle portefeuille

Vier sleutels voor een succesvolle portefeuille Vier sleutels voor een succesvolle portefeuille Patrick Zwolle & Paulo Varela Nunes BlackRock Oktober 2015 Kort voorstellen Opgericht in 1988 als risicomanager Onafhankelijk vermogensbeheer Wereldwijde

Nadere informatie

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND OVER INKOMSTEN GESPROKEN DEEL 1 KENNISMAKING MET INKOMSTENBELEGGEN

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND OVER INKOMSTEN GESPROKEN DEEL 1 KENNISMAKING MET INKOMSTENBELEGGEN ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND OVER INKOMSTEN GESPROKEN DEEL 1 KENNISMAKING MET INKOMSTENBELEGGEN Kennismaking met inkomstenbeleggen Een rente die lager is dan de inflatie en beleggingen die minder

Nadere informatie

Welkom. Datum: 25 april 2014

Welkom. Datum: 25 april 2014 Welkom Datum: 25 april 2014 Even voorstellen Ronald Stoel Directeur Personal Banking Ingrid van Doremalen Financial Planner ING Private Banking 2 Uw geldzaken op orde voor nu en later, dát is Financieel

Nadere informatie

Sparen & Beleggen gaan goed samen

Sparen & Beleggen gaan goed samen Sparen & Beleggen gaan goed samen Patrick Zwolle & Paulo Varela Nunes BlackRock April 2015 Wat gaan we u vertellen 1Sparen alleen is waarschijnlijk niet voldoende om uw doelen te behalen 2 Beleg gespreid

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers Juni 2015 GfK 2015 AFM Consumentenmonitor Juni 2015 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Beleggersprofiel Beleggingsportefeuille Risico, rendement

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Opkomende markten: do s en don ts

Opkomende markten: do s en don ts Online Seminar Beleggen Opkomende markten: do s en don ts Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Marketing Manager ING Beleggen Amsterdam, 12 november 2013

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

Schroders. Global Investor Study Hoe beleggers denken over verantwoord beleggen

Schroders. Global Investor Study Hoe beleggers denken over verantwoord beleggen Schroders Global Investor Study 2016 Hoe beleggers denken over verantwoord beleggen Inhoud Bladzijde ESG wordt belangrijker: de antwoorden van adviseurs en millennials... 3 Verschil in houding tussen adviseurs

Nadere informatie

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Informatiewijzer Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Beleggen op een manier die bij u past! Aangenomen mag worden dat beleggen een voor u een hoger rendement

Nadere informatie

Global Investor Study 2017

Global Investor Study 2017 Global Investor Study 2017 Hoe wereldwijde beleggers denken over duurzaam beleggen Global Investor Study 2017 1 Inhoud 3 Overzicht 7 Millennials lopen voorop 4 De houding ten opzichte van duurzaam beleggen

Nadere informatie

De juiste spreiding Eenvoudig en op uw gemak beleggen

De juiste spreiding Eenvoudig en op uw gemak beleggen De juiste spreiding Eenvoudig en op uw gemak beleggen Defensive Moderate Growth 2017 Agenda 1 2 Waarom zelf beleggen moeilijk en tijdrovend kan zijn BlackRock Zorgeloos gespreid beleggen BlackRock Managed

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

Economie in 2015 Kans of kater?

Economie in 2015 Kans of kater? Economie in 2015 Kans of kater? Nico Klene Economisch Bureau Doorwerth 6 november 2014 Wat verwacht ú: - kans? - kater? 2 Opbouw - Buitenland: mondiale groei houdt aan - Nederland 3 VS: groei weer omhoog

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

Het Erasmus MultiLeven Index Plan. Voor een financieel gezonde toekomst.

Het Erasmus MultiLeven Index Plan. Voor een financieel gezonde toekomst. Het Erasmus MultiLeven Index Plan Voor een financieel gezonde toekomst. Het Erasmus MultiLeven Plan Een goede toekomst vraagt om financiële planning en zekerheden. Bijvoorbeeld om fijn te kunnen leven

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND DE SLIMME WEG NAAR MEER INKOMSTEN. Betere portefeuilles opbouwen

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND DE SLIMME WEG NAAR MEER INKOMSTEN. Betere portefeuilles opbouwen BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND DE SLIMME WEG NAAR MEER INKOMSTEN Betere portefeuilles opbouwen Een doordachte van het aanpak INKOMSTENdilemma BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME

Nadere informatie

Inkomsten uit beleggingen Bob Hendriks

Inkomsten uit beleggingen Bob Hendriks Inkomsten uit beleggingen Bob Hendriks April 2014 Waarom is inkomen onderwerp van gesprek? Bron: FD Bron: FD 2 Agenda BlackRock? In welke omgeving zitten we als beleggers? Stabiliteit van uw kapitaal met

Nadere informatie

Beleggingsprofielen Axento

Beleggingsprofielen Axento Pagina 1 van 5 Beleggingsprofielen Axento Bij Axento kunt u beleggen in drie verschillende beleggingsprofielen: Defensief, en Offensief. In dit document wordt een toelichting gegeven op de verschillende

Nadere informatie

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers VOOR PARTICULIERE BELEGGERS ``ik wil beleggen in aandelen ``ik zie dat de markt volatiel kan zijn ``ik zoek naar meer evenwicht Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers In het huidige onzekere beleggingsklimaat

Nadere informatie

Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen

Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen Annemarie van Gaal Ondernemer & financieel deskundige Bob Homan Manager ING Investment Office Amsterdam, 8 oktober 2013 Agenda 1. Wat is beleggen

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 28 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel bedrijven worden uitgesloten?...

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur -

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur - Vragenlijst - in te vullen door financieel adviseur - Vaststelling risicoprofiel Voor de bepaling van het risicoprofiel dient uw cliënt de volgende acht vragen naar waarheid te beantwoorden. 1. Met welke

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Onderzoek van GfK september 2015 Inleiding Delta Lloyd doet doorlopend nieuwe kennis op over ontwikkelingen rondom pensionering

Nadere informatie

10 dingen over rente die beleggers moeten weten

10 dingen over rente die beleggers moeten weten Online Seminar Beleggen 10 dingen over rente die beleggers moeten weten Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Manager ING Beleggen Amsterdam, 13 augustus 2013

Nadere informatie

FOR PROFESSIONAL INVESTORS. Emerging Dividends. Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012

FOR PROFESSIONAL INVESTORS. Emerging Dividends. Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012 FOR PROFESSIONAL INVESTORS Emerging Dividends Grip op je Vermogen, Den Haag, september 2012 Emerging Dividends I september 2012 I 2 Op zoek naar inkomen even Google checken GoogleTM zoek-activiteit naar

Nadere informatie

Een stevig fundament voor de weloverwogen belegger met scherp inzicht

Een stevig fundament voor de weloverwogen belegger met scherp inzicht Een stevig fundament voor de weloverwogen belegger met scherp inzicht HET FUNDAMENT VOOR BELEGGERS VERSTEVIGEN MET KENNIS EN INZICHT Inhoud 3 4 6 8 10 incomeiq: slimmer nadenken over uw inkomensbehoeften

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen Naam cliënt : Datum afspraak: Vragenlijst Inkomen Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering, indiensttreding bij een andere werkgever

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Het spaargedrag van Nederland

Het spaargedrag van Nederland 17 november 2016 Het spaargedrag van Nederland Onderzoek van ABN AMRO ABN AMRO deed in september en oktober 2016 onderzoek naar spaargedrag onder 2001 Nederlanders vanaf 18 jaar. De uitkomsten van het

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) GLOBAL ALLOCATION FUND EEN GOEDE BASIS VOOR ELKE PORTEFEUILLE

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) GLOBAL ALLOCATION FUND EEN GOEDE BASIS VOOR ELKE PORTEFEUILLE BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) GLOBAL ALLOCATION FUND EEN GOEDE BASIS VOOR ELKE PORTEFEUILLE Een unieke manier om spreiding te bereiken Het BlackRock Global Funds (BGF) Global Allocation Fund biedt een breed

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

AanvullendPensioenRekening

AanvullendPensioenRekening AanvullendPensioenRekening Na uw pensionering wilt u net zo comfortabel blijven leven als u nu doet. U heeft een pensioen opgebouwd, maar dat betekent doorgaans een verlaging van uw inkomen in de toekomst.

Nadere informatie

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten 8 oktober 2015 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Oprichter

Nadere informatie

Doelbeleggen. Dirk van Ommeren, 5 maart 2015

Doelbeleggen. Dirk van Ommeren, 5 maart 2015 Doelbeleggen Dirk van Ommeren, 5 maart 2015 I 09/03/2015 I 2 Mijn financiële tijdslijn Doelbeleggen of doelsparen? 2025 2030 2035 EUR 15.000? EUR 25.000? EUR 35.000? I 09/03/2015 I 3 Doelbeleggen of doelsparen

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Even voorstellen Bouke van den Berg Ruim 14 jaar actief in de financiële wereld Diverse commerciële functies bij ING, Vanguard en Russell

Nadere informatie

Portefeuilleprofielen

Portefeuilleprofielen Portefeuilleprofielen Rood Aandelen 80,00% 100,00% 95,00% Obligaties 0,00% 15,00% 0,00% Onroerend Goed 0,00% 10,00% 5,00% 16,84 8,01% -25,00% 41,02% Je bent zeer risicobewust en hebt tenminste een beleggingshorizon

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

paraaf 1 paraaf 2 Cliëntprofiel

paraaf 1 paraaf 2 Cliëntprofiel Cliëntprofiel Personalia Voornaam Achternaam Dhr./Mevr. Dhr./Mevr. Adres Postcode woonplaats Land Burgerlijke staat * doorhalen wat niet van toepassing is alleenstaand gescheiden, weduw(e)naar gehuwd wel/niet*

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties?

Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? ING Investment Office Publicatiedatum: 13 maart 2014 Vraag en antwoord: waarom beleggen in staatsobligaties? In onze beleggingsvisie op 2014 ( Visie 2014: minder crisis, meer groei ) kunt u lezen dat we

Nadere informatie

MeDirect. Online vermogensbeheer, op maat gemaakt en toegankelijk voor iedereen. Hoe creëert u voor uzelf een bijkomend inkomen voor u pensioen?

MeDirect. Online vermogensbeheer, op maat gemaakt en toegankelijk voor iedereen. Hoe creëert u voor uzelf een bijkomend inkomen voor u pensioen? MeDirect Online vermogensbeheer, op maat gemaakt en toegankelijk voor iedereen Hoe creëert u voor uzelf een bijkomend inkomen voor u pensioen? Goeiedag Bij MeDirect zijn wij ervan overtuigd dat iedereen

Nadere informatie

De risico s van het vak Enkele ervaringen over risicomanagement uit de pensioensector

De risico s van het vak Enkele ervaringen over risicomanagement uit de pensioensector De risico s van het vak Enkele ervaringen over risicomanagement uit de pensioensector Ir. André ten Damme RC MCM, CFO APG VRC Congres Amsterdam, 17 maart 2011 2 Agenda 1. Het Nederlandse pensioenstelsel

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST

BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 Inhoud Plannen met het oog op de toekomst 2 Maak kennis met BlackRock Mix Fondsen 1-5 4 Waarom kiezen voor BlackRock

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management

De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management De tien gouden regels voor het beleggen in aandelen door Aberdeen Asset Management Finance Avenue, 14 november 2015 Christophe Palumbo, Senior Business Development Manager Benelux Aberdeen Asset Management

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

Waar liggen de kansen?

Waar liggen de kansen? Grip op je vermogen Waar liggen de kansen? Bob Homan ING Investment Office 20 april 2012 Welke economie is het snelst gegroeid na invoering van de euro?* a) Zwitserland b) Duitsland c) VS d) Griekenland

Nadere informatie

Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel. Naam, voorletters: m/v.

Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel. Naam, voorletters: m/v. Vra Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel enlijst Denkt u aan de handtekening op aan het einde van het profiel. Naam, voorletters: m/v Adres: Postcode/woonplaats: E-mailadres: Geboortedatum:

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Levensloop Rendement Bouw

Levensloop Rendement Bouw Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies De Vries Investment Services is een onafhankelijk en objectief beleggingsadvieskantoor. Wij begeleiden beleggers bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en bieden een service die banken niet

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

Beleggingsprofielen Do s and Don ts

Beleggingsprofielen Do s and Don ts Beleggingsprofielen Do s and Don ts Even voorstellen Robert-John Thomson Sr. Accountmanager Intermediair Jan. 2017 Heden Sr. Accountmanager NN Investment Office 2013 2017 Accountmanager Beleggen WestlandUtrecht

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten NnL Wat is uw beleggersprofiel? Wat voor belegger bent u? Accepteert u risico's? Of speelt u liever op zeker? Door de onderstaande vragen te beantwoorden, brengt u uw risicoprofiel en uw beleggingshorizon

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Levensloop Rendement

Levensloop Rendement Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers Juni 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2012.

Nadere informatie

ING International Survey. De ik -generatie: Grip op financiële doelstellingen en eigen dromen nastreven

ING International Survey. De ik -generatie: Grip op financiële doelstellingen en eigen dromen nastreven april 2014 De ik -generatie: Grip op financiële doelstellingen en eigen dromen nastreven Deze enquête is samengesteld door Ipsos namens ING Grote belangstelling voor geldzaken, maar het beheren van geld

Nadere informatie

Veilig Klant: beleggingsadvies. met ETF s. Is beleggen een alternatief voor sparen? Donderdag 28 september2017

Veilig Klant: beleggingsadvies. met ETF s. Is beleggen een alternatief voor sparen? Donderdag 28 september2017 Veilig Klant: beleggingsadvies Is beleggen een alternatief voor sparen? met ETF s Donderdag 28 september2017 Wie ben ik? Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen

Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen Amsterdam, 29 maart 2006 Nederlanders zijn het best bekend met duurzame beleggingsfondsen. Dat blijkt uit onderzoek

Nadere informatie

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014 De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds mei, 2014 1 Beste DNB er Hartelijk dank voor jouw deelname aan en/of interesse in dit deelnemersonderzoek onder (ex)werknemers van DNB. Van

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

stars for life growth

stars for life growth zelfstandigen fondsenfiche stars for life growth stars for life growth het groeipotentieel van de markt benutten de fondsselectie van stars for life Growth Met stars for life growth kan men op lange termijn

Nadere informatie

Bijlage. Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier

Bijlage. Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier Bijlage Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Aan de hand van onderstaande vragenlijst kunt u in ca. 10 minuten het beleggersprofiel vaststellen.

Nadere informatie

Resultaten risicobereidheidsonderzoek 2015

Resultaten risicobereidheidsonderzoek 2015 Resultaten risicobereidheidsonderzoek 2015 Als bestuur willen wij graag van de deelnemers weten wat ze vinden van zekerheid en risico s in hun pensioenregeling. Daarom heeft het pensioenfonds een onafhankelijke

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 7. Epiloog: Makkelijker dan je dacht 91

Inhoud. Voorwoord 7. Epiloog: Makkelijker dan je dacht 91 Inhoud Voorwoord 7 1. Waarom ga je niet beleggen? 11 2. Rare jongens, die beursgoeroes 19 3. Sparen kost rendement 27 4. Zoek niet naar die ene speld 37 5. De lange termijn 45 6. Lage kosten 51 7. Welk

Nadere informatie

het gemak van het Pension Lifecycle Fund

het gemak van het Pension Lifecycle Fund het gemak van het Pension Lifecycle Fund 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is een lifecycle fonds? 2 2. Hoe werkt het ABN AMRO Pension Lifecycle Fund? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen? 3 4. Wat

Nadere informatie

Portefeuilleprofielen

Portefeuilleprofielen Portefeuilleprofielen Rood BANDBREEDTE van de portefeuille Laatste update: 1 oktober 2015 ROOD Minimum Maximum Tactisch Aandelen 80,00% 100,00% 95,00% Obligaties 0,00% 15,00% 0,00% Onroerend Goed 0,00%

Nadere informatie

BOUW MET BLACKROCK DE VERMOGENS- BEHEERDER WAARAAN BELEGGERS WERELDWIJD HET MEESTE GELD TOEVERTROUWEN

BOUW MET BLACKROCK DE VERMOGENS- BEHEERDER WAARAAN BELEGGERS WERELDWIJD HET MEESTE GELD TOEVERTROUWEN BOUW MET BLACKROCK DE VERMOGENS- BEHEERDER WAARAAN BELEGGERS WERELDWIJD HET MEESTE GELD TOEVERTROUWEN DE BOUWSTENEN VAN BLACKROCK SUPERIEURE BELEGGINGSRESULTATEN CONSEQUENTE FOCUS OP CLIËNTEN ONGEËVENAARD

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 14 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Engagement... 4 Uitsluiting... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel

Nadere informatie