INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE"

Transcriptie

1 INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

2 W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

3 WAT HOUDT NEDERLANDERS BEZIG, ALS HET OM HUN FINANCIËLE TOEKOMST GAAT? Mensen voelen hun financiële toekomst tegenwoordig meer en meer als een persoonlijke verantwoordelijkheid. Om hen daarbij zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, onderzoekt BlackRock continu hoe spaarders en beleggers denken over de manier waarop zij zich op die financiële toekomst voorbereiden. Hoe zijn hun ideeën van invloed op hun handelen, en wat kunnen wij daaruit leren? Dit rapport vormt een samenvatting van de derde editie van het jaarlijkse BlackRock Investor Pulse onderzoek, waarvoor we Nederlanders van 25 tot 74 jaar, uit alle lagen van de bevolking, geïnterviewd hebben. WAT WE VAN U HEBBEN GELEERD Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders relatief positief gestemd zijn over hun financiële toekomst. Ze hebben niet alleen een positievere kijk op hun financiën dan andere Europeanen, maar zijn ook optimistischer dan in het vorige onderzoek, een jaar geleden. De deelnemers aan het onderzoek sparen en beleggen echter slechts 14% van hun maandelijkse inkomsten en hun houding ten opzichte van beleggen en de financiële markten is terughoudend. Doordat Nederlanders zich met de AOW-uitkering en in vergelijking met andere landen hoge bedrijfspensioenen al relatief goed bedeeld voelen, blijken ze het geld dat ze persoonlijk opzij zetten, vooral in spaargeld aan te houden. Om hun financiële toekomst in betere banen te leiden, zouden Nederlanders ook andere opties kunnen overwegen. De resultaten van het onderzoek kunnen u tot nuttige inzichten brengen, als u erover nadenkt wat u het beste met uw geld kunt doen. Daarom wijzen we in dit rapport op de eigenschappen van beleggers die we ALERT hebben genoemd: een groep Nederlanders met een in onze ogen succesvolle houding ten opzichte van beleggen, die hun financiële toekomst met meer vertrouwen tegemoet zien. De resultaten van het onderzoek worden uitsluitend ter informatie verstrekt. De conclusies zijn bedoeld om een algemene indruk te geven van de huidige houding van een steekproef van de Nederlandse bevolking ten opzichte van sparen en beleggen, en dienen niet voor andere doeleinden gebruikt te worden. Wanneer een vergelijking wordt gemaakt tussen Nederlanders en andere Europeanen dan wordt gedoeld op Europeanen uit de andere landen waar het onderzoek is uitgevoerd. * Bron: Onderzoek van BlackRock uitgevoerd van 24 juli tot 23 augustus 2014 onder in totaal mensen in 20 landen in de leeftijd van 25 tot 74 jaar, die per land een representatieve steekproef van de bevolking vormden. De steekproef per land was als volgt: Nederland 1.000, België 1.000, Duitsland 2.000, Italië 2.000, Frankrijk 1.000, Spanje 1.000, Verenigd Koninkrijk, 2.000, Zweden 1.000, VS 4.000, Canada 1.000, Mexico 1.000, Colombia 1.000, Brazilië 1.000, Chili 1.000, China 2.000, India 1.500, Japan 1.000, Taiwan 1.000, Hongkong 1.000, Singapore BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE [1]

4 MARKT- SENTIMENT Slechts een kwart van de Nederlanders gelooft dat de economie aan de beterende hand is BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE [2]

5 NEDERLANDERS ZIJN POSITIEVER, MAAR REGERINGSBELEID IS EEN BRON VAN ZORG Hoewel de Nederlanders nog steeds terughoudend zijn in hun verwachtingen van de Nederlandse economie, is het aantal Nederlanders dat positief gestemd is over hun eigen financiële toekomst in de afgelopen 12 maanden sterk gestegen. Terwijl in het vorige onderzoek nog maar 44% een positief gevoel had, is dit nu gestegen naar 51%. Dit is deels te danken aan de iets betere economische verwachtingen. De economische groei is positief gebleven, terwijl het aantal mensen dat werk had in 2014 overwegend gestegen is (volgens de cijfers van het CBS). Maar ondanks deze algemeen positieve houding, blijven er bronnen van zorg. Terwijl de inflatie laag en stabiel blijft, maken Nederlanders zich zorgen over de hoge kosten van levensonderhoud. VOORAL ZORGEN OVER DE KOSTEN VAN DE GEZONDHEIDSZORG Nederlanders maken zich vooral zorgen over de financiële gevolgen van uiteenlopende overheidsmaatregelen, van veranderingen in de sociale zekerheid tot mogelijke belastingverhogingen. De grootste bron van zorgen is echter de stelselmatige verandering van het zorgstelsel, die ertoe geleid heeft dat de zorgkosten in de afgelopen tien jaar aanzienlijk zijn toegenomen. Volgens een rapport van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) besteedt Nederland op dit moment 11,8% van het bbp aan de gezondheidszorg, wat neerkomt op jaarlijks per persoon. Ter vergelijking: het gemiddelde voor de Europese Unie ligt op per persoon. Dit houdt mensen sterk bezig; de helft maakt zich zorgen over de invloed van de stijgende kosten van de gezondheidszorg op hun persoonlijke financiële toekomst. POSITIEF OVER DE FINANCIËLE TOEKOMST EUROPA 47 % 51 % NEDERLAND Nederlanders denken positiever over hun financiële toekomst dan andere Europeanen ZES BELANGRIJKSTE FACTOREN VOOR BEZORGDHEID OVER DE FINANCIËLE TOEKOMST 50 % 45 % 45 % 39 % 36 % 33 % Huisvestingskosten Hoge kosten van Situatie van levensonderhoud de Nederlandse economie Kosten gezondheidszorg Belastingverhoging / beleid Veranderingen in de sociale zekerheid BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE [3]

6 BELEGGINGS- GEDRAG Nederlanders zijn grotendeels weinig geïnteresseerd in beleggen BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE [4]

7 SPAARGELD EUROPA 64 % NEDERLAND 78 % NEDERLANDERS KIEZEN IN DE EERSTE PLAATS VOOR SPAREN Tegen de achtergrond van de relatief hoge AOW en bedrijfspensioenen in Nederland, zetten mensen geld dat ze persoonlijk willen sparen vooral in cash-producten opzij, omdat dit in hun ogen een veilige en flexibele manier is. Veel Nederlanders zijn ervan overtuigd dat een spaarrekening als vangnet een goede manier is om meer greep op hun financiën te houden. Als gevolg hiervan wordt 78% van de spaar- en beleggingsgelden in Nederland als spaargeld aangehouden het hoogste niveau in Europa. De Nederlanders in het onderzoek gaven aan in te zien dat ze eigenlijk minder dan de helft als spaargeld zouden moeten aanhouden. Gemiddeld werd 42% als het ideale percentage genoemd. Maar op de vraag wat ze voor de komende 12 maanden van plan zijn, antwoorden Nederlanders toch vaker dan andere Europeanen dat ze meer willen sparen. Uit de vraag naar de redenen waarom ze zoveel geld als spaargeld aanhouden, komt een algemene afkeer van risico naar voren. Voorzichtigheid en gebrek aan kennis voerden in de antwoorden de boventoon. Nederlanders zijn over het algemeen weinig bekend met beleggen. Slechts één op de vier zegt zich serieus bezig te houden met financiële planning, terwijl zelfs maar één op de vijf (bijna de helft van het Europese gemiddelde) zegt goed op de hoogte te zijn van wat beleggen inhoudt. De bekendheid met termen als spreiding en marktvolatiliteit is dan ook een derde lager dan in andere Europese landen. MOGELIJKHEDEN VOOR INKOMSTENBELEGGEN ONVOLDOENDE BENUT Minder dan andere Europeanen zijn Nederlanders geneigd om het belang in te zien van inkomsten uit hun beleggingen. Slechts één op de vier (26%) profiteert van inkomsten uit beleggingsproducten. En zelfs deze groep blijkt spaargeld nog altijd als de belangrijkste bron van inkomsten te zien. Hieruit blijkt eens te meer dat Nederlandse beleggers over het algemeen genomen zeer afhankelijk zijn van cash. Veel Nederlanders zullen na hun pensionering inkomsten uit hun bedrijfspensioen ontvangen, maar spaarders en beleggers maken onvoldoende gebruik van de mogelijkheid om extra inkomsten te genereren en hun vermogen te laten groeien. Uit het onderzoek komt echter ook een groep beleggers naar voren die in onze ogen een succesvolle houding ten opzichte van inkomstenbeleggingen heeft, met meer overtuiging beslissingen neemt, gebruik maakt van advies, prioriteit geeft aan de pensioenopbouw en zich realiseert hoe belangrijk het is hun geld over verschillende beleggingen te spreiden. Deze groep, die we ALERT hebben genoemd, boekt in iedere leeftijdsgroep meer succes dan anderen. Hun eigenschappen kunnen daarom ook door andere spaarders en beleggers als uitgangspunt worden genomen bij de opbouw van een evenwichtige portefeuille. Nederlanders houden meer van hun vermogen in spaargeld aan dan andere Europeanen 78% VAN HET SPAARGELD EN DE BELEGGINGEN VAN NEDERLANDERS IS CASH. WAAROM? Ik durf niet te beleggen Ik doe voorzichtig met mijn geld Ik weet niet genoeg over beleggen Cash hebben geeft me een veilig gevoel Ik wil flexibel zijn BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE [5]

8 HOUDING TEN OPZICHTE VAN FINANCIËLE BESLISSINGEN EN ADVIES Nederlanders zijn zelfverzekerd bij het nemen van financiële beslissingen, maar soms is dit ten onrechte BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE [6]

9 FINANCIËLE PLANNING VAAK IN EIGEN HAND Nederlanders vertrouwen meer dan andere Europeanen op hun eigen oordeel als het om hun financiële planning gaat. Meer dan de helft (54%) heeft nog nooit een financieel adviseur geraadpleegd, wat erop wijst dat veel mensen volledig zelfstandig hun beslissingen nemen. Van alle Europeanen zeggen de Nederlanders het vaakst dat ze vertrouwen op de eigen beslissingen die ze met betrekking tot sparen en beleggen nemen. Ruim de helft (53%) vertrouwt op zijn eigen keuzes, terwijl slechts 11% zegt er geen vertrouwen in te hebben. De zelfverzekerdheid van de Nederlandse spaarders en beleggers is soms ten onrechte, aangezien slechts één op de vijf zegt zich echt graag bezig te houden met het beheren van beleggingen en minder dan een derde de interesse heeft om meer over beleggen te weten te komen. Hierdoor zijn veel beleggers geneigd beslissingen te nemen die overdreven risicomijdend zijn. Slechts 15% is bereid een hoger risico te nemen met het oog op een hoger potentieel rendement, terwijl slechts één op de tien zichzelf een actieve belegger noemt. Opvallend is hierbij dat degenen die wel professioneel advies inwinnen, duidelijk in het voordeel zijn. Ze nemen vaker weloverwogen beslissingen, houden een scherp oog op de ontwikkeling van hun beleggingen en vinden van zichzelf dat ze meer kennis van beleggen hebben. GEBRUIKT OP DIT MOMENT EEN ADVISEUR 16 % NEDERLAND 19 % EUROPA De meeste Nederlandse beleggers zien af van financieel advies DE VOORDELEN VAN PROFESSIONEEL ADVIES Respondenten die financieel advies inwinnen Respondenten die geen advies inwinnen Hebben een positief gevoel over hun financiële toekomst 60% 49% Hebben het gevoel greep te hebben op hun financiële toekomst 59% 53% Voelen zich zelfverzekerd over hun financiële beslissingen 59% 52% NIEUWE REGELGEVING KAN DE ADVIESKLOOF IN NEDERLAND VERGROTEN In de afgelopen paar jaar is de Nederlandse regelgeving met betrekking tot de betaling voor financieel advies veranderd. In plaats van een provisie die in de prijs van het product was inbegrepen, betalen beleggers de kosten voor advies en bemiddeling voortaan rechtstreeks aan de adviseur. Hoewel driekwart van degenen die professioneel financieel advies inwinnen van mening is dat ze hiermee een goede of uitstekende waarde voor hun geld krijgen en vier vijfde van degenen die op dit moment van een adviseur gebruik maken, hebben aangegeven dat de veranderingen niet van invloed zijn geweest op hun gebruik van een adviseur, kunnen de veranderingen op een andere manier toch van grote invloed zijn. Net als het Verenigd Koninkrijk, waar al eerder een soortgelijke hervorming is doorgevoerd, zijn er in Nederland meer beleggers die hun adviseur vaarwel zeggen dan in andere Europese landen. Daarnaast wijst het onderzoek erop dat er mensen zijn die volledig afzien van advies. En als er meer mensen zijn die zelfstandig hun beslissingen nemen, wordt het des te belangrijker erop toe te zien dat beleggers beter geïnformeerd zijn over alle aspecten van beleggen. BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE [7]

10 PENSIOEN Voor veel Nederlanders is een comfortabel, financieel zeker pensioen een belangrijk doel BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE [8]

11 BEGONNEN VERMOGEN OP TE BOUWEN VOOR NA DE PENSIONERING GEPLANDE PENSIOENOPBOUW In vergelijking met andere landen zijn de pensioenregelingen in Nederland vrij genereus. Maar hoewel veel Nederlanders er wellicht op kunnen rekenen na hun pensionering niet ver in inkomen achteruit te gaan, koesteren Nederlanders ook zeer hoge verwachtingen wat betreft hun leven nadat ze met pensioen zijn gegaan. Dit betekent dat er toch een pensioentekort kan ontstaan, zodat het nodig kan zijn een eigen pensioenpot op te bouwen om later over voldoende inkomsten te kunnen beschikken. Om te zorgen dat deze pot zoveel mogelijk groeit, kan het verstandig zijn om een weloverwogen langetermijn-strategie voor beleggingen te ontwikkelen. Dit staat haaks op het gegeven dat Nederlanders bijna vier vijfde van hun spaar- en beleggingsgeld in cash aanhouden. En aangezien de basisrente met net aan 0,05% historisch laag is, levert cash slechts een minimaal rendement op, dat waarschijnlijk onvoldoende is om het gat te dichten. Derespondenten zijn zich bewust van dit probleem, aangezien slechts een derde zegt het gevoel te hebben goed voorbereid te zijn op hun pensioen en slechts 39% begrijpt hoeveel vermogen ze zelf zouden moeten opbouwen om na de pensionering over de gewenste inkomsten te kunnen beschikken. EUROPA 56 % NEDERLAND 58 % Vier van de tien Nederlanders bouwt op dit moment geen aanvullend pensioen op dit is ongeveer gelijk aan andere Europeanen Een ander punt waarover in Nederland veel gesproken wordt, is de invloed die hervormingen in de AOW en de bedrijfspensioenen zullen hebben op de uiteindelijke inkomsten na de pensionering. De stelselmatige verlaging van de opbouwpercentages betekent voor jongere generaties dat ze minder zeker kunnen zijn van het pensioen dat ze uiteindelijk zullen ontvangen. Terwijl mensen er algemeen vanuit gaan dat AOW alleen onvoldoende inkomsten zal opleveren voor een comfortabel pensioen (slechts 16% denkt hieraan genoeg te hebben), hebben maar weinig mensen het gevoel dat ze goed voorbereid zijn op alle veranderingen in het pensioenlandschap. DE GEMIDDELDE NEDERLANDER WIL NA PENSIONERING 81% VAN HET HUIDIGE INKOMEN BEHOUDEN BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE [9]

12 EEN EFFECTIEVE AANPAK BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE [10]

13 WAT IS EEN EFFECTIEVE MANIER OM TE BELEGGEN? Nederlanders staan in het algemeen positiever tegenover hun financiële situatie dan andere Europeanen. Ze voelen zich zekerder van hun beslissingen en hebben het gevoel meer greep te hebben op hun financiële toekomst. Toch houden ze het grootste deel van hun vermogen in spaargeld aan en maken ze minder vaak dan andere Europeanen gebruik van financieel advies. Er is echter een groep Nederlanders die erin slaagt weloverwogen een financiële planning te maken, hun beleggingen breed te spreiden en werkelijk greep te houden op hun financiële toekomst. Deze groep beleggers, die we hebben aangeduid met de term ALERT, heeft een aantal opvallende eigenschappen waardoor ze de toekomst met meer vertrouwen tegemoet zien. WAARAAN ZIJN ALERTE BELEGGERS TE HERKENNEN? ``Ze zien het belang van een financiële planning in ``Ze beleggen vaker en meer dan anderen in hun leeftijdsgroep ``Ze hebben meer vertrouwen in hun eigen beleggingsbeslissingen WIE ZIJN DEZE ALERTE BELEGGERS? ``Ze verdienen gemiddeld ca per jaar ``69% is man ``Een derde heeft een eigen huis zonder hypotheek ``Globaal gezien behoort één op de tien Nederlanders (10%) tot deze groep VIJF EIGENSCHAPPEN VAN EEN ALERTE BELEGGER A L E R T Anticipeert op toekomstige behoeften en heeft een plan Let erop dat beleggingen breed gespreid zijn Erkent het belang van beleggen om inkomsten te genereren Raadpleegt van tijd tot tijd een adviseur Trekt weloverwogen geld uit om te beleggen, in plaats van alleen te sparen BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE [11]

14 VIJF BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN VAN EEN ALERTE BELEGGER A ANTICIPEERT op toekomstige behoeften en heeft een plan ``85% van deze groep bouwt aanvullend pensioen op, tegenover een gemiddelde van 58% voor alle Nederlanders. ``79% vertrouwt erop na de pensionering de gewenste inkomsten te zullen ontvangen, tegenover 49% van alle Nederlandse respondenten. ``Ze voelen zich meer dan twee keer zo vaak goed voorbereid op hun pensioen (79% tegenover 32% van alle Nederlandse respondenten). ``De meesten (60%) beleggen vooral voor de lange termijn. L LET EROP dat beleggingen breed gespreid zijn ``Ze zorgen voor veel meer spreiding in hun portefeuille dan de gemiddelde Nederlander. ``De helft van hen (49%) bezit aandelen en een vijfde obligaties. E ERKENT HET BELANG van beleggen om inkomsten te genereren ``Alerte beleggers bezitten meer dan twee keer zo vaak als de gemiddelde Nederlander beleggingen of spaarrekeningen die inkomsten kunnen opleveren. ``Ze maken gebruik van zeer uiteenlopende producten die inkomsten kunnen opbrengen, waaronder dividendaandelen, die ze zowel direct aanhouden als indirect via een beleggingsfonds. ``De meerderheid geeft er de voorkeur aan inkomsten te herbeleggen, om hun vermogen op de langere termijn te laten groeien. R RAADPLEEGT van tijd tot tijd een adviseur ``Deze groep besteedt niet alleen meer tijd om hun eigen beleggingen te volgen en wil niet alleen meer te weten komen over beleggingen, maar twee derde maakt ook gebruik van een financieel adviseur, tegenover minder dan de helft van de gemiddelde Nederlanders. ``Ze onderhouden ook vaker een langdurige relatie met hun adviseur, zodat ze over langere tijd van professioneel advies profiteren. T TREKT WELOVERWOGEN GELD UIT om te beleggen, in plaats van alleen te sparen ``Deze groep houdt zich meer bezig met de langetermijn-planning; 73% zegt met plezier de eigen beleggingen te beheren. ``69% neemt de tijd regelmatig hun beleggingen te controleren. ` ` 48% beschouwt zichzelf als een actieve belegger, terwijl dit voor de gemiddelde Nederlanders slechts 10% is. BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE [12]

15 CONCLUSIE BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE [13]

16 VAN ALERTE BELEGGERS VALT VEEL TE LEREN In ons onderzoek viel op dat er een groep beleggers is die zich met meer vertrouwen voorbereiden op hun financiële toekomst. Ze plannen meer voor de lange termijn, letten er beter op dat hun beleggingen gespreid zijn en informeren zich goed hoe ze hun geld harder kunnen laten werken. Driekwart (77%) van deze groep beleggers heeft het gevoel meer greep te hebben op hun financiële toekomst en een nog iets hoger percentage (81%) neemt zelfverzekerd beslissingen over sparen en beleggen. Van deze groep, die we ALERTE beleggers hebben genoemd, kunnen anderen veel leren. Hun actieve houding ten opzichte van sparen en beleggen, hun aandacht voor spreiding van risico s en potentieel rendement en het belang dat ze hechten aan een goede pensioenopbouw kunnen daarbij een inspiratiebron vormen. MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD? Mensen zijn verschillend. Iedereen heeft zijn of haar eigen persoonlijke behoeftes en mogelijkheden, die bovendien per levensfase kunnen veranderen. Maar uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat er één punt is dat het waard is aangepakt te worden: de te grote afhankelijkheid van spaargeld. KIJK KRITISCH NAAR SPAREN Spaargeld kan in een gespreide portefeuille uiteraard een goede rol spelen. Maar zelfs als de inflatie laag blijft, kan deze op de lange termijn een deel van de koopkracht van dit geld verminderen, zodat u in feite over te weinig inkomsten beschikt. Wie teveel geld als spaargeld aanhoudt, loopt het risico er niet in te slagen zijn financiële doelen te bereiken. INDICATIEF RENDEMENT PER BELEGGINGSCATEGORIE VAN EEN BELEGGING VAN DIE 25 JAAR WORDT AANGEHOUDEN AANDELEN OBLIGATIES CASH Bron: Thomson Reuters Datastream, Federal Reserve Economic Data. Deze figuur geeft een indruk van het rendement dat verschillende beleggingscategorieën in 25 jaar opgebracht zouden kunnen hebben, gebaseerd op historische cijfers. Bedenk wel dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie zijn voor toekomstig rendement. Bespreek met uw financieel adviseur hoe u uw geld het beste kunt spreiden. Deze indicatieve weergave is gebaseerd op gegevens van 31 december 1988 t/m 31 december 2013; aandelen gebaseerd op de MSCI Europe Index (totaalrendement), obligaties op de Citigroup World Government Bond Europe Index (totaalrendement) en Cash op de NL 3-maandelijkse interbancaire rente; alle rendementen in euro s, gebaseerd op de maandelijkse slotkoersen van de respectievelijke indices. Het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. Alleen bestemd ter illustratie. Deze cijfers geven geen weergave van het rendement van specifieke beleggingen in het verleden of de toekomst. BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE [14]

17 Daarom is het voor veel beleggers in onze ogen verstandig om hun houding ten opzichte van risico en rendement eens onder de loep te nemen en te overwegen of de koers die ze nu varen, de juiste is. Veel mensen beleggen via hun pensioenfonds ook al in aandelen, hoewel ze zich hiervan vaak niet bewust zijn. Het loont in onze ogen de moeite om te overwegen ook een deel van de persoonlijke middelen die nu in spaargeld zitten, over te hevelen naar andere beleggingstypen, zoals obligaties en aandelen. Dat kan een belangrijke bijdrage leveren tot het realiseren van toekomstige doelen. MAAK IN ELKE FASE VAN HET LEVEN GEBRUIK VAN INKOMSTENBELEGGINGEN Beleggingen die inkomsten opbrengen, zijn tijdens uw pensionering essentieel, maar ook wanneer u nog werkt kunnen ze een goed middel zijn om vermogen op te bouwen Maar in het huidige marktklimaat is het moeilijker dan ooit om beleggingen te vinden die de inkomsten opbrengen die u nodig heeft. Nu de spaarrente en het rendement van veel staatsobligaties op een historisch dieptepunt liggen, is het voor beleggers zaak om op meer plaatsen naar bronnen van inkomsten te zoeken. ZORG VOOR VERMOGENSGROEI OP DE LANGE TERMIJN Mensen leven tegenwoordig gemiddeld langer dan voorheen. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar het heeft ook gevolgen voor uw financiële toekomst. Beleggingen met een grotere potentiële groei, die kunnen helpen om na uw pensionering over voldoende inkomsten te beschikken om de gewenste levensstijl te handhaven, houden ook een hoger risico in. En voor dat risico schrikken veel beleggers in de huidige onzekere tijd terug. Daardoor ontstaat het risico dat mensen langer leven dan hun geld reikt. Het is onmogelijk om met zekerheid exact het gunstigste tijdstip te bepalen om beleggingen te kopen en te verkopen, omdat markten bijzonder snel kunnen stijgen of dalen. Daarom is het in onze ogen gunstiger om voor de langere termijn te beleggen en beleggingen aan te houden dan om te proberen het juiste moment te bepalen om in en uit stappen. BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE [15]

18 MAAK GEBRUIK VAN PROFESSIONEEL ADVIES Uit het onderzoek blijkt dat het opstellen van een financiële planning in welke vorm dan ook een positief effect heeft op de mate waarin mensen het gevoel hebben greep te hebben op hun financiële toekomst. Maar minder dan één op de zes Nederlandse spaarders en beleggers maakt gebruik van financieel advies. Bovendien zijn er veel Nederlanders die slechts zeer onregelmatig advies inwinnen. Driekwart van de respondenten met een modaal inkomen heeft ooit wel advies ingewonnen, maar heeft in de afgelopen tijd geen adviseur meer geraadpleegd. Dit betekent dat veel Nederlanders niet profiteren van de voordelen van een goed gestructureerde en gefundeerde financiële planning. Uit ons onderzoek blijkt dat mensen die regelmatig contact hebben met hun financieel adviseur, zich zekerder voelen over hun financiële toekomst. Dat komt waarschijnlijk doordat ze meer overzicht en inzicht hebben en zich meer betrokken voelen bij de ontwikkeling van geld. Daarom raden we u aan om vandaag nog na te denken over uw financiële doelen en bij uzelf na te gaan of de aanpak die u nu volgt, u het vertrouwen geeft om de doelen waarnaar u streeft, te bereiken. BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE [16]

19 WAAROM BLACKROCK BlackRock zet zich in om miljoenen mensen, grote instellingen en overheden over de hele wereld te helpen hun financiële doelen te bereiken. Dat doen we onder meer met: `` een gevarieerd aanbod van innovatieve beleggingsproducten, `` wereldwijde markt- en beleggingsinzichten, `` geavanceerde systemen voor risico- en portefeuille-analyse. Alles wat we doen, doen we primair in het belang van onze cliënten, die ons het beheer van in totaal USD miljard* toevertrouwen. Daarom staat BlackRock bekend als s werelds grootste vermogensbeheerder. *Totaal beheerd vermogen (AUM) per 30 september Bron: Pensions & Investments per 31 december Meer informatie blackrock.nl Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, in het Verenigd Koninkrijk geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority, geregistreerd onder nummer en gevestigd op het adres: 12 Throgmorton Avenue, Londen EC2N 2DL. Telefoon: +44 (0) Voor uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Uw oorspronkelijke inleg is niet gegarandeerd. De informatie opgenomen in deze brochure is niet bedoeld als voorspelling, onderzoek of beleggingsadvies door BlackRock en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De hier geuite onderzoeksresultaten zijn verzameld in de periode van 24 juli 2014 tot 23 augustus 2014 en kunnen veranderen wanneer de omstandigheden veranderen. (001716h-CORP JAN-15)

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE EEN NIEUWSBRIEF VAN FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT, 2011-Q3 NEDERLAND De opmars van de Chinese consument VALUE-CHAIN INVESTING Emerging markets van Oost tot West FLEXIBEL BELEGGEN

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders

Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders Publieksonderzoek over 4280 consumenten uitgevoerd in opdracht van CentiQ Prof. dr. G. Antonides, Universiteit Wageningen Dr. I.M. de Groot, Universiteit

Nadere informatie

Schroders onderzoek naar de Nederlandse particuliere belegger in 2013

Schroders onderzoek naar de Nederlandse particuliere belegger in 2013 Schroders onderzoek naar de Nederlandse particuliere belegger in 03 Ontwikkeling van de voorkeur, hoop, angst en verwachtingen van de Nederlandse belegger Uitgevoerd door TNS Nipo Embargo tot dinsdag oktober

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Nederlanders & Draagvlak voor. onderzoeksreeks 16. onderzoeksreeks 16 - Nederlanders & Draagvlak voor Ontwikkelingssamenwerking

Nederlanders & Draagvlak voor. onderzoeksreeks 16. onderzoeksreeks 16 - Nederlanders & Draagvlak voor Ontwikkelingssamenwerking Nederlanders & Draagvlak voor Ontwikkelingssamenwerking Een verdiepende studie onderzoeksreeks 16 1 NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO

Nadere informatie

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Verbond van Verzekeraars december 2014 Mee met de tijd Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Inhoud Mee met de tijd 3 1 Doelstelling en ambitie 4 2 Inventarisatie en analyse: sterktes, zwaktes, trends

Nadere informatie

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Minder geld Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 2 / Minder geld; hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Minder geld Hoe huishoudens omgaan

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie Opdrachtgever SZW De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en aanbodzijde Opdrachtnemer Panteia / S. de Visser, F. Volker, R. Hoevenagel, A. Witkamp, M. Engelen Onderzoek De markt

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente)

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente) Sparen of beleggen? U hebt geld gespaard. Dit staat wellicht al even op uw spaarrekening. Alleen levert het door de lagere rente niet veel op. Beleggen kan een alternatief zijn voor sparen. Maar weegt

Nadere informatie

Risico s over generaties spreiden. Structureel tekort pensioenfondsen. Nieuw pensioencontract onvermijdelijk. CPB Policy Brief 2011/01

Risico s over generaties spreiden. Structureel tekort pensioenfondsen. Nieuw pensioencontract onvermijdelijk. CPB Policy Brief 2011/01 Structureel tekort pensioenfondsen Risico s over generaties spreiden CPB Policy Brief 2011/01 Nieuw pensioencontract onvermijdelijk Casper van Ewiijk Coen Teulings Samenvatting 1 Door de daling van de

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

De positie van vrouwelijke ZZP ers in Nederland

De positie van vrouwelijke ZZP ers in Nederland De positie van vrouwelijke ZZP ers in Nederland Anne Annink, MSc dr. Laura den Dulk Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit Sociale Wetenschappen, Bestuurskunde Juni 2014 In opdracht van Atria, kennisinstituut

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone.

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen www.stepstone.com Inleiding Organisaties hebben tal van tactieken toegepast om crisissen te bestrijden: herstructureringen,

Nadere informatie