NEDERLAND INVESTOR PULSE ONDERZOEK 2013 WAT BELEGGERS DENKEN INVESTOR PULSE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NEDERLAND INVESTOR PULSE ONDERZOEK 2013 WAT BELEGGERS DENKEN INVESTOR PULSE"

Transcriptie

1 NEDERLAND INVESTOR PULSE ONDERZOEK 2013 WAT BELEGGERS DENKEN INVESTOR PULSE

2 BLACKROCK INVESTOR PULSE 2013 I N D I V I D U E N I N 1 2 V E R S C H I L L E N D E L A N D E N O N D E R Z O E K D O O R C I C E R O G R O U P BLACKROCK INVESTOR PULSE ONDERZOEK 2013

3 Wat beleggers denken De afgelopen jaren hebben grote veranderingen gebracht in de wereld, veranderingen die ons allemaal raken. Mensen proberen in dit veranderende landschap hun weg te vinden, maar dat is verre van gemakkelijk. Tegen deze achtergrond wilde BlackRock weten hoe mensen denken over sparen en beleggen. Waar liggen hun financiële prioriteiten? Waar maken zij zich zorgen over? Denken ze hun financiële doelen op lange termijn, vooral wat betreft hun pensioen, te kunnen bereiken? Daarom hebben we duizenden mensen over de hele wereld gevraagd hoe zij zich voorbereiden op hun toekomst. Ons eerste jaarlijkse Global Investor Pulse onderzoek geeft wat antwoorden. In samenwerking met Cicero Group, een toonaangevend onafhankelijk onderzoeksbureau, heeft BlackRock een breed onderzoek 1 uitgevoerd onder mensen in twaalf verschillende landen. Het doel van het onderzoek is om regelmatig het gevoel van mensen te peilen en inzicht te krijgen in hun financiële behoeften en beleggingsgedrag. Dit rapport is toegespitst op de uitkomsten in Nederland, waar individuen werden ondervraagd. Op de vraag aan inwoners van Nederland wat hun bezighoudt, kwamen er vijf kernpunten naar voren die door velen gedeeld worden: ``Onzekerheid over de financiële toekomst ``Passiviteit en terughoudendheid bij beleggen nu cash de voorkeur heeft ``Hiaat in kennis van inkomsten-genererende mogelijkheden ``Pensioenperikelen ``Financieel advies is essentieel voor meer vertrouwen Wat we geleerd hebben kan een waardevol inzicht bieden wanneer u nadenkt over wat u het beste kunt doen met uw geld. Ontdek wat anderen denken en lees deel 6 voor aanbevelingen voor hoe u meer controle kan krijgen over uw financiële toekomst. DE INVESTOR PULSE INDICATOR Het onderstaande Investor Pulse Indicator icoontje is te zien aan het begin van ieder deel. Dit icoontje geeft een indicatie van de stemming van de respondenten bij de verschillende onderwerpen. HEEFT U VRAGEN? Ga voor meer informatie naar onze website: blackrock.nl/investorpulse De onderzoeksresultaten worden uitsluitend ter informatie gegeven. De conclusies zijn bedoeld om een indicatie te geven van de huidige houding van een steekproef van de Nederlandse bevolking ten opzichte van sparen en beleggen en dienen niet voor andere doeleinden te worden gebruikt. 1, onderzoek uitgevoerd van 24 augustus tot en met 27 september 2013, onder een nationaal representatieve steekproef van individuen in de leeftijd van 25 tot 74 jaar. De steekproef was als volgt over de markten verdeeld: Verenigd Koninkrijk (n=2.000), Duitsland (n=2.000), Italië (n=2.000), Frankrijk (n=1.000), Nederland (n=1.000), Zwitserland (n=600), België (n=1.000), VS (n=4.000), Canada (n=1.000), Hong Kong (n=1.000), Taiwan (n=1.000), Australië (n=1.000). NEDERLAND INVESTOR PULSE ONDERZOEK 2013 [1]

4 DEEL 1 Onzekerheid over de financiële toekomst CONTROLE HEBBEN 52 % HEEFT CONTROLE 52 % van de Nederlandse respondenten heeft het gevoel controle te hebben over zijn/haar financiële toekomst Vijf jaar na de financiële crisis zijn veel beleggers nog steeds argwanend. De helft van de Nederlandse volwassenen is pessimistisch. Dit is iets meer dan het gemiddelde wereldwijd, maar Nederlanders zijn optimistischer vergeleken met beleggers in een aantal andere Europese landen zoals België, Frankrijk en Italië (44% vergeleken met respectievelijk 40%, 31% en 40%). Hoewel 32% van de respondenten zichzelf omschrijven als bezorgd, volgen daarna als meest gebruikte omschrijvingen hoopvol, comfortabel en optimistisch. Verder heeft meer dan de helft van de Nederlanders het gevoel controle te hebben over hun financiële toekomst (52%) en hebben zij er vertrouwen in dat ze de juiste beslissingen nemen op het gebied van sparen en beleggen (54%). Dit betekent wel dat veel van hen nog stappen moeten ondernemen om hun financiële doelen te realiseren. GEVOELENS VAN ONZEKERHEID LEIDEN TOT TERUGHOUDENDHEID BIJ BELEGGEN Bij de vraag wat naar hun mening de grootste bedreiging vormt voor hun financiële toekomst, noemen respondenten onderwerpen die hen na staan, zoals kosten van gezondheidszorg, de toestand van de Nederlandse economie en baanzekerheid. Deze zorgen weerspiegelen gedeeltelijk de invloed van de geringe economische groei sinds 2008 en de invloed van de financiële crisis, met name op de noodzaak tot hervorming van publieke gezondheidszorg en andere sociale voorzieningen. Gezondheidszorg is vooral nu een probleem gezien de verdubbeling van de zorgkosten in Nederland tussen 2000 en Lange termijn zorgen of minder concrete zorgen, zoals het financiële effect van een hogere levensverwachting, staan tamelijk laag op de lijst van zorgen van respondenten. MENSEN MAKEN ZICH HET MEEST ZORGEN OVER GEZONDHEIDSZORG, DE TOESTAND VAN DE NEDERLANDSE ECONOMIE EN BAANZEKERHEID Kosten van gezondheidszorg 46 % Toestand van de Nederlandse economie 42 % Baanzekerheid Belastingverhogingen 34 % 32 % Meer moeten uitgeven dan ik verdien Wijzigingen in sociale voorzieningen 24 % 27 % Toestand van de Europese economie 17 % Source: BlackRock 1 Health Care Reform and Long-term Care in the Netherlands (OECD 2013). [2] NEDERLAND INVESTOR PULSE ONDERZOEK 2013

5 Gezien de bezuinigingen van de laatste paar jaar, hoeft het geen verbazing te wekken dat veel Nederlandse volwassenen voorzichtig zijn geworden en een aversie tegen risico hebben ontwikkeld. Slechts een derde (36%) zegt bereid te zijn meer risico te nemen om een hoger rendement te kunnen behalen en een vergelijkbaar deel van de respondenten (35%) heeft vertrouwen in het beleggen op de aandelenmarkt. Slechts 18% omschrijft zichzelf als actieve belegger. De mensen kiezen ervoor om het grootste deel van hun vermogen aan te houden in wat beschouwd wordt als risicovrije beleggingen, vooral cash, en realiseren zich maar al te vaak niet hoe inflatie op de lange termijn hun koopkracht kan aantasten (wat ze met hun geld kunnen kopen). Wanneer u uw geld terugtrekt uit spaarproducten, dient u te accepteren dat u meer risico loopt dat u geld verliest. Veel Nederlanders zijn voorzichtig geworden en hebben een aversie tegen risico; slechts 36 % is bereid meer risico te nemen om een hoger rendement te kunnen behalen MENSEN BESTEDEN MEER TIJD AAN HET PLANNEN VAN HUN VAKANTIE DAN AAN HET DOORNEMEN VAN HUN PENSIOENPLAN 40 % 26 % 19 % 16 % 11 % EEN VAKANTIE PLANNEN BESTUDEREN VAN SPAARGELDEN EN BELEGGINGEN AUTO UITZOEKEN BESTUDEREN VAN PENSIOENREGELING NIEUWE WONING UITZOEKEN Source: BlackRock KORTE TERMIJN HEEFT DE OVERHAND Uit het onderzoek blijkt dat veel mensen prioriteit geven aan hun behoeften op de korte termijn boven hun lange-termijn doelen. Dit wordt nogmaals geïllustreerd door het feit dat mensen voornamelijk sparen als appeltje voor de dorst (40%) en voor vakanties (25%). Nederlanders zijn ook geneigd meer tijd te besteden aan het nadenken over hoe ze hun geld zullen besteden (65%) dan aan financiële planning voor de lange termijn (35%). Zo zullen mensen eerder tijd besteden aan het plannen van een vakantie (40%) dan aan het bestuderen van hun pensioenplan (16%). Het is duidelijk dat de Nederlanders gewend zijn geraakt aan leven bij de dag. Toch kunnen de verbeterde economische vooruitzichten een aanleiding voor mensen zijn om hun financiële prioriteiten voor de korte en lange termijn te heroverwegen, maar dan moeten Nederlanders wel eerst het belang inzien van financiële planning van hun toekomst op de lange termijn. Op dit moment zegt slechts 29% van de Nederlandse respondenten hun financiële planning serieus te nemen; wereldwijd is dat gemiddeld 58%. Daar komt nog bij dat slechts 28% van de Nederlanders aangeeft dat het grootste deel van hun spaargelden en beleggingen bestemd zijn voor de lange termijn waar dat wereldwijd gemiddeld 46% is. Daarom moeten zij zich meer gaan realiseren hoe hun financiële toekomst op de lange termijn beïnvloed wordt door beslissingen en acties die zij vandaag al dan niet (onder)nemen. NEDERLAND INVESTOR PULSE ONDERZOEK 2013 [3]

6 DEEL 2 Terughoudendheid bij beleggen 18 % VERGROTEN CASHALLOCATIE 47 % GELIJK 65 % zal hun cashallocatie de komende 12 maanden vergroten of gelijk houden Cash voelt comfortabel in een onzekere wereld. Veel mensen in Nederland kiezen ervoor om aan de zijlijn van beleggen te staan en hebben de gewoonte ontwikkeld om hun toevlucht te nemen tot cash. Sterker nog, de Nederlanders zijn van alle 12 door ons onderzochte landen het meest geneigd om hun vermogen in cash weg te stoppen. Dit komt waarschijnlijk door het feit dat zij vinden dat ze al op andere manieren belegd hebben en met name verwachten te profiteren van degelijke bedrijfspensioenregelingen. Omdat 78% van de beleggingen van de respondenten wordt aan gehouden in cash, is er een relatief klein gedeelte bestemd voor lange-termijn beleggingen zoals aandelen en obligaties. Ter vergelijking vormt in Duitsland cash 63% van portefeuilles, en in Frankrijk is dat nog minder met 58%. Dit illustreert eens te meer hoe conservatief de Nederlanders lijken te zijn wanneer het gaat over vermogensbestemming. In een periode van lage rentestanden en aanhoudende inflatie, beginnen sommigen zich te realiseren dat de koopkracht (wat ze kunnen kopen met kun geld) van hun spaartegoeden aan het afkalven is en toch kost het hen moeite om betere manieren te vinden om hun korte-termijn- en langetermijn prioriteiten in met elkaar in balans te brengen en blijven ze argwanend ten opzichte van beleggen. Bijna de helft van hen is van plan om het gedeelte van hun vermogen in cash de komende 12 maanden op hetzelfde niveau te houden. Hoewel ze zeggen zich zorgen te maken of ze hun lange-termijn doelen wel zullen kunnen verwezenlijken, is tot een op de zes respondenten van plan hun cashaandeel zelfs te verhogen. CASH IS KONING EN DAT BLIJFT ZO IN DE KOMENDE 12 MAANDEN CASH 78 % AANDELEN 10 % OBLIGATIES 4 % ONROEREND GOED 3 % ALTERNATIEF 2 % OVERIGE 3 % Mensen zijn voorzichtig in hun benadering ten aanzien van sparen en beleggen. Door deze houding lijken veel mensen een afwachtende houding [4] NEDERLAND INVESTOR PULSE ONDERZOEK 2013

7 aan te nemen en hun spaar-en beleggingspatroon de komende 12 maanden niet ingrijpend te willen aanpassen. Dit toont duidelijk aan dat mensen besluiteloos lijken en niet weten wat ze het beste met hun geld kunnen doen. PASSIVITEIT WAT ZOU MENSEN IN BEWEGING KUNNEN BRENGEN? Op de vraag wat hen zou kunnen bewegen om hun geld terug te trekken uit spaarproducten, geven Nederlandse respondenten blijk van een aversie tegen risico met een vleugje passiviteit: 37% gaf aan dat niets hen zou kunnen verleiden tot een koerswijziging, tegen een wereldwijd gemiddelde van 16%. Voor degenen die wel bereid zijn tot verandering, zou de wetenschap dat hun beleggingen op de één of andere manier beschermd zijn een groot verschil uitmaken. ANTWOORDEN VAN BELEGGERS OP DE VRAAG WAT HEN ZOU KUNNEN BEWEGEN OM HUN GELD UIT SPAARPRODUCTEN TERUG TE TREKKEN Niets 37 % Zeker weten dat ik mijn oorspronkelijke inleg niet zal verliezen Gegarandeerd rendement op mijn beleggingen 23 % 27 % Belastingvoordeel op mijn beleggingen Lagere kosten voor beleggingen Meer kennis over beleggen Minder persoonlijke schuld 16 % 13 % 12 % 10 % NEDERLAND INVESTOR PULSE ONDERZOEK 2013 [5]

8 DEEL 3 Inkomsten verdienen uit uw beleggingen 20 % BELEGT Slechts 23 INKOMSTEN 23 % BELANGRIJK % vindt het verkrijgen van inkomsten uit beleggingen belangrijk waarbij in Europees verband de kans dat Nederlanders nu inkomsten uit beleggingen verdienen het minst aannemelijk is Het belang van inkomsten-genererende beleggingen neemt toe, vooral nu ouderen op zoek zijn naar alternatieven voor inkomen uit betaalde arbeid na hun pensionering. Toch lijken Nederlanders niet in lijn met deze behoefte te handelen. Slechts 23% is van mening dat inkomsten uit beleggingen voor hen van belang is, vergeleken met 52% van de respondenten wereldwijd. Wereldwijd gezien is de kans dat Nederlandse beleggers inkomsten uit beleggingen verdienen het minst aannemelijk (van alle 12 onderzochte landen verdient alleen in de VK een nog kleiner deel inkomsten uit beleggingen). Toch zegt 38% van degenen die inkomsten-genererende beleggingen hebben of zulke beleggingen belangrijk vinden, dat extra inkomsten verdienen tijdens mijn pensionering een van de belangrijkste redenen voor dergelijke beleggingen zou zijn. Nu slechts 20% van de respondenten inkomsten uit beleggingen verdient, is het duidelijk dat de overgrote meerderheid geen inzicht heeft in hoe inkomstengenererende beleggingen voor hen kunnen werken. Het is wel opmerkelijk dat mensen die meer vermogend zijn, meer neigen naar inkomsten-genererende beleggingen (58%); dit geldt ook voor mensen die een adviseur ingeschakeld hebben (35%). Is dit dus een soort belegging die meer mensen in Nederland zouden moeten overwegen? Naast arbeidsgerelateerde beloning, kwam cash sterk naar voren als belangrijke bron van inkomsten. 19% van de mensen is van plan een inkomen uit cash te halen in het komend jaar; dit percentage stijgt bij het toenemen van de leeftijd tot 29% van de 65 tot 75-jarigen. INKOMSTEN-GENERERENDE BELEGGINGEN WORDEN VOOR VERSCHILLENDE DOELEN GEBRUIKT Extra inkomsten verdienen na mijn pensionering 38 % Extra inkomsten verdienen om mijn dagelijkse uitgaven te bekostigen 25 % De inkomsten opnieuw beleggen voor vermogensopbouw op de lange termijn 21 % Als alternatief voor het aanhouden van cash bij lage rentestanden 19 % Als manier om mijn portefeuille te differentiëren 10 % Extra inkomen verdienen om de studie van mijn kinderen te bekostigen 7 % [6] NEDERLAND INVESTOR PULSE ONDERZOEK 2013

9 Toch blijkt dat het rendement zelfs met moeite gelijke tred kan houden met de inflatie, vanwege de lage rentestanden. Beleggers in staatsobligaties hebben hetzelfde probleem. Is het daarom tijd dat mensen zich verdiepen in manieren om hun inkomstenbronnen te differentiëren? HIAAT IN KENNIS OVER INKOMSTEN DICHTEN Hoewel veel mensen hun geld nog steeds geparkeerd hebben in traditionele vermogensbestanddelen zoals staatsobligaties, groeit het idee dat men deze aanpak zouden moeten veranderen. Slechts 35% van de obligatiehouders gelooft dat traditionele obligaties in de toekomst hetzelfde rendement zullen opleveren als in het verleden; 43% denkt dat een dergelijk rendement in de toekomst niet meer mogelijk is en 22% weet niet hoeveel rendement in de toekomst verwacht kan worden. Veel mensen weten ook niet waar ze inkomstenbronnen zouden kunnen vinden. Zij weten niet welke beleggingsproducten inkomsten kunnen genereren; slechts 25% zegt bekend te zijn met de beste opties voor inkomsten-genererende beleggingen van tegenwoordig. HOE MENSEN DENKEN OVER INKOMSTEN-GENERERENDE BELEGGINGEN 23 % Ik vind het belangrijk inkomsten te genereren met mijn beleggingen. 25 % Ik ben bekend met de beste inkomstengenererende beleggingen van dit moment. 23 % Inkomstengenererende beleggingen zijn geschikt voor mensen zoals ik. 20 % Inkomsten beschermen mijn vermogen tegen inflatie. NEDERLAND INVESTOR PULSE ONDERZOEK 2013 [7]

10 DEEL 4 Inzicht in de behoeften van gepensioneerden INKOMEN NA PENSIONERING 33 % HEEFT VERTROUWEN % 33 Slechts vertrouwt erop dat zij het gewenste inkomensniveau na pensionering ook zullen halen DE GEPENSIONEERDEN VAN DE TOEKOMST VERLANGEN EEN ACTIEVE LEVENSSTIJL Nu meer Nederlandse volwassenen zicht hebben op een lange pensioenperiode, zijn de verwachtingen over de levensstijl na pensionering aan veranderingen onderhevig. Een actieve pensioenperiode staat hoog in het vaandel; mensen verwachten meer te reizen, tijd door te brengen met hun kleinkinderen en (parttime) betaald werk te blijven doen. Vooral werkpatronen lijken sterk te gaan veranderen: waar nu een op de tien Nederlandse gepensioneerden tussen de 65 en 70 jaar (Eurostat, 2011) werk en pensioen combineren, zal dit percentage stijgen met 24% voor hen die het voortzetten van (parttime) betaald werk zien als pensioendoel. VAKANTIES, REIZEN EN TIJD DOORBRENGEN MET DE KLEINKINDEREN ZIJN HOOFDDOELEN VOOR TOEKOMSTIGE GEPENSIONEERDEN VAAK OP VAKANTIE TIJD DOORBREN- GEN MET MIJN KLEINKINDEREN VOORTZETTEN VAN (PARTTIME) BETAALD WERK VRIJWILLIGERS- WERK VRIENDEN BEZOEKEN 42 % 29 % 24 % 23 % 22 % TOEKOMSTIGE GEPENSIONEERDEN STAAN VOOR VEEL UITDAGINGEN ALS ZIJ HUN PENSIOENWENSEN WILLEN WAARMAKEN Het financieren van een comfortabel pensioen was niet de belangrijkste financiële prioriteit omdat Nederlandse respondenten zich meer richten op het afbetalen van hun hypotheek en andere schulden en het in stand houden van hun vermogen. Velen beschouwen in plaats daarvan hun bedrijfspensioenregeling als belangrijkste bron van pensioeninkomsten (20%) gevolgd door aanvullende pensioenen (15%) en AOW (9%). Terwijl de hele wereld jaloers is op de Nederlandse bedrijfspensioenen, 90% van alle werknemers nemen deel aan pensioenfondsen gebaseerd op defined benefits (OECD 2011), ontstaat er bij de overgang van een pensioenuitkering gebaseerd op laatstverdiende loon naar een uitkering die neerkomt op het gemiddelde loon over een carrière een hiaat tussen de pensioendoelen van mensen en het vertrouwen in het realiseren daarvan. Gemiddeld gezien denken inwoners van Nederland jaarlijks een inkomen per huishouden van ongeveer EUR nodig te hebben om de pensioenlevensstijl die hun voor ogen staat te realiseren. Maar slechts een op de drie (33%) nog niet gepensioneerde Nederlandse volwassenen heeft er vertrouwen in dat dit bedrag ook werkelijk gerealiseerd wordt; velen geven aan niet te weten hoeveel ze zelf opzij moeten leggen. Veel mensen geven prioriteit aan korte-termijn wensen boven lange-termijn planning, waarbij vooral het pensioen in het gedrang komt omdat het een doel is wat zo ver weg ligt. Bijna de helft van nog niet gepensioneerde Nederlandse volwassenen (47%) geven toe dat ze niet specifiek voor hun pensioen aan [8] NEDERLAND INVESTOR PULSE ONDERZOEK 2013

11 MENSEN IN NEDERLAND MOETEN ZICH MEER BEWUST ZIJN VAN HUN BELANGRIJKSTE PENSIONERINGSBEHOEFTES 1. SPAARGELDEN 2. TIMING 3. LANGE LEVENSDUUR 4. INKOMSTEN 5. RISICO V Heeft u inzicht in Bent u van plan Bent u bezorgd dat Vertrouwt u erop dat hoeveel u moet V uw pensionering uit V uw spaargeld V u genoeg gespaard V sparen voor uw pensioen? onvoldoende is voor uw hele leven? te stellen totdat u genoeg gespaard heeft? hebt voor uw pensioen voor de door u gewenste levensstijl? JA JA JA JA JA Is uw pensioenregeling bestand tegen de fluctuaties van de financiële markten? 23 % 25 % 26 % 22 % 20 % het sparen zijn, terwijl velen nog sterk afhankelijk zijn van de staat en hun werkgever om hun pensioen te bekostigen. Dit gedeelte blijft grotendeels gelijk onder de 35-jarigen, wat normaal gesproken de leeftijd is waarop het vermogen om inkomsten te generen het grootst is en pensioenplanning meer prioriteit zou moeten krijgen, vooral nu mensen langer leven. LERING TREKKEN UIT ERVARINGEN VAN GEPENSIONEERDEN VAN NU Nederlandse gepensioneerden hebben een schat aan kennis vergaard tijdens een leven van sparen en investeren. Ze hebben een heel leven achter zich waarin ze directe behoeftes moesten afzetten tegen de noodzaak te plannen voor de toekomst. Nu ze het eind van hun werkende leven hebben bereikt, zijn hun aanbevelingen des te waardevoller, aanbevelingen die gericht zijn op de noodzaak om meer opzij te leggen en daar eerder in het leven mee te beginnen. Andere duidelijke boodschappen zijn onder andere om een langetermijnvisie te hebben op spaardoelen, verstandig met schulden om te gaan en uw spaar-en beleggingsproducten regelmatig onder de loep te nemen. AANBEVELINGEN VAN NEDERLANDSE GEPENSIONEERDEN Begin zo vroeg mogelijk geld opzij te zetten 57 % Zet zoveel mogelijk geld opzij 45 % Betaal al uw schulden af 43 % Denk op de lange termijn 42 % Beoordeel regelmatig je spaar-en beleggingsproducten 30 % NEDERLAND INVESTOR PULSE ONDERZOEK 2013 [9]

12 DEEL 5 Planning voor een betere financiële toekomst MENSEN DIE FINANCIEEL ADVIES KRIJGEN ZIJN POSITIEVER, HEBBEN MEER CONTROLE EN MEER VERTROUWEN 41 % POSITIEF SENTIMENT 60 % POSITIEF CONTROLE 50 % CONTROLE 61 % CONTROLE VERTROUWEN 53 % VERTROUWEN 63 % VERTROUWEN Om alle financiële prioriteiten met elkaar in balans te brengen, is het opstellen van een financieel plan haast onontbeerlijk. Hoewel bestedingsbeslissingen op de korte termijn financiële prioriteit lijken te hebben, geven velen aan ook financiële lange-termijn doelen te hebben met een sterke behoefte aan vermogensaanwas. FINANCIËLE PLANNING IS VOORAL EEN INFORMEEL PROCES IN NEDERLAND Uit ons onderzoek blijkt dat het maken van een vorm van financiële planning een positieve invloed heeft op het gevoel van mensen controle te hebben over hun financiële toekomst. Voor de meeste Nederlandse volwassenen zal zo n financiële planning informeel tot stand komen en gebaseerd zijn op persoonlijke gedachten en ideeën (52%) en gesprekken met familie en vrienden (23%). Daar staat tegenover dat slechts 15% van de Nederlanders professioneel financieel advies inwint. Wanneer degenen die geen professioneel advies inwinnen gevraagd wordt wat hen ertoe zou bewegen dat wel te doen, antwoordde meer dan 40%: niets. Dit betekent dat veel mensen de voordelen van een breder plan mislopen. Het is ook duidelijk dat veel mensen geen inzicht hebben in de wijzigingen in regelgeving met betrekking tot beleggen die zeer binnenkort in Nederland ingevoerd worden en niet weten hoe hun bank hun in de toekomst kan adviseren over hun beleggingen. BRONNEN VOOR FINANCIEEL ADVIES Persoonlijke gedachtes en ideeën 52 % MENSEN DIE GEBRUIK MAKEN VAN EEN FINANCIEEL ADVISEUR MENSEN DIE GEEN GEBRUIK MAKEN VAN EEN FINANCIEEL ADVISEUR Familie en vrienden Websites over financiële planning 19 % 23 % Financiële dagbladen of tijdschriften 15 % Professionele financieel adviseur Bankadviseur 15 % 14 % [10] NEDERLAND INVESTOR PULSE ONDERZOEK 2013

13 GEBRUIKMAKEN VAN DE VOORDELEN VAN ADVIES Ons onderzoek toont aan dat mensen die een adviseur hebben ingeschakeld positiever zijn en vinden dat ze meer controle hebben over hun financiële toekomst. Ze hebben ook meer vertrouwen in hun spaar-en beleggingskeuzes. Dit komt waarschijnlijk omdat ze door de procedure gedwongen worden een diepgaander en uitgebreidere studie van hun financiële situatie te maken. De onderwerpen die beleggers met hun adviseurs bespreken kunnen varieren van het verminderen van hun belastingaanslag, het opzetten van een pensioenplan en ervoor zorgen dat ze de juiste levensverzekerings- en garantievoorzieningen hebben. Nederlandse beleggers zijn uiterst tevreden met de dienstverlening van hun adviseur op basis van de volgende criteria: waar voor je geld, algemene financiële plan, vermogen van de adviseur de juiste beleggingsproducten te selecteren en de kwaliteit en kwantiteit van het contact. Zo is 94% tevreden met het algemene financiële plan dat hun adviseur opgesteld heeft. ONDERWERPEN DIE MENSEN MET HUN ADVISEUR BESPREKEN Verlagen van mijn belastingaanslag 27 % Het opzetten van een pensioenplan 26 % Levensverzekering/garanties 24 % Het opzetten van een uitgebreid financieel plan voor al mijn vermogensbestanddelen 22 % Het bereiken van het hoogste rendement dat de markt te bieden heeft 20 % NEDERLAND INVESTOR PULSE ONDERZOEK 2013 [11]

14 DEEL 6 Op weg naar een betere financiële toekomst BOB HENDRIKS Hoofd retaildistributie Nederland, BlackRock Nu de zuurverdiende appeltjes voor de dorst van mensen bedreigd worden door recordlage rentestanden en inflatie, zouden Nederlanders hun financiële doelen nog eens goed moeten bekijken en overwegen om wat voorzichtige stapjes te zetten van cash naar financiële markten. Het Investor Pulse Onderzoek 2013 onthult een aantal algemene trends. Mensen hebben vaak grote ambities voor hun latere leven, maar het is duidelijk dat hun spaar-en beleggingsgedrag vaak tekortschiet als het erom gaat wat nodig is om deze ambities waar te maken. Uitgeven geniet vaak prioriteit boven sparen voor de lange termijn. Zelfs wanneer individuen stappen zetten op weg naar een betere financiële toekomst, zorgt de ongerustheid onder spaarders en beleggers voor risicomijdend gedrag en cash geniet nog steeds de voorkeur. Dit leidt tot de vraag: Maar wat kan ik het beste doen met mijn geld? Het onderzoek van BlackRock levert een schat aan lessen over hoe Nederlanders effectiever kunnen sparen, beleggen en plannen voor de toekomst. Hier zijn wat onderwerpen die u zou kunnen bespreken met uw financieel adviseur: DENK NA OVER DE KOSTEN VAN CASH We zijn van mening dat cash een belangrijke rol kan spelen in een gespreide portefeuille. Maar op de lange termijn wordt de koopkracht van cash (dit is wat u kunt kopen met uw geld) uitgehold, zelfs bij een lage inflatie. Wanneer u dus een te groot deel van uw beleggingen in cash aanhoudt, loopt u het risico uw financiële doelstellingen op de lange termijn niet te kunnen realiseren. Om deze reden zijn wij van mening dat veel beleggers er goed aan doen hun houding ten opzichte van risico en rendement nog eens onder de loep te nemen en goed na te gaan of hun huidig beleggingsaanpak wel de juiste is. Wij zijn ervan overtuigd dat voor sommige beleggers het realiseren van hun beleggingsdoelen in de toekomst gemakkelijker zou worden wanneer ze nu een deel van hun geld terug zouden trekken uit spaarproducten en beleggen in andere vermogensonderdelen zoals obligaties en aandelen. Wanneer u uw geld terugtrekt uit spaarproducten, met als doel een hoger rendement te behalen, dient u te accepteren dat u meer risico loopt dat u geld verliest. Er is geen garantie dat beleggen op de financiële markt een effectieve manier is om de invloed van inflatie op uw spaargeld te bestrijden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. [12] NEDERLAND INVESTOR PULSE ONDERZOEK 2013

15 ZOEK MEER BRONNEN VAN INKOMSTEN Inkomsten uit beleggingen zijn onmisbaar als u met pensioen bent, maar kunnen ook een krachtig instrument zijn tijdens uw werkende leven. Helaas is het in de markt van vandaag moeilijker dan ooit uw benodigde inkomsten te vinden. Nu de inkomsten uit cash en veel staatsobligaties een historisch dieptepunt naderen, kan het voor beleggers nodig zijn meer spreiding aan te brengen in hun inkomstenbronnen. GROEI VAN UW LANGE-TERMIJN VERMOGEN Tegenwoordig leven we langer en gezonder. Dat is zonder twijfel een zegen, maar wel een dure zegen. In deze onzekere tijden zijn mensen bang voor blootstelling aan beleggingen die meer kunnen opleveren maar ook meer risico met zich meebrengen; beleggingen die kunnen helpen bij het realiseren van de door hen gewenste toekomstige levensstijl. Maar het risico bestaat dat hun spaargeld tijdens hun leven opraakt. Het is niet mogelijk om exact de beste tijd om te beleggen vast te stellen omdat markten snel op en neer kunnen gaan. Daarom raden we aan regelmatig en vaak te beleggen voor de lange termijn en die beleggingen aan te houden, in plaats van te voorspellen wanneer in-en uit te stappen. Denk eraan dat alle financiële beleggingen een zekere mate van risico met zich meebrengen voor inkomsten en kapitaal. INZIEN WAT DE WERKELIJKE KOSTEN VAN PENSIONERING ZIJN Ons onderzoek toont aan dat veel mensen geen inzicht hebben in hoeveel hun pensionering zal kosten. Als hun gevraagd wordt over hoeveel inkomen ze jaarlijks na hun pensionering willen beschikken, zijn de gemiddeld benodigde jaarinkomsten per huishouden bijna EUR Mensen denken dat ze om op dat inkomensniveau uit te komen, zo n EUR moeten wegleggen. Maar deze schatting is minder dan de helft van wat mensen in werkelijkheid opzij zouden moeten leggen. In feite is er een potje nodig van ongeveer EUR om op een jaarlijks inkomen van EUR uit te komen 1. Bij BlackRock zijn we ervan overtuigd dat mensen hun situatie goed onder ogen moeten zien en hun financiële planning voor pensionering goed onder de loep moeten nemen. Het is vooral van belang om vroeg te beginnen en meer opzij te leggen. 1. Dit bedrag is uitsluitend bedoeld ter illustratie en niet om het rendement van een belegging weer te geven. Het voorbeeld gaat uit van een 20-jarige lijfrente voor een 65-jarige man, met een vast lijfrentepercentage van 3,2% en een constante groei van 5%. NEDERLAND INVESTOR PULSE ONDERZOEK 2013 [13]

16 WAAROM BLACKROCK? Als s werelds grootste vermogensbeheerder voelen we ons verantwoordelijk om grote én kleine beleggers de ondersteuning te bieden die ze in de beleggingswereld van vandaag nodig hebben. Daar zijn we uitstekend op ingesteld, met wereldwijde marktinzichten, ongeëvenaarde expertise en het omvangrijke risicobeheer dat in deze tijd onontbeerlijk is. Precies wat u nodig heeft om te beleggen in een nieuwe wereld Beleggen bij BlackRock biedt u toegang tot alle beleggingscategorieën, regio s en beleggingsstijlen, ondersteund door diepgaande kennis van de markten en toonaangevende risicoanalyse, om u te helpen de dynamische, breed gespreide portefeuilles op te bouwen waar deze tijd om vraagt. De inzichten die u nodig heeft om nieuwe mogelijkheden te ontdekken Met 100 beleggingsteams in 30 landen hebben we voet aan de grond in alle belangrijke beleggingsregio s. Onze beleggingsprofessionals werken intensief samen om lokale inzichten te vertalen naar vruchtbare ideeën, gericht op betere, consistentere rendementen. Het risicobeheer dat u nodig heeft om doordacht te beleggen Ruim risicospecialisten, die gebruik maken van BlackRock s toonaangevende technologie voor risicoanalyse,houden continu scherp zicht op alle facetten van de risico s waarmee beleggingen gepaard gaan. Dat schept helderheid, zodat u ook in een moeilijk financieel klimaat met vertrouwen kunt beleggen. BlackRock. Investing for a new world., gegevens per 30 september Het BlackRock Investor Pulse onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau Cicero Group in september 2013 onder een landelijk representatieve groep van individuen uit twaalf verschillende landen in de leeftijd van 25 tot 74 jaar oud, waarvan inwoners van Nederland. De resultaten van dit onderzoek dienen uitsluitend ter informatie. De conclusies zijn bedoeld om een indicatie te geven van het huidige gedrag van een steekproef van Nederlanders ten aanzien van sparen en beleggen en dienen niet voor andere doeleinden te worden gebruikt. Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie en is niet bedoeld als voorspelling of beleggingsadvies en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om enige beleggingsstrategie te volgen. Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, in het Verenigd Koninkrijk geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority, geregistreerd onder nummer en gevestigd op het adres: 12 Throgmorton Avenue, Londen EC2N 2DL. Telefoon: +44 (0) Voor uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, ishares, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY (MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD?), INVESTING FOR A NEW WORLD en BUILT FOR THESE TIMES zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren. BlackRock is een beheerder van een icbe als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht en opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. (Splash/223384/Nov13) MEER INFORMATIE blackrock.nl/investorpulse

Terughoudend om te beleggen, maar eerder geneigd hogere risico's te nemen?

Terughoudend om te beleggen, maar eerder geneigd hogere risico's te nemen? Contact: BlackRock Astrid Overeem +31 20 549 5213 Astrid.overeem@blackrock.com BLACKROCK'S WERELDWIJDE 'INVESTOR PULSE' ONDERZOEK: NEDERLANDERS HEBBEN VEEL SPAARGELD, MAAR SPAREN HET MINST IN VERGELIJKING

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers VOOR PARTICULIERE BELEGGERS ``ik wil beleggen in aandelen ``ik zie dat de markt volatiel kan zijn ``ik zoek naar meer evenwicht Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers In het huidige onzekere beleggingsklimaat

Nadere informatie

SECURITIES LENDING OM HET POTENTIEEL VAN PORTEFEUILLES TEN VOLLE TE BENUTTEN

SECURITIES LENDING OM HET POTENTIEEL VAN PORTEFEUILLES TEN VOLLE TE BENUTTEN SECURITIES LENDING OM HET POTENTIEEL VAN PORTEFEUILLES TEN VOLLE TE BENUTTEN JULI 2013 Inleiding Bij securities lending lenen fondsen hun aandelen of obligaties voor korte tijd uit om het rendement voor

Nadere informatie

Kennismaking met absolute return-beleggen. handleiding

Kennismaking met absolute return-beleggen. handleiding Kennismaking met absolute return-beleggen Een korte handleiding Inhoud Absolute return-beleggen is al lange tijd populair bij institutionele beleggers zoals pensioenfondsen. Onder invloed van nieuwe regelgeving

Nadere informatie

Het Gevaar Komt uit Onverwachte Hoek

Het Gevaar Komt uit Onverwachte Hoek Het Gevaar Komt uit Onverwachte Hoek door alex hoctor-duncan De hand op de knip houden lijkt gezien de huidige marktvolatiliteit misschien de veiligste optie, maar beleggers die dit doen lopen het risico

Nadere informatie

BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST

BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 VIND DE BELEGGING DIE BIJ U PAST BLACKROCK MIX FONDSEN 1-5 Inhoud Plannen met het oog op de toekomst 2 Maak kennis met BlackRock Mix Fondsen 1-5 4 Waarom kiezen voor BlackRock

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

Funds of ishares Portfolio Series. Multi-Asset Portefeuilles Afgestemd op uw Risicoprofiel

Funds of ishares Portfolio Series. Multi-Asset Portefeuilles Afgestemd op uw Risicoprofiel B l a c k R o c k S t r at e g i c F u n d s ( B S F ) Funds of ishares Portfolio Series Multi-Asset s Afgestemd op uw Risicoprofiel Met BSF Funds of ishares maakt BlackRock strategisch gebruik van ETF

Nadere informatie

Denk vooruit De kracht van sparen + beleggen

Denk vooruit De kracht van sparen + beleggen Denk vooruit De kracht van sparen + beleggen Waarom nadenken over vermogensopbouw? Graag willen wij het met u hebben over vermogensopbouw. Dit is een actueel onderwerp. In Nederland worden we namelijk

Nadere informatie

ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ,,, 0,07%,,,,, De percentages geven de Total Expense Ratio (TER) aan. In overeenstemming met het bericht aan de aandeelhouders dd. 5 mei 2015, zal het ishares Core FTSE

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS SAMENVATTING THE ART OF INDEXING

ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS SAMENVATTING THE ART OF INDEXING ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS SAMENVATTING THE ART OF INDEXING Een van de grootste beleggingstrends van de afgelopen decennia is de enorme groei van indexbeleggen 1. Deze spectaculaire toename is

Nadere informatie

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS 2 ETF-gids voor adviseurs Exchange Traded Funds (ETF s) hebben de mogelijkheden van beleggers en hun adviseurs om portefeuilles op te bouwen,

Nadere informatie

Sparen & Beleggen gaan goed samen

Sparen & Beleggen gaan goed samen Sparen & Beleggen gaan goed samen Patrick Zwolle & Paulo Varela Nunes BlackRock April 2015 Wat gaan we u vertellen 1Sparen alleen is waarschijnlijk niet voldoende om uw doelen te behalen 2 Beleg gespreid

Nadere informatie

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP)

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Beleggingsfilosofie Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Mensen zijn voor hun financiële doelen steeds meer afhankelijk van beleggingen. Wij zijn ervan overtuigd dat

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Mei 2015 Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s Exchange Traded Funds (ETF s), ook wel trackers genoemd, hebben de beleggingswereld ingrijpend veranderd. ETF s zijn eenvoudig, flexibel

Nadere informatie

SECURITIES LENDING OM HET POTENTIEEL VAN PORTEFEUILLES TEN VOLLE TE BENUTTEN

SECURITIES LENDING OM HET POTENTIEEL VAN PORTEFEUILLES TEN VOLLE TE BENUTTEN UITSLUITEND VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS SECURITIES LENDING OM HET POTENTIEEL VAN PORTEFEUILLES TEN VOLLE TE BENUTTEN Inleiding Bij securities lending lenen ETF s hun aandelen of obligaties voor korte

Nadere informatie

Slimme Belegger. Vijf noodzakelijke eigenschappen om een. te worden

Slimme Belegger. Vijf noodzakelijke eigenschappen om een. te worden Vijf noodzakelijke eigenschappen om een Slimme Belegger te worden 2014 Wij zijn ervan overtuigd dat Slimme Beleggers betere resultaten halen en meer vertrouwen hebben in het eindresultaat en in het proces.

Nadere informatie

BELEGGEN DOOR PENSIOENFONDSEN WAAROM & HOE

BELEGGEN DOOR PENSIOENFONDSEN WAAROM & HOE N O T I T I E AAN: Tweede Kamer, vaste commissie voor SZW nmn VAN: Pensioenfederatie BETREFT: Beleggen door pensioenfondsen t.b.v. rondetafelgesprek 31 maart 2011 DATUM: 25 maart 2011 KENMERK: N/11/4421/

Nadere informatie

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

Extra. BZB-congres. Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel 7 NOVEMBER 2014. www.bzbcongres.be TWIN PEAKS II: EEN HALF JAAR LATER

Extra. BZB-congres. Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel 7 NOVEMBER 2014. www.bzbcongres.be TWIN PEAKS II: EEN HALF JAAR LATER PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE Extra BZB-congres Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel TWIN PEAKS II: EEN HALF JAAR LATER 7 NOVEMBER 2014 KINEPOLIS EVENT CENTER / ANTWERPEN 16 e jaargang driemaandelijks

Nadere informatie

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente)

Sparen of beleggen? Ontwikkeling spaarrente en inflatie 1999-heden. Inflatie (Jaarlijkse % verandering) Bron: CBS (inflatie) en DNB (rente) Sparen of beleggen? U hebt geld gespaard. Dit staat wellicht al even op uw spaarrekening. Alleen levert het door de lagere rente niet veel op. Beleggen kan een alternatief zijn voor sparen. Maar weegt

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen 2 inhoudsopgave Als u gaat beleggen, neemt u risico Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? 4 Het bepalen van uw risicoprofiel Hoeveel

Nadere informatie