Nederland Investor Pulse Onderzoek 2013 Wat beleggers denken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederland Investor Pulse Onderzoek 2013 Wat beleggers denken"

Transcriptie

1 Nederland Investor Pulse Onderzoek 2013 Wat beleggers denken INVESTOR PULSE

2 BLACKROCK INVESTOR PULSE 2013 I I N 1 2 N D I V V E R S C H I L L E N D E O N D E R Z O E K D O O R B LA C KRO C K I n v e s t o r P u l s e On d e r z o e k I D U E N L A N D E N C I C E R O G R O U P

3 Wat beleggers denken De afgelopen jaren hebben grote veranderingen gebracht in de wereld, veranderingen die ons allemaal raken. Mensen proberen in dit veranderende landschap hun weg te vinden, maar dat is verre van gemakkelijk. Tegen deze achtergrond wilde BlackRock weten hoe mensen denken over sparen en beleggen. Waar liggen hun financiële prioriteiten? Waar maken zij zich zorgen over? Denken ze hun financiële doelen op lange termijn, vooral wat betreft hun pensioen, te kunnen bereiken? Daarom hebben we duizenden mensen over de hele wereld gevraagd hoe zij zich voorbereiden op hun toekomst. Ons eerste jaarlijkse Global Investor Pulse onderzoek geeft wat antwoorden. In samenwerking met Cicero Group, een toonaangevend onafhankelijk onderzoeksbureau, heeft BlackRock een breed onderzoek 1 uitgevoerd onder mensen in twaalf verschillende landen. Het doel van het onderzoek is om regelmatig het gevoel van mensen te peilen en inzicht te krijgen in hun financiële behoeften en beleggingsgedrag. Dit rapport is toegespitst op de uitkomsten in Nederland, waar individuen werden ondervraagd. Op de vraag aan inwoners van Nederland wat hun bezighoudt, kwamen er vijf kernpunten naar voren die door velen gedeeld worden: ``Onzekerheid over de financiële toekomst ``Passiviteit en terughoudendheid bij beleggen nu cash de voorkeur heeft ``Hiaat in kennis van inkomsten-genererende mogelijkheden ``Pensioenperikelen ``Financieel advies is essentieel voor meer vertrouwen Wat we geleerd hebben kan een waardevol inzicht bieden wanneer u nadenkt over wat u het beste kunt doen met uw geld. Ontdek wat anderen denken en lees deel 6 voor aanbevelingen voor hoe u meer controle kan krijgen over uw financiële toekomst. DE INVESTOR PULSE INDICATOR Het onderstaande Investor Pulse Indicator icoontje is te zien aan het begin van ieder deel. Dit icoontje geeft een indicatie van de stemming van de respondenten bij de verschillende onderwerpen. HEEFT U VRAGEN? Ga voor meer informatie naar onze website: blackrock.nl/investorpulse De onderzoeksresultaten worden uitsluitend ter informatie gegeven. De conclusies zijn bedoeld om een indicatie te geven van de huidige houding van een steekproef van de Nederlandse bevolking ten opzichte van sparen en beleggen en dienen niet voor andere doeleinden te worden gebruikt. 1 bron: BlackRock, onderzoek uitgevoerd van 24 augustus tot en met 27 september 2013, onder een nationaal representatieve steekproef van individuen in de leeftijd van 25 tot 74 jaar. De steekproef was als volgt over de markten verdeeld: Verenigd Koninkrijk (n=2.000), Duitsland (n=2.000), Italië (n=2.000), Frankrijk (n=1.000), Nederland (n=1.000), Zwitserland (n=600), België (n=1.000), VS (n=4.000), Canada (n=1.000), Hong Kong (n=1.000), Taiwan (n=1.000), Australië (n=1.000). Nederland Investor Pulse Onderzoek 2013 [1]

4 Deel 1 Onzekerheid over de financiële toekomst CONTROLE HEBBEN 52 % HEEFT CONTROLE 52 % van de Nederlandse respondenten heeft het gevoel controle te hebben over zijn/haar financiële toekomst Vijf jaar na de financiële crisis zijn veel beleggers nog steeds argwanend. De helft van de Nederlandse volwassenen is pessimistisch. Dit is iets meer dan het gemiddelde wereldwijd, maar Nederlanders zijn optimistischer vergeleken met beleggers in een aantal andere Europese landen zoals België, Frankrijk en Italië (44% vergeleken met respectievelijk 40%, 31% en 40%). Hoewel 32% van de respondenten zichzelf omschrijven als bezorgd, volgen daarna als meest gebruikte omschrijvingen hoopvol, comfortabel en optimistisch. Verder heeft meer dan de helft van de Nederlanders het gevoel controle te hebben over hun financiële toekomst (52%) en hebben zij er vertrouwen in dat ze de juiste beslissingen nemen op het gebied van sparen en beleggen (54%). Dit betekent wel dat veel van hen nog stappen moeten ondernemen om hun financiële doelen te realiseren. Gevoelens van onzekerheid leiden tot terughoudendheid bij beleggen Bij de vraag wat naar hun mening de grootste bedreiging vormt voor hun financiële toekomst, noemen respondenten onderwerpen die hen na staan, zoals kosten van gezondheidszorg, de toestand van de Nederlandse economie en baanzekerheid. Deze zorgen weerspiegelen gedeeltelijk de invloed van de geringe economische groei sinds 2008 en de invloed van de financiële crisis, met name op de noodzaak tot hervorming van publieke gezondheidszorg en andere sociale voorzieningen. Gezondheidszorg is vooral nu een probleem gezien de verdubbeling van de zorgkosten in Nederland tussen 2000 en Lange termijn zorgen of minder concrete zorgen, zoals het financiële effect van een hogere levensverwachting, staan tamelijk laag op de lijst van zorgen van respondenten. Mensen maken zich het meest zorgen over gezondheidszorg, de toestand van de Nederlandse economie en baanzekerheid Kosten van gezondheidszorg 46 % Toestand van de Nederlandse economie 42 % Baanzekerheid Belastingverhogingen 34 % 32 % Meer moeten uitgeven dan ik verdien Wijzigingen in sociale voorzieningen 24 % 27 % Toestand van de Europese economie 17 % Source: BlackRock 1 Health Care Reform and Long-term Care in the Netherlands (OECD 2013). [2] Nederland Investor Pulse Onderzoek 2013

5 Gezien de bezuinigingen van de laatste paar jaar, hoeft het geen verbazing te wekken dat veel Nederlandse volwassenen voorzichtig zijn geworden en een aversie tegen risico hebben ontwikkeld. Slechts een derde (36%) zegt bereid te zijn meer risico te nemen om een hoger rendement te kunnen behalen en een vergelijkbaar deel van de respondenten (35%) heeft vertrouwen in het beleggen op de aandelenmarkt. Slechts 18% omschrijft zichzelf als actieve belegger. De mensen kiezen ervoor om het grootste deel van hun vermogen aan te houden in wat beschouwd wordt als risicovrije beleggingen, vooral cash, en realiseren zich maar al te vaak niet hoe inflatie op de lange termijn hun koopkracht kan aantasten (wat ze met hun geld kunnen kopen). Wanneer u uw geld terugtrekt uit spaarproducten, dient u te accepteren dat u meer risico loopt dat u geld verliest. Veel Nederlanders zijn voorzichtig geworden en hebben een aversie tegen risico; slechts 36 % is bereid meer risico te nemen om een hoger rendement te kunnen behalen Mensen besteden meer tijd aan het plannen van hun vakantie dan AAN het doornemen van hun pensioenplan 40 % 26 % 19 % 16 % 11 % EEN VAKANTIE PLANNEN BESTUDEREN VAN SPAARGELDEN EN BELEGGINGEN AUTO UITZOEKEN BESTUDEREN VAN PENSIOENREGELING NIEUWE WONING UITZOEKEN Source: BlackRock Korte termijn heeft de overhand Uit het onderzoek blijkt dat veel mensen prioriteit geven aan hun behoeften op de korte termijn boven hun lange-termijn doelen. Dit wordt nogmaals geïllustreerd door het feit dat mensen voornamelijk sparen als appeltje voor de dorst (40%) en voor vakanties (25%). Nederlanders zijn ook geneigd meer tijd te besteden aan het nadenken over hoe ze hun geld zullen besteden (65%) dan aan financiële planning voor de lange termijn (35%). Zo zullen mensen eerder tijd besteden aan het plannen van een vakantie (40%) dan aan het bestuderen van hun pensioenplan (16%). Het is duidelijk dat de Nederlanders gewend zijn geraakt aan leven bij de dag. Toch kunnen de verbeterde economische vooruitzichten een aanleiding voor mensen zijn om hun financiële prioriteiten voor de korte en lange termijn te heroverwegen, maar dan moeten Nederlanders wel eerst het belang inzien van financiële planning van hun toekomst op de lange termijn. Op dit moment zegt slechts 29% van de Nederlandse respondenten hun financiële planning serieus te nemen; wereldwijd is dat gemiddeld 58%. Daar komt nog bij dat slechts 28% van de Nederlanders aangeeft dat het grootste deel van hun spaargelden en beleggingen bestemd zijn voor de lange termijn waar dat wereldwijd gemiddeld 46% is. Daarom moeten zij zich meer gaan realiseren hoe hun financiële toekomst op de lange termijn beïnvloed wordt door beslissingen en acties die zij vandaag al dan niet (onder)nemen. Nederland Investor Pulse Onderzoek 2013 [3]

6 Deel 2 Terughoudendheid bij beleggen 18 % VERGROTEN CASHALLOCATIE 47 % GELIJK 65 % zal hun cashallocatie de komende 12 maanden vergroten of gelijk houden Cash voelt comfortabel in een onzekere wereld. Veel mensen in Nederland kiezen ervoor om aan de zijlijn van beleggen te staan en hebben de gewoonte ontwikkeld om hun toevlucht te nemen tot cash. Sterker nog, de Nederlanders zijn van alle 12 door ons onderzochte landen het meest geneigd om hun vermogen in cash weg te stoppen. Dit komt waarschijnlijk door het feit dat zij vinden dat ze al op andere manieren belegd hebben en met name verwachten te profiteren van degelijke bedrijfspensioenregelingen. Omdat 78% van de beleggingen van de respondenten wordt aan gehouden in cash, is er een relatief klein gedeelte bestemd voor lange-termijn beleggingen zoals aandelen en obligaties. Ter vergelijking vormt in Duitsland cash 63% van portefeuilles, en in Frankrijk is dat nog minder met 58%. Dit illustreert eens te meer hoe conservatief de Nederlanders lijken te zijn wanneer het gaat over vermogensbestemming. In een periode van lage rentestanden en aanhoudende inflatie, beginnen sommigen zich te realiseren dat de koopkracht (wat ze kunnen kopen met kun geld) van hun spaartegoeden aan het afkalven is en toch kost het hen moeite om betere manieren te vinden om hun korte-termijn- en langetermijn prioriteiten in met elkaar in balans te brengen en blijven ze argwanend ten opzichte van beleggen. Bijna de helft van hen is van plan om het gedeelte van hun vermogen in cash de komende 12 maanden op hetzelfde niveau te houden. Hoewel ze zeggen zich zorgen te maken of ze hun lange-termijn doelen wel zullen kunnen verwezenlijken, is tot een op de zes respondenten van plan hun cashaandeel zelfs te verhogen. Cash is koning en dat blijft zo in de komende 12 maanden CASH 78 % AANDELEN 10 % OBLIGATIES 4 % ONROEREND GOED 3 % ALTERNATIEF 2 % OVERIGE 3 % Mensen zijn voorzichtig in hun benadering ten aanzien van sparen en beleggen. Door deze houding lijken veel mensen een afwachtende houding [4] Nederland Investor Pulse Onderzoek 2013

7 aan te nemen en hun spaar-en beleggingspatroon de komende 12 maanden niet ingrijpend te willen aanpassen. Dit toont duidelijk aan dat mensen besluiteloos lijken en niet weten wat ze het beste met hun geld kunnen doen. Passiviteit wat zou mensen in beweging kunnen brengen? Op de vraag wat hen zou kunnen bewegen om hun geld terug te trekken uit spaarproducten, geven Nederlandse respondenten blijk van een aversie tegen risico met een vleugje passiviteit: 37% gaf aan dat niets hen zou kunnen verleiden tot een koerswijziging, tegen een wereldwijd gemiddelde van 16%. Voor degenen die wel bereid zijn tot verandering, zou de wetenschap dat hun beleggingen op de één of andere manier beschermd zijn een groot verschil uitmaken. Antwoorden van beleggers op de vraag wat hen zou kunnen bewegen om hun geld uit spaarproducten terug te trekken Niets 37 % Zeker weten dat ik mijn oorspronkelijke inleg niet zal verliezen Gegarandeerd rendement op mijn beleggingen 23 % 27 % Belastingvoordeel op mijn beleggingen Lagere kosten voor beleggingen Meer kennis over beleggen Minder persoonlijke schuld 16 % 13 % 12 % 10 % Nederland Investor Pulse Onderzoek 2013 [5]

8 DEEL 3 Inkomsten verdienen uit uw beleggingen 20 % BELEGT INKOMSTEN 23 % BELANGRIJK % 23 Slechts vindt het verkrijgen van inkomsten uit beleggingen belangrijk waarbij in Europees verband de kans dat Nederlanders nu inkomsten uit beleggingen verdienen het minst aannemelijk is Het belang van inkomsten-genererende beleggingen neemt toe, vooral nu ouderen op zoek zijn naar alternatieven voor inkomen uit betaalde arbeid na hun pensionering. Toch lijken Nederlanders niet in lijn met deze behoefte te handelen. Slechts 23% is van mening dat inkomsten uit beleggingen voor hen van belang is, vergeleken met 52% van de respondenten wereldwijd. Wereldwijd gezien is de kans dat Nederlandse beleggers inkomsten uit beleggingen verdienen het minst aannemelijk (van alle 12 onderzochte landen verdient alleen in de VK een nog kleiner deel inkomsten uit beleggingen). Toch zegt 38% van degenen die inkomsten-genererende beleggingen hebben of zulke beleggingen belangrijk vinden, dat extra inkomsten verdienen tijdens mijn pensionering een van de belangrijkste redenen voor dergelijke beleggingen zou zijn. Nu slechts 20% van de respondenten inkomsten uit beleggingen verdient, is het duidelijk dat de overgrote meerderheid geen inzicht heeft in hoe inkomstengenererende beleggingen voor hen kunnen werken. Het is wel opmerkelijk dat mensen die meer vermogend zijn, meer neigen naar inkomsten-genererende beleggingen (58%); dit geldt ook voor mensen die een adviseur ingeschakeld hebben (35%). Is dit dus een soort belegging die meer mensen in Nederland zouden moeten overwegen? Naast arbeidsgerelateerde beloning, kwam cash sterk naar voren als belangrijke bron van inkomsten. 19% van de mensen is van plan een inkomen uit cash te halen in het komend jaar; dit percentage stijgt bij het toenemen van de leeftijd tot 29% van de 65 tot 75-jarigen. Inkomsten-genererende beleggingen worden voor verschillende doelen gebruikt Extra inkomsten verdienen na mijn pensionering 38 % Extra inkomsten verdienen om mijn dagelijkse uitgaven te bekostigen 25 % De inkomsten opnieuw beleggen voor vermogensopbouw op de lange termijn 21 % Als alternatief voor het aanhouden van cash bij lage rentestanden 19 % Als manier om mijn portefeuille te differentiëren 10 % Extra inkomen verdienen om de studie van mijn kinderen te bekostigen 7 % [6] Nederland Investor Pulse Onderzoek 2013

9 Toch blijkt dat het rendement zelfs met moeite gelijke tred kan houden met de inflatie, vanwege de lage rentestanden. Beleggers in staatsobligaties hebben hetzelfde probleem. Is het daarom tijd dat mensen zich verdiepen in manieren om hun inkomstenbronnen te differentiëren? Hiaat in kennis over inkomsten dichten Hoewel veel mensen hun geld nog steeds geparkeerd hebben in traditionele vermogensbestanddelen zoals staatsobligaties, groeit het idee dat men deze aanpak zouden moeten veranderen. Slechts 35% van de obligatiehouders gelooft dat traditionele obligaties in de toekomst hetzelfde rendement zullen opleveren als in het verleden; 43% denkt dat een dergelijk rendement in de toekomst niet meer mogelijk is en 22% weet niet hoeveel rendement in de toekomst verwacht kan worden. Veel mensen weten ook niet waar ze inkomstenbronnen zouden kunnen vinden. Zij weten niet welke beleggingsproducten inkomsten kunnen genereren; slechts 25% zegt bekend te zijn met de beste opties voor inkomsten-genererende beleggingen van tegenwoordig. Hoe mensen denken over inkomsten-genererende beleggingen 23 % Ik vind het belangrijk inkomsten te genereren met mijn beleggingen. 25 % Ik ben bekend met de beste inkomstengenererende beleggingen van dit moment. 23 % Inkomstengenererende beleggingen zijn geschikt voor mensen zoals ik. 20 % Inkomsten beschermen mijn vermogen tegen inflatie. Nederland Investor Pulse Onderzoek 2013 [7]

10 Deel 4 Inzicht in de behoeften van gepensioneerden INKOMEN NA PENSIONERING 33 % HEEFT VERTROUWEN % 33 Slechts vertrouwt erop dat zij het gewenste inkomensniveau na pensionering ook zullen halen De gepensioneerden van de toekomst verlangen een actieve levensstijl Nu meer Nederlandse volwassenen zicht hebben op een lange pensioenperiode, zijn de verwachtingen over de levensstijl na pensionering aan veranderingen onderhevig. Een actieve pensioenperiode staat hoog in het vaandel; mensen verwachten meer te reizen, tijd door te brengen met hun kleinkinderen en (parttime) betaald werk te blijven doen. Vooral werkpatronen lijken sterk te gaan veranderen: waar nu een op de tien Nederlandse gepensioneerden tussen de 65 en 70 jaar (Eurostat, 2011) werk en pensioen combineren, zal dit percentage stijgen met 24% voor hen die het voortzetten van (parttime) betaald werk zien als pensioendoel. Vakanties, reizen en tijd doorbrengen met de kleinkinderen zijn hoofddoelen voor toekomstige gepensioneerden VAAK OP VAKANTIE TIJD DOORBREN- GEN MET MIJN KLEINKINDEREN VOORTZETTEN VAN (PARTTIME) BETAALD WERK VRIJWILLIGERS- WERK VRIENDEN BEZOEKEN 42 % 29 % 24 % 23 % 22 % Toekomstige gepensioneerden staan voor veel uitdagingen als zij hun pensioenwensen willen waarmaken Het financieren van een comfortabel pensioen was niet de belangrijkste financiële prioriteit omdat Nederlandse respondenten zich meer richten op het afbetalen van hun hypotheek en andere schulden en het in stand houden van hun vermogen. Velen beschouwen in plaats daarvan hun bedrijfspensioenregeling als belangrijkste bron van pensioeninkomsten (20%) gevolgd door aanvullende pensioenen (15%) en AOW (9%). Terwijl de hele wereld jaloers is op de Nederlandse bedrijfspensioenen, 90% van alle werknemers nemen deel aan pensioenfondsen gebaseerd op defined benefits (OECD 2011), ontstaat er bij de overgang van een pensioenuitkering gebaseerd op laatstverdiende loon naar een uitkering die neerkomt op het gemiddelde loon over een carrière een hiaat tussen de pensioendoelen van mensen en het vertrouwen in het realiseren daarvan. Gemiddeld gezien denken inwoners van Nederland jaarlijks een inkomen per huishouden van ongeveer EUR nodig te hebben om de pensioenlevensstijl die hun voor ogen staat te realiseren. Maar slechts een op de drie (33%) nog niet gepensioneerde Nederlandse volwassenen heeft er vertrouwen in dat dit bedrag ook werkelijk gerealiseerd wordt; velen geven aan niet te weten hoeveel ze zelf opzij moeten leggen. Veel mensen geven prioriteit aan korte-termijn wensen boven lange-termijn planning, waarbij vooral het pensioen in het gedrang komt omdat het een doel is wat zo ver weg ligt. Bijna de helft van nog niet gepensioneerde Nederlandse volwassenen (47%) geven toe dat ze niet specifiek voor hun pensioen aan [8] Nederland Investor Pulse Onderzoek 2013

11 Mensen in Nederland moeten zich meer bewust zijn van hun belangrijkste pensioneringsbehoeftes 1. SPAARGELDEN 2. TIMING 3. LANGE LEVENSDUUR 4. INKOMSTEN 5. RISICO V Heeft u inzicht in Bent u van plan Bent u bezorgd dat Vertrouwt u erop dat hoeveel u moet V uw pensionering uit V uw spaargeld V u genoeg gespaard V sparen voor uw pensioen? onvoldoende is voor uw hele leven? te stellen totdat u genoeg gespaard heeft? hebt voor uw pensioen voor de door u gewenste levensstijl? JA JA JA JA JA Is uw pensioenregeling bestand tegen de fluctuaties van de financiële markten? 23 % 25 % 26 % 22 % 20 % het sparen zijn, terwijl velen nog sterk afhankelijk zijn van de staat en hun werkgever om hun pensioen te bekostigen. Dit gedeelte blijft grotendeels gelijk onder de 35-jarigen, wat normaal gesproken de leeftijd is waarop het vermogen om inkomsten te generen het grootst is en pensioenplanning meer prioriteit zou moeten krijgen, vooral nu mensen langer leven. Lering trekken uit ervaringen van gepensioneerden van nu Nederlandse gepensioneerden hebben een schat aan kennis vergaard tijdens een leven van sparen en investeren. Ze hebben een heel leven achter zich waarin ze directe behoeftes moesten afzetten tegen de noodzaak te plannen voor de toekomst. Nu ze het eind van hun werkende leven hebben bereikt, zijn hun aanbevelingen des te waardevoller, aanbevelingen die gericht zijn op de noodzaak om meer opzij te leggen en daar eerder in het leven mee te beginnen. Andere duidelijke boodschappen zijn onder andere om een langetermijnvisie te hebben op spaardoelen, verstandig met schulden om te gaan en uw spaar-en beleggingsproducten regelmatig onder de loep te nemen. Aanbevelingen van Nederlandse gepensioneerden Begin zo vroeg mogelijk geld opzij te zetten 57 % Zet zoveel mogelijk geld opzij 45 % Betaal al uw schulden af 43 % Denk op de lange termijn 42 % Beoordeel regelmatig je spaar-en beleggingsproducten 30 % Nederland Investor Pulse Onderzoek 2013 [9]

12 Deel 5 Planning voor een betere financiële toekomst Mensen die financieel advies krijgen zijn positiever, hebben meer controle en meer vertrouwen 41 % POSITIEF SENTIMENT 60 % POSITIEF CONTROLE 50 % CONTROLE 61 % CONTROLE VERTROUWEN 53 % VERTROUWEN 63 % VERTROUWEN Om alle financiële prioriteiten met elkaar in balans te brengen, is het opstellen van een financieel plan haast onontbeerlijk. Hoewel bestedingsbeslissingen op de korte termijn financiële prioriteit lijken te hebben, geven velen aan ook financiële lange-termijn doelen te hebben met een sterke behoefte aan vermogensaanwas. Financiële planning is vooral een informeel proces in Nederland Uit ons onderzoek blijkt dat het maken van een vorm van financiële planning een positieve invloed heeft op het gevoel van mensen controle te hebben over hun financiële toekomst. Voor de meeste Nederlandse volwassenen zal zo n financiële planning informeel tot stand komen en gebaseerd zijn op persoonlijke gedachten en ideeën (52%) en gesprekken met familie en vrienden (23%). Daar staat tegenover dat slechts 15% van de Nederlanders professioneel financieel advies inwint. Wanneer degenen die geen professioneel advies inwinnen gevraagd wordt wat hen ertoe zou bewegen dat wel te doen, antwoordde meer dan 40%: niets. Dit betekent dat veel mensen de voordelen van een breder plan mislopen. Het is ook duidelijk dat veel mensen geen inzicht hebben in de wijzigingen in regelgeving met betrekking tot beleggen die zeer binnenkort in Nederland ingevoerd worden en niet weten hoe hun bank hun in de toekomst kan adviseren over hun beleggingen. Bronnen voor financieel advies Persoonlijke gedachtes en ideeën 52 % MENSEN DIE GEBRUIK MAKEN VAN EEN FINANCIEEL ADVISEUR MENSEN DIE GEEN GEBRUIK MAKEN VAN EEN FINANCIEEL ADVISEUR Familie en vrienden Websites over financiële planning 19 % 23 % Financiële dagbladen of tijdschriften 15 % Professionele financieel adviseur Bankadviseur 15 % 14 % [10] Nederland Investor Pulse Onderzoek 2013

13 Gebruikmaken van de voordelen van advies Ons onderzoek toont aan dat mensen die een adviseur hebben ingeschakeld positiever zijn en vinden dat ze meer controle hebben over hun financiële toekomst. Ze hebben ook meer vertrouwen in hun spaar-en beleggingskeuzes. Dit komt waarschijnlijk omdat ze door de procedure gedwongen worden een diepgaander en uitgebreidere studie van hun financiële situatie te maken. De onderwerpen die beleggers met hun adviseurs bespreken kunnen varieren van het verminderen van hun belastingaanslag, het opzetten van een pensioenplan en ervoor zorgen dat ze de juiste levensverzekerings- en garantievoorzieningen hebben. Nederlandse beleggers zijn uiterst tevreden met de dienstverlening van hun adviseur op basis van de volgende criteria: waar voor je geld, algemene financiële plan, vermogen van de adviseur de juiste beleggingsproducten te selecteren en de kwaliteit en kwantiteit van het contact. Zo is 94% tevreden met het algemene financiële plan dat hun adviseur opgesteld heeft. Onderwerpen die mensen met hun adviseur bespreken Verlagen van mijn belastingaanslag 27 % Het opzetten van een pensioenplan 26 % Levensverzekering/garanties 24 % Het opzetten van een uitgebreid financieel plan voor al mijn vermogensbestanddelen 22 % Het bereiken van het hoogste rendement dat de markt te bieden heeft 20 % Nederland Investor Pulse Onderzoek 2013 [11]

14 DEEL 6 Op weg naar een betere financiële toekomst BOB Hendriks Hoofd retaildistributie Nederland, BlackRock Nu de zuurverdiende appeltjes voor de dorst van mensen bedreigd worden door recordlage rentestanden en inflatie, zouden Nederlanders hun financiële doelen nog eens goed moeten bekijken en overwegen om wat voorzichtige stapjes te zetten van cash naar financiële markten. Het Investor Pulse Onderzoek 2013 onthult een aantal algemene trends. Mensen hebben vaak grote ambities voor hun latere leven, maar het is duidelijk dat hun spaar-en beleggingsgedrag vaak tekortschiet als het erom gaat wat nodig is om deze ambities waar te maken. Uitgeven geniet vaak prioriteit boven sparen voor de lange termijn. Zelfs wanneer individuen stappen zetten op weg naar een betere financiële toekomst, zorgt de ongerustheid onder spaarders en beleggers voor risicomijdend gedrag en cash geniet nog steeds de voorkeur. Dit leidt tot de vraag: Maar wat kan ik het beste doen met mijn geld? Het onderzoek van BlackRock levert een schat aan lessen over hoe Nederlanders effectiever kunnen sparen, beleggen en plannen voor de toekomst. Hier zijn wat onderwerpen die u zou kunnen bespreken met uw financieel adviseur: Denk na over de kosten van cash We zijn van mening dat cash een belangrijke rol kan spelen in een gespreide portefeuille. Maar op de lange termijn wordt de koopkracht van cash (dit is wat u kunt kopen met uw geld) uitgehold, zelfs bij een lage inflatie. Wanneer u dus een te groot deel van uw beleggingen in cash aanhoudt, loopt u het risico uw financiële doelstellingen op de lange termijn niet te kunnen realiseren. Om deze reden zijn wij van mening dat veel beleggers er goed aan doen hun houding ten opzichte van risico en rendement nog eens onder de loep te nemen en goed na te gaan of hun huidig beleggingsaanpak wel de juiste is. Wij zijn ervan overtuigd dat voor sommige beleggers het realiseren van hun beleggingsdoelen in de toekomst gemakkelijker zou worden wanneer ze nu een deel van hun geld terug zouden trekken uit spaarproducten en beleggen in andere vermogensonderdelen zoals obligaties en aandelen. Wanneer u uw geld terugtrekt uit spaarproducten, met als doel een hoger rendement te behalen, dient u te accepteren dat u meer risico loopt dat u geld verliest. Er is geen garantie dat beleggen op de financiële markt een effectieve manier is om de invloed van inflatie op uw spaargeld te bestrijden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. [12] Nederland Investor Pulse Onderzoek 2013

15 Zoek meer bronnen van inkomsten Inkomsten uit beleggingen zijn onmisbaar als u met pensioen bent, maar kunnen ook een krachtig instrument zijn tijdens uw werkende leven. Helaas is het in de markt van vandaag moeilijker dan ooit uw benodigde inkomsten te vinden. Nu de inkomsten uit cash en veel staatsobligaties een historisch dieptepunt naderen, kan het voor beleggers nodig zijn meer spreiding aan te brengen in hun inkomstenbronnen. Groei van uw lange-termijn vermogen Tegenwoordig leven we langer en gezonder. Dat is zonder twijfel een zegen, maar wel een dure zegen. In deze onzekere tijden zijn mensen bang voor blootstelling aan beleggingen die meer kunnen opleveren maar ook meer risico met zich meebrengen; beleggingen die kunnen helpen bij het realiseren van de door hen gewenste toekomstige levensstijl. Maar het risico bestaat dat hun spaargeld tijdens hun leven opraakt. Het is niet mogelijk om exact de beste tijd om te beleggen vast te stellen omdat markten snel op en neer kunnen gaan. Daarom raden we aan regelmatig en vaak te beleggen voor de lange termijn en die beleggingen aan te houden, in plaats van te voorspellen wanneer in-en uit te stappen. Denk eraan dat alle financiële beleggingen een zekere mate van risico met zich meebrengen voor inkomsten en kapitaal. Inzien wat de werkelijke kosten van pensionering zijn Ons onderzoek toont aan dat veel mensen geen inzicht hebben in hoeveel hun pensionering zal kosten. Als hun gevraagd wordt over hoeveel inkomen ze jaarlijks na hun pensionering willen beschikken, zijn de gemiddeld benodigde jaarinkomsten per huishouden bijna EUR Mensen denken dat ze om op dat inkomensniveau uit te komen, zo n EUR moeten wegleggen. Maar deze schatting is minder dan de helft van wat mensen in werkelijkheid opzij zouden moeten leggen. In feite is er een potje nodig van ongeveer EUR om op een jaarlijks inkomen van EUR uit te komen 1. Bij BlackRock zijn we ervan overtuigd dat mensen hun situatie goed onder ogen moeten zien en hun financiële planning voor pensionering goed onder de loep moeten nemen. Het is vooral van belang om vroeg te beginnen en meer opzij te leggen. 1 bron: BlackRock. Dit bedrag is uitsluitend bedoeld ter illustratie en niet om het rendement van een belegging weer te geven. Het voorbeeld gaat uit van een 20-jarige lijfrente voor een 65-jarige man, met een vast lijfrentepercentage van 3,2% en een constante groei van 5%. Nederland Investor Pulse Onderzoek 2013 [13]

16 WAAROM BLACKROCK? Als s werelds grootste vermogensbeheerder voelen we ons verantwoordelijk om grote én kleine beleggers de ondersteuning te bieden die ze in de beleggingswereld van vandaag nodig hebben. Daar zijn we uitstekend op ingesteld, met wereldwijde marktinzichten, ongeëvenaarde expertise en het omvangrijke risicobeheer dat in deze tijd onontbeerlijk is. Precies wat u nodig heeft om te beleggen in een nieuwe wereld Beleggen bij BlackRock biedt u toegang tot alle beleggingscategorieën, regio s en beleggingsstijlen, ondersteund door diepgaande kennis van de markten en toonaangevende risicoanalyse, om u te helpen de dynamische, breed gespreide portefeuilles op te bouwen waar deze tijd om vraagt. De inzichten die u nodig heeft om nieuwe mogelijkheden te ontdekken Met 100 beleggingsteams in 30 landen hebben we voet aan de grond in alle belangrijke beleggingsregio s. Onze beleggingsprofessionals werken intensief samen om lokale inzichten te vertalen naar vruchtbare ideeën, gericht op betere, consistentere rendementen. Het risicobeheer dat u nodig heeft om doordacht te beleggen Ruim risicospecialisten, die gebruik maken van BlackRock s toonaangevende technologie voor risicoanalyse,houden continu scherp zicht op alle facetten van de risico s waarmee beleggingen gepaard gaan. Dat schept helderheid, zodat u ook in een moeilijk financieel klimaat met vertrouwen kunt beleggen. BlackRock. Investing for a new world., gegevens per 30 september Het BlackRock Investor Pulse onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau Cicero Group in september 2013 onder een landelijk representatieve groep van individuen uit twaalf verschillende landen in de leeftijd van 25 tot 74 jaar oud, waarvan inwoners van Nederland. De resultaten van dit onderzoek dienen uitsluitend ter informatie. De conclusies zijn bedoeld om een indicatie te geven van het huidige gedrag van een steekproef van Nederlanders ten aanzien van sparen en beleggen en dienen niet voor andere doeleinden te worden gebruikt. Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie en is niet bedoeld als voorspelling of beleggingsadvies en vormt ook geen aanbeveling, aanbieding of uitnodiging om effecten te kopen of verkopen, of om enige beleggingsstrategie te volgen. Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, in het Verenigd Koninkrijk geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority, geregistreerd onder nummer en gevestigd op het adres: 12 Throgmorton Avenue, Londen EC2N 2DL. Telefoon: +44 (0) Voor uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, ishares, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY (MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD?), INVESTING FOR A NEW WORLD en BUILT FOR THESE TIMES zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren. BlackRock is een beheerder van een icbe als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht en opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. (Splash/223384/Nov13) MEER INFORMATIE blackrock.nl/investorpulse

NEDERLAND INVESTOR PULSE ONDERZOEK 2013 WAT BELEGGERS DENKEN INVESTOR PULSE

NEDERLAND INVESTOR PULSE ONDERZOEK 2013 WAT BELEGGERS DENKEN INVESTOR PULSE NEDERLAND INVESTOR PULSE ONDERZOEK 2013 WAT BELEGGERS DENKEN INVESTOR PULSE BLACKROCK INVESTOR PULSE 2013 I N D I V I D U E N I N 1 2 V E R S C H I L L E N D E L A N D E N O N D E R Z O E K D O O R C I

Nadere informatie

Terughoudend om te beleggen, maar eerder geneigd hogere risico's te nemen?

Terughoudend om te beleggen, maar eerder geneigd hogere risico's te nemen? Contact: BlackRock Astrid Overeem +31 20 549 5213 Astrid.overeem@blackrock.com BLACKROCK'S WERELDWIJDE 'INVESTOR PULSE' ONDERZOEK: NEDERLANDERS HEBBEN VEEL SPAARGELD, MAAR SPAREN HET MINST IN VERGELIJKING

Nadere informatie

Investor Pulse MKTG0617E

Investor Pulse MKTG0617E Investor Pulse Welkom bij het BlackRock Investor Pulse onderzoek 2017. Dit is de 5 e editie van het BlackRock Investor Pulse onderzoek, het grootste opinieonderzoek onder spaarders en beleggers wereldwijd.

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

NEDERLAND ACTUEEL INZICHT IN DE HOUDING VAN NEDERLANDERS TEN OPZICHTE VAN SPAREN EN BELEGGEN

NEDERLAND ACTUEEL INZICHT IN DE HOUDING VAN NEDERLANDERS TEN OPZICHTE VAN SPAREN EN BELEGGEN NEDERLAND NEDERLAND ACTUEEL INZICHT IN DE HOUDING VAN NEDERLANDERS TEN OPZICHTE VAN SPAREN EN BELEGGEN INLEIDING Onlangs werd voor de vierde maal het BlackRock Investor Pulse onderzoek gehouden, het grootste

Nadere informatie

Investor Pulse Sentiment

Investor Pulse Sentiment Investor Pulse Sentiment Welkom bij het BlackRock Investor Pulse onderzoek 2017. Dit is de 5 e editie van het BlackRock Investor Pulse onderzoek, het grootste opinieonderzoek onder spaarders en beleggers

Nadere informatie

Investor Pulse Sparen en beleggen

Investor Pulse Sparen en beleggen Investor Pulse Sparen en beleggen Welkom bij het BlackRock Investor Pulse onderzoek 2017. Dit is de 5 e editie van het BlackRock Investor Pulse onderzoek, het grootste opinieonderzoek onder spaarders en

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

Een nieuwe stap in duurzaam beleggen

Een nieuwe stap in duurzaam beleggen BLACKROCK IMPACT SCREENS ESG IMPACT Een nieuwe stap in duurzaam beleggen BlackRock Impact combineert het beste van BlackRock om beleggers te helpen een maatschappelijk én financieel verantwoord rendement

Nadere informatie

BLACKROCK IMPACT. rendement. verantwoord DUURZAAM BELEGGEN

BLACKROCK IMPACT. rendement. verantwoord DUURZAAM BELEGGEN BLACKROCK IMPACT verantwoord rendement DUURZAAM BELEGGEN BLACKROCK IMPACT combineert het beste van BlackRock om u te helpen een maatschappelijk én financieel verantwoord rendement te bereiken. Bouw met

Nadere informatie

INVESTOR PULSE BELGIË DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE BELGIË DERDE EDITIE INVESTOR PULSE BELGIË DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE WAT HOUDT BELEGGERS BEZIG? Mensen vinden

Nadere informatie

SECURITIES LENDING OM HET POTENTIEEL VAN PORTEFEUILLES TEN VOLLE TE BENUTTEN

SECURITIES LENDING OM HET POTENTIEEL VAN PORTEFEUILLES TEN VOLLE TE BENUTTEN SECURITIES LENDING OM HET POTENTIEEL VAN PORTEFEUILLES TEN VOLLE TE BENUTTEN JULI 2013 Inleiding Bij securities lending lenen fondsen hun aandelen of obligaties voor korte tijd uit om het rendement voor

Nadere informatie

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND OVER INKOMSTEN GESPROKEN DEEL 1 KENNISMAKING MET INKOMSTENBELEGGEN

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND OVER INKOMSTEN GESPROKEN DEEL 1 KENNISMAKING MET INKOMSTENBELEGGEN ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND OVER INKOMSTEN GESPROKEN DEEL 1 KENNISMAKING MET INKOMSTENBELEGGEN Kennismaking met inkomstenbeleggen Een rente die lager is dan de inflatie en beleggingen die minder

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) GLOBAL ALLOCATION FUND EEN GOEDE BASIS VOOR ELKE PORTEFEUILLE

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) GLOBAL ALLOCATION FUND EEN GOEDE BASIS VOOR ELKE PORTEFEUILLE BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) GLOBAL ALLOCATION FUND EEN GOEDE BASIS VOOR ELKE PORTEFEUILLE Een unieke manier om spreiding te bereiken Het BlackRock Global Funds (BGF) Global Allocation Fund biedt een breed

Nadere informatie

MeDirect. Online vermogensbeheer, op maat gemaakt en toegankelijk voor iedereen. Hoe creëert u voor uzelf een bijkomend inkomen voor u pensioen?

MeDirect. Online vermogensbeheer, op maat gemaakt en toegankelijk voor iedereen. Hoe creëert u voor uzelf een bijkomend inkomen voor u pensioen? MeDirect Online vermogensbeheer, op maat gemaakt en toegankelijk voor iedereen Hoe creëert u voor uzelf een bijkomend inkomen voor u pensioen? Goeiedag Bij MeDirect zijn wij ervan overtuigd dat iedereen

Nadere informatie

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS Inhoud Inleiding 1 De belangrijkste voordelen van ishares Currency Hedged ETF s 1 De werking van ishares Currency Hedged ETF s 2 De impact

Nadere informatie

Een gezonde beleggingsportefeuille voor Later

Een gezonde beleggingsportefeuille voor Later Een gezonde beleggingsportefeuille voor Later Richard Feenstra Senior Sales Manager Fidelity Worldwide Investment Op weg naar financiële zekerheid voor Later? 1. Waarom beleggen? 2. Hoe beleggen? 3. Wat

Nadere informatie

Vier sleutels voor een succesvolle portefeuille

Vier sleutels voor een succesvolle portefeuille Vier sleutels voor een succesvolle portefeuille Patrick Zwolle & Paulo Varela Nunes BlackRock Oktober 2015 Kort voorstellen Opgericht in 1988 als risicomanager Onafhankelijk vermogensbeheer Wereldwijde

Nadere informatie

WERKNEMERS MOETEN CONTROLE KRIJGEN OVER HUN FINANCIËLE PLANNING

WERKNEMERS MOETEN CONTROLE KRIJGEN OVER HUN FINANCIËLE PLANNING HEALTH WEALTH CAREER MERCER WERKNEMERS- ONDERZOEK SERIES WERKNEMERS MOETEN CONTROLE KRIJGEN OVER HUN FINANCIËLE PLANNING PENSIOENCOMMUNICATIE ALLEEN IS NIET VOLDOENDE WERKNEMERS MOETEN ECHT AAN DE SLAG

Nadere informatie

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen Naam cliënt : Datum afspraak: Vragenlijst Inkomen Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering, indiensttreding bij een andere werkgever

Nadere informatie

Sparen & Beleggen gaan goed samen

Sparen & Beleggen gaan goed samen Sparen & Beleggen gaan goed samen Patrick Zwolle & Paulo Varela Nunes BlackRock April 2015 Wat gaan we u vertellen 1Sparen alleen is waarschijnlijk niet voldoende om uw doelen te behalen 2 Beleg gespreid

Nadere informatie

Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen

Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen Online Seminar Beleggen Ook een beetje beleggen kan lonen Annemarie van Gaal Ondernemer & financieel deskundige Bob Homan Manager ING Investment Office Amsterdam, 8 oktober 2013 Agenda 1. Wat is beleggen

Nadere informatie

Het spaargedrag van Nederland

Het spaargedrag van Nederland 17 november 2016 Het spaargedrag van Nederland Onderzoek van ABN AMRO ABN AMRO deed in september en oktober 2016 onderzoek naar spaargedrag onder 2001 Nederlanders vanaf 18 jaar. De uitkomsten van het

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December

GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Management Summary Pensioen Niet-gepensioneerden hebben steeds minder vertrouwen in de afgegeven pensioenindicatie. Een ruime meerderheid schat in dat de

Nadere informatie

Zaken die niet meer zo zeker zijn

Zaken die niet meer zo zeker zijn Een goed gesprek over Zaken die niet meer zo zeker zijn Met u praten wij vaak over zekerheid. Dat is namelijk ons vak: het organiseren van uw zekerheid. Dat kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door verstandig

Nadere informatie

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar Maart 215 stijgt naar 91 punten Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar De is in het eerste kwartaal van 215 gestegen van 88 naar 91 punten. Veel huishoudens kijken positiever vooruit en verwachten

Nadere informatie

Kruis in onderstaande tabel aan hoeveel uw netto vermogen, uw liquide netto vermogen en uw totale vermogen bedraagt.

Kruis in onderstaande tabel aan hoeveel uw netto vermogen, uw liquide netto vermogen en uw totale vermogen bedraagt. Vaststellen beleggersprofiel Met de volgende vragen probeert Stichting Obligatiebeheer Noordenwind inzicht te krijgen in uw financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid ten

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

De juiste spreiding Eenvoudig en op uw gemak beleggen

De juiste spreiding Eenvoudig en op uw gemak beleggen De juiste spreiding Eenvoudig en op uw gemak beleggen Defensive Moderate Growth 2017 Agenda 1 2 Waarom zelf beleggen moeilijk en tijdrovend kan zijn BlackRock Zorgeloos gespreid beleggen BlackRock Managed

Nadere informatie

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie:

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: BELEGGINGSPROFIEL Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: Beleggingsadvies impliceert in de eerste plaats dat wij een voldoende inzicht krijgen in uw risico-profiel, uw kennis en

Nadere informatie

AanvullendPensioenRekening

AanvullendPensioenRekening AanvullendPensioenRekening Na uw pensionering wilt u net zo comfortabel blijven leven als u nu doet. U heeft een pensioen opgebouwd, maar dat betekent doorgaans een verlaging van uw inkomen in de toekomst.

Nadere informatie

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken NAAM: UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

De kortste weg naar uw (spaar)doel

De kortste weg naar uw (spaar)doel De kortste weg naar uw (spaar)doel Veel van de leuke dingen in het leven hebben een ding met elkaar gemeen: ze kosten geld. En hoe groter uw persoonlijke wensenlijst, hoe meer geld u nodig heeft. Optimaal

Nadere informatie

Doelbeleggen. Dirk van Ommeren, 5 maart 2015

Doelbeleggen. Dirk van Ommeren, 5 maart 2015 Doelbeleggen Dirk van Ommeren, 5 maart 2015 I 09/03/2015 I 2 Mijn financiële tijdslijn Doelbeleggen of doelsparen? 2025 2030 2035 EUR 15.000? EUR 25.000? EUR 35.000? I 09/03/2015 I 3 Doelbeleggen of doelsparen

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Welkom. Datum: 25 april 2014

Welkom. Datum: 25 april 2014 Welkom Datum: 25 april 2014 Even voorstellen Ronald Stoel Directeur Personal Banking Ingrid van Doremalen Financial Planner ING Private Banking 2 Uw geldzaken op orde voor nu en later, dát is Financieel

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Onderzoek van GfK september 2015 Inleiding Delta Lloyd doet doorlopend nieuwe kennis op over ontwikkelingen rondom pensionering

Nadere informatie

paraaf 1 paraaf 2 Cliëntprofiel

paraaf 1 paraaf 2 Cliëntprofiel Cliëntprofiel Personalia Voornaam Achternaam Dhr./Mevr. Dhr./Mevr. Adres Postcode woonplaats Land Burgerlijke staat * doorhalen wat niet van toepassing is alleenstaand gescheiden, weduw(e)naar gehuwd wel/niet*

Nadere informatie

Kunt u aangeven hoeveel inkomen er ten opzichte van uw huidige inkomenssituatie naar verwachting nodig is indien:

Kunt u aangeven hoeveel inkomen er ten opzichte van uw huidige inkomenssituatie naar verwachting nodig is indien: CLIËNTPROFIEL Wij laten ons financieel advies graag naadloos aansluiten bij uw situatie. Uw persoonlijke en financiële gegevens worden opgenomen in het Persoonlijk Jaarverslag. Ter voorbereiding op het

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Klantprofiel (deel B)

Klantprofiel (deel B) Klantprofiel (deel B) Persoonlijk, Doordacht & Transparant Klantprofiel (deel B) 1 Inkomenssituatie Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering,

Nadere informatie

Een stevig fundament voor de weloverwogen belegger met scherp inzicht

Een stevig fundament voor de weloverwogen belegger met scherp inzicht Een stevig fundament voor de weloverwogen belegger met scherp inzicht HET FUNDAMENT VOOR BELEGGERS VERSTEVIGEN MET KENNIS EN INZICHT Inhoud 3 4 6 8 10 incomeiq: slimmer nadenken over uw inkomensbehoeften

Nadere informatie

Vragenlijst Particulieren

Vragenlijst Particulieren Vragenlijst Particulieren Naam cliënt Plaats Datum : : : In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de

Nadere informatie

Portefeuilleprofielen

Portefeuilleprofielen Portefeuilleprofielen Rood BANDBREEDTE van de portefeuille Laatste update: 1 oktober 2015 ROOD Minimum Maximum Tactisch Aandelen 80,00% 100,00% 95,00% Obligaties 0,00% 15,00% 0,00% Onroerend Goed 0,00%

Nadere informatie

Wat te doen met je pensioen? Grip op je Vermogen - Dirk van Ommeren - 3 oktober 2014

Wat te doen met je pensioen? Grip op je Vermogen - Dirk van Ommeren - 3 oktober 2014 Wat te doen met je pensioen? Grip op je Vermogen - Dirk van Ommeren - 3 oktober 2014 2 Pensioen: turen naar de vrijheid 50 jaar lang werken we toe naar ons pensioen Dan willen we onafhankelijk zijn En

Nadere informatie

Inkomsten uit beleggingen Bob Hendriks

Inkomsten uit beleggingen Bob Hendriks Inkomsten uit beleggingen Bob Hendriks April 2014 Waarom is inkomen onderwerp van gesprek? Bron: FD Bron: FD 2 Agenda BlackRock? In welke omgeving zitten we als beleggers? Stabiliteit van uw kapitaal met

Nadere informatie

Zoek Naar Nieuwe Bronnen van Inkomsten. Praktische Ideeën Voor een Meer Dynamische, Breed Gespreide Portefeuille

Zoek Naar Nieuwe Bronnen van Inkomsten. Praktische Ideeën Voor een Meer Dynamische, Breed Gespreide Portefeuille Zoek Naar Nieuwe Bronnen van Inkomsten Praktische Ideeën Voor een Meer Dynamische, Breed Gespreide Portefeuille P r a k t i s c h e i d e e ë n v o o r e e n m e e r d y n a m i s c h e, b r e e d g e

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

BOUW MET BLACKROCK DE VERMOGENS- BEHEERDER WAARAAN BELEGGERS WERELDWIJD HET MEESTE GELD TOEVERTROUWEN

BOUW MET BLACKROCK DE VERMOGENS- BEHEERDER WAARAAN BELEGGERS WERELDWIJD HET MEESTE GELD TOEVERTROUWEN BOUW MET BLACKROCK DE VERMOGENS- BEHEERDER WAARAAN BELEGGERS WERELDWIJD HET MEESTE GELD TOEVERTROUWEN DE BOUWSTENEN VAN BLACKROCK SUPERIEURE BELEGGINGSRESULTATEN CONSEQUENTE FOCUS OP CLIËNTEN ONGEËVENAARD

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 7. Epiloog: Makkelijker dan je dacht 91

Inhoud. Voorwoord 7. Epiloog: Makkelijker dan je dacht 91 Inhoud Voorwoord 7 1. Waarom ga je niet beleggen? 11 2. Rare jongens, die beursgoeroes 19 3. Sparen kost rendement 27 4. Zoek niet naar die ene speld 37 5. De lange termijn 45 6. Lage kosten 51 7. Welk

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

Kinderen Roepnaam Voorletters Achternaam Geboortedatum Geslacht Woonsituatie Man Vrouw Thuis Uit

Kinderen Roepnaam Voorletters Achternaam Geboortedatum Geslacht Woonsituatie Man Vrouw Thuis Uit Inventarisatieformulier Persoonsgegevens Achternaam (cliënt) Geslacht Man Vrouw Voorletters Roepnaam Geboortedatum Roker Ja Nee E-mail adres Telefoonnummer mobiel Uw opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair

Nadere informatie

PERSBERICHT. Brussel, 3 september 2012. Belg maakt zich net als andere Europeanen zorgen over pensioen

PERSBERICHT. Brussel, 3 september 2012. Belg maakt zich net als andere Europeanen zorgen over pensioen Brussel, 3 september 2012 Belg maakt zich net als andere Europeanen zorgen over pensioen Uit een onderzoek van ING blijkt dat de Belgen niet alleen staan in Europa 1 met hun bezorgdheid over hun pensioen.

Nadere informatie

ING International Survey. De ik -generatie: Grip op financiële doelstellingen en eigen dromen nastreven

ING International Survey. De ik -generatie: Grip op financiële doelstellingen en eigen dromen nastreven april 2014 De ik -generatie: Grip op financiële doelstellingen en eigen dromen nastreven Deze enquête is samengesteld door Ipsos namens ING Grote belangstelling voor geldzaken, maar het beheren van geld

Nadere informatie

FitVoorLater klaar voor de toekomst

FitVoorLater klaar voor de toekomst FitVoorLater klaar voor de toekomst Het is verstandig om nu iets extra s te regelen. Met FitVoorLater bent u financieel voorbereid. 1 Nieuwe pensioenregels: wat verandert er? Vanaf 1 januari 2015 geldt

Nadere informatie

INSTITUTIONELE BELEGGERS ALS PARTIJEN VOOR DE PUBLIEKE SECTOR

INSTITUTIONELE BELEGGERS ALS PARTIJEN VOOR DE PUBLIEKE SECTOR INSTITUTIONELE BELEGGERS ALS PARTIJEN VOOR DE PUBLIEKE SECTOR Onno Steenbeek APG Asset Management & Erasmus School of Economics Dag van de Publieke Financiering Driebergen, 29 september 2016 1 STELLINGEN

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR.

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen. Kennis en ervaring

Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen. Kennis en ervaring Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen Wat weet u van fiscale en sociale wetgeving? Wat weet u van uw inkomenssituatie als u met pensioen gaat

Nadere informatie

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE delen gevoel vertrouwen gevonden avontuur genieten ONDERLINGE S-GRAVENHAGE Momenten vrienden verhuizen afscheid leven huwelijk samen 2 blijdschap verrassing Verzekerde groeikracht Iedereen hoopt op een

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Informatiewijzer Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Beleggen op een manier die bij u past! Aangenomen mag worden dat beleggen een voor u een hoger rendement

Nadere informatie

Geen servicekosten Geen transactiekosten Prijswinnende fondsen Makkelijk & Flexibel. Klaar voor de toekomst met. FitVoorLater

Geen servicekosten Geen transactiekosten Prijswinnende fondsen Makkelijk & Flexibel. Klaar voor de toekomst met. FitVoorLater Geen servicekosten Geen transactiekosten Prijswinnende fondsen Makkelijk & Flexibel Klaar voor de toekomst met FitVoorLater Uw pensioen: u bent zelf aan zet Wilt u later kunnen genieten van een comfortabel

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

Klantprofiel De Kredieter BV

Klantprofiel De Kredieter BV Klantprofiel De Kredieter BV Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : E-mailadres om nieuwsbrief te ontvangen Algemeen : Voor de financiële en persoonlijke gegevens wordt een apart

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers Juni 2015 GfK 2015 AFM Consumentenmonitor Juni 2015 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Beleggersprofiel Beleggingsportefeuille Risico, rendement

Nadere informatie

Klantprofiel. Relatie 1 Achternaam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters: Geboortedatum:. -. -. Geslacht: man / vrouw. Relatie 2

Klantprofiel. Relatie 1 Achternaam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters: Geboortedatum:. -. -. Geslacht: man / vrouw. Relatie 2 Klantprofiel Waarom een Klantprofiel? In 2006 is de Wet Financieel Toezicht (WFT) van kracht geworden. Deze nieuwe Wet legt verantwoordelijkheden van de financiële dienstverleners vast, zodat aan consumenten

Nadere informatie

BLACKROCK STRATEGIC FUNDS (BSF) BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS

BLACKROCK STRATEGIC FUNDS (BSF) BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS BLACKROCK STRATEGIC FUNDS (BSF) BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS IN EEN NOTENDOP } Het beste van BlackRock in een actief beheerde reeks van multi-asset fondsen met lage kosten } Keuze uit drie risicoprofielen

Nadere informatie

Meeste Nederlandse werkgevers houden personeelsbestand op peil in vierde kwartaal 2011 Manpower Arbeidsmarktbarometer Q4 2011

Meeste Nederlandse werkgevers houden personeelsbestand op peil in vierde kwartaal 2011 Manpower Arbeidsmarktbarometer Q4 2011 PERSBERICHT EMBARGO TOT DINSDAG, 13 SEPTEMBER 2011, 00.01 UUR Contact: Irene Bieszke ManpowerGroup Nederland +31 (0) 6 41 05 96 62 irene.bieszke@manpower.nl Meeste Nederlandse werkgevers houden personeelsbestand

Nadere informatie

Aan de slag met ETF s

Aan de slag met ETF s Aan de slag met ETF s Patrick Zwolle ishares Benelux Grip op je Vermogen, 3 oktober 2014 Over BlackRock ishares 2 Over BlackRock ishares Bron: www.dft.nl / het financieele dagblad / www.nrc.nl 3 Agenda

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant...

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... De Pensioenkrant Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... Het probleem Levensstandaard behouden wordt moeilijker Uit cijfers van het nationaal instituut voor statistiek

Nadere informatie

Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV

Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV Klant- en Risicoprofiel - Hypotheken Midden Nederland BV Oudwijkerlaan 1D - 3581 TA Utrecht Website: hypothekenmiddennederland.nl e-mail: info@hypothekenmiddennederland.nl Telefoon: 030 276 32 18 Telefax:

Nadere informatie

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers VOOR PARTICULIERE BELEGGERS ``ik wil beleggen in aandelen ``ik zie dat de markt volatiel kan zijn ``ik zoek naar meer evenwicht Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers In het huidige onzekere beleggingsklimaat

Nadere informatie

BNP Paribas Plan Easy Future

BNP Paribas Plan Easy Future Januari 2014 easy future: GEEF JE PLANNEN VORM Q&A BNP Paribas Plan Easy Future 1/Als er geen subfonds beschikbaar is met een looptijd die aansluit bij mijn project, in welk fonds moet ik dan beleggen?

Nadere informatie

20 tips over sparen en beleggen.

20 tips over sparen en beleggen. 20 tips over sparen en beleggen. www.sparen-en-beleggen.nl 10 spaartips TIP 1 Bepaal uw spaardoel Spaart u bijvoorbeeld om een buffer op te bouwen of wilt u sparen voor een nieuwe auto of vakantie. Het

Nadere informatie

Wat doet SPE met mijn geld? 19 april 2016

Wat doet SPE met mijn geld? 19 april 2016 Wat doet SPE met mijn geld? 19 april 2016 Classification: Status: Wat doet SPE met mijn geld? 1. Wat zit er in de pot en hoe komt die pot tot stand 2. Opties, aandelen, obligaties? Sparen of beleggen?

Nadere informatie

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) :

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Naam persoon 1 :.Voornaam :.. Naam persoon 2 :.Voornaam :.. Adres :. Heeft u een partner? : ja / neen Aantal kinderen ten laste + hun leeftijd :. Voor

Nadere informatie

Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen

Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen Amsterdam, 29 maart 2006 Nederlanders zijn het best bekend met duurzame beleggingsfondsen. Dat blijkt uit onderzoek

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

het gemak van het Pension Lifecycle Fund

het gemak van het Pension Lifecycle Fund het gemak van het Pension Lifecycle Fund 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is een lifecycle fonds? 2 2. Hoe werkt het ABN AMRO Pension Lifecycle Fund? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen? 3 4. Wat

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Elke belegger staat voor de moeilijke keuze om zijn portefeuille samen te stellen uit de diverse mogelijke beleggingsvormen (beleggingsfondsen, aandelen,

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Beleggers Juni 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Leeswijzer Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het voorjaar van 2012.

Nadere informatie

Maandbeleggen. Ook met een klein bedrag. Geen aankoopkosten. Betere spreiding. Flexibel. Van punt tot punt sneller naar je doel

Maandbeleggen. Ook met een klein bedrag. Geen aankoopkosten. Betere spreiding. Flexibel. Van punt tot punt sneller naar je doel Maandbeleggen Van punt tot punt sneller naar je doel Ook met een klein bedrag Geen aankoopkosten Betere spreiding Flexibel Elke maand dichter bij je doel Je legt geld opzij voor later. Om een onvergetelijke

Nadere informatie

De bescherming van uw pensioeninkomsten is van

De bescherming van uw pensioeninkomsten is van ZIJN UW Hun pensioen baart heel wat Belgen zorgen. Dat valt op te maken uit de grote enquête die Vivium realiseerde in samenwerking met Moneytalk. De bescherming van uw pensioeninkomsten is van cruciaal

Nadere informatie

De risico s van het vak Enkele ervaringen over risicomanagement uit de pensioensector

De risico s van het vak Enkele ervaringen over risicomanagement uit de pensioensector De risico s van het vak Enkele ervaringen over risicomanagement uit de pensioensector Ir. André ten Damme RC MCM, CFO APG VRC Congres Amsterdam, 17 maart 2011 2 Agenda 1. Het Nederlandse pensioenstelsel

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Informatie ABN AMRO 0900-00 24 (lokaal tarief) Zakelijk beleggen www.abnamro.nl Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Volledig zelf beleggen Beleggen met advies van ABN AMRO Uw vermogen

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Klantprofiel. Naam cliënt : Klantprofiel Verschure & Partners - 6 januari 2011-1 van 10

Klantprofiel. Naam cliënt : Klantprofiel Verschure & Partners - 6 januari 2011-1 van 10 Klantprofiel 2011 Naam cliënt : Adviseur : Ton Netjes 1 van 10 Toelichting op uw klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële producten is het van belang een optimale

Nadere informatie

Individuele aandelen, Individuele obligaties, Vastgoed, Grondstoffen, Beleggingsfondsen, Trackers

Individuele aandelen, Individuele obligaties, Vastgoed, Grondstoffen, Beleggingsfondsen, Trackers Bedrijfsprofiel Care IS Vermogensbeheer Vermogensbeheerder Naam Website Beschrijving Care IS Vermogensbeheer www.careis.nl/ Care IS Vermogensbeheer is sinds 2010 actief en gevestigd in Volendam. Care IS

Nadere informatie