VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN V.V. DIEREN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN V.V. DIEREN"

Transcriptie

1 VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN V.V. DIEREN VTBP

2 Dit voetbaltechnisch beleidsplan is samengesteld door de commissie Voetbal Technische Zaken (VTZ) van v.v. Dieren. Jaarlijks wordt deze versie door de VTZ bijgewerkt en opnieuw per eerste VTZ vergadering bekrachtigd. Deze versie van het beleidsplan is geaccordeerd in de bestuursvergadering op 4 maart Voetbaltechnisch beleidsplan v.v. Dieren versie Voetbaltechnisch beleidsplan v.v. Dieren versie 2.0 VTBP /26

3 Inhoud 1. Algemeen Organogram Jeugd Organogram Senioren & Dames Beschrijving voetbalvereniging v.v. Dieren Senioren zaterdag Senioren Zondag Senioren Dames Junioren Meisjes Junioren Pupillen Doelstelling voetbaltechnisch beleidsplan Uitgangspunten teams Selectieteams jeugd De wedstrijdmentaliteit De speelwijze De speeltijd Niet selectie jeugdteams De wedstrijdmentaliteit De speelwijze De speeltijd Indelingsbeleid Algemeen Betrokkenen Selectiecriteria Procedure teamindelingen jeugd Spelregels doorschuiven spelers Begeleiding A-junioren naar Senioren Richtlijnen (jeugd-) trainer / coach (leiders) Aandachtspunten Keeperstraining Opleidingen Dames/meisjes voetbal Senioren Selectie seniorenteams Team < 23 jaar Niet selectie seniorenteams Communicatie Intern Extern Overige Vriendenteams Spelregels ten aanzien van spelen op zaterdag of zondag Spelregels ten aanzien van betaling...26 VTBP /26

4 1. Algemeen Dit voetbaltechnisch beleidsplan is het raamwerk voor de jeugdafdeling en de seniorenafdeling van de vereniging en zal als zodanig worden bewaakt op inhoud en uitvoering door de commissie Voetbal Technische Zaken (VTZ), na goedkeuring door het Bestuur Deze commissie voetbaltechnische zaken (VTZ) bestaat uit: Een voorzitter; Technisch Coördinatoren - Selectie senioren; - Recreatie senioren - Dames/meisjes voetbal - Junioren; - Pupillen. Deze commissie wordt in het bestuur vertegenwoordigd door twee bestuursleden: bestuurslid voetbalzaken senioren/dames voetbal (tevens voorzitter VTZ) en bestuurslid voetbalzaken jeugd De Technisch Coördinator (TC) is de spil in de voetbaltechnische organisatie van de vereniging. De TC onderhoudt de contacten met het kader. De TC is verantwoordelijk voor de uitvoer van het technisch beleid zoals hier is aangegeven. Voetbalschool De commissie beperkt zich tot de organisatie rondom de Voetbalschool van v.v. Dieren, zoals die eind 2009 van start is gegaan. Deze commissie opereert zelfstandig binnen de door de Commissie Voetbalzaken aangegeven kaders direct onder het bestuurslid voetbalzaken jeugd. VTBP /26

5 1.1 Organogram Jeugd VTBP /26

6 1.2 Organogram Senioren & Dames VTBP /26

7 2. Beschrijving voetbalvereniging v.v. Dieren v.v. Dieren is een voetbalvereniging die in 2012 is ontstaan uit een fusie tussen v.v. Erica 76 en v.v. Gazelle Nieuwland. De vereniging telt ruim 1000 leden. Het aantal elftallen/teams dat uitkomt in de KNVB competitie bedraagt in het seizoen : 7 seniorenelftallen zaterdag, 5 seniorenelftallen zondag, 40+ heren, 2 damesteams, 1 recreantenteam dames 35+, 2 junioren meisjesteams, 9 junioren heren teams, 21 pupillen teams en 1 team mini s. Het aantal selectieteams per leeftijdscategorie bij de jeugd kan per seizoen verschillen, dit is mede afhankelijk van het aantal teams per categorie. De volgende elftallen van v.v. Dieren zijn in het seizoen selectie: zaterdag 1 en 2, A1, B1, C1, C2, D1, D2, E1, E2 en F1 2.1 Senioren zaterdag Het eerste elftal komt uit in de 2 e klasse KNVB zaterdag competitie. Het tweede elftal senioren zaterdag komt uit in de reserve 2 e klasse. De overige teams spelen in de 3 e klasse KNVB of lager. 2.2 Senioren Zondag Het tweede elftal komt uit in de reserve 3 e klasse. De overige teams spelen in de 4e reserve klasse KNVB of lager. 2.3 Senioren Dames Het eerste dameselftal komt uit in de 4 e komt uit in de 5 e klasse. klasse KNVB Het tweede dameselftal 2.4 Junioren Meisjes De B1 komt uit in de 2 e klasse KNVB. 2.5 Junioren De A1 komt uit in de 2 e klasse KNVB. De B1 in 1 e klasse KNVB en de overige teams spelen in de 3 e klasse KNVB of lager. De C1 komt uit in de 1 e klasse KNVB. De overige teams spelen in de 2 e klasse KNVB of lager. 2.6 Pupillen De D1 komt uit in de 1 e klasse KNVB. De overige teams spelen in de 2 e klasse KNVB of lager. De E1 komt uit in de hoofdklasse KNVB en de E2 komt uit in de 1 e klasse KNVB. De overige teams spelen in de 2 e klasse KNVB of lager. VTBP /26

8 De F1 komt uit in de hoofdklasse KNVB. De overige teams spelen in de 2 e klasse KNVB of lager. VTBP /26

9 3. Doelstelling voetbaltechnisch beleidsplan De algemene doelstelling van v.v. Dieren is om het voor iedereen mogelijk te maken het voetbalspel als wedstrijdsport op zowel prestatief als recreatief niveau te beoefenen. Daarnaast wil v.v. Dieren een optimale omgeving creëren voor de ontwikkeling c.q. het gebruiken van de individuele voetbalkwaliteiten van alle actieve leden, ieder op zijn/haar eigen niveau. Tevens hecht onze vereniging grote waarde aan de normen en waarden die zijn vastgelegd in de Gedragsregels v.v. Dieren die op onze website staan vermeld. De hoofddoelstelling in het kader van het technisch beleid op termijn (2-5 jaar) is: Elk individu zijn/haar top laten bereiken en de grenzen van zijn/haar kunnen op voetbalgebied laten ontdekken; Jeugdselectie (1 e ) teams (A,B,C,D,E,F) zo hoog mogelijk laten spelen (minimaal hoofdklasse KNVB); Per seizoen zullen eventueel de doelstellingen voor de jeugd selectieteams bijgesteld worden. We streven er naar dat alle 2 e en volgende teams aansluiten op het bovenliggende team. (maximaal 1 klasse lager); 1 e elftal (het vlaggenschip) met eigen mensen op minimaal 2 e klasse niveau; 2 e elftal ontwikkelen tot een stabiele reserve 2 e klasse niveau; het 2e team staat in dienst van het 1e team; 3 e elftal ontwikkelt zich tot een selectieteam op 3 e klasse niveau; Doelstelling voor dames 1, spelen op derde klasse niveau; Vrouwenvoetbal zodanig promoten dat op middellange termijn (2-5 jaar) minimaal 2 seniorenteams actief zijn en in elke jeugdcategorie junioren 1 damesteam; Voetbal spelen in een herkenbare, creatieve en aantrekkelijke vorm. De hiervan afgeleide doelstelling is: kwalitatief mindere voetballers op een zo aangenaam mogelijke manier laten functioneren op recreatief niveau. VTBP /26

10 4. Uitgangspunten teams 4.1 Selectieteams jeugd De wedstrijdmentaliteit De VTZ bepaalt uiteindelijk waar je als selectiespeler komt te voetballen. De spelers van de selectieteams moeten worden begeleid en opgeleid in de geest van het willen winnen. De teamleiding ziet toe op de juiste wedstrijdvoorbereiding en wedstrijdinstelling. Sportiviteit is ook een onderdeel van deze juiste wedstrijdmentaliteit De speelwijze De speelstijl van de selectie teams van v.v. Dieren is realistisch; het behoud en uitbouwen van niveau (zie de doelstellingen in hoofdstuk 3) heeft een hoge prioriteit. Gestreefd wordt dit te bereiken met verzorgd voetbal. Dat wil zeggen voetbal waarbij er vanuit de verdediging wordt opgebouwd en aanvallend wordt gespeeld met snelle spitsen en opkomende backs en doorschuivende middenvelders. Tevens wordt er hierbij gespeeld op balbezit. In vaste formatie en speelwijze bij de E en F pupillen ( ). Deze opstelling geeft de meeste mogelijkheden tot het vormen van driehoekspel en spelvorm in de geest van het opleiden. Vanaf de D pupillen spelen de selectie jeugdteams in een systeem. Dit systeem heeft in de jeugdopleiding de voorkeur, omdat daarbij sprake is van een optimale veldbezetting en de taken voor de spelers duidelijk zijn, dit conform het advies wat ook de KNVB aanhangt. Het spelconcept moet als rode draad herkenbaar zijn bij de selectie (jeugd)teams van v.v. Dieren. Het structureel afwijken van het systeem (bijvoorbeeld indien het team niet over de geschikte spelers beschikt) kan alleen na overleg met en met instemming van de TC Jeugd. De tactische- en technische elementen Een belangrijke stap naar een verantwoorde opleiding is het maken van vaste afspraken. Bij de E en de F pupillen wordt de nadruk gelegd op de technische elementen. Vanaf de D pupillen wordt naast het technische element met regelmaat aandacht besteed aan diverse tactische elementen, zoals: Dribbelen (technisch) Passen en meenemen (technisch) Kappen en draaien (technisch) Aanvallen en verdedigen (tactisch) Positiespel; omschakelen en opbouwen (tactisch) Systeemoefeningen / formatie opstelling; het herkennen van situaties (tactisch) Keepersoefeningen (technisch) VTBP /26

11 Momenteel is de commissie VTZ bezig een trainingsplan te implementeren waarbij periodisering (het regelmatig terug laten komen van tactische en technische elementen op de trainingen) een grote rol speelt. Aandachtspunten opleiding vv Dieren 1e 2e 3e A B C D E F Techniek Tactiek Bovenstaande figuur illustreert de verhouding van het technische- en tactische element m.b.t. de opleiding van onze spelers. De aandacht bij de jongste pupillen is meer gericht op techniek dan op tactiek. Naarmate de leeftijd vordert wordt de aandacht voor techniek minder en is er meer aandacht voor tactiek. Naast de bovenstaande elementen is aandacht aan de warming-up ook een belangrijk onderdeel. Doelstelling is om zowel de warming-up als ook de diverse voetbalelementen binnen de gehele vereniging op dezelfde wijze te organiseren en uit te voeren. Natuurlijk dienen de oefeningen aangepast te worden op leeftijdscategorie. Periodiek zullen de diverse voetbalelementen steeds terugkomen in de trainingen. Vanuit de VTZ zal deze actie gecoördineerd worden De speeltijd Alle veldspelers van de teams krijgen over het gehele seizoen gezien tijdens de wedstrijden (competitie en vriendschappelijk) ongeveer een gelijk aantal speelminuten, behoudens disciplinaire maatregelen, ziekte of vakantie. Een cruciale rol in het team in samenhang met het verloop van de competitie kan een reden zijn één of meer spelers meer speeltijd dan gemiddeld te geven. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de desbetreffende trainer/coach, die voor aanvang van het seizoen aan zijn team aangeeft op welke wijze hij hier invulling aangeeft. Dit na goedkeuring van de VTZ. Het kader zal daarbij de mogelijkheid gebruiken om selectiespelers in een lager team wedstrijd minuten te laten pakken indien dit nodig is. Opmerking: Teams vanaf de junioren die spelen in de A categorie klasse mogen niet door wisselen. VTBP /26

12 4.2 Niet selectie jeugdteams De wedstrijdmentaliteit Voor de spelers van de niet selectieteams staat plezier voorop. We zijn bezig met het opleiden van spelers. Verlang prestaties op het niveau van de individuele speler, maar eis geen resultaat. Probeer te winnen uitgaande van positieve voetbalideeën en de individuele mogelijkheden en niet uitgaande van het pure resultaat. In het jeugdvoetbal mag het wedstrijdresultaat nooit op de eerste plaats staan. Het plezier in het voetbal moet altijd voorop staan. De teamleiding ziet toe op de juiste wedstrijdvoorbereiding en wedstrijdinstelling. Sportiviteit is ook een onderdeel van deze juiste wedstrijdmentaliteit De speelwijze De speelwijze van de niet selectieteams wordt aangepast aan de beschikbare spelers en dient ter bevordering van het spelplezier. Doelstelling is zoveel mogelijk in het systeem van het selectieteams te spelen om aansluiting te krijgen in de speelwijze De speeltijd Alle veldspelers van de teams krijgen over het gehele seizoen gezien tijdens de wedstrijden (competitie en vriendschappelijk) ongeveer een gelijk aantal speelminuten, behoudens disciplinaire maatregelen, blessures, ziekte of vakantie. Verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de desbetreffende leider/trainer. VTBP /26

13 5. Indelingsbeleid 5.1 Algemeen Het selecteren van spelers voor de indeling in de verschillende teams is een middel om de doelstellingen van de vereniging te bereiken. In het algemeen dient het selecteren het plezier in het voetbalspel te bevorderen. Ten aanzien van het prestatieve deel van de vereniging dient het selecteren de kwaliteit te bevorderen van zowel de individuele spelers als van de teams. Uitgangspunt hierbij is wel dat het beste selectieteam wordt geselecteerd en dus niet per definitie de beste spelers. De eigen waarneming en visie van de trainers en leeftijdscoördinatoren inclusief keepers coördinator spelen een grote rol. Zij geven advies aan de Technisch Coördinator en bekijken intern de lagere teams. Een eerste selectie vindt door hen plaats in overleg met de betrokken leider(s). Naast wat vermeld is in hoofdstuk 3, 3 e punt, geldt dat indien er in een leeftijdscategorie geen 2 e selectie team is ingericht dat in lichte mate wordt geselecteerd. Reden is dat spelers die in een 2 e team spelen indien nodig met het selectieteam mee moeten kunnen spelen. Anderzijds wordt er bij de niet selectieteams ook gekeken naar de mogelijkheid om met bekenden in een team te kunnen spelen. Eén en ander wordt gecoördineerd door de technisch coördinatoren. Leeftijd De jeugd wordt in de navolgende leeftijdscategorieën ingedeeld (peildatum 1 januari): 4-6 jaar mini s 6-8 jaar F pupillen 8-10 jaar E pupillen jaar D pupillen jaar C junioren jaar B junioren jaar A junioren 18 jaar en ouder: senioren De jeugdspelers worden ingedeeld in hun eigen leeftijdscategorie. Hiervan wordt slechts in uitzonderingsgevallen afgeweken, dit in nauw overleg met de speler, diens ouders, betrokken trainers en TC Jeugd. Hierbij moet worden gedacht aan spelers, die in hun eigen leeftijdscategorie te weinig weerstand ondervinden en hun leerproces daardoor te weinig progressie vertoont. Indien de leeftijd is bereikt om over te gaan naar de senioren, speelt de leeftijd bij de selectie vanzelfsprekend geen enkele rol meer. 5.2 Betrokkenen De samenstelling van de nieuwe teams dient zoveel mogelijk te verlopen via een aantal richtlijnen/vastgestelde procedures. Bij die samenstellingen zijn betrokken: VTBP /26

14 Technisch coördinator (TC) in de rol als Hoofd Opleidingen Leeftijdscoördinatoren (LC) Trainers en Leiders Interne Scouting (IS) Commissie Voetbal Technische zaken (VTZ) Eindverantwoordelijk hierin is de Commissie Voetbal Technische Zaken. Interne Scouting(IS) Dit zijn een aantal mensen die op aanvraag van TC/LC/Trainers of Leiders spelers gaan bekijken, om zo een nog beter beeld van de speler te krijgen. Van deze activiteit brengen zij verslag uit en dit komt bij de LC terecht. De IS heeft een adviserende rol binnen v.v. Dieren. De verslagen (datum/speler) worden gebundeld door LC. 5.3 Selectiecriteria In de winterstop wordt bij de selectieteams de kwaliteit van de spelers geëvalueerd. Twee maal per jaar, in de maanden november en maart, worden alle jeugdspelers beoordeeld met behulp van het Speler Evaluatie Systeem. De trainers van de teams en elftallen stellen de beoordeling op en rapporteren hierover aan de betreffende leeftijdscoördinatoren. De leeftijdscoördinatoren leggen hun eigen bevindingen vervolgens naast die van de trainers. Hulpmiddel hierbij is ook de mogelijkheid tot het meetrainen van spelers met hogere teams. Deze trainingen zullen na de winterstop plaatsvinden voor spelers die het komende seizoen toe zijn aan een volgende stap. In mei neemt de commissie VTZ, een definitief besluit welke teams het volgende seizoen als selectieteam en niet selectieteam worden aangemerkt Procedure teamindelingen jeugd Jaarlijks kunnen er aanpassingen doorgevoerd worden omdat het kwaliteitsniveau per jaar kan veranderen. De Leeftijdscoördinator en de Technische Coördinator bespreken en bepalen de exacte indeling in overleg met trainers/leiders en Interne Scouting. Het team kader Trainers & Leiders vullen 2x per jaar (Nov + Mrt) een beoordelingsformulier/adviesformulier in en dit van zijn team. Dit alles in verhouding t.o.v. spelers in het team. De formulieren komen in bezit van de Leeftijdscoördinator (LC). Er wordt nu een eerste aanzet gemaakt (Feb) tot teamindeling en dit met het totale potentieel aanwezig. Dus de overkomende 2 e jaars en de blijvende 1 e jaars. Dit gebeurt door LC/Trainers/Interne Scouting. Op advies van TC/LC wordt Interne Scouting aangestuurd om spelers/twijfelgevallen nogmaals te bekijken. Voor de spelers die vanuit de E-leeftijdsgroep overstappen naar de D- leeftijdsgroep wordt er minimaal 1x op een groot veld gespeeld. Uit deze wedstrijden halen wij ook weer informatie over desbetreffende spelers. Op basis van voorlopige teamindelingen kunnen de spelers worden uitgenodigd voor selectietrainingen/wedstrijden (tot en met mei). Deze VTBP /26

15 trainingen/wedstrijden zijn bedoeld om te kijken of de beoordelingen overeen komen met het individuele niveau van de spelers onderling. Op basis van deze uitnodigingen kunnen geen rechten worden ontleend, het zijn voorlopige teamindelingen. Op basis van bovenstaande stappen worden uiteindelijk zorgvuldig de definitieve teamindelingen gemaakt (mei). Dit gebeurt door TC, LC en de selectietrainers. Eindverantwoordelijk is TC Helder is dat er voorafgaand aan teamindelingen, zoveel mogelijk informatie wordt ingewonnen en dit op verschillende manieren. Dit gebeurt dus zorgvuldig en de verantwoordelijken gaan hier niet over 1 nacht ijs. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen we niet aan alle wensen voldoen en kunnen er ouders teleurgesteld zijn dat hun zoon/dochter niet in de selectie zit. Communicatie Spelers die afvallen na de selectietrainingen/wedstrijden worden hierover ingelicht door TC of LC. Hij zal voornamelijk contact zoeken met de ouders. Hierna volgt publicatie teamindelingen op de website (eind mei / begin juni maar over het algemeen na de jaarlijks afsluiting familiedag). 5.4 Spelregels doorschuiven spelers Het kan voorkomen dat spelers incidenteel moeten doorschuiven naar andere elftallen vanwege ziekte, blessures of ander oorzaken. Daarnaast kan het voorkomen dat een speler langdurig moet aansluiten bij een ander team. Om voor een ieder duidelijkheid te geven over de wijze waarop wordt doorgeschoven, volgen hieronder enige spelregels: Alle 1 e teams vanaf de D-pupilllen hebben bij aanvang van de wedstrijd tenminste 14 spelers ter beschikking. Alle 2 e teams vanaf de D-pupillen hebben bij aanvang wedstrijd tenminste 13 spelers ter beschikking. Selectiespelers zijn, indien nodig, verplicht om in een ander selectieteam te spelen. Indien dit door de speler wordt geweigerd zal dit consequenties kunnen hebben voor zijn selectie plaats. In de categorie D en C jeugd worden spelers doorgeschoven van het 2 e team naar het 1 e team. De selectietrainer van de 1 e teams geeft bij een tekort aan spelers aan welke speler(s) hij wenst uit het 2 e team, of het 1 e team uit de lagere leeftijd categorie. Bij een dispuut beslist de coördinator. Wanneer het 2 e team spelers tekort komt, wordt dit team aangevuld met spelers uit een niet-selectieteam van de betreffende leeftijdscategorie. In de B jeugd categorie worden spelers bij een tekort doorgeschoven van het 2 e team naar het 1 e team. De selectietrainer van de B1 geeft aan welke speler(s) hij wenst uit het 2 e team en/of uit de C1. Bij een dispuut beslist de coördinator. Wanneer het 2 e team spelers tekort komt, wordt dit team aangevuld met 2 e -jaars spelers uit de C2 en/of de B3. VTBP /26

16 In de categorie A jeugd worden spelers doorgeschoven vanuit de B1 en/of de A2. De A1 selectietrainer geeft hierbij aan welke speler hij wenst. Bij een dispuut beslist de coördinator. Er worden géén spelers doorgeschoven vanuit de junioren naar de senioren zonder overleg met de technisch coördinator junioren. Indien een speler 15 wedstrijden in een A categorie competitie heeft gespeeld dan is deze vast gespeeld. Dit houdt in dat hij niet meer voor een team wat speelt in de B categorie mag uitkomen. Door de relatief hoge instroom van nieuwe spelers en de grote ontwikkelingsveranderingen van F en E pupillen wordt aan het einde van de eerste competitie periode (winterstop) de teamindeling geëvalueerd. Waardoor spelers noodzakelijk in een ander team worden ingedeeld. De betreffende speler zal over het algemeen in een andere klasse komen te spelen. Met als doel de speler zelf op de juiste weerstand klasse te laten spelen en voor de selectieteam(s) de juiste teamverhouding te selecteren. Dit gaat altijd in overleg met de betreffende ouders en kennisneming kaderleden betrokken team(s). Overige punten: Indien een speler langdurig moet aansluiten bij een hoger team dan moet deze speler ook de trainingen van dit team volgen. Het doorschuiven van spelers moet uiterlijk op donderdagavond bij betrokkenen bekend zijn. Bij een conflictsituatie onder trainers binnen de leeftijdscategorie zal de uiteindelijke beslissing door de leeftijdscoördinator(en) worden genomen Bij een conflictsituatie onder trainers van verschillende leeftijdscategorieën zal de uiteindelijke beslissing door de technisch coördinator worden genomen. De VTZ heeft bij alle voorgaande punten het laatste woord. Overzicht : Team A1 B1 B2 C1 C2 C3 D1 D2 E1 E2 F1 Aanvulling uit A2,B1 B2,C1 B3,C2 C2,D1 C3 C4 D2,E1 D3 en/of lagere teams E2, F1 E3 en lagere elftallen F2 en lagere elftallen VTBP /26

17 5.5 Begeleiding A-junioren naar Senioren Algemeen De overgang van junioren naar senioren wordt bepaald door een aantal zaken, zoals het voetballen op zaterdag of zondag en prestatief of recreatief voetballen. Die keuze wordt gemaakt door de speler zelf. Het voetballen op zaterdag of zondag binnen de senioren Dit kan een principiële, sociale en / of maatschappelijke keuze zijn. Spelend binnen de jeugdafdeling heeft men hierin geen keuze, omdat door de jeugd alleen op de zaterdag gespeeld wordt. Prestatief of recreatief voetbal Dit zal een keuze zijn van de speler zelf maar wordt natuurlijk ook bepaald door de capaciteiten van betreffende speler, dit ook ter beoordeling van de trainers i.o.m. de VTZ Ervaring opdoen De ontwikkeling van een talentvolle jeugdspeler mag niet tegengehouden worden omdat het A-team een goede speler kwijt raakt, of dat de senioren te kampen hebben met een tekort aan spelers Na de winterstop kunnen 2 e jaars A-junioren 1x per week bij de selecties meetrainen en meegaan op wedstrijddagen (maximaal 2 maal per maand). In overleg met de VTZ kan worden besloten om talenten eerder te brengen en ervaring op te laten doen binnen het seniorenvoetbal. Dat betekent in dit geval dat ook talentvolle 1 e jaars A-junioren hiervoor in aanmerking kunnen komen, waarbij het uitgangspunt is dat talentvolle 1 e jaars A-junioren alleen bij een eerste selectie mee mogen doen. Wanneer over naar de senioren? Wanneer de leeftijd is bereikt om over te gaan naar de senioren. Vervroegd, wanneer de selectietrainer A-junioren en de selectietrainer senioren van mening zijn dat de tijd voor vervroegde overgang naar de senioren is aangebroken. Deze voorgenomen overgang wordt allereerst in overleg met de VTZ besproken zonder daarbij de betreffende speler in te lichten. In de besluitvorming worden spelersbelang, belang van het 1 e seniorenelftal en het belang van het A-team afgewogen. Pas na besluitvorming wordt door de VTZ en de trainers (A-junioren en selectie senioren) met betrokken speler en diens ouders / verzorgers gesproken. Uitgangspunten Overgang van Junioren naar Senioren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de VTZ en de trainers. VTBP /26

18 De eerste seizoenshelft dient de jeugdspeler uit te komen voor zijn eigen A- team, en niet voor een seniorenteam. Het spelersbelang gaat boven het verenigingsbelang. De keuze van de individuele speler voor het spelen op de zaterdag dan wel op de zondag, prestatief dan wel recreatief spelen dient te worden gerespecteerd. Aanvulling van seniorenelftallen door junioren is tot aan de winterstop geen optie. De begeleiding m.b.t. de overgang geldt voor alle A-junioren, niet alleen voor talenten. 6. Richtlijnen (jeugd-) trainer / coach (leiders) 6.1 Aandachtspunten Je bent bezig met het opleiden van spelers. Verlang prestaties, maar eis geen resultaat. Probeer te winnen uitgaande van positieve voetbalideeën en de individuele mogelijkheden en niet uitgaande van het pure resultaat. In het jeugdvoetbal zal het wedstrijdresultaat in principe niet op de eerste plaats staan. Er kunnen echter situaties ontstaan waarbij het behalen van resultaat voorop gesteld wordt. Eén en ander kan alleen na goedkeuring van de VTZ worden besloten. Het plezier in het voetbal blijft een belangrijk aandachtspunt. Een speler ontwikkelt zich op jeugdige leeftijd sterk. Geef hem daarom speelmogelijkheden op vele plaatsen in het team. Pas op 14- of 15 jarige leeftijd kunnen voor de posities binnen een team wat definitievere keuzes gemaakt worden. Plaats de beste spelers in principe in een aanvallende rol. Daar leren ze eerder hun creativiteit te ontwikkelen in een kleine ruimte en onder grotere weerstand. Van aanvallers kun je bovendien altijd nog verdedigers maken op latere leeftijd, andersom is veel moeilijker. Zorg altijd voor bewijsmateriaal richting spelers, ouders en coördinator door bij te houden: Wedstrijdgegevens Trainingsopkomst Reservebeurten Analyses Bereid je trainingen goed voor. Ga uit van de wedstrijd en van de individuele kwaliteiten van je spelers, daarbij rekening houdend met de leeftijdskenmerken en de algemene trainingsprincipes. Maak met je spelers van je team/trainingsgroep vaste afspraken over: Wedstrijdvoorbereiding VTBP /26

19 Warming-up bij trainingen en wedstrijden Afmelden Studie in relatie met voetballen Blessurebehandeling Gevarieerde trainingen zijn niet per definitie de beste trainingen. Herhaling is belangrijk. Een goede trainer analyseert voortdurend de fouten van zijn team en werkt zolang aan die fouten, dat deze ook verdwijnen. Straal zelf enthousiasme uit en zoek niet naar excuses bij falen. Registratie van alle activiteiten bij selectieteams De trainers/coaches/leiders worden geacht een zorgvuldige administratie te voeren van alle activiteiten van hun team gedurende het seizoen. Dit betreft onder meer: Het plannen en voorbereiden van de trainingen; De ontwikkeling van de individuele speler t.b.v. het Speler Evaluatie Formulier (SEV); De registratie van de trainingen ( de presentie van de spelers ); De registratie van alle wedstrijden ( aantal speelminuten per speler) ; De vervangende activiteiten bij afgelastingen; Blessures; Schorsingen. De doelstelling is dat per 1 januari van elk jaar een evaluatie heeft plaats gevonden van de selectietrainers Keeperstraining v.v. Dieren heeft ten behoeve van de keepers van de senioren selectie-elftallen en de A1 een keeperstrainer die minimaal 1x per week met deze groep keepers werkt. Binnen de jeugd (junioren en pupillen D en E) streeft v.v. Dieren ernaar om alle keepers keeperstraining aan te bieden. Voor de F-pupillen (behoudens de selectie-teams) zal er in principe nog geen keeperstraining plaatsvinden. Ervaring leert dat m.n. op het gebied van concentratie het voor F-pupillen te vroeg is om met keeperstraining te beginnen. De voetbalschool is daarentegen bij uitstek geschikt om F-spelertjes die mogelijk willen gaan keepen te trainen. Binnen de selectie-teams zal bij een blessure/afwezigheid van de betreffende keeper, die keeper uit het onderliggende elftal doorschuiven. Hiermee wordt het volgende bedoeld; indien de keeper van de C1 geblesseerd is zal de keeper van de C2 doorschuiven naar de C1, van de C3 naar de C2, C4 naar C3 etc. E.e.a. gaat in nauw overleg tussen de trainers met de betreffende leeftijdscoördinator. Zie ook het overzicht van doorschuiven in hoofdstuk 5.3. Is de keeper van een recreatief elftal geblesseerd/afwezig, zal het betreffende elftal dit in eerste instantie zelf oplossen, door bijvoorbeeld een speler te laten keepen. Uiteraard is het mogelijk in overleg een beroep te doen op een keeper VTBP /26

20 van een ander elftal. Consequent doorschuiven zoals bij de selectie-elftallen beschreven is niet aan de orde. 6.2 Opleidingen v.v. Dieren vindt het belangrijk dat beginnende trainers goed worden opgeleid. Met De Graafschap is een convenant gesloten waarbij wij de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van de kennis en kwaliteiten die bij De Graafschap aanwezig zijn. De vereniging zal elk jaar enkele trainers benaderen om de cursus Train de Trainer te volgen bij De Graafschap en overweegt om jaarlijks een interne opleiding Train de Trainer te verzorgen. Daarnaast verwachten wij van de selectietrainers dat zij een trainersopleiding hebben gevolgd of bereid zijn deze te volgen. We streven er naar om vanaf de junioren gediplomeerde trainers aan te trekken op minimaal TC3 niveau. VTBP /26

21 7. Dames/meisjes voetbal Ook in het seizoen zal het dames/meisjesvoetbal worden gestimuleerd. Redenen om damesvoetbal te stimuleren zijn: De toegevoegde waarde van meer dames in de vereniging is het meebrengen van een ander kijk op de sport en wellicht een potentieel aan nieuwe vrijwilligers; Veel meisjes / dames willen een balletje trappen, dus er is een groot potentieel. Meisjes pupillen zullen t/m de D voetballen in gemengde teams. De VTZ is van mening dat dit de ontwikkeling in het voetbalspel ten goede komt. Indien er toch behoefte bestaat aan het formeren van een meisjes pupillenteam zal dit ter goedkeuring aan de VTZ worden voorgelegd. Vanaf de C leeftijd zullen de meisjes in meisjes junioren teams spelen, tenzij meisjes in selectieteams jongens kunnen en willen spelen. Het geniet dan de voorkeur ze voor de selectieteams uit te laten komen. Vanaf de B leeftijd spelen de meisjes in meisjes teams. Doelstelling voor de jaren is te starten met 2 senioren damesteams en in alle categorie junioren een meisjesteam. Voor zowel het selectie team (dames 1) als de recreatieve teams geldt hetzelfde als is beschreven bij de senioren en junioren. De afdeling dames / meisjes wordt vertegenwoordigd door een coördinator en valt rechtstreeks onder het bestuurslid voetbalzaken senioren/dames. VTBP /26

22 8. Senioren 8.1 Selectie seniorenteams De wedstrijdmentaliteit De spelers van de selectie teams moeten worden begeleid en opgeleid in de geest van het willen winnen. De teamleiding ziet toe op de juiste wedstrijdvoorbereiding en wedstrijdinstelling. Sportiviteit is ook een onderdeel van deze juiste wedstrijdmentaliteit. De speelwijze De speelstijl van de selectie teams van v.v. Dieren is realistisch; het behoud en uitbouwen van niveau (zie de doelstellingen in hoofdstuk 3) heeft een hoge prioriteit. Gestreefd wordt dit te bereiken met verzorgd voetbal. De selectie teams spelen in een systeem. Dit systeem heeft de voorkeur omdat daarbij sprake is van een aanvallende speelwijze, optimale veldbezetting en de taken voor de spelers zijn duidelijk. Dit systeem wordt immers ook in de jeugdopleiding gepropageerd. Het spelconcept moet als rode draad herkenbaar zijn bij de selectie teams van v.v. Dieren. Het structureel afwijken van het systeem bijvoorbeeld indien het team niet over de geschikte spelers beschikt- kan alleen na overleg met en met instemming 8.2 Team < 23 jaar Het team onder de 23 jaar staat onder leiding van de hoofdtrainer zaterdag 1. Doelstelling van het team is om talenten uit de jeugd en talenten uit de senioren die niet voor het standaardteam senioren uitkomen, samen met spelers uit het standaardteam te laten wennen en zich te ontwikkelen naar het niveau van het standaardteam senioren. Het team onder de 23 zal 4 a 5 maal per jaar een wedstrijd spelen. Het selecteren van spelers voor de indeling in de verschillende teams is een middel om de doelstellingen van de vereniging te bereiken. Ten aanzien van het selectie deel van de vereniging dient het selecteren de kwaliteit te bevorderen van zowel de individuele spelers als van de teams. De waarneming en visie van de selectietrainers spelen een grote rol. Een eerste selectie vindt door hen plaats. Daarbij wordt rekening gehouden met waarborging van de balans en continuïteit van de selectieteams door zoveel mogelijk een mix aan oudere en jongere spelers in een selectieteam te laten VTBP /26

23 spelen. In overleg met de VTZ zal de selectietrainer dit beleid uitvoeren, hierbij is de stem van de TC doorslaggevend. 8.3 Niet selectie seniorenteams De wedstrijdmentaliteit Voor de spelers van de niet selectieteams staat plezier voorop. Willen winnen is ook een belangrijk element bij de niet selectieteams. De speelwijze De speelwijze van de niet selectieteams wordt aangepast aan de beschikbare spelers en dient ter bevordering van het spelplezier. De speeltijd Alle veldspelers van de teams krijgen over het gehele seizoen gezien tijdens de wedstrijden (competitie en vriendschappelijk) ongeveer een gelijk aantal speelminuten, behoudens disciplinaire maatregelen, blessures, ziekte of vakantie ( De trainer/leider behoort hierop toe te zien ). Een cruciale rol in het team in samenhang met het verloop van de competitie kan een reden zijn voor één of meer spelers meer speeltijd dan gemiddeld te geven. De Verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de desbetreffende leider/trainer, die voor aanvang van het seizoen aan zijn team aangeeft op welke wijze hij hier invulling aangeeft. VTBP /26

24 9. Communicatie 9.1 Intern Het zal duidelijk zijn dat een goede onderlinge communicatie een vereiste is. Commissie Voetbaltechnische Zaken (VTZ) De VTZ bestaat uit de voorzitter, tevens bestuurslid Voetbalzaken senioren, het bestuurslid voetbalzaken jeugd, de Technisch Coördinator senioren zaterdag, de Technisch Coördinator Junioren en de Technisch Coördinator Pupillen. De commissie VTZ vergadert periodiek (1 x per maand). Onderwerpen zijn o.a. de uitvoer van het beleid, opleidingen t.b.v. jeugd, trainers, scheidsrechters, selectie van spelers, het volgen van spelers, de voetbalschool, faciliteiten etc. De bestuursleden voetbalzaken jeugd en senioren communiceren relevante onderwerpen in het bestuur. Andersom koppelen de bestuursleden voetbalzaken jeugd en senioren de bestuursstandpunten terug naar de VTZ. De leiders/trainers van de desbetreffende teams communiceren in de praktijk als eerste met de ouders, verzorgers van de spelers. Stuiten zij op vragen die zij niet kunnen of willen beantwoorden dan nemen de coördinatoren de communicatie over. Komen de coördinatoren er niet uit dan neemt de VTZ het over. 9.2 Extern Leden van vv Dieren bezoeken regelmatig voetbaltechnische en voetbal organisatorische bijeenkomsten van de KNVB, de Betaald voetbal organisaties (BVO s) e.d. dergelijke bijeenkomsten zijn van toegevoegde waarde voor de club. VTBP /26

25 10. Overige 10.1 Vriendenteams Het komt voor dat selectiewaardige spelers (te bepalen door de trainers van de standaard teams en de VTZ) te kennen geven om te willen gaan spelen op een recreatief niveau. Dit betekent dat, ondanks dat er effort is gestoken in het opleiden en begeleiden van de speler, dit niet resulteert in het uitkomen voor een standaard team of ander selectieteam. Hierdoor is het mogelijk dat één van de doelstellingen van de club, namelijk een stabiel standaardteam in de 2 e klasse zaterdag, niet gerealiseerd kan worden. Daarom zal met ingang van het seizoen bij selectiewaardige spelers die van de junioren overkomen naar de senioren, verzocht worden om op selectieniveau te gaan voetballen. Wensen zij toch op recreatief niveau te spelen, dan is dit mogelijk echter dan zal de VTZ bepalen in welk team zij zullen spelen. Deze regel geldt totdat zij de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt Spelregels ten aanzien van spelen op zaterdag of zondag Spelers dienen voor 15 juni 2015 kenbaar te maken of zij in het seizoen 2015/2016 op zaterdag of zondag willen voetballen. Op 31 mei dienen alle elftallen ingeschreven te zijn bij de KNVB voor het nieuwe seizoen en dus is het van belang is om te weten hoeveel spelers de zaterdag- en zondag afdeling hebben. De KNVB hanteert echter voor spelers een overschrijvingstermijn tot 15 juni. Na 15 juni van afdeling wisselen is alleen mogelijk na toestemming van de commissie Voetbaltechnische zaken (VTZ). Nadrukkelijk wordt gesteld dat het actief benaderen van spelers binnen vv Dieren om te spelen voor andere teams niet is toegestaan. Het kader heeft hier een belangrijke rol in. Alleen de betreffende functionaris binnen de VTZ heeft de bevoegdheid om een speler te vragen uit te komen voor een ander team dan het huidige team. Belangrijk om te weten: KNVB-spelregel is dat een senior die in een categorie B-elftal op zaterdag speelt en 1 x keer meespeelt met beker- of competitiewedstrijd categorie A-elftal van de zondag (= zondag 2) mag daarna niet meer uitkomen voor categorie A. elftal van de zaterdag (= zaterdag 1 of 2 of 3). Uiteraard is dit ook vice-versa het geval: ofwel speler uit categorie B zondag die 1 x meespeelt met categorie A op zaterdag mag niet uitkomen voor categorie A van de zondag. Uitwisselingen zijn alleen mogelijk i.o.m. de VTZ. VTBP /26

26 KNVB staat uitwisseling tussen categorie B-teams van zaterdag en zondag toe. Wanneer elftallen krap zitten, dan zal gedurende het seizoen in eerste instantie binnen de zaterdag- dan wel zondag afdeling (die beide ruim boven de 100 spelers tellen) de oplossing moeten worden gezocht. Uitzonderingen zijn mogelijk na overleg met VTZ en dienen uitgevoerd te worden i.o.m. de leiders/ trainers van elk team. KNVB-spelregel: junioren die 1 x meespelen met een seniorelftal op de zaterdagafdeling A categorie mogen daarna niet meer uitkomen voor een seniorelftal uit de zondag afdeling A categorie en vice-versa. In principe zullen 2 e jaars A junioren na de winterstop beschikbaar zijn voor de senioren. Dit wordt binnen de VTZ en i.o.m. spelers en trainer van de A besloten. Het spelen voor verschillende elftallen binnen een afdeling (hetzij zaterdag hetzij zondag) om tekorten binnen een team te voorkomen, is toegestaan. De afspraak hierbij is dat elftallen niet rechtstreeks spelers benaderen maar dat altijd via de trainers/leiders te laten lopen. De voorgaande regels moeten daarbij in acht worden genomen Spelregels ten aanzien van betaling Het is als speler van v.v. Dieren niet toegestaan betalingen of andere vormen van vergoeding te accepteren. Mocht je als speler met deze situatie (betalen, aanbieden van geld of andere vormen van vergoeding) zijn geconfronteerd, dan verzoeken we je om dat direct te melden bij het bestuurslid voetbaltechnische zaken jeugd en/of het bestuurslid voetbaltechnische zaken senioren/dames. VTBP /26

cvv FIT Boys Voetbaltechnisch Beleidsplan

cvv FIT Boys Voetbaltechnisch Beleidsplan Voetbaltechnisch Beleidsplan 2017-2018 blad 2 uit 16 Voetbaltechnisch Beleidsplan 2017-2018 2017-2022. 2 blad 3 uit 16 Voorwoord Voor u ligt het voetbaltechnisch beleidsplan van c.v.v. Fit Boys. Dit plan

Nadere informatie

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Wat is selectie? 4 1.2 Waarom selecteren? 4 1.3 Selectie algemeen 4 1.4 Wat houdt selectie spelen in? 5 2.0 Doelstellingen 6 2.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

LONGA 30 op weg naar 2020 Voetbal technische aspecten 2015-2016

LONGA 30 op weg naar 2020 Voetbal technische aspecten 2015-2016 LONGA 30 op weg naar 2020 Voetbal technische aspecten 2015-2016 Pagina 1 van 10 Doelstelling van het proces Longa 30 op weg naar 2020 Longa 30 wil zich blijven ontwikkelen als een voetbalvereniging, die

Nadere informatie

Technisch beleidsplan senioren VV Serooskerke

Technisch beleidsplan senioren VV Serooskerke Technisch beleidsplan senioren VV Serooskerke 1. Algemeen 1.1 Inleiding Dit voetbaltechnisch beleidsplan maakt onderdeel uit van het algemene beleidsplan van de VV Serooskerke en is het raamwerk voor de

Nadere informatie

TECHNISCH BELEID s.v. LONGA 30. augustus 2013 - augustus 2016

TECHNISCH BELEID s.v. LONGA 30. augustus 2013 - augustus 2016 TECHNISCH BELEID s.v. LONGA 30 augustus 2013 - augustus 2016 23-7-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Doelstellingen van s.v. LONGA 30. 3 2. Organisatiestructuur. 4 2.1 Organogram 4 2.2 Bestuur 5 2.3 Hoofd voetbalzaken

Nadere informatie

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 Doel selectiebeleid Door het vastleggen van een aantal regels ten aanzien van het selecteren van jeugdspelers, wil de jeugdcommissie duidelijkheid en continuïteit

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan. Senioren Enter Vooruit

Voetbalbeleidsplan. Senioren Enter Vooruit Voetbalbeleidsplan Senioren Enter Vooruit 12 september 2013 Inhoud 1 Inleiding 2 Doel en missie Enter Vooruit 2.1 Missie 2.2 Algemene doelstellingen vanaf 2013 2.3 Seniorenvoetbal Omvang 3 Prestatieteams

Nadere informatie

Technisch jeugdbeleidsplan

Technisch jeugdbeleidsplan Technisch jeugdbeleidsplan Visie op jeugdvoetbal SC Varsseveld 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Algemene visie en doelstellingen... 6 3. Organogram... 7 4. Samenstellen selectieteams... 8 5. De procedure

Nadere informatie

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 4 3. Afspraken... 5 a. Indeling elftallen.... 5 b. Bepalen wedstrijdselectie.... 5 c. Overige zaken... 5 4. Randvoorwaarden...

Nadere informatie

TECHNISCHE COMMISSIE STIPHOUT VOORUIT (pupillen en junioren)

TECHNISCHE COMMISSIE STIPHOUT VOORUIT (pupillen en junioren) TECHNISCHE COMMISSIE STIPHOUT VOORUIT (pupillen en junioren) DOELSTELLING Kwaliteitsverbetering in de (jeugd)opleiding en doorstroming naar de senioren Balans vinden en bewaken tussen recreatief en prestatief

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV)

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Commissie Opleiding en Vorming weergegeven. 5.1 HOOFDTAAK De hoofdtaak van de Commissie Opleiding en Vorming

Nadere informatie

Technische seniorenbeleid MVC' (versie 2.0) 1

Technische seniorenbeleid MVC' (versie 2.0) 1 Technische seniorenbeleid MVC'19 2017-2022 (versie 2.0) 1 Inhoud Algemene uitgangspunten Visie in relatie tot ambitie Afspraken binnen alle categorieën Selectie MVC 19 Doelmannen selectie MVC 19 Derde

Nadere informatie

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams.

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams. Selectiebeleid VV Gilze 2015 2020. Het selectiebeleid moet een middel zijn om de doelstellingen, die zijn bepaald in het technisch beleidsplan VV Gilze, te bereiken. Door middel van dit schrijven willen

Nadere informatie

De volgende teams worden benoemd als selectieteam: A1 B1 - C1 D1 D2. Hierbij zullen de 2 e teams in elke leeftijdscategorie de schaduwteams vormen.

De volgende teams worden benoemd als selectieteam: A1 B1 - C1 D1 D2. Hierbij zullen de 2 e teams in elke leeftijdscategorie de schaduwteams vormen. Selectiebeleid Bij RKSV Mierlo-Hout wordt onderscheid gemaakt tussen prestatieteams en recreatieteams. Voor de prestatieteams worden spelers geselecteerd. Achter de prestatieteams worden recreatieteams

Nadere informatie

Technisch Voetbal Beleidsplan. Sportvereniging Duiveland

Technisch Voetbal Beleidsplan. Sportvereniging Duiveland Technisch Voetbal Beleidsplan Sportvereniging Duiveland Technische commissie S.V. Duiveland. Doel commissie De technische commissie is verantwoordelijk voor het technisch beleid van de vereniging voor

Nadere informatie

Sport Vereniging Langbroek

Sport Vereniging Langbroek Sport Vereniging Langbroek Beleidsplan 2011/2012 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2. Doelstelling... 3. Voorwaarden voor continuïteit... 4. Afspraken voetbaltechnisch beleid... 5. Fair Play beleid KNVB...

Nadere informatie

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen SENIOREN Inleiding In dit plan wordt de organisatie rondom het seniorenvoetbal van onze vereniging uitgewerkt, en is mede bedoeld om als leidraad voor zowel: bestuur, technische commissie, trainers, leiders,

Nadere informatie

Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013;

Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013; Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013; SELECTIEBELEID EN PROCEDURES T.B.V. DE JEUGDOPLEIDING UDI 19 BB; Om eenduidigheid te verkrijgen voor alle betrokkenen bij de Jeugdopleiding

Nadere informatie

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal 1 Inleiding Het bevorderen van het spelplezier van onze spelers, van jong tot oud, staat binnen UVV Voetbal voorop. Binnen de mogelijkheden van onze vereniging streven wij

Nadere informatie

Beleid Technische Commissie VV Gilze Het selecteren en Indelen:

Beleid Technische Commissie VV Gilze Het selecteren en Indelen: Beleid Technische Commissie VV Gilze Het beleid van de Technische Commissie is een middel zijn om de doelstellingen van VV Gilze, te behalen. Door middel van dit document willen wij ons beleid transparant

Nadere informatie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding Seizoen 2014-2015 KVV Quick '20 april 2014 versie 1.0 Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding. Deze beleidsafspraken worden waar nodig als actiepunten

Nadere informatie

Voetbalvisie D.O.S. Kampen

Voetbalvisie D.O.S. Kampen Voetbalvisie D.O.S. Kampen Algemeen: D.O.S. Kampen is een ambitieuze voetbalvereniging waar leden met veel plezier actief of passief bezig zijn met het voetbalspelletje. Deze voetbalvisie gaat over de

Nadere informatie

SC Lemele Voetbalbeleidsplan

SC Lemele Voetbalbeleidsplan SC Lemele Voetbalbeleidsplan 2010-2015 Versie 2010/2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen SC Lemele... 3 2.1 Beschrijving vereniging... 3 2.2 Doelstellingen technisch

Nadere informatie

Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden.

Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden. MEERJARENBELEID s.v.d.f.s. Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden. Het gaat om een periode van 5 jaren. Dit beleidsplan bevat de jaren 2010-2015. In het eerste seizoen

Nadere informatie

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd.

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. (onderdeel van het verenigingsbeleidsplan) Inhoud Inleiding... 1 Uitgangspunten bij selectie... 1 Selectiecriteria... 2 Organisatie van het selectiebeleid.... 2 Verticale

Nadere informatie

Technisch beleidsplan senioren

Technisch beleidsplan senioren Technisch beleidsplan senioren Versie 1.1 Inhoud 1. Uitgangspunten VC Trynwâlden 2. Doelstellingen 3. Organisatie TC 3.1 Samenstelling TC 4. Wedstrijden & Selecties 5. Overgang junioren naar senioren 1.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC) HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC) 5.1 STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Technische Commissie weergegeven. Zie bijlage 5.1 Zie bijlage 5.2 voor Taakomschrijving Hoofdbestuurslid Technische

Nadere informatie

Beleidsplan Senioren LRC Leerdam 2014-2018

Beleidsplan Senioren LRC Leerdam 2014-2018 Beleidsplan Senioren LRC Leerdam 2014-2018 LRC Leerdam december 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord en visie 1. Algemene doelstelling van het technisch beleid 1.1. Doelstelling selectie elftallen 1.2. Doelstelling

Nadere informatie

Beleidsplan Senioren. v.v. Sportclub Eefde

Beleidsplan Senioren. v.v. Sportclub Eefde Beleidsplan Senioren 2017 2020 Eefde, mei 2017 v.v. Sportclub Eefde Algemeen Het voetbaltechnisch beleidsplan van v.v. Sportclub Eefde bestaat uit onderdelen en elementen welke op het technisch gebied

Nadere informatie

INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 WO 16 DEC 2016

INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 WO 16 DEC 2016 WO 16 DEC 2016 INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 AGENDA Voorstellen Inleiding Doel Uitleg selecteren / indeling Selectiebeleid/-criteria Indelingscriteria (selectie /

Nadere informatie

Functie-omschrijvingen technische zaken

Functie-omschrijvingen technische zaken Functie-omschrijvingen technische zaken AFDELING SENIOREN Functie 1.5.1 Bestuurslid Technische zaken senioren - Is lid van het hoofdbestuur. - Geeft sturing aan de afdeling senioren mannen/vrouwen. - Fungeert

Nadere informatie

Zwart-Wit 63. Technisch Beleidsplan SAMEN STERKER

Zwart-Wit 63. Technisch Beleidsplan SAMEN STERKER Zwart-Wit 63 Technisch Beleidsplan 2015-2020 SAMEN STERKER februari 2016 bijgewerkt mei 2018 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Missie en Visie Hoofdstuk 3 Beschrijving Zwart-Wit 63 Hoofdstuk

Nadere informatie

INTERNE SCOUTING

INTERNE SCOUTING INTERNE SCOUTING 2017-2018 RKVV WILHELMINA (Versie 1, 09 april 2017) Beleidsplan TC Wilhelmina Page 1 Interne scouting Interne scouting richt zich met name op het bevorderen van de doorstroom van niet

Nadere informatie

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren)

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Nieuw Schoonebeek, 14 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. Ledenaantallen/elftalindeling

Nadere informatie

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28 Beleidsplan senioren r.k.v.v. H.S.C. 28 September 2009 Technisch beleidsplan r.k.v.v. H.S.C. 28 Pagina 1 Technisch beleid senioren INLEIDING De afgelopen jaren is verschillende keren een discussie gevoerd

Nadere informatie

SHH Herten ALGEMENE ZAKEN JEUGDBELEIDSPLAN. S H H J e u g d b e l e i d s p l a n

SHH Herten ALGEMENE ZAKEN JEUGDBELEIDSPLAN. S H H J e u g d b e l e i d s p l a n SHH Herten ALGEMENE ZAKEN JEUGDBELEIDSPLAN ALGEMENE ZAKEN JEUGDBELEIDSPLAN Inleiding SHH wil graag de jeugdopleiding op een hoger niveau brengen. Uit inventarisaties bleek dat er vooral behoefte is aan

Nadere informatie

Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo)

Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo) Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo) 1 Doelstelling selectiebeleid Het selectiebeleid maakt duidelijk hoe de jeugdteams bij Viod worden samengesteld. De doelen die we bij Viod

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 7 Selectiebeleid Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Uitgangspunten van het selectiebeleid... 2 3 Selectiecriteria...

Nadere informatie

Voetbalvereniging de Blokkers. Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal

Voetbalvereniging de Blokkers. Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal Voetbalvereniging de Blokkers Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal Inhoudsopgave Inleiding pag. 2 Missie pag. 3 Organisatie pag. 4 Beleidsdoelstellingen pag. 5 1. Inleiding Het meisjes- en damesvoetbal

Nadere informatie

Voetbaltechnische organisatie jeugdafdeling HVCH

Voetbaltechnische organisatie jeugdafdeling HVCH Voetbaltechnische jeugdafdeling wil de voetbaltechnische ontwikkeling zo goed als mogelijk ontwikkelen door een goede en structuur hiervoor in te richten. Deze structuur kenmerkt zich door de volgende

Nadere informatie

Rob van Grootel Selectieprocedure Jeugd Goedgekeurd door: Laatste revisie door: Revisie datum Revisie

Rob van Grootel Selectieprocedure Jeugd Goedgekeurd door: Laatste revisie door: Revisie datum Revisie Revisie geschiedenis Rev nr Datum Door Aanpassing in tekst B 05-09-2013 RN - Wouts Thema trainingen bij selectie JJ voor de D-elftallen. - Jaarlijks eigen bijdrage voor sponsorkleding. (pagina 4) - Team

Nadere informatie

Voetbal en Atletiekvereniging Pax - afdeling Jeugd

Voetbal en Atletiekvereniging Pax - afdeling Jeugd JEUGDBELEIDSPLAN 2012-2016 OKTOBER 2012 Het jeugdbestuur van V.en.A.V. Pax heeft in nauwe samenwerking met de Technische Commissie Jeugd (TCJ) van V.en.A.V. Pax een nieuw (technisch) jeugdbeleidsplan opgesteld

Nadere informatie

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als STRATEGIE 2012-2015 Missie (Wie zijn wij) Voor de vereniging en haar leden de positie van S.V.M.E. in de Eijsdense gemeenschap verankeren, waardoor de toekomst wordt gegarandeerd. S.V.M.E. is een vereniging

Nadere informatie

SDOB Jeugdopleiding. SDOB is een vooruitstrevende en toonaangevende voetbalopleiding voor de regio Waterland en omstreken.

SDOB Jeugdopleiding. SDOB is een vooruitstrevende en toonaangevende voetbalopleiding voor de regio Waterland en omstreken. Missie, Visie & Doelstellingen Missie SDOB is een vooruitstrevende en toonaangevende voetbalopleiding voor de regio Waterland en omstreken. SDOB is vooruitstrevend op het gebied van: Trainingsmethodes

Nadere informatie

Bijeenkomst Jeugdleiders en jeugdtrainers. Woensdag 13 december 2017

Bijeenkomst Jeugdleiders en jeugdtrainers. Woensdag 13 december 2017 Bijeenkomst Jeugdleiders en jeugdtrainers Woensdag 13 december AGENDA Opening welkom Visie Medisch beleid Missie RESPECT Rol leider / trainer; wanneer succesvol? Visie nieuwe Jeugdbestuur Visie Technische

Nadere informatie

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Inleiding Wie voor SV Zeeburg kiest voor plezier én ambitie; plezier omdat wij kiezen voor attractief handbal, snel, dynamisch,

Nadere informatie

Technisch Verenigings Plan

Technisch Verenigings Plan Technisch Verenigings Plan V.V. Foreholte november 2013 0 WOORD VOORAF Het hoofdbestuur dankt allen die hun bijdrage hebben gegeven aan de totstandkoming van dit document. MISSIE V.V. Foreholte is een

Nadere informatie

Technisch jeugdbeleidsplan. Voetbalvereniging; FC Meppel

Technisch jeugdbeleidsplan. Voetbalvereniging; FC Meppel CHRISTELIJKE SPORTVERENIGING FC MEPPEL OPGERICHT 24-2-1930 KONINKLIJK GOEDGEKEURD 20-7-1972 Clubhuis, sportpark Ezinge Telefoon 0522-255252 www.fcmeppel.nl, e-mail: fcmeppel@fcmeppel.nl Technisch jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S.

Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S. Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S. Bedoeling van de avond (donderdag 26 februari 2015) Het bespreken van de uitgangspunten van het nieuwe jeugdopleidingsplan van R.K.H.B.S. De rode lijn voor de

Nadere informatie

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team)

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team) 2. De structuur 2.1 Organisatie De organisatie van de jeugdopleiding als volgt opgebouwd. De organisatorische aspecten zijn de verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie. De jeugdcommissie valt onder het

Nadere informatie

Visie en beleidsplan Jeugdopleiding sv Juliana 31

Visie en beleidsplan Jeugdopleiding sv Juliana 31 Visie en beleidsplan 2017-2020 Jeugdopleiding sv Juliana 31 De jeugdopleiding neemt een belangrijke positie in binnen de vereniging. Er wordt veel waarde gehecht aan kwalitatief goede jeugdspelers die

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0)

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0) Contourennota Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief 20 april 2009 (versie 1.0) INHOUDSOPGAVE Blz. 1. INLEIDING 3. 2. TOEKOMST SENIOREN SVMM VOETBAL

Nadere informatie

Technisch beleidsplan jeugd VV Serooskerke

Technisch beleidsplan jeugd VV Serooskerke Technisch beleidsplan jeugd VV Serooskerke Dit deel beschrijft welke technische visie de jeugdcommissie heeft in de opleiding van jeugdspelers. Hierin wordt onder meer beschreven: Doelstelling Beleid Warming

Nadere informatie

Technisch beleidsplan voetbalvereniging Zuidland

Technisch beleidsplan voetbalvereniging Zuidland Voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk Technisch beleidsplan voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk opgericht 17 juni 1947 Presteren met Plezier 1 INDEX 1 Voorwoord 2 Visie 2.1. Organisatiestructuur

Nadere informatie

Technisch beleidsplan senioren MVV

Technisch beleidsplan senioren MVV Technisch beleidsplan senioren MVV 58 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding De leden van MVV 58 mogen van het bestuur verwachten dat men visie heeft voor de langere termijn. Derhalve heeft het bestuur reeds

Nadere informatie

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN RKSV VOLKEL. Door het algemeen bestuur geaccordeerd op 06-05-2013.

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN RKSV VOLKEL. Door het algemeen bestuur geaccordeerd op 06-05-2013. VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN RKSV VOLKEL Door het algemeen bestuur geaccordeerd op 06-05-2013. Dit voetbaltechnisch beleidsplan is samengesteld door de technische commissie (TC) van de rksv Volkel. Jaarlijks

Nadere informatie

Hoofdpunten Jeugdbeleid

Hoofdpunten Jeugdbeleid Hoofdpunten Jeugdbeleid 10-11-2015 Bestuur/Ben Schilder Context 1 Waarom? Onze jeugd = onze toekomst Voetbalteams (top én breedte) Kader (werving en behoud) (Toekomstige) sfeer, cultuur en identiteit van

Nadere informatie

Technische beleidsplan z.v.v. Blauw Wit 66

Technische beleidsplan z.v.v. Blauw Wit 66 Technische beleidsplan z.v.v. Blauw Wit 66 1 Inhoud 1 Algemene doelstelling 2 Doelstellingen senioren 2.1 Doelstelling selectie 2.2 Doelstellingen overige teams 3 Senioren beleidsplan 3.1 Senioren-selectie

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan ST Beilen/Fit Boys 2018

Technisch Beleidsplan ST Beilen/Fit Boys 2018 Technisch Beleidsplan ST Beilen/Fit Boys 2018 1 Inhoud Voorwoord 1. ST Beilen/FitBoys 3 2. Technische Commissie 4 3. Visie 5 4. Het indelingsbeleid 7 4.1 ST. Dames 4.2 ST Meisjes 4.3 Selectiecriteria en

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte)

Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte) Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte) Afdeling: jeugd bruheze April 2011 Versie 1.1 ORGANISATORISCHE DEEL 1. Inleiding 2. Verantwoordelijkheden 3. Hoofddoelstelling 4. Subdoelen

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan R.K.S.V. HBC 2011-2016 Afdeling Voetbal. Toekomstgericht

Jeugdbeleidsplan R.K.S.V. HBC 2011-2016 Afdeling Voetbal. Toekomstgericht Jeugdbeleidsplan R.K.S.V. HBC 2011-2016 Afdeling Voetbal Toekomstgericht 1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Missie en visie...3 2.1 Missie...3 2.2 Visie...4 3. Doelstelling...4 3.1 Algemeen...4 3.2 Concretisering

Nadere informatie

VOETBALBELEIDSPLAN V.V. WIELDRECHT INHOUDSOPGAVE:

VOETBALBELEIDSPLAN V.V. WIELDRECHT INHOUDSOPGAVE: VOETBALBELEIDSPLAN V.V. WIELDRECHT 2013 2018 INHOUDSOPGAVE: 1. Inleiding 2. Visie en doelstellingen 3. Organisatie, taken en verantwoordelijkheden 4. Speelwijze 5. Respect. Normen en waarden. 1 1. INLEIDING

Nadere informatie

Selectie beleidsplan

Selectie beleidsplan Selectie beleidsplan 2016-2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie... 3 2.1 Technische Commissie... 3 2.2 Trainingscoördinator(en)... 3 2.3 Lijncoördinatoren... 3 3. Beoordeling... 4 4. Selectie...

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 1 Introductie Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Voorwoord... 2 2 Inleiding... 2 3 Uitgangspunten en doelstellingen... 3 3.1

Nadere informatie

Technisch beleidsplan 2015 2020 (onderbouw) Mickey s, Champions League, F, E en D

Technisch beleidsplan 2015 2020 (onderbouw) Mickey s, Champions League, F, E en D Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Doelstelling Jeugdopleiding OSM 75... 4 2.1. Jeugdopleiding OSM 75... 5 2.2. Recreatief versus Prestatief... 5 3. Organigram... 7 4. De Technische Commissie ()... 7 4.1.

Nadere informatie

ALGEMEEN TECHNISCH BELEIDSPLAN

ALGEMEEN TECHNISCH BELEIDSPLAN ALGEMEEN TECHNISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 INHOUDSOPGAVE pagina 1. Inleiding 3 2. Onze club 3 3. Onze missie 4 4. Visie De Blesse (voetbaltechnisch) 4 5. Technisch Hart 5 6. Doelstelling technisch beleidsplan

Nadere informatie

PROCEDURE TEAM INDELINGEN

PROCEDURE TEAM INDELINGEN PROCEDURE TEAM INDELINGEN 1 Jeugdplan S.V. Hoofddorp/jfeb14 Doel: Duidelijkheid verschaffen m.b.t. de scheiding van recreatief en prestatief voetbal bij de jeugdafdeling, alsmede de wijze waarop elftallen

Nadere informatie

TECHNISCH BELEIDSPLAN

TECHNISCH BELEIDSPLAN TECHNISCH BELEIDSPLAN. Technisch beleidsplan Fc. Eindhoven av seizoen 2013-2014 tm seizoen 2018-2019 1 Woord vooraf Waarom een Technisch beleidsplan Het voetballandschap zal de komende jaren drastisch

Nadere informatie

Technisch Jeugdvoetbal Beleidsplan

Technisch Jeugdvoetbal Beleidsplan Technisch Jeugdvoetbal Beleidsplan INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 HOOFDSTUK 1 DOELSTELLINGEN 1.1 Doelstelling Technisch Jeugdvoetbal Beleidsplan 4 1.2 Doelstelling per leeftijdscategorie 4 HOOFDSTUK 2 KWALIFICATIES,

Nadere informatie

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE TECHNISCHE COMMISSIE 5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN Is lid van het hoofdbestuur; Is verantwoordelijk voor het totale voetbaltechnische beleid binnen

Nadere informatie

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Afkortingen- en begrippenlijst... 3 2 Doelstelling... 5 3 Algemeen beleid voor alle leeftijdsgroepen... 6 3.1 Positieve spelopvatting...

Nadere informatie

Voetbaltechnisch beleidsplan Ulftse Boys VOETBAL TECHNISCH BELEIDSPLAN Voetbalvereniging Ulftse Boys

Voetbaltechnisch beleidsplan Ulftse Boys VOETBAL TECHNISCH BELEIDSPLAN Voetbalvereniging Ulftse Boys VOETBAL TECHNISCH BELEIDSPLAN 01-00 Voetbalvereniging Ulftse Boys Vastgesteld in de Algemeen Bestuursvergadering van oktober 01 en in de Ledenvergadering van 15 juni 01 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord

Nadere informatie

Voetbaltechnisch beleidsplan. West Frisia

Voetbaltechnisch beleidsplan. West Frisia Voetbaltechnisch beleidsplan West Frisia 2013-2017 Samengesteld door: Werkgroep Voetbaltechnisch Beleid WF INHOUDSOPGAVE - Algemene beschrijving West Frisia - Missie, kernwaarden, doelen en voetbaltechnische

Nadere informatie

JEUGDPLAN VV DE ALBLAS

JEUGDPLAN VV DE ALBLAS JEUGDPLAN VV DE ALBLAS 2016-2020 versie 1.11 Inleiding Voor u ligt het nieuwe jeugdplan van vv de Alblas. Vanaf seizoen 2016/2017 zal er volgens dit plan gewerkt gaan worden. In dit plan worden het jeugdbeleid

Nadere informatie

Informatie avond trainers

Informatie avond trainers Informatie avond trainers Thema: opleidingen Trainers Sv Enter 6 maart 2012 sv Enter Opleidingen Trainers maart 2012 1 Agenda 6 maart 2012 Achtergrond en doel Uitleg beleid opleidingen trainers sv Enter

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan HDS

Technisch Beleidsplan HDS Technisch Beleidsplan HDS 2016-2019 Technisch Beleidsplan : versie 1.0 Datum opmaak : 22 september 2016 Opstellers : TC jeugd, TC senioren, trainer HDS 1 en sectiecoördinatoren 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Technisch beleidsplan v.v. G.D.C. versie Seizoen Technisch Beleidsplan GDC

Technisch beleidsplan v.v. G.D.C. versie Seizoen Technisch Beleidsplan GDC Technisch Beleidsplan GDC 1 Inhoudsopgave. Technisch beleidsplan v.v. G.D.C. versie 2014-2017 1. Voorwoord Pag. 2 2. Technische commissie Pag. 3 2.1 Uitgangspunten TC Pag. 4 2.2 Organisatiestructuur TC

Nadere informatie

Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden

Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden 1 Inleiding MHCW streeft ernaar om de teamindelingen van de jeugd transparant en objectief te laten verlopen. U vindt hier een korte samenvatting uit het Jeugdopleidingsprogramma

Nadere informatie

Selectiebeleid en -procedures

Selectiebeleid en -procedures 23 Dit rapport heeft 12 pagina s Selectiebeleid v1.01 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Algemeen 2 3 Voorbereiding selectieperiode 4 4 Selectieperiode 7 5 Evaluatie selectieperiode 8 6 Inventarisatie huidige

Nadere informatie

Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018

Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018 Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018 1 Inhoudsopgave Inhoud Voorwoord... 3 Missie... 4 Visie... 4 Doelstellingen jeugdplan... 6 Doel 1: Betere spelers/speelsters... 6 Resultaten... 6 Inspanningen...

Nadere informatie

2. TALENTONTWIKKELING BIJ DTS EDE

2. TALENTONTWIKKELING BIJ DTS EDE 2. TALENTONTWIKKELING BIJ DTS EDE 2.1 ONZE VISIE OP VOETBALLEN Speelwijze In het opleiden van onze jeugdspelers houden we rekening met de speelwijze van DTS Ede 1 (ons DTS- DNA ). Over het algemeen kenmerkt

Nadere informatie

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd 1. Inleiding Het bestuur van de Hockeyclub Nuenen heeft haar beleid samengevat in Het Nuenen Concept. Een beschrijving van Het Nuenen Concept is

Nadere informatie

Ouderavond VV Gorecht. Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen.

Ouderavond VV Gorecht. Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen. Ouderavond VV Gorecht Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen. Programma Opening Doel van de ouderavond Kernwaarden VV Gorecht Wat zijn de kenmerken van E-pupillen?

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014 Opgesteld: Versie nr. 12 STRATEGISCH BELEIDSPLAN UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014 STRATEGISCH PLAN UDI 19 Beter Bed INHOUDSOPGAVE: - INLEIDING - MISSIE - VISIE - DOELSTELLINGEN - TIJDSPAD / ACTIES

Nadere informatie

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter.

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter. Bestuur VV SWEEL Voorzitter Wedstrijd Secretariaat Secretaris Financiën Faciliteiten Beheerder Commercieel Technische coördinator Senioren Voetbalzaken Jeugd Technisch coördinator Jeugd Missie Visie Wedstrijd

Nadere informatie

Standpunten inzake intern beleid: indeling ploegen, doorstroming jeugdspelers

Standpunten inzake intern beleid: indeling ploegen, doorstroming jeugdspelers 1. Indeling Gebeurt op basis van: kalenderleeftijd. biologische leeftijd (gestalte, vaardigheden, enz.). evaluatie van de speler, progressiemarge, beleving voetbalingesteldheid Indeling van ploegen Aantal

Nadere informatie

Opleidingsdivisie AFC 34. Een goede ontwikkeling begint bij jezelf.

Opleidingsdivisie AFC 34. Een goede ontwikkeling begint bij jezelf. Opleidingsdivisie AFC 34 Een goede ontwikkeling begint bij jezelf. Missie Binnen AFC 34 staat de voetballer centraal De missie is een afgeleide van de missie van de club dat zegt dat wij op alle gebieden

Nadere informatie

Een belangrijk motto binnen de hockeyclub, om het Jeugdplan goed uit te voeren, is dan ook; Vrijwillig, maar niet vrijblijvend!

Een belangrijk motto binnen de hockeyclub, om het Jeugdplan goed uit te voeren, is dan ook; Vrijwillig, maar niet vrijblijvend! JEUGDPLAN MHCH Algemeen: De belangrijkste redenen waarom MHC Heesch enige tijd geleden heeft besloten om het beleid van het Jeugdplan toe te passen binnen de hockeyclub zijn; Er is een sterke groei bij

Nadere informatie

Jeugdopleidingsplan. cnsjlnn

Jeugdopleidingsplan. cnsjlnn Jeugdopleidingsplan v.v. cnsjlnn Kagia versie: 8.0 september 2015 Voorwoord Voor u ligt het vernieuwde Jeugdopleidingsplan (JOP) van v.v. Kagia. Het Jeugdopleidingsplan is een handvat en een richtlijn

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan

Technisch Beleidsplan Technisch Beleidsplan 2012-2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Prestatiegericht voetbal 4 2.1 Doelstelling 4 2.2 Selectiecriteria 4 2.3 Trainingsopkomst 4 2.4 Ontwikkeling en doorstroming 4 2.5 Elftal onder

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Neptunus-Schiebroek Rotterdam

Jeugdbeleidsplan Neptunus-Schiebroek Rotterdam JEUGDBELEIDSPLAN NEPTUNUS-SCHIEBROEK ROTTERDAM 2016-2021 1 Page 23 oktober 2015 INHOUD 1. INLEIDING... PAGE 3 2. MISSIE EN VISIE. PAGE 4 2.1 MISSIE PAGE 4 2.2 VISIE PAGE 4 3. ALGEMEEN. PAGE 5 4. CONCRETISERING

Nadere informatie

Ouderavond Middenbouw Sportclub Excelsior. 2 oktober 2018

Ouderavond Middenbouw Sportclub Excelsior. 2 oktober 2018 Ouderavond Middenbouw Sportclub Excelsior 2 oktober 2018 Welkom Presentatie Technisch beleidsplan 2018-2025 Kort vragenrondje Korte pauze Presentatie Excelsior 4All Vragenrondje Afronding Stichting Woudestein

Nadere informatie

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd Versie 4 6 juni 2011 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLINGEN JEUGDBELEID... 3 3. TOELICHTING TEAMINDELINGEN... 3 3.1 Team indeling Jongste

Nadere informatie

Seizoen Samenstelling ABCD breedte- en selectieteams

Seizoen Samenstelling ABCD breedte- en selectieteams Seizoen 2019-2020 Samenstelling ABCD breedte- en selectieteams Hoe gaan we dat doen? De technische staf en de ABCD-commissie informeren alle ouders van de ABCD jeugd graag over de manier waarop we de teams

Nadere informatie

Selectiebeleid en -procedures

Selectiebeleid en -procedures Selectiebeleid en -procedures Oranje Wit is een professioneel georganiseerde vereniging die alle leden de gelegenheid geeft om op haar/zijn niveau korfbal te spelen. Ckv Oranje Wit Dordrecht Januari 2012

Nadere informatie

Protocol Interne Scouting

Protocol Interne Scouting Protocol Interne Scouting 1. DOEL 1.1 Het doel is om uiteindelijk iedere speler op het juiste niveau en met plezier te laten spelen en trainen binnen de v.v. Hekelingen 1.2 Het scouten binnen de vereniging

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017

JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017 JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Missie, visie en doelstellingen 4 2.1 Missie 5 2.2 Visie 5 2.3 Doelstellingen 6 3.0 De jeugdteams algemeen 6 3.1 Selectieteams, schaduwteams

Nadere informatie

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld Beleidsplan 2016 2019 Versie 2.0 17 november 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal... 4 2.1 Doelstellingen...

Nadere informatie