Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus AN Uden T.: W: wwwfcuden.nl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Introductie Inleiding Afkortingen- en begrippenlijst Doelstelling Algemeen beleid voor alle leeftijdsgroepen Positieve spelopvatting Een vaste speelwijze als rode draad Meerdere en/of vaste posities in een wedstrijd/training Aantal trainingen Aanvoerder Meespelen en/of trainen van spelers naast eigen team Onderling lenen van spelers Lenen van spelers binnen jeugdteams Lenen van jeugdspelers door seniorenteams Spelersbeoordelingen Verzorging Verwachtingen van ouders/begeleiders Selectiebeleid, teamindeling Selectiecriteria Indeling selectieteams Indeling recreatieteams Indeling keepers Indelingsproces Doorstroming Standaard doorstroming: A-junioren Standaard doorstroming: B- en C-junioren Standaard doorstroming: D- en E-pupillen Standaarddoorstroming: F-pupillen Incidentele doorstroming tijdens het lopende seizoen Besluitvorming B- t/m D-jeugd (en in extreme gevallen E-jeugd) Besluitvorming A-jeugd Wedstrijdvoorbereiding bij FC Uden A t/m D Wedstrijdbespreking Warming up Opstelling en wisselbeleid Wedstrijdvoorbereiding bij FC Uden E t/m F Wedstrijdbespreking Warming up Opstelling en wisselbeleid

3 1 Introductie 1.1 Inleiding Voor u ligt het Jeugd Technisch Beleidsplan van de jeugdafdeling van FC Uden uit Uden. In dit document staat beschreven wat de doelstellingen zijn van de club voor de jeugdafdeling en wat er verwacht wordt van trainers, leiders, spelers maar ook van ouders/verzorgers. Ook staat hierin beschreven hoe er getraind moet worden per leeftijdsgroep; wat er nu juist wel en ook wat er nu juist niet gecoacht moet worden. Alles is erop gericht om de doelstellingen voor de jeugdafdeling te behalen. Dit beleidsplan is bedoeld om richting te geven aan leiders en trainers en daarnaast om aan ouders/verzorgers duidelijk te maken waar FC Uden voor staat en waarvoor zij kiest met betrekking tot de jeugd. Wij hopen het gevoel over te dragen dat de vereniging een positieve bijdrage levert aan de (technische) ontwikkeling van hun kind. Het prestatieve beleid van FC Uden is er op gericht om de doorstroming naar het eerste en tweede seniorenteam met zoveel mogelijk eigen jeugdspelers te realiseren. Daarnaast willen we zorgen dat alle jeugdspelers op hun eigen niveau aan uitdagingen kunnen werken. Dit technische beleid is erop gericht dat iedereen met plezier bij FC Uden voetbalt en voor langere tijd blijft voetballen. FC Uden wil zoveel als mogelijk gelijkwaardige spelers bij elkaar in één team brengen waardoor de kans wordt vergroot op plezier door een sportief realistische uitdaging. De organisatie moet zo zijn dat de doorstroming van spelers (van pupil naar junior, als junior binnen de jeugd en van jeugd naar de senioren) goed verloopt, waarin een rode draad moet zorgen voor een goede doorstroming. Deze rode draad is nu juist wat we met dit beleid willen bewerkstelligen en daarmee vast staat voor de komende jaren! Uiteraard is het streven om zoveel mogelijk te handelen volgens de processen en richtlijnen beschreven in dit beleidsplan. Echter de Technische Jeugd Commissie houdt het recht om in speciale gevallen af te wijken van beschreven richtlijnen ten voordele van FC Uden en/of individuele spelers. Veel voetbal(lees)plezier, Technische Jeugd Commissie van FC Uden, Juni Afkortingen- en begrippenlijst HO JTC-er Recreatief team Hoofd Opleidingen Voorzitter van de Technische Jeugd Commissie, verantwoordelijk voor de opleiding binnen FC Uden Jeugd Technisch Coördinator Technisch Coördinator van een leeftijdsgroep binnen de jeugd. Hij/zij is verantwoordelijk voor de begeleiding van trainers/leiders binnen de leeftijdsgroep en vormt een aanspreek punt voor de ouders Teams waarbij de focus in de eerste plaats op recreatie ligt en op de tweede plaats op prestatie. Dit zijn over het algemeen het 3 e team per leeftijdsgroep (binnen de leeftijdsgroep A t/m D) en lager (bijv. team C3, C4, ) 3

4 Selectieteam Schaduwteam Teams waarbij de focus in de eerste plaats op prestatie ligt en op de tweede plaats op recreatie. Zijn over het algemeen het 1 e en 2 e team per leeftijdsgroep (bijv. team C1 en C2). Hierbij bestaat het 2 e team vaak uit 1 e jaars jeugdspelers in de leeftijdsgroep en het 1 e team uit spelers die voor het 2 e jaar in de leeftijdsgroep spelen (of combinatie van 1 e en 2 e jaars spelers). Een 2 e selectieteam per leeftijdsgroep binnen de E en F pupillen als opleiding voor een selectieteam binnen de D-groep aangezien één E of F selectieteam geen volledig team kan vormen op een groot veld (bijv. E2 is schaduw team van E1 met als doel dat E1 en E2 samen volgend jaar één D2 team zou kunnen vormen) Technische Jeugd Commissie Commissie bestaande uit HO en ondersteunende personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het Jeugd Technisch Beleidsplan voor de gehele jeugd van FC Uden 4

5 2 Doelstelling FC Uden heeft als doel dat de jeugd op een plezierige en succesvolle manier de voetbalsport kan beoefenen, waarbij de vereniging zorgt voor de opleiding. Elke speler speelt in principe zo hoog mogelijk om zich optimaal te kunnen ontplooien. Om aan de prestatieve doelen van de vereniging vorm te geven wordt een aantal jeugdteams als selectieteams aangemerkt waarbij er grotere focus ligt op het resultaat van het team. De overige teams als recreatieteams worden gezien waar het resultaat minder van belang is. Selectieteams zijn op de eerste plaats altijd de 1 e teams in iedere leeftijdsgroep. Daarnaast is het streven om van de tweede teams ook selectieteams te maken bestaande uit 1e jaars jeugdspelers in de leeftijdsgroep die aansluiten bij het 1 e team. FC Uden gaat daar niet star mee om, omdat we in een leeftijdsgroep nu eenmaal afhankelijk zijn van het aantal spelers. Als er te weinig spelers zijn om twee selectieteams te selecteren, dan zal het beperkt blijven tot één team. Twee selectieteams per leeftijdsgroep is een minimum om voor een goede doorstroming binnen de jeugdopleiding te zorgen. De algemene doelstellingen van FC Uden zijn als volgt geformuleerd: FC Uden heeft binnen de jeugd tot doel: 1. Het niveau van een jeugdspeler op technisch, tactisch, fysiek en mentaal gebied te verbeteren, zodat in de toekomst de recreatieve spelers een aanwinst zijn voor de recreatieve elftallen bij de senioren en de selectiespelers een aanwinst zijn voor de seniorenselectie van FC Uden. 2. Dat alle jeugdselectieteams in een zo hoog mogelijke klasse, zoals realistisch mogelijk is, te laten spelen. Concrete doelen zijn: a. A1 en B1: vanaf het seizoen op 2 e klasse niveau te spelen b. C1, D1, E1 en F1: te allen tijde minimaal 1 e klasse niveau te spelen 3. Dat de voetbalopleiding is gericht op een optimale voetbalbeleving, waarbij plezier hoog in het vaandel staat. 4. Om zo veel mogelijk gebruik te maken van eigen opgeleide trainers en Jeugd Technisch Coördinatoren 5

6 3 Algemeen beleid voor alle leeftijdsgroepen 3.1 Positieve spelopvatting Zowel bij recreatief voetbal als prestatief voetbal hoort plezier. Hierbij wordt een vertaalslag gemaakt naar het resultaat. Bij F-pupillen wordt dit spelenderwijs gedaan tot en met de A1 dat serieus moet aanhaken bij het eerste seniorenelftal van FC Uden. Met positieve spelopvatting wordt in dit verband bedoeld dat we in de jeugdopleiding uitgaan van aanvallend voetbal. Bij balverlies moet de eerste gedachte zijn om de bal te heroveren en niet het voorkomen van tegendoelpunten. Als gevolg is het op zoek gaan naar doelpunten dichtbij. Een jeugdspeler moet ook vrij zijn om zich te ontwikkelen, zowel individueel als in teamverband. Individuele acties worden aangemoedigd, waarbij een jeugdspeler moet leren om op het juiste moment oog te hebben voor zijn medespeler. Als een actie mislukt, zal dit door de leiding positief worden beantwoord en de aandacht verlegd worden naar het vervolg in plaats van te blijven hangen in hetgeen gebeurd is. 3.2 Een vaste speelwijze als rode draad Binnen FC Uden geldt de basis speelwijze: Dit betekent dat er op een groot veld met 4 verdedigers, 3 middenvelders en 3 aanvallers wordt gespeeld. Deze speelwijze sluit aan bij het aanvallend voetbal dat FC Uden wil spelen. Deze basis speelwijze en basisformatie is geen wet binnen FC Uden: het is dus niet zo dat elke wedstrijd verplicht op dezelfde manier gevoetbald moet worden. De speelwijze vormt wel de richtlijn waarop de opleiding binnen FC Uden op gericht is en dus terugkomt tijdens de trainingen en wedstrijden. Wanneer dit enkele seizoenen wordt volgehouden, zullen zowel spelers als trainers steeds beter bekend worden met deze FC Uden speelwijze. Daarnaast zorgt een vast speelwijze als rode draad door de opleiding ervoor dat spelers beter op elkaar ingespeeld raken en de doorstroming van spelers naar een ander team makkelijker wordt gemaakt. 3.3 Meerdere en/of vaste posities in een wedstrijd/training Van spelers wordt verwacht dat zij leren om op meerdere posities te spelen. Hierin wordt in de verschillende leeftijdsgroepen de volgende invulling gegeven: F- en E-pupillen kunnen een favoriete positie hebben, maar moeten alle facetten van aanvallen en verdedigen leren. Hierbij wordt een verhouding 3:1 toegepast dat inhoudt dat aanvallers gemiddeld drie wedstrijden als aanvaller spelen en één wedstrijd als verdediger. Dit geldt uiteraard ook voor verdedigers. De benamingen bij pupillen van aanvaller en verdediger zijn vooral op papier zichtbaar. Door het kleine veld en de vrijheid van acties maken, zal een verdediger vaak net zo veel acties kunnen maken als een aanvaller. Het kan zelfs meer zijn, doordat hij eerder en makkelijker aan de bal komt. Voor D-pupillen geldt de verhouding van 3:1 op een groot veld ook. Naast het feit dat de positiewisselingen in wedstijden tot uiting komen, is het van belang dat dit ook tijdens de trainingen doorgevoerd wordt. Vanaf de C-junioren kan er naar een vaste positie worden toegewerkt. Dit houdt in dat vanaf de C-jeugd spelers vaster in een linie/positie komen te staan en daar de taken en verantwoordelijkheden van die positie moeten leren. Echter in deze leeftijdsgroep is het nog steeds goed om spelers af en toe op andere posities te proberen. De A- en B-junioren werken met vaste posities. In deze categorie zullen de spelers de taken en verantwoordelijkheden van de positie verder moeten leren kennen en benodigde vaardigheden ontwikkelen. 6

7 3.4 Aantal trainingen Het aantal trainingen voor selectie- en schaduwteams is: A-, B- en C-junioren: 2 maal per week 1,5 uur (incl. warming-up) D- en E-pupillen: 2 maal per week 1,25 uur (incl. warming-up) F-pupillen (2e jaars): 2 maal per week 1,25 uur F-pupillen (1e jaars): 1 of 2 maal per week 1,25 uur Mini F-pupillen: 1 keer per week 1,25 uur en 1 keer in 2 weken Champions League wedstrijden 3.5 Aanvoerder Bij de D-, E- en F-pupillen (met uitzondering van het D-selectie team met 2 e jaars D-spelers (bijv. D1 team)) zal veelal met een wisselende aanvoerder worden gespeeld. Vanaf de C-junioren wordt door de leider/trainer een vaste aanvoerder gekozen. Hierbij wordt geprobeerd hem een duidelijke, maar vooral positieve rol te laten spelen naar het team toe. Er kan ook voor worden gekozen om het team zelf een top 3 te laten kiezen van aanvoerders. 3.6 Meespelen en/of trainen van spelers naast eigen team Een speler mag altijd, in overleg met alle betrokkenen (desbetreffende trainer/leiders en JTC-ers), met teams in een hogere leeftijdsgroep meetrainen of -spelen (bijv. D1 C1). Een speler mag ook in overleg binnen zijn leeftijdsgroep met een hoger team meetrainen/meespelen (bijv. B2 B1). We zijn terughoudend met het laten meespelen of -trainen van een speler in een lager gelegen team. Dit wordt alleen toegestaan met een goede reden (bijv. E1 E3). Een speler met een team in een lager gelegen leeftijdsgroep mee laten trainen of spelen is zeker niet gewenst. Dit zal alleen in hele hoge uitzondering plaatsvinden (bijv. C2 D1). De beslissing over het structureel, dus niet incidenteel, laten meespelen of trainen van een speler bij een ander team zal altijd door de Technische Jeugd Commissie in samenspraak met de JTC-er worden genomen. 7

8 3.7 Onderling lenen van spelers FC Uden zal bij de indeling van de teams zoveel mogelijk proberen de aantallen spelers per team zodanig te laten zijn dat er geen bezettingsproblemen zullen optreden bij afwezigheid van één of twee spelers. Toch kan het voorkomen dat een team incidenteel over te weinig spelers beschikt. Onderling lenen van spelers is dan de meest voor de hand liggende oplossing. Om te zorgen voor goede samenwerking tussen de teams worden de regels hiervoor uitgelegd Lenen van spelers binnen jeugdteams Voor het lenen van spelers binnen de A- t/m F-jeugd de gelden de volgende regels 1. De jeugdtrainer/-leider van het team met te weinig spelers (lenende jeugdtrainer/-leider) neemt altijd contact op met de jeugdtrainer/-leider van het team waarvan hij een speler zou willen lenen (uitlenende jeugdtrainer/-leider). Dit geldt ook in het geval waarin dat laatste team geen wedstrijd heeft! De uitlenende jeugdtrainer/-leider geeft enkele namen van spelers en eventueel telefoonnummers door aan de lenende jeugdtrainer/-leider of biedt aan om zelf een speler voor hem te zoeken. 2. De lenende jeugdtrainer/-leider zorgt dat hij de KNVB-spelerspas van de lenende speler bemachtigd en legt deze na de wedstrijd terug op zijn originele plek (deze stap geldt alleen voor A- t/m D-jeugd, vanaf E-jeugd hebben spelers nog geen spelerspas) 3. Jeugdtrainers en -leiders zijn verplicht om in alle redelijkheid aan het uitlenen van spelers hun medewerking te verlenen. 4. Mochten er problemen in dit traject optreden, dan zal de lenende jeugdtrainer/-leider contact opnemen met de JTC-er van de betreffende leeftijdsgroep. Voor het lenen van een Mini-F speler door een F-team geldt hetzelfde bovenstaande proces, echter moet er contact worden opgenomen met de JTC-Mini F i.p.v. jeugdtrainer/-leider. Deze JTC-er geeft dan enkele namen van spelers en eventueel telefoonnummers door aan de lenende jeugdtrainer/-leider of biedt aan om zelf een speler voor hem te zoeken. Aangezien, zoals later in dit beleidsplan staat vermeld, geldt vanaf de C- t/m de F-jeugd dat het wedstrijdresultaat van ondergeschikt belang is t.o.v. het spelersbelang. Hierdoor zal niet altijd dezelfde en beste speler worden gekozen om in te vallen bij een ander team, maar zal juist de balans worden gezocht tussen alle spelertjes zodat zij zich ook verder kunnen door ontwikkelen op een hoger niveau. Daarnaast betekent dit, in lijn met inhoud van paragraaf 3.6, dat niet een speler van een hoger team wordt gevraagd (ook al mocht deze vrij zijn) maar van een lager team. 8

9 3.7.2 Lenen van jeugdspelers door seniorenteams Voor het lenen van jeugdspelers door seniorenteams gelden de volgende uitgangspunten: - A1-spelers: Ondersteuning FC Uden 1 en FC Uden 2 - A2 spelers: Ondersteuning FC Uden 3 - Jeugdspelers worden niet uitgeleend aan overige lagere seniorenteams In geval van maar één A-team, moet de A-trainer inschatten welke speler bij de senioren het beste tot z'n recht komt: in het 1 e en/of 2 e elftal of het 3 e elftal. Indien seniorenteams jeugdspelers wil lenen wordt dit uitgevoerd via het volgende proces: 1. In geval de seniorenselectie van FC Uden 1 en 2 op zondag uit minder dan 28 beschikbare spelers bestaat worden spelers uit FC Uden A1 op de betreffende zondag toegevoegd aan FC Uden 1 en/of FC Uden In dit geval dient de hoofdtrainer van FC Uden 1 voor het weekend bij de A1-trainer een verzoek in om op zondag maximaal 2 A1-spelers toe te voegen aan de selectie van FC Uden 1 of 2. Bij te kort aan spelers bij FC Uden 3, dient de hoofdtrainer van FC Uden 3 voor het weekend bij de A1 of A2-trainer een verzoek in om op zondag maximaal 2 spelers toe te voegen aan de selectie van FC Uden 3 (in toekomst). 3. De A-trainers gaan voor de bepaling van de spelers in overleg met de hoofdtrainer senioren FC Uden 1, 2 en/of 3 4. De A-trainers beslissen welke 2 spelers die zondag meegaan met FC Uden 1 en/of FC Uden 2 en/of FC Uden 3 5. Dit proces wordt te allen tijde gevolgd bij het lenen van jeugdspelers, dus ook als er A-teams vrij zijn. Dit is het geval omdat er redenen kunnen zijn dat spelers wel/niet mee kunnen of mogen spelen. In geen enkel geval mogen spelers rechtstreeks worden benaderd zonder de A-trainer eerst te contacteren. 3.8 Spelersbeoordelingen Gedurende het jaar worden spelers door jeugdleiders en trainers periodiek op de volgende 5 bouwstenen: 1. Aanvallen 2. Verdedigen 3. Omschakelen (Aanvallen Verdedigen) 4. Omschakelen (Verdedigen Aanvallen) 5. Persoonlijkheid (Mentaliteit, Fysieke kracht) Hierbij wordt gebruik gemaakt van beoordelingsformulieren die worden vastgelegd in een database binnen het spelervolgsysteem Talento. Hierdoor wordt de ontwikkeling van de individuele speler binnen het seizoen duidelijk en kan aan het eind van het seizoen de relatieve sterkte ten opzichte van de andere spelers worden bepaald. Concreet betekent dit dat op 2 momenten in het jaar door alle trainers per team een evaluatieformulier per speler ingevuld moeten worden binnen Talento: 1. Tussentijdse beoordeling (net voor winterstop) 2. Definitieve beoordeling (voor 1 april) Na beide beoordelingsmomenten vindt kort daarna een teamevaluatie plaats tussen de trainers/leiders, Technische Jeugd Commissie en JTC-er. 9

10 3.9 Verzorging FC Uden heeft een verzorger die ook beschikbaar is voor jeugdspelers. Bij het ontstaan van blessures kan de trainer van het elftal contact zoeken met de verzorger en een afspraak inplannen. Het is niet de bedoeling dat spelers zelf bij pijn bij de verzorger binnen lopen. De communicatie met verzorger loopt altijd via de jeugdtrainer, of leider Verwachtingen van ouders/begeleiders Van de ouders wordt verwacht dat zij handelen in lijn met dit beleidsplan. Als gevolg wordt er van de ouders het volgende verwacht: Belangstelling tonen Belangstelling tonen staat op de eerste plaats en het aanmoedigen van zoon/dochter en de rest van het team wordt zeer op prijs gesteld. Naleving van de FC Uden gedragsregels Zowel bij aanwezigheid op het sportpark van FC Uden als bij andere clubs die bezocht worden in geval van uitwedstrijden, wordt van ouders verwacht dat zij de volgende FC Uden gedragsregels naleven: 1. Zijn we sportief met elkaar en tegen elkaar, zowel op het speelveld als eromheen. 2. Zijn we een voorbeeld voor anderen. 3. Vertonen we géén ongewenst gedrag zoals, schelden, pesten, roddelen, discriminatie en ander agressief gedrag. 4. Is iedereen uniek en laten we ieder in zijn waarde. 5. Weten we dat een gesprek helpt en geweld niets oplost. 6. Helpen we elkaar waar dat nodig is. 7. Behandelen we elkaar, scheidsrechters en bezoekers met respect. 8. Blijven we van de spullen van een ander af, ruimen we onze materialen op en houden het clubgebouw en velden schoon. 9. Gaan we verstandig om met alcohol en bezitten of gebruiken we geen drugs of wapens. 10. Zetten we ons, waar nodig, actief in voor de club. Coaching overlaten aan jeugdleiders/-trainers De coaching is in principe de taak van de jeugdleiders en trainers. Dit betekent dat tijdens de wedstrijd van de ouders wordt verwacht dat ze de leiding overlaten aan de jeugdleiders. Ten aanzien van de coaching na de wedstrijd dienen ouders positief te reageren op de wedstrijd en op de rol van het kind, de medespelers, tegenstanders, jeugdleiders en de scheidsrechters. Om duidelijkheid te creëren m.b.t. het coachen voor, tijdens en na de wedstrijd bij zowel ouders (welk gedrag wordt van ouders verwacht) en bij spelers (naar wie moet ik luisteren als er gecoacht wordt) is het belangrijk dat de jeugdleiders met de spelers en hun ouders aan het begin van het seizoen duidelijke afspraken hierover maken. Daarnaast is het uiteraard prima om, waar nodig, tijdens het seizoen deze boodschap te herhalen. 10

11 4 Selectiebeleid, teamindeling 4.1 Selectiecriteria Afhankelijk van de aanleg, ambitie, motivatie en voetbaltechnische vaardigheden van jeugdspelers worden zij binnen FC Uden ingedeeld in zogenaamde selectie-, schaduwteams en recreatieteams. Er wordt gestreefd om de voorlopige teamindeling uiterlijk in de tweede week van de maand juni bekend te maken. We spreken dan wel over een voorlopige teamindeling omdat de definitieve indeling voor de start van het seizoen mogelijk nog kan veranderen (door nieuwe aan- of afmeldingen). De voorlopige teamindeling wordt bepaald aan de hand van observaties van de Jeugd Technische Commissie, JTC-ers en daarnaast door de evaluatieformulieren binnen Talento die het afgelopen seizoen zijn opgesteld door de huidige coaches en trainers. In de maand maart/april/mei kunnen er een paar wedstrijdjes en/of toernooitjes georganiseerd worden voor de jeugdspelers. Dit geeft de Technische Jeugd Commissie de kans om de jeugd in hun nieuwe leeftijdsgroep te beoordelen. 4.2 Indeling selectieteams Zowel bij de A-B-C-junioren en de D-E-F-pupillen is in principe het 1 e team een selectie team (voor met name 2 e jaars jeugdspelers). Daarnaast wordt geprobeerd om ook het 2 e team (binnen de A-B-C-D leeftijdscategorie) een selectie team te maken (met name met 1 e jaars jeugdspelers). Spelers zullen hiervoor geselecteerd worden. In de afweging om een speler wel of niet te selecteren voor deze teams spelen de volgende criteria een rol: Voetbalvaardigheden Balvaardigheid, inzicht, instelling en de wil en het vermogen om te presteren spelen een belangrijke rol bij de keuze voor een speler. Plaats en positie Indien een speler specifieke kwaliteiten voor een specifieke positie in het elftal heeft, kan dit een rol spelen bij de selectie voor die positie (Deze criteria geldt in mindere mate voor de D-, E- en F- pupillen) Capaciteit aan spelers Het totaal aantal spelers voor een bepaalde leeftijdsgroep. Leeftijdsopbouw De leeftijdsopbouw binnen de totale groep spelers van een leeftijdsgroep. Dit kan zelfs betekenen dat van een selectieteam wordt afgezien met het oog op de toekomst (dit is echter alleen bij uitzondering). De Technische Jeugd Commissie, JTC-ers, de jeugdtrainers en de jeugdleiders (van het afgelopen en komend seizoen) komen gezamenlijk tot een selectie van spelers voor de verschillende te vormen elftallen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de spelersbeoordelingsformulieren in het Talento systeem zoals omschreven is in sectie 3.9 Spelersbeoordelingen. 4.3 Indeling recreatieteams Om de indeling te kunnen maken voor de lagere A-B-C junioren en D-pupillen wordt er ook geselecteerd echter de spelregels zijn hier anders dan voor de selectieteams. Hierbij wordt wel naar de kwaliteiten van de spelers gekeken (d.m.v. beoordelingsformulieren binnen Talento), maar die zullen niet altijd de doorslag geven. 11

12 Voor deze groepen geldt dat de indeling onder meer op grond van de volgende criteria tot stand kan komen: Teamindeling vorig/lopende seizoen Sociale omgeving zoveel mogelijk intact houden of het juist uit elkaar halen van slecht functionerend teams Geboortejaar Duur lidmaatschap Voorkeur om nieuwe spelers makkelijk laten beginnen Niveau van de voetbalvaardigheden en plaats in het team/elftal Dit telt wel mee, maar is niet doorslaggevend Psychische en lichamelijke eigenschappen Indien de psychische en lichamelijke eigenschappen het toelaten, kan een speler vervroegd in een hogere leeftijdsgroep worden geplaatst. De Jeugd Technische Commissie, JTC-ers, de jeugdtrainers en de jeugdleiders van het afgelopen seizoen komen gezamenlijk tot een selectie van spelers voor de verschillende te vormen elftallen, waarbij er o.a. ook gebruik gemaakt wordt van de beoordelingsformulieren binnen het Talento systeem Wel kan het zijn dat we voor de E- en F-groepen in een 2e of 3 e team een soort kweekvijver van talentvolle eerstejaars spelers samenvoegen, om met name het jaar erna deze spelers zoveel mogelijk naar de E1 of F1 groep te kunnen doorzetten. 4.4 Indeling keepers De keepers worden ingedeeld door de JTC K - A/D en JTC K E/F op voorspraak van de keeperstrainers van FC Uden. Het kan voorkomen dat een jeugdkeeper in een niet leeftijdsgerelateerd elftal uitkomt. Een JTC K-er kan besluiten dat een jeugdkeeper in een niet leeftijdsgerelateerd elftal uitkomt als dit in zijn/haar belang alsmede dat van FC Uden is om op een hoger (of eventueel lager) niveau actief te zijn bijv. wanneer hij/zij bijv. over uitzonderlijke kwaliteiten beschikt. 4.5 Indelingsproces Het proces van jeugdspelers indelen in teams is als volgt: 1. Allereerst zal medio maart aan de leiders/trainers worden gevraagd om de beoordelingsformulieren per speler zo goed mogelijk in te vullen (inclusief een advies voor volgend seizoen). Op deze beoordelingsformulieren moet de mening van de leiding van het gehele team worden weergegeven. Dus een beoordeling van een speler kan nooit door alleen één leider worden gegeven. De overige leiders / trainers zullen het eens moeten zijn met deze beoordeling. Zo krijgen we 1 mening per speler per teamleiding. Hierbij is het van belang om elke speler individueel te beoordelen en niet te kijken naar aantallen/leiders/trainers/positie van speler enz. 2. In april zal ook de JTC worden gevraagd om onafhankelijk van de beoordelingsformulieren een advies per speler op papier te zetten. 3. Als laatste zal ook de HO met overige Jeugd Technische Commissie leden een mening per speler in april op papier zetten. In mei zal er een vergadering worden gepland met JTC-ers en wordt op basis van alle beoordelingsformulieren en eerder genoemde richtlijnen de voorlopige teamindeling gemaakt. Half juni wordt de voorlopige teamindeling gepubliceerd op de website van FC Uden. 12

13 5 Doorstroming In dit hoofdstuk zal het beleid worden toegelicht m.b.t. enerzijds de standaard doorstroming aan het einde van het voetbalseizoen binnen de verschillende leeftijdsgroepen en anderzijds incidentele doorstroming tijdens het lopende seizoen 5.1 Standaard doorstroming: A-junioren Beleid standaard doorstroming A-junioren: 1. 1 e jaars spelers: doorstroming binnen de leeftijdsgroep 2. 2 e jaars en talentvolle 1 e jaars spelers: doorstroming naar senioren Doorstroming naar de senioren vanuit de A-junioren wordt uitgevoerd op basis van de volgende uitgangspunten: A1-spelers: doorstroming naar FC Uden 1 of FC Uden 2 A2-spelers: doorstroming naar FC Uden 3 Om de doorstroming zo optimaal mogelijk te laten verlopen, dient aan de volgende voorwaarden voldaan te worden: De hoofdtrainer van de FC Uden seniorenselectie dient voldoende aandacht te hebben voor de vorderingen van alle jeugdvoetballers, in het bijzonder voor de A-junioren. Hiervoor zal hij met een zekere regelmaat (6 of meer) wedstrijden en trainingen van voornamelijk de A-selectie teams bezoeken. De hoofdtrainer van de FC Uden seniorenselectie, JTC-A en Technische Senioren Commissie dienen gedurende het seizoen regelmatig onderling contact te hebben over de spelers die het volgende seizoen naar de senioren gaan. Het benaderen van jeugdspelers om eerder dan volgens hun geboortejaar door te stromen naar de senioren, kan alleen in hiervoor genoemd overleg besloten worden. Om de doorstroming te bevorderen zullen de spelers die een volgend seizoen bij de senioren gaan spelen, na de winterstop (vanaf week 4) in de gelegenheid worden gesteld om bij de senioren mee te trainen. Bij deze voorbereiding van doorstroming wordt de volgende aanpak gehanteerd: Medio januari zal de JTC-er van de A-junioren in samenwerking met de trainers en de Technische Jeugd Commissie de spelers individueel laten weten op welke data ze bij de trainingen van de senioren verwacht worden. Na de winterstop zal er structureel worden doorgeschoven. Er wordt zoveel mogelijk doorgeschoven in de eerste training van de week (dus bijv. tijdens de training op dinsdag i.p.v. op donderdag). Wanneer een speler is ingedeeld om mee te trainen met de senioren maar niet aanwezig kan zijn, dient hij zich af te melden bij de trainer van de senioren. 5.2 Standaard doorstroming: B- en C-junioren Beleid standaard doorstroming B- en C-junioren: 1. 1 e jaars spelers: doorstroming binnen de leeftijdsgroep 2. 2 e jaars en talentvolle 1 e jaars spelers: doorstroming naar hogere leeftijdsgroep Om de doorstroming binnen de junioren in het algemeen te bevorderen, zullen de spelers die een volgend seizoen in de hogere leeftijdsgroep gaan spelen, vanaf medio januari/februari in de gelegenheid worden gesteld om bij die leeftijdscategorie mee te trainen. 13

14 Bij deze voorbereiding van doorstroming wordt de volgende aanpak gehanteerd: Medio januari zal de JTC-er van de leeftijdsgroep in samenwerking met de trainers en de Technische Jeugd Commissie de spelers individueel laten weten op welke data ze bij de trainingen van de hogere leeftijdscategorie verwacht worden. Na de winterstop zal er structureel worden doorgeschoven. Er wordt zoveel mogelijk doorgeschoven in de eerste training van de week (dus bijv. tijdens de training op dinsdag i.p.v. op donderdag of op maandag i.p.v. op woensdag). Wanneer een speler is ingedeeld om mee te trainen bij een hogere leeftijdsgroep maar niet aanwezig kan zijn, dient hij zich af te melden bij desbetreffende trainer van de hogere leeftijdsgroep. In een aantal gevallen kunnen spelers vroegtijdig doorstromen naar een hogere leeftijdsgroep, dat wil zeggen voordat ze daar op grond van hun geboortejaar aan toe zijn. Dit kan onder meer van toepassing zijn in de volgende gevallen: De speler in kwestie is technisch en tactisch ver op zijn leeftijdsgenoten vooruit en zou in zijn voetbalopleiding geblokkeerd worden indien hij niet zou overgaan naar de hogere leeftijdsgroep. Wanneer een jeugdspeler vroegtijdig is doorgestroomd wordt er na het seizoen altijd met de ouders/verzorgers gecommuniceerd hoe de speler zich ontwikkeld heeft en hoe nu verder. In het geval waarin in een bepaalde leeftijdsgroep een tekort aan spelers is, kan het team worden aangevuld met spelers die daar op basis van hun geboortejaar normaliter nog niet voor in aanmerking zouden komen, maar daar wel het volgende jaar voor in aanmerking zouden komen. Bij de bepaling van de keuze voor spelers zal er vooral gekeken worden naar de mate waarin de spelers naar verwachting in staat zullen zijn zich aan te passen; in technisch, tactisch en emotioneel opzicht. Een vroegtijdige doorstroming wordt beslist in samenspraak tussen Technische Jeugd Commissie, JTC-ers van de desbetreffende leeftijdsgroepen en trainers. Uiteraard vindt dit uiteindelijk ook in overleg plaats met de speler en diens ouders/verzorgers, waarbij de ouders/verzorgers de beslissende stem hebben. 5.3 Standaard doorstroming: D- en E-pupillen Beleid standaard doorstroming D- en E-pupillen: 1. 1 e jaars spelers: doorstroming binnen de leeftijdsgroep 2. 2 e jaars en talentvolle 1 e jaars spelers: doorstroming naar hogere leeftijdsgroep Om de doorstroming binnen de junioren in het algemeen te bevorderen, zullen de spelers die een volgend seizoen in de hogere leeftijdsgroep gaan spelen, vanaf medio januari/februari in de gelegenheid worden gesteld om bij die leeftijdscategorie mee te trainen. Bij deze voorbereiding van doorstroming wordt de volgende aanpak gehanteerd: Medio januari zal de JTC-er van de leeftijdsgroep in samenwerking met de trainers en de Technische Jeugd Commissie de spelers individueel laten weten op welke data ze bij de trainingen van de hogere leeftijdscategorie verwacht worden. Na de winterstop zal er structureel worden doorgeschoven. Er wordt zoveel mogelijk doorgeschoven in de eerste training van de week (dus bijv. tijdens de training op dinsdag i.p.v. op donderdag). Wanneer een speler is ingedeeld om mee te trainen bij een hogere leeftijdsgroep maar niet aanwezig kan zijn, dient hij zich af te melden bij desbetreffende trainer van de hogere leeftijdsgroep. De 2 e jaars E-keepers gaan na de winterstop met de A-D keeperstrainers op het grote doel meetrainen. 14

15 Om de doorstroming van het kleine veld naar het grote veld (van E naar D) te bevorderen zal er: o Medio april/mei van het lopende seizoen voor alle tweedejaars E-spelers een spelregel uitleg over 11 tegen 11 worden gehouden. o Daarnaast zullen er ook een aantal wedstrijden worden gespeeld op een groot veld. Dit kan tegen huidige FC Uden D-teams plaatsvinden, maar het is ook mogelijk om wedstrijden tegen andere verenigingen te regelen zodat de wedstrijdprikkel kan worden vergroot. Dit alles is om de speler kennis te laten maken met de wijziging in speelwijze. o Ook is het mogelijk dat de spelers worden ingeschreven als laag D-team (als bijvoorbeeld FC Uden D4) binnen een extern of eigen toernooi. In een aantal gevallen kunnen spelers vroegtijdig doorstromen naar een hogere leeftijdsgroep, dat wil zeggen voordat ze daar op grond van hun geboortejaar aan toe zijn. Onder meer kan dat in de volgende gevallen: De speler in kwestie is technisch en tactisch ver op zijn leeftijdsgenoten vooruit en zou in zijn voetbalopleiding geblokkeerd worden indien hij niet zou overgaan naar de naast hogere leeftijdscategorie. Uiteraard vindt dit alleen in overleg met de speler en diens ouders/verzorgers plaats. In het geval waarin in een bepaalde leeftijdscategorie een tekort aan spelers is, kan het team worden aangevuld met spelers die daar op basis van hun geboortejaar normaliter nog niet voor in aanmerking zouden komen, maar daar wel het volgende jaar voor in aanmerking zouden komen. Bij de bepaling van de keuze voor spelers zal vooral gekeken worden naar de mate waarin de spelers naar verwachting in staat zullen zijn zich aan te passen; in technisch, tactisch en emotioneel opzicht. Een vroegtijdige doorstroming wordt beslist in samenspraak tussen Technische Jeugd Commissie, JTC-ers van de desbetreffende leeftijdsgroepen en trainers. Uiteraard vindt dit uiteindelijk ook in overleg plaats met de speler en diens ouders/verzorgers, waarbij de ouders/verzorgers de beslissende stem hebben. Wanneer een jeugdspeler vroegtijdig is doorgestroomd wordt er na het seizoen altijd met de ouders/verzorgers gecommuniceerd hoe de speler zich ontwikkeld heeft en hoe nu verder. 5.4 Standaarddoorstroming: F-pupillen Beleid standaard doorstroming F-pupillen: 1. 1 e jaars spelers: doorstroming binnen de leeftijdsgroep 2. 2 e jaars en talentvolle 1 e jaars spelers: doorstroming naar hogere leeftijdsgroep Voor de F-pupillen willen we nog geen gebruik maken van vroegtijdige doorstroming naar een hogere leeftijdsgroep. 5.5 Incidentele doorstroming tijdens het lopende seizoen Deze incidentiele doorstroming tijdens het lopende seizoen geldt niet voor F-jeugd en alleen extreme gevallen voor de E-jeugd. Het kan voorkomen dat bepaalde spelers tijdens een seizoen te weinig weerstand ondervinden bij de trainingen (medespelers) en wedstrijden (tegenstanders). Een speler is dan te goed voor het team en leert individueel niets of te weinig meer bij. Dit zal als eerste de betreffende trainer en daarnaast de JTC-er moeten opvallen. Om de ontwikkeling van talentvolle spelers zo optimaal mogelijk te laten verlopen, moeten deze spelers vroegtijdig kunnen doorstromen. Zij leren zo onder maximale weerstand te spelen en te trainen om zo een optimale individuele ontwikkeling door te maken. 15

16 Bij doorstroming wordt op korte termijn het lagere team verzwakt, maar in de praktijk slaat dit vaak snel om. Als een belangrijke schakel verdwijnt, dan zullen andere spelers deze schakel moeten opvangen. In een natuurlijk proces zullen andere spelers opstaan en een belangrijkere taak binnen en buiten het veld gaan vervullen. Het verdwijnen van een dominante speler kan er zelfs voor zorgen dat andere spelers beter tot hun recht komen en zich gaan ontplooien Besluitvorming B- t/m D-jeugd (en in extreme gevallen E-jeugd) De besluitvorming over doorstroming tijdens het seizoen vereist goed overleg tussen de betrokkenen - met nadruk ook de ouders/verzorgers en speler welke in dit soort situaties altijd de beslissende stem heeft. Het doorstromen kan volledig plaatsvinden, maar ook onvolledig door het laten deelnemen aan trainingen bij een hoger team en/of wissel zitten na de eigen wedstrijd. Slechts in uitzonderlijke gevallen moet een speler uit het ontvangende team in een lager team ingedeeld worden. Hier moeten dan ook gegronde redenen voor zijn (speler heeft er geen plezier meer in, speler kan het niveau duidelijk niet aan). De Technische Jeugd Commissie heeft in eerste instantie een coördinerende rol in het overleg tussen leiders, trainers, ouders, en speler. Uiteindelijk beslist de Technische Jeugd Commissie in dit overleg over de tussentijdse doorstroming Besluitvorming A-jeugd In geval een individuele A-speler vroegtijdig de voetbalkwaliteiten heeft om op FC Uden 1 en/of FC Uden 2 en/of FC Uden 3 niveau (in toekomst) te kunnen spelen, wordt in een halfjaarlijks overleg (tijdens de zomervakantie en tijdens de winterstop) tussen Technische Jeugd Commissie, JTC-er, A-trainers en hoofdtrainer seniorenteam besproken welke afspraken het beste aansluiten bij de ontwikkeling van die betreffende speler. De Technische Jeugd Commissie beslist uiteindelijk in dit overleg welke afspraken gaan gelden. Een speler kan dan bijvoorbeeld eerder dan normaal na de winterstop of na de zomervakantie overgeplaatst worden naar de seniorenselectie. 6 Wedstrijdvoorbereiding bij FC Uden A t/m D Bij iedere wedstrijd hoort ook een voorbereiding. Deze voorbereiding voor de leeftijdsgroepen A t/m D bestaat deze uit de volgende elementen die hieronder worden toegelicht: - Wedstrijdbespreking - Warming up - Opstelling en wisselbeleid 6.1 Wedstrijdbespreking In elke voorbespreking van FC Uden selectieteams (D1, C1, B1, A1) moeten de onderstaande zaken aan de orde komen. De trainer kan zelf bepalen welke volgorde hij hanteert. In de recreatieteams kan de trainer kiezen om onderstaande bespreking te houden of onderdelen daaruit aan de orde te laten komen. Belangrijk is wel dat de bespreking volgens een vaste structuur plaatsvindt! De formatie op het whitebord of magneetbord Hier staat de basisformatie centraal. De speelwijze van FC Uden moet dan ook uit de formatie blijken (standaard formatie binnen FC Uden: ). De trainer kan per wedstrijd bepalen of hij bepaalde accenten wil leggen in de formatie 16

17 De opstelling Eventueel tegelijk met de formatie kunnen de spelers op de posities worden ingevuld. Voordat de opstelling gemaakt wordt, moet de trainer weten of er nog blessures zijn. Op deze manier worden onverwachte verrassingen voorkomen. Aandachtspunten bij balbezit Hoe jonger de spelersgroep, des te vaker moeten de algemene uitgangspunten bij balbezit worden herhaald (bijv. veld groot maken). Omdat er dan vaak hetzelfde gezegd wordt, is het aan te bevelen om dit door middel van interactie te doen. Spelers moeten hierbij zelf de uitgangspunten opnoemen. Behalve de algemene uitgangspunten kan er ook aandacht besteed worden aan een aantal specifieke aandachtspunten bij balbezit bijvoorbeeld per linie. Daarnaast is het van belang de individuele actie van spelers te stimuleren, maar de vervolgactie is net zo belangrijk. Als geheugensteun voor zowel trainer/leider en de spelers kunnen de aandachtspunten op een whitebord geschreven worden. Aandachtspunten bij balbezit tegenpartij Idem als de aandachtspunten bij balbezit, maar nu bij balbezit tegenpartij (bijv. proberen de bal te veroveren). Afspraken bij omschakeling Zowel bij een omschakeling van balbezit naar balbezit tegenstander of andersom dient de veldbezetting snel in orde te komen en moet elke speler snel weer in z'n positie komen voor een effectieve aanval of verdediging. Daarvoor moet er goed gecommuniceerd worden wie wat moet doen (bijv. terugzakken en pressie zetten bij verdediging of veld breed maken en counteren bij een aanval). De belangrijkste individuele afspraken Hoe jonger de leeftijdsgroep, hoe meer individueel gericht de aanwijzingen moeten zijn. Aan een speler kan aanwijzingen worden geven op basis van de afgelopen wedstrijd of trainingen, of op basis van de speelwijze van de tegenstander. De afspraken bij standaardsituaties dienen hierbij kort langsgelopen te worden. Een relatie naar de training of vorige wedstrijd In principe dienen trainingen voetbalecht te zijn en wordt er bij voorkeur een relatie gelegd naar de wedstrijd. Hier kan tijdens de wedstrijdbespreking op teruggekomen worden. Over de tegenstander (eventueel) In principe wordt in de jeugd uitgegaan van het eigen team en de eigen speelwijze. Soms is het echter verstandig om even naar de tegenstander te kijken om aan de hand daarvan aan te geven wat er van de spelers wordt verwacht. Misschien staan de spelers erg hoog of laag in de ranglijst, of zijn er andere bijzonderheden (bijv. systeem van de vorige wedstrijd) waarop gelet moet worden. Overige zaken Eventuele andere zaken die nog aan bod moeten komen. Hierbij kan men denken aan: o Wie neemt strafschoppen of vrije trappen? o Hoe is de bezetting bij corner? o etc Naast de inhoudelijke zaken van de voorbespreking dient qua organisatie van de bespreking met het volgende rekening te worden gehouden: Het tijdstip van een voorbespreking Dit moet in overleg plaatsvinden, overleg met de andere teams die een voorbespreking hebben en op een vergelijkbaar tijdstip voetballen, zodat elk team een geschikte ruimte ter beschikking heeft voor de voorbespreking. Concentratie van de spelers Vanaf de voorbespreking wordt verwacht dat de spelers alleen nog met de wedstrijd bezig zijn 17

18 Interactie met de spelers Spelers moeten het gevoel hebben dat de bespreking niet alleen vóór hun is, maar ook ván hun. Dit kan gecreëerd worden d.m.v. een vraag-antwoordspel. 6.2 Warming up Vanaf de D-jeugd t/m A-jeugd wordt eerst begonnen met warmloopvormen en dynamische rekoefeningen en wordt daarna gevolgd door voetbalvormen. 6.3 Opstelling en wisselbeleid A- en B-teams In teams waar het toenemende prestatievoetbal ertoe leidt dat het sterkste team het veld in gaat (in de A- junioren en B-junioren), dienen opstelling en wissels steeds gemotiveerd te kunnen worden. Binnen de A- en B-teams kan de trainer er dus voor kiezen met de sterkste opstelling te beginnen en alleen wissels uit te voeren als dat naar verwachting ten gunste van de teamprestatie is. Hier zien we de geleidelijke overgang vorm krijgen van individuele ontplooiing naar teamprestatie. Uiteraard dient de trainer hierin wel een redelijk beleid in te voeren door de niet-basisspelers gemotiveerd te houden en daarmee te zorgen voor continuïteit op de langere termijn. C- en D-teams Binnen de C-junioren en daarnaast alle D-pupillen staat de individuele ontwikkeling boven de (korte termijn) teamprestaties. Vandaar dat voor deze teams het beleid is dat het wissel staan via een evenwichtig roulatiesysteem gebeurt. In al deze groepen is een uiterste verhouding van 60 40% gewenst. Dit houdt in dat elke speler minimaal 60% speeltijd moet krijgen om zich verder door te kunnen ontwikkelen. Daarnaast mogen twee of drie bepalende spelers per groep wat meer speeltijd krijgen dan de rest om de rest van de spelers op een hoger niveau te tillen. Het is nooit mogelijk dat iedere speler exact hetzelfde aantal minuten speelt door diverse omstandigheden (bijvoorbeeld: ziekte, blessures, conditionele achterstand). Wanneer blijkt dat een speler veelvuldig wissel zit, moet hier in overleg naar een zo goed mogelijke oplossing worden gezocht. Tevens kunnen coaches hier tactisch mee om gaan door rekening te houden met zaken als positie tegenstander op de ranglijst, de stand in de wedstrijd en het belang van een wedstrijd. Wedstrijdresultaat is namelijk in deze leeftijdsgroepen van ondergeschikt belang, opleiden staat hier centraal! 18

19 7 Wedstrijdvoorbereiding bij FC Uden E t/m F Net als bij de A- t/m D-jeugd hoort bij iedere wedstrijd van de E- t/m F-jeugd hoort ook een voorbereiding. Deze bestaat uit de volgende elementen die hieronder worden toegelicht: Wedstrijdbespreking Warming up Opstelling en wisselbeleid 7.1 Wedstrijdbespreking Vanaf de E-pupillen (in ieder geval de E1 en E2) worden ook tactische zaken besproken zoals de taken van de spelers, de taken van het team, enz. Dit kan d.m.v. een interactieve bespreking in het kleedlokaal net voor de wedstrijd. Hierbij is het van belang dat de kinderen tijdens de bespreking een groot deel van de tijd zelf aan het woord zijn. Een vraag-antwoordspel kan hierbij helpen. Binnen de E-selectie zal dus een start moeten worden gemaakt met een kleine wedstrijdbespreking waarbij de spelers kennis maken met afspraken rondom het systeem 7 tegen 7. Dit zal vragenderwijs moeten plaatsvinden, om de spelers een groot deel van de tijd aan het woord te laten zijn. Idee erachter is om te kijken of spelers afspraken kunnen onthouden in een wedstrijd. Voorbeelden van vragen die gesteld kunnen worden zijn: Hoe worden corners genomen (bijv. altijd korte corner) en wie neemt deze? Wie kan vertellen wat je op positie X moet doen? Hoe moet je dribbelen/drijven passen trappen? Wat moet je doen als de tegenstander de bal heeft op positie X? etc. Bij de F- en Mini F-pupillen zal de wedstrijdbespreking voornamelijk bestaan uit het motiveren en enthousiast maken van de spelers. 7.2 Warming up Bij de F- en E-jeugd bestaat de warming up uit voetbalvormen. Probeer hier zoveel mogelijk ballen voor te gebruiken (bijv. 2 ballen van de club en neem er ook nog 2 van thuis mee). Dit alles om veel balcontacten per speler te creëren. In deze leeftijdsgroepen hoeven de warmloopvormen en dynamische rekoefeningen nog niet concreet toegepast te worden. 7.3 Opstelling en wisselbeleid Bij het opstellen van spelers binnen E-, F- en Mini F-pupillen is het beleid dat elke geselecteerde speler het recht heeft om te spelen en dat het wissel staan via een evenwichtig roulatiesysteem moet gebeuren. In al deze groepen is een uiterste verhouding van 60 40% gewenst. Dit houdt in dat elke speler minimaal 60% speeltijd moet krijgen om zich verder door te kunnen ontwikkelen. Het is nooit mogelijk dat iedere speler exact hetzelfde aantal minuten speelt door diverse omstandigheden (bijvoorbeeld: ziekte, blessures, conditionele achterstand). Wedstrijdresultaat is namelijk in deze leeftijdsgroepen van ondergeschikt belang, opleiden staat hier centraal! Indien door de trainer/leider met een vast wisselschema wordt gewerkt, kunnen de voorgenomen wissels alvast verteld worden aan de spelers voordat de wedstrijd begint. 19

20 Pas vanaf de 2 e jaars D-pupillen mogen twee of drie bepalende spelers wat meer speeltijd krijgen dan de rest om de rest van de spelers op een hoger niveau te tillen. Reden hiervoor is dat pas rond de leeftijd van 11/12 jaar (D-pupillen) het besef bij spelers begint te komen dat wisselen in het belang van de wedstrijd kan zijn. Voordien zal men dat in de regel niet goed begrijpen. 20

21

INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 WO 16 DEC 2016

INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 WO 16 DEC 2016 WO 16 DEC 2016 INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 AGENDA Voorstellen Inleiding Doel Uitleg selecteren / indeling Selectiebeleid/-criteria Indelingscriteria (selectie /

Nadere informatie

Voetbal technisch beleid Jeugd

Voetbal technisch beleid Jeugd Voetbal technisch beleid Jeugd Inleiding Voor u ligt het technisch beleidsplan van de jeugdafdeling 't Vliegdorp uit Soesterberg. In dit plan staat beknopt en algemeen beschreven wat de doelstellingen

Nadere informatie

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams.

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams. Selectiebeleid VV Gilze 2015 2020. Het selectiebeleid moet een middel zijn om de doelstellingen, die zijn bepaald in het technisch beleidsplan VV Gilze, te bereiken. Door middel van dit schrijven willen

Nadere informatie

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 Doel selectiebeleid Door het vastleggen van een aantal regels ten aanzien van het selecteren van jeugdspelers, wil de jeugdcommissie duidelijkheid en continuïteit

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 7 Selectiebeleid Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Uitgangspunten van het selectiebeleid... 2 3 Selectiecriteria...

Nadere informatie

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal 1 Inleiding Het bevorderen van het spelplezier van onze spelers, van jong tot oud, staat binnen UVV Voetbal voorop. Binnen de mogelijkheden van onze vereniging streven wij

Nadere informatie

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Wat is selectie? 4 1.2 Waarom selecteren? 4 1.3 Selectie algemeen 4 1.4 Wat houdt selectie spelen in? 5 2.0 Doelstellingen 6 2.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Voetbal en Atletiekvereniging Pax - afdeling Jeugd

Voetbal en Atletiekvereniging Pax - afdeling Jeugd JEUGDBELEIDSPLAN 2012-2016 OKTOBER 2012 Het jeugdbestuur van V.en.A.V. Pax heeft in nauwe samenwerking met de Technische Commissie Jeugd (TCJ) van V.en.A.V. Pax een nieuw (technisch) jeugdbeleidsplan opgesteld

Nadere informatie

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0)

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0) Contourennota Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief 20 april 2009 (versie 1.0) INHOUDSOPGAVE Blz. 1. INLEIDING 3. 2. TOEKOMST SENIOREN SVMM VOETBAL

Nadere informatie

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd.

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. (onderdeel van het verenigingsbeleidsplan) Inhoud Inleiding... 1 Uitgangspunten bij selectie... 1 Selectiecriteria... 2 Organisatie van het selectiebeleid.... 2 Verticale

Nadere informatie

Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo)

Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo) Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo) 1 Doelstelling selectiebeleid Het selectiebeleid maakt duidelijk hoe de jeugdteams bij Viod worden samengesteld. De doelen die we bij Viod

Nadere informatie

Technisch beleidsplan jeugd VV Serooskerke

Technisch beleidsplan jeugd VV Serooskerke Technisch beleidsplan jeugd VV Serooskerke Dit deel beschrijft welke technische visie de jeugdcommissie heeft in de opleiding van jeugdspelers. Hierin wordt onder meer beschreven: Doelstelling Beleid Warming

Nadere informatie

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd Versie 4 6 juni 2011 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLINGEN JEUGDBELEID... 3 3. TOELICHTING TEAMINDELINGEN... 3 3.1 Team indeling Jongste

Nadere informatie

Voetbalvisie D.O.S. Kampen

Voetbalvisie D.O.S. Kampen Voetbalvisie D.O.S. Kampen Algemeen: D.O.S. Kampen is een ambitieuze voetbalvereniging waar leden met veel plezier actief of passief bezig zijn met het voetbalspelletje. Deze voetbalvisie gaat over de

Nadere informatie

Technisch jeugdbeleidsplan. Voetbalvereniging; FC Meppel

Technisch jeugdbeleidsplan. Voetbalvereniging; FC Meppel CHRISTELIJKE SPORTVERENIGING FC MEPPEL OPGERICHT 24-2-1930 KONINKLIJK GOEDGEKEURD 20-7-1972 Clubhuis, sportpark Ezinge Telefoon 0522-255252 www.fcmeppel.nl, e-mail: fcmeppel@fcmeppel.nl Technisch jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

Specifieke Handleiding jeugdtrainers

Specifieke Handleiding jeugdtrainers Specifieke Handleiding jeugdtrainers B junioren Inhoudsopgave Leeftijdskenmerken De wedstrijd Coachen/begeleiden tijdens de wedstrijd De training Trainingsaanpak Leeftijdskenmerken Als je aan de slag gaat

Nadere informatie

Ouderavond VV Gorecht. Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen.

Ouderavond VV Gorecht. Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen. Ouderavond VV Gorecht Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen. Programma Opening Doel van de ouderavond Kernwaarden VV Gorecht Wat zijn de kenmerken van E-pupillen?

Nadere informatie

Bijlage 1: Opleidingsplan. a. Visie op de manier van voetballen (speelstijl) b. Visie op (steeds beter) leren voetballen

Bijlage 1: Opleidingsplan. a. Visie op de manier van voetballen (speelstijl) b. Visie op (steeds beter) leren voetballen Bijlage 1: Opleidingsplan In het jeugdbeleidsplan paragraaf 4. is een visie weergegeven op het voetballen binnen onze vereniging. Voor de spelers gaat het daarbij om winnen van een tegenpartij die ook

Nadere informatie

Specifieke Handleiding jeugdtrainers

Specifieke Handleiding jeugdtrainers Specifieke Handleiding jeugdtrainers (Mini, F en E pupillen) Inhoudsopgave Leeftijdskenmerken De wedstrijd Coachen/begeleiden tijdens de wedstrijd De training Trainingsaanpak Leeftijdskenmerken Als je

Nadere informatie

Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden.

Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden. MEERJARENBELEID s.v.d.f.s. Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden. Het gaat om een periode van 5 jaren. Dit beleidsplan bevat de jaren 2010-2015. In het eerste seizoen

Nadere informatie

Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte)

Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte) Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte) Afdeling: jeugd bruheze April 2011 Versie 1.1 ORGANISATORISCHE DEEL 1. Inleiding 2. Verantwoordelijkheden 3. Hoofddoelstelling 4. Subdoelen

Nadere informatie

Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S.

Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S. Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S. Bedoeling van de avond (donderdag 26 februari 2015) Het bespreken van de uitgangspunten van het nieuwe jeugdopleidingsplan van R.K.H.B.S. De rode lijn voor de

Nadere informatie

LONGA 30 op weg naar 2020 Voetbal technische aspecten 2015-2016

LONGA 30 op weg naar 2020 Voetbal technische aspecten 2015-2016 LONGA 30 op weg naar 2020 Voetbal technische aspecten 2015-2016 Pagina 1 van 10 Doelstelling van het proces Longa 30 op weg naar 2020 Longa 30 wil zich blijven ontwikkelen als een voetbalvereniging, die

Nadere informatie

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN V.V. DIEREN

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN V.V. DIEREN VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN V.V. DIEREN 2015-2020 VTBP 2014-2019 Dit voetbaltechnisch beleidsplan is samengesteld door de commissie Voetbal Technische Zaken (VTZ) van v.v. Dieren. Jaarlijks wordt deze

Nadere informatie

Rob van Grootel Selectieprocedure Jeugd Goedgekeurd door: Laatste revisie door: Revisie datum Revisie

Rob van Grootel Selectieprocedure Jeugd Goedgekeurd door: Laatste revisie door: Revisie datum Revisie Revisie geschiedenis Rev nr Datum Door Aanpassing in tekst B 05-09-2013 RN - Wouts Thema trainingen bij selectie JJ voor de D-elftallen. - Jaarlijks eigen bijdrage voor sponsorkleding. (pagina 4) - Team

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan. Senioren Enter Vooruit

Voetbalbeleidsplan. Senioren Enter Vooruit Voetbalbeleidsplan Senioren Enter Vooruit 12 september 2013 Inhoud 1 Inleiding 2 Doel en missie Enter Vooruit 2.1 Missie 2.2 Algemene doelstellingen vanaf 2013 2.3 Seniorenvoetbal Omvang 3 Prestatieteams

Nadere informatie

Jeugdopleidingsplan. cnsjlnn

Jeugdopleidingsplan. cnsjlnn Jeugdopleidingsplan v.v. cnsjlnn Kagia versie: 8.0 september 2015 Voorwoord Voor u ligt het vernieuwde Jeugdopleidingsplan (JOP) van v.v. Kagia. Het Jeugdopleidingsplan is een handvat en een richtlijn

Nadere informatie

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen SENIOREN Inleiding In dit plan wordt de organisatie rondom het seniorenvoetbal van onze vereniging uitgewerkt, en is mede bedoeld om als leidraad voor zowel: bestuur, technische commissie, trainers, leiders,

Nadere informatie

Technische beleidsplan z.v.v. Blauw Wit 66

Technische beleidsplan z.v.v. Blauw Wit 66 Technische beleidsplan z.v.v. Blauw Wit 66 1 Inhoud 1 Algemene doelstelling 2 Doelstellingen senioren 2.1 Doelstelling selectie 2.2 Doelstellingen overige teams 3 Senioren beleidsplan 3.1 Senioren-selectie

Nadere informatie

Historie DSVP in vogelvlucht

Historie DSVP in vogelvlucht Welkom bij D.S.V.P. Historie DSVP in vogelvlucht Opgericht in 1948 Door Samenwerking Verkregen Pijnacker Speelde 22 jaar aan de Boezemweg (de Boezem) Sinds 1970 op de Groene Wijdte Er voetballen zowel

Nadere informatie

Sportpark "De Starte" - Heufkesweg 29 - Telefoon kantine: (077) Rabobank: NL45RABO Hr. Roermond nr.:

Sportpark De Starte - Heufkesweg 29 - Telefoon kantine: (077) Rabobank: NL45RABO Hr. Roermond nr.: RKMSV MEIJEL Sportpark "De Starte" - Heufkesweg 29 - Telefoon kantine: (077) 466 2106 Rabobank: NL45RABO0133499375- Hr. Roermond nr.: 40175536 Opgericht 3 april 1921 Technisch beleidsplan jeugd 2016-2020

Nadere informatie

Technisch beleidsplan senioren VV Serooskerke

Technisch beleidsplan senioren VV Serooskerke Technisch beleidsplan senioren VV Serooskerke 1. Algemeen 1.1 Inleiding Dit voetbaltechnisch beleidsplan maakt onderdeel uit van het algemene beleidsplan van de VV Serooskerke en is het raamwerk voor de

Nadere informatie

Seizoen 2011/2012 t/m 2015/2016

Seizoen 2011/2012 t/m 2015/2016 Seizoen 2011/2012 t/m 2015/2016 Datum: 01-07-2011 In opdracht van: UD Jeugdcommissie Auteurs: Hans Imming en Erik Bekhuis Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Technisch beleidsplan voetbalvereniging Zuidland

Technisch beleidsplan voetbalvereniging Zuidland Voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk Technisch beleidsplan voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk opgericht 17 juni 1947 Presteren met Plezier 1 INDEX 1 Voorwoord 2 Visie 2.1. Organisatiestructuur

Nadere informatie

Uitgangspunt: plezier en ontwikkelen staan bovenaan. Daarna komt het winnen. Hoe bereiken we dit?

Uitgangspunt: plezier en ontwikkelen staan bovenaan. Daarna komt het winnen. Hoe bereiken we dit? Technisch jeugdplan Met plezier leren voetballen. Plezier en spelvreugde staan voorop, maar we willen spelers beter leren voetballen, waarbij het principe dat techniek de basis van het voetbalspel is,

Nadere informatie

Sport Vereniging Langbroek

Sport Vereniging Langbroek Sport Vereniging Langbroek Beleidsplan 2011/2012 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2. Doelstelling... 3. Voorwaarden voor continuïteit... 4. Afspraken voetbaltechnisch beleid... 5. Fair Play beleid KNVB...

Nadere informatie

Uiteraard staat ons technisch hart open voor al uw voetbal/training gerelateerde vragen! Met sportieve groet, technisch hart Dios

Uiteraard staat ons technisch hart open voor al uw voetbal/training gerelateerde vragen! Met sportieve groet, technisch hart Dios Als technisch hart Dios proberen wij onze jeugdleden (uw kinderen) dat te bieden, waar hij/zij behoefte aan heeft. Ons streven is, om elk jeugdlid binnen onze club te laten voetballen op zijn/haar niveau,

Nadere informatie

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd 1. Inleiding Het bestuur van de Hockeyclub Nuenen heeft haar beleid samengevat in Het Nuenen Concept. Een beschrijving van Het Nuenen Concept is

Nadere informatie

Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013;

Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013; Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013; SELECTIEBELEID EN PROCEDURES T.B.V. DE JEUGDOPLEIDING UDI 19 BB; Om eenduidigheid te verkrijgen voor alle betrokkenen bij de Jeugdopleiding

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan. VV. Tollebeek 2009/2013

Jeugdbeleidsplan. VV. Tollebeek 2009/2013 Jeugdbeleidsplan VV. Tollebeek 2009/2013 In dit beleidsplan staat de toekomstvisie over de organisatie en doelstellingen voor de jeugdopleiding van vv Tollebeek. In beleidsplan staat hoe we moeten gaan

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan R.K.S.V. HBC 2011-2016 Afdeling Voetbal. Toekomstgericht

Jeugdbeleidsplan R.K.S.V. HBC 2011-2016 Afdeling Voetbal. Toekomstgericht Jeugdbeleidsplan R.K.S.V. HBC 2011-2016 Afdeling Voetbal Toekomstgericht 1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Missie en visie...3 2.1 Missie...3 2.2 Visie...4 3. Doelstelling...4 3.1 Algemeen...4 3.2 Concretisering

Nadere informatie

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 4 3. Afspraken... 5 a. Indeling elftallen.... 5 b. Bepalen wedstrijdselectie.... 5 c. Overige zaken... 5 4. Randvoorwaarden...

Nadere informatie

PROCEDURE TEAM INDELINGEN

PROCEDURE TEAM INDELINGEN PROCEDURE TEAM INDELINGEN 1 Jeugdplan S.V. Hoofddorp/jfeb14 Doel: Duidelijkheid verschaffen m.b.t. de scheiding van recreatief en prestatief voetbal bij de jeugdafdeling, alsmede de wijze waarop elftallen

Nadere informatie

Sporting Almere. Een voetbalclub waar iedereen bij wil horen!

Sporting Almere. Een voetbalclub waar iedereen bij wil horen! Sporting Almere Een voetbalclub waar iedereen bij wil horen! agenda Ontwikkelingen Technische commissie (TC) Training Indeling niet selectie teams Structuur Mini s / interne F Selectie teams Ouders vragen

Nadere informatie

SC Lemele Voetbalbeleidsplan

SC Lemele Voetbalbeleidsplan SC Lemele Voetbalbeleidsplan 2010-2015 Versie 2010/2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen SC Lemele... 3 2.1 Beschrijving vereniging... 3 2.2 Doelstellingen technisch

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV)

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Commissie Opleiding en Vorming weergegeven. 5.1 HOOFDTAAK De hoofdtaak van de Commissie Opleiding en Vorming

Nadere informatie

1 e Periode: Balbezit en balbezit tegenstander. 2 e Periode: Omschakelen van balbezit eigen team naar balbezit tegenstander en Balbezit tegenstander

1 e Periode: Balbezit en balbezit tegenstander. 2 e Periode: Omschakelen van balbezit eigen team naar balbezit tegenstander en Balbezit tegenstander 1 e Periode: Balbezit en balbezit tegenstander. 2 e Periode: Omschakelen van balbezit eigen team naar balbezit tegenstander en Balbezit tegenstander naar balbezit eigen team. 3 e Periode: Completeren van

Nadere informatie

Opleiden van spelers en trainers bij Wijhe 92 succesvol

Opleiden van spelers en trainers bij Wijhe 92 succesvol Opleiden van spelers en trainers bij Wijhe 92 succesvol Inleiding Het opleiden van eigen spelers en trainers staat bij Wijhe 92 hoog in het vaandel en is erg belangrijk voor een succesvolle toekomst. De

Nadere informatie

Specifieke Handleiding jeugdtrainers

Specifieke Handleiding jeugdtrainers Specifieke Handleiding jeugdtrainers C junioren Inhoudsopgave Leeftijdskenmerken De wedstrijd Coachen/begeleiden tijdens de wedstrijd De training Trainingsaanpak Leeftijdskenmerken Als je aan de slag gaat

Nadere informatie

Enquête Jeugdbeleid vv SDS

Enquête Jeugdbeleid vv SDS Enquête Jeugdbeleid vv SDS Aug, 2010 Beste SDS ers, Als reeds vermeld in ons verenigingsblad De Treffer doe ik namens de jeugdcommissie van vv SDS onderzoek naar het beleid van onze jeugdafdeling. Het

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Jeugdbeleidsplan SV Steenwijkerwold

Plan van Aanpak. Jeugdbeleidsplan SV Steenwijkerwold Jeugdbeleidsplan SV Steenwijkerwold Opdrachtgever : Bestuur SV Steenwijkerwold Versie : 1.0 Status : Definitief Datum : Oldemarktseweg 92 8341 SH Steenwijkerwold 0521 588 596 Telefoon info@svsteenwijkerwold.nl

Nadere informatie

Selectiebeleid HV Myra Jeugd

Selectiebeleid HV Myra Jeugd Selectiebeleid HV Myra Jeugd 1. Inleiding Dit document is bedoeld om het selectiebeleid van Myra uit te leggen aan Myra leden en ouders van Myra leden. 2. Uitgangspunten teamindelingen Voor het opstellen

Nadere informatie

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren)

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Nieuw Schoonebeek, 14 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. Ledenaantallen/elftalindeling

Nadere informatie

Hoofdpunten Jeugdbeleid

Hoofdpunten Jeugdbeleid Hoofdpunten Jeugdbeleid 10-11-2015 Bestuur/Ben Schilder Context 1 Waarom? Onze jeugd = onze toekomst Voetbalteams (top én breedte) Kader (werving en behoud) (Toekomstige) sfeer, cultuur en identiteit van

Nadere informatie

Jeugdopleiding WSV 1930 onderbouw info avond selectieteams. O14-D1-O12-E1-E2-O101-O102-F1-O8. 2015/2016

Jeugdopleiding WSV 1930 onderbouw info avond selectieteams. O14-D1-O12-E1-E2-O101-O102-F1-O8. 2015/2016 Jeugdopleiding WSV 1930 onderbouw info avond selectieteams. O14-D1-O12-E1-E2-O101-O102-F1-O8. 2015/2016 Technisch jeugdplan onderbouw WSV 1930 Kleine terugblik presentatie technisch jeugdplan onderbouw

Nadere informatie

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Inleiding Wie voor SV Zeeburg kiest voor plezier én ambitie; plezier omdat wij kiezen voor attractief handbal, snel, dynamisch,

Nadere informatie

Informatie indeling jeugdteams Laren 2012-2013

Informatie indeling jeugdteams Laren 2012-2013 Informatie indeling jeugdteams Laren 2012-2013 Hierbij brengen wij iedereen graag op de hoogte van de uitgangspunten en procedures bij de teamindelingen en teamselecties voor de diverse jeugdcategorieën

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan CVV Zwervers 2014 2020

Jeugdbeleidsplan CVV Zwervers 2014 2020 Jeugdbeleidsplan CVV Zwervers 2014 2020 Onze jeugd heeft de toekomst Inhoud 1. Inleiding 3 2. Missie en visie 3 2.1 Missie 3 2.2 Visie 4 3. Doelstelling 4 3.1 Algemeen 4 3.2 Concretisering doelstelling

Nadere informatie

v.v. Kagia Voetbaltechnisch Jeugdopleidingsplan

v.v. Kagia Voetbaltechnisch Jeugdopleidingsplan v.v. Kagia Voetbaltechnisch Jeugdopleidingsplan 2005 Voorwoord Reeds enige jaren wordt bij v.v. Kagia gewerkt met een Voetbaltechnisch Jeugdopleidingsplan. In dit plan staan de doelstellingen van het Voetbaltechnisch

Nadere informatie

Technisch verenigingsplan

Technisch verenigingsplan Technisch verenigingsplan Keepers 41 Inhoudsopgave Voorwoord Groepenmodel Communicatie keeperstrainer/hoofdtrainer/keepers Keeperstraining Keepers in de teamtraining Keepers leerplan - Keepers 2 e jrs

Nadere informatie

Kaderavond E & F pupillen

Kaderavond E & F pupillen Kaderavond E & F pupillen Het gaat niet om winnen maar om winst boeken ksvbwo oktober 2012 1 Doelstelling Leren voetballen met plezier Trainen en coachen geschieden op opvoedkundig verantwoorde wijze Pupillentrainer

Nadere informatie

Documentnummer: VVE-ABP-1.0-hfdst6 Revisie: 2.0 Algemeen Beleidsplan v.v. Etten Datum: 10-01-2015

Documentnummer: VVE-ABP-1.0-hfdst6 Revisie: 2.0 Algemeen Beleidsplan v.v. Etten Datum: 10-01-2015 6 TECHNISCH BELEID 6.1 Voetbalvisie Naast de clubvisie is er ook een voetbalvisie opgesteld. Deze voetbalvisie staat onder de clubvisie. Zonder de club is er namelijk geen voetbal. In de voetbalvisie wordt

Nadere informatie

2. TALENTONTWIKKELING BIJ DTS EDE

2. TALENTONTWIKKELING BIJ DTS EDE 2. TALENTONTWIKKELING BIJ DTS EDE 2.1 ONZE VISIE OP VOETBALLEN Speelwijze In het opleiden van onze jeugdspelers houden we rekening met de speelwijze van DTS Ede 1 (ons DTS- DNA ). Over het algemeen kenmerkt

Nadere informatie

Waar deze avond voor is bedoeld.

Waar deze avond voor is bedoeld. Welkom Waar deze avond voor is bedoeld. -Wij willen informeren -Wij willen enthousiasmeren -Wij willen feedback krijgen -Wij willen met een goed gevoel naar huis gaan Gezamenlijke jeugdafdeling Hoe ziet

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 1 Introductie Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Voorwoord... 2 2 Inleiding... 2 3 Uitgangspunten en doelstellingen... 3 3.1

Nadere informatie

Voetbaltechnisch beleidsplan Voor de jeugd van A tot Jong Oranje S.V. Nieuwleusen

Voetbaltechnisch beleidsplan Voor de jeugd van A tot Jong Oranje S.V. Nieuwleusen Voetbaltechnisch beleidsplan Voor de jeugd van A tot Jong Oranje S.V. Nieuwleusen In opdracht van Bestuur Voetbalzaken Uitgewerkt door de Voetbaltechnische Commissie Versie Oktober 2011 Technisch Beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28 Beleidsplan senioren r.k.v.v. H.S.C. 28 September 2009 Technisch beleidsplan r.k.v.v. H.S.C. 28 Pagina 1 Technisch beleid senioren INLEIDING De afgelopen jaren is verschillende keren een discussie gevoerd

Nadere informatie

Technisch Jeugd Beleidsplan KVV Losser 2011-2016

Technisch Jeugd Beleidsplan KVV Losser 2011-2016 Technisch Jeugd Beleidsplan KVV Losser 2011-2016 Doelstelling 4 Uitgangspunten 5 Wedstrijden Een vaste speelwijze als een oranje-zwarte draad 6 Elftallen; A, B, C en D 6 Zeventallen E en F 7 Mini League

Nadere informatie

SDV Barneveld, G e e n e n k e le j e u g d s p e l e r m a g v e r l o r e n g a a n!

SDV Barneveld, G e e n e n k e le j e u g d s p e l e r m a g v e r l o r e n g a a n! SDV Barneveld, G e e n e n k e le j e u g d s p e l e r m a g v e r l o r e n g a a n! Voetbaltechnisch Beleidsplan 2014-2019 van SDV Barneveld, bedoeld om de voetbaltechnische opleiding inhoudelijk vorm

Nadere informatie

Beleidsplan Senioren. v.v. Sportclub Eefde

Beleidsplan Senioren. v.v. Sportclub Eefde Beleidsplan Senioren 2017 2020 Eefde, mei 2017 v.v. Sportclub Eefde Algemeen Het voetbaltechnisch beleidsplan van v.v. Sportclub Eefde bestaat uit onderdelen en elementen welke op het technisch gebied

Nadere informatie

In deze paragraaf wordt in grote lijnen aangegeven wat deze speelwijze inhoudt. Daarvoor worden hier vier momenten onderscheiden:

In deze paragraaf wordt in grote lijnen aangegeven wat deze speelwijze inhoudt. Daarvoor worden hier vier momenten onderscheiden: 8 De speelwijze 1:4:3:3 Alle trainingen zijn het uiteindelijke doel om op het veld een zo optimale prestatie te leveren. Dit alles met een bepaalde visie in een systeem. Hieronder zal in grote lijnen worden

Nadere informatie

Technische beleidsplan zvv Blauw Wit 66

Technische beleidsplan zvv Blauw Wit 66 Technische beleidsplan zvv Blauw Wit 66 Opgesteld door : R. Hendriks (2012) Aangepast door : P. Beukenkamp (sept. 2012) Inhoud 1 Algemene doelstelling... 3 2 Doelstellingen senioren... 3 2.1 Doelstelling

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS VOOR NIEUWE JEUGDLEDEN BIJ

INFORMATIEGIDS VOOR NIEUWE JEUGDLEDEN BIJ INFORMATIEGIDS VOOR NIEUWE JEUGDLEDEN BIJ Inleiding SC Woezik is opgericht in 1961 en speelt op Sportpark Woezik te Wijchen. De vereniging wordt geleid door een bestuur dat door de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Technisch Voetbal Beleidsplan. Sportvereniging Duiveland

Technisch Voetbal Beleidsplan. Sportvereniging Duiveland Technisch Voetbal Beleidsplan Sportvereniging Duiveland Technische commissie S.V. Duiveland. Doel commissie De technische commissie is verantwoordelijk voor het technisch beleid van de vereniging voor

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING M.V.V. 29 MARIAPAROCHIE/HARBRINKHOEK

VOETBALVERENIGING M.V.V. 29 MARIAPAROCHIE/HARBRINKHOEK TECHNISCH BELEIDSPLAN & AFSPRAKEN M.V.V. 29 MARIAPAROCHIE/HARBRINKHOEK, 2015 1 2 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord Pagina 3 2. Organogram Pagina 4 3. Samenstelling technische commissie Pagina 5 4. Samenstelling

Nadere informatie

Technisch Verenigings Plan

Technisch Verenigings Plan Technisch Verenigings Plan V.V. Foreholte november 2013 0 WOORD VOORAF Het hoofdbestuur dankt allen die hun bijdrage hebben gegeven aan de totstandkoming van dit document. MISSIE V.V. Foreholte is een

Nadere informatie

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Beleid Jeugdafdeling S.V. Real Lunet Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Visie...3 Beleid...4 Selectiebeleid...4 Overlegstructuur...5 Organigram

Nadere informatie

Groesbeeks Glorie. Beleid: richtlijnen teamindeling

Groesbeeks Glorie. Beleid: richtlijnen teamindeling Groesbeeks Glorie Beleid: richtlijnen teamindeling Agenda Aanleiding Doelstelling Visie handbalvereniging Uitgangspunten Selectie criteria Jeugd Senioren Proces teamindeling Planning 2012 Onderwerpen voor

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

Opleidingsplan Keepers FC Maasland NO

Opleidingsplan Keepers FC Maasland NO Opleidingsplan Keepers FC Maasland NO Woordje vooraf In ons specifiek opleidingsplan van de club, hebben we in grote lijnen al neergeschreven wat we juist verwachten van onze keepers. Omdat een goede opleiding

Nadere informatie

Ouderavond VV Gorecht. Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen.

Ouderavond VV Gorecht. Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen. Ouderavond VV Gorecht Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen. Programma Opening Doel van de ouderavond Kernwaarden VV Gorecht Wat zijn de Leeftijdsspecifieke kenmerken

Nadere informatie

Alles wat u wilt weten over de Teamindeling en het schema voor de start van het nieuwe seizoen

Alles wat u wilt weten over de Teamindeling en het schema voor de start van het nieuwe seizoen Alles wat u wilt weten over de Teamindeling 2014 2015 en het schema voor de start van het nieuwe seizoen Inleiding Het nu volgende document bevat een en ander over de teamindeling bij Geuzenmiddenmeer

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Neptunus-Schiebroek Rotterdam

Jeugdbeleidsplan Neptunus-Schiebroek Rotterdam JEUGDBELEIDSPLAN NEPTUNUS-SCHIEBROEK ROTTERDAM 2016-2021 1 Page 23 oktober 2015 INHOUD 1. INLEIDING... PAGE 3 2. MISSIE EN VISIE. PAGE 4 2.1 MISSIE PAGE 4 2.2 VISIE PAGE 4 3. ALGEMEEN. PAGE 5 4. CONCRETISERING

Nadere informatie

Technisch Ontwikkeling Plan voor de voetballers uit de jeugd van Klein Dochteren TOP!

Technisch Ontwikkeling Plan voor de voetballers uit de jeugd van Klein Dochteren TOP! Technisch Ontwikkeling Plan voor de voetballers uit de jeugd van Klein Dochteren TOP! Datum: 27-2-2013 Auteur: Herman Pasman, Technisch Jeugd Coördinator Voetbal Voetbal is een complex spel doordat er

Nadere informatie

Informatie avond trainers

Informatie avond trainers Informatie avond trainers Thema: opleidingen Trainers Sv Enter 6 maart 2012 sv Enter Opleidingen Trainers maart 2012 1 Agenda 6 maart 2012 Achtergrond en doel Uitleg beleid opleidingen trainers sv Enter

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan 2012-2013 V.V. Luctor 88 te Heinkenszand

Jeugdbeleidsplan 2012-2013 V.V. Luctor 88 te Heinkenszand Jeugdbeleidsplan 2012-2013 V.V. Luctor 88 te Heinkenszand Vastgesteld door Jeugdbestuur en TJC, december 2012 VV Luctor 88 Jeugdbeleidsplan 2012-2014 Page 1 Voorwoord Voor u ligt het jeugdbeleidsplan van

Nadere informatie

Selectiebeleid 2012-2015

Selectiebeleid 2012-2015 v.v. Flevo Boys Selectiebeleid 2012-2015 Naar een transparant en rechtvaardig selectiebeleid Matthias Frankema, Hoofd jeugdopleiding 1-9-2012 Flevo Boys, een club met ambitie v.v. Flevo Boys in Emmeloord

Nadere informatie

2 0 0 9-2 0 1 1. V.V. Luctor 8 8

2 0 0 9-2 0 1 1. V.V. Luctor 8 8 Jeugdbeleidsplan 2 0 0 9-2 0 1 1 V.V. Luctor 8 8 te Heinkenszand Vastgesteld door Jeugdbestuur en TJC, d.d.26-03-2009. Voorwoord Voor u ligt het nieuwe jeugdbeleidsplan van de voetbalvereniging Luctor

Nadere informatie

SC Buitenboys. Technisch Beleidsplan 2015-2018. Voetbalvereniging. Waar Plezier en Prestaties hand in hand gaan. Sc Buitenboys 2015 1

SC Buitenboys. Technisch Beleidsplan 2015-2018. Voetbalvereniging. Waar Plezier en Prestaties hand in hand gaan. Sc Buitenboys 2015 1 Voetbalvereniging SC Buitenboys Technisch Beleidsplan 2015-2018 Waar Plezier en Prestaties hand in hand gaan. Sc Buitenboys 2015 1 Inhoud Inleiding 3 Communicatie 4 Visie 5 Selectie beleid 6 Teamsamenstelling

Nadere informatie

Technisch plan. E-F pupillen Circuit. Willem Sinnige & Jelle Broerse. Coordinatoren overige D/E/F Pupillen. WV-HEDW Seizoen '13/'14

Technisch plan. E-F pupillen Circuit. Willem Sinnige & Jelle Broerse. Coordinatoren overige D/E/F Pupillen. WV-HEDW Seizoen '13/'14 Technisch plan E-F pupillen Circuit Willem Sinnige & Jelle Broerse Coordinatoren overige D/E/F Pupillen WV-HEDW Seizoen '13/'14 TECHNISCH PLAN E-F CIRCUIT 1 Doel: Door kennis te delen met andere trainers,

Nadere informatie

van Kabouter naar F-pupil in het seizoen 2015-2016 dinsdag 14 april 2015 20.00 22.00 uur

van Kabouter naar F-pupil in het seizoen 2015-2016 dinsdag 14 april 2015 20.00 22.00 uur van Kabouter naar F-pupil in het seizoen 2015-2016 dinsdag 14 april 2015 20.00 22.00 uur Henri Wolf, versie 1.0, 21-03-2015 Agenda 1. Introductie 2. Seizoen 2015-2016 voor F-pupillen 3. Voetballen in de

Nadere informatie

MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1

MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1 MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1 1. Inleiding Vanuit de toekomstvisie van MHCV en de leeftijdsopbouw van de club willen we in dit stuk, met name, focussen op de jeugd. MHCV

Nadere informatie

Beleidsplan Senioren LRC Leerdam 2014-2018

Beleidsplan Senioren LRC Leerdam 2014-2018 Beleidsplan Senioren LRC Leerdam 2014-2018 LRC Leerdam december 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord en visie 1. Algemene doelstelling van het technisch beleid 1.1. Doelstelling selectie elftallen 1.2. Doelstelling

Nadere informatie

Technisch beleidsplan 2015 2020 (onderbouw) Mickey s, Champions League, F, E en D

Technisch beleidsplan 2015 2020 (onderbouw) Mickey s, Champions League, F, E en D Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Doelstelling Jeugdopleiding OSM 75... 4 2.1. Jeugdopleiding OSM 75... 5 2.2. Recreatief versus Prestatief... 5 3. Organigram... 7 4. De Technische Commissie ()... 7 4.1.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC) HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC) 5.1 STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Technische Commissie weergegeven. Zie bijlage 5.1 Zie bijlage 5.2 voor Taakomschrijving Hoofdbestuurslid Technische

Nadere informatie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding Seizoen 2014-2015 KVV Quick '20 april 2014 versie 1.0 Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding. Deze beleidsafspraken worden waar nodig als actiepunten

Nadere informatie

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE TECHNISCHE COMMISSIE 5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN Is lid van het hoofdbestuur; Is verantwoordelijk voor het totale voetbaltechnische beleid binnen

Nadere informatie

HANDBOEK TECHNISCHE RICHTLIJNEN

HANDBOEK TECHNISCHE RICHTLIJNEN HANDBOEK TECHNISCHE RICHTLIJNEN NSV 2016 INHOUDSOPGAAF 1. Voorwoord voorzitter NSV 2. Opdracht aan Technische Commissie 3. Jeugd 4. Selectie NSV 5. Recreatieve elftallen senioren 6. Bijlage 1: Jeugdpaspoort

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan

Technisch Beleidsplan Technisch Beleidsplan 2012-2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Prestatiegericht voetbal 4 2.1 Doelstelling 4 2.2 Selectiecriteria 4 2.3 Trainingsopkomst 4 2.4 Ontwikkeling en doorstroming 4 2.5 Elftal onder

Nadere informatie

Jeugdopleidingsplan v.v. Kagia. Jeugdopleidingsplan v.v. Kagia

Jeugdopleidingsplan v.v. Kagia. Jeugdopleidingsplan v.v. Kagia Jeugdopleidingsplan v.v. Kagia Jeugdopleidingsplan v.v. Kagia versie: 9.0 Juli 2016 Voorwoord Voor u ligt het vernieuwde Jeugdopleidingsplan (JOP) van v.v. Kagia. Het Jeugdopleidingsplan is een handvat

Nadere informatie