Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team)"

Transcriptie

1 2. De structuur 2.1 Organisatie De organisatie van de jeugdopleiding als volgt opgebouwd. De organisatorische aspecten zijn de verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie. De jeugdcommissie valt onder het bestuur van de voetbalvereniging. Per afdeling is er een hoofdleider aangesteld die verantwoordelijk is voor de organisatie van die afdeling. De voetbaltechnische aspecten zijn de verantwoordelijkheid van de Technische Commissie (TC), die ressorteert onder het bestuur van de voetbalvereniging. De dagelijkse leiding voor de voetbaltechnische zaken van de jeugdafdeling is in handen van de Technisch Jeugdcoördinator. Per team is er een trainer/coach en een leider aangesteld en er is een hoofd keeperstraining aangesteld. Schematisch ziet dit er als volgt uit. Bestuur Voetbal Technische Commissie Jeugdcommissie Technisch Jeugdcoördinator Hoofdleider (per afdeling) Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Hoofd keeperstraining Leider (per team) Selectietrainer + trainer overig team (per team) Keeperstrainers 2.2 Functies van het technisch kader In deze paragraaf worden de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de voetbaltechnische functionarissen van de jeugdopleiding van TOGB beschreven. Het gaat achtereenvolgens om: Technisch jeugdcoördinator Trainer/coach team Hoofdtrainer/coach selectiegroep Hoofd keeperstrainer Taakomschrijving Technisch Jeugdcoördinator (TJC) De TJC is minimaal in het bezit van het diploma Trainer Coach II, het diploma Technisch Jeugdcoördinator van de KNVB en dient te beschikken over goede organisatorische, communicatieve en didactische vaardigheden. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het technische beleid van de gehele jeugdafdeling, volgens de richtlijnen zoals in dit beleidsplan zijn vastgelegd. Tijdsbesteding: ± 20 uur per week. De taken van de TJC omvatten:

2 - het periodiek overleggen over (de voortgang van) zijn activiteiten met de voorzitter van de jeugdcommissie, met het lid technische zaken van het managementteam (en indien aangesteld met het jeugdcommissielid technische zaken); - het periodiek verzorgen van cursus- of thema-avonden voor trainers; - het periodiek overleggen met de hoofdtrainer, de trainers van het 2e en 3e elftal, met de hoofdtrainer van de A- en B-juniorenselectie, het lid technische zaken van het managementteam en de jeugdvoorzitter te bevordering van de talenten uit de A- en B- selectie - het periodiek overleggen met de hoofdtrainers van alle afdelingen en de hoofd keeperstraining; - het bezoeken en begeleiden van activiteiten van de jeugdteams uit de diverse afdelingen en bewaken en bevorderen van de kwaliteit hiervan; - het periodiek afleggen van verantwoording over zijn activiteiten aan de TC - aanstellen en beoordelen van de hoofd- en selectietrainers; - het fungeren als aanspreekpunt van de jeugdopleiding voor alle voetbaltechnische zaken voor bestuur, jeugdcommissie en leden; - het functioneren volgens de Gedragscode van TOGB en anderen hierop aanspreken. De TJC kan, op verzoek van de TC, eventueel een bijdrage leveren aan het team onder 23 jaar. Dit mag echter geen afbreuk doen aan zijn functioneren als TJC. Taakomschrijving trainer/coach De trainer/coach van een selectieteam is minimaal in bezit van het diploma Pupillentrainer / Juniorentrainer (of bezig dit diploma te halen). Voor de trainer van de overige teams geldt geen diploma-eis. De trainer/coach dient te beschikken over voldoende communicatieve en pedagogische vaardigheden. Hij is verantwoordelijk voor het organiseren van kwalitatief goede voetbalactiviteiten volgens de richtlijnen van dit beleidsplan. Geschatte tijdsbesteding trainer/coach selectieteam: ± 8 uur per week en voor trainer/coach overig team: ± 4 uur per week. De taken van de trainer/coach omvatten: - het trainen van zijn team op trainingsavonden, conform het beleid van TOGB; - het coachen en begeleiden van zijn team op wedstrijddagen; - het houden van toezicht op zijn spelers, zowel voor aanvang- als tijdens- als na trainingen en wedstrijden op het veld en in de kleedkamers; - het aanwezig zijn bij thematische avonden voor zijn afdeling; - het aanwezig zijn bij ouderavonden voor zijn afdeling en bij leideravonden; - het nemen van de verantwoordelijkheid over de materialen die de vereniging hem ter beschikking heeft gesteld; - het verzorgen van training op zaterdag bij algemene afgelasting van wedstrijden. Taakomschrijving hoofdtrainer/coach selectiegroep De hoofdtrainer van de selectiegroepen is minimaal in het bezit van het diploma Trainer Coach III Jeugd (of bezig dit diploma te halen) en dient te beschikken over goede organisatorische, communicatieve en pedagogische vaardigheden. Hij is verantwoordelijk voor: - het organiseren van voetbalactiviteiten voor zijn selectiegroep die voldoen aan de richtlijnen zoals in dit beleidsplan zijn vastgelegd; - het creëren van een optimale leeromgeving binnen zijn selectiegroep zodat er maximale ontwikkeling voor alle selectiespelers plaatsvindt.

3 Geschatte tijdsbesteding: ± 10 uur per week. Voor de hoofdtrainers gelden onverkort de taken van de trainer/coach. Voor de hoofdtrainer komt daarbij: - Het maken van trainingen voor de selectieteams en deze beschikbaar stellen aan de overige trainers van zijn afdeling; - Het ondersteunen van de overige trainers van zijn afdeling; - Het periodiek bezoeken van de trainingen van de overige teams uit zijn afdeling (min. 4x per seizoen); - Het frequent bezoeken van de overige selectieteams uit zijn leeftijdgroep; - Het (samen met de TJC) organiseren van thematische bijeenkomsten voor de overige trainers van zijn afdeling; - Het vooraf overleggen van zijn trainingen aan de TJC; - Het opmaken van een wedstrijdanalyse van elke officiële wedstrijd van zijn team (geldt voor alle selectietrainers). Voor het maken van de trainingen en de wedstrijdanalyses is een voorbeeldmodel opgenomen in respectievelijk bijlage B en C. Het staat trainers vrij om een ander formulier te gebruiken, mits alle elementen die op het formulier in de bijlage zijn gevoegd, er op voor komen. Taakomschrijving Hoofd Keeperstraining Het hoofd Keeperstraining dient te beschikken over goede organisatorische, communicatieve en pedagogische vaardigheden. Hij is verantwoordelijk voor: - het organiseren van voetbalactiviteiten voor de selectiekeepers die voldoen aan de richtlijnen zoals in dit beleidsplan zijn vastgelegd; - het creëren van een optimale leeromgeving binnen zijn keepersgroepen zodat er maximale ontwikkeling voor alle selectiespelers plaatsvindt. Geschatte tijdsbesteding: ± 6 uur per week. Voor hoofd Keeperstraining gelden de volgende taken: - Het maken van trainingen voor de keeperstrainingen en deze delen met de overige keeperstrainers van de selectiekeeper; - Het ondersteunen van de overige keeperstrainers; - Het periodiek bezoeken van de wedstrijden van de selectieteams; - Het (samen met de TJC) organiseren van thematische bijeenkomsten voor de overige keeperstrainers; - Het adviseren van de selectietrainers in de keuze van het indelen van de selectiekeepers. 2.3 Kaders voor de trainers We gaan uit van de kwaliteit en de creativiteit van de individuele trainer. Dit houdt in dat we wel de leerdoelen per afdeling vastleggen en dat we de kaders benoemen voor de invulling, maar dat we de wijze waarop de leerdoelen bereikt worden verder vrij laten. De kern van onze werkwijze is dat ook door de trainers geleerd wordt. Dit proces faciliteren we door coaching van de trainers door de TJC, door periodiek (thematisch) overleg tussen de selectietrainers en de TJC en door het onderling beschikbaar stellen van de trainingen. De trainers worden beoordeeld op het realiseren van de leerdoelen per afdeling en op de wijze waarop zij invulling geven aan hun taakomschrijving. Dit gebeurd door de TJC.

4 2.4. Begeleiding en scholing trainers Vanuit de club zal er een actief beleid worden gevoerd om trainers te ondersteunen in hun voetbaltechnische taak. Dit beleid wordt uitgevoerd door de Technisch Jeugdcoördinatoren. Dit actieve beleid zal bestaan uit: - begeleiding, coaching en ondersteuning van selectietrainers door TJC - ondersteuning van trainers/coaches door hoofdtrainer en TJC - het organiseren van thematische en/of cursusavonden door de TJC Van de coaching door de TJC wordt een evaluatieformulier opgemaakt (zie bijlage I en J). Deze zal na afloop van de betreffende activiteit met de trainer/coach besproken worden. Voor de activiteiten ter ondersteuning van de trainer/coaches wordt jaarlijks een jaarplanning opgemaakt door de TJC. Deze wordt gecommuniceerd naar alle trainers en hoofdleiders. Voor het seizoen zullen de volgende thematische bijeenkomsten worden georganiseerd door de TJC: (Dit wordt per seizoen ingevuld. Voor komend seizoen moet dit nog gebeuren) Daarnaast bestaat de mogelijkheid om op kosten van TOGB een KNVB-cursus te volgen. Hier staat wel een standaard contractperiode tegenover. Verzoeken voor deze cursussen lopen via de TJC naar het bestuur. 2.5 Communicatie Het hoort ook bij onze taak om uit te leggen waar wij als TOGB mee bezig zijn. Wat het beleid is, welke keuze we daarin maken en waarom, wat van ouders verwacht wordt en waarom, enzovoort. Trainers staan altijd open voor vragen van ouders en proberen deze altijd naar eer en geweten te beantwoorden. Overigens wel op het moment dat het voor de trainers uitkomt (bijvoorbeeld niet tijdens een wedstrijd!). Als ouders in hun ogen onvoldoende bediend wordend door de begeleiding van het team, dan kunnen zij contact opnemen met: - de hoofdleider voor organisatorische zaken - de TJC voor voetbaltechnische zaken Mochten zij zich ook hier onvoldoende bediend voelen, dan kunnen zij contact opnemen met: - Andy Wibier voor organisatorische zaken - Jeroen van Dongen voor voetbaltechnische zaken Hiernaast hanteren wij standaard een tweetal middelen om ouders te informeren over het beleid van TOGB en onze werkwijze: - Voor de F t/m de C organiseert de jeugdcommissie een ouderavond. De invulling daarvan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de hoofdleider en de hoofdtrainer. - Ouders krijgen voorafgaand aan het seizoen een brief met informatie over de werkwijze van het komend seizoen. Hier staat in: trainingstijden, kleding, vervoer, afmeldingen, gedragregels (zoals douchen), selectiebeleid, leerdoelen, wederzijdse verwachtingen, belangrijke mailadressen en telefoonnummers enzovoort. Het stukje over selectiebeleid wordt aangeleverd door de TJC. Het standaardsjabloon voor een dergelijke brief is opgenomen in bijlage F. Dit kan naar behoefte worden aangevuld. Daarnaast zal er regelmatig een stukje over het beleid verschijnen op de website.

5 Communicatie met KNVB en Betaald Voetbal Organisaties (BVO s) lopen altijd via de TJC of de jeugdcommissie!

INFORMATIE KWALITEIT & PERFORMANCE PROGRAMMA JEUGDOPLEIDINGEN AMATEURVOETBAL KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

INFORMATIE KWALITEIT & PERFORMANCE PROGRAMMA JEUGDOPLEIDINGEN AMATEURVOETBAL KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND INFORMATIE KWALITEIT & PERFORMANCE PROGRAMMA JEUGDOPLEIDINGEN AMATEURVOETBAL KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND INHOUD Aanleiding 3 Uitgangspunten programma 4 De voetbalpiramide 5 Proces 6 Stap 1. Adviesgesprek

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V2.1 2015-2019 Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

Gemaakt door G.J. Schipper : Opleidingsplan voetbal vereniging DWOW Wieringerwerf 2007-2012 versie 1.0. Opleidingsplan v.v. DWOW Wieringerwerf

Gemaakt door G.J. Schipper : Opleidingsplan voetbal vereniging DWOW Wieringerwerf 2007-2012 versie 1.0. Opleidingsplan v.v. DWOW Wieringerwerf Opleidingsplan v.v. DWOW Wieringerwerf Ontwikkeling Opleidingsplan 1.1. Aanleiding voor de ontwikkeling van dit opleidingsplan In december 2004 is een startnotitie geschreven waarin een toekomstvisie is

Nadere informatie

b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s 2 0 1 4-2 0 2 0

b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s 2 0 1 4-2 0 2 0 Inhoudsopgave mei ús allen binne wy ien... 4 ALGEMEEN... 5 Doelstellingen... 5 Hoe dit te bereiken... 5 A. Bestuurlijk beleid... 5 B. Technisch beleid... 6 C. Accommodatiebeleid... 6 E. Sponsorbeleid...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord Historie Achtergrond Visie 1. Leden 2. Organisatie & Communicatie 3. Financiën 4. Profilering 5. Techniek 6.

Inhoudsopgave Voorwoord Historie Achtergrond Visie 1. Leden 2. Organisatie & Communicatie 3. Financiën 4. Profilering 5. Techniek 6. Jeugdbeleidsplan v.v. Hoogeveen tot en met het seizoen 2017-2018 *Dit jeugdbeleidsplan is in 2013 opgesteld en in 2015 geüpdate. Inhoudsopgave Voorwoord Historie Achtergrond Visie 1. Leden 2. Organisatie

Nadere informatie

JEUGDVOETBALBELEIDSPLAN. Actief werken aan de. toekomst. Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Jeugdvoetbalbeleidsplan

JEUGDVOETBALBELEIDSPLAN. Actief werken aan de. toekomst. Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Jeugdvoetbalbeleidsplan Actief werken aan de toekomst Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Inhoudsopgave Inleiding... 3 Achtergrond... 3 Hoofdstuk 1. De organisatie... 4 Coördinatie en aansturing... 4 Doelstellingen en uitgangspunten

Nadere informatie

Vrijwilligers Beleids Plan

Vrijwilligers Beleids Plan Vrijwilligers Beleids Plan Dit document is vastgesteld tijdens de hoofdbestuursvergadering van 26 augustus 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Analyse van de organisatie... 4 3. Visie op het werken

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan 2014-2015

Jeugdbeleidsplan 2014-2015 Jeugdbeleidsplan 2014-2015 1 22 november 2014 INLEIDING DEEL 1 DOELSTELLINGEN, UITGANGSPUNTEN, RANDVOORWAARDEN en MEERJARENPLANNING 5 1 ALGEMEEN 5 2 REFERENTIEKADER 5 DEEL 2 ORGANISATIESTRUCTUUR 7 1 ALGEMEEN

Nadere informatie

HC Ypenburg Academie. Top hockey begint bij top kader

HC Ypenburg Academie. Top hockey begint bij top kader HC Ypenburg Academie Top hockey begint bij top kader Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is de HCY Academie?... 3 1.2 Subdoelstellingen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.3 Scope... 4 2 De weg

Nadere informatie

Functieboek v.v. Diepenveen

Functieboek v.v. Diepenveen Functieboek v.v. Diepenveen 20-6-2013 Opgesteld : Han Berends Organigram OMNI DSC Diepenveen OMNI DSC Diepenveen Club van 100 Clubhuiscommissie Voetbal Handbal Volleybal Gymnastiek Badminton Biljart Tafeltennis

Nadere informatie

RKVV Roosendaal afspraken elftal

RKVV Roosendaal afspraken elftal pag 1 Hallo spelers, ouders en supporters van RKVV Roosendaal, Elftal Inhoudsopgave 1) namen leiders/trainers, adreslijst spelers... 2 2) informatie en communicatie, website beheer... 2 3) sportiviteit,

Nadere informatie

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS Handboek 2010-2014 VERSIE 0.9 - Concept DATUM 1 maart 2010 WERKGROEP VERENIGINGSPLAN Dave Dubbink Reinier de Jong Johan Klaren Anne Visserman AANLEIDING In het recente

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

Invulling Commissies HRC 14

Invulling Commissies HRC 14 Invulling Commissies HRC 14 Naast het gebruikelijke hoofdbestuur hebben we ervoor gekozen om de structuur van voetbalvereniging HRC 14 op te bouwen uit een aantal commissies. Het hoofdbestuur is verantwoordelijk

Nadere informatie

Technische informatie. voor het seizoen 2015-2016

Technische informatie. voor het seizoen 2015-2016 Dit boekje is van: Team: Leider(s): + telefoon Trainer(s): + telefoon Technische informatie Contactpersonen Technische Commissie: voor het seizoen 2015-2016 E en F teams en kangoeroes: C en D teams: A

Nadere informatie

Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk

Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk 2014 2018 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 DE TOEKOMST: VISIE EN DOELSTELLINGEN... 5 ANALYSE VAN STERKTES, ZWAKTES, KANSEN EN BEDREIGINGEN... 7 RECREATIEF

Nadere informatie

Informatie Jeugd. Inhoud

Informatie Jeugd. Inhoud Informatie Jeugd Om de jeugdleden van vv DEES en hun ouders nog beter van dienst te kunnen zijn, is er van oudsher het informatieboekje Jeugdafdeling vv DEES. Een gedeelte van de inhoud wordt sinds 2014

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN 2013-2014

COMMUNICATIEPLAN 2013-2014 COMMUNICATIEPLAN 2013-2014 WILHELMINAOORD, OKTOBER 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Communicatiedoel pag. 3 3. groepen pag. 4 4. Afgeleide doelen pag. 6 5. Communicatie pag. 9 5.1 Communicatiemiddelen

Nadere informatie

Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke. 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos

Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke. 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos Inhoudsopgave: 1. Inleiding Pagina: 4 2. Doel vrijwilligersbeleid Pagina: 5 3. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 4 2 Strategie... 5 2.1 Missie... 5 2.2 Visie... 5 2.3 Doelstelling... 5 3 Organisatiestructuur... 6 3.1 Inleiding... 6 3.2 Bestuur...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11 Jeugdgids v.v. SDS Versie augustus 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. WELKOM... 3 2. ALGEMENE INFORMATIE... 4 3. VERZEKERINGEN... 4 4. VOETBALTENUE/KLEDINGFONDS... 4 5. HUISREGELS KLEEDKAMER... 5

Nadere informatie

Format. Het schrijven van een beleidsplan

Format. Het schrijven van een beleidsplan Format Het schrijven van een beleidsplan Jasper van Houten Laurens Steenbekkers 13-06-2007 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Beschrijving van de vereniging

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2015-2018

Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2015-2018 Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2015-2018 Opgesteld door: Bestuur en Technische Commissies Datum: juni 2015 Versie: 4.0 Keizer Otto-Trivolley 2015-2018 Definitief vast gesteld

Nadere informatie

Voetbalvereniging G.H.C. STATUUT NORMEN EN WAARDEN

Voetbalvereniging G.H.C. STATUUT NORMEN EN WAARDEN Voetbalvereniging G.H.C. STATUUT NORMEN EN WAARDEN Voetbalvereniging G.H.C. - Statuut Normen & Waarden Inleiding Iedereen kent ze wel: vervelende situaties waarbij het voetbalplezier verknald wordt door

Nadere informatie

Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015

Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015 1 van 7 Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015 Inleiding. Voor u ligt het beleidsplan van basketbalvereniging HBC uit Heerhugowaard, opgesteld in 2015. Dit plan is gemaakt

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Jeugd aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur

Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur Stichting Studenten Activiteiten Zernikeplein 11 kantoor A2.11 9747 AS Groningen 050-595 4094 www.ssa-web.nl www.facebook.com/stichting.studentenactiviteiten Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Reglement van inwendige orde jeugdwerking

Reglement van inwendige orde jeugdwerking Reglement van inwendige orde jeugdwerking Vergaderingen De nieuwe werkgroep streeft naar een maximale participatie van de afgevaardigden van alle jeugdploegen en de ouders van de spelende kinderen. Voorlopig

Nadere informatie

Offerte-aanvraag uitbesteden exploitatie tennis. 1. Inleiding. 2. Doel offerte-aanvraag

Offerte-aanvraag uitbesteden exploitatie tennis. 1. Inleiding. 2. Doel offerte-aanvraag Offerte-aanvraag uitbesteden exploitatie tennis 1. Inleiding Voor u ligt de offerte-aanvraag voor de uitbesteding voor de horeca-exploitatie, hal-exploitatie, tennislessen en baanonderhoud. Achtereenvolgens

Nadere informatie