Technisch beleidsplan. Van kwantiteit naar structurele kwaliteit voor alle leeftijdsgroepen en alle niveau s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technisch beleidsplan. Van kwantiteit naar structurele kwaliteit voor alle leeftijdsgroepen en alle niveau s"

Transcriptie

1 Technisch beleidsplan Van kwantiteit naar structurele kwaliteit voor alle leeftijdsgroepen en alle niveau s Versie: 19 januari

2 Inhoud Versiebeheer Context Doelstellingen Technisch beleidsplan Relatie Technisch coördinator JB en HB Doelstellingen ATC Implicaties doelstellingen Klasse-indelingen Selectiebeleid: Rollen en verantwoordelijkheden (Schaduw) selecties Overige teams Criteria Proces en tijdslijn Trainingen 2

3 Versiebeheer Wijziging Pagina Verantwoordelijkheden Technisch coördinator E- en F-groep toegevoegd 7 Meetrainen nieuwe leden 17 Taken en competenties trainers (IN CONCEPT) 26 t/m 37 Weerbaarheid/ mentaliteit (Under construction) 37 Versie: 21 oktober

4 Context technisch beleidsplan Inhoud : ATC is een voetbalvereniging voor zowel jongens (mannen) en meisjes (dames). Dit impliceert dat in het technisch beleidsplan de visie, doelstellingen als invulling voor zowel voor mannen als vrouwen moet zijn beschreven. Eigenaar : Technisch coördinator (thans John van Miert) Doelgroep : Gehele vereniging met (voorlopig) focus op Jeugdafdeling ATC onderkent dat er binnen de vereniging voor zowel mannen als vrouwen sprake is van twee disciplines: Recreatievoetbal Prestatievoetbal Binnen beide disciplines geldt dat ontwikkeling en plezier de belangrijkste dragers zijn: Ontwikkeling Prestatievoetbal l Plezier Recreatievoetbal 4

5 Technisch coordinator Om de doelstellingen van ATC te realiseren is door het Hoofdbestuur besloten een Technisch coördinator aan te stellen. Hieronder staat de relatie tussen de TC, de verenigingsmanager, het Jeugdbestuur en het Hoofdbestuur beschreven. Hoofdbestuur Technisch coördinator: (schaduw) selecties D t/m 1 ste en tweede elftal). Jeugdbestuur Technisch coördinator Verenigingsmanager Technisch coördinator E en F groep. In deze leeftijdsgroep is ontwikkeling en een goede interne scouting essentieel. Derhalve is gekozen voor deze leeftijdsgroep een eigen coördinator, o.l.v. de technisch coördinator, aan te stellen. Technisch coördinator E en F groep Seniorencommissie 5

6 Rol technisch coördinator Technisch coördinator: Is eigenaar van het technisch beleidsplan Is verantwoordelijk voor het uitdragen van het technisch beleidsplan van de D t/m eerste elftal Is verantwoordelijk voor de begeleiding van de technisch coördinator in de E- en F-groep Is verantwoordelijk voor de indelingen van de (schaduw) selecties Is verantwoordelijk voor de werving en selectie van de (schaduw) selectietrainers Is verantwoordelijk voor de begeleiding van de (schaduw) selectietrainers Stemt frequent met JB en DB voortgang af Wijziging: 5 mei

7 Rol technisch coördinator E- en F-Groep Technisch coördinator: Is eigenaar van en verantwoordelijk voor de uitvoering van het opleidingsplan E- en F groep Is verantwoordelijk voor het opzetten van een systeem voor scouting binnen de E- en F-groep Is verantwoordelijk voor de indelingen van de (schaduw) selecties Primaire focus op F1/ F2 en E1 / E2; Secundair bij de indeling van de schaduwselecties in de E- en F groep; begeleid leeftijdsgroepcoördinatoren bij de indeling van de secundair op schaduwselecties in de E- en F-groep Is verantwoordelijk voor de werving en selectie van de (schaduw) selectietrainers Is verantwoordelijk voor de begeleiding van de (schaduw) selectietrainers en talentvolle trainers in de E- en F Groep (o.b.v. train de trainer) Stemt frequent met JB en Technisch coördinator voortgang af Wijziging: 5 mei

8 Doelstellingen van het Technisch beleidsplan Geeft richting en duidelijkheid voor kader, leden, ouders en overige betrokkenen. In de gehele vereniging geldt uiteindelijk één visie t.a.v: Coachen/ ontwikkelen Trainen Selecteren Presteren Het streven is maximaal draagvlak voor het Technisch beleidsplan bij alle stake holders te creëren. Het Technisch beleidsplan is dynamisch en moet o.b.v. voortschrijdend inzicht of ontwikkelingen twee keer per jaar, eind en halverwege lopend seizoen, kunnen worden geactualiseerd. Initiatieven voor veranderingen kunnen door iedereen worden geïnitieerd maar dienen altijd door de technisch coördinator te worden goedgekeurd. Echter de TC dient voor wijzigingen altijd verantwoording af te leggen aan het Hoofdbestuur. Technische voorvallen/ vragen waarin het Technisch beleidsplan niet in voorziet dienen altijd aan de Technisch coördinator te worden voorgelegd. 8

9 Belang ontwikkeling Visie ATC 65 Binnen ATC zijn recreatie- en prestatievoetbal onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om doelstellingen te bereiken dienen beide disciplines optimaal te worden ingevuld. Eerste elftal Prestatie Goed prestatievoetbal in de jeugd borgt de continuïteit en kwaliteit van het Eerste elftal. Recreatie Goed en aantrekkelijk recreatievoetbal borgt de continuïteit en kwaliteit van het prestatievoetbal 9

10 Doelstellingen ATC Alle leden waarderen ATC als een plezierige vereniging die voldoende aandacht besteed aan zowel prestatie als recreatievoetbal voor zowel jongens als meiden. Voetbaltechnische doelstelling ATC Het eerste elftal voetbalt in 2017 in minimaal de Eerste klasse met minimaal 75% zelf opgeleide spelers in de selectie. Het tweede elftal voetbalt in 2017 in minimaal de Reserve Eerste klasse met alleen zelf opgeleide spelers. Doelstelling jeugdselecties in 2015: A t/m D : landelijke divisies E en F : Hoofdklasse Schaduwselecties alle leeftijdsgroepen: Hoofdklasse Maximale betrokkenheid oudere jeugd richting jongere jeugd. Wat onder deze betrokkenheid wordt verstaan, en hoe deze betrokkenheid dient te worden georganiseerd wordt onderdeel van het nog te ontwikkelen Jeugdbeleidsplan. 10

11 Implicatie van doelstellingen Recreatie-elftallen hebben recht op: Twee trainingsmomenten (indien dit een centrale training betreft dient deze door een trainer op TC 3 nivo te worden gegeven) Op een aantrekkelijk activiteiten programma Spelers worden opgeleid voor het eerste elftal Ontwikkeling van de individuele speler staat voorop High potentials selectie elftallen stromen in winterstop door naar selectie oudere leeftijdsgroep. De beslissing wordt in deze genomen door de Technisch coördinator. Voetballen onder weerstand bevordert de ontwikkeling optimaal: Iedere speler binnen ATC (recreatief als prestatief) voetbalt dan ook onder de juiste weerstand (ontwikkeling is belangrijker dan kampioen worden) Er worden nooit spelers buiten ATC actief benaderd Indien spelers van buiten op eigen initiatief naar ATC komen zal bij gelijkwaardigheid met een eigen speler de voorkeur altijd uitgaan naar de eigen speler. 11

12 Recreatie voetbal Ontwikkelen op nivo Hebben recht om twee centrale trainingen o.l.v. een ervaren trainer op minimaal TC 3 nivo Kaderleden elftallen ondersteunen hun eigen elftal binnen centrale training dit bevordert de kwaliteit van zowel de centrale training als de kwaliteit van het kader (train de trainer model). 12

13 Prestatievoetbal Prestatievoetbal bestaat naast plezier uit twee belangrijke peilers: Ontwikkeling Resultaat In de pupillen is ontwikkeling van de individuele speler belangrijker dan het resultaat (=winnen). De optimale ontwikkeling van de individuele speler is het primaire doel, echter het streven is ook de selectieteams zo hoog mogelijk te laten spelen. Indien redelijkerwijs te verwachten is dat een selectieteam zich niet op het hoogste nivo kan handhaven kan door de Technisch coördinator worden gekozen bij indeling van de selectieteams af te wijken van de beschreven selectiecriteria. 13

14 Definitie recreatie, prestatie en belang ontwikkeling vs. resultaat Leeftijdsgroep Definitie Senioren A B C D E Ontwikkeling Resultaat Prestatie: Eerste elftal Tweede elftal Prestatie: A1 Schaduwselectie A2 Alle elftallen 1 ste klasse of hoger Prestatie: B1 Schaduwselectie B2 Alle elftallen 1 ste klasse of hoger Prestatie: C1 Schaduwselectie C2 Alle elftallen 1 ste klasse of hoger Prestatie: D1 Schaduwselectie D2 Alle elftallen 1 ste klasse of hoger Prestatie: E1 en E2 Schaduwselecties E3 en E4 Alle teams 1 ste klasse of hoger Definitie prestatieteams: Selectieteams: hoogste team in leeftijdsgroep. Schaduwselectie; het tweede team in de leeftijdsgroep. Overige prestatieteam: team dat geen schaduwselectie of selectie is maar wel minimaal 1 ste klasse voetbalt. Recreatieteams: teams die niet aan bovengenoemde criteria voldoen. F Prestatie: F1 en F2 Schaduwselecties F3 en F4 Alle teams 1 ste klasse of hoger Versie: Champions 21 december league

15 Beleid/ doelstelling klasses Indelingspiramide leeftijdsgroep Eerste elftal: Landelijke divisie Senioren Eerste klasse Tweede elftal: (uiteindelijk) hoofdklasse Senioren: tweede elftal reserve 1 ste klasse Schaduwselectie: (uiteindelijk) hoofdklasse 1 ste klasse 2 de klasse 3 de klasse Lagere elftallen: 4 de of 5de klasse Prestatievoetbal Recreatievoetbal 15

16 Selectiebeleid, rollen en verantwoordelijkheden Rollen en verantwoordelijkheden: Technisch coördinator: Eindverantwoordelijk voor indeling van (schaduw) selectie teams Initieert en bewaakt proces indeling (schaduw) selectieteams Technisch coördinator E- en F groep: Verantwoordelijk voor de interne scouting, begeleiding trainers en coördinatie, incl. indeling, in de E en F groep. Jeugdbestuur: Initieert en bewaakt proces indeling niet (schaduw) selectieteams Ziet toe of de teams conform het afgesproken proces/ afspraken worden ingedeeld. (Schaduw) selectietrainers: De (schaduw) selectie trainers zijn binnen de kaders van het technisch beleidsplan verantwoordelijk voor de indeling van hun teams. Keeperscoördinator: De keepers worden ingedeeld door de groepscoördinator maar met advies van de Keeperscoördinatoren. Groepscoördinator: Is er voor verantwoordelijk dat de teams in betreffende leeftijdsgroep conform het technisch beleidsplan worden ingedeeld. Rol richting (schaduw) selectieteams is vooral voortgangsbewaking. Schaduwselecties E- en F groep worden door coordinator i.o.m. technisch coördinator E- en F-groep ingedeeld. Leiders/ trainers centrale trainingen: Adviseert de groepscoördinator bij indeling teams De leider beoordeelt de spelers in zijn team tbv indeling recreatieteams Interne scouting lagere elftallen Versie: 19 mei

17 Selectiebeleid, nieuwe leden ATC 65 werft niet actief nieuwe leden, vanzelfsprekend zijn nieuwe leden altijd welkom. Nieuwe leden mogen met toestemming van hun huidige vereniging vier weken bij ATC meetrainen. Voor (schaduw) selectie teams geldt dat alleen in de maand april spelers van buitenaf mogen meetrainen. Voor leden van ATC 65 geldt vanzelfsprekend ook dat zij alleen met toestemming van hun trainer en het JB bij een andere vereniging mogen meetrainen. Bij de indeling van nieuwe leden hebben huidige leden, bij gelijkwaardige kwaliteit, voorrang op nieuwe leden. Versie: 26 januari

18 Selectiebeleid, Scouting De interne scouting is op de volgende wijze georganiseerd: E en F groep : onder verantwoordelijkheid van de technisch coördinator E- en F-groep Lagere D t/m A : onder verantwoordelijkheid van de trainer van de centrale trainingen : de trainers van de centrale trainers informeren trainers schaduw- en selectietrainers tav talenten die wellicht in aanmerking komen voor een selectie De trainers van de schaduw- en selectieteams van de D t/m A groep rapporteren 4 x per jaar de voortgang in ontwikkeling van hun spelers aan de technisch coördinator De kaderleden van alle overige elftallen in de E- en F-groep beoordelen aan het eind van het seizoen hun spelers. Deze bevinding kan door de groepscoördinator worden gebruikt b ij het indelen van de elftallen voor het aanstaande seizoen. 18

19 Selectiebeleid, Selectie Samenstelling selectie: Meest getalenteerde spelers, zowel eerste als tweedejaars, van een leeftijdsgroep. Verantwoordelijk: Selectie-trainer maar met akkoord van Technisch coördinator Proces Onderdeel van de besluitvorming zijn de voortgangsrapportages die een trainer 4 x per jaar van zijn selectiespelers maakt. 19

20 Selectiebeleid, schaduw-selectie Samenstelling schaduwselectie: Meest getalenteerde eerstejaars spelers die niet in aanmerking komen voor de selectie. Maximaal drie tweedejaarspelers. Redenen van selecteren tweedejaars spelers zijn: Spelers zijn laatbloeiers die door hun fysiek nog een achterstan d hebben maar mogelijk toch in staat zijn op termijn een selectie te halen De fysiek van de eerstejaarsspelers is dusdanig ondergemiddeld dat fysiek sterkere spelers nodig zijn om handhaving in een klasse, en daarmee ontwikkeling van de eerstejaars spelers, te realiseren Verantwoordelijk: Schaduwselectie-trainer maar met akkoord van Technisch coördinator Proces Onderdeel van de besluitvorming zijn de voortgangsrapportages die een trainer 4 x per jaar van zijn selectiespelers maakt. Spelers worden in principe nooit gedurende het lopende seizoen terug gezet naar een lager elftal. Daar waar dit om redenen noodzakelijk is dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan: Speler en de ouders van betreffende speler zijn tijdig geïnformeerd. Het Jeugdbestuur heeft toestemming gegeven voor het lager indelen van een speler. 20

21 Selectiebeleid, overige elftallen Gestreefd wordt spelers op het juiste nivo (voetballen onder de juiste weerstand) in te delen. Het streven is zoveel mogelijk, zeker bij de pupillen, de eftallen ook op leeftijd in te delen. Ofwel eerstejaars bij eerstejaars en tweede jaars bij tweedejaars. Spelers worden in principe nooit terug gezet naar een lager elftal. Daar waar dit om redenen noodzakelijk is dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan: Speler en de ouders van betreffende speler zijn tijdig geïnformeerd. Het Jeugdbestuur heeft toestemming gegeven voor het lager indelen van een speler. 21

22 Selectiebeleid, overige afspraken Schaduwselectie- en selectietrainers rapporteren 4 x per jaar de voortgang in ontwikkeling van hun spelers aan de Technisch coördinator. Gerapporteerd wordt op: Ontwikkeling spelers Ontwikkeling team Beoordeling kwaliteit huidige indeling Vooruit kijken naar toekomstige indeling Het kader van de overige elftallen beoordeelt 1 x per jaar de spelers in hun team. Betreffende beoordeling kan gebruikt worden voor de indeling van de teams in het aanstaande seizoen. 22

23 Selectiebeleid, timing in hoofdlijnen Proces stap Bijzonderheden Wanneer 4 x voortgangsrapportages van spelers in schaduw- en selectie teams Start meetrainen bij (schaduw) selecties voor D t/m A JB start proces indelingen Voortgangsrapportage coördinatoren Selecties bekend Overige indelingen bekend en gerapporteerd aan JB. Onder regie van Technisch coördinator. Onder regie van Technisch coördinator. JB/ TC geeft kaders voor indeling aan groepscoördinatoren mee Coördinatoren rapporteren voortgang en bijzonderheden aan JB in extra Jeugdcommissie. Te rapporteren: Aantal spelers Aantal elftallen Alle (schaduw) selecties zijn tot maximaal 16 spelers bekend. Voor E en F zijn de selecties tot max. 10 spelers bekend. Overige elftallen zijn ook ingedeeld en worden aan JB gerapporteerd. Te rapporteren: Aantal spelers Aantal elftallen en klasse indeling Kaderleden Oktober, December, Februari en Mei Januari Januari Maart Eerste week mei Laatste week mei Indelingen op site JB zet op verzoek van coördinatoren de indelingen op de site. Medio juni Indelingen selecties Selecties zijn voor start competities teruggebracht naar 13 spelers, en bij E en F teruggebracht naar 8 spelers. Voor aanvang competitie 23

24 Selectiebeleid, aantal spelers per selectie Het streven is o.b.v. onderstaand overzicht het aantal spelers per team in te delen: delen:eefd wordt om Aantal spelers per team: Bijzonderheden A Selectie 16 Trainingen met 16 spelers (technische/ tactische trainingen) Wedstrijden met minimaal 13 spelers Overige teams B Selectie 16 Trainingen met 16 spelers (technische/ tactische trainingen) Wedstrijden met minimaal 13 spelers Overige teams C Selectie 16 Trainingen met 16 spelers (technische/ tactische trainingen) Wedstrijden met minimaal 13 spelers Overige teams D Selectie 16 Trainingen met 16 spelers (technische/ tactische trainingen) Wedstrijden met minimaal 13 spelers Overige teams E Selectie 10 Trainingen met 10 spelers (technische/ tactische trainingen) Wedstrijden met minimaal 8 spelers Overige teams 9 F Selectie 10 Trainingen met 10 spelers Wedstrijden met minimaal 8 spelers Overige teams 9 Bij te weinig spelers in de selectie elftallen; 1. Eerst verplicht uitlenen van spelers uit t schaduwteam 2. Daarna pas uit de overige elftallen. 24

25 Trainingen, faciliteiten per team Afhankelijk van de beschikbaarheid van de accommodatie dient per team het onderstaande aan trainingsfaciliteiten te worden gefaciliteerd: Iedere (schaduw) selectie heeft recht op trainingsintensiteit conform KNVB norm. Dit leidt tot onderstaande ambitie: A t/m D : 2 x 1 ½ uur op minimaal ½ veld + 1 x ¼ veld E en F : 2 x 1/1 uur op ½ veld. Echter, ivm het beperkt aantal trainingsvelden is het met 4 E-teams gedurende één uur trainen op een heel veld een redelijk en geaccepteerd alternatief. Trainers (schaduw) selecties hebben eerste keus bij inplannen trainingschema. Indien door slecht weer trainingsvelden uitvallen krijgen prestatie elftallen voorrang voor training op resterende velden => Recreatieteams dienen wel een alternatief te worden geboden. Zoals: inschiktrainingsschema, zaal of andere niet-voetbal activiteiten. 25

26 Taken (selectie-) trainers T.a.v. trainen: Conformeert zich aan het Technisch beleidsplan van ATC Zorgt voor een goede voorbereiding van de training Zorgt voor een goede indeling van de training Zorgt voor voldoende, afwisselende en passende oefenstof T.a.v. coachen: Zorgt voor een positieve coaching naar de spelers tijdens wedstrijden Vanzelfsprekend mag de coaching wel kritisch zijn Coaching is er mede op gericht op het opleiden van spelers en niet uitsluitend op winnen of verliezen Maakt zijn eigen belang ondergeschikt aan dat van zijn team Vertegenwoordigt ATC 65 op een positieve manier T.a.v. opvoeden: Zorgt voor orde en netheid in de kleedkamer Zorgt voor toezicht bij het douchen na de training Zorgt voor een positieve begeleiding van en inbreng naar de spelers Hij is in staat zich in te leven in de leeftijdsgroep die hij traint/coacht T.a.v. aandacht voor veiligheid: Dragen van scheenbeschermers. Geen sieraden zoals horloges, kettingen, piercings piercings e.d. Is he Versie: 26 januari

27 Taken (selectie-) trainers T.a.v. aandacht voor discipline: Maakt, binnen de normen en waarden van ATC, afspraken met zijn team t.a.v. discipline. Op tijd komen Verzorgen van materiaal en in goede staat en hoeveelheid terugbrengen ervan Uitvoeren van een goede warming up Uitvoeren van trainingsstof Zorgt voor een goede teamgeest. Heeft aandacht voor afwijkend gedrag en handelt hier op de juiste wijze op. T.a.v. communicatie: Belegt i.i.g. voor aanvang van de competitie een ouderavond Onderhoud contact met de ouders. Onderhoudt contact met begeleiding van het team Onderhoudt contact met de Technisch coördinator Communiceert op gepaste wijze met zijn spelers en ouders. Is in staat goed te communiceren met alle geledingen binnen ATC 65 Algemeen: Is een ambassadeur van ATC 65 en gedraagt zich ook dusdanig zowel intern als extern Is zelfkritisch en bereid te investeren in zijn ontwikkeling Versie: 26 januari

28 Competentieprofielen schaduwselectie-trainers Gelet op de taken van de (selectie) trainers dient men te voldoen aan de onderstaande competenties: Voetbaltechnisch: Voor alle schaduw selecties selecties geldt minimaal TC 3 nivo Voor alle selecties die divisie spelen minimaal TC 2 nivo Versie: 21 oktober

29 Competentieprofielen schaduwselectie-trainers ATC onderkent dat voor iedere leeftijdsgroep andere competenties op een schaal van 1 (beperkt belang) t/m 5 (heel belangrijk) zwaarder wegen. Vandaar Competenties 1ste/ 2de A B C D E F Kan en wil spelers beter maken Loyaal aan doelstelling ATC Communicatief vaardig naar: Spelers Kaders Ouders Inzicht in omgeving Analytisch Vaardigheden tav coachen van: Individuele spelers Teams Onderkent het belang van en heeft oog voor discipline Prestatiegericht Versie: 10 november

30 Uitwerking Competentieprofielen Kan en wil spelers beter maken: Voor de jeugdteams geldt dat de persoonlijke ontwikkeling van de spelers belangrijker is dan het resultaat. Dit betekent dat een trainer beslissingen moet nemen die ten koste gaat van het teamresultaat maar in het voordeel van de ontwikkeling van een individuele speler. De trainer erkent dit en handelt hiernaar. Een speler beter maken geeft de trainer net zo vel voldoening als een top-klassering in de competitie. Versie: 10 november

31 Uitwerking Competentieprofielen Loyaal aan doelstellingen ATC: De trainer kent en handelt naar de uitgangspunten van het Technisch beleidsplan. Realisatie van de doelstellingen uit de het Technisch beleidsplan zijn belangrijker dan persoonlijke of teamdoelstellingen. De trainer is trots trainer van ATC te zijn en draagt ATC dan ook altijd zowel intern als extern positief uit. Versie: 10 november

32 Uitwerking Competentieprofielen Communicatief vaardig naar ouders, kaders en spelers : De trainer erkent dat er rond zijn team een aantal doelgroepen zijn, spelers, ouders en overige kaderleden. De trainer erkent dat tijdige volledige en respectvolle communicatie naar de doelgroepen rond zijn team bijdraagt aan maximalisering van zowel de individuele prestaties als de teamprestaties. Met alle doelgroepen zijn de doelstellingen middels een teamavond gedeeld. De trainer communiceert bij voorkeur mondeling. Indien zich er conflicten rond zijn team voor doen wordt de Technisch coördinator door de trainer tijdig en volledig geinformeeerd. Versie: 10 november

33 Uitwerking Competentieprofielen Inzicht in omgeving De trainer houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen binnen het voetbal (in algemene zin), ATC en rond zijn team. De trainer wil op de hoogte zijn van de persoonlijke situatie van zijn spelers en kaderleden en indien wenselijk houdt hij hier op een passende wijze rekening mee in de begeleiding van betreffende spelers c.q. kaderleden. Versie: 10 november

34 Uitwerking Competentieprofielen Analytisch De trainer weet een goede inschatting te maken van de ontwikkelingsdoelen van zijn spelers. De trainer weet een goede inschatting te maken van de ontwikkelingsdoelen van zijn team. Versie: 10 november

35 Uitwerking Competentieprofielen Vaardigheden in coachen tav zowel de individuele speler als het team; De trainer herkent groepsprocessen en neemt acties om het groepsproces optimaal te houden. De trainer vindt een goede sfeer in een team een belangrijke voorwaarde voor zowel persoonlijke ontwikkeling als teamontwikkeling. De trainer weet een dusdanige sfeer in en rond het team te creëren dat deze onafhankelijk is van de teamprestaties. De trainer heeft ook oog voor het mentale aspect en coacht hierop. De trainers benadert zijn spelers als verschillende individuen. Hij past zijn benadering/ coaching aan o.b.v. het individu. Versie: 10 november

36 Uitwerking Competentieprofielen Onderkent het belang van discipline en handelt hiernaar: De trainer heeft met zijn spelers afspraken gemaakt tav normen en waarden op en rond het veld. De trainer ziet toe op opvolging van deze afspraken. De trainer zorgt dat zijn team als een eenheid naar buiten treedt. Niemand in een team is groter dan het team zelf. De trainer ondersteunt dit pro-actief en ziet toe op de gemaakte afspraken. Versie: 10 november

37 Uitwerking Competentieprofielen Prestatiegericht: De trainer wil winnen. Wel is het belang van winnen bij de pupillen kleiner dan bij het het eerste elftal. De trainer realiseert zich, en handelt hier dan ook naar, dat de wil van het winnen niet ten koste mag gaan van de ontwikkeling van de individuele speler. De trainer stimuleert zijn spelers tot gedrag en discipline die randvoorwaardelijk voor (team) prestaties zijn. Versie: 10 november

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Wat is selectie? 4 1.2 Waarom selecteren? 4 1.3 Selectie algemeen 4 1.4 Wat houdt selectie spelen in? 5 2.0 Doelstellingen 6 2.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013;

Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013; Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013; SELECTIEBELEID EN PROCEDURES T.B.V. DE JEUGDOPLEIDING UDI 19 BB; Om eenduidigheid te verkrijgen voor alle betrokkenen bij de Jeugdopleiding

Nadere informatie

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams.

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams. Selectiebeleid VV Gilze 2015 2020. Het selectiebeleid moet een middel zijn om de doelstellingen, die zijn bepaald in het technisch beleidsplan VV Gilze, te bereiken. Door middel van dit schrijven willen

Nadere informatie

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 Doel selectiebeleid Door het vastleggen van een aantal regels ten aanzien van het selecteren van jeugdspelers, wil de jeugdcommissie duidelijkheid en continuïteit

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV)

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Commissie Opleiding en Vorming weergegeven. 5.1 HOOFDTAAK De hoofdtaak van de Commissie Opleiding en Vorming

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC) HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC) 5.1 STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Technische Commissie weergegeven. Zie bijlage 5.1 Zie bijlage 5.2 voor Taakomschrijving Hoofdbestuurslid Technische

Nadere informatie

Warnsveldse Boys Teamindelingsproces F - E - D - C. Dit draaiboek is een onderdeel van het technisch beleidsplan

Warnsveldse Boys Teamindelingsproces F - E - D - C. Dit draaiboek is een onderdeel van het technisch beleidsplan Warnsveldse Boys Teamindelingsproces F - E - D - C Dit draaiboek is een onderdeel van het technisch beleidsplan 2016-2020 Inhoud Slide 3 Slide 4-7 Slide 8 Slide 9 Slide 10 Slide 11 Slide 12-17 Slide 18-19

Nadere informatie

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen SENIOREN Inleiding In dit plan wordt de organisatie rondom het seniorenvoetbal van onze vereniging uitgewerkt, en is mede bedoeld om als leidraad voor zowel: bestuur, technische commissie, trainers, leiders,

Nadere informatie

Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017

Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017 Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Trainers 4 1.2 Hoofd trainer 4 1.3 Assistent trainer 4 1.4 Keeper trainer 4 1.5 Verenigingstrainer 5 2 1.0 Inleiding In het

Nadere informatie

VOORBEREIDING op een seizoen

VOORBEREIDING op een seizoen PROCEDURE VOORBEREIDING op een seizoen Procedure van elftal evaluatie binnen een seizoen en de voorbereiding naar een nieuw seizoen. 1 Jeugdplan SV Hoofddorp/jan10 Inhoudsopgave: De voorbereiding op het

Nadere informatie

Hoofdpunten Jeugdbeleid

Hoofdpunten Jeugdbeleid Hoofdpunten Jeugdbeleid 10-11-2015 Bestuur/Ben Schilder Context 1 Waarom? Onze jeugd = onze toekomst Voetbalteams (top én breedte) Kader (werving en behoud) (Toekomstige) sfeer, cultuur en identiteit van

Nadere informatie

Waar deze avond voor is bedoeld.

Waar deze avond voor is bedoeld. Welkom Waar deze avond voor is bedoeld. -Wij willen informeren -Wij willen enthousiasmeren -Wij willen feedback krijgen -Wij willen met een goed gevoel naar huis gaan Gezamenlijke jeugdafdeling Hoe ziet

Nadere informatie

Voetbal en Atletiekvereniging Pax - afdeling Jeugd

Voetbal en Atletiekvereniging Pax - afdeling Jeugd JEUGDBELEIDSPLAN 2012-2016 OKTOBER 2012 Het jeugdbestuur van V.en.A.V. Pax heeft in nauwe samenwerking met de Technische Commissie Jeugd (TCJ) van V.en.A.V. Pax een nieuw (technisch) jeugdbeleidsplan opgesteld

Nadere informatie

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0)

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0) Contourennota Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief 20 april 2009 (versie 1.0) INHOUDSOPGAVE Blz. 1. INLEIDING 3. 2. TOEKOMST SENIOREN SVMM VOETBAL

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 1 Introductie Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Voorwoord... 2 2 Inleiding... 2 3 Uitgangspunten en doelstellingen... 3 3.1

Nadere informatie

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld Beleidsplan 2016 2019 Versie 2.0 17 november 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal... 4 2.1 Doelstellingen...

Nadere informatie

LONGA 30 op weg naar 2020 Voetbal technische aspecten 2015-2016

LONGA 30 op weg naar 2020 Voetbal technische aspecten 2015-2016 LONGA 30 op weg naar 2020 Voetbal technische aspecten 2015-2016 Pagina 1 van 10 Doelstelling van het proces Longa 30 op weg naar 2020 Longa 30 wil zich blijven ontwikkelen als een voetbalvereniging, die

Nadere informatie

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd 1. Inleiding Het bestuur van de Hockeyclub Nuenen heeft haar beleid samengevat in Het Nuenen Concept. Een beschrijving van Het Nuenen Concept is

Nadere informatie

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd.

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. (onderdeel van het verenigingsbeleidsplan) Inhoud Inleiding... 1 Uitgangspunten bij selectie... 1 Selectiecriteria... 2 Organisatie van het selectiebeleid.... 2 Verticale

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 7 Selectiebeleid Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Uitgangspunten van het selectiebeleid... 2 3 Selectiecriteria...

Nadere informatie

Sport Vereniging Langbroek

Sport Vereniging Langbroek Sport Vereniging Langbroek Beleidsplan 2011/2012 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2. Doelstelling... 3. Voorwaarden voor continuïteit... 4. Afspraken voetbaltechnisch beleid... 5. Fair Play beleid KNVB...

Nadere informatie

Technisch beleidsplan voetbalvereniging Zuidland

Technisch beleidsplan voetbalvereniging Zuidland Voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk Technisch beleidsplan voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk opgericht 17 juni 1947 Presteren met Plezier 1 INDEX 1 Voorwoord 2 Visie 2.1. Organisatiestructuur

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen Oog op de toekomst, actie voor morgen Agenda 1. Opening/inleiding 2. Terugblik opbrengst beleidsavond februari 2010 3. Doelstellingen voetbal beleidsplan 2011 2015 4. Vragenronde 5. Afsluiting Overige

Nadere informatie

Beleidsplan Senioren. v.v. Sportclub Eefde

Beleidsplan Senioren. v.v. Sportclub Eefde Beleidsplan Senioren 2017 2020 Eefde, mei 2017 v.v. Sportclub Eefde Algemeen Het voetbaltechnisch beleidsplan van v.v. Sportclub Eefde bestaat uit onderdelen en elementen welke op het technisch gebied

Nadere informatie

Selectiebeleid HHC Quick Stick 2015-2016

Selectiebeleid HHC Quick Stick 2015-2016 Selectiebeleid HHC Quick Stick 2015-2016 Dit document bestaat uit 3 onderdelen: 1) Jeugd (A t/m D) 2) Jongste jeugd (E t/m F en Benjamins) 3) Senioren Jeugd Doelstelling van Quick Stick is dat elk lid

Nadere informatie

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team)

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team) 2. De structuur 2.1 Organisatie De organisatie van de jeugdopleiding als volgt opgebouwd. De organisatorische aspecten zijn de verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie. De jeugdcommissie valt onder het

Nadere informatie

Technisch beleidsplan senioren GVV 63

Technisch beleidsplan senioren GVV 63 Scoren met GVV 63 in seizoen 2018/2019 Namens: Technische Commissie senioren Versie: 1.0 Datum: 01-04-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1.0 Inleiding 4 1.1 Waarom een technisch beleidsplan 4 2.0 Missie en

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan

Technisch Beleidsplan Technisch Beleidsplan 2012-2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Prestatiegericht voetbal 4 2.1 Doelstelling 4 2.2 Selectiecriteria 4 2.3 Trainingsopkomst 4 2.4 Ontwikkeling en doorstroming 4 2.5 Elftal onder

Nadere informatie

Voetbal technisch beleid Jeugd

Voetbal technisch beleid Jeugd Voetbal technisch beleid Jeugd Inleiding Voor u ligt het technisch beleidsplan van de jeugdafdeling 't Vliegdorp uit Soesterberg. In dit plan staat beknopt en algemeen beschreven wat de doelstellingen

Nadere informatie

Voetbaltechnische organisatie jeugdafdeling HVCH

Voetbaltechnische organisatie jeugdafdeling HVCH Voetbaltechnische jeugdafdeling wil de voetbaltechnische ontwikkeling zo goed als mogelijk ontwikkelen door een goede en structuur hiervoor in te richten. Deze structuur kenmerkt zich door de volgende

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

TECHNISCH BELEID s.v. LONGA 30. augustus 2013 - augustus 2016

TECHNISCH BELEID s.v. LONGA 30. augustus 2013 - augustus 2016 TECHNISCH BELEID s.v. LONGA 30 augustus 2013 - augustus 2016 23-7-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Doelstellingen van s.v. LONGA 30. 3 2. Organisatiestructuur. 4 2.1 Organogram 4 2.2 Bestuur 5 2.3 Hoofd voetbalzaken

Nadere informatie

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd Versie 4 6 juni 2011 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLINGEN JEUGDBELEID... 3 3. TOELICHTING TEAMINDELINGEN... 3 3.1 Team indeling Jongste

Nadere informatie

INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 WO 16 DEC 2016

INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 WO 16 DEC 2016 WO 16 DEC 2016 INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 AGENDA Voorstellen Inleiding Doel Uitleg selecteren / indeling Selectiebeleid/-criteria Indelingscriteria (selectie /

Nadere informatie

Functie-omschrijvingen technische zaken

Functie-omschrijvingen technische zaken Functie-omschrijvingen technische zaken AFDELING SENIOREN Functie 1.5.1 Bestuurslid Technische zaken senioren - Is lid van het hoofdbestuur. - Geeft sturing aan de afdeling senioren mannen/vrouwen. - Fungeert

Nadere informatie

Technisch Voetbal Beleidsplan. Sportvereniging Duiveland

Technisch Voetbal Beleidsplan. Sportvereniging Duiveland Technisch Voetbal Beleidsplan Sportvereniging Duiveland Technische commissie S.V. Duiveland. Doel commissie De technische commissie is verantwoordelijk voor het technisch beleid van de vereniging voor

Nadere informatie

Technisch Verenigings Plan

Technisch Verenigings Plan Technisch Verenigings Plan V.V. Foreholte november 2013 0 WOORD VOORAF Het hoofdbestuur dankt allen die hun bijdrage hebben gegeven aan de totstandkoming van dit document. MISSIE V.V. Foreholte is een

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014 Opgesteld: Versie nr. 12 STRATEGISCH BELEIDSPLAN UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014 STRATEGISCH PLAN UDI 19 Beter Bed INHOUDSOPGAVE: - INLEIDING - MISSIE - VISIE - DOELSTELLINGEN - TIJDSPAD / ACTIES

Nadere informatie

Beleidsplan Senioren LRC Leerdam 2014-2018

Beleidsplan Senioren LRC Leerdam 2014-2018 Beleidsplan Senioren LRC Leerdam 2014-2018 LRC Leerdam december 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord en visie 1. Algemene doelstelling van het technisch beleid 1.1. Doelstelling selectie elftallen 1.2. Doelstelling

Nadere informatie

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE TECHNISCHE COMMISSIE 5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN Is lid van het hoofdbestuur; Is verantwoordelijk voor het totale voetbaltechnische beleid binnen

Nadere informatie

Technisch beleidsplan senioren VV Serooskerke

Technisch beleidsplan senioren VV Serooskerke Technisch beleidsplan senioren VV Serooskerke 1. Algemeen 1.1 Inleiding Dit voetbaltechnisch beleidsplan maakt onderdeel uit van het algemene beleidsplan van de VV Serooskerke en is het raamwerk voor de

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan. Senioren Enter Vooruit

Voetbalbeleidsplan. Senioren Enter Vooruit Voetbalbeleidsplan Senioren Enter Vooruit 12 september 2013 Inhoud 1 Inleiding 2 Doel en missie Enter Vooruit 2.1 Missie 2.2 Algemene doelstellingen vanaf 2013 2.3 Seniorenvoetbal Omvang 3 Prestatieteams

Nadere informatie

Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo)

Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo) Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo) 1 Doelstelling selectiebeleid Het selectiebeleid maakt duidelijk hoe de jeugdteams bij Viod worden samengesteld. De doelen die we bij Viod

Nadere informatie

PROCEDURE TEAM INDELINGEN

PROCEDURE TEAM INDELINGEN PROCEDURE TEAM INDELINGEN 1 Jeugdplan S.V. Hoofddorp/jfeb14 Doel: Duidelijkheid verschaffen m.b.t. de scheiding van recreatief en prestatief voetbal bij de jeugdafdeling, alsmede de wijze waarop elftallen

Nadere informatie

Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden

Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden 1 Inleiding MHCW streeft ernaar om de teamindelingen van de jeugd transparant en objectief te laten verlopen. U vindt hier een korte samenvatting uit het Jeugdopleidingsprogramma

Nadere informatie

Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur

Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur 1. Opening 2. Mededelingen 3. Wie doet wat in het Jeugdbestuur? 4. Jeugdbeleidsplan 5. Competitie-indeling 6. Verantwoordelijkheden ouders 7. Rondvraag 8.

Nadere informatie

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal 1 Inleiding Het bevorderen van het spelplezier van onze spelers, van jong tot oud, staat binnen UVV Voetbal voorop. Binnen de mogelijkheden van onze vereniging streven wij

Nadere informatie

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28 Beleidsplan senioren r.k.v.v. H.S.C. 28 September 2009 Technisch beleidsplan r.k.v.v. H.S.C. 28 Pagina 1 Technisch beleid senioren INLEIDING De afgelopen jaren is verschillende keren een discussie gevoerd

Nadere informatie

SHH Herten ALGEMENE ZAKEN JEUGDBELEIDSPLAN. S H H J e u g d b e l e i d s p l a n

SHH Herten ALGEMENE ZAKEN JEUGDBELEIDSPLAN. S H H J e u g d b e l e i d s p l a n SHH Herten ALGEMENE ZAKEN JEUGDBELEIDSPLAN ALGEMENE ZAKEN JEUGDBELEIDSPLAN Inleiding SHH wil graag de jeugdopleiding op een hoger niveau brengen. Uit inventarisaties bleek dat er vooral behoefte is aan

Nadere informatie

Ouderbijeenkomst. Team: XX DTS EDE

Ouderbijeenkomst. Team: XX DTS EDE Ouderbijeenkomst Team: XX DTS EDE Instructie voor de gebruiker Deze presentatie is een richtlijn voor trainers van DTS Ede die een ouderbijeenkomst organiseren. Het is voor alle teams verplicht (zowel

Nadere informatie

Voetbalvereniging de Blokkers. Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal

Voetbalvereniging de Blokkers. Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal Voetbalvereniging de Blokkers Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal Inhoudsopgave Inleiding pag. 2 Missie pag. 3 Organisatie pag. 4 Beleidsdoelstellingen pag. 5 1. Inleiding Het meisjes- en damesvoetbal

Nadere informatie

Voetbalvisie D.O.S. Kampen

Voetbalvisie D.O.S. Kampen Voetbalvisie D.O.S. Kampen Algemeen: D.O.S. Kampen is een ambitieuze voetbalvereniging waar leden met veel plezier actief of passief bezig zijn met het voetbalspelletje. Deze voetbalvisie gaat over de

Nadere informatie

Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S.

Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S. Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S. Bedoeling van de avond (donderdag 26 februari 2015) Het bespreken van de uitgangspunten van het nieuwe jeugdopleidingsplan van R.K.H.B.S. De rode lijn voor de

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan van: voor de periode 2014 t/m 2018

Algemeen Beleidsplan van: voor de periode 2014 t/m 2018 Algemeen Beleidsplan van: voor de periode 2014 t/m 2018 Boxmeer, januari 2014 Inleiding bsv Olympia 1918 over vijf jaar? Onze vereniging (volledige naam bsv Olympia 1918 en hierna te noemen Olympia 18)

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan CVV Zwervers 2014 2020

Jeugdbeleidsplan CVV Zwervers 2014 2020 Jeugdbeleidsplan CVV Zwervers 2014 2020 Onze jeugd heeft de toekomst Inhoud 1. Inleiding 3 2. Missie en visie 3 2.1 Missie 3 2.2 Visie 4 3. Doelstelling 4 3.1 Algemeen 4 3.2 Concretisering doelstelling

Nadere informatie

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN RKSV VOLKEL. Door het algemeen bestuur geaccordeerd op 06-05-2013.

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN RKSV VOLKEL. Door het algemeen bestuur geaccordeerd op 06-05-2013. VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN RKSV VOLKEL Door het algemeen bestuur geaccordeerd op 06-05-2013. Dit voetbaltechnisch beleidsplan is samengesteld door de technische commissie (TC) van de rksv Volkel. Jaarlijks

Nadere informatie

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 4 3. Afspraken... 5 a. Indeling elftallen.... 5 b. Bepalen wedstrijdselectie.... 5 c. Overige zaken... 5 4. Randvoorwaarden...

Nadere informatie

MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1

MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1 MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1 1. Inleiding Vanuit de toekomstvisie van MHCV en de leeftijdsopbouw van de club willen we in dit stuk, met name, focussen op de jeugd. MHCV

Nadere informatie

Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden.

Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden. MEERJARENBELEID s.v.d.f.s. Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden. Het gaat om een periode van 5 jaren. Dit beleidsplan bevat de jaren 2010-2015. In het eerste seizoen

Nadere informatie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding Seizoen 2014-2015 KVV Quick '20 april 2014 versie 1.0 Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding. Deze beleidsafspraken worden waar nodig als actiepunten

Nadere informatie

Beleid Meetrainen Hogere Teams

Beleid Meetrainen Hogere Teams 1. Inleiding Dit document is bedoeld om het jeugdbeleid van HV Myra beter uit te kunnen leggen aan Myra leden en ouders van Myra leden. Het document is onderdeel van een serie beleidsdocumenten die bedoeld

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit:

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: 1. Voorzitter 2. Secretaris 3. Wedstrijdsecretaris 4. Coördinator jeugd trainers 5. Coördinator minipupillen 6. Coördinator F teams 7. Coordinator

Nadere informatie

Selectiebeleid en -procedures

Selectiebeleid en -procedures Selectiebeleid en -procedures Oranje Wit is een professioneel georganiseerde vereniging die alle leden de gelegenheid geeft om op haar/zijn niveau korfbal te spelen. Ckv Oranje Wit Dordrecht Januari 2012

Nadere informatie

Jeugdopleidingsplan. cnsjlnn

Jeugdopleidingsplan. cnsjlnn Jeugdopleidingsplan v.v. cnsjlnn Kagia versie: 8.0 september 2015 Voorwoord Voor u ligt het vernieuwde Jeugdopleidingsplan (JOP) van v.v. Kagia. Het Jeugdopleidingsplan is een handvat en een richtlijn

Nadere informatie

Informatie indeling jeugdteams Laren 2012-2013

Informatie indeling jeugdteams Laren 2012-2013 Informatie indeling jeugdteams Laren 2012-2013 Hierbij brengen wij iedereen graag op de hoogte van de uitgangspunten en procedures bij de teamindelingen en teamselecties voor de diverse jeugdcategorieën

Nadere informatie

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als STRATEGIE 2012-2015 Missie (Wie zijn wij) Voor de vereniging en haar leden de positie van S.V.M.E. in de Eijsdense gemeenschap verankeren, waardoor de toekomst wordt gegarandeerd. S.V.M.E. is een vereniging

Nadere informatie

4. Selecties. Zo hoog mogelijk spelen met eigen kweek betekent ook dat we kritisch moeten kijken naar het huidige selectie proces.

4. Selecties. Zo hoog mogelijk spelen met eigen kweek betekent ook dat we kritisch moeten kijken naar het huidige selectie proces. HDS Strategie voor de komende vier jaar. 1. Algemeen. Uitgangspunt voor een vereniging met zo n 900 leden moet zijn dat we ambitie hebben. We willen met Dames, Heren en junioren zo hoog mogelijk spelen.

Nadere informatie

SC Buitenboys. Technisch Beleidsplan 2015-2018. Voetbalvereniging. Waar Plezier en Prestaties hand in hand gaan. Sc Buitenboys 2015 1

SC Buitenboys. Technisch Beleidsplan 2015-2018. Voetbalvereniging. Waar Plezier en Prestaties hand in hand gaan. Sc Buitenboys 2015 1 Voetbalvereniging SC Buitenboys Technisch Beleidsplan 2015-2018 Waar Plezier en Prestaties hand in hand gaan. Sc Buitenboys 2015 1 Inhoud Inleiding 3 Communicatie 4 Visie 5 Selectie beleid 6 Teamsamenstelling

Nadere informatie

TRAININGSSCHEMA VV NIEUWERKERK DAG VELD VAN TOT TEAM TRAINER

TRAININGSSCHEMA VV NIEUWERKERK DAG VELD VAN TOT TEAM TRAINER TRAININGSSCHEMA 2016-2017 VV NIEUWERKERK DAG VELD VAN TOT TEAM TRAINER KL SPELERS VELD 1 17.30 18.45 D 1 - D 2 + KEEPERS tr VELD 1 18.45 20.15 B 1 - B 2 + KEEPERS 6-7 VELD 1 20.15 21.45 A1 + KEEPERS /

Nadere informatie

Een belangrijk motto binnen de hockeyclub, om het Jeugdplan goed uit te voeren, is dan ook; Vrijwillig, maar niet vrijblijvend!

Een belangrijk motto binnen de hockeyclub, om het Jeugdplan goed uit te voeren, is dan ook; Vrijwillig, maar niet vrijblijvend! JEUGDPLAN MHCH Algemeen: De belangrijkste redenen waarom MHC Heesch enige tijd geleden heeft besloten om het beleid van het Jeugdplan toe te passen binnen de hockeyclub zijn; Er is een sterke groei bij

Nadere informatie

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren)

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Nieuw Schoonebeek, 14 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. Ledenaantallen/elftalindeling

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 BESTUURLIJKE STRUCTUUR

HOOFDSTUK 3 BESTUURLIJKE STRUCTUUR HOOFDSTUK 3 BESTUURLIJKE STRUCTUUR INLEIDING In dit hoofdstuk wordt de taakverdeling in elk bestuur beschreven. De taakomschrijving per bestuurslid is in de bijlagen opgenomen. De bevoegdheden op hoofdlijnen

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan VV Gorredijk

Technisch Beleidsplan VV Gorredijk Technisch Beleidsplan 2014 2017 VV Gorredijk v.v. Gorredijk 3-4-14 pag. 1 Inhoud Inhoudsopgave Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Prestatiegericht voetbal (eerste en tweede elftal)... 4 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Technische beleidsplan z.v.v. Blauw Wit 66

Technische beleidsplan z.v.v. Blauw Wit 66 Technische beleidsplan z.v.v. Blauw Wit 66 1 Inhoud 1 Algemene doelstelling 2 Doelstellingen senioren 2.1 Doelstelling selectie 2.2 Doelstellingen overige teams 3 Senioren beleidsplan 3.1 Senioren-selectie

Nadere informatie

ALGEMEEN TECHNISCH BELEIDSPLAN

ALGEMEEN TECHNISCH BELEIDSPLAN ALGEMEEN TECHNISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 INHOUDSOPGAVE pagina 1. Inleiding 3 2. Onze club 3 3. Onze missie 4 4. Visie De Blesse (voetbaltechnisch) 4 5. Technisch Hart 5 6. Doelstelling technisch beleidsplan

Nadere informatie

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN V.V. DIEREN

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN V.V. DIEREN VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN V.V. DIEREN 2015-2020 VTBP 2014-2019 Dit voetbaltechnisch beleidsplan is samengesteld door de commissie Voetbal Technische Zaken (VTZ) van v.v. Dieren. Jaarlijks wordt deze

Nadere informatie

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Beleid Jeugdafdeling S.V. Real Lunet Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Visie...3 Beleid...4 Selectiebeleid...4 Overlegstructuur...5 Organigram

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017

JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017 JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Missie, visie en doelstellingen 4 2.1 Missie 5 2.2 Visie 5 2.3 Doelstellingen 6 3.0 De jeugdteams algemeen 6 3.1 Selectieteams, schaduwteams

Nadere informatie

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Inleiding Wie voor SV Zeeburg kiest voor plezier én ambitie; plezier omdat wij kiezen voor attractief handbal, snel, dynamisch,

Nadere informatie

Jeugdtechnisch - beleidsplan

Jeugdtechnisch - beleidsplan Jeugdtechnisch - beleidsplan BELEIDSPLAN VOETBALTECHNISCHE ZAKEN SAMENVATTING 1 Inleiding Dit beleidsplan geeft aan hoe de komende jaren vorm wordt gegeven aan de voetbalopleiding van v.v. t Vliegdorp

Nadere informatie

Voetbaltechnisch beleidsplan senioren 2012 2015 VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN SENIOREN 2012 2015

Voetbaltechnisch beleidsplan senioren 2012 2015 VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN SENIOREN 2012 2015 VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN SENIOREN 2012 2015 Inleiding Door het aanstellen van een Bestuurslid Voetbaltechnische Zaken (BVZ) tijdens de Algemene Leden Vergadering van september 2009 is door de vereniging

Nadere informatie

Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal csv Be Quick Dokkum

Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal csv Be Quick Dokkum Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal csv Be Quick Dokkum Wij gaan voor goud, zilver en brons, meisjes- en vrouwenvoetbal hoort bij ons - 1 - Voorwoord Voor u ligt de beschrijving van het beleid voor het meisjes-

Nadere informatie

2 0 0 9-2 0 1 1. V.V. Luctor 8 8

2 0 0 9-2 0 1 1. V.V. Luctor 8 8 Jeugdbeleidsplan 2 0 0 9-2 0 1 1 V.V. Luctor 8 8 te Heinkenszand Vastgesteld door Jeugdbestuur en TJC, d.d.26-03-2009. Voorwoord Voor u ligt het nieuwe jeugdbeleidsplan van de voetbalvereniging Luctor

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Jeugdbeleidsplan SV Steenwijkerwold

Plan van Aanpak. Jeugdbeleidsplan SV Steenwijkerwold Jeugdbeleidsplan SV Steenwijkerwold Opdrachtgever : Bestuur SV Steenwijkerwold Versie : 1.0 Status : Definitief Datum : Oldemarktseweg 92 8341 SH Steenwijkerwold 0521 588 596 Telefoon info@svsteenwijkerwold.nl

Nadere informatie

2.1 Missie Visie Doelstellingen Algemeen Selectieteams, Talententeams, Recreatieve Teams Ambitieniveau teams 7

2.1 Missie Visie Doelstellingen Algemeen Selectieteams, Talententeams, Recreatieve Teams Ambitieniveau teams 7 Jeugdbeleidsplan 2012-2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Missie Visie Doelstellingen 4 2.1 Missie 4 2.2 Visie 4 2.3 Doelstellingen 5 3 De Jeugdteams 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Selectieteams, Talententeams, Recreatieve

Nadere informatie

Opleiden van spelers en trainers bij Wijhe 92 succesvol

Opleiden van spelers en trainers bij Wijhe 92 succesvol Opleiden van spelers en trainers bij Wijhe 92 succesvol Inleiding Het opleiden van eigen spelers en trainers staat bij Wijhe 92 hoog in het vaandel en is erg belangrijk voor een succesvolle toekomst. De

Nadere informatie

Technisch beleidsplan v.v. G.D.C. versie Seizoen Technisch Beleidsplan GDC

Technisch beleidsplan v.v. G.D.C. versie Seizoen Technisch Beleidsplan GDC Technisch Beleidsplan GDC 1 Inhoudsopgave. Technisch beleidsplan v.v. G.D.C. versie 2014-2017 1. Voorwoord Pag. 2 2. Technische commissie Pag. 3 2.1 Uitgangspunten TC Pag. 4 2.2 Organisatiestructuur TC

Nadere informatie

TJC Handelings Plan Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 13 januari 2016

TJC Handelings Plan Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 13 januari 2016 TJC Handelings Plan Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 13 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Doelstellingen en uitgangspunten... 4 3. Organisatie... 5 4. Jaarplanning

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Neptunus-Schiebroek Rotterdam

Jeugdbeleidsplan Neptunus-Schiebroek Rotterdam JEUGDBELEIDSPLAN NEPTUNUS-SCHIEBROEK ROTTERDAM 2016-2021 1 Page 23 oktober 2015 INHOUD 1. INLEIDING... PAGE 3 2. MISSIE EN VISIE. PAGE 4 2.1 MISSIE PAGE 4 2.2 VISIE PAGE 4 3. ALGEMEEN. PAGE 5 4. CONCRETISERING

Nadere informatie

Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018

Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018 Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018 1 Inhoudsopgave Inhoud Voorwoord... 3 Missie... 4 Visie... 4 Doelstellingen jeugdplan... 6 Doel 1: Betere spelers/speelsters... 6 Resultaten... 6 Inspanningen...

Nadere informatie

Trainings-bepalingen. Algemeen:

Trainings-bepalingen. Algemeen: Trainings-bepalingen Algemeen: De trainingen voor seizoen 2016-2017 kunnen gestart worden volgens onderstaand schema Selectie elftallen: Senioren, J019, J017 en J015 : start maandag 8 augustus Senioren

Nadere informatie

Functiebeschrijving Hoofdtrainer selectie Rkvv Jeka:

Functiebeschrijving Hoofdtrainer selectie Rkvv Jeka: Functiebeschrijving Hoofdtrainer selectie Rkvv Jeka: Functie omgeving: De werkzaamheden worden verricht binnen de jeugdopleiding van Rkvv Jeka. De Hoofdtrainer richt zich op het uitvoeren van het beleid

Nadere informatie

Technisch beleidsplan senioren MVV

Technisch beleidsplan senioren MVV Technisch beleidsplan senioren MVV 58 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding De leden van MVV 58 mogen van het bestuur verwachten dat men visie heeft voor de langere termijn. Derhalve heeft het bestuur reeds

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan AFAS-LEOS

Technisch Beleidsplan AFAS-LEOS Technisch Beleidsplan AFAS-LEOS 2016-2021 1.Visie Leos staat voor Leusden En Om Streken. We zijn een club met een levendige verenigingscultuur. We hebben ca. 140 competitie spelende leden. De recreantenafdeling,

Nadere informatie

Uiteraard staat ons technisch hart open voor al uw voetbal/training gerelateerde vragen! Met sportieve groet, technisch hart Dios

Uiteraard staat ons technisch hart open voor al uw voetbal/training gerelateerde vragen! Met sportieve groet, technisch hart Dios Als technisch hart Dios proberen wij onze jeugdleden (uw kinderen) dat te bieden, waar hij/zij behoefte aan heeft. Ons streven is, om elk jeugdlid binnen onze club te laten voetballen op zijn/haar niveau,

Nadere informatie

Technisch voetbalbeleidsplan VSCO 61 Het opleiden van elke individuele speler staat centraal

Technisch voetbalbeleidsplan VSCO 61 Het opleiden van elke individuele speler staat centraal Technisch voetbalbeleidsplan VSCO 61 Het opleiden van elke individuele speler staat centraal Technisch voetbalbeleidsplan Inleiding De kern waar het binnen onze vereniging omdraait is het aanbieden van

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan 2014 2017 VV Gorredijk

Technisch Beleidsplan 2014 2017 VV Gorredijk Technisch Beleidsplan 2014 2017 VV Gorredijk v.v. Gorredijk 20-11-14 pag. 1 Inhoud Inhoudsopgave Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Prestatiegericht voetbal (eerste en tweede elftal)... 4 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Rob van Grootel Selectieprocedure Jeugd Goedgekeurd door: Laatste revisie door: Revisie datum Revisie

Rob van Grootel Selectieprocedure Jeugd Goedgekeurd door: Laatste revisie door: Revisie datum Revisie Revisie geschiedenis Rev nr Datum Door Aanpassing in tekst B 05-09-2013 RN - Wouts Thema trainingen bij selectie JJ voor de D-elftallen. - Jaarlijks eigen bijdrage voor sponsorkleding. (pagina 4) - Team

Nadere informatie

Protocol voor selectieteams

Protocol voor selectieteams 23 Dit rapport heeft 13 pagina s Topkorfbalprotocol v1.01 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 KCC 2 3 Seniorenspelers 3 3.1 Selectieteams senioren 3 3.2 Wedstrijdteams senioren 5 4 Jeugdspelers 7 4.1 Selectieteams

Nadere informatie