Selectiebeleid HHC Quick Stick

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Selectiebeleid HHC Quick Stick 2015-2016"

Transcriptie

1 Selectiebeleid HHC Quick Stick Dit document bestaat uit 3 onderdelen: 1) Jeugd (A t/m D) 2) Jongste jeugd (E t/m F en Benjamins) 3) Senioren Jeugd Doelstelling van Quick Stick is dat elk lid op zijn/haar niveau met plezier kan hockeyen. Vanaf de D- jeugd maken we een onderscheid tussen prestatie- en breedteteams. De prestatieteams spelen prestatiehockey, de breedteteams recreatiehockey. Wij streven ernaar dat de jeugd prestatieteams in de voorcompetitie strijden in de topklasse voor deelname aan bovenregionale / landelijke competities (A-, B- en C jeugd). Voor de D- jeugd is de ambitie te strijden om het kampioenschap in de topklasse. Selectie- en breedteteams Vanaf de D jeugd wordt geselecteerd op individuele kwaliteiten, inzet, teambeleving en trainingsopkomst. Bij de indeling wordt een onderscheid gemaakt tussen de prestatie- (meestal de eerste twee teams van een lijn) en de breedteteams. Wanneer er 1 team in een lijn is, is dit een prestatieteam. Bij een even aantal teams in een lijn zal de verhouding breedte- en prestatieteams gelijk zijn. Bij een oneven aantal, is het afhankelijk van de kwaliteit en de talenten van de spelers of er gekozen wordt voor een extra prestatie-, dan wel breedteteam. Elk seizoen wordt rond maart/april bepaald hoeveel teams per lijn prestatie- dan wel breedteteams worden. Prestatieteam De prestatieteams bestaan uit de beste spelers uit die leeftijdscategorie, waarbij de beste spelers in het 1 ste team uitkomen. Als sprake is van gelijkwaardigheid van spelers, dan gaat de voorkeur uit naar een 1 ste jaars- speler voor het 1 ste team. Eisen aan spelers prestatieteams: Hoge opkomst bij training, in principe 100%; Verplicht aanwezig bij trainingen en competitiewedstrijden veld en zaal (incl. oefencampagne); Gedisciplineerd gedrag in en om het veld; Volgen van een individueel voorbereidingsprogramma in de zomerperiode. Breedteteam De overige teams in een leeftijdscategorie zijn breedteteams. Deze teams worden zoveel mogelijk op persoonlijke sociale voorkeur ingedeeld. Een speler kan er vanaf de B- jeugd zelf voor kiezen om onderdeel van een breedteteam uit te maken dat bestaat uit hockeyvrienden. De jeugdcommissie zal hierin, wanneer mogelijk, faciliterend zijn. 1

2 Eisen aan spelers breedteteams: Opkomst bij training, minimaal 80%; Verplicht aanwezig bij trainingen en competitiewedstrijden veld en zaal; Bij uitzondering afwezig bij wedstrijden; Gedisciplineerd gedrag in en om het veld; Aanwezigheid bij aanvang van het seizoen. Indeling jeugdspelers Bij de indeling van de jeugdspelers spelen de volgende factoren een rol: A) Leeftijd De leeftijd bepaalt in principe in welke lijn een speler speelt. Op de website van de KNHB zijn hiervoor de richtlijnen te vinden. We maken hierop de uitzondering dat kinderen die tussen 1 okt en 31 december zijn geboren, en met oudere leeftijdsgenoten in de klas zitten, met hun klasgenoten mee mogen naar een hogere leeftijdscategorie (bijv. een kind geboren op 5 november 2005, mag mee met de klasgenoten geboren tussen 1 oktober 2004 en 30 september Dit kind is seizoen 2015/ e jaars E, maar speelt indien gewenst - in de D s ). Bij uitzondering spelen jongere kinderen (aangemerkt als talent) in een hogere leeftijdscategorie. Dit gebeurt in afstemming tussen de coach(es), lijn coördinator(en), Beleidscommissie Hockeytechnische Zaken (BCTZ) en natuurlijk de ouders en het kind. B) Aantallen per leeftijdscategorie Op basis van de aantallen per leeftijdscategorie wordt gekeken hoe de verdeling moet zijn. Bij de prestatie- en de breedteteams is het streven 15 spelers (incl. keeper) per team te hebben. Afhankelijk van onder andere het aantal spelers per leeftijdscategorie kan een keuze gemaakt worden om meer of minder spelers in een team te plaatsen. Dit gebeurt altijd in overleg met de coach(es) en lijncoördinator(en). C) Sterkte en kwaliteit = selectieprocedure Bij de A t/m D jeugd worden de prestatieteams geselecteerd o.b.v. de sterkte van spelers Beoordelingen vinden gedurende het lopende hockeyseizoen plaats. Het principe van continue beoordelen wordt dus gehanteerd. De beoordeling vindt plaats o.b.v. het TIPS beoordelingsformulier in LISA. TIPS staat voor Techniek, Inzicht, Persoonlijkheid en Snelheid. Op deze 4 onderdelen worden de spelers middels diverse vragen per onderdeel gescoord. Daarnaast wordt gedurende het gehele seizoen de aanwezigheid van spelers op trainingen en wedstrijden bijgehouden. Deze presentie wordt meegenomen in de beoordeling van een speler (waarbij rekening wordt gehouden met afwezigheid i.v.m blessure of speciale omstandigheden). Selectieprocedure 1. Voorselectie / Beoordelingsperiodes Half november (na de veldcompetitie) 1 ste beoordeling spelers door zowel trainers als coaches teams (A t/m E8- teams). De beoordelingsformulieren worden ingevuld en verwerkt in LISA. De verantwoordelijke lijncoördinator bewaakt dit. 2

3 Maart, april Beoordeling van spelers van de prestatieteams vindt plaats door onafhankelijke beoordelaars. Van hen wordt verwacht dat zij tenminste 2 wedstrijden van zowel het 1e als het 2e team zullen bekijken. Beoordeling van spelers van de breedteteams vindt plaats door onafhankelijke beoordelaars op basis van beoordelingsformulieren van coaches en trainers van de breedteteams, wanneer sprake is van opmerkelijke hoge speler beoordelingen door coaches/trainers van betreffende teams. De lijncoördinator bewaakt dit proces (en dat de juiste spelers beoordeeld worden). De BCTZ stelt onafhankelijke beoordelaars aan. Dit houdt in dat beoordelaar: - niet eigen kinderen/familie beoordeelt (kan wel in die categorie beoordelen, maar geen eigen kinderen/familie); - prestatie hockeyachtergrond heeft (als speler, trainer, coach) Eind april 2 de beoordeling van spelers door zowel trainers als coaches teams (A t/m E8) (proces als hierboven beschreven) Mei De deelnemers aan de selectietraining worden o.b.v. de beoordelingen door de trainers/coaches en de onafhankelijk beoordelaars samengesteld en uitgenodigd door de lijncoördinator (bij 2 prestatieteams: spelers (incl. keepers)) Voorlopige indeling voor de breedte (A t/m D- ) teams door de lijncoördinatoren van de jeugdcommissie op basis van beoordelingen en voorkeuren (breedteteams) van spelers. Hierover vindt overleg en terugkoppeling plaats met de coaches en trainers van deze teams. De voorlopige indeling van de breedteteams wordt niet gecommuniceerd naar de spelers. 2) Selectietraining Eind mei/begin juni Alle geselecteerde spelers voor de prestatieteams trainen twee keer en spelen een onderlinge wedstrijd in twee weken. De (beoogde) trainer(s)/coach(es) van de prestatieteams doen een voorstel aan de lijncoördinator jeugdcommissie m.b.t. de selectie van de beide lijnteams (28 spelers + 2 keepers). De spelers die daarbij afvallen worden geplaatst in een van de andere (breedte)teams. Dit kan een derde team zijn dat een soort talententeam is. In dit geval wordt dit team aangevuld met de betere spelers uit de overige teams (o.b.v. de beoordelingsformulieren en i.o.m. de trainers/coaches (onder regie van de lijncoördinator jeugdcommissie). Indien er geen sprake is van een talententeam dan wordt de speler op sociale gronden ingedeeld in een van de breedteteams. Voor het 1ste team worden de spelers waarvan de trainer/coach zeker is, aangewezen. De resterende spelers worden voorlopig geplaatst in het 2e team. De (beoogd) trainers/coaches doen het voorstel aan de lijncoördinator. De lijncoördinator en BCTZ nemen dit voorstel in principe over en nemen het definitieve besluit. De BCTZ heeft de eindverantwoordelijkheid over de samenstelling van de prestatieteams. De breedte teams spelen geen selectiewedstrijden. 3

4 De voorlopige teamindelingen voor het nieuwe seizoen worden in de eerste weken van juni op de site geplaatst. Alle deelnemers aan de selectietrainingen worden voor de publicatie geïnformeerd in welk team ze geplaatst zijn. De afvallers van de selectietrainingen worden persoonlijk geïnformeerd en krijgen een onderbouwing bij het waarom. Na afloop van de competitie gaan selectiespelers in de nieuwe teamsamenstelling trainen. Gedurende de zomerperiode werken de selectiespelers aan hun conditie volgens een oefenprogramma van de trainer. Na de competitie spelen de prestatieteams zoveel mogelijk (een) toernooi(en), maar ook breedteteams worden hierin gestimuleerd. 3) Vaststelling indeling prestatieteams Juni/augustus (afhankelijk start nieuwe schooljaar) De prestatieteams starten de (minimaal 3) trainingsweken en oefenwedstrijden voorafgaande aan de (voor)competitie. Aan de hand van de trainingen en oefenwedstrijden komen de trainers/coaches van de prestatieteams tot hun keuze m.b.t. de spelers waarmee hij/zij de (voor)competitie in willen gaan. Tenminste twee weken (voorkeur) voor de start van de voorcompetitie doet de trainer- coach van het 1ste prestatieteam aan de lijncoördinator een voorstel met de spelers voor het 1ste prestatieteam. De lijncoördinator legt de uiteindelijk teamsamenstelling ter goedkeuring voor aan de BCTZ. De selectie van het 1ste prestatieteam wordt over deze (voorlopige) teamsamenstelling geïnformeerd door de trainer/coach van het 1ste prestatieteam, tezamen met de lijncoördinator. De spelers die afvallen voor het 1 ste prestatieteam worden hierover persoonlijk geïnformeerd en krijgen een onderbouwing bij het waarom; zij gaan spelen in het 2de prestatieteam. De teamsamenstellingen en selecties vinden plaats onder regie van de lijncoördinatoren van de jeugdcommissie. De definitieve samenstelling van de prestatieteams wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de BCTZ. 4) Selectie lopende het competitieseizoen Er is sprake van een continu open selectie - systeem. Dit betekent dat gedurende het hele seizoen spelers kunnen worden geselecteerd of kunnen afvallen uit een prestatieteam onder regie van de BCTZ. Op grond van het open selectiebeleid kan de trainer/coach van het 1 ste prestatieteam de wens/noodzaak tot een wissel of uitbreiding ter versterking van het eerste team aangeven. Gedurende het seizoen bestaat daarmee ieder moment ruimte om te schuiven tussen beide prestatieteams. Hetzelfde kan gebeuren bij het 2 e prestatieteam, waarbij een wissel met een speler uit breedteteam kan plaatsvinden. In de praktijk zal dit met name betekenen dat tijdens de eerste periode van het nieuwe seizoen (voorcompetitie) nog de nodige wisselingen m.b.t. de prestatieteams doorgevoerd worden. Om spelers met potentie uit het 2 de team in staat te stellen de aansluiting met het 1ste team te behouden, kunnen zij worden uitgenodigd mee te trainen met het 1ste team. De 4

5 trainer/coach van het 1ste prestatieteam gaat hiertoe over in en na overleg met de lijncoördinator en de trainer/coach van het 2de team. Het bovenstaande geldt eveneens voor de keepers. Afhandeling klachten jeugd selectieprocedure Wanneer na deze grondige selectieprocedure toch klachten of vragen omtrent de selectie zijn, kunnen deze binnen een week, schriftelijk worden gestuurd naar de BCTZ. Uiterlijk 1 week na het indienen van de klacht, krijgt de klager van de BCTZ een gemotiveerd en bindend antwoord. Bij gevallen/situaties die niet zijn benoemd in dit selectieplan, neemt de BCTZ een beslissing. 5

6 Beleid indelingen Jongste jeugd Bij de Benjamins, F- jeugd en 1 e jaars E worden spelers ingedeeld o.b.v. leeftijd. De leeftijd bepaalt in principe in welke lijn een speler speelt. Op de website van de KNHB zijn hiervoor de richtlijnen te vinden. We maken hierop de uitzondering dat kinderen die tussen 1 okt en 31 december zijn geboren, en met oudere leeftijdsgenoten in de klas zitten, met hun klasgenoten mee mogen naar een hogere leeftijdscategorie (bijv. een kind geboren op 5 november 2008, mag mee met de klasgenoten geboren tussen 1 oktober 2007 en 30 september Dit kind is seizoen 2015/ e jaars F, maar speelt indien gewenst - in de 1 e jaars E). Bij uitzondering spelen jongere kinderen (aangemerkt als talent) in een hogere leeftijdscategorie. Dit gebeurt in afstemming tussen de coach(es), lijncoördinator, Beleidscommissie Hockeytechnische Zaken (BCTZ) en natuurlijk de ouders en het kind. De 2 e jaars E spelers worden geplaatst o.b.v. hockeyvermogen en inzet. Benjamins (4/5 jaar), 1 e jaars F (6/7 jaar), 2 e jaars F (7/8 jaar), 1 e jaars E(8/9 jaar) De indeling van deze teams vindt primair plaats op basis van leeftijd. Vervolgens kijken we naar sociale overwegingen (vriendjes, klasgenoten etc). Nieuwe leden die in de loop van het hockeyseizoen instromen, trainen eerst een aantal maanden om de basisvaardigheden onder de knie te krijgen. Daarna volgt indeling in een nieuw team (minimaal 7 nieuwe leden) of in een bestaand team. Kinderen spelen maximaal 2 jaar in de F- jes. Mochten ze al op Benjamin leeftijd met de F- jes mee doen, dan stromen ze in principe na 2 jaar door naar de E- jeugd. 2e jaars E: Kinderen van 9/10 jaar, spelen in een 8- tal. De indeling van de 2 e jaars E teams vindt primair plaats op basis van hockeyvermogen van de speler. De inzet van spelers (aanwezigheid bij trainingen en wedstrijden) wordt ook meegewogen. Indeling vindt plaats op basis van bevindingen van de coaches, trainers en de lijncoördinator. Talentontwikkeling Het uitgangsprincipe is dat kinderen zo lang mogelijk met leeftijdgenoten hockeyen. In geval een kind binnen zijn/haar leeftijdscategorie onvoldoende uitdaging krijgt, kan zo n talent meetrainen en/of invallen bij een hoger team. In het uiterste geval kan zo n talent vervroegd doorstromen naar een team in een hogere lijn. Dit gaat in overleg met de speler, de ouders, de trainer, coach en lijncoördinator. Aantal spelers per lijn Bovenstaand beleid kan uitgevoerd worden als er voldoende spelers in een lijn zijn. Als dat niet het geval is (bijvoorbeeld bij de jongens), dan wordt per situatie door de lijncoördinator in overleg met de trainers en coaches bepaald welke indeling wordt gehanteerd. 6

7 Senioren Inleiding De samenstelling van de senioren prestatieteams, Heren 1 en Dames 1, geschiedt op basis van een selectieprocedure. Bij de samenstelling van de recreatieve teams spelen naast hockeyniveau tevens sociale gronden een rol. Deelname aan Heren 1 en Dames 1 vergt van spelers ambities en commitment aan een trainingsintensiteit en (gezonde) levenswijze: zij geven vooraf aan zich te conformeren aan de Quick Stick hockeyagenda met alle verplichtingen en beperkingen voor hun eigen agenda. Hierin dient de geselecteerde speler zijn/haar eigen verantwoording te nemen en indien noodzakelijk een alternatief trainingsprogramma af te werken, dit in overleg met de coach en trainer. De beste spelers uit de A en B jeugd worden, als ze goed genoeg zijn, uitgenodigd voor deelname aan de prestatieteams, voor hen geldt dat zij eenzelfde ambitie en commitment hebben. Dit gebeurt in afstemming met de coach(es), lijncoördinator(en, BCTZ en de ouders. De 2 de teams worden de hoogst spelende niet- prestatieteams bij de senioren. Wanneer er 3 of meer seniorenteams zijn in de dames- of herenlijn (exclusief veteranen/veterinnen) wordt het tweede team ook een prestatieteam. In alle gevallen is het tweede team het hoogst spelende team in de reserve klasse en moet genoeg uitstraling hebben om aantrekkelijk te zijn voor de goede A- en B jeugdspelers die nog geen invalmogelijkheden hebben in de 1 ste seniorenteams. Indien er slechts 2 seniorenteams zijn, dan wordt het 2 de team bij de senioren het doorstromingsteam voor de jeugd. Zodat het ook voor jeugdleden die niet doorstromen naar de 1 ste teams aantrekkelijk blijft om bij Quick Stick te blijven hockeyen. Als er meer dan 2 seniorenteams zijn, dan worden deze teams in principe op sociale gronden samengesteld. De aanvoerders of coaches maken ieder jaar uiterlijk begin juni hun wensen kenbaar bij de seniorencommissie. De lijnverantwoordelijke binnen de seniorencommissie maakt een voorlopige teamindeling die formeel bekrachtigd dient te worden door de BCTZ. Nieuwe leden worden altijd via de seniorencommissie ingedeeld. De (sportieve) inspanningsverplichtingen bestaan ook voor de recreatieve teams (het blijft tenslotte teamsport), wat wil zeggen dat aanwezigheid op training en wedstrijddagen gewenst is. Selectiecriteria prestatiehockey De selectieprocedure voor Dames en Heren 1 is als volgt: na de laatste competitiewedstrijd wordt een trainingsstage ingezet waarin ca. 22 spelers deelnemen aan een aantal trainingen en/of oefenwedstrijden, verdeeld over 2 weken. De doelstelling is om ieder talent uit de vereniging dat zich wil profileren en committeren aan de top de kans te bieden om zich in deze periode te bewijzen. De eerste selectie is dan ook open voor iedereen die deze ambitie heeft. Echter, de speler moet op grond van de beoordeling door coaches, trainers en onafhankelijke beoordelaars gedurende het lopende seizoen tot de eerste 22 spelers behoren. 7

8 De beoogde coaches en trainers zien erop toe dat de door hun gewenste spelers tijdig voor deze selectie worden aangemeld: zo ontstaat een preselectie van alle spelers die redelijk uitzicht hebben op een plaats in een prestatieteam, de hockeyambities hebben, de hockeyagenda kennen en zich daaraan willen committeren. De coaches van Heren 1 en Dames 1 geven uiterlijk twee weken voor aanvang van de selectietrainingen bij de seniorencommissie aan welke spelers worden uitgenodigd voor de selectietraining (de keuze van een speler om voor een senioren prestatieteam in aanmerking te komen ligt bij deze speler zelf). Seniorencommissie en BCTZ streven er naar bij aanvang van de selectietrainingen duidelijkheid te hebben over de coaches voor de prestatieteams voor het komende seizoen. De door BCTZ en bestuur benoemde (beoogd) coach maakt de voorlopige selectie uiterlijk eind juli bekend bij de seniorencommissie. Indien nodig is er aanvullend overleg. De definitieve selectie wordt uiterlijk begin september bekend gemaakt. Dit wordt gedaan door de (beoogd) coach + trainer, in samenspraak met de seniorencommissie en ter goedkeuring voorgelegd aan BCTZ. Laatstgenoemde zal het volledige bestuur informeren over het resultaat en consulteren indien er geen overeenstemming is. Vriendenteams recreatie hockey Voor de volledigheid worden de vriendenteams, als onderdeel van de senioren hier wel genoemd. De keuze voor vriendenteams ligt bij de spelers. Het selectiebeleid is hierop niet van toepassing. Zie ook beleidsplan Hockeytechnische Zaken Integratie jeugdspelers bij de seniorenteams In een vroeg stadium wordt talentvolle jeugd met ambities richting prestatiehockey via trainingssessies, invalbeurten, oefenwedstrijden etc. betrokken bij het prestatiehockey. Dit met de volgende doelstellingen: 1. Faciliteren de overgang van jeugd selectiespelers naar senioren prestatiehockey; 2. Ontwikkeling van het spelniveau (jeugd ontwikkelt zich fysiek, inbreng snelheid, beweging, kennismaking andere speelstijlen); 3. Verbreden teambuilding, aanpassingsvermogen, veldposities, taken; 4. Ontwikkeling van commitment selectiejeugd naar senioren prestatiehockey. Naast invalbeurten van de jeugd bij de prestatieteams, kan de jeugd, wanneer nodig, altijd invallen in de recreatieve seniorenteams. Hierdoor krijgt de jeugd binding met de senioren en meer ervaring (o.a. in het fysieke spel). Binnen de recreatieteams is de aanvoerder van het betreffende team primair verantwoordelijk voor goede begeleiding van de jeugdspeler. Ieder seniorenteam dient minimaal uit een vaste spelersgroep met 9 personen te bestaan (i.v.m. bondsreglement). Jeugdspelers doen alleen mee met seniorenteams als er afstemming heeft plaatsgevonden met de coach van het betreffende jeugdteam en de ouders van het betreffende jeugdlid (tenzij zij onderdeel uit maken van het prestatieteam van Heren 1 of Dames 1). In eerste instantie wordt vanuit de A jeugd aangevuld in de seniorenteams. Alle (voorgenomen) afwijkingen op het voorgaande is slechts toegestaan in samenspraak met jeugdcommissie. 8

9 Vrijheid van keuze van jeugdspelers De beslissing om in een senioren- prestatieteam te mogen hockeyen ligt primair bij de seniorencommissie, in samenspraak met trainers en coaches van de betreffende senioren- prestatieteams. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de BCTZ. Een speler mag altijd weigeren om hier gehoor aan te geven, indien zij of hij nog niet de officiële seniorenleeftijd heeft bereikt, of indien hij of zij op basis van zijn of haar leeftijd volgens de leeftijdsindeling van de KNHB nog in de jeugd hoort te spelen. In dat geval zal de seniorencommissie deze beslissing altijd honoreren. 9

Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden

Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden 1 Inleiding MHCW streeft ernaar om de teamindelingen van de jeugd transparant en objectief te laten verlopen. U vindt hier een korte samenvatting uit het Jeugdopleidingsprogramma

Nadere informatie

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd 1. Inleiding Het bestuur van de Hockeyclub Nuenen heeft haar beleid samengevat in Het Nuenen Concept. Een beschrijving van Het Nuenen Concept is

Nadere informatie

Selectiebeleid Upward Topteams

Selectiebeleid Upward Topteams Selectiebeleid Upward Topteams 1. Inleiding Dit beleidsstuk zet in paragraaf 2 de doelstellingen van het jeugdbeleid uiteen. Paragraaf 3 geeft een toelichting op de teamindelingen. Tot slot behandelt paragraaf

Nadere informatie

MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1

MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1 MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1 1. Inleiding Vanuit de toekomstvisie van MHCV en de leeftijdsopbouw van de club willen we in dit stuk, met name, focussen op de jeugd. MHCV

Nadere informatie

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd Versie 4 6 juni 2011 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLINGEN JEUGDBELEID... 3 3. TOELICHTING TEAMINDELINGEN... 3 3.1 Team indeling Jongste

Nadere informatie

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Wat is selectie? 4 1.2 Waarom selecteren? 4 1.3 Selectie algemeen 4 1.4 Wat houdt selectie spelen in? 5 2.0 Doelstellingen 6 2.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Procedure indelingen jeugdteams en selectietrainingen seizoen 2014-2015

Procedure indelingen jeugdteams en selectietrainingen seizoen 2014-2015 Procedure indelingen jeugdteams en selectietrainingen seizoen 2014-2015 Inleiding Ieder jaar weer staat de Technische Commissie Junioren voor het gigantische karwei om de spelers opnieuw in teams in te

Nadere informatie

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal 1 Inleiding Het bevorderen van het spelplezier van onze spelers, van jong tot oud, staat binnen UVV Voetbal voorop. Binnen de mogelijkheden van onze vereniging streven wij

Nadere informatie

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 Doel selectiebeleid Door het vastleggen van een aantal regels ten aanzien van het selecteren van jeugdspelers, wil de jeugdcommissie duidelijkheid en continuïteit

Nadere informatie

Hockeytechnisch Beleidsplan 2014-2017. HHC Quick Stick

Hockeytechnisch Beleidsplan 2014-2017. HHC Quick Stick Hockeytechnisch Beleidsplan 2014-2017 HHC Quick Stick 1 Inhoud 1 Voorwoord bestuur...4 2 Inleiding...5 3 Huidige situatie...6 3.1 Aantallen en capaciteit...6 3.2 Prestaties en doorstroom jeugd...6 4 Ambities

Nadere informatie

Kaders en afspraken zaalhockey OHC Bully 2014 2015

Kaders en afspraken zaalhockey OHC Bully 2014 2015 Zaalhockey Commissie: De zaalhockey Commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van het zaalhockey programma bij OHC Bully. Haar taak is het verzorgen van alle voorwaarden om te komen tot een aantrekkelijk

Nadere informatie

Informatie indeling jeugdteams Laren 2012-2013

Informatie indeling jeugdteams Laren 2012-2013 Informatie indeling jeugdteams Laren 2012-2013 Hierbij brengen wij iedereen graag op de hoogte van de uitgangspunten en procedures bij de teamindelingen en teamselecties voor de diverse jeugdcategorieën

Nadere informatie

Beleidsplan Jongste Jeugd en Junioren HCH. Hockey met plezier én uitdaging 2012-2017

Beleidsplan Jongste Jeugd en Junioren HCH. Hockey met plezier én uitdaging 2012-2017 Beleidsplan Jongste Jeugd en Junioren HCH Hockey met plezier én uitdaging 2012-2017 Werkgroep Jeugdbeleid HCH april 2012 Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en doelstellingen 4 2.1 Missie

Nadere informatie

Indelingsprocedures. HCWV Jeugd en Jongste Jeugd

Indelingsprocedures. HCWV Jeugd en Jongste Jeugd HCWV Jeugd en Jongste Jeugd Hoe de teamsamenstelling tot stand komt bij de Jeugd (A, B, C en D) en Jongste Jeugd (E en F) van HCWV Inleiding Onderstaande indelingsprocedures zijn ingesteld voor de jeugdteams

Nadere informatie

Richtlijnen indelingen en selecties jeugdteams MOP seizoen 2010-2011

Richtlijnen indelingen en selecties jeugdteams MOP seizoen 2010-2011 Richtlijnen indelingen en selecties jeugdteams MOP seizoen 2010-2011 Inleiding De indeling van de jeugdteams is een jaarlijkse taak van de Jeugdcommissie (JC) en de TOP Hockey Commissie (THC). De Jeugdcommisie

Nadere informatie

Procedure indelingen teams en selectietrainingen seizoen 2011-2012

Procedure indelingen teams en selectietrainingen seizoen 2011-2012 Procedure indelingen teams en selectietrainingen seizoen 2011-2012 pagina 1 van 6 Procedure indelingen teams en selectietrainingen seizoen 2011-2012 Inleiding Ieder jaar weer staat de commissie Hockey

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Teamindeling algemeen

1. Inleiding. 2. Teamindeling algemeen 1. Inleiding Dit document is bedoeld om het jeugdbeleid van HV Myra beter uit te kunnen leggen aan Myra leden en ouders van Myra leden. Het document is onderdeel van een serie nog te verschijnen beleidsdocumenten

Nadere informatie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding Seizoen 2014-2015 KVV Quick '20 april 2014 versie 1.0 Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding. Deze beleidsafspraken worden waar nodig als actiepunten

Nadere informatie

Informatie Avond HCS

Informatie Avond HCS Klik om de modelstijlen te bewerken Informatie Avond HCS HCS teamindelingen Door werkgroep hockey Locatie: SH Spirit 14-12-2015 Voor dat we beginnen. 14-12-2015 www.hcschiedam.nl 2 Voor dat we beginnen.

Nadere informatie

Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013;

Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013; Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013; SELECTIEBELEID EN PROCEDURES T.B.V. DE JEUGDOPLEIDING UDI 19 BB; Om eenduidigheid te verkrijgen voor alle betrokkenen bij de Jeugdopleiding

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2018. Beleidsplan 2013-2018. Technische Commissie Webton Hengelo

Beleidsplan 2013-2018. Beleidsplan 2013-2018. Technische Commissie Webton Hengelo Beleidsplan 2013-2018 Technische Commissie Webton Hengelo Beleidsplan 2013-2018 Technische Commissie Webton Hengelo Auteur: Barry Leuverman Laatste wijziging: 29 december 2012 Webton Hengelo: volleyballend

Nadere informatie

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering 24 juni 2014 verkorte webversie d.d. 15714

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering 24 juni 2014 verkorte webversie d.d. 15714 Rijswijksche Hockey Club Algemene Ledenvergadering 24 juni 2014 verkorte webversie d.d. 15714 1 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Uitreiking JIC bokaal, SIC bokaal 4. Notulen van

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 7 Selectiebeleid Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Uitgangspunten van het selectiebeleid... 2 3 Selectiecriteria...

Nadere informatie

Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo)

Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo) Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo) 1 Doelstelling selectiebeleid Het selectiebeleid maakt duidelijk hoe de jeugdteams bij Viod worden samengesteld. De doelen die we bij Viod

Nadere informatie

Inleiding. 1 Doelgroepen en doelstellingen. Visiestatement HCOB. 1.1 Doelstelling Technische Commissie HCOB (hierna te noemen TC)

Inleiding. 1 Doelgroepen en doelstellingen. Visiestatement HCOB. 1.1 Doelstelling Technische Commissie HCOB (hierna te noemen TC) Inleiding Doel van dit technisch plan is vastlegging van de wijze waarop HCOB komende 3 tot 5 jaren technisch verder wil groeien naar een hockeyvereniging met een sterke jeugd- en seniorenafdeling. Daarbij

Nadere informatie

Visie en Beleids document. Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend

Visie en Beleids document. Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend Visie en Beleids document Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend Versie 1.0 Geschreven door Alexander Vos, Nicole Schreuder, Mila Prins & Julia Marijnen Inhoud 1 Inleiding 2.1 Doelstelling 2.2 Doelgroepen

Nadere informatie

Jaarplan technische commissie 2015-2016

Jaarplan technische commissie 2015-2016 Jaarplan technische commissie 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Technische commissie... 4 2.1 taken en verantwoordelijkheden... 4 2.2 samenstelling en aanspreekpunt... 4 2.3 planning en overleg...

Nadere informatie

TBV Technische Commissie

TBV Technische Commissie TBV Technische Commissie Voor iedere commissie geldt: De commissie brengt verslag uit van haar vergadering en activiteiten aan het bestuur, dan wel het direct verantwoordelijke bestuurslid c.q. portefeuillehouder.

Nadere informatie

Beleid Meetrainen Hogere Teams

Beleid Meetrainen Hogere Teams 1. Inleiding Dit document is bedoeld om het jeugdbeleid van HV Myra beter uit te kunnen leggen aan Myra leden en ouders van Myra leden. Het document is onderdeel van een serie beleidsdocumenten die bedoeld

Nadere informatie

Voordaan Jeugdbeleid 2015 2018

Voordaan Jeugdbeleid 2015 2018 Voordaan Jeugdbeleid 2015 2018 Opgesteld door: DB-Jeugd 2 november 2015 Agenda 1. Welkom en kennismaking 2. Toelichting plan 3. Vragenronde 4. Vervolgstappen 5. Wie doet er mee Toelichting plan Introductie

Nadere informatie

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 4 3. Afspraken... 5 a. Indeling elftallen.... 5 b. Bepalen wedstrijdselectie.... 5 c. Overige zaken... 5 4. Randvoorwaarden...

Nadere informatie

Beleidsplan hockeytechnische zaken 2013-2016

Beleidsplan hockeytechnische zaken 2013-2016 Beleidsplan hockeytechnische zaken 2013-2016 HVM Mijdrecht Technische Commissie (TC) Vastgesteld op 24 februari 2014 Inhoudsopgave 1.1 Vooraf... 4 1.2 Uitgangspunten hockeytechnisch beleid... 4 Speelplezier

Nadere informatie

Coachavond Jongste Jeugd 17 maart 2014. Van harte welkom

Coachavond Jongste Jeugd 17 maart 2014. Van harte welkom Coachavond Jongste Jeugd 17 maart 2014 Van harte welkom Jongste Jeugd Commissie agenda Teamindeling seizoen 2014 2015 Doel Indelingscriteria Prognose aantal teams Procedure Van E8-tal naar D-elftal Van

Nadere informatie

Competitie- toernooi- en trainingsreglement

Competitie- toernooi- en trainingsreglement Competitie- toernooi- en trainingsreglement E.S.U.V. Messed Up 19-04-2009 5 Artikel 1 Trainer Een trainer is een door de technische commissie aangesteld persoon die verantwoordelijk is voor het geven en

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV)

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Commissie Opleiding en Vorming weergegeven. 5.1 HOOFDTAAK De hoofdtaak van de Commissie Opleiding en Vorming

Nadere informatie

4. Selecties. Zo hoog mogelijk spelen met eigen kweek betekent ook dat we kritisch moeten kijken naar het huidige selectie proces.

4. Selecties. Zo hoog mogelijk spelen met eigen kweek betekent ook dat we kritisch moeten kijken naar het huidige selectie proces. HDS Strategie voor de komende vier jaar. 1. Algemeen. Uitgangspunt voor een vereniging met zo n 900 leden moet zijn dat we ambitie hebben. We willen met Dames, Heren en junioren zo hoog mogelijk spelen.

Nadere informatie

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren)

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Nieuw Schoonebeek, 14 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. Ledenaantallen/elftalindeling

Nadere informatie

DMHC Dordrecht Commissie Talentherkenning & Indeling INTRODUCTIE VAN DE WERKWIJZE

DMHC Dordrecht Commissie Talentherkenning & Indeling INTRODUCTIE VAN DE WERKWIJZE INTRODUCTIE VAN DE WERKWIJZE Zoeken DMHC Dordrecht Blind overwegen DMHC Dordrecht Praktijk testen en beoordelen DMHC Dordrecht Aanvullende informatie inwinnen bij trainers / coaches DMHC Dordrecht Inpassen

Nadere informatie

Talentontwikkeling in de vereniging Ewout Schröder

Talentontwikkeling in de vereniging Ewout Schröder Talentontwikkeling in de vereniging Ewout Schröder Ewout Schröder Positief Enthousiast Gedreven Theoretische kaders Wat is het doel van talentontwikkeling binnen jouw vereniging? Het te allen tijde (vroeg)tijdig

Nadere informatie

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0)

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0) Contourennota Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief 20 april 2009 (versie 1.0) INHOUDSOPGAVE Blz. 1. INLEIDING 3. 2. TOEKOMST SENIOREN SVMM VOETBAL

Nadere informatie

TECHNISCH BELEID. Trainingsopbouw voor de jeugd

TECHNISCH BELEID. Trainingsopbouw voor de jeugd TECHNISCH BELEID Het is voor een vereniging van belang duidelijk en helder te zijn. Beleid geeft aan, ergens voor te staan en tegelijkertijd waarvoor te staan. Beleid laat zien, wat verwacht wordt van

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN VOLLEYBALVERENIGING SSS 2009/2010

JEUGDBELEIDSPLAN VOLLEYBALVERENIGING SSS 2009/2010 JEUGDBELEIDSPLAN VOLLEYBALVERENIGING SSS 2009/2010 Het jeugdbeleidsplan maakt onderdeel uit van het beleidsplan van volleybalvereniging SSS. Waarom een (jeugd-) beleidsplan? Binnen de volleybalvereniging

Nadere informatie

Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal csv Be Quick Dokkum

Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal csv Be Quick Dokkum Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal csv Be Quick Dokkum Wij gaan voor goud, zilver en brons, meisjes- en vrouwenvoetbal hoort bij ons - 1 - Voorwoord Voor u ligt de beschrijving van het beleid voor het meisjes-

Nadere informatie

Technische Commissie honkbal

Technische Commissie honkbal Technische Commissie honkbal Honk- en softbalvereniging Houten Dragons Versie 21-02-2002 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord...2 2 Inleiding...2 3 Doelstelling...2 4 Taken voor de Technische

Nadere informatie

LONGA 30 op weg naar 2020 Voetbal technische aspecten 2015-2016

LONGA 30 op weg naar 2020 Voetbal technische aspecten 2015-2016 LONGA 30 op weg naar 2020 Voetbal technische aspecten 2015-2016 Pagina 1 van 10 Doelstelling van het proces Longa 30 op weg naar 2020 Longa 30 wil zich blijven ontwikkelen als een voetbalvereniging, die

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

Algemene informatie E en F categorie

Algemene informatie E en F categorie Algemene informatie E en F categorie 7-jarigen spelen in de F-categorie. Je speelt in een vast team van 8 meisjes of jongens. Er is 1 keer per week training (meestal op woensdag) en 1 keer per week een

Nadere informatie

Hockey Club Catwyck. Technisch Beleid 2012-2020. 2012 Hockey Club Catwyck, T. Boudewijns

Hockey Club Catwyck. Technisch Beleid 2012-2020. 2012 Hockey Club Catwyck, T. Boudewijns Hockey Club Catwyck Technisch Beleid 2012-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Missie, visie en doelstellingen... 4 2.1 Missie... 4 2.2 Visie... 4 2.3 Doelstellingen... 4 2.3.1 Algemene

Nadere informatie

Technisch jeugdbeleid HC Ypenburg

Technisch jeugdbeleid HC Ypenburg Technisch jeugdbeleid HC Ypenburg De weg naar een goede jeugdopleiding De jeugd is de toekomst! Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Visie... 1 1.2 Ambities, waar willen we staan in 2018?... 1 1.3 HC Ypenburg

Nadere informatie

Beleid teamindeling Jongste Jeugd vanaf seizoen 2016/2017. Beleid teamindeling Jongste Jeugd Victoria

Beleid teamindeling Jongste Jeugd vanaf seizoen 2016/2017. Beleid teamindeling Jongste Jeugd Victoria Beleid teamindeling Jongste Jeugd vanaf seizoen 2016/2017 Het belangrijkste voor minihockey is hockeyplezier Hockeyplezier krijg je door samen met je team een leuk seizoen te maken, sociaal en sportief.

Nadere informatie

Beleidsplan Prestatief Tennis

Beleidsplan Prestatief Tennis Beleidsplan Prestatief Tennis 2011 2016 Verzendlijst Harry Duin Jan Tervoort Mauk Smit Marco Welbergen Lodewijk Klein Hans de Ruiter Ronald van der Linde Frank Janssen Versiebeheer 03-07-2011 Opgesteld

Nadere informatie

Technisch beleidsplan 2015 2018

Technisch beleidsplan 2015 2018 Technisch beleidsplan 2015 2018 Opgesteld door: Peter Geval, Chantal Zanoni Versie: 1.0 Pagina 1 van 13 Technisch beleidsplan 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Achtergrond 3 Relatie tot

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC) HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC) 5.1 STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Technische Commissie weergegeven. Zie bijlage 5.1 Zie bijlage 5.2 voor Taakomschrijving Hoofdbestuurslid Technische

Nadere informatie

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28 Beleidsplan senioren r.k.v.v. H.S.C. 28 September 2009 Technisch beleidsplan r.k.v.v. H.S.C. 28 Pagina 1 Technisch beleid senioren INLEIDING De afgelopen jaren is verschillende keren een discussie gevoerd

Nadere informatie

[BELEIDSPLAN : HONKBAL IN DE LIFT 2013-2017]

[BELEIDSPLAN : HONKBAL IN DE LIFT 2013-2017] 2013-2017 [BELEIDSPLAN : HONKBAL IN DE LIFT 2013-2017] 1. Inleiding Storks is een honk- en softbalvereniging met een rijke historie. Storks bestaat ruim 60 jaar en behoort tot de grotere honk- en softbalverenigingen

Nadere informatie

Selectiebeleid Nederlands Team Sportklimmen 2015

Selectiebeleid Nederlands Team Sportklimmen 2015 Selectiebeleid Nederlands Team Sportklimmen 2015 De ambitie van de NKBV is erop gericht meer klimmers op een hoger niveau mee te laten draaien in het Internationale circuit om meer podiumplekken te behalen

Nadere informatie

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen SENIOREN Inleiding In dit plan wordt de organisatie rondom het seniorenvoetbal van onze vereniging uitgewerkt, en is mede bedoeld om als leidraad voor zowel: bestuur, technische commissie, trainers, leiders,

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid

Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin Page 1 Inhoudsopgave: Technisch beleid: 1.1 Jeugdbeleid: 1.2 Plan van aanpak Jeugd selectieplan

Nadere informatie

B U L L Y. bully@ddhc.nl. W E E K 2 7 2 9 j u n i 2 0 1 5. In deze Bully:

B U L L Y. bully@ddhc.nl. W E E K 2 7 2 9 j u n i 2 0 1 5. In deze Bully: B U L L Y W E E K 2 7 2 9 j u n i 2 0 1 5 In deze Bully: ME8-1 bezoekt de Hockey World League in Brasschaat. Nieuwe jas???? TEAMINDELING INFORMATIE Aanleveren van kopij (maandag vóór 20.00 uur) Wijzigingen

Nadere informatie

Technisch beleidsplan. Van kwantiteit naar structurele kwaliteit voor alle leeftijdsgroepen en alle niveau s

Technisch beleidsplan. Van kwantiteit naar structurele kwaliteit voor alle leeftijdsgroepen en alle niveau s Technisch beleidsplan Van kwantiteit naar structurele kwaliteit voor alle leeftijdsgroepen en alle niveau s Versie: 19 januari 2014 1 Inhoud Versiebeheer Context Doelstellingen Technisch beleidsplan Relatie

Nadere informatie

Plaats van TopHockey binnen HOD

Plaats van TopHockey binnen HOD Plaats van TopHockey binnen HOD 1 Hockey Technisch Bestuur (algemeen overzicht) Het hockey technisch bestuur (HTB) is verantwoordelijk voor het opstellen en handhaven van de hockey technische doelstellingen

Nadere informatie

JEUGDSELECTIEPLAN TC LEERDAM

JEUGDSELECTIEPLAN TC LEERDAM JEUGDSELECTIEPLAN TC LEERDAM vastgesteld door het Bestuur van TC Leerdam d.d. 5 september 2012 van de Jeugdcommissie van TC Leerdam Inhoudsopgave 1. Inleiding Doelstelling selectiebeleid Uitgangspunten

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan. Senioren Enter Vooruit

Voetbalbeleidsplan. Senioren Enter Vooruit Voetbalbeleidsplan Senioren Enter Vooruit 12 september 2013 Inhoud 1 Inleiding 2 Doel en missie Enter Vooruit 2.1 Missie 2.2 Algemene doelstellingen vanaf 2013 2.3 Seniorenvoetbal Omvang 3 Prestatieteams

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2013

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2013 BELEIDSPLAN Versie oktober 2013 Op- of aanmerkingen op dit beleidsplan graag schriftelijk indienen bij het bestuur. Dit zal dan besproken worden in de bestuursvergadering. Na de volgende ledenvergadering

Nadere informatie

Voorwaarden zaalhockey 2015-2016

Voorwaarden zaalhockey 2015-2016 Voorwaarden zaalhockey 2015-2016 Binnenkort start het zaalhockeyseizoen 2015-2016 en zal de Almeerse Hockeyclub met naar onze verwachting ongeveer 72 wedstrijdteams deelnemen. Zaalhockey valt onder de

Nadere informatie

TECHNISCH BELEID 2010-2015 Gepresenteerd in de ALV op 30 juni 2010

TECHNISCH BELEID 2010-2015 Gepresenteerd in de ALV op 30 juni 2010 TECHNISCH BELEID 2010-2015 Gepresenteerd in de ALV op 30 juni 2010 Technische Beleid 2010-2015 1. Inleiding 2. Ambitie en doelstellingen 3. Strategie 4. Waar staan we nu en waar willen we naar toe Hockeyopleiding

Nadere informatie

Technisch beleidsplan 2015 2020 (onderbouw) Mickey s, Champions League, F, E en D

Technisch beleidsplan 2015 2020 (onderbouw) Mickey s, Champions League, F, E en D Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Doelstelling Jeugdopleiding OSM 75... 4 2.1. Jeugdopleiding OSM 75... 5 2.2. Recreatief versus Prestatief... 5 3. Organigram... 7 4. De Technische Commissie ()... 7 4.1.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2015

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2015 BELEIDSPLAN Versie oktober 2015 Op- of aanmerkingen op dit beleidsplan graag schriftelijk indienen bij het bestuur. Dit zal dan besproken worden in de bestuursvergadering. Na de volgende ledenvergadering

Nadere informatie

Functieomschrijvingen en aanstellingsbeleid

Functieomschrijvingen en aanstellingsbeleid Functieomschrijvingen en aanstellingsbeleid Alle functies die rechtstreeks bijdragen aan HTO Onderdeel van RHC-Hockeyplan Iedere speler komt met een rood hoofd het veld af en straalt uit te balen dat het

Nadere informatie

WFHC-CLUB. Ouderinformatie

WFHC-CLUB. Ouderinformatie WFHC-CLUB Ouderinformatie WFHC locatie Hoorn & Hoogwoud - www.wfhc.nl Kinderen kunnen al op jonge leeftijd starten met kennis maken met hockey bij WFHC. Bij aanvang van het hockeyseizoen moet uw kind in

Nadere informatie

TC Jeugd Handboek TC Jeugd, mei 2015

TC Jeugd Handboek TC Jeugd, mei 2015 TC Jeugd Handboek TC Jeugd, mei 2015 Inhoudsopgave Voorwoord. p.1 Hfd 1. Doelstellingen, uitgangspunten, selectiecriteria en selectie procedure p.4 Hfd 2. Voorwaarden TC teams p.10 Hfd 3. Invallen en doorschuiven.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement volleybalvereniging Utrecht

Huishoudelijk reglement volleybalvereniging Utrecht Huishoudelijk reglement volleybalvereniging Utrecht Algemeen Artikel 1 Algemene bepaling 1. Dit huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van het bepaalde in artikel 20 van de statuten van de volleybalvereniging

Nadere informatie

TC Beleidsplan. Volleybalvereniging VC Achilles. Datum: 3 mei 2011 Pagina 1 van 14 Versie: 0

TC Beleidsplan. Volleybalvereniging VC Achilles. Datum: 3 mei 2011 Pagina 1 van 14 Versie: 0 TC Beleidsplan Volleybalvereniging VC Achilles Datum: 3 mei 2011 Pagina 1 van 14 Versie: 0 Inhoudsopgave 1. Doelstellingen 1.1. Inleiding. 1.2. Visie en randvoorwaarden. 1.3. Deelname aan Competities,

Nadere informatie

Arbitragebeleid MHC Made 2014

Arbitragebeleid MHC Made 2014 Arbitragebeleid MHC Made 2014 Geen wedstrijd zonder scheidsrechters, daar zijn we ons allemaal van bewust. Helaas is op dit moment de verdeling tussen jeugdleden en volwassenenleden binnen MHC Made onevenredig.

Nadere informatie

Voetbal en Atletiekvereniging Pax - afdeling Jeugd

Voetbal en Atletiekvereniging Pax - afdeling Jeugd JEUGDBELEIDSPLAN 2012-2016 OKTOBER 2012 Het jeugdbestuur van V.en.A.V. Pax heeft in nauwe samenwerking met de Technische Commissie Jeugd (TCJ) van V.en.A.V. Pax een nieuw (technisch) jeugdbeleidsplan opgesteld

Nadere informatie

INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 WO 16 DEC 2016

INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 WO 16 DEC 2016 WO 16 DEC 2016 INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 AGENDA Voorstellen Inleiding Doel Uitleg selecteren / indeling Selectiebeleid/-criteria Indelingscriteria (selectie /

Nadere informatie

Voetbaltechnisch beleidsplan senioren 2012 2015 VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN SENIOREN 2012 2015

Voetbaltechnisch beleidsplan senioren 2012 2015 VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN SENIOREN 2012 2015 VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN SENIOREN 2012 2015 Inleiding Door het aanstellen van een Bestuurslid Voetbaltechnische Zaken (BVZ) tijdens de Algemene Leden Vergadering van september 2009 is door de vereniging

Nadere informatie

Doorgroeien naar een hoger niveau

Doorgroeien naar een hoger niveau Technisch beleidsplan volleybal vereniging Vrivo Doorgroeien naar een hoger niveau Vrivo 8-2-2013 1 Doorgroeien naar een hoger niveau Inhoudsopgave 1 Inleiding pagina 2 2 Positie pagina 2 3 Technisch beleid

Nadere informatie

HC Ypenburg Academie. Top hockey begint bij top kader

HC Ypenburg Academie. Top hockey begint bij top kader HC Ypenburg Academie Top hockey begint bij top kader Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is de HCY Academie?... 3 1.2 Subdoelstellingen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.3 Scope... 4 2 De weg

Nadere informatie

Jaarplan Kalinko 2015-2016. Tijd om te oogsten!

Jaarplan Kalinko 2015-2016. Tijd om te oogsten! : Tijd om te oogsten! Waarom dit jaarplan? Waar willen we ook alweer naartoe? Wat zijn resultaten 2014-2015? Wat zijn de plannen 2015-2016? Bijlage: resultaten 2014-2015 in detail Waarom dit jaarplan?

Nadere informatie

Welkom bij hockeyvereniging MHC De Westerduiven

Welkom bij hockeyvereniging MHC De Westerduiven Informatie indeling jeugd seizoen 2014-2015 Welkom bij hockeyvereniging MHC De Westerduiven Hockey is een echte teamsport. Je gaat met elkaar voor het beste resultaat. Gedreven en met respect en plezier.

Nadere informatie

Myra /MHCAmstelveen Witte Rook Sessie C & D team. 26 juni 2015

Myra /MHCAmstelveen Witte Rook Sessie C & D team. 26 juni 2015 Myra /MHCAmstelveen Witte Rook Sessie C & D team 26 juni 2015 Agenda Even voorstellen Waarom gemengde teams Organisatie en rollen rond het team Trainingen & wedstrijden Zaalhockey Tenue Administratieve

Nadere informatie

Waar deze avond voor is bedoeld.

Waar deze avond voor is bedoeld. Welkom Waar deze avond voor is bedoeld. -Wij willen informeren -Wij willen enthousiasmeren -Wij willen feedback krijgen -Wij willen met een goed gevoel naar huis gaan Gezamenlijke jeugdafdeling Hoe ziet

Nadere informatie

een bloeiende vereniging

een bloeiende vereniging een bloeiende vereniging Waarom dit jaarplan? Waar willen we ook alweer naartoe? Wat zijn resultaten 2013-2014? Wat zijn de plannen 2014-2015? Bijlage: resultaten 2013-2014 in detail Waarom dit jaarplan?

Nadere informatie

Hoofdtrainer MHCD Hockey Techniek School 5uur per week (1 avond) Senioren = 150euro per maand (1500euro per seizoen)

Hoofdtrainer MHCD Hockey Techniek School 5uur per week (1 avond) Senioren = 150euro per maand (1500euro per seizoen) Hoofdtrainer MHCD Hockey Techniek School 5uur per week (1 avond) Senioren = 150euro per maand (1500euro per seizoen) (3 vacatures) De Hoofdtrainers van de MHCD Hockey Techniek School implementeren het

Nadere informatie

informatie voor jou...

informatie voor jou... informatie voor jou... hockey vereniging de westerduiven met elkaar! Welkom bij hockeyvereniging Westerduiven Hockey is een echte teamsport. Je gaat met elkaar voor het beste resultaat. Gedreven en met

Nadere informatie

Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte)

Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte) Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte) Afdeling: jeugd bruheze April 2011 Versie 1.1 ORGANISATORISCHE DEEL 1. Inleiding 2. Verantwoordelijkheden 3. Hoofddoelstelling 4. Subdoelen

Nadere informatie

Informatiefolder. Jeugdbeleid. Volleybalvereniging De Meeuwen Zuidhorn

Informatiefolder. Jeugdbeleid. Volleybalvereniging De Meeuwen Zuidhorn Informatiefolder Jeugdbeleid Volleybalvereniging De Meeuwen Zuidhorn De Meeuwen Seizoen 2015/2016 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie... 3 2. Teamindeling... 4 3. Trainingen... 5 3.1. Trainers... 5 3.2.

Nadere informatie

Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur

Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur 1. Opening 2. Mededelingen 3. Wie doet wat in het Jeugdbestuur? 4. Jeugdbeleidsplan 5. Competitie-indeling 6. Verantwoordelijkheden ouders 7. Rondvraag 8.

Nadere informatie

Overzicht commissies en vrijwilligerstaken binnen Ring Pass Delft

Overzicht commissies en vrijwilligerstaken binnen Ring Pass Delft Overzicht commissies en vrijwilligerstaken binnen Ring Pass Delft Ring Pass is een vereniging die bijna volledig draait op vrijwilligers. Het lukt elk jaar weer om 1300 leden 10 maanden lang elke week

Nadere informatie

Technisch beleidsplan 2013-2018

Technisch beleidsplan 2013-2018 Technisch beleidsplan 2013-2018 Sportiviteit, plezier en waardering Page 1 of 11 Inleiding Prestatie is belangrijk, maar hockeyplezier staat voorop. Bij GMHC zijn alle teams even belangrijk en dienen evenveel

Nadere informatie

SAMEN SCOREN. Beleidsplan Fc. Grootegast 2015-2020. Fc. Grootegast Provincialeweg 139 9863 PE Doezum 0594 612608 (sportcomplex)

SAMEN SCOREN. Beleidsplan Fc. Grootegast 2015-2020. Fc. Grootegast Provincialeweg 139 9863 PE Doezum 0594 612608 (sportcomplex) SAMEN SCOREN Beleidsplan 2015-2020 is een grote, ambitieuze dorpsvereniging uit Grootegast/Doezum en telt in 2015 ongeveer 520 leden, 33 teams en ruim 100 vrijwilligers. De vereniging heeft een regionale

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014 Opgesteld: Versie nr. 12 STRATEGISCH BELEIDSPLAN UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014 STRATEGISCH PLAN UDI 19 Beter Bed INHOUDSOPGAVE: - INLEIDING - MISSIE - VISIE - DOELSTELLINGEN - TIJDSPAD / ACTIES

Nadere informatie

Beleidsplan Cito Zeist. Augustus 2013 juli 2017.

Beleidsplan Cito Zeist. Augustus 2013 juli 2017. Beleidsplan Cito Zeist Augustus 2013 juli 2017. Inhoud 1. Interne uitgangspunten 2. Externe uitgangspunten 3. Visie 4. Doelstellingen 5. Activiteitenplan 2013/2014 Interne uitgangspunten 1. H1 & H2 zijn

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan R.K.S.V. HBC 2011-2016 Afdeling Voetbal. Toekomstgericht

Jeugdbeleidsplan R.K.S.V. HBC 2011-2016 Afdeling Voetbal. Toekomstgericht Jeugdbeleidsplan R.K.S.V. HBC 2011-2016 Afdeling Voetbal Toekomstgericht 1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Missie en visie...3 2.1 Missie...3 2.2 Visie...4 3. Doelstelling...4 3.1 Algemeen...4 3.2 Concretisering

Nadere informatie

SC Lemele Voetbalbeleidsplan

SC Lemele Voetbalbeleidsplan SC Lemele Voetbalbeleidsplan 2010-2015 Versie 2010/2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen SC Lemele... 3 2.1 Beschrijving vereniging... 3 2.2 Doelstellingen technisch

Nadere informatie

Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding School, Academy en University

Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding School, Academy en University Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding Reeds sinds 1993 voert de Nederlandse Badminton Bond een actief beleid om Talenten tijdig te ontdekken en regionaal en centraal op te leiden tot Topspeler.

Nadere informatie

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Beleid Jeugdafdeling S.V. Real Lunet Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Visie...3 Beleid...4 Selectiebeleid...4 Overlegstructuur...5 Organigram

Nadere informatie

Jeugd Beleidsplan volleybalvereniging NIVO 2013-2015

Jeugd Beleidsplan volleybalvereniging NIVO 2013-2015 JEUGDBELEIDSPLAN 2013-2015 1 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan volleybalvereniging NIVO 2013-2015 1 INLEIDING... 3 2 MISSIE... 3 3 VISIE... 3 4 DOELSTELLINGEN... 3 5 DOELGROEP... 4 6 STRATEGIE/WERKWIJZE...

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE MHCC

INFORMATIEBOEKJE MHCC INFORMATIEBOEKJE MHCC SEIZOEN 2015-2016 informatie 2015-2016 Pagina 1 van 7 Informatie van de Mixed Hockey Club te Coevorden Welkom bij de gezelligste hockeyclub van Zuid-Oost Drenthe, In dit informatieboekje

Nadere informatie