Selectiebeleid HHC Quick Stick

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Selectiebeleid HHC Quick Stick 2015-2016"

Transcriptie

1 Selectiebeleid HHC Quick Stick Dit document bestaat uit 3 onderdelen: 1) Jeugd (A t/m D) 2) Jongste jeugd (E t/m F en Benjamins) 3) Senioren Jeugd Doelstelling van Quick Stick is dat elk lid op zijn/haar niveau met plezier kan hockeyen. Vanaf de D- jeugd maken we een onderscheid tussen prestatie- en breedteteams. De prestatieteams spelen prestatiehockey, de breedteteams recreatiehockey. Wij streven ernaar dat de jeugd prestatieteams in de voorcompetitie strijden in de topklasse voor deelname aan bovenregionale / landelijke competities (A-, B- en C jeugd). Voor de D- jeugd is de ambitie te strijden om het kampioenschap in de topklasse. Selectie- en breedteteams Vanaf de D jeugd wordt geselecteerd op individuele kwaliteiten, inzet, teambeleving en trainingsopkomst. Bij de indeling wordt een onderscheid gemaakt tussen de prestatie- (meestal de eerste twee teams van een lijn) en de breedteteams. Wanneer er 1 team in een lijn is, is dit een prestatieteam. Bij een even aantal teams in een lijn zal de verhouding breedte- en prestatieteams gelijk zijn. Bij een oneven aantal, is het afhankelijk van de kwaliteit en de talenten van de spelers of er gekozen wordt voor een extra prestatie-, dan wel breedteteam. Elk seizoen wordt rond maart/april bepaald hoeveel teams per lijn prestatie- dan wel breedteteams worden. Prestatieteam De prestatieteams bestaan uit de beste spelers uit die leeftijdscategorie, waarbij de beste spelers in het 1 ste team uitkomen. Als sprake is van gelijkwaardigheid van spelers, dan gaat de voorkeur uit naar een 1 ste jaars- speler voor het 1 ste team. Eisen aan spelers prestatieteams: Hoge opkomst bij training, in principe 100%; Verplicht aanwezig bij trainingen en competitiewedstrijden veld en zaal (incl. oefencampagne); Gedisciplineerd gedrag in en om het veld; Volgen van een individueel voorbereidingsprogramma in de zomerperiode. Breedteteam De overige teams in een leeftijdscategorie zijn breedteteams. Deze teams worden zoveel mogelijk op persoonlijke sociale voorkeur ingedeeld. Een speler kan er vanaf de B- jeugd zelf voor kiezen om onderdeel van een breedteteam uit te maken dat bestaat uit hockeyvrienden. De jeugdcommissie zal hierin, wanneer mogelijk, faciliterend zijn. 1

2 Eisen aan spelers breedteteams: Opkomst bij training, minimaal 80%; Verplicht aanwezig bij trainingen en competitiewedstrijden veld en zaal; Bij uitzondering afwezig bij wedstrijden; Gedisciplineerd gedrag in en om het veld; Aanwezigheid bij aanvang van het seizoen. Indeling jeugdspelers Bij de indeling van de jeugdspelers spelen de volgende factoren een rol: A) Leeftijd De leeftijd bepaalt in principe in welke lijn een speler speelt. Op de website van de KNHB zijn hiervoor de richtlijnen te vinden. We maken hierop de uitzondering dat kinderen die tussen 1 okt en 31 december zijn geboren, en met oudere leeftijdsgenoten in de klas zitten, met hun klasgenoten mee mogen naar een hogere leeftijdscategorie (bijv. een kind geboren op 5 november 2005, mag mee met de klasgenoten geboren tussen 1 oktober 2004 en 30 september Dit kind is seizoen 2015/ e jaars E, maar speelt indien gewenst - in de D s ). Bij uitzondering spelen jongere kinderen (aangemerkt als talent) in een hogere leeftijdscategorie. Dit gebeurt in afstemming tussen de coach(es), lijn coördinator(en), Beleidscommissie Hockeytechnische Zaken (BCTZ) en natuurlijk de ouders en het kind. B) Aantallen per leeftijdscategorie Op basis van de aantallen per leeftijdscategorie wordt gekeken hoe de verdeling moet zijn. Bij de prestatie- en de breedteteams is het streven 15 spelers (incl. keeper) per team te hebben. Afhankelijk van onder andere het aantal spelers per leeftijdscategorie kan een keuze gemaakt worden om meer of minder spelers in een team te plaatsen. Dit gebeurt altijd in overleg met de coach(es) en lijncoördinator(en). C) Sterkte en kwaliteit = selectieprocedure Bij de A t/m D jeugd worden de prestatieteams geselecteerd o.b.v. de sterkte van spelers Beoordelingen vinden gedurende het lopende hockeyseizoen plaats. Het principe van continue beoordelen wordt dus gehanteerd. De beoordeling vindt plaats o.b.v. het TIPS beoordelingsformulier in LISA. TIPS staat voor Techniek, Inzicht, Persoonlijkheid en Snelheid. Op deze 4 onderdelen worden de spelers middels diverse vragen per onderdeel gescoord. Daarnaast wordt gedurende het gehele seizoen de aanwezigheid van spelers op trainingen en wedstrijden bijgehouden. Deze presentie wordt meegenomen in de beoordeling van een speler (waarbij rekening wordt gehouden met afwezigheid i.v.m blessure of speciale omstandigheden). Selectieprocedure 1. Voorselectie / Beoordelingsperiodes Half november (na de veldcompetitie) 1 ste beoordeling spelers door zowel trainers als coaches teams (A t/m E8- teams). De beoordelingsformulieren worden ingevuld en verwerkt in LISA. De verantwoordelijke lijncoördinator bewaakt dit. 2

3 Maart, april Beoordeling van spelers van de prestatieteams vindt plaats door onafhankelijke beoordelaars. Van hen wordt verwacht dat zij tenminste 2 wedstrijden van zowel het 1e als het 2e team zullen bekijken. Beoordeling van spelers van de breedteteams vindt plaats door onafhankelijke beoordelaars op basis van beoordelingsformulieren van coaches en trainers van de breedteteams, wanneer sprake is van opmerkelijke hoge speler beoordelingen door coaches/trainers van betreffende teams. De lijncoördinator bewaakt dit proces (en dat de juiste spelers beoordeeld worden). De BCTZ stelt onafhankelijke beoordelaars aan. Dit houdt in dat beoordelaar: - niet eigen kinderen/familie beoordeelt (kan wel in die categorie beoordelen, maar geen eigen kinderen/familie); - prestatie hockeyachtergrond heeft (als speler, trainer, coach) Eind april 2 de beoordeling van spelers door zowel trainers als coaches teams (A t/m E8) (proces als hierboven beschreven) Mei De deelnemers aan de selectietraining worden o.b.v. de beoordelingen door de trainers/coaches en de onafhankelijk beoordelaars samengesteld en uitgenodigd door de lijncoördinator (bij 2 prestatieteams: spelers (incl. keepers)) Voorlopige indeling voor de breedte (A t/m D- ) teams door de lijncoördinatoren van de jeugdcommissie op basis van beoordelingen en voorkeuren (breedteteams) van spelers. Hierover vindt overleg en terugkoppeling plaats met de coaches en trainers van deze teams. De voorlopige indeling van de breedteteams wordt niet gecommuniceerd naar de spelers. 2) Selectietraining Eind mei/begin juni Alle geselecteerde spelers voor de prestatieteams trainen twee keer en spelen een onderlinge wedstrijd in twee weken. De (beoogde) trainer(s)/coach(es) van de prestatieteams doen een voorstel aan de lijncoördinator jeugdcommissie m.b.t. de selectie van de beide lijnteams (28 spelers + 2 keepers). De spelers die daarbij afvallen worden geplaatst in een van de andere (breedte)teams. Dit kan een derde team zijn dat een soort talententeam is. In dit geval wordt dit team aangevuld met de betere spelers uit de overige teams (o.b.v. de beoordelingsformulieren en i.o.m. de trainers/coaches (onder regie van de lijncoördinator jeugdcommissie). Indien er geen sprake is van een talententeam dan wordt de speler op sociale gronden ingedeeld in een van de breedteteams. Voor het 1ste team worden de spelers waarvan de trainer/coach zeker is, aangewezen. De resterende spelers worden voorlopig geplaatst in het 2e team. De (beoogd) trainers/coaches doen het voorstel aan de lijncoördinator. De lijncoördinator en BCTZ nemen dit voorstel in principe over en nemen het definitieve besluit. De BCTZ heeft de eindverantwoordelijkheid over de samenstelling van de prestatieteams. De breedte teams spelen geen selectiewedstrijden. 3

4 De voorlopige teamindelingen voor het nieuwe seizoen worden in de eerste weken van juni op de site geplaatst. Alle deelnemers aan de selectietrainingen worden voor de publicatie geïnformeerd in welk team ze geplaatst zijn. De afvallers van de selectietrainingen worden persoonlijk geïnformeerd en krijgen een onderbouwing bij het waarom. Na afloop van de competitie gaan selectiespelers in de nieuwe teamsamenstelling trainen. Gedurende de zomerperiode werken de selectiespelers aan hun conditie volgens een oefenprogramma van de trainer. Na de competitie spelen de prestatieteams zoveel mogelijk (een) toernooi(en), maar ook breedteteams worden hierin gestimuleerd. 3) Vaststelling indeling prestatieteams Juni/augustus (afhankelijk start nieuwe schooljaar) De prestatieteams starten de (minimaal 3) trainingsweken en oefenwedstrijden voorafgaande aan de (voor)competitie. Aan de hand van de trainingen en oefenwedstrijden komen de trainers/coaches van de prestatieteams tot hun keuze m.b.t. de spelers waarmee hij/zij de (voor)competitie in willen gaan. Tenminste twee weken (voorkeur) voor de start van de voorcompetitie doet de trainer- coach van het 1ste prestatieteam aan de lijncoördinator een voorstel met de spelers voor het 1ste prestatieteam. De lijncoördinator legt de uiteindelijk teamsamenstelling ter goedkeuring voor aan de BCTZ. De selectie van het 1ste prestatieteam wordt over deze (voorlopige) teamsamenstelling geïnformeerd door de trainer/coach van het 1ste prestatieteam, tezamen met de lijncoördinator. De spelers die afvallen voor het 1 ste prestatieteam worden hierover persoonlijk geïnformeerd en krijgen een onderbouwing bij het waarom; zij gaan spelen in het 2de prestatieteam. De teamsamenstellingen en selecties vinden plaats onder regie van de lijncoördinatoren van de jeugdcommissie. De definitieve samenstelling van de prestatieteams wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de BCTZ. 4) Selectie lopende het competitieseizoen Er is sprake van een continu open selectie - systeem. Dit betekent dat gedurende het hele seizoen spelers kunnen worden geselecteerd of kunnen afvallen uit een prestatieteam onder regie van de BCTZ. Op grond van het open selectiebeleid kan de trainer/coach van het 1 ste prestatieteam de wens/noodzaak tot een wissel of uitbreiding ter versterking van het eerste team aangeven. Gedurende het seizoen bestaat daarmee ieder moment ruimte om te schuiven tussen beide prestatieteams. Hetzelfde kan gebeuren bij het 2 e prestatieteam, waarbij een wissel met een speler uit breedteteam kan plaatsvinden. In de praktijk zal dit met name betekenen dat tijdens de eerste periode van het nieuwe seizoen (voorcompetitie) nog de nodige wisselingen m.b.t. de prestatieteams doorgevoerd worden. Om spelers met potentie uit het 2 de team in staat te stellen de aansluiting met het 1ste team te behouden, kunnen zij worden uitgenodigd mee te trainen met het 1ste team. De 4

5 trainer/coach van het 1ste prestatieteam gaat hiertoe over in en na overleg met de lijncoördinator en de trainer/coach van het 2de team. Het bovenstaande geldt eveneens voor de keepers. Afhandeling klachten jeugd selectieprocedure Wanneer na deze grondige selectieprocedure toch klachten of vragen omtrent de selectie zijn, kunnen deze binnen een week, schriftelijk worden gestuurd naar de BCTZ. Uiterlijk 1 week na het indienen van de klacht, krijgt de klager van de BCTZ een gemotiveerd en bindend antwoord. Bij gevallen/situaties die niet zijn benoemd in dit selectieplan, neemt de BCTZ een beslissing. 5

6 Beleid indelingen Jongste jeugd Bij de Benjamins, F- jeugd en 1 e jaars E worden spelers ingedeeld o.b.v. leeftijd. De leeftijd bepaalt in principe in welke lijn een speler speelt. Op de website van de KNHB zijn hiervoor de richtlijnen te vinden. We maken hierop de uitzondering dat kinderen die tussen 1 okt en 31 december zijn geboren, en met oudere leeftijdsgenoten in de klas zitten, met hun klasgenoten mee mogen naar een hogere leeftijdscategorie (bijv. een kind geboren op 5 november 2008, mag mee met de klasgenoten geboren tussen 1 oktober 2007 en 30 september Dit kind is seizoen 2015/ e jaars F, maar speelt indien gewenst - in de 1 e jaars E). Bij uitzondering spelen jongere kinderen (aangemerkt als talent) in een hogere leeftijdscategorie. Dit gebeurt in afstemming tussen de coach(es), lijncoördinator, Beleidscommissie Hockeytechnische Zaken (BCTZ) en natuurlijk de ouders en het kind. De 2 e jaars E spelers worden geplaatst o.b.v. hockeyvermogen en inzet. Benjamins (4/5 jaar), 1 e jaars F (6/7 jaar), 2 e jaars F (7/8 jaar), 1 e jaars E(8/9 jaar) De indeling van deze teams vindt primair plaats op basis van leeftijd. Vervolgens kijken we naar sociale overwegingen (vriendjes, klasgenoten etc). Nieuwe leden die in de loop van het hockeyseizoen instromen, trainen eerst een aantal maanden om de basisvaardigheden onder de knie te krijgen. Daarna volgt indeling in een nieuw team (minimaal 7 nieuwe leden) of in een bestaand team. Kinderen spelen maximaal 2 jaar in de F- jes. Mochten ze al op Benjamin leeftijd met de F- jes mee doen, dan stromen ze in principe na 2 jaar door naar de E- jeugd. 2e jaars E: Kinderen van 9/10 jaar, spelen in een 8- tal. De indeling van de 2 e jaars E teams vindt primair plaats op basis van hockeyvermogen van de speler. De inzet van spelers (aanwezigheid bij trainingen en wedstrijden) wordt ook meegewogen. Indeling vindt plaats op basis van bevindingen van de coaches, trainers en de lijncoördinator. Talentontwikkeling Het uitgangsprincipe is dat kinderen zo lang mogelijk met leeftijdgenoten hockeyen. In geval een kind binnen zijn/haar leeftijdscategorie onvoldoende uitdaging krijgt, kan zo n talent meetrainen en/of invallen bij een hoger team. In het uiterste geval kan zo n talent vervroegd doorstromen naar een team in een hogere lijn. Dit gaat in overleg met de speler, de ouders, de trainer, coach en lijncoördinator. Aantal spelers per lijn Bovenstaand beleid kan uitgevoerd worden als er voldoende spelers in een lijn zijn. Als dat niet het geval is (bijvoorbeeld bij de jongens), dan wordt per situatie door de lijncoördinator in overleg met de trainers en coaches bepaald welke indeling wordt gehanteerd. 6

7 Senioren Inleiding De samenstelling van de senioren prestatieteams, Heren 1 en Dames 1, geschiedt op basis van een selectieprocedure. Bij de samenstelling van de recreatieve teams spelen naast hockeyniveau tevens sociale gronden een rol. Deelname aan Heren 1 en Dames 1 vergt van spelers ambities en commitment aan een trainingsintensiteit en (gezonde) levenswijze: zij geven vooraf aan zich te conformeren aan de Quick Stick hockeyagenda met alle verplichtingen en beperkingen voor hun eigen agenda. Hierin dient de geselecteerde speler zijn/haar eigen verantwoording te nemen en indien noodzakelijk een alternatief trainingsprogramma af te werken, dit in overleg met de coach en trainer. De beste spelers uit de A en B jeugd worden, als ze goed genoeg zijn, uitgenodigd voor deelname aan de prestatieteams, voor hen geldt dat zij eenzelfde ambitie en commitment hebben. Dit gebeurt in afstemming met de coach(es), lijncoördinator(en, BCTZ en de ouders. De 2 de teams worden de hoogst spelende niet- prestatieteams bij de senioren. Wanneer er 3 of meer seniorenteams zijn in de dames- of herenlijn (exclusief veteranen/veterinnen) wordt het tweede team ook een prestatieteam. In alle gevallen is het tweede team het hoogst spelende team in de reserve klasse en moet genoeg uitstraling hebben om aantrekkelijk te zijn voor de goede A- en B jeugdspelers die nog geen invalmogelijkheden hebben in de 1 ste seniorenteams. Indien er slechts 2 seniorenteams zijn, dan wordt het 2 de team bij de senioren het doorstromingsteam voor de jeugd. Zodat het ook voor jeugdleden die niet doorstromen naar de 1 ste teams aantrekkelijk blijft om bij Quick Stick te blijven hockeyen. Als er meer dan 2 seniorenteams zijn, dan worden deze teams in principe op sociale gronden samengesteld. De aanvoerders of coaches maken ieder jaar uiterlijk begin juni hun wensen kenbaar bij de seniorencommissie. De lijnverantwoordelijke binnen de seniorencommissie maakt een voorlopige teamindeling die formeel bekrachtigd dient te worden door de BCTZ. Nieuwe leden worden altijd via de seniorencommissie ingedeeld. De (sportieve) inspanningsverplichtingen bestaan ook voor de recreatieve teams (het blijft tenslotte teamsport), wat wil zeggen dat aanwezigheid op training en wedstrijddagen gewenst is. Selectiecriteria prestatiehockey De selectieprocedure voor Dames en Heren 1 is als volgt: na de laatste competitiewedstrijd wordt een trainingsstage ingezet waarin ca. 22 spelers deelnemen aan een aantal trainingen en/of oefenwedstrijden, verdeeld over 2 weken. De doelstelling is om ieder talent uit de vereniging dat zich wil profileren en committeren aan de top de kans te bieden om zich in deze periode te bewijzen. De eerste selectie is dan ook open voor iedereen die deze ambitie heeft. Echter, de speler moet op grond van de beoordeling door coaches, trainers en onafhankelijke beoordelaars gedurende het lopende seizoen tot de eerste 22 spelers behoren. 7

8 De beoogde coaches en trainers zien erop toe dat de door hun gewenste spelers tijdig voor deze selectie worden aangemeld: zo ontstaat een preselectie van alle spelers die redelijk uitzicht hebben op een plaats in een prestatieteam, de hockeyambities hebben, de hockeyagenda kennen en zich daaraan willen committeren. De coaches van Heren 1 en Dames 1 geven uiterlijk twee weken voor aanvang van de selectietrainingen bij de seniorencommissie aan welke spelers worden uitgenodigd voor de selectietraining (de keuze van een speler om voor een senioren prestatieteam in aanmerking te komen ligt bij deze speler zelf). Seniorencommissie en BCTZ streven er naar bij aanvang van de selectietrainingen duidelijkheid te hebben over de coaches voor de prestatieteams voor het komende seizoen. De door BCTZ en bestuur benoemde (beoogd) coach maakt de voorlopige selectie uiterlijk eind juli bekend bij de seniorencommissie. Indien nodig is er aanvullend overleg. De definitieve selectie wordt uiterlijk begin september bekend gemaakt. Dit wordt gedaan door de (beoogd) coach + trainer, in samenspraak met de seniorencommissie en ter goedkeuring voorgelegd aan BCTZ. Laatstgenoemde zal het volledige bestuur informeren over het resultaat en consulteren indien er geen overeenstemming is. Vriendenteams recreatie hockey Voor de volledigheid worden de vriendenteams, als onderdeel van de senioren hier wel genoemd. De keuze voor vriendenteams ligt bij de spelers. Het selectiebeleid is hierop niet van toepassing. Zie ook beleidsplan Hockeytechnische Zaken Integratie jeugdspelers bij de seniorenteams In een vroeg stadium wordt talentvolle jeugd met ambities richting prestatiehockey via trainingssessies, invalbeurten, oefenwedstrijden etc. betrokken bij het prestatiehockey. Dit met de volgende doelstellingen: 1. Faciliteren de overgang van jeugd selectiespelers naar senioren prestatiehockey; 2. Ontwikkeling van het spelniveau (jeugd ontwikkelt zich fysiek, inbreng snelheid, beweging, kennismaking andere speelstijlen); 3. Verbreden teambuilding, aanpassingsvermogen, veldposities, taken; 4. Ontwikkeling van commitment selectiejeugd naar senioren prestatiehockey. Naast invalbeurten van de jeugd bij de prestatieteams, kan de jeugd, wanneer nodig, altijd invallen in de recreatieve seniorenteams. Hierdoor krijgt de jeugd binding met de senioren en meer ervaring (o.a. in het fysieke spel). Binnen de recreatieteams is de aanvoerder van het betreffende team primair verantwoordelijk voor goede begeleiding van de jeugdspeler. Ieder seniorenteam dient minimaal uit een vaste spelersgroep met 9 personen te bestaan (i.v.m. bondsreglement). Jeugdspelers doen alleen mee met seniorenteams als er afstemming heeft plaatsgevonden met de coach van het betreffende jeugdteam en de ouders van het betreffende jeugdlid (tenzij zij onderdeel uit maken van het prestatieteam van Heren 1 of Dames 1). In eerste instantie wordt vanuit de A jeugd aangevuld in de seniorenteams. Alle (voorgenomen) afwijkingen op het voorgaande is slechts toegestaan in samenspraak met jeugdcommissie. 8

9 Vrijheid van keuze van jeugdspelers De beslissing om in een senioren- prestatieteam te mogen hockeyen ligt primair bij de seniorencommissie, in samenspraak met trainers en coaches van de betreffende senioren- prestatieteams. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de BCTZ. Een speler mag altijd weigeren om hier gehoor aan te geven, indien zij of hij nog niet de officiële seniorenleeftijd heeft bereikt, of indien hij of zij op basis van zijn of haar leeftijd volgens de leeftijdsindeling van de KNHB nog in de jeugd hoort te spelen. In dat geval zal de seniorencommissie deze beslissing altijd honoreren. 9

Selectiebeleid HHC Quick Stick

Selectiebeleid HHC Quick Stick Selectiebeleid HHC Quick Stick 2016-2017 Dit document bestaat uit 3 onderdelen: 1) Jeugd (A t/m D) 2) Jongste jeugd (E t/m F en Benjamins) 3) Senioren Jeugdelftallen Doelstelling van Quick Stick is dat

Nadere informatie

Selectiebeleid HHC Quick Stick

Selectiebeleid HHC Quick Stick Selectiebeleid HHC Quick Stick 2017-2018 Dit document bestaat uit 3 onderdelen: 1) Jeugd (A t/m D) 2) Jongste jeugd (E t/m F en Benjamins) 3) Senioren 1) Jeugdelftallen Doelstelling van Quick Stick is

Nadere informatie

Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden

Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden 1 Inleiding MHCW streeft ernaar om de teamindelingen van de jeugd transparant en objectief te laten verlopen. U vindt hier een korte samenvatting uit het Jeugdopleidingsprogramma

Nadere informatie

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd 1. Inleiding Het bestuur van de Hockeyclub Nuenen heeft haar beleid samengevat in Het Nuenen Concept. Een beschrijving van Het Nuenen Concept is

Nadere informatie

Selectiebeleid HV Myra Jeugd

Selectiebeleid HV Myra Jeugd Selectiebeleid HV Myra Jeugd 1. Inleiding Dit document is bedoeld om het selectiebeleid van Myra uit te leggen aan Myra leden en ouders van Myra leden. 2. Uitgangspunten teamindelingen Voor het opstellen

Nadere informatie

Rob van Grootel Selectieprocedure Jeugd Goedgekeurd door: Laatste revisie door: Revisie datum Revisie

Rob van Grootel Selectieprocedure Jeugd Goedgekeurd door: Laatste revisie door: Revisie datum Revisie Revisie geschiedenis Rev nr Datum Door Aanpassing in tekst B 05-09-2013 RN - Wouts Thema trainingen bij selectie JJ voor de D-elftallen. - Jaarlijks eigen bijdrage voor sponsorkleding. (pagina 4) - Team

Nadere informatie

Leeftijdskenmerken 100%

Leeftijdskenmerken 100% AthenA Beleid Teamsamenstelling Jeugd 2016 Het Beleid Teamsamenstelling Jeugd 2016 is onderdeel van het AthenA Jeugdplan. Dit AthenA Jeugdplan plan wordt ieder jaar besproken en waar nodig aangepast door

Nadere informatie

Selectiebeleid Upward Topteams

Selectiebeleid Upward Topteams Selectiebeleid Upward Topteams 1. Inleiding Dit beleidsstuk zet in paragraaf 2 de doelstellingen van het jeugdbeleid uiteen. Paragraaf 3 geeft een toelichting op de teamindelingen. Tot slot behandelt paragraaf

Nadere informatie

MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1

MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1 MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1 1. Inleiding Vanuit de toekomstvisie van MHCV en de leeftijdsopbouw van de club willen we in dit stuk, met name, focussen op de jeugd. MHCV

Nadere informatie

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd Versie 4 6 juni 2011 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLINGEN JEUGDBELEID... 3 3. TOELICHTING TEAMINDELINGEN... 3 3.1 Team indeling Jongste

Nadere informatie

Een belangrijk motto binnen de hockeyclub, om het Jeugdplan goed uit te voeren, is dan ook; Vrijwillig, maar niet vrijblijvend!

Een belangrijk motto binnen de hockeyclub, om het Jeugdplan goed uit te voeren, is dan ook; Vrijwillig, maar niet vrijblijvend! JEUGDPLAN MHCH Algemeen: De belangrijkste redenen waarom MHC Heesch enige tijd geleden heeft besloten om het beleid van het Jeugdplan toe te passen binnen de hockeyclub zijn; Er is een sterke groei bij

Nadere informatie

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Wat is selectie? 4 1.2 Waarom selecteren? 4 1.3 Selectie algemeen 4 1.4 Wat houdt selectie spelen in? 5 2.0 Doelstellingen 6 2.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal 1 Inleiding Het bevorderen van het spelplezier van onze spelers, van jong tot oud, staat binnen UVV Voetbal voorop. Binnen de mogelijkheden van onze vereniging streven wij

Nadere informatie

Indelingsprocedures. HCWV Jeugd en Jongste Jeugd

Indelingsprocedures. HCWV Jeugd en Jongste Jeugd HCWV Jeugd en Jongste Jeugd Hoe de teamsamenstelling tot stand komt bij de Jeugd (A, B, C en D) en Jongste Jeugd (E en F) van HCWV Inleiding Onderstaande indelingsprocedures zijn ingesteld voor de jeugdteams

Nadere informatie

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 Doel selectiebeleid Door het vastleggen van een aantal regels ten aanzien van het selecteren van jeugdspelers, wil de jeugdcommissie duidelijkheid en continuïteit

Nadere informatie

Informatie avond Ouders 2 e jaars E. RHV Leonidas jeugd en jongste jeugd 23 mei 2018

Informatie avond Ouders 2 e jaars E. RHV Leonidas jeugd en jongste jeugd 23 mei 2018 Informatie avond Ouders 2 e jaars E RHV Leonidas jeugd en jongste jeugd 23 mei 2018 Doel van vanavond Uitleggen wat er verandert voor jullie kinderen Uitleggen hoe de teamindeling tot stand komt Selectie

Nadere informatie

Procedure indelingen jeugdteams en selectietrainingen seizoen 2014-2015

Procedure indelingen jeugdteams en selectietrainingen seizoen 2014-2015 Procedure indelingen jeugdteams en selectietrainingen seizoen 2014-2015 Inleiding Ieder jaar weer staat de Technische Commissie Junioren voor het gigantische karwei om de spelers opnieuw in teams in te

Nadere informatie

cvv FIT Boys Voetbaltechnisch Beleidsplan

cvv FIT Boys Voetbaltechnisch Beleidsplan Voetbaltechnisch Beleidsplan 2017-2018 blad 2 uit 16 Voetbaltechnisch Beleidsplan 2017-2018 2017-2022. 2 blad 3 uit 16 Voorwoord Voor u ligt het voetbaltechnisch beleidsplan van c.v.v. Fit Boys. Dit plan

Nadere informatie

Selectieplan MHC Purmerend. Versie 0.9

Selectieplan MHC Purmerend. Versie 0.9 Selectieplan 2015 MHC Purmerend Versie 0.9 Versiebeheer Seizoen 2006-2007 1 e versie: 27 maart 2007 Seizoen 2007-2008 Herziene versie: 26 februari 2008 Seizoen 2008-2009 Herziene versie: 15 april 2009

Nadere informatie

TEAMINDELINGSBELEID. Hockeyclub Montfoort

TEAMINDELINGSBELEID. Hockeyclub Montfoort TEAMINDELINGSBELEID Hockeyclub Montfoort Mei 2016 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE ACHTERGROND VAN DIT DOCUMENT 3 WAT ZIJN ONZE INTENTIES? 3 ROL VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE 4 TEAMINDELINGSCRITERIA 4 LEEFTIJD 4 HET

Nadere informatie

Selectieproces junioren (A t/m D)

Selectieproces junioren (A t/m D) Selectieproces junioren (A t/m D) HC Houten vindt het belangrijk dat spelers zoveel mogelijk spelen op het niveau dat bij de individuele speler past. Er is een selectieprocedure opgesteld om te komen tot

Nadere informatie

Beleid en Procedure teamindeling hockeyteams

Beleid en Procedure teamindeling hockeyteams Beleid en Procedure teamindeling hockeyteams Selectiebeleid. Mensen (en dus ook spelers) zijn verschillend gemotiveerd. Sociaal gemotiveerde spelers maak je er niet altijd blijer mee als je constant druk

Nadere informatie

Selectie- en indelingsproces veld

Selectie- en indelingsproces veld Selectie- en indelingsproces veld In dit document wordt de procedure volledig beschreven zoals die van toepassing is op de jeugd. Voor senioren gelden enkele specifieke bepalingen. Ook wordt separaat ingegaan

Nadere informatie

Informatie indeling jeugdteams Laren 2012-2013

Informatie indeling jeugdteams Laren 2012-2013 Informatie indeling jeugdteams Laren 2012-2013 Hierbij brengen wij iedereen graag op de hoogte van de uitgangspunten en procedures bij de teamindelingen en teamselecties voor de diverse jeugdcategorieën

Nadere informatie

Hockeytechnisch Beleidsplan 2014-2017. HHC Quick Stick

Hockeytechnisch Beleidsplan 2014-2017. HHC Quick Stick Hockeytechnisch Beleidsplan 2014-2017 HHC Quick Stick 1 Inhoud 1 Voorwoord bestuur...4 2 Inleiding...5 3 Huidige situatie...6 3.1 Aantallen en capaciteit...6 3.2 Prestaties en doorstroom jeugd...6 4 Ambities

Nadere informatie

PROCEDURE BEOORDELING EN INDELING VAN JEUGDTEAMS

PROCEDURE BEOORDELING EN INDELING VAN JEUGDTEAMS PROCEDURE BEOORDELING EN INDELING VAN JEUGDTEAMS Algemeen De organisatie van de junioren is onderverdeeld in Jeugd (A t/m D) en Jongste Jeugd (E en jonger). De Technische Zaken Jeugdcommissie ("de Jeugdcommissie

Nadere informatie

Kaders en afspraken zaalhockey OHC Bully 2014 2015

Kaders en afspraken zaalhockey OHC Bully 2014 2015 Zaalhockey Commissie: De zaalhockey Commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van het zaalhockey programma bij OHC Bully. Haar taak is het verzorgen van alle voorwaarden om te komen tot een aantrekkelijk

Nadere informatie

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams.

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams. Selectiebeleid VV Gilze 2015 2020. Het selectiebeleid moet een middel zijn om de doelstellingen, die zijn bepaald in het technisch beleidsplan VV Gilze, te bereiken. Door middel van dit schrijven willen

Nadere informatie

Selectie beleidsplan

Selectie beleidsplan Selectie beleidsplan 2016-2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie... 3 2.1 Technische Commissie... 3 2.2 Trainingscoördinator(en)... 3 2.3 Lijncoördinatoren... 3 3. Beoordeling... 4 4. Selectie...

Nadere informatie

Seizoen Samenstelling ABCD breedte- en selectieteams

Seizoen Samenstelling ABCD breedte- en selectieteams Seizoen 2019-2020 Samenstelling ABCD breedte- en selectieteams Hoe gaan we dat doen? De technische staf en de ABCD-commissie informeren alle ouders van de ABCD jeugd graag over de manier waarop we de teams

Nadere informatie

Beleidsplan Jongste Jeugd en Junioren HCH. Hockey met plezier én uitdaging 2012-2017

Beleidsplan Jongste Jeugd en Junioren HCH. Hockey met plezier én uitdaging 2012-2017 Beleidsplan Jongste Jeugd en Junioren HCH Hockey met plezier én uitdaging 2012-2017 Werkgroep Jeugdbeleid HCH april 2012 Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en doelstellingen 4 2.1 Missie

Nadere informatie

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Inleiding Wie voor SV Zeeburg kiest voor plezier én ambitie; plezier omdat wij kiezen voor attractief handbal, snel, dynamisch,

Nadere informatie

Selecties (junioren) en matching (jongste jeugd) teams Hisalis

Selecties (junioren) en matching (jongste jeugd) teams Hisalis Selecties (junioren) en matching (jongste jeugd) teams Hisalis Inleiding Hisalis streeft ernaar om de teamindelingen in de jeugd transparant, eerlijk en objectief te laten verlopen. De doelstelling hierbij

Nadere informatie

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren Versie 7 21 maart 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLINGEN JEUGDBELEID... 3 3. TOELICHTING TEAMINDELINGEN... 3 3.1 Teamindeling Jongste Jeugd...

Nadere informatie

Beleid Technische Commissie VV Gilze Het selecteren en Indelen:

Beleid Technische Commissie VV Gilze Het selecteren en Indelen: Beleid Technische Commissie VV Gilze Het beleid van de Technische Commissie is een middel zijn om de doelstellingen van VV Gilze, te behalen. Door middel van dit document willen wij ons beleid transparant

Nadere informatie

Richtlijnen indelingen en selecties jeugdteams MOP seizoen 2010-2011

Richtlijnen indelingen en selecties jeugdteams MOP seizoen 2010-2011 Richtlijnen indelingen en selecties jeugdteams MOP seizoen 2010-2011 Inleiding De indeling van de jeugdteams is een jaarlijkse taak van de Jeugdcommissie (JC) en de TOP Hockey Commissie (THC). De Jeugdcommisie

Nadere informatie

Uitgangspunten selectieteams en het selectieproces. seizoen 2016/2017

Uitgangspunten selectieteams en het selectieproces. seizoen 2016/2017 April 2016 Uitgangspunten selectieteams en het selectieproces seizoen 2016/2017 Uitgangspunten: De Technisch Directeur 1, ondersteund door de Technische Commissie (TC), is verantwoordelijk voor de indeling

Nadere informatie

Uitgangspunten selectieteams en het selectieproces. seizoen 2018/2019

Uitgangspunten selectieteams en het selectieproces. seizoen 2018/2019 April 2018 Uitgangspunten selectieteams en het selectieproces Uitgangspunten: seizoen 2018/2019 De Head Coach (HC) 1 is samen met de Technische Commissie (TC) verantwoordelijk voor de indeling en begeleiding

Nadere informatie

Selectieprocedure & Teamindeling

Selectieprocedure & Teamindeling Selectieprocedure & Teamindeling Jeugd 2016-2020 MHC Bennebroek Versie 2016-1 Bestuur Technische zaken jeugd Beleid Teamindeling en Selectieprocedure Aan het einde van het lopende seizoen worden de teamindelingen

Nadere informatie

Selectiebeleid en -procedures

Selectiebeleid en -procedures 23 Dit rapport heeft 12 pagina s Selectiebeleid v1.01 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Algemeen 2 3 Voorbereiding selectieperiode 4 4 Selectieperiode 7 5 Evaluatie selectieperiode 8 6 Inventarisatie huidige

Nadere informatie

Selectiebeleid/teamindeling Jeugd

Selectiebeleid/teamindeling Jeugd Selectiebeleid/teamindeling Jeugd 2017-2018 02 jun 2017 Inleiding HGC streeft ernaar om de teamindelingen in de jeugd transparant, eerlijk en objectief te laten verlopen. De doelstelling hierbij is dat

Nadere informatie

De volgende teams worden benoemd als selectieteam: A1 B1 - C1 D1 D2. Hierbij zullen de 2 e teams in elke leeftijdscategorie de schaduwteams vormen.

De volgende teams worden benoemd als selectieteam: A1 B1 - C1 D1 D2. Hierbij zullen de 2 e teams in elke leeftijdscategorie de schaduwteams vormen. Selectiebeleid Bij RKSV Mierlo-Hout wordt onderscheid gemaakt tussen prestatieteams en recreatieteams. Voor de prestatieteams worden spelers geselecteerd. Achter de prestatieteams worden recreatieteams

Nadere informatie

Technische seniorenbeleid MVC' (versie 2.0) 1

Technische seniorenbeleid MVC' (versie 2.0) 1 Technische seniorenbeleid MVC'19 2017-2022 (versie 2.0) 1 Inhoud Algemene uitgangspunten Visie in relatie tot ambitie Afspraken binnen alle categorieën Selectie MVC 19 Doelmannen selectie MVC 19 Derde

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Teamindeling algemeen

1. Inleiding. 2. Teamindeling algemeen 1. Inleiding Dit document is bedoeld om het jeugdbeleid van HV Myra beter uit te kunnen leggen aan Myra leden en ouders van Myra leden. Het document is onderdeel van een serie nog te verschijnen beleidsdocumenten

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdcommissie Hockey Club Uden.

Beleidsplan Jeugdcommissie Hockey Club Uden. Beleidsplan Jeugdcommissie Hockey Club Uden. Inleiding De doelstelling van dit beleidsplan van de Jeugdcommissie is aan te geven hoe wij als Jeugdcommissie willen werken in de vereniging Hockey Club Uden.

Nadere informatie

TC-Informatieavond 01 mei 2017

TC-Informatieavond 01 mei 2017 TC-Informatieavond 01 mei 2017 - Samenstelling Technische Commissie (TC) - Teamvisies - Teamindeling seizoen 2017-2018 Inclusief selectieprocedure - Spelervolgsysteem (SVS) - Jaarkalender - Contactgegevens

Nadere informatie

TECHNISCHE COMMISSIE STIPHOUT VOORUIT (pupillen en junioren)

TECHNISCHE COMMISSIE STIPHOUT VOORUIT (pupillen en junioren) TECHNISCHE COMMISSIE STIPHOUT VOORUIT (pupillen en junioren) DOELSTELLING Kwaliteitsverbetering in de (jeugd)opleiding en doorstroming naar de senioren Balans vinden en bewaken tussen recreatief en prestatief

Nadere informatie

Procedure indelingen teams en selectietrainingen seizoen 2011-2012

Procedure indelingen teams en selectietrainingen seizoen 2011-2012 Procedure indelingen teams en selectietrainingen seizoen 2011-2012 pagina 1 van 6 Procedure indelingen teams en selectietrainingen seizoen 2011-2012 Inleiding Ieder jaar weer staat de commissie Hockey

Nadere informatie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie Aanwijzingen voor technische staf, begeleiding en selectiebeleid. Seizoen 2017-2018 KVV Quick '20 Juli 2017 versie 2.0 Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding. Deze beleidsafspraken, tot stand

Nadere informatie

TEAMINDELINGEN & SELECTIEBELEID JUNIOREN

TEAMINDELINGEN & SELECTIEBELEID JUNIOREN TEAMINDELINGEN & SELECTIEBELEID JUNIOREN 2018-2019 Deze handleiding bevat de uitgangspunten en procedures voor teamindelingen en selecties voor de Junioren zoals die in (aanloop naar) het seizoen 2018-2019

Nadere informatie

Informatie opzet opleiding E8-1/2/3 en D1/2, seizoen

Informatie opzet opleiding E8-1/2/3 en D1/2, seizoen Informatie opzet opleiding E8-1/2/3 en D1/2, seizoen 2019-2020 1. Inleiding De KNHB heeft enige tijd geleden haar Strategische visie 2020 opgesteld. In deze visie zijn 4 thema s benoemd om de toekomstige

Nadere informatie

Selectiebeleid en -procedures

Selectiebeleid en -procedures Selectiebeleid en -procedures Oranje Wit is een professioneel georganiseerde vereniging die alle leden de gelegenheid geeft om op haar/zijn niveau korfbal te spelen. Ckv Oranje Wit Dordrecht Januari 2012

Nadere informatie

Selectie procedure Lijnteams Gooische seizoen

Selectie procedure Lijnteams Gooische seizoen Selectie procedure Lijnteams Gooische seizoen 2016-2017 Inleiding Bij Gooische HC maken we onderscheid tussen Lijnteams (1-2) Breedteteams (3 e en lager) De Top Hockey Commissie ( THC ) en de Junioren

Nadere informatie

Organisatie Jeugdbestuur en Jeugdcommissies B.N.M.H.C. Zwart-Wit

Organisatie Jeugdbestuur en Jeugdcommissies B.N.M.H.C. Zwart-Wit Overzicht Jeugdbestuur en Commissies Het Jeugdbestuur bestaat uit 3 personen; voorzitter, de vertegenwoordiger namens de Jeugdcommissie en de vertegenwoordiger namens de Commissie Jongste Jeugd (= voorzitter

Nadere informatie

Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013;

Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013; Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013; SELECTIEBELEID EN PROCEDURES T.B.V. DE JEUGDOPLEIDING UDI 19 BB; Om eenduidigheid te verkrijgen voor alle betrokkenen bij de Jeugdopleiding

Nadere informatie

HCOB BELEID EN INDELINGSCRITERIA VOOR TEAMINDELING

HCOB BELEID EN INDELINGSCRITERIA VOOR TEAMINDELING HCOB BELEID EN INDELINGSCRITERIA VOOR TEAMINDELING 2018-2019 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Bij HCOB stellen de selectiecommissie en lijncoördinatoren (samen verder de indelingscommissie genoemd) in gezamenlijkheid

Nadere informatie

Teamindeling Jeugd HCIJ Seizoen 2017/2018

Teamindeling Jeugd HCIJ Seizoen 2017/2018 Teamindeling Jeugd HCIJ Seizoen 2017/2018 Beste ouders en spelers, Met dit schrijven willen we helderheid verschaffen rondom de te volgen teamindelingsprocedure en data van de jeugd voor het seizoen 2017/2018.

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan ST Beilen/Fit Boys 2018

Technisch Beleidsplan ST Beilen/Fit Boys 2018 Technisch Beleidsplan ST Beilen/Fit Boys 2018 1 Inhoud Voorwoord 1. ST Beilen/FitBoys 3 2. Technische Commissie 4 3. Visie 5 4. Het indelingsbeleid 7 4.1 ST. Dames 4.2 ST Meisjes 4.3 Selectiecriteria en

Nadere informatie

HOCKEY VERENIGING WESTLAND RICHTLIJN TEAMINDELINGEN (JUNIOREN A T/M D)

HOCKEY VERENIGING WESTLAND RICHTLIJN TEAMINDELINGEN (JUNIOREN A T/M D) HOCKEY VERENIGING WESTLAND RICHTLIJN TEAMINDELINGEN (JUNIOREN A T/M D) BELEID Hockey Vereniging Westland vindt het belangrijk de leden van de vereniging binnen de gegeven mogelijkheden zowel een sociale

Nadere informatie

Beleid Meetrainen Hogere Teams

Beleid Meetrainen Hogere Teams 1. Inleiding Dit document is bedoeld om het jeugdbeleid van HV Myra beter uit te kunnen leggen aan Myra leden en ouders van Myra leden. Het document is onderdeel van een serie beleidsdocumenten die bedoeld

Nadere informatie

Eindverantwoordelijkheid: het DB-Jeugd is eindverantwoordelijk voor de samenstelling van alle Jeugdteams.

Eindverantwoordelijkheid: het DB-Jeugd is eindverantwoordelijk voor de samenstelling van alle Jeugdteams. 1. Selectiebeleid Selectiebeleid Jeugd hockeyclub MMHC Voordaan Rev. 20171302 1) Toelichting gebruikte termen Zie Jeugdbeleid 1) Definities en afkortingen. 2) Uitgangspunten Algemeen: alle jeugdspelers

Nadere informatie

De overige teams worden ingedeeld op basis van hockeysterkte. Waar mogelijk

De overige teams worden ingedeeld op basis van hockeysterkte. Waar mogelijk Selectiebeleid/teamindeling Jeugd 2018-2019 Mei 2018, jeugd@hgc.nl Inleiding HGC streeft ernaar om de teamindelingen in de jeugd transparant, eerlijk en objectief te laten verlopen. De doelstelling hierbij

Nadere informatie

Informatie Avond HCS

Informatie Avond HCS Klik om de modelstijlen te bewerken Informatie Avond HCS HCS teamindelingen Door werkgroep hockey Locatie: SH Spirit 14-12-2015 Voor dat we beginnen. 14-12-2015 www.hcschiedam.nl 2 Voor dat we beginnen.

Nadere informatie

Alles wat u wilt weten over de Teamindeling en het schema voor de start van het nieuwe seizoen

Alles wat u wilt weten over de Teamindeling en het schema voor de start van het nieuwe seizoen Alles wat u wilt weten over de Teamindeling 2014 2015 en het schema voor de start van het nieuwe seizoen Inleiding Het nu volgende document bevat een en ander over de teamindeling bij Geuzenmiddenmeer

Nadere informatie

Technisch Beleid Team Indeling

Technisch Beleid Team Indeling Technisch Beleid Team Indeling Seizoen 2012-2013 tot en met 2017-2018 Inleiding Afgelopen seizoenen is er discussie geweest binnen de vereniging over hoe teams moeten worden ingedeeld, op sterkte of juist

Nadere informatie

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd.

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. (onderdeel van het verenigingsbeleidsplan) Inhoud Inleiding... 1 Uitgangspunten bij selectie... 1 Selectiecriteria... 2 Organisatie van het selectiebeleid.... 2 Verticale

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan AFAS-LEOS

Technisch Beleidsplan AFAS-LEOS Technisch Beleidsplan AFAS-LEOS 2016-2021 1.Visie Leos staat voor Leusden En Om Streken. We zijn een club met een levendige verenigingscultuur. We hebben ca. 140 competitie spelende leden. De recreantenafdeling,

Nadere informatie

MHC Woerden. Jeugdopleidingsplan. 2012/2013 tot 2017/2018

MHC Woerden. Jeugdopleidingsplan. 2012/2013 tot 2017/2018 MHC Woerden Jeugdopleidingsplan 2012/2013 tot 2017/2018 Joost Bitterling 2013 Inhoudsopgave 1. Geschiedenis jeugdopleiding bij MHC Woerden 2. Huidige stand van zaken (2013-2014) 3. Prognose van het aantal

Nadere informatie

Voordaan Jeugdbeleid 2015 2018

Voordaan Jeugdbeleid 2015 2018 Voordaan Jeugdbeleid 2015 2018 Opgesteld door: DB-Jeugd 2 november 2015 Agenda 1. Welkom en kennismaking 2. Toelichting plan 3. Vragenronde 4. Vervolgstappen 5. Wie doet er mee Toelichting plan Introductie

Nadere informatie

Technische Commissie honkbal

Technische Commissie honkbal Technische Commissie honkbal Honk- en softbalvereniging Houten Dragons Versie 21-02-2002 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord...2 2 Inleiding...2 3 Doelstelling...2 4 Taken voor de Technische

Nadere informatie

Visie en Beleids document. Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend

Visie en Beleids document. Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend Visie en Beleids document Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend Versie 1.0 Geschreven door Alexander Vos, Nicole Schreuder, Mila Prins & Julia Marijnen Inhoud 1 Inleiding 2.1 Doelstelling 2.2 Doelgroepen

Nadere informatie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding Seizoen 2014-2015 KVV Quick '20 april 2014 versie 1.0 Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding. Deze beleidsafspraken worden waar nodig als actiepunten

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 7 Selectiebeleid Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Uitgangspunten van het selectiebeleid... 2 3 Selectiecriteria...

Nadere informatie

Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo)

Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo) Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo) 1 Doelstelling selectiebeleid Het selectiebeleid maakt duidelijk hoe de jeugdteams bij Viod worden samengesteld. De doelen die we bij Viod

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV)

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Commissie Opleiding en Vorming weergegeven. 5.1 HOOFDTAAK De hoofdtaak van de Commissie Opleiding en Vorming

Nadere informatie

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering 24 juni 2014 verkorte webversie d.d. 15714

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering 24 juni 2014 verkorte webversie d.d. 15714 Rijswijksche Hockey Club Algemene Ledenvergadering 24 juni 2014 verkorte webversie d.d. 15714 1 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Uitreiking JIC bokaal, SIC bokaal 4. Notulen van

Nadere informatie

HOCKEY VERENIGING WESTLAND RICHTLIJN TEAMINDELINGEN (JUNIOREN A T/M D)

HOCKEY VERENIGING WESTLAND RICHTLIJN TEAMINDELINGEN (JUNIOREN A T/M D) HOCKEY VERENIGING WESTLAND RICHTLIJN TEAMINDELINGEN (JUNIOREN A T/M D) BELEID Hockey Vereniging Westland vindt het belangrijk de leden van de vereniging binnen de gegeven mogelijkheden zowel een sociale

Nadere informatie

Jeugdbeleid DFS Arnhem

Jeugdbeleid DFS Arnhem Jeugdbeleid DFS Arnhem Voor iedereen een plek bij DFS!! 1) Inleiding DFS Arnhem is een handbalclub, ontstaan uit een fusie tussen AHV Swift en AAC 1899 in 2017. De naam/afkorting DFS staat voor 'Door Fusie

Nadere informatie

TOERNOOIEN Almeerse hockeytoernooien

TOERNOOIEN Almeerse hockeytoernooien TOERNOOIEN 2018 Almeerse hockeytoernooien Hartelijk welkom bij de Almeerse Hockey Club. De Almeerse Hockey Club is opgericht op 23 oktober 1979 en sindsdien gestaag gegroeid zowel in aantallen leden als

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2018. Beleidsplan 2013-2018. Technische Commissie Webton Hengelo

Beleidsplan 2013-2018. Beleidsplan 2013-2018. Technische Commissie Webton Hengelo Beleidsplan 2013-2018 Technische Commissie Webton Hengelo Beleidsplan 2013-2018 Technische Commissie Webton Hengelo Auteur: Barry Leuverman Laatste wijziging: 29 december 2012 Webton Hengelo: volleyballend

Nadere informatie

Coachavond Jongste Jeugd 17 maart 2014. Van harte welkom

Coachavond Jongste Jeugd 17 maart 2014. Van harte welkom Coachavond Jongste Jeugd 17 maart 2014 Van harte welkom Jongste Jeugd Commissie agenda Teamindeling seizoen 2014 2015 Doel Indelingscriteria Prognose aantal teams Procedure Van E8-tal naar D-elftal Van

Nadere informatie

Competitie- toernooi- en trainingsreglement

Competitie- toernooi- en trainingsreglement Competitie- toernooi- en trainingsreglement E.S.U.V. Messed Up 19-04-2009 5 Artikel 1 Trainer Een trainer is een door de technische commissie aangesteld persoon die verantwoordelijk is voor het geven en

Nadere informatie

Technisch beleidsplan Volleybalvereniging KVA

Technisch beleidsplan Volleybalvereniging KVA Technisch beleidsplan Volleybalvereniging KVA 2017-2020 versie 2 augustus 2017 tc@kvavolleybal.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Technische Commissie... 3 3. Technisch beleid senioren... 4 3.1 Training/wedstrijden...

Nadere informatie

TBV Technische Commissie

TBV Technische Commissie TBV Technische Commissie Voor iedere commissie geldt: De commissie brengt verslag uit van haar vergadering en activiteiten aan het bestuur, dan wel het direct verantwoordelijke bestuurslid c.q. portefeuillehouder.

Nadere informatie

Inleiding. 1 Doelgroepen en doelstellingen. Visiestatement HCOB. 1.1 Doelstelling Technische Commissie HCOB (hierna te noemen TC)

Inleiding. 1 Doelgroepen en doelstellingen. Visiestatement HCOB. 1.1 Doelstelling Technische Commissie HCOB (hierna te noemen TC) Inleiding Doel van dit technisch plan is vastlegging van de wijze waarop HCOB komende 3 tot 5 jaren technisch verder wil groeien naar een hockeyvereniging met een sterke jeugd- en seniorenafdeling. Daarbij

Nadere informatie

Beste spelers/speelsters en ouders van spelers/speelsters die mee gaan doen aan de selectietrainingen voor de 1e en 2e teams,

Beste spelers/speelsters en ouders van spelers/speelsters die mee gaan doen aan de selectietrainingen voor de 1e en 2e teams, Beste spelers/speelsters en ouders van spelers/speelsters die mee gaan doen aan de selectietrainingen voor de 1e en 2e teams, De data vanuit de KNHB zijn inmiddels bekend gemaakt, kleine wijzigen zijn

Nadere informatie

HOCKEY VERENIGING WESTLAND RICHTLIJN TEAMINDELINGEN (JUNIOREN A T/M D)

HOCKEY VERENIGING WESTLAND RICHTLIJN TEAMINDELINGEN (JUNIOREN A T/M D) HOCKEY VERENIGING WESTLAND RICHTLIJN TEAMINDELINGEN (JUNIOREN A T/M D) BELEID Hockey Vereniging Westland vindt het belangrijk de leden van de vereniging binnen de gegeven mogelijkheden zowel een sociale

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan HCG

Jeugdbeleidsplan HCG Jeugdbeleidsplan HCG 2016-2020 Het algemene uitgangspunt voor alle jeugdleden binnen HCG is: De gelegenheid bieden om naar gelang talent en interesse de basisvaardigheden (technisch, tactisch, fysiek en

Nadere informatie

DMHC Dordrecht Commissie Talentherkenning & Indeling INTRODUCTIE VAN DE WERKWIJZE

DMHC Dordrecht Commissie Talentherkenning & Indeling INTRODUCTIE VAN DE WERKWIJZE INTRODUCTIE VAN DE WERKWIJZE Zoeken DMHC Dordrecht Blind overwegen DMHC Dordrecht Praktijk testen en beoordelen DMHC Dordrecht Aanvullende informatie inwinnen bij trainers / coaches DMHC Dordrecht Inpassen

Nadere informatie

Jaarplan technische commissie 2015-2016

Jaarplan technische commissie 2015-2016 Jaarplan technische commissie 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Technische commissie... 4 2.1 taken en verantwoordelijkheden... 4 2.2 samenstelling en aanspreekpunt... 4 2.3 planning en overleg...

Nadere informatie

Technisch beleidsplan senioren

Technisch beleidsplan senioren Technisch beleidsplan senioren Versie 1.1 Inhoud 1. Uitgangspunten VC Trynwâlden 2. Doelstellingen 3. Organisatie TC 3.1 Samenstelling TC 4. Wedstrijden & Selecties 5. Overgang junioren naar senioren 1.

Nadere informatie

Talentontwikkeling in de vereniging Ewout Schröder

Talentontwikkeling in de vereniging Ewout Schröder Talentontwikkeling in de vereniging Ewout Schröder Ewout Schröder Positief Enthousiast Gedreven Theoretische kaders Wat is het doel van talentontwikkeling binnen jouw vereniging? Het te allen tijde (vroeg)tijdig

Nadere informatie

Technisch Beleid VC Majella

Technisch Beleid VC Majella Technisch Beleid VC Majella Inhoud: 1. Doelstelling technisch beleid a. Algemene doelstelling b. Jaarlijkse subdoelstellingen 2. De Technische Commissie 3. De (voorlopige) teamindeling 4. Het lid a. Het

Nadere informatie

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren)

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Nieuw Schoonebeek, 14 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. Ledenaantallen/elftalindeling

Nadere informatie

SV Baarn Technische Commissie. Selectieprocedure

SV Baarn Technische Commissie. Selectieprocedure SV Baarn Technische Commissie Selectieprocedure 2018-2019 Uitgave: SV Baarn - Technische Commissie / maart 2018 1 Inleiding Uit een enquête van eind seizoen 2016-2017 is naar voren gekomen dat wij als

Nadere informatie

Voetbalvereniging de Blokkers. Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal

Voetbalvereniging de Blokkers. Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal Voetbalvereniging de Blokkers Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal Inhoudsopgave Inleiding pag. 2 Missie pag. 3 Organisatie pag. 4 Beleidsdoelstellingen pag. 5 1. Inleiding Het meisjes- en damesvoetbal

Nadere informatie

Technisch beleidsplan voor jongste jeugd, breedtesport en prestatiehockey bij De Apeldoornse MHC

Technisch beleidsplan voor jongste jeugd, breedtesport en prestatiehockey bij De Apeldoornse MHC Technisch beleidsplan voor jongste jeugd, breedtesport en prestatiehockey bij De Apeldoornse MHC 2014-2019 Versie 28-03-2016 Technisch beleidsplan van De Apeldoornse MHC 2014-2019 Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding...3

Nadere informatie

TECHNISCHE COMMISSIE BELEIDSDOCUMENT

TECHNISCHE COMMISSIE BELEIDSDOCUMENT TECHNISCHE COMMISSIE BELEIDSDOCUMENT 2020-2023 Inleiding De Drentsche is een actieve en aantrekkelijke vereniging die ruimte biedt voor recreatieve- en competitieve spelers. Voor de competitieve spelers

Nadere informatie

Warnsveldse Boys Teamindelingsproces F - E - D - C. Dit draaiboek is een onderdeel van het technisch beleidsplan

Warnsveldse Boys Teamindelingsproces F - E - D - C. Dit draaiboek is een onderdeel van het technisch beleidsplan Warnsveldse Boys Teamindelingsproces F - E - D - C Dit draaiboek is een onderdeel van het technisch beleidsplan 2016-2020 Inhoud Slide 3 Slide 4-7 Slide 8 Slide 9 Slide 10 Slide 11 Slide 12-17 Slide 18-19

Nadere informatie

Kaders en afspraken zaalhockey OHC Bully

Kaders en afspraken zaalhockey OHC Bully Zaalhockey Commissie: De zaalhockey Commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van het zaalhockey programma bij OHC Bully. Haar taak is het verzorgen van alle voorwaarden om te komen tot een aantrekkelijk

Nadere informatie