Beleidsplan Senioren LRC Leerdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan Senioren LRC Leerdam 2014-2018"

Transcriptie

1 Beleidsplan Senioren LRC Leerdam LRC Leerdam december

2 Inhoudsopgave Voorwoord en visie 1. Algemene doelstelling van het technisch beleid 1.1. Doelstelling selectie elftallen 1.2. Doelstelling eerste elftal 1.3. Doelstelling tweede en derde elftal 1.4. Doelstelling onder 23 jaar 1.5. Doelstelling recreatieve seniorenelftallen 2. Organisatie Technisch Beleid (Technische comissie) 2.1. Organigram 2.2. Functieomschrijving bestuurslid technische zaken 2.3. Functieomschrijving manager eerste, tweede en derde elftal 2.4. Functieomschrijving hoofd scouting 2.5. Coordinator recreatieve teams senioren 3. Visie speelwijze 3.1. Beoogde speelwijze van selectie-elftallen senioren en onder 23 jaar 3.2. Beoogde technische ontwikkeling van keepers 3.3. Beoogde speelwijze recreatieve elftallen 4. Opleiding 4.1. Algemeen 4.2. De individuele speler 4.3. Trainingsfrequentie 4.4. Trainingsmateriaal 5. Wedstrijden en selectiebeleid 5.1. Algemeen 5.2. Wedstrijden 5.3. Selectiebeleid Het doorschuiven en afstaan van spelers 6. Kwaliteitseisen voor trainers 6.1. Algemeen 6.2. Selectieteams 7. Ten slotte Bijlagen 2

3 Voorwoord LRC Leerdam wil meer betekenen voor de stad Leerdam dan alleen een voetbalvereniging zijn. LRC Leerdam heeft ook een zeer belangrijke taak op sociaal gebied. Iedereen is welkom om op één of andere wijze te komen genieten van voetbal of zelf bij te dragen aan het voetbalspel. Binnen de vereniging is ruimte voor zowel recreatieve als competitieve spelers. LRC Leerdam heeft ambitieuze doelstellingen voor het eerste en tweede elftal en in de toekomst ook het derde elftal. We investeren in een goede organisatie die bijdraagt aan de sfeer in en ontplooiing van de prestatieve selecties en recreatieve teams. In dit plan is duidelijk en helder beschreven hoe de Technische Staf senioren het voetbaltechnisch beleid binnen LRC Leerdam voor zich ziet. Voor de selectie-elftallen en het elftal onder 23 jaar is het trainen en spelen het belangrijkste en daarom is het essentieel dat er een kwalitatief goed voetbaltechnisch beleid achter staat. Dit senioren beleidsplan is de logische voortzetting van het eerder opgestelde jeugdbeleidsplan. LRC Leerdam wenst alle betrokkenen en dan in het bijzonder de spelers, trainers en leiders, veel succes en hoopt dat dit voetbalbeleidsplan senioren een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van onze mooie club. Visie LRC Leerdam wil ieder volwassen persoon de gelegenheid geven om voetbal te spelen. De club maakt daarbij onderscheid tussen prestatief en recreatief voetbal. Onze ambitie is om de selectieteams op een zo hoog mogelijk niveau te laten uitkomen. Voor de recreatieve elftallen streven we naar een niveau dat voor deze teams het meeste spelplezier oplevert. 1. Algemene doelstelling van het technisch beleid LRC Leerdam wil voor alle seniorenteams voorwaarden creëren zodat de spelers op prestatief en recreatief niveau met plezier voetbal kunnen beoefenen. Die voorwaarden zijn: Hoge kwaliteit trainingen en begeleiding, zowel voor team als individu Afspraken nakomen, zowel binnen als buiten het veld Inzet, strijd, werklust en passie tijdens trainingen en wedstrijden Herkenbare speelwijze: aantrekkelijk, creatief, aanvallend en verzorgd voetbal Het creëren van een klimaat waarin het teambelang voor dat van het individu gaat. 1.1 Doelstelling selectie elftallen Het eerste elftal is het vlaggenschip van de vereniging. Voor alle selecties is het streven om de elftallen zo samen te stellen dat ze dit verenigingsvoorbeeld uitstralen en bewijzen hoe je met 3

4 elkaar een selectie vormt en sterk maakt. Het technisch beleid wordt afgesteld op de ambities om de selecties op het hoogste niveau te kunnen neerzetten. De selecties zien in hoe belangrijk hun rol is naar onder meer de talenten van onder 23, de lagere senioren elftallen, sponsors, maar vooral naar de jeugd. Voor het 1 e elftal vertaalt zich dit naar de jeugdelftallen bovenbouw en onderbouw door middel van clinics en (gast)trainingen. 1.2 Doelstelling eerste elftal Het eerste elftal van LRC Leerdam streeft, als vlaggenschip van de vereniging, het hoogst mogelijke niveau na. Dat is minimaal de Eerste Klasse, met de ambitie om binnen nu en twee jaar naar de Hoofdklasse te promoveren. Wel is het zo dat er per seizoen wordt gekeken naar de financiële en organisatorische mogelijkheden van de vereniging om deze ambitie waar te maken. Randvoorwaarden of wensen zijn: Minimaal 20 en maximaal 22 selectiespelers, onder wie maximaal drie keepers Binnen een periode van 5 jaar moet de helft van de selectie (minimaal 10 spelers) uit spelers bestaan die bij LRC Leerdam zijn opgeleid Spelers worden opgedeeld in vier categorieën (A,B,C en D) die gerelateerd is aan hun beloning. Bedragen worden jaarlijks vast gesteld. De technisch manager bepaalt samen met de hoofdtrainer welke spelers in welke categorie uitkomen Een spelersbudget op eerste respectievelijk hoofdklasseniveau Positief herkenbaar aanvallend voetbal Trainingen op een heel speelveld, indien mogelijk. Trainingsmogelijkheden vanaf eind juli/begin augustus Spelers en staf zijn aanwezig bij de start van de voorbereiding Medische begeleiding door een verzorger en/of fysio Minder gele en rode kaarten Veel plezier. 1.3 Doelstelling tweede en derde elftal Het tweede elftal van LRC Leerdam moet aansluiting behouden met het eerste elftal. Dit team komt dus in minimaal de reserve-eerste Klasse uit, met als ambitie om binnen twee jaar te promoveren naar de reserve-hoofdklasse. Het derde elftal van LRC Leerdam houdt de aansluiting met het tweede elftal. Om die aansluiting te garanderen komt dit team in minimaal de reserve-tweede Klasse uit, met de ambitie om te promoveren naar de reserve-eerste Klasse. Het tweede en derde elftal zijn in principe opleidingselftallen met een brugfunctie voor de jeugd (bovenbouw) naar de senioren. Voor het derde elftal geldt daarbij sterker dat het een combinatieelftal is van ervaren spelers en spelers in opleiding. 4

5 De spelers van deze selectie-elftallen krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen en de stap naar het eerste te maken. Voor spelers van het tweede elftal is daarvoor een periode van 2 tot 3 jaar vastgesteld. Voor spelers in het derde een periode van 3 tot 4 jaar. Na deze periode volgt een evaluatie. De club laat spelers die dan alsnog niet in aanmerking komen voor het eerste elftal niet vallen; ook hen willen wij voor de club behouden. Randvoorwaarden of wensen zijn: Positief herkenbaar aanvallend voetbal. Beide teams kunnen trainen op een half speelveld, indien mogelijk Trainer bij voorkeur TC II en binding met de club. De trainer is alle trainingsavonden beschikbaar. Selecties van 12 tot 14 spelers. Minder gele en rode kaarten. Veel plezier. 1.4 Doelstelling onder 23 jaar. Dit elftal is het talentenelftal dat uitkomt in een beloftencompetitie. Voorop staat het opleiden van talenten uit eigen jeugd voor het eerste elftal. De selectie bestaat uit jonge senioren en jeugdspelers uit de A- en B-junioren. Bij voorkeur 2 e jaars B-junioren. Behalve opleiden is een ander belangrijk onderdeel het van elkaar leren. Het gaat hierom vaardigheden zoals bijvoorbeeld coachen, luisteren en accepteren. Voor de jeugd heeft dit te maken met de weerstand en de handelingssnelheid. Zij zullen ervaren dat het een stukje sneller en directer gaat. Voor de jonge senioren is eigenlijk de grootste taak hen positief te coachen in en tijdens wedstrijden en trainingen. De hoofdtrainer van 1 e elftal is verantwoordelijk, in overleg met de assistent trainer en de trainer van de A1 en B1. Rond de winterstop zullen de hoofdtrainer en trainers van 2,3, A1 en B1 de balans opmaken om door te selecteren. Randvoorwaarden zijn: Positief herkenbaar aanvallend voetbal onder leiding van de hoofdtrainer Selectie van minimaal 16 spelers(inclusief 2 keepers) Minder gele en rode kaarten Veel plezier. 1.5 Doelstelling recreatieve seniorenelftallen De seniorenelftallen die op recreatief niveau spelen, onder wie ook het dameselftal, zijn voor de vereniging minstens zo belangrijk als de elftallen die op prestatief niveau uitkomen. Zij spelen hun wedstrijden op het niveau dat bij dat elftal past. Randvoorwaarden zijn: Positief voetbal 5

6 Respect naar tegenstander en scheidsrechter Voldoende spelers voor een wedstrijd Plezier en gezelligheid. 2. Organisatie technisch beleid (Technische Commissie) 2.1 Organigram Bestuurslid Technische Zaken Technisch Manager Hoofd Scouting Coordinator Senioren Technisch Manager Selecties Selectie 1 Recreatieve Teams Jeugd Het technische beleid binnen LRC Leerdam valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid technische zaken. Dit bestuurslid heeft zitting in het hoofdbestuur en is voorzitter van de Technische Commissie. De Technische Commissie bestaat uit de volgende personen: Technisch manager eerste, tweede en derde elftal Hoofd scouting Coördinator recreatieve teams senioren Technisch manager jeugd 2.2 Functieomschrijving bestuurslid technische zaken Het bestuurslid is verantwoordelijk voor de technische zaken van de senioren- en jeugdelftallen bi nnen de vereniging. Het bestuurslid technische zaken: Stelt technisch managers en coördinatoren aan Stelt trainers aan voor de selectieteams senioren in samenwerking met de technisch manager eerste, tweede en derde elftal Stelt trainers aan voor de jeugdteams in samenwerking met de technisch manager jeugd Heeft een beslissende stem in het doorschuiven van spelers als de betrokken trainers geen overeenstemming bereiken Neem initiatief om drie keer per seizoen een overleg te plannen voor de technische commissie 6

7 Speelt een belangrijke rol bij het plaatesen van junioren die niet in aanmerking komen voor een selectieelftal. 2.3 Functieomschrijving manager eerste, tweede en derde elftal De technisch manager: Stelt trainers aan voor de selectieteams senioren in samenwerking met het bestuurslid technische zaken Heeft een beslissende stem in het doorschuiven van spelers als de betrokken trainers geen overeenstemming bereiken. 2.4 Functieomschrijving Hoofd scouting Hoofd scouting is verantwoordelijk voor het samenstellen van het eerste elftal in samenwerking met de hoofdtrainer en de technisch manager eerste, tweede en derde elftal. Hoofd scouting: Voert gesprekken met de spelersgroep van het eerste elftal 2.5 Coördinator recreatieve teams senioren Is verantwoordelijk voor de indeling van de lagere seniorenelftallen, inclusief dames elftal. Tevens verantwoordelijk voor aanstellen trainers en leiders. Dit in samenwerking met bestuurslid technische zaken. 7

8 3. Visie speelwijze 3.1 Beoogde speelwijze selectie elftallen senioren en onder 23 LRC Leerdam streeft er naar dat haar selectie elftallen een herkenbare speelwijze hanteren. Om dat te bereiken moet er specifiek getraind worden. 3.2 Beoogde technisch ontwikkeling van keepers LRC Leerdam streeft er naar om de technische vaardigheden van de keepers te verbeteren. Dit alles door 1 keer in de week afzondelijk van de groep minimaal 1 uur te trainen op technische vaardigheden. Daarnaast trainen de keepers op overige momenten mee met de groep. De keeperstrainer beoordeelt de vooruitgang van de keepers en bepaalt samen met de hoofdtrainer wie 1 e keeper wordt. 3.3 Beoogde speelwijze recreatieve elftallen Alles is bij deze teams gericht op voetballen/trainen met plezier. Dit allles binnen de mogelijkheden van de teams. Keepers van de lagere teams gelegenheid bieden om keeperstraining te volgen. 4. Opleiding 4.1 Algemeen: LRC Leerdam hecht veel waarde aan een goede opleiding. Deze opleiding start bij de bovenbouw van de jeugd. De doestelling is om spelers door te laten stromen naar de selectieelftallen senioren. Daarbij is het van essentieeel belabg dat er vanaf de bovenbouw jeugd opgeleid wordt vanuit een positie. Deze specifieke opleiding wordt vervolgd in de selectie elftallen 2 en 3. Na de winterstop krijgen 2 e jaars A1 junioren de kans om een periode met één van de selectie elftallen mee te trainen. Dit gaat in overleg met de trainer van de A1 samen met de hoofdtrainer en de trainers van 2 en Individuele speler Om de speler beter te laten functioneren zijn er individuele trainingen beschikbaar. 4.3 Trainingsfrequentie LRC Leerdam wil dat haar 1 e selectie team 3x in de week traint of 5 keer per 2 weken. Het 2 e traint 2x per week en het 3 e ook. Dat zorgt voor continuïteit en dat houdt de concurrentie hoog. Spelers worden individueel beter en trainers kunnen specifieker gaan coachen en spel situaties verbeteren. 4.4 Trainingsmateriaal: LRC Leerdam zorgt voor voldoende materiaal voor de senioren elftallen. Specifiek voor het 1 e elftal houdt dit in, indien mogelijk, per seizoen aanschaf van nieuwe ballen en beschikbaarheid van een heel trainingsveld incl. 2 verplaatsbare aluminium doelen. Het 2 e en het 3 e team hebben, indien mogelijk, beschikbaarheid over 1 verplaatsbaar doel. In overleg kunnen dat er 2 zijn voor bepaalde trainings vormen. De trainers van de selectie elftallen zorgen zelf voor de inhoudelijke oefenstof. 8

9 5 Wedstrijd en selectie beleid 5.1 Algemeen Tijdens de wedstrijden vertegenwoordigt het elftal LRC Leerdam. Er wordt op een sportieve en respectvolle manier gespeeld. Respectvol houdt in: Respectvol omgaan met medespelers, tegenstanders, arbitrage en andere betrokkene Ieder eam heeft aan het begin van het seizoen een kennismakingsavond heeft om teamafspraken te maken Voetbalplezier voorop staat 5.2 Wedstrijden Competitie Beker Vriendschappelijke wedstrijden Voor het 1 e elftal is er een bus beschikbaar als de afstand meer dan 50 km is. Voor het 2 e en 3 e team bepaald het bestuur voor aanvang competitie de voorwaarden aangaande het vervoer 5.3 Selectiebeleid: Het doorschuiven en afstaan van spelers: Ervan uitgaande dat het 1 e elftal uit minimaal 20 spelers / max. 23 spelers bestaat en het 2 e elftal minimaal 14 en het 3 e minimaal 16 is goede communicatie nodig over het doorschuiven en afstaan van spelers. De handelswijze is als volgt: Het 1 e elftal gaat met 16 man naar een wedstrijd. 14 spelers en 2 keepers. De overige spelers van het 1 e spelen hun wedstrijd in het 2 e team waar zij altijd in de basis beginnen, omdat zij een meerwaarde moeten zijn. Dat houdt in dat het 2 e ook een aantal spelers moet afstaan aan het 3 e elftal. Trainers van een selectie elftal zijn op de hoogte van deze handelswijze en passen de afspraak consequent toe. De trainer van het betreffende elftal motiveert zijn keuze naar de doorgeschoven speler. De doorgeschoven speler speelt in het andere team op een voor hem vertrouwde positie. Mocht het voorkomen dat het 1 e elftal te weinig spelers heeft, dan wordt er gekeken naar het 2 e elftal en in overleg met de trainer van het 2 e wordt er besloten welke speler er wordt afgestaan. De trainer van 2 vertelt de speler vanuit 2 dat hij mee mag met het 1 e elftal. In principe is hier geen discussie over mogelijk. Eindverantwoording ligt bij Technisch manager/bestuurslid technische zaken. Dit geldt ook voor het afstaan van spelers van het 3 e elftal naar het 2 e elftal. De technisch manager bewaakt dit proces. Alle selectiespelers van zowel het 2 e elftal als het 3 e elftal zijn voor aanvang van het seizoen bereid gevonden om uit te komen voor een hoger selectieteam als de situatie daarom vraagt. Spelers vanuit de A1 worden pas na de winterstop betrokken in het doorschuiven naar de senioren mits de A-junioren kunnen beschikken over voldoende spelers. Het teambelang staat hierbij voorop. Een A-junior die meegat met het 2 e elftal of het 3 e elftal moet minimaal 45 minuten speeltijd krijgen. De technisch manager bewaakt dit proces. 9

10 6. Kwaliteitseisen voor trainers 6.1 Algemeen Centraal staat dat het een uitdaging moet zijn voor trainers en leiders om zowel uit het team als uit het individu de maximale prestatie te halen. 6.2 selectie teams Trainers worden geacht tevens de coach functie uit te oefenen Trainer 1 e selectie team: CBV of TC1 senioren of TC1- jeugd Trainer 2 e selectie team: Voorkeur TC2 of in opleiding voor TC2. Liefst een achtergrond bij LRC Leerdam Trainer 3 e selectie team: Voorkeur TC3 (met ambitie om TC2 te volgen). Liefts een achtergrond bij LRC Leerdam De keeperstrainer: Bij voorkeur keeperscoach niveau 2 of 3 of ambitie deze opleidsing te volgen. Liefst een achtergrond bij LRC Leerdam 7. Ten slotte Geldig tot 2018 Evaluatie moment per jaar aan het einde seizoen met alle betrokkenen Dat dit beleidsplan een positieve bijdrage levert en recht doet aan de prestatieve en recreatieve beleving van de voetbalsport bij LRC Leerdam Met dank aan Marcel van Steenis Edward Sijahailatua Ab Donga Ben Schinkel Arie Brouwer Bert Bron Leon Hoegee Gerrit het lam Teus de Wit Niels van der Weiden Theo van der Weiden 10

11 Bijlagen Taak- en functieomschrijvingen seniorentrainers De taken en functies van de seniorentrainers laten zich als volgt omschrijven, waarbij met name de in het profiel van de A-selectie trainer vastgelegde verantwoordelijkheden en gedelegeerde taken, leidend dienen te zijn. 1 e (A)-selectie trainer senioren Functie Verantwoordelijk voor het uitvoeren van het technisch beleid Is verantwoordelijk voor de voetbaltechnische opleiding van de A selectie leden binnen de vereniging Trainen en coachen 1 e elftal van de vereniging Taken Geven trainingen zodanig vorm dat de voetballers plezier beleven en beter willen presteren. Scheppen een klimaat waarbij voetballers zich optimaal kunnen ontwikkelen. Geven daar waar nodig ondersteuning aan de jeugdtrainers in overleg met de TC Adviseren van de Technische Commissie Neemt deel aan het TC overleg Opleiding en ervaring CBV of TC! Senioren of TC1-jeugd e (B) selectie trainers senioren Functie Verantwoordelijk voor het uitvoeren van het technisch beleid Is verantwoordelijk voor de voetbaltechnische opleiding van de B selectie leden binnen de vereniging Trainen en coachen 2 e,, respectievelijk 3 e elftal van de vereniging Taken Geven trainingen zodanig vorm dat de voetballers plezier beleven en beter willen presteren. Scheppen een klimaat waarbij voetballers zich optimaal kunnen ontwikkelen. Geven daar waar nodig ondersteuning aan de jeugdtrainers in overleg met de TC Adviseren van de Technische Commissie Neemt periodiek deel aan het TC overleg als daarom gevraagd wordt. Opleiding en ervaring TC2 of TC2 in opleiding voor trainer 2 e elftal TC2 of TC3 (minimale ambitie volgen van opleiding TC2)

12 Keeperstrainer Functie Neemt de ontwikkeling van dit specifieke onderdeel van de voetbalsport over van de A-selectie trainer, doet dit onder verantwoordelijkheid van de TC en in overleg met de A-selectie trainer (is dus een assistent-trainer die dit specifieke onderdeel ondersteunt) Taken Draagt zorg voor de specifieke opleiding van de keepers bij de elftallen 1, 2 en 3: - Keeper moet mee voetballen en naar inschatting uit zijn goal komen en mee bewegen - Het spel lezen en coachen in positiespel. - Opbouwen en rust brengen van het spel vanaf de laatste linie. - Spel voortzettingen met de juiste handeling inschatten. - Trap en gooi technieken verbeteren. Bewaakt en stimuleert de ontwikkeling van de keepers bij zowel de senioren als de keepers binnen de hoogste jeugdafdeling. Zaak is de keepers uit de seniorenafdeling te interesseren / enthousiasmeren hun jeugdige collega's te willen opleiden en verbeteren, geeft tevens advies aan de junioren keepers trainer. Geeft advies aan jeugd en senioren trainers over het te volgen opleidingsplan. Is ook tijdens het seizoen aanwezig bij diverse wedstrijden van de selectie-elftallen. Opleiding en ervaring Keeperscoach niveau 2 of 3 of ambitie om deze opleiding te volgen Elftalleider selectie teams Legt verantwoording af aan de trainer van zijn team. Is het aanspreekpunt voor de trainer / speler. Begeleid de spelers in en om de wedstrijden en / of trainingen. Regelt het vervoer en tijdstip van vertrek vanaf LRC Leerdam Draagt zorg voor de tenues, trainingspakken en intrapbalen. Zorgt voor de wedstrijd voor het: o klaar leggen van shirts, broeken, kousen en eventueel trainingspak o inzamelen van waardevolle spullen en verantwoordelijk voor de afgifte o invullen van het wedstrijdformulier o zorgen voor intrap- / reserveballen Zorgt na de wedstrijd voor: o teruggave van de waardevolle spullen o sorteren van shirts, broeken, kousen en eventueel trainingspakken en deze overdragen aan de wasvrouw o het schoon achterlaten van de kleedruimte (zowel thuis als uit) o gezamenlijk terugkeren naar LRC Leerdam o Registreren en administreren van rode en gele kaarten en zorg dragen voor betalingen van de rode en gele kaarten. Zorgen bij langdurig geblesseerde speler(s) voor een attentie. Bij houden in overleg met de selectie trainers diverse administratieve bijzonderheden omtrent wedstrijden en trainingen. 12

13 Is minimaal 1x per week aanwezig tijdens en na het trainen van zijn team. De elftalleider van het 1 e elftal kan de kledingzaken delegeren aan de materiaalman Verzorging De vereniging stelt zich ten doel voor de selectieteams 1, 2 en 3 minimaal 1 gediplomeerde verzorger(ster) in dienst te nemen. De verzorger(ster) valt onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur. De verzorger is minimaal op de trainingsavonden van de seniorenselectie en wedstrijddagen aanwezig. De taken van de verzorger zijn: Zorgdragen voor een optimale (specifieke) ondersteuning van de spelende leden Instrueren en adviseren van de spelers (en trainers) Bewaken lichamelijk welzijn van de individuele sporter Verzorgen van hersteltrainingen (i.o.m. trainers) Zorgdragen voor een goede herstelbegeleiding van langdurig geblesseerden Adviseren van betreffende trainers t.a.v. lichamelijk welzijn geblesseerde spelers Adviseren van de individuele sporters t.a.v. herstelproces Adviseren alle leden en trainers van LRC Leerdam omtrent blessure risico, kleding, Warming-up en bewaken dat deze ook worden uitgevoerd in samenspraak met de TC. Opleiding en ervaring? 13

cvv FIT Boys Voetbaltechnisch Beleidsplan

cvv FIT Boys Voetbaltechnisch Beleidsplan Voetbaltechnisch Beleidsplan 2017-2018 blad 2 uit 16 Voetbaltechnisch Beleidsplan 2017-2018 2017-2022. 2 blad 3 uit 16 Voorwoord Voor u ligt het voetbaltechnisch beleidsplan van c.v.v. Fit Boys. Dit plan

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV)

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Commissie Opleiding en Vorming weergegeven. 5.1 HOOFDTAAK De hoofdtaak van de Commissie Opleiding en Vorming

Nadere informatie

Technisch beleidsplan senioren

Technisch beleidsplan senioren Technisch beleidsplan senioren Versie 1.1 Inhoud 1. Uitgangspunten VC Trynwâlden 2. Doelstellingen 3. Organisatie TC 3.1 Samenstelling TC 4. Wedstrijden & Selecties 5. Overgang junioren naar senioren 1.

Nadere informatie

Functie-omschrijvingen technische zaken

Functie-omschrijvingen technische zaken Functie-omschrijvingen technische zaken AFDELING SENIOREN Functie 1.5.1 Bestuurslid Technische zaken senioren - Is lid van het hoofdbestuur. - Geeft sturing aan de afdeling senioren mannen/vrouwen. - Fungeert

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan

Technisch Beleidsplan Technisch Beleidsplan 2012-2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Prestatiegericht voetbal 4 2.1 Doelstelling 4 2.2 Selectiecriteria 4 2.3 Trainingsopkomst 4 2.4 Ontwikkeling en doorstroming 4 2.5 Elftal onder

Nadere informatie

Beleidsplan Senioren. v.v. Sportclub Eefde

Beleidsplan Senioren. v.v. Sportclub Eefde Beleidsplan Senioren 2017 2020 Eefde, mei 2017 v.v. Sportclub Eefde Algemeen Het voetbaltechnisch beleidsplan van v.v. Sportclub Eefde bestaat uit onderdelen en elementen welke op het technisch gebied

Nadere informatie

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen SENIOREN Inleiding In dit plan wordt de organisatie rondom het seniorenvoetbal van onze vereniging uitgewerkt, en is mede bedoeld om als leidraad voor zowel: bestuur, technische commissie, trainers, leiders,

Nadere informatie

Technisch Voetbal Beleidsplan. Sportvereniging Duiveland

Technisch Voetbal Beleidsplan. Sportvereniging Duiveland Technisch Voetbal Beleidsplan Sportvereniging Duiveland Technische commissie S.V. Duiveland. Doel commissie De technische commissie is verantwoordelijk voor het technisch beleid van de vereniging voor

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC) HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC) 5.1 STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Technische Commissie weergegeven. Zie bijlage 5.1 Zie bijlage 5.2 voor Taakomschrijving Hoofdbestuurslid Technische

Nadere informatie

Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017

Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017 Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Trainers 4 1.2 Hoofd trainer 4 1.3 Assistent trainer 4 1.4 Keeper trainer 4 1.5 Verenigingstrainer 5 2 1.0 Inleiding In het

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan. Senioren Enter Vooruit

Voetbalbeleidsplan. Senioren Enter Vooruit Voetbalbeleidsplan Senioren Enter Vooruit 12 september 2013 Inhoud 1 Inleiding 2 Doel en missie Enter Vooruit 2.1 Missie 2.2 Algemene doelstellingen vanaf 2013 2.3 Seniorenvoetbal Omvang 3 Prestatieteams

Nadere informatie

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 4 3. Afspraken... 5 a. Indeling elftallen.... 5 b. Bepalen wedstrijdselectie.... 5 c. Overige zaken... 5 4. Randvoorwaarden...

Nadere informatie

Technisch beleidsplan senioren MVV

Technisch beleidsplan senioren MVV Technisch beleidsplan senioren MVV 58 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding De leden van MVV 58 mogen van het bestuur verwachten dat men visie heeft voor de langere termijn. Derhalve heeft het bestuur reeds

Nadere informatie

Technische seniorenbeleid MVC' (versie 2.0) 1

Technische seniorenbeleid MVC' (versie 2.0) 1 Technische seniorenbeleid MVC'19 2017-2022 (versie 2.0) 1 Inhoud Algemene uitgangspunten Visie in relatie tot ambitie Afspraken binnen alle categorieën Selectie MVC 19 Doelmannen selectie MVC 19 Derde

Nadere informatie

Technisch beleidsplan senioren VV Serooskerke

Technisch beleidsplan senioren VV Serooskerke Technisch beleidsplan senioren VV Serooskerke 1. Algemeen 1.1 Inleiding Dit voetbaltechnisch beleidsplan maakt onderdeel uit van het algemene beleidsplan van de VV Serooskerke en is het raamwerk voor de

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan VV Gorredijk

Technisch Beleidsplan VV Gorredijk Technisch Beleidsplan 2014 2017 VV Gorredijk v.v. Gorredijk 3-4-14 pag. 1 Inhoud Inhoudsopgave Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Prestatiegericht voetbal (eerste en tweede elftal)... 4 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Sport Vereniging Langbroek

Sport Vereniging Langbroek Sport Vereniging Langbroek Beleidsplan 2011/2012 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2. Doelstelling... 3. Voorwaarden voor continuïteit... 4. Afspraken voetbaltechnisch beleid... 5. Fair Play beleid KNVB...

Nadere informatie

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Wat is selectie? 4 1.2 Waarom selecteren? 4 1.3 Selectie algemeen 4 1.4 Wat houdt selectie spelen in? 5 2.0 Doelstellingen 6 2.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams.

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams. Selectiebeleid VV Gilze 2015 2020. Het selectiebeleid moet een middel zijn om de doelstellingen, die zijn bepaald in het technisch beleidsplan VV Gilze, te bereiken. Door middel van dit schrijven willen

Nadere informatie

Beleid Technische Commissie VV Gilze Het selecteren en Indelen:

Beleid Technische Commissie VV Gilze Het selecteren en Indelen: Beleid Technische Commissie VV Gilze Het beleid van de Technische Commissie is een middel zijn om de doelstellingen van VV Gilze, te behalen. Door middel van dit document willen wij ons beleid transparant

Nadere informatie

Technisch Verenigings Plan

Technisch Verenigings Plan Technisch Verenigings Plan V.V. Foreholte november 2013 0 WOORD VOORAF Het hoofdbestuur dankt allen die hun bijdrage hebben gegeven aan de totstandkoming van dit document. MISSIE V.V. Foreholte is een

Nadere informatie

Seniorenbeleid voetbalvereniging Ropta Boys (Heren)

Seniorenbeleid voetbalvereniging Ropta Boys (Heren) Seniorenbeleid voetbalvereniging Ropta Boys (Heren) Versie 2.0 (23-09-2016) Beleidsplan Senioren (Heren) v.v. Ropta Boys 1/13 Versie Datum Laatste wijziging Auteur 2.0 23-09-2016 Aanvulling n.a.v. input

Nadere informatie

Voetbaltechnisch beleidsplan senioren 2012 2015 VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN SENIOREN 2012 2015

Voetbaltechnisch beleidsplan senioren 2012 2015 VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN SENIOREN 2012 2015 VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN SENIOREN 2012 2015 Inleiding Door het aanstellen van een Bestuurslid Voetbaltechnische Zaken (BVZ) tijdens de Algemene Leden Vergadering van september 2009 is door de vereniging

Nadere informatie

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team)

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team) 2. De structuur 2.1 Organisatie De organisatie van de jeugdopleiding als volgt opgebouwd. De organisatorische aspecten zijn de verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie. De jeugdcommissie valt onder het

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan ST Beilen/Fit Boys 2018

Technisch Beleidsplan ST Beilen/Fit Boys 2018 Technisch Beleidsplan ST Beilen/Fit Boys 2018 1 Inhoud Voorwoord 1. ST Beilen/FitBoys 3 2. Technische Commissie 4 3. Visie 5 4. Het indelingsbeleid 7 4.1 ST. Dames 4.2 ST Meisjes 4.3 Selectiecriteria en

Nadere informatie

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN RKSV VOLKEL. Door het algemeen bestuur geaccordeerd op 06-05-2013.

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN RKSV VOLKEL. Door het algemeen bestuur geaccordeerd op 06-05-2013. VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN RKSV VOLKEL Door het algemeen bestuur geaccordeerd op 06-05-2013. Dit voetbaltechnisch beleidsplan is samengesteld door de technische commissie (TC) van de rksv Volkel. Jaarlijks

Nadere informatie

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN V.V. DIEREN

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN V.V. DIEREN VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN V.V. DIEREN 2015-2020 VTBP 2014-2019 Dit voetbaltechnisch beleidsplan is samengesteld door de commissie Voetbal Technische Zaken (VTZ) van v.v. Dieren. Jaarlijks wordt deze

Nadere informatie

Technische beleidsplan z.v.v. Blauw Wit 66

Technische beleidsplan z.v.v. Blauw Wit 66 Technische beleidsplan z.v.v. Blauw Wit 66 1 Inhoud 1 Algemene doelstelling 2 Doelstellingen senioren 2.1 Doelstelling selectie 2.2 Doelstellingen overige teams 3 Senioren beleidsplan 3.1 Senioren-selectie

Nadere informatie

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28 Beleidsplan senioren r.k.v.v. H.S.C. 28 September 2009 Technisch beleidsplan r.k.v.v. H.S.C. 28 Pagina 1 Technisch beleid senioren INLEIDING De afgelopen jaren is verschillende keren een discussie gevoerd

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan Concept VV Gorredijk

Technisch Beleidsplan Concept VV Gorredijk Technisch Beleidsplan 2017 2020 Concept VV Gorredijk v.v. Gorredijk 2017-2020 pag. 1 Inhoud Inhoudsopgave Inhoud...2 1. Inleiding...3 2. Prestatiegericht voetbal (eerste en tweede elftal)...4 2.1 Doelstelling...4

Nadere informatie

Hoofdpunten Jeugdbeleid

Hoofdpunten Jeugdbeleid Hoofdpunten Jeugdbeleid 10-11-2015 Bestuur/Ben Schilder Context 1 Waarom? Onze jeugd = onze toekomst Voetbalteams (top én breedte) Kader (werving en behoud) (Toekomstige) sfeer, cultuur en identiteit van

Nadere informatie

Opleidingsdivisie AFC 34. Een goede ontwikkeling begint bij jezelf.

Opleidingsdivisie AFC 34. Een goede ontwikkeling begint bij jezelf. Opleidingsdivisie AFC 34 Een goede ontwikkeling begint bij jezelf. Missie Binnen AFC 34 staat de voetballer centraal De missie is een afgeleide van de missie van de club dat zegt dat wij op alle gebieden

Nadere informatie

Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S.

Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S. Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S. Bedoeling van de avond (donderdag 26 februari 2015) Het bespreken van de uitgangspunten van het nieuwe jeugdopleidingsplan van R.K.H.B.S. De rode lijn voor de

Nadere informatie

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0)

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0) Contourennota Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief 20 april 2009 (versie 1.0) INHOUDSOPGAVE Blz. 1. INLEIDING 3. 2. TOEKOMST SENIOREN SVMM VOETBAL

Nadere informatie

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 Doel selectiebeleid Door het vastleggen van een aantal regels ten aanzien van het selecteren van jeugdspelers, wil de jeugdcommissie duidelijkheid en continuïteit

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan 2014 2017 VV Gorredijk

Technisch Beleidsplan 2014 2017 VV Gorredijk Technisch Beleidsplan 2014 2017 VV Gorredijk v.v. Gorredijk 20-11-14 pag. 1 Inhoud Inhoudsopgave Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Prestatiegericht voetbal (eerste en tweede elftal)... 4 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan S.V. De Griffioen

Technisch Beleidsplan S.V. De Griffioen Technisch Beleidsplan S.V. De Griffioen 2015 2020 Document versie: final 1.0 Auteurs: Hendrik Hoogenkamp, Roel Offringa Datum: 2015-10-12 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Prestatiegericht voetbal (eerste

Nadere informatie

Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden.

Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden. MEERJARENBELEID s.v.d.f.s. Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden. Het gaat om een periode van 5 jaren. Dit beleidsplan bevat de jaren 2010-2015. In het eerste seizoen

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan 2017 vv Friese Boys. Voorwoord

Technisch Beleidsplan 2017 vv Friese Boys. Voorwoord Voorwoord Dit seniorenbeleidsplan is gericht op de gehele seniorenafdeling van Friese Boys en vormt met het jeugdbeleidsplan de rode draad van de vereniging voor voetbaltechnische- en organisatorische

Nadere informatie

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter.

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter. Bestuur VV SWEEL Voorzitter Wedstrijd Secretariaat Secretaris Financiën Faciliteiten Beheerder Commercieel Technische coördinator Senioren Voetbalzaken Jeugd Technisch coördinator Jeugd Missie Visie Wedstrijd

Nadere informatie

2. TALENTONTWIKKELING BIJ DTS EDE

2. TALENTONTWIKKELING BIJ DTS EDE 2. TALENTONTWIKKELING BIJ DTS EDE 2.1 ONZE VISIE OP VOETBALLEN Speelwijze In het opleiden van onze jeugdspelers houden we rekening met de speelwijze van DTS Ede 1 (ons DTS- DNA ). Over het algemeen kenmerkt

Nadere informatie

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE TECHNISCHE COMMISSIE 5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN Is lid van het hoofdbestuur; Is verantwoordelijk voor het totale voetbaltechnische beleid binnen

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen Oog op de toekomst, actie voor morgen Agenda 1. Opening/inleiding 2. Terugblik opbrengst beleidsavond februari 2010 3. Doelstellingen voetbal beleidsplan 2011 2015 4. Vragenronde 5. Afsluiting Overige

Nadere informatie

INTERNE SCOUTING

INTERNE SCOUTING INTERNE SCOUTING 2017-2018 RKVV WILHELMINA (Versie 1, 09 april 2017) Beleidsplan TC Wilhelmina Page 1 Interne scouting Interne scouting richt zich met name op het bevorderen van de doorstroom van niet

Nadere informatie

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd Versie 4 6 juni 2011 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLINGEN JEUGDBELEID... 3 3. TOELICHTING TEAMINDELINGEN... 3 3.1 Team indeling Jongste

Nadere informatie

Voetbal Beleidsplan. Technische Commissie sv CDW 2012-2016

Voetbal Beleidsplan. Technische Commissie sv CDW 2012-2016 Voetbal Beleidsplan Technische Commissie sv CDW 2012-2016 W Technische Commissie sv CDW Versie 6.0, 5 november 2012, Wijk bij Duurstede 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Doelstelling voetbal beleidsplan 4

Nadere informatie

Ouderbijeenkomst. Team: XX DTS EDE

Ouderbijeenkomst. Team: XX DTS EDE Ouderbijeenkomst Team: XX DTS EDE Instructie voor de gebruiker Deze presentatie is een richtlijn voor trainers van DTS Ede die een ouderbijeenkomst organiseren. Het is voor alle teams verplicht (zowel

Nadere informatie

Ouderavond Middenbouw Sportclub Excelsior. 2 oktober 2018

Ouderavond Middenbouw Sportclub Excelsior. 2 oktober 2018 Ouderavond Middenbouw Sportclub Excelsior 2 oktober 2018 Welkom Presentatie Technisch beleidsplan 2018-2025 Kort vragenrondje Korte pauze Presentatie Excelsior 4All Vragenrondje Afronding Stichting Woudestein

Nadere informatie

Handboek Technische zaken

Handboek Technische zaken Handboek Technische zaken Handboek Technische Zaken 22 januari 2018 1 Handboek Technische zaken Hoofdstukken: 1- Inleiding 2- TBV`s Voorzitter Technische Commissie 3- TBV`s Technisch Jeugd Coördinator

Nadere informatie

Handboek Technische zaken

Handboek Technische zaken Handboek Technische zaken Handboek Technische Zaken 18 juli 2017 1 Handboek Technische zaken Hoofdstukken: 1- Inleiding 2- Organogram 3- TBV`s Voorzitter Technische Commissie 4- TBV`s Technisch Jeugd Coördinator

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014 Opgesteld: Versie nr. 12 STRATEGISCH BELEIDSPLAN UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014 STRATEGISCH PLAN UDI 19 Beter Bed INHOUDSOPGAVE: - INLEIDING - MISSIE - VISIE - DOELSTELLINGEN - TIJDSPAD / ACTIES

Nadere informatie

Visie en beleidsplan Jeugdopleiding sv Juliana 31

Visie en beleidsplan Jeugdopleiding sv Juliana 31 Visie en beleidsplan 2017-2020 Jeugdopleiding sv Juliana 31 De jeugdopleiding neemt een belangrijke positie in binnen de vereniging. Er wordt veel waarde gehecht aan kwalitatief goede jeugdspelers die

Nadere informatie

Seniorenvoetbalbeleidsplan

Seniorenvoetbalbeleidsplan INHOUD 1. Inleiding 2. Uitgangspunten 3. Doelstellingen 4. Selectievoetbal 4.1 Samenstelling 4.2 Selectiecriteria 4.3 Wisselbeleid 4.4 Doorstroming 5. Basisafspraken selectie 6. Technische structuur 7.

Nadere informatie

BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE COV 5.1 HOOFD COV

BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE COV 5.1 HOOFD COV BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE COV 5.1 HOOFD COV Kartrekker bij het ontwikkelen / innoveren van het technisch beleid Aanspreekpunt binnen de vereniging m.b.t. opleiding en vorming op voetbaltechnisch gebied

Nadere informatie

TECHNISCHE COMMISSIE STIPHOUT VOORUIT (pupillen en junioren)

TECHNISCHE COMMISSIE STIPHOUT VOORUIT (pupillen en junioren) TECHNISCHE COMMISSIE STIPHOUT VOORUIT (pupillen en junioren) DOELSTELLING Kwaliteitsverbetering in de (jeugd)opleiding en doorstroming naar de senioren Balans vinden en bewaken tussen recreatief en prestatief

Nadere informatie

Uiteraard staat ons technisch hart open voor al uw voetbal/training gerelateerde vragen! Met sportieve groet, technisch hart Dios

Uiteraard staat ons technisch hart open voor al uw voetbal/training gerelateerde vragen! Met sportieve groet, technisch hart Dios Als technisch hart Dios proberen wij onze jeugdleden (uw kinderen) dat te bieden, waar hij/zij behoefte aan heeft. Ons streven is, om elk jeugdlid binnen onze club te laten voetballen op zijn/haar niveau,

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan R.K.S.V. HBC 2011-2016 Afdeling Voetbal. Toekomstgericht

Jeugdbeleidsplan R.K.S.V. HBC 2011-2016 Afdeling Voetbal. Toekomstgericht Jeugdbeleidsplan R.K.S.V. HBC 2011-2016 Afdeling Voetbal Toekomstgericht 1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Missie en visie...3 2.1 Missie...3 2.2 Visie...4 3. Doelstelling...4 3.1 Algemeen...4 3.2 Concretisering

Nadere informatie

Technische beleidsplan zvv Blauw Wit 66

Technische beleidsplan zvv Blauw Wit 66 Technische beleidsplan zvv Blauw Wit 66 Opgesteld door : R. Hendriks (2012) Aangepast door : P. Beukenkamp (sept. 2012) Inhoud 1 Algemene doelstelling... 3 2 Doelstellingen senioren... 3 2.1 Doelstelling

Nadere informatie

Voetbaltechnische organisatie jeugdafdeling HVCH

Voetbaltechnische organisatie jeugdafdeling HVCH Voetbaltechnische jeugdafdeling wil de voetbaltechnische ontwikkeling zo goed als mogelijk ontwikkelen door een goede en structuur hiervoor in te richten. Deze structuur kenmerkt zich door de volgende

Nadere informatie

Technisch beleidsplan senioren GVV 63

Technisch beleidsplan senioren GVV 63 Scoren met GVV 63 in seizoen 2018/2019 Namens: Technische Commissie senioren Versie: 1.0 Datum: 01-04-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1.0 Inleiding 4 1.1 Waarom een technisch beleidsplan 4 2.0 Missie en

Nadere informatie

Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte)

Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte) Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte) Afdeling: jeugd bruheze April 2011 Versie 1.1 ORGANISATORISCHE DEEL 1. Inleiding 2. Verantwoordelijkheden 3. Hoofddoelstelling 4. Subdoelen

Nadere informatie

Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018

Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018 Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018 1 Inhoudsopgave Inhoud Voorwoord... 3 Missie... 4 Visie... 4 Doelstellingen jeugdplan... 6 Doel 1: Betere spelers/speelsters... 6 Resultaten... 6 Inspanningen...

Nadere informatie

SENIORENPLAN VOETBALVERENIGING c.s.v.be Quick Dokkum

SENIORENPLAN VOETBALVERENIGING c.s.v.be Quick Dokkum SENIORENPLAN VOETBALVERENIGING c.s.v.be Quick Dokkum Mei 2011 1 INHOUD 1. Inleiding 2. Samenstelling technische commissie 3. Doelstellingen 4. Selectievoetbal 4.1 Samenstelling teams 4.2 Selectiecriteria

Nadere informatie

Ouderavond VV Gorecht. Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen.

Ouderavond VV Gorecht. Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen. Ouderavond VV Gorecht Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen. Programma Opening Doel van de ouderavond Kernwaarden VV Gorecht Wat zijn de kenmerken van E-pupillen?

Nadere informatie

BELEIDSPLAN EN REGLEMENT TECHNISCHE COMMISSIE S.V. N.O.A.D. 32

BELEIDSPLAN EN REGLEMENT TECHNISCHE COMMISSIE S.V. N.O.A.D. 32 BELEIDSPLAN EN REGLEMENT TECHNISCHE COMMISSIE S.V. N.O.A.D. 32 WIJK EN AALBURG, OKTOBER 2017 Tel. 0416-691601 www.noad32.nl 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 1. Beschrijving s.v. N.O.A.D. 32 4 2. Samenstelling

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan HDS

Technisch Beleidsplan HDS Technisch Beleidsplan HDS 2016-2019 Technisch Beleidsplan : versie 1.0 Datum opmaak : 22 september 2016 Opstellers : TC jeugd, TC senioren, trainer HDS 1 en sectiecoördinatoren 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

TECHNISCH BELEIDSPLAN

TECHNISCH BELEIDSPLAN TECHNISCH BELEIDSPLAN. Technisch beleidsplan Fc. Eindhoven av seizoen 2013-2014 tm seizoen 2018-2019 1 Woord vooraf Waarom een Technisch beleidsplan Het voetballandschap zal de komende jaren drastisch

Nadere informatie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding Seizoen 2014-2015 KVV Quick '20 april 2014 versie 1.0 Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding. Deze beleidsafspraken worden waar nodig als actiepunten

Nadere informatie

Voetbalvisie D.O.S. Kampen

Voetbalvisie D.O.S. Kampen Voetbalvisie D.O.S. Kampen Algemeen: D.O.S. Kampen is een ambitieuze voetbalvereniging waar leden met veel plezier actief of passief bezig zijn met het voetbalspelletje. Deze voetbalvisie gaat over de

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017

JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017 JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Missie, visie en doelstellingen 4 2.1 Missie 5 2.2 Visie 5 2.3 Doelstellingen 6 3.0 De jeugdteams algemeen 6 3.1 Selectieteams, schaduwteams

Nadere informatie

Technisch beleidsplan v.v. G.D.C. versie Seizoen Technisch Beleidsplan GDC

Technisch beleidsplan v.v. G.D.C. versie Seizoen Technisch Beleidsplan GDC Technisch Beleidsplan GDC 1 Inhoudsopgave. Technisch beleidsplan v.v. G.D.C. versie 2014-2017 1. Voorwoord Pag. 2 2. Technische commissie Pag. 3 2.1 Uitgangspunten TC Pag. 4 2.2 Organisatiestructuur TC

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Neptunus-Schiebroek Rotterdam

Jeugdbeleidsplan Neptunus-Schiebroek Rotterdam JEUGDBELEIDSPLAN NEPTUNUS-SCHIEBROEK ROTTERDAM 2016-2021 1 Page 23 oktober 2015 INHOUD 1. INLEIDING... PAGE 3 2. MISSIE EN VISIE. PAGE 4 2.1 MISSIE PAGE 4 2.2 VISIE PAGE 4 3. ALGEMEEN. PAGE 5 4. CONCRETISERING

Nadere informatie

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd.

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. (onderdeel van het verenigingsbeleidsplan) Inhoud Inleiding... 1 Uitgangspunten bij selectie... 1 Selectiecriteria... 2 Organisatie van het selectiebeleid.... 2 Verticale

Nadere informatie

Technisch beleidsplan voetbalvereniging v.v. WDS

Technisch beleidsplan voetbalvereniging v.v. WDS Technisch beleidsplan voetbalvereniging v.v. WDS Inhoud Inleiding... 3 Technisch beleidsplan senioren... 4 Doelstelling technisch beleidsplan... 4 Technische structuur senioren... 4 Hoofdtrainer... 4 Tweede

Nadere informatie

Technisch Jeugdvoetbal Beleidsplan

Technisch Jeugdvoetbal Beleidsplan Technisch Jeugdvoetbal Beleidsplan INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 HOOFDSTUK 1 DOELSTELLINGEN 1.1 Doelstelling Technisch Jeugdvoetbal Beleidsplan 4 1.2 Doelstelling per leeftijdscategorie 4 HOOFDSTUK 2 KWALIFICATIES,

Nadere informatie

SENIORENPLAN VV. LTC

SENIORENPLAN VV. LTC SENIORENPLAN VV. LTC 2007-2012 INHOUD 1. Inleiding 2. Uitgangspunten 3. Doelstellingen 4. Selectievoetbal 4.1 Samenstelling 4.2 Selectiecriteria 4.3 Wisselbeleid 4.4 Doorstroming 5. Basisafspraken selectie

Nadere informatie

Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013;

Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013; Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013; SELECTIEBELEID EN PROCEDURES T.B.V. DE JEUGDOPLEIDING UDI 19 BB; Om eenduidigheid te verkrijgen voor alle betrokkenen bij de Jeugdopleiding

Nadere informatie

Voetbalvereniging Zuidland

Voetbalvereniging Zuidland Missie en Visie 2017-2020 Voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk TABLE OF CONTENTS 1. INLEIDING 3 2. Missie voetbalvereniging Zuidland 4 3. Visie voetbalvereniging Zuidland 4 P. 2 1. INLEIDING

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan CVV Zwervers 2014 2020

Jeugdbeleidsplan CVV Zwervers 2014 2020 Jeugdbeleidsplan CVV Zwervers 2014 2020 Onze jeugd heeft de toekomst Inhoud 1. Inleiding 3 2. Missie en visie 3 2.1 Missie 3 2.2 Visie 4 3. Doelstelling 4 3.1 Algemeen 4 3.2 Concretisering doelstelling

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 1 Introductie Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Voorwoord... 2 2 Inleiding... 2 3 Uitgangspunten en doelstellingen... 3 3.1

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VV GEMERT

BELEIDSPLAN VV GEMERT Visie BELEIDSPLAN VV GEMERT 2016 2020 Voor alle leden van VV Gemert, actief en passief, staat plezier en tevredenheid in alle geledingen voorop. Voor onze recreatieve teams is dat op een voor hen passend

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur

Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur 1. Opening 2. Mededelingen 3. Wie doet wat in het Jeugdbestuur? 4. Jeugdbeleidsplan 5. Competitie-indeling 6. Verantwoordelijkheden ouders 7. Rondvraag 8.

Nadere informatie

Beleidsplan Seniorenvoetbal

Beleidsplan Seniorenvoetbal Beleidsplan Seniorenvoetbal 2017-2020 Voorwoord Dit beleidsplan is tot stand gekomen in samenwerking tussen het hoofdbestuur, jeugdbestuur en de technische commissie van V.V.Tricht en beschrijft de visie,

Nadere informatie

SDOB Jeugdopleiding. SDOB is een vooruitstrevende en toonaangevende voetbalopleiding voor de regio Waterland en omstreken.

SDOB Jeugdopleiding. SDOB is een vooruitstrevende en toonaangevende voetbalopleiding voor de regio Waterland en omstreken. Missie, Visie & Doelstellingen Missie SDOB is een vooruitstrevende en toonaangevende voetbalopleiding voor de regio Waterland en omstreken. SDOB is vooruitstrevend op het gebied van: Trainingsmethodes

Nadere informatie

Jeugdtechnisch - beleidsplan

Jeugdtechnisch - beleidsplan Jeugdtechnisch - beleidsplan BELEIDSPLAN VOETBALTECHNISCHE ZAKEN SAMENVATTING 1 Inleiding Dit beleidsplan geeft aan hoe de komende jaren vorm wordt gegeven aan de voetbalopleiding van v.v. t Vliegdorp

Nadere informatie

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als STRATEGIE 2012-2015 Missie (Wie zijn wij) Voor de vereniging en haar leden de positie van S.V.M.E. in de Eijsdense gemeenschap verankeren, waardoor de toekomst wordt gegarandeerd. S.V.M.E. is een vereniging

Nadere informatie

Functiebeschrijving Hoofdtrainer selectie Rkvv Jeka:

Functiebeschrijving Hoofdtrainer selectie Rkvv Jeka: Functiebeschrijving Hoofdtrainer selectie Rkvv Jeka: Functie omgeving: De werkzaamheden worden verricht binnen de jeugdopleiding van Rkvv Jeka. De Hoofdtrainer richt zich op het uitvoeren van het beleid

Nadere informatie

Bijeenkomst Jeugdleiders en jeugdtrainers. Woensdag 13 december 2017

Bijeenkomst Jeugdleiders en jeugdtrainers. Woensdag 13 december 2017 Bijeenkomst Jeugdleiders en jeugdtrainers Woensdag 13 december AGENDA Opening welkom Visie Medisch beleid Missie RESPECT Rol leider / trainer; wanneer succesvol? Visie nieuwe Jeugdbestuur Visie Technische

Nadere informatie

Technisch beleidsplan 2015 2020 (onderbouw) Mickey s, Champions League, F, E en D

Technisch beleidsplan 2015 2020 (onderbouw) Mickey s, Champions League, F, E en D Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Doelstelling Jeugdopleiding OSM 75... 4 2.1. Jeugdopleiding OSM 75... 5 2.2. Recreatief versus Prestatief... 5 3. Organigram... 7 4. De Technische Commissie ()... 7 4.1.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2008-2012

BELEIDSPLAN 2008-2012 BELEIDSPLAN 2008-2012 1 Beleidsplan s.v. Beatrix 2008-2012 1. Missie en Visie en Strategische Doelen. Missie De missie van sv Beatrix luidt als volgt: het zowel op prestatief als recreatief niveau in teamverband

Nadere informatie

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN RKSV VOLKEL. Door het algemeen bestuur geaccordeerd op , bijlage 4 geaccordeerd en toegevoegd op

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN RKSV VOLKEL. Door het algemeen bestuur geaccordeerd op , bijlage 4 geaccordeerd en toegevoegd op VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN RKSV VOLKEL Door het algemeen bestuur geaccordeerd op 06-05-2013, bijlage 4 geaccordeerd en toegevoegd op 02-02-2015. Dit voetbaltechnisch beleidsplan is samengesteld door

Nadere informatie

2.1 Missie Visie Doelstellingen Algemeen Selectieteams, Talententeams, Recreatieve Teams Ambitieniveau teams 7

2.1 Missie Visie Doelstellingen Algemeen Selectieteams, Talententeams, Recreatieve Teams Ambitieniveau teams 7 Jeugdbeleidsplan 2012-2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Missie Visie Doelstellingen 4 2.1 Missie 4 2.2 Visie 4 2.3 Doelstellingen 5 3 De Jeugdteams 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Selectieteams, Talententeams, Recreatieve

Nadere informatie

BELEIDSPLAN EN REGLEMENT TECHNISCHE COMMISSIE

BELEIDSPLAN EN REGLEMENT TECHNISCHE COMMISSIE BELEIDSPLAN EN REGLEMENT TECHNISCHE COMMISSIE R.K.S.V. Boerdonk Boerdonk, Augustus 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord Paginanummer 3 2. Beschrijving R.K.S.V. Boerdonk 4 3. Samenstelling Technische Commissie

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan RKsv Wittenhorst

Technisch Beleidsplan RKsv Wittenhorst Technisch Beleidsplan 2017-2020 RKsv Wittenhorst Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 1 Inleiding 4 2 Strategisch kader jeugdopleiding 5 3 Strategisch kader senioren 7 4 Strategisch kader vrouwen 8 5 Speerpunten

Nadere informatie

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN KVV Quick'20

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN KVV Quick'20 VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN 2014 2018 KVV Quick'20 1 VERANTWOORDING Dit technisch beleidsplan is een aanpassing van het technisch beleidsplan 2012-2016 met de nieuwste ideeën uitvoerbaar door de amateurvereniging

Nadere informatie

Arbitrageplan HSC 28

Arbitrageplan HSC 28 Arbitrageplan HSC 28 Heerle, 20 september 2013 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Profielschets verenigingscheidsrechter 5. Organisatie rond wedstrijden 6. Werving

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 7 Selectiebeleid Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Uitgangspunten van het selectiebeleid... 2 3 Selectiecriteria...

Nadere informatie

Prestatief Voetbaltechnisch Beleid

Prestatief Voetbaltechnisch Beleid Prestatief Voetbaltechnisch Beleid scoren op 2 doelen 2013-2018 Werkgroep Prestatief Voetbaltechnisch Beleid Voorwoord Hoewel een Prestatief Voetbaltechnisch Beleid momenteel nog niet aanwezig is, zijn

Nadere informatie

INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 WO 16 DEC 2016

INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 WO 16 DEC 2016 WO 16 DEC 2016 INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 AGENDA Voorstellen Inleiding Doel Uitleg selecteren / indeling Selectiebeleid/-criteria Indelingscriteria (selectie /

Nadere informatie