Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S."

Transcriptie

1 Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S.

2 Bedoeling van de avond (donderdag 26 februari 2015) Het bespreken van de uitgangspunten van het nieuwe jeugdopleidingsplan van R.K.H.B.S. De rode lijn voor de komende jaren binnen de jeugdafdeling van R.K.H.B.S. Betrokkenen en belangstellenden informeren Vooral bedoeld om met elkaar van gedachten te wisselen over het plan

3 Aanleiding Teruggang in de kwaliteit van onze jeugdopleiding Geen rode lijn door de jeugdopleiding Het oude jeugdopleidingsplan voldeed niet meer Onvoldoende continuïteit en controle op dit plan Nieuwe organisatiestructuur met nieuwe coördinatoren

4 Doel jeugd opleidingsplan Het 1 ste elftal is het vlaggenschip van onze vereniging Een stabiele 3 de klasser met zo veel mogelijk zelf opgeleide spelers Meer dan 90% bestaat op dit moment uit zelf opgeleide spelers Overige senioren- en dameselftallen ook uit zelf opgeleide spe(e)l(st)ers Een gedegen jeugdopleiding is dan ook noodzakelijk om doorstroom te verzorgen richting senioren Niveau van de jeugdopleiding omhoog brengen

5 Doel jeugd opleidingsplan Missie R.K.H.B.S. wil met de jeugdopleiding behoren tot de beste opleidingen in de regio Heerlen en omstreken Onderscheidendheid R.K.H.B.S De kans om door te breken op de selectie elftallen is bij R.K.H.B.S. vele malen groter (dan bij grote clubs in de regio). R.K.H.B.S. kiest voor haar eigen jeugd waardoor spelers eerder de kans krijgen om zich te laten zien op het hoogste niveau.

6 Doel jeugd opleidingsplan Doelstelling De jeugdopleiding van R.K.H.B.S. dient zowel op voetbaltechnisch als op organisatorisch gebied naar een niveau gebracht worden waarbij jeugdspelers moeiteloos de overstap moeten kunnen maken naar de seniorenselectie op 3 de klasse niveau K.N.V.B. zondagamateurvoetbal. Veel individuele/persoonlijke aandacht Vertrouwde omgeving waarin spelers zich optimaal ontwikkelen Familiaire vereniging Verankering Heerlerbaan

7 Met onze jeugdopleiding komen tot een gelijkgerichte aanpak in technisch, tactisch, conditioneel en organisatorisch opzicht bij trainingen en het creëren van een herkenbare speelwijze Een rode lijn door onze jeugdopleiding Iedereen weet wat er van hem verwacht wordt, duidelijkheid Alle leeftijdscategorieën op elkaar afgestemd Kernwaarden: Plezier Ontwikkeling Gedrag

8 Stap voor stap het voetbalspel leren Alle facetten aan bod komen, beginnen bij het begin Elke leeftijdscategorie andere leerdoelen, oefenstof afgestemd op leeftijdscategorie Totaal pakket meegeven richting senioren Optimale ontwikkeling uit elke individuele jeugdspeler halen 14 Ontwikkeling vs. leeftijdscategorie Ontwikkeling 1 Ontwikkeling 2 Ontwikkeling F F2 E E2 D D2 C C2 B B2 A A2

9 Winnen à Winst boeken Nadruk op ontwikkeling van de jeugdspelers Niet ten koste van jeugdspelers willen winnen Beter leren voetballen, resulteert in betere resultaten Spelers hebben meerdere trainers

10 Voorkeur voor vaste trainers per leeftijdscategorie Specialiseren per leeftijdscategorie Focussen op de gevraagde leerdoelen Mogelijkheid om verder te ontwikkelen door cursussen Zoveel mogelijk gediplomeerde trainers in de jeugdopleiding Leerdoelen Team Leerdoel Onderbouw F jeugd E jeugd Doelgericht handelen met de bal Doelgericht samenspelen Bovenbouw D jeugd C jeugd B jeugd A jeugd Spelen vanuit een basistaak in teamverband Afstemmen basistaak binnen het team Spelen als een team Presteren als een team in de competitie

11 F-jeugd: Doelgericht handelen met de bal Ontwikkeling van de beheersing van de bal (techniek) Wennen aan het voetbalspel door veel met de bal te oefenen De baas worden over de bal: dribbelen, passen, schieten en aannemen Veel balcontacten E-jeugd: Doelgericht samenspelen Samenspel zien als een hulpmiddel om doelpunten te maken Verder ontwikkelen van technische vaardigheden Aandacht voor veldbezetting en teamorganisatie ***FILMPJE***

12 D-jeugd: Spelen vanuit een basistaak in teamverband Overstap naar het grote veld, met nieuwe regels Tactische vaardigheden gaan een rol spelen Leren welke taken er horen binnen een bepaalde positie in een team Onderhouden van technische vaardigheden C-jeugd: Afstemmen basistaak binnen het team Verdere uitwerking tactische vaardigheden, taken per positie, per linie, per team en de onderlinge afstemming ervan Verder toewerken naar een herkenbare organisatie Inzicht en communicatie worden steeds belangrijker

13 B-jeugd: Spelen als een team Verder uitbalanceren van de samenwerking van 11 spelers als een team (team ervan maken) Medeverantwoordelijkheid en corrigeren van medespelers Tactische vaardigheden optimaliseren Specialiseren op een bepaalde positie (meerwaarde voor het team) A-jeugd: Presteren als een team in de competitie Presteren, het winnen van wedstrijden, gaat een rol spelen Als individu en als linie in dienst van het team spelen om tot prestaties te komen Voorbereiding op het seniorenvoetbal

14 Trainers ondersteunen hierbij Per leerdoel voldoende oefenstof aanbieden Mogelijkheid tot het volgen van cursussen Ondersteuning tijdens trainingen en wedstrijden Kennisuitwisseling (KNVB, Roda JC, CIOS, Trainers onderling) Duidelijke speelwijze Trainingen Meeste contactmomenten tijdens training (2x zoveel als wedstrijden) Alle leeftijdsgroepen trainen 2 keer per week (+/- 1,5 uur per training) Leeftijdsgroepen trainen zo veel mogelijk op dezelfde dag (AB, CD en EFminiF) Spelers kunnen niveau hoger meetrainen Trainers kunnen makkelijker afspraken maken Beter overzicht coördinatoren Kinderen leveren elkaar sneller kennen (vooral onderbouw)

15 Keeperstraining Minimaal 1 keer per week keeperstraining voor de keepers Trainen per leeftijdsgroep apart A-jeugd: Roger Hendrikx B-jeugd: Toine Diederen C-jeugd: Pascal Lousberg D-jeugd: Roger Hendrikx E-jeugd: Jack Frederiks F-jeugd: Wim Jaeqx

16 Speelwijze onderbouw (1-3-3)

17 Speelwijze bovenbouw ( ) / ( )

18 Ambitieniveau jeugdelftallen Onderscheid standaardelftallen en opleidingselftallen Niveau opleidingselftallen afhankelijk van kwaliteit en ambities van de spelers Voorkeur om maximaal 1 niveau onder standaardelftal te voetballen Team Gewenst niveau Ambitieniveau A1 1 ste klasse 1 ste /Hoofdklasse B1 1 ste klasse 1 ste /Hoofdklasse C1 1 ste klasse 1 ste /Hoofdklasse D1 1 ste klasse Hoofdklasse E1 1 ste klasse Hoofdklasse F1 1 ste klasse Hoofdklasse

19 Organisatie Hoofd opleiding: Coördinator A/B: Coördinator C/D: Coördinator E/F: Coördinator F: Coördinator mini F/K: Kevin Ritzen Nordin Idlahoucine Barry Kohlen Kevin Ritzen Wim Jaeqx Danielle Voragen

20 Hoofd opleiding Eindverantwoordelijk voor het voetbaltechnisch ontwikkelingsplan jeugdopleiding R.K.H.B.S. Het ontwikkelingsplan overdragen op de trainers, zodat getraind wordt op de manier zoals in het plan beschreven wordt Voetbaltechnische beslissingen nemen binnen de jeugdopleiding van R.K.H.B.S. Bezoeken van trainingen en wedstrijden om de ontwikkeling van de spelers in de gaten te houden Aanspreekpunt voor coördinatoren en trainers Meebeslissen bij de indeling van de teams In samenspraak met de coördinatoren de spelersrapporten opstellen Deelnemen aan de vergaderingen van de TCJ Terugkoppeling gang van zaken jeugd richting bestuur via jeugdcommissie en VTZ

21 Coördinator Verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de desbetreffende jeugdteams, waarbij terugkoppeling plaatsvindt richting de hoofd opleiding Aanspreekpunt voor trainers en ouders van desbetreffende jeugdteams Bezoeken van trainingen en wedstrijden om de ontwikkeling van de spelers in de gaten te houden Administratieve verwerking binnen de desbetreffende jeugdteams Hoofd opleiding bijstaan in het opstellen van de spelersrapporten Meebeslissen bij de indeling van de teams

22 Verschillende manieren van indelen: Op leeftijd Alleen de standaardelftallen Teams zoveel mogelijk bij elkaar houden R.K.H.B.S. Spelers horen te spelen op het niveau waarbij zij zich het beste kunnen (door)ontwikkelen Individu uitgangspunt Plezier op deze manier behouden Binnen de gehele jeugdopleiding

23 Criteria bij het indelen van de spelers: Aanleg Leeftijd Ambitieniveau Motivatie Fysieke gesteldheid Voetbaltechnische en tactische vaardigheden Eindverantwoordelijkheid: Technische Commissie Jeugd Twee momenten van indelen: zomerstop en winterstop Volgen van spelers gedurende gehele seizoen, overleg met trainers Conceptindelingen bespreken Definitieve indelingen Bekendmaking (relatief laat door overschrijvingstermijn, spelers die stoppen)

24 Doorschuiven van spelers Twee momenten, gedurende seizoen zo veel mogelijk voorkomen Soms onvermijdelijk in verband met blessures of stoppen Positieve ontwikkeling laten zien op de vastgestelde criteria Testperiode van enkele weken, terugkoppeling van trainers Open karakter jeugdopleiding Positieve ontwikkeling belonen Spelers die onvoldoende meekomen een stapje terug laten doen Blijven uitdagen Op een hoger niveau meetrainen na de winterstop

25 Nieuwe aanmeldingen Eerste training bij het laagste team In overleg met trainers kan besloten worden om de speler naar een hoger team te schuiven Niet aangemeld tijdens indelingen, alleen trainen tot volgende indelingsmoment Bij uitzondering toch meespelen tijdens wedstrijden, mits aangemeld!

26 Overige ontwikkelingen Roda JC en KNVB CIOS Intensiever samenwerken om zo veel mogelijk kennis met elkaar uit te wisselen Wellicht van elkaar profiteren in later stadium (34 spelers afgelopen 10 jaar richting Roda JC, meerdere oud-jeugdspelers op de selectie elftallen bij R.K.H.B.S.) Cursussen organiseren bij R.K.H.B.S. Oefenwedstrijden? Samenwerking met de CIOS opleiding Studenten die de richting van het voetbal kiezen, kunnen onze jeugdopleiding komen versterken Erkend leerbedrijf voor stages

27 Overige ontwikkelingen Avonturenland Aanleg van indoor voetbalveld Samenwerking waarbij de lagere jeugdelftallen gebruik kunnen maken van dit indoor veld Techniektraining op zondag Speleronline Speler volgsysteem voor onze jeugdspelers De ontwikkeling van onze jeugdspelers kan per jaar bekeken worden Dossier voor elke speler

28 Continuïteit jeugd opleidingsplan De resultaten van dit plan zijn pas over enkele jaren zichtbaar Per jaar de voortgang van het plan bespreken en zo nodig aanpassen Het jeugdbestuur en de TCJ bespreken deze voortgang De eerste resultaten dienen binnen 3 à 5 jaar zichtbaar te zijn

29 Vragen? Info? Mail to:

Gemaakt door G.J. Schipper : Opleidingsplan voetbal vereniging DWOW Wieringerwerf 2007-2012 versie 1.0. Opleidingsplan v.v. DWOW Wieringerwerf

Gemaakt door G.J. Schipper : Opleidingsplan voetbal vereniging DWOW Wieringerwerf 2007-2012 versie 1.0. Opleidingsplan v.v. DWOW Wieringerwerf Opleidingsplan v.v. DWOW Wieringerwerf Ontwikkeling Opleidingsplan 1.1. Aanleiding voor de ontwikkeling van dit opleidingsplan In december 2004 is een startnotitie geschreven waarin een toekomstvisie is

Nadere informatie

JEUGDVOETBALBELEIDSPLAN. Actief werken aan de. toekomst. Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Jeugdvoetbalbeleidsplan

JEUGDVOETBALBELEIDSPLAN. Actief werken aan de. toekomst. Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Jeugdvoetbalbeleidsplan Actief werken aan de toekomst Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Inhoudsopgave Inleiding... 3 Achtergrond... 3 Hoofdstuk 1. De organisatie... 4 Coördinatie en aansturing... 4 Doelstellingen en uitgangspunten

Nadere informatie

LEEFTIJDSCATEGORIE E-PUPILLEN

LEEFTIJDSCATEGORIE E-PUPILLEN LEEFTIJDSCATEGORIE E-PUPILLEN In dit hoofdstuk worden de leeftijdskenmerken van de E-pupil, de nieuwe spelregels, de samenstelling, afspraken en uitgangspunten van deze leeftijdscategorie, de voetbaltechnische

Nadere informatie

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 4 3. Afspraken... 5 a. Indeling elftallen.... 5 b. Bepalen wedstrijdselectie.... 5 c. Overige zaken... 5 4. Randvoorwaarden...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V2.1 2015-2019 Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord Historie Achtergrond Visie 1. Leden 2. Organisatie & Communicatie 3. Financiën 4. Profilering 5. Techniek 6.

Inhoudsopgave Voorwoord Historie Achtergrond Visie 1. Leden 2. Organisatie & Communicatie 3. Financiën 4. Profilering 5. Techniek 6. Jeugdbeleidsplan v.v. Hoogeveen tot en met het seizoen 2017-2018 *Dit jeugdbeleidsplan is in 2013 opgesteld en in 2015 geüpdate. Inhoudsopgave Voorwoord Historie Achtergrond Visie 1. Leden 2. Organisatie

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan 2014-2015

Jeugdbeleidsplan 2014-2015 Jeugdbeleidsplan 2014-2015 1 22 november 2014 INLEIDING DEEL 1 DOELSTELLINGEN, UITGANGSPUNTEN, RANDVOORWAARDEN en MEERJARENPLANNING 5 1 ALGEMEEN 5 2 REFERENTIEKADER 5 DEEL 2 ORGANISATIESTRUCTUUR 7 1 ALGEMEEN

Nadere informatie

Jeugdbeleid & Technisch Jeugdplan. Volleybal Vereniging Haaglanden

Jeugdbeleid & Technisch Jeugdplan. Volleybal Vereniging Haaglanden Jeugdbeleid & Technisch Jeugdplan Volleybal Vereniging Haaglanden Versie December 2014 Dennis Bosveld - Combinatie Functionaris - 2 - Inhoudsopgave Inleiding pagina 4 - Jeugdbeleid - Technisch Jeugdplan

Nadere informatie

b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s 2 0 1 4-2 0 2 0

b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s 2 0 1 4-2 0 2 0 Inhoudsopgave mei ús allen binne wy ien... 4 ALGEMEEN... 5 Doelstellingen... 5 Hoe dit te bereiken... 5 A. Bestuurlijk beleid... 5 B. Technisch beleid... 6 C. Accommodatiebeleid... 6 E. Sponsorbeleid...

Nadere informatie

Algemeen Jeugdbeleidsplan Voetbalvereniging s.v. TEC

Algemeen Jeugdbeleidsplan Voetbalvereniging s.v. TEC 1 Algemeen Jeugdbeleidsplan Voetbalvereniging s.v. TEC Opgesteld door: Wim de Bie, februari 2015 Voorwoord 2 Voor u ligt het nieuwe algemene jeugdbeleidsplan van de voetbalvereniging s.v. TEC. In dit plan

Nadere informatie

SENIORENPLAN VOETBALVERENIGING c.s.v.be Quick Dokkum

SENIORENPLAN VOETBALVERENIGING c.s.v.be Quick Dokkum SENIORENPLAN VOETBALVERENIGING c.s.v.be Quick Dokkum Mei 2011 1 INHOUD 1. Inleiding 2. Samenstelling technische commissie 3. Doelstellingen 4. Selectievoetbal 4.1 Samenstelling teams 4.2 Selectiecriteria

Nadere informatie

Jeugdplan Achilles Veen 2012-2016

Jeugdplan Achilles Veen 2012-2016 Jeugdplan Achilles Veen 2012-2016 1 Veen, Augustus 2012 Voor u ligt het jeugdplan van onze vereniging Achilles Veen. Dit jeugdplan is ontstaan uit de behoefte om onze jeugdafdeling te structureren. De

Nadere informatie

Jeugdplan RKSV NEO. Je bent in beeld, als je bij NEO speelt! Jeugdplan RKSV NEO. Cluster Jeugd December 2014 Versie 3

Jeugdplan RKSV NEO. Je bent in beeld, als je bij NEO speelt! Jeugdplan RKSV NEO. Cluster Jeugd December 2014 Versie 3 Jeugdplan RKSV NEO Cluster Jeugd December 2014 Versie 3 Jeugdplan RKSV NEO Je bent in beeld, als je bij NEO speelt! Jeugdplan RKSV NEO Inhoudsopgave Jeugdplan RKSV NEO... 2 1. INLEIDING... 4 2. JEUGDBESTUUR...

Nadere informatie

uitgangspunten Het gaat om de bal te verplaatsen richting doel van de tegenpartij Proces van vallen en opstaan

uitgangspunten Het gaat om de bal te verplaatsen richting doel van de tegenpartij Proces van vallen en opstaan Mini F In deze leeftijdscategorie is nog geen sprake van het voetbalspel. Een sterk relativeren van hoe het spel gespeeld moet worden en over welke handelingen spelertjes moeten beschikken is hier van

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2015-2018

Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2015-2018 Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2015-2018 Opgesteld door: Bestuur en Technische Commissies Datum: juni 2015 Versie: 4.0 Keizer Otto-Trivolley 2015-2018 Definitief vast gesteld

Nadere informatie

- een ambitieuze vereniging die verenigt-

- een ambitieuze vereniging die verenigt- - een ambitieuze vereniging die verenigt- 1 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdpunten... 4 Visie S.J.C... 4 Missie S.J.C... 4 Hoofdstuk 1: Beschrijving van de vereniging... 5 Historie... 5 De vereniging op dit

Nadere informatie

Informatie Jeugd. Inhoud

Informatie Jeugd. Inhoud Informatie Jeugd Om de jeugdleden van vv DEES en hun ouders nog beter van dienst te kunnen zijn, is er van oudsher het informatieboekje Jeugdafdeling vv DEES. Een gedeelte van de inhoud wordt sinds 2014

Nadere informatie

Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk

Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk 2014 2018 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 DE TOEKOMST: VISIE EN DOELSTELLINGEN... 5 ANALYSE VAN STERKTES, ZWAKTES, KANSEN EN BEDREIGINGEN... 7 RECREATIEF

Nadere informatie

INFORMATIE KWALITEIT & PERFORMANCE PROGRAMMA JEUGDOPLEIDINGEN AMATEURVOETBAL KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

INFORMATIE KWALITEIT & PERFORMANCE PROGRAMMA JEUGDOPLEIDINGEN AMATEURVOETBAL KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND INFORMATIE KWALITEIT & PERFORMANCE PROGRAMMA JEUGDOPLEIDINGEN AMATEURVOETBAL KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND INHOUD Aanleiding 3 Uitgangspunten programma 4 De voetbalpiramide 5 Proces 6 Stap 1. Adviesgesprek

Nadere informatie

V.S.V. Velserbroek D Selectie

V.S.V. Velserbroek D Selectie Seizoen 2014 2015 V.S.V. Velserbroek D Selectie Beste spelers van V.S.V. Velserbroek, Komend seizoen zal de D1 spelen in de hoofdklasse. Door een prachtig resultaat van de oude D1 spelen we komend seizoen

Nadere informatie

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team)

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team) 2. De structuur 2.1 Organisatie De organisatie van de jeugdopleiding als volgt opgebouwd. De organisatorische aspecten zijn de verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie. De jeugdcommissie valt onder het

Nadere informatie

VV Groninger Boys Visie & Beleidsplan 2013-2016

VV Groninger Boys Visie & Beleidsplan 2013-2016 VV Groninger Boys Visie & Beleidsplan 2013-2016 Sportpark West-End Zilverlaan 4 9743 RK Groningen 050-5713567 1 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Visie 4 3 Structuur 5 3.1 Functieomschrijving bestuur

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 1 Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 2 Terrein: Sportlaan 12, 2982 SN Ridderkerk Postadres

Nadere informatie

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 0 Inhoudsopgave 1 Voorwoord pag. 2 2 Notulen ALV 2013 3 3 Notulen BLV 2014 7 4 Algemeen jaarverslag vereniging Voetbal 12 Handbal 17 Exploitatie en Sponsoring

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Waarom een beleidsplan. Weg die heeft geleid tot het jeugdbeleidsplan. Ontwikkeling

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Waarom een beleidsplan. Weg die heeft geleid tot het jeugdbeleidsplan. Ontwikkeling INHOUDSOPGAVE Voorwoord Waarom een beleidsplan Weg die heeft geleid tot het jeugdbeleidsplan Ontwikkeling 1. Korte terugblik 2. De toekomstige terugblik van de verenging 3. Huidige en gewenste profilering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11 Jeugdgids v.v. SDS Versie augustus 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. WELKOM... 3 2. ALGEMENE INFORMATIE... 4 3. VERZEKERINGEN... 4 4. VOETBALTENUE/KLEDINGFONDS... 4 5. HUISREGELS KLEEDKAMER... 5

Nadere informatie

Beleidsplan Zuid Nederlandse Badminton Academy 2013-2016

Beleidsplan Zuid Nederlandse Badminton Academy 2013-2016 Beleidsplan Zuid Nederlandse Badminton Academy 2013-2016 Begin met het nodige, doe daarna het mogelijke en dan ineens doe je zomaar het onmogelijke (Franciscus) 16 februari 2014 Inhoud Inleiding... 3 Beschrijving

Nadere informatie

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 4 2 Strategie... 5 2.1 Missie... 5 2.2 Visie... 5 2.3 Doelstelling... 5 3 Organisatiestructuur... 6 3.1 Inleiding... 6 3.2 Bestuur...

Nadere informatie

JEUGDCOÖRDINATOR KORFBAL

JEUGDCOÖRDINATOR KORFBAL JEUGDCOÖRDINATOR KORFBAL 1 Deze cursus is tot stand gekomen uit het idee KOG van de KBKB. De korfbalbond is daarmee een nieuwe weg ingeslagen. Het is een cursus op maat ontwikkeld, naar behoefte en rechtstreeks

Nadere informatie