SC Lemele Voetbalbeleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SC Lemele Voetbalbeleidsplan"

Transcriptie

1 SC Lemele Voetbalbeleidsplan Versie 2010/2011

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Doelstellingen SC Lemele Beschrijving vereniging Doelstellingen technisch beleid Indelingsbeleid Verantwoordelijkheid elftalindeling Elftalindeling jeugd Elftalindeling senioren Overgang naar het seniorenvoetbal Meisjes / damesvoetbal Competitie-indeling Voetbaltechnisch beleid jeugd Trainingsdoelstellingen Begeleiding wedstrijden Algemene begeleiding Spelsysteem Keeperstraining Specifieke trainingen Looptraining Voetbaltechnisch beleid senioren Training senioren A-selectie B-selectie & Damesteam Overige elftallen Keeperstraining Begeleiding wedstrijden Werving en opleiding kader Werving leiders/trainers Werving scheidsrechters Opleiding en verdere begeleiding leiders/trainers Opleiding leiders/trainers Begeleiding leiders/trainers Structuur Verantwoordelijkheden technisch beleid Technische commissie Jeugdbestuur Jeugdcoördinator Activiteitenplan technisch beleid Jaarlijkse (terugkerende) activiteiten Meerjarenplan

3 1. Inleiding In 2010 is de technische commissie van SC Lemele begonen met het opstellen van een voetbalbeleidsplan. Dit voetbalbeleidsplan dient ondermeer als vervanging van het huidige Jeugd Beleidsplan. In het voetbalbeleidsplan zullen de doelstellingen van SC Lemele met betrekking tot het jeugdvoetbal en het seniorenvoetbal worden besproken en vervolgens het concrete technische beleid om deze doelstellingen te bewerkstelligen. Hierbij moet gedacht worden aan indelingsbeleid van de jeugdelftallen, de manier van trainen en coachen en de begeleiding door de club van de leiders en trainers. Het voetbalbeleidsplan dient verschillende functies. Ten eerste vormt het een leidraad voor het bestuur en de jeugdleiders. Een voetbalbeleidsplan beschrijft verder de doelstelllingen van de vereniging en biedt daarmee praktische handvatten aan het kader van de vereniging. Ten slotte dient het plan als communicatiemiddel aan bijvoorbeeld ouders en toekomstige leiders, waarbij mensen snel een goed beeld kunnen krijgen over hoe het voetbaltechnische beleid bij SC Lemele geregeld is. In hoofdstuk 2 zullen de doelstellingen van SC Lemele worden besproken. Uit deze doelstellingen is op een aantal vlakken concreet beleid geformuleerd. In hoofdstuk 3 zal het indelingsbeleid worden besproken, in hoofdstuk 4 het voetbaltechnische beleid van de jeugd en in hoofdstuk 5 het voetbaltechnische beleid voor de senioren. In hoofdstuk 6 gaan we dieper in op het werven en opleiden van het verenigingskader. In hoofdstuk 7 zal de organisatie worden toegelicht die er voor moet zorgen dat het voetbalbeleidsplan daadwerkelijk wordt toegepast. Bovendien zal het activiteitenplan uiteen worden gezet; dit plan moet jaarlijks worden herzien. Alle genoemde documenten of boeken zijn aanwezig in de bestuurskamer van SC Lemele. 2. Doelstellingen SC Lemele In dit hoofdstuk zullen de doelstellingen voor SC Lemele worden beschreven. Hierbij zal eerst een korte beschrijving worden gegeven van de vereniging. Van hieruit zullen de doelstellingen worden beschreven. 2.1 Beschrijving vereniging SC Lemele is een relatief kleine voetbalclub met ongeveer 200 voetballende leden. De helft hiervan betreft jeugdleden en dit percentage is groeiende. SC Lemele heeft momenteel vier seniorenteams, waarvan het eerste een selectieteam is. Ondanks het groeiende aantal jeugdleden kent SC Lemele bij de junioren (A t/m C) maar één team. Hierdoor is het praktisch niet goed mogelijk om met selectieteams te werken. In de regel is er één D-team, twee E-teams, twee F-teams en twee 4-tegen-4-teams. 2.2 Doelstellingen technisch beleid Het met plezier voetballen en leren voetballen staat centraal. In de jeugd staat de ontwikkeling centraal, daarna pas het leveren van prestaties. Het moet mogelijk zijn de sport als prestatiesport te beoefenen. Het moet mogelijk zijn de sport als recreatiesport te beoefenen. 3

4 3. Indelingsbeleid 3.1 Verantwoordelijkheid elftalindeling Bij de jeugd zal vanuit de technische commissie door de jeugdcoördinator een voorstel worden gedaan voor de elftalindeling van de jeugd. De indeling wordt besproken met de technische commissie en afgestemd met de leiders. De eindverantwoordelijkheid voor de elftalindeling ligt bij het jeugdbestuur. De technische commissie is eindverantwoordelijk voor de elftalindeling voor de senioren. 3.2 Elftalindeling jeugd De elftalindeling voor de jeugd vindt in eerste instantie plaats op basis van leeftijd. Hierbij worden spelers uit hetzelfde geboortejaar zoveel mogelijk bij elkaar ingedeeld. Het indelingsbeleid is vastgelegd in het document: SC Lemele Elftalindeling jeugd 3.3 Elftalindeling senioren De elftalindeling voor de senioren gaat in overleg met de hoofdtrainer en de trainers/leiders van de overige seniorenteams. Het eerste en het tweede team worden ingedeeld op basis van kwaliteiten (selectie). Voor de overige teams worden andere criteria gehanteerd waarbij de individuele voorkeur een belangrijke factor is. Uiteindelijk ligt de eindverantwoordelijkheid voor de definitieve indeling bij de technische commissie. 3.4 Overgang naar het seniorenvoetbal De overgang van juniorenvoetbal naar seniorenvoetbal is voor veel spelers een moeilijke stap. Spelers moeten wennen aan de soms andere manier van voetballen en aan het feit dat je niet langer met alleen maar leeftijdsgenoten speelt. Vanuit de technische commissie zal elk jaar bekeken worden of het zinvol is de volgende zaken te organiseren om de overgang soepeler te laten verlopen. Onder 23 team Elk jaar zal er, indien mogelijk, een team onder de 23 team samengesteld worden. De selectie van dit team bestaat uit de betere spelers uit de A1, aangevuld met spelers uit de A-selectie. De eindverantwoordelijkheid voor de organisatie van dit team ligt bij de TC. Meetrainen A-selectie Elk jaar zal beoordeeld worden in hoeverre spelers uit de A1 periodiek kunnen meetrainen met de A-selectie. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de trainer/leider van de A1 en de trainer/leider van de A-selectie. Speciaal seniorenteam jongerenteam Bij voldoende teams zal de TC proberen een speciaal team te formeren voor spelers die overkomen uit de A-jeugd en die niet, meteen, in aanmerking komen voor de A- selectie. Het team zal grotendeels bestaan uit jongere voetballers, aangevuld met enkele ervaren spelers. 4

5 3.5 Meisjes / damesvoetbal Gezien het aantal meisjes jeugdleden is het voor SC Lemele niet mogelijk om een volledig meisjeselftal in een bepaalde leeftijdsklasse te hebben. Het beleid is dat meisjes tot en met hun 16 e meevoetballen met de jongens. Vanaf hun zestiende zal in onderling overleg worden bekeken of het meisje in de jeugd blijft voetballen of overgaat naar het senioren dameselftal. De eindbeslissing ligt bij de technische commissie. 3.6 Competitie-indeling De eindverantwoordelijkheid voor de competitie-indeling van de jeugdelftallen ligt bij het jeugdbestuur. De competitie-indeling zal van tevoren worden afgestemd met de leiders/trainers van de jeugdelftallen en de jeugdcoördinator. Bij de competitie-indeling zal zo veel mogelijk de richtlijnen van de KNVB gevolgd worden. De eindverantwoordelijke voor de competitie-indeling van de seniorenelftallen is de TC. 4. Voetbaltechnisch beleid jeugd In dit hoofdstuk zal het voetbaltechnische beleid voor de jeugd worden besproken. Hierbij zal eerst de training en de trainingsdoelstellingen besproken worden. Vervolgens komt de wedstrijdbegeleiding aan de orde. Ten slotte zal worden ingegaan op de keepertraining. 4.1 Trainingsdoelstellingen Zoals besproken bij de doelstellingen staat het opleiden van jeugdspelers centraal, daarna pas het leveren van prestaties. Daarom zijn voor elke leeftijdscategorie trainingsdoelstellingen en aandachtspunten opgesteld. Dit moet ervoor zorgen dat elk elftal getraind wordt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld, hun leervermogen en hun lichamelijke mogelijkheden. De doelstellingen worden beschreven in het document: SC Lemele Opleidingsdoelstellingen en coachingsdoelstellingen per leeftijdscategorie Naast de algemene doelstellingen is het van belang dat trainers beschikken over goede, afwissellende oefenstof die aansluit bij de belevingswereld en technische mogelijkheden van hun elftal. Hierbij zal SC Lemele in eerste instantie zoveel mogelijk stimuleren dat er getraind wordt volgens de module training van de KNVB. In de bestuurskamer liggen per leeftijdscategorie boeken, waarin verschillende trainingsvormen worden uitgewerkt. Daarnaast wil SC Lemele de specifieke techniektraining (Coerver trainingsmethode) zo veel mogelijk stimuleren. In dit kader zijn er verscheidene specifieke oefenvormen uitgewerkt door de technische commissie. Deze liggen in de bestuurskamer en worden aan het begin van het seizoen uitgereikt aan de jeugdtrainers. 4.2 Begeleiding wedstrijden In deze paragraaf zal de begeleiding van jeugdwedstrijden worden besproken. Hierbij zal eerst de algemene begeleiding aan de orde komen. Vervolgens zal het spelsysteem worden besproken. 5

6 4.2.1 Algemene begeleiding Om zaterdags goed te kunnen presteren is het van belang dat jeugdvoetballers op de wedstrijddag op een adequate wijze begeleid worden. Dit zorgt bovendien voor een goede uitstraling van SC. Lemele naar andere verenigingen. Om dit te bewerkstelligen zijn er richtlijnen opgesteld voor de leiders van de jeugdelftallen: SC Lemele Aandachtspunten leiders Spelsysteem 7-tegen-7 De E-teams en F-teams van SC. Lemele spelen in een zogenoemd 3-3-systeem. De technische commissie is van mening dat dit systeem het meest optimaal is voor de tactische ontwikkeling van jeugdvoetballers. Voor een uitleg van het systeem, met daarbij de taken per positie en de wijze van coachen per leeftijdscategorie, wordt verwezen naar de volgende drie documenten van de KNVB: Allemaal uitblinkers F-pupillen Allemaal uitblinkers E-pupillen Het jeugdvoetballeerproces 11-tegen-11 Alle jeugdelftallen van SC. Lemele spelen in een systeem. De technische commissie is van mening dat dit systeem het meest optimaal is voor de tactische ontwikkeling van jeugdvoetballers. Indien trainers standaard een ander systeem willen spelen met hun elftal, zal hiervoor eerst toestemming gevraagd moeten worden bij de technische commissie. Een eventuele uitzondering hierop vormt het A1-elftal. In samenspraak met de technische commissie en de trainer van de eerste selectie kan ervoor worden gekozen om het spelsysteem van het A1-elftal aan te passen aan dat van Lemele 1. Het doel hiervan zal dan zijn om spelers van de A1 makkelijker te laten doorstromen naar de eerste selectie. Voor een uitleg van het systeem, met daarbij de taken per positie en de wijze van coaching per leeftijdscategorie, wordt verwezen naar de volgende twee documenten van de KNVB: Allemaal uitblinkers D-pupillen Het jeugdvoetballeerproces 4.3 Keeperstraining Voor kinderen vanaf 10 jaar, die graag tijdens wedstrijden willen keepen, wordt er door SC Lemele keepertraining aangeboden. Het is wel de bedoeling dat kinderen tot en met 12 jaar (D-elftal) regelmatig wedstrijden blijven voetballen. 4.4 Specifieke trainingen In deze paragraaf zullen we aandacht besteden aan de specifieke trainingen die SC Lemele de komende jaren aan hun jeugdleden zal aanbieden. 6

7 4.4.1 Looptraining Een veel gehoorde constatering van jeugdleiders en trainers is dat veel kinderen niet makkelijk en soepel bewegen. SC Lemele wil hiervoor in de trainingen van de jeugdteams speciale aandacht besteden aan het hardlopen en bewegen. 5. Voetbaltechnisch beleid senioren In dit hoofdstuk zal het voetbaltechnische beleid voor de senioren worden besproken. Hierbij zal eerst de organisatie van de training besproken worden. Vervolgens komt de wedstrijdbegeleiding aan de orde. 5.1 Training senioren In deze paragraaf zal de organisatie van de training voor de senioren worden besproken A-selectie De A-selectie van SC Lemele traint in beginsel twee keer per week en wordt getraind door een vaste trainer/leider. Voor de trainer/leider geldt dat hij minimaal in bezit moet zijn van het diploma UEFA C - Trainer-Coach III, enkele jaren ervaring moet hebben als leider/trainer van een selectie-elftal, goed kan samenwerken met andere kaderleden binnen de vereniging en affiniteit heeft voor de specifieke uitdagingen voor een kleine vereniging B-selectie & Damesteam Het streven is om voor de B-selectie en het damesteam een vaste trainer/leider aan te stellen, die minimaal één keer per week een training verzorgt en zaterdags de wedstrijd begeleidt. Voor zowel de B-selectie als het damesteam geldt dat het streven is dat er twee keer per week getraind wordt. Met de leider/coach kan echter worden afgestemd dat hiervan afgeweken wordt Overige elftallen De TC zal aan het begin van het seizoen met de leiders van de overige seniorenelftallen afstemmen hoe de training precies ingevuld zal worden en eventueel wie benaderd zal worden om de training te verzorgen Keeperstraining SC Lemele biedt de mogelijkheid voor alle seniorenkeepers om specifieke keeperstraining te volgen. Aan het begin van het seizoen moeten de keepers zelf aangeven als ze hiervan gebruik willen maken. Van de keepers uit de A-selectie en de B-selectie wordt verwacht dat ze de keeperstraining volgen. 5.2 Begeleiding wedstrijden Om zaterdags goed te kunnen presteren is het van belang dat voetballers op de wedstrijddag op een adequate wijze begeleid worden. Dit zorgt bovendien voor een goede uitstraling van SC. Lemele naar andere verenigingen. Om dit te bewerkstelligen zijn er richtlijnen opgesteld voor alle leiders. SC Lemele Aandachtspunten leiders 7

8 6. Werving en opleiding kader In dit hoofdstuk zal beschreven worden hoe de werving, opleiding en vervolgens begeleiding van het kader door SC Lemele geregeld wordt. 6.1 Werving leiders/trainers Voor het goed laten functioneren van een vereniging is het van belang dat er zo veel mogelijk vrijwilligers worden gemobiliseerd. Hierbij moet er een cultuur ontstaan waarbij leden actief gestimuleerd worden om jeugdteams te trainen doordeweeks of te begeleiden op zaterdag. De volgende acties zullen worden ondernomen om dit te stimuleren: Trainingstijden jeugdteams worden afgestemd op trainingstijden van de A-selectie, B- selectie en eventueel andere seniorenteams. Leiders en trainers worden aangemerkt als vrijwilliger en betalen derhalve een lagere contributie. 6.2 Werving scheidsrechters Teams moeten op zaterdag gefloten worden door verenigingsscheidsrechters. In het verleden is gebleken dat het lastig is om vrijwilligers te vinden voor deze taak. Om het fluiten meer te stimuleren worden de volgende zaken opgezet: Eens per vier jaar zal de Technische Commissie een scheidsrechtercursus van de KNVB in Lemele organiseren, waaraan ieder lid gratis kan meedoen. Leden die alle wedstrijden van één jeugdteam fluiten, worden aangemerkt als vrijwilliger en betalen derhalve een lagere contributie. Spelers die uitkomen in een jeugdelftal en volgens de KNVB-regels gekwalificeerd worden als 2 e -jaar B junior 1 of ouder, moeten een aantal keren per jaar een pupillenteam (E, F of 4-tegen-4) te fluiten. Hierbij worden de betreffende speler aan het begin van het najaarsseizoen en het voorjaarsseizoen ingepland, waarbij de jongste spelers de F of 4-tegen-4 zullen fluiten en de oudste de E. Om het bovenstaande te begeleiden zal er aan het begin van het seizoen een pupillen scheidsrechtercursus worden georganiseerd op het voetbalveld van SC Lemele. Deze cursus duurt twee avonden en hierin zal het fluiten van een pupillenteam worden toegelicht door een instructeur van de KNVB. In het kader van het fluiten van jeugdteams zijn de volgende afspraken gemaakt: Jeugdbestuur regelt samen met de technische commissie de scheidsrechter voor de teams. Hierbij krijgt elk team aan het begin van seizoen één of meer scheidsrechters toebedeeld, die de wedstrijden van het team zullen fluiten. Leiders van het team moeten vervolgens een schema maken, waarbij de scheidsrechter voor aanvang van de najaarscompetitie en voorjaarscompetitie weten wanneer ze moeten fluiten. Indien een scheidsrechter niet kan op de betreffende datum, moet hij in eerste instantie zelf een vervanger regelen en dit doorgeven aan de leider. Indien een wedstrijd verzet of afgelast wordt, brengt de leider de scheidsrechter hier tijdig van op de hoogte. 1 Voor het seizoen 2010/2011 wordt een jeugdspeler als 2e-jaars B junior gekwalificeerd indien hij/zij geboren is in

9 6.3 Opleiding en verdere begeleiding leiders/trainers In deze paragraaf zal de opleiding en verdere begeleiding van leiders en trainers van jeugdteams worden besproken Opleiding leiders/trainers Leiders en trainers worden door SC Lemele gestimuleerd om opleidingen van de KNVB te volgen. Hierbij wordt in eerste instantie aan trainers van pupillenteams de opleiding pupillentrainer van de KNVB aangeboden; trainers van juniorenelftallen kunnen de cursus juniorentrainer volgen. De cursus en het lesmateriaal zullen door de vereniging vergoed worden. De cursus jeugdvoetballeider richt zich specifiek op het begeleiden van jeugdteams op de zaterdag en is daarmee erg geschikt voor leiders. Daarnaast is er ook een specifieke cursus voor keepertrainers. Leiders en keepertrainers die belangstelling hebben voor één van deze cursussen kunnen dit melden bij de Technische Commissie. Naast de drie bovengenoemde basiscursussen biedt de KNVB ook vervolgcursussen aan. Voorbeelden hiervan zijn TC III of Technisch Jeugdcoördinator III. Indien leden ambities hebben om deze cursus te volgen, dan kunnen ze dit melden bij de Technische Commissie Begeleiding leiders/trainers Een opleiding zorgt niet meteen voor een toptrainer of topleider. Hier is ook de nodige ervaring voor nodig. Om dit te bevorderen wil SC Lemele de jeugdleiders en jeugdtrainers actief begeleiden. In het kader hiervan zal een technisch jeugdcoördinator aangesteld worden. Eventueel kan een aparte coördinator benoemd worden voor pupillen en junioren: Pupillencoördinator: 4-tegen4, E t/m D Juniorencoördinator: C t/m A & Onder 23 De taak van de coördinatoren is om de trainers en de leiders van de jeugdteams te begeleiden bij trainingen en wedstrijden. Specifieke taken op dit vlak zijn: Begeleiden van beginnende trainers/leiders. Bij de eerste trainingen en wedstrijden zal de coördinator zo veel mogelijk aanwezig zijn. Afhankelijk van het niveau kan hierbij de eerste trainingen gezamenlijk worden gegeven of gezamenlijk een trainingsplan voor de eerste maand(en) worden opgesteld. Daarnaast is de coördinator het eerste aanspreekpunt voor vragen. Toezien op het voetbaltechnisch beleid jeugd zoals genoemd in hoofdstuk 4. Hierbij zal de coördinator regelmatig de wedstrijden en trainingen van de jeugdteams bezoeken en achteraf samen met de leiders/trainers evalueren in hoeverre de opleidingsdoelstellingen gerealiseerd worden. 7. Structuur In dit hoofdstuk zal de structuur worden beschreven die ervoor moet zorgen dat het technisch beleid zoals verwoord in de voorgaande hoofdstukken ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Hierbij zullen eerst de verantwoordelijken voor de deelgebieden van het plan worden benoemd. Vervolgen zal een activiteitenplan aan de orde komen. 9

10 7.1 Verantwoordelijkheden technisch beleid Technische commissie De technische commissie is eindverantwoordelijk voor de volgende zaken: 1. Het voetbaltechnisch beleid bij SC Lemele. 2. De elftalindeling van alle seniorenelftallen( 3.1 & 3.3). 3. De leiders en trainers voor de seniorenelftallen. 4. Een goede overgang van jeugdspelers naar het seniorenvoetbal( 3.4). 5. Het "onder 23" team ( 3.4). 6. Het werven van scheidsrechters voor seniorenelftallen en de A-jeugd Jeugdbestuur Het jeugdbestuur is eindverantwoordelijk voor de volgende zaken: 1. Het jeugdvoetbal bij SC Lemele in het algemeen. 2. De elftalindeling van alle jeugdelftallen( 3.1 & 3.2). 3. De competitie-indeling van alle jeugdelftallen( 3.6). 4. Werven van leiders en trainers van alle jeugdelftallen( 6.1). 5. Werven van scheidsrechters tot en met de B-jeugd( 6.2) Jeugdcoördinator De pupillencoördinator / juniorencoördinator is verantwoordelijk voor: 1. Begeleiden van trainers en leiders van alle jeugdelftallen( 6.3.1). 2. Het toezien op de opleidings- en coachingsdoelstellingen( 4.1). 7.2 Activiteitenplan technisch beleid Jaarlijkse (terugkerende) activiteiten In de onderstaande figuur staan de jaarlijkse activiteiten die ervoor moeten zorgen dat het VTB gerealiseerd wordt Meerjarenplan 10

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren)

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Nieuw Schoonebeek, 14 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. Ledenaantallen/elftalindeling

Nadere informatie

cvv FIT Boys Voetbaltechnisch Beleidsplan

cvv FIT Boys Voetbaltechnisch Beleidsplan Voetbaltechnisch Beleidsplan 2017-2018 blad 2 uit 16 Voetbaltechnisch Beleidsplan 2017-2018 2017-2022. 2 blad 3 uit 16 Voorwoord Voor u ligt het voetbaltechnisch beleidsplan van c.v.v. Fit Boys. Dit plan

Nadere informatie

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams.

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams. Selectiebeleid VV Gilze 2015 2020. Het selectiebeleid moet een middel zijn om de doelstellingen, die zijn bepaald in het technisch beleidsplan VV Gilze, te bereiken. Door middel van dit schrijven willen

Nadere informatie

FC BLAUW-WIT AMSTERDAM

FC BLAUW-WIT AMSTERDAM FC BLAUW-WIT AMSTERDAM SCHEIDSRECHTERS OPLEIDINGEN FC Blauw-Wit Amsterdam biedt in samenwerking met de KNVB de volgende scheidsrechters cursussen aan: Pupillen Scheidsrechter Junioren Scheidsrechter Pupillen

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte)

Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte) Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte) Afdeling: jeugd bruheze April 2011 Versie 1.1 ORGANISATORISCHE DEEL 1. Inleiding 2. Verantwoordelijkheden 3. Hoofddoelstelling 4. Subdoelen

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

Beleid Technische Commissie VV Gilze Het selecteren en Indelen:

Beleid Technische Commissie VV Gilze Het selecteren en Indelen: Beleid Technische Commissie VV Gilze Het beleid van de Technische Commissie is een middel zijn om de doelstellingen van VV Gilze, te behalen. Door middel van dit document willen wij ons beleid transparant

Nadere informatie

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team)

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team) 2. De structuur 2.1 Organisatie De organisatie van de jeugdopleiding als volgt opgebouwd. De organisatorische aspecten zijn de verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie. De jeugdcommissie valt onder het

Nadere informatie

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Wat is selectie? 4 1.2 Waarom selecteren? 4 1.3 Selectie algemeen 4 1.4 Wat houdt selectie spelen in? 5 2.0 Doelstellingen 6 2.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 WO 16 DEC 2016

INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 WO 16 DEC 2016 WO 16 DEC 2016 INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 AGENDA Voorstellen Inleiding Doel Uitleg selecteren / indeling Selectiebeleid/-criteria Indelingscriteria (selectie /

Nadere informatie

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd.

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. (onderdeel van het verenigingsbeleidsplan) Inhoud Inleiding... 1 Uitgangspunten bij selectie... 1 Selectiecriteria... 2 Organisatie van het selectiebeleid.... 2 Verticale

Nadere informatie

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28 Beleidsplan senioren r.k.v.v. H.S.C. 28 September 2009 Technisch beleidsplan r.k.v.v. H.S.C. 28 Pagina 1 Technisch beleid senioren INLEIDING De afgelopen jaren is verschillende keren een discussie gevoerd

Nadere informatie

Functie-omschrijvingen technische zaken

Functie-omschrijvingen technische zaken Functie-omschrijvingen technische zaken AFDELING SENIOREN Functie 1.5.1 Bestuurslid Technische zaken senioren - Is lid van het hoofdbestuur. - Geeft sturing aan de afdeling senioren mannen/vrouwen. - Fungeert

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Jeugdbeleidsplan SV Steenwijkerwold

Plan van Aanpak. Jeugdbeleidsplan SV Steenwijkerwold Jeugdbeleidsplan SV Steenwijkerwold Opdrachtgever : Bestuur SV Steenwijkerwold Versie : 1.0 Status : Definitief Datum : Oldemarktseweg 92 8341 SH Steenwijkerwold 0521 588 596 Telefoon info@svsteenwijkerwold.nl

Nadere informatie

Opleiden van spelers en trainers bij Wijhe 92 succesvol

Opleiden van spelers en trainers bij Wijhe 92 succesvol Opleiden van spelers en trainers bij Wijhe 92 succesvol Inleiding Het opleiden van eigen spelers en trainers staat bij Wijhe 92 hoog in het vaandel en is erg belangrijk voor een succesvolle toekomst. De

Nadere informatie

Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017

Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017 Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Trainers 4 1.2 Hoofd trainer 4 1.3 Assistent trainer 4 1.4 Keeper trainer 4 1.5 Verenigingstrainer 5 2 1.0 Inleiding In het

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 7 Selectiebeleid Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Uitgangspunten van het selectiebeleid... 2 3 Selectiecriteria...

Nadere informatie

van Kabouter naar F-pupil in het seizoen 2015-2016 dinsdag 14 april 2015 20.00 22.00 uur

van Kabouter naar F-pupil in het seizoen 2015-2016 dinsdag 14 april 2015 20.00 22.00 uur van Kabouter naar F-pupil in het seizoen 2015-2016 dinsdag 14 april 2015 20.00 22.00 uur Henri Wolf, versie 1.0, 21-03-2015 Agenda 1. Introductie 2. Seizoen 2015-2016 voor F-pupillen 3. Voetballen in de

Nadere informatie

Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S.

Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S. Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S. Bedoeling van de avond (donderdag 26 februari 2015) Het bespreken van de uitgangspunten van het nieuwe jeugdopleidingsplan van R.K.H.B.S. De rode lijn voor de

Nadere informatie

Technische seniorenbeleid MVC' (versie 2.0) 1

Technische seniorenbeleid MVC' (versie 2.0) 1 Technische seniorenbeleid MVC'19 2017-2022 (versie 2.0) 1 Inhoud Algemene uitgangspunten Visie in relatie tot ambitie Afspraken binnen alle categorieën Selectie MVC 19 Doelmannen selectie MVC 19 Derde

Nadere informatie

Technisch beleidsplan senioren

Technisch beleidsplan senioren Technisch beleidsplan senioren Versie 1.1 Inhoud 1. Uitgangspunten VC Trynwâlden 2. Doelstellingen 3. Organisatie TC 3.1 Samenstelling TC 4. Wedstrijden & Selecties 5. Overgang junioren naar senioren 1.

Nadere informatie

Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur

Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur 1. Opening 2. Mededelingen 3. Wie doet wat in het Jeugdbestuur? 4. Jeugdbeleidsplan 5. Competitie-indeling 6. Verantwoordelijkheden ouders 7. Rondvraag 8.

Nadere informatie

Arbitrageplan DSVP. Doelstellingen en aanpak. Scheidsrechterscommissie DSVP Versie: 29 maart 2012 Versie 1.0

Arbitrageplan DSVP. Doelstellingen en aanpak. Scheidsrechterscommissie DSVP Versie: 29 maart 2012 Versie 1.0 Arbitrageplan DSVP Doelstellingen en aanpak Scheidsrechterscommissie DSVP Versie: 29 maart 2012 Versie 1.0 1 Inhoud 1.Inleiding... 3 2.Doelstellingen... 4 3.Werving en selectie... 5 4.Opleiding en begeleiding...

Nadere informatie

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN RKSV VOLKEL. Door het algemeen bestuur geaccordeerd op 06-05-2013.

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN RKSV VOLKEL. Door het algemeen bestuur geaccordeerd op 06-05-2013. VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN RKSV VOLKEL Door het algemeen bestuur geaccordeerd op 06-05-2013. Dit voetbaltechnisch beleidsplan is samengesteld door de technische commissie (TC) van de rksv Volkel. Jaarlijks

Nadere informatie

JEUGDOPLEIDINGSPLAN 2018 TECHNISCH JEUGDCOORDINATOR

JEUGDOPLEIDINGSPLAN 2018 TECHNISCH JEUGDCOORDINATOR JEUGDOPLEIDINGSPLAN 2018 TECHNISCH JEUGDCOORDINATOR SVN BTB/Consultancy 2018 Prestatie-indicatoren en hoofdtaken Prestatie-indicatoren Hoofdtaken Bezetting technisch kader Groei jeugdafdeling Gestreefd

Nadere informatie

Voetbal technischezaken WERKPLAN 2013-2014

Voetbal technischezaken WERKPLAN 2013-2014 Voetbal technischezaken WERKPLAN 2013-2014 INLEIDING WDS 19 ontwaakt uit een winterslaap! Jarenlang hadden we de beste jeugd van de Haagse Beemden. Met dat idee hebben we de laatste jaren ook beleid gevoerd

Nadere informatie

Voetbaltechnische organisatie jeugdafdeling HVCH

Voetbaltechnische organisatie jeugdafdeling HVCH Voetbaltechnische jeugdafdeling wil de voetbaltechnische ontwikkeling zo goed als mogelijk ontwikkelen door een goede en structuur hiervoor in te richten. Deze structuur kenmerkt zich door de volgende

Nadere informatie

Introductiegids voor nieuwe jeugdleden en hun ouders Seizoen 2014/2015

Introductiegids voor nieuwe jeugdleden en hun ouders Seizoen 2014/2015 Introductiegids voor nieuwe jeugdleden en hun ouders Seizoen 2014/2015 Door: Jeugdbestuur Voor: alle (nieuwe) jeugdleden 1 Uitgave: september 2014 Voorwoord Deze introductiegids is bedoeld om alle jeugdleden

Nadere informatie

(jeugd) coach opleidingen

(jeugd) coach opleidingen (Jeugd) opleidingen KNVB - coach opleidingen - arbitrage opleidingen (jeugd) coach opleidingen Jeugdvoetballeider (JVL) (avonduren) begeleiden van jeugdteams min. aantal deelnemers 10 minimale leeftijd

Nadere informatie

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN V.V. DIEREN

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN V.V. DIEREN VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN V.V. DIEREN 2015-2020 VTBP 2014-2019 Dit voetbaltechnisch beleidsplan is samengesteld door de commissie Voetbal Technische Zaken (VTZ) van v.v. Dieren. Jaarlijks wordt deze

Nadere informatie

Bijlage 4 Inventarisatie van door jeugdbestuur uit te werken punten (hoofdstuk 5)

Bijlage 4 Inventarisatie van door jeugdbestuur uit te werken punten (hoofdstuk 5) De Commissie heeft vanuit de moederverenigingen op het gebied van de organisatie rondom voetbal de nodige informatie verzameld. Daarnaast heeft de Commissie intern op basis van discussie een aantal inzichten

Nadere informatie

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 Doel selectiebeleid Door het vastleggen van een aantal regels ten aanzien van het selecteren van jeugdspelers, wil de jeugdcommissie duidelijkheid en continuïteit

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 1 Introductie Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Voorwoord... 2 2 Inleiding... 2 3 Uitgangspunten en doelstellingen... 3 3.1

Nadere informatie

Beleidsplan Senioren. v.v. Sportclub Eefde

Beleidsplan Senioren. v.v. Sportclub Eefde Beleidsplan Senioren 2017 2020 Eefde, mei 2017 v.v. Sportclub Eefde Algemeen Het voetbaltechnisch beleidsplan van v.v. Sportclub Eefde bestaat uit onderdelen en elementen welke op het technisch gebied

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan. Senioren Enter Vooruit

Voetbalbeleidsplan. Senioren Enter Vooruit Voetbalbeleidsplan Senioren Enter Vooruit 12 september 2013 Inhoud 1 Inleiding 2 Doel en missie Enter Vooruit 2.1 Missie 2.2 Algemene doelstellingen vanaf 2013 2.3 Seniorenvoetbal Omvang 3 Prestatieteams

Nadere informatie

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 4 3. Afspraken... 5 a. Indeling elftallen.... 5 b. Bepalen wedstrijdselectie.... 5 c. Overige zaken... 5 4. Randvoorwaarden...

Nadere informatie

De volgende teams worden benoemd als selectieteam: A1 B1 - C1 D1 D2. Hierbij zullen de 2 e teams in elke leeftijdscategorie de schaduwteams vormen.

De volgende teams worden benoemd als selectieteam: A1 B1 - C1 D1 D2. Hierbij zullen de 2 e teams in elke leeftijdscategorie de schaduwteams vormen. Selectiebeleid Bij RKSV Mierlo-Hout wordt onderscheid gemaakt tussen prestatieteams en recreatieteams. Voor de prestatieteams worden spelers geselecteerd. Achter de prestatieteams worden recreatieteams

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC) HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC) 5.1 STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Technische Commissie weergegeven. Zie bijlage 5.1 Zie bijlage 5.2 voor Taakomschrijving Hoofdbestuurslid Technische

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV)

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Commissie Opleiding en Vorming weergegeven. 5.1 HOOFDTAAK De hoofdtaak van de Commissie Opleiding en Vorming

Nadere informatie

CONCORDIA BELEIDSVISIE CONCORDIA AFDELING VOETBAL UITGANGSPUNTEN DOELEN MIDDELEN

CONCORDIA BELEIDSVISIE CONCORDIA AFDELING VOETBAL UITGANGSPUNTEN DOELEN MIDDELEN CONCORDIA BELEIDSVISIE CONCORDIA AFDELING VOETBAL UITGANGSPUNTEN DOELEN MIDDELEN Dit document bevat de voetbalvisie van zowel de afdeling seniorenvoetbal als de afdeling jeugdvoetbal. Uitgangspunt is dat

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan ST Beilen/Fit Boys 2018

Technisch Beleidsplan ST Beilen/Fit Boys 2018 Technisch Beleidsplan ST Beilen/Fit Boys 2018 1 Inhoud Voorwoord 1. ST Beilen/FitBoys 3 2. Technische Commissie 4 3. Visie 5 4. Het indelingsbeleid 7 4.1 ST. Dames 4.2 ST Meisjes 4.3 Selectiecriteria en

Nadere informatie

Technisch Voetbal Beleidsplan. Sportvereniging Duiveland

Technisch Voetbal Beleidsplan. Sportvereniging Duiveland Technisch Voetbal Beleidsplan Sportvereniging Duiveland Technische commissie S.V. Duiveland. Doel commissie De technische commissie is verantwoordelijk voor het technisch beleid van de vereniging voor

Nadere informatie

Technisch beleidsplan senioren GVV 63

Technisch beleidsplan senioren GVV 63 Scoren met GVV 63 in seizoen 2018/2019 Namens: Technische Commissie senioren Versie: 1.0 Datum: 01-04-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1.0 Inleiding 4 1.1 Waarom een technisch beleidsplan 4 2.0 Missie en

Nadere informatie

Voetbal en Atletiekvereniging Pax - afdeling Jeugd

Voetbal en Atletiekvereniging Pax - afdeling Jeugd JEUGDBELEIDSPLAN 2012-2016 OKTOBER 2012 Het jeugdbestuur van V.en.A.V. Pax heeft in nauwe samenwerking met de Technische Commissie Jeugd (TCJ) van V.en.A.V. Pax een nieuw (technisch) jeugdbeleidsplan opgesteld

Nadere informatie

Technische beleidsplan z.v.v. Blauw Wit 66

Technische beleidsplan z.v.v. Blauw Wit 66 Technische beleidsplan z.v.v. Blauw Wit 66 1 Inhoud 1 Algemene doelstelling 2 Doelstellingen senioren 2.1 Doelstelling selectie 2.2 Doelstellingen overige teams 3 Senioren beleidsplan 3.1 Senioren-selectie

Nadere informatie

Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden.

Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden. MEERJARENBELEID s.v.d.f.s. Hieronder volgt het meerjarenbeleid van de sportvereniging DFS te Opheusden. Het gaat om een periode van 5 jaren. Dit beleidsplan bevat de jaren 2010-2015. In het eerste seizoen

Nadere informatie

Jeugdplan BESTEMD VOOR ALLE BETROKKENEN BIJ DE JEUGD. van Henk Brink. telefoon versienummer 0.

Jeugdplan BESTEMD VOOR ALLE BETROKKENEN BIJ DE JEUGD. van Henk Brink. telefoon versienummer 0. van Henk Brink telefoon 06-57326712 e-mail henkpetra@ziggo.nl versienummer 0.1 datum 30-8-2017 ons kenmerk Jeugdplan 2017-2018 BESTEMD VOOR ALLE BETROKKENEN BIJ DE JEUGD Jeugdplan 2017-2018 Aanleiding

Nadere informatie

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE TECHNISCHE COMMISSIE 5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN Is lid van het hoofdbestuur; Is verantwoordelijk voor het totale voetbaltechnische beleid binnen

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN VOLLEYBALVERENIGING SSS 2009/2010

JEUGDBELEIDSPLAN VOLLEYBALVERENIGING SSS 2009/2010 JEUGDBELEIDSPLAN VOLLEYBALVERENIGING SSS 2009/2010 Het jeugdbeleidsplan maakt onderdeel uit van het beleidsplan van volleybalvereniging SSS. Waarom een (jeugd-) beleidsplan? Binnen de volleybalvereniging

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen 2015-2018 14 maart 2015 1 Inleiding Voor u ligt het Jeugdbeleidsplan van MHC Amstelveen. Dit plan is gemaakt door de Technische Commissie (TC) in samenspraak met

Nadere informatie

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0)

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0) Contourennota Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief 20 april 2009 (versie 1.0) INHOUDSOPGAVE Blz. 1. INLEIDING 3. 2. TOEKOMST SENIOREN SVMM VOETBAL

Nadere informatie

Bijlage 2 JEUGDBELEID SPORTCLUB ERICA

Bijlage 2 JEUGDBELEID SPORTCLUB ERICA Bijlage 2 JEUGDBELEID SPORTCLUB ERICA 2014 revisie 0 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE: VOORWOORD : DOOR DE GRONDLEGGER VAN HET JEUGDPLAN HOOFDSTUK 01: DOELSTELLING JEUGDBELEID HOOFDSTUK 02: ORGANISATIE JEUGDCOMMISSIE

Nadere informatie

TECHNISCHE COMMISSIE STIPHOUT VOORUIT (pupillen en junioren)

TECHNISCHE COMMISSIE STIPHOUT VOORUIT (pupillen en junioren) TECHNISCHE COMMISSIE STIPHOUT VOORUIT (pupillen en junioren) DOELSTELLING Kwaliteitsverbetering in de (jeugd)opleiding en doorstroming naar de senioren Balans vinden en bewaken tussen recreatief en prestatief

Nadere informatie

Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe

Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe Vastgesteld door het bestuur en de jeugdcommissie, januari 2010 ALGEMEEN De eerste van de gestelde randvoorwaarden ter realisering van de doelstellingen is een goede

Nadere informatie

Technisch Verenigings Plan

Technisch Verenigings Plan Technisch Verenigings Plan V.V. Foreholte november 2013 0 WOORD VOORAF Het hoofdbestuur dankt allen die hun bijdrage hebben gegeven aan de totstandkoming van dit document. MISSIE V.V. Foreholte is een

Nadere informatie

Voetbaltechnisch beleidsplan. West Frisia

Voetbaltechnisch beleidsplan. West Frisia Voetbaltechnisch beleidsplan West Frisia 2013-2017 Samengesteld door: Werkgroep Voetbaltechnisch Beleid WF INHOUDSOPGAVE - Algemene beschrijving West Frisia - Missie, kernwaarden, doelen en voetbaltechnische

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan

Technisch Beleidsplan Technisch Beleidsplan 2012-2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Prestatiegericht voetbal 4 2.1 Doelstelling 4 2.2 Selectiecriteria 4 2.3 Trainingsopkomst 4 2.4 Ontwikkeling en doorstroming 4 2.5 Elftal onder

Nadere informatie

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen SENIOREN Inleiding In dit plan wordt de organisatie rondom het seniorenvoetbal van onze vereniging uitgewerkt, en is mede bedoeld om als leidraad voor zowel: bestuur, technische commissie, trainers, leiders,

Nadere informatie

Sport Vereniging Langbroek

Sport Vereniging Langbroek Sport Vereniging Langbroek Beleidsplan 2011/2012 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2. Doelstelling... 3. Voorwaarden voor continuïteit... 4. Afspraken voetbaltechnisch beleid... 5. Fair Play beleid KNVB...

Nadere informatie

De vacaturebank van SV Zwolle.

De vacaturebank van SV Zwolle. De vacaturebank van SV Zwolle. Geef de code op van de werkzaamheden die u wilt verrichten als vrijwilliger! Code Omschrijving. 14.10 Administratiecommissie. Kennis van Exel en cijfermatig een pre. 14.20

Nadere informatie

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal 1 Inleiding Het bevorderen van het spelplezier van onze spelers, van jong tot oud, staat binnen UVV Voetbal voorop. Binnen de mogelijkheden van onze vereniging streven wij

Nadere informatie

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als STRATEGIE 2012-2015 Missie (Wie zijn wij) Voor de vereniging en haar leden de positie van S.V.M.E. in de Eijsdense gemeenschap verankeren, waardoor de toekomst wordt gegarandeerd. S.V.M.E. is een vereniging

Nadere informatie

Uiteraard staat ons technisch hart open voor al uw voetbal/training gerelateerde vragen! Met sportieve groet, technisch hart Dios

Uiteraard staat ons technisch hart open voor al uw voetbal/training gerelateerde vragen! Met sportieve groet, technisch hart Dios Als technisch hart Dios proberen wij onze jeugdleden (uw kinderen) dat te bieden, waar hij/zij behoefte aan heeft. Ons streven is, om elk jeugdlid binnen onze club te laten voetballen op zijn/haar niveau,

Nadere informatie

v.v. Kloetinge cursusaanbod Seizoen

v.v. Kloetinge cursusaanbod Seizoen Jeugdkader cursus Zoals al verschillende keren is aangekondigd, worden er dit seizoen binnen v.v. Kloetinge cursussen voor het jeugdkader aangeboden. Er is voor gekozen om de stof in verschillende kleine

Nadere informatie

Leeftijdskenmerken 100%

Leeftijdskenmerken 100% AthenA Beleid Teamsamenstelling Jeugd 2016 Het Beleid Teamsamenstelling Jeugd 2016 is onderdeel van het AthenA Jeugdplan. Dit AthenA Jeugdplan plan wordt ieder jaar besproken en waar nodig aangepast door

Nadere informatie

INTERNE SCOUTING

INTERNE SCOUTING INTERNE SCOUTING 2017-2018 RKVV WILHELMINA (Versie 1, 09 april 2017) Beleidsplan TC Wilhelmina Page 1 Interne scouting Interne scouting richt zich met name op het bevorderen van de doorstroom van niet

Nadere informatie

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN RKSV VOLKEL. Door het algemeen bestuur geaccordeerd op , bijlage 4 geaccordeerd en toegevoegd op

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN RKSV VOLKEL. Door het algemeen bestuur geaccordeerd op , bijlage 4 geaccordeerd en toegevoegd op VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN RKSV VOLKEL Door het algemeen bestuur geaccordeerd op 06-05-2013, bijlage 4 geaccordeerd en toegevoegd op 02-02-2015. Dit voetbaltechnisch beleidsplan is samengesteld door

Nadere informatie

Informatie avond trainers

Informatie avond trainers Informatie avond trainers Thema: opleidingen Trainers Sv Enter 6 maart 2012 sv Enter Opleidingen Trainers maart 2012 1 Agenda 6 maart 2012 Achtergrond en doel Uitleg beleid opleidingen trainers sv Enter

Nadere informatie

Welkom! Organisatie van de vereniging GAVC. De Jeugdcommissie:

Welkom! Organisatie van de vereniging GAVC. De Jeugdcommissie: INFORMATIEBOEKJE 2015 Welkom! Bij deze heten we je van harte welkom bij GAVC. We hopen dat je binnen onze vereniging vindt wat je zoekt en dat je nog jaren met veel plezier lid bent van onze vereniging.

Nadere informatie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding Seizoen 2014-2015 KVV Quick '20 april 2014 versie 1.0 Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding. Deze beleidsafspraken worden waar nodig als actiepunten

Nadere informatie

Jeugdplan. V.V. Spaubeek

Jeugdplan. V.V. Spaubeek Jeugdplan V.V. Spaubeek 2017-2020 Voorwoord Dit Jeugdplan is een hulpmiddel om de jeugd van V.V. Spaubeek op een verantwoorde manier met veel plezier (beleving), een gestructureerde voetbalopleiding aan

Nadere informatie

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd Versie 4 6 juni 2011 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLINGEN JEUGDBELEID... 3 3. TOELICHTING TEAMINDELINGEN... 3 3.1 Team indeling Jongste

Nadere informatie

Jeugdvoetbalbeleidsplan

Jeugdvoetbalbeleidsplan Jeugdvoetbalbeleidsplan Seizoen 2017-2018 Inhoud: 1. MISSIE JEUGDOPLEIDING 3 2. DOELSTELLING JEUGDBELEID 3 3. TAKEN EN SAMENSTELLING JEUGDBESTUUR 4 4. OPLEIDINGSPLAN JEUGD 4 5. SELECTIEBELEID 5 6. INDELING

Nadere informatie

Waar deze avond voor is bedoeld.

Waar deze avond voor is bedoeld. Welkom Waar deze avond voor is bedoeld. -Wij willen informeren -Wij willen enthousiasmeren -Wij willen feedback krijgen -Wij willen met een goed gevoel naar huis gaan Gezamenlijke jeugdafdeling Hoe ziet

Nadere informatie

Jeugdtechnisch - beleidsplan

Jeugdtechnisch - beleidsplan Jeugdtechnisch - beleidsplan BELEIDSPLAN VOETBALTECHNISCHE ZAKEN SAMENVATTING 1 Inleiding Dit beleidsplan geeft aan hoe de komende jaren vorm wordt gegeven aan de voetbalopleiding van v.v. t Vliegdorp

Nadere informatie

Samenwerking Jeugdafdelingen Urmondia en IVS. Mei 2013

Samenwerking Jeugdafdelingen Urmondia en IVS. Mei 2013 Samenwerking Jeugdafdelingen Urmondia en IVS Mei 2013 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 : De huidige situatie en de toekomst... 3 1.1 Huidige situatie... 3 1.2 Huidige situatie in cijfers... 3 1.2.1 Urmondia

Nadere informatie

Technische beleidsplan zvv Blauw Wit 66

Technische beleidsplan zvv Blauw Wit 66 Technische beleidsplan zvv Blauw Wit 66 Opgesteld door : R. Hendriks (2012) Aangepast door : P. Beukenkamp (sept. 2012) Inhoud 1 Algemene doelstelling... 3 2 Doelstellingen senioren... 3 2.1 Doelstelling

Nadere informatie

Technisch jeugdbeleidsplan

Technisch jeugdbeleidsplan Technisch jeugdbeleidsplan Visie op jeugdvoetbal SC Varsseveld 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Algemene visie en doelstellingen... 6 3. Organogram... 7 4. Samenstellen selectieteams... 8 5. De procedure

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan VV Gorredijk

Technisch Beleidsplan VV Gorredijk Technisch Beleidsplan 2014 2017 VV Gorredijk v.v. Gorredijk 3-4-14 pag. 1 Inhoud Inhoudsopgave Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Prestatiegericht voetbal (eerste en tweede elftal)... 4 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Technisch Jeugdvoetbal Beleidsplan

Technisch Jeugdvoetbal Beleidsplan Technisch Jeugdvoetbal Beleidsplan INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 HOOFDSTUK 1 DOELSTELLINGEN 1.1 Doelstelling Technisch Jeugdvoetbal Beleidsplan 4 1.2 Doelstelling per leeftijdscategorie 4 HOOFDSTUK 2 KWALIFICATIES,

Nadere informatie

Voetbalvereniging de Blokkers. Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal

Voetbalvereniging de Blokkers. Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal Voetbalvereniging de Blokkers Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal Inhoudsopgave Inleiding pag. 2 Missie pag. 3 Organisatie pag. 4 Beleidsdoelstellingen pag. 5 1. Inleiding Het meisjes- en damesvoetbal

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan HDS

Technisch Beleidsplan HDS Technisch Beleidsplan HDS 2016-2019 Technisch Beleidsplan : versie 1.0 Datum opmaak : 22 september 2016 Opstellers : TC jeugd, TC senioren, trainer HDS 1 en sectiecoördinatoren 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Technisch beleidsplan voetbalvereniging Zuidland

Technisch beleidsplan voetbalvereniging Zuidland Voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk Technisch beleidsplan voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk opgericht 17 juni 1947 Presteren met Plezier 1 INDEX 1 Voorwoord 2 Visie 2.1. Organisatiestructuur

Nadere informatie

Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal csv Be Quick Dokkum

Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal csv Be Quick Dokkum Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal csv Be Quick Dokkum Wij gaan voor goud, zilver en brons, meisjes- en vrouwenvoetbal hoort bij ons - 1 - Voorwoord Voor u ligt de beschrijving van het beleid voor het meisjes-

Nadere informatie

Rob van Grootel Selectieprocedure Jeugd Goedgekeurd door: Laatste revisie door: Revisie datum Revisie

Rob van Grootel Selectieprocedure Jeugd Goedgekeurd door: Laatste revisie door: Revisie datum Revisie Revisie geschiedenis Rev nr Datum Door Aanpassing in tekst B 05-09-2013 RN - Wouts Thema trainingen bij selectie JJ voor de D-elftallen. - Jaarlijks eigen bijdrage voor sponsorkleding. (pagina 4) - Team

Nadere informatie

BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE COV 5.1 HOOFD COV

BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE COV 5.1 HOOFD COV BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE COV 5.1 HOOFD COV Kartrekker bij het ontwikkelen / innoveren van het technisch beleid Aanspreekpunt binnen de vereniging m.b.t. opleiding en vorming op voetbaltechnisch gebied

Nadere informatie

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter.

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter. Bestuur VV SWEEL Voorzitter Wedstrijd Secretariaat Secretaris Financiën Faciliteiten Beheerder Commercieel Technische coördinator Senioren Voetbalzaken Jeugd Technisch coördinator Jeugd Missie Visie Wedstrijd

Nadere informatie

Beleidsplan jeugdafdeling. iedereen is welkom

Beleidsplan jeugdafdeling. iedereen is welkom Beleidsplan jeugdafdeling iedereen is welkom 2012 2016 INLEIDING... 2 Uitgangspunten... 3 Doelstellingen 2012-2016... 3 Algemene organisatie... 3 Taken... 4 Technische organisatie... 4 Opleidingsplan...

Nadere informatie

Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo)

Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo) Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo) 1 Doelstelling selectiebeleid Het selectiebeleid maakt duidelijk hoe de jeugdteams bij Viod worden samengesteld. De doelen die we bij Viod

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN

JEUGDBELEIDSPLAN JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2019 1. Doelstellingen van de vereniging De statutaire doelstelling van de vereniging luidt: De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen van en het bevorderen van de voetbalsport

Nadere informatie

Welkom bij hockeyvereniging MHC De Westerduiven

Welkom bij hockeyvereniging MHC De Westerduiven Informatie indeling jeugd seizoen 2014-2015 Welkom bij hockeyvereniging MHC De Westerduiven Hockey is een echte teamsport. Je gaat met elkaar voor het beste resultaat. Gedreven en met respect en plezier.

Nadere informatie

ALGEMEEN TECHNISCH BELEIDSPLAN

ALGEMEEN TECHNISCH BELEIDSPLAN ALGEMEEN TECHNISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 INHOUDSOPGAVE pagina 1. Inleiding 3 2. Onze club 3 3. Onze missie 4 4. Visie De Blesse (voetbaltechnisch) 4 5. Technisch Hart 5 6. Doelstelling technisch beleidsplan

Nadere informatie

Technisch Jeugdbeleidsplan GVV 63 Gameren 2014-2015

Technisch Jeugdbeleidsplan GVV 63 Gameren 2014-2015 Technisch Jeugdbeleidsplan GVV 63 Gameren 2014-2015 Jeugdbeleidsplan GVV 63, versie 2014-2015 1 Technisch Jeugdbeleidsplan GVV 63 Gameren 2014 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling Jeugdopleiding

Nadere informatie

Jaarverslag Jeugdbestuur VV Sleen seizoen t.b.v. de Algemene ledenvergadering

Jaarverslag Jeugdbestuur VV Sleen seizoen t.b.v. de Algemene ledenvergadering Sleen, november 2016 Jaarverslag Jeugdbestuur VV Sleen seizoen 2015-2016 t.b.v. de Algemene ledenvergadering Kerngetallen In het seizoen 2015-2016 waren 170 jeugdleden actief verdeeld over 14 jeugdteams.

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Neptunus-Schiebroek Rotterdam

Jeugdbeleidsplan Neptunus-Schiebroek Rotterdam JEUGDBELEIDSPLAN NEPTUNUS-SCHIEBROEK ROTTERDAM 2016-2021 1 Page 23 oktober 2015 INHOUD 1. INLEIDING... PAGE 3 2. MISSIE EN VISIE. PAGE 4 2.1 MISSIE PAGE 4 2.2 VISIE PAGE 4 3. ALGEMEEN. PAGE 5 4. CONCRETISERING

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan. VV. Tollebeek 2009/2013

Jeugdbeleidsplan. VV. Tollebeek 2009/2013 Jeugdbeleidsplan VV. Tollebeek 2009/2013 In dit beleidsplan staat de toekomstvisie over de organisatie en doelstellingen voor de jeugdopleiding van vv Tollebeek. In beleidsplan staat hoe we moeten gaan

Nadere informatie

Technisch voetbalbeleidsplan VSCO 61 Het opleiden van elke individuele speler staat centraal

Technisch voetbalbeleidsplan VSCO 61 Het opleiden van elke individuele speler staat centraal Technisch voetbalbeleidsplan VSCO 61 Het opleiden van elke individuele speler staat centraal Technisch voetbalbeleidsplan Inleiding De kern waar het binnen onze vereniging omdraait is het aanbieden van

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan 2014 2017 VV Gorredijk

Technisch Beleidsplan 2014 2017 VV Gorredijk Technisch Beleidsplan 2014 2017 VV Gorredijk v.v. Gorredijk 20-11-14 pag. 1 Inhoud Inhoudsopgave Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Prestatiegericht voetbal (eerste en tweede elftal)... 4 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Jeugdopleidingsplan. cnsjlnn

Jeugdopleidingsplan. cnsjlnn Jeugdopleidingsplan v.v. cnsjlnn Kagia versie: 8.0 september 2015 Voorwoord Voor u ligt het vernieuwde Jeugdopleidingsplan (JOP) van v.v. Kagia. Het Jeugdopleidingsplan is een handvat en een richtlijn

Nadere informatie