Sociale mobiliteit en zelfbeelden van zwarte mannen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale mobiliteit en zelfbeelden van zwarte mannen"

Transcriptie

1 Sociale mobiliteit en zelfbeelden van zwarte mannen April

2 FORUM Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Postbus 201/Kanaalweg AE Utrecht

3 Sociale mobiliteit en zelfbeelden van zwarte mannen 3 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Samenvatting 9 1 Huidskleur 10 2 Problemen en discriminatie 12 3 Discriminatie 14 4 Vooroordelen 15 5 Integratie en acceptatie 17 6 Lid Surinaamse of Antilliaanse organisaties 19

4

5 Integratiebeleid en de Wmo op lokaal niveau 5 Voorwoord Op 11 april 2010 heeft FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken, een symposium georganiseerd over zelfbeelden en sociale mobiliteit van Surinaamse, Antilliaanse en Arubaanse mannen, onder meer met de presentatie van een enquête. Met deze enquête naar de zelfbeelden en opvattingen over sociale mobiliteit onder deze mannen wilden we graag van hen zelf horen hoe zij hun positie in de samenleving ervaren. Is hun donkere huidskleur van invloed op sociale contacten en het verkrijgen van werk in een overwegend witte samenleving? Hebben zij het gevoel dat ze gediscrimineerd worden of bieden juist hun huidskleur en lichaamsbouw sociale voordelen? Spelen hun eigen etnische organisaties een rol in het bevorderen van hun carrièrekansen of het stimuleren van een betere positie van zwarte mannen in de Nederlandse samenleving? Op deze en andere vragen vindt u in de volgende pagina s meerdere antwoorden. We kunnen niet spreken van een vastomlijnde, homogene groep van zwarte mannen. Daarvoor lopen de antwoorden te veel uiteen. Er is sprake van nuances, van schakeringen, van een rijk palet aan kleuren. Niettemin zijn er enkele opvattingen die sterk gedeeld worden. Aan het vooroordeel dat zwarte mannen slechte vaders zouden zijn, storen zij zich zeer. Hun etnische organisaties zijn er vooral voor de gezelligheid. En zij zijn redelijk tot zeer positief over hun huidskleur en lichaamsbouw, hoewel die soms voor hen belemmerend werkt bij het vinden van werk en in het uitgaansleven. Driekwart van de mannen vindt zich goed geïntegreerd in de samenleving, maar volgens hen - helaas, zo lijken zij te zeggen - denken autochtonen daar anders over. Mogen we daaruit concluderen dat de beeldvorming van autochtonen over zwarte mannen - en we spreken van aanzienlijk grote groepen: Surinaamse Nederlanders en mensen met een Arubaanse of Antilliaanse achtergrond - niet geschraagd wordt door intensieve contacten over en weer? Chris Huinder, Bestuurssecretaris FORUM

6 6 Sociale mobiliteit en zelfbeelden van zwarte mannen

7 Sociale mobiliteit en zelfbeelden van zwarte mannen 7 Inleiding Onderzoeksopzet FORUM heeft Motivaction opdracht gegeven onderzoek te verrichten naar de sociale mobiliteit en het zelfbeeld van Surinaamse en Antilliaanse mannen in Nederland. Hiervoor zijn 446 mannen, van wie 207 Antilliaanse Nederlanders en 239 Surinaamse Nederlanders, in de leeftijd van 25 tot 60 jaar geënquêteerd. Het onderzoek is in februari 2010 uitgevoerd door middel van een internetpanel en face-toface. Een gedeelte van de respondenten is ondervraagd via een online vragenlijst die is voorgelegd aan 105 Surinaamse en Antilliaanse panelleden van het MixxitPanel 1. Daarnaast zijn 341 respondenten ondervraagd door middel van face-to-face-onderzoek, waarbij Surinaamse en Antilliaanse mannen thuis zijn bezocht en ook op straat zijn geïnterviewd. Dit gebeurde in vijf steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Den Helder. De uitkomsten zijn gecorrigeerd op etniciteit, leeftijd en opleiding en zijn representatief voor de Surinaamse en Antilliaanse mannen in Nederland in de leeftijd van 25 tot 60 jaar. Dit betekent onder andere dat de Surinaamse mannen, omdat zij in Nederland groter in aantal zijn dan Antilliaanse mannen, een sterker effect hebben op het totaalgemiddelde. In verband met het onderwerp is ook gevraagd naar huidskleur en etnische subgroep, zoals creools, Hindostaans, Javaans, Chinees of Europees. Leeswijzer In dit rapport worden de conclusies van de enquête weergegeven. U vindt op de volgende pagina een samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Vervolgens wordt verder ingegaan op deze resultaten. Wanneer het relevant is, worden de onderzoeksresultaten uitgesplitst naar Surinaamse en Antilliaanse mannen, etnische subgroepen, huidskleur of een ander gegeven. Het eerste hoofdstuk gaat over de invloeden die huidskleur en lichaamsbouw hebben op verschillende aspecten van het dagelijks leven, zoals relatie en werk. In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de mate waarin Surinaamse en Antilliaanse mannen aangeven door hun huidskeur problemen te ondervinden of gediscrimineerd te worden. Hoofdstuk drie bespreekt vijf vooroordelen. en het vierde hoofdstuk beschrijft de mate waarin Surinaamse en Antilliaanse mannen zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen in de Nederlandse maatschappij. Ten slotte is er aandacht voor het belang en de betekenis van Surinaamse en Antilliaanse organisaties. 1. Het MixxitPanel is een online onderzoekspanel van Motivaction bestaande uit Nieuwe Nederlanders die hebben aangegeven op regelmatige basis deel te willen nemen aan onderzoeken

8 8 Sociale mobiliteit en zelfbeelden van zwarte mannen

9 Sociale mobiliteit en zelfbeelden van zwarte mannen 9 Samenvatting Huidskleur Surinaamse en Antilliaanse mannen zijn zeer trots op hun huidskleur en schamen zich hier absoluut niet voor. Wel geeft ruim een derde aan dat men door de huidskleur moeilijker een baan krijgt en ook moeilijker promotie maakt. Hoe donkerder de huidskleur hoe meer problemen men ervaart. Voor het krijgen van een relatie vindt men dat de huidskleur juist een positieve invloed heeft. Discriminatie Ruim de helft van de mannen heeft wel eens te maken gehad met discriminatie vanwege de huidskleur. De meest genoemde vormen van discriminatie waar men mee te maken heeft gehad, hebben te maken met werk, uitgaan en winkelen. Opvallend weinig worden problemen genoemd over de omgang met de politie, de algemene politieke sfeer, de media en controles op Schiphol. Vooroordelen Een grote meerderheid van de geënquêteerden vindt Surinaamse en Antilliaanse mannen macho s. En ongeveer 4 op de 10 vindt ook dat Surinaamse en Antilliaanse mannen meer moeite doen voor blanke vrouwen en meent dat ze vaak meerdere partners hebben. Men ergert zich dan ook niet aan dergelijke vooroordelen. Het vooroordeel dat mannen falen als vader, stuit wel op veel ergernis. 7 is het niet eens met dit vooroordeel en 6 ergert zich aan dit negatieve vooroordeel. Integratie en acceptatie 76% van de mannen vindt zichzelf goed geïntegreerd en 60% is van mening dat de Surinaamse of Antilliaanse gemeenschap als geheel goed geïntegreerd is, al zijn iets negatiever. Toch geeft men in grote meerderheid aan dat men door de autochtone bevolking nog altijd wordt gezien als allochtoon. Bijna de helft van de mannen voelt zich zeer geaccepteerd, ongeveer een derde voelt zich zeer gewaardeerd. Zij denken dat de waardering en acceptatie door autochtonen voor de eigen gemeenschap lager ligt. Lidmaatschap organisaties Slechts 10% van de mannen is lid van een Surinaamse of Antilliaanse organisatie. De belangrijkste reden voor lidmaatschap is gezelligheid. Mobiliteit op de arbeidsmarkt vormt vrijwel geen reden voor lidmaatschap.

10 10 Sociale mobiliteit en zelfbeelden van zwarte mannen 1 Huidskleur Surinaamse en Antilliaanse mannen zijn zeer trots op hun huidskleur en schamen zich hier absoluut niet voor. Huidskleur leidt bij vrijwel niemand tot minderwaardigheidsgevoelens. Wel geeft ruim een derde aan dat men door de huidskleur moeilijker een baan krijgt en ook moeilijker promotie maakt. Vooral vinden dat de huidskleur de sollicitatiekansen bemoeilijkt. Donkere mannen ervaren significant meer problemen bij sollicitaties dan lichtgekleurden. 5 met een donkere huidskleur ziet de huidskleur als belemmering bij sollicitaties, tegenover 36% bij de lichgekleurden/blanken. Voor het krijgen van een relatie vindt men de huidskleur juist positief van invloed, al zien veel ook een ongunstige rol bij het krijgen van een relatie Figuur 1.1 Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met deze stellingen? Ik schaam mij wel eens voor mijn huidskleur 51% 46% 3% 0% 53% 41% 0% 5 4 0% Door mijn huidskleur word ik sneller afgewezen bij een sollicitatie 13% % 3 46% 11% 41% 43% Door mijn huidskleur heb ik moeite met het krijgen van een relatie 2 69% 1% 29% 63% 6% 2 6 1% 53% Ik ben trots op mijn huidskleur 4 1% 5 37% 1% 7% 53% 39% helemaal mee oneens mee oneens mee eens helemaal mee eens Figuur 1.2 Kunt u aangeven in hoeverre u vindt dat uw huidskleur een gunstige of ongunstige rol speelt op de volgende terreinen? Het vinden van een baan op uw niveau 3% % 1% 1 7% 30% % 2 41% 13% 1% 11% Promotie te maken op het werk 2 51% 7% 0% % 11% 3% % 13% Het krijgen van een relatie 1 19% 9% 6% 4 33% 3% 46% 36% 3% Zelfverzekerd voelen 1% 3% 2 16% 1% 39% 41% 7% 1% 3% 4 40% 7% 7% Zeer ongunstig Ongunstig Niet gunstig en ook niet ongunstig Gunstig Zeer ongunstig Niet van toepassing

11 Sociale mobiliteit en zelfbeelden van zwarte mannen 11 Mannen met een donkere huidskleur voelen zich vaker zelfverzekerd dan mannen met een lichte huidskleur, maar ondervinden meer problemen door hun huidskleur bij het vinden van werk. Tabel 1.1 Opvallend is dat lichtgekleurde mannen (lichtbruin, lichtgetint, blank) minder trots op hun huidskleur (en lichaamsbouw) zijn dan mannen met een midden-bruine of donkere huidskleur. Een kwart van alle mannen geeft aan dat hun lichaamsbouw een positieve invloed heeft op het verkrijgen van een baan. Echter, een ruime meerderheid is deze mening niet toegedaan. Ruim 40% is van mening dat de lichaamsbouw het makkelijker maakt om een relatie te krijgen. geven dit vaker aan dan. Figuur 1.3 Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met deze stellingen? Door mijn lichaamsbouw is het voor mij makkelijker om een baan te krijgen 7% 5 30% 6 27% 1% 7% 6 2 Door mijn lichaamsbouw is het voor mij makkelijker om een relatie te krijgen 3 49% 57% 33% 6% 5 37% Ik ben trots op mijn lichaamsbouw 1% 3% 73% % 16% 10% 70% 1 Ik schaam mij wel eens voor mijn lichaamsbouw 37% 5 1% 31% 59% 3% 33% 57% helemaal mee oneens mee oneens mee eens helemaal mee eens

12 12 Sociale mobiliteit en zelfbeelden van zwarte mannen 2 Problemen en discriminatie Probleem Huidskleur wordt door een overgrote meerderheid niet als probleem ervaren. Slechts 6% heeft vaak een probleem vanwege de huidskleur, en nog eens 31% soms. Hoe donkerder de huidskleur, hoe meer problemen men ervaart. Van de donkere mannen ervaart 47% soms/vaak een probleem, tegenover 3 bij midden-bruin gekleurden en 27% van de licht gekleurden/blanken Figuur 2.1 Zijn er momenten waarop u uw huidskleur als probleem ervaart? 36% 60% 6% 30% 63% 6% 31% 63% Ja vaak Ja soms Nee Aan de personen die hebben aangegeven vanwege hun huidskleur problemen te ondervinden, is gevraagd welke problemen zij ervaren. De meeste antwoorden hebben te maken met alledaagse activiteiten, zoals werk, uitgaan en winkelen. Opvallend weinig worden problemen genoemd in de omgang met officiële organisaties of situaties zoals de politie, de algemene politieke sfeer, de media en controles op Schiphol. Hieronder een overzicht van enkele exemplarische antwoorden. Werk Als ik een cursus volg via mijn werk waar alleen blanke collega's aanwezig zijn die ik niet ken. Bij het vinden van een baan. Op het werk bij discussie over maatschappelijke problemen. Uitgaansleven Bij het uitgaan, geweigerd worden. Als wij thuis een feest hebben. De buren kunnen daar niet tegen.

13 Sociale mobiliteit en zelfbeelden van zwarte mannen 13 Winkelen Als ik een winkel binnenloop zijn alle ogen meteen gericht op mij en mijn metgezellen. Shoppen bij een kledingzaak, constant in de gaten gehouden worden.

14 14 Sociale mobiliteit en zelfbeelden van zwarte mannen 3 Discriminatie Ruim de helft van de mannen heeft wel eens te maken gehad met discriminatie vanwege de huidskleur, 10% zelfs vaak. Dit geldt vaker voor dan voor. Opvallend is dat mensen met een meer donkere of lichte huidskleur ongeveer even vaak discriminatie ervaren. Figuur 3.1 Heeft u wel eens te maken gehad met discriminatie vanwege uw huidskleur? 10% 5 36% 9% 47% 43% 10% 4 4 Ja vaak Ja soms Nee Aan de personen die hebben aangegeven slachtoffer te zijn geweest van discriminatie is gevraagd dit toe te lichten. Bij de antwoorden over ervaringen met discriminatie worden opvallend vaak kleine incidenten genoemd op straat of algemene bejegening. Meer specifiek wordt discriminatie genoemd tijdens sollicitaties, uitgaan, winkelen en in het openbaar vervoer. Ook hier relatief weinig klachten over politie (wel enkele), de politieke atmosfeer of de media. Enkele exemplarische voorbeelden: Als er vies naar je gekeken wordt. Als je genegeerd wordt. In een winkelcentrum voor dief worden aangezien. Bij reden afwijzing sollicitatie eerst verteld krijgen dat het niet om mijn huidskleur gaat. Dat ik zwart ben als Zwarte Piet. Grapjes over dat mensen met mijn huidskleur sommige dingen nooit kunnen begrijpen. In militaire dienst door dienstplichtigen van het platteland.

15 Sociale mobiliteit en zelfbeelden van zwarte mannen 15 4 Vooroordelen Aan de respondenten is een aantal vooroordelen voorgelegd met de vraag in hoeverre men het eens is met deze vooroordelen. Met de meeste seksistische vooroordelen is men het niet eens. Wel vindt men in grote meerderheid dat Surinaamse en Antilliaanse mannen macho s zijn. Ongeveer 4 op de 10 is het eens met de vooroordelen dat Surinaamse en Antilliaanse mannen meer moeite doen voor blanke vrouwen en dat ze vaak meerdere partners hebben. Over het algemeen maakt men zich niet zo druk over dergelijke seksistische vooroordelen over Surinaamse en Antilliaanse mannen. Wel vindt een overgrote meerderheid het vooroordeel dat Surinaamse en Antilliaanse vrouwen niet op Surinaamse/Antilliaanse mannen kunnen vertrouwen onterecht. En 5 ergert zich daaraan. Erg gevoelig ligt het vooroordeel dat Surinaamse en Antilliaanse mannen falen als vader. 7 is het niet met dit vooroordeel eens. Bijna eenzelfde percentage (6) ergert zich aan dit vooroordeel. Van de creoolse mannen ergert 7 zich aan dit vooroordeel. Figuur 4.1 In hoeverre bent u het eens met de volgende vooroordelen? Surinaamse/ Antilliaanse vrouwen kunnen beter niet op een Surinaamse/Antilliaanse mannen vertrouwen 26% 61% 11% 1% Surinaamse/ Antilliaanse mannen falen als vader 31% 4 20% 3% Surinaamse/ Antilliaanse mannen doen vaak meer moeite voor blanke vrouwen 50% 3 Surinaamse/ Antilliaanse mannen hebben vaak meerdere partners 7% 50% 3 Surinaamse/ Antilliaanse mannen zijn vaak macho s 7% 31% 5 10% Helemaal mee oneens Mee oneens Mee eens Helemaal mee eens

16 16 Sociale mobiliteit en zelfbeelden van zwarte mannen Figuur 4.2 Kunt u aangeven in hoeverre u zich ergert aan de volgende vooroordelen? Surinaamse/ Antilliaanse mannen falen als vader 20% 4 29% 1% Surinaamse/ Antilliaanse vrouwen kunnen beter niet op een Surinaamse/Antilliaanse mannen vertrouwen 6% 39% 5 Surinaamse/ Antilliaanse mannen hebben vaak meerdere partners 29% 59% Surinaamse/ Antilliaanse mannen doen vaak meer moeite voor blanke vrouwen 21% 69% Surinaamse/ Antilliaanse mannen zijn vaak macho s 3% % Ik erger me er zeer veel aan Ik erger me er aan Ik erger me er niet aan Ik erger me er niet aan en vindt het zelfs leuk Er zijn weinig verschillen tussen en. Naar huidskleur wel: mannen met een lichte huidskleur zijn het vaker eens met de vooroordelen over vaderschap en over het vertrouwen door Surinaamse en Antilliaanse vrouwen en ergeren zich minder vaak aan deze vooroordelen.

17 Sociale mobiliteit en zelfbeelden van zwarte mannen 17 5 Integratie en acceptatie Zo n 6 op de 10 mannen vindt dat / als geheel goed geïntegreerd zijn, al zijn iets negatiever. Opvallend is dat men positiever is over de eigen integratie dan over de etnische gemeenschap. 76% vindt zichzelf goed geïntegreerd. Dit verschil tussen het oordeel van de groep en het individu geldt ook voor de acceptatie en waardering door autochtone Nederlanders. Men is over de hele linie gematigd positief over de mate waarin men door autochtone Nederlanders geaccepteerd en gewaardeerd wordt. Maar men oordeelt iets positiever over de eigen situatie dan over de groep, en positiever over acceptatie dan over waardering. Figuur 5.1 In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? De Surinaamse / Antilliaanse gemeenschap is volledig geïntegreerd in de Nederlandse samenleving % % 3 43% 1 Ik voel mezelf geïntegreerd in de Nederlandse samenleving 3% % 29% 21% 4 2 Ik word door autochtonen nog als een allochtoon gezien 7% 16% 53% 23% 2 53% 19% 21% 53% 19% Helemaal mee oneens Mee oneens Mee eens Helemaal mee eens Kunt u aangeven in hoeverre u het gevoel heeft door autochtone Nederlanders.. Geaccepteerd te worden 20% 33% 3 10% Gewaardeerd te worden 2 37% 29% Kunt u aangeven in hoeverre u het gevoel heeft dat de Surinaamse/Antilliaanse gemeenschap door autochtone Nederlanders wordt Geaccepteerd 2 40% 26% Gewaardeerd 2 51% 1 Zeer weinig Weinig Niet veel niet weinig Veel Zeer veel

18 18 Sociale mobiliteit en zelfbeelden van zwarte mannen Ondanks de sterke gevoelens van integratie, vindt men dat men door de (autochtone) omgeving nog altijd als allochtoon wordt gezien (7). Mannen met een midden-bruine huidskleur voelen zich het vaakst beschouwd als allochtoon (83%), mannen met een lichtgekleurde huidskleur het minst (6). Mannen met een donkerbruine/zwarte huidskleur zitten daar met 73% tussenin. Lichtgekleurde mannen voelen zich meer geïntegreerd in de Nederlandse samenleving en worden minder vaak als allochtoon gezien. Ze voelen zich niet vaker geaccepteerd dan mannen met een donkerdere huidskleur, maar wel vaker gewaardeerd.

19 Sociale mobiliteit en zelfbeelden van zwarte mannen 19 6 Lid Surinaamse of Antilliaanse organisaties Slechts een klein deel is lid van een Surinaamse of Antilliaanse organisatie. Bij beide groepen is de aanhang hiervan een kleine 10%. Figuur 6.1 Lid van een Surinaamse of Antilliaanse organisatie? Lid Surianaamse organisatie; 8,6% GEEN lid Surinaamse organisatie; 91% Belangrijke redenen voor lidmaatschap zijn gezelligheid en ondersteuning van de etnische gemeenschap. Lidmaatschap van een etnische zelforganisatie wordt niet gezien als bijdragend aan de carrière. Kunt u aangeven in hoeverre de volgende aspecten gekoppeld kunnen worden aan de organisaties? Het is voor de gezelligheid 0% 20% 61% 19% Is belangrijk voor mijn kansen op een baan 33% 31% 36% 0% Is belangrijk voor de positie in de samenleving van de Surinaamse/Antilliaanse gemeenschap 0% 19% 61% 17% Helemaal mee oneens Mee oneens Mee eens Helemaal mee eens

20 20 Sociale mobiliteit en zelfbeelden van zwarte mannen COLOFON Foto's: Mladen Pikulic; Hollandse Hoogte e.a. Vormgeving/opmaak: Frits Nieste, Zaandam Drukwerk: Service Point IJmond, Velsen Noord

30 mei 2016. Onderzoek: Racisme in Nederland?

30 mei 2016. Onderzoek: Racisme in Nederland? 30 mei 2016 Onderzoek: Racisme in Nederland? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Basisscholen in Oud-West

Basisscholen in Oud-West Basisscholen in Oud-West Van 21 februari tot en met 27 februari 2008 kon het bewonerspanel van Oud-West vragen beantwoorden over de samenstelling van de basisscholen in Oud-West. In totaal 346 van de 875

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z Bereikscijfers FunX Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z4009 29-4-2014 Methodologie Periode: De onderzoeksgegevens zijn in de periode van 4 februari tot en met

Nadere informatie

Opiniepeiling: Polen thuis in Nederland?

Opiniepeiling: Polen thuis in Nederland? Marnixkade 109 Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Opiniepeiling: Polen thuis in Nederland? Meningen van Polen in Nederland

Nadere informatie

14 november Onderzoek: De intocht van Sinterklaas en Zwarte Piet

14 november Onderzoek: De intocht van Sinterklaas en Zwarte Piet 14 november 2015 Onderzoek: De intocht van Sinterklaas en Zwarte Piet Over het EenVandaag Het EenVandaag bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Discriminatieklimaat Gelderland-Zuid

Discriminatieklimaat Gelderland-Zuid Discriminatieklimaat Gelderland-Zuid oktober 2009 Drs. Marion Holzmann Layla Leerschool MSc. Drs. Ankie Lempens Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.: 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Discriminatieklimaat Groningen

Discriminatieklimaat Groningen Discriminatieklimaat Groningen November 2009 Drs. Marion Holzmann Layla Leerschool MSc. Drs. Ankie Lempens Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.: 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel Oppasoma s en opa s Resultaten GGD Gezondheidspanel Waarom een onderzoek over oppasoma s en opa s? Tegenwoordig doen ouders vaak een beroep op oma en opa als het gaat om opvang van de kleinkinderen. De

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw

Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw Dit document beschrijft kort de bevindingen uit het onderzoek over biseksualiteit van het AmsterdamPinkPanel.

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Van Hulzen Public Relations Europees Jaar Gelijke Kansen voor Iedereen 0-meting en 1-meting

Van Hulzen Public Relations Europees Jaar Gelijke Kansen voor Iedereen 0-meting en 1-meting Van Hulzen Public Relations Europees Jaar Gelijke Kansen voor Iedereen en Management summary Amsterdam, 19 december 2007 Ronald Steenhoek en Stefan Klomp 1.1 Inleiding Dit jaar is door de Europese Commissie

Nadere informatie

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Jeroen Nieuweboer Allochtonen in, en voelen zich minder thuis in Nederland dan allochtonen elders in Nederland. Marokkanen, Antillianen

Nadere informatie

9 oktober 2014. Onderzoek: Zwarte Piet

9 oktober 2014. Onderzoek: Zwarte Piet 9 oktober 2014 Onderzoek: Zwarte Piet Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Amsterdam-Noord en de recessie

Amsterdam-Noord en de recessie Amsterdam-Noord en de recessie Sinds november 2009 kunnen bewoners van Amsterdam-Noord lid worden van het digitale bewonerspanel. In deze rapportage worden de resultaten van de eerste meting gepresenteerd.

Nadere informatie

Het Groninger Stadspanel over LGBT. Meningen over bi- en homoseksualiteit en transgender in Groningen stad

Het Groninger Stadspanel over LGBT. Meningen over bi- en homoseksualiteit en transgender in Groningen stad Het Groninger Stadspanel over LGBT Meningen over bi- en homoseksualiteit en transgender in Groningen stad Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering

Nadere informatie

Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s)

Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s) Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) Den Haag, augustus 2014 Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s) 1 Het onderzoek In opdracht van de Stichting Maatschappij

Nadere informatie

Bewonerspanel Utrecht peiling januari 2011. wonerspanel. Sporters in het Bewoners. Stellingen over sport

Bewonerspanel Utrecht peiling januari 2011. wonerspanel. Sporters in het Bewoners. Stellingen over sport Bewonerspanel Utrecht peiling januari 2011 Van 24 januari t/m 6 februari 2011 heeft Bestuursinformatie een peiling gehouden onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht. De peiling ging over sportgedrag,

Nadere informatie

Wat vindt de Nederlander van de Kringloop?

Wat vindt de Nederlander van de Kringloop? Een marktonderzoek over aan- en verkoop van tweedehands spullen, bekendheid en imago van s. (Onderzoek uitgevoerd op initiatief van Tangram Advies & Onderzoek in samenwerking met BKN) Management Summary

Nadere informatie

FACTSHEET. Buurtveiligheidsonderzoek AmsterdamPinkPanel

FACTSHEET. Buurtveiligheidsonderzoek AmsterdamPinkPanel Resultaten LHBT-Veiligheidsmonitor 2015: Kwart maakte afgelopen jaar een onveilige situatie mee; veiligheidsgevoel onder transgenders blijft iets achter. De resultaten van het jaarlijkse buurtveiligheidsonderzoek

Nadere informatie

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen FACTSHEET Thema: Veiligheid, Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen Publicatiedatum: oktober 2010 Bron: Bureau O+S Toelichting Ingevoegd rapport geeft goed weer hoe Amsterdammers

Nadere informatie

Veiligheid in Westerpark

Veiligheid in Westerpark Veiligheid in Westerpark Stadsdeel Westerpark wil meer inzicht in de veiligheidsgevoelens van de bewoners van Westerpark en heeft daarom in de derde meting aan de leden van het bewonerspanel een aantal

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 00 AE Amsterdam t 0 522 54 44 f 0 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport De Tabakswet Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief

Nadere informatie

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel Onderzoek Stress 5 Juni 2014 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 20 mei tot en met 5 juni 2014 in samenwerking met 7Days, deden 2.415 jongeren mee. Hiervan zijn er 949 scholier en

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Trots op Groningen. Voelen Groningers zich verbonden met de provincie?

Trots op Groningen. Voelen Groningers zich verbonden met de provincie? Trots op Groningen. Voelen Groningers zich verbonden met de provincie? In deze factsheet staat de binding met de provincie Groningen centraal. Het gaat dan om de persoonlijke gevoelens die Groningers hebben

Nadere informatie

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 6 winkelpersoneel 1 12 juni 2007

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 6 winkelpersoneel 1 12 juni 2007 Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 6 winkelpersoneel 1 12 juni 2007 1 onderzoeksgegevens mogen alleen gebruikt worden onder vermelding van YoungVotes en de VARA Factsheet Jongeren en de Kwaliteit van

Nadere informatie

Eindejaarsonderzoek 2012/ P.1

Eindejaarsonderzoek 2012/ P.1 Eindejaarsonderzoek 2012/ P.1 Eindejaarsonderzoek 2012/ P.2 Doel- en probleemstelling De doelstelling van het onderzoek luidt: Het in kaart brengen van de beleving en ervaringen van Nederlanders tijdens

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Origine: personen van Noord-Afrikaanse of Turkse origine die zich als gelovig omschrijven en zich het meest verwant voelen met de Islam

Origine: personen van Noord-Afrikaanse of Turkse origine die zich als gelovig omschrijven en zich het meest verwant voelen met de Islam Toelichting Dit rapport geeft een overzicht van de onderzoeksresultaten van de Islamenquête editie 2016, in opdracht van HUMO en VTM Nieuws uitgevoerd door ivox Voor dit onderzoek werden 500 respondenten

Nadere informatie

Imago Rotterdamse festivals

Imago Rotterdamse festivals Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) november 2010 In opdracht van Rotterdam Festivals Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteurs: Annemarie Reijnen Project: 10-3331 Adres: Blaak 34, 3011

Nadere informatie

Discriminatie in Rotterdam: de resultaten van de Omnibusenquête 2014

Discriminatie in Rotterdam: de resultaten van de Omnibusenquête 2014 Discriminatie in Rotterdam: de resultaten van de Omnibusenquête 214 In het kort: de uitkomsten De Omnibusenquête 214 die jaarlijks door de gemeente Rotterdam wordt uitgevoerd, bevat een aantal vragen over

Nadere informatie

Voel je thuis op het plein

Voel je thuis op het plein Voel je thuis op het plein Kindvriendelijkheid en bewonersbetrokkenheid in Culemborg Nanne Boonstra Ron van Wonderen Rianne Verwijs Februari 2009 Inhoudsopgave 1. Samenvatting en conclusies 5 1.1. Resultaten

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Patiënt redelijk tevreden, maar snelheid en betrokkenheid bij behandeling kan beter Index 1. Inleiding 2. Onderzoeksmethode

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact Zondagsbeleving Inhoudsopgave Achtergrond en doelstellingen Samenvatting Resultaten Contact Achtergrond en doelstellingen Vakbond CNV Dienstenbond heeft een onderzoek uitgevoerd over de zondagsbeleving

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Flitspeiling begeleid wonen

Flitspeiling begeleid wonen Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Flitspeiling begeleid wonen Bart Koenen, Valerie Vieira

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Arbeidsmigranten

Belevingsonderzoek Arbeidsmigranten Belevingsonderzoek Arbeidsmigranten Provincie, 2013 2 Belevingsonderzoek Arbeidsmigranten Inhoud Inhoud 3 Inleiding 4 Aanleiding...4 Leeswijzer...4 Conclusies 5 1. se samenleving 6 1.1 Aanwezigheid arbeidsmigranten...6

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

1 Handhaving in Westerpark

1 Handhaving in Westerpark 1 Handhaving in Westerpark Het vierde onderzoek onder het panel van stadsdeel Westerpark gaat over handhaving. Het stadsdeel wil weten of de bewoners van Westerpark tevreden zijn over bepaalde vormen van

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Betere samenleving vraagt om andere opvoeding

Betere samenleving vraagt om andere opvoeding bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Betere samenleving vraagt om

Nadere informatie

31 augustus Onderzoek: Aanbevelingen VN Zwarte Piet

31 augustus Onderzoek: Aanbevelingen VN Zwarte Piet 31 augustus 2015 Onderzoek: Aanbevelingen VN Zwarte Piet Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Geluidshinder in Amsterdam

Geluidshinder in Amsterdam Geluidshinder in Amsterdam enquête onder de bevolking Project 5086 In opdracht van Dienst Milieu en Bouwtoezicht drs Josca Boers dr Willem Bosveld Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Werkgevers en werknemers aan het woord Onderzoek verricht in opdracht van Nationale-Nederlanden door Motivaction. Wat vinden werkgevers en werknemers van pensioenen.

Nadere informatie

Informatie over de deelnemers

Informatie over de deelnemers Tot eind mei 2015 hebben in totaal 45558 mensen deelgenomen aan de twee Impliciete Associatie Testen (IATs) op Onderhuids.nl. Een enorm aantal dat nog steeds groeit. Ook via deze weg willen we jullie nogmaals

Nadere informatie

Stand.tv. Meting 29: Moslims over het land van Wilders - FACTSHEET -

Stand.tv. Meting 29: Moslims over het land van Wilders - FACTSHEET - Marnixkade 109 Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Stand.tv Meting 29: Moslims over het land van Wilders - FACTSHEET -

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Migratie in Utrecht. Renée Langedijk,Natalie Bakker, Wouter Smit en Boy Trip 3D

Migratie in Utrecht. Renée Langedijk,Natalie Bakker, Wouter Smit en Boy Trip 3D Migratie in Utrecht Renée Langedijk,Natalie Bakker, Wouter Smit en Boy Trip 3D Inhoudsopgave - Inhoudsopgaven - Inleiding - Welke etnische groepen zijn er in utrecht? - Hoe kun je bepaalde etnische groepen

Nadere informatie

Homoseksuelen in Amsterdam

Homoseksuelen in Amsterdam Homoseksuelen in Amsterdam Projectnummer 9150 In opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Marlon Nieuwenhuis drs. Marcel Janssen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012

Nadere informatie

Nationaal Stage Onderzoek Studenten 2013

Nationaal Stage Onderzoek Studenten 2013 \naal Stage Onderzoek 2013 Nationaal Stage Onderzoek Studenten 2013 Door Nicole Hol en Laura Keuken Copyright Kriegsmanbeheer B.V.; Alle rechten voorbehouden. Download gratis een kopie op: http://www.nationaalstageonderzoek.nl

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 9 Identificatie, acceptatie en discriminatie

Bijlage bij hoofdstuk 9 Identificatie, acceptatie en discriminatie Bijlage bij hoofdstuk 9 Identificatie, acceptatie en discriminatie Tabel B9.1 Lineaire regressieanalyse identificatie met Nederland (0-4: helemaal niet heel sterk), 2009 (in ongestandaardiseerde coëfficiënten,

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Water drinken Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Deelnemers In de eerste maanden van 215 hebben 339 ouders die de 5 Centra Jong (CJ) in Zaanstad bezochten een vragenlijst ingevuld over hun kind

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-14-066a Belangrijkste inzichten Nederlander hecht

Nadere informatie

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland 1 februari 2009 Ausems en Kerkvliet, arbeidsmedisch adviseurs Hof van Twente www.aenk.nl Onderzoeksrapport JobMeter 2009 Inleiding Ausems en Kerkvliet,

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

TWEE OP DRIE NEDERLANDERS: ZWARTE PIET MOET BLIJVEN

TWEE OP DRIE NEDERLANDERS: ZWARTE PIET MOET BLIJVEN TWEE OP DRIE NEDERLANDERS: ZWARTE PIET MOET BLIJVEN Opleiding wederom splijtzwam Ouders kunnen veranderende Zwarte Piet prima uitleggen aan hun kinderen 1 december 2016 Meerderheid vindt maatschappelijke

Nadere informatie

Etnisch Profileren in Den Haag? Een verkennend onderzoek naar beslissingen en opvattingen op straat

Etnisch Profileren in Den Haag? Een verkennend onderzoek naar beslissingen en opvattingen op straat Etnisch Profileren in Den Haag? Een verkennend onderzoek naar beslissingen en opvattingen op straat Joanne van der Leun, Maartje van der Woude Rogier Vijverberg, Robin Vrijhoef en Avalon Leupen 4 juni

Nadere informatie

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009 EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP - eindrapport - dr. Marga de Weerd Amsterdam, november 2009 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren Versie definitief Datum 20 maart 2007 1 (5) Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 8 maart 2007 kregen alle panelleden van dat moment (771

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Draagvlakmeting Olympische Spelen 2028: 1-meting 2011 1-meting

Draagvlakmeting Olympische Spelen 2028: 1-meting 2011 1-meting Draagvlakmeting Olympische Spelen 2028: 1-meting 2011 1-meting in opdracht van het ministerie van VWS Agnes Elling & Fleur van Rens Mulier Instituut Utrecht, februari 2012 mulier instituut - sociaal-wetenschappelijk

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

Onderzoek naar de mening van burgers over de berekening van kinderalimentatie

Onderzoek naar de mening van burgers over de berekening van kinderalimentatie Onderzoek naar de mening van burgers over de berekening van kinderalimentatie September 2011 Bregje Dijksterhuis (HvA) & Nina Vels (LBIO) Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 Doel... 2 1.2 Onderzoeksvragen... 2

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2005 - II

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2005 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE MULTICULTURELE SAMENLEVING tekst 1 Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) werd opgeheven op 26 juli 1950. In maart en

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005 Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005 Project: 4273 In opdracht van stadsdeel Oud-West drs. Karin Klein Wolt dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Evaluatie veilig uitgaan

Evaluatie veilig uitgaan Evaluatie veilig uitgaan Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 5 december 2014 Ruim 90% van het ondervraagde uitgaanspubliek voelt zich altijd of meestal veilig tijdens het uitgaan in

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden

Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden Tussen half december 2012 en begin januari 2013 is het JongerenPanel gevraagd naar hun binding met Leiden. Het doel van de meting is na te gaan wat de oriëntatie

Nadere informatie

Persbericht. 31 juli 2013. Werkloosheid en bezuinigingen grootste problemen in Twentse gemeenten

Persbericht. 31 juli 2013. Werkloosheid en bezuinigingen grootste problemen in Twentse gemeenten Persbericht 31 juli 2013 Werkloosheid en bezuinigingen grootste problemen in Twentse gemeenten Werkloosheid en bezuinigingen zijn volgens inwoners van Twente verreweg de grootste problemen in hun gemeenten.

Nadere informatie

De wietpas en het sociaal clubmodel

De wietpas en het sociaal clubmodel Dewietpasenhetsociaalclubmodel Dewietpasenhetsociaalclubmodel MeningenenverwachtingenvancoffeeshopbezoekersinUtrecht MarijeWouters&DirkJ.Korf M.m.v.ShimaAsadi,CeciliaLe&SarsaniSchenk DitonderzoekisuitgevoerdinopdrachtvandeGG&GDvandegemeenteUtrecht.

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Hiv en stigmatisering in Nederland

Hiv en stigmatisering in Nederland Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv en stigmatisering in Nederland

Nadere informatie

Katholiek anno 2005. Religiositeit, identiteit en houding ten aanzien van de KRO. Rapport nr. 544 december 2005. drs. Joris Kregting dr.

Katholiek anno 2005. Religiositeit, identiteit en houding ten aanzien van de KRO. Rapport nr. 544 december 2005. drs. Joris Kregting dr. Katholiek anno 5 Religiositeit, identiteit en houding ten aanzien van de KRO Rapport nr. 544 december 5 drs. Joris Kregting dr. Ton Bernts KASKI onderzoek en advies over religie en samenleving Toernooiveld

Nadere informatie

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jaar jaar jaar 65+ Man Vrouw Ja Nee. Deventer gemiddelde

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jaar jaar jaar 65+ Man Vrouw Ja Nee. Deventer gemiddelde Bewonersonderzoek Deventer 2009: onderdeel mantelzorg Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Mantelzorgers

Nadere informatie