in beeld Samen van goed naar beter 4 Waar staan we? 7 Communicatie 15 Samenwerking met educatieve infrastructuur 17 Doorkijk naar 2014 en

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "in beeld Samen van goed naar beter 4 Waar staan we? 7 Communicatie 15 Samenwerking met educatieve infrastructuur 17 Doorkijk naar 2014 en 2015 18"

Transcriptie

1 in beeld

2 2

3 in beeld Samen van goed naar beter 4 Waar staan we? 7 Communicatie 15 Samenwerking met educatieve infrastructuur 17 Doorkijk naar 2014 en Bijlage: Ontwikkelmodel Lerende Organisatie 20 3

4 Samen van goed naar beter Alle scholen staan voor een uitdagende opdracht: het beste in elke leerling naar boven halen. Dat vraagt om een professionele organisatie, waarin teamwork en samen leren centraal staan. Tegelijkertijd heeft elke school zijn eigen leervraag en behoefte aan een sparringpartner. School aan Zet is die kritische vriend en faciliteert scholen en besturen door gesprekken met experts, uitwisseling met andere scholen en het aanbieden van kennis in de vorm van conferenties, publicaties en kwaliteitskaarten. Samen kunnen we werken aan ontwikkeling, samen gaan we van goed naar beter. Wat is School aan Zet? School aan Zet is een programma gebaseerd op de landelijke beleidsdoelen en is opgezet in lijn met bestuursakkoorden en actieplannen. Het programma is bedoeld voor scholen binnen primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs. School aan Zet wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van OC&W, de PO-Raad en de VO-raad. Als deelnemende school voert u vier gesprekken, waarin u van gedachten wisselt met (onderwijs)experts van School aan Zet en ervaringen deelt met andere scholen. De experts hebben hierin de rol van kritische vriend. Zij stellen vragen en denken mee. U formuleert uw streefdoelen zo scherp mogelijk en stippelt uit hoe u uw doelen wilt bereiken. Als school bent u in het programma zelf eigenaar van uw ontwikkelingsproces. De school is immers aan zet. 4

5 U kunt in de gesprekken aangeven op welk(e) thema( s) uw school zich in de ontwikkeling wil focussen. U heeft daarbij de keuze uit de thema s Opbrengstgericht werken (OGW), HRM/Lerende organisatie, Excellentie & Hoogbegaafdheid, Omgaan met verschillen (OMV), Basisvaardigheden en/of Wetenschap & Techniek. Naast de gesprekken met experts kunnen deelnemende scholen en besturen ook gebruikmaken van inhoudelijke kennis die via School aan Zet beschikbaar wordt gesteld. Deze zogenoemde programmafaciliteiten omvatten onder meer landelijke conferenties, regionale bijeenkomsten, onderzoekspublicaties, kwaliteitskaarten en online scans en assessments (zie ook pagina 13). Aanvullend op het programma worden in het primair onderwijs ook gesprekken op bestuursniveau aangeboden. Met name grote schoolbesturen geven aan behoefte te hebben aan een bijdrage van School aan Zet op overkoepelend niveau. Voor het voortgezet onderwijs is in september 2013 gestart met een verdieping op het bestaande programma. De VO-scholen in het programma gaven aan de ambitie te hebben om zich te ontwikkelen naar een lerende organisatie. Een organisatie waarin samen leren centraal staat en waarin bevlogenheid van medewerkers wordt gestimuleerd. De veranderkundige vraagstukken waar scholen zich bij die ontwikkeling voor gesteld zien, vormen de basis van het verdiepte programma. Het Ontwikkelmodel Lerende Organisatie (zie bijlage), dat samen met dertien scholen is gerealiseerd, staat hierin centraal. Het model biedt scholen een kijkrichting op hun ontwikkeling en helpt om vragen als Waar staan we in onze ontwikkeling?, Waar willen we naartoe? en Hoe gaan we daar komen? bespreekbaar te maken in de organisatie. 5

6 Scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs hebben sinds 2013 binnen het bestaande programma de keuze uit drie extra varianten. Hierdoor kan School aan Zet meer maatwerk bieden en zo beter bijdragen aan de schoolontwikkeling. Leeswijzer De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op de periode van maart 2012 tot september U vindt op de pagina s hierna informatie over de huidige stand van zaken (aantal deelnemers, themakeuzes, gesprekken, programmafaciliteiten) en een korte doorkijk naar de toekomst. Daarnaast komen ook de communicatie en de samenwerking tussen School aan Zet en de educatieve infrastructuur aan bod. Onze school is al ruim 15 jaar heel actief bezig met wetenschap en techniek. In de loop der tijd hebben we aan verschillende trajecten en pilots meegedaan om bijvoorbeeld het lesmateriaal te verbeteren. Over ons onderwijsprogramma zijn wij inmiddels zeer tevreden. Daarom zijn wij nu op zoek naar de diepere laag: waarom doen we dit allemaal en wat levert het ons op? Om meer expertise op te bouwen en deze te kunnen delen met anderen, hebben we ons aangemeld voor School aan Zet. Tijdens het eerste gesprek werd direct duidelijk dat we spraken met experts die wisten waar ze het over hadden. Na vijf minuten zaten we al op het niveau waar we naar op zoek waren. Dat is toch een verademing. Lees meer op bit.ly/1d0p9ma. Fons Vossen, coördinator Wetenschap & Techniek bij SBO De Blinker Geleen 6

7 Waar staan we? Een grote groep scholen is aan de slag met hun professionalisering. Zij geven aan te willen werken aan een kwaliteitsverbetering gericht op hogere opbrengsten en samen leren, vaak op het gebied van taal, lezen en rekenen (PO) of omgaan met verschillen (VO). Deelnemers Vanaf de start van het programma in maart 2012 tot september 2013 hebben zich in totaal scholen van ruim 700 besturen aangemeld (zie pag. 8). Deze scholen komen uit heel Nederland (zie pag. 9). Het forse aantal deelnemers toont aan dat scholen en besturen het programma benutten bij het bepalen van de eigen koers en het verbinden van het landelijke beleid aan hun eigen beleid. In het primair onderwijs doen er PO-scholen in het reguliere programma van School aan Zet mee. Via de aanvullende projecten worden tevens nog 62 kleine scholen en 85 taal- of rekenzwakke scholen bereikt. In totaal komt het aantal betrokken PO-scholen op (BRIN-nummers). Afgezet tegen het totaal aantal BRIN-nummers (6.899) betekent dit een marktaandeel van 30 procent. Het aandeel van School aan Zet in het voortgezet onderwijs is 41 procent van het totale aantal locaties van VO-scholen in Nederland. In totaal doen er 556 VO-scholen mee aan School aan Zet. Die 556 scholen vallen onder 343 BRINnummers. Ten opzichte van het totaal aantal BRIN-nummers in het VO (658) is dat een marktaandeel van 52 procent. 7

8 In het (voortgezet) speciaal onderwijs nemen 187 scholen deel aan School aan Zet. Dat komt overeen met een marktaandeel van 22 procent van het totale aantal (V)SO-scholen in Nederland. Overzicht deelnemers School aan Zet peildatum 01/09/2013 Deelnemers PO VO SBO VSO SO Totaal Tranche I Tranche II Tranche III Totaal Overzicht besturen van deelnemende scholen peildatum 01/09/2013 Besturen PO VO SBO VSO SO Gemengd Totaal Aantal School aan Zet biedt goede hulpmiddelen, zoals de succesvolle aanpakken van andere scholen. De experts laten je zien wat er binnen je school gebeurt en geven je handvatten waarmee je aan de slag kunt. Als school pik je uit al deze input je eigen graantjes. Ik vind het van én met elkaar leren, waar School aan Zet voor staat, ook erg belangrijk. De kennisuitwisseling met andere scholen is dus zeer welkom. Lees meer op bit.ly/1hbocu0 Ria Kuper, plaatsvervangend rector en bestuurslid RSG Enkhuizen (VO) 8

9 9 Aantal deelnemende scholen per provincie Groningen Friesland Drenthe Noord Holland Flevoland Gelderland Limburg Overijssel Zuid Holland Zeeland Noord Brabant Utrecht (V)SO VO PO

10 Themakeuze Veel scholen hebben een voorkeur voor de veranderkundige thema s HRM/ Lerende organisatie en OGW. Vaak komt ook een combinatie voor. In het PO zijn met name de combinatie OGW en Basisvaardigheden en de combinatie OGW en HRM/Lerende organisatie populair. Die laatste combinatie wordt in het (V)SO veruit het meest gekozen. In het voortgezet onderwijs leggen scholen vaak een verbinding tussen HRM/Lerende organisatie, OGW en Omgaan met verschillen. Vragen die daarbij voor alle sectoren spelen zijn onder meer: Hoe Gekozen thema s door PO-scholen Excellentie & Hoogbegaafdheid HRM/Lerende organisatie Omgaan met verschillen Opbrengstgericht werken Taal, lezen en rekenen Wetenschap en Techniek Gekozen thema s door VO-scholen Excellentie & Hoogbegaafdheid Opbrengstgericht werken HRM/Lerende organisatie Omgaan met verschillen Bèta en Techniek Basisvaardigheden (ned, eng, wis) Gekozen thema s door (V)SO-scholen Opbrengstgericht werken HRM/Lerende organisatie Taal, lezen en rekenen Omgaan met verschillen Excellentie & Hoogbegaafdheid Wetenschap en Techniek Talentontwikkeling

11 krijgen we het team mee?, Hoe ontwikkelen we naar een meer professionele organisatie, gericht op (hogere) opbrengsten en op samen leren? en Hoe zorgen we dat onze medewerkers de transitie maken van leerling-volgend naar ontwikkeling-stimulerend? De scholen formuleren dan ook vooral leervragen die schoolontwikkeling ontwikkeling naar een meer professionele organisatie, enerzijds gericht op hoge opbrengsten, anderzijds op (processen om) samen (te) leren koppelen aan een specifiek thema, zoals Basisvaardigheden. Het gaat dus meer om het veranderkundig vermogen van de scholen dan om specifieke kennisvragen op de thema s afzonderlijk. Gesprekken Tot september 2013 hebben scholen en besturen in totaal ruim gesprekken gehad: ruim ambitiegesprekken en themagesprekken. Overzicht aantal ambitiegesprekken Deelnemers PO VO SBO VSO SO Totaal Tranche I Tranche II Tranche III Totaal Overzicht aantal themagesprekken Deelnemers PO VO SBO VSO SO Totaal Tranche I Tranche II Tranche III Totaal

12 Basisscholen hebben in to taal gesprekken gehad, waarvan ambitiegesprekken en 710 themagesprekken. Het ambitiegesprek ervaren zij daarbij als het prettigst en effectiefst: de PO-scholen waarderen dit gemiddeld met een 7,7 (externe locatie) of 7,3 (op school); het themagesprek geven ze een 7,2. De deelnemende VO-scholen hebben in totaal 952 gesprekken gevoerd: 517 ambitiegesprekken en 435 themagesprekken. Het ambitiegesprek waarderen de scholen met een 6.6, het themagesprek met een 7.0. Met (V)SO-scholen zijn er in totaal 177 gesprekken geweest: 122 ambitiegesprekken en 55 themagesprekken. Het themagesprek krijgt gemiddeld een 7.7; over het ambitiege sprek zijn geen cijfermatige waarderingen bekend. Gemiddelde waardering gesprekken peildatum 01/09/2013 Gesprekken PO VO (VS)O Ambitiegesprek 7,3 (7,7*) 6,6 Niet bekend Themagesprek 7,2 7,0 7,7 * ambitiegesprekken op inloopdagen Naast de ondersteuning vanuit de diverse partijen waarmee we samenwerken, zijn wij ook op zoek naar feedback op ons Strategisch Beleidsplan en de ontwikkeling naar opbrengstgericht werken. School aan Zet is een externe partij en kijkt als kritische vriend naar onze organisatie. Dat heb je soms nodig. Lees meer op bit.ly/1hbocu0 Cor de Ruiter, bestuurder Stichting Orion Amsterdam (SO/VSO) 12

13 Programmafaciliteiten Deelnemende scholen en besturen maken gebruik van een groot aanbod aan programmafaciliteiten. In 2013 werden de verschillende activiteiten van School aan Zet goed bezocht en gewaardeerd. In de evaluaties gaven bezoekers aan dat de bijeenkomsten nieuwe en concrete informatie opleveren en bijdragen aan de schoolontwikkeling. Aantal bezoekers en gemiddelde waardering bijeenkomsten peildatum 01/09/2013 Bijeenkomst Bezoekers Waardering PO-conferentie maart ,8 VO-congres juni ,6 Masterclasses jan-sept ,0 Naast de bijeenkomsten is ook kennis beschikbaar gesteld in de vorm van 6 publicaties en 83 kwaliteitskaarten. Deze uitgaves zijn kosteloos te downloaden op de website van School aan Zet. Verder kunnen deelnemers gebruikmaken van online instrumenten, zoals de ontwikkelassessments PO taal/ rekenen en opbrengstgericht werken, quickscans voor omgaan met verschillen (PO/VO) en Wetenschap & Techniek (PO) en e-learningmodules (PO/VO). Tot slot zijn er nog twee trajecten in het PO waar scholen aan kunnen deelnemen: Kleine scholen en Taal- en/of rekenzwakke scholen. Deze trajecten voorzien in een specifieke behoefte. Aantal deelnemers trajecten Traject Aantal deelnemers Kleine scholen 62 Taal- en/of rekenzwakke scholen 85 13

14 Conclusie Anderhalf jaar na de start van School aan Zet blijkt dat veel scholen en besturen werken aan de thema s van het bestuursakkoord binnen de schoolontwikkeling. Zij zijn actief aan de slag met het formuleren van ambities en aanpakken. Dat gebeurt met name bij de thema s HRM/Lerende organisatie, OGW; in het VO aangevuld met Omgaan met verschillen en in PO met Basisvaardigheden. In algemene zin formuleren scholen de ambitie om te ontwikkelen naar een meer professionele organisatie, gericht op opbrengsten, maar ook op samen leren. School aan Zet wordt door scholen en besturen ingezet om die ambitie te verwezenlijken. Het grote aantal deelnemers, maar ook de goede waardering van de gesprekken getuigt daarvan. Tijdens het ambitiegesprek dat wij voerden met experts van School aan Zet, werd ons aangeraden om het anders aan te pakken. Als wij betere opbrengsten op begrijpend lezen wilden, moesten we niet alleen focussen op die resultaten, maar zouden we ook de instructievaardigheden van de leerkrachten moeten verhogen. Dat was echt een eye-opener. Die insteek heeft ons geholpen bij het opstellen en realiseren van onze doelstellingen; dergelijke resultaten zijn immers makkelijk meetbaar. Dit maakte het ook gelijk een behapbaar project. Lees meer op bit.ly/16ustgc Johan Bisschop, directeur Kluinveenschool Wierden (PO) 14

15 Communicatie Het informeren van scholen en besturen en het delen van kennis en expertise is een kerntaak van School aan Zet. In de onderstaande tabel ziet u de communicatiemiddelen, het bereik en de resultaten. Middel Resultaat Bereik Website Portal opgeleverd met: Database met rijk aanbod aan praktijkvoorbeelden, instrumenten en kennis (onderzoek) Apart inloggedeelte voor scholen, besturen en experts (Mijn School aan Zet) Aparte marktplaats voor scholen en onderwijsadviesdiensten: Organisatiegids Aparte omgeving voor online tools (ontwikkelassessments, quickscans, e-learning modules) Portal: gemiddeld bezoekers en pageviews per maand Database: ruim 360 artikelen Mijn School aan Zet: ruim actieve gebruikers Organisatiegids: 142 geregistreerde organisaties, producten online Tools: 4 ontwikkelassessments, 2 quickscans en 4 e-learning modules online Brochures Wervingsbrochure voor het PO en VO Informatiebrochure over website incl. Mijn School aan Zet Totale oplage wervingsbrochures Totale oplage brochure website exemplaren, verspreid onder alle deelnemende scholen Magazine 3 edities uitgebracht (nov 2012, feb 2013, juni 2013) exemplaren per editie, verspreid onder alle scholen in Nederland Digitale nieuwsbrief Maandelijks, vanaf feb 2013 aparte versies voor PO/SO en VO/(V)SO Ruim (PO/SO) resp (VO/(V)SO) ontvangers. 15

16 (vervolg) Middel Resultaat Bereik App Gelanceerd in april 2013 Ruim keer gedownload Gemiddeld 5 paginaweergaves per sessie Online sinds start in voorjaar 2012 Meer dan volgers Ruim 300 tweets Twitteraccount YouTubekanaal 25 filmpjes online Gemiddeld ruim 800 views totaal per maand Inhoudelijke artikelen in magazines Artikelen in magazines als Vives, Van 12 tot 18, Prima (4x), Tijdschrift voor Intern Begeleiders, Didactief, HJK Oplage magazines loopt uiteen van ca tot Doelgroepen verschillen, zowel PO, VO als (V)SO en zowel leraren, IB ers, middenmanagement, directie als bestuur zijn bereikt 16

17 Samenwerking met educatieve infrastructuur School aan Zet bundelt om diverse redenen de krachten met de educatieve infrastructuur. De deskundige blik van de adviseurs uit de educatieve infrastructuur helpt scholen van ambitie tot en met aanpak. School aan Zet zet de adviseurs van de organisaties uit de educatieve infrastructuur in voor de gesprekken met scholen. De organisaties worden daarnaast betrokken bij de ontwikkeling van de programmafaciliteiten en nieuwe producten en in het aanbod van de online organisatiegids: een portaal waar zij hun producten en diensten kunnen etaleren. De adviseurs dragen ook bij aan de ontwikkeling van aanpakken, instrumenten en activiteiten via de zogeheten Call for Proposals. De opbrengsten kunnen zij vervolgens ook in hun eigen organisatie implementeren. Het mes snijdt dus aan twee kanten. In het gesprekkenparcours zijn 82 experts actief voor PO, 37 voor VO en 19 voor SO/VSO. Ongeveer de helft van deze experts werkt bij adviesorganisaties, de andere helft bestaat uit (individuele) professionals. Call for Proposals In is er een Call for Proposals uitgezet die zich richtte op de thema s Opbrengstgericht werken en HRM/Lerende organisatie. Dit heeft 12 producten opgeleverd, die eind september zijn gepresenteerd. Voor het schooljaar is een nieuwe Call for Proposals uitgezet, nu op de thema s Excellentie & Hoogbegaafdheid in het PO en De school als lerende organisatie. Meer informatie vindt u op 17

18 Doorkijk naar 2014 en 2015 In alle sectoren zien we dat scholen met name aan de slag willen met de thema s HRM/Lerende organisatie en OGW. Ze geven aan dat ze willen professionaliseren en zoeken naar antwoorden op vragen als Wat is een lerende organisatie? en Hoe kunnen wij dat worden?. Gezien het doel van het programma spreekt het voor zich dat School aan Zet luistert naar deze vragen en wil bijdragen aan het vinden van de antwoorden. Verdieping Om die reden is in 2013 samen met 13 vooruitstrevende VO-scholen een verdieping op het programma voor het VO gemaakt. In dat programma staat het Ontwikkelmodel Lerende Organisatie centraal (zie bijlage). Dit model biedt scholen en besturen een kijkwijzer op de door hen gestelde vragen en kan het gesprek over professionalisering binnen de school op gang brengen. In september 2013 zijn alle VO-scholen binnen School aan Zet met de verdieping op het programma gestart. Ook voor PO en het (V)SO is het doel om door middel van een verdieping op het programma de vraagstukken van scholen in kaart te brengen en bij te dragen aan het vinden van antwoorden. Hiervoor is in 2013 een verkenning gestart. 18

19 Wij willen een lerende organisatie worden en een professionele cultuur ontwikkelen, waarbij feedback op alle niveaus wordt gezien als een belangrijke informatiebron voor persoonlijke ontwikkeling en zelfreflectie. De kunst is om de goede en veilige sfeer te behouden en tegelijkertijd door te ontwikkelen naar een meer professionele cultuur. Die ontwikkeling willen we op álle niveaus vorm geven: in de klas, in de onderwijs- en ondersteunende teams en in het managementteam. Wij werken hard aan deze ontwikkeling en gebruiken School aan Zet daarbij als sparringpartner. De expert coacht, geeft goede adviezen, bewaakt (mede) het proces en is goed toegankelijk. Lees meer op bit.ly/1ej60g8. Sixtus Haverkamp, rector-bestuurder Rsg Magister Alvinus Sneek (VO) 19

20 Bijlage: Ontwikkelmodel Lerende Organisatie ONTWIKKELASPECT Goede koers ONTWIKKELNIVEAU De mate waarin... De schoolleiding doelen voor onderwijskundig en personeelsbeleid op een niveau lager dan het schoolniveau (bijv. sectieniveau) heeft geconcretiseerd Interne (leraren, OOP, ouders, leerlingen) en externe (PO, Hoger Onderwijs, Bedrijfsleven) belanghebbenden hierbij betrokken zijn geweest en deze doelen begrijpen en omarmen NIVEAU 1 Deze school... Heeft ambities voor onderwijskundig en personeelsbeleid geformuleerd Heeft leraren op de hoogte gesteld van de doelen Goede start De school personeel (schoolleiding, leraren, OOP) selecteert op basis van competenties en de schoolvisie Selecteert nieuw personeel ad hoc De school nieuw personeel introduceert en begeleidt Heeft geen gedocumenteerd introductie- en begeleidingsprogramma en werkt nieuwe personeelsleden ad hoc in Goede feedback De school instrumenten voor inhoudelijke (bijv. sectiebuddy, toetsanalyses) en persoonlijke coaching (bijv. schoolbuddy, peerreview) inzet voor nieuwe personeelsleden Personeel meerdere bronnen voor feedback en ontwikkeling gebruikt (leerlingen/ouders/ bestuur/lerarenenquête/diepte-interviews, peerreview, co-teaching, intervisie) Personeel feedback met elkaar analyseert en interventies bepaalt Zet geen instrumenten voor het begeleiden van nieuwe personeelsleden in Gebruikt geen enkele bron van feedback ten behoeve van professionele ontwikkeling Bepaalt geen interventies voor personeel Goede ontwikkeling De school persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP) voor leraren en schoolleiding gebruikt o.b.v. feedback en schoolambities Heeft POP voor enkele leraren en schoolleiding De school leraren en schoolleiding ondersteunt om optimaal tegemoet te komen aan hun leerbehoeften door middel van inzet van instrumenten (bijv. trainingen, eigen academie, docentontwikkelteams) Zet geen instrumenten in voor persoonlijke ontwikkeling van leraren en schoolleiding Goede differentiatie De school een ambitie per groep van leerlingen defi nieert, bijstelt en daarop interventies bepaalt (bijv. het aanbieden van extra uren en klassen) Leraren de leeropbrengsten van leerlingen meten, analyseren (bijv. met landelijke voortgangstoetsen, analyse van toetsvragen) en daarop het leerproces aanpassen Defi nieert ambities voor de totale leerlingenpopulatie (bijv. doorstroom, verschil SE-CE) Meet leeropbrengsten van leerlingen eens per jaar 20

21 NIVEAU 2 Deze school... NIVEAU 3 Deze school... NIVEAU 4 Lerende organisatie Deze school... NIVEAU 5 Deze school... Heeft ambities geconcretiseerd in doelen op schoolniveau en huidige kenmerken van de school meegenomen (cultuur, populatie, etc.) Heeft leraren, OOP en ouders op de hoogte gesteld van de doelen Heeft ambities geconcretiseerd in doelen op afdelings-/teamniveau en sectieniveau aansluitend bij schooldoelstellingen (waaronder altijd doelen op leeropbrengsten) Heeft leraren, OOP, ouders en leerlingen reactief betrokken in het vaststellen van de doelen en de doelen zijn zichtbaar in het gedrag van de schoolleider Stelt de prognoses meer dan één keer per jaar bij en afdelingen/teams en secties vertalen deze in nieuwe acties indien nodig Heeft leraren, OOP, ouders, leerlingen proactief en tenminste één externe belanghebbende reactief betrokken in het vaststellen van de doelen en de doelen zijn zichtbaar in het gedrag van de schoolleider en leraren Stelt prognoses bij in nauw overleg met afdelingen/teams en secties Past onderwijskundig beleid regelmatig aan in afstemming met de keten (bijv. PO voor instroom en Hoger Onderwijs en bedrijfsleven voor uitstroom) Selecteert enkele personeelsleden o.b.v. standaard competentieprofi elen Gebruikt een gedocumenteerd standaard introductie- en begeleidingsprogramma voor het inwerken voor nieuwe personeelsleden Zet standaard coachingsinstrumenten in voor het begeleiden van nieuwe personeelsleden Selecteert de meerderheid van de personeelsleden o.b.v. competentieprofi elen die aangepast zijn op school, afdelings-/ team- of sectiespecifi eke functie-eisen Gebruikt een gedocumenteerd introductieen begeleidingsprogramma gedifferentieerd naar de behoefte van de nieuwe personeelsleden, en begeleider is daarin getraind Zet coachingsinstrumenten in gedifferentieerd naar inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling aansluitend bij behoefte van nieuwe personeelsleden Selecteert alle personeelsleden o.b.v. competentieprofi elen aansluitend bij schooldoelstellingen m.b.v. professionele instrumenten (bijv. IQ-/EQ-tests, vragenlijsten, proefl essen) Biedt na afl oop van het eerste jaar begeleiding die aansluit bij het begeleidingsprogramma uit het eerste jaar Laat nieuwe personeelsleden een POP opstellen bij binnenkomst en de inzet van coachingsinstrumenten hierop aansluiten Evalueert en past het selectie- en interviewproces voor personeel regelmatig aan Evalueert en past het introductie- en begeleidingsprogramma regelmatig aan Gebruikt een instrument dat de uitkomsten van het introductieprogramma test op effectiviteit en past het waar nodig aan Gebruikt enkele bronnen van feedback ad hoc ten behoeve van professionele ontwikkeling Gebruikt een gedocumenteerd feedbackprogramma voor merendeel van personeel met één of twee databronnen (waaronder altijd leerlingenenquêtes) Gebruikt een gedocumenteerd feedbackprogramma voor elk personeelslid met tenminste drie databronnen (waaronder altijd diepte-interviews met leerlingen) Gebruikt een gedocumenteerd feedbackprogramma voor de schoolleiding Bepaalt interventies voor personeel ad hoc Laat personeelsleden prestaties één keer per jaar met leidinggevende bespreken en analyseren, mogelijk als onderdeel van het jaarlijkse functioneringsgesprek Laat personeelsleden prestaties in ieder geval één keer per jaar met leidinggevende bespreken en analyseren en verhoogt de frequentie indien nodig, rekeninghoudend met verschillen in het personeel Evalueert feedbackprogramma en bronnen regelmatig en ontwikkelt innovatieve bronnen en analyses van feedback Gebruikt POP voor leraren en schoolleiding die ze eens per jaar in overleg opstellen Gebruikt POP voor leraren en schoolleiding die ze eens per jaar in overleg opstellen o.b.v. feedback Gebruikt POP voor leraren en schoolleiding die ze ten minste eens per jaar in overleg o.b.v. feedback en schoolambities opstellen Evalueert ontwikkelingsprogramma op basis van het verband tussen ontwikkeling van leraren en leeropbrengsten Zet instrumenten niet gespecifi ceerd naar ontwikkelbehoeften in voor persoonlijke ontwikkeling van leraren en schoolleiding Zet instrumenten op aanvraag in o.b.v. persoonlijke ontwikkelbehoeften van leraren en schoolleiding Zet instrumenten in o.b.v. persoonlijke en/ of teamontwikkelbehoeften van leraren en schoolleiding gekoppeld aan persoonlijke ontwikkelplannen Ontwikkelt innovatieve ontwikkelingsinstrumenten voor leraren en schoolleiding Defi nieert een ambitie per groep van leerlingen op schoolniveau o.b.v. de schoolambitie (bijv. % doorstroom vwo, excellente leerlingen) Defi nieert een ambitie voor leerlingen op sectie- of teamniveau (bijv. verschil SE-CE voor een vak) en bepaalt interventies Stelt ambitie voor leerlingen regelmatig bij op sectie- of teamniveau en bepaalt interventies Stimuleert leerlingen om leerbehoeftes te defi niëren en heeft leerlingen die ervaren dat er aandacht is voor hun leerbehoeften Heeft afdelingen, secties of teams die eens per jaar leeropbrengsten meten en analyseren Heeft afdelingen, secties of teams die regelmatig leeropbrengsten meten en analyseren Heeft teams en/of leraren die leeropbrengsten meten en analyseren en groepsplannen voor hun klassen formuleren Heeft leraren die meerdere leerlijnen per klas hanteren en leerlingen die weten waar ze staan op deze leerlijn 1 september

22 Colofon School aan Zet wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van OC&W, de PO-Raad en de VO-raad. Coördinatie: Jamie Tio (School aan Zet) Redactionele ondersteuning: Ravestein & Zwart Vormgeving: Lauwers-C November 2013

23 23

24

Actieplan Basis voor Presteren

Actieplan Basis voor Presteren Actieplan Basis voor Presteren Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 1. Inleiding Elke klas zit barstensvol talent, want ieder kind heeft talent. Dit talent vormt het meest kostbare kapitaal

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen?

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? DE HUIDIGE PRAKTIJK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS, MET VOORBEELDEN EN VRAGEN TER INSPIRATIE Inhoud 3 Aandacht voor best presterende leerling

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

14 Vragen en antwoorden

14 Vragen en antwoorden - Kennismaken met de Referentieniveaus voor Taal en Rekenen in het primair onderwijs 14 Vragen en antwoorden In 2008 zijn in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap referentieniveaus

Nadere informatie

Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs

Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs Opbrengsten maak er werk van! Woord vooraf 1 Opbrengstgericht onderwijs leidt tot hogere prestaties 3 2 Opbrengstgericht werken op vier niveaus

Nadere informatie

ONDERWIJS AAN DE BEST PRESTERENDE LEERLINGEN IN PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS TECHNISCHE VERANTWOORDING EN TABELLEN VAN HET ONDERZOEK

ONDERWIJS AAN DE BEST PRESTERENDE LEERLINGEN IN PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS TECHNISCHE VERANTWOORDING EN TABELLEN VAN HET ONDERZOEK ONDERWIJS AAN DE BEST PRESTERENDE LEERLINGEN IN PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS TECHNISCHE VERANTWOORDING EN TABELLEN VAN HET ONDERZOEK maart 2015 Voorwoord De Inspectie van het Onderwijs heeft een onderzoek

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Naar ecellente basisscholen #IB er Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Colofon Opstellers: Coördinatie & eindredactie: Vormgeving: Drukkerij: De Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam

Nadere informatie

Vervolgevaluatie Eerst de Klas

Vervolgevaluatie Eerst de Klas Vervolgevaluatie Eerst de Klas In opdracht van: Platform Bèta Techniek Project: 2011.062 Publicatienummer: 2011.062.1124 Datum: Utrecht, 28 november 2011 Auteurs: Drs. Rob Bilderbeek Jesse Bos MSc MBA

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat Wij zijn Da Vinci Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 ONZE SCHOOL... 4 ONZE AMBITIE... 6 ONS ONDERWIJS... 7 ONZE BOUWSTENEN... 8 ONZE VISIE... 10 ONZE ORGANISATIE...

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

Excellentie en differentiatie

Excellentie en differentiatie Excellentie en differentiatie Met praktijkvoorbeelden van vo-scholen uit het netwerk van het Junior College Utrecht Dr. Ton van der Valk Met dank aan: Judith Schenzel, voor haar bijdrage aan de research

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Werken op dezelfde golflengte

Werken op dezelfde golflengte Onderwijsprofessionals kiezen steeds vaker voor onderzoek om beter inzicht te krijgen in hun onderwijspraktijk. Vaak blijven de onderzoeksresultaten echter nog beperkt tot de school in kwestie. De ontwikkel-

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Samenwerken aan Taalbeleid:

Samenwerken aan Taalbeleid: Samenwerken aan Taalbeleid: in tien stappen naar een taalbeleidsplan Marieke Tomesen Jack Duerings Annie van der Beek Deze uitgave is tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

1 AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS. In opdracht van de VO-academie van de VO-raad

1 AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS. In opdracht van de VO-academie van de VO-raad 1 AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS In opdracht van de VO-academie van de VO-raad AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS In opdracht van de VO-academie van

Nadere informatie

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoek in opdracht van Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen Piet Groenewegen Lydia van Deelen-Meeng Zeger van Hoffen Bruno Emans Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Dini van Donselaar APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie