in beeld Samen van goed naar beter 4 Waar staan we? 7 Communicatie 15 Samenwerking met educatieve infrastructuur 17 Doorkijk naar 2014 en

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "in beeld Samen van goed naar beter 4 Waar staan we? 7 Communicatie 15 Samenwerking met educatieve infrastructuur 17 Doorkijk naar 2014 en 2015 18"

Transcriptie

1 in beeld

2 2

3 in beeld Samen van goed naar beter 4 Waar staan we? 7 Communicatie 15 Samenwerking met educatieve infrastructuur 17 Doorkijk naar 2014 en Bijlage: Ontwikkelmodel Lerende Organisatie 20 3

4 Samen van goed naar beter Alle scholen staan voor een uitdagende opdracht: het beste in elke leerling naar boven halen. Dat vraagt om een professionele organisatie, waarin teamwork en samen leren centraal staan. Tegelijkertijd heeft elke school zijn eigen leervraag en behoefte aan een sparringpartner. School aan Zet is die kritische vriend en faciliteert scholen en besturen door gesprekken met experts, uitwisseling met andere scholen en het aanbieden van kennis in de vorm van conferenties, publicaties en kwaliteitskaarten. Samen kunnen we werken aan ontwikkeling, samen gaan we van goed naar beter. Wat is School aan Zet? School aan Zet is een programma gebaseerd op de landelijke beleidsdoelen en is opgezet in lijn met bestuursakkoorden en actieplannen. Het programma is bedoeld voor scholen binnen primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs. School aan Zet wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van OC&W, de PO-Raad en de VO-raad. Als deelnemende school voert u vier gesprekken, waarin u van gedachten wisselt met (onderwijs)experts van School aan Zet en ervaringen deelt met andere scholen. De experts hebben hierin de rol van kritische vriend. Zij stellen vragen en denken mee. U formuleert uw streefdoelen zo scherp mogelijk en stippelt uit hoe u uw doelen wilt bereiken. Als school bent u in het programma zelf eigenaar van uw ontwikkelingsproces. De school is immers aan zet. 4

5 U kunt in de gesprekken aangeven op welk(e) thema( s) uw school zich in de ontwikkeling wil focussen. U heeft daarbij de keuze uit de thema s Opbrengstgericht werken (OGW), HRM/Lerende organisatie, Excellentie & Hoogbegaafdheid, Omgaan met verschillen (OMV), Basisvaardigheden en/of Wetenschap & Techniek. Naast de gesprekken met experts kunnen deelnemende scholen en besturen ook gebruikmaken van inhoudelijke kennis die via School aan Zet beschikbaar wordt gesteld. Deze zogenoemde programmafaciliteiten omvatten onder meer landelijke conferenties, regionale bijeenkomsten, onderzoekspublicaties, kwaliteitskaarten en online scans en assessments (zie ook pagina 13). Aanvullend op het programma worden in het primair onderwijs ook gesprekken op bestuursniveau aangeboden. Met name grote schoolbesturen geven aan behoefte te hebben aan een bijdrage van School aan Zet op overkoepelend niveau. Voor het voortgezet onderwijs is in september 2013 gestart met een verdieping op het bestaande programma. De VO-scholen in het programma gaven aan de ambitie te hebben om zich te ontwikkelen naar een lerende organisatie. Een organisatie waarin samen leren centraal staat en waarin bevlogenheid van medewerkers wordt gestimuleerd. De veranderkundige vraagstukken waar scholen zich bij die ontwikkeling voor gesteld zien, vormen de basis van het verdiepte programma. Het Ontwikkelmodel Lerende Organisatie (zie bijlage), dat samen met dertien scholen is gerealiseerd, staat hierin centraal. Het model biedt scholen een kijkrichting op hun ontwikkeling en helpt om vragen als Waar staan we in onze ontwikkeling?, Waar willen we naartoe? en Hoe gaan we daar komen? bespreekbaar te maken in de organisatie. 5

6 Scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs hebben sinds 2013 binnen het bestaande programma de keuze uit drie extra varianten. Hierdoor kan School aan Zet meer maatwerk bieden en zo beter bijdragen aan de schoolontwikkeling. Leeswijzer De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op de periode van maart 2012 tot september U vindt op de pagina s hierna informatie over de huidige stand van zaken (aantal deelnemers, themakeuzes, gesprekken, programmafaciliteiten) en een korte doorkijk naar de toekomst. Daarnaast komen ook de communicatie en de samenwerking tussen School aan Zet en de educatieve infrastructuur aan bod. Onze school is al ruim 15 jaar heel actief bezig met wetenschap en techniek. In de loop der tijd hebben we aan verschillende trajecten en pilots meegedaan om bijvoorbeeld het lesmateriaal te verbeteren. Over ons onderwijsprogramma zijn wij inmiddels zeer tevreden. Daarom zijn wij nu op zoek naar de diepere laag: waarom doen we dit allemaal en wat levert het ons op? Om meer expertise op te bouwen en deze te kunnen delen met anderen, hebben we ons aangemeld voor School aan Zet. Tijdens het eerste gesprek werd direct duidelijk dat we spraken met experts die wisten waar ze het over hadden. Na vijf minuten zaten we al op het niveau waar we naar op zoek waren. Dat is toch een verademing. Lees meer op bit.ly/1d0p9ma. Fons Vossen, coördinator Wetenschap & Techniek bij SBO De Blinker Geleen 6

7 Waar staan we? Een grote groep scholen is aan de slag met hun professionalisering. Zij geven aan te willen werken aan een kwaliteitsverbetering gericht op hogere opbrengsten en samen leren, vaak op het gebied van taal, lezen en rekenen (PO) of omgaan met verschillen (VO). Deelnemers Vanaf de start van het programma in maart 2012 tot september 2013 hebben zich in totaal scholen van ruim 700 besturen aangemeld (zie pag. 8). Deze scholen komen uit heel Nederland (zie pag. 9). Het forse aantal deelnemers toont aan dat scholen en besturen het programma benutten bij het bepalen van de eigen koers en het verbinden van het landelijke beleid aan hun eigen beleid. In het primair onderwijs doen er PO-scholen in het reguliere programma van School aan Zet mee. Via de aanvullende projecten worden tevens nog 62 kleine scholen en 85 taal- of rekenzwakke scholen bereikt. In totaal komt het aantal betrokken PO-scholen op (BRIN-nummers). Afgezet tegen het totaal aantal BRIN-nummers (6.899) betekent dit een marktaandeel van 30 procent. Het aandeel van School aan Zet in het voortgezet onderwijs is 41 procent van het totale aantal locaties van VO-scholen in Nederland. In totaal doen er 556 VO-scholen mee aan School aan Zet. Die 556 scholen vallen onder 343 BRINnummers. Ten opzichte van het totaal aantal BRIN-nummers in het VO (658) is dat een marktaandeel van 52 procent. 7

8 In het (voortgezet) speciaal onderwijs nemen 187 scholen deel aan School aan Zet. Dat komt overeen met een marktaandeel van 22 procent van het totale aantal (V)SO-scholen in Nederland. Overzicht deelnemers School aan Zet peildatum 01/09/2013 Deelnemers PO VO SBO VSO SO Totaal Tranche I Tranche II Tranche III Totaal Overzicht besturen van deelnemende scholen peildatum 01/09/2013 Besturen PO VO SBO VSO SO Gemengd Totaal Aantal School aan Zet biedt goede hulpmiddelen, zoals de succesvolle aanpakken van andere scholen. De experts laten je zien wat er binnen je school gebeurt en geven je handvatten waarmee je aan de slag kunt. Als school pik je uit al deze input je eigen graantjes. Ik vind het van én met elkaar leren, waar School aan Zet voor staat, ook erg belangrijk. De kennisuitwisseling met andere scholen is dus zeer welkom. Lees meer op bit.ly/1hbocu0 Ria Kuper, plaatsvervangend rector en bestuurslid RSG Enkhuizen (VO) 8

9 9 Aantal deelnemende scholen per provincie Groningen Friesland Drenthe Noord Holland Flevoland Gelderland Limburg Overijssel Zuid Holland Zeeland Noord Brabant Utrecht (V)SO VO PO

10 Themakeuze Veel scholen hebben een voorkeur voor de veranderkundige thema s HRM/ Lerende organisatie en OGW. Vaak komt ook een combinatie voor. In het PO zijn met name de combinatie OGW en Basisvaardigheden en de combinatie OGW en HRM/Lerende organisatie populair. Die laatste combinatie wordt in het (V)SO veruit het meest gekozen. In het voortgezet onderwijs leggen scholen vaak een verbinding tussen HRM/Lerende organisatie, OGW en Omgaan met verschillen. Vragen die daarbij voor alle sectoren spelen zijn onder meer: Hoe Gekozen thema s door PO-scholen Excellentie & Hoogbegaafdheid HRM/Lerende organisatie Omgaan met verschillen Opbrengstgericht werken Taal, lezen en rekenen Wetenschap en Techniek Gekozen thema s door VO-scholen Excellentie & Hoogbegaafdheid Opbrengstgericht werken HRM/Lerende organisatie Omgaan met verschillen Bèta en Techniek Basisvaardigheden (ned, eng, wis) Gekozen thema s door (V)SO-scholen Opbrengstgericht werken HRM/Lerende organisatie Taal, lezen en rekenen Omgaan met verschillen Excellentie & Hoogbegaafdheid Wetenschap en Techniek Talentontwikkeling

11 krijgen we het team mee?, Hoe ontwikkelen we naar een meer professionele organisatie, gericht op (hogere) opbrengsten en op samen leren? en Hoe zorgen we dat onze medewerkers de transitie maken van leerling-volgend naar ontwikkeling-stimulerend? De scholen formuleren dan ook vooral leervragen die schoolontwikkeling ontwikkeling naar een meer professionele organisatie, enerzijds gericht op hoge opbrengsten, anderzijds op (processen om) samen (te) leren koppelen aan een specifiek thema, zoals Basisvaardigheden. Het gaat dus meer om het veranderkundig vermogen van de scholen dan om specifieke kennisvragen op de thema s afzonderlijk. Gesprekken Tot september 2013 hebben scholen en besturen in totaal ruim gesprekken gehad: ruim ambitiegesprekken en themagesprekken. Overzicht aantal ambitiegesprekken Deelnemers PO VO SBO VSO SO Totaal Tranche I Tranche II Tranche III Totaal Overzicht aantal themagesprekken Deelnemers PO VO SBO VSO SO Totaal Tranche I Tranche II Tranche III Totaal

12 Basisscholen hebben in to taal gesprekken gehad, waarvan ambitiegesprekken en 710 themagesprekken. Het ambitiegesprek ervaren zij daarbij als het prettigst en effectiefst: de PO-scholen waarderen dit gemiddeld met een 7,7 (externe locatie) of 7,3 (op school); het themagesprek geven ze een 7,2. De deelnemende VO-scholen hebben in totaal 952 gesprekken gevoerd: 517 ambitiegesprekken en 435 themagesprekken. Het ambitiegesprek waarderen de scholen met een 6.6, het themagesprek met een 7.0. Met (V)SO-scholen zijn er in totaal 177 gesprekken geweest: 122 ambitiegesprekken en 55 themagesprekken. Het themagesprek krijgt gemiddeld een 7.7; over het ambitiege sprek zijn geen cijfermatige waarderingen bekend. Gemiddelde waardering gesprekken peildatum 01/09/2013 Gesprekken PO VO (VS)O Ambitiegesprek 7,3 (7,7*) 6,6 Niet bekend Themagesprek 7,2 7,0 7,7 * ambitiegesprekken op inloopdagen Naast de ondersteuning vanuit de diverse partijen waarmee we samenwerken, zijn wij ook op zoek naar feedback op ons Strategisch Beleidsplan en de ontwikkeling naar opbrengstgericht werken. School aan Zet is een externe partij en kijkt als kritische vriend naar onze organisatie. Dat heb je soms nodig. Lees meer op bit.ly/1hbocu0 Cor de Ruiter, bestuurder Stichting Orion Amsterdam (SO/VSO) 12

13 Programmafaciliteiten Deelnemende scholen en besturen maken gebruik van een groot aanbod aan programmafaciliteiten. In 2013 werden de verschillende activiteiten van School aan Zet goed bezocht en gewaardeerd. In de evaluaties gaven bezoekers aan dat de bijeenkomsten nieuwe en concrete informatie opleveren en bijdragen aan de schoolontwikkeling. Aantal bezoekers en gemiddelde waardering bijeenkomsten peildatum 01/09/2013 Bijeenkomst Bezoekers Waardering PO-conferentie maart ,8 VO-congres juni ,6 Masterclasses jan-sept ,0 Naast de bijeenkomsten is ook kennis beschikbaar gesteld in de vorm van 6 publicaties en 83 kwaliteitskaarten. Deze uitgaves zijn kosteloos te downloaden op de website van School aan Zet. Verder kunnen deelnemers gebruikmaken van online instrumenten, zoals de ontwikkelassessments PO taal/ rekenen en opbrengstgericht werken, quickscans voor omgaan met verschillen (PO/VO) en Wetenschap & Techniek (PO) en e-learningmodules (PO/VO). Tot slot zijn er nog twee trajecten in het PO waar scholen aan kunnen deelnemen: Kleine scholen en Taal- en/of rekenzwakke scholen. Deze trajecten voorzien in een specifieke behoefte. Aantal deelnemers trajecten Traject Aantal deelnemers Kleine scholen 62 Taal- en/of rekenzwakke scholen 85 13

14 Conclusie Anderhalf jaar na de start van School aan Zet blijkt dat veel scholen en besturen werken aan de thema s van het bestuursakkoord binnen de schoolontwikkeling. Zij zijn actief aan de slag met het formuleren van ambities en aanpakken. Dat gebeurt met name bij de thema s HRM/Lerende organisatie, OGW; in het VO aangevuld met Omgaan met verschillen en in PO met Basisvaardigheden. In algemene zin formuleren scholen de ambitie om te ontwikkelen naar een meer professionele organisatie, gericht op opbrengsten, maar ook op samen leren. School aan Zet wordt door scholen en besturen ingezet om die ambitie te verwezenlijken. Het grote aantal deelnemers, maar ook de goede waardering van de gesprekken getuigt daarvan. Tijdens het ambitiegesprek dat wij voerden met experts van School aan Zet, werd ons aangeraden om het anders aan te pakken. Als wij betere opbrengsten op begrijpend lezen wilden, moesten we niet alleen focussen op die resultaten, maar zouden we ook de instructievaardigheden van de leerkrachten moeten verhogen. Dat was echt een eye-opener. Die insteek heeft ons geholpen bij het opstellen en realiseren van onze doelstellingen; dergelijke resultaten zijn immers makkelijk meetbaar. Dit maakte het ook gelijk een behapbaar project. Lees meer op bit.ly/16ustgc Johan Bisschop, directeur Kluinveenschool Wierden (PO) 14

15 Communicatie Het informeren van scholen en besturen en het delen van kennis en expertise is een kerntaak van School aan Zet. In de onderstaande tabel ziet u de communicatiemiddelen, het bereik en de resultaten. Middel Resultaat Bereik Website Portal opgeleverd met: Database met rijk aanbod aan praktijkvoorbeelden, instrumenten en kennis (onderzoek) Apart inloggedeelte voor scholen, besturen en experts (Mijn School aan Zet) Aparte marktplaats voor scholen en onderwijsadviesdiensten: Organisatiegids Aparte omgeving voor online tools (ontwikkelassessments, quickscans, e-learning modules) Portal: gemiddeld bezoekers en pageviews per maand Database: ruim 360 artikelen Mijn School aan Zet: ruim actieve gebruikers Organisatiegids: 142 geregistreerde organisaties, producten online Tools: 4 ontwikkelassessments, 2 quickscans en 4 e-learning modules online Brochures Wervingsbrochure voor het PO en VO Informatiebrochure over website incl. Mijn School aan Zet Totale oplage wervingsbrochures Totale oplage brochure website exemplaren, verspreid onder alle deelnemende scholen Magazine 3 edities uitgebracht (nov 2012, feb 2013, juni 2013) exemplaren per editie, verspreid onder alle scholen in Nederland Digitale nieuwsbrief Maandelijks, vanaf feb 2013 aparte versies voor PO/SO en VO/(V)SO Ruim (PO/SO) resp (VO/(V)SO) ontvangers. 15

16 (vervolg) Middel Resultaat Bereik App Gelanceerd in april 2013 Ruim keer gedownload Gemiddeld 5 paginaweergaves per sessie Online sinds start in voorjaar 2012 Meer dan volgers Ruim 300 tweets Twitteraccount YouTubekanaal 25 filmpjes online Gemiddeld ruim 800 views totaal per maand Inhoudelijke artikelen in magazines Artikelen in magazines als Vives, Van 12 tot 18, Prima (4x), Tijdschrift voor Intern Begeleiders, Didactief, HJK Oplage magazines loopt uiteen van ca tot Doelgroepen verschillen, zowel PO, VO als (V)SO en zowel leraren, IB ers, middenmanagement, directie als bestuur zijn bereikt 16

17 Samenwerking met educatieve infrastructuur School aan Zet bundelt om diverse redenen de krachten met de educatieve infrastructuur. De deskundige blik van de adviseurs uit de educatieve infrastructuur helpt scholen van ambitie tot en met aanpak. School aan Zet zet de adviseurs van de organisaties uit de educatieve infrastructuur in voor de gesprekken met scholen. De organisaties worden daarnaast betrokken bij de ontwikkeling van de programmafaciliteiten en nieuwe producten en in het aanbod van de online organisatiegids: een portaal waar zij hun producten en diensten kunnen etaleren. De adviseurs dragen ook bij aan de ontwikkeling van aanpakken, instrumenten en activiteiten via de zogeheten Call for Proposals. De opbrengsten kunnen zij vervolgens ook in hun eigen organisatie implementeren. Het mes snijdt dus aan twee kanten. In het gesprekkenparcours zijn 82 experts actief voor PO, 37 voor VO en 19 voor SO/VSO. Ongeveer de helft van deze experts werkt bij adviesorganisaties, de andere helft bestaat uit (individuele) professionals. Call for Proposals In is er een Call for Proposals uitgezet die zich richtte op de thema s Opbrengstgericht werken en HRM/Lerende organisatie. Dit heeft 12 producten opgeleverd, die eind september zijn gepresenteerd. Voor het schooljaar is een nieuwe Call for Proposals uitgezet, nu op de thema s Excellentie & Hoogbegaafdheid in het PO en De school als lerende organisatie. Meer informatie vindt u op 17

18 Doorkijk naar 2014 en 2015 In alle sectoren zien we dat scholen met name aan de slag willen met de thema s HRM/Lerende organisatie en OGW. Ze geven aan dat ze willen professionaliseren en zoeken naar antwoorden op vragen als Wat is een lerende organisatie? en Hoe kunnen wij dat worden?. Gezien het doel van het programma spreekt het voor zich dat School aan Zet luistert naar deze vragen en wil bijdragen aan het vinden van de antwoorden. Verdieping Om die reden is in 2013 samen met 13 vooruitstrevende VO-scholen een verdieping op het programma voor het VO gemaakt. In dat programma staat het Ontwikkelmodel Lerende Organisatie centraal (zie bijlage). Dit model biedt scholen en besturen een kijkwijzer op de door hen gestelde vragen en kan het gesprek over professionalisering binnen de school op gang brengen. In september 2013 zijn alle VO-scholen binnen School aan Zet met de verdieping op het programma gestart. Ook voor PO en het (V)SO is het doel om door middel van een verdieping op het programma de vraagstukken van scholen in kaart te brengen en bij te dragen aan het vinden van antwoorden. Hiervoor is in 2013 een verkenning gestart. 18

19 Wij willen een lerende organisatie worden en een professionele cultuur ontwikkelen, waarbij feedback op alle niveaus wordt gezien als een belangrijke informatiebron voor persoonlijke ontwikkeling en zelfreflectie. De kunst is om de goede en veilige sfeer te behouden en tegelijkertijd door te ontwikkelen naar een meer professionele cultuur. Die ontwikkeling willen we op álle niveaus vorm geven: in de klas, in de onderwijs- en ondersteunende teams en in het managementteam. Wij werken hard aan deze ontwikkeling en gebruiken School aan Zet daarbij als sparringpartner. De expert coacht, geeft goede adviezen, bewaakt (mede) het proces en is goed toegankelijk. Lees meer op bit.ly/1ej60g8. Sixtus Haverkamp, rector-bestuurder Rsg Magister Alvinus Sneek (VO) 19

20 Bijlage: Ontwikkelmodel Lerende Organisatie ONTWIKKELASPECT Goede koers ONTWIKKELNIVEAU De mate waarin... De schoolleiding doelen voor onderwijskundig en personeelsbeleid op een niveau lager dan het schoolniveau (bijv. sectieniveau) heeft geconcretiseerd Interne (leraren, OOP, ouders, leerlingen) en externe (PO, Hoger Onderwijs, Bedrijfsleven) belanghebbenden hierbij betrokken zijn geweest en deze doelen begrijpen en omarmen NIVEAU 1 Deze school... Heeft ambities voor onderwijskundig en personeelsbeleid geformuleerd Heeft leraren op de hoogte gesteld van de doelen Goede start De school personeel (schoolleiding, leraren, OOP) selecteert op basis van competenties en de schoolvisie Selecteert nieuw personeel ad hoc De school nieuw personeel introduceert en begeleidt Heeft geen gedocumenteerd introductie- en begeleidingsprogramma en werkt nieuwe personeelsleden ad hoc in Goede feedback De school instrumenten voor inhoudelijke (bijv. sectiebuddy, toetsanalyses) en persoonlijke coaching (bijv. schoolbuddy, peerreview) inzet voor nieuwe personeelsleden Personeel meerdere bronnen voor feedback en ontwikkeling gebruikt (leerlingen/ouders/ bestuur/lerarenenquête/diepte-interviews, peerreview, co-teaching, intervisie) Personeel feedback met elkaar analyseert en interventies bepaalt Zet geen instrumenten voor het begeleiden van nieuwe personeelsleden in Gebruikt geen enkele bron van feedback ten behoeve van professionele ontwikkeling Bepaalt geen interventies voor personeel Goede ontwikkeling De school persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP) voor leraren en schoolleiding gebruikt o.b.v. feedback en schoolambities Heeft POP voor enkele leraren en schoolleiding De school leraren en schoolleiding ondersteunt om optimaal tegemoet te komen aan hun leerbehoeften door middel van inzet van instrumenten (bijv. trainingen, eigen academie, docentontwikkelteams) Zet geen instrumenten in voor persoonlijke ontwikkeling van leraren en schoolleiding Goede differentiatie De school een ambitie per groep van leerlingen defi nieert, bijstelt en daarop interventies bepaalt (bijv. het aanbieden van extra uren en klassen) Leraren de leeropbrengsten van leerlingen meten, analyseren (bijv. met landelijke voortgangstoetsen, analyse van toetsvragen) en daarop het leerproces aanpassen Defi nieert ambities voor de totale leerlingenpopulatie (bijv. doorstroom, verschil SE-CE) Meet leeropbrengsten van leerlingen eens per jaar 20

21 NIVEAU 2 Deze school... NIVEAU 3 Deze school... NIVEAU 4 Lerende organisatie Deze school... NIVEAU 5 Deze school... Heeft ambities geconcretiseerd in doelen op schoolniveau en huidige kenmerken van de school meegenomen (cultuur, populatie, etc.) Heeft leraren, OOP en ouders op de hoogte gesteld van de doelen Heeft ambities geconcretiseerd in doelen op afdelings-/teamniveau en sectieniveau aansluitend bij schooldoelstellingen (waaronder altijd doelen op leeropbrengsten) Heeft leraren, OOP, ouders en leerlingen reactief betrokken in het vaststellen van de doelen en de doelen zijn zichtbaar in het gedrag van de schoolleider Stelt de prognoses meer dan één keer per jaar bij en afdelingen/teams en secties vertalen deze in nieuwe acties indien nodig Heeft leraren, OOP, ouders, leerlingen proactief en tenminste één externe belanghebbende reactief betrokken in het vaststellen van de doelen en de doelen zijn zichtbaar in het gedrag van de schoolleider en leraren Stelt prognoses bij in nauw overleg met afdelingen/teams en secties Past onderwijskundig beleid regelmatig aan in afstemming met de keten (bijv. PO voor instroom en Hoger Onderwijs en bedrijfsleven voor uitstroom) Selecteert enkele personeelsleden o.b.v. standaard competentieprofi elen Gebruikt een gedocumenteerd standaard introductie- en begeleidingsprogramma voor het inwerken voor nieuwe personeelsleden Zet standaard coachingsinstrumenten in voor het begeleiden van nieuwe personeelsleden Selecteert de meerderheid van de personeelsleden o.b.v. competentieprofi elen die aangepast zijn op school, afdelings-/ team- of sectiespecifi eke functie-eisen Gebruikt een gedocumenteerd introductieen begeleidingsprogramma gedifferentieerd naar de behoefte van de nieuwe personeelsleden, en begeleider is daarin getraind Zet coachingsinstrumenten in gedifferentieerd naar inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling aansluitend bij behoefte van nieuwe personeelsleden Selecteert alle personeelsleden o.b.v. competentieprofi elen aansluitend bij schooldoelstellingen m.b.v. professionele instrumenten (bijv. IQ-/EQ-tests, vragenlijsten, proefl essen) Biedt na afl oop van het eerste jaar begeleiding die aansluit bij het begeleidingsprogramma uit het eerste jaar Laat nieuwe personeelsleden een POP opstellen bij binnenkomst en de inzet van coachingsinstrumenten hierop aansluiten Evalueert en past het selectie- en interviewproces voor personeel regelmatig aan Evalueert en past het introductie- en begeleidingsprogramma regelmatig aan Gebruikt een instrument dat de uitkomsten van het introductieprogramma test op effectiviteit en past het waar nodig aan Gebruikt enkele bronnen van feedback ad hoc ten behoeve van professionele ontwikkeling Gebruikt een gedocumenteerd feedbackprogramma voor merendeel van personeel met één of twee databronnen (waaronder altijd leerlingenenquêtes) Gebruikt een gedocumenteerd feedbackprogramma voor elk personeelslid met tenminste drie databronnen (waaronder altijd diepte-interviews met leerlingen) Gebruikt een gedocumenteerd feedbackprogramma voor de schoolleiding Bepaalt interventies voor personeel ad hoc Laat personeelsleden prestaties één keer per jaar met leidinggevende bespreken en analyseren, mogelijk als onderdeel van het jaarlijkse functioneringsgesprek Laat personeelsleden prestaties in ieder geval één keer per jaar met leidinggevende bespreken en analyseren en verhoogt de frequentie indien nodig, rekeninghoudend met verschillen in het personeel Evalueert feedbackprogramma en bronnen regelmatig en ontwikkelt innovatieve bronnen en analyses van feedback Gebruikt POP voor leraren en schoolleiding die ze eens per jaar in overleg opstellen Gebruikt POP voor leraren en schoolleiding die ze eens per jaar in overleg opstellen o.b.v. feedback Gebruikt POP voor leraren en schoolleiding die ze ten minste eens per jaar in overleg o.b.v. feedback en schoolambities opstellen Evalueert ontwikkelingsprogramma op basis van het verband tussen ontwikkeling van leraren en leeropbrengsten Zet instrumenten niet gespecifi ceerd naar ontwikkelbehoeften in voor persoonlijke ontwikkeling van leraren en schoolleiding Zet instrumenten op aanvraag in o.b.v. persoonlijke ontwikkelbehoeften van leraren en schoolleiding Zet instrumenten in o.b.v. persoonlijke en/ of teamontwikkelbehoeften van leraren en schoolleiding gekoppeld aan persoonlijke ontwikkelplannen Ontwikkelt innovatieve ontwikkelingsinstrumenten voor leraren en schoolleiding Defi nieert een ambitie per groep van leerlingen op schoolniveau o.b.v. de schoolambitie (bijv. % doorstroom vwo, excellente leerlingen) Defi nieert een ambitie voor leerlingen op sectie- of teamniveau (bijv. verschil SE-CE voor een vak) en bepaalt interventies Stelt ambitie voor leerlingen regelmatig bij op sectie- of teamniveau en bepaalt interventies Stimuleert leerlingen om leerbehoeftes te defi niëren en heeft leerlingen die ervaren dat er aandacht is voor hun leerbehoeften Heeft afdelingen, secties of teams die eens per jaar leeropbrengsten meten en analyseren Heeft afdelingen, secties of teams die regelmatig leeropbrengsten meten en analyseren Heeft teams en/of leraren die leeropbrengsten meten en analyseren en groepsplannen voor hun klassen formuleren Heeft leraren die meerdere leerlijnen per klas hanteren en leerlingen die weten waar ze staan op deze leerlijn 1 september

22 Colofon School aan Zet wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van OC&W, de PO-Raad en de VO-raad. Coördinatie: Jamie Tio (School aan Zet) Redactionele ondersteuning: Ravestein & Zwart Vormgeving: Lauwers-C November 2013

23 23

24

MEt SCHooL aan ZEt naar EEn LEREnDE organisatie www.schoolaanzet.nl

MEt SCHooL aan ZEt naar EEn LEREnDE organisatie www.schoolaanzet.nl Met School aan Zet naar een lerende organisatie www.schoolaanzet.nl "Het ontwikkelmodel is een nuttig hulpmiddel om de stappen duidelijk te maken. Het is fijn om te zien waar je naar toewerkt." - Teamleider

Nadere informatie

De scholen zijn aan zet Tussenrapportage programma School aan Zet

De scholen zijn aan zet Tussenrapportage programma School aan Zet De scholen zijn aan zet Tussenrapportage programma School aan Zet september 2012 Tussenrapportage Programma School aan Zet september 2012 Inleiding Elk schoolteam staat voor de uitdaging om het onderwijs

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

Uw producten en diensten in de etalage!

Uw producten en diensten in de etalage! Portal School aan Zet Toelichting aanbod onderwijsadviesbureaus Uw producten en diensten in de etalage! https://portal.schoolaanzet.nl 1 School aan Zet lanceert in september 2012 de online portal van School

Nadere informatie

Aan de slag met het. Leren Inhoud Geven

Aan de slag met het. Leren Inhoud Geven Aan de slag met het ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven Het ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven is een handvat om de dialoog te voeren over de ontwikkeling naar een lerende organisatie. Door hierover

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) ALITEITSKAART werken (OGW) werken (OGW) OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP PO werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties. De uitkomsten van onderzoek van de resultaten

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

VO2020. Schoolrapportage. Venster College X

VO2020. Schoolrapportage. Venster College X VO2020 Schoolrapportage Deze rapportage toont de antwoorden van de schoolambities van de VO2020-scan. U vindt uw eigen antwoorden terug in de nulmeting en in de actuele stand, inclusief een landelijke

Nadere informatie

Kenmerken van een lerende organisatie

Kenmerken van een lerende organisatie Kenmerken van een lerende organisatie Een praktische handreiking om in het voortgezet onderwijs verandering en ontwikkeling te omarmen Deze handreiking is een uitgave van School aan Zet www.schoolaanzet.nl

Nadere informatie

KWALITEITSAKKOORD BASISONDERWIJS DRENTHE 2010 en 2011

KWALITEITSAKKOORD BASISONDERWIJS DRENTHE 2010 en 2011 KWALITEITSAKKOORD BASISONDERWIJS DRENTHE 2010 en 2011 A. Inleiding De gedeputeerden van de 3 noordelijke provincies en de staatssecretaris voor primair onderwijs en kinderopvang hebben de Inspectie van

Nadere informatie

TOEPASSING VAN HET ONTWIKKEL- EN GESPREKSMODEL AFSTEMMING OVERGANG VAN PO NAAR VO

TOEPASSING VAN HET ONTWIKKEL- EN GESPREKSMODEL AFSTEMMING OVERGANG VAN PO NAAR VO AANSLUITING PO-VO ALLE ONTWIKKELASPECTEN TOEPASSING VAN HET ONTWIKKEL- EN GESPREKSMODEL AFSTEMMING OVERGANG VAN PO NAAR VO Om de aansluiting tussen PO en VO te verbeteren, is het belangrijk dat er concrete

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan?

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan? KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen Opbrengstgericht werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van

Nadere informatie

MAGAZINE SCHOOL AAN ZET. Themagesprek en verdiepingsgesprek We kregen advies vanuit verschillende invalshoeken

MAGAZINE SCHOOL AAN ZET. Themagesprek en verdiepingsgesprek We kregen advies vanuit verschillende invalshoeken SCHOOL AAN ZET MAGAZINE Editie 2, februari 2013 Internationaliseringsprojecten en plustrajecten Excellentiebeleid op Gymnasium Celeanum Dubbele samenwerking met School aan Zet Wetenschap en Techniek op

Nadere informatie

Teaching and Learning International Survey Nederland

Teaching and Learning International Survey Nederland Teaching and Learning International Survey Nederland Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling www.talis2013.nl Talis 2013 Teaching and Learning International Survey Sjoerd Slagter, voorzitter

Nadere informatie

Toekomstgericht onderwijs. Samen leren inhoud geven met School aan Zet

Toekomstgericht onderwijs. Samen leren inhoud geven met School aan Zet Toekomstgericht onderwijs Samen leren inhoud geven met School aan Zet De school als lerende organisatie Scholen die het onderwijs centraal kunnen stellen en er het beste in slagen om leerlingen hun talenten

Nadere informatie

CHECKLIST PASSEND ONDERWIJS EN OMGAAN MET VERSCHILLEN IN DE OVERGANG VAN PO NAAR VO

CHECKLIST PASSEND ONDERWIJS EN OMGAAN MET VERSCHILLEN IN DE OVERGANG VAN PO NAAR VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START CHECKLIST PASSEND ONDERWIJS EN OMGAAN MET VERSCHILLEN IN DE OVERGANG VAN PO NAAR VO Aan de hand van deze checklist kunnen school en schoolbestuur vaststellen in hoeverre

Nadere informatie

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN SAMEN LEREN OVER REFERENTIENIVEAUS EN DIDACTIEK OM DE INHOUDELIJKE AANSLUITING TUSSEN PO EN VO IN GORINCHEM EN OMSTREKEN

Nadere informatie

KWALITEITSAKKOORD BASISONDERWIJS PROVINCIE GRONINGEN 2010 en 2011

KWALITEITSAKKOORD BASISONDERWIJS PROVINCIE GRONINGEN 2010 en 2011 KWALITEITSAKKOORD BASISONDERWIJS PROVINCIE GRONINGEN 2010 en 2011 Partijen, De schoolbesturen van de basisscholen in de provincie Groningen, hierna te noemen: de schoolbesturen. De Provincie Groningen,

Nadere informatie

ICT in het basis- en voortgezet onderwijs. Schooljaar

ICT in het basis- en voortgezet onderwijs. Schooljaar ICT in het basis- en voortgezet onderwijs Schooljaar 2007-2008 Technisch Rapport Versie 0.1 Maart 2008 Inspectie van het Onderwijs Afdeling Kennis Wietske Idema TR ICT Maart 2008.doc Pagina 1 van 21 Gemaakt

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Deze kaart biedt een aantal indicatoren om bij de uitvoering van de stappen uit 1-zorgroute op groepsniveau en op schoolniveau de kwaliteit te monitoren en te

Nadere informatie

Doorgaande leerlijn voor begaafde en excellerende leerlingen van po naar vo

Doorgaande leerlijn voor begaafde en excellerende leerlingen van po naar vo Doorgaande leerlijn voor begaafde en excellerende leerlingen van po naar vo Met deze screeningslijst krijgt u r inzicht in de visie van uw school op een warme overdracht van begaafde en excellerende leerlingen

Nadere informatie

Kenmerken van een lerende organisatie

Kenmerken van een lerende organisatie Kenmerken van een lerende organisatie Een praktische handreiking om in het voortgezet onderwijs verandering en ontwikkeling te omarmen Deze handreiking is een uitgave van School aan Zet www.schoolaanzet.nl

Nadere informatie

Opbrengsten maak er werk van!

Opbrengsten maak er werk van! Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs Opbrengsten maak er werk van! Woord vooraf 1 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 4 5 Opbrengstgericht onderwijs leidt tot hogere prestaties Opbrengstgericht

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

CHECKLIST PO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO

CHECKLIST PO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START CHECKLIST PO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO Leerlingen hebben er recht op dat hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk verloopt. De overgang van het PO (inclusief het speciaal

Nadere informatie

Peer review in de praktijk

Peer review in de praktijk Rotterdam, maart 2013 Gwen de Bruin Susan van Geel Karel Kans Inhoudsopgave Inleiding Vormen van peer review Wat is er nodig om te starten met peer review? Wat levert peer review op? Succesfactoren Inleiding

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO

Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO E-nieuwsbrief speciale leerlingen Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO Dagbesteding en Arbeid, Hét Congres en nog veel meer. Stuur deze

Nadere informatie

spoorzoeken en wegwijzen

spoorzoeken en wegwijzen spoorzoeken en wegwijzen OVERZICHT OPLEIDINGEN OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP Opbrengstgericht leiderschap Opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap zijn termen die de afgelopen jaren veelvuldig

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur Adres Plaats Telefoon Fax E-Mail Website

Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur Adres Plaats Telefoon Fax E-Mail Website Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur H.H. Benes Adres Thorbeckestraat 1 Plaats Coevorden Telefoon 0524-513531 Fa 0524-523360 E-Mail info@willibrordusschool.nl Website www.willibrordusschool.nl

Nadere informatie

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs SAMENVATTING Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs Advies over hoe LOB na 5 jaar Stimulering LOB verder moet. Utrecht, 1 december 2014 ACHTERGROND Van studie kiezen naar loopbaan

Nadere informatie

CHECKLIST VO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO

CHECKLIST VO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START CHECKLIST VO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO Leerlingen hebben er recht op dat hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk verloopt. De overgang van het PO (inclusief het speciaal

Nadere informatie

De kunst van het lesgeven

De kunst van het lesgeven De kunst van het lesgeven Cursus voor schoolleiders en (intern) begeleiders te essentiële kwaliteitsaspecten te leren van een goed instructiegedrag, goed klassenmanagement en een goede pedagogische relatie.

Nadere informatie

Conferentie: 23 mei 2012. Wat levert het op? Opbrengsten van opbrengstgericht werken voor leerlingen, de school en u. Overzicht workshops

Conferentie: 23 mei 2012. Wat levert het op? Opbrengsten van opbrengstgericht werken voor leerlingen, de school en u. Overzicht workshops Conferentie: 23 mei 2012 Wat levert het op? Opbrengsten van opbrengstgericht werken voor leerlingen, de school en u Overzicht workshops Workshops Workshopleider Organisatie Titel workshop 1. Dr. Margot

Nadere informatie

Werkt Gedragswerk? Evaluatie project Gedragswerk Juni 2009

Werkt Gedragswerk? Evaluatie project Gedragswerk Juni 2009 Werkt Gedragswerk? Evaluatie project Gedragswerk Juni 29 Evaluatieonderzoek Gedragswerk, juni 29 1 Inleiding Met het Ministerie van OCW is afgesproken dat in het schooljaar 28 29 een evaluatie zou worden

Nadere informatie

MAGAZINE SCHOOL AAN ZET. Ontwikkelassessment Leraar PO Breng uw eigen vaardigheid in kaart

MAGAZINE SCHOOL AAN ZET. Ontwikkelassessment Leraar PO Breng uw eigen vaardigheid in kaart SCHOOL AAN ZET MAGAZINE Editie 3, juni 2013 Ontwikkelassessment Leraar PO Breng uw eigen vaardigheid in kaart Tien Haagse scholen streven gezamenlijke droom na Directeur en projectleider Karin Striekwold

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

Leerlijnen Ontwikkeling volgen en onderwijs plannen aan de hand van leerlijnen met uw leerlingvolgsysteem. Driestar educatief T ALENT IN ONTWIKKELING

Leerlijnen Ontwikkeling volgen en onderwijs plannen aan de hand van leerlijnen met uw leerlingvolgsysteem. Driestar educatief T ALENT IN ONTWIKKELING Leerlijnen Ontwikkeling volgen en onderwijs plannen aan de hand van leerlijnen met uw leerlingvolgsysteem Driestar educatief T ALENT IN ONTWIKKELING O leerlijnen H a n d e l i n g s g e r i c h t w e r

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Informatiepakket Leerlabs

Informatiepakket Leerlabs Informatiepakket Leerlabs Informatiepakket Leerlabs De vraag naar gepersonaliseerd onderwijs en het gebruik van ict in de klas groeit. Veel scholen werken aan initiatieven gericht op gepersonaliseerd leren

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan 2015

Onderwijskundig Jaarplan 2015 Onderwijskundig Jaarplan Jaar 2014 School Heilig Hartschool Schoolleider Mariëtte Reimert Datum 03-11-2014 Inleiding In dit jaarplan beschrijven we de uitwerking van de geplande verbeter-doelen voor het

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Meesterschap op Zuid. Start van een onderzoek naar de effecten van het leiderschap van een CvB in Rotterdam-Zuid. Cora Vinke

Meesterschap op Zuid. Start van een onderzoek naar de effecten van het leiderschap van een CvB in Rotterdam-Zuid. Cora Vinke Meesterschap op Zuid Start van een onderzoek naar de effecten van het leiderschap van een CvB in Rotterdam-Zuid Cora Vinke Voorstellen INTRODUCTIE & AANLEIDING PCBO 6800 leerlingen die onderwijs krijgen

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Hub Noord-Brabant vestiging Oss

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Hub Noord-Brabant vestiging Oss VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Hub Noord-Brabant vestiging Oss Plaats : Oss BRIN nummer : 02SW OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 276642 Datum onderzoek : 3 juli 2014 Datum vaststelling : 29 september 2014 Pagina

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. Basisschool Klavertje vier Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 27NT Onderzoeksnummer : 71286 Datum schoolbezoek : 6 maart 2006 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

LOG IN ON. De professionaliseringswebsite voor iedere docent, bestuurder en directeur

LOG IN ON. De professionaliseringswebsite voor iedere docent, bestuurder en directeur LOG IN ON De professionaliseringswebsite voor iedere docent, bestuurder en directeur 2 De school is een dynamische omgeving waar altijd geleerd wordt. Hoe zorgt u ervoor dat u hierin mee blijft gaan? Met

Nadere informatie

ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT

ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT Utrecht, maart 2008 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding en probleemstelling 5 2 Resultaten basisonderwijs 7 2.1 Representativiteit

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs

Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs Opbrengsten maak er werk van! Woord vooraf 1 Opbrengstgericht onderwijs leidt tot hogere prestaties 3 2 Opbrengstgericht werken op vier niveaus

Nadere informatie

Aanbod O2G2 Academie 2013-2014 www.o2g2.nl

Aanbod O2G2 Academie 2013-2014 www.o2g2.nl Uren (incl. Voorbereiding /oefenen) Planning Voor wie? 1. Esis voor leerkrachten Trainen van basisvaardigheden Esis op groepsniveau. In een computerlokaal met de gegevens van de eigen groep. 10 uur a.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF School : c.b.s. It Grovestinshôf Plaats : Koudum BRIN-nummer : 06QN Onderzoeksnummer : 74173 Datum schoolbezoek : 25 april 2006 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Introductie van de referentieniveaus in het primair onderwijs

Introductie van de referentieniveaus in het primair onderwijs Introductie van de referentieniveaus in het primair onderwijs Achter de schermen wordt op dit moment hard gewerkt aan de invoering van de referentieniveaus in het primair onderwijs. Uit de veldraadpleging

Nadere informatie

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen'

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' 3.1 Het management Op managementniveau worden zeven standaarden onderscheiden, die elk een aantal indicatoren omvatten. Na het scoren

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

opbrengstgericht werken in en door de sectie Doelen stellen en succescriteria formuleren voor leerlingen Informatie over doelen en succescriteria

opbrengstgericht werken in en door de sectie Doelen stellen en succescriteria formuleren voor leerlingen Informatie over doelen en succescriteria opbrengstgericht werken in en door de sectie Doelen stellen en succescriteria formuleren voor leerlingen Informatie over doelen en succescriteria APS en KPC-groep Colofon Deze uitgave maakt onderdeel uit

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELING & DTT

SCHOOLONTWIKKELING & DTT SCHOOLONTWIKKELING & DTT Jeroen Spek & Jacob Raap 9 december 2015 WERKGROEP SCHOOLONTWIKKELING EN DTT Algemene inleiding Praktijkvoorbeeld Bespreken dillema s met stellingen Delen uitkomsten bespreking

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het?

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? werkgroep bundelen van expertise, 25 mei 2012 Aanleiding voor een team passend onderwijs Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

SECTORPLAN HAVO- VWO Het sectorplan in viif verschillende concrete plannen met tijdsaanduiding

SECTORPLAN HAVO- VWO Het sectorplan in viif verschillende concrete plannen met tijdsaanduiding SECTORPLAN HAVO- VWO 2016-2017 Het sectorplan in viif verschillende concrete plannen met tijdsaanduiding Voorwoord Het sectorplan havo/vwo 2016-2017 verschilt fundamenteel van de sectorplannen zoals die

Nadere informatie

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 #speciaalgewoon Wie bent u? Wie zijn wij? Aleid Schipper Maartje Reitsma Jos Vinders en Kees Verweij Van terugplaatsen

Nadere informatie

Webpagina Verandermanagement: Erkenning: Schoolleidersregister. Omvang: 56 SBU, 2 EC

Webpagina Verandermanagement:  Erkenning: Schoolleidersregister. Omvang: 56 SBU, 2 EC Verandermanagement Algemeen wordt aangenomen dat zeventig procent van alle pogingen tot organisatieverandering mislukt. Over de oorzaken daarvan is al veel geschreven. Vaak betreft het gemakkelijk verteerbare

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider!

We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider! We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider! WereldKidz 33 basisscholen en een school voor speciaal onderwijs, 4.500 leerlingen en 475 medewerkers vormen samen WereldKidz. Een organisatie met

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stephanus Basisschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stephanus Basisschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Stephanus Basisschool Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 05JC C1 Onderzoeksnummer : 270651 Datum onderzoek : 15 april 2014 Datum vaststelling : 25

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 270 Klassendeler: 25 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een groeiende, moderne, Christelijke basisschool.

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij PCB Westpunt

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij PCB Westpunt RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij PCB Westpunt Plaats : Hoogvliet Rotterdam BRIN-nummer : 10QX Onderzoeksnummer : 125093 Datum schoolbezoek : 7 Rapport vastgesteld te kantoor

Nadere informatie

Opbrengstgericht Leiderschap! Opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht Leiderschap! Opbrengstgericht werken Opbrengstgericht Leiderschap! Opbrengstgericht werken Opbrengstgericht werken = het onderzoeken van de eigen praktijk leidinggevenden en leerkrachten gegevens over leeropbrengsten Beslissingen over onderwijs

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Gymnasium Felisenum

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Gymnasium Felisenum VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013 Gymnasium Felisenum Plaats : Velsen-Zuid BRIN-nummer : 20DG Onderzoeksnummer : 150930 Datum onderzoek : 17-18 januari 2013 Datum vaststelling : 18 december 2012-14 maart

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom Plaats : Pijnacker BRIN-nummer : 11YJ Onderzoeksnummer : 125122 Datum schoolbezoek : 14 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO Plaats : Silvolde BRIN nummer : 14UM C1 BRIN nummer : 14UM 00 HAVO Onderzoeksnummer : 276258 Datum onderzoek :

Nadere informatie

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 Utrecht, januari 2013 INHOUD Samenvatting 4 Inleiding 6 1 Trends en wetenswaardigheden 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Trends 8 1.3 Wetenswaardigheden 11 2 Wet-

Nadere informatie

Masterplan Bètapartners 2012-2013 School aan Bèta Zet

Masterplan Bètapartners 2012-2013 School aan Bèta Zet Masterplan Bètapartners 2012-2013 School aan Bèta Zet Versie 5.0 Agnes Kemperman Jeroen Maréchal Datum: 19 april 2012 1 Aanleiding en motivatie De nieuwe beleidsagenda Bètapartners en de Its Academy wordt

Nadere informatie

Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit

Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit Hoe breng je meer lijn en structuur in je cultuureducatie en hoe werk je gericht aan de persoonlijke (creativiteits)- ontwikkeling van leerlingen? Basisscholen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG 1 5 KWALITEITSZORG Schoolontwikkeling is een cyclisch leer- en ontwikkelproces waarbij het gaat om het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR School : Basisschool De Troubadour Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 04QY Onderzoeksnummer : 79475 Datum schoolbezoek : 1 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

DE LEERLING IN DE LEERSTAND, WERKEN AAN ATTITUDE

DE LEERLING IN DE LEERSTAND, WERKEN AAN ATTITUDE AANSLUITING PO-VO KOERS/ DIFFERENTIATIE DE LEERLING IN DE LEERSTAND, WERKEN AAN ATTITUDE Netwerk POVO TOF Tubbergen heeft besloten aandacht te besteden aan een positieve leerhouding bij leerlingen. Leraren

Nadere informatie

Jaarplan 2015/2016 Vastgesteld op 12 juni 2015. Activiteiten 1. Resultaat Uitvoering Planning Borgen van de personele

Jaarplan 2015/2016 Vastgesteld op 12 juni 2015. Activiteiten 1. Resultaat Uitvoering Planning Borgen van de personele Jaarplan / Vastgesteld op 12 juni 1. ORGANISATIE Doel: Optimaliseren van de bedrijfsvoering van het SWV Helmond-Peelland VO. Activiteiten 1. Resultaat Uitvoering Planning Borgen van de personele De personeelsdossiers

Nadere informatie

Datum 23 mei 2011 Betreft Aanbieding Actieplannen Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en Leraren

Datum 23 mei 2011 Betreft Aanbieding Actieplannen Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en Leraren a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Opbrengst-en handelingsgericht werken Ad Kappen, Gerdie Deterd Oude Weme Programma 16.00 16.15 17.30 17.45 18.30 20.30 opening Marielle lezing ogw

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 1 Kwaliteitzorgbeleid WereldKidz, 2016 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag,

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) Opbrengstgericht werken (OGW) Gebruik maken van toetsresultaten; voorwaarden op groeps-, school- en bestuursniveau Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteits Opbrengstgericht

Nadere informatie