spoorzoeken en wegwijzen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "spoorzoeken en wegwijzen"

Transcriptie

1 spoorzoeken en wegwijzen OVERZICHT OPLEIDINGEN OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP

2 Opbrengstgericht leiderschap Opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap zijn termen die de afgelopen jaren veelvuldig worden genoemd in het onderwijs. De ervaring leert inmiddels dat iedere organisatie zijn eigen betekenis heeft toegekend aan die begrippen en en dat er binnen die organisaties dikwijls grote verschillen bestaan in beelden en opvattingen daarover. In opdracht van het ministerie van OCW heeft het APS onderzoek gedaan naar het aanbod van scholing voor opbrengstgericht leiderschap. Als resultaat is er nu een overzicht beschikbaar op dit thema. Om goed invulling aan deze vraag te geven is tevens gekeken naar wat opbrengstgericht leiderschap nu eigenlijk is en wat hierbij de vragen van schoolleiders zijn. EVALUATIEVE CYCLUS Bij het ontwikkelen van een overzicht van opleidingen die gericht zijn op opbrengstgericht leiderschap, is gebruik gemaakt van een brede definitie van opbrengstgericht werken. Opbrengstgericht werken zien wij als een manier van werken waarbij bestuurders, leidinggevenden en leerkrachten gebruik maken van gegevens over leeropbrengsten om beslissingen te nemen over het onderwijs en de school. Leidinggevenden en leerkrachten geven hierbij systematisch feedback op de kwaliteit van het onderwijs. Het gaat daarbij niet alleen om het gebruik van toetsgegevens. Om opbrengstgegevens goed te kunnen interpreteren, moet ook andere informatie worden gebruikt, bijvoorbeeld over de achtergrond van leerlingen, de lespraktijk en de randvoorwaarden in de school. Opbrengstgericht werken kan daarmee worden opgevat als het onderzoeken van de eigen praktijk en het op basis hiervan verbéteren van die praktijk. Dit proces kenmerkt zich door een evaluatieve cyclus. PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAPPEN Uit diverse onderzoeken blijkt dat voor opbrengstgericht werken een professionele leergemeenschap nodig is. Dat betekent dat opbrengstgericht werken vraagt om een cultuur die niet alleen gericht is op het leren van leerlingen, maar op het leren van álle betrokkenen. Een cultuur waarbinnen het vanzelfsprekend is om kritisch te kijken naar de kwaliteit en effectiviteit van het handelen van jezelf en de ander. Om een professionele leergemeenschap te bevorderen zijn de volgende factoren belangrijk: 1. Het (gezamenlijk) formuleren en uitdragen van visie. 2. Het (gezamenlijk) formuleren van meetbare uitdagende en verbindende doelen met morele relevantie. 3. Focus op leerprocessen: - het stimuleren en ondersteunen van onderzoek: data verzameling, analyse, reflectie en verandering (permanent cyclisch vernieuwen) - het bieden van individuele ondersteuning (coaching, mentoring, peer-learning ) - het accent verschuiven van individueel leren naar collectief leren middels dialoog ( = interactie over de beschikbare data en info) - het monitoren van vorderingen. 4. Vertrouwen, respect en positieve werkrelaties bewerkstelligen. 5. Managen van de structuur: - heldere procedures - tijd vrijmaken voor dialoog en samenwerking - creëren van ruimtes: werkkamers, nabijheid, enz. 6. Interacteren met externe partijen (critical friends): - steun van buiten inroepen bijv. bij data-analyse, interpretatie en gebruik - partnerschappen (ouders, besturen, community, hoger onderwijs) - netwerken met andere scholen / organisaties. Bovenstaande zes factoren zijn dus essentieel wanneer je als schoolleider wilt werken aan hogere opbrengsten. Het zijn namelijk factoren waarop en waarmee je als opbrengstgericht schoolleider zult sturen. 2 Spoorzoeken en wegwijzen Spoorzoeken en wegwijzen 3

3 WAAROM DIT OVERZICHT? De grote aandacht die de begrippen opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap hebben gekregen, heeft geleid tot een uitgebreid palet aan opleidingen en cursussen ter bevordering van opbrengstgericht leiderschap. De vraag is echter in hoeverre en op welke manier schoolleiders daar behoefte aan hebben en of zij vervolgens in staat zijn om het meest passende aanbod te vinden. Daarnaast is het de vraag wat de specifieke kenmerken zijn van het opleidingsaanbod. Om schoolleiders te helpen bij het beantwoorden van die laatste vraag, is door ons een overzicht gemaakt van het aanbod van opleidingen en cursussen gericht op het bevorderen van opbrengstgericht leiderschap. Al het aanbod is daarnaast gescoord op basis van de brede definitie van opbrengstgericht leiderschap. Het wordt op die manier snel duidelijk welk aanbod er is, wat de kenmerken zijn van het aanbod en welk aanbod het beste bij welke leervraag past. DEFINITIE OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP De kern van opbrengstgericht leiderschap is de verbinding van het niveau van de schoolleider met het niveau van de leerkracht. Het gaat er daarbij om dat de schoolleider zich niet rechtstreeks focust op de leeropbrengsten maar op het aansturen van de processen die moeten leiden tot hogere leeropbrengsten. We definiëren opbrengstgericht leiderschap als leiderschap wat zich kenmerkt door: 1. Het hebben van een onderzoekende houding - Gericht zijn op het bevragen van wat zich voordoet in de school - Aandacht voor de leeropbrengsten en toetsscores - Raadplegen van onderzoeksliteratuur in de school: evidence based werken 2. Het onderzoeksmatig handelen - Zelf onderzoek doen in de school - Stimuleren van het gebruikmaken van onderzoeksgegevens bij het versterken van het onderwijs (leerresultaten van leerlingen en andere beschikbare data in de school, resultaten uit eigen onderzoek, resultaten van extern onderzoek): evidence informed werken - Systematisch data en onderzoeksgegevens bespreken met het team 3. Het versterken van het leren van het team - Visie ontwikkelen met het lerarenteam op het werken met data in de school (internaliseren van schooldoelen) - Het organiseren van leren in professionele leergemeenschappen - Ontwikkelen van de onderzoekende houding van leraren - Ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden van leraren - Gebruikmaken van gegevens (intern en extern) om samen met het team beslissingen te nemen over het onderwijs en de vormgeving ervan. - Werken op basis van betrokkenheid en eigenaarschap voor de kwaliteit van het onderwijs 4. Het cyclisch en planmatig handelen en verantwoorden - Het zichtbaar werken met een PDCA-cyclus - Het praktisch uitwerken van strategisch (bestuurs-)beleid naar praktijk op het gebied van kwaliteitsbeleid, onderwijskundig en personeelsbeleid LEESWIJZER EN KADER De lijst van aanbieders is tot stand gekomen door op internet te zoeken met de termen opbrengstgericht en leiderschap. Het scoreoverzicht van opleidingen is gebaseerd op schriftelijke informatie, beschikbaar via de websites van de aanbieders. Het aanbod is door verschillende partijen (in een aantal gevallen ook door de aanbieder zelf) gescoord. Het aanbod betreft standaardaanbod van één dag en meer, gericht op schoolleiders in het primair onderwijs. Trajecten op maat en workshops zijn niet meegenomen in dit overzicht. 4 Spoorzoeken en wegwijzen Spoorzoeken en wegwijzen 5

4 ALGEMENE BEVINDINGEN Deze brochure heet niet voor niets Spoorzoeken en Wegwijzen. In de zoektocht naar opleidingen met de naam opbrengstgericht en leiderschap bleek het niet gemakkelijk om een overzicht te krijgen van aanbieders. Veel opleidingen bevatten kenmerken van de definitie opbrengstgericht leiderschap, maar worden niet als zodanig genoemd. Daarnaast kom je bij verschillende aanbieders, hetzelfde standaardaanbod tegen. Uit nader onderzoek blijkt dat opleidingen samenwerken om één gezamenlijk aanbod te kunnen aanbieden. Hierdoor lijkt het aanbod gericht op Opbrengstgericht leiderschap in eerste instantie omvangrijk, maar is het uiteindelijk maar een klein aantal aanbieders dat op basis van onze zoektermen, een bij de definitie passend aanbod laat zien. Hoe deze opleidingen scoren op de verschillende kenmerken van opbrengstgericht leiderschap, is weergegeven in een overzicht dat via deze link te raadplegen is: Er is vanwege het steeds wisselende aanbod voor gekozen deze informatie via internet te verspreiden, om deze ook up-to-date te kunnen houden en zo mogelijk aan te vullen of uit te breiden. Onderzoek naar de scholingsbehoefte Naast dit onderzoek naar het aanbod is- in samenwerking met de PO-raad, de NSA en het lectoraat van Penta Nova (dr. Meta Krüger) - een klein onderzoek gedaan naar de scholingsbehoefte op het thema opbrengstgericht/onderzoeksmatig leiderschap. Het doel van dit onderzoek was tweeledig: - handvatten bieden aan schoolleiders om na hun opleiding tot schoolleider te kiezen voor verdere scholing ter ontwikkeling van opbrengstgericht leiderschap; - handvatten bieden aan opleiders om opleidingen op het terrein van opbrengstgericht leiderschap te ontwikkelen. De volgende competenties zijn gevraagd te beoordelen: * onderzoekende houding * onderzoeksvaardigheden * het creëren van een professionele leergemeenschap met een onderzoekende cultuur Een eventuele professionaliseringswens kon op de volgende items worden aangegeven. - door middel van zelfstudie - door een korte cursus of opleiding te volgen - door middel van coaching - door deel te nemen aan een Community of Practice van schoolleiders - door te werken met critical friends - door een geaccrediteerde schoolleidersopleiding te gaan volgen - anders, namelijk De uitkomsten van dit onderzoek vindt u eveneens op Meer informatie APS Utrecht Willem de Boer, senior consultant of Door middel van een digitale vragenlijst is getracht zicht te krijgen op de eigen beoordeling van competenties door (toekomstige) schoolleiders op het gebied van OGL in relatie tot hun professionaliseringswens. APS Postbus AL Utrecht Zwarte Woud SJ Utrecht 6 Spoorzoeken en wegwijzen Spoorzoeken en wegwijzen 7

5 APS Postbus AL UTRECHT Zwarte Woud SJ Utrecht

Leiderschapsontwikkeling Primair Onderwijs

Leiderschapsontwikkeling Primair Onderwijs ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP Leiderschapsontwikkeling Primair Onderwijs Aanbod 2013 2014 WWW.ECNO.NL ECNO Inleiding Het vak van schoolleiders blijft zich ontwikkelen. De tijd lijkt ver achter ons dat het

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015. 3e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015. 3e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015 3e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder en uitdagender.

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken Naomi Mertens Vragen om meer 1 APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau op het gebied van leren, onderwijsvormgeving,

Nadere informatie

Bouwen en vasthouden. Effectieve schoolverbetering: implementatie en borging. EXTRA met cd-rom: Toolkit met praktische. voor technisch leesonderwijs

Bouwen en vasthouden. Effectieve schoolverbetering: implementatie en borging. EXTRA met cd-rom: Toolkit met praktische. voor technisch leesonderwijs EXTRA met cd-rom: Toolkit met praktische instrumenten voor technisch leesonderwijs Bouwen en vasthouden Effectieve schoolverbetering: implementatie en borging Ina Cijvat, Martine Dijk, Mariët Förrer Loes

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN SCHOOLLEIDERS in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs

DE KWALITEIT VAN SCHOOLLEIDERS in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs DE KWALITEIT VAN SCHOOLLEIDERS in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs Utrecht, maart 2014 Voorwoord De Inspectie van het Onderwijs heeft in de afgelopen jaren onderzoek gedaan

Nadere informatie

PROFESSIONEEL LEIDERSCHAP IN HET PRIMAIR ONDERWIJS

PROFESSIONEEL LEIDERSCHAP IN HET PRIMAIR ONDERWIJS ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers PROFESSIONEEL LEIDERSCHAP IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Een onderzoek naar professionalisering van schoolleiders en schoolbestuurders in het primair

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst Schoolplan 2015-2019 SBO De Brug Hulst Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is het bestuurlijk kader 1.1. Missie en visie 1.2. Kernwaarden 1.3. Bestuursakkoord 2. Wat voor school willen we zijn 2.1. Missie 2.2.

Nadere informatie

MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP 2015-2016. 7e leergang

MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP 2015-2016. 7e leergang MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP 2015-2016 7e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder en uitdagender.

Nadere informatie

Colofon: Advies beroepsstandaard schoolleiders Primair Onderwijs NSA Utrecht, mei 2012

Colofon: Advies beroepsstandaard schoolleiders Primair Onderwijs NSA Utrecht, mei 2012 Colofon: Advies beroepsstandaard schoolleiders Primair Onderwijs NSA Utrecht, mei 2012 Tekst: Inge Andersen, Meta Krüger, e.a. Tekstadvies: Sylvia Karres Eindredactie: Mark Jager, Robin Koning Opmaak:

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie

Hoe zet ik mijn vaksectie in haar

Hoe zet ik mijn vaksectie in haar BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT? Hoe zet ik mijn vaksectie in haar VO Opbrengstgericht werken in de vaksectie Miriam van Etteger Janneke Oosterman Gina Botta Harry Cox Claudine Verbiest Judith

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Werken met datateams binnen het Primair Onderwijs. dé concrete aanpak voor onderzoeksmatig werken en onderwijsverbetering

Werken met datateams binnen het Primair Onderwijs. dé concrete aanpak voor onderzoeksmatig werken en onderwijsverbetering Werken met datateams binnen het Primair Onderwijs dé concrete aanpak voor onderzoeksmatig werken en onderwijsverbetering Inleiding Hoe kunnen we de gemiddelde vaardigheidsgroei van onze leerlingen versnellen?

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Leergang Hoger Management Informatiebrochure

Leergang Hoger Management Informatiebrochure Leergang Hoger Management Informatiebrochure Inhoud Leren is veranderen is leren Alleen door gevarieerd te kijken Kun je complexiteit hanteren Interstudie NDO Mevrouw drs. Enny Keijsers KL Academie Mevrouw

Nadere informatie

Gebruik van onderwijsonderzoek door scholen

Gebruik van onderwijsonderzoek door scholen Gebruik van onderwijsonderzoek door scholen Onderzoek naar de invloed van praktijkgericht onderzoek op schoolontwikkeling Anje Ros Martine Amsing Anne ter Beek Suzanne Beek Rosa Hessing Ria Timmermans

Nadere informatie

Stilstaan bij de start. Onderzoek naar begeleidingspraktijken voor startende leraren in po en vo

Stilstaan bij de start. Onderzoek naar begeleidingspraktijken voor startende leraren in po en vo Stilstaan bij de start Onderzoek naar begeleidingspraktijken voor startende leraren in po en vo Onder redactie van: Chantal Kessels Jeannette J.M. Geldens Stilstaan bij de start Onderzoek naar begeleidingspraktijken

Nadere informatie

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen?

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? DE HUIDIGE PRAKTIJK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS, MET VOORBEELDEN EN VRAGEN TER INSPIRATIE Inhoud 3 Aandacht voor best presterende leerling

Nadere informatie

Werken op dezelfde golflengte

Werken op dezelfde golflengte Onderwijsprofessionals kiezen steeds vaker voor onderzoek om beter inzicht te krijgen in hun onderwijspraktijk. Vaak blijven de onderzoeksresultaten echter nog beperkt tot de school in kwestie. De ontwikkel-

Nadere informatie

ROTTERDAM VOOR DE KLAS. Nota Strategische HRM beleid 2013-2017

ROTTERDAM VOOR DE KLAS. Nota Strategische HRM beleid 2013-2017 ROTTERDAM VOOR DE KLAS (Een Rotterdams profiel én een krappe arbeidsmarkt) Nota Strategische HRM beleid 2013-2017 Nota Strategisch HRM-beleid 2013 2017; vastgesteld door CvB 13 februari 2014 Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs

Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs Opbrengsten maak er werk van! Woord vooraf 1 Opbrengstgericht onderwijs leidt tot hogere prestaties 3 2 Opbrengstgericht werken op vier niveaus

Nadere informatie

Coaching voor en door schoolleiders

Coaching voor en door schoolleiders Coaching voor en door schoolleiders Een onderzoek naar de effecten en succesfactoren van coaching in het primair onderwijs. Coaching voor en door schoolleiders Een onderzoek naar de effecten en succesfactoren

Nadere informatie

OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO

OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO primair onderwijs / voortgezet onderwijs 2015-2016 5e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze

Nadere informatie

Focus op vakmanschap. meesters in leerkracht

Focus op vakmanschap. meesters in leerkracht Focus op vakmanschap meesters in leerkracht Focus op vakmanschap Professionalisering in het MBO krijgt de komende jaren veel aandacht, staat in het actieplan Focus op vakmanschap, dat het ministerie van

Nadere informatie

Studiegids 2014-2015 Leraar Plus Traject & Onderwijskundig Meesterschap Traject. Een samenwerking tussen de ORION-scholen en KPC Groep

Studiegids 2014-2015 Leraar Plus Traject & Onderwijskundig Meesterschap Traject. Een samenwerking tussen de ORION-scholen en KPC Groep Studiegids 2014-2015 Leraar Plus Traject & Onderwijskundig Meesterschap Traject Een samenwerking tussen de ORION-scholen en KPC Groep KPC Groep 1 VOORWOORD 3 2 ACHTERGROND EN UITGANGSPUNTEN LERAAR PLUS

Nadere informatie