Binnen de schakel- en voorbereidingsprogramma s is het niet mogelijk een uitwisseling te doen.

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Binnen de schakel- en voorbereidingsprogramma s is het niet mogelijk een uitwisseling te doen."

Transcriptie

1 1. Facultair reglement Opleiding, studiejaar en periode van uitwisseling In de (bachelor) opleidingen sociologie en politieke wetenschappen is mobiliteit voor studenten mogelijk in het derde jaar van de bacheloropleiding. Studenten kunnen in dat geval het volledige academiejaar aan een andere universiteit afleggen (60ECTS). Daarnaast kunnen studenten ervoor kiezen een uitwisseling te doen in het eerste of het tweede semester. Idealiter worden dan 30 credits uitgewisseld. Masterstudenten kunnen tot 30 credits aan een andere universiteit afleggen, voor hen bestaat de mogelijkheid tot uitwisseling enkel in het eerste semester. Tevens zijn de masterstudenten politieke wetenschappen verplicht het vak Onderzoeksdesign voor de Masterproef in het eerste semester op te nemen in hun vakkenpakket en op afstand te volgen. Overeenkomstig zijn masterstudenten sociologie, ongeacht hun verblijf in het buitenland, verplicht het vak Masterseminarie op te nemen in hun vakkenpakket en af te leggen. In het teken van individuele studietrajecten is het mogelijk dat de gelijke verdeling van credits over de twee semesters met drie tot zes ECTS verschilt. Indien een student vrijstellingen heeft voor het academiejaar waarin hij of zij deelneemt aan een uitwisseling is het tevens mogelijk minder dan 60/30ECTS op te nemen aan de gastuniversiteit. In beide gevallen geldt dat de exchange coo rdinator het afwijkend aantal studiepunten goedkeurt als onderdeel van de Learning Agreement. Binnen de schakel- en voorbereidingsprogramma s is het niet mogelijk een uitwisseling te doen. Toelatingsvoorwaarden studenten politieke wetenschappen Uitwisseling bachelor 1 e jaar bachelor (60 ECTS) succesvol afgelegd hebben, geslaagd (10/20) zijn voor alle vakken van één volledig semester, EN geslaagd (10/20) zijn voor 48ECTS van het volledige 2 e jaar > je kunt enkel op Erasmus in het semester waarin je geen vakken meer opneemt uit het tweede jaar. Wanneer je één semester gaat in de derde bachelor moet de bachelorproef van op afstand afgelegd worden. Wanneer je het volledige jaar gaat van de bachelor kan de bachelorproef ingewisseld worden mits analoge opdracht in de gastuniversiteit en toelating van de exchange coordinator.

2 Uitwisseling master ENKEL 1 e SEMESTER! Bachelordiploma behaald of geslaagd voor volledig schakel- of voorbereidingsprogramma Liefst in het kader van Masterproef Algemeen Voor studenten die in hun masterprogramma een uitwisseling wensen te doen, geldt tevens dat zij moeten aantonen contact op te hebben genomen met een promotor, en met hem of haar overeenstemmen over de uitwisseling en dat het onderwerp van de masterproef vastligt. Selectieprocedure Er wordt een dossier aangelegd met de studieresultaten van de studenten die een aanvraag tot mobiliteit doen. De studenten wordt tevens gevraagd een motivatiebrief op te stellen, waarin ze zichzelf voorstellen, hun voorkeursbestemming(en) beargumenteren en reflecteren over de functie van de uitwisseling binnen hun academische en persoonlijke ontwikkeling. Het verdelen van de plaatsen onder de geselecteerde studenten gebeurt in eerste instantie in functie van het aantal beschikbare plaatsen en de door de studenten gerangschikte voorkeursbestemmingen. Indien het aantal plaatsen voor een bepaalde bestemming tekort schiet om alle studenten te selecteren voor hun eerste voorkeursbestemming, wordt op basis van een trapsgewijze vergelijking van de volgende criteria een selectie gemaakt: 1. Studieresultaten (indien gelijk, vergelijking van 2) 2. Motivatiebrief en met name, de mate waarin de uitwisseling een meerwaarde kan zijn in de ontwikkeling van de student (indien gelijk, vergelijking van 3) 3. Een specifieke link tussen de bestemming en het onderwerp van de bachelor- of masterproef Wanneer studenten niet geselecteerd worden voor hun eerste voorkeursbestemming wordt steeds getracht hen voor de tweede of in het uiterste geval derde bestemming te selecteren. Ook dan gelden echter de hierboven vermelde selectiecriteria, waarbij studenten die de bestemming als tweede keuze doorgaven gelijk concurreren met studenten die een bestemming als eerste keuze rangschikten. Na selectie moeten de resultaten ook intern worden gecommuniceerd en gepubliceerd door de faculteit. 2. Richtlijnen bij het opstellen van een studie- (Learning Agreement) of stageplan De Learning Agreement wordt opgesteld door de student, met problemen of onduidelijkheden kan de student zich richten tot de exchange coo rdinator. We beogen een

3 gelijke spreiding van studiepunten over de twee semesters (30/30), maar in overleg met de exchange coo rdinator is het mogelijk tot een ongelijke spreiding te komen. Het is tevens steeds zo dat het aantal ECTS dat in de Learning Agreement opgenomen wordt aan de VUB per semester gelijk staat aan het aantal ECTS waarvoor de student vakken volgt aan de gastuniversiteit. In het opstellen van de Learning Agreement streven we ernaar, in de mate van het mogelijke, inhoudelijk overeenkomstige vakken uit te wisselen. Voor studenten politieke wetenschappen is een uitwisseling mogelijk voor alle vakken uit het derde jaar van het bachelorprogramma en het eerste semester van het masterprogramma, met uitzondering van de vakken Onderzoeksdesign voor de Masterproef en Masterproef. Mogelijke opties betreffende Multivariate data-analyse: Optie 1: studenten nemen het vak tijdens hun uitwisseling op in het derde jaar van hun bachelorprogramma en volgen de lessen in zelfstudie via blended learning. Zij kunnen bij de faculteit een aanvraag indienen om de eerste examenkans voor dit vak te verplaatsen van de eerste examenperiode (januari) naar de tweede examenperiode (juni). Optie 2: studenten nemen het vak in het academiejaar na hun uitwisseling op via een gecombineerde inschrijving in het bachelor- en masterprogramma. Procedure betreffende het WEC bachelorproef: studenten nemen dit opleidingsonderdeel op in het derde jaar van hun bachelorprogramma en volgen de instructies van de titularis met betrekking tot de opdrachten in dit college. 3. Omzetting van de punten bij terugkeer Bij terugkeer wordt op basis van het ontvangen officie le puntenblad van de gastinstelling de punten omgezet naar het VUB-puntensysteem. De exchange coo rdinator is verantwoordelijk voor deze omzetting en communiceert aan de student, reeds voor vertrek, hoe de cijfers worden omgezet. De cijferoverheveling kan gebeuren met ondersteuning van een verklaring van het puntensysteem aan de gastinstelling (meestal toegevoegd als extra document bij het puntenblad). Bij Europese gastinstellingen is dit veelal gelinkt aan een A B C D E F schaal (ECTS grading table, 2009). 4. Algemene aanvraagprocedure VUB Elk academiejaar, eerste semester, organiseert IRMO een specifieke infosessie voor studenten in de faculteiten en/of opleidingen, met een overzicht van alle uitwisselingsmogelijkheden en -procedures voor het daaropvolgende academiejaar. Gei nteresseerde studenten melden hun interesse aan hun exchange coo rdinator en starten de eerste stappen in de aanmeldingsprocedure (namelijk, het nagaan van de bestemmingen en aangeboden vakken of stagemogelijkheden, opmaken van een eerste voorstel voor studie- of stageplan, aanleveren van de gevraagde documenten voor de

4 facultaire/opleidingsselectie). Na selectie bezorgt de exchange coo rdinator IRMO een gemotiveerde ranking van de geselecteerde studenten. IRMO bekijkt het aantal aangevraagde maanden en het aantal beschikbare maanden in de begroting. In geval van meer aanvragen dan beschikbare financiering, dan wordt er door IRMO berekend met hoeveel % de beurzen moeten worden verminderd. Elke faculteit moet dan ditzelfde % reduceren. Omdat het aantal geselecteerde studenten, beschikbare financiering (maanden) en het te reduceren % niet steeds zal overeenkomen, zal IRMO waar mogelijk bijpassen vanuit eigen financiering of indien er geen eigen financiering meer beschikbaar is, werken met een beurtrolsysteem onder de faculteiten. SAC verstuurt de studenten de informatie voor de algemene online VUB aanvraagprocedure en deadline. IRMO informeert de student, indien nodig en meestal in geval van non-eu uitwisseling, over de mogelijke extra aanvraagprocedure voor het specifieke beursprogramma. 5. Administratieve verplichtingen van de geselecteerde student Binnen de 3 weken na selectie dient de student een VUB uitwisselingsovereenkomst te tekenen (al dan niet al gekoppeld aan de documenten voor zijn beursaanvraag). Deze overeenkomst omvat de verschillende verantwoordelijkheden van de student in de uitwisselingsprocedure. Onderstaande richtlijnen worden opgenomen in dit contract. a. Online aanmelding De VUB exchange coo rdinator bezorgt IRMO en SAC een overzicht van de geselecteerde studenten. SAC schrijft de studenten aan met de informatie voor de online VUB aanvraagprocedure. Voor niet- EU uitwisselingsstudenten moet er vaak ook nog een aanvraagdossier ingediend worden bij de betrokken beursinstantie (Vlaamse overheid, etc.). IRMO informeert de student hierover en begeleidt waar nodig. Elke uitgaande studie- of stagestudent dient de VUB-aanvraag in de online tool, en eventuele extra aanvraag voor de beursinstantie, tijdig en correct te vervolledigen. Het niet respecteren van de deadline kan resulteren in een negatief advies voor de uitwisseling. Naast de aanvraagprocedure voor de VUB, dient de student dikwijls ook nog een aanmelding aan de gastinstelling te doorlopen. IRMO en/of het SAC informeert de student hierover, maar het is de verantwoordelijkheid van de student om deze te tijdig en correct te vervolledigen. b. Inschrijving VUB en registratie van opleidingsonderdelen De student dient zich voor het academiejaar waarin hij/zij zal uitwisselen, in te schrijven aan de VUB en zich te registeren voor VUB-opleidingsonderdelen in de SelfService Studenten. De opleidingsonderdelen gevolgd aan de gastinstelling worden door de faculteitsecretariaten ingegeven in Cali, na het ontvangen van de finale Learning Agreements via het SAC.

5 c. Aankomst- en beursdocumenten Bij aankomst aan de gastinstelling is het de verantwoordelijkheid van de student om de nodige aankomst- en beursdocumenten in te vullen, te laten tekenen en deze tijdig en correct te bezorgen aan het SAC en/of IRMO en/of betrokken beursinstantie. d. Aanpassing studie- of stageplan De student kan bij aankomst aan de gastinstelling zijn/haar studie- of stageplan wijzigen (opleidingsonderdelen worden bijvoorbeeld niet meer gedoceerd, er is overlapping in het lessenrooster, etc.). Voor een wijziging in het studie- of stageplan dient de student met de lokale coo rdinator na te gaan en bevestigen welke de andere opties zijn, de nieuwe opleidingsonderdelen of stageplan voor te leggen aan de betrokken VUB exchange coo rdinator voor goedkeuring en dan zijn/haar Learning of Training Agreement aan te passen voor de opgelegde deadline van het SAC. Wanneer de student niet vertrekt op uitwisseling, zijn/haar uitwisseling onderbreekt of in geval van nood in het buitenland, dient hij/zij zo snel mogelijk de VUB exchange coo rdinator, SAC en IRMO te informeren. e. Vertrekdocumenten Bij vertrek aan de gastinstelling is het de verantwoordelijkheid van de student om de nodige vertrek- en beursdocumenten in te vullen, te laten tekenen en deze tijdig en correct te bezorgen aan het SAC en/of IRMO en/of betrokken beursinstantie. Doorgaans bezorgt de gastinstelling de officie le puntenbladen rechtsreeks aan de VUB (SAC). In geval dat de student deze zou ontvangen, is het zijn/haar verantwoordelijkheid om deze tijdig aan het SAC te bezorgen. Omzetting van de behaalde punten wordt uitgevoerd door de faculteit. Bij terugkeer aan de VUB dient de student ook een online eindverslag in te vullen.

Uitwisselingsprogramma s Politieke Wetenschappen

Uitwisselingsprogramma s Politieke Wetenschappen Uitwisselingsprogramma s Politieke Wetenschappen Uitwisseling in academiejaar 2019-2020 28-2-2019 pag. 1 Uitwisselingsprogramma s 1. Waarom een uitwisseling? 2. Voorwaarden voor een uitwisseling 3. Erasmus

Nadere informatie

RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN

RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN 1. De uitwisseling wordt ingericht voor volgende studenten: a. BA3 studenten Communicatiewetenschappen b. Master studenten Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

Jaarlijks wordt er een lijst van deze bilaterale akkoorden met partnerinstellingen bekendgemaakt.

Jaarlijks wordt er een lijst van deze bilaterale akkoorden met partnerinstellingen bekendgemaakt. Studenten uitwisselingsreglement Dit reglement is van toepassing voor de studenten die op uitwisseling (wensen te) gaan tijdens het academiejaar 2014-2015. 1. Programma voor de mobiliteit van studenten

Nadere informatie

Erasmus + 2015 2016. Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden. 10-12-2014 pag. 1

Erasmus + 2015 2016. Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden. 10-12-2014 pag. 1 Erasmus + 2015 2016 Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden 10-12-2014 pag. 1 Erasmus+ 2015-2016 Erasmus + beleid door IRMO administratie door SAC 10-12-2014 pag. 2 Erasmus

Nadere informatie

13/10/2014. Erasmus + Waarom exchange?

13/10/2014. Erasmus + Waarom exchange? Erasmus + 2015 2016 Erasmus+ 2015-2016 Erasmus + beleid door IRMO Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden administratie door SAC 13-10-2014 pag. 1 13-10-2014 pag. 2 Waarom

Nadere informatie

Facultaire Infosessie Erasmus 29/11/2016 voor mobiliteit in

Facultaire Infosessie Erasmus 29/11/2016 voor mobiliteit in Facultaire Infosessie Erasmus 29/11/2016 voor mobiliteit in 2017-2018 1. Wanneer mag je op Erasmus? a. Pedagogische Wetenschappen: vanaf de 3 de bachelor voor alle afstudeerrichtingen b. Master Sociaal

Nadere informatie

Infosessie 8 mei 2017 Erasmus: verder verloop

Infosessie 8 mei 2017 Erasmus: verder verloop Infosessie 8 mei 2017 Erasmus: verder verloop 1. Learning agreement a. Basisprincipes voor het kiezen van vakken b. Hoe vakken kiezen? c. Voor hoeveel studiepunten d. Hoe geef je het programma door aan

Nadere informatie

Erasmusreglement Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (HIW)

Erasmusreglement Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (HIW) Erasmusreglement Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (HIW) Geldig vanaf academiejaar 2015 2016 1 Uitgaande studentenmobiliteit 1.1 Toepassingsgebied Dit onderdeel van het reglement is van toepassing op uitgaande

Nadere informatie

Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen (FBD) Stappenplan en voorwaarden studieverblijf in het buitenland

Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen (FBD) Stappenplan en voorwaarden studieverblijf in het buitenland Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen (FBD) Stappenplan en voorwaarden studieverblijf in het buitenland Na overleg Facultaire Commissie Internationalisering 15/11/2011

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online Erasmus Study-Erasmus Belgica Study-Non Erasmus Study

Handleiding Mobility Online Erasmus Study-Erasmus Belgica Study-Non Erasmus Study Handleiding Mobility Online Erasmus Study-Erasmus Belgica Study-Non Erasmus Study Deadlines Meer info over de procedures en deadlines vind je in de informatiebrochure over internationale studie of stage,

Nadere informatie

Erasmus (infosessie voor geselecteerde studenten) Liesbeth Oeyen Instellingscoördinator Erasmus

Erasmus (infosessie voor geselecteerde studenten) Liesbeth Oeyen Instellingscoördinator Erasmus Erasmus (infosessie voor geselecteerde studenten) Liesbeth Oeyen Instellingscoördinator Erasmus Voor vertrek Aanmelding bij de gastinstelling (door mevr. Erika Vandersmissen) Registratie bij de gastinstelling

Nadere informatie

Generieke Beurzen buiten Europa Academiejaar Informatie voor studenten van Universiteit Gent

Generieke Beurzen buiten Europa Academiejaar Informatie voor studenten van Universiteit Gent Generieke Beurzen buiten Europa Academiejaar 2016-2017 Informatie voor studenten van Universiteit Gent Inleiding In deze toelichting vind je specifieke informatie voor UGent studenten over het Generieke

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat TOELATINGSVOORWAARDEN... 1 INSCHRIJVING... 2 STUDIETRAJECT... 2 STAGE... 4 WERKEN EN STUDEREN... 4 CURSUSMATERIAAL... 5 LESSENROOSTER... 5 EXAMENS...

Nadere informatie

Student Exchange Faculteit WE Praktische Gids

Student Exchange Faculteit WE Praktische Gids Student Exchange Faculteit WE Praktische Gids 1. Hoe informeer ik me over student exchange? De faculteit organiseert elk jaar een facultaire infosessie rond exchange. Tijdens deze infosessie gaan we in

Nadere informatie

Informatie voor docenten

Informatie voor docenten Informatie voor docenten Overzicht stagemogelijkheden FEB-studenten die een stage willen verrichten, hebben volgende mogelijkheden. 1. Stageproject (Internship project) als studenten stage lopen in een

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat Toelatingsvoorwaarden... 1 Inschrijving... 2 Studietraject... 3 Stage... 4 Werken en studeren... 5 Cursusmateriaal... 5 Lessenrooster... 6 Examens...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement (OER)

Onderwijs- en Examenreglement (OER) Onderwijs- en Examenreglement (OER) 2014-2015 Waar vind je het terug? http://www.kuleuven.be/onderwijs/oer Kies dan Facultaire onderwijs-en examenreglementen En selecteer Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Nadere informatie

IV. AANVRAAG STAGE OF STUDEREN IN HET BUITENLAND

IV. AANVRAAG STAGE OF STUDEREN IN HET BUITENLAND 20 IV. AANVRAAG STAGE OF STUDEREN IN HET BUITENLAND Vóór je op internationale stage of studie mag gaan moet je een aanvraagprocedure doorlopen. De opleiding moet immers je stage of studieprogramma goedkeuren.

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study Deadlines Dossier Mobility Online In geval van een Erasmus Study moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

Naar het buitenland. Liesbeth Oeyen Instellingscoördinator Erasmus April 2014

Naar het buitenland. Liesbeth Oeyen Instellingscoördinator Erasmus April 2014 Naar het buitenland. Liesbeth Oeyen Instellingscoördinator Erasmus April 2014 Voor vertrek Aanmelding bij de gastinstelling (door mevr. Erika Vandersmissen) Registratie bij de gastinstelling (eigen verantwoordelijkheid)

Nadere informatie

INNOVEREND ONDERNEMEN

INNOVEREND ONDERNEMEN ACADEMISCH PROGRAMMA INTERUNIVERSITAIR POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate Create Design Geef de wereld van morgen mee vorm Het Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs

Nadere informatie

INFORMATIESESSIE. Erasmus+ en Erasmus Belgica. Informatiesessie

INFORMATIESESSIE. Erasmus+ en Erasmus Belgica. Informatiesessie INFORMATIESESSIE Erasmus+ en Erasmus Belgica Informatiesessie 30-11-2017 1 Overzicht Bestemmingen Voordelen Procedure en selectie Verdere procedure Vertrek terugkeer Enkele aandachtspunten Enkele getuigenissen

Nadere informatie

FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE PROCEDURES INTERNATIONALISERING ACADEMIEJAAR

FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE PROCEDURES INTERNATIONALISERING ACADEMIEJAAR FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE PROCEDURES INTERNATIONALISERING ACADEMIEJAAR 2014-2015 1. Studentenmobiliteit 1.1 Erasmus+ uitwisselingen 1.1.1 Uitgaande mobiliteit 1. Facultair infomoment (november

Nadere informatie

Your Future Awaits You

Your Future Awaits You Your Future Awaits You Going Abroad for Study 26 oktober 2017, Leuven Wie is wie aan de Faculteit Geneeskunde Prof. dr. Paul Herijgers Decaan Prof. dr. Chris Verslype Vicedecaan Internationalisering Prof.

Nadere informatie

Lees onderstaande richtlijnen grondig door vooraleer je aanvraag in te dienen! Je kan slechts één dossier, per opleiding, per academiejaar indienen.

Lees onderstaande richtlijnen grondig door vooraleer je aanvraag in te dienen! Je kan slechts één dossier, per opleiding, per academiejaar indienen. Lees onderstaande richtlijnen grondig door vooraleer je aanvraag in te dienen! DEADLINE VOOR HET INDIENEN VAN JE DOSSIER Je kan slechts één dossier, per opleiding, per academiejaar indienen. Je vraagt

Nadere informatie

SPREIDINGSVOORSTELLEN SCHAKELPROGRAMMA EN VOORBEREIDINGSPROGRAMMA MSc in de Sociologie 18-19

SPREIDINGSVOORSTELLEN SCHAKELPROGRAMMA EN VOORBEREIDINGSPROGRAMMA MSc in de Sociologie 18-19 MEDEDELING: Het schakelprogramma Sociologie kan niet in één academiejaar worden afgewerkt. De opleidingsonderdelen 'Multivariate data-analyse voor de sociale wetenschappen' en 'Werkcollege dataverzameling,

Nadere informatie

Bachelor Politieke Wetenschappen en Sociologie. 3 e opleidingsfase Sociologie. Infosessie 24/09/2018

Bachelor Politieke Wetenschappen en Sociologie. 3 e opleidingsfase Sociologie. Infosessie 24/09/2018 Bachelor Politieke Wetenschappen en Sociologie 3 e opleidingsfase Sociologie Infosessie 24/09/2018 Algemene doelen van de opleiding Methodologisch en theoretisch competente sociologen afleveren, die: Sociale

Nadere informatie

onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020

onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020 Procedure Erasmus+ 2014-2020 ons kenmerk Erasmus+ Beurzenprogramma telefoon (088) 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020 contactpersoon Klaartje Gosens e-mail internationaloffice@avans.nl van

Nadere informatie

Infosessie LOBW 25/11/2014. Programma infosessie: Erasmus + Waarom exchange?

Infosessie LOBW 25/11/2014. Programma infosessie: Erasmus + Waarom exchange? Erasmus + 2015 2016 Erasmus+ 2015-2016 Infosessie LOBW dinsdag 25 november 2014, 16u Exchange coordinator LOBW: Prof. De Martelaer Sinds 1 september: Internationalisation coordinator faculteit LK Katrijn

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2014-2016

Procedure Erasmus+ 2014-2016 Procedure Erasmus+ 2014-2016 ons kenmerk Erasmus+ Beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum Maart 2015 telefoon (088) 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master of Laws in het Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master of Laws in het Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master of Laws in het Notariaat Toelatingsvoorwaarden... 1 Inschrijving, uitschrijving en aanvraag tot vrijstelling... 3 Studietraject... 6 Stage... 8 Werken en studeren...

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online Online application Erasmus Study/ Erasmus Belgica Study/ non-erasmus Study

Handleiding Mobility Online Online application Erasmus Study/ Erasmus Belgica Study/ non-erasmus Study Handleiding Mobility Online Online application Erasmus Study/ Erasmus Belgica Study/ non-erasmus Study Deadlines Meer info over de procedures en deadlines vind je in de informatiebrochure over internationale

Nadere informatie

UITWISSELING IN EUROPA

UITWISSELING IN EUROPA UITWISSELING IN EUROPA ERASMUS Algemene introductie tot Erasmus Hoe moet je je voorbereiden wat kun je verwachten van deze sessie? Geen individuele bespreking van alle mogelijke bestemmingen in alle faculteiten

Nadere informatie

HANDLEIDING UITGAANDE STUDENTEN STAGE IN HET BUITENLAND TIJDENS HOE EEN AANVRAAG INDIENEN EN JE MOBILITEITSDOSSIER BEHEREN

HANDLEIDING UITGAANDE STUDENTEN STAGE IN HET BUITENLAND TIJDENS HOE EEN AANVRAAG INDIENEN EN JE MOBILITEITSDOSSIER BEHEREN HANDLEIDING UITGAANDE STUDENTEN STAGE IN HET BUITENLAND TIJDENS 2019-2020 HOE EEN AANVRAAG INDIENEN EN JE MOBILITEITSDOSSIER BEHEREN Inhoudstafel 1. Een aanvraag indienen... 3 1.a Start je aanvraag in

Nadere informatie

NAAR HET BUITENLAND TIJDENS JE MASTEROPLEIDING

NAAR HET BUITENLAND TIJDENS JE MASTEROPLEIDING FACULTEIT BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN KU LEUVEN NAAR HET BUITENLAND TIJDENS JE MASTEROPLEIDING UITWISSELING ERASMUS+ VOOR ZIJ-INSTROMERS UITWISSELING OP EIGEN INITIATIEF ACADEMIEJAAR 2017-2018 www.biw.kuleuven.be/internationalisering/

Nadere informatie

Uitwisselingsprogramma s KU Leuven, campus Brussel 2016-2017. Milieu en Preventie Management

Uitwisselingsprogramma s KU Leuven, campus Brussel 2016-2017. Milieu en Preventie Management Uitwisselingsprogramma s KU Leuven, campus Brussel 2016-2017 Milieu en Preventie Management Waarom naar het buitenland? Taal Cultuur Werkgelegenheid Academische vaardigheden Zelfvertrouwen Vriendenkring

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2015-2016

Procedure Erasmus+ 2015-2016 Procedure Erasmus+ 2015-2016 ons kenmerk Erasmus+ beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum september 2015 telefoon + 3 1 88 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2015-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

Hoe meld ik me aan voor een creditcontract?

Hoe meld ik me aan voor een creditcontract? Hoe meld ik me aan voor een creditcontract? Inhoud Inleiding... 4 Stap 1: Een account aanmaken... 5 Rijksregisternummer... 7 Bankrekeningnummer... 7 Domicilieadres... 7 Stap 2: Privacyvoorkeuren... 8 Stap

Nadere informatie

Hoe meld ik me aan voor een examencontract?

Hoe meld ik me aan voor een examencontract? Hoe meld ik me aan voor een examencontract? Inhoud Inleiding... 4 Stap 1: Een account aanmaken... 5 Rijksregisternummer... 6 Domicilieadres... 6 Stap 2: Voorkeuren privacy... 6 Stap 3: Vooropleiding...

Nadere informatie

Studeren in het buitenland op uitwisseling in 2019/2020

Studeren in het buitenland op uitwisseling in 2019/2020 Studeren in het buitenland op uitwisseling in 2019/2020 Gerdien Ramaker Exchange Coordinator - International Office Faculteit Geesteswetenschappen 16 oktober 2018 International Office - Geesteswetenschappen

Nadere informatie

INTERNATIONALE UITWISSELINGEN TTKA

INTERNATIONALE UITWISSELINGEN TTKA BA 3 MA VERTALEN STAGE NA DE STUDIE Arnout Horemans Arnout.Horemans@vub.be WAT GA IK ZEGGEN? Team internationale uitwisselingen TTKA Bestemmingen Stage master vertalen Procedure kandidaatstelling (vanuit

Nadere informatie

Studeren in het buitenland! Maandag 29 oktober 2018

Studeren in het buitenland! Maandag 29 oktober 2018 Coördinatiepunt Internationalisering Geke Meessen - Pedagogische en Onderwijswetenschappen Studeren in het buitenland! Maandag 29 oktober 2018 Programma Waarom naar het buitenland? Studiefases Op uitwisseling

Nadere informatie

Hoe meld ik me aan voor een postgraduaat?

Hoe meld ik me aan voor een postgraduaat? Hoe meld ik me aan voor een postgraduaat? Inhoud Inleiding... 4 Stap 1: Een account aanmaken... 5 Rijksregisternummer... 7 Bankrekeningnummer... 7 Domicilieadres... 7 Stap 2: Privacyvoorkeuren... 8 Stap

Nadere informatie

Keuzeonderwijs in het Buitenland Fall 2016 Faculty of Psychology and Neuroscience

Keuzeonderwijs in het Buitenland Fall 2016 Faculty of Psychology and Neuroscience Keuzeonderwijs in het Buitenland Fall 2016 1. Welkom & Introductie FPN/International Relations Office Ms. Merlijne van Overbruggen Head International Relations Office Ms. Ellen Blaauw International Relations

Nadere informatie

Algemene informatie 2014/2015

Algemene informatie 2014/2015 1 Algemene informatie 2014/2015 1. Waarom? 2. Wat? 3. Wanneer? 4. Waarheen? 5. Hoe? 2 Uitgangspunten Studie aan partneruniversiteit onderdeel studie UU Vermelding behaalde vakken op diplomasupplement Géén

Nadere informatie

Regeling Selectie en Plaatsing opleidingsdeel Klinische Technologie

Regeling Selectie en Plaatsing opleidingsdeel Klinische Technologie opleidingsdeel 1. Algemeen 1.1. Een kandidaat mag ten hoogste tweemaal aan de selectieprocedure voor de opleiding meedoen. 1.2. Een kandidaat kan enkel deelnemen aan de selectieprocedure indien deze een

Nadere informatie

STUDEREN IN HET BUITENLAND

STUDEREN IN HET BUITENLAND STUDEREN IN HET BUITENLAND Waarom studeren in het buitenland? Leuke en leerzame ervaring (van aanmelding tot terugkomst) Je leert je staande houden in een vreemde omgeving Je leert met een ander onderwijssysteem

Nadere informatie

Erasmus Nederlandse Taalkunde

Erasmus Nederlandse Taalkunde Erasmus Nederlandse Taalkunde Infobrochure uitgaande studenten 2013-2014 (lichting 2014-2015) Verantwoordelijke: prof. dr. Jacques Van Keymeulen Jacques.VanKeymeulen@ugent.be Contactpersoon: Anne-Sophie

Nadere informatie

Hoe meld ik me aan voor een creditcontract?

Hoe meld ik me aan voor een creditcontract? Hoe meld ik me aan voor een creditcontract? Inhoud Inleiding... 4 Stap 1: Een account aanmaken... 5 Rijksregisternummer... 6 Domicilieadres... 6 Stap 2: Voorkeuren privacy... 6 Stap 3: Vooropleiding...

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK)

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) GEZ Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Campus Oude Luikerbaan 79 3500 Hasselt Verantwoordelijke EVK Ann Bancken (ann.bancken@khlim.be) Academiejaar

Nadere informatie

Spreidingstrajecten voorbereidingsprogramma Bedrijfskunde

Spreidingstrajecten voorbereidingsprogramma Bedrijfskunde Spreidingstrajecten voorbereidingsprogramma Bedrijfskunde 2018-2019 Wil je graag je studies spreiden over meerdere academiejaren? Dat kan! Hieronder vind je een aantal voorbeelden van spreidingstrajecten.

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online Erasmus Placement - Erasmus Belgica Placement - Non Erasmus Placement

Handleiding Mobility Online Erasmus Placement - Erasmus Belgica Placement - Non Erasmus Placement Handleiding Mobility Online Erasmus Placement - Erasmus Belgica Placement - Non Erasmus Placement Deadlines Meer info over de procedures en deadlines vind je in de informatiebrochure over internationale

Nadere informatie

Mobiliteit: Stage en placements

Mobiliteit: Stage en placements VAN DATUM AUTEURS Werkgroep stages Oktober 2014 Mr Akse CES, HR, Faculteiten Dr Ferwerda Mr Korsten Drs Paardenkooper Drs Strubbe ONDERWERP: Werkprocedures voor stage en placement Mobiliteit: Stage en

Nadere informatie

SPECIFIEKE INFORMATIE: ARCHITECTUUR (AR) & INTERIEURARCHITECTUUR (IAR)

SPECIFIEKE INFORMATIE: ARCHITECTUUR (AR) & INTERIEURARCHITECTUUR (IAR) SPECIFIEKE INFORMATIE: ARCHITECTUUR (AR) & INTERIEURARCHITECTUUR (IAR) 1) STUDIE ORGANISATIE STUDIEVERBLIJVEN IN HET BUITENLAND BINNEN ARCHITECTUUR EN INTERIEURARCHITECTUUR Studenten AR en IAR kunnen op

Nadere informatie

INFOSESSIE MINOR BUITENLAND. Maandag 22 oktober 2012 13.30-15.00 uur Benno Premselahuis, Lokaal 03B01

INFOSESSIE MINOR BUITENLAND. Maandag 22 oktober 2012 13.30-15.00 uur Benno Premselahuis, Lokaal 03B01 INFOSESSIE MINOR BUITENLAND Maandag 22 oktober 2012 13.30-15.00 uur Benno Premselahuis, Lokaal 03B01 PROGRAMMA 13.30 13.45 uur Inleiding + korte kennismaking 13.45 14.30 uur Erasmus beursaanvraag Sjoerd

Nadere informatie

Hoe meld ik me aan voor een permanente vorming?

Hoe meld ik me aan voor een permanente vorming? Hoe meld ik me aan voor een permanente vorming? Inhoud Inleiding... 4 Stap 1: Een account aanmaken... 5 Rijksregisternummer... 6 Domicilieadres... 6 Stap 2: Voorkeuren privacy... 6 Stap 3: Vooropleiding...

Nadere informatie

Going on exchange! Juliëtte Schouten (BMW) en Nadine Nonnekes (IO) Tweede voorlichtingsbijeenkomst 23 oktober 2018

Going on exchange! Juliëtte Schouten (BMW) en Nadine Nonnekes (IO) Tweede voorlichtingsbijeenkomst 23 oktober 2018 Going on exchange! 2019-2020 Juliëtte Schouten (BMW) en Nadine Nonnekes (IO) Tweede voorlichtingsbijeenkomst 23 oktober 2018 Voordat je weggaat juni 2018 oktober 2018 1 december 2018 februari 2019 1 maart

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster voor studenten van campus Brussel en campus Parnas Academiejaar 2014-2015 1. Waar vind ik de inhoud van mijn vakken? Kies in de programmagids

Nadere informatie

4. Persoonlijke getuigenis Zonder twijfel een enorme meerwaarde, zowel persoonlijk als voor de studies!

4. Persoonlijke getuigenis Zonder twijfel een enorme meerwaarde, zowel persoonlijk als voor de studies! 1. Algemeen Opleiding: Master Fysica en Sterrenkunde Gastinstelling: Universiteit Utrecht Land: Nederland Periode: 2 de semester 2011-2012 2. Wat te doen voor vertrek 2.1 Administratieve verplichtingen

Nadere informatie

Aanmelding bij buitenlandse universiteit & beursaanvraag. Patrick Beckers International Office Social Sciences

Aanmelding bij buitenlandse universiteit & beursaanvraag. Patrick Beckers International Office Social Sciences Aanmelding bij buitenlandse universiteit & beursaanvraag Patrick Beckers International Office Social Sciences AANMELDPROCES 1. Nominatie 2. Aanmelden bij universiteit 3. Beurs NOMINATIE + AANMELDING 1.

Nadere informatie

Hoe meld ik me aan voor een permanente vorming?

Hoe meld ik me aan voor een permanente vorming? Hoe meld ik me aan voor een permanente vorming? Inhoud Inleiding... 4 Stap 1: Een account aanmaken... 5 Rijksregisternummer... 7 Bankrekeningnummer... 7 Domicilieadres... 7 Stap 2: Privacyvoorkeuren...

Nadere informatie

Infosessie REVAKI 1/12/2014. Programma infosessie: Erasmus + Waarom exchange?

Infosessie REVAKI 1/12/2014. Programma infosessie: Erasmus + Waarom exchange? Erasmus + 2015 2016 Infosessie REVAKI Woensdag 3 december 2014, 11u30 Exchange coordinator REVAKI: Prof. Vaes Sinds 1 september: Internationalisation coordinator faculteit LK Katrijn D Herdt (kdherdt@vub.ac.be)

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Non-Erasmus Study

Handleiding Mobility Online online application Non-Erasmus Study Handleiding Mobility Online online application Non-Erasmus Study Alle studenten die naar het buitenland gaan voor een studie moeten een dossier aanmaken in Mobility Online. Meer info over de procedures

Nadere informatie

2 e bachelorfase. Prof. Steven Eggermont, programmadirecteur

2 e bachelorfase. Prof. Steven Eggermont, programmadirecteur 2 e bachelorfase Prof. Steven Eggermont, programmadirecteur De Leuvense communicatiewetenschap is hervormd. De doelstellingen blijven ongewijzigd Het programma is hertekend. De Leuvense communicatiewetenschap

Nadere informatie

Master of Science in International Politics

Master of Science in International Politics Master of Science in International Politics Prof. Dr. Peter Vermeersch Infosessie 16 mei 2018 Profiel Engelstalige variant van de Master in de vergelijkende en internationale politiek De essentie Centraal

Nadere informatie

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT

SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT SCHAKELPROGRAMMA S UHASSELT Heb je een professioneel bachelordiploma op zak en wil je een academische master behalen? Dat kan! Via een schakelprogramma kun je doorstromen naar een bepaalde master. Het

Nadere informatie

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen BACHELOR IN DE COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN (180 SP) Opgelet: De gehele structuur van de bacheloropleiding is gewijzigd. Voortaan bestaat de opleiding uit drie modules, nl. Discipline, Methode en Ontplooiing,

Nadere informatie

Stagereglement Criminologie

Stagereglement Criminologie Stagereglement Criminologie Artikel 1 Voor dit reglement betekent: STAGE: Veldwerk i.v.m. een opleidingsonderdeel gedoceerd in de opleiding criminologie, verricht in een publieke of privaatrechtelijke

Nadere informatie

Studeren in het buitenland

Studeren in het buitenland Studeren in het buitenland op uitwisseling in 2018/2019 Gerdien Ramaker Exchange Coordinator - International Office Faculteit Geesteswetenschappen 11 oktober 2017 International Office - Geesteswetenschappen

Nadere informatie

Scholarship 2016 District /01/2016 Rotary Foundation District 2170

Scholarship 2016 District /01/2016 Rotary Foundation District 2170 Scholarship 2016 District 2170 Objectief van de Rotary beurs Een jaar bijkomende studie (Master ) in het buitenland waar Rotary aanwezig is. De beursaal moet : een ambassadeur zijn van zijn land. Contact

Nadere informatie

Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK)

Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK) Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs J.Gerardstraat 18 9040 Sint-Amandsberg Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Deelnemersvoorwaarden Business Tour 2015 Artikel 1. Definities 1) Christiaan Huygens : Wiskunde en Informatica Studievereniging Christiaan Huygens van de Technische Universiteit Delft. 2) Business Tour

Nadere informatie

Studietraject. Academiejaar

Studietraject. Academiejaar Studietraject Academiejaar 2018-2019 Studietrajectbegeleider Ilse Loockx Inhoud sessie 1. Wie ben ik? 2. Opbouw bachelor enkele begrippen 3. KU Loket - ISP en IER 4. Wat is studietrajectbegeleiding? 5.

Nadere informatie

Vraag nr. 788 van 20 augustus 2013 van JOS DE MEYER

Vraag nr. 788 van 20 augustus 2013 van JOS DE MEYER VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 788 van 20 augustus 2013 van JOS DE MEYER Erasmusprogramma Evaluatie Het Erasmusprogramma

Nadere informatie

Aanpassingen OER 14-15

Aanpassingen OER 14-15 Aanpassingen OER 14-15 Algemeen: aanpak Focus: vereenvoudiging, inkorting, verheldering Daarnaast: mogelijkheden voor optimalisatie -ervaringen faculteiten en diensten -ervaringen beleid -externe regelgeving

Nadere informatie

Besluit inzake het inrichten van de Doctoraatsopleiding Vrije Universiteit Brussel

Besluit inzake het inrichten van de Doctoraatsopleiding Vrije Universiteit Brussel Besluit inzake het inrichten van de Doctoraatsopleiding Vrije Universiteit Brussel Gelet op het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, zoals gewijzigd, verder

Nadere informatie

1. Student is in volledig geslaagd voor het modeltraject eerste bachelor in de rechten

1. Student is in volledig geslaagd voor het modeltraject eerste bachelor in de rechten OVERGANGSMAATREGELEN BACHELOR IN DE RECHTEN (2018-2019) Eerste bachelor in de Rechten 1. Student is in 2017-2018 volledig geslaagd voor het modeltraject eerste bachelor in de rechten - De behaalde vakken

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE MASTERTHESIS WISKUNDE 1

REGLEMENT VOOR DE MASTERTHESIS WISKUNDE 1 REGLEMENT VOOR DE MASTERTHESIS WISKUNDE 1 I. Mogelijke onderzoeksgroepen, promotoren en thema s 1. De studenten kunnen hun masterthesis voorbereiden in alle onderzoeksgroepen van het Departement Wiskunde

Nadere informatie

Ouderinfo-avond Flexibel hoger onderwijs: creditsysteem en studievoortgangsbewaking

Ouderinfo-avond Flexibel hoger onderwijs: creditsysteem en studievoortgangsbewaking Ouderinfo-avond 25-10-2016 Flexibel hoger onderwijs: creditsysteem en studievoortgangsbewaking Inleiding Doel is volgende begrippen toe te lichten o o o o Studiepunten Centraal in alle begrippen Leerkrediet

Nadere informatie

Sjabloon aanvraag voor het aanbieden van een anderstalige initiële bachelor- en/of masteropleiding

Sjabloon aanvraag voor het aanbieden van een anderstalige initiële bachelor- en/of masteropleiding Sjabloon aanvraag voor het aanbieden van een anderstalige initiële bachelor- en/of masteropleiding Decretale context De aanvraag voor het aanbieden van een anderstalige initiële bachelor- of masteropleiding

Nadere informatie

Bachelor in de politieke wetenschappen en sociologie

Bachelor in de politieke wetenschappen en sociologie Bachelor in de politieke wetenschappen en sociologie 2 de opleidingsfase Infosessie 24 september 2018 Structuur van de bacheloropleiding 1 ste fase 2 de fase 3 de fase Politieke wetenschappen Sociologie

Nadere informatie

FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE MASTERPROEF GESCHIEDENIS REGLEMENT

FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE MASTERPROEF GESCHIEDENIS REGLEMENT FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE MASTERPROEF GESCHIEDENIS REGLEMENT ACADEMIEJAAR 2013-2014 INHOUD 1. De plaats van de Masterproef in de opleiding 3 2. Toelatingsvoorwaarden 3 3. Het onderwerp van

Nadere informatie

Studie / onderzoek in het buitenland. Selma Kujundzic Contactpersoon internationalisering FNWI

Studie / onderzoek in het buitenland. Selma Kujundzic Contactpersoon internationalisering FNWI Studie / onderzoek in het buitenland Selma Kujundzic Contactpersoon internationalisering FNWI Studeren in het buitenland Mogelijkheden bij de UvA/FNWI Wanneer en hoe beginnen? Keuzes maken Praktische zaken

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PROCEDURES INZAKE CURRICULUMBEHEER

REGLEMENT HOUDENDE PROCEDURES INZAKE CURRICULUMBEHEER 1 REGLEMENT HOUDENDE PROCEDURES INZAKE CURRICULUMBEHEER INHOUDSTAFEL Hoofdstuk I: Definities Hoofdstuk II: Onderwijsprocedures Hoofdstuk III: Slotbepalingen 2 Het Reglement houdende procedures inzake curriculumbeheer

Nadere informatie

Uitwisselingsstudenten

Uitwisselingsstudenten Uitwisselingsstudenten Typisch voor uitwisselingsstudenten is dat ze in het buitenland studeren in het kader van een akkoord dat Leuven met de buitenlandse partner heeft afgesloten; dat ze daarvoor geen

Nadere informatie

LEARNING AGREEMENTS VOOR DUMMIES. Mobility Office KU Leuven @ HUB Faculteit Economie & Bedrijfswetenschappen

LEARNING AGREEMENTS VOOR DUMMIES. Mobility Office KU Leuven @ HUB Faculteit Economie & Bedrijfswetenschappen LEARNING AGREEMENTS VOOR DUMMIES Mobility Office KU Leuven @ HUB Faculteit Economie & Bedrijfswetenschappen Learning Agreements voor dummies Juiste template downloaden Algemene informatie invullen Jaarprogramma

Nadere informatie

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen AANVRAAGFORMULIER TOELATINGSPROCEDURE FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN NEDERLANDSTALIG PROGRAMMA 2014-2015 Bachelor met verminderde studieomvang Certificaat voor het godsdienstonderwijs Rechtstreekse

Nadere informatie

Werken en studeren aan de Vrije Universiteit Brussel. WERKEN & STUDEREN Studiebegeleidingscentrum - SBC

Werken en studeren aan de Vrije Universiteit Brussel. WERKEN & STUDEREN Studiebegeleidingscentrum - SBC Werken en studeren aan de Vrije Universiteit Brussel Overzicht Studiebegeleidingscentrum BaMa woordenboek Studeren aan de VUB Je eigen traject Eerste Hulp Bij Studeren - EHBS Praktische info Studiebegeleidingscentrum

Nadere informatie

BACHELORPAPER TAAL- EN LETTERKUNDE: TWEETALENCOMBINATIE REGLEMENT

BACHELORPAPER TAAL- EN LETTERKUNDE: TWEETALENCOMBINATIE REGLEMENT Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Opleiding Taal- en Letterkunde BACHELORPAPER TAAL- EN LETTERKUNDE: TWEETALENCOMBINATIE REGLEMENT ACADEMIEJAAR 2017-2018 INHOUD 1. DE PLAATS VAN DE BACHELORPAPER IN DE

Nadere informatie

Vernieuwde Tolerantieregeling

Vernieuwde Tolerantieregeling Vernieuwde Tolerantieregeling Informatiesessie voor voorzitters en secretarissen van s Vernieuwde Tolerantieregeling 1. Nieuwe Tolerantieregeling 2. Beperkte vs. gehele 3. Vernieuwde taken van de 4. Bijzondere

Nadere informatie

Internationale trajecten gids door procedure en aanbod. 16 oktober 2018

Internationale trajecten gids door procedure en aanbod. 16 oktober 2018 Internationale trajecten gids door procedure en aanbod 16 oktober 2018 Welkom 2 Thema s op 16/10/2018 1. Terugblik 2. GIDS abroad Toelatingsvoorwaarden, procedure toelating, selectie en uitsluiting Afspraken

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Deadlines Dossier Mobility Online In geval van Erasmus Placement moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen AANVRAAGFORMULIER TOELATINGSPROCEDURE FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN NEDERLANDSTALIG PROGRAMMA 2016-2017 Bachelor met verminderde studieomvang Certificaat voor het godsdienstonderwijs Schakelprogramma

Nadere informatie

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst HOGER INSTITUUT VOOR WIJSBEGEERTE Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst Combineer filosofie met een andere opleiding (rechten, sociologie, psychologie, geschiedenis ) Beste (toekomstige)

Nadere informatie

26 maart 2015. 1. Algemene regels

26 maart 2015. 1. Algemene regels Je inschrijving wijzigen of stoppen met studeren tijdens het academiejaar en de gevolgen hiervan voor de kinderbijslag en de studietoelagen van de Vlaamse overheid 26 maart 2015 1. Algemene regels Wanneer

Nadere informatie

S T U D E N T E N O V E R E E N K O M S T S T U D I E ( S M S )

S T U D E N T E N O V E R E E N K O M S T S T U D I E ( S M S ) ERASMUS 2012-2013 S T U D E N T E N O V E R E E N K O M S T S T U D I E ( S M S ) Tussen: Gegevens thuisinstelling Naam thuisinstelling: Katholieke hogeschool Limburg EUC nummer thuisinstelling: 28081-IC-1-2007-1-BE-ERASMUS-EUCX-1

Nadere informatie

STAGES A&O PSYCHOLOGIE

STAGES A&O PSYCHOLOGIE STAGES A&O PSYCHOLOGIE INFOSESSIE 20/10/2017 Prof. dr. Joeri Hofmans & Prof. dr. Sara De Gieter STAGE A&O PSYCHOLOGIE ALGEMEEN Doel: 1e praktijkervaring als A&O-psycholoog 30 SP en 875 uren stagetijd:

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE

INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE voor afgestudeerden van de masteropleiding lymfedrainage en oncologische fysiotherapie aan

Nadere informatie

Aanvraagdossier master en master-na-master opleidingen

Aanvraagdossier master en master-na-master opleidingen Master en master-na-master opleidingen Lees eerst zorgvuldig onderstaande informatie: Alle aanvragen worden behandeld door de Dienst Inschrijvingen. Dit neemt ongeveer twee maanden in beslag. We vragen

Nadere informatie

Become a man/woman of the world Information Session Erasmus+

Become a man/woman of the world Information Session Erasmus+ Become a man/woman of the world Information Session Erasmus+ 27-11-2014 pag. 2 Erasmus + 2015 2016 Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden 27-11-2014 pag. 3 Erasmus+ 2015-2016

Nadere informatie