Uitwisselingsstudenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitwisselingsstudenten"

Transcriptie

1 Uitwisselingsstudenten Typisch voor uitwisselingsstudenten is dat ze in het buitenland studeren in het kader van een akkoord dat Leuven met de buitenlandse partner heeft afgesloten; dat ze daarvoor geen inschrijvingsgeld aan de partneruniversiteit betalen; en dat de vakken die ze in het buitenland volgen, een onderdeel worden van hun Leuvens programma. Hieronder vind je de volgende informatie: 1) de procedure en tijdslijn om je kandidaat te stellen voor een uitwisselingsplaats; 2) informatie m.b.t. Erasmus, Erasmus Belgica en andere beurzen; 3) informatie m.b.t. je verplichte registratie bij het International Office. 1. Procedure en tijdslijn deadline indienen kandidaatstelling cf. verdere instructies tegen Kerstmis bekendmaking definitieve selecties via + toevoegen aan Toledo community Letteren Outbound variabele deadline student werkt aanmeldingsprocedure(s) aan gastuniversiteit af tot infosessies per POC i.v.m. opbouw studieprogramma buitenland uitnodiging via (+ cf. data hieronder) tot bijeenkomst per bestemming; opstellen initieel learning agreement uitnodiging via (+ cf. data op Letteren Outbound ) (+/-) deadline indienen EILC-kandidaatstelling (indien van toepassing) cf. Letteren Outbound en (+/-) deadline indienen Erasmusbeursaanvraag (indien van toepassing) cf. van International Office binnen de 2 weken na deadline indienen voorstel definitief learning agreement begin colleges in buitenland tijdens je verblijf ten laatste 4 dagen voor deliberatie cf. programmaformulier (op Letteren Outbound ) terugsturen Certificate of arrival en achteraf bezorgen van Certificate of departure (Erasmusstudenten) cf. die je van International Office krijgt deadline indienen buitenlandse examenresultaten cf. Letteren Outbound Stap 1 Ten laatste op zondag 16 februari 2014 dien je zowel via als via KULoket je kandidaatstelling in, samen met de bijlagen die daar bijhoren (cf. instructies die daarover rond Kerstmis op Toledo zullen verschijnen). Je zorgt er ook voor dat je identificatie- en contactgegevens in KULoket volledig en correct zijn. Je zult je voor max. 3 bestemmingen kandidaat kunnen stellen. Stap 2 Ten laatste op maandag 31 maart 2014 verneem je of je geselecteerd bent of niet. Je krijgt daarvoor een , en zult toegevoegd worden aan de Toledo community Letteren Outbound. Als de deadline om je aan je gastuniversiteit aan te melden, vroeger valt (bv. Noord-Amerika, een aantal Nederlandse en Scandinavische universiteiten), zul je je selectiebericht vroeger krijgen. Om geselecteerd te worden, mag je geen risicostudent zijn. Een risicostudent ben je wanneer de selectiecommissie ervan uit moet gaan dat je niet aan je gastuniversiteit zult slagen zonder een meer dan normale inspanning van onze collega s daar. Dat kan dus zowel om academische redenen zijn (een diplomaruimtepercentage onder de 58% is daarvan een indicatie) als om persoonlijke. Dat betekent niet dat je automatisch uitgesloten bent als je herexamens hebt gehad of als je een jaar hebt moeten overdoen, of als je in behandeling bent bij het PTC. In dat laatste geval vragen we wel dat je er je therapeut over spreekt, en indien nodig om toelating vraagt.

2 Erasmus vraagt ons om speciale aandacht voor studenten met een functiebeperking. Als je in dat geval bent, kom je best zo snel mogelijk over mogelijke bestemmingen overleggen (niet alle partneruniversiteiten hebben evenveel voorzieningen). Om geselecteerd te worden, moet je bovendien op een of andere manier kunnen aantonen dat je de taal waarin er aan je geplande gastinstelling onderwezen wordt, voldoende kent om er met succes te kunnen studeren. Besef daarbij dat behalve in Centraal-Europa en in Zuid-Korea (waar je wel in het Engels les kunt volgen), er over niet-taalgebonden vakken (en vaak zelfs over taalgebonden vakken) in de lokale taal les gegeven wordt. Om op uitwisseling te mogen vertrekken, moet je op het ogenblik van je (geplande) vertrek in je bacheloropleiding minstens voor 108 stpt. credits verzameld hebben, waaronder minstens alle 60 stpt van de 1e fase. Getolereerde credits uit of daarvóór tellen mee voor de benodigde 108 stpt. Je hoeft die 108 stpt m.a.w. niet al op 16 februari 2014 behaald te hebben, maar wel op het ogenblik dat je vertrekt. Als je ze op dat ogenblik niet hebt, mag je niet vertrekken je wordt dan in elk geval niet erkend als uitwisselingsstudent. Als de selectiecommissie er op grond van alle informatie die ze heeft er nu al van uit moet gaan dat je die 108 stpt niet ten laatste in september verzameld zult hebben, zal ze je hoogstens op de reservelijst plaatsen. Je komt dan voorzover dat van je POC mag evtl. in aanmerking om tijdens het 2e semester van het komende academiejaar op uitwisseling te gaan. Studenten uit schakelprogramma s kunnen niet op uitwisseling gaan, studenten uit verkorte bachelors en uit voorbereidingsprogramma s alleen met toelating van hun POC, in deze vertegenwoordigd door de selectiecommissie. Let wel (1): de regels die hier en elders in deze community vermeld worden, zijn die van de Faculteit Letteren. Andere faculteiten kunnen andere regels hebben (als je bv. een voorbereidingsprogramma voor de Master in de vergelijkende en internationale politiek wilt volgen terwijl je in het buitenland bent, moet je daarvoor aan de Faculteit Sociale Wetenschappen om toelating gaan vragen, niet aan ons). Let wel (2): Erasmus (en Erasmus Belgica) verwacht in principe dat je een voltijds student bent, en in het buitenland een voltijds programma (d.w.z. 30 stpt per semester) volgt. Je kunt dus niet voor bv. alleen het resterende gedeelte van 10 stpt uit een verkorte bachelor op Erasmus gaan. Voor gewone uitwisselingen geldt die regel niet. Als je al een Erasmus of Erasmus Belgica beurs hebt gehad, kun je die geen 2e keer krijgen. Je kunt ook geen 2e keer naar een Erasmusbestemming gaan, wel naar een niet-erasmusbestemming. 1 Je kunt ook 1 keer op Erasmus gaan en 1 keer op Erasmus Belgica. Als er voor een bepaalde bestemming meer kandidaten dan plaatsen zijn, zal de selectiecommissie rekening houden met je profiel. Daarin zitten 3 elementen: (1) je examenresultaten totnogtoe; (2) de overeenstemming tussen wat jij in het buitenland wilt doen en de specialisaties van de universiteit waarvoor je je kandidaat stelt; en (3) je persoonlijke motivatie. Je doet er dus goed aan je motivatie indien mogelijk een persoonlijke toets te geven. Door alleen betere taalvaardigheid en contact met vreemde culturen te vermelden, steek je niet boven de gemiddelde student uit. Het volledige reglement m.b.t. selectie- en vertrekvoorwaarden, ranking van kandidaten, enz., is terug te vinden op het facultaire studentenportaal onder Internationalisering Uitgaande studenten. Tussen 1 april en 1 mei meldt Heleen Smeyers of Sarah Holsbeke je bij je gastuniversiteit aan, in volgorde van de deadlines van die gastuniversiteiten. Dat is de zgn. nomination, die je in vele universiteiten nodig hebt vooraleer jij zelf je aanmelding daar kunt afwerken. Sommige universiteiten zullen daarna zelf met jou contact opnemen, andere niet (cf. hieronder Stap 3 ). Op 1 april bezorgt Heleen Smeyers ook de namen van de geselecteerde uitwisselingsstudenten aan het International Office. 1 Een Erasmusbestemming is een bestemming in een EU-land (incl. overzeese gebieden) of in IJsland, Kroatië, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland, of Turkije. Een Erasmus Belgica bestemming is een bestemming in Franstalig België.

3 Stap 3 Van zodra je weet dat je geselecteerd bent, dien je op de website van je gastuniversiteit na te gaan welke formaliteiten jij zelf dient te ondernemen om er als uitwisselingsstudent te mogen studeren, en om er evtl. huisvesting te vinden, een taalcursus te volgen, een buddy aan te vragen, enz. Sommige universiteiten zullen zelf contact met je opnemen en je volledige instructies geven of je verwijzen naar de juiste URL. Daarenboven zul je op de Toledo community Letteren Outbound een link kunnen vinden naar de relevante website van je gastuniversiteit, met de bijhorende deadline (tenminste voorzover wij die laatste zelf zonder daar overdreven veel tijd in te steken kunnen vinden hebben). Die links en deadlines zijn een dienst die we je leveren, maar je kunt er geen rechten aan ontlenen. Dat wil zeggen: je moet die link(s) en deadline(s) zelf controleren, en zorgen dat je ze haalt. In bijna alle gevallen zul je daarvoor zelf een of meer papieren of een webform moeten invullen, en in nogal wat gevallen zul je die papieren door Heleen Smeyers of Sarah Holsbeke moeten laten ondertekenen. Op de Letteren Outbound community zul je instructies vinden aan welke voorwaarden die papieren moeten voldoen vooraleer wij ze ondertekenen. Daarna is het jouw verantwoordelijkheid om die papieren tijdig bij je gastuniversiteit te krijgen. Niet alle universiteiten bieden gegarandeerde huisvesting aan, of (gratis) taalcursussen, of een systeem van buddies /mentoren/ Als een dergelijke faciliteit een criterium is om je voor een bepaalde bestemming kandidaat te stellen, moet je de informatie erover opzoeken vooraleer je je kandidaat stelt. Over het algemeen is het zo dat hoe noordelijker of westelijker je in Europa studeert, hoe groter de kans is dat huisvesting gegarandeerd is (als je je tenminste voor de deadline daar aanmeldt). Stap 4 In de weken voor of na de paasvakantie dien je de infosessie bij te wonen die er voor jouw POC gegeven zal worden i.v.m. het opstellen van je studieprogramma in het buitenland. Als je daarop zonder geldige (d.w.z. medische) en gestaafde reden afwezig bent, kun je alsnog uit de selectie gegooid worden. Daarna word je verwacht op zoek te gaan naar een geschikt programma aan je gastuniversiteit, op basis van de op dat ogenblik beschikbaar zijnde informatie. De data van de infosessies zijn: POC AKM: Archeologie POC AKM: Kunstwetenschap POC AKM: Musicologie POC Bedrijfscommunicatie POC Culturele studies POC Geschiedenis POC Specifieke lerarenopleiding POC Taal- en letterkunde POC Taal- en regiostudies: slavistiek POC Taal- en regiostudies: andere opleidingen Stap 5 Voor het einde van de colleges word je samen met de andere studenten die naar dezelfde bestemming gaan verwacht langs te komen bij Heleen Smeyers of Sarah Holsbeke, enerzijds om indien nodig de papieren in orde te brengen die jij aan je gastuniversiteit dient te sturen (cf. hierboven Stap 3 ), anderzijds om je initieel learning agreement af te sluiten. Dat laatste is een driewegscontract tussen jou, Leuven, en je gastuniversiteit, waarin jij een aantal vakken opgeeft die je aan je gastuniversiteit wilt volgen, wij ons ermee akkoord verklaren die te accrediteren, en je gastuniversiteit om die open te stellen. De volgorde waarin we jou en je medestudenten laten langskomen zal gebaseerd zijn op de deadline van je gastuniversiteit. Stap 6 (enkel voor Erasmusstudenten) Als je op uitwisseling gaat naar een EILC-land (ruwweg: een Europees land met een kleinere taal, voor de volledige lijst cf. en de taal van dat land is niet een taal die je in Leuven (be)studeert, kun je een aanvraag indienen voor een Erasmus Intensive Language Course in je gastland. Die cursus heeft niet noodzakelijk plaats in de universiteit waar jij naartoe gaat, maar de deelname eraan is gratis. Je moet er wel voor worden

4 geselecteerd, en de verblijfs- en verplaatsingskosten vallen ten eigen laste. Meer informatie over de EILC-cursussen en de aanvraagprocedure vind je op en (wanneer je als Erasmusstudent geselecteerd wordt) op de Toledo community Letteren Outbound. De deadline om je voor een EILC-cursus kandidaat te stellen is normaal eind mei. Stap 7 (enkel voor Erasmus en Erasmus Belgica studenten) Als je geselecteerd bent in het kader van een Erasmus of Erasmus Belgica uitwisseling, krijg je in de loop van de maand mei een van het International Office (=Naamsestraat). Als je een Erasmusbeurs wilt krijgen, moet je de instructies van die opvolgen (zie ook hieronder 2. Informatie m.b.t. Erasmus (Belgica) en andere beurzen. De deadline om je documenten op te sturen, is meestal eind juni. Stap 8 Binnen de twee weken na het begin van de colleges aan je gastinstelling, word je verwacht een volledig en correct ingevuld programmaformulier naar Heleen Smeyers of naar Sarah Holsbeke te sturen. Informatie daarover wordt gegeven in de sessies per POC midden april, en precieze instructies zul je vinden op de Letteren Outbound community. Op basis van dat formulier zal je programmagoedkeurder proberen binnen de week je definitief programma goed te keuren of bij te sturen, en je in het eerste geval ook een definitief learning agreement mailen. Daarna brengen Heleen Smeyers of Sarah Holsbeke je ISP in orde, en ondersteunen zij ook de Leuvense kant van je examenplanning. Als je een Erasmus of Erasmus Belgica student bent, zul je in de loop van het semester naast je definitief learning agreement nog je confirmation of study period moeten terugsturen dat is wat ons betreft de enige administratie waar je dan aandacht voor moet hebben. Stap 9 Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je examenresultaten ons tijdig bereiken. Wat we aanvaarden en hoe je er voor kunt zorgen dat we je resultaten tijdig krijgen, vind je op de Letteren Outbound community. 2. Informatie m.b.t. Erasmus (Belgica) en andere beurzen Erasmus Als je een Erasmusbeurs wilt aanvragen, moet je in eerste instantie de instructies volgen die het International Office je in de loop van de maanden mei of juni zal toesturen. Het afgelopen jaar betekende dat gewoon dat je moest bevestigen dat je zo n beurs wilde aanvragen, en dat je in voorkomend geval moest bewijzen dat je recht had op een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap. Die laatste studenten kregen/krijgen een Erasmusbeurs van 370 EUR per maand, de andere studenten één van 310 EUR per maand. De grootte van je Erasmusbeurs hangt dus af van het inkomen van je ouders (want dat bepaalt ook of je een studietoelage krijgt). Dat blijft zo, ook al moet je van je ouders zelf je studies of je verblijf in het buitenland bekostigen. Alleen als je niet langer persoon ten laste van je ouders bent (bv. doordat ze je onterfd hebben, of doordat je zelf zo n groot inkomen hebt dat je zelf belastingen moet betalen), wordt er met jouw eigen inkomsten rekening gehouden. De deadline om alle documenten naar het International Office terug te sturen, is meestal eind juni. Als je tijdens de 2e examenperiode slaagt (d.w.z. als je dan minstens de 108 stpt verzameld hebt die je nodig hebt, incl. de 60 van je 1e bachelorfase), krijg je eind juli/begin augustus bericht over de grootte van je beurs; als je pas tijdens de 3e examenperiode slaagt, krijg je dat bericht pas midden september (d.w.z. nadat je evtl. al naar het buitenland vertrokken bent). Bij dat bericht zit een beurscontract (waarvan je 1 exemplaar naar het International Office moet terugsturen), naast een Nederlandstalig document voor je ziekenfonds en een Engelstalig document dat bewijst dat je in Leuven voor Erasmus geselecteerd bent en dat je aan je gastuniversiteit moet voorleggen. Nadat je vanuit je gastuniversiteit een certificate of arrival aan het Leuvense International Office hebt bezorgd, krijg je de 1e schijf van je Erasmusbeurs uitbetaald, t.w.v. 80% van de toegekende beurs. De 2e schijf (=de overige 20%) krijg je nadat je na je terugkeer een certificate of departure aan het International Office hebt bezorgd. Een aandachtspunt daarbij is dat het aantal maanden dat je feitelijk en om academische redenen aan je gastuniversiteit bent, overeen moet komen met het aantal

5 maanden dat je oorspronkelijk had opgegeven, anders zul je een deel van je beurs moeten terugbetalen (of krijg je de 2e schijf niet of niet helemaal). De bedragen en criteria die op de bovengenoemde URL en in dit deel staan, zijn jaarlijks onderhevig aan wijziging. Je kunt er dus ook geen rechten aan ontlenen m.b.t. volgend academiejaar. Tot slot spreekt het vanzelf dat je een Erasmusbeurs alleen kunt bekomen als je naar een Erasmusbestemming vertrekt (d.w.z. een universiteit in een land van de EU (incl. overzeese gebieden) of in IJsland, Kroatië, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland, of Turkije, en dat op voorwaarde dat (een onderdeel van) de Faculteit Letteren er een Erasmus uitwisselingsakkoord mee heeft. Erasmus Belgica Als je naar Franstalig België op uitwisseling gaat, kom je in aanmerking voor een Erasmus Belgica beurs, ter beschikking gesteld door het Prins Filip-fonds (en dus niet door de Europese Commissie, zoals de gewone Erasmusbeurzen). Je krijgt zo n beurs (t.w.v. 100 per maand) op voorwaarde dat je tijdens je uitwisselingsperiode ook effectief in Franstalig België woont. Verdere informatie en instructies krijg je in de loop van de maanden mei of juni per (vanuit het International Office) toegestuurd. Andere beurzen Studenten die naar Japan op uitwisseling gaan, kunnen in een aantal gevallen een beurs krijgen. Zie daarvoor het gedeelte voor Uitzendstudenten. Studenten die naar Zuid-Korea op uitwisseling gaan, maken een kans op een beurs in het kader van het ASEM-DUO-programma (cf. Voor geen enkele andere bestemming worden hetzij door Leuven hetzij door de partneruniversiteit beurzen ter beschikking gesteld. Je kunt natuurlijk wel zelf proberen om een beurs vast te krijgen via een stichting, een ambassade, een service-club, enz., maar de kans op slagen is als het over een uitwisselingsprogramma gaat, klein tot onbestaande. 3. Verplichte registratie bij het International Office Alle studenten die buiten Vlaanderen gaan studeren in het kader van hun studies aan de KU Leuven, moeten bekend zijn bij het (universitaire) International Office. Studenten die buiten de EER (=de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) gaan studeren, moeten daarenboven toelating krijgen van de Arbitragecommissie Buitenlandse Mobiliteit (cf. De procedure daarrond is onderdeel van de kandidaatstelling via KULoket zoals vervat in Stap 1 hierboven.

RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN

RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN RICHTLIJNEN UITGAANDE ERASMUSSTUDENTEN - STUDIEVERBLIJVEN 1. De uitwisseling wordt ingericht voor volgende studenten: a. BA3 studenten Communicatiewetenschappen b. Master studenten Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

Uitwisselingsprogramma s KU Leuven, campus Brussel 2016-2017. Milieu en Preventie Management

Uitwisselingsprogramma s KU Leuven, campus Brussel 2016-2017. Milieu en Preventie Management Uitwisselingsprogramma s KU Leuven, campus Brussel 2016-2017 Milieu en Preventie Management Waarom naar het buitenland? Taal Cultuur Werkgelegenheid Academische vaardigheden Zelfvertrouwen Vriendenkring

Nadere informatie

Erasmus + 2015 2016. Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden. 10-12-2014 pag. 1

Erasmus + 2015 2016. Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden. 10-12-2014 pag. 1 Erasmus + 2015 2016 Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden 10-12-2014 pag. 1 Erasmus+ 2015-2016 Erasmus + beleid door IRMO administratie door SAC 10-12-2014 pag. 2 Erasmus

Nadere informatie

UITWISSELING IN EUROPA

UITWISSELING IN EUROPA UITWISSELING IN EUROPA ERASMUS Algemene introductie tot Erasmus Hoe moet je je voorbereiden wat kun je verwachten van deze sessie? Geen individuele bespreking van alle mogelijke bestemmingen in alle faculteiten

Nadere informatie

13/10/2014. Erasmus + Waarom exchange?

13/10/2014. Erasmus + Waarom exchange? Erasmus + 2015 2016 Erasmus+ 2015-2016 Erasmus + beleid door IRMO Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden administratie door SAC 13-10-2014 pag. 1 13-10-2014 pag. 2 Waarom

Nadere informatie

Infosessie 8 mei 2017 Erasmus: verder verloop

Infosessie 8 mei 2017 Erasmus: verder verloop Infosessie 8 mei 2017 Erasmus: verder verloop 1. Learning agreement a. Basisprincipes voor het kiezen van vakken b. Hoe vakken kiezen? c. Voor hoeveel studiepunten d. Hoe geef je het programma door aan

Nadere informatie

Generieke Beurzen buiten Europa Academiejaar Informatie voor studenten van Universiteit Gent

Generieke Beurzen buiten Europa Academiejaar Informatie voor studenten van Universiteit Gent Generieke Beurzen buiten Europa Academiejaar 2016-2017 Informatie voor studenten van Universiteit Gent Inleiding In deze toelichting vind je specifieke informatie voor UGent studenten over het Generieke

Nadere informatie

20. 30 : Vlir-UOS reisbeurzen (grote aula MTC2.00.0010) Vanaf 20.00 : Receptie en infomarkt in de Hallen

20. 30 : Vlir-UOS reisbeurzen (grote aula MTC2.00.0010) Vanaf 20.00 : Receptie en infomarkt in de Hallen 18.30 : algemene infosessie Verwelkoming Studentengetuigenis over Göteborg: Leonie Verberckmoes voorstelling verschillende mogelijkheden voor een buitenlandse ervaring studentengetuigenis: buitenlandse

Nadere informatie

Erasmus (infosessie voor geselecteerde studenten) Liesbeth Oeyen Instellingscoördinator Erasmus

Erasmus (infosessie voor geselecteerde studenten) Liesbeth Oeyen Instellingscoördinator Erasmus Erasmus (infosessie voor geselecteerde studenten) Liesbeth Oeyen Instellingscoördinator Erasmus Voor vertrek Aanmelding bij de gastinstelling (door mevr. Erika Vandersmissen) Registratie bij de gastinstelling

Nadere informatie

Binnen de schakel- en voorbereidingsprogramma s is het niet mogelijk een uitwisseling te doen.

Binnen de schakel- en voorbereidingsprogramma s is het niet mogelijk een uitwisseling te doen. 1. Facultair reglement Opleiding, studiejaar en periode van uitwisseling In de (bachelor) opleidingen sociologie en politieke wetenschappen is mobiliteit voor studenten mogelijk in het derde jaar van de

Nadere informatie

Your Future Awaits You

Your Future Awaits You Your Future Awaits You Going Abroad for Study 26 oktober 2017, Leuven Wie is wie aan de Faculteit Geneeskunde Prof. dr. Paul Herijgers Decaan Prof. dr. Chris Verslype Vicedecaan Internationalisering Prof.

Nadere informatie

NAAR HET BUITENLAND TIJDENS JE MASTEROPLEIDING

NAAR HET BUITENLAND TIJDENS JE MASTEROPLEIDING FACULTEIT BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN KU LEUVEN NAAR HET BUITENLAND TIJDENS JE MASTEROPLEIDING UITWISSELING ERASMUS+ VOOR ZIJ-INSTROMERS UITWISSELING OP EIGEN INITIATIEF ACADEMIEJAAR 2017-2018 www.biw.kuleuven.be/internationalisering/

Nadere informatie

Facultaire Infosessie Erasmus 29/11/2016 voor mobiliteit in

Facultaire Infosessie Erasmus 29/11/2016 voor mobiliteit in Facultaire Infosessie Erasmus 29/11/2016 voor mobiliteit in 2017-2018 1. Wanneer mag je op Erasmus? a. Pedagogische Wetenschappen: vanaf de 3 de bachelor voor alle afstudeerrichtingen b. Master Sociaal

Nadere informatie

onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020

onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020 Procedure Erasmus+ 2014-2020 ons kenmerk Erasmus+ Beurzenprogramma telefoon (088) 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020 contactpersoon Klaartje Gosens e-mail internationaloffice@avans.nl van

Nadere informatie

Keuzeonderwijs in het Buitenland Fall 2016 Faculty of Psychology and Neuroscience

Keuzeonderwijs in het Buitenland Fall 2016 Faculty of Psychology and Neuroscience Keuzeonderwijs in het Buitenland Fall 2016 1. Welkom & Introductie FPN/International Relations Office Ms. Merlijne van Overbruggen Head International Relations Office Ms. Ellen Blaauw International Relations

Nadere informatie

Oriënteringssessie Op Erasmus gaan: een vlag met vele ladingen. International Days 2015

Oriënteringssessie Op Erasmus gaan: een vlag met vele ladingen. International Days 2015 Oriënteringssessie Op Erasmus gaan: een vlag met vele ladingen International Days 2015 Op Erasmus gaan: wereldwijde mogelijkheden Binnen Europa: 32 landen: 28 EU landen, Turkije, IJsland, Noorwegen, FYROM

Nadere informatie

Naar het buitenland. Liesbeth Oeyen Instellingscoördinator Erasmus April 2014

Naar het buitenland. Liesbeth Oeyen Instellingscoördinator Erasmus April 2014 Naar het buitenland. Liesbeth Oeyen Instellingscoördinator Erasmus April 2014 Voor vertrek Aanmelding bij de gastinstelling (door mevr. Erika Vandersmissen) Registratie bij de gastinstelling (eigen verantwoordelijkheid)

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2014-2016

Procedure Erasmus+ 2014-2016 Procedure Erasmus+ 2014-2016 ons kenmerk Erasmus+ Beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum Maart 2015 telefoon (088) 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

Jaarlijks wordt er een lijst van deze bilaterale akkoorden met partnerinstellingen bekendgemaakt.

Jaarlijks wordt er een lijst van deze bilaterale akkoorden met partnerinstellingen bekendgemaakt. Studenten uitwisselingsreglement Dit reglement is van toepassing voor de studenten die op uitwisseling (wensen te) gaan tijdens het academiejaar 2014-2015. 1. Programma voor de mobiliteit van studenten

Nadere informatie

Tijdens de studie naar het buitenland?

Tijdens de studie naar het buitenland? 28-5-2016 Tijdens de studie naar het buitenland? Faculteit der Letteren, Mobility Office Joyce Snijder-Gelling Janet Caspers Sigrid Hasper Uitwisselingscoördinatoren Laura Dekker Uitwisselingsstudent exchange.out.arts@rug.nl

Nadere informatie

Erasmusreglement Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (HIW)

Erasmusreglement Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (HIW) Erasmusreglement Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (HIW) Geldig vanaf academiejaar 2015 2016 1 Uitgaande studentenmobiliteit 1.1 Toepassingsgebied Dit onderdeel van het reglement is van toepassing op uitgaande

Nadere informatie

Instructies voor uitwisselingsstudenten: VOOR VERTREK

Instructies voor uitwisselingsstudenten: VOOR VERTREK VOOR VERTREK 1. Indienen aanvraag bij je gastinstelling In samenwerking met het Mobility Office KU Leuven Campus Brussel dien je er voor je vertrek naar je gastinstelling voor te zorgen dat alle nodige

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2015-2016

Procedure Erasmus+ 2015-2016 Procedure Erasmus+ 2015-2016 ons kenmerk Erasmus+ beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum september 2015 telefoon + 3 1 88 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2015-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

INFOSESSIE MINOR BUITENLAND. Maandag 22 oktober 2012 13.30-15.00 uur Benno Premselahuis, Lokaal 03B01

INFOSESSIE MINOR BUITENLAND. Maandag 22 oktober 2012 13.30-15.00 uur Benno Premselahuis, Lokaal 03B01 INFOSESSIE MINOR BUITENLAND Maandag 22 oktober 2012 13.30-15.00 uur Benno Premselahuis, Lokaal 03B01 PROGRAMMA 13.30 13.45 uur Inleiding + korte kennismaking 13.45 14.30 uur Erasmus beursaanvraag Sjoerd

Nadere informatie

Student Exchange Faculteit WE Praktische Gids

Student Exchange Faculteit WE Praktische Gids Student Exchange Faculteit WE Praktische Gids 1. Hoe informeer ik me over student exchange? De faculteit organiseert elk jaar een facultaire infosessie rond exchange. Tijdens deze infosessie gaan we in

Nadere informatie

Infosessie LOBW 25/11/2014. Programma infosessie: Erasmus + Waarom exchange?

Infosessie LOBW 25/11/2014. Programma infosessie: Erasmus + Waarom exchange? Erasmus + 2015 2016 Erasmus+ 2015-2016 Infosessie LOBW dinsdag 25 november 2014, 16u Exchange coordinator LOBW: Prof. De Martelaer Sinds 1 september: Internationalisation coordinator faculteit LK Katrijn

Nadere informatie

Vanaf 20.00 : Receptie en infomarkt in de inkomhal van Groep T. Vanaf 22.00 : Jetlag TD in Musicafé (gratis inkom voor aanwezigen vóór middernacht)

Vanaf 20.00 : Receptie en infomarkt in de inkomhal van Groep T. Vanaf 22.00 : Jetlag TD in Musicafé (gratis inkom voor aanwezigen vóór middernacht) 18.30 : algemene infosessie Welkom Studentengetuigenis over Göteborg: Jonas Helsen voorstelling verschillende mogelijkheden voor een buitenlandse ervaring studentengetuigenis: buitenlandse delegaties Info

Nadere informatie

Aanvraagdossier master en master-na-master opleidingen

Aanvraagdossier master en master-na-master opleidingen Master en master-na-master opleidingen Lees eerst zorgvuldig onderstaande informatie: Alle aanvragen worden behandeld door de Dienst Inschrijvingen. Dit neemt ongeveer twee maanden in beslag. We vragen

Nadere informatie

KU LEUVEN ERASMUS+ PROGRAMMA. STUDIEVERBLIJF IN HET BUITENLAND TIJDENS DE 3 e BACHELORFASE (ACADEMIEJAAR )

KU LEUVEN ERASMUS+ PROGRAMMA. STUDIEVERBLIJF IN HET BUITENLAND TIJDENS DE 3 e BACHELORFASE (ACADEMIEJAAR ) FACULTEIT BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN KU LEUVEN ERASMUS+ PROGRAMMA STUDIEVERBLIJF IN HET BUITENLAND TIJDENS DE 3 e BACHELORFASE (ACADEMIEJAAR 2017-2018) INFORMATIEBROCHURE VOOR STUDENTEN 2 e BAC www.biw.kuleuven.be/internationalisering/erasmus.aspx

Nadere informatie

Studeren in het Buitenland. Psychologie Universiteit Leiden Oktober 2013

Studeren in het Buitenland. Psychologie Universiteit Leiden Oktober 2013 Studeren in het Buitenland Psychologie Universiteit Leiden Oktober 2013 Dieuwerke de Groot Buitenlandcoördinator Psychologie Kamer 2A55 dgroot@fsw.leidenuniv.nl Programma Waarheen? Selectie en Aanmelding

Nadere informatie

Algemene informatie 2014/2015

Algemene informatie 2014/2015 1 Algemene informatie 2014/2015 1. Waarom? 2. Wat? 3. Wanneer? 4. Waarheen? 5. Hoe? 2 Uitgangspunten Studie aan partneruniversiteit onderdeel studie UU Vermelding behaalde vakken op diplomasupplement Géén

Nadere informatie

S T U D E N T E N O V E R E E N K O M S T S T U D I E ( S M S )

S T U D E N T E N O V E R E E N K O M S T S T U D I E ( S M S ) ERASMUS 2012-2013 S T U D E N T E N O V E R E E N K O M S T S T U D I E ( S M S ) Tussen: Gegevens thuisinstelling Naam thuisinstelling: Katholieke hogeschool Limburg EUC nummer thuisinstelling: 28081-IC-1-2007-1-BE-ERASMUS-EUCX-1

Nadere informatie

BEURZENGIDS VOOR MOBILITEIT BACHELOR- EN MASTERSTUDENTEN 2015-2016

BEURZENGIDS VOOR MOBILITEIT BACHELOR- EN MASTERSTUDENTEN 2015-2016 BEURZENGIDS VOOR MOBILITEIT BACHELOR- EN MASTERSTUDENTEN 2015-2016 Samengesteld door de Dienst Internationalisering Internationale Studenten- en Stafmobiliteit Faculteiten voegen naar wens info toe. WAT

Nadere informatie

Met wie moet je als erasmusstudent het eerst contact opnemen als je aankomt?

Met wie moet je als erasmusstudent het eerst contact opnemen als je aankomt? Erasmusbestemming: Universität Heidelberg Academiejaar: 2014. - 2015. Twee semesters Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? Tot de universiteit behoren

Nadere informatie

Studeren in het buitenland

Studeren in het buitenland Studeren in het buitenland op uitwisseling in 2018/2019 Gerdien Ramaker Exchange Coordinator - International Office Faculteit Geesteswetenschappen 11 oktober 2017 International Office - Geesteswetenschappen

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study Handleiding Mobility Online online application Erasmus Study Deadlines Dossier Mobility Online In geval van een Erasmus Study moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

Taal In welke taal worden de cursussen aangeboden?

Taal In welke taal worden de cursussen aangeboden? Erasmusbestemming: Zagreb Kroatië... Academiejaar: 2014. - 2015. Één/twee semester(s) Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? De rechtenfaculteit is centraal

Nadere informatie

READY FOR TAKE OFF BUITENLANDSE STAGE EN STUDIE 2015-2016

READY FOR TAKE OFF BUITENLANDSE STAGE EN STUDIE 2015-2016 READY FOR TAKE OFF BUITENLANDSE STAGE EN STUDIE 2015-2016 I. VOOR VERTREK 1. AANVRAAGDOSSIER Check of je aanvraagdossier volledig in orde is. 2. INSCHRIJVING PXL Vergeet je niet in te schrijven aan PXL!

Nadere informatie

FAQ. Holland Scholarship 2016-2017

FAQ. Holland Scholarship 2016-2017 FAQ Holland Scholarship 2016-2017 Inhoud A. Voorwaarden... 4 1. Welke landen nemen deel aan het Holland Scholarship?... 4 2. Komen studenten uit de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustacius en Saba) en ui

Nadere informatie

College of Child Development & Education Studeren in het buitenland: Pedagogische Wetenschappen, Onderwijskunde, Lerarenopleiding

College of Child Development & Education Studeren in het buitenland: Pedagogische Wetenschappen, Onderwijskunde, Lerarenopleiding College of Child Development & Education Studeren in het buitenland: Pedagogische Wetenschappen, Onderwijskunde, Lerarenopleiding 14 november 2014 Programma Jelka Driehuis, coördinator Internationalisering

Nadere informatie

26 maart 2015. 1. Algemene regels

26 maart 2015. 1. Algemene regels Je inschrijving wijzigen of stoppen met studeren tijdens het academiejaar en de gevolgen hiervan voor de kinderbijslag en de studietoelagen van de Vlaamse overheid 26 maart 2015 1. Algemene regels Wanneer

Nadere informatie

INHOUD Inleiding Algemene informatie Welke kosten de beurs dekt Deelnemende landen... 2

INHOUD Inleiding Algemene informatie Welke kosten de beurs dekt Deelnemende landen... 2 INHOUD INHOUD... 1 1 Inleiding... 2 2 Algemene informatie... 2 2.1 Welke kosten de beurs dekt... 2 2.2 Deelnemende landen... 2 2.3 Meer dan 1 Erasmus+ periode aanvragen... 2 2.4 Aanvraag is niet automatisch

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

Stages in Europa. Erasmus+ Traineeship voor afgestudeerden

Stages in Europa. Erasmus+ Traineeship voor afgestudeerden Stages in Europa Erasmus+ Traineeship voor afgestudeerden Inhoud presentatie Waarom op internationale stage gaan? Beurzen? Stageplatform voor Vlaanderen: Reconfirm Erasmus+ programma - Doelgroep / voorwaarden

Nadere informatie

ERASMUS+ Stages. april 2015

ERASMUS+ Stages. april 2015 ERASMUS+ Stages april 2015 Inhoud Programma landen Erasmus Charter for Higher Education Budget Voorwaarden Pas afgestudeerden Mobiliteitperiodes Stagebeurzen Formulieren Questions & Answers Programma Landen

Nadere informatie

Nuttige tips. Reisbeurzen "Italië" Oktober 2014 Carmen Van den Bergh (KU Leuven Letteren)

Nuttige tips. Reisbeurzen Italië Oktober 2014 Carmen Van den Bergh (KU Leuven Letteren) Nuttige tips 1. Over Italië 2. Beurs op maat 3. Nuttige adressen Italië: Algemeen Italiaanse Universiteit Positief vs. negatief Italië ILT intensieve cursus Universiteit/ Credit Taal & Tekst (niv 1 en

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online Erasmus Study-Erasmus Belgica Study-Non Erasmus Study

Handleiding Mobility Online Erasmus Study-Erasmus Belgica Study-Non Erasmus Study Handleiding Mobility Online Erasmus Study-Erasmus Belgica Study-Non Erasmus Study Deadlines Meer info over de procedures en deadlines vind je in de informatiebrochure over internationale studie of stage,

Nadere informatie

Mogelijkheden. Internationalisering van A tot Z voor het basisonderwijs. 1. Prins Filipfonds. 2. Buurlandenbeleid

Mogelijkheden. Internationalisering van A tot Z voor het basisonderwijs. 1. Prins Filipfonds. 2. Buurlandenbeleid Mogelijkheden Internationalisering van A tot Z voor het basisonderwijs Leuven, 29 februari 2012 Prins Filipfonds Buurlandenbeleid Een Leven Lang Leren programma Comenius Study Visits Raad van Europa Ryckevelde

Nadere informatie

Erasmusbestemming: Queen Mary University London... Academiejaar: Één/twee semester(s) Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen

Erasmusbestemming: Queen Mary University London... Academiejaar: Één/twee semester(s) Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen Erasmusbestemming: Queen Mary University London... Academiejaar: 2012-2013 Één/twee semester(s) Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? De universiteit

Nadere informatie

Aanvraagformulier - 2008

Aanvraagformulier - 2008 Enkel voor studenten met SURINAME als bestemming! Bijlage 1c-Ndl Reisbeurzen voor studenten die verbonden zijn aan een Vlaamse instelling voor hoger onderwijs Aanvraagformulier - 2008 I. Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Erasmus+ Ervaring in het buitenland

Erasmus+ Ervaring in het buitenland FACULTEIT BEWEGINGS- EN REVALIDATIEWETENSCHAPPEN Erasmus+ Ervaring in het buitenland International officer FaBeR http://help.faber.kuleuven.be november 2015 Inhoud Inleiding: Doel van deze brochure...

Nadere informatie

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL?

Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? Wat na je bacheloropleiding aan Hogeschool PXL? n Bachelor in de agro- en biotechnologie 2 Beste PXL-student, Als (bijna) kersverse professionele bachelor zoek je misschien een geschikte overgang naar

Nadere informatie

Wat wil je je opvolgers-erasmusstudenten zeker vertellen i.v.m. de universiteit zelf?

Wat wil je je opvolgers-erasmusstudenten zeker vertellen i.v.m. de universiteit zelf? Erasmusbestemming: Melbourne Academiejaar: 2015-2016 Één semester Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? De universiteit ligt vlakbij het centrum van

Nadere informatie

Infosessie REVAKI 1/12/2014. Programma infosessie: Erasmus + Waarom exchange?

Infosessie REVAKI 1/12/2014. Programma infosessie: Erasmus + Waarom exchange? Erasmus + 2015 2016 Infosessie REVAKI Woensdag 3 december 2014, 11u30 Exchange coordinator REVAKI: Prof. Vaes Sinds 1 september: Internationalisation coordinator faculteit LK Katrijn D Herdt (kdherdt@vub.ac.be)

Nadere informatie

Erasmusbestemming: Nice... Academiejaar: Één Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het

Erasmusbestemming: Nice... Academiejaar: Één Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het Erasmusbestemming: Nice... Academiejaar: 2012. - 2013. Één Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)?...de faculteit is gelegen op een heuveltje, Avenue

Nadere informatie

Erasmusbestemming: Berlijn... Academiejaar: Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)?

Erasmusbestemming: Berlijn... Academiejaar: Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? Erasmusbestemming: Berlijn... Academiejaar: 2016-2017. Universiteit Één semester Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? De rechtenfaculteit van Humboldt is gelegen

Nadere informatie

Studeren in het Buitenland 2016-17. International Office Geesteswetenschappen

Studeren in het Buitenland 2016-17. International Office Geesteswetenschappen Studeren in het Buitenland 2016-17 International Office Geesteswetenschappen PROGRAMMA International Office GW: Monique Hanrath (en Gerdien Ramaker) Studieadviseur: Stefan Vuurens Student: Tijn Sinke Vragen,

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online Online application Erasmus Study/ Erasmus Belgica Study/ non-erasmus Study

Handleiding Mobility Online Online application Erasmus Study/ Erasmus Belgica Study/ non-erasmus Study Handleiding Mobility Online Online application Erasmus Study/ Erasmus Belgica Study/ non-erasmus Study Deadlines Meer info over de procedures en deadlines vind je in de informatiebrochure over internationale

Nadere informatie

KA 1 Credit Mobility Hoger Onderwijs. Joy Plokker

KA 1 Credit Mobility Hoger Onderwijs. Joy Plokker KA 1 Credit Mobility Hoger Onderwijs Joy Plokker Inhoud Structuur van het Erasmus+ programma Budget hoger onderwijs Call 2015 Erasmus Charter for Higher Education Inter-institutional Agreement (IIA) KA1

Nadere informatie

Algemene informatie 2012/2013

Algemene informatie 2012/2013 1 Algemene informatie 2012/2013 1. Wat zou je willen doen in het buitenland? 2. Wanneer zou je naar het buitenland willen? 3. Waar zou je naar toe willen? 2 Bilateraal programma Tweezijdige uitwisseling

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Deadlines Dossier Mobility Online In geval van Erasmus Placement moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

Academische kalender Biomedical Engineering

Academische kalender Biomedical Engineering Academische kalender 2016-2017 Biomedical Engineering September 2016 Do. 1 11 u. Startvergadering masterproef Eindvoorstellingen masterproeven, derde examenperiode Vrij. 2 Eindvoorstellingen masterproeven,

Nadere informatie

Inschrijfformulier uitwisselingsprogramma Geschiedenis en Cultuurwetenschappen. Geboortedatum. Studentnummer

Inschrijfformulier uitwisselingsprogramma Geschiedenis en Cultuurwetenschappen. Geboortedatum. Studentnummer Inschrijfformulier uitwisselingsprogramma Geschiedenis en Cultuurwetenschappen A. Persoonlijke gegevens Naam Voornamen Roepnaam Geslacht : V M Geboortedatum Studentnummer Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster voor studenten van campus Brussel en campus Parnas Academiejaar 2014-2015 1. Waar vind ik de inhoud van mijn vakken? Kies in de programmagids

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement

Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Handleiding Mobility Online online application Erasmus Placement Deadlines Dossier Mobility Online In geval van Erasmus Placement moet je dossier in Mobility Online volledig in orde zijn tegen de volgende

Nadere informatie

Studeren. Erasmus + in het buitenland. Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen. februari 2014

Studeren. Erasmus + in het buitenland. Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen. februari 2014 Studeren Erasmus + in het buitenland februari 2014 Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen 1 1. DOEL VAN DEZE BROCHURE? ERASMUS staat voor EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of

Nadere informatie

Studeren in het buitenland Kirsten Boersma-van Nierop Hilde de Leeuw 26 september 2014

Studeren in het buitenland Kirsten Boersma-van Nierop Hilde de Leeuw 26 september 2014 Studeren in het buitenland Kirsten Boersma-van Nierop Hilde de Leeuw 26 september 2014 Programma voorlichtingsbijeenkomst Voorwaarden en uitwisselingscontracten Kirsten Boersma-van Nierop (BMW) Praktische

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar 2012-2013 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door Lessius in samenwerking met de rechtbank, de balie

Nadere informatie

Erasmusbestemming: Ludwig-Maximilians Universität München... Academiejaar: Één semester Universiteit Waar is de universiteit ergens

Erasmusbestemming: Ludwig-Maximilians Universität München... Academiejaar: Één semester Universiteit Waar is de universiteit ergens Erasmusbestemming: Ludwig-Maximilians Universität München... Academiejaar: 2015. - 2016. Één semester Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)?...de universiteit

Nadere informatie

Going abroad: Internationale studentenmobiliteit BLT

Going abroad: Internationale studentenmobiliteit BLT Going abroad: Internationale studentenmobiliteit BLT 2016-2017 Internationale studentenmobiliteit Aanvraag voor Studie/Stageperiode in het buitenland Beurzen Verzekeringen Internationale studentenmobiliteit

Nadere informatie

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug.

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug. Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon dossiernummer Als jongeren na de leerplicht studeren of een opleiding volgen, kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25e. Om het recht

Nadere informatie

STUDEREN IN HET BUITENLAND

STUDEREN IN HET BUITENLAND STUDEREN IN HET BUITENLAND Waarom studeren in het buitenland? Leuke en leerzame ervaring (van aanmelding tot terugkomst) Je leert je staande houden in een vreemde omgeving Je leert met een ander onderwijssysteem

Nadere informatie

Erasmusbestemming: Rennes Academiejaar: Één/twee semester(s) Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit

Erasmusbestemming: Rennes Academiejaar: Één/twee semester(s) Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit Erasmusbestemming: Rennes Academiejaar: 2015-2016 Één/twee semester(s) Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? De rechtenfaculteit maakt deel uit van

Nadere informatie

Dienst Studieadvies. PROJECT GO INTERNATIONAL 26 oktober Infosessie: Financiering van je buitenlandse studies

Dienst Studieadvies. PROJECT GO INTERNATIONAL 26 oktober Infosessie: Financiering van je buitenlandse studies Dienst Studieadvies PROJECT GO INTERNATIONAL 26 oktober 2016 Infosessie: Financiering van je buitenlandse studies Inhoud van deze sessie De troeven van een buitenlandse studie De uitdagingen van een buitenlandse

Nadere informatie

Erasmusbestemming: Wenen Universiteit

Erasmusbestemming: Wenen Universiteit Erasmusbestemming: Wenen... Academiejaar: 2014. - 2015. Één/twee semester(s) Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? Het hoofdgebouw van de Universiteit

Nadere informatie

SPECIFIEKE INFORMATIE: ARCHITECTUUR (AR) & INTERIEURARCHITECTUUR (IAR)

SPECIFIEKE INFORMATIE: ARCHITECTUUR (AR) & INTERIEURARCHITECTUUR (IAR) SPECIFIEKE INFORMATIE: ARCHITECTUUR (AR) & INTERIEURARCHITECTUUR (IAR) 1) STUDIE ORGANISATIE STUDIEVERBLIJVEN IN HET BUITENLAND BINNEN ARCHITECTUUR EN INTERIEURARCHITECTUUR Studenten AR en IAR kunnen op

Nadere informatie

Studeren in het Buitenland. Psychologie Universiteit Leiden Oktober 2012

Studeren in het Buitenland. Psychologie Universiteit Leiden Oktober 2012 Studeren in het Buitenland Psychologie Universiteit Leiden Oktober 2012 Dieuwerke de Groot Buitenlandcoördinator Psychologie Kamer 2A55 dgroot@fsw.leidenuniv.nl Programma Waarheen? Selectie en Aanmelding

Nadere informatie

Stage/studie buitenland. Verleg je grenzen, ga naar het buitenland!

Stage/studie buitenland. Verleg je grenzen, ga naar het buitenland! Stage/studie buitenland Verleg je grenzen, ga naar het buitenland! Inhoudsopgave 1. Waarom naar het buitenland? 3 2. Wat zijn de mogelijkheden in het buitenland? 5 3. Hoe krijg je toestemming om te gaan?

Nadere informatie

Met wie moet je als erasmusstudent het eerst contact opnemen als je aankomt?

Met wie moet je als erasmusstudent het eerst contact opnemen als je aankomt? Erasmusbestemming: University of Southampton (UK) Academiejaar: 2015-2016 Één semester Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? De universiteit ligt een

Nadere informatie

Dienst Studieadvies. PROJECT GO INTERNATIONAL 26 oktober Infosessie: Financiering van een buitenlandse stage

Dienst Studieadvies. PROJECT GO INTERNATIONAL 26 oktober Infosessie: Financiering van een buitenlandse stage Dienst Studieadvies PROJECT GO INTERNATIONAL 26 oktober 2016 Infosessie: Financiering van een buitenlandse stage Inhoud van deze sessie De troeven van een buitenlandse stage De uitdagingen van een buitenlandse

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online Erasmus Placement - Erasmus Belgica Placement - Non Erasmus Placement

Handleiding Mobility Online Erasmus Placement - Erasmus Belgica Placement - Non Erasmus Placement Handleiding Mobility Online Erasmus Placement - Erasmus Belgica Placement - Non Erasmus Placement Deadlines Meer info over de procedures en deadlines vind je in de informatiebrochure over internationale

Nadere informatie

Erasmusbestemming: BOLOGNA... Academiejaar: 2014-2015 Één semester Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het

Erasmusbestemming: BOLOGNA... Academiejaar: 2014-2015 Één semester Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het Erasmusbestemming: BOLOGNA... Academiejaar: 2014-2015 Één semester Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? De rechtenfaculteit ligt in via Zamboni, in

Nadere informatie

Er zijn voldoende infosessies die je wegwijs maken... Wat wil je je opvolgers-erasmusstudenten zeker vertellen i.v.m. de universiteit zelf?

Er zijn voldoende infosessies die je wegwijs maken... Wat wil je je opvolgers-erasmusstudenten zeker vertellen i.v.m. de universiteit zelf? Erasmusbestemming: Berlijn... Academiejaar: 2015. - 2016. Één semester Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? De universiteit ligt pal in het centrum

Nadere informatie

4. Persoonlijke getuigenis Zonder twijfel een enorme meerwaarde, zowel persoonlijk als voor de studies!

4. Persoonlijke getuigenis Zonder twijfel een enorme meerwaarde, zowel persoonlijk als voor de studies! 1. Algemeen Opleiding: Master Fysica en Sterrenkunde Gastinstelling: Universiteit Utrecht Land: Nederland Periode: 2 de semester 2011-2012 2. Wat te doen voor vertrek 2.1 Administratieve verplichtingen

Nadere informatie

Erasmus Nederlandse Taalkunde

Erasmus Nederlandse Taalkunde Erasmus Nederlandse Taalkunde Infobrochure uitgaande studenten 2013-2014 (lichting 2014-2015) Verantwoordelijke: prof. dr. Jacques Van Keymeulen Jacques.VanKeymeulen@ugent.be Contactpersoon: Anne-Sophie

Nadere informatie

Erasmusbestemming: La Rochelle... Academiejaar: Één/twee semester(s)

Erasmusbestemming: La Rochelle... Academiejaar: Één/twee semester(s) Erasmusbestemming: La Rochelle... Academiejaar: 2015-2016 Één/twee semester(s) Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? De rechtenfaculteit lag iets buiten

Nadere informatie

Handleiding Mobility Online online application Non-Erasmus Study

Handleiding Mobility Online online application Non-Erasmus Study Handleiding Mobility Online online application Non-Erasmus Study Alle studenten die naar het buitenland gaan voor een studie moeten een dossier aanmaken in Mobility Online. Meer info over de procedures

Nadere informatie

Masterproef en stage kunnen worden geïntegreerd, maar de masterproef moet meer zijn dan een loutere beschrijving van de stagewerkzaamheden.

Masterproef en stage kunnen worden geïntegreerd, maar de masterproef moet meer zijn dan een loutere beschrijving van de stagewerkzaamheden. Facultaire richtlijnen en afspraken in verband met de masterproef met aanvullingen van de POC geschiedenis (in cursief) De hierna volgende richtlijnen en afspraken beschrijven het facultaire kader voor

Nadere informatie

ONTDEK DE WERELD BEGIN BIJ JEZELF 2013-2014. Internationale studentenuitwisselingen

ONTDEK DE WERELD BEGIN BIJ JEZELF 2013-2014. Internationale studentenuitwisselingen ONTDEK DE WERELD BEGIN BIJ JEZELF 2013-2014 Internationale studentenuitwisselingen INHOUD 1. WAAROM NAAR HET BUITENLAND? 2. MOGELIJKHEDEN 3. VOORWAARDEN 4. HOE AANMELDEN 5. PRAKTISCHE ASPECTEN 6. VERZEKERINGEN

Nadere informatie

Taal In welke taal worden de cursussen aangeboden? Engels... Waar en wanneer heb jij een taalcursus gevolgd?

Taal In welke taal worden de cursussen aangeboden? Engels... Waar en wanneer heb jij een taalcursus gevolgd? Erasmusbestemming: Helsinki... Academiejaar: 2015. - 2016. Één/twee semester(s) Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? De universiteit van Helsinki ligt

Nadere informatie

Tegenvallende resultaten Wat nu? Maandag 13 februari 2017

Tegenvallende resultaten Wat nu? Maandag 13 februari 2017 Tegenvallende resultaten Wat nu? Maandag 13 februari 2017 Inhoud sessie Deel 1: Technische toelichting 1. Leerkrediet 2. Studievoortgangsdossier 3. Cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) 4. 30% regel 5.

Nadere informatie

VOORLICHTING STUDIE EN STAGE BUITENLAND. Domein Media, Creatie en Informatie Opleiding Interactieve Media

VOORLICHTING STUDIE EN STAGE BUITENLAND. Domein Media, Creatie en Informatie Opleiding Interactieve Media VOORLICHTING STUDIE EN STAGE BUITENLAND Domein Media, Creatie en Informatie Opleiding Interactieve Media 1 PROGRAMMA 10.10 10.15 Inloop 10.15 10.25 Inleiding + Aankondiging nieuwe partnerscholen 10.25

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement (OER)

Onderwijs- en Examenreglement (OER) Onderwijs- en Examenreglement (OER) 2014-2015 Waar vind je het terug? http://www.kuleuven.be/onderwijs/oer Kies dan Facultaire onderwijs-en examenreglementen En selecteer Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Waarom: M e e r wa a r d e v o o r j e z e l f. K e n n i s v a n v r e e m d e t a l e n. A n d e r e c u l t u u r l e r e n k e n n e n.

Waarom: M e e r wa a r d e v o o r j e z e l f. K e n n i s v a n v r e e m d e t a l e n. A n d e r e c u l t u u r l e r e n k e n n e n. 1 Waarom? 2 Waarom: M e e r wa a r d e v o o r j e z e l f. K e n n i s v a n v r e e m d e t a l e n. A n d e r e c u l t u u r l e r e n k e n n e n. S o c i a l e v a a r d i g h e d e n v e r b e t

Nadere informatie

Taal In welke taal worden de cursussen aangeboden? En français bien sûr.

Taal In welke taal worden de cursussen aangeboden? En français bien sûr. Erasmusbestemming: Nice - Frankrijk Academiejaar: 2013-2014 Één/twee semester(s) Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? L université de Nice Sophia Antipolis

Nadere informatie

Verder studer e n. Wat je best weet als student in spé

Verder studer e n. Wat je best weet als student in spé Verder studer e n Wat je best weet als student in spé Alles over verder studeren Alles over centen voor studenten www.centenvoorstudenten.be www.cebud.be www.studietoelagen.be Lees ook onze folder Studietoelage

Nadere informatie