Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster"

Transcriptie

1 Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster voor studenten van campus Brussel en campus Parnas Academiejaar

2 1. Waar vind ik de inhoud van mijn vakken? Kies in de programmagids op het studentenportaal > STUDIE > Opleidingen en opleidingsonderdelen je opleiding, klik herhaaldelijk door naar het opleidingsonderdeel en klik op het opleidingsonderdeel. 2. Wat is een opleidingsfase? Elke opleiding wordt ingedeeld in opleidingsfasen van ongeveer 60 studiepunten. Zo wordt bijvoorbeeld een bacheloropleiding van 180 studiepunten ingedeeld in 3 opleidingsfasen van 60 studiepunten. Zij worden aangeduid met 1ste opleidingsfase, 2de opleidingsfase, 3de opleidingsfase. Studenten moeten zich inschrijven in de opleidingsfase waarin ze de meeste studiepunten volgen. Zo ligt het lessenrooster al meteen voor het grootste deel vast. Studenten bepalen hun fase op het moment dat ze (her)inschrijven. Enkel studenten die nooit eerder ingeschreven waren aan een hogeschool of universiteit in Vlaanderen worden automatisch ingeschreven in de eerste opleidingsfase van hun opleiding. 3. Wat is een modeltraject of geïndividualiseerd traject? De student volgt een modeltraject indien hij opleidingsonderdelen van slechts één opleidingsfase opneemt in zijn individueel jaarprogramma en hierbij de regels voor het samenstellen van een modeltraject volgt. De student volgt een geïndividualiseerd traject indien hij opleidingsonderdelen van meerdere opleidingsfasen opneemt in zijn individueel jaarprogramma en hierbij de regels voor het samenstellen van een geïndividualiseerd traject volgt.

3 4. Regels voor het samenstellen van een ISP Academische opleidingen (uit het Onderwijs- en examenreglement van KU Leuven) Professionele opleidingen (uit het Onderwijs- en examenreglement van HUB-KAHO) Artikel 22. Regels voor alle studenten 1. Volgtijdelijkheid De studenten houden bij het samenstellen van het individueel jaarprogramma rekening met de vastgelegde volgtijdelijkheidsvoorwaarden en voortgangsvereisten. Artikel 20. Regels voor alle studenten met een diplomacontract of diploma-examencontract 1. Volgtijdelijkheid De studenten houden bij het samenstellen van het individueel jaarprogramma rekening met de vastgelegde volgtijdelijkheidsvoorwaarden en voortgangsvereisten. 2. Aantal studiepunten Voor studenten in een bachelor- of initiële masteropleiding of een schakelprogramma situeert de omvang van een individueel jaarprogramma zich tussen 25 en 66 studiepunten per academiejaar. Van deze grenzen mag door de student afgeweken worden in de volgende gevallen: 1 een student kan in een bachelor- of initiële masteropleiding meer dan 66 studiepunten opnemen als - diens cumulatieve studie-efficiëntie over de voorafgaande academiejaren voor eenzelfde bachelor- of initiële masteropleiding ten minste 70 % bedraagt. 2. Aantal studiepunten De omvang van een individueel jaarprogramma situeert zich tussen 25 en 66 studiepunten per academiejaar, voor een inschrijving met een diplomacontract of diploma-examencontract. Indien een opleidingsfase uit de opleiding 30 studiepunten bedraagt bestaat het individueel jaarprogramma uit minimum 15 studiepunten. Van deze grenzen mag door de student afgeweken worden in de volgende gevallen: 1 een student kan meer dan 66 studiepunten opnemen als zijn studie-efficiëntie het vorige academiejaar, in dezelfde bacheloropleiding, ten minste 70% bedroeg.

4 2 een student kan voor minder dan 25 studiepunten opnemen in eenzelfde inschrijving voor een diplomacontract of diplomaexamencontract als - deze opleiding niet de hoofdinschrijving van de student uitmaakt; - de omvang van het jaarprogramma dat nog moet worden afgewerkt met het oog op het behalen van een diploma of getuigschrift, kleiner is dan 25 studiepunten; - hij mag afwijken van de studiepuntsgrenzen op grond van art. 24 van dit reglement. Voor studenten in een voorbereidingsprogramma, master-namasteropleiding, specifieke lerarenopleiding of postgraduaatopleiding gelden geen beperkingen op het aantal studiepunten dat zij per academiejaar in die opleiding opnemen. 2 een student kan voor minder dan 25 studiepunten opnemen binnen eenzelfde opleiding als: - deze opleiding niet zijn hoofdinschrijving is; - de omvang van het jaarprogramma dat nog moet worden afgewerkt om het diploma of getuigschrift te behalen kleiner is dan 25 studiepunten; - hij mag afwijken van de studiepuntsgrenzen op grond van Artikel 22. Afwijkingen op de regels in verband met het individueel jaarprogramma. Voor studenten in een voorbereidingsprogramma gelden geen beperkingen op het aantal studiepunten dat zij per academiejaar in die opleiding opnemen. 3. Hernemen plichtopleidingsonderdelen De student neemt steeds eerst plichtopleidingsonderdelen op uit de opleiding waarvoor hij in een vorige academiejaar was ingeschreven, maar waarvoor hij geen creditbewijs heeft behaald of tolerantie heeft ingezet, alvorens andere opleidingsonderdelen in diezelfde opleiding op te nemen. 3 Hernemen plichtopleidingsonderdelen De student neemt steeds de plichtopleidingsonderdelen op uit de opleiding waarvoor hij in een vorig academiejaar was ingeschreven maar waarvoor hij geen creditbewijs heeft behaald of tolerantie heeft ingezet. Daarnaast kan hij, binnen de bovenstaande regels, zijn individueel jaarprogramma verder aanvullen met andere opleidingsonderdelen.

5 Artikel 23. Regels voor studenten die zich voor het eerst in een welbepaalde bacheloropleiding inschrijven Studenten die zich voor het eerst in een welbepaalde bacheloropleiding inschrijven, moeten ofwel het volledige programma van de eerste fase van deze opleiding volgen ofwel een door de faculteit bepaald pakket opleidingsonderdelen tussen 25 en 35 studiepunten uit de eerste fase volgen, behalve -als zij vrijstellingen verworven hebben; Artikel 21. Regels voor studenten met een diplomacontract of een diploma-examencontract die nog meer dan 120 studiepunten zijn verwijderd van het behalen van hun bachelordiploma De student die nog meer dan 120 studiepunten verwijderd is van het behalen van zijn bachelordiploma, moet eerst alle studiepunten van de eerste opleidingsfase opnemen. Daarnaast kan hij, binnen de bovenstaande regels, zijn individueel jaarprogramma verder aanvullen met andere opleidingsonderdelen. -als het niet om een hoofdinschrijving gaat; -als zij de toelating hebben om af te wijken van het aantal studiepunten (art. 24). Dit geldt voor elke eerste inschrijving in een bacheloropleiding, met uitzondering van bacheloropleidingen met vermindering van studieomvang die in de programmagids vermeld worden. Studenten die nog meer dan 120 studiepunten verwijderd zijn van het behalen van hun bachelordiploma, moeten eerst alle studiepunten van de eerste opleidingsfase opnemen vooraleer zij andere opleidingsonderdelen mogen opnemen. Een student die nog meer dan 120 studiepunten verwijderd is van het behalen van het bachelordiploma en voor wie het de eerste inschrijving in de opleiding betreft, kan bij aanvang van het tweede semester het individueel jaarprogramma omzetten naar een door de faculteit bepaald pakket van 12 tot en met 18 studiepunten te volgen in het tweede semester.

6 Artikel 26. Regels voor studenten in aansluitende opleidingen Niet van toepassing voor de professionele opleidingen Studenten die een opleiding combineren met een aansluitende opleiding, moeten eerst hun individueel studieprogramma voor de eerste opleiding volledig aanvullen vooraleer het individueel jaarprogramma van de aansluitende opleiding kan goedgekeurd worden. 5. Wat zijn klasgroepen? Studenten volgen de lessen van plichtvakken samen in een klasgroep. Zo n klasgroep heeft een code, bv 1B BM/1A1. Voor elke klasgroep is een collegerooster opgemaakt, waarin de lessen van plichtvakken niet overlappen. De lessen van keuzevakken worden daar aansluitend bij georganiseerd. 6. Tot welke klasgroep behoor ik? Elke student wordt na inschrijving toegewezen aan een klasgroep. Er zijn 2 mogelijke werkwijzen om toegewezen te worden aan een klasgroep: Automatisch na inschrijving: het aantal beschikbare groepen wordt evenredig opgevuld door het informatiesysteem. Individuele toewijzing door de opleiding: de opleiding wijst studenten zelf toe aan een klasgroep op basis van specifieke studentenkenmerken. Het opleidingshoofd deelt de klasgroep mee aan de student.

7 Elke opleiding bepaalt zelf op welke wijze ze haar groepen toewijst. Hoe dit voor jou opleiding gebeurt kan je terugvinden op het studentenportaal. Klik op STUDIE > Uurroosters, kies vervolgens je campus en ga naar Hoe gebeurt de klasgroeptoewijzing?. Ter illustratie: Ik volg een modeltraject (= ik neem enkel opleidingsonderdelen op uit één bepaalde opleidingsfase) Je wordt (automatisch of door de opleiding) toegewezen aan een klasgroep van de opleidingsfase waarvan je dit academiejaar opleidingsonderdelen zal opnemen. Volg je een opleiding waarbij de klasgroep automatisch wordt toegewezen door het systeem, dan worden in je Individueel Studieprogramma (ISP) alle plichtvakken binnen de opleidingsfase aangevinkt en de events aangeduid die overeenkomen met de toegekende klasgroep. Voor de eventuele keuzevakken duid je zelf het opleidingsonderdeel aan én het event dat correspondeert met de klasgroep van de plichtvakken. Als er in je ISP bepaalde opleidingsonderdelen zijn aangevinkt die je in het lopend academiejaar niet wil volgen, dan kan je deze uitvinken. Volg je een opleiding waarbij de klasgroep wordt toegewezen door de opleiding, dan moet je in je Individueel Studieprogramma (ISP), de opleidingsonderdelen aanvinken die je wenst te volgen (plichtvakken én eventuele keuzevakken). Voor alle aangevinkte opleidingsonderdelen moet je ook zelf de events selecteren die overeenkomen met de klasgroep die je werd toegekend. Deze werkwijze garandeert een clashfree uur- en examenrooster. Ik volg een geïndividualiseerd traject (= ik neem opleidingsonderdelen op uit verschillende opleidingsfases) Tenzij je dit academiejaar voor het eerst ingeschreven bent aan een instelling voor hoger onderwijs in Vlaanderen, moe(s)t je in de (her)inschrijvingsapplicatiezelf de opleidingsfase aanduiden waarvan je de meeste studiepunten volgt. Op basis hiervan wordt je (automatisch of door de opleiding) toegewezen aan een klasgroep van de fase die je selecteerde bij (her)inschrijving.

8 Volg je een opleiding waarbij de klasgroep automatisch wordt toegewezen door het systeem, dan worden in je Individueel Studieprogramma (ISP) voor de plichtvakken van die opleidingsfase die je selecteerde in de (her)inschrijvingsappplicatie de events aangeduid die overeenkomen met de toegekende klasgroep. Voor de keuzevakken duid je zelf een event aan in het ISP dat correspondeert met de klasgroep van de plichtvakken. Voor de opleidingsonderdelen die je volgt in een andere opleidingsfase, vink je zelf de opleidingsonderdelen aan die je wenst te volgen (plichtvakken én eventuele keuzevakken) en selecteer je bij de events voor een klasgroep die past in je uurrooster. Concreet: Je loopt door de academiejaren heen wat studievertraging op en zal in het huidige academiejaar opleidingsonderdelen van zowel de tweede als de derde opleidingsfase volgen. De meeste studiepunten zal je opnemen in de tweede opleidingsfase, en dit heb je ook aangegeven in de herinschrijvingsapplicatie. Je wordt daarom door het systeem toegewezen aan een klasgroep uit de tweede fase, bv. groep 3. Deze klasgroep heeft ook een code, bv. 2B BM/2A3. Bij het bekijken van je ISP merk je op dat alle nog af te leggen plichtvakken in de tweede opleidingsfase reeds aangeduid zijn in je ISP. Bovendien werden ook de events die overeenkomen met klasgroep 3 automatisch aangeduid. De opleidingsonderdelen die je al wenst op te nemen in de derde opleidingsfase vink je zelf aan. Hierbij duid je ook het event aan van de klasgroep waarbij je de onderwijs- en evaluatieactiviteiten wenst te volgen. Volg je een opleiding waarbij de klasgroep wordt toegewezen door de opleiding, dan moet je in je Individueel Studieprogramma (ISP), de opleidingsonderdelen aanvinken die je wenst te volgen (plichtvakken én eventuele keuzevakken). Voor alle aangevinkt opleidingsonderdelen moet je ook zelf de events selecteren die overeenkomen met de toegekende klasgroepen, zoals besproken met de trajectbegeleider van je opleiding. Ben je bij (her)inschrijving in de verkeerde opleidingsfase terecht gekomen? Neem contact op met de dienst Studentenadministratie om toegewezen te worden aan een klasgroep in de opleidingsfase waar je het meeste studiepunten volgt!

9 Ik heb meerdere inschrijvingen in 1 academiejaar Je laagste opleiding (bachelor, schakel of voorbereidingsprogramma) telt als hoofdinschrijving. Je wordt enkel voor je hoofdinschrijving toegewezen aan een klasgroep. Moet je nog max. 15 SP volgen in de laagste opleiding dan kan je vragen aan de dienst Studentenadministratie om de toegewezen klasgroep te annuleren, zodat je zelf events kan kiezen. Opgelet! Hoe meer events in verschillende klasgroepen, hoe meer kans er bestaat op een minder optimaal examenrooster 7. Wijzigen van klasgroep Wie kan een wijziging van klasgroep aanvragen? Enkel nieuwe studenten, die voor het eerst ingeschreven zijn in een bepaalde opleiding op de campus Brussel, Parnas of HIG, kunnen een aanvraag om van klasgroep te wijzigen indienen. Opgelet: Studenten die een opleiding volgen waarbij de klasgroep individueel wordt toegewezen door de opleiding moeten toelating krijgen van de opleiding om van klasgroep te veranderen! Hoe een wijziging van klasgroep aanvragen? Je kan als student enkel via mail een klasgroepwijziging aanvragen bij de dienst Studentenadministratie. De titel van je mail is aanvraag klasgroepwijziging.

10 Je vermeldt zeker je naam, studentennummer (r-,s- of m- nummer), de opleiding die je volgt, je huidige klasgroep (terug te vinden in je ISP voor studenten die een opleiding volgen die gebruik maakt van automatische klasgroeptoewijzing) en de klasgroep waaraan je graag zou worden toegewezen. Denk goed na over je beslissing, een klasgroepwijziging wordt slechts eenmaal toegestaan en je kan ook niet terugkomen op je beslissing! Contactgegevens dienst Studentenadministratie Campus Brussel Professionele opleidingen: Campus Brussel Academische KU Leuven- opleidingen: Campus Parnas: Campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen: 8. Hoe vind ik het collegerooster van mijn klasgroep? Kies in de programmagids op het studentenportaal > STUDIE > Opleidingen en opleidingsonderdelen je opleiding en klik daarna rechtsboven op 'uurrooster'. Je ziet een lijstje van alle beschikbare klasgroepen. Klik nu jouw klasgroep aan.

11 9. Hoe vind ik het collegerooster per vak? Het uurrooster voor een bepaald opleidingsonderdeel kan je terugvinden in de online programmagids. Kies op het studentenportaal > STUDIE > Opleidingen en opleidingsonderdelen eerst de opleiding en daarna het opleidingsonderdeel en eventueel bijhorende onderwijsleeractiviteit. Druk daarna op het klokje' bij het aantal contacturen. In een pop-up scherm verschijnt nu het uurrooster van het betrokken opleidingsonderdeel/onderwijsleeractiviteit 10. Hoe registreer ik mijn ISP (individueel studieprogramma) = de vakken die ik dit jaar wil volgen? Je dient je individueel studieprogramma (ISP) vast te leggen via KULoket ( Mijn studieprogramma ). Zorg ervoor dat alle opleidingsonderdelen die je dit academiejaar wil opnemen aangevinkt staan in je ISP. Je kan via dit kanaal ook toegekende vrijstellingen registreren of een uitwisselingsprogramma laten goedkeuren. Pas nadat je je individueel studieprogramma (ISP) hebt ingevoerd, kan je je persoonlijk uurrooster consulteren en krijg je toegang tot het aanvullende studiemateriaal op de digitale leeromgeving. Schrijf je je voor de eerste keer in, wacht dan best met het registreren van je individueel studieprogramma tot na de infosessies. In elk geval registreer je je individueel studieprogramma ten laatste op 8 oktober (voor studenten van de academische KU Leuvenopleidingen) of 15 oktober 2014 (voor studenten van de professionele opleidingen)!

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp)

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Academiejaar 2012-2013 Beste student(e) Je bent een van de vele studenten

Nadere informatie

Inhoud. Vooraf Fasebepaling Klasgroeptoewijzing Opstellen van het ISP Let op Uitwisselingen...

Inhoud. Vooraf Fasebepaling Klasgroeptoewijzing Opstellen van het ISP Let op Uitwisselingen... Handleiding Opstellen van je ISP Inhoud Vooraf... 2 1 Fasebepaling... 2 2 Klasgroeptoewijzing... 2 3 Opstellen van het ISP... 2 4 Let op... 5 5 Uitwisselingen... 6 6 Vrijstellingen... 6 7 Deeloverdrachten

Nadere informatie

Bachelor Wiskunde. Studieloopbaanbegeleider bachelor: Kaat Zeeuwts Programmadirecteur: prof Wim Veys

Bachelor Wiskunde. Studieloopbaanbegeleider bachelor: Kaat Zeeuwts Programmadirecteur: prof Wim Veys Bachelor Wiskunde Infosessie academiejaar 2017-2018 1. Leerkrediet 2. Diplomaruimte 3. Studievoortgangsdossier 4. Einde dit academiejaar 5. Programmaboek 6. Start volgend academiejaar 7. Programma-Minorkeuze

Nadere informatie

Handleiding voor studenten UC Leuven raadplegen uurrooster

Handleiding voor studenten UC Leuven raadplegen uurrooster Nota vooraf! Het is belangrijk dat je je lessenrooster met de nodige aandacht samenstelt! Het is jouw verantwoordelijkheid als student dat je de lessen volgt in de reeks zoals aangegeven op je ISP. Het

Nadere informatie

Ouderinfo-avond Flexibel hoger onderwijs: creditsysteem en studievoortgangsbewaking

Ouderinfo-avond Flexibel hoger onderwijs: creditsysteem en studievoortgangsbewaking Ouderinfo-avond 25-10-2016 Flexibel hoger onderwijs: creditsysteem en studievoortgangsbewaking Inleiding Doel is volgende begrippen toe te lichten o o o o Studiepunten Centraal in alle begrippen Leerkrediet

Nadere informatie

Bachelor Wiskunde. Studietrajectbegeleider bachelor: Kaat Zeeuwts Programmadirecteur: prof Mia Hubert

Bachelor Wiskunde. Studietrajectbegeleider bachelor: Kaat Zeeuwts Programmadirecteur: prof Mia Hubert Studietrajectbegeleider bachelor: Kaat Zeeuwts Programmadirecteur: prof Mia Hubert Bachelor Wiskunde Infosessie academiejaar 2015-2016 1. Leerkrediet 2. Diplomaruimte 3. Studievoortgangsdossier 4. Einde

Nadere informatie

Handleiding studenten UC Leuven - opstellen ISP

Handleiding studenten UC Leuven - opstellen ISP Inhoud Vooraf... 2 1. Fasebepaling... 2 2. Klasgroeptoewijzing... 2 3. Opstellen van het ISP... 3 4. Uitwisselingen... 7 5. Vrijstellingen... 7 6. Deeloverdrachten en deelvrijstellingen van vorig academiejaar...

Nadere informatie

Niet (volledig) geslaagd Wat nu?

Niet (volledig) geslaagd Wat nu? Niet (volledig) geslaagd Wat nu? Overzicht A. Waarom zit je hier? 1 2 3 < 30% CSE Tussen 30% en 50% CSE > 50% CSE B. Aanpak AJ 2017-18 1 2 3 Toleranties inzetten? Opleidingsonderdelen meenemen Studiemethode

Nadere informatie

Handleiding studenten UC Leuven - opstellen ISP

Handleiding studenten UC Leuven - opstellen ISP Inhoud Vooraf... 2 1. Fasebepaling... 2 2. Klasgroeptoewijzing... 2 3. Opstellen van het ISP... 3 4. Uitwisselingen... 7 5. Vrijstellingen... 7 6. Deeloverdrachten en deelvrijstellingen van vorig academiejaar...

Nadere informatie

Studietraject. Academiejaar

Studietraject. Academiejaar Studietraject Academiejaar 2018-2019 Studietrajectbegeleider Ilse Loockx Inhoud sessie 1. Wie ben ik? 2. Opbouw bachelor enkele begrippen 3. KU Loket - ISP en IER 4. Wat is studietrajectbegeleiding? 5.

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een Individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een Individueel collegerooster S.ORG.4.3/2007-08-20 uropese Hogeschool Brussel Campus conomische Hogeschool Dienst Studentenadministratie Stormstraat 2 1000 Brussel (02)210 13 02 Handleiding voor het samenstellen van een Individueel

Nadere informatie

Leerkrediet 2011 2012

Leerkrediet 2011 2012 2011 WAT IS HET LEERKREDIET? Het leerkrediet trad in werking in 2008-2009. Dit betekent dat elke student bij zijn eerste inschrijving een rugzak met 140 meekrijgt. De student gebruikt bij zijn inschrijving

Nadere informatie

Handleiding elektronisch studentendossier

Handleiding elektronisch studentendossier Handleiding elektronisch studentendossier School of Arts Gent KASK en Koninklijk Conservatorium vormen de School of Arts van Hogeschool Gent Inhoud 1 Elektronisch studentdossier: algemeen... 3 2 Elektronisch

Nadere informatie

Handleiding elektronisch herinschrijven en samenstellen studieprogramma Opleidingen Muziek Academiejaar

Handleiding elektronisch herinschrijven en samenstellen studieprogramma Opleidingen Muziek Academiejaar Handleiding elektronisch herinschrijven en samenstellen studieprogramma Opleidingen Muziek Academiejaar 2019-2020 Herinschrijven met een diplomacontract voor het academiejaar 2019-2020 gebeurt elektronisch

Nadere informatie

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout Kan je in Turnhout de opleiding vroedkunde in deeltijds gaan studeren? Ja, dit kan. Er wordt dan een individueel programma op maat gemaakt. Hebben jullie

Nadere informatie

NIEUWE STUDIEVOORTGANGSMAATREGEL

NIEUWE STUDIEVOORTGANGSMAATREGEL Beste student, Heb je voor alle opleidingsonderdelen minstens 10/20 of een beoordeling geslaagd? Proficiat!! Dan hoef je nu alleen nog maar te denken aan herinschrijven voor je volgende opleidingsfase!

Nadere informatie

Studeren aan de KU Leuven : vrijheid en flexibiliteit of bewaking en strenge regels? Bart Dejonghe dienst Studieadvies

Studeren aan de KU Leuven : vrijheid en flexibiliteit of bewaking en strenge regels? Bart Dejonghe dienst Studieadvies Studeren aan de KU Leuven : vrijheid en flexibiliteit of bewaking en strenge regels? Bart Dejonghe dienst Studieadvies Inhoud - Flexibilisering van het hoger onderwijs - Leerkrediet (Vlaamse overheid)

Nadere informatie

Handleiding elektronisch herinschrijven en samenstellen studieprogramma Opleidingen Muziek en Specifieke Lerarenopleiding Academiejaar

Handleiding elektronisch herinschrijven en samenstellen studieprogramma Opleidingen Muziek en Specifieke Lerarenopleiding Academiejaar Handleiding elektronisch herinschrijven en samenstellen studieprogramma Opleidingen Muziek en Specifieke Lerarenopleiding Academiejaar 2017-2018 Herinschrijven met een diplomacontract voor het academiejaar

Nadere informatie

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst

Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst HOGER INSTITUUT VOOR WIJSBEGEERTE Bachelor in de wijsbegeerte: 10 opties voor je toekomst Combineer filosofie met een andere opleiding (rechten, sociologie, psychologie, geschiedenis ) Beste (toekomstige)

Nadere informatie

MISSIE VAN DE HOGESCHOOL... 7 VOORAF... 8 TITEL 1: ONDERWIJSREGLEMENT... 10

MISSIE VAN DE HOGESCHOOL... 7 VOORAF... 8 TITEL 1: ONDERWIJSREGLEMENT... 10 Onderwijs-en examenreglement 2014 2015 INHOUDSTAFEL MISSIE VAN DE HOGESCHOOL... 7 VOORAF... 8 TITEL 1: ONDERWIJSREGLEMENT... 10 AFDELING 1: TOELATING... 10 Artikel 1. Toelatingsvoorwaarden: algemeen...

Nadere informatie

GIT-infobundel. Academiejaar ALGEMENE INFORMATIE FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE

GIT-infobundel. Academiejaar ALGEMENE INFORMATIE FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE GIT-infobundel Academiejaar 2016-2017 ALGEMENE INFORMATIE Ik ben niet geslaagd voor een aantal opleidingsonderdelen, wat moet ik nu doen? Hoe moet ik mijn curriculum

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement (OER)

Onderwijs- en Examenreglement (OER) Onderwijs- en Examenreglement (OER) 2014-2015 Waar vind je het terug? http://www.kuleuven.be/onderwijs/oer Kies dan Facultaire onderwijs-en examenreglementen En selecteer Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Nadere informatie

ONTHAALDAG WERKSTUDENTEN 22 SEPTEMBER 2018

ONTHAALDAG WERKSTUDENTEN 22 SEPTEMBER 2018 ONTHAALDAG WERKSTUDENTEN 22 SEPTEMBER 2018 I. Kennismaking II. Need to know III. Online leerplatform: Canvas IV.Timemanagement I. Kennismaking Studiebegeleiding Een gemotiveerd team van gespecialiseerde

Nadere informatie

Jaarlijks wordt er een lijst van deze bilaterale akkoorden met partnerinstellingen bekendgemaakt.

Jaarlijks wordt er een lijst van deze bilaterale akkoorden met partnerinstellingen bekendgemaakt. Studenten uitwisselingsreglement Dit reglement is van toepassing voor de studenten die op uitwisseling (wensen te) gaan tijdens het academiejaar 2014-2015. 1. Programma voor de mobiliteit van studenten

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat TOELATINGSVOORWAARDEN... 1 INSCHRIJVING... 2 STUDIETRAJECT... 2 STAGE... 4 WERKEN EN STUDEREN... 4 CURSUSMATERIAAL... 5 LESSENROOSTER... 5 EXAMENS...

Nadere informatie

Administratieve kalender voor studenten

Administratieve kalender voor studenten Wanneer? Wat? Hoe / waar? Vanaf eerste infodag Nieuwe studenten kunnen inschrijven voor nieuw academiejaar Website Odisee Voorinschrijving + via de dienst Studentenadministratie 23-24 juni Bekendmaking

Nadere informatie

26 maart 2015. 1. Algemene regels

26 maart 2015. 1. Algemene regels Je inschrijving wijzigen of stoppen met studeren tijdens het academiejaar en de gevolgen hiervan voor de kinderbijslag en de studietoelagen van de Vlaamse overheid 26 maart 2015 1. Algemene regels Wanneer

Nadere informatie

Aan alle eerstejaarsstudenten BACHELOR VERPLEEGKUNDE BRUGOPLEIDING 150 stp Campus Brugge Academiejaar

Aan alle eerstejaarsstudenten BACHELOR VERPLEEGKUNDE BRUGOPLEIDING 150 stp Campus Brugge Academiejaar Beste student, Aan alle eerstejaarsstudenten BACHELOR VERPLEEGKUNDE BRUGOPLEIDING 150 stp Campus Brugge Academiejaar 2019-2020 Binnenkort start je met de brugopleiding bachelor in de Verpleegkunde binnen

Nadere informatie

1. Algemene informatie. Je vindt de webtoepassing "Individueel studieprogramma (ISP)" via je KU Loket Vragen?

1. Algemene informatie. Je vindt de webtoepassing Individueel studieprogramma (ISP) via je KU Loket Vragen? U bent hier: ICTS Handleidingen Administratieve Toepassingen Campus Management ISP studenten Handleiding ISP Handleiding ISP English version 1. Algemene informatie 2. Hoe ga je van start? 2.1. KU Loket

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT VAN LUCA SCHOOL OF ARTS

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT VAN LUCA SCHOOL OF ARTS ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2016-2017 VAN LUCA SCHOOL OF ARTS 1 Inhoudsopgave Vooraf TITEL I: ONDERWIJSREGLEMENT Afdeling 1. Toelatingsvoorwaarden Afdeling 2. Inschrijvingsregels 2.1. Inschrijvingsregels

Nadere informatie

Infosessie voor ouders. 1 juli 2019

Infosessie voor ouders. 1 juli 2019 Infosessie voor ouders 1 juli 2019 Programma Studeren aan de KULeuven door Koen Paes (dienst studentenbegeleiding) Studentenleven door Daphne Certyn (VTK) Wat na de ijkingstoets? door Koen Paes Vooraf

Nadere informatie

Werken en studeren aan de Vrije Universiteit Brussel. WERKEN & STUDEREN Studiebegeleidingscentrum - SBC

Werken en studeren aan de Vrije Universiteit Brussel. WERKEN & STUDEREN Studiebegeleidingscentrum - SBC Werken en studeren aan de Vrije Universiteit Brussel Overzicht Studiebegeleidingscentrum BaMa woordenboek Studeren aan de VUB Je eigen traject Eerste Hulp Bij Studeren - EHBS Praktische info Studiebegeleidingscentrum

Nadere informatie

Schakelprogramma Overheidsmanagement en -beleid

Schakelprogramma Overheidsmanagement en -beleid Schakelprogramma Overheidsmanagement en -beleid Startsessie 24 september 2018 Elien Diels Welkom! Situering opleiding KU Leuven: Groep Humane Wetenschappen - Faculteit Sociale Wetenschappen - Onderzoekseenheden:

Nadere informatie

ONDERWIJSREGLEMENT 2013-2014 VAN LUCA SCHOOL OF ARTS

ONDERWIJSREGLEMENT 2013-2014 VAN LUCA SCHOOL OF ARTS ONDERWIJSREGLEMENT 2013-2014 VAN LUCA SCHOOL OF ARTS 2 Vooraf Dit onderwijs- en examenreglement is ondergeschikt aan de decretale bepalingen in verband met het hoger onderwijs en hun uitvoeringsbepalingen.

Nadere informatie

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)?

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Leerkrediet Informatie Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Diplomacontract: je volgt een opleiding met de bedoeling een diploma te behalen voor de volledige opleiding Creditcontract: je volgt

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT VAN LUCA SCHOOL OF ARTS

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT VAN LUCA SCHOOL OF ARTS ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2017-2018 VAN LUCA SCHOOL OF ARTS 1 Inhoudsopgave Vooraf TITEL I: ONDERWIJSREGLEMENT Afdeling 1. Toelatingsvoorwaarden Afdeling 2. Inschrijvingsregels 2.1. Inschrijvingsregels

Nadere informatie

Geen overgangsmaatregel nodig. Studenten werken het programma af zoals het tijdens academiejaar 2013-2014 vooropgesteld werd.

Geen overgangsmaatregel nodig. Studenten werken het programma af zoals het tijdens academiejaar 2013-2014 vooropgesteld werd. Overgangsmaatregelen bij de programmawijzigingen in de bachelor in de rechten (met voortraject te Brussel) met ingang 201-201 1 - Wijzigingen september 201 1. Algemene optie (Nederlandstalig) Volledige

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat Toelatingsvoorwaarden... 1 Inschrijving... 2 Studietraject... 3 Stage... 4 Werken en studeren... 5 Cursusmateriaal... 5 Lessenrooster... 6 Examens...

Nadere informatie

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen

Programmawijzigingen Faculteit Sociale Wetenschappen 2014-2015 en overgangsmaatregelen BACHELOR IN DE COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN (180 SP) Opgelet: De gehele structuur van de bacheloropleiding is gewijzigd. Voortaan bestaat de opleiding uit drie modules, nl. Discipline, Methode en Ontplooiing,

Nadere informatie

Leerkrediet

Leerkrediet Wat is het leerkrediet? Het leerkrediet trad in werking in 2008-2009. Dit betekent dat elke student bij zijn eerste inschrijving een rugzak met 140 meekrijgt. De student gebruikt bij zijn inschrijving

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR. ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN boekhouden en informatica IN ÉÉN SCHOOLJAAR KLAAR OM TE STUDEREN IN HET NEDERLANDS WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE Ik

Nadere informatie

Je reisgids. De nieuwe onderwijs- en examenregeling 2005-2006

Je reisgids. De nieuwe onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Je reisgids De nieuwe onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Met alles wat je moet weten over: je inschrijving en het studiegeld de samenstelling van je studieprogramma examens en beraadslaging begeleiding

Nadere informatie

informatiegids vrijstellingen campus Brugge en campus Oostende

informatiegids vrijstellingen campus Brugge en campus Oostende informatiegids vrijstellingen campus Brugge en campus Oostende Inhoud Wat is EVK? Wat is EVC? Kom je in aanmerking voor een vrijstelling op basis van een EVK? Hoe kun je vrijstellingen verkrijgen? Kom

Nadere informatie

Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK)

Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK) Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs J.Gerardstraat 18 9040 Sint-Amandsberg Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT VAN LUCA SCHOOL OF ARTS

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT VAN LUCA SCHOOL OF ARTS OER 2018-2019 LUCA School of Arts goedgekeurd door Raad van Bestuur d.d. 9 mei 2018 na positief advies van de Academische Raad d.d. 30 april 2018 ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2018-2019 VAN LUCA SCHOOL

Nadere informatie

Bijlage bij POC PB NR

Bijlage bij POC PB NR Bijlage bij POC PB NR 20170518 Artikel 23 van het OER stelt dat Studenten die zich voor het eerst in een welbepaalde bacheloropleiding inschrijven bij de start van het academiejaar, moeten ofwel het volledige

Nadere informatie

Bijlage bij POC PB NR

Bijlage bij POC PB NR Bijlage bij POC PB NR 20161020 Artikel 23 van het OER stelt dat Studenten die zich voor het eerst in een welbepaalde bacheloropleiding inschrijven bij de start van het academiejaar, moeten ofwel het volledige

Nadere informatie

Aanpassingen OER 14-15

Aanpassingen OER 14-15 Aanpassingen OER 14-15 Algemeen: aanpak Focus: vereenvoudiging, inkorting, verheldering Daarnaast: mogelijkheden voor optimalisatie -ervaringen faculteiten en diensten -ervaringen beleid -externe regelgeving

Nadere informatie

ICTS HANDLEIDINGEN HOME

ICTS HANDLEIDINGEN HOME HOME ICTS HANDLEIDINGEN MENU person_outline Dirk Volckaerts EN Home keyboard_arrow_right Administratieve Toepassingen keyboard_arrow_right Campus Management keyboard_arrow_right ISP keyboard_arrow_right

Nadere informatie

Datum effectieve indiening:... Naam:... Voornaam:... Studentennummer:...

Datum effectieve indiening:... Naam:... Voornaam:... Studentennummer:... 1/6 Met dit formulier geef je aan het overgangsprogramma te willen volgen. Je dient het volledig ingevulde formulier in bij de Onderwijs en studentenadministratie van de faculteit, lokaal 00.27, Hal Oude

Nadere informatie

ALGEMEEN ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT 2012-2013 DEPARTEMENTAAL ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2012-2013

ALGEMEEN ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT 2012-2013 DEPARTEMENTAAL ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2012-2013 LUCA School of Arts, departement Architectuur, campus Sint-Lucas Brussel-Gent ALGEMEEN ONDERWIJS- en EXAMENREGLEMENT 2012-2013 DEPARTEMENTAAL ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2012-2013 2 Inhoudstafel Titel

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie www.soc.kuleuven.be/slo Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding (SLO)? Deel jij graag je kennis met anderen? Spreek je graag

Nadere informatie

Introsessie ICTO. ICT in het Onderwijs 2014-2015

Introsessie ICTO. ICT in het Onderwijs 2014-2015 Introsessie ICTO ICT in het Onderwijs 2014-2015 INHOUDSTAFEL Student van een groter geheel De verschillende accounts KULoket en registreren ISP De leeromgeving Toledo Het studentenportaal Communicatie

Nadere informatie

Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel

Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Gebruik dit formulier voor de omschrijving van elk opleidingsonderdeel dat nog moet ingevoerd worden of dat grondig aangepast wordt. Gebruik voor een

Nadere informatie

Het 62-studiepuntenprogramma loopt in principe over anderhalf academiejaar (3 semesters): 2 semesters en 1 semester voltijds stage.

Het 62-studiepuntenprogramma loopt in principe over anderhalf academiejaar (3 semesters): 2 semesters en 1 semester voltijds stage. PBA Sociaal werk, 62sp na graduaat Sociaal werk: van graduaat naar bachelor (2019-2020) Een verkorte leerroute (62 studiepunten) voor afgestudeerden met een graduaat maatschappelijk werk, sociaal-cultureel

Nadere informatie

Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen

Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen Naar aanleiding van de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen zijn de tabellen met betrekking tot de len en de studieduur voor het onderwijsvisitatieprotocol

Nadere informatie

Hoe meld ik me aan voor een postgraduaat?

Hoe meld ik me aan voor een postgraduaat? Hoe meld ik me aan voor een postgraduaat? Inhoud Inleiding... 4 Stap 1: Een account aanmaken... 5 Rijksregisternummer... 7 Bankrekeningnummer... 7 Domicilieadres... 7 Stap 2: Privacyvoorkeuren... 8 Stap

Nadere informatie

Wijzigingen in het opleidingsprogramma Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur

Wijzigingen in het opleidingsprogramma Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur Wijzigingen in het opleidingsprogramma Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur voor studenten die opleidingsonderdelen moeten hernemen in academiejaar 208-209 Wie opleidingsonderdelen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT VAN LUCA SCHOOL OF ARTS

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT VAN LUCA SCHOOL OF ARTS ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2015-2016 VAN LUCA SCHOOL OF ARTS 1 Inhoudsopgave Vooraf TITEL I: ONDERWIJSREGLEMENT Afdeling 1. Toelatingsvoorwaarden Afdeling 2. Inschrijvingsregels 2.1. Inschrijvingsregels

Nadere informatie

Welkom aan de Faculteit Sociale Wetenschappen

Welkom aan de Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de Faculteit Sociale Wetenschappen Vacature student FSW De Faculteit Sociale Wetenschappen is op zoek naar gemotiveerde studenten Communicatiewetenschappen, Politieke wetenschappen en Sociologie.

Nadere informatie

Van Marcke College Training Planner

Van Marcke College Training Planner Van Marcke College Training Planner Handleiding voor de klant 1. Inleiding Beste klant, Vanaf 15-7-2015 lanceert Van Marcke College zijn Training Planner. Via dit platform kun je online je eigen opleidingsplan

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 2019-2020 VAN LUCA SCHOOL OF ARTS 1 Inhoudsopgave Vooraf TITEL I: ONDERWIJSREGLEMENT Afdeling 1. Toelatingsvoorwaarden Afdeling 2. Inschrijvingsregels 2.1. Inschrijvingsregels

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT. Academiejaar 2012 2013

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT. Academiejaar 2012 2013 ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT Academiejaar 2012 2013 Het onderwijs- en examenreglement is ondergeschikt aan de decretale bepalingen in verband met het hoger onderwijs en hun uitvoeringsbepalingen. Het

Nadere informatie

Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel

Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Gebruik dit formulier voor de omschrijving van elk opleidingsonderdeel dat nog moet ingevoerd worden of dat grondig aangepast wordt. Gebruik voor een

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT academiejaar 2009-2010

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT academiejaar 2009-2010 KATHOLIEKE HOGESCHOOL BRUGGE-OOSTENDE ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT academiejaar 2009-2010 Preambule pagina 3 TITEL I BEGRIPSBEPALINGEN 4 TITEL II ONDERWIJSREGELING 10 Afdeling 1. Toetredingsovereenkomsten

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10

BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10 INHOUD 1 2 BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10 DEEL 1 INSCHRIJVING VIA TOETREDINGSOVEREENKOMSTEN 10 1.1 Diplomacontract, creditcontract en examencontract 10 1.2 Modeltraject en geïndividualiseerd

Nadere informatie

Onderwijsadministratie- en Studenteninformatiesysteem. Oasis-webtoepassing voor studenten. ine handleiding voor de OASIS-webtoepassing 1

Onderwijsadministratie- en Studenteninformatiesysteem. Oasis-webtoepassing voor studenten. ine handleiding voor de OASIS-webtoepassing 1 Onderwijsadministratie- en Studenteninformatiesysteem Oasis-webtoepassing voor studenten ine handleiding voor de OASIS-webtoepassing 1 Inhoudsopgave 1 Over OASIS 2 Van start met OASIS 2.1 Opstarten en

Nadere informatie

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN ACADEMIEJAAR 2018 2019 Starten in het tweede semester 1 2018-2019 Arteveldehogeschool INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord

Nadere informatie

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN ACADEMIEJAAR 015 016 Starten in het tweede semester 1 015-016 Arteveldehogeschool INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord

Nadere informatie

Introductie ICTO 2015-2016

Introductie ICTO 2015-2016 Introductie ICTO 2015-2016 INHOUDSTAFEL Student van een groter geheel De verschillende accounts KU Loket en registreren ISP De leeromgeving Toledo Het studentenportaal Communicatie naar studenten Wifi,

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN. Erkend traject naar werk door VDAB. Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN. Erkend traject naar werk door VDAB. Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015 Erkend traject naar werk door VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015 In één schooljaar klaar om te studeren in het Nederlands WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE

Nadere informatie

Thomas More. Onderwijs- en examenreglement

Thomas More. Onderwijs- en examenreglement Thomas More Onderwijs- en examenreglement Academiejaar 2013-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Vooraf... 4 TITEL I. BEGRIPSBEPALINGEN... 5 TITEL II. ONDERWIJSREGLEMENT...12 Afdeling 1. Inschrijving

Nadere informatie

Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen

Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen Naar aanleiding van de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen zijn de tabellen met betrekking tot de len en de studieduur voor het onderwijsvisitatieprotocol

Nadere informatie

communicatiemanagement

communicatiemanagement BACHELOR communicatiemanagement afstandsonderwijs Werken en tegelijk een diploma Communicatiemanagement behalen? Het kan! 2 Je expertise in de communicatiebranche verder uitbouwen? Je carrière over een

Nadere informatie

2. Vrijstellingen o.b.v. ervaring als verpleegkundige, vroedvrouw, (=EVC)

2. Vrijstellingen o.b.v. ervaring als verpleegkundige, vroedvrouw, (=EVC) Aanvraag vrijstellingen Hoe dien je een vrijstellingsdossier in? 1. Vrijstellingen obv diploma s, getuigschriften, (=EVK) Je kan vrijstellingen aanvragen o.b.v. eerder behaalde diploma s, getuigschriften,...

Nadere informatie

INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER. Examenreglement

INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER. Examenreglement INFOSESSIE OMBUDSDIENST & OER Examenreglement 2015-2016 structuur 1. ombudsdienst 2. OER 1. basisbegrippen 2. studievoortgang 3. tolerantie 4. examenregels 5. evaluatie 3. tips 1. Ombudsdienst Art. 84.

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK)

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) GEZ Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Campus Oude Luikerbaan 79 3500 Hasselt Verantwoordelijke EVK Ann Bancken (ann.bancken@khlim.be) Academiejaar

Nadere informatie

Introductie ICTO 2014-2015

Introductie ICTO 2014-2015 Introductie ICTO 2014-2015 INHOUDSTAFEL Student van een groter geheel De verschillende accounts KULoket en registreren ISP De leeromgeving Toledo Het studentenportaal Communicatie naar studenten Wifi,

Nadere informatie

Hoger onderwijs in Vlaanderen. Informatiebrochure 2012

Hoger onderwijs in Vlaanderen. Informatiebrochure 2012 Hoger onderwijs in Vlaanderen Informatiebrochure 2012 Inhoud Inleiding...2 Soorten instellingen...3 Soorten opleidingen...3 Nieuw vanaf 2013-2014: integratie academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten...5

Nadere informatie

A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren. werken. wegwijzer. K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8

A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren. werken. wegwijzer. K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8 A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren werken wegwijzer K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8 Beste student Nog even en je sleept de welverdiende beloning voor een

Nadere informatie

Hoe meld ik me aan voor een creditcontract?

Hoe meld ik me aan voor een creditcontract? Hoe meld ik me aan voor een creditcontract? Inhoud Inleiding... 4 Stap 1: Een account aanmaken... 5 Rijksregisternummer... 7 Bankrekeningnummer... 7 Domicilieadres... 7 Stap 2: Privacyvoorkeuren... 8 Stap

Nadere informatie

Voor opleidingen met startdatum 1 september 2019 of later geldt voor Vlaanderen de regelgeving van het VOV in plaats van de regelgeving van het BEV.

Voor opleidingen met startdatum 1 september 2019 of later geldt voor Vlaanderen de regelgeving van het VOV in plaats van de regelgeving van het BEV. Vlaams opleidingsverlof (VOV) nieuw vanaf 1 september 2019 Nieuw - Vlaams opleidingsverlof (VOV) Op 21 december 2018 keurde de Vlaamse Regering de hervorming van het betaald educatief verlof (BEV) naar

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10

BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10 INHOUD 1 2 BEGRIPSBEPALINGEN 3 ONDERWIJSREGLEMENT 10 DEEL 1 INSCHRIJVING VIA TOETREDINGSOVEREENKOMSTEN 10 1.1 Diplomacontract, creditcontract en examencontract 10 1.2 Modeltraject en geïndividualiseerd

Nadere informatie

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN ACADEMIEJAAR 017 018 Starten in het tweede semester 1 017-018 Arteveldehogeschool INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord

Nadere informatie

Examenresultaten juli 2017: wat nu? September 2017

Examenresultaten juli 2017: wat nu? September 2017 Examenresultaten juli 2017: wat nu? September 2017 Belangrijke deadlines/toledo/webpagina s! Alle info over mijn studievoortgangsdossier o http://www.kuleuven.be/onderwijs/studievoortgang/studievoortgang/

Nadere informatie

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen AANVRAAGFORMULIER TOELATINGSPROCEDURE FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN NEDERLANDSTALIG PROGRAMMA 2014-2015 Bachelor met verminderde studieomvang Certificaat voor het godsdienstonderwijs Rechtstreekse

Nadere informatie

Verder studer e n. Zoek de zeven verschillen: bachelor en master

Verder studer e n. Zoek de zeven verschillen: bachelor en master Verder studer e n Zoek de zeven verschillen: bachelor en master Alles over bachelors en masters Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Beleidsdomein Onderwijs Vorming www.hogeronderwijsregister.be Awel,

Nadere informatie

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK STARTEN IN HET TWEEDE SEMESTER PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR STUDENTEN ACADEMIEJAAR 016 017 Starten in het tweede semester 1 016-017 Arteveldehogeschool INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord

Nadere informatie

Verkorte trajecten BASO 2015-2016

Verkorte trajecten BASO 2015-2016 Verkorte trajecten BASO 2015-2016 Lerarenopleiding Vorselaar Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Toelating tot deze verkorte trajecten is een beslissing van de opleiding, elk dossier wordt individueel

Nadere informatie

Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid

Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid Infosessie schakel- & voorbereidingsprogramma Academiejaar 2018-2019 Inhoud Opleiding Programma Praktische informatie Opleiding Sociaal Werk & Sociaal

Nadere informatie

Onderwijs-en examenreglement 2013 2014 HUB KAHO. Professionele opleidingen

Onderwijs-en examenreglement 2013 2014 HUB KAHO. Professionele opleidingen Onderwijs-en examenreglement 2013 2014 HUB KAHO Professionele opleidingen INHOUDSTAFEL OPDRACHTVERKLARING HUB-KAHO... 9 INLEIDENDE BEPALINGEN... 10 TOEPASSINGSGEBIED... 11 DEEL I. BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

Schakel- en voorbereidingsprogramma Bedrijfscommunicatie. Onthaalsessie: 26 september 2016 Tim Smits

Schakel- en voorbereidingsprogramma Bedrijfscommunicatie. Onthaalsessie: 26 september 2016 Tim Smits Schakel- en voorbereidingsprogramma Bedrijfscommunicatie Onthaalsessie: 26 september 2016 Tim Smits Overzicht Doelstelling Programma Toledo en KU Loket ISP en IER STB-werking Vrijstellingen Wegwijs in

Nadere informatie

Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Lerarenopleiding Turnhout Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Toelating tot deze verkorte trajecten is een beslissing van de

Nadere informatie

Hoe meld ik me aan voor een permanente vorming?

Hoe meld ik me aan voor een permanente vorming? Hoe meld ik me aan voor een permanente vorming? Inhoud Inleiding... 4 Stap 1: Een account aanmaken... 5 Rijksregisternummer... 7 Bankrekeningnummer... 7 Domicilieadres... 7 Stap 2: Privacyvoorkeuren...

Nadere informatie

Een bachelor- of masterdiploma behalen

Een bachelor- of masterdiploma behalen WERKEN EN STUDEREN Ben je al aan het werk maar wil je een nieuwe uitdaging aangaan en professioneel een andere weg inslaan? Heb je vroeger niet de kans gekregen of genomen om verder te studeren maar wil

Nadere informatie

INNOVEREND ONDERNEMEN

INNOVEREND ONDERNEMEN ACADEMISCH PROGRAMMA INTERUNIVERSITAIR POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate Create Design Geef de wereld van morgen mee vorm Het Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs

Nadere informatie

Schakelprogramma voor de Master Taal- en Letterkunde: één taal. Duits, Engels, Frans of Nederlands).

Schakelprogramma voor de Master Taal- en Letterkunde: één taal. Duits, Engels, Frans of Nederlands). Schakelprogramma voor de Master Taal- en Letterkunde: één taal (Duits, Engels, Frans, Latijn of Nederlands) 1. Instroom 1. Studenten met een diploma Bachelor in het Onderwijs: Secundair Onderwijs met minstens

Nadere informatie

Stap. Studieadviespunt Gent. Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering 2008-2009

Stap. Studieadviespunt Gent. Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering 2008-2009 de Stap Studieadviespunt Gent Klein Raamhof 8, 9000 Gent Tel. 09 233 75 15 - Fax 09 224 15 65 mail: info@destapgent.be website: www.destapgent.be Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering

Nadere informatie

STAPPENPLAN GIT SAMENSTELLEN

STAPPENPLAN GIT SAMENSTELLEN STAPPENPLAN GIT SAMENSTELLEN 1 STAP 1: Bepaal de maximumomvang van je GIT (uitgedrukt in studiepunten). Maak hierbij gebruik van je puntenbriefje(s); het is handig als je ze uitprint in Oasis. Bereken

Nadere informatie

Lees onderstaande richtlijnen grondig door vooraleer je aanvraag in te dienen! Je kan slechts één dossier, per opleiding, per academiejaar indienen.

Lees onderstaande richtlijnen grondig door vooraleer je aanvraag in te dienen! Je kan slechts één dossier, per opleiding, per academiejaar indienen. Lees onderstaande richtlijnen grondig door vooraleer je aanvraag in te dienen! DEADLINE VOOR HET INDIENEN VAN JE DOSSIER Je kan slechts één dossier, per opleiding, per academiejaar indienen. Je vraagt

Nadere informatie