%? %< %? %<

& ' & ( # $ % & ' & ( ) - * % ) +&, - -. ) /!0!1!!/, -. ) )/& * ! " #$ % & & ' ( % & & ' ) *+,, *, ' " #! -.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "& ' & ( # $ % & ' & ( ) - * % ) +&, - -. ) /!0!1!!/, -. )2 3 45 )/& 3 6 07 * ! " #$ % & & ' ( % & & ' ) *+,, *, ' " #! -."

Transcriptie

1 & ' & (!" # $ % & ' & ( ) - * % ) +&, - -. ) /!0!1!!/, -. ) )/& *! " #$ % & & ' ( % & & ' ) *+,, *, ' " #! -. - /0 - /! * 90:1:/4; - 9/!0!1!!/. ; /& 3-

2 (<<2 = > %? %<<A 9!B$A A = %&< > =C =.> $88=(B=C.%&%(& C D 9 E 9 & 9 1$2CF3> %? B%(&<F.%B%.=%.9! E=> C$(==A C %> =F.=#> - 9!!F$(.<F.E=> C$$(%B22$ %A => C94 5 < 9 < - 9 < 6 <D 7 6 7!!!" #! # $ 1! <<(.<A G=> 8(=2=> C6B<(<7 %=> == C.=A =G=> 8=( 6.3#%CG=> => =B$> 2B<(.=A =G=> %( %=( %.(%=.2$&=A %? 8%C)&=A %=B=<<(.=&=B=(G=A &= > #%8.' <A G$> =(<A C> =(.%= B$$> =B$A &=( =B> <&=( < <D 10 B=> =A %(&2<(+B> $#G9 < 9 < 9 & ' & ( ; ;!! 6< F7

3 & ' & ( ; ;! 1 % & ' # ( # #! ' C.> <<. 3#%C(#22=> E$C.F$ = &=2==(.=6 7 ##> > =&=A %(&6 5 7 B=> B$=> 2% =A % # # & CH F *, ' ",!,! ", 7 %! +! - ( & ( % ' #$ /5 B B! & I I I &! I I I E 98 E 99 : 2 A 9 & A 9 < A 9 8*, ' ",!! #, (,! ", 7 %! +! - ( & ( % ' #$ ; < = 5 F H )1 ) F H )1 ) < A 9

4 ! " 2) 6 7. ) A / F6 = ). & 6 07% < ) Andere vervoerstromen Schating VERPLATSEN van het gemideld antal werknemers per dag die zich vanaf de site Aantal BEDRIJFSWAGENS TIJDENS DE 4 WERKUREN (vor zakelijke verplatsingen e.a.) die mogen worden verbonden megenomenar an de site huis dor de werknemers 9 5 die niet mogen worden megenomenar B=> huis B$=> dor de werknemers CG%? ' =B<( =G=> 8(=2=> C%( =G$$(G=> 8B=> EA <<.C%(& $F Gemideld antal KLANTEN / BEZOEKERS PER DAG $ 2 9 & ' & ( ; ;! 0

5 # $ % < ) ( & : ' ",, ' : 7 ( >,!. 4? 5 + #, ( > : ' ",, ' : 7 ( >,!. 4? 5 6 & 7 7, 6 ( %, ' % &, ' > $? $( % $? $( & ' G=A 8CJ C.==2B<(*& &! /*, ' " B=> EA <<.C%(&CB=> &$= %(&=(E<C.#.$=K B 9 B 6 :5L ) 7) 2 ) L < 6 7 B 9 8 < 6 7 B9 + < 6 7 B M 9 8 < 6 7 & ' & ( ; ;! 5

6 ( )!! % * # # 4 A 5 Auto of motor Geen problemen Gevaarlijk verkeer van en naar de vestigingseenheid Te weinig parkeerplaatsen Te hoge parkingkosten voor de werkgever Congestie, files Andere:... Fiets Geen problemen Gevaarlijk verkeer op de fietsroutes van en naar de vestigingseenheid Maatschappelijke onveiligheid in de omgeving van de vestigingseenheid De fiets sluit niet aan bij het imago van de vestigingseenheid van het bedrijf of de instelling Geen mogelijkheid om beveiligde fietsenstallingen op het terrein te installeren Geen douches Andere:... Collectief vervoer Geen problemen Geen of onvoldoende bediening door het openbaar vervoer naar de vestigingseenheid Openbaar vervoer is niet aangepast aan de uurregelingen binnen de vestigingseenheid Verplaatsingstijd met het collectief vervoer Kwaliteit, veiligheid en comfort van het openbaar vervoer zijn te laag Afstand tussen de vestiging en de halte/station te groot Onveiligheidsgevoel in de omgeving van de vestigingseenheid Andere:... Andere aandachtspunten in verband met de mobiliteit Geen Mogelijkheid om personeel aan te werven door de slechte bereikbaarheid Kost van bedrijfsvoertuigen Kost van personeelsvervoer (collectief vervoer georganiseerd door de werkgever) Verplichting tot opstelling van een bedrijfsvervoerplan Verkeersonveiligheid in de woon-werkverplaatsing Onveiligheidsgevoel van werknemers omwille van hun uurregeling (nachtploeg ) Interesse in de bescherming van het milieu Gezondheid van de werknemers Een positieve samenwerking tussen werkgever en werknemers op gebied van verplaatsingen Gelijkheid tussen gebruikers van verschillende vervoerswijzen Andere:... & ' & ( ; ;! 4

7 + % 4 5 Fiets Geen maatregelen in voege Extra verplaatsingsvergoeding voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst of in een protocol v/h comité voor de federale, de gemeenschaps- en gewestelijke overheidsdiensten Beveiligde parkeerplaatsen op het terrein van de vestigingseenheid Bijkomende vergoeding voor dienstverplaatsingen Fietsen ter beschikking voor de woon-werkverplaatsing Pendelfietsen ter beschikking aan het station Fietsen ter beschikking voor dienstverplaatsingen Regenkledij ter beschikking voor fietsers Verbeteren van de infrastructuur op en in de omgeving van de vestigingseenheid Overdekte fietsenstallingen voorzien Kleedruimtes voor fietsers Douches gemakkelijk bereikbaar voor fietsers Hersteldienst op het terrein Regelmatig fietsonderhoud in de vestiging Informatie over fietsroutes Andere:. Carpool Geen maatregelen in voege Organiseren van carpool binnen de vestigingseenheid Aansluiting op een centrale databank Gereserveerde parkeerplaatsen voor carpoolers op het terrein Gegarandeerde thuisrit voor carpoolers in geval van onvoorziene omstandigheden Verspreiding van informatie over carpooling Andere:. Collectief vervoer Geen maatregelen in voege Organiseren van collectief vervoer (minibus, autobus, autocar) door de werkgever Extra verplaatsingsvergoeding voor openbaar vervoergebruikers voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst of in een protocol van het comité voor de federale, de gemeenschapsen gewestelijke overheidsdiensten Regelmatig overleg met de openbaar vervoersmaatschappijen Verspreiden van informatie over openbaar vervoer Stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer voor dienstverplaatsingen Andere:. & ' & ( ; ;! :

8 Diverse maatregelen Geen maatregelen in voege Samenwerking met andere bedrijven of met de Kamer van Koophandel Informatiecampagnes over alternatieven voor het individuele autogebruik Samenwerken met de gewestelijke en lokale instanties voor mobiliteitsbeheer Regelmatig overleg met de lokale overheden verantwoordelijk voor de toegangswegen naar de vestigingseenheid (wegen, fietsroutes, voetpaden, ) Telewerk Aanwezigheid van een vervoerscoördinator permanent aanspreekpunt voor alle vervoersmiddelen Invoeren van betalend parkeren Bedrijfsverhuizing/bijkomende vestiging op een plaats met goede openbaar vervoerbereikbaarheid Verhuispremies voor werknemers die dichter bij het werk gaan wonen Gewestelijke of lokale financiële maatregelen ter ondersteuning van het mobiliteitsbeleid Andere:., * % N O 3 N O 8<(#<<(&=B=(*, 7 ", % & ' + +, B<( ==(P #Q.=#B=> 8%=C.K = N O % - N O $ N O # N O & 9 9 9! &=A %=B=3%=> $$8<<(.= #% %( =(< %? =.$=8$2C.G%? ' %&%(&=(B$$> ' %=(' %? (<<(3=. $B=(C.<<( = 6#%. > =% %(&<F.%B%.=%.) $#GEA <((=()B=> 3#%C)I 7 I B. & ' & ( ; ;! "

A 1. Vervoermanagement met bedrijven. I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t

A 1. Vervoermanagement met bedrijven. I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t A 1 2 3 I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t Vervoermanagement met bedrijven Algemene maatregelen voor het beperken van milieubelasting tgv personen-

Nadere informatie

Fiets je rijk. Financiële voordelen voor werknemer en werkgever

Fiets je rijk. Financiële voordelen voor werknemer en werkgever Fiets je rijk Financiële voordelen voor werknemer en werkgever Om te stimuleren dat werknemers op de fiets naar het werk rijden, stelt de wet van 8 augustus 1997 de vergoeding voor werknemers die met de

Nadere informatie

Naar het werk? Met de fiets natuurlijk!

Naar het werk? Met de fiets natuurlijk! Naar het werk? Met de fiets natuurlijk! Met de fiets naar het werk? Elke dag? Nee, het regent te veel, ik heb geen tijd om te fietsen, het is veel te gevaarlijk, ik kan mijn fiets niet kwijt, ik vind altijd

Nadere informatie

BIJLAGE 3: Kruistabellen meest/minst belangrijk

BIJLAGE 3: Kruistabellen meest/minst belangrijk BIJLAGE 3: Kruistabellen meest/minst belangrijk UW VERPLAATSINGEN 3. Van de 11 bovenstaande zaken, welke vindt u het meest belangrijk als u zich verplaatst? Alle verschillen zijn significant voor p 0,001.

Nadere informatie

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer www.alphabet.com Duurzame mobiliteit. Onderzoek naar gedrag en keuzes van leaserijders op gebied van duurzaamheid. Leaserijders steeds milieubewuster.

Nadere informatie

Doorgaan om niet stil te staan. Werken aan Bereikbaar Haaglanden

Doorgaan om niet stil te staan. Werken aan Bereikbaar Haaglanden Doorgaan om niet stil te staan Werken aan Bereikbaar Haaglanden Doorgaan om niet stil te staan Woord vooraf Bereikbaar Haaglanden kent een lange traditie! Al vanaf 2003 wordt er tussen werkgevers en overheden

Nadere informatie

AUTONOME AUTO S: 25 BELEIDSMAATREGELEN VOOR 2025

AUTONOME AUTO S: 25 BELEIDSMAATREGELEN VOOR 2025 AUTONOME AUTO S: 25 BELEIDSMAATREGELEN VOOR 2025 Verslag Workshop 25 great minds towards 25 11/03/ 15 in Gent In januari 2015 werkten Taxistop en Autopia mee aan een workshop in het Duitse Wremen met als

Nadere informatie

ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL

ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL 100 tips om het milieu te sparen bij uw verplaatsingen ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL 1 OVERZICHT Voorwoord 3 10 handige tips in een oogopslag 4 Verplaatsingen en Leefmilieu

Nadere informatie

Stationsproject Station 2020 Hasselt

Stationsproject Station 2020 Hasselt Stationsproject Station 2020 Hasselt Lokale politie HAZODI Federale politie Hasselt Provincie Limburg Stad Hasselt Corporate Security Service van de NMBS-Holding De Lijn 1 Voorwoord De lokale politie HAZODI

Nadere informatie

VADEMECUM DUURZAAM PARKEERBELEID. Bijlagen. Bijlage1: Begrippenkader. Bijlage2: Parkeerkencijfers Bijlage3: Voorbeeld van exploitatieberekening

VADEMECUM DUURZAAM PARKEERBELEID. Bijlagen. Bijlage1: Begrippenkader. Bijlage2: Parkeerkencijfers Bijlage3: Voorbeeld van exploitatieberekening VADEMECUM DUURZAAM PARKEERBELEID Bijlagen Bijlage1: Begrippenkader Bijlage2: Parkeerkencijfers Bijlage3: Voorbeeld van exploitatieberekening 3 Bijlage 1: Begrippenkader Aanwezigheidspercentage Actuele

Nadere informatie

BusinessparkEvents. Gezamenlijk een Open Huis. deel in de kosten en profiteer van elkaars netwerk. Gezamenlijk een Open Huis

BusinessparkEvents. Gezamenlijk een Open Huis. deel in de kosten en profiteer van elkaars netwerk. Gezamenlijk een Open Huis BusinessparkEvents deel in de kosten en profiteer van elkaars netwerk Businesspark events Met ons concept Businesspark events bieden wij de mogelijkheid om een 'gezamenlijk' Open Huis te organiseren voor

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Fijn stof in Vlaanderen; gezondheidseffecten, oorsprong en reductiemaatregelen

Fijn stof in Vlaanderen; gezondheidseffecten, oorsprong en reductiemaatregelen Fijn stof in Vlaanderen; gezondheidseffecten, oorsprong en reductiemaatregelen Fijn stof kost de Vlaming tot 3 gezonde levensjaren. Vlaanderen zal ook in de toekomst moeite hebben om aan de Europese fijn

Nadere informatie

Fietsland Nederland, er liggen nog kansen

Fietsland Nederland, er liggen nog kansen Jg. 47 / Nr. 3 / 2014 Fietsland Nederland, er liggen nog kansen P. 164 Fietsland Nederland, er liggen nog kansen Jan Klinkenberg en Luca Bertolini Fietsbrug Het Groentje, onderdeel van de snelfietsroute

Nadere informatie

Ba eren tuss fl wonen en werken

Ba eren tuss fl wonen en werken Ba eren tuss fl wonen en werken Een onderzoek naar mobiliteitsreduktie in de vervoerregio Groningen via aanpassingen van de woon-werkbalans L. Trip P. Ike H.Voogd s t, - lt- Balanceren tussen Wonen en

Nadere informatie

O vrouw. O man. O werkt u O doet u het huishouden O bent u werkloos O heeft u loopbaanonderbreking

O vrouw. O man. O werkt u O doet u het huishouden O bent u werkloos O heeft u loopbaanonderbreking Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen Prof. Dr. I. De Bourdeaudhuij Watersportlaan 2 9000 Gent Tel : 09 264 63 11 Fax : 09 264 64 84 U KAN ELK VAN

Nadere informatie

Ongevallen op de weg van en naar het werk

Ongevallen op de weg van en naar het werk Newsletter Het arbeidswegongeval Ongevallen op de weg van en naar het werk In de polis arbeidsongevallen worden automatisch de ongevallen op de weg van en naar het werk meeverzekerd. Net als bij een arbeidsongeval

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip? Format Calamiteitenplan gemeente Bussum Dit document toont een manier om uw calamiteitenplan in te delen. Het is een handreiking. U kunt van de voorgestelde opbouw afwijken. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Nadere informatie

Meer stad, minder gemeente

Meer stad, minder gemeente Meer stad, minder gemeente Voorstellen voor een sterk, leefbaar en veilig Den Haag Verkiezingsprogramma 2014-2018 Voorwoord Beste Hagenaar, U kunt op 19 maart uw stem uitbrengen voor de gemeenteraad. Met

Nadere informatie

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe?

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? 3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? Een ziekteverzuim- en een re-integratieprotocol geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid.

Nadere informatie

Busje komt zo. Prestatiecriteria vanuit cliëntenperspectief voor vervoersvoorzieningen

Busje komt zo. Prestatiecriteria vanuit cliëntenperspectief voor vervoersvoorzieningen Busje komt zo. Prestatiecriteria vanuit cliëntenperspectief voor vervoersvoorzieningen 2007, Zorgbelang Gelderland Alle rechten voorbehouden. Teksten, delen van teksten en/of artikelen uit deze uitgave

Nadere informatie

Wat hebben artsen nodig voor de toekomstige uitoefening van hun vak?

Wat hebben artsen nodig voor de toekomstige uitoefening van hun vak? Deze Informatiekaart biedt een overzicht van wat artsen nodig hebben voor de toekomstige van hun vak. Waar op deze kaart gesproken wordt over artsen, gaat het in eerste instantie over artsen in dienstverband.

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

2. Verklaringen voor verschillen in mobiliteit

2. Verklaringen voor verschillen in mobiliteit 2. Verklaringen voor verschillen in mobiliteit Er zijn minstens vijf verklaringen voor de grote verschillen die er tussen de stedelijke gebieden bestaan in het gebruik van de auto, het openbaar vervoer

Nadere informatie

MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort

MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Effectbeoordeling Verkeer Gemeente Amersfoort juni 2010 Definitief MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Effectbeoordeling Verkeer dossier : C0115-01-001

Nadere informatie

Meer fietsen met minder risico

Meer fietsen met minder risico Meer fietsen met minder risico Typ hier om tekst in te voeren De belangrijkste thema s voor het lokale fietsbeleid in de komende jaren Typ Frank Borgman hier om tekst in te voeren Jaap Kamminga Onderzoekers

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang Figure 1 logo vrouwenraad De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang INHOUDSTAFEL kinderopvang... 1 Een kaderdecreet kinderopvang... 2 Kwaliteitsvolle kinderopvang...

Nadere informatie