Financieel/fiscaal kader van woon-werk en zakelijke verplaatsingen. Vincent Meerschaert Traject

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel/fiscaal kader van woon-werk en zakelijke verplaatsingen. Vincent Meerschaert Traject www.traject.be 09 242 32 80 vme@traject."

Transcriptie

1 Financieel/fiscaal kader van woon-werk en zakelijke verplaatsingen Vincent Meerschaert Traject

2 1. basisprincipes

3 basisprincipes fiscaliteit Verschillende soorten belastingen, zowel voor natuurlijke personen (werknemers en zelfstandigen) als rechtspersonen (bedrijven) Directe belastingen op verschillende vormen van inkomen en vermogen Lonen werknemers (of zelfstandigen) (belast in functie van de schaal) Bedrijfswinst (vennootschapsbelasting van 33,99%) Kapitaal Onroerend goed... Op lonen worden ook RSZ-bijdragen (sociale lasten) betaald, door de werknemer (afgehouden van brutoloon voor belasting) (13,07% in de privé) door de werkgever (berekend op de bruto lonen werknemers) (+/- 32% in de privé) Daarnaast zijn er de indirecte belastingen: de BTW, accijnzen,

4 basisprincipes fiscaliteit Belastingen aan werknemerskant - voorbeeld Totaal bruto salaris 4000 RSZ-bijdrage - 522,80 Belastbaar 3477,20 Bedrijfsvoorheffing ,49 Speciale bijdrage RSZ -38,81 Netto 2.167,20 Belastingen aan werkgeverskant - voorbeeld Inkomsten Uitgaven Bruto salarissen RSZ werkgever Andere aftrekbare kosten Winst voor belasting Belasting Te bestemmen winst

5 basisprincipes fiscaliteit Vrijstelling: deel van het loon dat om bepaalde redenen niet wordt belast vb. de tussenkomst in de verplaatsingsvergoeding woon-werk, onder bepaalde voorwaarden Kostenaftrek (beroepskosten): kosten waarmee het belastbaar loon of de winst wordt verminderd vb. kosten die je maakt om te kunnen gaan werken (bv. gebruik eigen wagen voor woon-werkverkeer) Niet belaste voordelen: niet als salaris beschouwd vb. bedrijfsfiets

6 basisprincipes fiscaliteit Laatste jaren evolutie in de fiscaliteit in het voordeel van meer duurzame mobiliteit

7 basisprincipes fiscaliteit 1997: invoering van de onbelaste fietsvergoeding 2001: uitbreiding van bewijzen beroepskosten tot niet-automobilisten; verhoging fiscale vrijstellingen voor gebruikers van openbaar en collectief vervoer; 120% aftrekbaarheid van kosten voor collectief vervoer 2005: CO² taks op bedrijfsvoertuigen 2007: aftrekbaarheid van bedrijfswagens volgens CO² - uitstoot 2009: verhoging onbelaste fietsvergoeding tot 0,20 /km + indexering gratis fiets voor woon-werkverkeer onbelast fietsinvesteringen 120% aftrekbaar 2010: voordeel alle aard bedrijfswagen berekend volgens CO2-uitstoot beperking aftrekbaarheid brandstofkosten 2012: vernieuwde berekeningsmethode voordeel alle aard bedrijfswagen

8 wet 1962: basisprincipes vergoeding woonwerkverkeer verplichting werkgever om verplaatsingsvergoeding te betalen aan werknemer die NMBS-abonnement gebruikt vanaf 5km woon-werkafstand volgens wettelijke bijdragen 1991: uitbreiding naar andere vormen van ov (metro, tram, bus, ) later via opeenvolgende akkoorden tussen werknemers en werkgevers verplichting uitgebreid naar andere categorieën tussenkomst vermeerderd (nu tot +/- 75% treinabonnement)

9 basisprincipes vergoeding woonwerkverkeer Meeste privé-werkgevers betalen de verplichte bijdrage aan het treinabonnement aan iedereen, ongeacht het vervoermiddel De overheid betaalt meestal geen autovergoeding maar wel openbaar vervoergebruikers (vaak 100%) Fietsvergoeding wint aan populariteit: komt meestal in de plaats van klassieke vergoeding, maar kan er ook mee gecombineerd worden

10 2. toepassing woon-werkverkeer

11 Referentiekader: werknemer FORFAIT (Forfaitaire aftrek beroepskosten) EN Vrijstelling op de werkgeversbijdrage - Openbaar vervoer: 100% - Collectief vervoer: max. tarief weekabonnement 1ste klas trein (dus meestal 100%) - Andere: 380 OF WERKELIJKE KOSTEN (Als kosten hoger dan forfait) Bewijzen beroepskosten Meestal aan 0,15 /km, tenzij voor de fiets (0,22 /km) of de moto (reële kost) EN/OF EN Tot 0,22 /km belastingvrije woon-werk fietsvergoeding en/of gratis woon-werk fiets

12 Referentiekader: werkgever Sociale lasten (RSZ) Woon-werkverplaatsingsvergoedingen zijn vrijgesteld van RSZ indien niet hoger dan kost Bedrijfswagen met privégebruik: solidariteitsbijdrage = CO2-taks Andere voordelen ( alle aard ): onderhevig aan RSZ vb. woon-werkbedrijfsfiets Inkomstenbelasting Woon-werk verplaatsingsvergoedingen zijn aftrekbaar (Andere) autokosten zijn slechts beperkt aftrekbaar Belasting op voordeel alle aard bedrijfswagen 120% aftrekbaarheid voor organisatie collectief vervoer en fietsinvesteringen vb. woon-werkbedrijfsfiets

13 Voorbeeld: Frank werkt bij Bedrijf NV woont 50km van zijn werk brutowedde verplaatsingsvergoeding afhankelijk van vervoerswijze maakt kosten (oa. gebruik eigen wagen) om te gaan werken

14 Bijdrage werkgever in kosten openbaar vervoer fiscaal kader Werknemer: Vrijstelling op verplaatsingsvergoeding = 100% Voorwaarde: kosten kunnen bewijzen (abo, tickets) (Als deze lager zijn dan de tussenkomst, kan men ze verhogen met 380 andere modi ) OF: bewijzen beroepskosten met een limiet van 100 km enkele woon-werkrit Werkgever: vrij van RSZ voor zover niet hoger dan kost 100 % aftrekbaar

15 Bijdrage werkgever in kosten toepassingen openbaar vervoer 100% terugbetalen kosten openbaar vervoer (ipv verplichte +/- 75%) Toepassing 80/20 regeling NMBS werkgever betaalt 80% van het treinabonnement het abonnement wordt gratis voor de werknemer 100% van het abonnement De Lijn, MIVB en/of TEC eventueel via derde betaler Betalen van de combinatie trein + MIVB/De Lijn/TEC Combinatie trein + fietsvergoeding / gratis (plooi)fiets Betalen van de combinatie trein/bus/metro alle voortransport, bvb. parking, fiets

16 $Voorbeeld: Frank woont 50km van zijn werk pendelt met de trein treinabo 50km = 1409 /jaar (jaartreinkaart) Frank krijgt 1008 (verplichte) vergoeding werkgever (onbelast) zou tot onbelaste vergoeding kunnen krijgen

17 Bijdrage werkgever in kosten collectief vervoer fiscaal kader Werknemer: Vrijstelling maximum ter waarde van een 1ste klas weektreinabonnement voor de woon-werkafstand Voorwaarde: akkoord tussen werkgever en werknemer over deelname aan het systeem; controle door werkgever OF: bewijzen beroepskosten met een limiet van 100 km enkele woonwerkrit voor passagiers Werkgever: 100 % aftrekbaar opm: omwegen om passagiers op te halen kunnen worden vergoed als dienstkilometers RSZ verschuldigd op event. financieel voordeel voor de werknemer

18 toepassingen Bijdrage werkgever in kosten collectief vervoer Invoering verhoogde vrijstelling voor carpoolers zonder verplaatsingsvergoeding op zich te verhogen Verhoogde financiële bijdrage of een bedrijfswagen (zonder puur privégebruik) voor carpoolers (vanpooling) Bedrijfsbus: in praktijk bijdrage werknemer ipv bijkomende verplaatsingsvergoeding door werkgever

19 Bijdrage werkgever in kosten Hoe carpool organiseren? collectief vervoer Controle: Verklaring op eer + reglement Effectieve controle op het terrein - visueel eerder prikacties - in combinatie met gereserveerde parkings carpoolers Elementen reglement: Duidelijk onderscheid carpoolmatching, carpoolen zelf (verantwoordelijkheid werknemer) administratie (verantw. bedrijf en werknemer) Definitie carpooling: hoeveel dagen minimum/week, wat bij ziekte? In- en uitstap-procedure (best op maandelijkse basis) Sanctie bij misbruik Handleiding en tool:

20 fiscaal kader Bijdrage werkgever in kosten auto en andere modi Werknemer: Max. 380 vrijstelling op de woon-werkverplaatsingsvergoeding OF bewijzen beroepskosten (chauffeurs: zonder limiet) Werkgever: vrij van RSZ voor zover niet hoger dan kost, en 100 % aftrekbaar toepassingen multimodaliteit: combinatie met openbaar/coll. vervoer voetgangersvergoeding verplaatsingsvergoeding voor automobilisten buiten gemeenschappelijk vervoer forfaitaire fietsvergoeding

21 De hele multimodale keten vergoeden Vervoer naar station Trein Natransport Omnipas De Lijn Treinkaart Abonnement MIVB PLUS Fiets(vergoeding) Fiets(vergoeding) 380 andere

22 Voorbeeld: Frank woont 50km van zijn werk pendelt met de wagen verplaatsingsvergoeding auto = tussenkomst in treinabo = 1008 /jaar Frank krijgt 1008 vergoeding werkgever waarvan 380 onbelast, 628 als belastbaar inkomen wordt beschouwd (zie verder: Frank kan beter zijn beroepskosten bewijzen)

23 Voorbeeld: Frank woont 50km van zijn werk pendelt met de wagen, samen met collega s verplaatsingsvergoeding auto = tussenkomst in treinabo = 1008 /jaar Frank krijgt 1008 vergoeding werkgever (onbelast) ook zijn collega s krijgen hetzelfde bedrag, volledig onbelast bovendien kan Frank ook nog een bijdrage in de kosten vragen/krijgen van zijn collega s advies: 0,07 /km ; 0,21 /km bij omwegen

24 Fietsvergoeding op kilometerbasis fiscaal kader Werknemer: Onbelast tot 0,22 /km: Voorwaarden: specifiek als fietsvergoeding, op kilometerbasis, werkgever voert controle uit (verklaring op eer) EN: bewijzen beroepskosten à 0,22 /km met een limiet van 100 km enkele woon-werkrit Werkgever: vrij van RSZ tot 0,22 /km en 100 % aftrekbaar

25 Fietsvergoeding op kilometerbasis toepassingen Opletten met korte woon-werkafstanden (afstand ifv hoogte fietsvergoeding) Op basis van 5 km woon-werkafstand: 10 x 220 dagen x 0,22 /km = 484 /jaar/fietser >< verplichte bijdrage trein = 264 /jaar Op basis van 1 en 2 km woon-werkafstand: 2 x 220 dagen x 0,22 /km = 97 /jaar/fietser >< verplichte bijdrage trein, = 185 /jaar 4 x 220 dagen x 0,22 /km = 194 /jaar/fietser >< verplichte bijdrage trein, = 204 /jaar = geen financieel voordeel = geen fiscaal voordeel (vrijstelling altijd 380 ) suggestie: forfaitair minimum van 185 à 380

26 Fietsvergoeding op kilometerbasis Controle fietsgebruik Verklaring op eer Effectieve controle op het terrein - visueel eerder prikacties - met speciale apparatuur dagelijks mogelijk Verandering regime: - op dagelijkse basis = administratief moeilijker - op maandelijkse basis mogelijkheid afwisseling met - maandabonnement openbaar vervoer - deelname bedrijfsvervoer

27 Werknemer: Fiets van het bedrijf, accessoires e.a. Onbelast inkomen indien gebruik voor woon-werkverkeer EN: bewijzen beroepskosten met een limiet van 100 km enkele woonwerkrit (indien men niet opteert voor een vrijstelling op een eventuele vergoeding) Werkgever: Kosten 120% aftrekbaar de kosten die specifiek zijn gedaan of gedragen om het gebruik van de fiets door de personeelsleden voor hun verplaatsingen tussen hun woonplaats en hun plaats van tewerkstelling aan te moedigen in de mate dat deze gedaan of gedragen zijn om : a) een onroerend goed te verwerven, te bouwen of te verbouwen dat bestemd is voor het stallen van fietsen tijdens de werkuren van de personeelsleden of voor het ter beschikking stellen van die personeelsleden van een kleedruimte of sanitair, al dan niet met douches; b) fietsen en hun toebehoren te verwerven, te onderhouden en te herstellen die ter beschikking gesteld worden van de personeelsleden RSZ blijft wel verschuldigd voor toekenning woon-werkfiets

28 (Gratis) organisatie werknemersvervoer Werknemer: Onbelast inkomen EN: bewijzen beroepskosten met een limiet van 100 km enkele woon-werkrit (indien men niet opteert voor een vrijstelling op een eventuele vergoeding) Werkgever: Operationele kosten van het vervoer 120% aftrekbaar: geen personeelskosten, wel afschrijving, vaste en variabele kosten voertuig, factuur busbedrijf RSZ verschuldigd indien sprake is van een voordeel voor de werknemer

29 Referentiekader: werknemer FORFAIT (Forfaitaire aftrek beroepskosten) EN Vrijstelling op de werkgeversbijdrage - Openbaar vervoer: 100% - Collectief vervoer: max. tarief weekabonnement trein (dus meestal 100%) - Andere: 380 OF WERKELIJKE KOSTEN (Als kosten hoger dan forfait) Bewijzen beroepskosten Meestal aan 0,15 /km, tenzij voor de fiets (0,22 /km) en de moto (reële kost) EN/OF Tot 0,22 /km belastingvrije fietsvergoeding en/of gratis woon-werk fiets

30 Bewijzen van beroepskosten of vrijstelling verplaatsingsvergoeding? Vanaf welk inkomen en aantal kilometers zit men boven het forfait?

31 Voorbeeld: Frank woont 50km van zijn werk brutowedde verplaatsingsvergoeding = 1008 /jaar wettelijk forfait beroepskosten = 2891 bewijzen beroepskosten = 3300 (50km x 2 x 220 dagen x 0,15 )

32 Voorbeeld: Frank wettelijk forfait beroepskosten = 2891 bewijzen beroepskosten = 3300 winst van bewijzen = 409 vrijstelling verplaatsingsvergoeding (1008 ) automobilist / niet-geregistreerde carpooler / fietser = 380 bewijzen kosten interessanter gebruiker De Lijn (Omnipas) (abo = 232 ) = 232 bewijzen kosten interessanter als werkgever tot 380 andere bijlegt = 612 vrijstelling interessanter treingebruiker (abo 50km = 1409 ) = 1008 vrijstelling interessanter georganiseerd collectief vervoer (carpool) (weekabo 1 ste klas 65 x 44 weken = 2860 ) = 1008 vrijstelling interessanter

33 Financieel/fiscaal kader van woonwerk en zakelijke verplaatsingen TOEPASSINGEN 2. ZAKELIJKE VERPLAATSINGEN

34 Terugbetaling zakelijke verplaatsingen Fiscaal kader Werknemer: Terugbetaling van kosten opgelopen voor zakelijke verplaatsingen zijn niet belastbaar, want kosten eigen aan de werkgever vb. tickets openbaar vervoer, taxi, huurwagen, (huur)fiets, Voor gebruik van de eigen wagen mag een forfaitair km-bedrag worden toegepast, volgens een ernstige norm 0,3456 /km sinds 1/7/2012 Werkgever: Terugbetaling van kosten opgelopen voor zakelijke verplaatsingen zijn aftrekbaar en vrij van RSZ Maar de kosten voor autogebruik zijn maar beperkt aftrekbaar : 100% voor financiering en mobilofonie 75% voor brandstof in functie van CO2-uitstoot voor andere kosten (zie bedrijfswagen)

35 Terugbetaling zakelijke verplaatsingen toepassing: meer alternatieven gebruiken Stel: werknemer doet 5000 km zakenverplaatsingen per eigen wagen 5000 km x 0,3456 = kost 1728 /jaar (belast kant wg) Vergelijk met: 60 ritten railpas = 456 /jaar (onbelast) Netabonnement De Lijn = 232 /jaar (onbelast) leasing bedrijfsfiets = 300 /jaar(onbelast) 8 taxi ritten à 50 = 400 /jaar (beperkt belast) = kost 1388 /jaar (doorgaans onbelast)

36 Financieel/fiscaal kader van woonwerk en zakelijke verplaatsingen TOEPASSINGEN 3. BEDRIJFSWAGEN

37 Werknemer: Voordeel van alle aard voor privé-gebruik vanaf 2012 op basis van een nieuwe formule op basis van catalogusprijs en CO2-uitstoot van de wagen Niet meer gebaseerd op aantal privé-(woon-werk) kilometers vb. Ford Grand C-Max 1,6 TDCi (CO2-uitstoot 124g/km, minder dan 1 jaar): cataloguswaarde (opties incl.) x 100% ouderdomspercentage x 6/7 x CO2 percentage 8,4 % = 1532 waarbij CO2 percentage wordt berekend op basis van CO2 uitstoot en brandstoftype Werkgever: RSZ: CO2 taks op elke bedrijfswagen met privé-gebruik Aftrekbaarheid vb. diesel uitstoot 124g/km: 50,05 /mnd / electrische wagen: 24,25 /mnd - 17% van voordeel alle aard werknemer verworpen (dus belastbaar à 33,99%) - 100% voor financiering en mobilofonie; 75% voor brandstof - in functie van CO2-uitstoot voor andere kosten: De bedrijfswagen Fiscaal kader vb. diesel uitstoot 142g/km: 75% / electrische wagen: 120%

38 De bedrijfswagen: interessant voor de werkgever Een aantrekkelijke manier om werknemers te belonen Fiscaal interessant: sociale lasten beperkt Een bedrijfswagen die aan de werkgever /jaar kost heeft een waarde van 7500 voor de werknemer. >< Hetzelfde bedrag in normaal salaris zou slechts opbrengen voor de werknemer Gemakkelijke administratie: één factuur, voorspelbare kost Efficiënt: de werknemer heeft continue ononderbroken mobiliteit: zakelijk woon-werk vrije tijd Echter: maatschappelijke kost

39 Een duurzamer gebruik van de Bestaande mogelijkheden: bedrijfswagen Zakelijke verplaatsingen: autogebruik vervangen door alternatieven (zie onder 2.) Vrijetijdsverplaatsingen: in principe vergelijkbaar voordeel niet mogelijk Woon-werkverplaatsing: combineer de bedrijfswagen met een gratis openbaar vervoer abonnement + gratis parking aan het station van oorsprong EN/OF een fiets(vergoeding) = MOBILITEITSBUDGET

40 Het mobiliteitsbudget Standpunt werknemer: File(stress) Parkeerproblemen/-kosten wenst flexibiliteit qua keuze vervoermiddel, ook indien bedrijfswagen beschikbaar Standpunt werkgever: Aanwerving en retentie personeel Congestie tijdverlies Parkeerproblemen/-kosten Corporate Social Responsibility reduceren gebruik (bedrijfs)wagen zonder efficiëntieverlies kosten- en milieubesparing bekostigen (goedkope) alternatieven

41 Voorbeeld: woon-werkverkeer Bedrijfswagen die NIET gebruikt wordt voor woon-werkverplaatsing (50km enkel, 220 werkdagen, 1,35 /L brandstof, ) = besparing van 1782 / jaar (brandstof) + parking Bijvoorbeeld te gebruiken voor: Treinabo 50 km = 1409 / jaar (onbelast)

42 Voorbeeld: woon-werkverkeer Kleinere auto met minder opties (p.ex. 400 leasing per maand 450 ) = besparing 12*50 per jaar Bv te gebruiken voor: MIVB abonnement = 499 / jaar of leasefiets = 600 / jaar

43 Succesvoorwaarden Inkaderen in een integrale bedrijfsvisie op mobiliteit Aanwezigheid van valabele alternatieven Ondersteuning van / samenwerking tussen alle betrokken departementen Directie, HR, Facility/Fleet, Environment, Communication Reële besparing op autogebruik om alternatieven te financieren Proces van change management analyse pilootproject sensibiliseren evalueren bijsturen

44 Verbeterpunten fiscaal kader Woon-werkverkeer: fiscale regels zijn nu te ingewikkeld/inconsequent voor individuele gebruiker en het bedrijf fietsvergoeding niet interessant onder 2 km woon-werktraject Bedrijfswagen mobiliteitsbudget bedrijfswagen kan niet voor pure privéverplaatsingen Gebruiksdomeinen bedrijfswagen: zakelijk woon-werk vrije tijd Mobiliteitsbudget fiscaal mogelijk? Ja Ja Neen (vooral gratis vrijetijdsgebruik van bedrijfswagen genereert extra km)

Financieel/fiscaal kader van woon-werk en zakelijke verplaatsingen

Financieel/fiscaal kader van woon-werk en zakelijke verplaatsingen Financieel/fiscaal kader van woon-werk en zakelijke verplaatsingen 1. basisprincipes basisprincipes fiscaliteit Vrijstelling: deel van het loon dat om bepaalde redenen niet wordt belast vb. de tussenkomst

Nadere informatie

Het mobiliteitsbudget: een betere mobiliteit met minder kosten. Green Car Policy, 16 en 18 oktober 2012 BIM

Het mobiliteitsbudget: een betere mobiliteit met minder kosten. Green Car Policy, 16 en 18 oktober 2012 BIM Het mobiliteitsbudget: een betere mobiliteit met minder kosten Green Car Policy, 16 en 18 oktober 2012 BIM page 2 OVERZICHT Herinnering : fiscaliteit van werkgebonden mobiliteit Mobiliteitsbudget page

Nadere informatie

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Module 4 «De implementatie van een bedrijfsvervoerplan»

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Module 4 «De implementatie van een bedrijfsvervoerplan» In opdracht van en Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Module 4 «De implementatie van een bedrijfsvervoerplan» Delphine Eeckhout, Traject 2 december 2014 Hasselt Programma 09u15 Welkomstwoord en opzet

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Trends en opportuniteiten waarop u kan inspelen

Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Trends en opportuniteiten waarop u kan inspelen Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Trends en opportuniteiten waarop u kan inspelen VSV basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Bart Desmedt, Traject, 18 april 2013 Opportuniteiten om te werken rond mobiliteit

Nadere informatie

Optimalisatie van zakelijke verplaatsingen: Wettelijk en fiscaal kader, goede voorbeelden

Optimalisatie van zakelijke verplaatsingen: Wettelijk en fiscaal kader, goede voorbeelden www.traject.be 17/05/2013 page 1 Optimalisatie van zakelijke verplaatsingen: Wettelijk en fiscaal kader, goede voorbeelden 10/11/2009, Bart Desmedt Optimalisatie van zakelijke verplaatsingen: Wettelijk

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Juli 2016 Onderwerp: Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be www.claeysengels.be Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

Verschillende geldigheidsperiodes zijn hierbij mogelijk: 1 week, 1, 3 of 12 maanden voor traject- en nettreinkaarten. 15 dagen voor Railflex.

Verschillende geldigheidsperiodes zijn hierbij mogelijk: 1 week, 1, 3 of 12 maanden voor traject- en nettreinkaarten. 15 dagen voor Railflex. Bijkomende toelichting bij de CAO van 12 januari 2010 inzake het woonwerkverkeer en de financiële bijdrage door de werkgever in de vervoerkosten van de werknemers in de sociale werkplaatsen. 1. Woonwerkverkeer

Nadere informatie

Fiscale Handleiding voor de Carpooler

Fiscale Handleiding voor de Carpooler 1 Fiscale Handleiding voor de Carpooler 2 Fiscale handleiding voor carpooling voor werknemers Ter promotie van carpoolen als vorm van duurzaam woon-werkverkeer heeft de federale overheid een fiscaal voordeel

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

Onderzoek naar mogelijke verbeteringen van het financieel en fiscaal kader van het woon-werk- en zakelijk verkeer

Onderzoek naar mogelijke verbeteringen van het financieel en fiscaal kader van het woon-werk- en zakelijk verkeer www.traject.be Onderzoek naar mogelijke verbeteringen van het financieel en fiscaal kader van het woon-werk- en zakelijk verkeer Eindverslag In opdracht van het Vlaams gewest, Departement Mobiliteit en

Nadere informatie

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren. Module 3 De opstelling van een bedrijfsvervoerplan

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren. Module 3 De opstelling van een bedrijfsvervoerplan In opdracht van en PMP Antwerpen Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Module 3 De opstelling van een bedrijfsvervoerplan Delphine Eeckhout, Traject 24 november 2015 Antwerpen Programma 9u15 Inleiding,

Nadere informatie

Fiscale handleiding voor de carpooler

Fiscale handleiding voor de carpooler Inkomsten 2014 Aangifte 2015 Fiscale handleiding voor de carpooler Met deze handleiding helpen wij jou aan het fiscale voordeel waar je als carpooler recht op hebt. We overlopen met jou de verschillende

Nadere informatie

FISCALE ASPECTEN VAN VERPLAATSINGEN

FISCALE ASPECTEN VAN VERPLAATSINGEN PRAKTISCHE GIDS BEDRIJFSVERVOERPLAN Praktische aanbevelingen FISCALE ASPECTEN VAN VERPLAATSINGEN Fiscale aspecten van de woon-werk- en beroepsmatige verplaatsingen 1. DOELSTELLINGEN Er zijn twee belangrijke

Nadere informatie

MOBILITEIT EN VERPLAATSINGSKOSTEN VOOR DE BOUWVAKARBEIDERS NIEUWE REGELING VANAF 1 OKTOBER 2007

MOBILITEIT EN VERPLAATSINGSKOSTEN VOOR DE BOUWVAKARBEIDERS NIEUWE REGELING VANAF 1 OKTOBER 2007 MOBILITEIT EN VERPLAATSINGSKOSTEN VOOR DE BOUWVAKARBEIDERS NIEUWE REGELING VANAF 1 OKTOBER 2007 Vanaf 1 oktober 2007 wordt de regeling van de mobiliteitsvergoeding in de bouw flink gewijzigd. De mobiliteitsvergoeding

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

W at betekent mobiliteitsbudget voor de werknemer? Lieve Michiels Nathalie Van Bauwel

W at betekent mobiliteitsbudget voor de werknemer? Lieve Michiels Nathalie Van Bauwel W at betekent mobiliteitsbudget voor de werknemer? Lieve Michiels Nathalie Van Bauwel Aan de slag met het mobiliteitsbudget Veerle Michiels Patrick Proost Geert Vermeir Inhoud 1. Waarom nood aan wetgevend

Nadere informatie

11-2014 FISCALE GIDS ALD COMPANYBIKE & ALD POOLBIKE

11-2014 FISCALE GIDS ALD COMPANYBIKE & ALD POOLBIKE 11-2014 FISCALE GIDS ALD COMPANYBIKE & ALD POOLBIKE FISCALE ASPECTEN VAN DE BEDRIJFSFIETS ALD Automotive biedt u twee oplossingen met bedrijfsfietsen: ALD companybike: u financiert een fiets als professioneel

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens 2012 fiscale en sociale principes nieuwe begrippen en berekening concreet : oud vs nieuw bedrijfswagen vs privéwagen oplossingen? FAQ

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2017)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2017) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2017) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

Mobiliteit: ook een vraagstuk voor HR. Een benadering op het vlak van fiscaliteit, RSZ en arbeidsrecht. Kathelijne Verboomen, oktober 2013

Mobiliteit: ook een vraagstuk voor HR. Een benadering op het vlak van fiscaliteit, RSZ en arbeidsrecht. Kathelijne Verboomen, oktober 2013 Mobiliteit: ook een vraagstuk voor HR. Een benadering op het vlak van fiscaliteit, RSZ en arbeidsrecht Kathelijne Verboomen, oktober 2013 4 5 6 Situering Bedrijfswagens zijn zeer populair in België

Nadere informatie

beroepskosten 1 BBB info ajr KOSTEN forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers

beroepskosten 1 BBB info ajr KOSTEN forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers KOSTEN bewezen kosten (art. 49WIB92) of het forfait (automatisch toegekend) supplementair forfait verre verplaatsingen : - enkel mogelijk voor niet kostenbewijzers een speciaal forfait is van toepassing

Nadere informatie

CARPOOLEN. De wet van de grote getallen op een bedrijvenzone. Met Taxistop & Carpoolplaza

CARPOOLEN. De wet van de grote getallen op een bedrijvenzone. Met Taxistop & Carpoolplaza CARPOOLEN De wet van de grote getallen op een bedrijvenzone Met Taxistop & Carpoolplaza CARPOOLPLAZA Carpoolen in het kader van woon-werkverkeer Expertise Matchingssoftware Fiscale ondersteuning Ondersteuning

Nadere informatie

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

BOUWSECTOR - TEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VOOR ARBEIDERS EN BEDIENDEN REGELING VANAF 1 JULI 2009.

BOUWSECTOR - TEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VOOR ARBEIDERS EN BEDIENDEN REGELING VANAF 1 JULI 2009. BOUWSECTOR - TEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VOOR ARBEIDERS EN BEDIENDEN REGELING VANAF 1 JULI 2009. Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, een tegemoetkoming in de reiskosten

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Privégebruik firmawagens 2017 Inleiding Solidariteitsbijdrage / CO 2 -bijdrage Juridische dienst

expertise binnen handbereik Privégebruik firmawagens 2017 Inleiding Solidariteitsbijdrage / CO 2 -bijdrage Juridische dienst Privégebruik firmawagens 2017 04.01.2017 Juridische dienst Info@salar.be Inleiding Werkgevers hebben de mogelijkheid om een firmawagen ter beschikking te stellen aan hun werknemers die deze naast gebruik

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 8 maart 2010

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 8 maart 2010 WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 8 maart 2010 Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren. Module 3 De fiets als ideaal woon-werkverplaatsingsmiddel

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren. Module 3 De fiets als ideaal woon-werkverplaatsingsmiddel In opdracht van en Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Module 3 De fiets als ideaal woon-werkverplaatsingsmiddel Vincent Meerschaert, Traject 25 oktober 2016 Hasselt Programma 9u15 Inleiding, Vincent

Nadere informatie

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid C A R P O O L I N G Wettelijke omschrijving Inhoud Voordelen Verzekeringen Stimuli van de overheid Wettelijke omschrijving Definitie Carpooling : minstens twee werknemers een zelfde voertuig delen om een

Nadere informatie

Fiets je rijk. Financiële voordelen voor werknemer en werkgever

Fiets je rijk. Financiële voordelen voor werknemer en werkgever Fiets je rijk Financiële voordelen voor werknemer en werkgever Om te stimuleren dat werknemers op de fiets naar het werk rijden, stelt de wet van 8 augustus 1997 de vergoeding voor werknemers die met de

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities 15 1.1.1. Vervoermiddelen 15 1.1.2. Landvoertuigen 16 1.1.3.

Nadere informatie

CARS 2. Mobiliteit. De roadmovie van uw werknemers. Nathalie Van Bauwel

CARS 2. Mobiliteit. De roadmovie van uw werknemers. Nathalie Van Bauwel CARS 2 Mobiliteit De roadmovie van uw werknemers Nathalie Van Bauwel 2 3 4 5 6 7 MAAR 8 Fileleed rond de 2 grootste steden blijft toenemen En - Plots staat BAM-tracé terug in politieke spotlights - Brussel

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

De fiscaliteit van bedrijfswagens

De fiscaliteit van bedrijfswagens De fiscaliteit van bedrijfswagens Wim Van De Walle Wim De Pelsmaeker 21 juni 2013 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Gevolgen op vlak van: Personenbelasting Vennootschapsbelasting BTW 2 (c) 2013 Baker Tilly

Nadere informatie

Loonsverhoging : Effecten Verhouding netto voor de werknemer tov kost voor de werkgever Voorbeeld : bediende gehuwd zonder personen ten laste

Loonsverhoging : Effecten Verhouding netto voor de werknemer tov kost voor de werkgever Voorbeeld : bediende gehuwd zonder personen ten laste Loonsverhoging : Effecten Verhouding netto voor de werknemer tov kost voor de werkgever Voorbeeld : bediende gehuwd zonder personen ten laste nettoloon per maand brutoloon per maand kostprijs Bedrijf verhoging

Nadere informatie

correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n)

correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1040 Brussel, 4 juli 2005 THESAURIE Betalingen Wedden en Pensioenen correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL Nota aan de Ordonnateurs uw bericht van uw kenmerk

Nadere informatie

Werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer PC 329.01: bedragen vanaf 1 februari 10

Werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer PC 329.01: bedragen vanaf 1 februari 10 Werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer PC 329.01: bedragen vanaf 1 februari 10 Verplaatsingsmiddel Prijs volgens afstand Verplichte tussenkomst Forfaitaire prijs Openbaar vervoer Minimumafstand Privéverplaatsing

Nadere informatie

Tussenkomst in de vervoerskosten en mobiliteitsvergoeding voor de bouwarbeiders vanaf 1 juli 2014

Tussenkomst in de vervoerskosten en mobiliteitsvergoeding voor de bouwarbeiders vanaf 1 juli 2014 Tussenkomst in de vervoerskosten en mobiliteitsvergoeding voor de bouwarbeiders vanaf 1 juli 2014 De toekenningsregels van de mobiliteits- en verplaatsingsvergoedingen werden ingevolge het sectoraal akkoord

Nadere informatie

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT 01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT INLEIDING Wenst u graag de laatste nieuwigheden over autofiscaliteit weten? Die bundelen we voor u in deze handige gids. Daarin leest u niet alleen over de CO2-bijdrage,

Nadere informatie

Wat is een voordeel van alle aard?

Wat is een voordeel van alle aard? Wat is een voordeel van alle aard? Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan één van zijn leidinggevenden (b.v. een bedrijfswagen, een ter beschikking

Nadere informatie

Payroll Professional 2 e editie sessie: De kostenbepaling van uw wagenpark. Kristiaan Andries

Payroll Professional 2 e editie sessie: De kostenbepaling van uw wagenpark. Kristiaan Andries Payroll Professional 2 e editie sessie: De kostenbepaling van uw wagenpark Kristiaan Andries Arbeidsrelatie loon arbeid 2 WG stelt de bedrijfswagen ter beschikking Bedrijfswagen = gereedschap Doel = hulpmiddel

Nadere informatie

De fiscus verduidelijkt welke opties al dan niet moeten meegerekend worden bij de samenstelling van de cataloguswaarde.

De fiscus verduidelijkt welke opties al dan niet moeten meegerekend worden bij de samenstelling van de cataloguswaarde. Opties Onder cataloguswaarde verstaat men: de catalogusprijs in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, met inbegrip van werkelijk betaalde BTW en opties, zonder rekening te houden met kortingen,

Nadere informatie

Dossier: Verplaatsingskosten: sociale en fiscale behandeling

Dossier: Verplaatsingskosten: sociale en fiscale behandeling Dossier: Verplaatsingskosten: sociale en fiscale behandeling Redactie: Juridische dienst Sociaal Secretariaat EASYPAY, Erkend Sociaal Secretariaat SSE v.z.w. nr. 920-921-922-923-924, Erkend Sociaal Secretariaat

Nadere informatie

Carpoolreglement: versie 20/12/2012 i

Carpoolreglement: versie 20/12/2012 i Carpoolreglement: versie 20/12/2012 i Audi Brussels wil actief carpooling stimuleren. Dit gebeurt onder meer door het faciliteren van een fiscaal voordeel, het aanbieden van een internetplatform voor het

Nadere informatie

Seminarie georganiseerd door Acc. Swinnen K. & Ptrs LOONOPTIMALISATIE

Seminarie georganiseerd door Acc. Swinnen K. & Ptrs LOONOPTIMALISATIE Seminarie georganiseerd door Acc. Swinnen K. & Ptrs LOONOPTIMALISATIE 30/09/2016 UwPayroll Gunter Hens 0479 33 23 60 1 Loonlijn - Theorie + RSZ Werkgever BRUTOLOON - RSZ Werknemer BELASTBAAR LOON - BEDRIJFSVOORHEFFING

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Contactpersoon Fabrice DE CAFMEYER

Contactpersoon Fabrice DE CAFMEYER Goiendag! Om de drie jaar moet elke instelling van publiek of privaat recht die meer dan 100 personeelsleden op dezelfde plaats tewerkstelt in het Brussels Gewest een bedrijfsvervoerplan (BVP) opstellen

Nadere informatie

Peter Hennion 2DriveU

Peter Hennion 2DriveU Welkom Duurzame mobiliteit Sessie 2: Hoe economie en ecologie in uw wagenpark verenigen Peter Hennion 2DriveU Hoe economie en ecologie in uw wagenpark verenigen Peter Hennion 2driveU GROENE FISCALITEIT

Nadere informatie

DUURZAME MOBILITEIT, OOK VOOR JE PERSONEEL?

DUURZAME MOBILITEIT, OOK VOOR JE PERSONEEL? DUURZAME MOBILITEIT, OOK VOOR JE PERSONEEL? Een HR-visie op mobiliteit 8 9 16 18 juni 2015 EVEN KORT VOORSTELLEN TOM BORGHYS Sr. HR Consultant bij ADMB HR Services Groep ADMB omvat: Sociaal Bureau EDPB

Nadere informatie

Wanneer een nieuw dienstvoertuig, eigendom van de federale of lokale politie, gebruikt wordt voor het woon-werkverkeer

Wanneer een nieuw dienstvoertuig, eigendom van de federale of lokale politie, gebruikt wordt voor het woon-werkverkeer Proces nr: Wijzigingshistoriek Versie Datum Auteur Opmerkingen 1 16-10-2009 Bureau Themis Initiële versie 2 11-12-2009 Björn Jans Aanpassing gegevens 3 15-12-2009 Eef De Duffeleer Aanpassing gegevens 4

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Proces nr: functiegegevens: dienstvoertuigenr:

Inhoudsopgave. Proces nr: functiegegevens: dienstvoertuigenr: Proces nr: functiegegevens: dienstvoertuigenr: Wijzigingshistoriek Versie Datum Auteur Opmerkingen 1 16-10-2009 Bureau Themis Initiële versie 2 11-12-2009 Björn Jans Aanpassing gegevens 3 15-12-2009 Eef

Nadere informatie

04-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT

04-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT 04-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT INLEIDING Wenst u graag de laatste nieuwigheden over autofiscaliteit weten? Die bundelen we voor u in deze handige gids. Daarin leest u niet alleen over de CO2-bijdrage,

Nadere informatie

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA Bedrijfswagens anno 2015 Update fiscale actualiteit Inhoud 1 Belasting op de inverkeerstelling (BIV)... 3 1.1 Wat?... 3 1.2 Tarieven... 3 2 Verkeersbelasting... 4 2.1 Wat?... 4 2.2 Tarieven... 4 3 CO2-solidariteitsbijdrage...

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Verminder of neutraliseer als bedrijfsleider de belasting op het voordeel van uw firmawagen Datum 4 juni 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Inhoud Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd... Gemengd gebruikte auto s.... Wat is er gewijzigd?... Vierde methode voor lichte vracht.... Wat verstaan

Nadere informatie

Algemeen. Verplaatsingskosten (sociaal abonnement) Mobiliteit. PC Vervoerskosten en mobiliteit 07/2014

Algemeen. Verplaatsingskosten (sociaal abonnement) Mobiliteit. PC Vervoerskosten en mobiliteit 07/2014 PC 124.00 Vervoerskosten en mobiliteit 07/2014 29.10.2007 Rev8. 22.04.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte

Nadere informatie

HET B2B-AANBOD VAN DE VERVOERSOPERATOREN. Rutger Huybrechts rutger.huybrechts@vsv.be 015 63 14 07

HET B2B-AANBOD VAN DE VERVOERSOPERATOREN. Rutger Huybrechts rutger.huybrechts@vsv.be 015 63 14 07 HET B2B-AANBOD VAN DE VERVOERSOPERATOREN Rutger Huybrechts rutger.huybrechts@vsv.be 015 63 14 07 INHOUD 1. De Lijn 2. MIVB 3. NMBS 4. Taxistop 5. Blue Mobility 6. Andere initiatieven VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ

Nadere informatie

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s BTW-recuperatie op bedrijfsauto s Nieuwe regels voor de BTW-recuperatie van toepassing in 2013. Voor BTW-plichtigen: De recuperatie van de BTW hangt voortaan af van het percentage beroepsgebruik van een

Nadere informatie

Fiscale en ecologische berekeningsmethode van de leaseprijs

Fiscale en ecologische berekeningsmethode van de leaseprijs Fiscale en ecologische berekeningsmethode van de leaseprijs De Total Cost of Ownership, het ideale instrument om de voordeligste wagenkeuze te bepalen TCO staat voor Total Cost of Ownership, zeg maar het

Nadere informatie

CARPOOLEN. Met Carpoolplaza. In samenwerking met VSV. 30/05/2013 Antwerpen. Carpoolplaza is een dienstverlening van Taxistop vzw

CARPOOLEN. Met Carpoolplaza. In samenwerking met VSV. 30/05/2013 Antwerpen. Carpoolplaza is een dienstverlening van Taxistop vzw CARPOOLEN Met Carpoolplaza In samenwerking met VSV 30/05/2013 Antwerpen Carpoolplaza is een dienstverlening van Taxistop vzw TAXISTOP Sinds 1975, vzw meer met minder Mobiliteit: Autodelen: cambio autopia

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Proces nr: functiegegevens: dienstvoertuigenr:

Inhoudsopgave. Proces nr: functiegegevens: dienstvoertuigenr: Proces nr: functiegegevens: dienstvoertuigenr: Wijzigingshistoriek Versie Datum Auteur Opmerkingen 1 16-10-2009 Bureau Themis Initiële versie 2 11-12-2009 Björn Jans Aanpassing gegevens 3 15-12-2009 Eef

Nadere informatie

Fiscale actualiteit bedrijfsauto s 2010: een volledig overzicht*

Fiscale actualiteit bedrijfsauto s 2010: een volledig overzicht* Fiscale actualiteit bedrijfsauto s 2010: een volledig overzicht* 1 Voordeel van alle aard bij gebruik van een bedrijfsauto Berekening privégebruik Een werknemer of bedrijfsleider die van zijn werkgever

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk

Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk Pieter Derudder Diensthoofd Mobiliteit 18/11/2014 Inspiratiedag Leg de Link Bedrijfsvervoerplan Een bedrijfsvervoerplan is een pakket van maatregelen op maat van

Nadere informatie

Basisopleiding voor Mobiliteitscoördinatoren. Antwerpen, 30 mei 2013

Basisopleiding voor Mobiliteitscoördinatoren. Antwerpen, 30 mei 2013 Basisopleiding voor Mobiliteitscoördinatoren Antwerpen, 30 mei 2013 NMBS» Wie is wie? NMBS Mobility: binnenlands reizigersvervoer NMBS Europe: buitenlands reizigersvervoer NMBS» Enkele cijfers De NMBS-Groep

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

2. Algemeen 2.1. De aanvraag van een fietsvergoeding gebeurt één keer per jaar (in principe in december voor het daaropvolgende jaar), behalve:

2. Algemeen 2.1. De aanvraag van een fietsvergoeding gebeurt één keer per jaar (in principe in december voor het daaropvolgende jaar), behalve: Vlaamse overheid -97' 4 Omzendbrief DVO/BZ/P&0/2009/10 Aan de personeelsleden van de diensten van de ~laamse overheid Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering en'de Vlaamse minister

Nadere informatie

W at betekent mobiliteitsbudget voor de werknemer? Lieve Michiels Nathalie Van Bauwel

W at betekent mobiliteitsbudget voor de werknemer? Lieve Michiels Nathalie Van Bauwel W at betekent mobiliteitsbudget voor de werknemer? Lieve Michiels Nathalie Van Bauwel Het mobiliteitsbudget 5/11/2013 2 Krachtlijnen van het wetsvoorstel Koen Magerman Wat? In een arbeidsrelatie kiest

Nadere informatie

Terbeschikkingstelling van bedrijfsfietsen Laten wij even fietsen door het (para)fiscaal landschap van de bedrijfsfiets

Terbeschikkingstelling van bedrijfsfietsen Laten wij even fietsen door het (para)fiscaal landschap van de bedrijfsfiets Terbeschikkingstelling van bedrijfsfietsen Laten wij even fietsen door het (para)fiscaal landschap van de bedrijfsfiets Provinciaal Mobiliteitspunt West-Vlaanderen Yves Labeeu Tax & Legal consultant Attentia

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1. 2. Vragen en antwoorden over de algemene forfaitaire kostenvergoeding...

Inhoudstafel. 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1. 2. Vragen en antwoorden over de algemene forfaitaire kostenvergoeding... Inhoudstafel 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1 1.1. In principe een terugbetaling van kosten door uw vennootschap... 1 1.1.1. U heeft betaald voor uw vennootschap en zij betaalt u dat terug...

Nadere informatie

Aanvraag van een/de parkeerkaart(en) «BEDRIJF EN ZELFSTANDIGE»

Aanvraag van een/de parkeerkaart(en) «BEDRIJF EN ZELFSTANDIGE» Koekelberg - Per post : H. Vanhuffelplein 6 - Per fax : 02/414.10.71 - Per mail : bevolking@koekelberg.irisnet.be - Af te geven aan de Dienst Bevolking van het Gemeentehuis Aanvraag van een/de parkeerkaart(en)

Nadere informatie

TOTAL COST OF USE DOORLICHTING VAN UW KOSTEN

TOTAL COST OF USE DOORLICHTING VAN UW KOSTEN TOTAL COST OF USE DOORLICHTING VAN UW KOSTEN Laat u niet overrompelen door de kosten van een voertuig, anticipeer! De verschillende kosten waarmee men rekening moet houden voor de berekening van de TCU

Nadere informatie

Tussenkomst in de vervoerskosten en mobiliteitsvergoeding voor de bouwarbeiders vanaf 1 februari 2013

Tussenkomst in de vervoerskosten en mobiliteitsvergoeding voor de bouwarbeiders vanaf 1 februari 2013 Tussenkomst in de vervoerskosten en mobiliteitsvergoeding voor de bouwarbeiders vanaf 1 februari 2013 Ingevolge de stijging van de prijs van de NMBS-treinkaart met 1,32% op 1 februari 2013, stijgt ook

Nadere informatie

Het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden maakt een belastbaar voordeel van alle aard uit in hoofde van de verkrijger.

Het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden maakt een belastbaar voordeel van alle aard uit in hoofde van de verkrijger. Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: November 2015 Onderwerp: Gebruik van de bedrijfswagen voor privédoeleinden Wanneer een werkgever

Nadere informatie

Aanvraag van een virtuele parkeerkaart(en) «ONDERWIJS»

Aanvraag van een virtuele parkeerkaart(en) «ONDERWIJS» Koekelberg - Per post : H. Vanhuffelplein 6 - Per fax : 02/414.10.71 - Per mail : bevolking@koekelberg.irisnet.be - Af te geven aan de Dienst Bevolking van het gemeentehuis Aanvraag van een virtuele parkeerkaart(en)

Nadere informatie

Handleiding HiAnt. Firmawagens. Making HR Processes Flow

Handleiding HiAnt. Firmawagens. Making HR Processes Flow Handleiding HiAnt Firmawagens Making HR Processes Flow Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Ingave firmawagens in HiAnt 2.1 Firmawagen toevoegen 2.2 Info wagen 2.3 Info Persoon 2.4 Firmawagen opslaan 2.5 Firmawagen

Nadere informatie

& ' & ( # $ % & ' & ( ) - * % ) +&, - -. ) /!0!1!!/, -. )2 3 45 )/& 3 6 07 * ! " #$ % & & ' ( % & & ' ) *+,, *, ' " #! -.

& ' & ( # $ % & ' & ( ) - * % ) +&, - -. ) /!0!1!!/, -. )2 3 45 )/& 3 6 07 * !  #$ % & & ' ( % & & ' ) *+,, *, '  #! -. & ' & (!" # $ % & ' & ( ) - * % ) +&, - -. ) /!0!1!!/, -. )2 3 45 )/& 3 6 07 *! " #$ % & & ' ( % & & ' ) *+,, *, ' " #! -. - /0 - /! 1 2 8 - * 90:1:/4; - 9/!0!1!!/. ;2 3 45 /& 3- (

Nadere informatie

expertise binnen handbereik PC Vervoerskosten en mobiliteit 02/2016 Algemeen Verplaatsingskosten (sociaal abonnement) Mobiliteit

expertise binnen handbereik PC Vervoerskosten en mobiliteit 02/2016 Algemeen Verplaatsingskosten (sociaal abonnement) Mobiliteit PC 124.00 Vervoerskosten en mobiliteit 02/2016 29.10.2007 Rev. 01.03.2016 Juridische Dienst Algemeen Voor de verplaatsingen voor het woon-werkverkeer in de bouwsector (PC 124.00) zijn er 2 soorten tussenkomsten

Nadere informatie

PC Vervoerskosten en mobiliteit 02/2014

PC Vervoerskosten en mobiliteit 02/2014 PC 124.00 Vervoerskosten en mobiliteit 02/2014 29.10.2007 Rev7. 14.02.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte

Nadere informatie

Zodra de werkgever een voertuig ter beschikking stelt aan een werknemer, geldt er een wettelijk vermoeden van privégebruik.

Zodra de werkgever een voertuig ter beschikking stelt aan een werknemer, geldt er een wettelijk vermoeden van privégebruik. RSZ BEPERKT TOEPASSINGSGEBIED SOLIDARITEITSBIJDRAGE BEDRIJFSWAGENS (CO2-TAKS) EN MOGELIJKHEID TOT TERUGVORDERING VAN ONTERECHT BETAALDE SOLIDARITEITSBIJDRAGEN Sinds geruime tijd is er op het voordeel van

Nadere informatie

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf ENKELE FISCALE CIJFERS Pb. Tarieven Inkomensschijven inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017 Inkomensschijf Tarief Op volle schijven Per schijf 0,00 tot 10.860,00 25% 2.715,00 2.715,00 10.860,00 tot 12.470,00

Nadere informatie

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar?

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Volledig aftrekbaar?... 2 Wijziging... 2 Intresten en brandstofkosten... 2 Co2 uitstoot... 2 Taxikosten... 2 Voorbeeld... 3 Meerwaarde en minderwaarde

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 08-06-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Bepaling

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

Titel presentatie. Subtitel: sprekers X, Y, Z. ELMO@work (Multimodale) ELektrische MObiliteit voor werkgerelateerde verplaatsingen

Titel presentatie. Subtitel: sprekers X, Y, Z. ELMO@work (Multimodale) ELektrische MObiliteit voor werkgerelateerde verplaatsingen ELMO@work (Multimodale) ELektrische MObiliteit voor werkgerelateerde verplaatsingen Titel presentatie Subtitel: sprekers X, Y, Z Persconferentie 27 oktober 2015: toelichting resultaten VIM, UGent, Traject

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Het gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudstafel

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Het gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Het gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudstafel 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie

Van: Vandelanotte Datum: 15/5/2015 Onderwerp: alternatieve verloningsvormen inzake bonussen

Van: Vandelanotte Datum: 15/5/2015 Onderwerp: alternatieve verloningsvormen inzake bonussen Van: Vandelanotte Datum: 15/5/2015 Onderwerp: alternatieve verloningsvormen inzake bonussen In onderstaande memo lichten wij graag volgende alternatieve verloningsvormen inzake bonussen toe: 1) Loonbonus

Nadere informatie

Mobiliteitsenquête Vlaams ABVV Werk jij in een mobiliteitsvriendelijk bedrijf?

Mobiliteitsenquête Vlaams ABVV Werk jij in een mobiliteitsvriendelijk bedrijf? Vlaams ABVV Hoogstraat 42 1000 Brussel studiedienst@vlaams.abvv.be www.vlaamsabvv.be www.abvvmobliteit.be Bijlage bij het persbericht van 14 november 2007 Mobiliteitsenquête Vlaams ABVV Werk jij in een

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro 1. Belastingschalen in de personenbelasting Aanslagjaar 2018 in euro 0,00 1.070,00 0,00 25,00% 11.070,00 12.720,00 2.767,50 30,00% 12.720,00 21.190,00 3.262,50 40,00% 21.190,00 38.830,00 6.650,50 45,00%

Nadere informatie

Vlot naar het werk in de industriezone Daelemveld in Herk-de-Stad? Lees in deze folder hoe het kan!

Vlot naar het werk in de industriezone Daelemveld in Herk-de-Stad? Lees in deze folder hoe het kan! Vlot naar het werk in de industriezone Daelemveld in Herk-de-Stad? Lees in deze folder hoe het kan! Werk je op het bedrijventerrein Daelemveld in Herk-de-Stad? Geen zin meer in de toenemende verkeersdrukte?

Nadere informatie

Belfius : al 13 jaar inspanningen wat betreft Mobiliteit. Bernard Dehaye Mobiliteitscoördinator Business Mobility Awards 4 juni 2014

Belfius : al 13 jaar inspanningen wat betreft Mobiliteit. Bernard Dehaye Mobiliteitscoördinator Business Mobility Awards 4 juni 2014 Belfius : al 13 jaar inspanningen wat betreft Mobiliteit Bernard Dehaye Mobiliteitscoördinator Business Mobility Awards 4 juni 2014 Een blik in de achteruitkijkspiegel Eind 1997: mijn aanvraag voor een

Nadere informatie

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren. Module 3 De opstelling van een bedrijfsvervoerplan

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren. Module 3 De opstelling van een bedrijfsvervoerplan In opdracht van en Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Module 3 De opstelling van een bedrijfsvervoerplan Delphine Eeckhout, Traject 26 mei 2016 Haasrode Basisopleiding voor mobiliteitscoördinatoren

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

Benefit Motivation Plan bij BTV

Benefit Motivation Plan bij BTV Benefit Motivation Plan bij BTV Infosessie juni 2017 Acerta Consult 1 Principes van een BMP 2 BMP-budget 3 BMP-voordelen 4 BMP-policy 5 BMP-tool 6 Timing 3 Waarom flexibele bonussen bij BTV? BTV wil haar

Nadere informatie

HET B2B-AANBOD VAN DE VERVOERSOPERATOREN. Rutger Huybrechts

HET B2B-AANBOD VAN DE VERVOERSOPERATOREN. Rutger Huybrechts HET B2B-AANBOD VAN DE VERVOERSOPERATOREN Rutger Huybrechts rutger.huybrechts@vsv.be 015 63 14 07 Is de werkgever verplicht om de verplaatsing te vergoeden? Welk percentage van het treinabonnement is voor

Nadere informatie