Conclusienota Duurzame mobiliteit in de sociale economie: Survey + NACE. Project Duurzame Mobiliteit in de Sociale Economie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Conclusienota 03-11-2010. Duurzame mobiliteit in de sociale economie: Survey + NACE. Project Duurzame Mobiliteit in de Sociale Economie"

Transcriptie

1 Project Duurzame Mobiliteit in de Sociale Economie Conclusienota Duurzame mobiliteit in de sociale economie: Survey + NACE Auteur: Jan Christiaens

2 Inhoud Introductie Algemeen Survey... 5 Vragenlijst en methodologie... 5 Datum van afname... 5 Verspreidingskanalen... 5 Respons sector sociale en beschutte werkplaatsen Profiel van de respondenten... 7 Bedrijfsinformatie... 7 Werknemers Mobiliteitssituatie...11 Enclavewerking...11 Modal split...11 Ondersteuningsmaatregelen...13 Via welke kanalen...14 Evaluatie ondersteuning...15 Nood aan extra ondersteuning Ervaren knelpunten Survey Sector sociale en beschutte werkplaatsen Oplossingen Survey Sector sociale en beschutte werkplaatsen Succes van maatregelen ervaren door respondenten...31 Conclusienota survey duurzame mobiliteit in de sociale economie 2

3 7. Conclusies Conclusies survey Conclusies sector sociale en beschutte werkplaatsen...35 Conclusienota survey duurzame mobiliteit in de sociale economie 3

4 Introductie In het kader van het project Duurzame mobiliteit in de sociale economie nam Mobiel 21 in opdracht van VOSEC een vragenlijst af bij SE-ondernemingen. Specifiek voor de NACEsector Sociale en Beschutte werkplaatsen werd aanvullend een analyse gedaan op de gegevens die verzameld werden door de FOD Mobiliteit in het kader van de Federale Woon-werkdiagnostiek. U vindt beide analyses in deze nota terug. Waar mogelijk werden de resultaten vergeleken. Dit was echter niet overal mogelijk door het gebruik van verschillende vragenlijsten door de FOD en M21.. Conclusienota survey duurzame mobiliteit in de sociale economie 4

5 1. Algemeen 1.1. Survey Vragenlijst en methodologie De vragenlijst werd opgesteld naar analogie van de Federale Diagnostiek Woonwerkverkeer. Deze werd aangevuld met voor de doelgroep relevante thema s. (zie volledige vragenlijst in bijlage) De vragenlijst werd online aangeboden via Survey Monkey. Datum van afname De vragenlijst werd opengesteld van 21 juni tot 9 augustus. Verspreidingskanalen De link naar de vragenlijst werd per verstuurd naar organisaties die opgenomen zijn in de mailinglijst van VOSEC. In de figuur hieronder wordt het mailingrapport weergegeven. Respons In totaal vulden 72 respondenten de vragenlijst in. Uitgaande van 607 succesvol afgeleverde berichten, is dit een responsgraad van 12%. Dit is zeer goed voor een digitale peiling. Voor de volledigheid vermelden we nog dat de vragenlijst werd afgenomen in volle vakantieperiode. Dit voorkwam waarschijnlijk een nog hogere responsgraad. Naar het einde toe haakten meer en meer respondenten af en werd de non-respons hoger. Vermoedelijk is dit te verklaren door de relatieve lengte van de vragenlijst. Conclusienota survey duurzame mobiliteit in de sociale economie 5

6 1.2. sector sociale en beschutte werkplaatsen Op basis van de gegevens uit de Federale Woonwerkdiagnostiek 2008 voor de groep Sociale en Beschutte Werkplaatsen (NACE ) kunnen er enkele voorzichtige conclusies getrokken worden naar zowel knelpunten en problemen als mogelijke oplossingen. Twee belangrijke uitgangspunten moeten hierbij worden onthouden. Ten eerste zijn enkel de ondernemingen met meer dan 100 werknemers verplicht deze gegevens door te geven. Concreet gaat het over 84 sociale en beschutte werkplaatsen met een totaal van werknemers die de vragenlijst invulden. Ten tweede gaan we ervan uit dat de gegevens kloppen (ondernemingen doen verklaring op eer). Conclusienota survey duurzame mobiliteit in de sociale economie 6

7 2. Profiel van de respondenten De respondenten werd gevraagd om bedrijfsspecifieke informatie zoals de rechtspersoon, de werksoort en de kernactiviteit en het aantal werknemers in te vullen. Hieronder vindt u per topic de resultaten. Bedrijfsinformatie De meerderheid (68%) van de bevraagde bedrijven zijn vzw s. De tweede grootste groep (18%) kon zich niet vinden in de aangeboden categorieën en beantwoordde de vraag met andere. Dit zijn voornamelijk organisaties die in de schoot van een OCMW een werking uitbouwen. De verdeling naar werksoort is zeer heterogeen, zoals ook verwacht bij het opstellen van de vragenlijst. Twee grote groepen maken ongeveer driekwart van de respondenten uit met respectievelijk 40% voor lokale diensteneconomie en 37% sociale werkplaatsen. Conclusienota survey duurzame mobiliteit in de sociale economie 7

8 Als we kijken naar de kernactiviteiten van de deelnemende organisaties zien we ook hier weer een grote heterogeniteit aan activiteiten waarin activiteiten in de kringloopsector, lokale diensteneconomie, dienstencheque-ondernemingen en groen en renovatie. oververtegenwoordigd zijn. Conclusienota survey duurzame mobiliteit in de sociale economie 8

9 Conclusienota survey duurzame mobiliteit in de sociale economie 9

10 Werknemers De meerderheid van de respondenten zijn KMO s met minder dan 100 werknemers. Toch valt op dat er ook enkele zeer grote spelers de vragenlijst beantwoordden. Bij de verdeling naar soort werknemer valt uiteraard op dat doelgroepwerknemers de grootste groep vormen, maar ook dat SE-economie vaak personen met een mental handicap tewerkstellen (21%). Hoewel anders verwacht, is het aantal personen met een fysieke of sensoriële handicap in de verdeling beperkt. Conclusienota survey duurzame mobiliteit in de sociale economie 10

11 3. Mobiliteitssituatie Enclavewerking In het opzicht van deze vragenlijst over duurzame mobiliteit mag een vraag naar enclavewerking niet ontbreken. Bijna een op drie van de SE-bedrijven heeft een enclavewerking waarbij slechts een op de vijf eigen vervoer aanbiedt. Modal split De modal split van de respondenten doet het qua duurzame transportmodi duidelijk beter dan de gemiddelden in Vlaanderen. De SE-sector kan terecht een duurzamere sector genoemd worden. Slechts 38% van de werknemers neemt dagelijks de wagen om naar het werk te komen, 23% komt met de fiets en 21% met bus of tram. Voor de reguliere sector kennen we cijfers van 67% autogebruik, 12,9% fietsgebruik en 4,2% bus- of tramgebruik. 1 De SE-sector organiseert ook vaker collectief vervoer voor haar werknemers (9%) dan in de reguliere sector het geval is (1,4%). 1 FOD Mobiliteit, Federale woon-werkdiagnostiek 2008, Conclusienota survey duurzame mobiliteit in de sociale economie 11

12 Als we dieper ingaan op de situatie qua vervoerswijzekeuze voor de sector van de sociale en beschutte werkplaatsen dan zien we vergekijkbare resultaten, behalve dan dat er wat minder gefietst wordt, wat meer gebruik gemaakt wordt van bus of tram en iets meer alleen met de wagen gereden wordt. Voor het overige liggen de resultaten in dezelfde lijn. Conclusienota survey duurzame mobiliteit in de sociale economie 12

13 Ondersteuningsmaatregelen Kennis Zowel de Vlaamse als de provinciale overheden en vervoersaanbieders bieden ondersteuning aan op het gebied van woon-werkverkeer. Het best gekend en gebruikt zijn de derdebetalersregelingen van NMBS en De Lijn. Opvallend is de discrepantie tussen de goede kennis van het Pendelfonds en het lage percentage dat er ook effectief gebruik van maakt. De modules uit het mobiliteitsconvenant zijn het slechts gekend en gebruikt. Conclusienota survey duurzame mobiliteit in de sociale economie 13

14 Via welke kanalen In de figuur hieronder vindt u de kanalen waarlangs de SE-bedrijven informatie verkregen over mogelijke ondersteuningsmaatregelen. Communicatie vanuit de Vlaamse Overheid scoort daarbij het best, gevolgd door het internet, SST en VOSEC. Als we hierbij een kruisreferentie maken per werksoort krijgen we volgende resultaten te zien. Conclusienota survey duurzame mobiliteit in de sociale economie 14

15 communicatekanalen per werksoort VOSEC Coopkracht FIETSenWERK KOMOSIE Koepel Lokale Diensteneconomie SST Vlaams Invoeg Platform (VIP) VLAB Vlaamse startcentra Andere SE-bedrijven Internet Communicatie vanuit de Vlaamse Overheid Communicatie vanuit de lokale overheid Communicatie vanuit de provinciale mobiliteitspunten Communicatie vanuit de provinciale overheid Andere Beschutte werkplaats Invoegbedrijf Sociale werkplaats Inschakelingsonderneming (BHG) Lokale diensteneconomie Voor de werksoorten die niet opgenomen werden in de grafieklegende was de score minder dan 0.5 en dus verwaarloosbaar. Men kan duidelijk zien dat de koepels hun rol van communicatiekanaal naar de eigen achterban vervullen, maar dat het beter kan. Het valt op dat de bedrijven zelf aangeven dat ze hun informatie een beetje van overal krijgen, behalve van koepels doe specifiek op een andere werksoort gericht zijn. Evaluatie ondersteuning De meerderheid van bedrijven die gebruik maken van een ondersteuningsmaatregel zijn ook tevreden over de samenwerking. Wel valt op dat vele SE-bedrijven terecht of onterecht aanvoelen dat een bepaalde maatregel voor hen niet van toepassing is. Tenslotte valt ook op dat ten aanzien van ondersteuning in het kader van het Pendelfonds 6% van de bedrijven dit als negatief tot zeer negatief ervaart. Conclusienota survey duurzame mobiliteit in de sociale economie 15

16 Conclusienota survey duurzame mobiliteit in de sociale economie 16

17 Nood aan extra ondersteuning De SE-bedrijven hebben een duidelijke nood aan financiële ondersteuning (43%). Toch moet ook gezegd worden dat een op de drie aangeeft dat er geen verdere ondersteuning nodig is. Infrastructurele maatregelen blijven voor bijna een op de drie respondenten nodig. Conclusienota survey duurzame mobiliteit in de sociale economie 17

18 4. Ervaren knelpunten 4.1. Survey Uit de conclusienota die werd opgesteld in het kader van de vorige opdracht voor VOSEC (NEXT tafels duurzame mobiliteit) werden reeds een aantal knelpunten naar voor geschoven. Deze werden getest in deze vragenlijst. Uit de resultaten blijkt dat vaardigheden van werknemers niet als knelpunt ervaren worden. Daarentegen zijn onderstaande de meest voorkomende knelpunten (aangegeven als knelpunt of belangrijk knelpunt) in dalende volgorde van belangrijkheid: Financiële beperkingen (51%) Auto als statussymbool (26%) Gebrekkige bereikbaarheid met het openbaar vervoer (25%) Psychologische barrières (24%) Verkeersveilligheid (15%) Conclusienota survey duurzame mobiliteit in de sociale economie 18

19 Naast de eerder vermelde knelpunten namen we ook enkele algemenere knelpunten op in de vragenlijst. De respondenten werd gevraagd deze te rangschikken van 1 tot 5 met 1 als belangrijkste knelpunt. De knelpunten waarvan de frequentiebalk in het rood weergegeven wordt zijn dus de belangrijkste. Hierbij valt meteen op dat het probleem van onveilgheid (sociale veilgheid en/of verkeersveiligheid) als erg belangrijk wordt ervaren. Ook liggen vele SE-bedrijven wakker van de hoge parkingkost. Kwaliteit van OV, reistijd, bereikbaarheid en kost worden wel aangegeven als knelpunt maar niet als prioritair ervaren. Conclusienota survey duurzame mobiliteit in de sociale economie 19

20 4.2 Sector sociale en beschutte werkplaatsen Kijken we naar de ervaren knelpunten in de sector sociale en beschutte werkplaatsen dan valt onmiddellijk op dat vooral parkeergelegenheid, kostprijs van fietsvergoeding en collectief vervoer en verkeersonveiligheid het meest problematisch gevonden worden. (zie ook grafieken hieronder weergegeven per modus) Ook in de survey kwamen parkeeroproblemen en verkeersonveiligheid vaak voor in de antwoorden. Conclusienota survey duurzame mobiliteit in de sociale economie 20

21 Conclusienota survey duurzame mobiliteit in de sociale economie 21

22 Conclusienota survey duurzame mobiliteit in de sociale economie 22

23 Conclusienota survey duurzame mobiliteit in de sociale economie 23

24 5. Oplossingen 5.1 Survey We vroegen de respondenten ook naar welke maatregelen zij momenteel reeds aanbieden om werknemers aan te sporen tot een duurzamer mobiliteitsgedrag. Veruit het populairst zijn: Het aanbieden van een fietsvergoeding Het geven van persoonlijk reisadvies Het verspreiden van informatie over collectief vervoer Het plaatsen van overdekte fietsenstallingen Conclusienota survey duurzame mobiliteit in de sociale economie 24

25 Verspreidt u informatie naar uw werknemers omtrent carpoolen? Biedt u fietsonderhoud en/of fietsherstel aan aan de fietsende werknemers? Heeft u informatie verspreid over fietsroutes naar het werk? Werkt u samen met de lokale overheden op het vlak van (duurzame) mobiliteit? Past u de werkuren aan aan de uren van het openbaar vervoer om ze beter op elkaar af te Biedt u fietsen aan voor dienstverplaatsingen? Pleegt u regelmatig overleg met de lokale overheden? Betaalt u het abonnement voor het openbaar vervoer van uw werknemers voor 100% terug? Zijn er douches en kleedruimtes aanwezig voor de werknemers die met de fiets naar het werk komen? Biedt u een vergoeding aan voor dienstverplaatsingen met de fiets? Zijn er overdekte fietsenstallingen aanwezig voor de werknemers? Verspreidt u informatie naar uw werknemers over het collectieve vervoer (openbaar vervoer en Geeft u persoonlijk reisadvies voor het woonwerkverkeer aan uw individuele werknemers? Biedt u een fietsvergoeding aan voor het woonwerkverkeer? Ja Nee Gepland 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Conclusienota survey duurzame mobiliteit in de sociale economie 25

26 Moeten uw werknemers betalen om gebruik te maken van de parking? Maakt u het aansluiten bij het carpoolen voor werknemers mogelijk via een centrale databank? Heeft u een vervoerscoördinator? Zijn er gereserveerde parkeerplaatsen voor carpoolers? Biedt u regenkledij aan aan de fietsende werknemers? Organiseert u een gegarandeerde thuisrit voor carpoolers? Biedt u fietsen aan voor woon-werkverkeer? Biedt u pendelfietsen aan aan het station voor uw werknemers? Zet u educatieve sessies op rond verkeer en mobiliteit? ja nee gepland Organiseert u collectief bedrijfsvervoer? Organiseert u zelf carpool voor uw werknemers? Overlegt u op regelmatige basis met de openbaar vervoersmaatschappijen? Verspreidt u informatie naar uw werknemers over het collectieve bedrijfsvervoer? Neemt u deel aan bestaande campagnes of zet u zelf campagnes op rond verkeer en mobiliteit? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% 5.2 Sector sociale en beschutte werkplaatsen Als we dieper ingaan op de sector van sociale en beschutte werkplaatsen dan zien we een redelijk gediversifieerd beeld. Conclusienota survey duurzame mobiliteit in de sociale economie 26

27 Figuur 1: Maatregelen voor fietsers Bovenstaande figuur geeft een gevarieerd beeld. Er kan geen duidelijke conclusie getrokken worden dat enerzijds NACE of reguliere sector meer of minder maatregelen nemen om het fietsen te stimuleren. Wat welt opvalt is dat de NACE sector voornamelijk investeert in infrastructurele maatregelen zoals overdekte fietsenstallingen, kleedruimtes en douches, en dat de reguliere sector voornamelijk investeert in terugbetaling woonwerkverkeer en diensverplaatsingen met de fiets. In de NACE sector valt verder op dat er zeer weinig fietsvergoedingen gegeven worden. Conclusienota survey duurzame mobiliteit in de sociale economie 27

28 Figuur 2: Maatregelen carpoolen Bovenstaande figuur geeft duidelijk weer dat er weinig maatregelen ter bevordering van carpooling worden genomen. NACE scoort hier wel duidelijk beter dan de reguliere sector. Binnen deze sector wordt dan ook door 7% van de werknemers gecarpoold in tegenstelling tot 4% in de reguliere sector. Conclusienota survey duurzame mobiliteit in de sociale economie 28

29 Figuur 3: Maatregelen collectief vervoer Binnen de maatregelen voor collectief vervoer is het verschil tussen de NACE sector en de reguliere sector groot. 66% van de bedrijven in de reguliere sector neemt immers geen maatregelen voor collectief vervoer. De organisatie van collectief vervoer door de werkgever speelt een belangrijke rol binnen de NACE sector. 36% van de vestigingen organiseert zelf collectief vervoer, tegenover 5% in de reguliere sector. Ook een overleg met de openbaar vervoersmaatschappijen wordt regelmatig opgezet door 32% van de NACE vestigingen ten aanzien van 5% van de bedrijven in de reguliere sector. De reguliere sector valt dan vaker terug op geven van extra vergoedingen aan de werknemers voor het gebruik van collectief vervoer. Conclusienota survey duurzame mobiliteit in de sociale economie 29

30 Figuur 4: Diverse maatregelen In bovenstaande figuur worden alle andere maatregelen opgenomen die niet specifiek tot een vervoerswijze behoren. Deze figuur geeft aan dat 73% van de bedrijven in de reguliere sector geen diverse maatregelen nemen tegenover 44% van de NACE bedrijven. Diverse maatregelen die worden genomen door de NACE bedrijven kunnen voornamelijk geplaatst worden binnen overleg met betrokken actoren, zoals de lokale overheid, instanties voor mobiliteitsbeheer. Verder valt ook op dat de NACE bedrijven vaker kiezen voor een bedrijfsverhuizing dan de reguliere sector. Dit is erg belangrijk qua locatiebeleid en is dus een zeer positieve trend. Conclusienota survey duurzame mobiliteit in de sociale economie 30

31 6. Succes van maatregelen ervaren door respondenten In de figuren hieronder geven we aan welke maatregelen door de respondenten het succesvolst werden bevonden. 100% 50% 0% Is het verspreiden van informatie over collectief bedrijfsvervoer een succesvolle maatregel? Is de organisatie van collectief bedrijfsvervoer een succesvolle maatregel? Is het zelf organiseren van carpool een succesvolle maatregel? Is het aanstellen van een vervoerscoördinator een succesvolle maatregel? Is het geven van persoonlijk reisadvies een succesvolle maatregel? Is het aanpassen van de werkuren aan het openbaar vervoer een succesvolle maatregel? Is het terugbetalen van het abonnement voor openbaar vervoer van uw werknemers voor 100% een succesvolle Is het verspreiden van informatie over openbaar vervoer een succesvolle maatregel? Is het aanbieden van fietsen voor dienstverplaatsingen een succesvolle maatregel? Is het aanbieden van fietsvergoeding voor woon-werkverkeer een succesvolle maatregel? Is het deelnemen aan campagnes of het opzetten van campagnes rond verkeer en mobiliteit een succesvolle maatregel? Is het geven van educatieve sessies rond verkeer en mobiliteit een succesvolle maatregel? helemaal niet succesvol niet succesvol neutraal succesvol heel succesvol Is het aanbieden van pendelfietsen een succesvolle maatregel? Is het verspreiden van informatie over carpoolen een succesvolle maatregel? Conclusienota survey duurzame mobiliteit in de sociale economie 31

32 100% 50% 0% Is het aanbieden van fietsen voor woon-werkverkeer een succesvolle maatregel? Is regelmatig overleg met de openbaar vervoersmaatschappijen een succesvolle maatregel? Is het aanbieden van een vergoeding voor dienstverplaatsingen met de fiets een succesvolle maatregel? Is overleg met lokale overheden een succesvolle maatregel? s het aanbieden van overdekte fietsenstallingen een succesvolle maatregel? Is opzetten van een centrale databank voor carpoolers een succesvolle maatregel? Is samenwerken met lokale overheden een succesvolle maatregel? Is het aanbieden van fietsherstel en/of -onderhoud een succesvolle maatregel? Is het reserveren van parkeerplaatsen voor carpoolers een succesvolle maatregel? helemaal niet succesvol niet succesvol neutraal succesvol heel succesvol Is het aanbieden van regenkledij een succesvolle maatregel? Is het organiseren van gegarandeerde thuisrit voor carpoolers een succesvolle maatregel? Is het geven van informatie over fietsroutes een succesvolle maatregel? Is het aanbieden van douches en kleedruimtes een succesvolle maatregel? Is het opzetten van een betaalparking voor uw werknemers een succesvolle maatregel? Conclusienota survey duurzame mobiliteit in de sociale economie 32

33 7. Conclusies 7.1. Conclusies survey Vergelijking tussen succesvolle en genomen maatregelen Het is interessant om een vergelijking te maken tussen de maatregelen die het populairst zijn en de maatregelen die als succesvol ervaren worden. In de tabel hieronder vindt u telkens de 10 hoogst scorende maatregelen voor beide lijsten. Meest genomen maatregelen Meest succesvolle maatregelen aanbieden van een fietsvergoeding Verspreiden van informatie over collectief bedrijfsvervoer geven van persoonlijk reisadvies Organisatie van collectief bedrijfsvervoer verspreiden van informatie over collectief vervoer Zelf organiseren van carpoolen plaatsen van overdekte fietsenstallingen Aanstellen van een vervoerscoördinator aanbieden van een vergoeding voor dienstverplaatsingen met de fiets Geven van persoonlijk reisadvies Douches en kleedruimtes voor fietsers Aanpassing van werkuren aan uren OV Terugbetaling van OV-abo aan 100% Terugbetaling van OV-abo aan 100% Regelmatig overleg met lokale overheden verspreiden van informatie over collectief vervoer Aanbieden van fietsen voor dienstverplaatsingen Aanbieden van fietsen voor dienstverplaatsingen Aanpassing van werkuren aan uren OV aanbieden van een fietsvergoeding Wat meteen opvalt is de grote mate van overeenkomst tussen beide lijsten. Blijkbaar missen genomen maatregelen hun doel niet. Toch zijn er enkele belangrijke verschillen die aanleiding zouden kunnen geven tot verandering van de bestaande praktijk op het vlak van mobiliteitsmaatregelen. Hieronder lijsten we de verschillen even op: Conclusienota survey duurzame mobiliteit in de sociale economie 33

34 Organisatie van eigen collectief bedrijfsvervoer wordt ervaren als een zeer succesvolle maatregel maar is niet terug te vinden in de lijst met populaire maatregelen. Dit kan waarschijnlijk verklaard worden door de hoge kostprijs van de maatregel. Het blijft wel een interessante piste. Het organiseren van een eigen carpoolsysteem staat op de derde plaats als meest succesvolle maatregel maar slechts 15% van de respondenten past deze maatregel toe. Hier ligt duidelijk een kans. Het aanstellen van een vervoerscoördinator wordt als succesvol ervaren maar slechts 8% van de respondenten heeft dit reeds gedaan. Uiteraard moet hierbij rekening gehouden worden met de schaal van de deelnemende bedrijven, hoewel de werklast die een dergelijke functie met zich meebrengt ook gevoelig gereduceerd kan worden door bestaande ondersteuningsinitiatieven zoals de Provinciale Mobiliteitspunten en dergelijke. Een vervoerscoördinator hoeft geen voltijdse, zelfs geen halftijdse bezigheid te zijn. Uiteraard zal de omvang van het takenpakket afhankelijk zijn van de grootte van het bedrijf, de mate waarin er beroep gedaan wordt op de vervoerscoördinator en hoe ver men wil gaan in het coördineren van het woon-werkverkeer. Enkele evidente taken (de meest essentiële bovenaan) voor een coördinator zouden zijn: o o o o o Woon-werkverkeergegevens verzamelen en centraliseren Doorgeefluik voor informatie over openbaar vervoer (dienstregelingen, haltes, ), fietsroutes en staproutes (persoonlijk reisadvies) Monitoren en rapporteren van succes van maatregelen Aanspreekpunt zijn voor lokaal en bovenlokaal verkeersgerelateerd overleg. Organiseren van of deelnemen aan campagnes en projecten die duurzaam woon-werkverkeer bevorderen Het regelmatig overleggen met lokale overheden is een populaire maatregel maar wordt door een kwart van de respondenten als niet succesvol of helemaal niet succesvol ervaren. Hier ligt een duidelijke kans om dit overleg te ondersteunen en te verbeteren. Bieden de maatregelen oplossingen voor de ervaren knelpunten? De meest ervaren knelpunten zijn: Financiële beperkingen (51%) Auto als statussymbool (26%) Gebrekkige bereikbaarheid met het openbaar vervoer (25%) Psychologische barrières (24%) Conclusienota survey duurzame mobiliteit in de sociale economie 34

35 Verkeersveilligheid (15%) Sociale onveiligheid Financiële kost voor werkgever voor parking en fietsvergoeding De SE-sector doet duidelijk een inspanning om de financiële druk op haar werknemers te verlichten. In de lijst van populaire maatregelen vinden we de fietsvergoeding terug, de terugbetaling van abonnementen, het vergoeden van dienstverplaatsingen, enz De derdebetalerssystemen van De Lijn en NMBS zijn ook goed gekend. Deze vergoedingen verleggen de financiële druk naar de werkgevers en dit is niet altijd evident. Dat blijkt uit het feit dat werkgevers aangeven dat de kost van een fietsvergoeding een belangrijk knelpunt is. Ook de gebrekkige bereikbaarheid met het openbaar vervoer wordt gecounterd door inspanningen van de sector op vlak van het aanpassen van de werkuren en het verspreiden van informatie. Toch blijft het een belangrijk knelpunt, ook op vlak van sociale onveiligheid. De sector kan veel meer inspanningen doen rond het doorbreken van psychologische barrières en het statuut van de auto als statussymbool. Hoewel beide knelpunten als zeer belangrijk ervaren worden, zijn het organiseren of deelnemen aan campagnes en het opzetten van educatieve sessies absoluut niet populair bij de respondenten. Hier ligt dus een duidelijk verbeterpunt. 7.2 Conclusies sector sociale en beschutte werkplaatsen Er zijn heel wat gelijkenissen maar toch ook heel wat verschillen tussen de reguliere sector en de sociale economiesector wat betreft het mobiliteitsprofiel. Beide sectoren kennen hun eigen problemen en manieren om hiermee om te gaan. Algemeen Werknemers van sociale en beschutte werkplaatsen leggen in Vlaanderen gemiddeld 8.3km af naar het werk, voor hun collega s uit de reguliere sector is dat meer, nl. 15.4km. Daarbij maken ze meer dan gemiddeld gebruik van duurzame vervoersmiddelen (66% t.o.v. 33%). We zien vooral een hoger percentage bij het openbaar vervoer (27%) en het collectief vervoer (9%). Voor verplaatsingen te voet of met de fiets is de situatie van sociale en beschutte werkplaatsen vergelijkbaar met de Vlaamse gemiddelden over alle bedrijven. De bereikbaarheid van sociale en beschutte werkplaatsen is niet slechter of beter dan die van een gemiddeld Vlaams bedrijf. Enkel voor de bereikbaarheid via de trein scoren ze slechter. Als we kijken naar de parkeercapaciteit is er vooral een capaciteitsprobleem bij de motor- en bromfietsenstallingen en de fietsenstallingen. Daar doen ze het slechter dan een gemiddeld Vlaams bedrijf. Reeds genomen maatregelen Fietsers Het valt op dat sociale en beschutte werkplaatsen voornamelijk investeren in infrastructurele maatregelen zoals fietsenstallingen, kleedruimtes en douches. De reguliere sector tracht het fietsen vooral te stimuleren via financiële stimuli zoals de fietsvergoeding en het terugbetalen van dienstverplaatsingen met de fiets. De sociale en beschutte werkplaatsen betalen slechts Conclusienota survey duurzame mobiliteit in de sociale economie 35

36 zelden een fietsvergoeding uit. Dit cijfer zal stijgen als de nieuwe CAO van kracht wordt. Daarin wordt het geven van een fietsvergoeding verplicht. Carpoolen In sociale en beschutte werkplaatsen wordt er duidelijk ingezet op carpoolen. Dit beleid heeft ook een duidelijk succes. Er wordt meer dan gemiddeld gecarpoold (7% t.o.v. 4%). Toch moet ook gezegd dat 2/3 van de ondernemingen geen enkele maatregel neemt ter bevordering van het carpoolen. Gezien het relatieve succes van relatief eenvoudige maatregelen zoals informatie verspreiden, het organiseren van het carpoolen e.a. is het vreemd dat niet meer ondernemingen een zelfde beleid voeren. Collectief vervoer De sociale en beschutte werkplaatsen doen het hier opmerkelijk beter dan de reguliere sector. 36% van de ondernemingen organiseert eigen collectief vervoer (5% reguliere sector), 35% verspreidt informatie over het openbaar vervoer (9% reguliere sector) en 32% organiseert regelmatig overleg met openbaar vervoersmaatschappijen (5% reguliere sector). Frappant is dat de reguliere sector het beter doet qua het geven van een extra vergoeding (21% t.o.v. 14% in sociale en beschutte werkplaatsen). Diverse De sector sociale en beschutte werkplaatsen kent een overlegcultuur. Vaker dan een gemiddeld Vlaams bedrijf pleegt men regelmatig overleg met lokale overheden (18% t.o.v. 9%) of werkt men samen met lokale of gewestelijke instanties voor mobiliteitsbeheer (24% t.o.v. 7%). Leuk detail is verder dat sociale en beschutte werkplaatsen vaker blijken te kiezen voor een bedrijfsverhuizing om hun mobiliteitsproblemen op te lossen. Locatiebeleid is de hoeksteen van een duurzaam mobiliteitsbeleid en dat heeft de sector blijkbaar beter begrepen dan de reguliere sector. Gerapporteerde problemen Gebrek aan parkeerplaatsen en gevaarlijk verkeer zijn de meest gehoorde problemen bij de sociale en beschutte werkplaatsen. Voor bedrijven uit de reguliere sector is congestie een grote spelbreker. Specifiek voor het collectief vervoer klagen zowel de reguliere sector als de sociale en beschutte werkplaatsen de onaangepaste dienstregeling van het openbaar vervoer aan. Verder is de kostprijs van collectief vervoer een belangrijk aandachtspunt voor de sociale en beschutte werkplaatsen. Vreemd is dat niet als je weet dat sociale en beschutte werkplaatsen vaak zelf instaan voor collectief vervoer. Opmerkelijk is dat de sociale en beschutte werkplaatsen duidelijk aangeven dat ze zich niet kunnen terugvinden in de antwoordcategorieën voor collectief vervoer. (27% antwoordt andere). De werknemers hebben er dus met andere problemen te kampen. Een andere, meer aangepaste benadering, lijkt dan ook noodzakelijk. Potentiële maatregelen De populairste potentiële maatregelen zijn: Conclusienota survey duurzame mobiliteit in de sociale economie 36

37 Verbeteren van fietsinfrastructuur (25%) Ter beschikking stellen van fietsen voor dienstverplaatsingen (17%) Verspreiding van info over carpool (14%) Organiseren van een carpoolsysteem (13%) Aanbieden van een gegarandeerde thuisrit (10%) Verspreiden van informatie over collectief vervoer (50%) Regelmatig overleg met openbaar vervoersmaatschappijen (39%) Regelmatig overleg met lokale overheden (38%) Verspreiden van informatie over alternatieven voor autogebruik (32% Samenwerking met gewestelijk en lokale instanties voor mobiliteitsbeheer (27%) Samenwerking met andere bedrijven of Kamer van Koophandel (19%) Conclusienota survey duurzame mobiliteit in de sociale economie 37

& ' & ( # $ % & ' & ( ) - * % ) +&, - -. ) /!0!1!!/, -. )2 3 45 )/& 3 6 07 * ! " #$ % & & ' ( % & & ' ) *+,, *, ' " #! -.

& ' & ( # $ % & ' & ( ) - * % ) +&, - -. ) /!0!1!!/, -. )2 3 45 )/& 3 6 07 * !  #$ % & & ' ( % & & ' ) *+,, *, '  #! -. & ' & (!" # $ % & ' & ( ) - * % ) +&, - -. ) /!0!1!!/, -. )2 3 45 )/& 3 6 07 *! " #$ % & & ' ( % & & ' ) *+,, *, ' " #! -. - /0 - /! 1 2 8 - * 90:1:/4; - 9/!0!1!!/. ;2 3 45 /& 3- (

Nadere informatie

25% Algemeen. 66% Tijdens de spitsuren

25% Algemeen. 66% Tijdens de spitsuren 25% Algemeen 66% Tijdens de spitsuren Statistische gegevens te verzamelen voor het mobiliteitsbeleid op alle niveaus De discussie over duurzame mobiliteit aan te moedigen binnen de ondernemingen 4.024

Nadere informatie

Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk

Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk Pieter Derudder Diensthoofd Mobiliteit 18/11/2014 Inspiratiedag Leg de Link Bedrijfsvervoerplan Een bedrijfsvervoerplan is een pakket van maatregelen op maat van

Nadere informatie

Companies and sustainable mobility The company car debate and beyond 22/04/2016 VUB

Companies and sustainable mobility The company car debate and beyond 22/04/2016 VUB Companies and sustainable mobility The company car debate and beyond 22/04/2016 VUB 1 Wet van 8 april 2003 2005 2008 2011 2014 Om de 3 jaar een diagnostiek Ondernemingen of openbare instellingen met >

Nadere informatie

Mobiscan. Sint-Denijs-Westrem

Mobiscan. Sint-Denijs-Westrem Mobiscan Sint-Denijs-Westrem Mobiscan Doel: Optimaliseren van duurzaam woonwerkverkeer Inhoud: Bereikbaarheidsprofiel Mobiliteitsprofiel Kansrijke maatregelen (maatwerk) Schematisch BEREIKBAARHEIDSPROFIEL

Nadere informatie

Enquêteformulier de ondernemingsraad. de vakbondsafvaardiging I of mededeling aan de werknemers II

Enquêteformulier de ondernemingsraad. de vakbondsafvaardiging I of mededeling aan de werknemers II Toegestuurd na advies van (enkel aanduiden wat past) gegeven op Enquêteformulier 2014 de ondernemingsraad het overlegcomité de vakbondsafvaardiging I of mededeling aan de werknemers II Vestigingseenheidsnummer

Nadere informatie

Bedrijfsvervoersplan voor de industrieterreinen Genk-Zuid en Genk-Noord

Bedrijfsvervoersplan voor de industrieterreinen Genk-Zuid en Genk-Noord Bedrijfsvervoersplan voor de industrieterreinen Genk-Zuid en Genk-Noord Infovergadering bedrijven 9 maart 2010: toelichting BVP www.traject.be BVP Genk-Zuid en Genk-Noord 01/04/2010 page 1 Agenda Probleemstelling

Nadere informatie

Verschillende geldigheidsperiodes zijn hierbij mogelijk: 1 week, 1, 3 of 12 maanden voor traject- en nettreinkaarten. 15 dagen voor Railflex.

Verschillende geldigheidsperiodes zijn hierbij mogelijk: 1 week, 1, 3 of 12 maanden voor traject- en nettreinkaarten. 15 dagen voor Railflex. Bijkomende toelichting bij de CAO van 12 januari 2010 inzake het woonwerkverkeer en de financiële bijdrage door de werkgever in de vervoerkosten van de werknemers in de sociale werkplaatsen. 1. Woonwerkverkeer

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Trends en opportuniteiten waarop u kan inspelen

Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Trends en opportuniteiten waarop u kan inspelen Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Trends en opportuniteiten waarop u kan inspelen VSV basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Bart Desmedt, Traject, 18 april 2013 Opportuniteiten om te werken rond mobiliteit

Nadere informatie

Diagnostiek woon-werkverkeer 2017 (voorlopige versie)

Diagnostiek woon-werkverkeer 2017 (voorlopige versie) Diagnostiek woon-werkverkeer 2017 (voorlopige versie) Dit formulier is slechts een werkdocument voor de werkgever en dient niet direct verstuurd te worden naar de FOD Mobiliteit en Vervoer, uitgezonderd

Nadere informatie

Generator van rapporten op maat voor de ondernemingen die hebben deelgenomen aan de Federale Diagnostiek Woon-werkverkeer

Generator van rapporten op maat voor de ondernemingen die hebben deelgenomen aan de Federale Diagnostiek Woon-werkverkeer FOD Mobiliteit en Vervoer Generator van rapporten op maat voor de ondernemingen die hebben deelgenomen aan de Federale Diagnostiek Woon-werkverkeer Meeting 28-06-2016 Update rapportgenerator 27/06/2016

Nadere informatie

Diagnostiek woon-werkverkeer 2014. Informatiesessiete Antwerpen op 19-06-2014

Diagnostiek woon-werkverkeer 2014. Informatiesessiete Antwerpen op 19-06-2014 Diagnostiek woon-werkverkeer 2014 Informatiesessiete Antwerpen op 19-06-2014 Toestand van de mobiliteit in België Stijgende vraag naar vervoer Verzadiging van de infrastructuur Budgettaire context Wiekanhandelen?

Nadere informatie

1 juni 2017 Brussel Peter ANDRIES

1 juni 2017 Brussel Peter ANDRIES 1 juni 2017 Brussel Peter ANDRIES 25% van alle afgelegde kms 66% van de afgelegde kms tijdens de spitsuren Statistische gegevens te verzamelen voor het mobiliteitsbeleid op alle niveaus De discussie over

Nadere informatie

Mobiliteitsenquête Vlaams ABVV Werk jij in een mobiliteitsvriendelijk bedrijf?

Mobiliteitsenquête Vlaams ABVV Werk jij in een mobiliteitsvriendelijk bedrijf? Vlaams ABVV Hoogstraat 42 1000 Brussel studiedienst@vlaams.abvv.be www.vlaamsabvv.be www.abvvmobliteit.be Bijlage bij het persbericht van 14 november 2007 Mobiliteitsenquête Vlaams ABVV Werk jij in een

Nadere informatie

Vragenlijst verplaatsingsgedrag in het woonwerkverkeer en bij dienstverplaatsingen

Vragenlijst verplaatsingsgedrag in het woonwerkverkeer en bij dienstverplaatsingen Vragenlijst verplaatsingsgedrag in het woonwerkverkeer en bij dienstverplaatsingen Voor de Stad Antwerpen is mobiliteit een belangrijk thema. Zowel als overheid om bereikbaar te zijn en te blijven voor

Nadere informatie

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren. Module 2 Aan de slag met mobiliteitsmanagement OEFENING

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren. Module 2 Aan de slag met mobiliteitsmanagement OEFENING In opdracht van en PMP Antwerpen Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Module 2 Aan de slag met mobiliteitsmanagement OEFENING Delphine Eeckhout, Traject 27 oktober 2015 Antwerpen Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren

Nadere informatie

Ravenshout, -logisch op weg

Ravenshout, -logisch op weg Ravenshout, -logisch op weg Fietscongres VSV 24 maart 2014 Dienst Mobiliteit / Mobidesk provinciebestuur Limburg 1. Situering: bedrijventerrein Ravenshout 3 gemeenten: Beringen, Tessenderlo en Ham 2 e

Nadere informatie

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Takenpakket mobiliteitscoördinator. Delphine Eeckhout, Traject 28 april 2014

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Takenpakket mobiliteitscoördinator. Delphine Eeckhout, Traject 28 april 2014 Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Takenpakket mobiliteitscoördinator Delphine Eeckhout, Traject 28 april 2014 Takenpakket Mobiliteitscoördinator - page 2 Mobiliteit veranderen veronderstelt begrip

Nadere informatie

Mobiliteit in de Thuiszorg

Mobiliteit in de Thuiszorg Mobiliteit in de Thuiszorg Mobiliteit is uitgerekend in de Thuiszorg enorm belangrijk Dienst/zorgverlening gebeurt aan huis: wij gaan naar de cliënt Aantal cliënten dat door het departement geholpen wordt

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Uitkomsten nulmeting 13-2-2013 2 Uitkomsten nulmeting Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Vandaag Doel en methode Werkgeversvragenlijst Werknemersvragenlijst

Nadere informatie

SENSIBILISATIE VOOR EEN POSITIEVE MODAL SHIFT BIJ EEN VERHUIS

SENSIBILISATIE VOOR EEN POSITIEVE MODAL SHIFT BIJ EEN VERHUIS SENSIBILISATIE VOOR EEN POSITIEVE MODAL SHIFT BIJ EEN VERHUIS 19/01/2015 ELIEN SPOOREN ENVIRONMENTAL SPECIALIST BENELUX THOMAS VANDER PUTTEN DELIVERY SERVICES MANAGER BENELUX NESPRESSO BELGIË N.V. Nespresso

Nadere informatie

Aanvraag van een/de parkeerkaart(en) «BEDRIJF EN ZELFSTANDIGE»

Aanvraag van een/de parkeerkaart(en) «BEDRIJF EN ZELFSTANDIGE» Koekelberg - Per post : H. Vanhuffelplein 6 - Per fax : 02/414.10.71 - Per mail : bevolking@koekelberg.irisnet.be - Af te geven aan de Dienst Bevolking van het Gemeentehuis Aanvraag van een/de parkeerkaart(en)

Nadere informatie

Contactpersoon Fabrice DE CAFMEYER

Contactpersoon Fabrice DE CAFMEYER Goiendag! Om de drie jaar moet elke instelling van publiek of privaat recht die meer dan 100 personeelsleden op dezelfde plaats tewerkstelt in het Brussels Gewest een bedrijfsvervoerplan (BVP) opstellen

Nadere informatie

Aanvraag van een virtuele parkeerkaart(en) «ONDERWIJS»

Aanvraag van een virtuele parkeerkaart(en) «ONDERWIJS» Koekelberg - Per post : H. Vanhuffelplein 6 - Per fax : 02/414.10.71 - Per mail : bevolking@koekelberg.irisnet.be - Af te geven aan de Dienst Bevolking van het gemeentehuis Aanvraag van een virtuele parkeerkaart(en)

Nadere informatie

Duurzame mobiliteit Umicore Olen. Update 1 jaar na lancering

Duurzame mobiliteit Umicore Olen. Update 1 jaar na lancering Duurzame mobiliteit Umicore Olen Update 1 jaar na lancering Beslissing indiening dossier Pendelfonds Achtergrond duurzame mobiliteit in Olen Duurzaam ondernemen = kernbegrip Visie Umicore Ook voorbeeldrol

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016 DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016 Inhoud Inleiding... 3 Methodologie... 3 Overzicht van de werknemers in de sociale economie... 5 Profielkenmerken van doelgroepwerknemers... 6 Regionale Spreiding...

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd)

3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd) 3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd) 3.1 Algemeen Het gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag bedraagt anno 2008 41,6 km 1. Ook voor deze indicator beschikken

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Nota MORA-secretariaat

Nota MORA-secretariaat Nota MORA-secretariaat Vaststellingen m.b.t. het Vlaams Gewest over de werkgeverstegemoetkomingen in de kosten van het woon-werkverkeer van loontrekkenden uit de privésector Aanvullende nota van het MORA-secretariaat

Nadere informatie

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0 Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2. Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Werving en achtergronden deelnemers... 6 2.1 Interpretatie van de gegevens...6 2.2 Werving...6 2.3 Doelgroep...7 2.4 Kenmerken

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET

Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET Kader - situering Vlaams Regeerakkoord Sociale Economie => 2 pijlers: Lokale Diensteneconomie Maatwerk Beschutte werkplaatsen Sociale werkplaatsen Invoegmaatregel

Nadere informatie

Pendelfonds UGent UGent Pendelfonds Pieter Van Vooren 22/04/2014

Pendelfonds UGent UGent Pendelfonds Pieter Van Vooren 22/04/2014 Pendelfonds UGent UGent Pendelfonds Pieter Van Vooren 22/04/2014 Mobiliteitsbeleid UGent 1999 fietsvergoedingen woon-werkverkeer 2001 integrale terugbetaling ov investeringen in fietsenstallingen 2003

Nadere informatie

Vragenlijst over uw visie op mobiliteit

Vragenlijst over uw visie op mobiliteit Vragenlijst over uw visie op mobiliteit U kunt de vragenlijst ook online invullen op www.mobiliteitsplanvlaanderen.be Waarvoor dient deze vragenlijst? Met deze vragenlijst wordt gepeild naar uw visie op

Nadere informatie

Kinderen en verkeersveiligheid: hoe kijken ze er zelf tegen aan?

Kinderen en verkeersveiligheid: hoe kijken ze er zelf tegen aan? Kinderen en verkeersveiligheid: hoe kijken ze er zelf tegen aan? Samenvatting In het kader van een belevingsonderzoek gaven 2500 Vlaamse jongeren tussen 10 en 13 jaar hun mening over mobiliteit en hun

Nadere informatie

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 Resultaten peiling EnschedePanel Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 In 2012 heeft de gemeenteraad van Enschede de Fietsvisie vastgesteld. Doel van deze visie is om meer te gaan doen voor fietsers.

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

Mobiliteit Mariaziekenhuis

Mobiliteit Mariaziekenhuis Mobiliteit Mariaziekenhuis Dinsdag 09/12/2014 mariaziekenhuis.be Mensen zorgen voor mensen fusie Het Mariaziekenhuis is ontstaan in 1995 uit de fusie van: Het Maria Middelares Ziekenhuis te Lommel (1942

Nadere informatie

Rapportage enquête Jaarurenmodel 2015 Sector Hoveniers

Rapportage enquête Jaarurenmodel 2015 Sector Hoveniers Rapportage enquête Jaarurenmodel 2015 Sector Hoveniers 11 november 2015 Rapportage enquête jaarurenmodel 2015 Sector Hoveniers In opdracht van Branchevereniging VHG, FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen

Nadere informatie

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Enkele resultaten uit de digitale enquête onder het Nijmeegse stadspanel over het thema bereikbaarheid 1. Inleiding Eind augustus / begin september jl. is het

Nadere informatie

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze www.alphabet.com Onderzoek Behoefte van zakelijke rijders aan variatie in vervoersmiddelen Flexibele mobiliteit Keuzevrijheid vooral voor jongeren

Nadere informatie

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015 DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015 Inhoud Inleiding... 3 1 Overzicht van de werknemers in de sociale economie... 3 2 Profielkenmerken van doelgroepwerknemers... 5 3 Regionale spreiding... 12 Methodologie...

Nadere informatie

Belfius : al 13 jaar inspanningen wat betreft Mobiliteit. Bernard Dehaye Mobiliteitscoördinator Business Mobility Awards 4 juni 2014

Belfius : al 13 jaar inspanningen wat betreft Mobiliteit. Bernard Dehaye Mobiliteitscoördinator Business Mobility Awards 4 juni 2014 Belfius : al 13 jaar inspanningen wat betreft Mobiliteit Bernard Dehaye Mobiliteitscoördinator Business Mobility Awards 4 juni 2014 Een blik in de achteruitkijkspiegel Eind 1997: mijn aanvraag voor een

Nadere informatie

Bewonerspanel Bereikbaarheid

Bewonerspanel Bereikbaarheid Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Bereikbaarheid Leden Bewonerspanel Utrecht vinden bereikbaarheid centrum afgenomen De respondenten

Nadere informatie

Wat? Waarom? met z n allen duurzaam op weg. Stimuleren van acties duurzame mobiliteit

Wat? Waarom? met z n allen duurzaam op weg. Stimuleren van acties duurzame mobiliteit M4 met z n allen duurzaam op weg Stimuleren van acties duurzame mobiliteit Wat? Waarom? Komen medewerkers, bezoekers en leveranciers vaak te laat omdat ze vast zitten in de file of geen parkeerplaats vinden?

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 4 e peiling: verkeer en bereikbaarheid april 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de vierde peiling met het burgerpanel Overschie. Het

Nadere informatie

Fiets je rijk. Financiële voordelen voor werknemer en werkgever

Fiets je rijk. Financiële voordelen voor werknemer en werkgever Fiets je rijk Financiële voordelen voor werknemer en werkgever Om te stimuleren dat werknemers op de fiets naar het werk rijden, stelt de wet van 8 augustus 1997 de vergoeding voor werknemers die met de

Nadere informatie

Verkeersveiligheid en fietsgebruik in Driebergen- Rijsenburg

Verkeersveiligheid en fietsgebruik in Driebergen- Rijsenburg Verkeersveiligheid en fietsgebruik in Driebergen- Rijsenburg 1. Inleiding Lang was de onveiligheid van het fietsverkeer het enige aandachtspunt in het fietsbeleid. Gelukkig heeft de beleidsmatige aandacht

Nadere informatie

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 19 juli 2007 Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies Eén op de tien Belgen werkt in een ander gewest; één op de vijf in een andere

Nadere informatie

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid C A R P O O L I N G Wettelijke omschrijving Inhoud Voordelen Verzekeringen Stimuli van de overheid Wettelijke omschrijving Definitie Carpooling : minstens twee werknemers een zelfde voertuig delen om een

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

Diagnostiek woon-werkverkeer 2014

Diagnostiek woon-werkverkeer 2014 Diagnostiek woon-werkverkeer 2014 Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Auteurs: Christophe Pauwels en Peter Andries Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Directoraat generaal Duurzame

Nadere informatie

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Onderzoek Trappers rapportage Opdrachtgever Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ruben van den Hamsvoort en Alex van Ingen POM 8267 Breda, maart 2009

Nadere informatie

31 Met Velo fietsen: praktisch

31 Met Velo fietsen: praktisch 31 Met Velo fietsen: praktisch VELO APP in real-time opzoeken in welke Velo-stations er beschikbare fietsen of vrije plaatsen zijn zoeken naar een Velo-station of specifieke locatie in Antwerpen en je

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Thema bedrijfsvervoerplan

Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Thema bedrijfsvervoerplan Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Thema bedrijfsvervoerplan VSV basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Vincent Meerschaert, Traject, 24 april 2013 mobiliteitsmanagement in bedrijven het bedrijfsvervoerplan

Nadere informatie

31% fietst (bijna) nooit. (heel) vaak

31% fietst (bijna) nooit. (heel) vaak OVER HET ONDERZOEK Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau ivox in opdracht van Cera en KBC tussen 27 maart en 5 april 2017 bij 1.000 Vlamingen, representatief op geslacht, leeftijd en regio.

Nadere informatie

Fietsbeleid bij werkgevers. Enquêteresultaten

Fietsbeleid bij werkgevers. Enquêteresultaten Fietsbeleid bij werkgevers Enquêteresultaten Fietsbeleid bij werkgevers Enquêteresultaten Datum 19 april 2017 Opgesteld door Roel Lenoir Postadres: Jean Francois van Royenweg 11 2597 NV Den Haag E-mail:

Nadere informatie

Vic De Meester Hoofd Milieudienst

Vic De Meester Hoofd Milieudienst Vic De Meester Hoofd Milieudienst Duurzaam Mobiliteitsbeleid Duurzaamheid is ingebed in onze organisatie Onze sector is sterk verkeer genererend: goederen, medewerkers, klanten Actief over het hele land:

Nadere informatie

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike Rapportage Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike In opdracht van: Stadsregio Arnhem Nijmegen Datum: 11 februari 2013 Projectnummer: 2012171 Auteurs: Ronald Steenhoek & Marieke

Nadere informatie

Bedrijfsvervoerplannen: ze werken!

Bedrijfsvervoerplannen: ze werken! Bedrijfsvervoerplannen: ze werken! Waarom een bedrijfsvervoerplan opstellen? De bedrijfsvervoerplannen (BVP) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben als doel de overstap te bevorderen van gemotoriseerde

Nadere informatie

Brussel, 4 juli 2008 080704 Advies interregionale mobiliteit. Advies. fysieke interregionale mobiliteit

Brussel, 4 juli 2008 080704 Advies interregionale mobiliteit. Advies. fysieke interregionale mobiliteit Brussel, 4 juli 2008 080704 Advies interregionale mobiliteit Advies fysieke interregionale mobiliteit Inhoud Advies... 3 1. Situering... 3 2. Nota werkgroep mobiliteit... 3 3. Rol sociale partners... 5

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2016 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid De tabel op de volgende pagina toont de belangrijkste uitkomsten van de Gedragsmeting 2016, een landelijk mobiliteitsonderzoek

Nadere informatie

Provinciaal Mobiliteitspunt Antwerpen Mobiscan AZ Turnhout november 2011

Provinciaal Mobiliteitspunt Antwerpen Mobiscan AZ Turnhout november 2011 Provinciaal Mobiliteitspunt Antwerpen Mobiscan AZ Turnhout november 2011 Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Dienst Mobiliteit Mobiscan: doel mobiliteitsvraag + bereikbaarheidsaanbod aanbevelingen

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Belangrijkste uitkomsten Van de leaserijders maakt 71% nooit gebruik van het openbaar vervoer voor het werk. Bij een mogelijkheid voor een nieuwe

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011)

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Verkeerskundige interpretatie van de belangrijkste tabellen (Analyserapport) D. Janssens, S. Reumers, K. Declercq, G. Wets Contact: Prof. dr. Davy

Nadere informatie

5 Bij de analyse maken we geen gebruik meer van de 2 e invuldag

5 Bij de analyse maken we geen gebruik meer van de 2 e invuldag 5 Bij de analyse maken we geen gebruik meer van de 2 e invuldag Bij alle tot op heden uitgevoerde OVG s in Vlaanderen (Vlaanderen april 1994-april 1995, Vlaanderen januari 2000-januari 2001, de stadsgewesten

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie. gratis openbaar vervoer 65-plussers. Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten

Tussentijdse evaluatie. gratis openbaar vervoer 65-plussers. Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten Tussentijdse evaluatie gratis openbaar vervoer 65-plussers Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten 10 februari 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding...

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Opmaak Mobiscan. VMx studiedag Bedrijfsinterne mobiliteit op de rails Veerle Duportail Traject 5 september 2013

Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Opmaak Mobiscan. VMx studiedag Bedrijfsinterne mobiliteit op de rails Veerle Duportail Traject 5 september 2013 Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Opmaak Mobiscan VMx studiedag Bedrijfsinterne mobiliteit op de rails Veerle Duportail Traject 5 september 2013 Opmaak Mobiscan 04/09/2013 p 2 Inhoud 1. Introductie 2.

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum De gemeente Enschede hecht veel belang aan de mening van inwoners. Daarom is het opgericht. Via dit panel kunnen inwoners van Enschede gedurende

Nadere informatie

What s in a name? budget, door werknemer gespendeerd aan pakket van mobiliteitsoplossingen. Mobiliteitspakket 24/02/2014

What s in a name? budget, door werknemer gespendeerd aan pakket van mobiliteitsoplossingen. Mobiliteitspakket 24/02/2014 What s in a name? budget, door werknemer gespendeerd aan pakket van mobiliteitsoplossingen Mobiliteitspakket Vervoersmiddel(en) Vergoedingen Incentives? Nieuwigheden? 2 1 Waarom? Flexibiliteit! Vraag-gestuurd

Nadere informatie

HET B2B-AANBOD VAN DE VERVOERSOPERATOREN. Rutger Huybrechts rutger.huybrechts@vsv.be 015 63 14 07

HET B2B-AANBOD VAN DE VERVOERSOPERATOREN. Rutger Huybrechts rutger.huybrechts@vsv.be 015 63 14 07 HET B2B-AANBOD VAN DE VERVOERSOPERATOREN Rutger Huybrechts rutger.huybrechts@vsv.be 015 63 14 07 INHOUD 1. De Lijn 2. MIVB 3. NMBS 4. Taxistop 5. Blue Mobility 6. Andere initiatieven VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ

Nadere informatie

FEDERALE DIAGNOSTIEK WOON-WERKVERKEER Potentieel dat beter benut moet worden

FEDERALE DIAGNOSTIEK WOON-WERKVERKEER Potentieel dat beter benut moet worden FEDERALE DIAGNOSTIEK WOON-WERKVERKEER Potentieel dat beter benut moet worden 1. Inleiding De federale verplichting in het kader van de diagnostiek woon-werkverkeer, ingevoerd door de Programmawet van 8

Nadere informatie

20-3-2015. 1. Bereikbaarheid wordt meestal geassocieerd met slechte bereikbaarheid. 2. Maar wat is dan goede bereikbaarheid?

20-3-2015. 1. Bereikbaarheid wordt meestal geassocieerd met slechte bereikbaarheid. 2. Maar wat is dan goede bereikbaarheid? 1. Bereikbaarheid wordt meestal geassocieerd met slechte bereikbaarheid Els Cools coördinator lokaal economisch beleid UNIZO 3 zeker bij onvoorziene omstandigheden Bereikbaarheid bij openbare werken? 2.

Nadere informatie

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Indicatie van het potentieel van Mobility Mixx wanneer toegepast op het gehele Nederlandse bedrijfsleven Notitie Delft, november 2010 Opgesteld door: A.

Nadere informatie

Impact op Mobiliteit en Milieu

Impact op Mobiliteit en Milieu Impact op Mobiliteit en Milieu Tom Van Lier MOBI Vrije Universiteit Brussel Impact van telewerken in grote bedrijven in Brussels Hoofdstedelijk Gewest Tom van Lier & Cathy Macharis Rondetafel Nieuwe Werken

Nadere informatie

Huishoudnummer : Respondentnummer : ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. VRAGENLIJST PERSONEN: In te vullen door elk lid van het huishouden

Huishoudnummer : Respondentnummer : ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. VRAGENLIJST PERSONEN: In te vullen door elk lid van het huishouden Huishoudnummer : Respondentnummer : ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN Geachte Mevrouw, Geachte Heer, VRAGENLIJST PERSONEN: In te vullen door elk lid van het huishouden MET DIT ONDERZOEK WILLEN WE

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Brusselse technologiesector

Brusselse technologiesector Smart city, smart mobility?! 14 januari 2015 Persconferentie Agoria Brussel Brusselse technologiesector Informatie- en communicatietechnologie (ICT) IBM, Unisys, Sogeti, Steria, Zetes, Atos Worldline,

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid Eandis 2012-2013. Netwerkmeeting: 24 oktober 2013

Mobiliteitsbeleid Eandis 2012-2013. Netwerkmeeting: 24 oktober 2013 Mobiliteitsbeleid Eandis 2012-2013 Netwerkmeeting: 24 oktober 2013 Agenda Inleiding Resultaten mobiliteitsmaanden 2012 Evaluatie mobiliteitsmaanden 2012 2013 en verder 2 24/10/2013 Voorstelling Eandis

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007. Michiel Bassant

Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007. Michiel Bassant Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007 Michiel Bassant Inleiding De gemeente Amsterdam wil het fietsgebruik stimuleren. Om dit te bereiken wordt een actief fietsbeleid gevoerd met maatregelen die het fietsen

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Thema bedrijfsvervoerplan (deel 2)

Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Thema bedrijfsvervoerplan (deel 2) Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Thema bedrijfsvervoerplan (deel 2) VSV basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Vincent Meerschaert, Traject, 24 april 2013 Bedrijfsvervoerplan = change management Mobiliteit

Nadere informatie

Onderzoek project Expeditie Duurzame Mobiliteit. Bond Beter Leefmilieu

Onderzoek project Expeditie Duurzame Mobiliteit. Bond Beter Leefmilieu Onderzoek project Expeditie Duurzame Mobiliteit Bond Beter Leefmilieu Januari 2012 Juni 2013 Auteurs: Jan Vanhee/Benedicte Swennen/Valerie Vermeiren (projectmedewerkers mobiliteit BBL) Dr. Els Clays (UGent)

Nadere informatie

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100% 12 VERVOERMIDDELENKEUZE De afdeling Ruimte- en Milieubeleid wil graag weten over welke vervoermiddelen de Leidenaren beschikken en welke zij voor verschillende doeleinden gebruiken. Daarnaast is de gemeente

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Juiste richting 27,6% Verkeerde richting 49,3% Geen mening 23,1%

Juiste richting 27,6% Verkeerde richting 49,3% Geen mening 23,1% MEMO NAAM Achmea T.A.V. Marjanne Mulder, Evelyn Peters VAN Hans Anker, Tessa Cramer TELEFOON 020 520 52 80 BETREFT Conclusies maatschappij monitor mobiliteit DATUM 05.05.2011 PAGINA 1 van 9 Achmea Maatschappelijke

Nadere informatie

Vervoer in het dagelijks leven

Vervoer in het dagelijks leven Vervoer in het dagelijks leven Doordat de afstanden tot voorzieningen vandaag de dag steeds groter worden neemt het belang van vervoer in het dagelijks leven toe. In april 2014 zijn de leden van het Groninger

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

SESSIE #12 Bedrijvig met een werkloze auto. Een getuigenis Smart Move. 18/11/2014 Inspiratiedag Leg de Link

SESSIE #12 Bedrijvig met een werkloze auto. Een getuigenis Smart Move. 18/11/2014 Inspiratiedag Leg de Link SESSIE #12 Bedrijvig met een werkloze auto. Een getuigenis Smart Move 18/11/2014 Inspiratiedag Leg de Link 18/11/2014 Inspiratiedag Leg de Link Context: Mobimix www.mobimix.be Informeren van fleetmanagers

Nadere informatie

2. Algemeen 2.1. De aanvraag van een fietsvergoeding gebeurt één keer per jaar (in principe in december voor het daaropvolgende jaar), behalve:

2. Algemeen 2.1. De aanvraag van een fietsvergoeding gebeurt één keer per jaar (in principe in december voor het daaropvolgende jaar), behalve: Vlaamse overheid -97' 4 Omzendbrief DVO/BZ/P&0/2009/10 Aan de personeelsleden van de diensten van de ~laamse overheid Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering en'de Vlaamse minister

Nadere informatie

Vb analyse scanportaal: Relocatie van 2 vestigingen naar 1 nieuwe. dr. Daan van Egeraat

Vb analyse scanportaal: Relocatie van 2 vestigingen naar 1 nieuwe. dr. Daan van Egeraat Vb analyse scanportaal: Relocatie van 2 vestigingen naar 1 nieuwe dr. Daan van Egeraat 1 Inhoudsopgave Analyse Bereikbaarheid: 1. Quickscan: verandering bereikbaarheid tot 2020 1. Huidige 2 locaties vgl.

Nadere informatie

gedeelde mobiliteit op lokaal niveau energie- en klimaatdag 04 mei 2017

gedeelde mobiliteit op lokaal niveau energie- en klimaatdag 04 mei 2017 gedeelde mobiliteit op lokaal niveau energie- en klimaatdag 04 mei 2017 mobiliteitsplan strategische doelstellingen garanderen van de bereikbaarheid verhogen van de verkeersleefbaarheid verhogen van de

Nadere informatie

Uitkomsten t.b.v. de visie

Uitkomsten t.b.v. de visie Achtergrond Ten behoeve van de regionale bereikbaarheidsvisie IJmond is in de periode april-juni 2012 een digitale enquête gehouden onder de inwoners van de IJmond. Via regionale pers en diverse websites

Nadere informatie