Vragenlijst verplaatsingsgedrag in het woonwerkverkeer en bij dienstverplaatsingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragenlijst verplaatsingsgedrag in het woonwerkverkeer en bij dienstverplaatsingen"

Transcriptie

1 Vragenlijst verplaatsingsgedrag in het woonwerkverkeer en bij dienstverplaatsingen Voor de Stad Antwerpen is mobiliteit een belangrijk thema. Zowel als overheid om bereikbaar te zijn en te blijven voor haar burgers, bedrijven en bezoekers, maar ook als werkgever zodat u vlot en op de juiste manier uw woon-werk en dienstverplaatsingen kunt maken. Dit natuurlijk steeds vanuit het STOP-principe bekeken, eerst te voet, dan met de fiets, het openbaar vervoer en dan pas met de wagen. Daarnaast heeft de Stad Antwerpen / het OCMW, net als drie jaar geleden, weer de opdracht om het verplaatsingsgedrag van haar personeel te rapporteren aan de federale overheid. Daarom willen we voor deze enquête uw medewerking vragen om: 1. In te kunnen spelen op uw verplaatsingsbehoeften en zo maatregelen te nemen zodat u uw woonwerkverplaatsingen en dienstverplaatsingen eenvoudiger en duurzamer kunt maken. 2. Aan onze wettelijke verplichting te kunnen voldoen; We vragen u dit zo zorgvuldig mogelijk te doen. Er zijn twee mogelijkheden. Als u over een computer beschikt vult u de vragenlijst on-line in. Indien u geen computer heeft vult u de enquête op papier in en stuurt u deze ingevuld terug naar SW/BEL/MVK. Het invullen van de vragenlijst zal maximaal XX minuten van uw tijd vragen. Gelieve deze vragenlijst vóór XX september in te vullen. Met vragen kunt u terecht op het telefoonnummer van de dienst mobiliteit 03/ De resultaten van de enquête zullen gepubliceerd worden in Antenne/Mensen. Om uw medewerking te belonen kunt u kans maken op één van de volgende prijzen: Een van de x waardebonnen twv xxx te besteden bij schoenwinkel Een van de x fietsen van. twv xxx van winkel Een van de x waardebonnen twv xxx voor De Lijn of NMBS / xx in de gaten voor meer info. Terugzenden aan: SWBEL/MVK

2

3 Vragenlijst verplaatsingsgedrag in het woonwerkverkeer en bij dienstverplaatsingen Persoonsgegevens Personeelslid Naam: Voornaam:.. Telefoon werk:. Functie:... Bedrijfseenheid/Departement/Dienst:. Locatie waar u werkt (standplaats): Straat: Huisnummer: Bus:.. Postcode:. Woonplaats:... Woonadres: Straat: Huisnummer: Bus:.. Postcode:. Woonplaats:.. Uw persoonsgegevens zullen enkel in de verwerking van de enquête gebruikt worden, geen van de individuele gegevens zal verspreid worden aan derden of aan andere diensten behalve personeelsdienst en dienst mobiliteit. De gegevens worden gebruikt voor de opmaak van een actieplan tot uitvoering van het bedrijfsvervoerplan voor de Stad Antwerpen. U heeft steeds toegang tot uw eigen gegevens en mag deze verbeteren indien nodig.

4 Werkgegevens 1.1 Hoeveel dagen per week werkt u? Voltijds (naar vraag 1.3) 4/5 (naar vraag 1.2) ½ tijds (naar vraag 1.2) anders:... (naar vraag 1.2) 1.2 Indien u deeltijds werkt, op welke dagen bent u aanwezig op het werk? Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 1.3 Hoe is uw werkregime? Glijdende arbeidstijd (naar vraag 1.4) Vast werkrooster (naar vraag 1.5) 1.4 Indien u glijdende arbeidstijd heeft, wanneer begint en eindigt u gewoonlijk? Dit varieert elke dag Ik heb een redelijk vast patroon. Ik begin gewoonlijk om. u. Ik eindig gewoonlijk om.. u Indien u een vast werkrooster heeft, wanneer begint en eindigt u? Ik begin om.. u.. Ik eindig om. u. Dit varieert per dag

5 Verplaatsingsgegevens in het woon-werkverkeer 2.1 Wat is het hoofdvervoermiddel waarmee u gewoonlijk naar het werk komt? (slechts 1 antwoordmogelijkheid aanduiden. Indien u meerdere vervoersmiddelen combineert, bijvoorbeeld met de fiets naar een halte en dan met de trein, dan duidt u het vervoermiddel aan waarmee u de grootste afstand aflegt) Alleen in een privéwagen Met twee in een privéwagen (inclusief uzelf) Met drie of meer in een privéwagen (inclusief uzelf) Met de trein Met de bus, tram Met de motor Met de bromfiets Met de fiets Te voet 2.2 Komt u regelmatig (minstens 30x per jaar) met een ander vervoermiddel dan u daarnet aanduidde naar het werk? (slechts 1 antwoordmogelijkheid aanduiden) Alleen in een privéwagen Met twee in een privéwagen (inclusief uzelf) Met drie of meer in een privéwagen (inclusief uzelf) Met de trein Met de bus, tram Met de motor Met de bromfiets Met de fiets Te voet Nee 2.3 Wat is de gebruikelijke reis-afstand van uw woning naar het werk (enkele reis, deur tot deur)? km 2.4 Hoe lang bent u gemiddeld (enkele reis, deur tot deur) onderweg? Heenweg:. minuten Terugweg:..minuten

6 2.5 Kruis aan wat voor u het meest van toepassing is Ik combineer geen activiteiten met mijn woon-werkverplaatsing. Ik combineer activiteiten (boodschappen, kinderopvang,.) met mijn woonwerkverplaatsing 2.6 Met deze vraag willen we graag te weten komen of bepaalde specifieke activiteiten invloed hebben op uw mobiliteitsgedrag Indien u voor of na het werk kinderen afzet aan/ophaalt van kinderopvang of school, welk vervoermiddel kiest u dan om naar het werk te komen? Niet van toepas sing Te voet Fiets Bus/ tram/ trein O O O O O O Wagen Anders Aantal keer per week (1 t/m 5) Indien u voor of na het werk boodschappen doet, welk vervoermiddel kiest u dan om naar het werk te komen? Indien u voor of na het werk vrije tijdsactiviteiten (sport, cultuur) doet, welk vervoermiddel kiest u dan om naar het werk te komen? Andere activiteiten O O O O O O O O O O O O O O O O O O 2.7 Kunt u persoonlijk steeds over een wagen beschikken voor woon-werkverplaatsingen? Ja Nee 2.8 Kies wat van toepassing is: Indien u te voet of met de fiets komt, wat zijn voor u de belangrijkste problemen? (max. 3 problemen) Indien u niet te voet of met de fiets komt wat zijn voor u de drie belangrijkste redenen dat u dit niet doet? (max. 3 redenen) (geef cijfers 1 t/m 3; 1= belangrijkste reden) De afstand is te groot Te vaak slechte weersomstandigheden De fietsroutes zijn niet veilig genoeg Er zijn geen / te weinig veilige fietsenstallingen aanwezig op mijn werklocatie

7 Er zijn geen goede douches / kleedruimtes voorzien Ik kan mijn (fiets) spullen niet veilig wegleggen De fietsvergoeding is te beperkt Ik bezit geen fiets Ik doe nog andere activiteiten voor/na mijn werk Ik moet teveel meenemen Ik heb geen problemen 2.9 Kies wat van toepassing is: Indien u met het openbaar vervoer komt wat zijn voor u de belangrijkste problemen? (max. 3 problemen) Indien u niet met het openbaar vervoer komt wat zijn voor u de drie belangrijkste redenen dat u dit niet neemt? (max. 3 redenen) (geef cijfers 1 t/m 3; 1= belangrijkste reden) De reistijd met het openbaar vervoer is te lang Ik heb geen goede verbinding aansluitend aan mijn werkuren Er is geen halte of treinstation nabij mijn woonplaats Er is geen halte of treinstation nabij mijn werklocatie Het openbaar vervoer biedt te weinig comfort Er zijn te veel vertragingen Het openbaar vervoer is te duur Ik doe nog andere activiteiten voor/na mijn werk Ik heb mijn eigen wagen nodig voor dienstverplaatsingen, ik kan niet beschikken over een dienstwagen/dienstfiets/tramkaart voor het openbaar vervoer Ik heb geen problemen 2.10 U kunt een fietsvergoeding aanvragen indien u minstens 60% van de gewerkte dagen in een maand met de fiets bent komen werken. De vergoeding bedraagt 0,15 per kilometer, met een maximum bedrag per maand van 37,18. Kende u de voorwaarden en het bedrag per kilometer van de fietsvergoeding al? Ja Nee 2.11 Voor uw woon-werkverplaatsingen met het openbaar vervoer komt de werkgever voor 80% tussen. Ook rittenkaarten komen in aanmerking voor 80% terugbetaling. Indien u een jaarabonnement neemt kunt u gebruik maken van het derdebetalerssysteem (= u betaalt 20%, de werkgever 80% bij aanvang van het abonnement, u hoeft niet meer voor te schieten).

8 Kende u de terugbetalingsregelingen al? Ja Nee 2.12 In deze vraag willen we toetsen wat u belangrijk vindt als mogelijke bijkomende services bij u op het werk (schaal 1 t/m 10; 10 = heel belangrijk, 1 = totaal niet belangrijk) Fietshersteldienst O O O O O O O O O O Gereserveerde carpool parkeerplaatsen O O O O O O O O O O Strijkatelier O O O O O O O O O O Boodschappendienst O O O O O O O O O O Douches/kleedkamers op het werk O O O O O O O O O O (meer) dienstfietsen O O O O O O O O O O Reisadvies op maat O O O O O O O O O O Fiets-privéplan (= goedkoper een fiets kunnen aankopen via werkgever) O O O O O O O O O O P&R + shuttledienst O O O O O O O O O O Hogere financiële vergoeding fiets/openbaar vervoer O O O O O O O O O O Kinderopvang (t/m 3 jr) O O O O O O O O O O (Gratis) kinderopvang tijdens de vakantie (3 t/m 12 jr) O O O O O O O O O O Bedrijfsrestaurant O O O O O O O O O O Andere O O O O O O O O O O 2.13 In de vorige vraag hebben we gepeild naar uw interesse voor eventueel mogelijke maatregelen. Nu vragen we u om deze maatregelen te rangschikken van 1 tot 14. (1 = voor u de belangrijkste maatregel; 14 = voor u totaal niet belangrijk). Fietshersteldienst Gereserveerde carpool parkeerplaatsen Strijkatelier Boodschappendienst Douches/kleedkamers op het werk Rang- schik- king

9 (meer) dienstfietsen Reisadvies op maat Fiets-privéplan (= goedkoper een fiets kunnen aankopen via werkgever) P&R + shuttledienst Hogere financiële vergoeding fiets/openbaar vervoer Kinderopvang (t/m 3 jr) (Gratis) kinderopvang tijdens de vakantie (3 t/m 12 jr) Bedrijfsrestaurant Andere 2.14 In deze vragenreeks peilen we naar de invloed die een bepaalde maatregel zou hebben op uw mobiliteitsgedrag (met andere woorden: met welk vervoermiddel u dan naar het werk zou komen, mocht een dergelijke maatregel bestaan bij u op het werk) Hoofdzakelijk met de fiets Soms met de fiets Maatregel niet van toepassing voor mij Fietshersteldienst O O O Dan ga ik: Gereserveerde carpool parkeerplaatsen Ik blijf carpoolen Ik ga actief carpoolen/op zoek Maatregel niet van toepassing naar carpoolpartners voor mij O O O Te voet Fiets Bus/ tram/ trein Wagen Anders Strijkatelier O O O O O Te voet Fiets Bus/ tram/ trein Wagen Anders Boodschappendienst O O O O O Hoofdzakelijk met de fiets Soms met de fiets Maatregel niet van toepassing voor mij Douches/kleedka mers op het werk O O O

10 Te voet Fiets Bus/ tram/ trein Wagen Anders Reisadvies op maat O O O O O Te voet Fiets Bus/ tram/ trein Wagen Anders (Meer) dienstfietsen O O O O O Fiets-privéplan (= goedkoper een fiets kunnen aankopen via werkgever) Hoofdzakelijk met de fiets Soms met de fiets Maatregel niet van toepassing voor mij O O O Te voet Fiets Bus/ tram/ trein Wagen Anders P&R + shuttledienst O O O O O Hogere financiële vergoeding fiets/openbaar vervoer Te voet Fiets Bus/ tram/ trein Wagen Anders O O O O O Te voet Fiets Bus/ tram/ trein Wagen Anders Kinderopvang (t/m 3 jr) O O O O O Te voet Fiets Bus/ tram/ trein Wagen Anders (Gratis) kinderopvang tijdens de vakantie (3 t/m 12 jr) O O O O O Te voet Fiets Bus/ tram/ trein Wagen Anders

11 Andere:. O O O O O 2.15 Indien u nog algemene opmerkingen wilt maken in verband met uw woon-werkverplaatsingen die niet aan bod gekomen zijn kunt u die hier noteren.

12 Dienstverplaatsingen Een dienstverplaatsing is een verplaatsing naar een vooraf bepaalde bestemming die je maakt in functie van je job Maakt u dienstverplaatsingen? Continu (ga verder naar vraag 3.2) Continu wil zeggen dat je uit hoofde van je job (bijna) continu buiten de standplaats werkt (bv stadsreiniging, buurttoezichters, ) Ja (ga verder naar vraag 3.3) Nee (De rest van de vragen zijn niet meer van toepassing voor u. Bedankt voor uw medewerking) 3.2. Voor het werk buiten de standplaats maak ik gebruik van: Ga verder naar vraag 3.8 Speciaal voertuig (vuilwagen, vrachtwagen, tractor, ) Minibusje/Camionette Dienst personenwagen met meerdere Dienst personenwagen alleen Eigen personenwagen met meerdere Eigen personenwagen alleen Openbaar vervoer Dienst fiets Eigen fiets Andere, namelijk 3.3. Kruis aan welke situatie op uw dienst van toepassing is. Onze dienst beschikt over: Dienstfiets Dienstscooter/brommer Rittenkaart van De Lijn Railpass Dienstwagen Nog andere mogelijkheden JA NEE Namelijk.

13 Kruis aan welke situatie voor u persoonlijk van toepassing is wat betreft dienstverplaatsingen: Ik ga te voet Ik gebruik mijn eigen fiets Ik gebruik een dienstfiets Ik gebruik de bus of tram Ik gebruik de trein Ik gebruik mijn eigen brommer Ik gebruik een dienstbrommer Ik gebruik een taxi Ik gebruik een dienstwagen Ik gebruik mijn eigen wagen Vaak Soms Nooit Ik gebruik andere, namelijk Indien u met uw eigen wagen de dienstverplaatsing maakt, ontvangt u daar kilometervergoeding voor? Ja Nee 3.6. Maakt u regelmatig (minstens 1 keer per maand) dienstverplaatsingen naar eenzelfde locatie. Dit kan een vast adres zijn of steeds naar een bepaalde plek. Ja (ga verder naar vraag 3.7) Nee (ga verder naar vraag 3.8)

14 3.7. Dit gedeelte van de vragenlijst heeft betrekking op vaak terugkerende verplaatsingen (minstens 12x per jaar), verplaatsingen naar hetzelfde adres. (Indien u meer dan 3 locaties vaak bezoekt, gelieve de drie belangrijkste eruit te nemen.) Locatie 1) a) Adres waar uw verplaatsing heen gaat: Straatnaam. nummer Postcode. Plaats... Of Is dit een andere stadsdienst/ocmw dienst? Ja, Departement/Bedrijfseenheid.. Nee Indien uw verplaatsing niet naar een adres gaat, maar naar een plaats/locatie in de stad (bijvoorbeeld terreinbezoek, werfbezoek, ), dan ligt deze bestemming hoofdzakelijk in district: Antwerpen Berchem Berendrecht/Zandvliet/Lillo Borgerhout Deurne Ekeren Hoboken Merksem Wilrijk Over heel het grondgebied van de stad verspreid b) Frequentie van deze dienstverplaatsing: Eén keer per week Meermaals per week Eén keer per maand Meermaals per maand c) Hoe maakt u deze dienstverplaatsingen meestal (slechts 1 antwoordmogelijkheid aanduiden): Ik ga te voet

15 Ik gebruik mijn eigen fiets Ik gebruik een dienstfiets Ik gebruik de bus of tram Ik gebruik de trein Ik gebruik mij eigen brommer Ik gebruik een dienstbrommer Ik gebruik een taxi Ik gebruik een dienstwagen Ik gebruik mijn eigen wagen Ik gebruik andere, namelijk. Dit wisselt Wat is de overweging dat u dit vervoermiddel kiest: Ik denk er niet over na, het is een automatisme Beschikbaarheid van vervoermiddelen op de vestiging Locatie, ligging en afstand van mijn bestemming Tijd van de verplaatsing De stad promoot duurzame verplaatsingen, bij mijn keuze let ik daar op. Andere,.. Locatie 2) a) Adres waar uw verplaatsing heen gaat: Straatnaam. nummer Postcode. Plaats... Of Is dit een andere stadsdienst/ocmw dienst? Ja, Departement/Bedrijfseenheid.. Nee Indien uw verplaatsing niet naar een adres gaat, maar naar een plaats/locatie in de stad (bijvoorbeeld terreinbezoek, werfbezoek, ), dan ligt deze bestemming hoofdzakelijk in district: Antwerpen Berchem

16 Berendrecht/Zandvliet/Lillo Borgerhout Deurne Ekeren Hoboken Merksem Wilrijk Over heel het grondgebied van de stad verspreid b) Frequentie van deze dienstverplaatsing: Eén keer per week Meermaals per week Eén keer per maand Meermaals per maand c) Hoe maakt u deze dienstverplaatsingen meestal (slechts 1 antwoordmogelijkheid aanduiden): Ik ga te voet Ik gebruik mijn eigen fiets Ik gebruik een dienstfiets Ik gebruik de bus of tram Ik gebruik de trein Ik gebruik mij eigen brommer Ik gebruik een dienstbrommer Ik gebruik een taxi Ik gebruik een dienstwagen Ik gebruik mijn eigen wagen Ik gebruik andere, namelijk. Dit wisselt Wat is de overweging dat u dit vervoermiddel kiest: Ik denk er niet over na, het is een automatisme Beschikbaarheid van vervoermiddelen op de vestiging Locatie, ligging en afstand van mijn bestemming Tijd van de verplaatsing De stad promoot duurzame verplaatsingen, bij mijn keuze let ik daar op. Andere,..

17 Locatie 3) a) Adres waar uw verplaatsing heen gaat: Straatnaam. nummer Postcode. Plaats... Of Is dit een andere stadsdienst/ocmw dienst? Ja, Departement/Bedrijfseenheid.. Nee Indien uw verplaatsing niet naar een adres gaat, maar naar een plaats/locatie in de stad (bijvoorbeeld terreinbezoek, werfbezoek, ), dan ligt deze bestemming hoofdzakelijk in district: Antwerpen Berchem Berendrecht/Zandvliet/Lillo Borgerhout Deurne Ekeren Hoboken Merksem Wilrijk Over heel het grondgebied van de stad verspreid b) Frequentie van deze dienstverplaatsing: Eén keer per week Meermaals per week Eén keer per maand Meermaals per maand c) Hoe maakt u deze dienstverplaatsingen meestal (slechts 1 antwoordmogelijkheid aanduiden): Ik ga te voet Ik gebruik mijn eigen fiets Ik gebruik een dienstfiets Ik gebruik de bus of tram

18 Ik gebruik de trein Ik gebruik mij eigen brommer Ik gebruik een dienstbrommer Ik gebruik een taxi Ik gebruik een dienstwagen Ik gebruik mijn eigen wagen Ik gebruik andere, namelijk. Dit wisselt Wat is de overweging dat u dit vervoermiddel kiest: Ik denk er niet over na, het is een automatisme Beschikbaarheid van vervoermiddelen op de vestiging Locatie, ligging en afstand van mijn bestemming Tijd van de verplaatsing De stad promoot duurzame verplaatsingen, bij mijn keuze let ik daar op. Andere, Indien u nog algemene opmerkingen wilt maken in verband met uw dienstverplaatsingen die niet aan bod gekomen zijn kunt u die hier noteren. Bedankt voor uw medewerking

Companies and sustainable mobility The company car debate and beyond 22/04/2016 VUB

Companies and sustainable mobility The company car debate and beyond 22/04/2016 VUB Companies and sustainable mobility The company car debate and beyond 22/04/2016 VUB 1 Wet van 8 april 2003 2005 2008 2011 2014 Om de 3 jaar een diagnostiek Ondernemingen of openbare instellingen met >

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen)

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) ID NUMMER: - VOORN. RESP:... ENQUETEURSNUMMER: ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) De vragen worden op verschillende manieren

Nadere informatie

Enquêteformulier de ondernemingsraad. de vakbondsafvaardiging I of mededeling aan de werknemers II

Enquêteformulier de ondernemingsraad. de vakbondsafvaardiging I of mededeling aan de werknemers II Toegestuurd na advies van (enkel aanduiden wat past) gegeven op Enquêteformulier 2014 de ondernemingsraad het overlegcomité de vakbondsafvaardiging I of mededeling aan de werknemers II Vestigingseenheidsnummer

Nadere informatie

Contactpersoon Fabrice DE CAFMEYER

Contactpersoon Fabrice DE CAFMEYER Goiendag! Om de drie jaar moet elke instelling van publiek of privaat recht die meer dan 100 personeelsleden op dezelfde plaats tewerkstelt in het Brussels Gewest een bedrijfsvervoerplan (BVP) opstellen

Nadere informatie

Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk

Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk Pieter Derudder Diensthoofd Mobiliteit 18/11/2014 Inspiratiedag Leg de Link Bedrijfsvervoerplan Een bedrijfsvervoerplan is een pakket van maatregelen op maat van

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen)

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) De vragen worden op verschillende manieren beantwoord: 1. Er staan een aantal antwoordmogelijkheden

Nadere informatie

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren. Module 2 Aan de slag met mobiliteitsmanagement OEFENING

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren. Module 2 Aan de slag met mobiliteitsmanagement OEFENING In opdracht van en PMP Antwerpen Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Module 2 Aan de slag met mobiliteitsmanagement OEFENING Delphine Eeckhout, Traject 27 oktober 2015 Antwerpen Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren

Nadere informatie

VOORN. RESP:... ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Verplaatsingsboekje (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen)

VOORN. RESP:... ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Verplaatsingsboekje (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) ID NUMMER: - VOORN. RESP:... ENQUETEURSNUMMER: ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN Verplaatsingsboekje (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) Op de bladzijden 4 tot 13 vult u per bladzijde

Nadere informatie

25% Algemeen. 66% Tijdens de spitsuren

25% Algemeen. 66% Tijdens de spitsuren 25% Algemeen 66% Tijdens de spitsuren Statistische gegevens te verzamelen voor het mobiliteitsbeleid op alle niveaus De discussie over duurzame mobiliteit aan te moedigen binnen de ondernemingen 4.024

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN Huishoudnummer : ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN VRAGENLIJST HUISHOUDENS: In te vullen door het gezinshoofd Geachte Mevrouw, Geachte Heer, MET DIT ONDERZOEK WILLEN WE EEN BEELD KRIJGEN VAN HET

Nadere informatie

1 juni 2017 Brussel Peter ANDRIES

1 juni 2017 Brussel Peter ANDRIES 1 juni 2017 Brussel Peter ANDRIES 25% van alle afgelegde kms 66% van de afgelegde kms tijdens de spitsuren Statistische gegevens te verzamelen voor het mobiliteitsbeleid op alle niveaus De discussie over

Nadere informatie

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Uitkomsten nulmeting 13-2-2013 2 Uitkomsten nulmeting Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Vandaag Doel en methode Werkgeversvragenlijst Werknemersvragenlijst

Nadere informatie

Aanvraag van een/de parkeerkaart(en) «BEDRIJF EN ZELFSTANDIGE»

Aanvraag van een/de parkeerkaart(en) «BEDRIJF EN ZELFSTANDIGE» Koekelberg - Per post : H. Vanhuffelplein 6 - Per fax : 02/414.10.71 - Per mail : bevolking@koekelberg.irisnet.be - Af te geven aan de Dienst Bevolking van het Gemeentehuis Aanvraag van een/de parkeerkaart(en)

Nadere informatie

Het bedrijfsvervoerplan woon-werkverkeer

Het bedrijfsvervoerplan woon-werkverkeer Het bedrijfsvervoerplan woon-werkverkeer voor de stad gent en het ocmw gent INHOUD Inleiding... 3 Wat is de visie achter het bedrijfsvervoerplan woon-werkverkeer... 4 Alle mogelijkheden op een rij... 6

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Frequentietabellen

BIJLAGE 1: Frequentietabellen BIJLAGE 1: Frequentietabellen UW VERVOERMIDDELEN 1. Geef aan hoe vaak u de volgende vervoermiddelen gebruikt. 1.1 Auto als bestuurder Aantal Gewogen Nooit of minder dan één keer per jaar 1.144 8,8 9,1

Nadere informatie

Huishoudenvragenlijst

Huishoudenvragenlijst ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG HASSELT- GENK Huishoudenvragenlijst in te vullen door het gezinshoofd of de partner van het gezinshoofd In deze vragenlijst vragen we naar een aantal gegevens over uw. De

Nadere informatie

Aanvraag van een virtuele parkeerkaart(en) «ONDERWIJS»

Aanvraag van een virtuele parkeerkaart(en) «ONDERWIJS» Koekelberg - Per post : H. Vanhuffelplein 6 - Per fax : 02/414.10.71 - Per mail : bevolking@koekelberg.irisnet.be - Af te geven aan de Dienst Bevolking van het gemeentehuis Aanvraag van een virtuele parkeerkaart(en)

Nadere informatie

ENQUETE WOON-WERKVERKEER

ENQUETE WOON-WERKVERKEER ENQUETE WOON-WERKVERKEER Deze enquête dient m een zicht te krijgen p uw dagelijkse verplaatsingen van, naar en vr het werk. De enquête richt zich tt ALLE mensen die werken p de bedrijfslcatie (inclusief

Nadere informatie

& ' & ( # $ % & ' & ( ) - * % ) +&, - -. ) /!0!1!!/, -. )2 3 45 )/& 3 6 07 * ! " #$ % & & ' ( % & & ' ) *+,, *, ' " #! -.

& ' & ( # $ % & ' & ( ) - * % ) +&, - -. ) /!0!1!!/, -. )2 3 45 )/& 3 6 07 * !  #$ % & & ' ( % & & ' ) *+,, *, '  #! -. & ' & (!" # $ % & ' & ( ) - * % ) +&, - -. ) /!0!1!!/, -. )2 3 45 )/& 3 6 07 *! " #$ % & & ' ( % & & ' ) *+,, *, ' " #! -. - /0 - /! 1 2 8 - * 90:1:/4; - 9/!0!1!!/. ;2 3 45 /& 3- (

Nadere informatie

Mobiliteit Naam: Klas: Nummer:

Mobiliteit Naam: Klas: Nummer: Mobiliteit Naam: Klas: Nummer: Bundel: Mobiliteit Inleiding: 1) Hoe kom jij naar school? Kleur het juiste bolletje. o Te voet o Met de auto o Met de trein o Met de fiets o Met de bus o Andere: 2) Waarom

Nadere informatie

Diagnostiek woon-werkverkeer 2017 (voorlopige versie)

Diagnostiek woon-werkverkeer 2017 (voorlopige versie) Diagnostiek woon-werkverkeer 2017 (voorlopige versie) Dit formulier is slechts een werkdocument voor de werkgever en dient niet direct verstuurd te worden naar de FOD Mobiliteit en Vervoer, uitgezonderd

Nadere informatie

Vragenlijst over uw visie op mobiliteit

Vragenlijst over uw visie op mobiliteit Vragenlijst over uw visie op mobiliteit U kunt de vragenlijst ook online invullen op www.mobiliteitsplanvlaanderen.be Waarvoor dient deze vragenlijst? Met deze vragenlijst wordt gepeild naar uw visie op

Nadere informatie

Optimalisatie van zakelijke verplaatsingen: Wettelijk en fiscaal kader, goede voorbeelden

Optimalisatie van zakelijke verplaatsingen: Wettelijk en fiscaal kader, goede voorbeelden www.traject.be 17/05/2013 page 1 Optimalisatie van zakelijke verplaatsingen: Wettelijk en fiscaal kader, goede voorbeelden 10/11/2009, Bart Desmedt Optimalisatie van zakelijke verplaatsingen: Wettelijk

Nadere informatie

Diagnostiek woon-werkverkeer 2014. Informatiesessiete Antwerpen op 19-06-2014

Diagnostiek woon-werkverkeer 2014. Informatiesessiete Antwerpen op 19-06-2014 Diagnostiek woon-werkverkeer 2014 Informatiesessiete Antwerpen op 19-06-2014 Toestand van de mobiliteit in België Stijgende vraag naar vervoer Verzadiging van de infrastructuur Budgettaire context Wiekanhandelen?

Nadere informatie

Huishoudnummer : Respondentnummer : ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. VRAGENLIJST PERSONEN: In te vullen door elk lid van het huishouden

Huishoudnummer : Respondentnummer : ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. VRAGENLIJST PERSONEN: In te vullen door elk lid van het huishouden Huishoudnummer : Respondentnummer : ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN Geachte Mevrouw, Geachte Heer, VRAGENLIJST PERSONEN: In te vullen door elk lid van het huishouden MET DIT ONDERZOEK WILLEN WE

Nadere informatie

Fiets je rijk. Financiële voordelen voor werknemer en werkgever

Fiets je rijk. Financiële voordelen voor werknemer en werkgever Fiets je rijk Financiële voordelen voor werknemer en werkgever Om te stimuleren dat werknemers op de fiets naar het werk rijden, stelt de wet van 8 augustus 1997 de vergoeding voor werknemers die met de

Nadere informatie

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties.

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties. Enquête Bereikbaar Haaglanden Hoe gaan mensen naar het werk? En waarom reizen ze zoals ze reizen? In de regio Haaglanden wordt door overheden en werkgevers samengewerkt om de regio zo optimaal mogelijk

Nadere informatie

Verschillende geldigheidsperiodes zijn hierbij mogelijk: 1 week, 1, 3 of 12 maanden voor traject- en nettreinkaarten. 15 dagen voor Railflex.

Verschillende geldigheidsperiodes zijn hierbij mogelijk: 1 week, 1, 3 of 12 maanden voor traject- en nettreinkaarten. 15 dagen voor Railflex. Bijkomende toelichting bij de CAO van 12 januari 2010 inzake het woonwerkverkeer en de financiële bijdrage door de werkgever in de vervoerkosten van de werknemers in de sociale werkplaatsen. 1. Woonwerkverkeer

Nadere informatie

Algemeen. Verplaatsingskosten (sociaal abonnement) Mobiliteit. PC Vervoerskosten en mobiliteit 07/2014

Algemeen. Verplaatsingskosten (sociaal abonnement) Mobiliteit. PC Vervoerskosten en mobiliteit 07/2014 PC 124.00 Vervoerskosten en mobiliteit 07/2014 29.10.2007 Rev8. 22.04.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG ANTWERPEN. Personenvragenlijst:

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG ANTWERPEN. Personenvragenlijst: ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG ANTWERPEN Personenvragenlijst: in te vullen door iedereen in het huishouden vanaf 6 jaar (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) Deze personenvragenlijst bestaat

Nadere informatie

Huishoudenvragenlijst

Huishoudenvragenlijst ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAAMS-BRABANT (Aalst en Mechelen) Huishoudenvragenlijst in te vullen door het gezinshoofd of de partner van het gezinshoofd In deze vragenlijst vragen we naar een aantal

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR

AANVRAAG VOOR LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR AANVRAAG VOOR LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2016-2017 Iedereen die voor het schooljaar 2016/2017 gebruik wil maken van het leerlingenvervoer, vult dit aanvraagformulier in. Alleen volledig ingevulde formulieren

Nadere informatie

Nota MORA-secretariaat

Nota MORA-secretariaat Nota MORA-secretariaat Vaststellingen m.b.t. het Vlaams Gewest over de werkgeverstegemoetkomingen in de kosten van het woon-werkverkeer van loontrekkenden uit de privésector Aanvullende nota van het MORA-secretariaat

Nadere informatie

Uurroosters administratie

Uurroosters administratie Uurroosters administratie Voltijdse arbeid: 38:00 Deeltijdse arbeid aan 50%: 19:00 1 maandag 7:45 9:00 9:00 12:00 12:00 14:00 2 maandag 12:00 14:00 14:00 dinsdag 12:00 14:00 14:00 woensdag 12:00 14:00

Nadere informatie

Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2. Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan

Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2. Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2 Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan 1 Een bedrijfsvervoerplan? VERPLICHTING VOOR BEDRIJVEN

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be www.claeysengels.be Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Gezinsvragenlijst 1. In deze vragenlijst vragen we naar een aantal gegevens van het gezin.

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Gezinsvragenlijst 1. In deze vragenlijst vragen we naar een aantal gegevens van het gezin. ID NUMMER: - VOORN. RESP:... ENQUETEURSNUMMER: ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN Gezinsvragenlijst 1 In deze vragenlijst vragen we naar een aantal gegevens van het gezin. De vragen worden op verschillende

Nadere informatie

Onvolledig ingevulde formulieren kunnen niet in behandeling worden genomen.

Onvolledig ingevulde formulieren kunnen niet in behandeling worden genomen. AANVRAAGFORMULIER VERVOERSKOSTEN LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2018-2019 Dorpsplein 2 Postbus 50 5680 AB Best Tel. : 0499-360 911 Fax : 0499-360 232 www.gemeentebest.nl BNG: 28.50.01.051 U kunt een aanvraag

Nadere informatie

Mobiliteitsenquête Vlaams ABVV Werk jij in een mobiliteitsvriendelijk bedrijf?

Mobiliteitsenquête Vlaams ABVV Werk jij in een mobiliteitsvriendelijk bedrijf? Vlaams ABVV Hoogstraat 42 1000 Brussel studiedienst@vlaams.abvv.be www.vlaamsabvv.be www.abvvmobliteit.be Bijlage bij het persbericht van 14 november 2007 Mobiliteitsenquête Vlaams ABVV Werk jij in een

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer, schooljaar

Aanvraagformulier leerlingenvervoer, schooljaar Aanvraagformulier leerlingenvervoer, schooljaar 2016-2017 Algemeen Het volledig ingevulde aanvraagformulier met de bijbehorende verklaringen kunt u opsturen naar: Gemeente Boxmeer T.a.v.: Afdeling Welzijn

Nadere informatie

EXPRESSO MOBILITEIT 5-18 MEI SOCIALE EEN TOVERWOORD? EEN TABOEWOORD? LIJST VERKIEZINGEN. PC 218 MAART 2008 Nr.14

EXPRESSO MOBILITEIT 5-18 MEI SOCIALE EEN TOVERWOORD? EEN TABOEWOORD? LIJST VERKIEZINGEN. PC 218 MAART 2008 Nr.14 EXPRESSO PC 218 MAART 2008 Nr.14 LIJST SOCIALE VERKIEZINGEN 5-18 MEI 2008 MOBILITEIT EEN TOVERWOORD? EEN TABOEWOORD? EDITO * De cijfers die in deze brochure gehanteerd worden, komen uit de 3- jaarlijkse

Nadere informatie

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Juli 2016 Onderwerp: Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

Hartelijk bedankt voor uw medewerking. Gelieve na te gaan of u het dagboek goed hebt ingevuld.

Hartelijk bedankt voor uw medewerking. Gelieve na te gaan of u het dagboek goed hebt ingevuld. Deze studie wordt gerealiseerd door het marktonderzoeksbureau Research Solution op vraag van het CIM. Hartelijk bedankt voor uw medewerking. Wat is het CIM? Het C.I.M. is het Centrum voor Informatie over

Nadere informatie

31 Met Velo fietsen: praktisch

31 Met Velo fietsen: praktisch 31 Met Velo fietsen: praktisch VELO APP in real-time opzoeken in welke Velo-stations er beschikbare fietsen of vrije plaatsen zijn zoeken naar een Velo-station of specifieke locatie in Antwerpen en je

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer

Aanvraagformulier leerlingenvervoer Aanvraagformulier leerlingenvervoer Schooljaar 2017/2018 Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk in te vullen. Denkt u ook aan de bijlagen (indien nodig)? Wanneer een aanvraag niet volledig

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer

Aanvraagformulier leerlingenvervoer Aanvraagformulier leerlingenvervoer Schoolar 2018-2019 Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk in te vullen. Denkt u ook aan de bijlagen (indien nodig)? Wanneer een aanvraag niet volledig is

Nadere informatie

Ervaringsbedrijf personeelsbeleid gelijke kansen en combinatie privé-werk WERKNEMER

Ervaringsbedrijf personeelsbeleid gelijke kansen en combinatie privé-werk WERKNEMER Ervaringsbedrijf personeelsbeleid gelijke kansen en combinatie privé-werk WERKNEMER 2 Vragenlijst De verwerking van deze vragenlijst gebeurt volledig anoniem. Deel 1 gaat over de communicatie van het bedrijf

Nadere informatie

Hoogeveen. Uitkomsten passantenenquête Hoofdstraat

Hoogeveen. Uitkomsten passantenenquête Hoofdstraat Hoogeveen Uitkomsten passantenenquête Hoofdstraat Hoogeveen Uitkomsten passantenenquête Hoofdstraat pdrachtgever: Gemeente Hoogeveen Projectnummer: 070608 Datum: 17-10-2006 Postadres: Wederik 1 9801 LX

Nadere informatie

Kosten per jaar Fiets 40 minuten Levert op: 192,70. Openbaar vervoer Bus 35 minuten 42,20 Trein + tram 40 minuten 92,60

Kosten per jaar Fiets 40 minuten Levert op: 192,70. Openbaar vervoer Bus 35 minuten 42,20 Trein + tram 40 minuten 92,60 Naam en adres aanvrager Naam personeelslid Chicagostraat 2 2030 Antwerpen Adres werklocatie Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen Woon-werkafstand rechtstreeks 7,3 km SAMENVATTING Tijd Kosten per jaar Fiets

Nadere informatie

Mobiscan. Sint-Denijs-Westrem

Mobiscan. Sint-Denijs-Westrem Mobiscan Sint-Denijs-Westrem Mobiscan Doel: Optimaliseren van duurzaam woonwerkverkeer Inhoud: Bereikbaarheidsprofiel Mobiliteitsprofiel Kansrijke maatregelen (maatwerk) Schematisch BEREIKBAARHEIDSPROFIEL

Nadere informatie

TIP: lees eerst de vragen en de toelichting aandachtig door. Vul daarna het formulier in.

TIP: lees eerst de vragen en de toelichting aandachtig door. Vul daarna het formulier in. Aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2014-2015 TIP: lees eerst de vragen en de toelichting aandachtig door. Vul daarna het formulier in. Uw gegevens (de aanvrager) Geslacht : Man Vrouw Voornaam en achternaam

Nadere informatie

QUICKSCAN [BEDRIJFSNAAM]

QUICKSCAN [BEDRIJFSNAAM] QUICKSCAN [BEDRIJFSNAAM] 1 QUICKSCAN [BEDRIJFSNAAM] Beste heer / mevrouw [naam]. Hartelijk dank voor het aanvragen van een quickscan en het aanleveren van de benodigde gegevens hiervoor. Mobika is met

Nadere informatie

Eerste resultaten van de Monitor-enquête over de mobiliteit van de Belgen

Eerste resultaten van de Monitor-enquête over de mobiliteit van de Belgen Eerste resultaten van de Monitor-enquête over de mobiliteit van de Belgen Inleiding De FOD Mobiliteit en Vervoer en het Vias-instituut hebben een grote enquête georganiseerd om de mobiliteitsgewoonten

Nadere informatie

Duurzame mobiliteit Umicore Olen. Update 1 jaar na lancering

Duurzame mobiliteit Umicore Olen. Update 1 jaar na lancering Duurzame mobiliteit Umicore Olen Update 1 jaar na lancering Beslissing indiening dossier Pendelfonds Achtergrond duurzame mobiliteit in Olen Duurzaam ondernemen = kernbegrip Visie Umicore Ook voorbeeldrol

Nadere informatie

Leerlingenvervoer, aanvraag vervoerskosten

Leerlingenvervoer, aanvraag vervoerskosten Leerlingenvervoer, aanvraag vervoerskosten 2016-2017 1. Gegevens aanvrager Voorletters Achternaam Straat + huisnummer Postcode Woonplaats IBAN rekeningnummer t.n.v. (Mobiel) telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Trends en opportuniteiten waarop u kan inspelen

Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Trends en opportuniteiten waarop u kan inspelen Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Trends en opportuniteiten waarop u kan inspelen VSV basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Bart Desmedt, Traject, 18 april 2013 Opportuniteiten om te werken rond mobiliteit

Nadere informatie

Aanvraagformulier Leerlingenvervoer Schooljaar

Aanvraagformulier Leerlingenvervoer Schooljaar 1. Naam leerling a. Achternaam en voorletters M V b. Roepnaam c. Burgerservicenummer (BSN) d. Geboortedatum e. Adres f. Postcode en woonplaats g. Maakt de leerling gebruik van hulpmiddelen tijdens het

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer schooljaar

Aanvraagformulier leerlingenvervoer schooljaar Aanvraagformulier leerlingenvervoer schooljaar 2017-2018 Leerlingenvervoer betreft het vervoer van huis naar school en terug van kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen. Dit vervoer kan plaatsvinden

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER GEMEENTE NEERIJNEN / WEST BETUWE SCHOOLJAAR

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER GEMEENTE NEERIJNEN / WEST BETUWE SCHOOLJAAR AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER GEMEENTE NEERIJNEN / WEST BETUWE SCHOOLJAAR 2018-2019 Postadres : Postbus 30, 4180 BA, Waardenburg Bezoekadres : Van Pallandtweg 11, Neerijnen Telefoonnummer: Afd. Dienstverlening

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer, schooljaar

Aanvraagformulier leerlingenvervoer, schooljaar Aanvraagformulier leerlingenvervoer, schooljaar 2017-2018 Algemeen Het volledig ingevulde aanvraagformulier met de bijbehorende verklaringen kunt u opsturen naar: Gemeente Sint Anthonis T.a.v.: Afdeling

Nadere informatie

Vragen over het begin van een invuldag Q 1 Waar was u op <datum> om middernacht (twaalf uur s nachts)? ik was onderweg ik was op locatie, namelijk

Vragen over het begin van een invuldag Q 1 Waar was u op <datum> om middernacht (twaalf uur s nachts)? ik was onderweg ik was op locatie, namelijk Vragen over het begin van een invuldag Q 1 Waar was u op om middernacht (twaalf uur s nachts)? ik was onderweg ik was op locatie, namelijk Indien ik was onderweg dan Q2 Waar ging u naar toe? Keuze

Nadere informatie

Mobiliteit Mariaziekenhuis

Mobiliteit Mariaziekenhuis Mobiliteit Mariaziekenhuis Dinsdag 09/12/2014 mariaziekenhuis.be Mensen zorgen voor mensen fusie Het Mariaziekenhuis is ontstaan in 1995 uit de fusie van: Het Maria Middelares Ziekenhuis te Lommel (1942

Nadere informatie

Aanvraag bekostiging leerlingenvervoer

Aanvraag bekostiging leerlingenvervoer Dit formulier is bestemd voor: Gemeente Putten, Fontanusplein 1 Postbus 400, 3880 AK Putten Voor inlichtingen: Telefoonnummer 0341-359646 Aanvraag bekostiging leerlingenvervoer 2017-2018 Lees eerst de

Nadere informatie

Pendelfonds UGent UGent Pendelfonds Pieter Van Vooren 22/04/2014

Pendelfonds UGent UGent Pendelfonds Pieter Van Vooren 22/04/2014 Pendelfonds UGent UGent Pendelfonds Pieter Van Vooren 22/04/2014 Mobiliteitsbeleid UGent 1999 fietsvergoedingen woon-werkverkeer 2001 integrale terugbetaling ov investeringen in fietsenstallingen 2003

Nadere informatie

Generator van rapporten op maat voor de ondernemingen die hebben deelgenomen aan de Federale Diagnostiek Woon-werkverkeer

Generator van rapporten op maat voor de ondernemingen die hebben deelgenomen aan de Federale Diagnostiek Woon-werkverkeer FOD Mobiliteit en Vervoer Generator van rapporten op maat voor de ondernemingen die hebben deelgenomen aan de Federale Diagnostiek Woon-werkverkeer Meeting 28-06-2016 Update rapportgenerator 27/06/2016

Nadere informatie

MAANDELIJKSE KOSTENNOTA MAALTIJD-, VERBLIJF-, TRAJECTKOSTEN IN BELGIE

MAANDELIJKSE KOSTENNOTA MAALTIJD-, VERBLIJF-, TRAJECTKOSTEN IN BELGIE F/L-021 Federale politie Lokale politie MAANDELIJKSE KOSTENNOTA MAALTIJD-, VERBLIJF-, TRAJECTKOSTEN IN BELGIE MAAND JAAR 1 GEGEVENS IN TE VULLEN DOOR HET PERSONEELSLID NAAM Identificatienummer Voornaam

Nadere informatie

Belfius : al 13 jaar inspanningen wat betreft Mobiliteit. Bernard Dehaye Mobiliteitscoördinator Business Mobility Awards 4 juni 2014

Belfius : al 13 jaar inspanningen wat betreft Mobiliteit. Bernard Dehaye Mobiliteitscoördinator Business Mobility Awards 4 juni 2014 Belfius : al 13 jaar inspanningen wat betreft Mobiliteit Bernard Dehaye Mobiliteitscoördinator Business Mobility Awards 4 juni 2014 Een blik in de achteruitkijkspiegel Eind 1997: mijn aanvraag voor een

Nadere informatie

Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2. Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan

Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2. Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2 Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan 1 Verplichte bedrijfsvervoerplannen VERPLICHTING VOOR

Nadere informatie

Personenvragenlijst :

Personenvragenlijst : ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAAMS-BRABANT (Aalst en Mechelen) Personenvragenlijst : in te vullen door iedereen in het huishouden vanaf 6 jaar (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) Deze

Nadere informatie

Aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2016 / 2017

Aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2016 / 2017 Aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2016 / 2017 Gebruik bij het invullen bijgevoegde toelichting; uitleg bij de vragen 2, 6, 7 en 10. Hebt u toch hulp nodig? Onze collega s van het Klant Contact Centrum

Nadere informatie

Bedrijfsvervoerplannen: ze werken!

Bedrijfsvervoerplannen: ze werken! Bedrijfsvervoerplannen: ze werken! Waarom een bedrijfsvervoerplan opstellen? De bedrijfsvervoerplannen (BVP) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben als doel de overstap te bevorderen van gemotoriseerde

Nadere informatie

Wat? Waarom? met z n allen duurzaam op weg. Stimuleren van acties duurzame mobiliteit

Wat? Waarom? met z n allen duurzaam op weg. Stimuleren van acties duurzame mobiliteit M4 met z n allen duurzaam op weg Stimuleren van acties duurzame mobiliteit Wat? Waarom? Komen medewerkers, bezoekers en leveranciers vaak te laat omdat ze vast zitten in de file of geen parkeerplaats vinden?

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Thema bedrijfsvervoerplan (deel 2)

Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Thema bedrijfsvervoerplan (deel 2) Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Thema bedrijfsvervoerplan (deel 2) VSV basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Vincent Meerschaert, Traject, 24 april 2013 Bedrijfsvervoerplan = change management Mobiliteit

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2015-2016

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2015-2016 Soestdijkseweg Zuid 173 3721 AB Bilthoven Postbus 300 3720 AH Bilthoven T (030) 228 94 11 F (030) 228 94 57 info@debilt.nl www.debilt.nl In te vullen door de gemeente: ZAAKNUMMER: AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER

Nadere informatie

Duurzame mobiliteit in de stad Antwerpen

Duurzame mobiliteit in de stad Antwerpen Duurzame mobiliteit in de stad Antwerpen Duurzame mobiliteit in Antwerpen Lokaal Kyotoplan: acties rond energie en mobiliteit Acties duurzame mobiliteit: 1. Acties voor personeel 2. Acties voor burgers

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

15% Slimmer Reizen Enquête. Factsheet: Universiteit Twente. 435 van 2900 uitgenodigde werknemers. Dit is een respons van

15% Slimmer Reizen Enquête. Factsheet: Universiteit Twente. 435 van 2900 uitgenodigde werknemers. Dit is een respons van Slimmer Reizen Enquête Factsheet: Universiteit Twente Tiago Fioreze, Universiteit Twente - 27 October 2016 435 van 2900 uitgenodigde werknemers. Dit is een respons van SLIMMER REIZEN ENQUÊTE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Leerlingenvervoer Aanvraag 2019/2020

Leerlingenvervoer Aanvraag 2019/2020 Dit formulier is bestemd voor: Gemeente Putten Fontanusplein 1 Postbus 400, 3880 AK Putten Voor inlichtingen: Servicebalie telefoonnummer (0341) 359 611 Leerlingenvervoer Aanvraag 2019/2020 Let op: Uw

Nadere informatie

Bekostiging leerlingenvervoer Aanvraag 2016/2017

Bekostiging leerlingenvervoer Aanvraag 2016/2017 Dit formulier is bestemd voor: Gemeente Putten Fontanusplein 1 Postbus 400, 3880 AK Putten Voor inlichtingen: Loket Samenleving telefoonnummer (0341) 359 646 Bekostiging leerlingenvervoer Aanvraag 2016/2017

Nadere informatie

2. Algemeen 2.1. De aanvraag van een fietsvergoeding gebeurt één keer per jaar (in principe in december voor het daaropvolgende jaar), behalve:

2. Algemeen 2.1. De aanvraag van een fietsvergoeding gebeurt één keer per jaar (in principe in december voor het daaropvolgende jaar), behalve: Vlaamse overheid -97' 4 Omzendbrief DVO/BZ/P&0/2009/10 Aan de personeelsleden van de diensten van de ~laamse overheid Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering en'de Vlaamse minister

Nadere informatie

Papieren versie. Mijn stage. Schematisch overzicht. Legende. Een antwoord schrijven. Een bolletje inkleuren. Maximum 1 antwoord kiezen.

Papieren versie. Mijn stage. Schematisch overzicht. Legende. Een antwoord schrijven. Een bolletje inkleuren. Maximum 1 antwoord kiezen. Papieren versie Mijn stage Schematisch overzicht Legende Een antwoord schrijven. Een bolletje inkleuren. Kies Maximum 1 antwoord kiezen. Duid aan Meerdere antwoorden aanduiden. 1 Vragen Voor Waarom ga

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer gemeente Houten

Aanvraagformulier leerlingenvervoer gemeente Houten 1. Gegevens leerling Roepnaam Achternaam BSN Geslacht 0 jongen 0 meisje Geboortedatum Straat + huisnummer Postcode + plaats Heeft de leerling een beperking, stoornis of ziekte? Is de leerling afhankelijk

Nadere informatie

Aanvraagformulier Leerlingenvervoer Schooljaar

Aanvraagformulier Leerlingenvervoer Schooljaar 1. Persoonsgegevens Roepnaam Burgerservicenummer (BSN) Naam Geboortedatum Straatnaam, huisnummer, toevoegingen Postcode en woonplaats Identiteitsbewijs en nummer Maakt de leerling gebruik van hulpmiddelen?

Nadere informatie

Tabel 7. Gewichten die aan de dagen en maanden zijn toegekend om de steekproef representatiever te maken

Tabel 7. Gewichten die aan de dagen en maanden zijn toegekend om de steekproef representatiever te maken 3.3 Effectief gebruikte gewichten verplaatsingen Tabel 7. Gewichten die aan de dagen en maanden zijn toegekend om de steekproef representatiever te maken Dag fi Maand fl maandag dinsdag woensdag donderdag

Nadere informatie

Verkeer en vervoer in Helmond

Verkeer en vervoer in Helmond D. Vragenlijst VERKEER EN VERVOER A. VERVOERSMIDDELEN 1 Wilt u aangeven hoeveel van de volgende vervoersmiddelen er in uw huishouden aanwezig zijn? - Fiets - Personenauto - Bromfiets, scooter, motor (tweewielig

Nadere informatie

Als de leerling niet op het hierboven ingevulde adres woont, vul dan hieronder in waar de leerling wél woont.

Als de leerling niet op het hierboven ingevulde adres woont, vul dan hieronder in waar de leerling wél woont. AANVRAAGFORMULIER VERVOERSKOSTEN LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2015-2016 Raadhuisplein 1 Postbus 50 5680 AB Best A Tel. : 14 0499 Fax : 0499-360232 info@gemeentebest.nl www.gemeentebest.nl IBAN:NL08BNGH028.50.01.051

Nadere informatie

expertise binnen handbereik PC Vervoerskosten en mobiliteit 02/2016 Algemeen Verplaatsingskosten (sociaal abonnement) Mobiliteit

expertise binnen handbereik PC Vervoerskosten en mobiliteit 02/2016 Algemeen Verplaatsingskosten (sociaal abonnement) Mobiliteit PC 124.00 Vervoerskosten en mobiliteit 02/2016 29.10.2007 Rev. 01.03.2016 Juridische Dienst Algemeen Voor de verplaatsingen voor het woon-werkverkeer in de bouwsector (PC 124.00) zijn er 2 soorten tussenkomsten

Nadere informatie

expertise binnen handbereik PC Vervoerskosten en mobiliteit 02/2017 Algemeen Verplaatsingskosten (sociaal abonnement) Mobiliteit

expertise binnen handbereik PC Vervoerskosten en mobiliteit 02/2017 Algemeen Verplaatsingskosten (sociaal abonnement) Mobiliteit PC 124.00 Vervoerskosten en mobiliteit 02/2017 29.10.2007 Rev. 04.08.2017 Juridische Dienst Algemeen Voor de verplaatsingen voor het woon-werkverkeer in de bouwsector (PC 124.00) zijn er 2 soorten tussenkomsten

Nadere informatie

expertise binnen handbereik PC Vervoerskosten en mobiliteit 02/2018 Algemeen Verplaatsingskosten (sociaal abonnement) Mobiliteit

expertise binnen handbereik PC Vervoerskosten en mobiliteit 02/2018 Algemeen Verplaatsingskosten (sociaal abonnement) Mobiliteit PC 124.00 Vervoerskosten en mobiliteit 02/2018 29.10.2007 Rev. 26.03.2018 Juridische Dienst Algemeen Voor de verplaatsingen voor het woon-werkverkeer in de bouwsector (PC 124.00) zijn er 2 soorten tussenkomsten

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van Nummer Directie Dienst BD2011-013285 directie middelen en control College van burgemeester en wethouders Hamervoordracht voor de collegevergadering van 31 januari 2012 Agendapunt B1 Tekst van openbare

Nadere informatie

Aanvraagformulier Leerlingenvervoer Schooljaar

Aanvraagformulier Leerlingenvervoer Schooljaar 1. Naam leerling a. Achternaam en voorletters M V b. Roepnaam c. Burgerservicenummer (BSN) d. Geboortedatum e. Adres f. Postcode en woonplaats g. Maakt de leerling gebruik van hulpmiddelen tijdens het

Nadere informatie

Derdebetalersysteem Bedrijven

Derdebetalersysteem Bedrijven Gino Derdelinckx Klantenbeheerder Bedrijven Derdebetalersysteem Bedrijven Minder stress op de baan, da s minder stress op je baan De Lijn, uw partner in stads- en streekvervoer - Feiten en cijfers - Tevreden

Nadere informatie

Fiscale handleiding voor de carpooler

Fiscale handleiding voor de carpooler Inkomsten 2014 Aangifte 2015 Fiscale handleiding voor de carpooler Met deze handleiding helpen wij jou aan het fiscale voordeel waar je als carpooler recht op hebt. We overlopen met jou de verschillende

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer SCHOOLJAAR 2015-2016. 1. Gegevens leerling. 2. Gegevens aanvrager. 3. Soort onderwijs:

Aanvraagformulier leerlingenvervoer SCHOOLJAAR 2015-2016. 1. Gegevens leerling. 2. Gegevens aanvrager. 3. Soort onderwijs: Aanvraagformulier leerlingenvervoer SCHOOLJAAR 2015-2016 Wij verzoeken u dit formulier volledig in te vullen en het vakje aankruisen indien van toepassing. Uw aanvraag wordt voor de aanvang van het schooljaar

Nadere informatie

INBEGREPEN WAT KOST HET JOU? CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? CAMBIO AUTODELEN, WANNEER? Je bent de parkeerproblemen in je buurt beu.

INBEGREPEN WAT KOST HET JOU? CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? CAMBIO AUTODELEN, WANNEER? Je bent de parkeerproblemen in je buurt beu. www.cambio.be CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? WAT KOST HET JOU? Met cambio reserveer je je auto naar keuze, op het moment dat je hem nodig hebt. Het comfort van een eigen wagen, zonder de bijhorende kopzorgen

Nadere informatie

P&O Afdeling Belonen. Abonnementen, Vervoerkosten en. Hospitalisatieverzekering

P&O Afdeling Belonen. Abonnementen, Vervoerkosten en. Hospitalisatieverzekering P&O Afdeling Belonen Abonnementen, Vervoerkosten en Hospitalisatieverzekering Overzicht 1. Tussenkomst Woon-werkverkeer 1.1 Openbaar vervoer 1.2 Fietsvergoeding 1.3 Gebruik privéwagen 2. Beroepsverkeer

Nadere informatie

VERVOERSPLAN ODZOB. 18 mei

VERVOERSPLAN ODZOB. 18 mei 18 mei 2016-2 - VERVOERSPLAN ODZOB In opdracht van Opgesteld door Auteur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Postbus 8035 5601 KA Eindhoven Mark Rijnders Projectnummer Z.46313/D.154922 Datum 18 mei 2016 Status

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer gemeente Houten

Aanvraagformulier leerlingenvervoer gemeente Houten Roepnaam Achternaam 1. Gegevens leerling Geslacht 0 jongen 0 meisje Geboortedatum Straat + huisnummer Postcode + plaats Heeft de leerling een beperking, stoornis of ziekte?, een chronische lichamelijke,

Nadere informatie