Gezondheid in beeld: Gemeente Helmond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezondheid in beeld: Gemeente Helmond"

Transcriptie

1 Gezondheid in beeld: Gemeente Helmond Gezondheidsmonitor 2012/2013

2 Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer volwassenen (19 tot en met 64 jaar) en bijna ouderen (65 jaar en ouder) in de regio Zuidoost-Brabant. Dit is inclusief de ophoging van de steekproef in Eindhoven met ruim vragenlijsten. Volwassenenmonitor In de gemeente Helmond hebben volwassenen de vragenlijst ontvangen. 845 van hen deden mee aan het onderzoek, daarmee bedroeg de respons 45%. In de hele regio Zuidoost-Brabant was de respons voor de groep volwassenen 41%. In de gemeente Helmond wonen volwassenen van 19 tot en met 64 jaar. Voor Helmond komt elke 1% dus overeen met 553 volwassenen. Ouderenmonitor Van alle inwoners van 65+ uit de gemeente Helmond hebben 1479 ouderen de vragenlijst ontvangen. 60% van hen vulde deze vragenlijst in, dit komt neer op 887 ouderen. Voor de hele regio Zuidoost-Brabant was de respons onder ouderen 59%. In deze rapportage komt elke 1% overeen met 122 ouderen. Thema s In dit boekje worden enkele belangrijke en actuele resultaten uit beide monitors voor uw gemeente toegelicht. Vooral relevante verschillen tussen uw gemeente en de regio en (mogelijke) trends worden belicht. De resultaten worden beschreven voor de volgende acht thema s: Gezondheid en welbevinden Zorg en hulp Leefstijl Participatie Leefomgeving en leefbaarheid Eenzaamheid Zelfredzaamheid Armoede en sociale uitsluiting Rapportage gemeente Helmond 2

3 Verschillen tussen wijken De diverse wijken van Helmond kunnen op diverse thema s van elkaar verschillen. De gemeente heeft niet gekozen voor een ophoging van de steekproef op wijkniveau. Hierdoor zijn de aantallen per wijk klein. Waar mogelijk en relevant geven we ter illustratie een cijfer per postcodegebied. Maar dit betreft alleen de postcodes die voor een groot deel overeenkomen met één van de wijken, dit zijn de postcodes 5701 (deel Binnenstad en Oost), 5702 (Noord), 5704 (deel Brouwhuis en Industriegebied zuid) en 5708 (deel Stiphout, Warande en Brandevoort). Voor de leesbaarheid worden deze postcodegebieden in deze rapportage aangeduid als respectievelijk Binnenstad, Helmond-Noord, Brouwhuis en Stiphout. De verschillen tussen deze gebieden kunnen niet statistisch worden getoetst vanwege de kleinere aantallen. Meer informatie De resultaten van de monitors zijn tevens gebundeld in een tabellenboek per gemeente. Resultaten uitgewerkt naar achtergrondkenmerken zijn gebundeld in een regio tabellenboek. Deze tabellenboeken kunt u raadplegen via of Rapportage gemeente Helmond 3

4 Gezondheid en welbevinden Ouderen ervaren hun gezondheid minder goed dan in de regio Vijfenveertig procent van de ouderen in Helmond ervaart zijn of haar gezondheid als gaat wel tot slecht, deze groep is groter dan in de regio (40%). Bijna 40% van de volwassenen en 81% van de ouderen heeft één of meer chronische aandoeningen. Vergeleken met de regio, kampen volwassenen vaker met chronische bronchitis, astma of andere luchtwegklachten (7% versus 4%). Ouderen kampen vaker met een ernstige hartaandoening (9% versus 6%) (hartfalen of agina pectoris). Een hoge bloeddruk is onder zowel volwassenen als ouderen de meest voorkomende chronische aandoening (respectievelijk 10% en 37%). Chronische aandoeningen die daarnaast veel voorkomen onder 65-plussers in Helmond zijn gewrichtsslijtage van de heupen of knieën (20%) en diabetes (18%). Volwassenen voelen zich psychisch minder gezond Bijna één op de vier volwassenen en één op de vijf ouderen in Helmond voelt zich psychisch ongezond. Iemand die zich psychisch ongezond voelt is onder andere vaker zenuwachtig, somber en neerslachtig en minder vaak gelukkig. In Helmond is een toename te zien van het aantal volwassenen dat zich psychisch ongezond voelt (17% in 2009, 24% in 2012). In de regio zien we ook een toename maar deze is minder groot (van 17% naar 20%). In Helmond zijn er wel grote verschillen op wijkniveau. Van de volwassenen uit Stiphout voelt 9% zich psychisch minder gezond, terwijl dit oploopt tot 35% in Helmond-Noord en Binnenstad....en risico op psychiatrische aandoeningen lijkt ook toe te nemen Meer dan 40% van alle inwoners uit Helmond van 19 jaar en ouder heeft een matig tot hoog risico op psychiatrische aandoeningen, zoals een angststoornis of depressie. Acht procent van de volwassenen en 6% van de ouderen heeft een hoog risico. Ook hier zien we een stijging onder de volwassenen. Zij hebben vaker een matig tot hoog risico op psychische problemen. Deze trend zien we in regio en gemeente, maar de toename in de gemeente is niet significant (38% in 2009, 44% in 2012). Rapportage gemeente Helmond 4

5 Leefstijl Grotere groep volwassenen rookt Bijna 30% van de volwassenen rookt, in de regio rookt gemiddeld 23%. Twintig procent van de volwassenen heeft wel eens softdrugs gebruikt, 5% heeft ooit harddrugs geprobeerd en 3% is bekend met het gebruik van paddo s. In Zuidoost-Brabant en in de gemeente zien we een kleine toename in het softdrugsgebruik sinds 2009, deze toename is echter alleen significant in de regio. maar alcohol wordt minder gedronken In Helmond drinkt bijna 83% van de volwassenen alcohol. De groep is kleiner dan in de regio (87%). In de regio zien we sinds 2009 onder de volwassenen een afname van het alcoholgebruik, terwijl de groep in Helmond gelijk is gebleven. Overmatig alcoholgebruik (mannen >21 glazen per week; vrouwen >14 glazen per week) komt voor bij 9% van de volwassenen. Daarnaast is zeven procent probleemdrinker (iemand die langere tijd veel drinkt en hierdoor problemen ondervindt in het dagelijks leven). In de regio is het aantal overmatige drinkers en probleemdrinkers bij volwassenen afgenomen ten opzichte van In Helmond zien we ook een (niet significante) afname. Ouderen drinken vaker meer alcohol op één dag Van alle ouderen in Helmond drinkt 77% alcohol. Zes procent is te categoriseren als bingedrinker, dit betekent dat men minstens één keer per week zes glazen of meer drinkt op één dag. Dit percentage ligt hoger dan in de regio (4%). Deze cijfers zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren. In de regio drinken steeds meer ouderen alcohol (77% in 2009, 79% in 2012), deze trend zien we niet in Helmond. Met name onder de ouderen verschilt het alcoholgebruik op wijkniveau. In Stiphout drinkt bijna 90% van de ouderen. In Binnenstad drinkt 64%, dit is minder dan gemiddeld in Helmond. Rapportage gemeente Helmond 5

6 Meer dan de helft van de inwoners is te zwaar Net als in voorgaande jaren is 48% van de volwassenen in de gemeente te zwaar en heeft zelfs 14% last van ernstig overgewicht (obesitas). Van de ouderen heeft eveneens een grote groep overgewicht (incl. obesitas), namelijk 61%. Zeventien procent van de ouderen is obees. In de wijken loopt het percentage overgewicht (incl. obesitas) vooral onder de volwassenen sterk uiteen van 42% in Stiphout tot 61% in Brouwhuis. maar merendeel voldoet wel aan de Norm Gezond Bewegen De Nederlandse Norm Gezond Bewegen ligt op minstens vijf dagen per week een half uur matig intensieve lichaamsbeweging. In Helmond voldoet meer dan 60% van de inwoners van 19 jaar en ouder aan deze beweegnorm. Maar in de regio is deze groep nog groter. Regionaal is sinds 2009 zowel bij de volwassenen als ouderen een toename te zien. Dezelfde positieve trends zien we in Helmond, maar konden niet statistisch worden aangetoond. Te weinig tijd, lichamelijke beperkingen en desinteresse van invloed op beweging Van de volwassenen denkt 42% niet voldoende te bewegen, de meeste bewegen niet voldoende omdat zij te weinig tijd hebben (25%) of geen interesse meer hebben (10%). Vijfendertig procent van de ouderen denkt niet voldoende te bewegen. De meest genoemde reden voor te weinig beweging is een lichamelijke beperking (16%), gevolgd door desinteresse (9%). Rapportage gemeente Helmond 6

7 Leefomgeving en leefbaarheid Vooral geluidsoverlast door brommers, scooters en buren In Helmond wordt 15% van de volwassenen ernstig gehinderd door geluid. Zij ervaren de meeste geluidshinder van brommers/scooters en van de buren (beiden 5%). Het percentage volwassenen dat gehinderd wordt door geur bedraagt 7%. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn de open haard of houtkachel en de industrie. Alle cijfers zijn vergelijkbaar met de regio. Grotere bezorgdheid over invloed hoogspanningslijnen en overdraagbare infectieziekten Vergeleken met de regio, zijn volwassenen uit Helmond vaker bezorgd over de invloed van hoogspanningslijnen in de buurt op hun gezondheid (5% versus 2%). Vooral in Stiphout (inclusief deel Brandevoort) is de bezorgdheid groot (12%). Daarnaast zijn volwassenen ook meer bezorgd over infectieziekten die overdraagbaar zijn van dier op mens (21% versus 17%). Minder tevredenheid over betrokkenheid van de buurt Volwassenen uit Helmond zijn minder vaak tevreden over de betrokkenheid van de buurt (49% versus 57% in de regio). Hoewel zij zelf ook minder vaak actief zijn geweest om de buurt te verbeteren, voelt de meerderheid zich wel medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt (63%). En ruim een kwart vindt dat de gemeente voldoende doet om bewoners bij veranderingen in de buurt te betrekken. Daarnaast is men vaker ontevreden over het gebruiksgroen (parken, bos en natuurgebied) en de fiets- en wandelmogelijkheden, dan volwassenen uit de regio. Inwoners uit Binnenstad zijn over het algemeen minder tevreden over de woning, buurt en verschillende voorzieningen dan gemiddeld in Helmond. Inwoners voelen zich in de avond en nacht vaker onveilig In vergelijking met 2009 voelen meer volwassenen in Helmond zich s s avonds/ s nachts wel eens onveilig (30% versus 23%). Bovendien is de groep groter dan in de regio (23%). Ook de ouderen voelen zich op dit tijdstip minder veilig (22% versus 18% in de regio). Daarnaast is deze groep vaker slachtoffer geweest van (psychisch of emotioneel) huiselijk geweld (6% versus 4% in de regio). Rapportage gemeente Helmond 7

8 Zelfredzaamheid Zelfredzaamheid van burgers wordt steeds belangrijker Nu van mensen wordt verwacht dat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen wordt zelfredzaamheid steeds belangrijker. In Helmond is 18% van de volwassenen en 26% van de ouderen beperkt in het werk of andere bezigheden als gevolg van zijn of haar lichamelijke gezondheid. In vergelijking met de regio, zijn volwassenen in Helmond vaker beperkt in het gehoor, gezichtsvermogen en/of de mobiliteit (15% versus 11%). Ouderen zijn met name beperkt doordat zij sneller vermoeid zijn (35%) en/of slecht kunnen lopen (32%). Vijftien procent van de ouderen in Helmond heeft grote moeite met of hulp nodig bij dagelijkse handelingen, zoals zichzelf wassen, eten en drinken en zichzelf verplaatsen. In Helmond-Noord hebben minder ouderen hier moeite mee (7%), maar in Binnenstad geldt dit juist voor meer ouderen (26%). Twintig procent van de ouderen heeft weinig regie over eigen leven Eén op de vijf ouderen en bijna één op de acht volwassenen heeft weinig regie over het eigen leven. Deze groep geeft onder andere aan zich vaak hulpeloos te voelen en weinig controle te hebben over hetgeen hen overkomt. Ook hebben zij het gevoel weinig te kunnen veranderen aan het eigen leven en de toekomst. In de regio is het aantal volwassenen dat weinig regie heeft sinds 2009 toegenomen. In Helmond is ook een toename te zien van 9% naar 12%, maar deze is niet significant. Bij de ouderen in Helmond is een kleine afname waarneembaar, van 21% in 2009 naar 20% in Ook deze is niet statistisch significant. Meer kwetsbare ouderen Bijna een derde van de ouderen in Helmond is kwetsbaar. Deze groep is groter dan in de regio (28%). Iemand is kwetsbaar als hij of zij op lichamelijk, psychisch en/of sociaal gebied problemen ondervindt. Dit kunnen bijvoorbeeld problemen zijn met het geheugen (psychisch), gewichtsverlies (lichamelijk) of onvoldoende steun krijgen van anderen (sociaal). Ouderen lijken vaker psychisch kwetsbaar (29%), en minder vaak lichamelijk- (20%) of sociaal kwetsbaar (18%). In de regio is het aantal kwetsbare ouderen de afgelopen jaren afgenomen. Deze positieve, hoewel niet significante, trend zien we ook in de gemeente Helmond. Rapportage gemeente Helmond 8

9 Zorg en hulp Huisartsbezoek onder ouderen sinds 2009 fors toegenomen Meer dan de helft van de ouderen heeft in de afgelopen twee maanden de huisarts bezocht. In 2009 was dit 43%. In Helmond zien we dat ouderen ook het afgelopen jaar vaker de huisarts bezochten (van 84% naar 90%), deze trend zien we niet in de regio. Steeds meer inwoners ontvangen mantelzorg van hun naasten Meer dan een kwart van alle 65-plussers ontvangt hulp in verband met gezondheid. In de regio is het aandeel volwassenen én ouderen dat mantelzorg ontvangt ten opzichte van 2009 significant toegenomen: voor volwassenen van 2% naar 5% en bij de ouderen van 11% naar 13%. In Helmond zien we voor beide groepen een vergelijkbare stijging, maar deze is alleen significant voor de volwassenen. Ouderen verwachten in toekomst minder hulp vanuit omgeving In Helmond geven minder ouderen aan dat zij bij gezondheidsproblemen in de (nabije) toekomst kunnen rekenen op hulp van een huisgenoot (49% versus 54% in de regio). Bijna een kwart verwacht helemaal geen hulp tot zijn beschikking te hebben (regio 20%). Vergeleken met de regio, geeft een kleinere groep ouderen aan vanuit de eigen woning gebruik te kunnen maken van diensten zoals huishoudelijke hulp of een maaltijdservice (42% versus 46% in de regio). Sinds 2009 zijn er wel steeds meer mensen die gebruik kunnen maken van verpleging of verzorging op afroep, maar deze toename is alleen op regioniveau significant. Aan de andere kant zien we dat de behoefte om gebruik te kunnen maken van dergelijke diensten aan huis afneemt zowel in de gemeente Helmond als in de regio. Minder goede bekendheid met voorzieningen Eén op de elf 65-plussers heeft in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van een WMO-voorziening of heeft hieraan behoefte. Zes op de tien ouderen wil graag informatie over WMO-voorzieningen, maar weet niet waar men hiervoor terecht kan. Een derde van de ouderen maakt wel eens gebruik van welzijnsvoorzieningen. Bij ongeveer 30% van de ouderen die nog geen welzijnsvoorzieningen gebruikt, bestaat wel de behoefte. Men heeft dan vooral behoefte aan een algemene gezondheids-check (15%) en aan sportof bewegingsactiviteiten (7%). Rapportage gemeente Helmond 9

10 Participatie Een kwart van de inwoners is actief als vrijwilliger Eén op de vier inwoners verricht vrijwilligerswerk. De door volwassenen meest genoemde redenen om geen vrijwilligerswerk te doen zijn Ik kan er geen tijd voor vrijmaken en Ik besteed mijn tijd liever aan andere zaken. De groep oudere vrijwilligers is kleiner dan in de regio (24% versus 29%). Minder actieve deelname aan verenigingsleven Vijfenveertig procent van de 19- tot en met 64-jarigen en 53% van de 65- plussers is lid van een vereniging of club. In de regio zijn gemiddeld meer inwoners lid van een vereniging. Hetzelfde geldt voor het lidmaatschap van een sportvereniging. Bovendien nemen ouderen minder vaak deel aan recreatieve en culturele activiteiten speciaal voor ouderen (11% versus 14% in de regio). En ook het aantal ouderen dat deelneemt aan kerkelijke bijeenkomsten en groepsbijeenkomsten is lager dan in de regio (33% versus 44% en 51% versus 59%). De deelname aan een vereniging of andere activiteiten verschilt erg op wijkniveau. Meer volwassenen en ouderen geven mantelzorg Het aantal volwassenen én ouderen dat het afgelopen jaar mantelzorg heeft gegeven is toegenomen ten opzichte van Als we kijken naar de percentages vanaf 2005 dan is deze trend nog duidelijker zichtbaar. Voor volwassenen is het toegenomen van 11% in 2005 naar 19% in Ook de groep die momenteel mantelzorg geeft is sinds 2005 duidelijk toegenomen. Van alle volwassenen geeft 3% deze zorg intensief (langer dan 3 maanden én meer dan 8 uur per week). Het aantal mantelzorgers dat zich zwaar belast voelt en het aantal mantelzorgers dat behoefte heeft aan meer hulp liggen beiden op 16%. Ook 3% van de ouderen geeft intensief mantelzorg. Deze hulp bestaat met name uit het bieden van gezelschap, troost en afleiding en begeleiding en/of vervoer (bij bezoek aan arts, kapper, enz.). Dertien procent van de oudere mantelzorgers voelt zich zwaar belast en 17% heeft behoefte aan meer praktische ondersteuning, met name in de vorm van informatie en advies. Rapportage gemeente Helmond 10

11 Eenzaamheid Eenzaamheid onder volwassenen: grote verschillen tussen wijken Vaak wordt gedacht dat eenzaamheid voornamelijk voorkomt onder ouderen. Dat het echter ook een probleem vormt onder 19- tot en met 64- jarigen blijkt uit het feit dat ruim vier op de tien uit deze leeftijdsgroep in Helmond eenzaam is. Bij één op de elf is sprake van (zeer) ernstige eenzaamheid. In Binnenstad lijkt eenzaamheid relatief gezien het meest voor te komen, 55% is eenzaam en 16% is ernstig eenzaam. Emotionele eenzaamheid neemt toe In Helmond komt emotionele eenzaamheid (ervaren van leegte en het missen van een goede vriend(in)) onder volwassenen steeds vaker voor. Dit is toegenomen van 25% in 2009 naar 32% in Sociale eenzaamheid (bij niemand terecht kunnen en niet veel mensen kunnen vertrouwen) lijkt juist af te nemen. Zo blijkt dat drie op de vier volwassenen regelmatig contact heeft met buren of mensen uit de straat. Vrijwel alle 19- tot en met 64-jarigen in staat zijn om zelfstandig sociale contacten te leggen en te onderhouden (99,3%). En de meerderheid van de volwassenen geeft aan genoeg mensen te hebben die men volledig kan vertrouwen en waarop men kan terug vallen in geval van narigheid. Helft van alle ouderen is eenzaam Van alle 65-plussers in Helmond is gemiddeld bijna de helft eenzaam. Eén op de tien is (zeer) ernstig eenzaam. In de regio is de (zeer) ernstige eenzaamheid sinds 2009 toegenomen. In Helmond zien we een vergelijkbare maar niet significante trend (8% in 2009, 10% in 2012). Ook hier zijn duidelijke verschillen zichtbaar tussen de wijken. Zo varieert het percentage ernstig eenzame ouderen van 5% in Stiphout tot 17% in Binnenstad. Verder valt op dat ouderen in Helmond vaker emotioneel eenzaam zijn dan hun leeftijdsgenoten uit de regio (36% versus 30%). Rapportage gemeente Helmond 11

12 De meeste ouderen hebben een goed sociaal netwerk In de gemeente behoren meer ouderen tot het netwerktype lokaal familie afhankelijk (Ik heb gelukkig familie in de buurt. Zij zullen zo nodig voor mij zorgen) (29% versus 24% in de regio). De grootste groep ouderen behoort tot het type lokaal geïntegreerd (Wij kennen elkaar allemaal in de buurt en zorgen voor elkaar. Er komt altijd wel iemand kijken hoe het met me gaat) (31%). Ouderen uit Helmond zijn dus erg gericht op hun familie en buurt. Daarnaast ontvangt de meerderheid voldoende steun van andere mensen en heeft men genoeg mensen op wie men kan terugvallen (beide ongeveer 90%). Uit regionale analyses blijkt dat vooral ouderen die geen lokaal sociaal netwerk hebben en gereserveerd zijn in hun sociale contacten, eenzaam zijn. Behoefte aan hulp bij eenzaamheid blijft stabiel Aan de ouderen is gevraagd of ze hulp willen om iets aan hun eenzaamheid te doen. Hierop antwoordt 3% van de ouderen dat ze wel graag hulp willen, maar deze nog niet krijgen. Dit is vergelijkbaar met de regio en voorgaande jaren. De behoefte aan hulp is groter in Brouwhuis (7%) en Binnenstad (4%). Rapportage gemeente Helmond 12

13 Armoede en sociale uitsluiting Een kwart van de volwassenen heeft moeite met rondkomen In Helmond heeft 26% van de volwassenen moeite rond te komen van hun inkomsten. Vergeleken met 2009, hebben steeds meer volwassenen in de regio moeite met rondkomen. In Helmond zien we een niet significante toename van 23% naar 26%. In de verschillende wijken loopt dit uiteen van 16% in Stiphout, tot 44% in Helmond-Noord en Binnenstad. Voor deze twee wijken ligt het percentage ook significant hoger dan gemiddeld in Helmond. Van alle ouderen heeft 14% moeite met rondkomen. Ook in Binnenstad heeft een grote groep hier moeite mee (22%). Volwassenen hebben minder vaak betaald werk Volwassenen uit Helmond hebben vaker alleen een MAVO of LBO opleiding en zijn minder vaak HBO of WO opgeleid. Daarnaast zijn er ook minder volwassenen die betaald werk hebben dan gemiddeld in Zuidoost-Brabant (74% versus 78%). Het besteedbaar inkomen is echter wel vergelijkbaar met de regio. Ouderen uit Helmond zijn over het algemeen ook gemiddeld opgeleid en minder vaak hoog opgeleid (HBO/WO), dan ouderen uit de regio. Ook hebben zij vaker een laag inkomen van minder dan netto per jaar (13% versus 10%). Ongeveer een kwart van alle ouderen moet rondkomen van enkel inkomen uit AOW. Zeven procent van de volwassenen is sociaal uitgesloten Van de volwassenen in Helmond is 7% matig tot sterk sociaal uitgesloten. In de regio is dit vergelijkbaar. Ook hier zien we een groot verschil tussen de wijken. In Binnenstad en Helmond-Noord voelt respectievelijk 13% en 11% zich sociaal uitgesloten, terwijl dit in Stiphout juist een stuk onder het gemiddelde ligt (1%). Rapportage gemeente Helmond 13

14 Bij het bepalen van sociale uitsluiting zijn vier dimensies meegenomen: - sociale participatie (betreft gevoelens van sociale en emotionele eenzaamheid en de frequentie van contact met buren of mensen in de straat); - sociale grondrechten (bestrijkt een divers aantal grondrechten waaronder een goede woning en medische zorg); - materiele deprivatie (deze schaal meet in hoeverre huishoudens over voldoende financiële middelen beschikken om de in Nederland gangbare goederen en diensten te betalen); - normatieve integratie (refereert naar het naleven van centrale normen en waarden van de Nederlandse samenleving). Meer inwoners met onvoldoende financiële middelen De inwoners van Helmond zijn, vergeleken met de regio, vaker materieel gedepriveerd. Dit wil zeggen dat zij niet altijd voldoende geld hebben om belangrijke uitgaven te financieren. Zo geven bijvoorbeeld meer volwassenen aan dat zij niet in staat zijn een onverwachte uitgave te moeten doen van 1000 (27% versus 20% in de regio), of het lidmaatschap van een sportvereniging te betalen (8% versus 16% in de regio). Bovendien heeft één op de 20 volwassenen onvoldoende geld om zijn of haar huis goed te verwarmen. Rapportage gemeente Helmond 14

15 Meer informatie of vragen? Voor meer informatie kunt u terecht op een van onderstaande websites: - GGD Gezondheidsatlas: - Regionaal kompas GGD Brabant-Zuidoost: Tabellenboeken Op deze websites vindt u onder meer de tabellenboeken van de Volwassenenmonitor 19 t/m 64 jaar en de Ouderenmonitor , en andere monitors van de GGD. De cijfers van uw gemeente kunt u hier ook vergelijken met omringende gemeenten in Zuidoost-Brabant. Regionale factsheets Ook te downloaden via bovenstaande websites zijn de regionale thema factsheets. Hierin zijn regionale cijfers en verschillen tussen gemeenten beschreven, evenals verschillen tussen specifieke groepen (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, etniciteit en opleiding). Deze rapportage geeft inzicht in risicogroepen en biedt meer achtergrondinformatie over de verschillende thema s. Kenniscentrum De GGD Brabant-Zuidoost adviseert uw gemeente graag op maat naar aanleiding van deze resultaten. De gegevens kunnen als basis dienen voor het gezondheidsbeleid in uw gemeente, maar zijn ook bruikbaar voor andere beleidsterreinen zoals de WMO en de transities. Binnen het Kenniscentrum Onderzoek kunnen specifieke vragen ingediend worden. Resultaten kunnen bijvoorbeeld verder worden toegelicht in een persoonlijk gesprek, een uitgebreidere rapportage of een presentatie. Contact Voor meer informatie of voor vragen kunt u ook contact opnemen met: Michelle Hoeijmakers, Onderzoeksmedewerker (schijver boekje) Tel.: , Paula Dijkema, Onderzoeksfunctionaris (contactpersoon gemeente) Tel.: , U kunt uiteraard ook altijd contact opnemen met de adviseur Lokaal Gezondheidsbeleid van uw gemeente: Ellen van Bree, tel , Rapportage gemeente Helmond 15

16 Gezondheidsmonitor 2012/2013

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Cranendonck Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim 35.000

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne

Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000 volwassenen

Nadere informatie

Inleiding. Meer informatie of vragen?

Inleiding. Meer informatie of vragen? Gezondheid in beeld: Gezondheidsmonitor 2012/2013 Gemeente Veldhoven Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Meer informatie of vragen? Eind 2012 zijn de

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Gemert-Bakel Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Son en Breugel Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim 35.000

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Geldrop-Mierlo Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Eindhoven Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim 35.000

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Heeze-Leende Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Valkenswaard Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Nuenen.

Gezondheid in beeld: Gemeente Nuenen. . Gezondheid in beeld: Gemeente Nuenen Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Best. Gezondheidsmonitor 2012/2013.

Gezondheid in beeld: Gemeente Best. Gezondheidsmonitor 2012/2013. Gezondheid in beeld: Gemeente Best Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000 volwassenen

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2009-2010

Ouderenmonitor 2009-2010 A. Algemene kenmerken % Geslacht Man 44 43 Vrouw 56 57 Leeftijd 65 t/m 74 jaar 56 52 75 jaar en ouder 44 48 Burgerlijke staat Gehuwd/ samenwonend 62 62 Ongehuwd/ nooit gehuwd geweest 5 5 Gescheiden/ gescheiden

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers De gezondheid en participatie van Zeeuwse 65-plussers zijn in de afgelopen vijf jaar verbeterd. Ouderen voelen zich minder beperkt door de lichamelijke

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Ouderen (65 jaar en ouder) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente, wijken Tilburg en Nederland

Gezondheidsmonitor Ouderen (65 jaar en ouder) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente, wijken Tilburg en Nederland Gezondheidsmonitor Ouderen (65 jaar en ouder) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente, wijken Tilburg en gemeente Tilburg en wijken Gezondheid en Ziekte Ervaren gezondheid Ervaart eigen

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.392 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.589 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Staphorst 875 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid gedefinieerd

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gezondheidsmonitor ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede Inhoud Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten van de Gezondheidsmonitor en 2016 voor gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Hardenberg? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Hardenberg? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Steenwijkerland 1.529 inwoners deden mee Kampen Zwartewaterland Staphorst Zwolle Dalfsen Ommen Olst-Wijhe Raalte Deventer

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland 1.129 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmermeer

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmermeer Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmermeer Inhoud Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten van de Gezondheidsmonitor en 2016 voor gemeente Haarlemmermeer.

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Volwassenen (19 t/m 64 jaar) Gezondheid en ziekten. Zelfredzaamheid. Welbevinden

Gezondheidsmonitor Volwassenen (19 t/m 64 jaar) Gezondheid en ziekten. Zelfredzaamheid. Welbevinden Gezondheidsmonitor Volwassenen (19 t/m 64 jaar) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de wijken, en wijken, Gezondheid en ziekten Ervaren gezondheid Ervaart eigen gezondheid als gaat wel, slecht

Nadere informatie

Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio

Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio Tabel 1: Sociaal economische status Indicator Ridderkerk Afwijkend Subregio Nederland t.o.v Sociaal economische status (SES) % / aantal subregio / regio NL % / aantal % / aantal Percentage hoogopgeleiden

Nadere informatie

Ouderenonderzoek Kennemerland

Ouderenonderzoek Kennemerland Ouderenonderzoek Kennemerland Een onderzoek naar de gezondheid en het wel bevinden van 65-plussers en hun behoefte aan voor zieningen, zorg en vervoer. Ouderenonderzoek Kennemerland HET ONDERZOEK In het

Nadere informatie

Kernpunten gezondheidsmonitors

Kernpunten gezondheidsmonitors Kernpunten gezondheidsmonitors als evaluatie en vertrekpunt voor het Wmo-beleid 2012 t/m 2015 van de gemeente Heeze-Leende 31 mei 2011 Mieke van Duijnhoven, Onderzoeksmedewerker Antje Eugster, Onderzoeksfunctionaris

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen Ouderenmonitor 2011 Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen De Ouderenmonitor is een onderzoek naar de lichamelijke, sociale en geestelijke

Nadere informatie

23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van de ouderenmonitor 2010

23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van de ouderenmonitor 2010 23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel Resultaten van de ouderenmonitor 2010 2011 Het gaat over het algemeen goed met onze 65-plussers. Zij voelen zich beter dan vijf jaar geleden en de deelname aan sportieve

Nadere informatie

Gezondheid en sociaal domein verbonden

Gezondheid en sociaal domein verbonden Algemene kenmerken Leefstijl Lichamelijke gezondheid Mentale gezondheid Zorggebruik Fysieke leefomgeving Sociale leefomgeving Sociaal economische status Zelfredzaamheid Samenredzaamheid Gezondheid en sociaal

Nadere informatie

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming incijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Uitkomsten GGD-gezondheidspeiling 2016 Gezondheid van aren BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen

Conclusies en aanbevelingen Achtergrondinformatie Opvoeding en opvoedingsondersteuning Gezondheid Lichamelijke en leefstijl gezondheid leefstijl en psychosociaal welbevinden Conclusies en aanbevelingen Ouderenmonitor Monitor kinderen

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Almelo

Kernboodschappen Gezondheid Almelo Kernboodschappen Gezondheid Almelo De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Almelo epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Almelo en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen te weinig regie over eigen leven

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen te weinig regie over eigen leven Bron: Gezondheidsmonitor Regio Kennemerland 2012 Aantal volwassenen (19 t/m 64 jaar) in per 1-1-2013: 88.900 Functioneren en kwaliteit van leven Ziekten en aandoeningen Uitkomsten volwassenen (19 t/m 64

Nadere informatie

30 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland

30 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland 3 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland resultaten van de monitor volwassenen en ouderen 12 13 Gezondheid is belangrijk! Mensen die zich gezond voelen kunnen beter

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer O8.R2403.OOI Inboeknummer oybstoa86r Dossiernummer ysr.qr8 8 januari aoo8 Raads informatiebrief Betreft resultaten Ouderenmonitor Gemeentelijke Gezondheidsdienst 1 Inleiding

Nadere informatie

Ouderenmonitor Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen

Ouderenmonitor Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen Ouderenmonitor 2010 Tabellenboek Gemeente Tholen Colofon Ouderenmonitor 2010 Ons kenmerk: 1715 KW/ML (tweede herziene versie) december 2011 GGD, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie

Nadere informatie

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland 1 Dit is een voorlopige uitgave. Na de zomer 2013 komen definitieve tabellen beschikbaar. Gezondheidsenquête: volwassenen en senioren

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Culemborg

Volwassenen (19-65 jaar) Culemborg Volwassenen (19-65 jaar) Culemborg man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Rivierenland

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Geldermalsen

Volwassenen (19-65 jaar) Geldermalsen man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Volwassenen (19-65 jaar) Geldermalsen 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Rivierenland

Nadere informatie

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Wat is E-MOVO q Onderzoek onder 2 e en 4 e klassers, nu 3 e keer q Vragenlijst wordt digitaal in klas ingevuld

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Heumen

Volwassenen (19-65 jaar) Heumen Volwassenen (19-65 jaar) Heumen Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Tabellenboek Gezondheidsmonitor 65 jaar en ouder

Tabellenboek Gezondheidsmonitor 65 jaar en ouder Tabellenboek Gezondheidsmonitor 65 jaar en ouder 2016 2017 Gemeente Schouwen-Duiveland GGD Tabellenboek Gezondheidsmonitor 65 jaar en ouder 2016 2017 Versie juli 2017 onderzoek@ggdzeeland.nl Inhoud Toelichting

Nadere informatie

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013 Samenvatting Losser Versie 1, oktober 2013 Lage SES, bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Losser In de gemeente Losser wonen 22.552 mensen; 11.324 mannen en 11.228 vrouwen. Als we de verschillende

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Enschede

Kernboodschappen Gezondheid Enschede Kernboodschappen Gezondheid Enschede De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Enschede epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Enschede en de factoren die hierop van

Nadere informatie

Gezondheid van volwassenen en ouderen; een gebiedsgerichte

Gezondheid van volwassenen en ouderen; een gebiedsgerichte epidemiologie Gezondheid van volwassenen en ouderen; een gebiedsgerichte analyse Een rapportage met gezondheidsgegevens per Haagse aandachtswijk 1 Stationsbuurt/ Rivierenbuurt 2 Schildersbuurt 3 Transvaalkwartier

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Losser

Kernboodschappen Gezondheid Losser Kernboodschappen Gezondheid Losser De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Losser epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Losser en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Regio Nijmegen Opleidingsniveau jaar

Volwassenen (19-65 jaar) Regio Nijmegen Opleidingsniveau jaar Volwassenen (19-65 jaar) Regio Nijmegen Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal 2012 Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Nieuw-West gezond en wel?

Nieuw-West gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Nieuw-West gezond en wel? Twee derde van de inwoners van Nieuw-West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Groesbeek

Volwassenen (19-65 jaar) Groesbeek Volwassenen (19-65 jaar) Groesbeek man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Beuningen

Volwassenen (19-65 jaar) Beuningen Volwassenen (19-65 jaar) Beuningen man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND

KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND KERNCIJFERS VOLWASSENEN- EN OUDERENPEILING 2012 TEYLINGEN --> SASSENHEIM, VOORHOUT, WARMOND De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Sassenheim Voorhout

Nadere informatie

Ouderenmonitor 65+ 2012-2013. Waalre. Tabellenboek

Ouderenmonitor 65+ 2012-2013. Waalre. Tabellenboek Ouderenmonitor 65+ 2012-2013 Waalre Tabellenboek Ouderenmonitor 65+ 2012-2013 Gemeente Waalre Onderwerpen Gezondheid en ziekte Zelfredzaamheid Welbevinden Leefstijl Leefbaarheid Eenzaamheid Maatschappelijke

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Oldenzaal

Kernboodschappen Gezondheid Oldenzaal Kernboodschappen Gezondheid Oldenzaal De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Oldenzaal epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Oldenzaal en de factoren die hierop

Nadere informatie

Algemeen. Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Maasdriel

Algemeen. Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Maasdriel Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Toelichting: In de eerste kolommen staan de cijfers van de gemeente, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. In de kolom "R'land" staat het totaalcijfer

Nadere informatie

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013 Samenvatting Twente Versie 2, oktober 2013 Twente varieert naar stad en platteland In Twente wonen 626.500 mensen waarvan de helft woont in één van de drie grote steden. Tot 2030 zal de Twentse bevolking

Nadere informatie

40 De Staat van de Stad Amsterdam VIII

40 De Staat van de Stad Amsterdam VIII 3 Gezondheid Gezondheid is een belangrijke voorwaarde om te kunnen participeren in de samenleving. Fysieke en psychische beperkingen kunnen participatie belemmeren, omgekeerd kan participatie de gezondheid

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor 2012, Ouderen versie 2.0, september 2013 Kenmerk: 13-1693 KW/CdR GGD Zeeland, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster

Gezondheidsmonitor 2012, Ouderen versie 2.0, september 2013 Kenmerk: 13-1693 KW/CdR GGD Zeeland, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Gezondheidsmonitor 2012, Ouderen versie 2.0, september 2013 Kenmerk: 13-1693 KW/CdR GGD, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie Postbus 345 4460 AS Goes 0113-249 456 onderzoek@ggdzeeland.nl

Nadere informatie

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen 7 8 - te weinig regie over eigen leven

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen 7 8 - te weinig regie over eigen leven Bron: Gezondheidsmonitor Regio Kennemerland 2012 Aantal ouderen (65 jaar en ouder) in Haarlemmermeer per 1-1-2013: 19.700 Functioneren en kwaliteit van leven Ziekten en aandoeningen Uitkomsten ouderen

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek. Eenzaamheid Steunpunten

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek. Eenzaamheid Steunpunten Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft Resultaten van het Gezondheidsonderzoek 2012 Ondersteuning Beperkingen Sociale activiteiten Mantelzorg Gezondheidsonderzoek Eenzaamheid

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Rijssen-Holten epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Rijssen-Holten en de factoren

Nadere informatie

GGD Zeeland, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie Postbus AS Goes

GGD Zeeland, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie Postbus AS Goes Gezondheidsmonitor 2012, Volwassenen versie 2.0, september 2013 Kenmerk: 13-1693 KW/CdR GGD, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie Postbus 345 4460 AS Goes 0113-249 456 onderzoek@ggdzeeland.nl

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Wijchen

Volwassenen (19-65 jaar) Wijchen man vrouw 19-35 jaar Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Achtergrond en algemene kenmerken Volwassenen (19-65 jaar) Wijchen 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden

Nadere informatie

Gezondheidsprofiel Boxtel Oost

Gezondheidsprofiel Boxtel Oost Gezondheidsprofiel Boxtel Oost Verbinden preventie-curatie Presentatie wijkteam 6 februari 2014 Marije Scholtens (GGD Hart voor Brabant), Nicole de Baat (Robuust) Programma 16.00 16.05 welkom en voorstelrondje

Nadere informatie

Ouderen (65+) Zaltbommel Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Zaltbommel Opleidingsniveau man vrouw 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Rivierenland Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 227 264 270 221 336 68 77 491 4334 17015 Achtergrond en algemene

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Borne

Kernboodschappen Gezondheid Borne Kernboodschappen Gezondheid Borne De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Borne epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Borne en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Zuid gezond en wel? Van de inwoners van Zuid heeft 81% een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Someren Tabellenboek

Someren Tabellenboek Ouderenmonitor 65+ 2012-2013 Tabellenboek Ouderenmonitor 65+ 2012-2013 Onderwerpen Gezondheid en ziekte Zelfredzaamheid Welbevinden Leefstijl Leefbaarheid Eenzaamheid Maatschappelijke participatie Huiselijk

Nadere informatie

Ouderen (65+) Lingewaal Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Lingewaal Opleidingsniveau man vrouw 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Rivierenland Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 217 212 241 188 291 62 58 429 4334 17015 Achtergrond en algemene

Nadere informatie

VOLWASSENENMONITOR 19 T/M 64-JARIGEN GEMEENTE VALKENSWAARD

VOLWASSENENMONITOR 19 T/M 64-JARIGEN GEMEENTE VALKENSWAARD VOLWASSENENMONITOR 19 T/M 64-JARIGEN 2016-2017 GEMEENTE VALKENSWAARD Inhoud Leeswijzer Respons per gemeente Tabel 1. Kernindicatoren Gemeente Regio Zuidoost-Brabant Nederland Tabel 2. Kernindicatoren

Nadere informatie

5 Ouderen in de regio Gelre-IJssel

5 Ouderen in de regio Gelre-IJssel 5 Ouderen in de regio Gelre-IJssel Er komen steeds meer ouderen in Nederland. Volgens de CBS-prognoses zal het aandeel 65-plussers stijgen van 14% in 2005 tot 22% in 2030. Meer ouderen betekent een groter

Nadere informatie

Noord gezond en wel?

Noord gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 gezond en wel? Meer dan twee derde van de inwoners van heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 West gezond en wel? Driekwart van de inwoners van West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Centrum gezond en wel?

Centrum gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 gezond en wel? Van de inwoners van heeft 85% een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Gea Schouten Berdi Christiaanse

Nadere informatie

LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID BERGEIJK 2017/2020

LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID BERGEIJK 2017/2020 1 LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID BERGEIJK 2017/2020 FRANK VAN DER MEIJDEN (WETHOUDER GEZONDHEIDSBELEID) MARJON JACOBS (BELEIDSMEDEWERKER GEZONDHEIDSBELEID) TINEKE MEELDIJK (GGD) 2 DOEL VAN DEZE AVOND Integraal

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Wierden

Kernboodschappen Gezondheid Wierden Wierden Twente Nederland Kernboodschappen Gezondheid Wierden De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Wierden epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Wierden en de factoren

Nadere informatie

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Oost gezond en wel? Driekwart van de inwoners van Oost heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Zuidoost gezond en wel?

Zuidoost gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Zuidoost gezond en wel? Zeven op de tien inwoners van Zuidoost hebben een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse

Nadere informatie

In deze factsheet kunt u de belangrijkste resultaten van de Gezondheidspeiling Senioren 2008 lezen.

In deze factsheet kunt u de belangrijkste resultaten van de Gezondheidspeiling Senioren 2008 lezen. Over het onderzoek GGD Gooi & Vechtstreek heeft in het najaar van 2008 een Gezondheidspeiling gehouden onder 6.700 inwoners van 65 jaar en ouder. De GGD deed dit in opdracht van de gemeenten Blaricum,

Nadere informatie

Ouderen (65+) West Maas en Waal

Ouderen (65+) West Maas en Waal Opleidingsniveau 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Nijmegen man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 258 262 299 221 392 68 47 520 6233 17015 502 Achtergrond

Nadere informatie

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant:

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Bouwstenen nota volksgezondheid 2013-2016 Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Renate Martens en Ivanka van der Veeken Bouwstenen Evaluatieverslag nota volksgezondheid 2008-2011 Landelijke nota gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Tabellenboek. Gezondheidsmonitor Ouderen Gemeente Tilburg

Tabellenboek. Gezondheidsmonitor Ouderen Gemeente Tilburg Tabellenboek Gezondheidsmonitor Ouderen 2012 Gemeente Tilburg Colofon Gezondheidsmonitor Ouderen 2012 Epidemiologen, programma Leefomgeving, GGD Hart voor Brabant, oktober 2013 GGD Hart voor Brabant Postbus

Nadere informatie

Gezondheidsmonitors en bijdrage aan interventies

Gezondheidsmonitors en bijdrage aan interventies Gezondheidss en bijdrage aan interventies Input voor tussenevaluatie Beleidskader Welzijn, Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg 2012-2015 Gemeente Bladel 17 juli 2013 Yvonne Meertens, onderzoeker Ellen

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Twenterand

Kernboodschappen Gezondheid Twenterand Kernboodschappen Gezondheid Twenterand De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Twenterand epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Twenterand en de factoren die hierop

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid. Raadsrotonde 22 september 2011

Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid. Raadsrotonde 22 september 2011 Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid Raadsrotonde 22 september 2011 Doelstelling Gedachtenwisseling over het ouderenbeleid en de uitvoering daarvan met specifieke aandacht voor volksgezondheid

Nadere informatie

MEMO. Aan : Raads- en burgerleden Van : HM Vonk - Schenkel Onderwerp : Gezondheidsmonitoren GGD Datum : 13 november 2013. Geachte heer/mevrouw,

MEMO. Aan : Raads- en burgerleden Van : HM Vonk - Schenkel Onderwerp : Gezondheidsmonitoren GGD Datum : 13 november 2013. Geachte heer/mevrouw, MEMO Aan : Raads- en burgerleden Van : HM Vonk - Schenkel Onderwerp : Gezondheidsmonitoren GGD Datum : 13 november 2013 Geachte heer/mevrouw, Bijgaand vindt u de volwassenenmonitor en de ouderenmonitor

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Druten

Volwassenen (19-65 jaar) Druten Volwassenen (19-65 jaar) Druten Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) West Maas en Waal

Volwassenen (19-65 jaar) West Maas en Waal Volwassenen (19-65 jaar) West Maas en Waal Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Millingen aan de Rijn

Volwassenen (19-65 jaar) Millingen aan de Rijn Volwassenen (19-65 jaar) Millingen aan de Rijn Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten,

Nadere informatie

SES score laag middel hoog

SES score laag middel hoog Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente GELDERMALSEN. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent

Nadere informatie

Tabellenboek G4 gezondheidsmonitor 2012

Tabellenboek G4 gezondheidsmonitor 2012 Tabellenboek G4 gezondheidsmonitor 2012 GGD Amsterdam GGD Haaglanden GGD Rotterdam-Rijnmond Gemeente Utrecht, Volksgezondheid December 2014, herziene versie Tabellenboek G4 gezondheidsmonitor 2012 1 Het

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Noaberkracht

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Haaksbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Haaksbergen en de factoren die hierop

Nadere informatie

Participatie en gezondheid. Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016

Participatie en gezondheid. Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016 Participatie en gezondheid Resultaten uit de Gezondheidsenquête 2016 Gezondheidsenquête Haaglanden 2016 Participatie en gezondheid 1 December 2017 Inhoudsopgave Kernpunten... 3 Inleiding... 4 Eenzaamheid...

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Gemeente Nijmegen

Volwassenen (19-65 jaar) Gemeente Nijmegen Volwassenen (19-65 jaar) Gemeente Nijmegen Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten,

Nadere informatie

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Versie 1, oktober 2013 Bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Noaberkracht Dinkelland Tubbergen In Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wonen 47.279

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 rotterdam.nl/onderzoek Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Tabellenboek gebied Onderzoek en Business Intelligence (O&BI, Gemeente Rotterdam) In dit rapport staan de belangrijkste resultaten

Nadere informatie

Oirschot Tabellenboek

Oirschot Tabellenboek Ouderenmonitor 65+ 2012-2013 Oirschot Tabellenboek Ouderenmonitor 65+ 2012-2013 Gemeente Oirschot Onderwerpen Gezondheid en ziekte Zelfredzaamheid Welbevinden Leefstijl Leefbaarheid Eenzaamheid Maatschappelijke

Nadere informatie