Ouderenmonitor Zeeland Tabellenboek Gemeente Tholen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ouderenmonitor Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen"

Transcriptie

1 Ouderenmonitor 2010 Tabellenboek Gemeente Tholen

2 Colofon Ouderenmonitor 2010 Ons kenmerk: 1715 KW/ML (tweede herziene versie) december 2011 GGD, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie Postbus AS Goes

3 Leeswijzer Tabellenboek Ouderenmonitor 2010 Over het onderzoek In dit tabellenboek vindt u de belangrijkste cijfers uit de Ouderenmonitor Ruim vragenlijsten zijn in 2010 verstuurd aan zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar of ouder in de provincie. Bijna ouderen hebben aan het onderzoek meegedaan, dit is een respons van 65% (zie onderstaande tabel). Een deel van de vragen zijn ook gesteld in het onderzoek uit 2007 waardoor voor deze onderwerpen een vergelijking mogelijk is. Respons per gemeente: Aantal Aantal Respons aangeschreven respondenten Borsele % Goes % Hulst % Kapelle % Middelburg % Noord-Beveland % Reimerswaal % Schouwen-Duiveland % Sluis % Terneuzen % Tholen % Veere % Vlissingen % totaal % Toelichting bij de tabellen Tabel 1: Resultaten voor de gemeente en totaal en naar geslacht, leeftijd en regio In tabel 1 staan voor de belangrijkste onderwerpen de percentages weergegeven voor de gemeente en de provincie. Voor de provincie is het totaal weergegeven en de percentages uitgesplitst naar geslacht en leeftijd. Tot slot staan in de laatste drie kolommen de cijfers voor de drie regio s (Oosterschelderegio, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen). Vergelijkingen en significanties in tabel 1: Het percentage voor de gemeente is vergeleken met het percentage voor heel. Als het percentage voor de gemeente significant afwijkt van is het cijfer in de kolom van de gemeente cursief en vet gedrukt. Daarnaast is getoetst op verschillen tussen mannen en vrouwen (voor heel ): als het verschil statistisch significant is zijn de percentages voor zowel mannen als vrouwen vet en cursief. Hetzelfde geldt voor verschillen tussen de leeftijdscategorieën jarigen en 75-plus. Tot slot zijn ook de percentages voor de drie regio s getoetst op een verschil met het cijfer voor de hele provincie. Als het percentage voor die regio afwijkt wordt dit cursief en vetgedrukt weergegeven in de tabel. 1

4 Tabel 2: Resultaten voor de gemeente en in 2007 en 2010 In tabel 2 staan de percentages van een aantal onderwerpen uit de vragenlijst van 2010 naast het cijfer uit 2007 (niet alle vragen uit 2010 zijn in 2007 gesteld), eerst voor de gemeente, vervolgens voor de provincie. Vergelijkingen en significanties in tabel 2: Er is getoetst op significante verschillen tussen 2007 en 2010 binnen respectievelijk de gemeente, en de provincie. Als er een significant verschil is tussen het cijfer uit 2007 en 2010 binnen de gemeente dan zijn de gemeentelijke cijfers voor 2007 en 2010 cursief en vet gedrukt. Op dezelfde manier is dit gedaan voor de verschillen in percentages tussen 2007 en 2010 voor heel. Algemene opmerkingen: De percentages in de tabellen hebben betrekking op de totale groep. Bijvoorbeeld: bij Mantelzorger is een huisgenoot staat een percentage van 3% voor de gemeente. Dat wil dus zeggen dat 3% van álle 65-plussers (en dus niet alleen van de mantelzorgers) in de gemeente mantelzorg krijgt van een huisgenoot. De cijfers zijn met behulp van weegfactoren gecorrigeerd voor de werkelijke leeftijds- en geslachtsopbouw in de gemeente of regio. Als een verschil statistisch significant is, is dit cijfer vet en cursief in de tabel weergegeven. Statistisch significant wil zeggen dat het verschil met een kans van 95% niet op toeval berust. Alle percentages zijn afgerond naar hele getallen, met uitzondering van percentages kleiner dan 1, in dat geval is afgerond op één cijfer achter de komma. N.B. Dit tabellenboek is een herziene versie ten opzichte van de vorige. De herziening betreft de cijfers voor 'Belemmerd in dagelijks functioneren als gevolg van één of meer chronische aandoeningen' en de cijfers voor 'Bezoekt geen groepsbijeenkomsten'. 2

5 Tabel 1 - Ouderenmonitor Gemeente Tholen Resultaten voor de gemeente en totaal en naar geslacht, leeftijd en regio Gemeente Tholen A. Achtergrond Kenmerken Geslacht Man Vrouw Leeftijd jaar plus Etniciteit Autochtoon Westers allochtoon Niet-westers allochtoon 0,7 1 0, ,8 0,6 2 0,8 Opleidingsniveau Laag (geen opleiding of alleen basisonderwijs) Midden 1 (MAVO/ LBO) Midden 2 (HAVO, VWO of MBO) Hoog (HBO of WO) Burgerlijke staat Alleenstaand (niet gehuwd en/ of samenwonend) Gehuwd/ samenwonend Ongehuwd/ nooit gehuwd geweest Gescheiden/ gescheiden levend Weduwe/ weduwnaar Huishoudsamenstelling Alleenwonend Netto huishoudinkomen per maand Minder dan of meer Tabel 1 Ouderenmonitor 3

6 Gemeente Tholen Inkomen beneden modaal Inkomen bestaat alleen uit AOW Rondkomen Heeft (enige tot grote) moeite met rondkomen B. Lichamelijke gezondheid Gewicht Overgewicht (incl. obesitas, BMI >= 25 kg/m2) Ernstig overgewicht (BMI >= 30 kg/m2) Ondergewicht (BMI < 20 kg/m2) Ervaren gezondheid Ervaart eigen gezondheid als matig tot slecht Kwaliteit van leven Minder goede lichamelijke kwaliteit van leven Beperkingen Beperkt in bezigheden als gevolg van lichamelijke gezondheid Beperkt in één of meer ADL activiteiten Beperkt in één of meer HDL activiteiten Kan niet geheel zelfstandig gebruik maken van eigen of openbaar vervoer C. Ziekten en ongevallen Chronische ziekten Eén of meer chronische ziekten vastgesteld door arts Chronische ziekten/aandoeningen: Diabetes mellitus / suikerziekte Beroerte, hersenbloeding, herseninfarct of TIA Hartinfarct Tabel 1 Ouderenmonitor 4

7 Gemeente Tholen Chronische aandoeningen (vervolg) Een andere ernstige hartaandoening (zoals hartfalen, of angina pectoris) Een vorm van kanker (kwaardaardige aandoening) Migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn Hoge bloeddruk Vernauwing van de bloedvaten in de buik of benen Astma, chronische bronchitis, longemfyseem of CARA / COPD Ernstige of hardnekkige darmstoornissen langer dan 3 maanden Psoriasis Chronisch eczeem Onvrijwillig urineverlies (incontinentie) Ernstige of hardnekkige aandoeningen van de rug Gewrichtsslijtage (artrose, slijtagereuma) van heupen of knieën Chronische gewrichtsontsteking (ontstekingsreuma, chronische reuma, reumatoïde artritis) Andere ernstige of hardnekkige aandoeningen van de nek of schouder Andere of hardnekkige aandoeningen van de hand of pols Botontkalking (osteoporose) Ziekten van het zenuwstelsel (Parkinson, MS, epilepsie) Duizeligheid met vallen Prostaatklachten (niet prostaatkanker of prostaatontsteking) , Andere langdurige ziekte of aandoening Belemmerd in het dagelijks functioneren als gevolg van één of meer chronische aandoeningen Ongevallen Letsel opgelopen in afgelopen 3 maanden Letsel opgelopen: - in / rondom huis in het verkeer 0,3 0,7 0,6 0,9 0,7 0,7 1 0,5 0,5 - tijdens het sporten 0,2 0,9 1 0,6 1 0,3 0,6 1 0,9 Heeft letsel opgelopen door valongeval D. Psychische gezondheid Psychische gezondheid Voelt zich psychisch ongezond Beperkt in bezigheden als gevolg van emotionele problemen Minder goede psychische kwaliteit van leven Tabel 1 Ouderenmonitor 5

8 Gemeente Tholen Psychiatrische aandoeningen Matig/hoog risico op angststoornis of depressie: Laag of geen risico op angststoornis of depressie Matig risico op angststoornis of depressie Hoog risico op angststoornis of depressie Gebruikt medicijnen voor angst, depressie, spanning of stress E. Leefstijl Roken Rookt Alcoholgebruik Drinkt alcohol Drinkt geen alcohol meer Nooit alcohol gedronken Zware drinker (minstens 1x per week 6 glazen of meer per dag) Is overmatig drinker (mannen: meer dan 21 glazen/week, vrouwen: meer dan 14 glazen/week) Lichamelijke activiteit Voldoet niet aan Nederlandse Norm Gezond Bewegen voor 55-plussers Sport minder dan 1 keer per week F. Vervoer Vervoer Maakt meestal gebruik van: - fietsen of wandelen scootmobiel eigen auto gehaald/gebracht door echtgenoot, echtgenote of partner gehaald/gebracht door familie, vrienden of kennissen taxi openbaar vervoer of buurtbus regiotaxi of deeltaxi anders Tabel 1 Ouderenmonitor 6

9 Gemeente Tholen Wordt meestal gehaald of gebracht door iemand uit de directe omgeving Is vanwege de gezondheid niet altijd in staat zonodig ergens alleen naar toe te gaan Gaat weleens ergens niet naar toe vanwege vervoersproblemen G. Sociale omgeving Eenzaamheid Is niet eenzaam Is matig eenzaam Is ernstig eenzaam Is zeer ernstig eenzaam Is eenzaam (matig t/m zeer ernstig) Is (zeer) ernstig eenzaam Is emotioneel eenzaam Is sociaal eenzaam Sociaal netwerk Behoort tot netwerktype: - 'lokaal familie afhankelijk' netwerktype (Ik heb gelukkig familie in de buurt. Zij zullen zonodig voor mij zorgen) - 'lokaal geïntegreerd' netwerktype (Wij kennen elkaar allemaal in de buurt en zorgen voor elkaar. Er komt altijd wel iemand kijken hoe het met mij gaat) - 'lokaal gereserveerd' netwerktype (Ik hou ervan op mezelf te zijn, maar ik weet dat de buren er zijn als ik ze nodig heb) - 'gericht op wijdere samenleving' netwerktype (Al mijn familie woont ver weg maar gelukkig heb ik goede vrienden dichtbij die me zonodig zullen helpen) - 'privacy gericht' netwerktype (Ik heb niet veel contact met mensen in de buurt, maar ik ben misschien altijd al te onafhankelijk) Bezoekt geen groepsbijeenkomsten Bezoekt geen kerkelijke bijeenkomsten Tabel 1 Ouderenmonitor 7

10 Gemeente Tholen Vrijwilligerswerk Verricht vrijwilligerswerk Mantelzorg geven Geeft momenteel mantelzorg Heeft in afgelopen jaar mantelzorg gegeven Voelt zich niet of nauwelijks belast door het geven van mantelzorg Voelt zich enigzins belast door het geven van mantelzorg Voelt zich tamelijk zwaar belast door het geven van mantelzorg 2 1 1, Voelt zeer zwaar belast door het geven van mantelzorg 0,0 0,2 0,1 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 Voelt zich overbelast door het geven van mantelzorg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Voelt zich tamelijk zwaar, zeer zwaar of overbelast door het geven van mantelzorg H. Sociale veiligheid Sociale veiligheid Voelt zich wel eens onveilig overdag Voelt zich wel eens onveilig 's avonds/'s nachts Voelt zich overdag of 's avonds/'s nachts onveilig Huiselijk geweld Is ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld Type huiselijk geweld: - psychisch of emotioneel geweld , lichamelijk geweld 3 2 0, , ongewenste seksuele toenadering 1 0,5 0,0 0,9 0,8 0,1 0,6 0,5 0,4 - seksueel misbruik 0,2 0,5 0,2 0,7 0,8 0,1 0,5 0,6 0,3 Pleger huiselijk geweld: - partner 0,8 1 0, ,6 0, ex-partner 2 1 0, ,2 2 0,9 0,9 - (stief)kind 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 - (stief)ouder(s) 0,6 0,7 0,7 0,7 1 0,2 0,5 0,9 0,7 - (stief)broer(s)/zus(sen) 0,4 0,2 0,2 0,1 0,3 0,0 0,2 0,2 0,2 - een ander familielid 0,2 0,3 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 0,3 0,2 - een huisvriend 0,2 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,1 - anders 0,2 0,4 0,4 0,3 0,5 0,1 0,4 0,2 0,5 Tabel 1 Ouderenmonitor 8

11 Gemeente Tholen Hoe lang geleden slachtoffer van huiselijk geweld: 1 jaar geleden of korter 0,4 0,3 0,3 0,2 0,4 0,1 0,2 0,3 0,3 tussen 1 en 5 jaar geleden 0,0 0,2 0,1 0,4 0,4 0,0 0,5 0,2 0,1 langer dan 5 jaar geleden I. Preventie Informatie en ondersteuningsvraag op gebied van preventie Heeft behoefte aan één van de functies van een Consultatie Bureau voor Ouderen (CBO) (maar gebruikt deze nog niet) Heeft behoefte aan: advies/ voorlichting van een ouderenadviseur algemene gezondheidscheck Maakte wel eens gebruik van één van de functies van een Consultatie Bureau voor Ouderen (CBO) Maakte wel eens gebruik van: advies/ voorlichting van een ouderenadviseur 0, , ,6 2 - algemene gezondheidscheck J. Zorg Huisartsbezoek Afgelopen 2 maanden contact gehad met huisarts Bereikbaarheid huisarts Ontevreden over telefonische bereikbaarheid voor maken afspraak met huisarts Ontevreden over snel op spreekuur na telefonische afspraak met huisarts Ontevreden over telefonische bereikbaarheid tijdens telefonisch spreekuur huisarts Tevredenheid zorgverleners Onvoldoende aanwezig in eigen buurt: huisarts onvoldoende aanwezig in eigen buurt apotheek onvoldoende aanwezig in eigen buurt tandarts onvoldoende aanwezig in eigen buurt fysiotherapeut onvoldoende aanwezig in eigen buurt maatschappelijk werk onvoldoende aanwezig in eigen buurt kruiswerk/wijkverpleging (thuiszorg) onvoldoende aanwezig in eigen buurt Tabel 1 Ouderenmonitor 9

12 Gemeente Tholen Ontevreden over dienstverlening: Ontevreden over dienstverlening van de huisarts Ontevreden over dienstverlening van apotheek Ontevreden over dienstverlening van de tandarts Ontevreden over dienstverlening van de fysiotherapeut 0,5 0,9 0,9 0,9 0,7 1 1,0 0,6 1 Ontevreden over dienstverlening van maatschappelijk werk , Ontevreden over dienstverlening van kruiswerk/wijkverpleging (thuiszorg) ,9 Mantelzorg ontvangen Afgelopen jaar mantelzorg ontvangen Ontvangt momenteel mantelzorg Ontvangt momenteel dagelijks mantelzorg Ontvangt momenteel mantelzorg bij: - hulp bij huishoudelijk werk hulp bij dagelijkse verzorging gezelschap, troost, afleiding begeleiding en/of vervoer regelen geldzaken en/of administratie Ontvangt momenteel mantelzorg van: - partner kind(eren) of schoondochter/schoonzoon (schoon)ouders - andere familieleden , buren, vrienden, kennissen Mantelzorger is een huisgenoot Professionele zorg Ontvangt momenteel professionele zorg Ontvangt momenteel professionele zorg bij: - hulp bij huishoudelijk werk hulp bij dagelijkse verzorging gezelschap, troost, afleiding , begeleiding en/of vervoer regelen geldzaken en/of administratie Vrijwilligers zorg Ontvangt momenteel vrijwilligershulp Tabel 1 Ouderenmonitor 10

13 Gemeente Tholen Ontvangt momenteel vrijwilligershulp bij: - hulp bij huishoudelijk werk hulp bij dagelijkse verzorging , gezelschap, troost, afleiding , begeleiding en/of vervoer , regelen geldzaken en/of administratie Hulp ontvangen Ontvangt momenteel hulp (van mantelzorg, professionele zorg of vrijwilliger) Ontvangt hulp bij: - huishoudelijk werk dagelijkse verzorging K. Voorzieningen Bekendheid voorzieningen Wil informatie over één of meer Wmo-voorzieningen (maar weet niet waar deze te verkrijgen) Wil informatie over de volgende Wmo-voorzieningen (maar weet niet waar deze te krijgen): - hulp in de huishouding i.v.m. een beperking woningaanpassing i.v.m. een beperking rolstoel of scootmobiel vervoersvoorziening (regiotaxi of deeltaxi) ondersteuning bij het geven van mantelzorg ondersteuning vanwege werk als vrijwilliger Gebruik voorzieningen Heeft afgelopen jaar gebruik gemaakt van één of meer Wmo-voorzieningen Heeft afgelopen jaar gebruik gemaakt van de volgende Wmo-voorziening: - hulp in de huishouding ivm een beperking woningaanpassing ivm een beperking rolstoel of scootmobiel vervoersvoorziening (regiotaxi of deeltaxi) ondersteuning bij het geven van mantelzorg , ondersteuning vanwege werk als vrijwilliger 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 0,5 Tabel 1 Ouderenmonitor 11

14 Gemeente Tholen Maakt wel eens gebruik van één of meer welzijnsvoorzieningen Maakt wel eens gebruik van de volgende welzijnsvoorziening: - maaltijdverstrekking / maaltijdendienst eetpunt ouderenadviseur 0, , ,6 2 - hulp bij administratieve of financiële activiteiten sport- of bewegingsactiviteiten voor ouderen vanuit een activiteiten- of dienstencentrum recreatieve / culturele activiteiten voor ouderen hulp in en om huis van een vrijwilliger via een vrijwilligersorganisatie , hulp bij (het uitbreiden van) sociale contacten (bijv. bezoekdienst) 0,0 0,4 0,3 0,5 0,2 0,8 0,4 0,3 0,6 - algemene gezondheidscheck Behoefte voorzieningen: Heeft behoefte aan één of meer Wmo-voorzieningen Heeft behoefte aan de volgende Wmo-voorziening: - hulp in de huishouding ivm een beperking woningaanpassing ivm een beperking rolstoel of scootmobiel vervoersvoorziening (regiotaxi of deeltaxi) ondersteuning bij het geven van mantelzorg 0, ondersteuning vanwege werk als vrijwilliger 0,8 0,8 0,9 0,7 0,9 0,6 0,8 0,6 0,9 Heeft behoefte aan één of meer welzijnsvoorzieningen Heeft behoefte aan de volgende welzijnsvoorziening: - maaltijdverstrekking / maaltijdendienst , ,9 - eetpunt ouderenadviseur hulp bij administratieve of financiële activiteiten sport- of bewegingsactiviteiten voor ouderen vanuit een activiteiten- of dienstencentrum recreatieve / culturele activiteiten voor ouderen hulp in en om huis van een vrijwilliger via een vrijwilligersorganisatie hulp bij (het uitbreiden van) sociale contacten (bijv. bezoekdienst) algemene gezondheidscheck L. Kwetsbare ouderen Kwetsbare ouderen Niet zelfredzaam Lage draagkracht (alleenwonend en/of alleen AOW) Hoge draaglast (niet zelfredzaam en/of beperkt door lichamelijke gezondheid Kwetsbare oudere (hoge draaglast en lage draagkracht) Tabel 1 Ouderenmonitor 12

15 Tabel 2 - Ouderenmonitor Gemeente Tholen Resultaten voor de gemeente en in 2007 en 2010 A. Achtergrond Kenmerken gemeente Tholen % % % % Alleenstaand Laag opgeleid (geen opleiding of alleen basisonderwijs) Inkomen bestaat alleen uit AOW Heeft (enige tot grote) moeite met rondkomen B. Lichamelijke gezondheid Gewicht Overgewicht (incl. obesitas, BMI >= 25 kg/m2) Ernstig overgewicht (BMI >= 30 kg/m2) Ondergewicht (BMI < 20 kg/m2) Ervaren gezondheid Ervaart eigen gezondheid als matig tot slecht Kwaliteit van leven Minder goede lichamelijke kwaliteit van leven Beperkingen Beperkt in bezigheden als gevolg van lichamelijke gezondheid Beperkt in één of meer ADL activiteiten C. Ziekten en ongevallen Chronische ziekten Eén of meer chronische ziekten vastgesteld door arts* * niet helemaal vergelijkbaar: in 2010 zijn meer aandoeningen nagevraagd Chronische ziekten/aandoeningen: Diabetes mellitus / suikerziekte Hoge bloeddruk Astma, chronische bronchitis, longemfyseem of CARA / COPD Ernstige of hardnekkige aandoeningen van de rug Gewrichtsslijtage (artrose, slijtagereuma) van heupen of knieën Ongevallen Letsel opgelopen in afgelopen 3 maanden Letsel opgelopen: - in / rondom huis D. Psychische gezondheid Psychische gezondheid Voelt zich psychisch ongezond Beperkt in bezigheden als gevolg van emotionele problemen Minder goede psychische kwaliteit van leven E. Leefstijl Roken Rookt Tabel 2 Ouderenmonitor 13

16 Alcoholgebruik gemeente Tholen % % % % Zware drinker (minstens 1x per week 6 glazen of meer per dag) Lichamelijke activiteit Voldoet niet aan Nederlandse Norm Gezond Bewegen voor 55-plussers Sport minder dan 1 keer per week F. Vervoer Vervoer Maakt meestal gebruik van: - fietsen of wandelen scootmobiel eigen auto gehaald/gebracht door echtgenoot, echtgenote of partner gehaald/gebracht door familie, vrienden of kennissen taxi openbaar vervoer of buurtbus regiotaxi of deeltaxi anders 0, Wordt meestal gehaald of gebracht door iemand uit de directe omgeving Is vanwege de gezondheid niet altijd in staat zonodig ergens alleen naar toe te gaan Gaat weleens ergens niet naar toe vanwege vervoersproblemen G. Sociale omgeving Eenzaamheid Is niet eenzaam Is matig eenzaam Is ernstig eenzaam Is zeer ernstig eenzaam Is eenzaam (matig t/m zeer ernstig) Is (zeer) ernstig eenzaam Is emotioneel eenzaam Is sociaal eenzaam Sociaal netwerk (netwerktype) Behoort tot netwerktype: - 'lokaal familie afhankelijk' netwerktype (Ik heb gelukkig familie in de buurt. Zij zullen zonodig voor mij zorgen) - 'lokaal geïntegreerd' netwerktype (Wij kennen elkaar allemaal in de buurt en zorgen voor elkaar. Er komt altijd wel iemand kijken hoe het met mij gaat) - 'lokaal gereserveerd' netwerktype (Ik hou ervan op mezelf te zijn, maar ik weet dat de buren er zijn als ik ze nodig heb) - 'gericht op wijdere samenleving' netwerktype (Al mijn familie woont ver weg maar gelukkig heb ik goede vrienden dichtbij die me zonodig zullen helpen) - 'privacy gericht' netwerktype (Ik heb niet veel contact met mensen in de buurt, maar ik ben misschien altijd al te onafhankelijk) Bezoekt geen groepsbijeenkomsten Bezoekt geen kerkelijke bijeenkomsten Tabel 2 Ouderenmonitor 14

17 gemeente Tholen % % % % Vrijwilligerswerk Verricht vrijwilligerswerk Mantelzorg geven Geeft momenteel mantelzorg Heeft in afgelopen jaar mantelzorg gegeven Voelt zich niet of nauwelijks belast door het geven van mantelzorg Voelt zich enigzins belast door het geven van mantelzorg Voelt zich tamelijk zwaar belast door het geven van mantelzorg 1 2 1,0 1 Voelt zeer zwaar belast door het geven van mantelzorg 0,0 0,0 0,3 0,2 Voelt zich overbelast door het geven van mantelzorg 0,0 0,0 0,1 0,0 Voelt zich tamelijk zwaar, zeer zwaar of overbelast door het geven van mantelzorg H. Sociale veiligheid Sociale veiligheid Voelt zich wel eens onveilig overdag Voelt zich wel eens onveilig 's avonds/'s nachts Voelt zich overdag of 's avonds/'s nachts onveilig Huiselijk geweld Is ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld Type huiselijk geweld: - psychisch of emotioneel geweld 0, lichamelijk geweld 0, ongewenste seksuele toenadering 0,2 1 0,3 0,5 - seksueel misbruik 0,0 0,2 0,2 0,5 Pleger huiselijk geweld: - partner 0,6 0,8 0,9 1 - ex-partner 0,0 2 0,8 1 - (stief)kind 0,2 0,2 0,1 0,1 - (stief)ouder(s) 0,2 0,6 0,5 0,7 - (stief)broer(s)/zus(sen) 0,0 0,4 0,2 0,2 - een ander familielid 0,2 0,2 0,2 0,3 - een huisvriend 0,0 0,2 0,0 0,1 - anders 0,2 0,2 0,3 0,4 Hoe lang geleden slachtoffer van huiselijk geweld: 1 jaar geleden of korter 0,6 0,4 0,3 0,3 tussen 1 en 5 jaar geleden 0,0 0,0 0,3 0,2 langer dan 5 jaar geleden J. Zorg Tevredenheid zorgverleners Onvoldoende aanwezig in eigen buurt: huisarts onvoldoende aanwezig in eigen buurt apotheek onvoldoende aanwezig in eigen buurt tandarts onvoldoende aanwezig in eigen buurt fysiotherapeut onvoldoende aanwezig in eigen buurt maatschappelijk werk onvoldoende aanwezig in eigen buurt kruiswerk/wijkverpleging (thuiszorg) onvoldoende aanwezig in eigen buurt Tabel 2 Ouderenmonitor 15

18 Ontevreden over dienstverlening: gemeente Tholen % % % % Ontevreden over dienstverlening van de huisarts Ontevreden over dienstverlening van apotheek Ontevreden over dienstverlening van de tandarts Ontevreden over dienstverlening van de fysiotherapeut 1 0,5 0,9 0,9 Ontevreden over dienstverlening van maatschappelijk werk 1 2 1,0 1 Ontevreden over dienstverlening van kruiswerk/wijkverpleging (thuiszorg) Mantelzorg ontvangen Afgelopen jaar mantelzorg ontvangen Ontvangt momenteel mantelzorg Ontvangt momenteel mantelzorg bij: - hulp bij huishoudelijk werk hulp bij dagelijkse verzorging gezelschap, troost, afleiding begeleiding en/of vervoer regelen geldzaken en/of administratie Ontvangt momenteel mantelzorg van: - partner kind(eren) of schoondochter/schoonzoon (schoon)ouders - andere familieleden buren, vrienden, kennissen K. Voorzieningen Gebruik voorzieningen Maakt wel eens gebruik van de volgende welzijnsvoorziening: - maaltijdverstrekking / maaltijdendienst eetpunt ouderenadviseur 1,0 0, hulp bij administratieve of financiële activiteiten sport- of bewegingsactiviteiten voor ouderen vanuit een activiteiten- of dienstencentrum recreatieve / culturele activiteiten voor ouderen hulp in en om huis van een vrijwilliger via een vrijwilligersorganisatie hulp bij (het uitbreiden van) sociale contacten (bijv. bezoekdienst) 2 0,0 1 0,4 Behoefte voorzieningen: Heeft behoefte aan de volgende welzijnsvoorziening (maar gebruikt deze nog niet): - maaltijdverstrekking / maaltijdendienst eetpunt ouderenadviseur hulp bij administratieve of financiële activiteiten sport- of bewegingsactiviteiten voor ouderen vanuit een activiteiten- of dienstencentrum recreatieve / culturele activiteiten voor ouderen hulp in en om huis van een vrijwilliger via een vrijwilligersorganisatie hulp bij (het uitbreiden van) sociale contacten (bijv. bezoekdienst) Tabel 2 Ouderenmonitor 16

Gezondheidsmonitor Ouderen 2009

Gezondheidsmonitor Ouderen 2009 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Gezondheidsmonitor Ouderen 2009 Tabellenboek Veghel L:\GB\Epidemiologie\HvB in Zicht\Gezondheidsmonitor en rvtv\gezondheidsmonitor ouderen\uitvoering 2009\rapportage

Nadere informatie

Monitor Volwassenen 2012

Monitor Volwassenen 2012 Monitor Volwassenen 2012 Enschede Man Vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar Aantal 149 217 114 113 139 131 116 115 366 6439 Geslacht Man 100 0 48 49 50 34 55 58 49 50 Vrouw 0 100 52 51 50 66 45 42 51

Nadere informatie

Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Oldenzaal Twente hoog (HBO,

Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Oldenzaal Twente hoog (HBO, Monitor Volwassenen 2012 Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Nederlands 84 88 79 88 89 83 84 91 86 83 Marokkaans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Turks 9 2 12 6 2 6 9 1 6 4 Surinaams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Hattem. Algemene gegevens

Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Hattem. Algemene gegevens Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 196 221 82 144 198 424 5459 N=196 N=221 N=80 N=141 N=196 N=417

Nadere informatie

Ouderenmonitor 65+ 2012-2013. Waalre. Tabellenboek

Ouderenmonitor 65+ 2012-2013. Waalre. Tabellenboek Ouderenmonitor 65+ 2012-2013 Waalre Tabellenboek Ouderenmonitor 65+ 2012-2013 Gemeente Waalre Onderwerpen Gezondheid en ziekte Zelfredzaamheid Welbevinden Leefstijl Leefbaarheid Eenzaamheid Maatschappelijke

Nadere informatie

Someren Tabellenboek

Someren Tabellenboek Ouderenmonitor 65+ 2012-2013 Tabellenboek Ouderenmonitor 65+ 2012-2013 Onderwerpen Gezondheid en ziekte Zelfredzaamheid Welbevinden Leefstijl Leefbaarheid Eenzaamheid Maatschappelijke participatie Huiselijk

Nadere informatie

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland 1 Dit is een voorlopige uitgave. Na de zomer 2013 komen definitieve tabellen beschikbaar. Gezondheidsenquête: volwassenen en senioren

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N LICHAMELIJKE GEZONDHEID V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 2 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Gezond ouder worden in Zeeland

Gezond ouder worden in Zeeland Gezond ouder worden in Zeeland Resultaten van de Ouderenmonitor Zeeland 2010 Gezondheid heeft bij ouderen een andere betekenis dan bij jongeren. Preventie en zorg richt zich bij de jongere leeftijdsgroepen

Nadere informatie

MEMO. Aan : Raads- en burgerleden Van : HM Vonk - Schenkel Onderwerp : Gezondheidsmonitoren GGD Datum : 13 november 2013. Geachte heer/mevrouw,

MEMO. Aan : Raads- en burgerleden Van : HM Vonk - Schenkel Onderwerp : Gezondheidsmonitoren GGD Datum : 13 november 2013. Geachte heer/mevrouw, MEMO Aan : Raads- en burgerleden Van : HM Vonk - Schenkel Onderwerp : Gezondheidsmonitoren GGD Datum : 13 november 2013 Geachte heer/mevrouw, Bijgaand vindt u de volwassenenmonitor en de ouderenmonitor

Nadere informatie

Algemeen. Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Maasdriel

Algemeen. Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Maasdriel Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Toelichting: In de eerste kolommen staan de cijfers van de gemeente, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. In de kolom "R'land" staat het totaalcijfer

Nadere informatie

Ouderenonderzoek GGD Regio Twente 2010

Ouderenonderzoek GGD Regio Twente 2010 Ouderenonderzoek GGD Regio 2010 Hof van Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 202 200 215 187 402 5378 Achtergrond kenmerken respondenten Hof van 65-74 jaar 63 51 100 0 56 55 75-84

Nadere informatie

Ouderen in Coevorden

Ouderen in Coevorden Ouderen in Resultaten van het ouderenonderzoek 2012 Over de gezondheid en leefgewoonten van ouderen September 2014 Versie 1.1 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers De gezondheid en participatie van Zeeuwse 65-plussers zijn in de afgelopen vijf jaar verbeterd. Ouderen voelen zich minder beperkt door de lichamelijke

Nadere informatie

Toelichting Gebruikte vragen en definities Ervaren gezondheid Chronische aandoeningen Beperking Gewicht Welbevinden

Toelichting Gebruikte vragen en definities Ervaren gezondheid Chronische aandoeningen Beperking Gewicht Welbevinden Tabellenboek Toelichting In dit tabellenboek van de Gezondheidspeiling 2012 staan de regionale resultaten van de Gezondheidspeiling 2012 (deel 1), de regionale resultaten van de assenen en en uitgesplitst

Nadere informatie

Lichamelijke gezondheid (19-64 jaar)

Lichamelijke gezondheid (19-64 jaar) 2a GEZONDHEIDSPEILING 2005 Het doel van de gezondheidspeiling is het volgen van ontwikkelingen in gezondheid en gezond gedrag. Ruim.0 personen in de leeftijd van t/m 94 in de regio Zuid-Holland Noord hebben

Nadere informatie

Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid. Raadsrotonde 22 september 2011

Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid. Raadsrotonde 22 september 2011 Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid Raadsrotonde 22 september 2011 Doelstelling Gedachtenwisseling over het ouderenbeleid en de uitvoering daarvan met specifieke aandacht voor volksgezondheid

Nadere informatie

Ouderenonderzoek Drenthe 2007. Tabellenboek Hoogeveen. M. Kuilman, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog

Ouderenonderzoek Drenthe 2007. Tabellenboek Hoogeveen. M. Kuilman, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog Ouderenonderzoek Drenthe 2007 Tabellenboek Hoogeveen M. Kuilman, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 m.kuilman@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Volwassenen in Assen

Volwassenen in Assen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Ouderenonderzoek Drenthe 2007. Tabellenboek Assen. M. Kuilman, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog

Ouderenonderzoek Drenthe 2007. Tabellenboek Assen. M. Kuilman, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog Ouderenonderzoek Drenthe 2007 Tabellenboek Assen M. Kuilman, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 m.kuilman@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Ouderenonderzoek Kennemerland

Ouderenonderzoek Kennemerland Ouderenonderzoek Kennemerland Een onderzoek naar de gezondheid en het wel bevinden van 65-plussers en hun behoefte aan voor zieningen, zorg en vervoer. Ouderenonderzoek Kennemerland HET ONDERZOEK In het

Nadere informatie

23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van de ouderenmonitor 2010

23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van de ouderenmonitor 2010 23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel Resultaten van de ouderenmonitor 2010 2011 Het gaat over het algemeen goed met onze 65-plussers. Zij voelen zich beter dan vijf jaar geleden en de deelname aan sportieve

Nadere informatie

Ouderenonderzoek Drenthe 2007. Tabellenboek Borger-Odoorn. M. Kuilman, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog

Ouderenonderzoek Drenthe 2007. Tabellenboek Borger-Odoorn. M. Kuilman, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog Ouderenonderzoek Drenthe 2007 Tabellenboek M. Kuilman, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 m.kuilman@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Lichamelijke gezondheid

Lichamelijke gezondheid Lichamelijke gezondheid Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 De ervaren gezondheid is een samenvattende gezondheidsmaat van alle gezondheidsaspecten zoals de

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2012

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2012 VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING De volwassenen en ouderenpeiling heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en leefstijl van inwoners in kaart te brengen. Ongeveer.00 inwoners

Nadere informatie

Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen

Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar 2010 Tabellenboek Gemeente Tholen Leeswijzer Tabellenboek Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar 2010 Over het onderzoek In dit tabellenboek vindt u de belangrijkste cijfers

Nadere informatie

Samenvatting en Beschouwing 19 64 jaar

Samenvatting en Beschouwing 19 64 jaar 7a GEZONDHEIDSPEILING 2005 Het doel van de gezondheidspeiling is het volgen van ontwikkelingen in gezondheid en gezond gedrag. Ruim 10.800 personen in de leeftijd van 19 t/m 94 jaar in de regio Zuid-Holland

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Gea Schouten Berdi Christiaanse

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer O8.R2403.OOI Inboeknummer oybstoa86r Dossiernummer ysr.qr8 8 januari aoo8 Raads informatiebrief Betreft resultaten Ouderenmonitor Gemeentelijke Gezondheidsdienst 1 Inleiding

Nadere informatie

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Wat is E-MOVO q Onderzoek onder 2 e en 4 e klassers, nu 3 e keer q Vragenlijst wordt digitaal in klas ingevuld

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Tabellenboek Borger C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen 7 8 - te weinig regie over eigen leven

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen 7 8 - te weinig regie over eigen leven Bron: Gezondheidsmonitor Regio Kennemerland 2012 Aantal ouderen (65 jaar en ouder) in Haarlemmermeer per 1-1-2013: 19.700 Functioneren en kwaliteit van leven Ziekten en aandoeningen Uitkomsten ouderen

Nadere informatie

Volwassenen in Noordenveld

Volwassenen in Noordenveld Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Hoogvliet Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Berdi Christiaanse Gea Schouten Bianca Stam Voorwoord In dit

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in Barendrecht Januari 00, herziene versie GGD Rotterdam-Rijnmond Berdi Christiaanse Gea Schouten Bianca Stam Johan van Veelen Voorwoord In dit rapport

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Overschie Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Berdi Christiaanse Gea Schouten Voorwoord In dit

Nadere informatie

Gezondheidspeiling 2012

Gezondheidspeiling 2012 FACTSHEET Gezondheidspeiling 212 Resultaten van de vierjaarlijkse gezondheidsenquête onder inwoners van 19 jaar en ouder in de regio Gooi en Vechtstreek SAMENVATTING Inwoners van Gooi en Vechtstreek voelen

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen

Conclusies en aanbevelingen Achtergrondinformatie Opvoeding en opvoedingsondersteuning Gezondheid Lichamelijke en leefstijl gezondheid leefstijl en psychosociaal welbevinden Conclusies en aanbevelingen Ouderenmonitor Monitor kinderen

Nadere informatie

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

Utrecht gezond!2008-2013

Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Overvecht Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Utrecht Overvecht

Nadere informatie

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2009

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2009 VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 0 De volwassenen- en ouderenpeiling hee als doel om op systema sche wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van inwoners in kaart te brengen. Bijna.0 inwoners in de

Nadere informatie

Gezondheidsprofiel Boxtel Oost

Gezondheidsprofiel Boxtel Oost Gezondheidsprofiel Boxtel Oost Verbinden preventie-curatie Presentatie wijkteam 6 februari 2014 Marije Scholtens (GGD Hart voor Brabant), Nicole de Baat (Robuust) Programma 16.00 16.05 welkom en voorstelrondje

Nadere informatie

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2009

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2009 VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 200 De volwassenen- en ouderenpeiling hee als doel om op systema sche wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van inwoners in kaart te brengen. Bijna.0 inwoners in

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen Ouderenmonitor 2011 Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen De Ouderenmonitor is een onderzoek naar de lichamelijke, sociale en geestelijke

Nadere informatie

Utrecht gezond!2008-2013

Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Zuid Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Utrecht Zuid en subwijken

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen

Conclusies en aanbevelingen Achtergrondinformatie Opvoeding en opvoedingsondersteuning Wonen, welzijn Lichamelijke en zorg gezondheid leefstijl en psychosociaal welbevinden Conclusies en aanbevelingen Ouderenmonitor Monitor kinderen

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Stadscentrum Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Gea Schouten Berdi Christiaanse Voorwoord In

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in Schiedam April 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Berdi Christiaanse Gea Schouten Bianca Stam Johan van Veelen Voorwoord In dit rapport vindt u de resultaten

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente IJsselmonde Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Gea Schouten Bianca Stam Berdi Christiaanse Voorwoord In

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Ouderen in Drenthe. Basisrapport van het ouderenonderzoek 2012. Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse ouderen

Ouderen in Drenthe. Basisrapport van het ouderenonderzoek 2012. Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse ouderen Ouderen in Drenthe Basisrapport van het ouderenonderzoek 2012 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse ouderen Februari 2014 Versie 1.2 Colofon: Uitgave: GGD Drenthe Epidemiologie, Cluster GIO Epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013 Samenvatting Twente Versie 2, oktober 2013 Twente varieert naar stad en platteland In Twente wonen 626.500 mensen waarvan de helft woont in één van de drie grote steden. Tot 2030 zal de Twentse bevolking

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Noord Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Gea Schouten Berdi Christiaanse Voorwoord In dit rapport

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in Albrandswaard Januari 00, herziene versie GGD Rotterdam-Rijnmond Berdi Christiaanse Gea Schouten Bianca Stam Johan van Veelen Voorwoord In dit rapport

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Drenthe 2003

Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Tabellenboek C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Utrecht gezond!2008-2013

Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Noordwest Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Noordwest en subwijken

Nadere informatie

Tabellenboek G4 gezondheidsmonitor 2012

Tabellenboek G4 gezondheidsmonitor 2012 Tabellenboek G4 gezondheidsmonitor 2012 GGD Amsterdam GGD Haaglanden GGD Rotterdam-Rijnmond Gemeente Utrecht, Volksgezondheid December 2014, herziene versie Tabellenboek G4 gezondheidsmonitor 2012 1 Het

Nadere informatie

Samenvatting en Beschouwing 65-94 jaar

Samenvatting en Beschouwing 65-94 jaar 7b GEZONDHEIDSPEILING 2005 Het doel van de gezondheidspeiling is het volgen van ontwikkelingen in gezondheid en gezond gedrag. Ruim 10.800 personen in de leeftijd van 19 t/m 94 jaar in de regio Zuid-Holland

Nadere informatie

30 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland

30 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland 3 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland resultaten van de monitor volwassenen en ouderen 12 13 Gezondheid is belangrijk! Mensen die zich gezond voelen kunnen beter

Nadere informatie

op gezondheid uitgemeten Over gezondheid en gezondheidsverschillen in de vier grote steden

op gezondheid uitgemeten Over gezondheid en gezondheidsverschillen in de vier grote steden Auteurs J.J. van Veelen A.P. van Dijk G.A.M. Ariëns A.P. Verhoeff W.M.M. Klaus-Meijs E.J.C. van Ameijden M.H.P Berns G.M. Schouten H. Dijkshoorn A.J. Bouwman-Notenboom J. Toet op gezondheid uitgemeten

Nadere informatie

55+MONITOR 2008. Gemeente Weert

55+MONITOR 2008. Gemeente Weert 55+MONITOR 2008 Gemeente Weert Juni 2010 Een onderzoek naar de gezondheid en de leefstijl van zelfstandig wonende 55- plussers en het gebruik van en de behoefte aan voorzieningen op het gebied van welzijn

Nadere informatie

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel In onderstaande tabellen zijn cijfers weergegeven met betrekking tot de gezondheid van Friezen in de gemeente Leeuwarderadeel. Daarnaast vindt u ook

Nadere informatie

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Versie 1, oktober 2013 Bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Noaberkracht Dinkelland Tubbergen In Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wonen 47.279

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek. Eenzaamheid Steunpunten

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek. Eenzaamheid Steunpunten Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft Resultaten van het Gezondheidsonderzoek 2012 Ondersteuning Beperkingen Sociale activiteiten Mantelzorg Gezondheidsonderzoek Eenzaamheid

Nadere informatie

Samenvatting gezondheidspeiling Wijdemeren

Samenvatting gezondheidspeiling Wijdemeren Samenvatting gezondheidspeiling Wijdemeren Een analyse van de gezondheidstoestand van de bevolking geeft zicht op de gezondheidsproblemen die in de regio en gemeente spelen en de groepen waarin die problemen

Nadere informatie

Vragenlijst naar Zorggebruik, Ziekte en Werk (TIC-P)

Vragenlijst naar Zorggebruik, Ziekte en Werk (TIC-P) Vragenlijst naar Zorggebruik, Ziekte en Werk (TIC-P) Instructie Het eerste gedeelte van deze vragenlijst is bedoeld om in kaart te brengen met welke hulpverleners u voor uzelf in de afgelopen 3 maanden

Nadere informatie

Amsterdamse 65-plussers: gezond en wel?

Amsterdamse 65-plussers: gezond en wel? Amsterdamse 65-plussers: gezond en wel? Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Hoe staat het met de gezondheid en het welbevinden van 65-plussers in Amsterdam? Welke beperkingen ervaren zij in het dagelijks

Nadere informatie

INFOKAART OUDEREN EN CHRONISCHE ZIEKTEN

INFOKAART OUDEREN EN CHRONISCHE ZIEKTEN INFOKAART OUDEREN EN CHRONISCHE ZIEKTEN Inleiding Ouderdom komt met gebreken. Deze uitspraak gaat zeker niet bij alle ouderen op. Een meerderheid heeft immers geen ernstige chronische aandoening of heeft

Nadere informatie

Voor hoeveel uur per week hebt u een aanstelling?. uren per week Over hoeveel dagen zijn deze uren verdeeld?. dagen. Wat is uw beroep?...

Voor hoeveel uur per week hebt u een aanstelling?. uren per week Over hoeveel dagen zijn deze uren verdeeld?. dagen. Wat is uw beroep?... Datum van invullen: / / De volgende vragen gaan over de gevolgen van gezondheidsproblemen voor betaald werk en onbetaald werk (bijv. huishoudelijk werk). Deze vragen hebben steeds betrekking op de afgelopen

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar)

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) 3a Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) Deze factsheet beschrijft de resultaten van de gezondheidspeiling najaar 2005 van volwassenen tot 65 jaar in Zuid-Holland Noord met betrekking tot de geestelijke

Nadere informatie

OUDEREN SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN. Seniorenonderzoek 2008 Onderzoek bij zelfstandig wonenden van 65 jaar en ouder. Vitaal.

OUDEREN SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN. Seniorenonderzoek 2008 Onderzoek bij zelfstandig wonenden van 65 jaar en ouder. Vitaal. Ouderen SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN OUDEREN 11 Seniorenonderzoek 2008 Onderzoek bij zelfstandig wonenden van 65 jaar en ouder. De GGD Zuid-Holland West voorziet gemeenten in haar werkgebied van inzicht

Nadere informatie

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Zeevang Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zeevang. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

Huisbezoekproject 75 jarigen

Huisbezoekproject 75 jarigen Huisbezoekproject 75 jarigen IJsselstein Noord 2013 1 Inleiding Dit rapport Huisbezoekproject 75 jarigen in IJsselstein Noord 2013 geeft informatie over de resultaten van de 232 interviews die gehouden

Nadere informatie

Zo gezond zijn de inwoners van de regio Amstelland en Diemen!

Zo gezond zijn de inwoners van de regio Amstelland en Diemen! Zo gezond zijn de inwoners van de regio Amstelland en Diemen! Tabellenboek: resultaten van de Gezondheidsmonitor 2010 onder inwoners van 19 jaar en ouder van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel,

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Noaberkracht

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2010 resultaten regio Nijmegen

Ouderenmonitor 2010 resultaten regio Nijmegen Ouderenmonitor 2010 resultaten regio Nijmegen GGD Regio Nijmegen postadres postbus 1120 6501 BC Nijmegen bezoekadres Groenewoudseweg 275 6524 TV Nijmegen telefoon: (024) 329 72 97 fax: (024) 322 69 80

Nadere informatie

Volwassenen in Drenthe

Volwassenen in Drenthe Volwassenen in Drenthe Basisrapport van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Versie 1.0 Colofon: Uitgave: GGD Drenthe Epidemiologie, Cluster

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013

Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013 Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013 Programma Onderdeel Tijd Presentatie omgevingsanalyse 18.00-18.45 Interactief deel in twee groepen 18.45-19.30 Plenaire terugkoppeling 19.30-19.45 Afsluiting 19.45-20.00

Nadere informatie

opleiding moeder midden

opleiding moeder midden Tabellenboek gezondheidsmonitor 0-12 jarigen gemeente Toelichting: In de eerste kolommen staan de resultaten voor uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, van de en etniciteit. De laatste kolom geeft het

Nadere informatie

Ouderenonderzoek Drenthe 2007. herziene versie

Ouderenonderzoek Drenthe 2007. herziene versie Ouderenonderzoek Drenthe 2007 herziene versie Ouderenonderzoek Drenthe 2007 colofon auteurs: C.A. Bos N. van Zanden N. Campman uitgave: GGD Drenthe, herziene versie, april 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Beschrijving van de gezondheid van de inwoners van Eersel op basis van de monitors van de GGD.

Beschrijving van de gezondheid van de inwoners van Eersel op basis van de monitors van de GGD. Beschrijving van de gezondheid van de inwoners van Eersel op basis van de monitors van de GGD. Leefstijl De manier waarop we leven en het gedrag dat we vertonen zijn van invloed op de gezondheid. Een gezonde

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad en Molenwerf

Gemeente Zaanstad en Molenwerf Gemeente en Molenwerf Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

Bevolking Kern Asch Gemeente Buren Bevolking (2014) 365 25.995 Bevolking (2024) 360 26.065 Bevolkingsontwikkeling (2014-2024) -1% 0%

Bevolking Kern Asch Gemeente Buren Bevolking (2014) 365 25.995 Bevolking (2024) 360 26.065 Bevolkingsontwikkeling (2014-2024) -1% 0% Kern Asch Bevolking Kern Asch Bevolking (2014) 365 25.995 Bevolking (2024) 360 26.065 Bevolkingsontwikkeling (2014-2024) -1% Vergrijzing en ontgroening (2014-2024) Kern Asch Ontwikkeling 0-25 jarigen -23%

Nadere informatie

Lokale resultaten Iedereen Gezond & Wel?! Utrechtse Heuvelrug

Lokale resultaten Iedereen Gezond & Wel?! Utrechtse Heuvelrug Lokale resultaten Iedereen Gezond & Wel?! In navolging van het volwassenenonderzoek in 2004 heeft de GGD Midden-Nederland in het najaar van 2008 een gezondheidsenquête gehouden onder volwassenen in de

Nadere informatie

Questionnaire (in Dutch): LASAC602 / LASAD602 / LASAE602 / LASAF602 / LASAG602 / LASAH602

Questionnaire (in Dutch): LASAC602 / LASAD602 / LASAE602 / LASAF602 / LASAG602 / LASAH602 In the LASA 600-series Health and chronic diseases is determined in waves C, D, E, F, G, and H in which case the proxy was interviewed. (In wave C the same questionnaire was also administered to the respondent.)

Nadere informatie

Beschrijving van de gezondheid van de inwoners van Bergeijk op basis van de monitors van de GGD

Beschrijving van de gezondheid van de inwoners van Bergeijk op basis van de monitors van de GGD Beschrijving van de gezondheid van de inwoners van Bergeijk op basis van de monitors van de GGD Leefstijl De manier waarop we leven en het gedrag dat we vertonen zijn van invloed op de gezondheid. Een

Nadere informatie

VRAGENLIJST OVER ZIEKTE EN WERK

VRAGENLIJST OVER ZIEKTE EN WERK VRAGENLIJST OVER ZIEKTE EN WERK In deze vragenlijst wordt gevraagd naar gevolgen van voor betaald werk en onbetaald werk (bijv. huishoudelijk werk). Denk bij aan acute of chronische lichamelijke ziekten,

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor. Den Haag 2014

Gezondheidsmonitor. Den Haag 2014 Gezondheidsmonitor Den Haag 2014 Gezondheidsmonitor Den Haag 2014 Uitgave van gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Productgroep Epidemiologie en Gezondheidsbevordering Afdeling Epidemiologie

Nadere informatie

Gezondheid in de Midden-IJssel/Oost-Veluwe Resultaten van de Monitor volwassenen en ouderen 2012

Gezondheid in de Midden-IJssel/Oost-Veluwe Resultaten van de Monitor volwassenen en ouderen 2012 Gezondheid in de Midden-IJssel/Oost-Veluwe Resultaten van de Monitor volwassenen en ouderen 2012 mw. A. de Lange Barsukoff, MSc., epidemioloog mw. ir. P. Boluijt, epidemioloog mw. ir. C. Capel, beleidsadviseur

Nadere informatie

Beschrijving van de gezondheid van de inwoners van Reusel De Mierden op basis van de monitors van de GGD.

Beschrijving van de gezondheid van de inwoners van Reusel De Mierden op basis van de monitors van de GGD. Beschrijving van de gezondheid van de inwoners van Reusel De Mierden op basis van de monitors van de GGD. Leefstijl De manier waarop we leven en het gedrag dat we vertonen zijn van invloed op de gezondheid.

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 3 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in Maassluis April 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Berdi Christiaanse Gea Schouten Bianca Stam Johan van Veelen Voorwoord In dit rapport vindt u de resultaten

Nadere informatie

De gezondheidssituatie van ouderen in Gelderland Midden 2005

De gezondheidssituatie van ouderen in Gelderland Midden 2005 De gezondheidssituatie van ouderen in Gelderland Midden 2005 Samenvatting van de resultaten van een onderzoek onder zelfstandig wonende 65-plussers in het werkgebied van Hulpverlening Gelderland Midden

Nadere informatie

OUDERENONDERZOEK DRENTHE 2002

OUDERENONDERZOEK DRENTHE 2002 OUDERENONDERZOEK DRENTHE 2002 September 2003 OUDERENONDERZOEK DRENTHE 2002 ONDERZOEK NAAR DE GEZONDHEIDSSITUATIE BIJ INWONERS VAN DRENTHE VAN 65 JAAR EN OUDER September 2003 Auteur: N. van Zanden (epidemioloog)

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N GENOTMIDDELEN V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 5 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Vijfde tussenrapportage resultaten eerste en tweede consult Consultatiebureau voor Ouderen in Losser

Vijfde tussenrapportage resultaten eerste en tweede consult Consultatiebureau voor Ouderen in Losser Vijfde tussenrapportage resultaten eerste en tweede consult Consultatiebureau voor Ouderen in Mei 2012 Achtergrondgegevens Periode: december 2008 maart 2012 Aangeschreven ouderen: 2161 Aangemelde cliënten:

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum De Haven. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB

Door Cliënten Bekeken voor. Gezondheidscentrum De Haven. Vervolgmeting. Rapportage Klantmonitor DCB Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentrum De Haven Vervolgmeting Rapportage Klantmonitor DCB ARGO Rijksuniversiteit Groningen bv 2013 Vervolgmeting via de Klantmonitor In het gezondheidscentrum is

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Haaksbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Haaksbergen en de factoren die hierop

Nadere informatie