BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA"

Transcriptie

1 Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 23 september 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel Geerts (ondervoorzitter), Lieven Dehandschutter (ondervoorzitter), Marina Van Hoorick (ondervoorzitter), Carl Hanssens, Wout De Meester, Boudewijn Vlegels, Guido De Waele, Stephan Van der Gucht, Frans Windhey, Robby De Caluwé, Julien Mertens, Michel Du Tré en Jo De Cuyper deskundigen: Rik Daelman, Pieter Van Oost, Julien Van Geertsom, Jef Foubert en Peter Deckers andere: Bruno Machiels (waarnemer), Bart Casier (directeur), Saskia Fermont (adjunct-directeur) en Iris Baeyens (verslaggeving) Verontschuldigd: Guy Tindemans, Luc De Ryck (leden), Dirk Bulteel, Piet Callens (deskundigen) en Miet Deckers (waarnemer) AGENDA 1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van het Directiecomité d.d. 26 augustus 2015 BEHEERPUNTEN 2. Agenda Raad van Bestuur van 7 oktober Regionale economie Bedrijventerreinen Lokeren (Eksaarde): Raes Sint-Niklaas: Metalunion afhaken Aurotech Beveren (Verrebroek): Aven Ackers vraag notaris Degomme 4. Huisvesting Stekene: Bormte-Dorpsstraat fase 1 toewijzing kavel 8 (na wederinkoop) Sint-Niklaas: Clementwijk² aanpassingen beeldkwaliteitsplan invulling veld 24 Sint-Niklaas: Sint-Rochus zwambestrijding stand van zaken Beveren (Melsele): Farnèselaan toewijzing kavels Beveren: Viergemeet toewijzing kavels 5. Erfgoedcel Waasland Tien jaar Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas Leader Project try-out webconferencing Subsidiereglementen en ondersteuningstrajecten Projectsubsidiereglement: aanvraagdossiers Publicatiesubsidiereglement: aanvraagdossiers 6. BiblioWaas: promotie van de film Black 7. ICT Waasland Digitaal: kick-off op 18 september 2015 Interwaas Directiecomité van 23 september

2 8. Burgemeestersconvenant: verslag stuurgroep van 17 september 2015 BELEIDSPUNTEN 9. Actieprogramma en begroting BTW-kostendelende vereniging 11. Waaslandhaven Raad van Bestuur van 2 september 2015 Start werkgroep beleidsovereenkomst Saeftinghe 12. Huisvesting Sociaal aandeel in woonprojecten: terugkoppeling overleg met Waasse Landmaatschappij Sint-Niklaas: VTS-site bijkomend ereloon ontwerp scharniergebouw procedure PPSovereenkomst realisatie van private woongelegenheden: kwalitatieve selectie Beveren: Viergemeet resultaten bevraging kandidaten kavels Toegevoegd agendapunt: Sint-Niklaas: Den Beenaert nieuwe kandidatuur 13. Vlaamse energielening: pilootproject 14. Sociale economie prioriteiten binnen de regierol financiering regierol 15. Samenaankoop voorbereiding vergadering op 2 oktober Personeel Projectmanager mobiliteit (voltijds 2 jaar) Deskundige participatiemedewerker Burgemeestersconvenant (voltijds 1 jaar) Projectmedewerker werfopvolging bedrijventerreinen en huisvestingsprojecten Deskundige sociale economie 17. Varia ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ 1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van het Directiecomité d.d. 26 augustus 2015 Het verslag van het Directiecomité van 26 augustus 2015 wordt eenparig en zonder opmerkingen goedgekeurd. BEHEERPUNTEN 2. Agenda Raad van Bestuur van 7 oktober 2015 Het Directiecomité keurt de agenda van de Raad van Bestuur van 7 oktober 2015 en het voorgestelde programma goed. 3. Regionale economie Bedrijventerreinen 3.1. Lokeren (Eksaarde): Raes Het Directiecomité neemt nota van de stand van zaken en beslist de aankoop van een eigendom (woonhuis en serres) in de Rechtstraat in Eksaarde deels gelegen in woongebied en deels gelegen in industriegebied niet langer te overwegen. Interwaas Directiecomité van 23 september

3 3.2. Sint-Niklaas: Metalunion afhaken Aurotech Het Directiecomité neemt nota van het afhaken van Aurotech bvba voor lot 3 en een deel van lot 2 in de kmo-zone Metalunion in Sint-Niklaas Beveren (Verrebroek): Aven Ackers vraag notaris Degomme Het Directiecomité gaat akkoord met het toekennen van een erfpachtrecht door Lumet Holding aan ES Finance en met het sluiten van een onroerende leasingovereenkomst voor 15 jaar tussen voornoemde partijen, op voorwaarde dat de verkoopvoorwaarden zoals bepaald in de originele akte (inclusief de bepalingen m.b.t. het terugkooprecht en het voorkeurrecht) solidair worden nageleefd door alle betrokken partijen. Interwaas vraagt tevens dat een afschrift van de verleden akte wordt bezorgd. 4. Huisvesting 4.1. Stekene: Bormte-Dorpsstraat fase 1 toewijzing kavels Het Directiecomité beslist lot 8 voor te behouden zoals voorgesteld en dit aan de eerder besliste voorwaarden Sint-Niklaas: Clementwijk² A. Aanpassingen beeldkwaliteitsplan Het beeldkwaliteitsplan voor de Clementwijk² werd opgemaakt in 2012 door evr-architecten om het kwaliteitsniveau in de verdere uitwerking (invulling van bouwvelden) te bewaken, in het bijzonder m.b.t. de ambities op het vlak van duurzame ontwikkeling. Op 25 juni 2015 werd door de ontwerpers Blaf + denc!-studio het ontwerpend onderzoek voor veld 15 (Cohousing Waasland) voorgesteld aan de kwaliteitskamer. Uit dit ontwerpend onderzoek kwamen een aantal bemerkingen naar voor met betrekking tot het beeldkwaliteitsplan voor de velden 14, 15 en 16, in het bijzonder voor wat betreft de voorgestelde ontsluiting en parkeerzones en het aantal bouwlagen. Deze bemerkingen gaven aanleiding tot een advies van evr-architecten om aanvullingen aan het beeldkwaliteitsplan toe te voegen. Het Directiecomité gaat akkoord met de voorgestelde aanvullingen op het beelkwaliteitsplan voor de Clementwijk² in Sint-Niklaas. B. Invulling veld 24 Omwille van o.a. gesprekken met Cohousing Waasland werd de invulling van veld 24 het enige veld van Interwaas in de Clementwijk² fase 1 tijdelijk on hold gezet. Recent werd het proces opnieuw opgestart en het is de bedoeling om voor het einde van 2015 een verkavelingsaanvraag klaar te hebben voor de kwaliteitskamer. Aansluitend kan het aanvraagdossier worden ingediend. Als we daarnaast rekening houden met een beperkte opdracht voor aanleg van parkeervakken en het fietsen wandelpadje (achterontsluiting voor de woningen), zal in het najaar van 2016 de verkoop van de kavels kunnen worden opgestart. Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken en gaat akkoord om voor de realisatie van de particuliere woningen een architectenpool samen te stellen en vrijwillig samenbouwen te stimuleren. Interwaas Directiecomité van 23 september

4 4.3. Sint-Niklaas: Sint-Rochus A. Zwambestrijding Eind 2014 werd in het appartement 21 een huiszwam vastgesteld. De verwijdering en nabehandeling van deze zwamaantasting werd in mei 2015 uitgevoerd door Solar. Op vraag van de bewoners is Solar op 2 september 2015 langsgegaan in de appartementen 22 en 25. Op de plinten werden sporen van een mogelijke zwamaantasting opgemerkt. Solar heeft stalen bezorgd aan de plantentuin van Meise die is gespecialiseerd in de analyse van zwammen. Door hen werd vastgesteld dat het gaat om dezelfde huiszwamvariant als in het appartement 21. Op donderdag 1 oktober 2015 zal Solar alle appartementen bezoeken om na te gaan of er daar ook een ontwikkeling van de huiszwam is. Het Directiecomité neemt nota van de zwamaantasting en aangepaste bestrijding en geeft opdracht preventief alle appartementen in het oude schoolgebouw na te gaan. B. Stand van zaken Interwaas werd op 25 augustus 2015 door Bouwcentrale Modern nv gedagvaard om op 4 september 2015 te verschijnen voor de rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde teneinde te horen zeggen voor recht dat de definitieve oplevering van de werken aan het Sint-Rochushof heeft plaatsgevonden en teneinde de waarborg vrij te geven. De zaak werd behandeld; een tussenvonnis wordt verwacht. Het Directiecomité neemt hiervan nota en bevestigt de opdracht aan meester Rentmeesters die ons eerder al in de zaak aangaande de dakbedekking verdedigde Beveren (Melsele): Farnèselaan toewijzing kavels Er werden 10 kandidaturen ontvangen voor 8 kavels. Het Directiecomité beslist de kavels voor te behouden zoals voorgesteld en dit aan de eerder besliste voorwaarden Beveren: Viergemeet toewijzing kavels Er werden 16 kandidaturen ontvangen voor 31 kavels. Het Directiecomité beslist de kavels voor te behouden zoals voorgesteld en dit aan de eerder besliste voorwaarden. 5. Erfgoedcel Waasland 5.1. Tien jaar Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas Het Directiecomité gaat akkoord met de organisatie van 10 jaar Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas voor een maximumbudget van euro Leader Binnen het thema profileren en promoten van streekidentiteit (met inbegrip van toerisme en recreatie) van Leader Grensregio Waasland werden 3 projecten (werktitels) aangemeld: 1. De toerist en recreant de geschiedenis van Boudelo via belevenisvolle verhaallijnen laten herontdekken 2. Ode aan de polder (Prospersite) 3. Toeristische ontmoetingsplaats met agrarische focus (Koewacht) Binnen Leader is het de bedoeling dat er een toeristisch-recreatief geheel door samenwerking wordt ontwikkeld. Ten laatste op 5 oktober 2015 moeten de definitieve aanvragen zijn ingediend. In het kader van het in te dienen dossier moet o.a. een gedetailleerde rolverdeling gebeuren en een Interwaas Directiecomité van 23 september

5 begroting worden opgesteld. De vraag wordt gesteld welke rol de Erfgoedcel Waasland hierin mag / kan opnemen en welke financiële middelen hierbij horen. Het Directiecomité gaat akkoord met de inhoudelijke ondersteuning van dit toeristisch-recreatief geheel binnen Leader Grensregio Waasland door de Erfgoedcel Waasland, waarbij de erfgoedcel dit als eigen inbreng in het netwerk realiseert Project try-out webconferencing De Erfgoedcel Waasland en de stuurgroep stellen voor om de nieuwe techniek van webconferencing ten behoeve van de publieks- en educatieve werking van een erfgoedorganisatie naar het Waasland te brengen. Aangezien de Erfgoedcel Waasland goede contacten heeft met diverse woonzorgcentra in de regio, die voor hun werking steeds op zoek zijn naar interessante activiteiten met een erfgoedcomponent, wordt voorgesteld om een try-out met hen te organiseren. Meer bepaald wordt dit een samenwerking tussen de Erfgoedcel Waasland, het woonzorgcentrum Ter Engelen in Lokeren en het Stadsmuseum Lokeren. De opgedane ervaringen zullen door de Erfgoedcel Waasland en het museum worden gedeeld met de erfgoedachterban in de regio. Het Directiecomité gaat akkoord met de organisatie van het project try-out webconferencing Subsidiereglementen en ondersteuningstrajecten Het Directiecomité gaat akkoord met het afschaffen van de actie rond de ondersteuningstrajecten en met het herverdelen van de voorziene euro voor deze trajecten naar het projectsubsidiereglement (1.000 euro), publicatiesubsidiereglement (400 euro extra) en groepsaankoop depot (600 euro extra) Projectsubsidiereglement Het Directiecomité gaat akkoord met de steun van euro aan het project Nachten van Cortewalle en 850 euro aan het project Speelvogels Publicatiesubsidiereglement Het Directiecomité gaat akkoord met de steun van 650 euro voor de publicatie met lokale relevantie Van Sint-Jan Berghmanschiro tot chiro Wij en euro aan de publicatie met bovenlokale relevantie Bloemenstoeten in Sint-Niklaas. 6. Bibliowaas: promotie van de film Black Het boek Black van de Wase auteur Dirk Bracke is verfilmd door productiehuis Caviar en gaat op 11 november 2015 in België in première. De film is 16+ en mikt op een ouder publiek dan het boek. Productiehuis Caviar benaderde bib Stekene, bib Sint-Gillis-Waas en bib Sint-Niklaas met de vraag of er interesse is om de film in de regio mee te promoten. BiblioWaas ziet hierin een uitgesproken kans om via gezamenlijke cultuurpromotie met de 9 Wase bibliotheken een actie te organiseren waarmee we de doelgroep jongeren (16+) kunnen aanspreken. Deze doelgroep valt al te vaak uit de boot bij publieksactiviteiten vanwege de bibliotheken. Met deze actie kunnen we ook mee promotie voeren voor de tentoonstelling Dirk Bracke zwart op wit, die van 25 september tot 22 november 2015 in Bibliotheca Wasiana loopt. Het Directiecomité gaat akkoord met de organisatie van een promotionele activiteit rond de film Black (wedstrijd en filmvertoning) en het vooropgestelde budget (1.500 euro). Interwaas Directiecomité van 23 september

6 7. ICT Waasland Digitaal: kick-off op 18 september 2015 Op 18 september 2015 werd het project Waasland Digitaal voorgesteld aan de Wase lokale besturen. Volgende items kwamen aan bod: 1. Een toelichting van de doelstelling van Waasland Digitaal 2. Leiedal als inspirerend voorbeeld 3. Het proces en stappenplan om te komen tot een masterplan en voorstellen voor kortetermijnprojecten 4. Timing Tenslotte werd in een panelgesprek met de experten van V-ICT-OR, egov en Leiedal gepeild naar de bekommernissen en suggesties van de aanwezigen. Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken en geeft opdracht om de besturen aan te schrijven met de concrete vraag mee te werken aan een inventarisatie. Ook de Maatschappij Linkerscheldeoever en de gemeente Zwijndrecht zullen worden aangeschreven. 8. Burgemeestersconvenant: verslag stuurgroep van 17 september 2015 Het Directiecomité neemt kennis van het verslag van de eerste bijeenkomst van de stuurgroep Waasland Klimaatland die bestaat uit vertegenwoordigers van alle 9 Wase gemeenten en de provincie Oost-Vlaanderen (zowel beleidsmakers als milieuambtenaren) en de projectmedewerkers van Waasland Klimaatland. De stuurgroep adviseert het projectteam betreffende de richting van Waasland Klimaatland en fungeert als zelflerend netwerk omtrent lokaal klimaatbeleid en bijhorende acties. Een volgende vergadering van de stuurgroep wordt gepland na het afronden van de eerste fase van het participatietraject (visievorming klimaatbeleid 2020 en 2050). Dit is in december 2015 of januari Dan zullen o.a. volgende zaken worden besproken: het afronden van de visievorming, de opstart van de tweede fase van het participatietraject (CO 2 -reductietargets opstellen voor huishoudens, industrie, mobiliteit, handel, enz.), mogelijkheden voor alternatieve financiering en de eerste CO 2 -reductieprojecten. 9. Actieplan en begroting Actieprogramma 2016 BELEIDSPUNTEN Het Directiecomité keurt het ontwerp van actieplan 2016 mits de voorgestelde aanpassingen goed en beslist het actieprogramma 2016 voor te leggen aan de Raad van Bestuur van 7 oktober Begroting 2016 Het Directiecomité keurt het ontwerp van begroting 2016 mits de voorgestelde aanpassingen goed en beslist de begroting 2016 voor te leggen aan de Raad van Bestuur van 7 oktober BTW kostendelende vereniging Het Directiecomité gaat akkoord met de voorgestelde overeenkomst tussen Interwaas en de deelnemende gemeenten en beslist ze aan de Raad van Bestuur voor te leggen, waarna de gemeenten dienen te worden aangeschreven met het oog op goedkeuring door de gemeenteraad. Interwaas Directiecomité van 23 september

7 11. Waaslandhaven Raad van Bestuur MLSO van 2 september 2015 Het Directiecomité neemt nota van de agendapunten van de Raad van Bestuur van de Maatschappij Linkerscheldeoever van 2 september Start werkgroep beleidsovereenkomst Saeftinghe Het Directiecomité neemt nota van het verslag van de eerste vergadering van de werkgroep beleidsovereenkomst Saeftinghe op 4 september De vergadering beperkte zich tot het aftoetsen van de standpunten en de opmaak van een vervolgagenda. Volgende afspraken werden gemaakt: Data stuurgroep tot eind 2015 Taakverdeling Interwaas neemt de subwerkgroep mobiliteit op en wint juridisch advies in over de samenlezing beleidsovereenkomst en vastlegging van de opsplitsing tussen maritieme en industriële zone overeenkomstig de wetgeving ruimtelijke ordening. 12. Huisvesting Sociaal aandeel in woonprojecten: terugkoppeling overleg met Waasse Landmaatschappij Het Directiecomité neemt nota van de vraag van de Waasse Landmaatschappij om op de verkoopprijs van gronden een korting toe te staan en heeft begrip voor deze vraag. Overwegende dat naar de Waasse Landmaatschappij aan quasi kostende prijs wordt verkocht, kan een daling van de verkoopprijs weinig meer dan symbolisch zijn. Het Directiecomité meent dat de voorgestelde alternatieve benaderingen en een omgekeerde participatie interessanter zijn en geeft opdracht in die zin verder te onderhandelen Sint-Niklaas: VTS-site A. Bijkomend ereloon ontwerp scharniergebouw Het Directiecomité neemt nota van de vraag van de ontwerpers naar bijkomende vergoeding voor het uitwerken van een alternatief voorstel voor het scharniergebouw op de VTS-site in Sint-Niklaas, kan principieel akkoord gaan met een bijkomende vergoeding, maar meent dat het gevraagde binnen een al behoorlijk ereloon van 10% te ruim is en geeft opdracht hierover met de ontwerpers te onderhandelen. B. Procedure PPS-overeenkomst realisatie van private woongelegenheden: kwalitatieve selectie In het kader van de zoektocht naar een private partner voor de realisatie van een 20-tal marktconforme woningen op de VTS-site in Sint-Niklaas (kapelgebouw, reftergebouw en herenhuis Janssens) werd een bijzonder bestek uitgeschreven in het kader van een gefaseerde gunningsprocedure voor het aanstellen van een privaat bouwteam (ontwikkelaar + ontwerper). Het Directiecomité sluit zich aan bij het selectievoorstel en stelt voor aan het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Sint-Niklaas dat de bouwteams Mevaco, Artenys en E&L Bouwpartners worden uitgenodigd tot het indienen van een offerte conform de voorwaarden opgenomen in het bijzonder bestek onder 5_Gunningsbestek Beveren: Viergemeet resultaten bevraging kandidaten kavels Het Directiecomité neemt nota van de resultaten van de bevraging die is afgenomen bij de personen die zich als geïnteresseerde hadden opgegeven voor de verkaveling Viergemeet in Beveren, maar Interwaas Directiecomité van 23 september

8 zich uiteindelijk niet kandidaat hebben gesteld voor een bouwgrond Toegevoegd agendapunt: Sint-Niklaas: Den Beenaert nieuwe kandidatuur Het Directiecomité beslist kavel 25 voor te behouden zoals voorgesteld en dit aan de eerder besliste voorwaarden. 13. Vlaamse energielening: pilootproject Interwaas is in 2014 gestart met een pilootproject om bewoners in huurwoningen via het Sociaal Verhuurkantoor Waasland (SVK) of de Sint-Niklase Maatschappij voor Huisvesting (SNMH) te laten investeren in dakisolatie zonder dat dit weegt op hun gezinsbudget. De investering wordt dan ook terugbetaald via effectief gerealiseerde energiewinsten. We noemen dit de opbrengstgarantie. Dit kan mogelijk zijn met een renteloze of goedkope energielening, een goede trajectbegeleiding en een daling van de voorschotfactuur. Het Directiecomité neemt nota van de stand van zaken van het pilootprojct Vlaamse energielenging en gaat akkoord met de uitbreiding van het proefproject met 3 woningen voor het SVK tot 58 woningen voor de SNMH en gaat akkoord met de voorgestelde werkwijze. 14. Sociale economie Prioriteiten binnen de regierol sociale economie Het Directiecomité neemt nota van de stand van zaken en geeft de regisseur sociale economie opdracht om in 2015: een netwerkingsactiviteit te organiseren voor OCMW s betreffende maatwerkbedrijven en lokale diensten economieën; begin oktober en begin december 2015 een nieuwsbrief sociale economie te verspreiden; de uitbetaling laatste schijf subsidies 2014 na verslag en bewijsstukken op te volgen en deze projecten te evalueren; tegen uiterlijk eind oktober 2015 een lastenboek op te maken voor een marketingstudie sociale economie in het Waasland; de pagina s sociale economie op de website van Interwaas te actualiseren en een communicatieplan uit te werken voor de inzet van sociale media; de werking van de helpdesk verder te zetten en in samenwerking met de stad Sint-Niklaas een handleiding duurzaam uitbesteden uit te werken; een campagne te voeren voor fondsenwerving voor de operationele werking van het voedseldepot in Financiering regierol sociale economie Het Directiecomité keurt de aangepaste raming van de financiering van de regierol sociale economie goed, inbegrepen de aanwerving van een tijdelijke administratieve kracht ter ondersteuning. 15. Samenaankoop voorbereiding vergadering op 2 oktober 2015 Het Directiecomité gaf op 3 juni 2015 opdracht om in voorbereiding van het overleg samenaankoop van 2 oktober 2015 een voorstel te formuleren voor de Wase gemeenten en OCMW s. Er zijn twee domeinen waarop Interwaas een meerwaarde zou kunnen bieden: 1. De vraag werd gesteld of Interwaas kan fungeren als kenniscentrum. 2. Vanuit diverse lokale besturen is er interesse om bepaalde diensten en producten samen aan te kopen. Interwaas Directiecomité van 23 september

9 Het Directiecomité gaat akkoord om de dienstverlening zoals voorgesteld aan te bieden aan de gemeenten en OCMW s. 16. Personeel Projectmanager mobiliteit (voltijds 2 jaar) Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken en beslist om Marina De Vet een contract aan te bieden als projectmanager mobiliteit voor een periode van 2 jaar Deskundige participatiemedewerker Burgemeestersconvenant (voltijds 1 jaar) Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken en bevestigt de aanstelling van Arnold Wittenberg als participatiemedewerker Burgemeestersconvenant voor een periode van 1 jaar vanaf 17 september Projectmedewerker werfopvolging bedrijventerreinen en huisvestingsprojecten Het Directiecomité keurt de aanvraag voor voltijdse loopbaanonderbreking van Maarten Dierickx goed voor een periode van 1 jaar vanaf 5 oktober Het Directiecomité geeft opdracht om over te gaan tot de aanwerving van een projectmanager (Aniveau, 1 jaar) met een masterdiploma of een bachelordiploma aangevuld met minimum 5 jaar ervaring Deskundige sociale economie Het Directiecomité geeft opdracht om binnen het beschikbare budget van euro een deskundige sociale economie aan te stellen voor een periode van 3 maanden. 17. Varia Persmededeling Jos De Meyer over de vroegere Boelwerf Het Directiecomité neemt nota van de persmededeling van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer over de financiële middelen van de vroegere Boelwerf en geeft opdracht zijn vraag verder te onderzoeken Oh-pralines van Sint-Niklaas Het Directiecomité neemt nota van de merknaam Oh waaronder Sint-Niklaas haar stadskern promoot. Naast de Oh-pralines die zijn vervaardigd in samenwerking met de 3 Sint-Niklase chocolatiers Wauters, Vyverman en Bastin wordt ook het Oh-magazine viermaandelijks uitgegeven en bus-aan-bus bedeeld in het Waasland Vraag Sint-Niklaas naar update Wase schoolroutekaart Het Directiecomité neemt nota van de vraag van de stad Sint-Niklaas en geeft opdracht aan de projectmanager mobiliteit de update van de Wase schoolroutekaart op zich te nemen. Interwaas Directiecomité van 23 september

10 17.4. Uitnodiging inhuldiging Polders van Kruibeke op 3 oktober 2015 Het Directiecomité neemt nota van de inhuldiging van het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke Bazel Rupelmonde op 3 oktober 2015 door minister Ben Weyts. (w.g. Remi Audenaert, voorzitter en Lieven Dehandschutter, ondervoorzitter) Interwaas Directiecomité van 23 september

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 15 januari 2014 Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel Geerts (ondervoorzitter), Lieven Dehandschutter (ondervoorzitter),

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 22 oktober 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 7 september 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Lieven Dehandschutter (voorzitter),

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ Aanvang: 18.30 uur woensdag 13 januari 2016 Plaats: restaurant t Molenhof Heirweg 25 9180 Moerbeke Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Lieven

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 6 mei 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Lieven Dehandschutter

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ. woensdag 1 februari 2017

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ. woensdag 1 februari 2017 Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 1 februari 2017 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Lieven Dehandschutter (voorzitter),

Nadere informatie

11. Aanduiding vertegenwoordiger Interwaas in Buitengewone Algemene Vergadering MLSO van 26 maart 2014

11. Aanduiding vertegenwoordiger Interwaas in Buitengewone Algemene Vergadering MLSO van 26 maart 2014 Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 12 maart 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 29 juni 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Lieven Dehandschutter (voorzitter),

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 26 augustus 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 25 september 2013 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 1 juli 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Lieven

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 4 februari 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 27 augustus 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ. woensdag 26 april 2017

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ. woensdag 26 april 2017 Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 26 april 2017 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Lieven Dehandschutter (voorzitter),

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 21 oktober 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 3 juli 2013 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 4 juni 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 7 mei 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 23 maart 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 25 mei 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Lieven Dehandschutter (voorzitter),

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 19 november 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 2 juli 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Marina

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 1 april 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 13 november 2013 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 10 december 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 4 maart 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ. woensdag 7 december 2016

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ. woensdag 7 december 2016 Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 7 december 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Lieven Dehandschutter (voorzitter),

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 5 juni 2013 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 3 februari 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ Aanvang: 18 uur VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 5 oktober 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Lieven Dehandschutter (voorzitter),

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 8 mei 2013 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 27 april 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Lieven Dehandschutter (voorzitter),

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 12 februari 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ. woensdag 9 november 2016

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ. woensdag 9 november 2016 Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 9 november 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Lieven Dehandschutter (voorzitter),

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 2 maart 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Case 1 Sint-Niklaas - Paterssite. 20/5/2016 Wannes De Vleeschauwer

Case 1 Sint-Niklaas - Paterssite. 20/5/2016 Wannes De Vleeschauwer Case 1 Sint-Niklaas - Paterssite 20/5/2016 Wannes De Vleeschauwer Inhoud Even voorstellen Situering van de site en het project Doelstellingen en programma voor het project Korte toelichting masterplan

Nadere informatie

241 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

241 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR 241 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT ONTWERPVERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 25 FEBRUARI 2015 OM 08 U 30. 1

Nadere informatie

Waasland 2020 (werktitel) Kick-off Sint-Niklaas, 27 maart 2015

Waasland 2020 (werktitel) Kick-off Sint-Niklaas, 27 maart 2015 LOGO INTERWAAS!!! Waasland 2020 (werktitel) Kick-off Sint-Niklaas, 27 maart 2015 Kim Rienckens (Provincie Oost-Vlaanderen, beleidsmedewerker dienst milieubeleid) en Frauke Van Goethem (Interwaas, projectmanager

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSTRAJECT COMMUNICATIE

ONDERSTEUNINGSTRAJECT COMMUNICATIE Criteria voor de toekenning van een ondersteuningstraject rond communicatie met bijhorende toelage voor cultureel-erfgoedverenigingen in het Waasland ONDERSTEUNINGSTRAJECT COMMUNICATIE Sinds 2000 sluit

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010 Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat de

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 2 april 2015 (782 )

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 2 april 2015 (782 ) Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 2 april 2015 (782 ) Walter Horemans (voorzitter) Lucien Herijgers (1 ste ondervoorzitter) Greet Geypen (2 de ondervoorzitter) Ivan Blauwhoff (bestuurder)

Nadere informatie

Subsidiereglement voor éénmalige erfgoedpublicaties van 1 januari 2011

Subsidiereglement voor éénmalige erfgoedpublicaties van 1 januari 2011 Subsidiereglement voor éénmalige erfgoedpublicaties van 1 januari 2011 INLEIDING Sinds 2000 sluit de Vlaamse Gemeenschap cultureel-erfgoedconvenants met lokale besturen om het ontwikkelen van een lokaal

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren.

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren. TOELICHTING RAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERKAVELING KRUIBEKE - ONTWERP VERKAVELINGSAKTE

Nadere informatie

Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 26 juni 2015 (335 )

Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 26 juni 2015 (335 ) Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 26 juni 2015 (335 ) Walter Horemans (voorzitter) Lucien Herijgers (1 ste ondervoorzitter) Greet Geypen (2 de ondervoorzitter) Jan Fonderie (lid)

Nadere informatie

Clementwijk². Eerste spadesteek voor. Jaargang 23 nr. 2 april - mei - juni Interview met Remi Audenaert, voorzitter Interwaas

Clementwijk². Eerste spadesteek voor. Jaargang 23 nr. 2 april - mei - juni Interview met Remi Audenaert, voorzitter Interwaas Jaargang 23 nr. 2 april - mei - juni 2013 Eerste spadesteek voor Clementwijk² Interview met Remi Audenaert, voorzitter Interwaas Interwaas sluit het jaar 2012 positief af België-Belgique P.B. - PP 91O0

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

Waas la nd. Zonecollege. Zitting van 5 februari 20L5 te Beveren. Samenvatting besluiten. Artikel2. Artikel3. Artikel 1

Waas la nd. Zonecollege. Zitting van 5 februari 20L5 te Beveren. Samenvatting besluiten. Artikel2. Artikel3. Artikel 1 Waas la nd BRANDWEERZONE BEVERENIKRUIBEKEISINT.GILLIS-WAASISINT-NIKLAASISTEKENEITEMSEIWAA5MUNSTER Zonecollege Zitting van 5 februari 20L5 te Beveren Samenvatting besluiten Aanwezig: De heer Marc Van de

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 13 oktober 2016 (801 )

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 13 oktober 2016 (801 ) Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 13 oktober 2016 (801 ) Aanwezig Verontschuldigd Met volmacht aan: Walter Horemans (voorzitter) Lucien Herijgers (1 ste ondervoorzitter) Greet Geypen

Nadere informatie

Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 22 mei 2015 (334 )

Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 22 mei 2015 (334 ) Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 22 mei 2015 (334 ) Walter Horemans (voorzitter) Lucien Herijgers (1 ste ondervoorzitter) Greet Geypen (2 de ondervoorzitter) Jan Fonderie (lid)

Nadere informatie

240 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

240 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR 240 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT VOORLOPIG VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 28 JANUARI 2015 OM 08.30 U.

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

/43/ Ruimtelijke kwaliteit door hoogwaardige procesbegeleiding (Matexi)

/43/ Ruimtelijke kwaliteit door hoogwaardige procesbegeleiding (Matexi) /43/ Ruimtelijke kwaliteit door hoogwaardige procesbegeleiding (Matexi) Ruimtelijke kwaliteit door hoogwaardige procesbegeleiding 16 oktober 2014 Bart Aerts Overzicht workshop Inleiding Bart Aerts Vier

Nadere informatie

DIRECTIECOMITÉ BESLISSINGEN

DIRECTIECOMITÉ BESLISSINGEN DIRECTIECOMITÉ BESLISSINGEN 22 APRIL 2015 A = AANWEZIG VO = VERONTSCHULDIGD AFW = AFWEZIG NAAM ORGANISATIE / FUNCTIE STATUS Luc Vanparys voorzitter A Kris Declercq ondervoorzitter A Eric De Keyser ondervoorzitter

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming

Nadere informatie

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012 Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat

Nadere informatie

5 JAAR EGTS Linieland van Waas en Hulst

5 JAAR EGTS Linieland van Waas en Hulst 5 JAAR EGTS Linieland van Waas en Hulst Programma 5 Jaar EGTS, een terugblik Dhr. Richard Meersschaert, EGTS-directeur Europa in de Lage Landen. De Lage Landen in Europa Dhr. Jan Buysse, algemeen directeur

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

Subsidiedossier Subsidiereglement voor éénmalige erfgoedpublicaties van 1 januari 2011 herziene versie juni 2012

Subsidiedossier Subsidiereglement voor éénmalige erfgoedpublicaties van 1 januari 2011 herziene versie juni 2012 Subsidiedossier Subsidiereglement voor éénmalige erfgoedpublicaties van 1 januari 2011 herziene versie juni 2012 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat de actieve ondersteuning van Wase

Nadere informatie

Gemeenteraad 19 december Meldingslijst. De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 november 2011 goed.

Gemeenteraad 19 december Meldingslijst. De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 november 2011 goed. Gemeenteraad 19 december 2011 Meldingslijst Openbare zitting De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 november 2011 De gemeenteraad neemt kennis van de brief d.d. 10-11-2011

Nadere informatie

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Seniorenadviesraad Kampenhout 1 Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Structureren in 4 stappen : -Oprichting adviesraad - Behoefteonderzoek - Opmaak beleidsplan - Opvolging van het beleid Structureren

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

Kandidaatsformulier Hoedhaar Lokeren

Kandidaatsformulier Hoedhaar Lokeren Interwaas verbindt zich ertoe deze gegevens enkel aan te wenden in het kader van de verkoopsprocedure voor de bouwgronden in het project Hoedhaar in Lokeren. Hierdoor kunnen uw contactgegevens worden doorgegeven

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 april 2014

OCMW-raad van 24 april 2014 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

groen - autoluw - energiezuinig - speels Evelyn Wymeersch Projectdeskundige Waasland Klimaatland - Interwaas Toekomstig bewoner Cohousing Waasland

groen - autoluw - energiezuinig - speels Evelyn Wymeersch Projectdeskundige Waasland Klimaatland - Interwaas Toekomstig bewoner Cohousing Waasland groen - autoluw - energiezuinig - speels Evelyn Wymeersch Projectdeskundige Waasland Klimaatland - Interwaas Toekomstig bewoner Cohousing Waasland Woonproject uitbreiding Clementwijk Uitbreiding bestaande

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie TER INFO: Blauw zijn stukken tekst die elke projectleider zal moeten aanpassen i.f.v.

Nadere informatie

Toelichting. De projectbegeleider van het Projectbureau Herbestemming Kerken begeleidt dit traject.

Toelichting. De projectbegeleider van het Projectbureau Herbestemming Kerken begeleidt dit traject. INFODOCUMENT KANDIDAATSTELLING BEGELEIDINGSTRAJECT HAALBAARHEIDSONDERZOEK VOOR HERBESTEMMING VAN EEN PAROCHIEKERK AANVRAAG IN TE DIENEN UITERLIJK 22 SEPTEMBER 2017 Toelichting Voor wie? Steden/gemeenten

Nadere informatie

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-RAAD van 13-11-2012 OVERZICHTSLIJST Openbaar gedeelte 1. PV vorige zitting Het PV van de openbare zitting d.d. 09-10-2012 wordt goedgekeurd. 2. Toelichting

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 maart 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

V I T E U X E N O M G E V I N G

V I T E U X E N O M G E V I N G Yves Van Helleputte PPS - PROJECT K A S T E E L P A R K V I T E U X E N O M G E V I N G koetshuis en orangerie park & vijver kasteel Viteux 20.000 m2 Visie Gemeente - Duurzame stedenbouw - Hedendaags woonproject

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

Subsidiedossier Subsidiereglement voor éénmalige erfgoedpublicaties van 1 januari 2011

Subsidiedossier Subsidiereglement voor éénmalige erfgoedpublicaties van 1 januari 2011 Subsidiedossier Subsidiereglement voor éénmalige erfgoedpublicaties van 1 januari 2011 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat de actieve ondersteuning van Wase erfgoedzorgers centraal.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Bijkomende vergadering directiecomité van dinsdag 17 oktober 2017 om 18.00 u. in de vergaderzaal (3 de verdieping)

Nadere informatie

FINANCIEN a) dienst gemeentelijke bouwwerken en infrastructuur financiële analyse cel gemeentelijke bouwwerken:toelichting D10103/nota 6

FINANCIEN a) dienst gemeentelijke bouwwerken en infrastructuur financiële analyse cel gemeentelijke bouwwerken:toelichting D10103/nota 6 P.V. 1971 DIRECTIECOMITÉ Datum: 14/04/2016 Uur: 9.30 uur Plaats: Asse Aanwezig: K. Van Elsen (voorzitter), J. Pijpen (gedelegeerd-bestuurder), Mevr. M. Lemonnier (ondervoorzitter), Mevr. I. Holemans, F.

Nadere informatie

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid.

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING

Nadere informatie

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Gemeente Zulte (goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 25 juni 2009) Dit subsidiereglement omvat: 1. Werkingstoelagen voor verenigingen aangesloten bij de

Nadere informatie

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

Nadere informatie

De notulen van het directiecomité IGEMO (781 ) d.d. 2 april 2015 worden unaniem goedgekeurd.

De notulen van het directiecomité IGEMO (781 ) d.d. 2 april 2015 worden unaniem goedgekeurd. Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 7 mei 2015 (783 ) Walter Horemans (voorzitter) Lucien Herijgers (1 ste ondervoorzitter) Greet Geypen (2 de ondervoorzitter) Ivan Blauwhoff (bestuurder)

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 30 januari 2015 wordt aangevuld als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 30 januari 2015 wordt aangevuld als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 22-01-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

235 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

235 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR 235 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 02 JULI 2014 OM 08.30 U. 1 Beknopt verslag

Nadere informatie

Kandidatuurstelling voor de aankoop van een stadswoning in stadswijk DijleDelta De Horenblazer te 3000 Leuven 2 x 1-slk-appartement kandidaat-koper

Kandidatuurstelling voor de aankoop van een stadswoning in stadswijk DijleDelta De Horenblazer te 3000 Leuven 2 x 1-slk-appartement kandidaat-koper Kandidatuurstelling voor de aankoop van een stadswoning in stadswijk DijleDelta De Horenblazer te 3000 Leuven 2 x 1-slk-appartement kandidaat-koper Naam en voornaam: Straat en nummer: Postcode en gemeente:

Nadere informatie

Omgeving op mensenmaat Een traject op maat van de gemeente. Oproep pilootprojecten

Omgeving op mensenmaat Een traject op maat van de gemeente. Oproep pilootprojecten Oproep pilootprojecten 7 november 2014 omgeving op mensenmaat omgeving inrichten op maat van de mensen die er gebruik van maken aanjagen via laagdrempelig begeleidings- en vormingstraject op maat van de

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 februari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00128 Onderwerp: Sluiten van een gewijzigde sociale woonbeleidsconvenant 2014-2016 met de Vlaamse regering

Nadere informatie

231 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

231 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR 231 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 26 FEBRUARI 2014 OM 08.30 U. 1 Beknopt

Nadere informatie

245 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

245 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR 245 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 24 JUNI 2015 OM 08.30 U. 1 Beknopt verslag

Nadere informatie

Vroeger en Nu. Reeks met getuigenissen over het verleden van het Waasland

Vroeger en Nu. Reeks met getuigenissen over het verleden van het Waasland Vroeger en Nu Reeks met getuigenissen over het verleden van het Waasland De Erfgoedcel Waasland maakt deel uit van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas (I.C.W.) en wordt ondersteund

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

1.2 Welke projecten komen in aanmerking? Beoordelingscriteria:

1.2 Welke projecten komen in aanmerking? Beoordelingscriteria: Subsidiereglement 2017 APB Toerisme Provincie Antwerpen 1. Beleid 1.1 Beleidslijnen 2017 APB Toerisme Provincie Antwerpen en de regiowerking Kempen bieden graag ondersteuning bij het uitwerken en ontwikkelen

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie