BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA"

Transcriptie

1 Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 27 april 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Lieven Dehandschutter (voorzitter), Remi Audenaert (ondervoorzitter), Christel Geerts (ondervoorzitter), Marina Van Hoorick (ondervoorzitter), Carl Hanssens, Wout De Meester, Guy Tindemans, Boudewijn Vlegels, Guido De Waele, Frans Windhey, Robby De Caluwé, Julien Mertens, Michel Du Tré en Jo De Cuyper deskundigen: Rik Daelman, Dirk Bulteel, Bart Reyns, Pieter Van Oost, Julien Van Geertsom, Jef Foubert en Peter Deckers andere: Bruno Machiels (waarnemer), Bart Casier (directeur), Saskia Fermont (adjunct-directeur) en Iris Baeyens (verslaggeving) Verontschuldigd: Luc De Ryck, Stephan Van der Gucht (leden), Miet Deckers (waarnemer) AGENDA 0. Goedkeuring van het verslag van het Directiecomité van 13 april Regionale economie 1.1. Bedrijventerreinen Temse: TTS vraag notaris Sven Heyvaert (Hamme) Temse: TTS vraag notaris Cédric Roegiers (Vrasene) Temse: TTS vraag notarissen Caudron & Herzeel (Erembodegem) Sint-Niklaas: Nobels-Peelman schrijven notaris Hutsebaut m.b.t. verkoop terrein Interlas Toegevoegd agendapunt: Sint-Niklaas: Metalunion nieuwe kandidatuur 1.2. Sociale economie Coördinatie regierol sociale economie VoedSaam 2. Waaslandhaven: Raad van Bestuur Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) van 13 april Kenniscentrum Oproep versterkt streekbeleid Tweede oproep herbestemming kerken kerkenplannen 4. Ruimtelijke ordening: nihil 5. Welzijn: nihil 6. Mobiliteit Kilometerheffing Schoolroutekaarten 7. Cultuur Erfgoedcel Waasland: bijdrage kracht Overleg Cultureel Erfgoed vzw BiblioWaas: Voorleesweek 2016 Interwaas Directiecomité van 27 april

2 8. Dienstverlening en shared services Waasland Klimaatland: oplevering klimaatplan bestek online klimaatdashboard oproep gastgemeente 1 ste Wase Klimaattop ( oktober 2016) Thermografische kaart Waasland Digitaal: werkgroepen Informatieveiligheidsconsulent 9. Wonen Intergemeentelijke samenwerking wonen: overzicht bevraging aankondiging nieuw subsidiebesluit Beveren: Viergemeet nieuwe kandidaturen Stekene: Bormte-Dorpsstraat nieuwe kandidaturen Lokeren: Hoedhaar oprichting stille vennootschap machtiging tot verlenen hypothecaire volmacht Beveren (Melsele): Berghoekwegel OCMW Beveren (Melsele): Farnèselaan overeenkomst waterleiding Sint-Niklaas: Clementwijk² verkaveling veld Interwaas Temse: Sint-Amelberga Instituut masterplan en verdere aanpak Opkuis kavels (Den Beenaert en Daalstraat) 10. Publieke ruimten: nihil 11. Interne werking Personeel Vervanging polycarbonaatplaten serredaken Problemen verwarming demineralisatieunit 12. Varia Sint-Niklaas: Nobels-Peelman vraag notaris Philippe Verlinden (Sint-Niklaas) Doel Zakelijk Recht van Tijdelijke Bewoning Waasmunster Hoogendonck Open Wervendag 2016 Statutenwijziging ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ 0. Goedkeuring van het verslag van het Directiecomité van 13 april 2016 Het verslag van het Directiecomité van 13 april 2016 wordt eenparig en zonder opmerkingen goedgekeurd. 1. Regionale economie 1.1. Bedrijventerreinen Temse: TTS vraag notaris Sven Heyvaert (Hamme) Het Directiecomité beslist te verzaken aan het recht van terugkoop en voorkeurrecht en geeft toestemming tot verkoop door de nv Colors aan de bvba Boons Gunther Algemene Schrijnwerkerij en Timmerwerken van een perceel nijverheidsgrond met een oppervlakte van m² gelegen in het bedrijventerrein TTS in Temse en de inmiddels opgerichte gebouwen, mits: verbintenis tot naleving door de koper van de geldende verkoopvoorwaarden zoals bepaald in de originele akten (met aanpassing van de activiteit en tewerkstelling, nader te bepalen); een afschrift van de verleden akte wordt bezorgd. Interwaas Directiecomité van 27 april

3 Temse: TTS vraag notaris Cédric Roegiers (Vrasene) Het Directiecomité gaat akkoord met een partiële splitsing van de nv Anka gelegen in het bedrijventerrein TTS in Temse waarbij de onroerende goederen worden ondergebracht in een nieuw op te richten vastgoedvennootschap, de bvba Anka Immo, mits: verbintenis tot solidaire naleving door de beide vennootschappen van de geldende verkoopvoorwaarden zoals bepaald in de originele akte; een afschrift van de verleden akte wordt bezorgd Temse: TTS vraag notarissen Caudron & Herzeel (Erembodegem) Het Directiecomité beslist, de beslissing van 6 juli 2010 indachtig, te verzaken aan het recht van terugkoop en voorkeurrecht en geeft toestemming tot verkoop door de nv Mapo-Invest aan de nv Becton Dickinson Distribution Center van een perceel nijverheidsgrond met een oppervlakte van m² gelegen in het bedrijventerrein TTS in Temse en de inmiddels opgerichte gebouwen, mits: verbintenis tot naleving door de koper van de geldende verkoopvoorwaarden zoals bepaald in de originele akte, aangepast aan de nieuwe activiteiten (opslag en distributie van medisch materiaal Becton-Dickinson); een afschrift van de verleden akte wordt bezorgd; en van zodra het openstaande saldo op de rekening van Interwaas is overgemaakt. Er is geen akkoord zolang het saldo niet is overgemaakt Sint-Niklaas: Nobels-Peelman schrijven notaris Hutsebaut m.b.t. verkoop terrein Interlas Het Directiecomité neemt kennis van de mededeling van notaris Hutsebaut dat de verkoop van het terrein Interlas in de kmo-zone Nobels-Peelman in Sint-Niklaas aan de bvba Elmina heeft plaatsgevonden Toegevoegd agendapunt: Sint-Niklaas: Metalunion nieuwe kandidatuur Het Directiecomité beslist lot 19 voor te behouden aan de heer Kristof Swinnen, zelfstandig tuinarchitect gespecialiseerd in het aanleggen van multifunctionele terrassen, aan de eerder besliste voorwaarden. Het Directiecomité neemt nota van het feit dat het bedrijf Zolo geen stedenbouwkundige vergunning kan bekomen, gezien een te groot aandeel kantoorruimte en geeft opdracht met de stad Sint-Niklaas na te gaan of een aanpassing van de voorschriften van het BPA Driekoningen naar een hedendaagse bedrijfsvoering noodzakelijk is Sociale economie Coördinatie regierol sociale economie VoedSaam vzw Het Directiecomité beslist om de heren Wout De Meester en Guy Tindemans aan te stellen als stemgerechtigde bestuurders en Ria Van Gucht (deskundige sociale economie) en Saskia Fermont (adjunct-directeur) af te vaardigen als deskundigen voor VoedSaam vzw. Het Directiecomité neemt kennis van de officiële opening van het voedseldepot, Krijgsbaan 247 in Temse op donderdag 16 juni 2016 om 11 uur. Interwaas Directiecomité van 27 april

4 2. Waaslandhaven 2.1. Raad van Bestuur Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) van 13 april 2016 Het Directiecomité neemt kennis van de agendapunten van de Raad van Bestuur van de MLSO van 13 april 2016 en de agendapunten van de jaarvergadering van de MLSO van 8 juni Kenniscentrum 3.1. Oproep versterkt streekbeleid Het Directiecomité beslist tot participatie aan het samenwerkingsverband Streekoverleg Waas en Dender en tot het opnemen van de trekkersrol van de acties zoals vermeld in het ESF projectvoorstel versterkt streekbeleid Waas en Dender Tweede oproep herbestemming kerken kerkenplannen Het Directiecomité neemt nota van de tweede oproep begeleiding bij herbestemming van parochiekerken door het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid, de studiedag op 16 juni 2016 en geeft opdracht de verdere mogelijkheden en samenwerking na te gaan. 4. Ruimtelijke ordening Nihil. 5. Welzijn Nihil. 6. Mobiliteit 6.1. Kilometerheffing Het Directiecomité neemt nota van de resultaten van de nulmeting in de Wase gemeenten naar aanleiding van de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens Schoolroutekaarten In 2012 zijn er voor het Waasland drie schoolroutekaarten gerealiseerd: 1. Beveren Kruibeke Temse; 2. Sint-Niklaas Waasmunster Stekene Sint-Gillis-Waas; 3. Lokeren. Nu is het tijd om de kaarten te updaten, omdat diverse werkzaamheden routes hebben verbeterd. Daarnaast is er onder de gemeenten draagvlak voor het digitaliseren van de kaarten. Zowel de gemeenten als de scholen hebben het idee dat de analoge kaarten niet meer optimaal worden gebruikt door de Wase gezinnen. Het Directiecomité gaat akkoord met het opstellen van een concreet plan van aanpak digitale schoolroutekaarten en vraagt dit plan in een volgend Directiecomité ter besluitvorming voor te leggen. Interwaas Directiecomité van 27 april

5 7. Cultuur 7.1. Erfgoedcel Waasland Bijdrage kracht Overleg Cultureel Erfgoed vzw Het Directiecomité gaat akkoord met de jaarlijkse bijdrage van 175 euro aan de vzw Overleg Cultureel Erfgoed BiblioWaas Voorleesweek 2016 Het Directiecomité gaat akkoord met een tour van schoolvoorstellingen door Meneer Zee, voor de 3 de kleuterklas of het 1 ste of 2 de leerjaar ter gelegenheid van de Voorleesweek 2016 in de Wase bibliotheken voor een bedrag van euro (all-in). 8. Dienstverlening en shared services 8.1. Waasland klimaatland Oplevering Klimaatplan Het Directiecomité neemt kennis van het gezamenlijk klimaatplan dat op 27 april 2016 werd opgeleverd en bezorgd aan de zeven gemeenteraden, de opstart van de gemeentelijke actieplannen en de vraag aan de zeven colleges van burgemeester en schepenen om naast het klimaatplan ook een samenvattende brief te bezorgen aan hun gemeenteraadsleden. Het Directiecomité vraagt na te gaan wat de mogelijkheden van burgerparticipatie in de productie van energie zijn Bestek online klimaatdashboard Het Directiecomité keurt het bestek voor een online realtime klimaatdashboard voor het Waasland goed Oproep gastgemeente 1 ste Wase Klimaattop (14 oktober 2016) Het Directiecomité keurt de oproep tot gastgemeente voor de 1 ste Wase Klimaattop op 14 oktober 2016 goed. Op het Directiecomité van 25 mei 2016 wordt de gastgemeente toegewezen Thermografische kaart Het Directiecomité neemt kennis van de opmaak van de thermografische kaart door de firma Aerodata uit Deurne voor de gemeenten Kruibeke, Moerbeke en Sint-Niklaas Waasland Digitaal: werkgroepen Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken van de werkgroepen van Waasland Digitaal en de aangepaste planning voor de oplevering van het masterplan. Het Directiecomité geeft opdracht om de secretarissen van de gemeenten en OCMW s nogmaals te bevragen voor deelname aan de werkgroep organisatiebeheersing. Interwaas Directiecomité van 27 april

6 8.4. Informatieveiligheidsconsulent Interwaas sloot een samenwerkingsovereenkomst met de Provincie Oost-Vlaanderen af voor dienstverlening door een informatieveiligheidsconsulent à rato van 36 dagen per jaar, waarbij de taken worden verdeeld onder de belanghebbenden: 9 dagen per jaar voor Interwaas, wat overeenstemt met gemiddeld 2 uren per week; 27 dagen per jaar voor de gemeente en het OCMW van Zwijndrecht. Op 6 april 2016 gaf de Vlaamse Toezichtcommissie voor het Elektronische Bestuurlijke Gegevensverkeer gunstig advies voor de aanstelling van de heer Ben Verhasselt van egov als informatieveiligheidsconsulent op voorwaarde dat wekelijks 4 uren zullen worden gepresteerd voor Interwaas door de veiligheidsconsulent. Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende de aanvraag van Ben Verhasselt tot machtiging als informatieveiligheidsconsultent voor Interwaas. Het Directiecomité geeft opdracht om niet de discussie aan te gaan met de Vlaamse Toezichtcommissie voor het Elektronische Bestuurlijke Gegevensverkeer om de machtiging toe te kennen binnen onze samenwerkingsovereenkomst en prioriteit te geven aan de praktische uitvoering en opmaak van een informatieveiligheidsplan. 9. Wonen 9.1. Intergemeentelijke samenwerking wonen: overzicht bevraging aankondiging nieuw subsidiebesluit In februari 2016 kondigde Wonen Vlaanderen aan dat een nieuw subsidiebesluit voor subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid in de maak is. Dit subsidiebesluit, dat op heden nog niet officieel is goedgekeurd (streefdatum juli 2016), zal financiering voorzien tot 31 december Voor de periode zal de subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid worden opgenomen in een BVR Lokaal Woonbeleid, dat in de loop van 2018 in werking treedt. Het Directiecomité neemt nota van het in aantocht zijnde nieuwe subsidiebesluit en de krachtlijnen van (het ontwerp van) de nieuwe subsidieregeling. Het Directiecomité geeft opdracht om in samenwerking met de vijf geïnteresseerde besturen (Kruibeke, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas en Waasmunster) de meerwaarde en mogelijkheden van een concreet aanvraagdossier uit te werken Beveren: Viergemeet nieuwe kandidaturen Het Directiecomité beslist volgende kavels in het woonproject Viergemeet in Beveren voor te behouden aan de eerder besliste voorwaarden: kavel 32 aan de heer en mevrouw Demoor-Dewulf; kavel 5 aan de heer en mevrouw Panchvidze-Rachvelishvili; kavel 26 aan de heer en mevrouw Van Buyten-Van Osselaer. Het Directiecomité beslist het blok toe te wijzen aan Architectenassociatie Nonneman-Provoost Stekene: Bormte-Dorpsstraat nieuwe kandidaturen Het Directiecomité beslist volgende kavels in het woonproject Bormte-Dorpsstraat in Stekene voor te behouden aan de eerder besliste voorwaarden: kavel 22 aan mevrouw Laurensse; een andere nog beschikbare kavel aan de heer en mevrouw Braem-Baeck. Interwaas Directiecomité van 27 april

7 9.4. Lokeren: Hoedhaar oprichting stille vennootschap machtiging tot verlenen hypothecaire volmacht en driepartijenovereenkomst Oprichting stille vennootschap Het Directiecomité neemt nota van de stand van zaken met betrekking tot de oprichting van een stille vennootschap samen met Van Roey Vastgoed nv in het kader van de betaling van de gerealiseerde grondwaarde in het woonproject Hoedhaar in Lokeren. Het Directiecomité neemt nota van de melding van het advocatenkantoor Truyens dat zij voor het fiscale luik zelf een beroep zullen moeten doen op externe bijstand van meester Willy Huber uit Antwerpen. Het Directiecomité gaf opdracht hiermee door te gaan, zodat voor de Algemene Vergadering van 25 mei 2016 algehele duidelijkheid is over de wijze waarop de stille vennootschap dient te worden opgestart Machtiging hypothecaire volmacht en driepartijenovereenkomst Hoedhaar Vastgoed nv vraagt toestemming voor het vestigen van een hypothecaire volmacht tot waarborg van een krediet van 22 miljoen euro voor de oprichting van de parkappartementen. De algemene volmacht aan de directeur Bart Casier van 8 april 2015 volstaat niet en daarom is het aangewezen dat het Directiecomité een bijzondere volmacht verleent, later te bevestigen door de Raad van Bestuur. Daarnaast is er ook de driepartijenovereenkomst, eveneens naar analogie met de muurwoningen, tussen BNP Paribas Fortis naamloze vennootschap, de Bank, Hoedhaar Vastgoed nv, de Opstalhouder en Interwaas, de Opstalgever. Het Directiecomité keurt de ontwerpen van notariële akte en driepartijenovereenkomst goed en beslist bijzondere volmacht te verlenen aan de directeur Bart Casier tot ondertekening ervan gezien de dringendheid van de vraag van Hoedhaar Vastgoed nv Beveren (Melsele): Berghoekwegel OCMW Het Directiecomité gaat akkoord met het niet langer aankopen van een strook grond in de Berghoekwegel in Melsele, eigendom van het OCMW van Beveren, en geeft opdracht de verrekening na te gaan en daarna de prijszetting en verkoopmodaliteiten van de kavels aan het Directiecomité voor te leggen Beveren (Melsele): Farnèselaan overeenkomst waterleiding Nadat de terreinen voor realisatie van het woonproject ter hoogte van de Farnèselaan in Melsele werden verworven, is vastgesteld dat een belangrijke doorvoerleiding van De Watergroep in een ondergrondse inneming over de terreinen loopt. Daarop werd contact opgenomen met De Watergroep in verband met de mogelijkheden om deze leiding te verplaatsen. De onderhandelingen hebben geresulteerd in een aanzet van financieringsovereenkomst tussen de ontwikkelaars (Gerry Smet, Waasse Landmaatschappij en Interwaas), de gemeente Beveren en De Watergroep. Het Directiecomité gaat principieel akkoord met het afsluiten van de financieringsovereenkomst en geeft opdracht de definitieve overeenkomst zodra beschikbaar ter goedkeuring voor te leggen Sint-Niklaas: Clementwijk² verkaveling veld Interwaas Het Directiecomité neemt nota van de stand van zaken van het verkavelingsontwerp door Grontmij van het veld 24 in het woonproject Clementwijk² in Sint-Niklaas. Interwaas Directiecomité van 27 april

8 9.8. Temse: Sint-Amelberga Instituut masterplan en verdere aanpak Het Directiecomité neemt nota van de stand van zaken van het ontwerp van masterplan voor het Sint- Amelberga Instituut in Temse, opgemaakt door Architectenstudio bvba uit Sint-Niklaas. Het Directiecomité vraagt het masterplan te finaliseren en vraagt de engagementen van de gemeente Temse met betrekking tot de overname van ondergrondse parkeerplaatsen te concretiseren Opkuis kavels (Den Beenaert en Daalstraat) Het Directiecomité beslist om de opdracht voor het afgraven van de bovenlaag grond, het verwijderen, afvoeren en verwerken van het bouwpuin en het aanvullen van de grond tot maaiveldhoogte over een oppervlakte van 50 m² in de Beenaertwijk nr. 30 in Sint-Niklaas toe te wijzen aan de firma Chemko, Zonnestraat 76B in Nieuwkerken. Het Directiecomité beslist om de afvoer van het puin in het woonproject Daalstraat in Vrasene toe te wijzen als meerwerk aan dezelfde aannemer. 10. Publieke ruimten Nihil. 11. Interne werking Personeel Interne wijzigingen aan het personeelskader Vraag tot contractwijziging coördinator Erfgoedcel Waasland Het Directiecomité gaat akkoord met de arbeidsduurvermindering tot 80% voor de coördinator van de Erfgoedcel Waasland vanaf 1 mei Aanvraag medisch verlof Het Directiecomité gaat akkoord met de loopbaanonderbreking voor medische bijstand voor de coördinator van BiblioWaas voor de periode vanaf 15 mei tot en met 14 juni Beëindiging arbeidsovereenkomsten A. Mededeling verbreking arbeidsovereenkomst projectmanager wonen Het Directiecomité neemt kennis van de uitdiensttreding van de projectmanager wonen op 20 augustus B. Vraag tot verbreking arbeidsovereenkomst Arnold Wittenberg Het Directiecomité gaat akkoord met de verbreking van de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord met de participatiemedewerker Waasland Klimaatland op 30 april Wervingsprocedure projectmanager ruimte Voor de vervanging van de projectmanager wonen dient zo spoedig mogelijk een wervingsprocedure te worden gestart. Omdat de werking en organisatie van Interwaas grondig zijn geëvolueerd sedert de indiensttreding van de projectmanager wonen, is het opportuun om het profiel te verruimen tot projectmanager ruimte. Binnen die functie kunnen dan zowel huisvestingsprojecten, inrichting bedrijventerreinen als inrichting publieke ruimte worden gecoördineerd. Interwaas Directiecomité van 27 april

9 Het Directiecomité geeft opdracht om het functieprofiel en de vacature voor een projectmanager ruimte uit te werken en geeft haar principiële goedkeuring voor de voorgestelde wervingsprocedure Vervanging polycarbonaatplaten serredaken Het Directiecomité geeft de principiële goedkeuring voor de plaatsing van superisolerende meerwandige platen op het serredak van het kantoorgebouw van Interwaas in de Lamstraat 113 in Sint-Niklaas door LV Dakwerken bvba uit Weert Problemen verwarming demineralisatieunit Het Directiecomité neemt kennis van de problemen met de CV-ketel in het kantoorgebouw van Interwaas in de Lamstraat 113 in Sint-Niklaas en geeft opdracht om deze op te lossen door plaatsing van een waterverzachter. 12. Varia Sint-Niklaas: Nobels-Peelman vraag notaris Philippe Verlinden (Sint-Niklaas) Het Directiecomité beslist te verzaken aan het recht van terugkoop en voorkeurrecht en geeft toestemming tot verkoop door de bvba Sibelius aan de bvba MT-Events van een perceel nijverheidsgrond met een oppervlakte van m² gelegen in het bedrijventerrein Nobels-Peelman in Sint-Niklaas en de inmiddels opgerichte gebouwen, mits: verbintenis tot naleving door de koper van de geldende verkoopvoorwaarden zoals bepaald in de originele akten (met aanpassing van de activiteit en tewerkstelling); de meerwaarde die op de grond wordt gerealiseerd pro rato temporis aan Interwaas toekomt; een afschrift van de verleden akte wordt bezorgd Doel Zakelijk Recht van Tijdelijke Bewoning In augustus 2014 werden de laatste bewoners van Doel met een Zakelijk Recht van Tijdelijke Bewoning (ZRTB) door de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) gedagvaard voor de Vrederechter in Beveren tot betaling van de achterstallige vergoedingen voor de periode van juni 2012 (maand na arrest Hof van Beroep) tot oktober De vorderingen werden afgewezen door de Vrederechter wegens gebrek aan belang, omdat de MLSO zelf nooit heeft beslist een vordering in te stellen tegen de betrokken bewoners. Het Directiecomité beslist geen hoger beroep aan te tekenen tenzij de MLSO dit zou wensen Waasmunster Hoogendonck Het Directiecomité gaat principieel akkoord met de aankoop en realisatie van een woonontwikkeling op de site Hoogendonck in Waasmunster en geeft opdracht om het terrein en de mogelijkheden verder te onderzoeken Open Wervendag 2016 Het Directiecomité gaat akkoord met de deelname van Interwaas aan de Open Wervendag op zondag 22 mei 2016 op de VTS-site in Sint-Niklaas. Interwaas Directiecomité van 27 april

10 12.5. Statutenwijziging Het Directiecomité neemt nota van de goedkeuring van de statuten van Interwaas door de toezichthoudende overheid op 25 maart 2016 en de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad van 25 april (w.g. Lieven Dehandschutter, voorzitter en Remi Audenaert, ondervoorzitter) Interwaas Directiecomité van 27 april

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 7 september 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Lieven Dehandschutter (voorzitter),

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 15 januari 2014 Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel Geerts (ondervoorzitter), Lieven Dehandschutter (ondervoorzitter),

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ Aanvang: 18.30 uur woensdag 13 januari 2016 Plaats: restaurant t Molenhof Heirweg 25 9180 Moerbeke Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Lieven

Nadere informatie

11. Aanduiding vertegenwoordiger Interwaas in Buitengewone Algemene Vergadering MLSO van 26 maart 2014

11. Aanduiding vertegenwoordiger Interwaas in Buitengewone Algemene Vergadering MLSO van 26 maart 2014 Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 12 maart 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 23 maart 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 27 augustus 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 6 mei 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Lieven Dehandschutter

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ. woensdag 26 april 2017

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ. woensdag 26 april 2017 Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 26 april 2017 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Lieven Dehandschutter (voorzitter),

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 22 oktober 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 4 juni 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 4 februari 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 29 juni 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Lieven Dehandschutter (voorzitter),

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ. woensdag 1 februari 2017

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ. woensdag 1 februari 2017 Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 1 februari 2017 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Lieven Dehandschutter (voorzitter),

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 25 mei 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Lieven Dehandschutter (voorzitter),

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 10 december 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 26 augustus 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ. woensdag 9 november 2016

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ. woensdag 9 november 2016 Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 9 november 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Lieven Dehandschutter (voorzitter),

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 25 september 2013 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ. woensdag 7 december 2016

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ. woensdag 7 december 2016 Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 7 december 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Lieven Dehandschutter (voorzitter),

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ Aanvang: 18 uur VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 5 oktober 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Lieven Dehandschutter (voorzitter),

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 3 juli 2013 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 7 mei 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 19 november 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 13 november 2013 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 1 juli 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Lieven

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 21 oktober 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 5 juni 2013 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 3 februari 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 2 maart 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 1 april 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 4 maart 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 2 juli 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Marina

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 12 februari 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 23 september 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 8 mei 2013 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 13 oktober 2016 (801 )

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 13 oktober 2016 (801 ) Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 13 oktober 2016 (801 ) Aanwezig Verontschuldigd Met volmacht aan: Walter Horemans (voorzitter) Lucien Herijgers (1 ste ondervoorzitter) Greet Geypen

Nadere informatie

241 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

241 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR 241 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT ONTWERPVERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 25 FEBRUARI 2015 OM 08 U 30. 1

Nadere informatie

Waas la nd. Zonecollege. Zitting van 5 februari 20L5 te Beveren. Samenvatting besluiten. Artikel2. Artikel3. Artikel 1

Waas la nd. Zonecollege. Zitting van 5 februari 20L5 te Beveren. Samenvatting besluiten. Artikel2. Artikel3. Artikel 1 Waas la nd BRANDWEERZONE BEVERENIKRUIBEKEISINT.GILLIS-WAASISINT-NIKLAASISTEKENEITEMSEIWAA5MUNSTER Zonecollege Zitting van 5 februari 20L5 te Beveren Samenvatting besluiten Aanwezig: De heer Marc Van de

Nadere informatie

247 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

247 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR 247 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 14 OKTOBER 2015 OM 08 U 30. 1 Beknopt

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

De notulen van het directiecomité IGEMO (781 ) d.d. 2 april 2015 worden unaniem goedgekeurd.

De notulen van het directiecomité IGEMO (781 ) d.d. 2 april 2015 worden unaniem goedgekeurd. Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 7 mei 2015 (783 ) Walter Horemans (voorzitter) Lucien Herijgers (1 ste ondervoorzitter) Greet Geypen (2 de ondervoorzitter) Ivan Blauwhoff (bestuurder)

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

Studiedag Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen. 30 maart Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen

Studiedag Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen. 30 maart Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen 2011 03 30 project Beveren - Guy Tindemans 24/03/2011 Studiedag Mogelijkheden voor begeleid zelfstandig wonen in het kader van een gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen : een project

Nadere informatie

231 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

231 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR 231 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 26 FEBRUARI 2014 OM 08.30 U. 1 Beknopt

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/23 Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein

Nadere informatie

Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 26 juni 2015 (335 )

Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 26 juni 2015 (335 ) Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 26 juni 2015 (335 ) Walter Horemans (voorzitter) Lucien Herijgers (1 ste ondervoorzitter) Greet Geypen (2 de ondervoorzitter) Jan Fonderie (lid)

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van ministerieel besluit bij het nieuwe Procedurebesluit

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

te openen! Groetjes,

te openen! Groetjes, ERFGOED AAN DE TOP! Leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van de Stedelijke Basisschool Eksaarde brachten de geschiedenis van hun school in kaart. Ben je benieuwd? Surf naar www.waaserfgoed.be! De Erfgoedbank

Nadere informatie

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBARE VERGADERING 0. P R O C E S S E N - V E R B A A L 0.1. Zitting van de raad van 15.06.2010 Verdaagd

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, M. Declerck, J.M. Dedecker, D. Demarcke, L. Feys-Peelman, K. Devos, commissieleden

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 2 april 2015 (782 )

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 2 april 2015 (782 ) Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 2 april 2015 (782 ) Walter Horemans (voorzitter) Lucien Herijgers (1 ste ondervoorzitter) Greet Geypen (2 de ondervoorzitter) Ivan Blauwhoff (bestuurder)

Nadere informatie

27 mei 2015. jaarverslag

27 mei 2015. jaarverslag 2 14 27 mei 215 jaarverslag Interwaas Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Lamstraat 113 91 Sint-Niklaas Interwaas is het samenwerkingsverband voor streekontwikkeling van Beveren,

Nadere informatie

DIRECTIECOMITÉ BESLISSINGEN

DIRECTIECOMITÉ BESLISSINGEN DIRECTIECOMITÉ BESLISSINGEN 22 APRIL 2015 A = AANWEZIG VO = VERONTSCHULDIGD AFW = AFWEZIG NAAM ORGANISATIE / FUNCTIE STATUS Luc Vanparys voorzitter A Kris Declercq ondervoorzitter A Eric De Keyser ondervoorzitter

Nadere informatie

Ondernemingen-natuurlijk persoon

Ondernemingen-natuurlijk persoon Lijst van de functies die de machtiging verlenen om de onderneming te vertegenwoordigen en die toegang geven tot My Enterprise (raadplegen, wijzigen, doorhalen, verbetering aanvragen en volmacht toekenen)

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

245 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

245 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR 245 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 24 JUNI 2015 OM 08.30 U. 1 Beknopt verslag

Nadere informatie

Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 22 mei 2015 (334 )

Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 22 mei 2015 (334 ) Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 22 mei 2015 (334 ) Walter Horemans (voorzitter) Lucien Herijgers (1 ste ondervoorzitter) Greet Geypen (2 de ondervoorzitter) Jan Fonderie (lid)

Nadere informatie

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 VOORSTEL VAN BESLISSINGEN GOEDKEUREN VERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD 1. Goedkeuren verslag vorige gemeenteraad Het verslag van de gemeenteraad

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 12 maart 2015 (780 )

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 12 maart 2015 (780 ) Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 12 maart 2015 (780 ) Walter Horemans (voorzitter) Lucien Herijgers (1 ste ondervoorzitter) Greet Geypen (2 de ondervoorzitter) Ivan Blauwhoff (bestuurder)

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 23 maart 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 23 maart 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 3 april 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

240 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

240 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR 240 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT VOORLOPIG VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 28 JANUARI 2015 OM 08.30 U.

Nadere informatie

Waasland 2020 (werktitel) Kick-off Sint-Niklaas, 27 maart 2015

Waasland 2020 (werktitel) Kick-off Sint-Niklaas, 27 maart 2015 LOGO INTERWAAS!!! Waasland 2020 (werktitel) Kick-off Sint-Niklaas, 27 maart 2015 Kim Rienckens (Provincie Oost-Vlaanderen, beleidsmedewerker dienst milieubeleid) en Frauke Van Goethem (Interwaas, projectmanager

Nadere informatie

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenweg 360 BTW BE 0405.548.486 - RPR Gent, afdeling Kortrijk: 0405.548.486 www.deceuninck.com

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

PROJECTCOÖRDINATOR BURGEMEESTERSCONVENANT (m/v) niveau A contractueel contract tot 1 januari 2018 voltijds

PROJECTCOÖRDINATOR BURGEMEESTERSCONVENANT (m/v) niveau A contractueel contract tot 1 januari 2018 voltijds het proons Interwaas is het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling in het Waasland. In samenwerking met Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene,

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSTRAJECT COMMUNICATIE

ONDERSTEUNINGSTRAJECT COMMUNICATIE Criteria voor de toekenning van een ondersteuningstraject rond communicatie met bijhorende toelage voor cultureel-erfgoedverenigingen in het Waasland ONDERSTEUNINGSTRAJECT COMMUNICATIE Sinds 2000 sluit

Nadere informatie

Clementwijk². Eerste spadesteek voor. Jaargang 23 nr. 2 april - mei - juni Interview met Remi Audenaert, voorzitter Interwaas

Clementwijk². Eerste spadesteek voor. Jaargang 23 nr. 2 april - mei - juni Interview met Remi Audenaert, voorzitter Interwaas Jaargang 23 nr. 2 april - mei - juni 2013 Eerste spadesteek voor Clementwijk² Interview met Remi Audenaert, voorzitter Interwaas Interwaas sluit het jaar 2012 positief af België-Belgique P.B. - PP 91O0

Nadere informatie

31 mei 2017 JAARVERSLAG

31 mei 2017 JAARVERSLAG 31 mei 217 JAARVERSLAG Interwaas Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Lamstraat 113 91 Sint-Niklaas Interwaas is het samenwerkingsverband voor streekontwikkeling van Beveren, Kruibeke,

Nadere informatie

Kerkfabriek Sint-Martinus

Kerkfabriek Sint-Martinus TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 29 APRIL 2015 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Verhindering OCMW-raadslid

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 22 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 22 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering TOELICHTENDE NOTA Vergadering van de gemeenteraad van 22 maart 2017 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering Gaat de gemeenteraad akkoord met de notulen van de vorige vergadering? 1 Openbaar Algemeen

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen op de gewone

Nadere informatie

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei h. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei h. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei 2015-9.00 h S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan 110-1200 BRUSSEL RPR Brussel 0405 844 436 Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering op 11 juni 2015 (15.00 u) De Aandeelhouders

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 28 april 2016 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de

Nadere informatie

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993;

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; Overwegende dat een aantal artikels aanleiding geven tot interpretatie.

Nadere informatie

Vroeger en Nu. Reeks met getuigenissen over het verleden van het Waasland

Vroeger en Nu. Reeks met getuigenissen over het verleden van het Waasland Vroeger en Nu Reeks met getuigenissen over het verleden van het Waasland De Erfgoedcel Waasland maakt deel uit van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas (I.C.W.) en wordt ondersteund

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 51 Mobiliteit en Openbare Werken 20 NOVEMBER 2013. nv De Scheepvaart. Besluit van de Raad van Bestuur tot wijziging van de regelgeving betreffende de verlening van een vaarvergunning in de vorm van een

Nadere informatie

Dagorde Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Datum zitting 26/11/2014 Aanvangsuur zitting 19:00 OPENBARE VERGADERING

Dagorde Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Datum zitting 26/11/2014 Aanvangsuur zitting 19:00 OPENBARE VERGADERING Dagorde Raad voor Maatschappelijk Welzijn Datum zitting 26/11/2014 Aanvangsuur zitting 19:00 Locatie Raadzaal OPENBARE VERGADERING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING 01 GOEDKEURING NOTULEN OPENBARE VERGADERING

Nadere informatie

5 JAAR EGTS Linieland van Waas en Hulst

5 JAAR EGTS Linieland van Waas en Hulst 5 JAAR EGTS Linieland van Waas en Hulst Programma 5 Jaar EGTS, een terugblik Dhr. Richard Meersschaert, EGTS-directeur Europa in de Lage Landen. De Lage Landen in Europa Dhr. Jan Buysse, algemeen directeur

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 7 juli 2015 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratief gebouw

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017.

Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017. Aanwezig: Jean-Pierre Nyns, voorzitter van de raad Jo Roggen, burgemeester Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017. Elke Allard, Rik Lassaut, Chris Jamar, Roland Strouven, schepenen Benny

Nadere informatie

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel)

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel) KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Bank NV die zullen plaatsvinden

Nadere informatie

Mevrouwen en Heren Burgemeester en Schepenen van en te. CB/aw. Brussel, 1 oktober 2009 AANGETEKEND. Geachte aandeelhouder,

Mevrouwen en Heren Burgemeester en Schepenen van en te. CB/aw. Brussel, 1 oktober 2009 AANGETEKEND. Geachte aandeelhouder, Mevrouwen en Heren Burgemeester en Schepenen van en te Uw ref. Onze ref CB/aw Datum Brussel, 1 oktober 2009 AANGETEKEND Geachte aandeelhouder, Op 30 september 2009 werd door de buitengewone algemene vergadering

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Case 1 Sint-Niklaas - Paterssite. 20/5/2016 Wannes De Vleeschauwer

Case 1 Sint-Niklaas - Paterssite. 20/5/2016 Wannes De Vleeschauwer Case 1 Sint-Niklaas - Paterssite 20/5/2016 Wannes De Vleeschauwer Inhoud Even voorstellen Situering van de site en het project Doelstellingen en programma voor het project Korte toelichting masterplan

Nadere informatie

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED De hierna vermelde gegevens & documenten zijn nodig voor het opstellen van de onderhandse verkoopovereenkomst en de notariële verkoopakte

Nadere informatie