BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA"

Transcriptie

1 Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 4 maart 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel Geerts (ondervoorzitter), Lieven Dehandschutter (ondervoorzitter), Carl Hanssens, Wout De Meester, Guy Tindemans, Boudewijn Vlegels, Guido De Waele, Luc De Ryck, Stephan Van der Gucht, Frans Windhey, Robby De Caluwé, Julien Mertens en Michel Du Tré deskundigen: Rik Daelman, Julien Van Geertsom, Jef Foubert en Peter Deckers andere: Bruno Machiels (waarnemer), Bart Casier (directeur), Saskia Fermont (adjunct-directeur) en Iris Baeyens (verslaggeving) Verontschuldigd: Marina Van Hoorick (ondervoorzitter), Jo De Cuyper (lid), Dirk Bulteel, Piet Callens, Pieter Van Oost (deskundigen) en Miet Deckers (waarnemer) AGENDA 1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van het Directiecomité d.d. 4 februari 2015 BEHEERPUNTEN 2. Jaarrekening 2014 omslagtabel 3. Regionale economie Bedrijventerreinen Sint-Niklaas: Metalunion verkoop terrein speelterrein Sint-Niklaas: TTS (Oostjachtpark) vraag notaris Van der Veken 4. Wonen Huisvesting Sint-Niklaas: Paterssite participatiemoment Sint-Niklaas: Sint-Rochus resterende knelpunten definitieve oplevering Sint-Niklaas: VTS toewijzing EPB Sint-Gillis-Waas: Kopergieterij saneringsproject sociale huisvesting Stekene: Bormte-Dorpsstraat kandidatuur kavel vraag notaris Van der Veken kavel 27 verkoop fase 2 / aandeel sociaal wonen Beveren: t Congoke toewijzing fase 2 Beveren (Vrasene): Daalstraat kandidatuur kavel Beveren (Melsele): Farneselaan verkoop eerste fase afsluiting Beveren (Melsele): Berghoekwegel Schoolstraat grondoverschot Beveren: Viergemeet architectenpool plan van aanpak Toegevoegd agendapunt: Stekene: Bormte-Dorpsstraat nieuwe kandidatuur eerste fase 5. Vlaamse energielening dossiers 6. Erfgoedcel Waasland Projectsubsidiereglement: aanvraagdossiers Publicatiesubsidiereglement: aanvraagdossiers Interwaas Directiecomité van 4 maart

2 7. Gebouwenbeheer en ICT Aanpassingen gebouw Aankoop tablets Migratie Zarafa naar Office 365 BELEIDSPUNTEN 8. Regionale economie Bedrijventerreinen Vonnis rechtbank van eerste aanleg Dental Association Vraag notaris Roegiers m.b.t. verkoop units 5 en 6 Vraag meester Colpaert m.b.t. faillissement Service Coating 9. Huisvesting: intergemeentelijk woonbeleid plan van aanpak 10. Erfgoedcel Waasland: actieplan en begroting Personeel: stand van zaken aanwervingen 12. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de BTW 13. Overleg OCMW s en gemeenten over samenaankoop: verslag en plan van aanpak 14. Sociale economie: voedselbank 15. Sint-Gillis-Waas: golfterrein Kattestraat 16. Waaslandhaven Raad van Bestuur MLSO van 25 februari 2015 Opendeurweekend Deurganckdoksluis 17. Varia ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ BEHEERPUNTEN 1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van het Directiecomité d.d. 4 februari 2015 Het verslag van het Directiecomité van woensdag 4 februari 2015 wordt eenparig en zonder opmerkingen goedgekeurd. 2. Jaarrekening 2014 omslagtabel Het Directiecomité gaat akkoord met de voorgestelde omslagtabel Regionale economie Bedrijventerreinen 3.1. Sint-Niklaas: Metalunion A. Verkoop lot 3 Het Directiecomité bevestigt de beslissing van 27 augustus 2014 houdende de toewijzing van lot 3 aan de firma Aurotech. Interwaas Directiecomité van 4 maart

3 B. Speelterrein Het Directiecomité gaat akkoord met het opnemen van de sanering van de vervuilde spot ter hoogte van het speelpleintje door de firma Stadsbader Sint-Niklaas: TTS (Oostjachtpark) vraag notaris Van der Veken Het Directiecomité beslist te verzaken aan het voorkooprecht en gaat akkoord met de verkoop van lot 18 (1.033 m²) en het opgerichte industriegebouw mits: verbintenis tot naleving door de koper van de geldende verkoopvoorwaarden zoals bepaald in de originele akte; een afschrift van de verleden akte wordt bezorgd. 4. Wonen Huisvesting 4.1. Sint-Niklaas: Paterssite participatiemoment Het Directiecomité neemt nota van het participatiemoment dat op zaterdag 7 maart 2015 wordt georganiseerd op de Paterssite in Sint-Niklaas Sint-Niklaas: Sint-Rochus resterende knelpunten definitieve oplevering Er blijven klachten komen van enkele bewoners van Sint-Rochus. Enerzijds betreft het kleine zaken die niet onder de verantwoordelijkheid van de bouwheer of aannemer vallen, maar er blijven ook een aantal grotere punten hangen. Het betreft resterende punten na voorlopige oplevering, maar ook het waterprobleem in de OCMW flat, de zwam in appartement 21 en de verwarmingsproblematiek in flat 20 en 21. Eerder al had in 2014 een gerechtskundige expertise plaats over de dakdichting. Het Directiecomité gaat akkoord om in toepassing van art. 48, 3, 4 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden zelf opdracht te geven aan derde aannemers tot uitvoering van de resterende gebreken en deze bedragen van de borgsom af te houden Sint-Niklaas: VTS toewijzing EPB In het kader van de renovatie en restauratie van de gebouwen op de VTS-site dient een EPBverslaggever te worden aangesteld die zal zorgen voor 1/ een EPB-startverklaring; 2/ het indienen van een EPB-aangifte; 3/ het afleveren van een energieprestatiecertificaat (bij verkoop van de woningen). Het Directiecomité wijst de opdracht toe aan blaf denc!-studio volt architecten in uitbreiding van de ontwerpopdracht voor de publieke gebouwen Sint-Gillis-Waas: Kopergieterij A. Bodemsaneringsproject (BSP) Het Directiecomité neemt nota van de voorgestelde varianten in het Bodemsaneringsproject en geeft opdracht om het Bodemsaneringsproject in te dienen bij OVAM. Interwaas Directiecomité van 4 maart

4 B. Invulling woonproject sociale huisvesting Het Directiecomité neemt nota van de stand van zaken met betrekking tot de invulling van het woonproject en geeft opdracht de voorgestelde oplossingsrichtingen verder te onderzoeken en uit te werken in overleg met de gemeente Sint-Gillis-Waas en de bouwmaatschappijen Stekene: Bormte-Dorpsstraat A. Kandidatuur kavel Het Directiecomité gaat akkoord met het voorbehouden van kavel 44 aan de echtgenoten Impanis- Hsia aan de eerder besliste voorwaarden. B. Vraag notaris Van der Veken kavel 27 Het Directiecomité gaat akkoord met de overeenkomst van afstand van lot 27 mits alle voorwaarden van de originele akte (en in het bijzonder de woonverplichting) worden vervuld door de nieuwe eigenares, mevrouw Van Osselaer. C. Verkoop fase 2 / aandeel sociaal wonen Het Directiecomité neemt nota van de stand van zaken en geeft opdracht om op korte termijn een overlegmoment te organiseren met de gemeente Stekene en de beide sociale huisvestingsmaatschappijen voor het aftoetsen van de mogelijkheden voor sociaal wonen. Aansluitend kan de verkoop van de (resterende) kavels in fase 2 en 3 worden opgestart Beveren: t Congoke toewijzing fase 2 Gelet op de evaluatie van de ingediende offertes beslist het Directiecomité zich aan te sluiten bij het aanbestedingsverslag en de bouw van 9 rijwoningen (laag-energie) en 18 garages toe te wijzen aan Recon Bouw nv uit Adegem. Het Directiecomité machtigt de directie om de opdracht toe te wijzen Beveren (Vrasene): Daalstraat kandidatuur kavel Het Directiecomité gaat akkoord met het voorbehouden van kavel 13 aan de echtgenoten Rasschaert- D Hollander aan de eerder besliste voorwaarden Beveren (Melsele): Farneselaan A. Verkoop eerste fase Het Directiecomité neemt nota van de voorlopige oplevering, gaat akkoord met de samenvatting van de verkoopvoorwaarden (inbegrepen de clausule over de verkoop van de eventuele eigen woning), toewijzingscriteria, verkoopprijs en notariskeuze en vraagt om: de voorwaarden en criteria te overleggen met de gemeente; daarna een informatiebrochure met kandidaatsformulier te verspreiden naar de kandidaatkopers. B. Afsluiting De eigenaars van de woning gelegen aan de A. Farneselaan 12 (grenzend aan ons project) hebben in hun achter- en zijtuin een afsluiting van 4 meter hoog geplaatst, waardoor de toekomstige eigenaars Interwaas Directiecomité van 4 maart

5 van de door ons te verkopen kavels van zonlicht zouden kunnen worden beroofd. De hoogte van de afsluiting zou best worden verlaagd tot de wettelijke hoogte van 2 meter. Het Directiecomité beslist, bij voorkeur in samenspraak met de private partner, opdracht te geven contact op te nemen met de eigenaars en indien nodig klacht in te dienen Beveren (Melsele): Berghoekwegel Schoolstraat grondoverschot Het Directiecomité neemt nota van de stand van zaken van de werken voor realisatie van de verkaveling, gaat akkoord dat Interwaas een bijdrage in de kost voor de afvoer van grondoverschotten betaalt en vraagt te werken aan een snelle oplossing voor het bouwrijp maken van de zelfbouwkavels, zodat de verkoop kan worden opgestart Beveren: Viergemeet architectenpool plan van aanpak Het Directiecomité keurt de voorgestelde planning met betrekking tot de samenstelling van de architectenpool, de voorgestelde uitgangspunten en het voorgestelde toewijzingssysteem voor de toewijzing van de zelfbouwkavels goed en geeft opdracht tot het samenstellen van een jury in overleg met de gemeente Beveren Toegevoegd agendapunt: Stekene: Bormte-Dorpsstraat nieuwe kandidatuur eerste fase Het Directiecomité gaat akkoord met het voorbehouden van kavel 42 aan de echtgenoten Bosmansvan der Laan aan de eerder besliste voorwaarden. 5. Vlaamse energielening dossiers Het Directiecomité verleent haar goedkeuring aan de kredietovereenkomsten die voldoen aan de gestelde criteria en gunstig worden geadviseerd door de kredietcommissie over de periode 20 november februari Erfgoedcel Waasland 6.1. Projectsubsidiereglement: aanvraagdossiers Het Directiecomité gaat akkoord met de steun van 700 euro aan het project 100 jaar scouts te Lokeren ; 750 euro aan het project De burcht en het kasteel van Temse ; 950 euro aan het project Erfgoedspeurders. Het Directiecomité oordeelt dat het project Honderduit geen cultureel-erfgoedproject is, waarvan het belang dat van het familiale kader overstijgt. Dit project ontvangt geen subsidies Publicatiesubsidiereglement: aanvraagdossiers Het Directiecomité gaat akkoord met de steun van 625 euro voor de publicatie met lokale relevantie De Burcht en het kasteel van Temse. Interwaas Directiecomité van 4 maart

6 7. Gebouwenbeheer en ICT 7.1. Aanpassingen gebouw Het Directiecomité gaat akkoord met de uitvoering van de voorgestelde aanpassingswerken aan het gebouw: Onthaalbalie Hoofdingang Akoestische buffer tussen vergaderzalen Invullen ontbrekende glasdallen in vergaderzalen Ventilatie in centraal bureel Kleedruimten voor het personeel Polyvalente cockpit Leeshoek Aanpassingen parking Waterproblemen kelder verder oplossen Antislip maken inkom achterdeur 7.2. Aankoop tablets Het Directiecomité gaat principieel akkoord met de aankoop van ipads (9,7 inch, 16 GB, WIFI, met beschermhoes). Het Directiecomité gaat principieel akkoord met de aankoop van een MDM-systeem (Mobile Device Management systeem). Het Directiecomité geeft opdracht om tegen een volgend Directiecomité een concreet voorstel uit te werken voor: de aankoop van de ipads; de aankoop van een MDM-systeem; het voorzien van een beveiligd extranet via de website van Interwaas; een service- en onderhoudscontract; een gebruiksreglement Migratie Zarafa naar Office 365 Het Directiecomité gaat akkoord met de voorgestelde overzetting van Zarafa naar Microsoft Office 365: Online mailserver: huren van externe mailserver voor 25 gebruikers. Opslag, onderhoud, back-up en anti-spam gebeurt door Microsoft. Installatie en omzetting van de huidige accounts gebeurt door CEVI. BELEIDSPUNTEN 8. Regionale economie Bedrijventerreinen 8.1. Vonnis rechtbank van eerste aanleg Dental Association Het betreft de oprichting van KMO-units in de Schoenstraat in Temse, op te richten en te verkopen door Dental Association, oorspronkelijke koper van de gronden. Het Directiecomité besliste destijds hiermee akkoord te gaan mits betaling van een meerwaarde van euro over het geheel van de bedrijfsunits. Dental Association betaalde het bedrag in één keer, maar ging tevens over tot dagvaarding om de betaling te betwisten. Het Directiecomité beslist hoger beroep aan te tekenen tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde van 16 januari Interwaas Directiecomité van 4 maart

7 8.2. Vraag notaris Roegiers m.b.t. verkoop units 5 en 6 Het Directiecomité gaat akkoord met de vraag aangaande de verkoop van units 4, 5 en 6 in de Schoenstraat in Temse mits: verbintenis tot naleving van de geldende verkoopvoorwaarden, zoals bepaald in de originele akte; een afschrift van de verleden akte(n) wordt bezorgd, zodat kan worden opgevolgd wat er gebeurt; een deel van de meerwaarde die op de grond wordt gerealiseerd aan Interwaas toekomt, forfaitair vastgesteld op euro over het geheel van de bedrijfsunits, waarbij wordt gesteld dat het bedrag werd ontvangen over het geheel van de bedrijfsunits, maar dat Interwaas ook werd gedagvaard naar aanleiding van dit bedrag. Omtrent deze ingestelde procedure en de gevolgen hiervan wordt alle voorbehoud geformuleerd Vraag meester Colpaert m.b.t. faillissement Service Coating Interwaas gaf in 2008 toestemming tot verkoop van het onroerend goed afhangend van de faling mits betaling van een vergoeding gelijk aan de meerwaarde van de grond van euro. Dit bedrag werd echter betwist en bij het verlijden van de akte werd het bedrag door de notaris op een rubriekrekening geplaatst. Bij fax d.d. 12 februari 2015 komt Meester Colpaert (curator) terug op de zaak en vraagt de deblokkering van het bedrag verwijzend naar een cassatiearrest van 18 maart 2011, een arrest waarnaar ook al door de rechtbank werd verwezen in de zaak tegen Dental Association. Het Directiecomité beslist niet in te gaan op de vraag van Meester Colpaert om het bedrag van euro te deblokkeren en beslist om het bedrag op te vragen. 9. Huisvesting: intergemeentelijk woonbeleid plan van aanpak Het Directiecomité neemt nota van de stand van zaken met betrekking tot het indienen van een subsidieaanvraag voor het opstarten van een project intergemeentelijk woonbeleid en gaat akkoord met het voorgestelde stappenplan: 1. Een uitgebreide verkennings- en informatieronde bij de verschillende Wase gemeenten om in kaart te brengen hoe de verplichte taken momenteel worden ingevuld en om te peilen naar de wensen, verwachtingen en doelstellingen en potentiële meerwaarde van een intergemeentelijke samenwerking voor het lokaal woonbeleid op basis van een omgevingsanalyse. Op dit overleg worden behalve de beleidsverantwoordelijken en betrokken diensten voor lokaal woonbeleid tevens het OCMW en de sociale huisvestingsmaatschappijen uitgenodigd. 2. Uitwerken van een inhoudelijk projectvoorstel dat menukaartgewijs wordt opgebouwd. 3. Uitwerken van een begroting van het project: inschatten van de nodige personeelsbezetting in functie van het aantal aangesloten gemeenten; concrete vraag stellen aan de provincie Oost-Vlaanderen voor cofinanciering; inschatten van de inbreng in nature door de deelnemende gemeenten; bekijken van de financieringsmogelijkheden van het saldo: Waas fonds en gemeenten. 4. Toelichting van het projectvoorstel aan de verschillende gemeentebesturen met de vraag om mee te delen voor welke facetten zij wensen mee te doen. 10. Erfgoedcel Waasland: actieplan en begroting 2015 Het Directiecomité keurt het actieplan van de Erfgoedcel Waasland en de begroting 2015 ten bedrage van euro aan uitgaven en euro aan inkomsten goed. Interwaas Directiecomité van 4 maart

8 11. Personeel: stand van zaken aanwervingen Het Directiecomité neemt nota van de stand van zaken met betrekking tot de aanwerving van een projectcoördinator Burgemeestersconvenant en een erfgoedconsulent. 12. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de BTW Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken en geeft opdracht om de piste van de kostendelende vereniging verder te onderzoeken en zich hiervoor te laten bijstaan door experten van Grant Thornton en om het juridische luik met betrekking tot een eventuele statutenwijziging af te toetsen met de toezichthoudende overheid. 13. Overleg OCMW s en gemeenten over samenaankoop: verslag en plan van aanpak Op vrijdag 27 februari 2015 werden alle besturen van de OCMW s en gemeenten in het Waasland uitgenodigd op een overleg om de mogelijkheden van een samenaankoop te bekijken. Het is niet noodzakelijk de bedoeling dat Interwaas zelf een aankoopcentrale zou oprichten; Interwaas zou enkel een coördinerende en faciliterende rol opnemen. Het is evenmin de bedoeling de bestaande samenwerkingen over te nemen of te doorkruisen. Interwaas zal eerder optreden als kenniscentrum. Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken en geeft opdracht om ter voorbereiding van het overleg van 22 mei 2015 het nodige te doen om het aanbod aan samenaankopen in het Waasland te inventariseren. 14. Sociale economie: voedselbank Het Directiecomité neemt nota van de stand van zaken met betrekking tot de oprichting van een voedseldepot voor het Waasland. 15. Sint-Gillis-Waas: golfterrein Kattestraat Het Directiecomité beslist na gedachtewissel over de wijze van aanpak, zijnde de drie mogelijke opties: verkoop in de toestand as is voor één symbolische euro; afwerken van de stortplaats (nazorg); de opportuniteit om te participeren in de cvba DRAF. Het Directiecomité geeft de voorkeur aan de verkoop van de site in de bestaande toestand aan 1 euro en waarbij de verdere afwerking en de bijhorende risico s worden overgenomen. De directie wordt opdracht gegeven verdere onderhandelingen te voeren. Een eventuele participatie wordt niet uitgesloten, maar is niet de eerste voorkeur. 16. Waaslandhaven Raad van Bestuur MLSO van 25 februari 2015 Het Directiecomité neemt nota van de agendapunten van de Raad van Bestuur van de Maatschappij Linkerscheldeoever van 25 februari Interwaas Directiecomité van 4 maart

9 16.2. Opendeurweekend Deurganckdoksluis Het Directiecomité neemt nota van het opendeurweekend van de Deurganckdoksluis op 7 en 8 maart Vanaf eind april 2015 wordt er water in de sluis gelaten en zullen de sluisdeuren worden aangevaren. 17. Varia Toewijzing opdracht vormgeving en druk jaarverslag 2014 Het Directiecomité beslist de opdracht vormgeving en druk (500 exemplaren) van het jaarverslag 2014 van Interwaas toe te wijzen aan Graffito nv uit Gent Uitnodiging minicolloquium EGTS Linieland van Waas en Hulst Het Directiecomité neemt nota van de uitnodiging voor het minicolloquium van de EGTS Linieland van Waas en Hulst rond economische win-wins die grenzen verleggen op 11 maart 2015 in het OC Boerenpoort, Sint-Elisabethstraat 31A in Beveren Stekene: Bormte-Dorpsstraat elektriciteitscabine Het Directiecomité gaat akkoord met de verkoop van de elektriciteitscabine door IMWO-Invest aan Eandis aan de voorgestelde prijs en voorwaarden Sint-Niklaas: Den Beenaert beheer groenzones Het Directiecomité geeft opdracht om aan de stad Sint-Niklaas te vragen om het beheer van de groenzones in Den Beenaert, in afwachting van de opname in het publiek domein, te willen opnemen Beveren: oprichting Raad voor Lokale Economie vraag voor kandidaat en opvolger Het Directiecomité duidt Filip Deproost als vertegenwoordiger en Saskia Fermont als plaatsvervanger aan voor de adviesraad Lokale Economie Beveren EGTS: drukwerk jobbeurs 22 mei 2015 Het Directiecomité gaat akkoord met het voorstel om de helft van de kosten voor het drukwerk van de affiche en de bijhorende flyer van de tweede editie van de jobbeurs van de EGTS Linieland van Waas en Hulst op 22 mei 2015 te betalen. (w.g. Remi Audenaert, voorzitter en Lieven Dehandschutter, ondervoorzitter) Interwaas Directiecomité van 4 maart

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Definitieve vaststelling OCMW-jaarrekening 2010 en kwijting aan de financieel beheerder.

Definitieve vaststelling OCMW-jaarrekening 2010 en kwijting aan de financieel beheerder. VERSLAG Openbare zitting van 20 december 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Mevr. Franceska Verhenne, Voorzitter, Mevr. De Lameillieure Maka, Hoornaert Ann-Sophie, Maertens Els, Segers Kathleen (voor de punten

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans, OCMW

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED 1. Algemeen VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED 1.1. Wat houdt het begrip verkoop in? Verkoop is een contract waarbij een partij zich ertoe verbindt de eigendom van een zaak, in casu een onroerend goed, over

Nadere informatie

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182;

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182; ZITTING VAN 25 februari 2014 Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht - S. Poppe, schepenen; E. Coppens F. Dierinck C. Francis - K. Mertens I. Mertens J.

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 30 april 2005 DE ANTWOORDEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG Gemeenteraad MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad.

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad. Zitting van dinsdag 5 mei 2015 Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie, Michiels Alfons - schepenen

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking. Rapport november 2009

Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking. Rapport november 2009 Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking Rapport november 2009 Inhoud: Samenvatting en beknopt overzicht 1. Aanleiding van het traject 2. Onderzoek Prof Heene 3. Vervolgwerkgroep Samen Sterk?!

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans VOORUITGANGSTRAAT 323 BUS 1 1030 BRUSSEL T 02/205 00 50 F 02/205 00 60 INFO@VMC.BE WWW.VMC.BE DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP Een handleiding Update: september 2007 Dirk Beersmans

Nadere informatie

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Energiebedrijf Rundedal

Energiebedrijf Rundedal RIS.5757 Energiebedrijf Rundedal Een gemeentelijke deelneming Onderzoek en Rapportage: J. Hulsegge en F. Nicolai Uitgave: Rekenkamercommissie gemeente Emmen Datum: Oktober 2012 Auteursrecht voorbehouden

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 12214 MONITEUR BELGE 27.02.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Inter-energa voor de activiteiten elektriciteit en gas op 12 februari

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Inhoudsopgave. 1 Hoofdstuk 1:Definities 1 2 Hoofdstuk 2: Duur

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas 2009-2014 Inhoudelijk jaarverslag 2010

Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas 2009-2014 Inhoudelijk jaarverslag 2010 Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas 2009-2014 Inhoudelijk jaarverslag 2010 VOORAF In 2009 werd een nieuw Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas gestart, namelijk voor de beleidsperiode 2009-2014.

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

Jaarondernemingsplan 2014. Agentschap Wonen Vlaanderen

Jaarondernemingsplan 2014. Agentschap Wonen Vlaanderen Jaarondernemingsplan 2014 Agentschap Wonen Vlaanderen Inhoud Inleiding... 5 Wonen Vlaanderen als organisatie... 5 Strategische organisatiedoelstelling 1: verhoging aanbod private en sociale huurwoningen...

Nadere informatie