BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA"

Transcriptie

1 Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 4 maart 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel Geerts (ondervoorzitter), Lieven Dehandschutter (ondervoorzitter), Carl Hanssens, Wout De Meester, Guy Tindemans, Boudewijn Vlegels, Guido De Waele, Luc De Ryck, Stephan Van der Gucht, Frans Windhey, Robby De Caluwé, Julien Mertens en Michel Du Tré deskundigen: Rik Daelman, Julien Van Geertsom, Jef Foubert en Peter Deckers andere: Bruno Machiels (waarnemer), Bart Casier (directeur), Saskia Fermont (adjunct-directeur) en Iris Baeyens (verslaggeving) Verontschuldigd: Marina Van Hoorick (ondervoorzitter), Jo De Cuyper (lid), Dirk Bulteel, Piet Callens, Pieter Van Oost (deskundigen) en Miet Deckers (waarnemer) AGENDA 1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van het Directiecomité d.d. 4 februari 2015 BEHEERPUNTEN 2. Jaarrekening 2014 omslagtabel 3. Regionale economie Bedrijventerreinen Sint-Niklaas: Metalunion verkoop terrein speelterrein Sint-Niklaas: TTS (Oostjachtpark) vraag notaris Van der Veken 4. Wonen Huisvesting Sint-Niklaas: Paterssite participatiemoment Sint-Niklaas: Sint-Rochus resterende knelpunten definitieve oplevering Sint-Niklaas: VTS toewijzing EPB Sint-Gillis-Waas: Kopergieterij saneringsproject sociale huisvesting Stekene: Bormte-Dorpsstraat kandidatuur kavel vraag notaris Van der Veken kavel 27 verkoop fase 2 / aandeel sociaal wonen Beveren: t Congoke toewijzing fase 2 Beveren (Vrasene): Daalstraat kandidatuur kavel Beveren (Melsele): Farneselaan verkoop eerste fase afsluiting Beveren (Melsele): Berghoekwegel Schoolstraat grondoverschot Beveren: Viergemeet architectenpool plan van aanpak Toegevoegd agendapunt: Stekene: Bormte-Dorpsstraat nieuwe kandidatuur eerste fase 5. Vlaamse energielening dossiers 6. Erfgoedcel Waasland Projectsubsidiereglement: aanvraagdossiers Publicatiesubsidiereglement: aanvraagdossiers Interwaas Directiecomité van 4 maart

2 7. Gebouwenbeheer en ICT Aanpassingen gebouw Aankoop tablets Migratie Zarafa naar Office 365 BELEIDSPUNTEN 8. Regionale economie Bedrijventerreinen Vonnis rechtbank van eerste aanleg Dental Association Vraag notaris Roegiers m.b.t. verkoop units 5 en 6 Vraag meester Colpaert m.b.t. faillissement Service Coating 9. Huisvesting: intergemeentelijk woonbeleid plan van aanpak 10. Erfgoedcel Waasland: actieplan en begroting Personeel: stand van zaken aanwervingen 12. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de BTW 13. Overleg OCMW s en gemeenten over samenaankoop: verslag en plan van aanpak 14. Sociale economie: voedselbank 15. Sint-Gillis-Waas: golfterrein Kattestraat 16. Waaslandhaven Raad van Bestuur MLSO van 25 februari 2015 Opendeurweekend Deurganckdoksluis 17. Varia ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ BEHEERPUNTEN 1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van het Directiecomité d.d. 4 februari 2015 Het verslag van het Directiecomité van woensdag 4 februari 2015 wordt eenparig en zonder opmerkingen goedgekeurd. 2. Jaarrekening 2014 omslagtabel Het Directiecomité gaat akkoord met de voorgestelde omslagtabel Regionale economie Bedrijventerreinen 3.1. Sint-Niklaas: Metalunion A. Verkoop lot 3 Het Directiecomité bevestigt de beslissing van 27 augustus 2014 houdende de toewijzing van lot 3 aan de firma Aurotech. Interwaas Directiecomité van 4 maart

3 B. Speelterrein Het Directiecomité gaat akkoord met het opnemen van de sanering van de vervuilde spot ter hoogte van het speelpleintje door de firma Stadsbader Sint-Niklaas: TTS (Oostjachtpark) vraag notaris Van der Veken Het Directiecomité beslist te verzaken aan het voorkooprecht en gaat akkoord met de verkoop van lot 18 (1.033 m²) en het opgerichte industriegebouw mits: verbintenis tot naleving door de koper van de geldende verkoopvoorwaarden zoals bepaald in de originele akte; een afschrift van de verleden akte wordt bezorgd. 4. Wonen Huisvesting 4.1. Sint-Niklaas: Paterssite participatiemoment Het Directiecomité neemt nota van het participatiemoment dat op zaterdag 7 maart 2015 wordt georganiseerd op de Paterssite in Sint-Niklaas Sint-Niklaas: Sint-Rochus resterende knelpunten definitieve oplevering Er blijven klachten komen van enkele bewoners van Sint-Rochus. Enerzijds betreft het kleine zaken die niet onder de verantwoordelijkheid van de bouwheer of aannemer vallen, maar er blijven ook een aantal grotere punten hangen. Het betreft resterende punten na voorlopige oplevering, maar ook het waterprobleem in de OCMW flat, de zwam in appartement 21 en de verwarmingsproblematiek in flat 20 en 21. Eerder al had in 2014 een gerechtskundige expertise plaats over de dakdichting. Het Directiecomité gaat akkoord om in toepassing van art. 48, 3, 4 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden zelf opdracht te geven aan derde aannemers tot uitvoering van de resterende gebreken en deze bedragen van de borgsom af te houden Sint-Niklaas: VTS toewijzing EPB In het kader van de renovatie en restauratie van de gebouwen op de VTS-site dient een EPBverslaggever te worden aangesteld die zal zorgen voor 1/ een EPB-startverklaring; 2/ het indienen van een EPB-aangifte; 3/ het afleveren van een energieprestatiecertificaat (bij verkoop van de woningen). Het Directiecomité wijst de opdracht toe aan blaf denc!-studio volt architecten in uitbreiding van de ontwerpopdracht voor de publieke gebouwen Sint-Gillis-Waas: Kopergieterij A. Bodemsaneringsproject (BSP) Het Directiecomité neemt nota van de voorgestelde varianten in het Bodemsaneringsproject en geeft opdracht om het Bodemsaneringsproject in te dienen bij OVAM. Interwaas Directiecomité van 4 maart

4 B. Invulling woonproject sociale huisvesting Het Directiecomité neemt nota van de stand van zaken met betrekking tot de invulling van het woonproject en geeft opdracht de voorgestelde oplossingsrichtingen verder te onderzoeken en uit te werken in overleg met de gemeente Sint-Gillis-Waas en de bouwmaatschappijen Stekene: Bormte-Dorpsstraat A. Kandidatuur kavel Het Directiecomité gaat akkoord met het voorbehouden van kavel 44 aan de echtgenoten Impanis- Hsia aan de eerder besliste voorwaarden. B. Vraag notaris Van der Veken kavel 27 Het Directiecomité gaat akkoord met de overeenkomst van afstand van lot 27 mits alle voorwaarden van de originele akte (en in het bijzonder de woonverplichting) worden vervuld door de nieuwe eigenares, mevrouw Van Osselaer. C. Verkoop fase 2 / aandeel sociaal wonen Het Directiecomité neemt nota van de stand van zaken en geeft opdracht om op korte termijn een overlegmoment te organiseren met de gemeente Stekene en de beide sociale huisvestingsmaatschappijen voor het aftoetsen van de mogelijkheden voor sociaal wonen. Aansluitend kan de verkoop van de (resterende) kavels in fase 2 en 3 worden opgestart Beveren: t Congoke toewijzing fase 2 Gelet op de evaluatie van de ingediende offertes beslist het Directiecomité zich aan te sluiten bij het aanbestedingsverslag en de bouw van 9 rijwoningen (laag-energie) en 18 garages toe te wijzen aan Recon Bouw nv uit Adegem. Het Directiecomité machtigt de directie om de opdracht toe te wijzen Beveren (Vrasene): Daalstraat kandidatuur kavel Het Directiecomité gaat akkoord met het voorbehouden van kavel 13 aan de echtgenoten Rasschaert- D Hollander aan de eerder besliste voorwaarden Beveren (Melsele): Farneselaan A. Verkoop eerste fase Het Directiecomité neemt nota van de voorlopige oplevering, gaat akkoord met de samenvatting van de verkoopvoorwaarden (inbegrepen de clausule over de verkoop van de eventuele eigen woning), toewijzingscriteria, verkoopprijs en notariskeuze en vraagt om: de voorwaarden en criteria te overleggen met de gemeente; daarna een informatiebrochure met kandidaatsformulier te verspreiden naar de kandidaatkopers. B. Afsluiting De eigenaars van de woning gelegen aan de A. Farneselaan 12 (grenzend aan ons project) hebben in hun achter- en zijtuin een afsluiting van 4 meter hoog geplaatst, waardoor de toekomstige eigenaars Interwaas Directiecomité van 4 maart

5 van de door ons te verkopen kavels van zonlicht zouden kunnen worden beroofd. De hoogte van de afsluiting zou best worden verlaagd tot de wettelijke hoogte van 2 meter. Het Directiecomité beslist, bij voorkeur in samenspraak met de private partner, opdracht te geven contact op te nemen met de eigenaars en indien nodig klacht in te dienen Beveren (Melsele): Berghoekwegel Schoolstraat grondoverschot Het Directiecomité neemt nota van de stand van zaken van de werken voor realisatie van de verkaveling, gaat akkoord dat Interwaas een bijdrage in de kost voor de afvoer van grondoverschotten betaalt en vraagt te werken aan een snelle oplossing voor het bouwrijp maken van de zelfbouwkavels, zodat de verkoop kan worden opgestart Beveren: Viergemeet architectenpool plan van aanpak Het Directiecomité keurt de voorgestelde planning met betrekking tot de samenstelling van de architectenpool, de voorgestelde uitgangspunten en het voorgestelde toewijzingssysteem voor de toewijzing van de zelfbouwkavels goed en geeft opdracht tot het samenstellen van een jury in overleg met de gemeente Beveren Toegevoegd agendapunt: Stekene: Bormte-Dorpsstraat nieuwe kandidatuur eerste fase Het Directiecomité gaat akkoord met het voorbehouden van kavel 42 aan de echtgenoten Bosmansvan der Laan aan de eerder besliste voorwaarden. 5. Vlaamse energielening dossiers Het Directiecomité verleent haar goedkeuring aan de kredietovereenkomsten die voldoen aan de gestelde criteria en gunstig worden geadviseerd door de kredietcommissie over de periode 20 november februari Erfgoedcel Waasland 6.1. Projectsubsidiereglement: aanvraagdossiers Het Directiecomité gaat akkoord met de steun van 700 euro aan het project 100 jaar scouts te Lokeren ; 750 euro aan het project De burcht en het kasteel van Temse ; 950 euro aan het project Erfgoedspeurders. Het Directiecomité oordeelt dat het project Honderduit geen cultureel-erfgoedproject is, waarvan het belang dat van het familiale kader overstijgt. Dit project ontvangt geen subsidies Publicatiesubsidiereglement: aanvraagdossiers Het Directiecomité gaat akkoord met de steun van 625 euro voor de publicatie met lokale relevantie De Burcht en het kasteel van Temse. Interwaas Directiecomité van 4 maart

6 7. Gebouwenbeheer en ICT 7.1. Aanpassingen gebouw Het Directiecomité gaat akkoord met de uitvoering van de voorgestelde aanpassingswerken aan het gebouw: Onthaalbalie Hoofdingang Akoestische buffer tussen vergaderzalen Invullen ontbrekende glasdallen in vergaderzalen Ventilatie in centraal bureel Kleedruimten voor het personeel Polyvalente cockpit Leeshoek Aanpassingen parking Waterproblemen kelder verder oplossen Antislip maken inkom achterdeur 7.2. Aankoop tablets Het Directiecomité gaat principieel akkoord met de aankoop van ipads (9,7 inch, 16 GB, WIFI, met beschermhoes). Het Directiecomité gaat principieel akkoord met de aankoop van een MDM-systeem (Mobile Device Management systeem). Het Directiecomité geeft opdracht om tegen een volgend Directiecomité een concreet voorstel uit te werken voor: de aankoop van de ipads; de aankoop van een MDM-systeem; het voorzien van een beveiligd extranet via de website van Interwaas; een service- en onderhoudscontract; een gebruiksreglement Migratie Zarafa naar Office 365 Het Directiecomité gaat akkoord met de voorgestelde overzetting van Zarafa naar Microsoft Office 365: Online mailserver: huren van externe mailserver voor 25 gebruikers. Opslag, onderhoud, back-up en anti-spam gebeurt door Microsoft. Installatie en omzetting van de huidige accounts gebeurt door CEVI. BELEIDSPUNTEN 8. Regionale economie Bedrijventerreinen 8.1. Vonnis rechtbank van eerste aanleg Dental Association Het betreft de oprichting van KMO-units in de Schoenstraat in Temse, op te richten en te verkopen door Dental Association, oorspronkelijke koper van de gronden. Het Directiecomité besliste destijds hiermee akkoord te gaan mits betaling van een meerwaarde van euro over het geheel van de bedrijfsunits. Dental Association betaalde het bedrag in één keer, maar ging tevens over tot dagvaarding om de betaling te betwisten. Het Directiecomité beslist hoger beroep aan te tekenen tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde van 16 januari Interwaas Directiecomité van 4 maart

7 8.2. Vraag notaris Roegiers m.b.t. verkoop units 5 en 6 Het Directiecomité gaat akkoord met de vraag aangaande de verkoop van units 4, 5 en 6 in de Schoenstraat in Temse mits: verbintenis tot naleving van de geldende verkoopvoorwaarden, zoals bepaald in de originele akte; een afschrift van de verleden akte(n) wordt bezorgd, zodat kan worden opgevolgd wat er gebeurt; een deel van de meerwaarde die op de grond wordt gerealiseerd aan Interwaas toekomt, forfaitair vastgesteld op euro over het geheel van de bedrijfsunits, waarbij wordt gesteld dat het bedrag werd ontvangen over het geheel van de bedrijfsunits, maar dat Interwaas ook werd gedagvaard naar aanleiding van dit bedrag. Omtrent deze ingestelde procedure en de gevolgen hiervan wordt alle voorbehoud geformuleerd Vraag meester Colpaert m.b.t. faillissement Service Coating Interwaas gaf in 2008 toestemming tot verkoop van het onroerend goed afhangend van de faling mits betaling van een vergoeding gelijk aan de meerwaarde van de grond van euro. Dit bedrag werd echter betwist en bij het verlijden van de akte werd het bedrag door de notaris op een rubriekrekening geplaatst. Bij fax d.d. 12 februari 2015 komt Meester Colpaert (curator) terug op de zaak en vraagt de deblokkering van het bedrag verwijzend naar een cassatiearrest van 18 maart 2011, een arrest waarnaar ook al door de rechtbank werd verwezen in de zaak tegen Dental Association. Het Directiecomité beslist niet in te gaan op de vraag van Meester Colpaert om het bedrag van euro te deblokkeren en beslist om het bedrag op te vragen. 9. Huisvesting: intergemeentelijk woonbeleid plan van aanpak Het Directiecomité neemt nota van de stand van zaken met betrekking tot het indienen van een subsidieaanvraag voor het opstarten van een project intergemeentelijk woonbeleid en gaat akkoord met het voorgestelde stappenplan: 1. Een uitgebreide verkennings- en informatieronde bij de verschillende Wase gemeenten om in kaart te brengen hoe de verplichte taken momenteel worden ingevuld en om te peilen naar de wensen, verwachtingen en doelstellingen en potentiële meerwaarde van een intergemeentelijke samenwerking voor het lokaal woonbeleid op basis van een omgevingsanalyse. Op dit overleg worden behalve de beleidsverantwoordelijken en betrokken diensten voor lokaal woonbeleid tevens het OCMW en de sociale huisvestingsmaatschappijen uitgenodigd. 2. Uitwerken van een inhoudelijk projectvoorstel dat menukaartgewijs wordt opgebouwd. 3. Uitwerken van een begroting van het project: inschatten van de nodige personeelsbezetting in functie van het aantal aangesloten gemeenten; concrete vraag stellen aan de provincie Oost-Vlaanderen voor cofinanciering; inschatten van de inbreng in nature door de deelnemende gemeenten; bekijken van de financieringsmogelijkheden van het saldo: Waas fonds en gemeenten. 4. Toelichting van het projectvoorstel aan de verschillende gemeentebesturen met de vraag om mee te delen voor welke facetten zij wensen mee te doen. 10. Erfgoedcel Waasland: actieplan en begroting 2015 Het Directiecomité keurt het actieplan van de Erfgoedcel Waasland en de begroting 2015 ten bedrage van euro aan uitgaven en euro aan inkomsten goed. Interwaas Directiecomité van 4 maart

8 11. Personeel: stand van zaken aanwervingen Het Directiecomité neemt nota van de stand van zaken met betrekking tot de aanwerving van een projectcoördinator Burgemeestersconvenant en een erfgoedconsulent. 12. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de BTW Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken en geeft opdracht om de piste van de kostendelende vereniging verder te onderzoeken en zich hiervoor te laten bijstaan door experten van Grant Thornton en om het juridische luik met betrekking tot een eventuele statutenwijziging af te toetsen met de toezichthoudende overheid. 13. Overleg OCMW s en gemeenten over samenaankoop: verslag en plan van aanpak Op vrijdag 27 februari 2015 werden alle besturen van de OCMW s en gemeenten in het Waasland uitgenodigd op een overleg om de mogelijkheden van een samenaankoop te bekijken. Het is niet noodzakelijk de bedoeling dat Interwaas zelf een aankoopcentrale zou oprichten; Interwaas zou enkel een coördinerende en faciliterende rol opnemen. Het is evenmin de bedoeling de bestaande samenwerkingen over te nemen of te doorkruisen. Interwaas zal eerder optreden als kenniscentrum. Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken en geeft opdracht om ter voorbereiding van het overleg van 22 mei 2015 het nodige te doen om het aanbod aan samenaankopen in het Waasland te inventariseren. 14. Sociale economie: voedselbank Het Directiecomité neemt nota van de stand van zaken met betrekking tot de oprichting van een voedseldepot voor het Waasland. 15. Sint-Gillis-Waas: golfterrein Kattestraat Het Directiecomité beslist na gedachtewissel over de wijze van aanpak, zijnde de drie mogelijke opties: verkoop in de toestand as is voor één symbolische euro; afwerken van de stortplaats (nazorg); de opportuniteit om te participeren in de cvba DRAF. Het Directiecomité geeft de voorkeur aan de verkoop van de site in de bestaande toestand aan 1 euro en waarbij de verdere afwerking en de bijhorende risico s worden overgenomen. De directie wordt opdracht gegeven verdere onderhandelingen te voeren. Een eventuele participatie wordt niet uitgesloten, maar is niet de eerste voorkeur. 16. Waaslandhaven Raad van Bestuur MLSO van 25 februari 2015 Het Directiecomité neemt nota van de agendapunten van de Raad van Bestuur van de Maatschappij Linkerscheldeoever van 25 februari Interwaas Directiecomité van 4 maart

9 16.2. Opendeurweekend Deurganckdoksluis Het Directiecomité neemt nota van het opendeurweekend van de Deurganckdoksluis op 7 en 8 maart Vanaf eind april 2015 wordt er water in de sluis gelaten en zullen de sluisdeuren worden aangevaren. 17. Varia Toewijzing opdracht vormgeving en druk jaarverslag 2014 Het Directiecomité beslist de opdracht vormgeving en druk (500 exemplaren) van het jaarverslag 2014 van Interwaas toe te wijzen aan Graffito nv uit Gent Uitnodiging minicolloquium EGTS Linieland van Waas en Hulst Het Directiecomité neemt nota van de uitnodiging voor het minicolloquium van de EGTS Linieland van Waas en Hulst rond economische win-wins die grenzen verleggen op 11 maart 2015 in het OC Boerenpoort, Sint-Elisabethstraat 31A in Beveren Stekene: Bormte-Dorpsstraat elektriciteitscabine Het Directiecomité gaat akkoord met de verkoop van de elektriciteitscabine door IMWO-Invest aan Eandis aan de voorgestelde prijs en voorwaarden Sint-Niklaas: Den Beenaert beheer groenzones Het Directiecomité geeft opdracht om aan de stad Sint-Niklaas te vragen om het beheer van de groenzones in Den Beenaert, in afwachting van de opname in het publiek domein, te willen opnemen Beveren: oprichting Raad voor Lokale Economie vraag voor kandidaat en opvolger Het Directiecomité duidt Filip Deproost als vertegenwoordiger en Saskia Fermont als plaatsvervanger aan voor de adviesraad Lokale Economie Beveren EGTS: drukwerk jobbeurs 22 mei 2015 Het Directiecomité gaat akkoord met het voorstel om de helft van de kosten voor het drukwerk van de affiche en de bijhorende flyer van de tweede editie van de jobbeurs van de EGTS Linieland van Waas en Hulst op 22 mei 2015 te betalen. (w.g. Remi Audenaert, voorzitter en Lieven Dehandschutter, ondervoorzitter) Interwaas Directiecomité van 4 maart

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 4 juni 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 6 mei 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Lieven Dehandschutter

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 27 augustus 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 4 februari 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

11. Aanduiding vertegenwoordiger Interwaas in Buitengewone Algemene Vergadering MLSO van 26 maart 2014

11. Aanduiding vertegenwoordiger Interwaas in Buitengewone Algemene Vergadering MLSO van 26 maart 2014 Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 12 maart 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 7 mei 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 10 december 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 13 november 2013 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 25 september 2013 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 1 april 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 5 juni 2013 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 19 november 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 12 februari 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

241 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

241 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR 241 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT ONTWERPVERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 25 FEBRUARI 2015 OM 08 U 30. 1

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSTRAJECT COMMUNICATIE

ONDERSTEUNINGSTRAJECT COMMUNICATIE Criteria voor de toekenning van een ondersteuningstraject rond communicatie met bijhorende toelage voor cultureel-erfgoedverenigingen in het Waasland ONDERSTEUNINGSTRAJECT COMMUNICATIE Sinds 2000 sluit

Nadere informatie

Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 26 juni 2015 (335 )

Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 26 juni 2015 (335 ) Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 26 juni 2015 (335 ) Walter Horemans (voorzitter) Lucien Herijgers (1 ste ondervoorzitter) Greet Geypen (2 de ondervoorzitter) Jan Fonderie (lid)

Nadere informatie

Waas la nd. Zonecollege. Zitting van 5 februari 20L5 te Beveren. Samenvatting besluiten. Artikel2. Artikel3. Artikel 1

Waas la nd. Zonecollege. Zitting van 5 februari 20L5 te Beveren. Samenvatting besluiten. Artikel2. Artikel3. Artikel 1 Waas la nd BRANDWEERZONE BEVERENIKRUIBEKEISINT.GILLIS-WAASISINT-NIKLAASISTEKENEITEMSEIWAA5MUNSTER Zonecollege Zitting van 5 februari 20L5 te Beveren Samenvatting besluiten Aanwezig: De heer Marc Van de

Nadere informatie

27 mei 2015. jaarverslag

27 mei 2015. jaarverslag 2 14 27 mei 215 jaarverslag Interwaas Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Lamstraat 113 91 Sint-Niklaas Interwaas is het samenwerkingsverband voor streekontwikkeling van Beveren,

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

231 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

231 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR 231 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 26 FEBRUARI 2014 OM 08.30 U. 1 Beknopt

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 7 juli 2015 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratief gebouw

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 12 maart 2015 (780 )

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 12 maart 2015 (780 ) Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 12 maart 2015 (780 ) Walter Horemans (voorzitter) Lucien Herijgers (1 ste ondervoorzitter) Greet Geypen (2 de ondervoorzitter) Ivan Blauwhoff (bestuurder)

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

DIRECTIECOMITÉ BESLISSINGEN

DIRECTIECOMITÉ BESLISSINGEN DIRECTIECOMITÉ BESLISSINGEN 22 APRIL 2015 A = AANWEZIG VO = VERONTSCHULDIGD AFW = AFWEZIG NAAM ORGANISATIE / FUNCTIE STATUS Luc Vanparys voorzitter A Kris Declercq ondervoorzitter A Eric De Keyser ondervoorzitter

Nadere informatie

235 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

235 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR 235 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 02 JULI 2014 OM 08.30 U. 1 Beknopt verslag

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing:

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing: Zitting Gemeenteraad van 16.10.2014. --------------------------------------------------------- Aanwezig : De Roo Greet : Burgemeester-Voorzitter ; De Muynck Marc, Gyselbrecht Hannes, Dewinter Chris, Debouck

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de Rechtbank te Antwerpen

Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de Rechtbank te Antwerpen 1 Bijzondere ONLINE VEILING voorwaarden voorafgaand aan onderhandse verkoop Onroerend Goed OG, mits machtiging van de Rechtbank te Antwerpen Opdrachtgever: Appartement MAKAL HALIL Curator over MAKAL HALIL

Nadere informatie

245 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

245 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR 245 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 24 JUNI 2015 OM 08.30 U. 1 Beknopt verslag

Nadere informatie

240 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

240 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR 240 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT VOORLOPIG VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 28 JANUARI 2015 OM 08.30 U.

Nadere informatie

De notulen van het directiecomité IGEMO (781 ) d.d. 2 april 2015 worden unaniem goedgekeurd.

De notulen van het directiecomité IGEMO (781 ) d.d. 2 april 2015 worden unaniem goedgekeurd. Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 7 mei 2015 (783 ) Walter Horemans (voorzitter) Lucien Herijgers (1 ste ondervoorzitter) Greet Geypen (2 de ondervoorzitter) Ivan Blauwhoff (bestuurder)

Nadere informatie

Raad van bestuur Beslissingen 15-10-2014

Raad van bestuur Beslissingen 15-10-2014 baron ruzettelaan 35 8310 Brugge tel 050 36 71 71 fax 050 35 68 49 e-mail: wvi@wvi.be Raad van bestuur Beslissingen 15-10-2014 Aanwezig - voorzitter Luc Vanparys, - ondervoorzitters Kris Declercq, Eric

Nadere informatie

Waasland 2020 (werktitel) Kick-off Sint-Niklaas, 27 maart 2015

Waasland 2020 (werktitel) Kick-off Sint-Niklaas, 27 maart 2015 LOGO INTERWAAS!!! Waasland 2020 (werktitel) Kick-off Sint-Niklaas, 27 maart 2015 Kim Rienckens (Provincie Oost-Vlaanderen, beleidsmedewerker dienst milieubeleid) en Frauke Van Goethem (Interwaas, projectmanager

Nadere informatie

Subsidiereglement voor éénmalige erfgoedpublicaties van 1 januari 2011

Subsidiereglement voor éénmalige erfgoedpublicaties van 1 januari 2011 Subsidiereglement voor éénmalige erfgoedpublicaties van 1 januari 2011 INLEIDING Sinds 2000 sluit de Vlaamse Gemeenschap cultureel-erfgoedconvenants met lokale besturen om het ontwikkelen van een lokaal

Nadere informatie

247 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

247 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR 247 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 14 OKTOBER 2015 OM 08 U 30. 1 Beknopt

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012 Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 7 januari 2014 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratief gebouw

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/17 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure. 2 De woonwinkel Parkstraat 10, 9100

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 19 juni 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc Haine,

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering raad van bestuur van dinsdag 19 januari 2016 om 19.30 u. in de vergaderzaal van het administratief

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Bijkomende vergadering directiecomité van dinsdag 20 mei 2014 om 18.00 u. in de vergaderzaal (1 ste verdieping)

Nadere informatie

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A Openbaar Centrum voor 9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 1 AUGUSTUS 2013 2950 KAPELLEN Aanwezig : Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren Inge Wagemans,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

Subsidiedossier Subsidiereglement voor éénmalige erfgoedpublicaties van 1 januari 2011 herziene versie juni 2012

Subsidiedossier Subsidiereglement voor éénmalige erfgoedpublicaties van 1 januari 2011 herziene versie juni 2012 Subsidiedossier Subsidiereglement voor éénmalige erfgoedpublicaties van 1 januari 2011 herziene versie juni 2012 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat de actieve ondersteuning van Wase

Nadere informatie

Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas

Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Tussen: de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering in

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

Watermolenwijk II. Verkoop verkaveling. gestart. Jaargang 23 nr. 1 januari februari maart 2013. Maak kennis met het nieuwe bestuur van Interwaas

Watermolenwijk II. Verkoop verkaveling. gestart. Jaargang 23 nr. 1 januari februari maart 2013. Maak kennis met het nieuwe bestuur van Interwaas Jaargang 23 nr. 1 januari februari maart 2013 Verkoop verkaveling Watermolenwijk II gestart Maak kennis met het nieuwe bestuur van Interwaas Stop de tijd met Erfgoeddag 2013 België-Belgique P.B. - PP 91O0

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

ARCHITECTENPOOL WOONPROJECT VIERGEMEET 5 REFERENTIES VOOR UW WONING

ARCHITECTENPOOL WOONPROJECT VIERGEMEET 5 REFERENTIES VOOR UW WONING ARCHITECTENPOOL WOONPROJECT VIERGEMEET 5 REFERENTIES VOOR UW WONING COLOFON ARCHITECTEN- CATALOGUS VIERGEMEET Dit document is een publicatie van: Interwaas Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Projectoproep Inclusie Invest (Versie 2.2)

Projectoproep Inclusie Invest (Versie 2.2) Projectoproep Inclusie Invest (Versie 2.2) Samen de kansen vergroten om inclusief en betaalbaar te kunnen wonen waar ondersteuning kan geboden worden! Veilig investeren met respect! www.inclusieinvest.be

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het afschaffen van sociale koopwoningen

Voorstel van resolutie. betreffende het afschaffen van sociale koopwoningen stuk ingediend op 1687 (2011-2012) Nr. 1 21 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de dames Mieke Vogels en Elisabeth Meuleman en de heren Filip Watteeuw en Dirk Peeters betreffende het afschaffen

Nadere informatie

29 mei 2013. jaarverslag

29 mei 2013. jaarverslag 2 12 29 mei 213 jaarverslag Interwaas: Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Zetel van de vereniging en de burelen: Lamstraat 113 91 Sint-Niklaas Interwaas is het samenwerkingsverband

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR BESLISSINGEN

RAAD VAN BESTUUR BESLISSINGEN RAAD VAN BESTUUR BESLISSINGEN 18 MAART 2015 A = AANWEZIG VO = VERONTSCHULDIGD AFW = AFWEZIG NAAM FUNCTIE AANDELEN STATUS Luc Vanparys voorzitter A A Kris Declercq ondervoorzitter A Volmacht aan Luc Vanparys

Nadere informatie

Stad Sint-Niklaas. Gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas

Stad Sint-Niklaas. Gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Stad Sint-Niklaas Gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas INHOUDSTABEL 1. Situering 3 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Standaardregime

Nadere informatie

WONEN BIJ DE KERK IN NEEROETEREN

WONEN BIJ DE KERK IN NEEROETEREN WONEN BIJ DE KERK IN NEEROETEREN 15 bouwkavels en 19 koopwoningen Mathieu Corstjens HET NIEUWE WONINGPROJECT VAN ONS DAK IN T KRAMELT IS ER EEN VAN UITZONDERLIJKE KWALITEIT. Het verenigt in zich de twee

Nadere informatie

DIRECTIECOMITÉ BESLISSINGEN

DIRECTIECOMITÉ BESLISSINGEN DIRECTIECOMITÉ BESLISSINGEN 27 MEI 2015 A = AANWEZIG VO = VERONTSCHULDIGD AFW = AFWEZIG NAAM ORGANISATIE / FUNCTIE STATUS Luc Vanparys voorzitter A Kris Declercq ondervoorzitter A Eric De Keyser ondervoorzitter

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/23 Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark "Kasteel van Brasschaet" Gemeentepark 5 bus 2 2930 Brasschaat

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark Kasteel van Brasschaet Gemeentepark 5 bus 2 2930 Brasschaat Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark "Kasteel van Brasschaet" Gemeentepark 5 bus 2 2930 Brasschaat Dienstverlenende Intergemeentelijke Vereniging Hierna aangeduid als de "Vereniging"

Nadere informatie

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek

Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Energiepremies 2012 Gemeente Dilbeek Zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad van 22 november 2011 Premie voor fotovoltaïsche zonnepanelen Voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen kan u van de gemeente

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 27 april 2011, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

239 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

239 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR 239 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 17 DECEMBER 2014 OM 16.00 U. 1 Beknopt

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen

Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E M E E N T E R A A D ONTWERP ZITTING XXX Agenda: LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR DE TOEWIJZING

Nadere informatie

Belgisch Netwerk van Stichtingen vzw

Belgisch Netwerk van Stichtingen vzw VERSLAG VAN DE WERKGROEP RECHT - FISCALITEIT - BOEKHOUDING DATUM 23.02005 aanwezig Voorzitter Paul Jacquet de Haveskercke - Stichting tegen Kanker François Masquelin - Fondation Jeanne Matossian verontschuldigd

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 MAART 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 MAART 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. ===================================== 1. Aanstelling vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur Imog en Algemene Vergadering WIV naar

Nadere informatie

Administratieve voorwaarden Bellevuekaai - Blok FG

Administratieve voorwaarden Bellevuekaai - Blok FG Bellevuekaai - Blok FG Artikel 1 Volgende documenten vormen een geheel met het verkoopscontract: In volgorde van belangrijkheid : - de architectuurplannen (zie verkoopsbrochure), - Het verkoopslastenboek,

Nadere informatie

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage OCMW Waasmunster RD 2010/9 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 13 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) Zonder voorwerp 12. OPVANG

Nadere informatie

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname.

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname. OCMW Waasmunster RD 2012/6 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 19 september 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Sociale kruidenier

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 23 oktober 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1.

Nadere informatie

Reglement wedstrijd voor een logo voor Mercator 2012

Reglement wedstrijd voor een logo voor Mercator 2012 Reglement wedstrijd voor een logo voor Mercator 2012 Op 5 maart 2012 is het precies 500 jaar geleden dat Gerard Mercator werd geboren in Rupelmonde. De verjaardag van deze beroemde cartograaf die ooit

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND I.V.M. O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND I.V.M. O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND I.V.M. O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 4 juni 2013 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratief gebouw

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016 Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin Datum ontvangst (wordt door de administratie ingevuld): Naam van de organisatie : Gevraagd bedrag:. Hoe de aanvraag

Nadere informatie

Wonen. Uw eigen nieuwbouwwoning aan een voordelige prijs

Wonen. Uw eigen nieuwbouwwoning aan een voordelige prijs in Brussel Uw eigen nieuwbouwwoning aan een voordelige prijs VAN DE INSCHRIJVING TOT DE AANKOOP VAN EEN GOMB-WONING WIE MAG EEN GOMB-WONING KOPEN? WELKE PLICHTEN ZIJN ER VERBONDEN AAN DE AANKOOP VAN EEN

Nadere informatie

OCMW-raad van 10 februari 2011

OCMW-raad van 10 februari 2011 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

ONTWERP 25.09.2006 UITTREKSELS ZITTING RAAD

ONTWERP 25.09.2006 UITTREKSELS ZITTING RAAD UITTREKSELS ZITTING RAAD D.D. 25.09.2006 1. F I N A N C I E N 1. GOEDKEURING BESTEK LENING TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN 2005 FD/2006/2. =================================================

Nadere informatie

te openen! Groetjes,

te openen! Groetjes, ERFGOED AAN DE TOP! Leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van de Stedelijke Basisschool Eksaarde brachten de geschiedenis van hun school in kaart. Ben je benieuwd? Surf naar www.waaserfgoed.be! De Erfgoedbank

Nadere informatie

PROJECTCOÖRDINATOR BURGEMEESTERSCONVENANT (m/v) niveau A contractueel contract tot 1 januari 2018 voltijds

PROJECTCOÖRDINATOR BURGEMEESTERSCONVENANT (m/v) niveau A contractueel contract tot 1 januari 2018 voltijds het proons Interwaas is het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling in het Waasland. In samenwerking met Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene,

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

over vermindering van onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen waarvan de bouwaanvraag dateert van voor de EPB-regelgeving

over vermindering van onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen waarvan de bouwaanvraag dateert van voor de EPB-regelgeving stuk ingediend op 593 (2009-2010) Nr. 1 28 juni 2010 (2009-2010) Verzoekschrift over vermindering van onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen waarvan de bouwaanvraag dateert van voor de EPB-regelgeving

Nadere informatie

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid.

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING

Nadere informatie