BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ. woensdag 9 november 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ. woensdag 9 november 2016"

Transcriptie

1 Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 9 november 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Lieven Dehandschutter (voorzitter), Remi Audenaert (ondervoorzitter), Christel Geerts (ondervoorzitter), Carl Hanssens, Wout De Meester, Guy Tindemans, Boudewijn Vlegels, Guido De Waele, Luc De Ryck, Robby De Caluwé, Julien Mertens, Michel Du Tré en Jo De Cuyper deskundigen: Rik Daelman, Jef Foubert, Bart Reyns, Peter Deckers, Julien Van Geertsom en Matthias Vercauteren andere: Bart Casier (directeur), Saskia Fermont (adjunct-directeur), Bruno Machiels (waarnemer) en Ellen De Jans (verslaggeving) Verontschuldigd: Stephan Van der Gucht, Frans Windhey, Marina van Hoorick (ondervoorzitter) en Dirk Bulteel (deskundige) AGENDA 0. Goedkeuring van de verslagen van het Directiecomité van 5 en 12 oktober 2016 Interne werking Agenda Raad van Bestuur van 30 november 2016 Vergaderdata en verlofregeling 2017 Personeel Aanpassing arbeidsreglement Aankoop elektrische wagen Samenwerking Afdeling Vastgoedtransacties 1. Regionale economie Bedrijventerreinen Sint-Gillis-Waas: Immo Guyan Smet vraag vereffenaars bod Temse: TTS vraag notarissen Verstraeten en Roegiers vraag notaris Verschaffel Kruibeke: Hogen Ackerhoek vraag notaris Lesseliers Sint-Niklaas: Metalunion vraag bvba Roti-Renting Sint-Niklaas: Heidebaan-Noord aankoop voor algemeen nut Beveren (Melsele): serrecluster brief gemeente Beveren Sint-Niklaas: Nobels Peelman brief advocaat Sibelius 2. Waaslandhaven Raad van Bestuur MLSO van 9 november 2016 Verslag gespreksavond en startvergadering complex project Realisatie van extra containercapaciteit in het havengebied Antwerpen gespreksavond en workshop 3. Kenniscentrum: Streekoverleg Waas en Dender startvergadering en werkgroepen Vraag over hervorming PWA naar Wijk-werken 4. Ruimtelijke ordening: nihil Interwaas Directiecomité van 9 november

2 5. Welzijn VoedSaam vzw inbreng Interwaas in functie van planning en begroting Mobiliteit: nihil 7. Cultuur Erfgoedcel Waasland Actieplan en begroting 2017 Digitalisering door firma Digidat Projectsubsidiereglement: aanvraagdossiers Publicatiesubsidiereglement: aanvraagdossiers Voorzitter stuurgroep 8. Dienstverlening en shared services Vlaamse energieleningen Waasland Klimaatland Evaluatie Wase Klimaattop op 14 oktober 2016 Oplevering gemeentelijke klimaatactieplannen 9. Wonen Beveren (Melsele): Berghoekwegel toewijzing kavels Sint-Niklaas: VTS vraag van Special Art Foundation Lokeren: Hoedhaar nieuwe kandidaturen Sint-Gillis-Waas: Kopergieterij vaststelling bestek sloop en goedkeuring gunningswijze aanvraag tot subsidiëring sloop Sint-Niklaas: Klokkendreef toewijzing garage Sint-Niklaas: gronden Wegvoeringsstraat in het kader van het lobbenstadmodel Waasmunster: Wareslage en Hoogendonck samenwerking en aanpak Temse: t Foort vraag Luckx-Van Meervenne Temse: Sint-Amelberga Instituut verdere aanpak en vraag Cura Waas vzw TOEGEVOEGD AGENDAPUNT: Beveren: Viergemeet toewijzing kavel 10. Publieke ruimte Sint-Niklaas: Gerda toewijzing infrastructuurwerken 11. Varia Sint-Niklaas: Landhuis ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ Goedkeuring van de verslagen van het Directiecomité van 5 en 12 oktober 2016 De verslagen van het Directiecomité van 5 en 12 oktober 2016 worden eenparig en zonder opmerkingen goedgekeurd. 0. Interne werking 0.1. Agenda Raad van Bestuur van 30 november 2016 Het Directiecomité keurt de agenda van de Raad van Bestuur van 30 november 2016 goed Vergaderdata en verlofregeling 2017 Het Directiecomité keurt de vergaderdata van het Directiecomité, de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering in 2017 en de verlofregeling 2017 goed. Interwaas Directiecomité van 9 november

3 0.3. Personeel Stand van zaken lopende selectieprocedure regisseur sociale economie Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken van de selectieprocedure voor een regisseur sociale economie Aanstellen administratieve medewerker ruimte Het Directiecomité gaat akkoord met de aanstelling van een halftijdse administratieve medewerker ruimte op C-niveau voor onbepaalde duur Mededeling verbreking arbeidsovereenkomst vervanging communicatieverantwoordelijke Het Directiecomité gaat akkoord met de verbreking van de arbeidsovereenkomst met de vervangster van de communicatieverantwoordelijke met wederzijdse toestemming vanaf 1 december Langdurige afwezigheden Het Directiecomité neemt kennis van de langdurige afwezigheden Aanpassing arbeidsreglement Het Directiecomité neemt kennis van de lopende procedure voor de goedkeuring van het aangepaste arbeidsreglement Aankoop elektrische wagen Het Directiecomité beslist tot de aankoop van een Nissan Leaf 30 kwh voor het bedrag van ,53 euro (exclusief BTW) bij garage De Witte in Sint-Gillis-Waas Samenwerking Afdeling Vastgoedtransacties Het Directiecomité beslist om de mogelijkheid open te houden om een beroep te doen op de expertise van de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid. De samenwerking met de Afdeling Vastgoedtransacties zal dossier per dossier bekeken worden. 1. Regionale economie bedrijventerreinen 1.1. Bedrijventerreinen Sint-Gillis-Waas: Immo Guyan Smet vraag vereffenaars bod Het Directiecomité neemt kennis van de mededeling van de vereffenaars dat Interwaas niet het hoogste bod uitgebracht heeft Temse: TTS Vraag notarissen Verstraeten en Roegiers Het Directiecomité gaat akkoord met de vraag aangaande de verkoop van unit 4 in de Schoenstraat in Temse door de bvba AS Natuursteen aan de bvba Orteam mits: Interwaas Directiecomité van 9 november

4 verbintenis tot naleving van de geldende verkoopsvoorwaarden, zoals bepaald in de originele akte; een afschrift van de verleden akte(n) bezorgd wordt, zodat kan opgevolgd worden wat er gebeurt. En mits in het schrijven aan de notaris ook melding gemaakt wordt van de lopende procedure. Vraag notaris Verschaffel Het Directiecomité beslist te verzaken aan het recht van terugkoop en het voorkeurrecht en toestemming te geven tot verkoop van het pand gelegen in Temse, Luxemburgstraat 7 met een oppervlakte van 962 m² door nv Briphil aan de bvba FBss mits: verbintenis tot solidaire naleving door alle kopers van de geldende verkoopvoorwaarden zoals bepaald in de originele akte (met aanpassing van de activiteit en de tewerkstelling, nader te bepalen); het akkoord dat door de huidige eigenaars gegeven werd met betrekking tot de aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor Becton Dickinson op het achtergelegen perceel mee overgenomen wordt; een afschrift van de verleden akte bezorgd wordt Kruibeke: Hogen Ackerhoek vraag notaris Lesseliers Het Directiecomité beslist te verzaken aan het recht van terugkoop en het voorkeurrecht en toestemming te geven tot verkoop van een perceel nijverheidsgrond met een oppervlakte van m² en koffiefabriek, gelegen in Kruibeke, bedrijventerrein Hogen Acker, Hogenakkerhoekstraat 11 door de nv coffeeroots aan de nv Charbel mits: verbintenis tot naleving door de koper van de geldende verkoopvoorwaarden zoals bepaald in de originele akten (met aanpassing van de activiteit en de tewerkstelling, nader te bepalen); een afschrift van de verleden akte bezorgd wordt Sint-Niklaas: Metalunion vraag bvba Roti-Renting Het Directiecomité neemt kennis van de verkoop van een groter perceel in de kmo-zone Metalunion aan de bvba Roti-Renting Sint-Niklaas: Heidebaan-Noord aankoop voor algemeen nut Het Directiecomité beslist dat de verwerving van de gronden gelegen in Sint-Niklaas, Eerste Moerput, kadastraal gekend onder de zesde afdeling, sectie B, nummers 1007, 1010/C/deel, 1011/C/deel en 1013/A/deel, met een gezamenlijke oppervlakte van ,31 m², noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het doel van Interwaas, meer bepaald voor het creëren van een aanbod aan uitgeruste bedrijventerreinen in het algemeen en in het bijzonder voor de realisatie van de uitbereiding van het regionale bedrijventerrein Heidebaan-Noord. Het Directiecomité geeft de opdracht de Vlaamse Regering te verzoeken de noodzakelijkheid van de bedoelde verwerving voor openbaar nut te willen erkennen Beveren (Melsele): serrecluster brief gemeente Beveren Het Directiecomité neemt nota van het schrijven d.d. 12 oktober 2016 van de gemeente Beveren met betrekking tot het project glastuinbouwcluster in Melsele Sint-Niklaas: Nobels Peelman brief advocaat Sibelius Het betreft de discussie rond de vraag tot verkoop door de bvba Sibelius van een nijverheidsgebouw in Sint-Niklaas, Nobels-Peelmanstraat 4 aan de bvba MT Events. Het Directiecomité besliste in april 2016 te verzaken aan het recht van terugkoop en het voorkeurrecht en toestemming te geven tot Interwaas Directiecomité van 9 november

5 verkoop mits de meerwaarde die op de grond gerealiseerd wordt pro rato temporis aan Interwaas toekomt. Het Directiecomité geeft de opdracht zowel notaris Verlinden als de advocaat van de bvba Sibelius aan te schrijven en mee te delen dat Interwaas de schadevergoeding niet vrijgeeft en Interwaas gezien de akte verleden is verwacht dat het bedrag op onze rekening gestort wordt. Het Directiecomité geeft verder de opdracht de Wase notarissen aan te schrijven (en dit ook systematisch toe te voegen aan de briefwisseling met de notarissen) met de melding dat indien kopers of verkopers de voorwaarden gesteld door Interwaas betwisten, de akte niet kan verleden worden. 2. Waaslandhaven 2.1. Raad van Bestuur MLSO van 9 november 2016 Het Directiecomité neemt kennis van de agenda van de Raad van Bestuur van de Maatschappij Linkerscheldeoever van 9 november Startbeslissing Vlaamse Regering complex project Realisatie van extra containercapaciteit in het havengebied Antwerpen gespreksavond en workshop Het Directiecomité neemt kennis van de startbeslissing van de Vlaamse Regering voor het complex project Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen (CP ECA) ; de gesprekavond van de Vlaamse overheid op 6 oktober 2016 over de economische noodzaak van bijkomende containerbehandelingscapaciteit; de workshop op 12 oktober 2016 om de alternatieven voor de realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen te verfijnen en nieuwe voorstellen aan te reiken. 3. Kenniscentrum 3.1. Streekoverleg Waas en Dender startvergadering en werkgroepen Het Directiecomité neemt nota van de start van het streekoverleg Waas en Dender op 28 oktober 2016 in het gemeentehuis van Zele en de afvaardiging van Interwaas in de werkgroepen arbeidsmarkt, circulaire economie, voedseloverschotten, lokale eco / detailhandel, mobiliteit, ruimte en toerisme Vraag over hervorming PWA naar Wijk-werken Vanuit Temse wordt gevraagd of Interwaas zich wil aansluiten en eventuele acties aangaande de transitie van PWA naar Wijk-werken op Waas niveau wil coördineren. Het Directiecomité neemt nota van de vraag en meent dat in eerste instantie de trekkers van de acties rond het punt Het creëren van nieuwe en het behoud van bestaande tewerkstelling door meer mensen aan het werk in duurzame en werkbare jobs uit de nota Versterkt Streekbeleid aangewezen zijn om voor de begeleiding en de coördinatie van de transitie van PWA naar Wijk-werken in te staan. 4. Ruimtelijke ordening Nihil. Interwaas Directiecomité van 9 november

6 5. Welzijn 5.1. VoedSaam vzw inbreng Interwaas in functie van planning en begroting 2017 Het Directiecomité is principieel akkoord om de basis van een gedetailleerd actieplan en begroting 2017 van VoedSaam vzw aan de Raad van Bestuur voor te leggen om in 2017 een bedrag uit het Waas fonds te reserveren om de tekorten op de begroting van VoedSaam vzw op te vangen om de basisverwerking te garanderen, maar vraagt wel de tering naar de nering te zetten en vraagt om op een volgend overleg meer details te ontvangen over het concreet benodigde bedrag en het langetermijnperspectief. 6. Mobiliteit Nihil. 7. Cultuur 7.1. Erfgoedcel Waasland Actieplan en begroting 2017 Het Directiecomité gaat akkoord met het voorstel van actieplan en begroting 2017 van de Erfgoedcel Waasland Digitalisering door firma Digidat Het Directiecomité gaat akkoord met het voorstel om de firma Acmis aan te duiden voor digitalisering Projectsubsidiereglement: aanvraagdossiers Het Directiecomité gaat akkoord met de steun van euro aan het project Gezelschapsspel Sinay van spellenclub De Bokkensprong Publicatiesubsidiereglement: aanvraagdossiers Het Directiecomité gaat akkoord met de steun van euro voor de publicatie met (inter)nationale relevantie Reynaert voor dommies van de vzw Reynaertgenootschap Voorzitter stuurgroep Het Directiecomité vraagt de voorzitter van Interwaas of hij het voorzitterschap van de stuurgroep van de Erfgoedcel Waasland wil opnemen. 8. Dienstverlening en shared services 8.1. Vlaamse energielening Het Directiecomité neemt nota van de stand van zaken met betrekking tot de werking van Interwaas als energiehuis. Het Directiecomité verleent haar goedkeuring aan de kredietovereenkomsten die voldoen aan de gestelde criteria en gunstige geadviseerd worden door de kredietcommissie voor de periode van Interwaas Directiecomité van 9 november

7 7 januari 2016 tot 3 november Het Directiecomité neemt nota van het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de Vlaamse energielening en bevestigt de opmerkingen die gemaakt zijn in vorige Directiecomités. Daarom beslist het Directiecomité het voor te leggen convenant voor de periode eerste helft 2017 (volgends de oude regeling) wel goed te keuren, maar hieraan gekoppeld het signaal te geven naar de Vlaamse overheid dat een verderzetting in het nieuwe besluit verre van evident is en dat we een volgende halfjaarlijkse convenant misschien niet zullen tekenen Waasland Klimaatland Evaluatie Wase Klimaattop op 14 oktober 2016 Het Directiecomité neemt nota van de evaluatie van de eerste Wase Klimaattop op 14 oktober 2016 in Kasteel Wissekerke in Bazel Oplevering gemeentelijke klimaatactieplannen Het Directiecomité neemt akte van de stand van zaken van de opmaak van de gemeentelijke klimaatactieplannen door Waasland Klimaatland. 9. Wonen 9.1. Beveren (Melsele): Berghoekwegel toewijzing kavels Na de officiële start van de verkoop van de kavels op 29 augustus 2016 kregen de geïnteresseerde kopers tijd tot 26 september 2016 om hun kandidatuur in te dienen. Er werden 24 kandidaturen ontvangen voor 16 kavels. Het Directiecomité beslist de kavels voor te behouden zoals voorgesteld en dit aan de eerder besliste voorwaarden Sint-Niklaas: VTS vraag van Special Art Foundation Het Directiecomité gaat akkoord met het gratis gebruik van een deel van de VTS-site in Sint-Niklaas voor het Special Art Festival van 4 maart tot 8 april 2017 op voorwaarde: dat de stad Sint-Niklaas akkoord gaat; dat de private partner akkoord gaat; dat een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten wordt door Special Art Foundation; van een permanente aanwezigheid van een verantwoordelijke van Special Art Foundation tijdens de openingsuren; van het goed afsluiten van het toegangshek na gebruik; van geen toegang tot de werfzone voor de restauratie van het Technische Instituut Breikunde (in geval deze werken nog bezig zouden zijn) Lokeren: Hoedhaar nieuwe kandidaturen Het Directiecomité beslist om kavel 62 en kavel 61 voor te behouden zoals voorgesteld en duidt respectievelijk Van Parys architecten en BLAF architecten aan als architect. Interwaas Directiecomité van 9 november

8 9.4. Sint-Gillis-Waas: Kopergieterij vaststelling bestek sloop en goedkeuring gunningswijze aanvraag tot subsidiëring sloop Het Directiecomité keurt het bestek slopen van de voormalige Kopergieterij in Sint-Gillis-Waas goed en beslist de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking vast te stellen als gunningswijze voor het bestek. Het Directiecomité stemt in om een aanvraag tot subsidiëring van de sloop van de voormalige Kopergieterij, gelegen Nieuwstraat 49 in Sint-Gillis-Waas bij het Vlaamse Gewest in te dienen. Het Directiecomité gaat de verbintenis aan om een aanvang te nemen met de herbestemmingswerkzaamheden uiterlijk twee jaar na het verkrijgen van het definitieve voorstel van subsidiebedrag voor de saneringswerkzaamheden Sint-Niklaas: Klokkendreef toewijzing garage Het Directiecomité wijst garage 2 in de Klokkendreef in Sint-Niklaas toe aan de nv Dibelco aan de eerdere besliste voorwaarden Sint-Niklaas: gronden Wegvoeringsstraat in het kader van het lobbenstadmodel In het kader van het lobbenstadmodel wordt de vraag gesteld of twee terreinen aan de Wegvoeringsstraat kunnen verworven worden om groen aan te planten. Het Directiecomité is bereid deze gronden aan de stad Sint-Niklaas tegen een vergoeding ter beschikking te stellen Waasmunster: Wareslage en Hoogendonck samenwerking en aanpak Het Directiecomité sluit zich aan bij de visie van de gemeente Waasmunster om de twee projecten Wareslage en Hoogendonck samen op te nemen in een samenwerking met de gemeente, de ontwikkelaar BosKo Projecten en de sociale huisvestingsmaatschappij De Zonnige Woonst en gaat akkoord met de (nader uit te werken) participatie van Interwaas in deze projecten. Het Directiecomité geeft de opdracht de aanzet van samenwerkingsovereenkomst verder uit te werken en ten gepaste tijde aan het Directiecomité voor te leggen. Het Directiecomité gaat akkoord om zich aan te sluiten bij de keuze van de gemeente om een beroep te doen op landmeter Willy Durinck msog uit Waasmunster met het oog op het bepalen van de waarde van de gronden Temse: t Foort vraag Luckx-Van Meervenne Het Directiecomité geeft toestemming tot verkoop van de woning gelegen aan de Sint- Sebastiaanstraat 4 in Temse en bepaalt het bedrag van de schadevergoeding op euro. Naar analogie met de beslissingen van het Directiecomité van 12 oktober 2016 kan dit bedrag mogelijks verminderd worden, mits het voorleggen van bewijsstukken en rekening houdend met de gerealiseerde meerwaarde en indien dit de afspraken met de subsidiërende overheid over het naleven van de voorschriften in verband met het herwaarderingsgebied niet schaadt Temse: Sint-Amelberga Instituut verdere aanpak vraag Cura Waas vzw Het Directiecomité neemt akte van de stand van zaken van het masterplan voor het Sint-Amelberga Instituut in Temse. Interwaas Directiecomité van 9 november

9 Het Directiecomité gaat akkoord met de tijdelijk ter beschikking stellen van de kleine sporthal en de feestzaal van het Sint-Amelberga Instituut in Temse van Cura Waas vzw via een overeenkomst met Interim Vastgoedbeheer met volgende bijzondere voorwaarden: De kosten voor de eventuele aanpassingswerken aan het gebouw voor ingebruikname (inclusief het zich in regel te stellen voor de brandveiligheid) zijn ten laste van Cura Waas vzw. De overeenkomst met Cura Waas vzw loopt via Interim Vastgoedbeheer. Interim Vastgoedbeheer rekent geen vergoeding aan Cura Waas vzw aan. Er wordt geen maandelijkse vergoeding aangerekend aan bruikleennemer Cura Waas vzw. Cura Waas vzw sluit voor de periode van verbruik een brandverzekering voor de inboedel en het gebouw af TOEGEVOEGD AGENDAPUNT: Beveren: Viergemeet toewijzing kavel Het Directiecomité beslist kavel 26 voor te behouden aan de eerder besliste voorwaarden en mits de kopers instemmen met een kelder en de eerder hiervoor door Interwaas gedragen kosten overnemen. 10. Publieke ruimte Sint-Niklaas: Gerda toewijzing infrastructuurwerken Gelet op de evaluatie van de ingediende offertes beslist het Directiecomité zich aan te sluiten bij het aanbestedingsverslag en de directie te machtigen om de opdracht omgevingsaanleg site Gerda toe te wijzen aan de inschrijver met de laagste regelmatige offerte, zijnde de nv Krinkels voor een bedrag van ,70 euro exclusief BTW of ,09 euro inclusief 21% BTW en onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van het OCMW van Sint-Niklaas. 11. Varia Sint-Niklaas: Landhuis Interwaas onderzoekt of het Landhuis op de Grote Markt van Sint-Niklaas potentie heeft als bedrijvencentrum of co-workingspace voor startende bedrijven en eventuele andere activiteiten. (w.g. Lieven Dehandschutter, voorzitter en Remi Audenaert, ondervoorzitter) Interwaas Directiecomité van 9 november

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 7 september 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Lieven Dehandschutter (voorzitter),

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 15 januari 2014 Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel Geerts (ondervoorzitter), Lieven Dehandschutter (ondervoorzitter),

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ. woensdag 26 april 2017

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ. woensdag 26 april 2017 Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 26 april 2017 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Lieven Dehandschutter (voorzitter),

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ. woensdag 1 februari 2017

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ. woensdag 1 februari 2017 Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 1 februari 2017 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Lieven Dehandschutter (voorzitter),

Nadere informatie

11. Aanduiding vertegenwoordiger Interwaas in Buitengewone Algemene Vergadering MLSO van 26 maart 2014

11. Aanduiding vertegenwoordiger Interwaas in Buitengewone Algemene Vergadering MLSO van 26 maart 2014 Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 12 maart 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ. woensdag 7 december 2016

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ. woensdag 7 december 2016 Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 7 december 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Lieven Dehandschutter (voorzitter),

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 29 juni 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Lieven Dehandschutter (voorzitter),

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ Aanvang: 18 uur VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 5 oktober 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Lieven Dehandschutter (voorzitter),

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 22 oktober 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 21 oktober 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ Aanvang: 18.30 uur woensdag 13 januari 2016 Plaats: restaurant t Molenhof Heirweg 25 9180 Moerbeke Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Lieven

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 25 mei 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Lieven Dehandschutter (voorzitter),

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 4 juni 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 25 september 2013 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 4 februari 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 27 april 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Lieven Dehandschutter (voorzitter),

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 23 maart 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 27 augustus 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 3 juli 2013 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 26 augustus 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 6 mei 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Lieven Dehandschutter

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 13 november 2013 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 10 december 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 3 februari 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 5 juni 2013 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 7 mei 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 19 november 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 2 juli 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Marina

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 2 maart 2016 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 4 maart 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 1 juli 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Lieven

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 1 april 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 8 mei 2013 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 12 februari 2014 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

241 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

241 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR 241 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT ONTWERPVERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 25 FEBRUARI 2015 OM 08 U 30. 1

Nadere informatie

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 23 september 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN INTERLEUVEN DD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN INTERLEUVEN DD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN INTERLEUVEN DD. 25-05-2016 Aanwezig: De heer H. Eyssen voorzitter Mevrouw E. Madrid ondervoorzitter Mevr. I. Claes, de HH. D. Claes, E. Claes, K.

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

FINANCIEN a) dienst gemeentelijke bouwwerken en infrastructuur financiële analyse cel gemeentelijke bouwwerken:toelichting D10103/nota 6

FINANCIEN a) dienst gemeentelijke bouwwerken en infrastructuur financiële analyse cel gemeentelijke bouwwerken:toelichting D10103/nota 6 P.V. 1971 DIRECTIECOMITÉ Datum: 14/04/2016 Uur: 9.30 uur Plaats: Asse Aanwezig: K. Van Elsen (voorzitter), J. Pijpen (gedelegeerd-bestuurder), Mevr. M. Lemonnier (ondervoorzitter), Mevr. I. Holemans, F.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 7 juli 2015 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratief gebouw

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk", genoemd "INTERCOMMUNALE LEIEDAL", publiekrechtelijk

Nadere informatie

Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 26 juni 2015 (335 )

Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 26 juni 2015 (335 ) Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 26 juni 2015 (335 ) Walter Horemans (voorzitter) Lucien Herijgers (1 ste ondervoorzitter) Greet Geypen (2 de ondervoorzitter) Jan Fonderie (lid)

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 08 JULI 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED

Nadere informatie

Aanwezig: K. Van Elsen (voorzitter), J. Pijpen (gedelegeerd-bestuurder), D. Pieters (ondervoorzitter), mevr. M. Lemonnier (ondervoorzitter)

Aanwezig: K. Van Elsen (voorzitter), J. Pijpen (gedelegeerd-bestuurder), D. Pieters (ondervoorzitter), mevr. M. Lemonnier (ondervoorzitter) P.V. 568 RAAD VAN BESTUUR Datum: 16/11/2015 Uur: 13 uur Plaats: vergaderzaal Haviland Zellik Aanwezig: K. Van Elsen (voorzitter), J. Pijpen (gedelegeerd-bestuurder), D. Pieters (ondervoorzitter), mevr.

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/23 Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein

Nadere informatie

245 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

245 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR 245 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 24 JUNI 2015 OM 08.30 U. 1 Beknopt verslag

Nadere informatie

TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING

TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KP) DE BRON - AANVAARDING SCHENKING - GOEDKEURING

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

240 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

240 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR 240 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT VOORLOPIG VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 28 JANUARI 2015 OM 08.30 U.

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 23 maart 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 23 maart 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 3 april 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

31 mei 2017 JAARVERSLAG

31 mei 2017 JAARVERSLAG 31 mei 217 JAARVERSLAG Interwaas Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Lamstraat 113 91 Sint-Niklaas Interwaas is het samenwerkingsverband voor streekontwikkeling van Beveren, Kruibeke,

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 13 april 2016 (231) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 13 april 2016 (231) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 13 april 2016 (231) 1. Goedkeuring notulen 1.1. DC 09032016 (230) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN De notulen van het directiecomité

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren.

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren. TOELICHTING RAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERKAVELING KRUIBEKE - ONTWERP VERKAVELINGSAKTE

Nadere informatie

Besluit: Unaniem Enig art. - Het verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2015 wordt goedgekeurd.

Besluit: Unaniem Enig art. - Het verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2015 wordt goedgekeurd. OCMW-raad maandag 18 januari 2016 Aanwezig: Herman Himpens, OCMW-voorzitter Stefanie Costenoble, Robin Declerck, Carl Desaever, Els Sarazyn, Marie-Paule Somers, Lieven Vandenbroucke, Ester Vanparys, Filip

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 april 2014

OCMW-raad van 24 april 2014 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 28 augustus 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Luc Haine, Marc Verheyen,

Nadere informatie

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBARE VERGADERING 0. P R O C E S S E N - V E R B A A L 0.1. Zitting van de raad van 15.06.2010 Verdaagd

Nadere informatie

247 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

247 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR 247 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 14 OKTOBER 2015 OM 08 U 30. 1 Beknopt

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 2 april 2015 (782 )

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 2 april 2015 (782 ) Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 2 april 2015 (782 ) Walter Horemans (voorzitter) Lucien Herijgers (1 ste ondervoorzitter) Greet Geypen (2 de ondervoorzitter) Ivan Blauwhoff (bestuurder)

Nadere informatie

DIRECTIECOMITÉ BESLISSINGEN

DIRECTIECOMITÉ BESLISSINGEN DIRECTIECOMITÉ BESLISSINGEN 27 MEI 2015 A = AANWEZIG VO = VERONTSCHULDIGD AFW = AFWEZIG NAAM ORGANISATIE / FUNCTIE STATUS Luc Vanparys voorzitter A Kris Declercq ondervoorzitter A Eric De Keyser ondervoorzitter

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 januari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 3 januari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 februari 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

Raad van bestuur Beslissingen 15-10-2014

Raad van bestuur Beslissingen 15-10-2014 baron ruzettelaan 35 8310 Brugge tel 050 36 71 71 fax 050 35 68 49 e-mail: wvi@wvi.be Raad van bestuur Beslissingen 15-10-2014 Aanwezig - voorzitter Luc Vanparys, - ondervoorzitters Kris Declercq, Eric

Nadere informatie

DIRECTIECOMITÉ BESLISSINGEN

DIRECTIECOMITÉ BESLISSINGEN DIRECTIECOMITÉ BESLISSINGEN 22 APRIL 2015 A = AANWEZIG VO = VERONTSCHULDIGD AFW = AFWEZIG NAAM ORGANISATIE / FUNCTIE STATUS Luc Vanparys voorzitter A Kris Declercq ondervoorzitter A Eric De Keyser ondervoorzitter

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 oktober 2015

OCMW-raad van 29 oktober 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@sint-niklaas.be Bondige toelichting voor het publiek bij

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 25 FEBRUARI 2015 OPENBARE ZITTING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - PATRIMONIUM 2. (GVDC) PERCEEL A 178E TE KRUIBEKE - OPENBARE VERKOOP

Nadere informatie

Waas la nd. Zonecollege. Zitting van 5 februari 20L5 te Beveren. Samenvatting besluiten. Artikel2. Artikel3. Artikel 1

Waas la nd. Zonecollege. Zitting van 5 februari 20L5 te Beveren. Samenvatting besluiten. Artikel2. Artikel3. Artikel 1 Waas la nd BRANDWEERZONE BEVERENIKRUIBEKEISINT.GILLIS-WAASISINT-NIKLAASISTEKENEITEMSEIWAA5MUNSTER Zonecollege Zitting van 5 februari 20L5 te Beveren Samenvatting besluiten Aanwezig: De heer Marc Van de

Nadere informatie

28 MEI 2014 JAARVERSLAG

28 MEI 2014 JAARVERSLAG 13 28 MEI 214 JAARVERSLAG 2 Interwaas Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Lamstraat 113 91 Sint-Niklaas Interwaas is het samenwerkingsverband voor streekontwikkeling van Beveren,

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 14 juli 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 25.07.2006 Aanwezig

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van woensdag, 15 december 2010 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. SOCIALE DIENST 1.1. GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT AKTENEMING De raad voor

Nadere informatie

Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Verontschuldigd : M.M. Verleysen A. raadslid, De voorzitter, Patrick De Smedt, opent de zitting om uur.

Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Verontschuldigd : M.M. Verleysen A. raadslid, De voorzitter, Patrick De Smedt, opent de zitting om uur. Z I T T I N G V A N 06.02.2008 Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Van Gijsegem G. De Vijlder C. Cooman G. Dooms J. De Gols M. De Boeck N. Schelfhout

Nadere informatie

FINANCIEN a) aanstellen bedrijfsrevisor voor de boekjaren onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking: goedkeuring D10103/nota 17

FINANCIEN a) aanstellen bedrijfsrevisor voor de boekjaren onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking: goedkeuring D10103/nota 17 P.V. 1964 DIRECTIECOMITÉ Datum: 16/12/2015 Uur: 15.30 uur Plaats: Vergaderzaal Salons De Romree te Grimbergen Aanwezig: K. Van Elsen (voorzitter), J. Pijpen (gedelegeerd-bestuurder), D. Pieters (ondervoorzitter),

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

264 E ZITTING RAAD VAN BESTUUR

264 E ZITTING RAAD VAN BESTUUR 264 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 14 JUNI 2017 OM 16.30 U. 1 Beknopt verslag

Nadere informatie

227 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

227 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR 227 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 02 OKTOBER 2013 OM 08.30 U. Beknopt verslag

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent te Sint-Niklaas - Verslag plenaire vergadering 8 juli 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden en Projecten Koning Albert II-laan

Nadere informatie

3 Principe tot verkoop 9 loten bouwgrond in "Schippersbos"

3 Principe tot verkoop 9 loten bouwgrond in Schippersbos ZITTING VAN DE RAAD VAN 25 FEBRUARI 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Bijkomende vergadering directiecomité van dinsdag 17 oktober 2017 om 18.00 u. in de vergaderzaal (3 de verdieping)

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 05/155 21 april 2005 Besluit houdende de subsidiëring van projecten in het kader van de erfgoedconvenant voor de realisatie van de publieksontsluiting van het funerair erfgoed Het College,

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 september 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/21 Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL OVER DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN HET OCMW-OUDENAARDE VAN 13 APRIL 2016

PROCES-VERBAAL OVER DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN HET OCMW-OUDENAARDE VAN 13 APRIL 2016 Meerspoort 30 9700 Oudenaarde www.ocmwoudenaarde.be PROCES-VERBAAL OVER DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN HET OCMW-OUDENAARDE VAN 13 APRIL 2016 Aanwezig Verontschuldigd Stefaan VERCAMER, voorzitter Marnic

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc Haine, Louis Debruyne,

Nadere informatie

1 Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting

1 Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting Lijst met de ontwerpbesluiten van de OCMW-raad van maandag 21 maart 2016 OPENBARE ZITTING Bestuur en Beleid Notulen 1 Goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting Enig

Nadere informatie

OCMW-raad van 25 oktober 2012

OCMW-raad van 25 oktober 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00915 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Groenestaakstraat,

Nadere informatie

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage OCMW Waasmunster RD 2010/9 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 13 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) Zonder voorwerp 12. OPVANG

Nadere informatie

OCMW-raad Wachtebeke. Verslag 28 maart 2017 (19 uur vergaderlokaal oud rusthuis).

OCMW-raad Wachtebeke. Verslag 28 maart 2017 (19 uur vergaderlokaal oud rusthuis). OCMW-raad Wachtebeke Verslag 28 maart 2017 (19 uur vergaderlokaal oud rusthuis). Aanwezig: Eddy Heirwegh, voorzitter gemeenteraad, Rudy Van Cronenburg, Burgemeester, An Delen, Raf De Weggheleire, Marleen

Nadere informatie

Verslag van de publieke vergadering van 22 januari 2008:

Verslag van de publieke vergadering van 22 januari 2008: Verslag van de publieke vergadering van 22 januari 2008: Aanwezig te 19.30 uur: MM. Verelst Leo, Holemans Emiel, Lemmens Jozef, Vervoort Anne-Marie, Roevens Lutgarde, Sels Ritta, Boeckxstaens Veerle, Van

Nadere informatie