7. De plannen Stadsconcept A ringenmodel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "7. De plannen Stadsconcept A ringenmodel"

Transcriptie

1 7. De plannen De bovenstaande doelen, uitgangspunten, wensen en (wettelijke) eisen zijn vertaald naar daadwerkelijke plannen. Omdat er meerdere mogelijkheden zijn om invulling te geven de doelen en wensen, zijn er twee verschillende plannen gemaakt. Een samenhangend plan wordt in deze nota een stadsconcept genoemd. Het college heeft twee stadsconcepten geformuleerd, stadsconcept A ringenmodel en stadsconcept B sectorenmodel Stadsconcept A ringenmodel Essentie van het ringenmodel In dit stadsconcept is er gekozen voor een knelpuntgerichte aanpak. Voor elk knelpunt is bekeken hoe dit het beste kan worden opgelost. Hierbij is er gewaakt voor het ontstaan van knelpunten op andere locaties doordat verkeer zich verplaatst door ingrepen op kruispuntniveau. Er is uitgegaan van de huidige wegenstructuur. Een verbinding ter hoogte van de Bestevaerstraat dient als een alternatief voor het eenrichtingsverkeer op de Bierkade. Maatregelen in het ringenmodel Westring ongelijkvloers met mogelijke beperkingen op de ongelijkvloerse kruisingen met de N9 (Kennemerstraatweg, Aert de Gelderlaan, Terborchlaan en Bergerweg). Nog nader te beschouwen welke. Opheffen van het Kruispunt N9 - Regulierslaan Bestevaerbrug (verbinding Bestevaerstraat Edisonweg) Huiswaarderweg en Nollenweg volledig ongelijkvloers Schagerweg ongelijkvloers of twee linksaf stroken bij het kruispunt Laan van Darmstadt N245 en het kruispunt Laan van Tata N245 (onderzoek verrichten naar noodzaak) Niet verleggen Bergerweg, maar extra maatregelen kruispunt Bergerweg N9 Afsluiting Kanaalkade (na voltooiing van een goede afwikkeling op Overstad; de huidige aanpassingen op de Kanaalkade houden rekening met een eventuele latere afsluiting.) Kruispunt Bergerweg - Nicolaas Beetskade meer capaciteit Bergerhoutrotonde meer capaciteit Kruispunt Vondelstraat Koelmalaan meer capaciteit Kruispunt Koelmalaan Bestevaerstraat meer capaciteit Kruispunt Nieuwe Schermerweg Saturnusstraat meer capaciteit Tunnel spoor Helderseweg en spoor - Noorderkade. Verbetering ontsluiting Beverkoog Fasering De verschillende maatregelen zijn voor de uitvoering afhankelijk van elkaar. In het hoofdstuk Financiën en fasering komt de fasering aan de orde.

2 Ontwerp van het ringenmodel Doordat de verschillende facetten van duurzaamheid verschillende en soms tegenstrijdige eisen en wensen hebben, heeft het college belangen moeten afwegen en keuzes moeten maken. Om de bereikbaarheid en de doorstroming te verbeteren en de binnenstad te ontlasten van sluipverkeer is er in het ringenmodel gekozen voor een geheel ongelijkvloerse ring. Hierdoor worden veel knelpunten uit het basismodel 2020 opgelost. Niet alleen op de buitenring, maar ook in de stad vermindert het aantal knelpunten. Door de ring ongelijkvloers te maken worden automobilisten verleid om eerder de buitenring te gebruiken in plaats van (sluip)wegen door de stad. Het college vindt het niet bezwaarlijk dat het daardoor drukker wordt op de buitenring. Op structuurniveau is er verder in het ringenmodel gekozen voor een behoud van het eenrichtingsverkeer op de Bierkade ten behoeve van het fietsverkeer en de luchtkwaliteit. Om toch de bereikbaarheid te garanderen, is er een verbinding over het kanaal bedacht ter hoogte van de Bestevaerstraat. Het college heeft gekozen de Bergerweg niet te verleggen richting de Huiswaarderweg ten behoeve van het behoud van groen. Tot slot wenst het college een tweetal tunnels onder het spoor op de Helderseweg en de Noorderkade ten behoeve van een betere verkeersafwikkeling en verdere ontwikkeling op Overstad en de binnenstad. De tunnels zijn bovendien nodig om een uitbreiding van de spoordienstregeling met een 10 minuten frequentie mogelijk te maken. Op kruispuntniveau is bij het kruispunt Kennemerstraatweg N9 gekozen voor een beperkte aansluiting, omdat uit de berekeningen blijkt dat ook een ongelijkvloerse kruising het verkeer hier onvoldoende kan verwerken. Voor een zeer grote ongelijkvloerse kruising is fysiek geen ruimte. Hier is dus gekozen voor behoud van de bestaande bebouwing. Om de omvang van het kruispunt te beperken en de capaciteit te waarborgen is in eerste instantie besloten om de linksaf bewegingen van de ringweg onmogelijk te maken. Indien de capaciteit nog steeds onvoldoende is, zullen nadere beperkingen onderzocht worden. Verder krijgen enkele kruispunten in de stad extra capaciteit, zoals het kruispunt Vondelstraat Koelmalaan en de Bergerhoutrotonde. Dit is ten gunste van de bereikbaarheid omdat hiermee nog overgebleven knelpunten in de stad worden opgelost Stadsconcept B sectorenmodel

3 Essentie van het sectorenmodel Het sectorenmodel is benaderd vanuit de structuur dat een stad ingedeeld is in een aantal sectoren. In dit concept zijn door middel van afsluitingen op de binnenring een drietal sectoren bedacht. Wanneer men van de ene naar de andere sector wil rijden, moet men via de buitenring. Twee uitgangspunten hebben een rol gespeeld bij het indelen van de sectoren. De eerste is het benadrukken van de natuurlijke scheidingselementen in de stad, zoals het kanaal en het spoor, om zo sluipverkeer te voorkomen. De tweede is het behouden van de mogelijkheid om per sector in ieder geval twee garages te kunnen bereiken. Dit voorkomt onnodig omrijden, wanneer de eerste garage vol is. Uit het verkeersmodel blijkt dat een absolute voorwaarde voor het sectorenmodel is een buitenring die zowel goed doorstroomt als zorgt voor een goede uitwisseling met afgaand en opkomend verkeer. Dit is noodzakelijk omdat de buitenring in dit concept ook fungeert als stadsverdeelring en het dus gemakkelijk moet zijn om hier op en af te gaan. Indien dit niet het geval is, ontstaat er congestie op de radialen in de stad. Lokale bewegwijzering, goede bebording en tijdige informatievoorziening op de ring is in het sectorenmodel erg belangrijk om overmatig zoekverkeer te voorkomen. Maatregelen in het sectorenmodel Westring ongelijkvloers met mogelijke beperkingen op de ongelijkvloerse kruisingen met de N9 (Kennemerstraatweg, Aert de Gelderlaan, Terborchlaan en Bergerweg). Nog nader te beschouwen welke. Opheffen van het Kruispunt N9 - Regulierslaan Bestevaerbrug (verbinding Bestevaerstraat Edisonweg) Huiswaarderweg en Nollenweg volledig ongelijkvloers Schagerweg ongelijkvloers of twee linksaf stroken bij het kruispunt Laan van Darmstadt N245 en het kruispunt Laan van Tata N245 (onderzoek verrichten naar noodzaak) Niet verleggen Bergerweg, maar extra maatregelen kruispunt Bergerweg N9 Bierkade, Tesselsebrug, Kennemersingel en Prinses Julianalaan afsluiten voor autoverkeer (wel open voor hulpdiensten, OV en fietsverkeer) Bergerhoutrotonde meer capaciteit Afsluiting Kanaalkade (na voltooiing goede afwikkeling op Overstad) Kruispunt Bergerweg - Nicolaas Beetskade meer capaciteit Kruispunt Vondelstraat Koelmalaan meer capaciteit Kruispunt Koelmalaan Bestevaerstraat meer capaciteit Kruispunt Nieuwe Schermerweg Saturnusstraat meer capaciteit Huiswaarderbrug moet 2x3 rijstroken worden Opritten van Helderseweg naar Huiswaarderweg moet 2x2 rijstroken worden Kruispunten Heldersweg moeten meer capaciteit krijgen (extra rijstrook voor m.n. linksaf) Picassolaan, Kalkovenseweg en Westerweg als 30km per uur inrichten (t.b.v. sluipverkeer) Tunnel spoor Helderseweg en spoor - Noorderkade. Verbetering ontsluiting Beverkoog Fasering De verschillende maatregelen zijn voor de uitvoering afhankelijk van elkaar. In het hoofdstuk Financiën en fasering komt de fasering aan de orde.

4 Ontwerp van het sectorenmodel Doordat de verschillende facetten van duurzaamheid verschillende en soms tegenstrijdige eisen en wensen hebben, heeft het college belangen moeten afwegen en keuzes moeten maken. Zo is er in het sectorenmodel gekozen voor een aantal sectoren. Deze sectoren worden gemaakt door middel van een drietal afsluitingen op de binnenring. De sectoren zijn zo gekozen dat het in iedere sector mogelijk is om minimaal twee garages te bereiken. In een sectorenmodel is het noodzakelijk om de ring te gebruiken indien men van de ene sector naar de andere sector wil. Het grote voordeel van dit concept is dat hierdoor sluipverkeer in het centrum (doorgaand verkeer van de buitenring) onmogelijk wordt gemaakt omdat er geen doorgaande routes meer zijn in de stad. Hierdoor is het aannemelijk dat nabij het centrum meer gebruik zal worden gemaakt van de fiets. Ook de luchtkwaliteit en geluidsbelasting verbetert nabij het centrum aanzienlijk. Er zijn ook nadelen en voorwaarden verbonden aan het sectorenmodel. Voorwaardelijk in het concept is dat de ring optimaal doorstroomt en ook optimaal uitwisselt, omdat de ring tevens fungeert als stadsverdeelring. Het moet dus gemakkelijk zijn om de ring op en af te gaan. Ook de bebording is in dit concept van een extra groot belang. Het is niet meer mogelijk om gebruik te maken van de binnenring. Verplaatsen tussen sectoren moet geschieden via de buitenring. Dit zorgt vermoedelijk voor meer autokilometers. Bezoekers aan de stad zullen hun route nauwkeurig van tevoren moeten plannen. Het is niet meer mogelijk om van garage naar garage te rijden. Alleen in de meest noordelijke sector (die uitkomt bij Overstad) is het mogelijk om meer dan twee garages te bereiken.

5 Bewoners en intern verkeer zullen ten opzichte van de huidige situatie moeten omrijden als men naar een andere sector wil. Bezoekers en werkenden die meerdere bestemmingen in en om het centrum hebben en hiervoor steeds van sector naar sector moeten, bijvoorbeeld een pakketdienst, moeten aanzienlijk meer omrijdbewegingen maken. De luchtkwaliteit en geluidsoverlast op het deel van de radialen nabij de buitenring en langs de buitenring verslechtert. Tot slot is een sectorenmodel niet zo robuust 1. Wanneer er een radiaal uitvalt, bijvoorbeeld door een ongeluk of werkzaamheden, zijn er binnen één sector weinig alternatieven. In dit concept is er gekozen voor een verbetering van de luchtkwaliteit en het verminderen van de geluidsbelasting in en direct om het centrum en een ontlasting van de Alkmaarderhout. Dit gaat ten koste van de luchtkwaliteit en geluidsbelasting voor bewoners aan de uiteinden van de radialen en in de buitenste wijken van de stad (wijken langs de buitenring), want hier wordt het drukker. Iedereen moet namelijk via één sector naar het centrum toe en weer terug. Er is een verbinding over het kanaal bedacht ter hoogte van de Bestevaerstraat, omdat dit in het model een positief effect had op de drukke Bergerweg. Op kruispuntniveau is er verder in dit concept gekozen voor een aantal maatregelen die ook in het ringenmodel zijn gekozen, namelijk het niet verleggen van de Bergerweg, het beperking van het kruispunt Kennemerstraatweg N9 en het extra capaciteit creëren voor een aantal kruispunten in de stad. Deze keuzes zijn in sectorenmodel om dezelfde redenen gemaakt als in het ringenmodel. 1 Robuustheid geeft aan in welke mate het netwerk het verkeer kan opvangen wanneer een (klein) deel van het netwerk uitvalt door bijvoorbeeld een ongeluk of werkzaamheden. Een netwerk dat niet robuust is, is dus erg kwetsbaar. In een niet robuust netwerk zal sneller congestie ontstaan dan in een robuust netwerk.

Samenvatting. kadernota Duurzame Bereikbaarheid

Samenvatting. kadernota Duurzame Bereikbaarheid Samenvatting kadernota Duurzame Bereikbaarheid Kadernota Duurzame Bereikbaarheid Dit is een samenvatting van de Kadernota Duurzame Bereikbaarheid. Een nota waarin de kaders worden gesteld voor een duurzaam

Nadere informatie

8. Vergelijken van de stadsconcepten

8. Vergelijken van de stadsconcepten 8. Vergelijken van de stadsconcepten 8.1. Verkeerskundige vergelijking Er zijn een groot aantal maatregelen die zowel in het ringenmodel als in het sectorenmodel voorkomen. Het grote verschil wordt bepaald

Nadere informatie

3. De opgave voor de KDB

3. De opgave voor de KDB 3. De opgave voor de KDB De opgave voor de KDB wordt gevormd door de wensen en eisen van het college, de burgers, de ondernemers en de bezoekers in de stad. Zij wensen bepaalde ontwikkelingen in de stad,

Nadere informatie

kadernota Duurzame Bereikbaarheid

kadernota Duurzame Bereikbaarheid kadernota Duurzame Bereikbaarheid Inhoudsopgave Leeswijzer...6 Samenvatting...7 1. Inleiding 1.1. Aanleiding... 12 1.2 Doel van het plan... 12 1.3 Afbakening en Scope... 13 2. Uitgangspunten 2.1 De economie,

Nadere informatie

Alkmaarse wegen naar leefbaarheid

Alkmaarse wegen naar leefbaarheid Alkmaarse wegen naar leefbaarheid Verkeersconcept voor de Kadernota Duurzame Bereikbaarheid ANIMO Fietsersbond R. de Milliano BOB April 2009 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Stadsconcepten, LBD-concept

Nadere informatie

Welkom op bijeenkomst Een betere leefomgeving

Welkom op bijeenkomst Een betere leefomgeving Wijkvereniging en Bewonerscommissies Huiswaard I. VvE Muiderwaard/Noorderkade. Stichting Animo. Initiatiefgroep H-, B- en S- Waarden. Welkom op bijeenkomst Een betere leefomgeving Aan de orde 1. Verkeersstromen

Nadere informatie

Aanrijdtijden: Dit is de tijd die een hulpdienst nodig heeft om de bestemming te bereiken. Bij wet is bepaald hoe lang de aanrijdtijden mogen zijn.

Aanrijdtijden: Dit is de tijd die een hulpdienst nodig heeft om de bestemming te bereiken. Bij wet is bepaald hoe lang de aanrijdtijden mogen zijn. Begrippenlijst Aanrijdtijden: Dit is de tijd die een hulpdienst nodig heeft om de bestemming te bereiken. Bij wet is bepaald hoe lang de aanrijdtijden mogen zijn. Bereikbaar(heid): Bereikbaarheid is de

Nadere informatie

6. Doelen voor bereikbaarheid

6. Doelen voor bereikbaarheid 6. Doelen voor bereikbaarheid 6.1. Openbaar vervoer De nieuwe concessie tussen de provincie en vervoersmaatschappij Connexxion is geldig tot 2016. Ten opzichte van de huidige dienstregeling zal Alkmaar

Nadere informatie

Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren

Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren Deelproject 1: Mansholtlaan verbreden naar 2 rijstroken per richting Toelichting op

Nadere informatie

\~2a-2 T. .' Apeldoorn ; ~J. Actualisatie Verkeerskaart. eõ. "0 ro. Ol ed. i: - - '., i.. \,!" Definitieve versie. Augustus 2004

\~2a-2 T. .' Apeldoorn ; ~J. Actualisatie Verkeerskaart. eõ. 0 ro. Ol ed. i: - - '., i.. \,! Definitieve versie. Augustus 2004 ø ~ " ".' Apeldoorn ; ~J \~2a-2 T Actualisatie Verkeerskaart l s: eõ. e: o s: Q: "' ~ 10 :: o "0 ro cr :: Ol ed :r e: 3-ro,, L I' i: - - ~ i.. \l '., \,!" t Definitieve versie Augustus 2004 i i Inhoud

Nadere informatie

Presentatie verkeersmaatregelen Loper Oude Centrum CONCEPT

Presentatie verkeersmaatregelen Loper Oude Centrum CONCEPT Presentatie verkeersmaatregelen Loper Oude Centrum Stationsweg huidige situatie Stationsweg nieuwe situatie Wagenstraat huidige situatie Wagenstraat nieuwe situatie Huidig profiel: 50 km weg, 7 m asfalt,

Nadere informatie

Achtergrond informatie AggloLAB sessie 11 juli Oplossingsrichtingen

Achtergrond informatie AggloLAB sessie 11 juli Oplossingsrichtingen Achtergrond informatie AggloLAB sessie 11 juli 2013 Oplossingsrichtingen In dit document vindt u de volgende informatie als achtergrond voor de derde AggloLAB sessie op 11 juli 2013: 1. Een overzicht van

Nadere informatie

Bierkade/Wagenweg: terug of vooruit? Keuzes en effecten

Bierkade/Wagenweg: terug of vooruit? Keuzes en effecten Bierkade/Wagenweg: terug of vooruit? Keuzes en effecten 1. Keuzes voor Bierkade/Wagenweg Momenteel wordt een politiek besluit voorbereid over het terugdraaien van eerder ingevoerd eenrichting verkeer op

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Westelijke stadsboulevard

Veelgestelde vragen Westelijke stadsboulevard Veelgestelde vragen Westelijke stadsboulevard Vraag Antwoord 1. Stadsboulevard Waarom wil de gemeente een stadsboulevard aanleggen? Staat de aanleg van de westelijke stadsboulevard al vast Hoe gaat de

Nadere informatie

Onderzoek ontlasten Vlietbruggen. Onderzoeksresultaten. Adviesgroep 10 mei 2016

Onderzoek ontlasten Vlietbruggen. Onderzoeksresultaten. Adviesgroep 10 mei 2016 Onderzoek ontlasten Vlietbruggen Onderzoeksresultaten Adviesgroep 10 mei 2016 2 Algemene conclusies Verkeer Voertuigverliesuren ochtendspits Voertuigverliesuren avondspits 10000 9000 8000 7000 6000 5000

Nadere informatie

Zienswijze ontwerptracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2, wijziging 2017

Zienswijze ontwerptracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2, wijziging 2017 Zienswijze ontwerptracébesluit A7/N7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2, wijziging 2017 Introductie Onlangs is er een wijziging voorgesteld op het ontwerptracébesluit aansluiting Europaweg. In het ontwerptracébesluit

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

HOLLAND OUTLET MALL De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016

HOLLAND OUTLET MALL De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016 De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016 BESTUURLIJKE SAMENVATTING De komst van een Factory Outlet Centre (Holland Outlet Mall) naar Zoetermeer heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid

Nadere informatie

Reconstructie kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat

Reconstructie kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat Nieuwsbrief november 205 Reconstructie kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken rondom de verbetering van het kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg gemeente Eindhoven Stichting Witte Dorp/De Burgh Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, Verkeer en Openbare Ruimte Van mw. M. Jansen- van der Zande Kamer Telefoon (040) 238 63 88 14 juni 2012 Memo Betreft

Nadere informatie

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten Ontsluiting Hofstad III Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten emeente Houten Optie A (Ontsluiting Via Castellum- Tweerichtingverkeer) Voordelen Nadelen Herkomst Intensiteit amgras

Nadere informatie

Bijlage bij Commissienotitie Strategische MobiliteitsAgenda :

Bijlage bij Commissienotitie Strategische MobiliteitsAgenda : Bijlage bij Commissienotitie Strategische MobiliteitsAgenda 2012-2025: Scenario s Centrum binnen de Ring 2025 (handreiking voor de bespreking in de Commissie EM op 30 augustus 2011) INHOUD 1 Inleiding

Nadere informatie

Noordelijke randweg Zevenbergen

Noordelijke randweg Zevenbergen Noordelijke randweg Zevenbergen Informerende raadsvergadering, 22 augustus 2012 Noordelijke randweg Zevenbergen Informerende raadsvergadering Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Marleen Zantingh

Nadere informatie

Variantenonderzoek Ringweg Oost

Variantenonderzoek Ringweg Oost Variantenonderzoek Ringweg Oost Beoordeling en afweging Atelier 17 april 2008 Inhoud Wat beoordelen? Tracévarianten Uitvoeringsvormen Hoe beoordelen? Op stedelijk niveau (RWO als onderdeel van GVVP) Op

Nadere informatie

Samenvatting effectstudie verkeer, parkeren, geluid en luchtkwaliteit

Samenvatting effectstudie verkeer, parkeren, geluid en luchtkwaliteit Samenvatting effectstudie verkeer, parkeren, geluid en luchtkwaliteit Deze samenvatting is een vereenvoudigde weergave van de effecten van de Holland Outlet Mall op verkeersdoorstroming, parkeren, luchtkwaliteit

Nadere informatie

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht Hoe verandert uw route naar de? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl 0800-8002 (gratis, dagelijks 06.00-22.30 uur) maart 2014 cd0314ck001

Nadere informatie

Analyse verkeerseffecten variant 2.1

Analyse verkeerseffecten variant 2.1 Analyse verkeerseffecten variant 2.1 s-gravendijkwal - Henegouwerlaan Januari 2010 Januari 2010 2 1. Inleiding Ten behoeve van de uitwerkingsfase van variant 2.1c uit de Planstudie s-gravendijkwal - Henegouwerlaan

Nadere informatie

Omdat we ons verplaatsen

Omdat we ons verplaatsen Omdat we ons verplaatsen 1 2 Monitoring experimenteerweken Knoop Kampen In de periode van 27 juni tot en met 15 juli is in Kampen geëxperimenteerd met een aantal mobiliteitsmaatregelen. Om de effecten

Nadere informatie

Welkom in Alkmaar. Definitief. Ondernemend Alkmaar en Kamer van Koophandel. Grontmij Nederland bv Alkmaar, 15 februari 2008

Welkom in Alkmaar. Definitief. Ondernemend Alkmaar en Kamer van Koophandel. Grontmij Nederland bv Alkmaar, 15 februari 2008 Welkom in Alkmaar Integraal Bereikbaarheidsplan, De optiek van het Alkmaarse bedrijfsleven Expert-opinion Definitief Ondernemend Alkmaar en Kamer van Koophandel Grontmij Nederland bv Alkmaar, 15 februari

Nadere informatie

Optimalisatie verkeerstructuur Goor. Resultaten verkeersonderzoek

Optimalisatie verkeerstructuur Goor. Resultaten verkeersonderzoek Optimalisatie verkeerstructuur Goor Resultaten verkeersonderzoek 1 Onderzoek Doelstelling van het onderzoek is het komen tot een optimale verkeersstructuur in het centrum van Goor. Om te kunnen bepalen

Nadere informatie

RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties

RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties 1 juni 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 VARIANTEN RESULTATEN VARIANT 1 EN 2 UITWERKING VARIANT 1 CONCLUSIES 1 INLEIDING Voor de Ringweg Oost is voor de toekomstige

Nadere informatie

OPLOSSINGS- VOORKEUREN BEWONERS & BEDRIJVEN

OPLOSSINGS- VOORKEUREN BEWONERS & BEDRIJVEN druk. Als we niets doen, wordt dat waarschijnlijk OPLOSSINGS- VOORKEUREN BEWONERS & BEDRIJVEN DE GEMENE DELER Hoogwaardig OV-corridor 9x (Schiphol-Hilversum) a. OV-knooppunt Loenersloot b. Vrije OV-infrastructuur

Nadere informatie

Eindadvies Klankbordgroep Kleine Spoorbomen Gemeente Hilversum, november 2017

Eindadvies Klankbordgroep Kleine Spoorbomen Gemeente Hilversum, november 2017 1. De Vraag Project Kleine Spoorbomen zoekt een antwoord op de volgende vraag: Op welke wijze kan de spoorwegovergang Kleine Spoorbomen inclusief de toeleidende wegen voor de korte, middellange en lange

Nadere informatie

Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt

Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt 1) Openbaar vervoer 2) Park en Ride Signalisatie 3) Doorgaand verkeer 4) Binnen de grote ring 5) Sluipverkeer 6) Alternatieve vervoersmiddelen De Situatie

Nadere informatie

Calamiteiten- studie RijnlandRoute

Calamiteiten- studie RijnlandRoute Provincie Zuid Holland Mei 2012 Calamiteiten- studie RijnlandRoute Vergelijking van het effect van stremmingen op Zoeken naar Balans en Churchill Avenue Provincie Zuid Holland Calamiteitenstudie RijnlandRoute

Nadere informatie

Voortgangsrapportage mbt de voorkeurslocatie brede school op de Bremlaan

Voortgangsrapportage mbt de voorkeurslocatie brede school op de Bremlaan Voortgangsrapportage mbt de voorkeurslocatie brede school op de Bremlaan Inleiding 1. In zijn vergadering, gehouden op 26 februari 2013, heeft de raad de locatie Bremlaan aangewezen als de voorkeurslocatie

Nadere informatie

5.1 Diependaalselaan - Zeverijnstraat - Kerkelandenlaan

5.1 Diependaalselaan - Zeverijnstraat - Kerkelandenlaan 5.1 Diependaalselaan - Zeverijnstraat - Kerkelandenlaan Beschrijving In de huidige situatie is hier een rotonde. De capaciteit van de rotonde wordt uitgebreid door het aanleggen van een bypass: er ontstaat

Nadere informatie

Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel

Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel Krimpen aan den IJssel Maart 2017 Voorwoord Met dit document doet de -fractie een voorstel om de bereikbaarheid van Krimpen aan de IJssel te verbeteren.

Nadere informatie

Reactienota Aangepast ontwerp rotonde bij de Admiraal van Ghentlaan

Reactienota Aangepast ontwerp rotonde bij de Admiraal van Ghentlaan nota Aangepast ontwerp rotonde bij de Admiraal van Ghentlaan 12-8-2019 1 Inleiding In april 2019 hebben we de plannen voor de inrichting van de Prinses Irenelaan en de geplande rotonde ter hoogte van de

Nadere informatie

Varianten Raadhuisplein. Linksomvariant

Varianten Raadhuisplein. Linksomvariant Varianten Raadhuisplein Uit het onderzoek blijkt dat er meerdere oorzaken bestaan die de verkeersonveiligheid op het Raadhuisplein veroorzaken. Op basis van deze oorzaken zijn elf mogelijke varianten opgesteld

Nadere informatie

TIJDSCHEMA& ROUTE 2018

TIJDSCHEMA& ROUTE 2018 TIJDSCHEMA& ROUTE 2018 13 mei 2018 Oude ronde, nieuwe kansen! Old race, new opportunities Route 72ste Profronde van Noord-Holland Uurschema / Horaire / Timetabel Nr. Plaats/weg Km+ Km - 39 km/h 45 km/h

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Toelichting vormgeving Laan van Hoornwijk/Rotterdamsebaan. Bijlage bij Uitvoeringbesluit Rotterdamsebaan

Toelichting vormgeving Laan van Hoornwijk/Rotterdamsebaan. Bijlage bij Uitvoeringbesluit Rotterdamsebaan Toelichting vormgeving Laan van Hoornwijk/Rotterdamsebaan Bijlage bij Uitvoeringbesluit Rotterdamsebaan Datum 1mei 2013 1 1. Vraag/aanleiding De Rotterdamsebaan krijgt een directe aansluiting op de Laan

Nadere informatie

1 Inleiding. Notitie verkeersluw maken Lange Nieuwstraat. IJmuiden, 12 juni 2012 J. Zwakman. Inhoudsopgave:

1 Inleiding. Notitie verkeersluw maken Lange Nieuwstraat. IJmuiden, 12 juni 2012 J. Zwakman. Inhoudsopgave: Notitie verkeersluw maken Lange Nieuwstraat IJmuiden, 12 juni 2012 J. Zwakman Inhoudsopgave: Hfst blz 1 Inleiding...1 2 LVVP 2004...2 3 Verkeersstromen IJmuiden-Noord...2 4 Verkeersluw maken Lange Nieuwstraat...2

Nadere informatie

Het waterschap Fryslân verzoekt ons het eerder gegeven wateradvies te verwerken in de waterparagraaf. Dat is gedaan.

Het waterschap Fryslân verzoekt ons het eerder gegeven wateradvies te verwerken in de waterparagraaf. Dat is gedaan. Door bewoners van een woning nabij de geplande rotonde is een aantal bezwaren aangedragen die kort en zakelijk samengevat, zie bijlage I betrekking hebben op de volgende punten: noodzaak, planning en veiligheid

Nadere informatie

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid Factsheet Verkeer 1. Inleiding In deze factsheet Verkeer staan de voertuigen en personen centraal die de openbare weg gebruiken. Het gaat hier dus niet om de fysiek aanwezige infrastructuur (die komt aan

Nadere informatie

Renovatie Velsertunnel

Renovatie Velsertunnel Renovatie Velsertunnel Vervolgbijeenkomst 23 september 2013 Rijkswaterstaat 1 Renovatie Velsertunnel Agenda Onderdeel Presentatie Inleiding 1. Stand van zaken project Natasja Fokke 2. Scope en referentiefasering

Nadere informatie

ONTWERP- EN AFWEGINGSNOTITIE HOOFDWEG TEN BEHOEVE VAN BESTUURLIJKE AFWEGING GEMEENTE ZUIDPLAS GEMEENTE ROTTERDAM, ZUIDPLAS & CAPELLE AAN DEN

ONTWERP- EN AFWEGINGSNOTITIE HOOFDWEG TEN BEHOEVE VAN BESTUURLIJKE AFWEGING GEMEENTE ZUIDPLAS GEMEENTE ROTTERDAM, ZUIDPLAS & CAPELLE AAN DEN ONTWERP- EN AFWEGINGSNOTITIE HOOFDWEG TEN BEHOEVE VAN BESTUURLIJKE AFWEGING GEMEENTE ZUIDPLAS GEMEENTE ROTTERDAM, ZUIDPLAS & CAPELLE AAN DEN 12 januari 2016 078777435:A - Concept D03091.000024.0100 Inhoud

Nadere informatie

28 oktober 2014 Corr.nr , WE Nummer 57/2014 Zaaknr

28 oktober 2014 Corr.nr , WE Nummer 57/2014 Zaaknr 28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.895, WE Nummer 57/2014 Zaaknr. 530309 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over wijziging knoop N370 noordelijke ringweg westelijke ringweg

Nadere informatie

RECONSTRUCTIE ROTONDE BROMTOL Toelichting Den Hout 7 april 2016

RECONSTRUCTIE ROTONDE BROMTOL Toelichting Den Hout 7 april 2016 Toelichting Den Hout 7 april 2016 1 Agenda 2 1. Toelichting variantenonderzoek 8 varianten 2. Probleemanalyse Beoordeling huidige situatie Beoordeling situatie 2030 t.o.v. 2015 3. Kenmerken van de varianten

Nadere informatie

Beleef de Vestdijk. zorgen & aandachtspunten verslag

Beleef de Vestdijk. zorgen & aandachtspunten verslag Beleef de Vestdijk zorgen & aandachtspunten verslag BIJLAGE 4 Beste bewoner/ondernemer, Tijdens bijeenkomsten voor bewoners en ondernemers en op de website zijn naast suggesties, ook ruim 140 zorgen en

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen der gemeente Alkmaar

Verkeersmaatregelen der gemeente Alkmaar Nr. 137 Verkeersmaatregelen der gemeente Alkmaar De verkeersmaatregelen zijn gerangschikt naar de soort borden, zoals die staan vermeld in bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (1990).

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst bedrijven Witte Lam: Project N361- Noorderhoogebrug

Verslag bijeenkomst bedrijven Witte Lam: Project N361- Noorderhoogebrug Afdeling Verkeer en Vervoer Verslag bijeenkomst bedrijven Witte Lam: Project N361- Noorderhoogebrug Datum: 12 januari 2015 Locatie: Waterbedrijf Groningen Genodigden: ondernemers Witte Lam en Hornbach

Nadere informatie

Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van

Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van fietsverbindingen door het centrum van Rotterdam Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Ringweg Oost, 6 e atelier. 5 maart 2008

Ringweg Oost, 6 e atelier. 5 maart 2008 Ringweg Oost, 6 e atelier 5 maart 2008 Programma 19.45 20.15 Vragen over Uitgangspunten Beleidskader, Rijnlandroute e.d. 20.15 21.00 Vragen over Verkeer Model, uitkomsten 21.00 21.15 Pauze 21.15 21.45

Nadere informatie

Inloopavond Verkeersstructuurplan Lochem. 27 oktober 2016

Inloopavond Verkeersstructuurplan Lochem. 27 oktober 2016 Inloopavond Verkeersstructuurplan Lochem 27 oktober 2016 Aanleiding opstellen VSP Lochem Samen toewerken naar een goed bereikbaar en aantrekkelijk centrumgebied in Lochem. Of je nu per fiets, te voet,

Nadere informatie

Notitie Bereikbaarheid en ontsluiting van de Hoogenhof in Malden

Notitie Bereikbaarheid en ontsluiting van de Hoogenhof in Malden Wijkplatform Hoogenhof Malden, gemeente Heumen Notitie Bereikbaarheid en ontsluiting van de Hoogenhof in Malden Waarom deze notitie De ontsluiting en bereikbaarheid van nagenoeg alle panden in de Hoogenhof

Nadere informatie

Samenvatting bevindingen Valkenburgerstraat. Overleg bewoners Valkenburgerstraat 1 juni 2017

Samenvatting bevindingen Valkenburgerstraat. Overleg bewoners Valkenburgerstraat 1 juni 2017 Samenvatting bevindingen Valkenburgerstraat Overleg bewoners Valkenburgerstraat 1 juni 2017 1 Ochtendspits in zuidelijke richting, avondspits in noordelijke richting; aanzienlijk meer verkeer in zuidelijke

Nadere informatie

Verkenning LAB071 Effectief investeren in bereikbaarheid!

Verkenning LAB071 Effectief investeren in bereikbaarheid! Verkenning LAB071 Effectief investeren in bereikbaarheid! Presentatie aan Colleges, Gemeenteraden en AggloLAB (sessie VI) Leidse Agglomeratie Bereikbaar! 22 september 2014 Onderwerpen Inleiding Korte terugblik

Nadere informatie

Fact-sheet alternatieven en varianten Corridor N207-zuid

Fact-sheet alternatieven en varianten Corridor N207-zuid 1 Alternatief 1A doortrekken Bentwoudlaan tot Hoogeveenseweg 25 tot 30 miljoen excl. BTW Bereikbaarheid Greenport = goed: Met name goed voor Greenport, snelle verbinding naar A12 en A20. Met doortrekken

Nadere informatie

Ontsluiting Vught Noord

Ontsluiting Vught Noord Ontsluiting Vught Noord Naar een betere ontsluiting voor álle verkeer Opdrachtgever Vereniging Platvorm Vught Structureel Auteur AGV- Movares Nederland B.V. ing. A.P. de Zwart Kenmerk SKS-AZ-080019042

Nadere informatie

Verkeers Circulatie Plan

Verkeers Circulatie Plan Verkeers Circulatie Plan Vereniging Bosch en Duin e.o. woensdag 21 december 2012 Judith Hendriks Commissie Verkeer Programma van vanavond 1. Waarom een Vcp? 2. Betrokkenheid van onze vereniging 3. Vcp

Nadere informatie

Herinrichting Utrechtseweg Zeist. Themasessie nut en noodzaak, effecten verkeer, lucht en geluid 8 april 2015

Herinrichting Utrechtseweg Zeist. Themasessie nut en noodzaak, effecten verkeer, lucht en geluid 8 april 2015 Herinrichting Utrechtseweg Zeist Themasessie nut en noodzaak, effecten verkeer, lucht en geluid 8 april 2015 1 Welkom Dhr. Remco Bontenbal Avondvoorzitter Gemeente Zeist: Wouter Das ODRU: David van de

Nadere informatie

Studie eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen

Studie eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen Lewenborg/Ulgersmaborg - Kardinge/Ulgersmaborg Studie eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen Woensdag 15 oktober 2008 Programma Opening + aanleiding Gedeputeerde Bleker Stand van zaken/studie Jeroen Veltman

Nadere informatie

3.11 Tracé Prinses Beatrixlaan

3.11 Tracé Prinses Beatrixlaan DHV B.V. 3.11 Tracé Prinses Beatrixlaan 3.11.1 Beschrijving Het Tracé Prinses Beatrixlaan sluit aan op de bestaande afrit 11 Rijswijk en Delft van de A4. De helling van het viaduct over de A4 wordt in

Nadere informatie

Onderwerp préverkenning Internationale Ring Den Haag

Onderwerp préverkenning Internationale Ring Den Haag Wethouder van Verkeer, Binckhorst, Binnenstad en Milieu P.W.M. Smit Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Commissie Verkeer, Milieu en Leefomgeving Uw

Nadere informatie

Nota van Uitgangspunten. Bestevaerbrug. Sector Stadsontwikkeling. Afdeling Projecten en Programma s

Nota van Uitgangspunten. Bestevaerbrug. Sector Stadsontwikkeling. Afdeling Projecten en Programma s Nota van Uitgangspunten Bestevaerbrug Sector Stadsontwikkeling Afdeling Projecten en Programma s Inhoudsopgave 1. Samenvatting. 5 2. Introductie. 7 2.1 Doel. 7 2.2 Kadernota Duurzame Bereikbaarheid (KDB).

Nadere informatie

Nota van beantwoording

Nota van beantwoording Nota van beantwoording Betreft ontwerp verkeers Lammermarkt (herinrichting openbare ruimte). Er is 1 brief met zienswijzen ontvangen. De zienswijze heeft betrekking op de herinrichting van de Lammermarkt

Nadere informatie

Zuidtangent t.h.v. Stadshart

Zuidtangent t.h.v. Stadshart Zuidtangent t.h.v. Stadshart Aan: Het college van B&W Van: Martien Ippel Datum: 12 oktober 2010 Betreft: Verkeerssituatie Zuidtangent t.h.v. Stadshart Afschrift aan: - Geacht college, Hierbij enige aanvullende

Nadere informatie

Voorrangspleintje (Langzaam rijden gaat sneller)

Voorrangspleintje (Langzaam rijden gaat sneller) Voorrangspleintje (Langzaam rijden gaat sneller) Principes: Beheerste snelheid Afwikkeling op basis van zelfregulering: Hoofdstroom (ook fietsers) logisch in de voorrang Oversteken (ook de auto) in etappes,

Nadere informatie

Informatieavond Spoorkruisingen Elst Noord Vragen en antwoorden

Informatieavond Spoorkruisingen Elst Noord Vragen en antwoorden Informatieavond Spoorkruisingen Elst Noord Vragen en antwoorden Tijdens de informatieavond op 10 oktober 2018 is er een aantal vragen naar voren gekomen. Deze hebben we voor u op een rijtje gezet. Per

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen. centrumvisie. Informatiebijeenkomst 5 oktober 2015

Verkeersmaatregelen. centrumvisie. Informatiebijeenkomst 5 oktober 2015 Verkeersmaatregelen centrumvisie Informatiebijeenkomst 5 oktober 2015 Programma Even voorstellen Doel van de avond Terugblik besluit centrumvisie 3 maart 2015 (tot 19.30 uur) Toelichting verkeerseffecten

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE ONDERWERP Verkeersonderzoek Expo DATUM 1-2-2016 PROJECTNUMMER C05057.000035 ONZE REFERENTIE 078794434 0.8 VAN Anton van Meulen AAN Delta Development Group KOPIE AAN Nienke Spiegelenberg 1 Inleiding Hoeve

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

Welkom in Alkmaar DEEL 1. Bereikbaarheidsvisie Alkmaar Een uitgave van: Ondernemend Alkmaar

Welkom in Alkmaar DEEL 1. Bereikbaarheidsvisie Alkmaar Een uitgave van: Ondernemend Alkmaar Welkom in Alkmaar DEEL 1 Bereikbaarheidsvisie Alkmaar Een uitgave van: Ondernemend Alkmaar Inhoudsopgave Welkom in Alkmaar deel 1 Hoofdstuk 1 Verantwoording van de visie 1.1 Inleiding 1.2 Verantwoording

Nadere informatie

Gemeente Utrecht Projectorganisatie Stationsgebied. Referentie faseringsplan Bouwrijp maken Van Sijpesteijnkade

Gemeente Utrecht Projectorganisatie Stationsgebied. Referentie faseringsplan Bouwrijp maken Van Sijpesteijnkade Gemeente Utrecht Projectorganisatie Stationsgebied Referentie faseringsplan Bouwrijp maken Van Sijpesteijnkade INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Raakvlakken 2 1.2. Doel rapportage 2 2. UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

HONDENKAART 1: Nassaukwartier, Emma Kwartier en De Hout Centrum NWZ.

HONDENKAART 1: Nassaukwartier, Emma Kwartier en De Hout Centrum NWZ. 1.7 1.1 WESTERWEG 1 1.6 1.8 WESTERWEG Alkmaarderhout LINDENLAAN KENNEMERSINGEL Centrum NWZ NIEUWLANDERSINGEL 1.2 1.9 1.10 PR. JULIANALAAN Stadsboerderij 1.4 WILHELMINALAAN 1.3 KENNEMERSTRAATWEG JULIANA

Nadere informatie

VERKEER. Legenda. parkeergarage. ontsluiting parkeergarage. ontsluiting ondergronds. entree parkeergarages (indicatief) bevoorrading.

VERKEER. Legenda. parkeergarage. ontsluiting parkeergarage. ontsluiting ondergronds. entree parkeergarages (indicatief) bevoorrading. Legenda parkeergarage ontsluiting parkeergarage ontsluiting ondergronds entree parkeergarages (indicatief) bevoorrading 30 km zone fietsenstalling (indicatief) VERKEER Verkeersstructuur Voor de bereikbaarheid

Nadere informatie

Tilburg, 21 februari Aanvulling op BMF-Informatieblad N69 van 18 januari 2011

Tilburg, 21 februari Aanvulling op BMF-Informatieblad N69 van 18 januari 2011 Tilburg, 21 februari 2011 Aanvulling op BMF-Informatieblad N69 van 18 januari 2011 In de concept-verklaring Gebiedsopgave Grenscorridor/N69 staat dat naast het alternatief Westparallel en Nulplus ook het

Nadere informatie

Toelichting ontwerp Oudeweg

Toelichting ontwerp Oudeweg Toelichting ontwerp Oudeweg Samen met een vertegenwoordiging van bewoners, ondernemers en wijkraden is een eerste schetsontwerp doorstroming Oudeweg ontwikkeld met daarin de maatregelen uitgewerkt voor

Nadere informatie

Ringweg Oost 3.0, Leiden. Goed ingepast, betere verkeersafwikkeling, sneller te bouwen, tientallen miljoenen goedkoper

Ringweg Oost 3.0, Leiden. Goed ingepast, betere verkeersafwikkeling, sneller te bouwen, tientallen miljoenen goedkoper Ringweg Oost 3.0, Leiden Goed ingepast, betere verkeersafwikkeling, sneller te bouwen, tientallen miljoenen goedkoper Een weg met een geschiedenis De Ringweg Oost is één van de grootste investeringen ooit

Nadere informatie

Akkoord programmamanager. Akkoord projectleider. Austerlitz Bosch en Duin Den Dolder Huis ter Heide Zeist

Akkoord programmamanager. Akkoord projectleider. Austerlitz Bosch en Duin Den Dolder Huis ter Heide Zeist Akkoord programmamanager Akkoord projectleider Publiekshal Het Rond 1, Zeist www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Postbus 513, 3700 AM Zeist www.facebook.com/gemeentezeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl

Nadere informatie

Onderzoeken verkeerscirculatieplan en duurzame alternatieven. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN - -

Onderzoeken verkeerscirculatieplan en duurzame alternatieven. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN - - Onderzoeken verkeerscirculatieplan en duurzame alternatieven Jeanet Halsema De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN 8865 0 - - Geachte heer, mevrouw, Ons college wil nog deze collegeperiode

Nadere informatie

Infrastructuur De Uithof en Rijnsweerd. Hier komt tekst. Raadsinformatieavond. Utrecht.nl

Infrastructuur De Uithof en Rijnsweerd. Hier komt tekst. Raadsinformatieavond. Utrecht.nl Infrastructuur De Uithof en Rijnsweerd Raadsinformatieavond Hier 23 juni komt 2015 ook tekst Hier komt tekst Aanleiding (juli 2014) 1. Planstudie Ring Utrecht Welke mogelijkheden geeft reconstructie knooppunt

Nadere informatie

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls,

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls, abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus 90602 2509 LP DEN HAAG Contactpersoon Doorkiesnummer Datum 16 juni 2006 Ons kenmerk DGP/WV/u.06.01301

Nadere informatie

Informatiebulletin verkeersveiligheid Brede School Spoorzone Noord

Informatiebulletin verkeersveiligheid Brede School Spoorzone Noord Informatiebulletin verkeersveiligheid Brede School Spoorzone Noord Inleiding Op 27 februari 2012 werd het bouwplan voor de nieuwe brede school Spoorzone Noord aan ouders, omwonenden en belangstellenden

Nadere informatie

Toekomstvisie verkeer van Wijkgemeenschap Groot Deijleroord december 2015

Toekomstvisie verkeer van Wijkgemeenschap Groot Deijleroord december 2015 Toekomstvisie verkeer van Wijkgemeenschap Groot Deijleroord december 2015 Het probleem Er is geen goede Oost-West v.v. verbinding in Wassenaar-Noord. Doorgaand verkeer moet nu door de woonstraten van Deijleroord.

Nadere informatie

herinrichting stationsgebied

herinrichting stationsgebied herinrichting stationsgebied ambities, opties & afwegingen verkeer in omgeving consequenties en gevolgen schapen kamp stations straat aansluiten en verlevendigen centrum welkom in onze stad! stations plein

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

1 Inleiding. Effecten aansluiten Ter Borch op A7. Gemeente Tynaarlo. 15 februari 2018 TYN007/Ksg/

1 Inleiding. Effecten aansluiten Ter Borch op A7. Gemeente Tynaarlo. 15 februari 2018 TYN007/Ksg/ Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

VERSLAG. Informatiebijeenkomst Mijlweg. 4 december 2012 16.00 uur Kantine Sarens. 1. Opening van de bijeenkomst door Menke Hopma

VERSLAG. Informatiebijeenkomst Mijlweg. 4 december 2012 16.00 uur Kantine Sarens. 1. Opening van de bijeenkomst door Menke Hopma VERSLAG Datum 6 december 2012 Kenmerk Notulist Saskia Wubben Kopie aan Piet Vlasblom, IBD, SBBD, WD, DOV en Parktrust Bijlage(n) Contactpersoon S. Wubben T +31 (0)78 770 s.wubben@drechtsteden.nl 4 december

Nadere informatie

Larserknoop Lelystad Verkeerskundige analyse

Larserknoop Lelystad Verkeerskundige analyse Larserknoop Lelystad Verkeerskundige analyse projectnr. 196305 revisie 3 23 maart 2010 Opdrachtgever Gemeente Lelystad Postbus 91 8200 AB LELYSTAD datum vrijgave beschrijving revisie goedkeuring vrijgave

Nadere informatie

Noordelijke Ontsluiting Enschede - Kennispark. Informatiebijeenkomst 5 juli 2012

Noordelijke Ontsluiting Enschede - Kennispark. Informatiebijeenkomst 5 juli 2012 Noordelijke Ontsluiting Enschede - Kennispark Informatiebijeenkomst 5 juli 2012 Programma vanavond 17:30 uur inlopen en gelegenheid tot het inzien van informatiemateriaal 18:00 uur - welkom en inleiding

Nadere informatie

kloktijd vs.belevingstijd

kloktijd vs.belevingstijd kloktijd vs.belevingstijd Binnenstadsring van s-hertogenbosch: 30km/u in 2020 Ir Adriaan Walraad MBA Vmlg. coordinator verkeersplanologie gemeente s-hertogenbosch Docent Windesheim Flevoland Opleiding

Nadere informatie

Gemeente Heusden. Aanvullend onderzoek aansluitingen Drunen Eindrapport

Gemeente Heusden. Aanvullend onderzoek aansluitingen Drunen Eindrapport Gemeente Heusden Aanvullend onderzoek aansluitingen Drunen Eindrapport Gemeente Heusden Aanvullend onderzoek aansluitingen Drunen Eindrapport Datum 10 april 2008 HSE046/Wnj/0422 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina

Nadere informatie

N279tegengeluid. kiest voor 80 km weg. Goed is Goed Genoeg

N279tegengeluid. kiest voor 80 km weg. Goed is Goed Genoeg N279tegengeluid kiest voor 80 km weg Goed is Goed Genoeg N279Tegengeluid@hotmail.com Jan 2013 Goed is Goed genoeg: Kies MMA 80 km weg 80 km VKA variant voldoet aan alle eisen van provincie Logische stap

Nadere informatie

Centrumring. Bergen op Zoom. Maatregelpakket. 16 april 2018

Centrumring. Bergen op Zoom. Maatregelpakket. 16 april 2018 Centrumring Bergen op Zoom Maatregelpakket 16 april 2018 2 Agenda 1. Opening en mededelingen 19:30u 2. Korte terugblik 1e bijeenkomst en afgelopen periode 19:35u 3. Resultaten enquête buurtbewoners Eddie

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Verkeersbesluit: Geslotenverklaring Achillesstraat Gemeente Almere Nummer: DSO//3924337xm Steller: Dienst: Datum: Stadsbeheer Burgemeester en wethouders van Almere, op grond van artikel 18, eerste lid,

Nadere informatie

Een vlottere mobiliteit in de Noorderkempen Aanleg Ring rond Malle FASE 1

Een vlottere mobiliteit in de Noorderkempen Aanleg Ring rond Malle FASE 1 Een vlottere mobiliteit in de Noorderkempen Aanleg Ring rond Malle FASE 1 Presentatie Gemeenteraad Malle 12 maart 2018 1 Inhoud (1) Mobiliteitsproblematiek Mobiliteitsvisie Noorderkempen Ringwegen Zoersel

Nadere informatie