Wegwijs in de Vennootschapsbelasting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wegwijs in de Vennootschapsbelasting"

Transcriptie

1 Wegwijs in de Vennootschapsbelasting Prof.dr. J.N. Bouwman Twaalfde druk Sdu Uitgevers Den Haag

2 Voorwoord bij de twaalfde druk / V Lijst van gebruikte afkortingen / XXIX 1 De vennootschapsbelasting in Nederland en Europa / Inleiding/l Lichamen en winst / Het klassieke stelsel / De rechtsgrond van de VPB / Andere stelsels / Inleiding/ IB-verrekeningsstelsels / VPB-verrekeningsstelsels / Overige stelsels / Europa / Inleiding/ Positieve integratie (harmonisatie) / Negatieve integratie (discriminatie en belemmering) / Rechtsbronnen van de VPB / De geschiedenis van de Nederlandse VPB /10 2 De subjectieve belastingplicht / 13 Deel A / Algemene aspecten van de subjectieve belastingplicht / 14 2A.1 Belastingplicht /14 2A.2 Lichamen /14 2A.2.1 Het begrip lichaam /14 2A.2.2 Buitenlandse samenwerkingsverbanden /15 2A.3 Nederland /17 2A.3.1 Inleiding/17 2A.3.2 Nederland in Europa /17 2A.3.3 De Nederlandse exclusieve economische zone /18 2A De exclusieve economische zone /18 2A Heffingsrechten in de Nederlandse exclusieve economische zone /19 2A.4 De vestigingsplaats van lichamen /19 2A.4.1 Inleiding /19 2A.4.2 Art. 4AWR/20 2A.4.3 Art. 2, lid 4, Wet VPB 1969 / 22 2A.4.4 Art. 2, lid 8, Wet VPB 1969 / 24 VII

3 Deel B / De subjectieve binnenlandse belastingplicht / 26 2B.1 Inleiding / 26 2B.2 Begin en einde van de binnenlandse belastingplicht / 27 2B.2.1 Overzicht/27 2B.2.2 Voorperiode / 28 2B.3 De belastingplichtige lichamen / 29 2B.3.1 Inleiding / 29 2B.3.2 Art. 2, lid 1, onderdeel a, Wet VPB 1969 / 29 2B Naamloze vennootschappen / 29 2B Besloten vennootschappen / 30 2B Open commanditaire vennootschappen / 31 2B Andere vennootschappen op aandelen / 33 2B De Europese Vennootschap (SE) en de Europese Coöperatieve Vennootschap (SCE) / 34 2B.3.3 Art. 2, lid 1, onderdeel b, Wet VPB 1969 / 36 2B Coöperaties / 36 2B Verenigingen op coöperatieve grondslag / 37 2B.3.4 Art. 2, lid 1, onderdeel c, Wet VPB 1969 / 38 2B Onderlinge waarborgmaatschappijen / 38 2B Verenigingen werkzaam op onderlinge grondslag / 38 2B.3.5 Art. 2, lid 1, onderdeel d, Wet VPB 1969 / 39 2B.3.6 Art. 2, lid 1, onderdeel e, Wet VPB 1969 / 39 2B De lichamen / 39 2B Indien en voor zover zij een onderneming drijven / 41 2B Ondernemingsvermogen bij aanvang en einde van de belastingplicht / 48 2B Transparence fiscale / 49 2B.3.7 Art. 2, lid 1, onderdeel f/51 2B Inleiding/51 2B Art. 2, lid 2 / 51 2B.3.8 Art. 2, lid 1, onderdeel g / 53 2B Inleiding/53 2B Directe overheidsbedrijven / 53 2B Indirecte overheidsbedrijven / 54 2B Vergelijking / 56 2B Art. 33 Wet VPB 1969 / 56 2B.3.9 Het EESV en het wetsvoorstel rechtspersoonlijkheid openbare vennootschappen / 57 2B Inleiding/57 2B Het Europees Economisch Samenwerkingsverband / 57 2B Wetsvoorstel rechtspersoonlijkheid openbare vennootschappen / 58 2B.3.10 Art. 2, lid 5, Wet VPB 1969 / 58 2B.4 Art. 4 Wet VPB 1969 / 59 2B.4.1 Inleiding / 59 2B.4.2 Een uiterlijk daarmee overeenkomende werkzaamheid / 61 2B.4.3 Waarmee in concurrentie wordt getreden / 61 2B.4.4 Art. 4, onderdeel b, Wet VPB 1969 / 63 2B.4.5 Amateursportverenigingen / 64 VIII

4 Deel C / De subjectieve buitenlandse belastingplicht / 66 2C.1 Inleiding/66 2C.2 Begin en einde van de subjectieve buitenlandse belastingplicht / 66 2C.3 Art. 3 Wet VPB 1969 / 67 2C.3.1 Art. 3, onderdeel a, Wet VPB 1969 / 67 2C Rechtspersonen / 67 2C Verenigingen en andere rechtspersonen / 68 2C.3.2 Art. 3, onderdeel b, Wet VPB 1969 / 68 2C.3.3 Art. 3, onderdeel c, Wet VPB 1969 / 69 2C.3.4 Art. 3, onderdeel d, Wet VPB 1969 / 70 Deel D / Subjectieve vrijstellingen / 71 2D.1 Subjectieve vrijstellingen / 71 2D.2 Art. 5 Wet VPB 1969 / 71 2D.2.1 Landgoederen / 71 2D.2.2 Invaliditeits-, ouderdoms-, weduwen- en wezenpensioenfondsen / 72 2D Algemeen/72 2D Inperking subjectieve vrijstelling / 72 2D Art. 3 Uitv.besl. VPB 1971 / 73 2D De lichamen / 74 2D.2.3 Instellingen van weldadigheid of algemeen nut / 76 2D.2.4 Art. 5, lid 1, onderdeel d, Wet VPB 1969 / 76 2D Lichamen werkzaam op het gebied van de landbouw / 76 2D Lichamen werkzaam op het gebied van de onderlinge schadeverzekering / 77 2D Lichamen die de verzorging van uitvaarten op zich nemen / 77 2D.2.5 Ziekenhuisverplegingsfondsen en ziektekostenverzekeraars / 77 2D.2.6 Uitvoerders sociale verzekeringswetten / 77 2D.2.7 Openbare leeszalen en bibliotheken / 77 2D.3 Art. 6 en 9, lid 1, onderdeel h en i. Wet VPB 1969 / 78 2D.3.1 Inleiding/78 2D.3.2 Art. 6 Wet VPB 1969 / 78 2D Inleiding/78 2D Algemeen maatschappelijk belang / 78 2D Sociaal belang / 79 2D Bijkomstig streven naar winst / 80 2D.3.3 Art. 9, lid 1, onderdelen h en i, Wet VPB 1969 / 80 2D Inleiding/80 2D Art. 9, lid 1, onderdeel h, Wet VPB 1969 / 80 2D Art. 9, lid 1, onderdeel i. Wet VPB 1969 / 82 2D Cumulatie art. 9, lid 1, onderdelen h en i. Wet VPB 1969 / 83 2D.3.4 Voorbeelden / 83 2D.4 De vrijgestelde beleggingsinstelling / 84 2D.4.1. Inleiding/84 2D.4.2 Voorwaarden / 84 2D Inleiding/84 2D Voorwaarde 1 / 85 2D Voorwaarde 2 / 86 2D Voorwaarde 3 / 87 2D Voorwaarde 4 / 90 IX

5 2D Voorwaarde 5 / 90 2D Voorwaarde 6 / 90 2D.4.3. Fiscale positie van de VBI / 91 2D VPB en bronheffingen op door de VBI genoten voordelen / 91 2D Dividendbelasting en door de VBI uitgekeerd dividend / 91 2D.4.4 Fiscale positie van de aandeelhouder in de VBI / 92 2D Ondernemer/natuurlijk persoon / 92 2D Aan de VPB onderworpen lichaam / 92 2D Aanmerkelijkbelanghouder/natuurlijk persoon / 93 2D Box-3-aandeelhouder / 93 2D In het buitenland gevestigde aandeelhouders / 93 2D.4.5. Aangifteplicht tijdens de VBI-status / 93 2D.4.6. Statusverlies (van de VBI) / 93 3 De algemene regels van de winstbepaling bij binnenlandse belastingplichtigen / Belastbaar bedrag en boekjaar / Belastbaar bedrag / Boekjaar/ Functionele valuta / Winstberekening voor de VPB / Verwijzing naar de Wet IB 2001 / Jaarwinst / Kapitaalstortingen / Inleiding/ Vormen van kapitaalinbreng / Nominaal gestort kapitaal / Agio / Informeel kapitaal/algemeen / Informeel kapitaal/vermogenssfeer / Informeel kapitaal/kosten-batensfeer / Het moment waarop informeel kapitaal wordt geconstateerd / Inbreng van kapitaal bij de oprichting van een bv of nv / Algemeen/ Privaatrechtelijke opmerkingen / Fiscaalrechtelijke opmerkingen / Realiteit van de kapitaalstorting / Kapitaal versus geldlening / Rekwalificatie / De deelnemerschapslening / Bewijslast / Onzakelijke geldleningen in de zin van NTFR 2008/902 / Onttrekkingen en winstuitdelingen / Onttrekkingen versus kosten / Onttrekkingen / Inleiding / Bedrijfsvreemde uitgaven die niet opkomen in de relatie tussen aandeelhouder en vennootschap / Winstuitdelingen / Het begrip winstuitdeling / Onmiddellijke en middellijke winstuitdelingen /135

6 Moment van de winstuitdeling / Omvang van de winstuitdeling / Terugbetaling van winstuitdelingen / Afwaardering van schulden / Voorbeelden van winstuitdelingen / Inleiding / Actueel loon, pensioenen en VUT / De aandeelhouder/bewoner / Andere voorbeelden van winstuitdelingen / Art. 10, lid 1, onderdeel b, Wet VPB 1969 / Art. 10, lid 1, onderdeel c, Wet VPB 1969 / Art. 10, lid 1, onderdeel d, Wet VPB 1969 / Art. 10, lid 1, onderdeel e, Wet VPB 1969 / Algemeen / Betalingskorting / Art. 10, lid 1, onderdeel f, Wet VPB 1969 / Art. 10, lid 1, onderdeel g, Wet VPB 1969 / Art. 10, lid 1, onderdeel h, Wet VPB 1969 / Art. 10, lid 1, onderdeel i, Wet VPB 1969 / Art. 10, lid 1, onderdeel j. Wet VPB 1969 / Art. 10, lid 1, onderdeel k. Wet VPB 1969 / Terugbetaling van kapitaal / Inkoop van eigen aandelen / Inleiding / Art. 10c Wet VPB 1969 / Afwaardering op een onzakelijke geldlening / Bijzondere regels / Inleiding / Art. 8 Wet VPB 1969 / Inleiding / Art. 8, lid 3, Wet VPB 1969 / Art. 8, lid 4, Wet VPB 1969 / Art. 8, lid 5, Wet VPB 1969 / Art. 8, lid 6, Wet VPB 1969 / Investeringsaftrek (art. 8, lid 8 tot en met 11, Wet VPB 1969) / Art. 8, lid 12 en 13, Wet VPB 1969 / Art. 8, lid 15, Wet VPB 1969 / Dooruitdelingsfaciliteit (art. 8a Wet VPB 1969) / Intercompany pricing (art. 8b Wet VPB 1969) / Inleiding / Art. 8b Wet VPB 1969 / At arm's length-prijsbepaling / Voorbeelden / Winstverschuivingen / Art. 8c Wet VPB 1969 / Art. 8d Wet VPB 1969 / Art. 9 Wet VPB 1969 / Inleiding / Art. 9, lid 1, onderdeel a, Wet VPB 1969 / Art. 9, lid 1, onderdeel b, Wet VPB 1969 / Art. 9, lid 1, onderdeel c, Wet VPB 1969 / Art. 9, lid 1, onderdeel d, Wet VPB 1969 /198 XI

7 3.6.6 Art. 9, lid 1, onderdeel e, Wet VPB 1969 / Art. 9, lid 1, onderdeel f, Wet VPB 1969 / Commissarisbeloning (art. 11 Wet VPB 1969) / Inleiding / De civielrechtelijke positie van de commissaris / Art. 11 Wet VPB 1969/ De commissaris/aanmerkelijkbelangaandeelhouder / De beloning / Art. 11 Wet VPB 1969 en de deelnemingsvrijstelling / Het herinvesteringsreservelichaam / De herbestedingsreserve / Inleiding / Art. 12 Wet VPB 1969 / Vergelijking art. 9, lid 1, onderdeel h en art. 12 Wet VPB 1969 / Renteaftrekbeperkingen / Inleiding/ Winstdrainage/ Inleiding/ Art. 10a, lid 1 en 2, Wet VPB 1969 / Inleiding/ Rente, kosten, valutaresultaten en schulden / Schulden die rechtens dan wel in feite direct of indirect zijn verschuldigd aan een verbonden partij / Schulden die rechtens dan wel in feite verband houden met één van de rechtshandelingen / De rechtshandelingen / Ontsmetting of besmetting van een lening / De tegenbewijsregeling / Inleiding/ In overwegende mate zakelijke overwegingen / Compenserende heffing / Verbonden personen / Verbonden lichamen / Verbonden natuurlijke personen / Art. 10a, lid 6, Wet VPB 1969 / Art. 10a, lid 1, Wet VPB 1969 en het Europese recht / De crediteur van een art. loa-lening / Renteloze of laagrentende concernleningen / Inleiding / Art. 10b, eerste volzin, Wet VPB 1969 / Inleiding / Geldlening / Looptijd / Rechtens dan wel in feite geen vergoeding / Rechtens dan wel in feite een onzakelijk lage vergoeding / Gelieerde partijen / Geen aftrek van vergoedingen en waardemutaties / Art. 10b, tweede volzin, Wet VPB 1969 / Thin capitalisation (onderkapitalisatie) / Inleiding / 254 XII

8 4.4.2 Toepassingsbereik van art. lod Wet VPB 1969 / Inleiding / Art. lod, lid 2, Wet VPB 1969/ Art. lod, lid 3, Wet VPB 1969 / De ratio's / Inleiding / Het teveel aan vreemd vermogen volgens de vaste ratio / Het teveel aan vreemd vermogen volgens de concernratio / Bijzonderheden / Omvang aftrekbeperking / Inleiding / Art. 10d, lid 1, Wet VPB 1969 / Art. lod, lid 3, Wet VPB 1969 / De verhouding met andere wettelijke renteaftrekbeperkingen / Art. lod Wet VPB 1969 en de vaste inrichting / Inleiding / Art. lod, lid 9, 10 en 11, Wet VPB 1969 / Nederlandse vaste inrichtingen van buitenlandse belastingplichtigen / De crediteur van een lening in de zin van art. lod Wet VPB 1969 / De innovatiebox en het coöperatieregime / Inleiding / De innovatiebox / Inleiding / Voorwaarden / Voorwaarde 1 / Voorwaarde 2 / Voorwaarde 3 / Voorwaarde 4 / Voorwaarde 5 / De werking van de innovatiebox / De ingroeiregeling / Het vijfde en het zesde lid / Negatieve voordelen / Een voorbeeld / Het begrip 'voortbrengingskosten' / Het verwijderen van een actief uit de innovatiebox / Slot / Bijkomende regels / Overgangsrecht / Het bijzondere regime voor coöperaties / Inleiding/ Winstberekening bij coöperaties / Inleiding / Rente op inleggelden / Afsluiting / Aftrekbare uitdelingen / Verlengstukwinst / Vier extra eisen voor aftrek / Versoepelingen van het coöperatieregime / 302 XIII

9 Art. 9, lid 1, onderdeel b/ Voorbeeld / Inleiding / Schema winstbepaling / Het voorbeeld / De deelnemingsvrijstelling en deelnemingsverrekening / Inleiding / De werking van de deelnemingsvrijstelling en deelnemingsverrekening / Korte historie en rechtsgronden van de deelnemingsvrijstelling en de deelnemingsverrekening / Historie/ Rechtsgronden / Het begrip deelneming/ Een deelneming in een vennootschap op aandelen / Algemeen / Aandeelhouderschap / Het5%-criterium/ Een deelneming in een fonds voor gemene rekening / Een deelneming in een coöperatie / Een deelneming in een open commanditaire vennootschap / Onder een deelneming begrepen bezittingen / Fictieve deelnemingen / De grens van 5% j Versoepelingen van het 5%-vereiste ex art. 13, lid 2, Wet VPB 1969 / Versoepeling voor deelnemerschapsvorderingen en winstbewijzen / Een belang in een vereniging of onderlinge waarborgmaatschappij / Aflopende deelnemingen / Deelnemingen die als voorraad worden gehouden / Welke lichamen kunnen een deelneming hebben? / Algemeen / De open cv/ Deelnemingsvoordelen waarvoor de deelnemingsvrijstelling geldt / Inleiding / De waardering van een deelneming / Uit hoofde van een deelneming / Inleiding / Jurisprudentie / Dividend / Meegekocht dividend / Verkapt dividend / Valutakoersresultaten op dividendvorderingen / Koersresultaten / Inleiding / Valutakoersresultaten op deelnemingen / 340 XIV

10 Afwaarderingsverliezen ex art. 13ca Wet VPB 1969 (oud) / Compartimentering / Inleiding / Jurisprudentie / Art. 13h Wet VPB 1969 / Opties / Inleiding / Callopties / Putopties / Earn-outregelingen, prijsaanpassingen en antispeculatiebedingen / Inleiding / Earn-outregelingen / Prijsaanpassingen / Antispeculatiebedingen / Valutaresultaten op andere rechtshandelingen / Voordelen uit het lidmaatschap van een coöperatie / Deelnemingskosten en deelnemingsvrijstelling / Inleiding / Andere kosten dan aan- en verkoopkosten die verband houden met een deelneming / Inleiding / Deelnemingskosten andere dan aan- en verkoopkosten in historisch perspectief/ Andere deelnemingskosten onder het huidige regime / Overgangsregels / Aankoopkosten / Algemeen/ Overgangsrecht / Verkoopkosten / Fiscale concernfinancieringsaspecten / Inleiding / Leningen / Kapitaalinbreng / BNB 1988/217* en art. 10, lid 1, onderdeel d, Wet VPB 1969 / Art. 13b Wet VPB 1969 / Inleiding / Art. 13b, lid 1, Wet VPB 1969 / Art. 13b, lid 2, Wet VPB 1969 / Het vervreemden van de onderneming uit de deelneming / Art. 13b, lid 5, Wet VPB 1969 / Verbonden lichamen en natuurlijke personen / Slotopmerkingen / Art. 13ba Wet VPB 1969 / Inleiding / De hoofdlijn en voorgeschiedenis van art. 13ba Wet VPB 1969 / Het bereik van art. 13ba Wet VPB 1969 / Art. 13ba, lid 1, Wet VPB 1969 / Art. 13ba, lid 2, Wet VPB 1969 / De totstandkoming van de opwaarderingsreserve / Overzicht van de afnemingen van de opwaarderingsreserve / De belaste afneming van lid 5 / 387 XV

11 De belaste afneming van lid 8 / De belaste afneming van lid 9 / De belaste afneming van lid 10 / De belastingvrije afneming van lid 7 / De belastingvrije afneming van lid 8 / Het verloop van de opwaarderingsreserve bij toepassing van lid 12 / Het verloop van de opwaarderingsreserve bij toepassing van lid 13/ Zetelverplaatsing van een lichaam met een opwaarderingsreserve / Overgangsrecht / De opwaarderingsreserve en het opgeofferde bedrag in de zin van art. 13d, lid 2, Wet VPB 1969 / Omzetting van een vaste inrichting in een deelneming waarvoor de deelnemingsvrijstelling geldt / Inleiding / Art. 13c, lid 1, Wet VPB 1969 / Inleiding / Buitenlandse onderneming / Positieve voordelen / Ten laste van de in Nederland belastbare winst / Verlies van voor de omzetting / Omzetting / Nog niet verrekend vaste-inrichtingsverlies / De belastingplichtige of het verbonden lichaam / Art. 13c, lid 2, Wet VPB 1969/ Art. 13c, lid 3, Wet VPB 1969 / Art. 13c, lid 4, 5 en 6, Wet VPB 1969 / Inleiding / Art. 13c, lid 4 en 5, Wet VPB 1969 / Art. 13c, lid 6, Wet VPB 1969 / Overgangsregeling / Het liquidatieverlies / Inleiding/ Liquidatieverliezen op buitenlandse en binnenlandse deelnemingen / Ontbinding van een lichaam / De berekening van het liquidatieverlies / Inleiding/ Het opgeofferde bedrag / De liquidatie-uitkeringen / Niet-aftrekbare liquidatieverliezen / Het tijdstip waarop liquidatieverliezen in aftrek komen / Vaststelling van het opgeofferde bedrag bij beschikking / Fiscale veelheid / De deelnemingsverrekening / Inleiding / De beleggingsdeelneming / Inleiding / Art. 13, lid 9, Wet VPB 1969 / Art. 13, lid 10, Wet VPB 1969 / 435 XVI

12 6.8.3 De kwalificerende beleggingsdeelneming / Inleiding / Onderworpenheidstoets / De bezittingentoets / Afsluiting / De verrekeningssystematiek / Inleiding/ Brutering / Verrekening / Herwaarderingsverplichting (art. 13a Wet VPB 1969) / Algemeen / Art. 13a, lid 1, Wet VPB 1969 / Art. 13a, lid 2, Wet VPB 1969 / Bedrijfsfusie, juridische splitsing, juridische fusie, omzetting en terugkeer / 467 Deel A / Inleiding / 468 7A.1 Inleiding/468 7A.2 Fusies / 468 7A.2.1 Inleiding / 468 7A.2.2 De fusie via aandelenoverdracht / 469 7A Algemeen/469 7A De aan de VPB onderworpen overdrager / 471 7A.3 Afstoting of verzelfstandiging / 473 7A.4 De Fusierichtlijn / 473 7A.5 Omzetting / 474 7A.6 Terugkeer uit de nv of bv / 474 Deel B / De bedrijfsfusie / 475 7B.1 Inleiding / 475 7B.2 Art. 14 Wet VPB 1969 / 477 7B.2.1 Inleiding / 477 7B.2.2 De geruisloze bedrijfsfusie van art. 14, lid 1, Wet VPB 1969 / 485 7B Inleiding / 485 7B De gevolgen van een geruisloze bedrijfsfusie ex art. 14, lid 1, Wet VPB 1969 / 495 7B Overgang van de bezittingen van een fonds voor gemene rekening / 497 7B.2.3 De geruisloze bedrijfsfusie van art. 14, lid 2, Wet VPB 1969 / 497 7B De tekst van art. 14, lid 2, Wet VPB 1969 / 497 7B Het verzoek van art. 14, lid 2, Wet VPB 1969 / 501 7B Slot/503 7B.2.4 Standaardvoorwaarden bij art. 14, lid 2, Wet VPB 1969 / 503 7B Inleiding / 503 7B Aanhef bij de standaardvoorwaarden / 503 7B Voorwaarde 1 / 503 7B Voorwaarde 2 / 504 7B Voorwaarde 3/511 XVII

13 7B Voorwaarde 4/511 7B Voorwaarde 5/512 7B Voorwaarde 6/513 7B Voorwaarde 7 / 514 7B Voorwaarde 8 / 516 7B.2.5 Het opgeofferde bedrag van de overdrager in de overnemer / 516 7B.3 Bijzondere onderwerpen / 517 7B.3.1 Inleiding/517 7B.3.2 Overdracht aan een nieuw opgericht in Nederland gevestigd 7B.3.3 lichaam/517 Overdracht van een onderneming door een natuurlijk persoon aan een nv of bv gevolgd door overdracht aan een dochter-nv of-bv / 518 7B.3.4 Overdracht van een buitenlandse vaste inrichting / 518 7B.3.5 Overdracht van een Nederlandse vaste inrichting / 519 7B.3.6 Overdracht van art. 13b- en 13c-activa / 520 7B.3.7 Holdings en bedrijfsopvolging op de voet van art. 14 Wet VPB 1969/520 7B Inleiding / 520 7B Bedrijfsopvolging met toepassing van art. 14 Wet VPB 1969 / 520 7B.3.8 Verliesoverdracht rond de bedrijfsfusie / 522 7B.3.9 Samenloop bedrijfsfusie en fiscale eenheid / 523 7B.3.10 Wetsvoorstel Invoeringswet titel 7.13 BW / 523 7B.4 Voorbeeld van een bedrijfsfusie met toepassing van art. 14 Wet VPB 1969 / 524 Deel C / De juridische splitsing / 528 7C.1 Privaatrechtelijke aspecten van de juridische splitsing / 528 7C.1.1 Inleiding / 528 7C.1.2 De Nederlandse juridische splitsing / 528 7C Vormen van juridische splitsing / 528 7C Andere kenmerken van de juridische splitsing / 531 7C Cijfervoorbeelden / 532 7C.2 VPB-gevolgen van de juridische splitsing / 534 7C.2.1 Inleiding/534 7C.2.2 De juridische splitsing met geruis / 535 7C De splitser / 535 7C De verkrijger / 538 7C Aandeelhouders en crediteuren van het splitsende lichaam / 540 7C.2.3 Geruisloze juridische splitsing / 547 7C Inleiding/547 7C De splitser en de verkrijger / 547 7C Standaardvoorwaarden juridische afsplitsing / 552 7C Aandeelhouders en crediteuren van het splitsende lichaam / 558 7C.3 De juridische splitsing en winstdrainage / 562 7C.4 Samenloop juridische splitsing en fiscale eenheid / 562 7C.5 Wetsvoorstel Invoeringswet titel 7.13 BW / 562 7C.6 Voorbeeld van een geruisloze juridische splitsing met toepassing van art. 14a Wet VPB 1969 / 563 XVIII

14 Deel D / De juridische fusie / 568 7D.1 Privaatrechtelijke aspecten van de juridische fusie / 568 7D.1.1 Inleiding / 568 7D.1.2 De Nederlandse juridische fusie / 568 7D Vormen van juridische fusie / 568 7D Cijfervoorbeeld / 571 7D.2 VPB-gevolgen van de juridische fusie / 572 7D.2.1 Inleiding/572 7D.2.2 De juridische fusie met geruis / 573 7D De verdwijner / 573 7D De verkrijger / 573 7D Aandeelhouders en crediteuren van het fuserende lichaam / 574 7D.2.3 Geruisloze juridische fusie / 576 7D Inleiding / 576 7D De verdwijner en de verkrijger / 576 7D Standaardvoorwaarden juridische fusie / 577 7D Aandeelhouders of leden van het fuserende lichaam / 583 7D.3 De juridische fusie en winstdrainage / 585 7D.4 Samenloop juridische fusie en fiscale eenheid / 585 7D.5 Voorbeeld van een geruisloze juridische fusie met toepassing van art. 14b Wet VPB 1969 / 585 Deel E / Omzetting van rechtspersonen / 589 7E.1 Algemeen / 589 7E.2 Vijf omzettingen / 590 7E.2.1 Inleiding / 590 7E.2.2 Omzetting van een nv of bv in een coöperatie / 590 7E.2.3 Omzetting van een coöperatie in een nv of bv / 591 7E Inleiding / 591 7E De voorwaarden / 591 7E Commentaar bij de voorwaarden / 592 7E.2.4 Omzetting van een nv of bv in een stichting / 593 7E.2.5 Omzetting van een stichting in een nv of bv / 593 7E.2.6 Omzetting van een coöperatie in een stichting / 594 Deel F / Omzetting van een nv of bv in een IB-onderneming (terugkeerregeling) / 595 7F.1 Inleiding / 595 7F.2 Art. 14c Wet VPB 1969 / 596 7F.2.1 Inleiding / 596 7F.2.2 De vereisten voor toepassing van art. 14c Wet VPB 1969 / 596 7F Inleiding / 596 7F Vereiste 1: De bv heeft uitsluitend natuurlijke personen als aandeelhouders / 596 7F Vereiste 2: De bv wordt ontbonden / 596 7F Vereiste 3: De bv drijft een onderneming in materiële zin / 598 7F Vereiste 4: De onderneming wordt voortgezet door de aandeelhouders / 599 XIX

15 7F Vereiste 5: Gezamenlijk verzoek / 601 7F Vereiste 6: Nadere voorwaarden / 602 7F.2.3 Gevolgen toepassing art. 14c Wet VPB 1969 / 608 7F Inleiding / 608 7F Geen winst bij of als gevolg van de ontbinding / 608 7F Indeplaatstreding / 610 7F Overgang van verliezen en buitenlandse resultaten / 611 7F Schulden aan en vorderingen op de bv bij meerdere aandeelhouders / 613 7F.2.4 Bijzondere aspecten / 613 7F Inleiding / 613 7F Pensioen- en lijfrenterechten / 614 7F De niet in Nederland gevestigde nv of bv / 616 7F Buitenlandse rechtspersonen / 616 7F.3 IB-aspecten (terugkeerreserve) /617 7F.3.1 Inleiding/617 7F.3.2 De vorming van de terugkeerreserve / 617 7F Inleiding/617 7F Een niet in aanmerking genomen positief vervreemdingsvoordeel voor de aanmerkelijkbelangregeling / 617 7F Een niet in aanmerking genomen negatief vervreemdingsvoordeel voor de aanmerkelijkbelangregeling / 620 7F Overige aspecten / 621 7F.3.3 Afsluiting / De fiscale eenheid / 625 Deel A / Inleiding / 626 8A.1 Art. 15 en 15a Wet VPB 1969 / 626 8A.2 Het karakter van de fiscale eenheid / 627 8A.2.1 Algemeen / 627 8A.2.2 De positie van de dochtermaatschappijen of ledenmaatschappijen gedurende de fiscale eenheid / 629 8A.3 Voor- en nadelen van een fiscale eenheid / 630 8A.4 Afsluiting/631 Deel B / De fiscale eenheid van art. 15 Wet VPB 1969 / 632 8B.1 Inleiding / 632 8B.2 De vereisten voor een fiscale eenheid ex art. 15 Wet VPB 1969 / 633 8B.2.1 Inleiding / 633 8B.2.2 Vereiste 1. Alleen de in art. 15, lid 3, Wet VPB 1969 genoemde lichamen kunnen een fiscale eenheid vormen / 634 8B Inleiding / 634 8B De Nederlandse rechtsvormen / 634 8B De naar vreemd recht opgerichte rechtsvormen / 635 8B.2.3 Vereiste 2. De in de fiscale eenheid deelnemende maatschappijen dienen in Nederland gevestigd te zijn / 636 8B Wettelijke situatie / 636 8B Uitbreiding van de Nederlandse fiscale eenheid tot niet in Nederland belastingplichtige lichamen? / 637 XX

16 8B.2.4 Vereiste 3. De moedermaatschappij bezit de juridische en economische eigendom van 95% van de aandelen in de dochtermaatschappij / 639 8B Inleiding/639 8B Juridische en economische eigendom / 639 8B De 95%-eis / 643 8B Rechten van derden / 646 8B.2.5 Vereiste 4. De tijdvakken waarover de belasting wordt geheven, moeten samenvallen / 647 8B.2.6 Vereiste 5. Voor het bepalen van de winst moeten bij alle maatschappijen dezelfde bepalingen van toepassing zijn, tenzij de minister van Financiën anders bepaalt / 648 8B.2.7 Vereiste 6. De aandelen in een dochtermaatschappij mogen niet als 8B.2.8 voorraad worden gehouden / 649 Vereiste 7. Door de moeder- en dochtermaatschappij (en) moet een verzoek worden gedaan voor de totstandkoming van een fiscale eenheid / 650 8B Het verzoek / 650 8B De beschikking / 651 8B.2.9 Fiscale eenheid en vaste inrichting / 651 8B Inleiding/651 8B Drie extra vereisten / 652 8B Het heffingsobject / 653 8B.2.10 Kortdurende fiscale eenheden / 654 8B.3 Regels rond de voeging van een fiscale eenheid / 654 8B.3.1 Inleiding / 654 8B.3.2 Het voegingstijdstip / 654 8B.3.3 De vermogensopstellingen bij het begin van de fiscale eenheid / 655 8B.3.4 Waardering van activa en passiva / 656 8B Algemeen/656 8B Fiscale reserves / 657 8B Opwaarderingsreserve / 658 8B Oprichting van een dochter binnen de fiscale eenheid / 659 8B Bijzondere waarderingsregels / 659 8B.3.5 Herwaardering bij de totstandkoming van een fiscale eenheid / 659 8B Inleiding / 659 8B Art. 15ab, lid 1, Wet VPB 1969 / 659 8B Art. 15ab, lid 6, Wet VPB 1969 / 660 8B.3.6 Nog niet-uitgewerkte aanspraken en voorwaardelijke verplichtingen / 663 8B.3.7 Overbrenging saldo voortbrengingskosten innovatiebox / 663 8B.3.8 Aankoopkosten / 663 8B.3.9 Latente liquidatieverliezen op het voegingstijdstip / 664 8B Inleiding / 664 8B Art. 15ab, lid 2, Wet VPB 1969 / 665 8B Art. 15ab, lid 3, Wet VPB 1969 / 667 8B Art. 15ab, lid 4, Wet VPB 1969 / 668 8B.3.10 Voorlopige aanslagen / 668 8B.3.11 Verliesverrekening rond het voegingstijdstip / 669 8B.4 Verliesverrekening rond het voegingstijdstip / 669 8B.4.1 Inleiding / 669 8B.4.2 De winstsplitsing / 669 XXI

17 8B Inleiding / 669 8B Art. 15ah, lid 1, Wet VPB 1969 / 670 8B Art. 15ah, lid 2, Wet VPB 1969 / 671 8B Art. 15ah, lid 3, Wet VPB 1969 / 673 8B Art. 15ah, lid 4, Wet VPB 1969 / 676 8B Winsttoerekening en horizontale verliesverrekening / 676 8B.4.3 Het verloop van de verliesverrekening over het voegingstijdstip heen / 679 8B Inleiding / 679 8B Vooruitwenteling over het voegingstijdstip / 680 8B Terugwenteling over het voegingstijdstip / 686 8B Volgtijdige voeging / 686 8B Verliesverrekening over het voegingstijdstip en een pas opgerichte dochter / 688 8B Verliesverrekening over het voegingstijdstip dat in de loop van het boekjaar van een dochter valt / 689 8B Formele aspecten van de verliesverrekening over het voegingstijdstip / 690 8B.5 Regels tijdens het bestaan van de fiscale eenheid / 690 8B.5.1 Inleiding / 690 8B.5.2 Art. 15ac Wet VPB 1969 / 690 8B Inleiding / 690 8B Art. 15ac, lid 1, Wet VPB 1969 / 690 8B Art. 15ac, lid 2, Wet VPB 1969 / 691 8B Art. 15ac, lid 3, Wet VPB 1969 / 694 8B Art. 15ac, lid 4, 5 en 6, Wet VPB 1969 / 694 8B Art. 15ac, lid 7, Wet VPB 1969 / 698 8B.5.3 Art. 15ad Wet VPB 1969 / 698 8B.5.4 Art. 10a, lid 4, onderdeel d, Wet VPB 1969 / 699 8B.5.5 Art. 26 Wet VPB 1969/699 8B.5.6 Regels rond de fiscale eenheid in de Invorderingswet 1990 / 699 8B Inleiding / 699 8B Art. 39IW 1990/ 700 8B Art. 24 IW 1990 / 701 8B.5.7 Enkele regels uit het Besluit fiscale eenheid 2003 / 702 8B Art. 8 Besluit FE 2003 / 702 8B Art. 10 Besluit FE 2003 / 702 8B.5.8 Het heffingsobject bij een fiscale eenheid met een vaste inrichting / 703 8B Inleiding / 703 8B Afdeling 1 / 703 8B Afdeling 2 / 705 8B Afdeling 3 / 707 8B.5.9 Overige aangelegenheden/713 8B Inleiding/713 8B Het herleven van schulden / 713 8B Inhouding van dividendbelasting tijdens de fiscale eenheid / 714 8B De vermindering van af te dragen dividendbelasting en de fiscale eenheid / 714 8B De verdeling van de VPB-last tijdens de fiscale eenheid / 715 8B.6 Het einde van de fiscale eenheid / 715 8B.6.1 Inleiding/715 XXII

18 8B.6.2 Beëindiging van een fiscale eenheid / 715 8B.6.3 Het ontvoegingstijdstip / 717 8B.6.4 De vermogensopstelling / 718 8B.7 Materiële gevolgen van het einde van een fiscale eenheid voor de VPB / 718 8B.7.1 Inleiding / 718 8B.7.2 Art. 15aj Wet VPB 1969 / 718 8B Inleiding/718 8B Art. 15aj, lid 1, Wet VPB 1969 / 719 8B Art. 15aj, lid 2, Wet VPB 1969 / 721 8B Art. 15aj, lid 3, Wet VPB 1969 / 723 8B Art. 15aj, lid 4, Wet VPB 1969 / 725 8B Art. 15aj, lid 5, Wet VPB 1969 / 725 8B Art. 15aj, lid 6, Wet VPB 1969 / 726 8B Art. 15aj, lid 7, Wet VPB 1969 / 726 8B Het opgeofferde bedrag in een ontvoegde dochtermaatschappij / 726 8B Art. 16 Besluit FE 2003 / 727 8B Art. 16a Besluit FE 2003 / 728 8B Art. 28 Besluit FE 2003 / 728 8B.7.3 Art. 15ai Wet VPB 1969 / 728 8B Inleiding / 728 8B De hoofdlijn van art. 15ai Wet VPB 1969 / 730 8B Art. 15ai, lid 1, Wet VPB 1969 / 730 8B Art. 15ai, lid 2, Wet VPB 1969 / 736 8B Art. 15ai, lid 3, Wet VPB 1969 / 737 8B Art. 15ai, lid 4, Wet VPB 1969 / 739 8B Art. 15ai, lid 5, Wet VPB 1969 / 740 8B Art. 15ai, lid 6, Wet VPB 1969 / 740 8B Art. 15ai en art. 15aj, lid 1, Wet VPB 1969 / 740 8B Slot / 740 8B.7.4 Investeringsaftrek en ontvoeging / 741 8B.8 Verrekening van verliezen over het ontvoegingstijdstip / 741 8B.8.1 Inleiding / 741 8B.8.2 Verrekening bij een dochtermaatschappij / 741 8B Inleiding / 741 8B Art. 15af Wet VPB 1969 / 741 8B Terugwenteling van verliezen over het ontvoegingstijdstip / 745 8B.8.3 Verrekening bij een moedermaatschappij / 745 8B Inleiding / 745 8B Art. 15ag Wet VPB 1969 / 746 8B Verrekening over het ontvoegingstijdstip en art. 20a Wet VPB 1969 / 746 8B.9 Samenloop fiscale eenheid, fusie en juridische splitsing / 747 8B.9.1 Inleiding / 747 8B.9.2 Art. 14 Besluit FE 2003 / 748 8B Inleiding / 748 8B Art. 14, lid 2, Besluit FE 2003 / 748 8B Art. 14, lid 3 en art. 18a Besluit FE 2003 / 749 8B.9.3 Art. 17 Besluit FE 2003 / 751 8B.9.4 Art. 18 Besluit FE 2003 / 752 8B.9.5 Doorschuiving art. 15ai-claim en juridische fusie / 752 8B.10 Overgangsrecht / 754 XXIII

19 Deel C / De fiscale eenheid van art. 15a Wet VPB 1969 / 757 8C.1 Inleiding / 757 8C.2 De vereisten voor een fiscale eenheid ex art. 15a Wet VPB 1969 / 757 8C.2.1 Inleiding / 757 8C.2.2 Juridische en economische verwevenheid / 758 8C.2.3 Gelijke heffingstijdvakken / 759 8C.2.4 De nadere voorwaarden moeten zijn vervuld / 759 8C.2.5 Gelijke winstregimes / 760 8C.2.6 Geen aftrek van uitgedeelde verlengstukwinst / 760 8C.2.7 De lichamen van art. 15a Wet VPB 1969 / 760 8C.2.8 Tegemoetkoming ter voorkoming van dubbele belasting / 760 8C.2.9 Het verzoek / Emigratie van lichamen en eindafrekening / Inleiding / Art. 15c Wet VPB 1969 / Inleiding / Art. 15c, lid 1, Wet VPB 1969 / Art. 15c, lid 2, Wet VPB 1969/ Art. 15d Wet VPB 1969 / De giftenaftrek / Inleiding / Giften met een zakelijk karakter / Giften zonder een zakelijk karakter (art. 16 Wet VPB 1969) / Het begrip giften / Het jaar van aftrek / Schriftelijke bescheiden / De begunstigde instellingen / Giften op instigatie van de aandeelhouder / Relatie tussen art. 16 en art. 9, lid 1, onderdeel h, Wet VPB 1969 / Cijfervoorbeelden van de giftenaftrek / Het object van de vennootschapsbelasting bij buitenlandse belastingplichtigen / Inleiding / 777 Belastbare winst uit Nederlandse onderneming / 778 Inleiding / 778 Nederlandse onderneming / 778 Inleiding / 778 Vaste inrichting / 778 Vaste vertegenwoordiger / 780 Art. 17a Wet VPB 1969 / 781 Winstbepaling van vaste inrichtingen / 788 Inleiding / 788 Winstsplitsing / 789 Ondernemingssplitsing / 790 XXIV

20 11.3 Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang / Belastbare winst uit een BES-vaste inrichting / Het tarief/ Afsluiting / De verliescompensatie / Inleiding / Historie van de verliesverrekening in de Wet VPB 1969 / Het begrip verlies, termijnen van verliesverrekening en kwijtscheldingswinst / Het begrip verlies / Termijnen van verliesverrekening / De huidige regeling / Overgangsrecht / Kwijtscheldingswinst en verliesverrekening / Beleggingsinstelling en verliesverrekening / Houdster- en concernfinancieringsmaatschappijen en verliesverrekening / Inleiding / De werking van art. 20, lid 4, 5 en 6, Wet VPB 1969 / Inleiding/ Houdster- of concernfinancieringsmaatschappij / Houdster- ofconcernfinancieringsverliezen / Verrekening van houdster- of concernfinancieringsverliezen / Verrekening van gewone verliezen en houdster- en concernfinancieringsverliezen / Overgangsrecht / Art. 20, lid 4, Wet VPB 1969 en fiscale eenheid / Formele aspecten / Vaststelling van het verlies / Terugwenteling / Vooruitwenteling / Uitsluiting van verliesverrekening (art. 20a Wet VPB 1969) / Inleiding / Vooruitwenteling en belangenwijziging / Inleiding / De hoofdregel (art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969) / Uitzonderingen op de hoofdregel / Art. 20a, lid 12, Wet VPB 1969 / Terugwenteling en belangenwijziging / Inleiding / De hoofdregel (art. 20a, lid 9, Wet VPB 1969) / De uitzondering op de hoofdregel / Rechtsmiddelen tegen toepassing van art. 20a, lid 9, Wet VPB 1969 / Slot/ Art. 20a en de fiscale eenheid / Overgangsrecht / 840 XXV

21 13 Het tarief van de vennootschapsbelasting / Het algemene tarief/ Afwijkende tarieven / Beleggingsinstellingen ex art. 28 Wet VPB 1969 / Het ongedaan maken van een fiscaal gefacilieerde herkapitalisatie / Afkoop enz. van pensioen-, VUT- en loondervingsuitkeringen / Groene en sociaal-ethische instellingen en bepaalde participatiemaatschappijen / Afkoop van een stamrecht / Aanslag en aansprakelijkheid / De aanslag / De voorheffingen / Inleiding / Verrekening van voorheffingen / Nederlandse dividend- en kansspelbelasting zonder voorheffingskarakter / Inleiding / Wegens de dooruitdelingsfaciliteit in de dividendbelasting niet-verrekenbare Nederlandse dividendbelasting / Ten laste van een beleggingsinstelling ex art. 28 Wet VPB 1969 ingehouden dividendbelasting / De antidividendstrippingbepaling / De invordering / De Invorderingswet / Termijnen / Aansprakelijkheid op basis van de Invorderingswet 1990 / De beleggingsinstelling ex art. 28 Wet VPB 1969 (FBI) / Hoofdlijnen van de regeling / Voorwaarden voor statusverwerving / Inleiding / De voorwaarden voor statusverkrijging / Voorwaarde 1 / Voorwaarde 2 / Voorwaarde 3 / Voorwaarde 4 / Voorwaarde 5 / Voorwaarde 6 / Voorwaarde 7 / Voorwaarde 8 / Statusverwerving / Winstbepaling / Herbeleggingsreserve / Belastbaar bedrag, voor uitdeling beschikbare winst en uitdelingstekort / 863 XXVI

22 Inleiding / Voor uitdeling beschikbare winst / Uitdelingstekort / Deelnemingsvrijstelling en deelnemingsverrekening / De afrondingsreserve / Tegemoetkomingen ter zake van bronbelasting / Statusver lies / De verzekeringsondernemingen / Inleiding / Belastingplicht voor de Wet VPB 1969 / Specifieke regels voor levensverzekeraars en naturauitvaartverzekeraars / Inleiding / Enkele begrippen / Inleiding / Levensverzekeraar / Levensverzekering / Premie/ Voorziening Verzekeringsverplichtingen / Subjectieve vrijstelling voor natura-uitvaartverzekeraars / Fiscale winstbepaling van levensverzekeraars en naturauitvaartverzekeraars / Inleiding / Winstuitkeringen / Jaarwinstbepaling / Het BWRV 2001 / De egalisatiereserve voor levensverzekeraars / Inleiding / De jaarlijkse toevoeging / Afnemingen van de egalisatiereserve / Specifieke regels voor schadeverzekeraars / Inleiding / Voorziening Verzekeringsverplichtingen en schadereserve / Voorziening Verzekeringsverplichtingen / Schadereserve / De subjectieve vrijstelling voor schadeverzekeraars / De egalisatiereserve voor schadeverzekeraars / Inleiding / De jaarlijkse toevoeging / Afnemingen van de egalisatiereserve / De calamiteitenreserve / Bijzondere regeling voor storm-, hagel-, krediet- of molestverzekeraars / 877 XXVII

Compendium vennootschapsbelasting

Compendium vennootschapsbelasting prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis dr. R.P. van den Dool m.m.v. mr. dr. Q.WJ.C.H. Kok drs. IJ. de Nies Compendium vennootschapsbelasting Negende druk Deventer - 2010 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van gebruikte

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

Bij veel organisaties zie je een tussenstap tussen het daadwerkelijke bedrijf en de mensen erachter:

Bij veel organisaties zie je een tussenstap tussen het daadwerkelijke bedrijf en de mensen erachter: Fiscaal recht Vennootschapsbelasting Wet op de Vennootschapsbelasting belasting geheven over lichamen. Box 1 Inkomsten uit werk en woning (eenmanszaak) Box 2 Aandelenkapitaal in organisatie >5% (aanmerkelijk

Nadere informatie

Wet op de dividendbelasting 1965

Wet op de dividendbelasting 1965 Wet op de dividendbelasting 1965 Wet van 23 december 1965, houdende vervanging van het Besluit op de Dividendbelasting 1941 door een nieuwe wettelijke regeling, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2009, 611

Nadere informatie

Belastingrecht MBA 2013

Belastingrecht MBA 2013 Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen opgaven Deel 2 Vennootschapsbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 1

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid.

Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid. Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid. Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/4620M, Staatscourant 2010, 20684 De staatssecretaris

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 19 november

Nadere informatie

Alles onder Controle!

Alles onder Controle! Alles onder Controle! VPB 2010 Het consultatiedocument Maurice de Clercq & Gunther Hoffmann 25 november 2009 Programma Inleiding Groepsrentebox Renteaftrekbeperkingen Laagbelaste beleggingsdeelneming Inleiding

Nadere informatie

A. In artikel 2.5, tweede lid, wordt 4.17, 4.18 vervangen door: 4.17, 4.17a, 4.17b, 4.17c, 4.18.

A. In artikel 2.5, tweede lid, wordt 4.17, 4.18 vervangen door: 4.17, 4.17a, 4.17b, 4.17c, 4.18. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 BTW... 17. Voorwoord... 3

Inhoudsopgave 1 BTW... 17. Voorwoord... 3 inhoud 1 Inhoudsopgave Voorwoord............................................................ 3 1 BTW.......................................................... 17 1.1 Introductie in het BTW-stelsel.....................................

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 7

1. DGA en Start B.V... 7 1. DGA en Start B.V.... 7 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 7 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht:... 8 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 8 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

Samenvatting p3 Jordi Morsink

Samenvatting p3 Jordi Morsink Samenvatting p3 Jordi Morsink Belastingrecht HRM Management Bedrijfseconomie Algemene Economie Pagina 1 Belastingplichtigen Inkomstenbelasting Hoofdstuk 3 Raamwerk wet IB Drie vragen bij het uitvoeren

Nadere informatie

Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u uit contact op te nemen via ewoud.deruiter@3rrrbelastingadviseurs.nl voor al uw vragen.

Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u uit contact op te nemen via ewoud.deruiter@3rrrbelastingadviseurs.nl voor al uw vragen. Fiscale actualiteiten mei 2013 In deze nieuwsbrief zullen de volgende onderwerpen worden behandeld: 1. Aftrek beperkende deelnemingsrente: indien een besloten vennootschap meer dan 750.000 aan rente betaalt

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Aanleiding voor het onderzoek

1 Inleiding. 1.1 Aanleiding voor het onderzoek 1 Inleiding 1.1 Aanleiding voor het onderzoek In dit onderzoek wordt ingegaan op de Nederlandse belastingheffing van dividend dat in grensoverschrijdende verhoudingen door een vennootschap aan natuurlijke

Nadere informatie

DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V.

DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. mei 2013 v.01-2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Algemene Aspecten

Hoofdstuk 2 Algemene Aspecten Hoofdstuk 2 Algemene Aspecten Belasting heeft twee doelen 1. Een budgettaire functie: het dekken van overheidsuitgaven 2. Instrumentele functie. Belasting wordt gebruikt als een soort middel om een bepaald

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

DGA Memorandum 2015 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V.

DGA Memorandum 2015 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. DGA Memorandum 2015 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 6

1. DGA en Start B.V... 6 1. DGA en Start B.V.... 6 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 6 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht... 7 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 7 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor ondernemers met een BV

Eindejaartips 2011 voor ondernemers met een BV Eindejaartips 2011 voor ondernemers met een BV BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats

Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats door Dr. M. van Dun 1997 KLUWER - DEVENTER Inhoudsopgave LUST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN XVI 1 INLEIDING 1 2 DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2 GBE3.2 (FE) les 4 programma Wat is een fusie Bedrijfsoverdracht en bedrijfsfusie Bedrijfsfusie Juridische fusie Een fusie is het samengaan van twee meer ondernemingen die daarna als economische eenheid

Nadere informatie

De fiscale werking van de onzakelijke lening opzij m.b.t. tot het afwaarderingsverlies en liquidatieverlies

De fiscale werking van de onzakelijke lening opzij m.b.t. tot het afwaarderingsverlies en liquidatieverlies De fiscale werking van de onzakelijke lening opzij m.b.t. tot het afwaarderingsverlies en liquidatieverlies Naam : Ashanti Eustace Erasmus Universiteit Bachelor Fiscale Economie Begeleider: Rolph van Ovost

Nadere informatie

A 2014 N 114 PUBLICATIEBLAD IN NAAM VAN DE KONING! De Gouverneur van Curaçao,

A 2014 N 114 PUBLICATIEBLAD IN NAAM VAN DE KONING! De Gouverneur van Curaçao, A 2014 N 114 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 30 ste december 2014 tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelastingen 1, de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 2, de Landsverordening

Nadere informatie

NBA-handreiking 1126 Juridische fusie en splitsing juni 2014

NBA-handreiking 1126 Juridische fusie en splitsing juni 2014 juni 2014 NBA-handreiking 1126 NBA-handreiking 11xx Van toepassing op: Onderwerp De accountant die betrokken is bij juridische fusie en splitsing Datum: juni 2014 Status: Relevante regelgeving NBA-handreiking,

Nadere informatie

Erasmus School of Economics Masterthesis. Compartimentering onder belastingverdragen

Erasmus School of Economics Masterthesis. Compartimentering onder belastingverdragen ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Masterthesis Nadruk verboden Compartimentering onder belastingverdragen Naam student: S. Saboor Studentnummer: 324871 Scriptiebegeleider: Prof.

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

JJJ. Betreft: Commentaar op het wetsvoorstel "Wijzigingen van belastingwetten ca. (Belastingplan 2002 II - Economische infrastructuur)".

JJJ. Betreft: Commentaar op het wetsvoorstel Wijzigingen van belastingwetten ca. (Belastingplan 2002 II - Economische infrastructuur). JJJ JJJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Aan de Vaste Commissie van Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal T.a.v. mevrouw mr E.C. Janssen Postbus 20018 2500 EA Den Haag 24 oktober

Nadere informatie

Eindejaartips 2012 voor ondernemers met een BV

Eindejaartips 2012 voor ondernemers met een BV Eindejaartips 2012 voor ondernemers met een BV BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie