Wegwijs in de Vennootschapsbelasting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wegwijs in de Vennootschapsbelasting"

Transcriptie

1 Wegwijs in de Vennootschapsbelasting Prof.dr. J.N. Bouwman Twaalfde druk Sdu Uitgevers Den Haag

2 Voorwoord bij de twaalfde druk / V Lijst van gebruikte afkortingen / XXIX 1 De vennootschapsbelasting in Nederland en Europa / Inleiding/l Lichamen en winst / Het klassieke stelsel / De rechtsgrond van de VPB / Andere stelsels / Inleiding/ IB-verrekeningsstelsels / VPB-verrekeningsstelsels / Overige stelsels / Europa / Inleiding/ Positieve integratie (harmonisatie) / Negatieve integratie (discriminatie en belemmering) / Rechtsbronnen van de VPB / De geschiedenis van de Nederlandse VPB /10 2 De subjectieve belastingplicht / 13 Deel A / Algemene aspecten van de subjectieve belastingplicht / 14 2A.1 Belastingplicht /14 2A.2 Lichamen /14 2A.2.1 Het begrip lichaam /14 2A.2.2 Buitenlandse samenwerkingsverbanden /15 2A.3 Nederland /17 2A.3.1 Inleiding/17 2A.3.2 Nederland in Europa /17 2A.3.3 De Nederlandse exclusieve economische zone /18 2A De exclusieve economische zone /18 2A Heffingsrechten in de Nederlandse exclusieve economische zone /19 2A.4 De vestigingsplaats van lichamen /19 2A.4.1 Inleiding /19 2A.4.2 Art. 4AWR/20 2A.4.3 Art. 2, lid 4, Wet VPB 1969 / 22 2A.4.4 Art. 2, lid 8, Wet VPB 1969 / 24 VII

3 Deel B / De subjectieve binnenlandse belastingplicht / 26 2B.1 Inleiding / 26 2B.2 Begin en einde van de binnenlandse belastingplicht / 27 2B.2.1 Overzicht/27 2B.2.2 Voorperiode / 28 2B.3 De belastingplichtige lichamen / 29 2B.3.1 Inleiding / 29 2B.3.2 Art. 2, lid 1, onderdeel a, Wet VPB 1969 / 29 2B Naamloze vennootschappen / 29 2B Besloten vennootschappen / 30 2B Open commanditaire vennootschappen / 31 2B Andere vennootschappen op aandelen / 33 2B De Europese Vennootschap (SE) en de Europese Coöperatieve Vennootschap (SCE) / 34 2B.3.3 Art. 2, lid 1, onderdeel b, Wet VPB 1969 / 36 2B Coöperaties / 36 2B Verenigingen op coöperatieve grondslag / 37 2B.3.4 Art. 2, lid 1, onderdeel c, Wet VPB 1969 / 38 2B Onderlinge waarborgmaatschappijen / 38 2B Verenigingen werkzaam op onderlinge grondslag / 38 2B.3.5 Art. 2, lid 1, onderdeel d, Wet VPB 1969 / 39 2B.3.6 Art. 2, lid 1, onderdeel e, Wet VPB 1969 / 39 2B De lichamen / 39 2B Indien en voor zover zij een onderneming drijven / 41 2B Ondernemingsvermogen bij aanvang en einde van de belastingplicht / 48 2B Transparence fiscale / 49 2B.3.7 Art. 2, lid 1, onderdeel f/51 2B Inleiding/51 2B Art. 2, lid 2 / 51 2B.3.8 Art. 2, lid 1, onderdeel g / 53 2B Inleiding/53 2B Directe overheidsbedrijven / 53 2B Indirecte overheidsbedrijven / 54 2B Vergelijking / 56 2B Art. 33 Wet VPB 1969 / 56 2B.3.9 Het EESV en het wetsvoorstel rechtspersoonlijkheid openbare vennootschappen / 57 2B Inleiding/57 2B Het Europees Economisch Samenwerkingsverband / 57 2B Wetsvoorstel rechtspersoonlijkheid openbare vennootschappen / 58 2B.3.10 Art. 2, lid 5, Wet VPB 1969 / 58 2B.4 Art. 4 Wet VPB 1969 / 59 2B.4.1 Inleiding / 59 2B.4.2 Een uiterlijk daarmee overeenkomende werkzaamheid / 61 2B.4.3 Waarmee in concurrentie wordt getreden / 61 2B.4.4 Art. 4, onderdeel b, Wet VPB 1969 / 63 2B.4.5 Amateursportverenigingen / 64 VIII

4 Deel C / De subjectieve buitenlandse belastingplicht / 66 2C.1 Inleiding/66 2C.2 Begin en einde van de subjectieve buitenlandse belastingplicht / 66 2C.3 Art. 3 Wet VPB 1969 / 67 2C.3.1 Art. 3, onderdeel a, Wet VPB 1969 / 67 2C Rechtspersonen / 67 2C Verenigingen en andere rechtspersonen / 68 2C.3.2 Art. 3, onderdeel b, Wet VPB 1969 / 68 2C.3.3 Art. 3, onderdeel c, Wet VPB 1969 / 69 2C.3.4 Art. 3, onderdeel d, Wet VPB 1969 / 70 Deel D / Subjectieve vrijstellingen / 71 2D.1 Subjectieve vrijstellingen / 71 2D.2 Art. 5 Wet VPB 1969 / 71 2D.2.1 Landgoederen / 71 2D.2.2 Invaliditeits-, ouderdoms-, weduwen- en wezenpensioenfondsen / 72 2D Algemeen/72 2D Inperking subjectieve vrijstelling / 72 2D Art. 3 Uitv.besl. VPB 1971 / 73 2D De lichamen / 74 2D.2.3 Instellingen van weldadigheid of algemeen nut / 76 2D.2.4 Art. 5, lid 1, onderdeel d, Wet VPB 1969 / 76 2D Lichamen werkzaam op het gebied van de landbouw / 76 2D Lichamen werkzaam op het gebied van de onderlinge schadeverzekering / 77 2D Lichamen die de verzorging van uitvaarten op zich nemen / 77 2D.2.5 Ziekenhuisverplegingsfondsen en ziektekostenverzekeraars / 77 2D.2.6 Uitvoerders sociale verzekeringswetten / 77 2D.2.7 Openbare leeszalen en bibliotheken / 77 2D.3 Art. 6 en 9, lid 1, onderdeel h en i. Wet VPB 1969 / 78 2D.3.1 Inleiding/78 2D.3.2 Art. 6 Wet VPB 1969 / 78 2D Inleiding/78 2D Algemeen maatschappelijk belang / 78 2D Sociaal belang / 79 2D Bijkomstig streven naar winst / 80 2D.3.3 Art. 9, lid 1, onderdelen h en i, Wet VPB 1969 / 80 2D Inleiding/80 2D Art. 9, lid 1, onderdeel h, Wet VPB 1969 / 80 2D Art. 9, lid 1, onderdeel i. Wet VPB 1969 / 82 2D Cumulatie art. 9, lid 1, onderdelen h en i. Wet VPB 1969 / 83 2D.3.4 Voorbeelden / 83 2D.4 De vrijgestelde beleggingsinstelling / 84 2D.4.1. Inleiding/84 2D.4.2 Voorwaarden / 84 2D Inleiding/84 2D Voorwaarde 1 / 85 2D Voorwaarde 2 / 86 2D Voorwaarde 3 / 87 2D Voorwaarde 4 / 90 IX

5 2D Voorwaarde 5 / 90 2D Voorwaarde 6 / 90 2D.4.3. Fiscale positie van de VBI / 91 2D VPB en bronheffingen op door de VBI genoten voordelen / 91 2D Dividendbelasting en door de VBI uitgekeerd dividend / 91 2D.4.4 Fiscale positie van de aandeelhouder in de VBI / 92 2D Ondernemer/natuurlijk persoon / 92 2D Aan de VPB onderworpen lichaam / 92 2D Aanmerkelijkbelanghouder/natuurlijk persoon / 93 2D Box-3-aandeelhouder / 93 2D In het buitenland gevestigde aandeelhouders / 93 2D.4.5. Aangifteplicht tijdens de VBI-status / 93 2D.4.6. Statusverlies (van de VBI) / 93 3 De algemene regels van de winstbepaling bij binnenlandse belastingplichtigen / Belastbaar bedrag en boekjaar / Belastbaar bedrag / Boekjaar/ Functionele valuta / Winstberekening voor de VPB / Verwijzing naar de Wet IB 2001 / Jaarwinst / Kapitaalstortingen / Inleiding/ Vormen van kapitaalinbreng / Nominaal gestort kapitaal / Agio / Informeel kapitaal/algemeen / Informeel kapitaal/vermogenssfeer / Informeel kapitaal/kosten-batensfeer / Het moment waarop informeel kapitaal wordt geconstateerd / Inbreng van kapitaal bij de oprichting van een bv of nv / Algemeen/ Privaatrechtelijke opmerkingen / Fiscaalrechtelijke opmerkingen / Realiteit van de kapitaalstorting / Kapitaal versus geldlening / Rekwalificatie / De deelnemerschapslening / Bewijslast / Onzakelijke geldleningen in de zin van NTFR 2008/902 / Onttrekkingen en winstuitdelingen / Onttrekkingen versus kosten / Onttrekkingen / Inleiding / Bedrijfsvreemde uitgaven die niet opkomen in de relatie tussen aandeelhouder en vennootschap / Winstuitdelingen / Het begrip winstuitdeling / Onmiddellijke en middellijke winstuitdelingen /135

6 Moment van de winstuitdeling / Omvang van de winstuitdeling / Terugbetaling van winstuitdelingen / Afwaardering van schulden / Voorbeelden van winstuitdelingen / Inleiding / Actueel loon, pensioenen en VUT / De aandeelhouder/bewoner / Andere voorbeelden van winstuitdelingen / Art. 10, lid 1, onderdeel b, Wet VPB 1969 / Art. 10, lid 1, onderdeel c, Wet VPB 1969 / Art. 10, lid 1, onderdeel d, Wet VPB 1969 / Art. 10, lid 1, onderdeel e, Wet VPB 1969 / Algemeen / Betalingskorting / Art. 10, lid 1, onderdeel f, Wet VPB 1969 / Art. 10, lid 1, onderdeel g, Wet VPB 1969 / Art. 10, lid 1, onderdeel h, Wet VPB 1969 / Art. 10, lid 1, onderdeel i, Wet VPB 1969 / Art. 10, lid 1, onderdeel j. Wet VPB 1969 / Art. 10, lid 1, onderdeel k. Wet VPB 1969 / Terugbetaling van kapitaal / Inkoop van eigen aandelen / Inleiding / Art. 10c Wet VPB 1969 / Afwaardering op een onzakelijke geldlening / Bijzondere regels / Inleiding / Art. 8 Wet VPB 1969 / Inleiding / Art. 8, lid 3, Wet VPB 1969 / Art. 8, lid 4, Wet VPB 1969 / Art. 8, lid 5, Wet VPB 1969 / Art. 8, lid 6, Wet VPB 1969 / Investeringsaftrek (art. 8, lid 8 tot en met 11, Wet VPB 1969) / Art. 8, lid 12 en 13, Wet VPB 1969 / Art. 8, lid 15, Wet VPB 1969 / Dooruitdelingsfaciliteit (art. 8a Wet VPB 1969) / Intercompany pricing (art. 8b Wet VPB 1969) / Inleiding / Art. 8b Wet VPB 1969 / At arm's length-prijsbepaling / Voorbeelden / Winstverschuivingen / Art. 8c Wet VPB 1969 / Art. 8d Wet VPB 1969 / Art. 9 Wet VPB 1969 / Inleiding / Art. 9, lid 1, onderdeel a, Wet VPB 1969 / Art. 9, lid 1, onderdeel b, Wet VPB 1969 / Art. 9, lid 1, onderdeel c, Wet VPB 1969 / Art. 9, lid 1, onderdeel d, Wet VPB 1969 /198 XI

7 3.6.6 Art. 9, lid 1, onderdeel e, Wet VPB 1969 / Art. 9, lid 1, onderdeel f, Wet VPB 1969 / Commissarisbeloning (art. 11 Wet VPB 1969) / Inleiding / De civielrechtelijke positie van de commissaris / Art. 11 Wet VPB 1969/ De commissaris/aanmerkelijkbelangaandeelhouder / De beloning / Art. 11 Wet VPB 1969 en de deelnemingsvrijstelling / Het herinvesteringsreservelichaam / De herbestedingsreserve / Inleiding / Art. 12 Wet VPB 1969 / Vergelijking art. 9, lid 1, onderdeel h en art. 12 Wet VPB 1969 / Renteaftrekbeperkingen / Inleiding/ Winstdrainage/ Inleiding/ Art. 10a, lid 1 en 2, Wet VPB 1969 / Inleiding/ Rente, kosten, valutaresultaten en schulden / Schulden die rechtens dan wel in feite direct of indirect zijn verschuldigd aan een verbonden partij / Schulden die rechtens dan wel in feite verband houden met één van de rechtshandelingen / De rechtshandelingen / Ontsmetting of besmetting van een lening / De tegenbewijsregeling / Inleiding/ In overwegende mate zakelijke overwegingen / Compenserende heffing / Verbonden personen / Verbonden lichamen / Verbonden natuurlijke personen / Art. 10a, lid 6, Wet VPB 1969 / Art. 10a, lid 1, Wet VPB 1969 en het Europese recht / De crediteur van een art. loa-lening / Renteloze of laagrentende concernleningen / Inleiding / Art. 10b, eerste volzin, Wet VPB 1969 / Inleiding / Geldlening / Looptijd / Rechtens dan wel in feite geen vergoeding / Rechtens dan wel in feite een onzakelijk lage vergoeding / Gelieerde partijen / Geen aftrek van vergoedingen en waardemutaties / Art. 10b, tweede volzin, Wet VPB 1969 / Thin capitalisation (onderkapitalisatie) / Inleiding / 254 XII

8 4.4.2 Toepassingsbereik van art. lod Wet VPB 1969 / Inleiding / Art. lod, lid 2, Wet VPB 1969/ Art. lod, lid 3, Wet VPB 1969 / De ratio's / Inleiding / Het teveel aan vreemd vermogen volgens de vaste ratio / Het teveel aan vreemd vermogen volgens de concernratio / Bijzonderheden / Omvang aftrekbeperking / Inleiding / Art. 10d, lid 1, Wet VPB 1969 / Art. lod, lid 3, Wet VPB 1969 / De verhouding met andere wettelijke renteaftrekbeperkingen / Art. lod Wet VPB 1969 en de vaste inrichting / Inleiding / Art. lod, lid 9, 10 en 11, Wet VPB 1969 / Nederlandse vaste inrichtingen van buitenlandse belastingplichtigen / De crediteur van een lening in de zin van art. lod Wet VPB 1969 / De innovatiebox en het coöperatieregime / Inleiding / De innovatiebox / Inleiding / Voorwaarden / Voorwaarde 1 / Voorwaarde 2 / Voorwaarde 3 / Voorwaarde 4 / Voorwaarde 5 / De werking van de innovatiebox / De ingroeiregeling / Het vijfde en het zesde lid / Negatieve voordelen / Een voorbeeld / Het begrip 'voortbrengingskosten' / Het verwijderen van een actief uit de innovatiebox / Slot / Bijkomende regels / Overgangsrecht / Het bijzondere regime voor coöperaties / Inleiding/ Winstberekening bij coöperaties / Inleiding / Rente op inleggelden / Afsluiting / Aftrekbare uitdelingen / Verlengstukwinst / Vier extra eisen voor aftrek / Versoepelingen van het coöperatieregime / 302 XIII

9 Art. 9, lid 1, onderdeel b/ Voorbeeld / Inleiding / Schema winstbepaling / Het voorbeeld / De deelnemingsvrijstelling en deelnemingsverrekening / Inleiding / De werking van de deelnemingsvrijstelling en deelnemingsverrekening / Korte historie en rechtsgronden van de deelnemingsvrijstelling en de deelnemingsverrekening / Historie/ Rechtsgronden / Het begrip deelneming/ Een deelneming in een vennootschap op aandelen / Algemeen / Aandeelhouderschap / Het5%-criterium/ Een deelneming in een fonds voor gemene rekening / Een deelneming in een coöperatie / Een deelneming in een open commanditaire vennootschap / Onder een deelneming begrepen bezittingen / Fictieve deelnemingen / De grens van 5% j Versoepelingen van het 5%-vereiste ex art. 13, lid 2, Wet VPB 1969 / Versoepeling voor deelnemerschapsvorderingen en winstbewijzen / Een belang in een vereniging of onderlinge waarborgmaatschappij / Aflopende deelnemingen / Deelnemingen die als voorraad worden gehouden / Welke lichamen kunnen een deelneming hebben? / Algemeen / De open cv/ Deelnemingsvoordelen waarvoor de deelnemingsvrijstelling geldt / Inleiding / De waardering van een deelneming / Uit hoofde van een deelneming / Inleiding / Jurisprudentie / Dividend / Meegekocht dividend / Verkapt dividend / Valutakoersresultaten op dividendvorderingen / Koersresultaten / Inleiding / Valutakoersresultaten op deelnemingen / 340 XIV

10 Afwaarderingsverliezen ex art. 13ca Wet VPB 1969 (oud) / Compartimentering / Inleiding / Jurisprudentie / Art. 13h Wet VPB 1969 / Opties / Inleiding / Callopties / Putopties / Earn-outregelingen, prijsaanpassingen en antispeculatiebedingen / Inleiding / Earn-outregelingen / Prijsaanpassingen / Antispeculatiebedingen / Valutaresultaten op andere rechtshandelingen / Voordelen uit het lidmaatschap van een coöperatie / Deelnemingskosten en deelnemingsvrijstelling / Inleiding / Andere kosten dan aan- en verkoopkosten die verband houden met een deelneming / Inleiding / Deelnemingskosten andere dan aan- en verkoopkosten in historisch perspectief/ Andere deelnemingskosten onder het huidige regime / Overgangsregels / Aankoopkosten / Algemeen/ Overgangsrecht / Verkoopkosten / Fiscale concernfinancieringsaspecten / Inleiding / Leningen / Kapitaalinbreng / BNB 1988/217* en art. 10, lid 1, onderdeel d, Wet VPB 1969 / Art. 13b Wet VPB 1969 / Inleiding / Art. 13b, lid 1, Wet VPB 1969 / Art. 13b, lid 2, Wet VPB 1969 / Het vervreemden van de onderneming uit de deelneming / Art. 13b, lid 5, Wet VPB 1969 / Verbonden lichamen en natuurlijke personen / Slotopmerkingen / Art. 13ba Wet VPB 1969 / Inleiding / De hoofdlijn en voorgeschiedenis van art. 13ba Wet VPB 1969 / Het bereik van art. 13ba Wet VPB 1969 / Art. 13ba, lid 1, Wet VPB 1969 / Art. 13ba, lid 2, Wet VPB 1969 / De totstandkoming van de opwaarderingsreserve / Overzicht van de afnemingen van de opwaarderingsreserve / De belaste afneming van lid 5 / 387 XV

11 De belaste afneming van lid 8 / De belaste afneming van lid 9 / De belaste afneming van lid 10 / De belastingvrije afneming van lid 7 / De belastingvrije afneming van lid 8 / Het verloop van de opwaarderingsreserve bij toepassing van lid 12 / Het verloop van de opwaarderingsreserve bij toepassing van lid 13/ Zetelverplaatsing van een lichaam met een opwaarderingsreserve / Overgangsrecht / De opwaarderingsreserve en het opgeofferde bedrag in de zin van art. 13d, lid 2, Wet VPB 1969 / Omzetting van een vaste inrichting in een deelneming waarvoor de deelnemingsvrijstelling geldt / Inleiding / Art. 13c, lid 1, Wet VPB 1969 / Inleiding / Buitenlandse onderneming / Positieve voordelen / Ten laste van de in Nederland belastbare winst / Verlies van voor de omzetting / Omzetting / Nog niet verrekend vaste-inrichtingsverlies / De belastingplichtige of het verbonden lichaam / Art. 13c, lid 2, Wet VPB 1969/ Art. 13c, lid 3, Wet VPB 1969 / Art. 13c, lid 4, 5 en 6, Wet VPB 1969 / Inleiding / Art. 13c, lid 4 en 5, Wet VPB 1969 / Art. 13c, lid 6, Wet VPB 1969 / Overgangsregeling / Het liquidatieverlies / Inleiding/ Liquidatieverliezen op buitenlandse en binnenlandse deelnemingen / Ontbinding van een lichaam / De berekening van het liquidatieverlies / Inleiding/ Het opgeofferde bedrag / De liquidatie-uitkeringen / Niet-aftrekbare liquidatieverliezen / Het tijdstip waarop liquidatieverliezen in aftrek komen / Vaststelling van het opgeofferde bedrag bij beschikking / Fiscale veelheid / De deelnemingsverrekening / Inleiding / De beleggingsdeelneming / Inleiding / Art. 13, lid 9, Wet VPB 1969 / Art. 13, lid 10, Wet VPB 1969 / 435 XVI

12 6.8.3 De kwalificerende beleggingsdeelneming / Inleiding / Onderworpenheidstoets / De bezittingentoets / Afsluiting / De verrekeningssystematiek / Inleiding/ Brutering / Verrekening / Herwaarderingsverplichting (art. 13a Wet VPB 1969) / Algemeen / Art. 13a, lid 1, Wet VPB 1969 / Art. 13a, lid 2, Wet VPB 1969 / Bedrijfsfusie, juridische splitsing, juridische fusie, omzetting en terugkeer / 467 Deel A / Inleiding / 468 7A.1 Inleiding/468 7A.2 Fusies / 468 7A.2.1 Inleiding / 468 7A.2.2 De fusie via aandelenoverdracht / 469 7A Algemeen/469 7A De aan de VPB onderworpen overdrager / 471 7A.3 Afstoting of verzelfstandiging / 473 7A.4 De Fusierichtlijn / 473 7A.5 Omzetting / 474 7A.6 Terugkeer uit de nv of bv / 474 Deel B / De bedrijfsfusie / 475 7B.1 Inleiding / 475 7B.2 Art. 14 Wet VPB 1969 / 477 7B.2.1 Inleiding / 477 7B.2.2 De geruisloze bedrijfsfusie van art. 14, lid 1, Wet VPB 1969 / 485 7B Inleiding / 485 7B De gevolgen van een geruisloze bedrijfsfusie ex art. 14, lid 1, Wet VPB 1969 / 495 7B Overgang van de bezittingen van een fonds voor gemene rekening / 497 7B.2.3 De geruisloze bedrijfsfusie van art. 14, lid 2, Wet VPB 1969 / 497 7B De tekst van art. 14, lid 2, Wet VPB 1969 / 497 7B Het verzoek van art. 14, lid 2, Wet VPB 1969 / 501 7B Slot/503 7B.2.4 Standaardvoorwaarden bij art. 14, lid 2, Wet VPB 1969 / 503 7B Inleiding / 503 7B Aanhef bij de standaardvoorwaarden / 503 7B Voorwaarde 1 / 503 7B Voorwaarde 2 / 504 7B Voorwaarde 3/511 XVII

13 7B Voorwaarde 4/511 7B Voorwaarde 5/512 7B Voorwaarde 6/513 7B Voorwaarde 7 / 514 7B Voorwaarde 8 / 516 7B.2.5 Het opgeofferde bedrag van de overdrager in de overnemer / 516 7B.3 Bijzondere onderwerpen / 517 7B.3.1 Inleiding/517 7B.3.2 Overdracht aan een nieuw opgericht in Nederland gevestigd 7B.3.3 lichaam/517 Overdracht van een onderneming door een natuurlijk persoon aan een nv of bv gevolgd door overdracht aan een dochter-nv of-bv / 518 7B.3.4 Overdracht van een buitenlandse vaste inrichting / 518 7B.3.5 Overdracht van een Nederlandse vaste inrichting / 519 7B.3.6 Overdracht van art. 13b- en 13c-activa / 520 7B.3.7 Holdings en bedrijfsopvolging op de voet van art. 14 Wet VPB 1969/520 7B Inleiding / 520 7B Bedrijfsopvolging met toepassing van art. 14 Wet VPB 1969 / 520 7B.3.8 Verliesoverdracht rond de bedrijfsfusie / 522 7B.3.9 Samenloop bedrijfsfusie en fiscale eenheid / 523 7B.3.10 Wetsvoorstel Invoeringswet titel 7.13 BW / 523 7B.4 Voorbeeld van een bedrijfsfusie met toepassing van art. 14 Wet VPB 1969 / 524 Deel C / De juridische splitsing / 528 7C.1 Privaatrechtelijke aspecten van de juridische splitsing / 528 7C.1.1 Inleiding / 528 7C.1.2 De Nederlandse juridische splitsing / 528 7C Vormen van juridische splitsing / 528 7C Andere kenmerken van de juridische splitsing / 531 7C Cijfervoorbeelden / 532 7C.2 VPB-gevolgen van de juridische splitsing / 534 7C.2.1 Inleiding/534 7C.2.2 De juridische splitsing met geruis / 535 7C De splitser / 535 7C De verkrijger / 538 7C Aandeelhouders en crediteuren van het splitsende lichaam / 540 7C.2.3 Geruisloze juridische splitsing / 547 7C Inleiding/547 7C De splitser en de verkrijger / 547 7C Standaardvoorwaarden juridische afsplitsing / 552 7C Aandeelhouders en crediteuren van het splitsende lichaam / 558 7C.3 De juridische splitsing en winstdrainage / 562 7C.4 Samenloop juridische splitsing en fiscale eenheid / 562 7C.5 Wetsvoorstel Invoeringswet titel 7.13 BW / 562 7C.6 Voorbeeld van een geruisloze juridische splitsing met toepassing van art. 14a Wet VPB 1969 / 563 XVIII

14 Deel D / De juridische fusie / 568 7D.1 Privaatrechtelijke aspecten van de juridische fusie / 568 7D.1.1 Inleiding / 568 7D.1.2 De Nederlandse juridische fusie / 568 7D Vormen van juridische fusie / 568 7D Cijfervoorbeeld / 571 7D.2 VPB-gevolgen van de juridische fusie / 572 7D.2.1 Inleiding/572 7D.2.2 De juridische fusie met geruis / 573 7D De verdwijner / 573 7D De verkrijger / 573 7D Aandeelhouders en crediteuren van het fuserende lichaam / 574 7D.2.3 Geruisloze juridische fusie / 576 7D Inleiding / 576 7D De verdwijner en de verkrijger / 576 7D Standaardvoorwaarden juridische fusie / 577 7D Aandeelhouders of leden van het fuserende lichaam / 583 7D.3 De juridische fusie en winstdrainage / 585 7D.4 Samenloop juridische fusie en fiscale eenheid / 585 7D.5 Voorbeeld van een geruisloze juridische fusie met toepassing van art. 14b Wet VPB 1969 / 585 Deel E / Omzetting van rechtspersonen / 589 7E.1 Algemeen / 589 7E.2 Vijf omzettingen / 590 7E.2.1 Inleiding / 590 7E.2.2 Omzetting van een nv of bv in een coöperatie / 590 7E.2.3 Omzetting van een coöperatie in een nv of bv / 591 7E Inleiding / 591 7E De voorwaarden / 591 7E Commentaar bij de voorwaarden / 592 7E.2.4 Omzetting van een nv of bv in een stichting / 593 7E.2.5 Omzetting van een stichting in een nv of bv / 593 7E.2.6 Omzetting van een coöperatie in een stichting / 594 Deel F / Omzetting van een nv of bv in een IB-onderneming (terugkeerregeling) / 595 7F.1 Inleiding / 595 7F.2 Art. 14c Wet VPB 1969 / 596 7F.2.1 Inleiding / 596 7F.2.2 De vereisten voor toepassing van art. 14c Wet VPB 1969 / 596 7F Inleiding / 596 7F Vereiste 1: De bv heeft uitsluitend natuurlijke personen als aandeelhouders / 596 7F Vereiste 2: De bv wordt ontbonden / 596 7F Vereiste 3: De bv drijft een onderneming in materiële zin / 598 7F Vereiste 4: De onderneming wordt voortgezet door de aandeelhouders / 599 XIX

15 7F Vereiste 5: Gezamenlijk verzoek / 601 7F Vereiste 6: Nadere voorwaarden / 602 7F.2.3 Gevolgen toepassing art. 14c Wet VPB 1969 / 608 7F Inleiding / 608 7F Geen winst bij of als gevolg van de ontbinding / 608 7F Indeplaatstreding / 610 7F Overgang van verliezen en buitenlandse resultaten / 611 7F Schulden aan en vorderingen op de bv bij meerdere aandeelhouders / 613 7F.2.4 Bijzondere aspecten / 613 7F Inleiding / 613 7F Pensioen- en lijfrenterechten / 614 7F De niet in Nederland gevestigde nv of bv / 616 7F Buitenlandse rechtspersonen / 616 7F.3 IB-aspecten (terugkeerreserve) /617 7F.3.1 Inleiding/617 7F.3.2 De vorming van de terugkeerreserve / 617 7F Inleiding/617 7F Een niet in aanmerking genomen positief vervreemdingsvoordeel voor de aanmerkelijkbelangregeling / 617 7F Een niet in aanmerking genomen negatief vervreemdingsvoordeel voor de aanmerkelijkbelangregeling / 620 7F Overige aspecten / 621 7F.3.3 Afsluiting / De fiscale eenheid / 625 Deel A / Inleiding / 626 8A.1 Art. 15 en 15a Wet VPB 1969 / 626 8A.2 Het karakter van de fiscale eenheid / 627 8A.2.1 Algemeen / 627 8A.2.2 De positie van de dochtermaatschappijen of ledenmaatschappijen gedurende de fiscale eenheid / 629 8A.3 Voor- en nadelen van een fiscale eenheid / 630 8A.4 Afsluiting/631 Deel B / De fiscale eenheid van art. 15 Wet VPB 1969 / 632 8B.1 Inleiding / 632 8B.2 De vereisten voor een fiscale eenheid ex art. 15 Wet VPB 1969 / 633 8B.2.1 Inleiding / 633 8B.2.2 Vereiste 1. Alleen de in art. 15, lid 3, Wet VPB 1969 genoemde lichamen kunnen een fiscale eenheid vormen / 634 8B Inleiding / 634 8B De Nederlandse rechtsvormen / 634 8B De naar vreemd recht opgerichte rechtsvormen / 635 8B.2.3 Vereiste 2. De in de fiscale eenheid deelnemende maatschappijen dienen in Nederland gevestigd te zijn / 636 8B Wettelijke situatie / 636 8B Uitbreiding van de Nederlandse fiscale eenheid tot niet in Nederland belastingplichtige lichamen? / 637 XX

16 8B.2.4 Vereiste 3. De moedermaatschappij bezit de juridische en economische eigendom van 95% van de aandelen in de dochtermaatschappij / 639 8B Inleiding/639 8B Juridische en economische eigendom / 639 8B De 95%-eis / 643 8B Rechten van derden / 646 8B.2.5 Vereiste 4. De tijdvakken waarover de belasting wordt geheven, moeten samenvallen / 647 8B.2.6 Vereiste 5. Voor het bepalen van de winst moeten bij alle maatschappijen dezelfde bepalingen van toepassing zijn, tenzij de minister van Financiën anders bepaalt / 648 8B.2.7 Vereiste 6. De aandelen in een dochtermaatschappij mogen niet als 8B.2.8 voorraad worden gehouden / 649 Vereiste 7. Door de moeder- en dochtermaatschappij (en) moet een verzoek worden gedaan voor de totstandkoming van een fiscale eenheid / 650 8B Het verzoek / 650 8B De beschikking / 651 8B.2.9 Fiscale eenheid en vaste inrichting / 651 8B Inleiding/651 8B Drie extra vereisten / 652 8B Het heffingsobject / 653 8B.2.10 Kortdurende fiscale eenheden / 654 8B.3 Regels rond de voeging van een fiscale eenheid / 654 8B.3.1 Inleiding / 654 8B.3.2 Het voegingstijdstip / 654 8B.3.3 De vermogensopstellingen bij het begin van de fiscale eenheid / 655 8B.3.4 Waardering van activa en passiva / 656 8B Algemeen/656 8B Fiscale reserves / 657 8B Opwaarderingsreserve / 658 8B Oprichting van een dochter binnen de fiscale eenheid / 659 8B Bijzondere waarderingsregels / 659 8B.3.5 Herwaardering bij de totstandkoming van een fiscale eenheid / 659 8B Inleiding / 659 8B Art. 15ab, lid 1, Wet VPB 1969 / 659 8B Art. 15ab, lid 6, Wet VPB 1969 / 660 8B.3.6 Nog niet-uitgewerkte aanspraken en voorwaardelijke verplichtingen / 663 8B.3.7 Overbrenging saldo voortbrengingskosten innovatiebox / 663 8B.3.8 Aankoopkosten / 663 8B.3.9 Latente liquidatieverliezen op het voegingstijdstip / 664 8B Inleiding / 664 8B Art. 15ab, lid 2, Wet VPB 1969 / 665 8B Art. 15ab, lid 3, Wet VPB 1969 / 667 8B Art. 15ab, lid 4, Wet VPB 1969 / 668 8B.3.10 Voorlopige aanslagen / 668 8B.3.11 Verliesverrekening rond het voegingstijdstip / 669 8B.4 Verliesverrekening rond het voegingstijdstip / 669 8B.4.1 Inleiding / 669 8B.4.2 De winstsplitsing / 669 XXI

17 8B Inleiding / 669 8B Art. 15ah, lid 1, Wet VPB 1969 / 670 8B Art. 15ah, lid 2, Wet VPB 1969 / 671 8B Art. 15ah, lid 3, Wet VPB 1969 / 673 8B Art. 15ah, lid 4, Wet VPB 1969 / 676 8B Winsttoerekening en horizontale verliesverrekening / 676 8B.4.3 Het verloop van de verliesverrekening over het voegingstijdstip heen / 679 8B Inleiding / 679 8B Vooruitwenteling over het voegingstijdstip / 680 8B Terugwenteling over het voegingstijdstip / 686 8B Volgtijdige voeging / 686 8B Verliesverrekening over het voegingstijdstip en een pas opgerichte dochter / 688 8B Verliesverrekening over het voegingstijdstip dat in de loop van het boekjaar van een dochter valt / 689 8B Formele aspecten van de verliesverrekening over het voegingstijdstip / 690 8B.5 Regels tijdens het bestaan van de fiscale eenheid / 690 8B.5.1 Inleiding / 690 8B.5.2 Art. 15ac Wet VPB 1969 / 690 8B Inleiding / 690 8B Art. 15ac, lid 1, Wet VPB 1969 / 690 8B Art. 15ac, lid 2, Wet VPB 1969 / 691 8B Art. 15ac, lid 3, Wet VPB 1969 / 694 8B Art. 15ac, lid 4, 5 en 6, Wet VPB 1969 / 694 8B Art. 15ac, lid 7, Wet VPB 1969 / 698 8B.5.3 Art. 15ad Wet VPB 1969 / 698 8B.5.4 Art. 10a, lid 4, onderdeel d, Wet VPB 1969 / 699 8B.5.5 Art. 26 Wet VPB 1969/699 8B.5.6 Regels rond de fiscale eenheid in de Invorderingswet 1990 / 699 8B Inleiding / 699 8B Art. 39IW 1990/ 700 8B Art. 24 IW 1990 / 701 8B.5.7 Enkele regels uit het Besluit fiscale eenheid 2003 / 702 8B Art. 8 Besluit FE 2003 / 702 8B Art. 10 Besluit FE 2003 / 702 8B.5.8 Het heffingsobject bij een fiscale eenheid met een vaste inrichting / 703 8B Inleiding / 703 8B Afdeling 1 / 703 8B Afdeling 2 / 705 8B Afdeling 3 / 707 8B.5.9 Overige aangelegenheden/713 8B Inleiding/713 8B Het herleven van schulden / 713 8B Inhouding van dividendbelasting tijdens de fiscale eenheid / 714 8B De vermindering van af te dragen dividendbelasting en de fiscale eenheid / 714 8B De verdeling van de VPB-last tijdens de fiscale eenheid / 715 8B.6 Het einde van de fiscale eenheid / 715 8B.6.1 Inleiding/715 XXII

18 8B.6.2 Beëindiging van een fiscale eenheid / 715 8B.6.3 Het ontvoegingstijdstip / 717 8B.6.4 De vermogensopstelling / 718 8B.7 Materiële gevolgen van het einde van een fiscale eenheid voor de VPB / 718 8B.7.1 Inleiding / 718 8B.7.2 Art. 15aj Wet VPB 1969 / 718 8B Inleiding/718 8B Art. 15aj, lid 1, Wet VPB 1969 / 719 8B Art. 15aj, lid 2, Wet VPB 1969 / 721 8B Art. 15aj, lid 3, Wet VPB 1969 / 723 8B Art. 15aj, lid 4, Wet VPB 1969 / 725 8B Art. 15aj, lid 5, Wet VPB 1969 / 725 8B Art. 15aj, lid 6, Wet VPB 1969 / 726 8B Art. 15aj, lid 7, Wet VPB 1969 / 726 8B Het opgeofferde bedrag in een ontvoegde dochtermaatschappij / 726 8B Art. 16 Besluit FE 2003 / 727 8B Art. 16a Besluit FE 2003 / 728 8B Art. 28 Besluit FE 2003 / 728 8B.7.3 Art. 15ai Wet VPB 1969 / 728 8B Inleiding / 728 8B De hoofdlijn van art. 15ai Wet VPB 1969 / 730 8B Art. 15ai, lid 1, Wet VPB 1969 / 730 8B Art. 15ai, lid 2, Wet VPB 1969 / 736 8B Art. 15ai, lid 3, Wet VPB 1969 / 737 8B Art. 15ai, lid 4, Wet VPB 1969 / 739 8B Art. 15ai, lid 5, Wet VPB 1969 / 740 8B Art. 15ai, lid 6, Wet VPB 1969 / 740 8B Art. 15ai en art. 15aj, lid 1, Wet VPB 1969 / 740 8B Slot / 740 8B.7.4 Investeringsaftrek en ontvoeging / 741 8B.8 Verrekening van verliezen over het ontvoegingstijdstip / 741 8B.8.1 Inleiding / 741 8B.8.2 Verrekening bij een dochtermaatschappij / 741 8B Inleiding / 741 8B Art. 15af Wet VPB 1969 / 741 8B Terugwenteling van verliezen over het ontvoegingstijdstip / 745 8B.8.3 Verrekening bij een moedermaatschappij / 745 8B Inleiding / 745 8B Art. 15ag Wet VPB 1969 / 746 8B Verrekening over het ontvoegingstijdstip en art. 20a Wet VPB 1969 / 746 8B.9 Samenloop fiscale eenheid, fusie en juridische splitsing / 747 8B.9.1 Inleiding / 747 8B.9.2 Art. 14 Besluit FE 2003 / 748 8B Inleiding / 748 8B Art. 14, lid 2, Besluit FE 2003 / 748 8B Art. 14, lid 3 en art. 18a Besluit FE 2003 / 749 8B.9.3 Art. 17 Besluit FE 2003 / 751 8B.9.4 Art. 18 Besluit FE 2003 / 752 8B.9.5 Doorschuiving art. 15ai-claim en juridische fusie / 752 8B.10 Overgangsrecht / 754 XXIII

19 Deel C / De fiscale eenheid van art. 15a Wet VPB 1969 / 757 8C.1 Inleiding / 757 8C.2 De vereisten voor een fiscale eenheid ex art. 15a Wet VPB 1969 / 757 8C.2.1 Inleiding / 757 8C.2.2 Juridische en economische verwevenheid / 758 8C.2.3 Gelijke heffingstijdvakken / 759 8C.2.4 De nadere voorwaarden moeten zijn vervuld / 759 8C.2.5 Gelijke winstregimes / 760 8C.2.6 Geen aftrek van uitgedeelde verlengstukwinst / 760 8C.2.7 De lichamen van art. 15a Wet VPB 1969 / 760 8C.2.8 Tegemoetkoming ter voorkoming van dubbele belasting / 760 8C.2.9 Het verzoek / Emigratie van lichamen en eindafrekening / Inleiding / Art. 15c Wet VPB 1969 / Inleiding / Art. 15c, lid 1, Wet VPB 1969 / Art. 15c, lid 2, Wet VPB 1969/ Art. 15d Wet VPB 1969 / De giftenaftrek / Inleiding / Giften met een zakelijk karakter / Giften zonder een zakelijk karakter (art. 16 Wet VPB 1969) / Het begrip giften / Het jaar van aftrek / Schriftelijke bescheiden / De begunstigde instellingen / Giften op instigatie van de aandeelhouder / Relatie tussen art. 16 en art. 9, lid 1, onderdeel h, Wet VPB 1969 / Cijfervoorbeelden van de giftenaftrek / Het object van de vennootschapsbelasting bij buitenlandse belastingplichtigen / Inleiding / 777 Belastbare winst uit Nederlandse onderneming / 778 Inleiding / 778 Nederlandse onderneming / 778 Inleiding / 778 Vaste inrichting / 778 Vaste vertegenwoordiger / 780 Art. 17a Wet VPB 1969 / 781 Winstbepaling van vaste inrichtingen / 788 Inleiding / 788 Winstsplitsing / 789 Ondernemingssplitsing / 790 XXIV

20 11.3 Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang / Belastbare winst uit een BES-vaste inrichting / Het tarief/ Afsluiting / De verliescompensatie / Inleiding / Historie van de verliesverrekening in de Wet VPB 1969 / Het begrip verlies, termijnen van verliesverrekening en kwijtscheldingswinst / Het begrip verlies / Termijnen van verliesverrekening / De huidige regeling / Overgangsrecht / Kwijtscheldingswinst en verliesverrekening / Beleggingsinstelling en verliesverrekening / Houdster- en concernfinancieringsmaatschappijen en verliesverrekening / Inleiding / De werking van art. 20, lid 4, 5 en 6, Wet VPB 1969 / Inleiding/ Houdster- of concernfinancieringsmaatschappij / Houdster- ofconcernfinancieringsverliezen / Verrekening van houdster- of concernfinancieringsverliezen / Verrekening van gewone verliezen en houdster- en concernfinancieringsverliezen / Overgangsrecht / Art. 20, lid 4, Wet VPB 1969 en fiscale eenheid / Formele aspecten / Vaststelling van het verlies / Terugwenteling / Vooruitwenteling / Uitsluiting van verliesverrekening (art. 20a Wet VPB 1969) / Inleiding / Vooruitwenteling en belangenwijziging / Inleiding / De hoofdregel (art. 20a, lid 1, Wet VPB 1969) / Uitzonderingen op de hoofdregel / Art. 20a, lid 12, Wet VPB 1969 / Terugwenteling en belangenwijziging / Inleiding / De hoofdregel (art. 20a, lid 9, Wet VPB 1969) / De uitzondering op de hoofdregel / Rechtsmiddelen tegen toepassing van art. 20a, lid 9, Wet VPB 1969 / Slot/ Art. 20a en de fiscale eenheid / Overgangsrecht / 840 XXV

21 13 Het tarief van de vennootschapsbelasting / Het algemene tarief/ Afwijkende tarieven / Beleggingsinstellingen ex art. 28 Wet VPB 1969 / Het ongedaan maken van een fiscaal gefacilieerde herkapitalisatie / Afkoop enz. van pensioen-, VUT- en loondervingsuitkeringen / Groene en sociaal-ethische instellingen en bepaalde participatiemaatschappijen / Afkoop van een stamrecht / Aanslag en aansprakelijkheid / De aanslag / De voorheffingen / Inleiding / Verrekening van voorheffingen / Nederlandse dividend- en kansspelbelasting zonder voorheffingskarakter / Inleiding / Wegens de dooruitdelingsfaciliteit in de dividendbelasting niet-verrekenbare Nederlandse dividendbelasting / Ten laste van een beleggingsinstelling ex art. 28 Wet VPB 1969 ingehouden dividendbelasting / De antidividendstrippingbepaling / De invordering / De Invorderingswet / Termijnen / Aansprakelijkheid op basis van de Invorderingswet 1990 / De beleggingsinstelling ex art. 28 Wet VPB 1969 (FBI) / Hoofdlijnen van de regeling / Voorwaarden voor statusverwerving / Inleiding / De voorwaarden voor statusverkrijging / Voorwaarde 1 / Voorwaarde 2 / Voorwaarde 3 / Voorwaarde 4 / Voorwaarde 5 / Voorwaarde 6 / Voorwaarde 7 / Voorwaarde 8 / Statusverwerving / Winstbepaling / Herbeleggingsreserve / Belastbaar bedrag, voor uitdeling beschikbare winst en uitdelingstekort / 863 XXVI

22 Inleiding / Voor uitdeling beschikbare winst / Uitdelingstekort / Deelnemingsvrijstelling en deelnemingsverrekening / De afrondingsreserve / Tegemoetkomingen ter zake van bronbelasting / Statusver lies / De verzekeringsondernemingen / Inleiding / Belastingplicht voor de Wet VPB 1969 / Specifieke regels voor levensverzekeraars en naturauitvaartverzekeraars / Inleiding / Enkele begrippen / Inleiding / Levensverzekeraar / Levensverzekering / Premie/ Voorziening Verzekeringsverplichtingen / Subjectieve vrijstelling voor natura-uitvaartverzekeraars / Fiscale winstbepaling van levensverzekeraars en naturauitvaartverzekeraars / Inleiding / Winstuitkeringen / Jaarwinstbepaling / Het BWRV 2001 / De egalisatiereserve voor levensverzekeraars / Inleiding / De jaarlijkse toevoeging / Afnemingen van de egalisatiereserve / Specifieke regels voor schadeverzekeraars / Inleiding / Voorziening Verzekeringsverplichtingen en schadereserve / Voorziening Verzekeringsverplichtingen / Schadereserve / De subjectieve vrijstelling voor schadeverzekeraars / De egalisatiereserve voor schadeverzekeraars / Inleiding / De jaarlijkse toevoeging / Afnemingen van de egalisatiereserve / De calamiteitenreserve / Bijzondere regeling voor storm-, hagel-, krediet- of molestverzekeraars / 877 XXVII

Checklist Deelnemingsvrijstelling

Checklist Deelnemingsvrijstelling Checklist Deelnemingsvrijstelling Wie een (persoonlijke) holding bezit met daarin aandelen in een werkmaatschappij, zal al snel achter het belang van de deelnemingsvrijstelling komen. De deelnemingsvrijstelling

Nadere informatie

Compendium vennootschapsbelasting

Compendium vennootschapsbelasting prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis dr. R.P. van den Dool m.m.v. mr. dr. Q.WJ.C.H. Kok drs. IJ. de Nies Compendium vennootschapsbelasting Negende druk Deventer - 2010 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van gebruikte

Nadere informatie

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m

Gegevens belastingplichtige. Naam. Adres Postcode Plaats Telefoon. Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Gegevens belastingplichtige Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Inspectienaam Boekjaar van.. t/m Regeling functionele valuta van toepassing dit boekjaar? Ingangsdatum Valutacode Factor Koers Vpb aangifte

Nadere informatie

Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats

Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats Fiscale aspecten van aandelenvennootschappen met een dubbele vestigingsplaats door Dr. M. van Dun 1997 KLUWER - DEVENTER Inhoudsopgave LUST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN XVI 1 INLEIDING 1 2 DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord bij de vierde druk /V. Lijst van afkortingen / XIII. Hoofdstuk 1 Inleiding /1

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord bij de vierde druk /V. Lijst van afkortingen / XIII. Hoofdstuk 1 Inleiding /1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij de vierde druk /V Lijst van afkortingen / XIII Hoofdstuk 1 Inleiding /1 1.1 Het onderwerp / 1 1.2 Historisch overzicht / 2 1.3 Een eerste verkenning van het begrip totale winst

Nadere informatie

Compendium van de vennootschapsbelasting

Compendium van de vennootschapsbelasting prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis drs. R.P. van den Dool m.m.v. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok drs. IJ. de Nies Compendium van de vennootschapsbelasting Zevende druk Deventer 2008 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst

Nadere informatie

Besluit fiscale eenheid 2003

Besluit fiscale eenheid 2003 Besluit van 17 december 2002, houdende vaststelling van het Besluit fiscale eenheid 2003, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2008, 574 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Reikwijdte Definities Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst Inhoud Lijst van bewerkers 15 Afkortingen 17 1 Inleiding belastingrecht 21 1.1 Inleiding 21 1.2 Soorten heffingen 21 1.3 Doel van belastingheffing 23 1.4 De plaats van het belastingrecht in het recht 24

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting -- Deel 1

Vennootschapsbelasting -- Deel 1 Programma voor vandaag Subject van de Vpb Vrijstellingen Object van de Vpb Regels winstbepaling Problemen bij winstbepaling 1 Globaal evenwicht Uitgangspunt Belasting over de winst mag bij de verschillende

Nadere informatie

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd:

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met enkele aanpassingen inzake de fiscale eenheid (Wet aanpassing fiscale eenheid) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 646 Besluit van 17 december 2002, houdende vaststelling van het Besluit fiscale eenheid 2003 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 3

2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 3 Programma voor vandaag Verliesverrekening (art. 20) Handel in verlies BV s (art. 20a) Coöperatieregeling (art. 9-1-g en 9-2) Deelnemingsvrijstelling (art. 13) Liquidatieverlies Winstdrainage (artt. 10a,

Nadere informatie

2010 -- HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 1

2010 -- HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 1 Programma voor vandaag Subject van de Vpb Vrijstellingen Object van de Vpb Regels winstbepaling Problemen bij winstbepaling Globaal evenwicht Uitgangspunt Belasting over de winst mag bij de verschillende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 854 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 c.a. (herziening regime fiscale eenheid) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Belastingrecht MBA 2011

Belastingrecht MBA 2011 Belastingrecht MBA 2011 Uitwerkingen opgaven Deel 2 Vennootschapsbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht MBA 2011 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 1

Nadere informatie

Deelnemings vrij stelling

Deelnemings vrij stelling Deelnemings vrij stelling prof.mr.dr. P.G.H. Aïbert Sdu Uitgevers Den Haag Inhoudsopgave Voorwoord / Inleiding / Opzet van het boek / 5 1 Wettekst, wetsgeschiedenis en ratio van art. 13 Wet Vpb 1969 /

Nadere informatie

Overgangsrecht Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Overgangsrecht Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Overgangsrecht Invoeringswet IB 2001 Artikel IV. Overgangsrecht vennootschapsbelasting Sanctiebepaling participatiemaatschappijen Herwaardering onroerende zaken buitenlands belastingplichtigen A. Sanctiebepaling

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004 Kalenderjaar 2004 of boekjaar eindigend in 2004 Eilandgebied: Uiterste inleverdatum: Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd voor: Binnenlandse belastingplichtigen.

Nadere informatie

Voor wat betreft de rentebetalingen wordt verwezen naar onderdeel a hiervoor.

Voor wat betreft de rentebetalingen wordt verwezen naar onderdeel a hiervoor. Uitwerking tentamenopgave 1 (totaal 50 ptn) Opgave a; relevante fiscale aspecten voor 2007 (5 ptn) Voor 2007 zijn in principe alleen de beide leningen relevant. Voor wat betreft de betaalde optiepremie

Nadere informatie

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, u kunt dan een een kopie van deze bijlage maken. Pagina 1 van 13

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, u kunt dan een een kopie van deze bijlage maken. Pagina 1 van 13 Bijlage 1: Algemeen Indien deze bijlage niet voldoende is, u kunt dan een een kopie van deze bijlage maken. Pagina 1 van 13 Bijlage 2: aandeelhouders Vul bijlage 2 in als het gaat om: een besloten vennootschap;

Nadere informatie

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage.

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage. Bijlage 1: Algemeen Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage. 1 Bijlage 2: aandeelhouders Vul bijlage 2 in als het gaat om: een besloten vennootschap; een naamloze vennootschap

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2010 Kalenderjaar 2010 of boekjaar eindigend in 2010 Uiterste inleverdatum: Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd voor: Binnenlandse belastingplichtigen.

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2012

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2012 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2012 Kalenderjaar 2012 of boekjaar eindigend in 2012 Datum van uitreiking: Uiterste datum van indiening: 30 juni 2013 Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd

Nadere informatie

Belastingrecht MBA 2012

Belastingrecht MBA 2012 Belastingrecht MBA 2012 Uitwerkingen opgaven Deel 2 Vennootschapsbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht MBA 2012 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 1

Nadere informatie

Belastingrecht MBA 2013

Belastingrecht MBA 2013 Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen opgaven Deel 2 Vennootschapsbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht MBA 2013 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 1

Nadere informatie

2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 2

2014 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 2 Programma voor vandaag Problemen bij winstbepaling uitgaande van de vermogensvergelijking. Winstberekening door vermogensvergelijking Onttrekkingen Stortingen 1 Winstberekeningsmethoden De fiscale winst

Nadere informatie

1b Wanneer eindigt uw boekjaar? 31 december (boekjaar is gelijk aan kalenderjaar) Andere datum, namelijk. Telefoon: Fax: Naam: Adres:

1b Wanneer eindigt uw boekjaar? 31 december (boekjaar is gelijk aan kalenderjaar) Andere datum, namelijk. Telefoon:   Fax: Naam: Adres: Algemene gegevens 1a Zijn de naam, het adres of het Crib-nummer op pagina 1 niet of niet juist vermeld? Vermeld de juiste gegevens hiernaast. 1b Wanneer eindigt uw boekjaar? 31 december (boekjaar is gelijk

Nadere informatie

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 Inhoud Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum 21 1.1 Inleiding 21 1.2 De DGA fiscaal vergeleken met de IB-ondernemer 22 1.3 Vergelijking box 2 en box 3 Wet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38087 7 juli 2017 Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon 3 april 2017 nr. 2017/116 Belastingdienst/Directie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014.

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014. Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden Fiscale eindejaarstips 2014 Belastingcijfers 2014 Prinsjesdag 2014 Tabblad 100.00 Juridische- en economische aspecten van de BV 110.00

Nadere informatie

2010 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 2

2010 -- Vennootschapsbelasting -- Deel 2 Programma voor vandaag Problemen bij winstbepaling uitgaande van de vermogensvergelijking. Winstberekening door vermogensvergelijking Onttrekkingen Stortingen 1 Winstberekeningsmethoden De fiscale winst

Nadere informatie

Collegeaantekeningen Belastingrecht 2 Week 2

Collegeaantekeningen Belastingrecht 2 Week 2 Collegeaantekeningen Belastingrecht 2 Week 2 2017-2018 Belastingrecht 2 - HC 3 13 september 2017 Deelnemingsvrijstelling (art. 13 Wet VPB) BV M (moedermaatschappij) heeft 100% aandelen in BV D (dochtermaatschappij).

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen 1 Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 3 april 2017, nr. 2017/116, De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente

Uitvoeringsbesluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente Uitvoeringsbesluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente Artikel 1 Reikwijdte en definities 1. Dit besluit geeft uitvoering aan de artikelen 13l en 15ad van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Nadere informatie

Stichting DIS Zorgcentrum Viliamare Bloemweg EJ ALMKERK. Betreft : Aangifte Vennootschapsbelasting 2015 Datum :

Stichting DIS Zorgcentrum Viliamare Bloemweg EJ ALMKERK. Betreft : Aangifte Vennootschapsbelasting 2015 Datum : Stichting DIS Zorgcentrum Viliamare Bloemweg 12 4286EJ ALMKERK Betreft : Aangifte Vennootschapsbelasting 2015 Datum : 05-07-2016 Geachte heer, Hierbij zenden wij u een afdruk van de aangifte Vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage

Bijlage 1: Algemeen. Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage Bijlage 1: Algemeen Indien deze bijlage niet voldoende is, maak dan een kopie van deze bijlage 1 Bijlage 2: Aandeelhouders Vul bijlage 2 in als het gaat om:» een besloten vennootschap;» een naamloze vennootschap

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht door Mr. P.M. van Schie Prof. dr. CA. de Kam Mr. J. Lamens Mr. drs. F.J.P.M. Haas Twaalfde herziene druk Kluwer Deventer - 2004 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingrecht niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie 1-0 Geldig

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2 GBE3.2 (FE) les 4 programma Wat is een fusie Bedrijfsoverdracht en bedrijfsfusie Bedrijfsfusie Juridische fusie Een fusie is het samengaan van twee meer ondernemingen die daarna als economische eenheid

Nadere informatie

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van PM, nr. PM

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van PM, nr. PM Besluit van PM DATUM tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen en toeslagen Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van PM 2016 nr. PM Gelet op de

Nadere informatie

Samenvatting Fiscaal recht H4

Samenvatting Fiscaal recht H4 Samenvatting Fiscaal recht H4 door elinepassier De Marktplaats voor het Kopen en Verkopen van je Studiemateriaal Koop en Verkoop al je samenvattingen, aantekeningen, onderzoeken, scripties, collegedictaten,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 Op welk tijdstip wordt de winst in aanmerking genomen? / 73

HOOFDSTUK 4 Op welk tijdstip wordt de winst in aanmerking genomen? / 73 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van gebruikte afkortingen / XIII HOOFDSTUK 1 Winst uit onderneming / 1 1.1 Korte terugblik op de heffing over opbrengsten uit ondernemingsactiviteiten / 1 1.2 De belastingheffing

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 854 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 c.a. (herziening regime fiscale eenheid) Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 19 juni

Nadere informatie

Belastingrecht in Hoofdlijnen

Belastingrecht in Hoofdlijnen Belastingrecht in Hoofdlijnen Prof. dr. CA. de Kam (eindredactie) Mr. P.M. van Schie Prof. dr. I.J.J. Burgers Mr. drs. F.J.P.M. Haas Mr.J. Lamens Dr. mr. A.M. van Amsterdam RA Mr. C.M. Ettema Mr. dr. D.V.E.M.

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

Vraag 1. Bereken het belastbare bedrag van Franses B.V. Vermeld tevens de van toepassing zijnde wetsartikelen.

Vraag 1. Bereken het belastbare bedrag van Franses B.V. Vermeld tevens de van toepassing zijnde wetsartikelen. Tentamen Vennootschapsbelasting 1, VP1VS2FE01 Opgave 1 Franses B.V. beschikt over de volgende gegevens over 2010: 1. Commercieel beginvermogen 400.000 2. Commercieel eindvermogen 550.000 3. Stille reserves

Nadere informatie

VOORWOORD BIJ DE TWEEENVEERTIGSTE EDITIE

VOORWOORD BIJ DE TWEEENVEERTIGSTE EDITIE VOORWOORD BIJ DE TWEEENVEERTIGSTE EDITIE Elsevier VPB Almanak 2012 behandelt de vennootschapsbelasting aan de hand van de vragen voor de aangifte 2011 (boekjaar 2011/2012). De Almanak is een betrouwbare

Nadere informatie

De standaardvoorwaarden voor de juridische fusie: van standaard naar maatwerk?

De standaardvoorwaarden voor de juridische fusie: van standaard naar maatwerk? De standaardvoorwaarden voor de juridische fusie: van standaard naar maatwerk? mr. R.R. van der Heide 1 1. Inleiding Een internationaal concern is geen statische groep vennootschappen, maar vormt een dynamisch

Nadere informatie

Bij veel organisaties zie je een tussenstap tussen het daadwerkelijke bedrijf en de mensen erachter:

Bij veel organisaties zie je een tussenstap tussen het daadwerkelijke bedrijf en de mensen erachter: Fiscaal recht Vennootschapsbelasting Wet op de Vennootschapsbelasting belasting geheven over lichamen. Box 1 Inkomsten uit werk en woning (eenmanszaak) Box 2 Aandelenkapitaal in organisatie >5% (aanmerkelijk

Nadere informatie

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting.

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. 1. Algemeen systeem. De wet voorziet in diverse gedetailleerde

Nadere informatie

Wet op de dividendbelasting 1965

Wet op de dividendbelasting 1965 Wet op de dividendbelasting 1965 Wet van 23 december 1965, houdende vervanging van het Besluit op de Dividendbelasting 1941 door een nieuwe wettelijke regeling, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2009, 611

Nadere informatie

Besluit juridische splitsing. Besluit juridische splitsing

Besluit juridische splitsing. Besluit juridische splitsing Voorwaarden voor de toepassing van artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/2682M) Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling,

Nadere informatie

Inhoud I INLEIDEND DEEL 17

Inhoud I INLEIDEND DEEL 17 Inhoud I INLEIDEND DEEL 17 1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum 19 1.1 Inleiding 19 1.2 De DGA fiscaal vergeleken met de IB-ondernemer 20 1.3 Vergelijking box 2 en box 3 Wet IB 2001 22 1.4

Nadere informatie

Bedrijfsfusie. Vennootschapsbelasting; bedrijfsfusie, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2008, 196

Bedrijfsfusie. Vennootschapsbelasting; bedrijfsfusie, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2008, 196 Vennootschapsbelasting; bedrijfsfusie, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2008, 196 De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. In dit besluit is een aantal besluiten over de regeling

Nadere informatie

8 Belastinglastverantwoording bij fiscale eenheid

8 Belastinglastverantwoording bij fiscale eenheid * 8.2 Ten behoeve van de heffing van de vennootschapsbelasting kan een moedermaatschappij met haar dochtermaatschappij(en) waarin zij een belang heeft van ten minste 95% op verzoek worden samengevoegd

Nadere informatie

Voorwoord. Lijst van gebruikte afkortingen HOOFDSTUK 1: INLEIDING 1

Voorwoord. Lijst van gebruikte afkortingen HOOFDSTUK 1: INLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord V Lijst van gebruikte afkortingen XIII HOOFDSTUK 1: INLEIDING 1 1.1 Totaalwinst, transfer pricing mismatches en art. 10b Wet VPB 1969 1 1.2 Probleemstelling 3 1.2.1 Aanleiding voor

Nadere informatie

mr. J. Vleggeert Aftrekbeperkingen van de rente in het internationale belastingrecht

mr. J. Vleggeert Aftrekbeperkingen van de rente in het internationale belastingrecht mr. J. Vleggeert Aftrekbeperkingen van de rente in het internationale belastingrecht Deventer - 2009 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Lijst van gebruikte afkortingen V XXVII HOOFDSTUK 1 1.1 1.2 Reikwijdte Opbouw

Nadere informatie

Fiscale onderkapitalisatie van vennootschappen

Fiscale onderkapitalisatie van vennootschappen Prof. dr. R.P.C.W.M. Brandsma Fiscale onderkapitalisatie van vennootschappen KLUWER Tjj? Deventer - 2004 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van gebruikte afkortingen / Xfll HOOFDSTUK 1 1 Inleiding /1 1.1

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9808 7 juni 2011 Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon 4 april 2011 Nr. BLKB2011/511M Landelijk

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 Historisch overzicht van de wettelijke bepalingen 7

HOOFDSTUK 2 Historisch overzicht van de wettelijke bepalingen 7 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 Beschrijving van het onderzoek 1 1.1 Inleiding 1 Deel I Verleden HOOFDSTUK 2 Historisch overzicht van de wettelijke bepalingen 7 2.1 Wet betreffende de Belasting op bedrijfs-

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon. Besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/511M, Staatscourant 7 juni 2011 nr.

Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon. Besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/511M, Staatscourant 7 juni 2011 nr. 1 Vennootschapsbelasting. Artikel 28a; omzetting rechtspersoon Landelijk kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/511M, Staatscourant 7 juni 2011 nr.

Nadere informatie

Elsevier Belastingcongres 2009

Elsevier Belastingcongres 2009 Elsevier Belastingcongres 2009 Reorganisaties Prof.mr. Gerard Meussen Radboud Universiteit Nijmegen/BDO 26.11.2009 G.T.K. Meussen 1 Inkomstenbelasting, leningen in box 1 of gefacilieerd in box 3 De terbeschikkingstellingsregelingen

Nadere informatie

HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 5

HRo - Vennootschapsbelasting -- Deel 5 Programma voor vandaag Bedrijfsfusie Juridische fusie Juridische splitsing Omzetting rechtspersoon Terugkeerregeling Let op: dit materiaal wordt ook gebruikt in presentatie 2 van GBE3.2! Wat is een fusie

Nadere informatie

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27 Inhoud Lijst van afkortingen 18 Studiewijzer 20 Deel 1 Inleiding belastingrecht 22 1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van

Nadere informatie

Alles onder Controle!

Alles onder Controle! Alles onder Controle! VPB 2010 Het consultatiedocument Maurice de Clercq & Gunther Hoffmann 25 november 2009 Programma Inleiding Groepsrentebox Renteaftrekbeperkingen Laagbelaste beleggingsdeelneming Inleiding

Nadere informatie

Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud

Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud Fiscaal Boekenpakket Online Inhoud Nummer Fiscale Monografieën 1 Overdrachts- en liquidatiewinst 8 Voorraadwaardering 13 Schadevergoeding 20 De deelnemingsvrijstelling 30 Onroerend goed omzetbelasting

Nadere informatie

Voor eventuele vragen over fusies en splitsingen kunt u zich richten tot ons kantoor. T 070 3115411 Info@delissenmartens.nl

Voor eventuele vragen over fusies en splitsingen kunt u zich richten tot ons kantoor. T 070 3115411 Info@delissenmartens.nl Deze hand-out betreft de sheets van een lezing die is verzorgd ten behoeve van het Postacademisch Onderwijs Belastingwetenschap op 5 november 2015. Gezien de aard betreft dit geen volledige en genuanceerde

Nadere informatie

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 34 323 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met enkele aanpassingen inzake de fiscale eenheid (Wet aanpassing fiscale eenheid) NOTA VAN WIJZIGING Het

Nadere informatie

Aangifte Vennootschapsbelasting Deel 2. Vpb

Aangifte Vennootschapsbelasting Deel 2. Vpb VPB 82-2Z91PL 12345 2009 Aangifte Vennootschapsbelasting Deel 2 09 Vpb < Hebt u de juiste aangifte ontvangen? Deze aangifte vennootschapsbelasting is bestemd voor binnenlandse belastingplichtigen die aangifte

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid.

Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid. Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid. Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/4620M, Staatscourant 2010, 20684 De staatssecretaris

Nadere informatie

Groninger Fiscale Eenheid Hoorcollegeaantekeningen Vennootschapsbelasting

Groninger Fiscale Eenheid Hoorcollegeaantekeningen Vennootschapsbelasting Groninger Fiscale Eenheid Hoorcollegeaantekeningen Vennootschapsbelasting Dit product wordt aangeboden als aanvulling op de verplichte stof voor het vak. De carrièrecommissie accepteert geen enkele verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De flexibilisering van het B.V. recht

De flexibilisering van het B.V. recht Seminar De flexibilisering van het B.V. recht 6 juni 2012 Dagvoorzitter: Kees Goeman Sprekers: Dirk School Lisan Vermeer Govert Vorstenbosch Sirik Goeman 1 www.bgadvocaten.nl Bogaerts & Groenen advocaten

Nadere informatie

Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Wet van 8 oktober 1969, houdende vervanging van het Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942 door een nieuwe wettelijke regeling, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2009,

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 686 Wijziging van enkele belastingwetten in verband met een herziening van de behandeling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38029 30 december 2014 Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid. Wijziging van het besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/4620M,

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingrecht niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie 3-0 Geldig

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 8

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 8 Inkomstenbelasting winst 8 programma Bijzonderheden overdracht onderneming Van eenmanszaak naar vof voorbehoud stille reserves buitenvennootschappelijk vermogen afrekenen buiten de boeken om ingroeiregeling

Nadere informatie

Variant 1a: Variant 1b: HOLDINGSTRUCTUREN. RB Studiekring Utrecht 13 oktober 2015. Holdingstructuren 1. RB Studiekring Utrecht 13 oktober 2015

Variant 1a: Variant 1b: HOLDINGSTRUCTUREN. RB Studiekring Utrecht 13 oktober 2015. Holdingstructuren 1. RB Studiekring Utrecht 13 oktober 2015 HOLDINGSTRUCTUREN RB Studiekring Utrecht 13 oktober 2015 Mr. E.A. (Eric) van Uunen RB Variant 1a: materiële onderneming vastgoed gespaard geld oudedagsvoorzieningen Holdingstructuren 2 Variant 1b: vastgoed

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 BTW... 17. Voorwoord... 3

Inhoudsopgave 1 BTW... 17. Voorwoord... 3 inhoud 1 Inhoudsopgave Voorwoord............................................................ 3 1 BTW.......................................................... 17 1.1 Introductie in het BTW-stelsel.....................................

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Juridische fusie; Toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Vennootschapsbelasting. Juridische fusie; Toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Vennootschapsbelasting. Juridische fusie; Toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 30 juni 2014, nr.

Nadere informatie

INLEIDING WAT IS NIEUW?

INLEIDING WAT IS NIEUW? 1 2 3 4 5 6 INLEIDING WAT IS NIEUW? 1.1 Algemeen 1.2 Wet- en regelgeving 1.3 Rechtspraak 1.4 Wetteksten aangiftejaar 2009 en wijzigingen in 20 1.5 Sinterklaasbrief PRAKTIJKTIPS 2.1 Algemeen 2.2 Eenmalige

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 FI Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 29 september 2008/Nr. CPP2008/1008M Belastingdienst/Centrum voor procesen productontwikkeling,

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het realiseren van vermogen vanuit een vennootschap Juni 2013 Maurice de Clercq Programma Realiseren van vermogen 1. Inleiding 2. Emigratie België 3. Luxemburg/ Curaçao

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 651 Wet van 13 december 1996 tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 met het oog op het tegengaan van uitholling van de belastinggrondslag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

Conceptwettekst modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen t.b.v. internetconsultatie.

Conceptwettekst modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen t.b.v. internetconsultatie. Conceptwettekst modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen t.b.v. internetconsultatie. De modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen leidt

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Vennootschapsbelasting. Juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Vennootschapsbelasting. Juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 27 januari 2015,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 381 Wijziging van enkele belastingwetten in verband met een herziening van de behandeling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3137 6 februari 2015 Vennootschapsbelasting. Juridische fusie; Toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 0 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting winst 6 programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001

Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001 Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001 Besluit van 21 december 2000, houdende vaststelling van het Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2000,

Nadere informatie

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein winstbelastingen

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein winstbelastingen Besluit juridische fusie Voorwaarden voor de toepassing van artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/3131M) Belastingdienst/Centrum

Nadere informatie

Wetsvoorstel Zorginstellingen en Deelnemingsrente vennootschapsbelasting. Cervus, juni 2012

Wetsvoorstel Zorginstellingen en Deelnemingsrente vennootschapsbelasting. Cervus, juni 2012 Wetsvoorstel Zorginstellingen en Deelnemingsrente vennootschapsbelasting Cervus, juni 2012 Agenda BOSAL-rente een korte terugblik Wanneer wordt BOSAL-rente een BOSAL-gat? Eerdere reparatievoorstellen Wetsvoorstel

Nadere informatie

Reorganiseren in zwaar weer. Mr drs S.A.W.J. Strik Hoofd Vaktechniek Directe Belastingen, Ernst & Young

Reorganiseren in zwaar weer. Mr drs S.A.W.J. Strik Hoofd Vaktechniek Directe Belastingen, Ernst & Young Reorganiseren in zwaar weer Mr drs S.A.W.J. Strik Hoofd Vaktechniek Directe Belastingen, Ernst & Young overzicht Afwaarderen intercy vordering Financiële reorganisatie Verkoop dochter na reorganisatie

Nadere informatie