Kenniscentrum Educatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kenniscentrum Educatie"

Transcriptie

1 STUURINFORMATIE ONDERZOEK HU 2013 Kenniscentrum Educatie Verslagjaar 2013 Naam lectoraat Lectoraat Beroepsonderwijs / Research Group Vocational Education Looptijd tot (tweede termijn) Naam kenniscentrum Kenniscentrum Educatie / Research Centre for Education Omvang 0,6 fte Naam lector Mw. Prof. Dr. E. de Bruijn 1

2 DEEL A: JAARLIJKSE KENGETALLEN ONDERZOEKSINZET HU 2013 OP LECTORAATSNIVEAU A.1. Personele bezetting 2013 van DIT LECTORAAT Tabel 1. Vereniging Hogescholen: Onderzoeksinzet personeel van lectoraat (peildatum 31 december 2013) Aantal Categorie Totaal aantal Totaal fte s gepromoveerden 1. Lectoren 1 0, Docenten en andere onderzoekers 3 1, Promovendi 4 2,6 4. Ondersteuning 2 1,1 5. Studenten A.2. Gerealiseerde inkomsten voor onderzoek 2013 van DIT LECTORAAT Tabel 2. Vereniging Hogescholen: Gerealiseerde inkomsten lectoraat (peildatum 31 december 2013) Gerealiseerde inkomsten in K Rijksbijdrage (1 e geldstroom) * SIA/RAAK (2 e geldstroom) Internationaal (3 e geldstroom) Overig (3 e geldstroom) * a) exclusief reservering voor 2015/2016 van t.b.v. 5 maanden verlenging twee promotietrajecten Heusdens & Bijlsma vanwege twee maal zwangerschaps-, bevallings- en betaald ouderschapsverlof (vouchergelden, eerste geldstroombudget en vervangingsuitkering reeds ontvangen in 2013); b) exclusief reservering maanden voucher Ashley voor 2015 vanwege vooruitbetaling in Inbegrepen zijn de financiële stromen in het kader van de 0.2 fte leerstoel van de lector aan de UU vanwege de Stichting Max Goote Bijzondere Leerstoelen. In totaal betreft dit salariskosten (opgevoerd onder overig 3 e geldstroom). 2. Inbegrepen zijn de financiële stromen ter bekostiging van de 0.1 fte aanstelling van de lector die buiten het lectoraat tweede termijn valt (opgevoerd onder overig 3e geldstroom: salariskosten). 3. Het lectoraat wordt ondersteund via een jaarlijkse subsidie ( ) van de Stichting Nederlands Instituut voor de Beroepskeuze (N.I.B.) (opgevoerd onder overig 3 e geldstroom). 2

3 DEEL B: JAARLIJKSE KENGETALLEN ONDERZOEKSOUTPUT HU 2013 T.b.v. faculteitsdirecties en CvB in het kader van de facultaire en hogeschoolbrede rapportage praktijkgericht onderzoek Kengetallen output van DIT LECTORAAT in 2013 Domein Cat 1 Cat 2 Cat 3 Totaal Professionele praktijk (P) Onderwijs en scholing (O) Wetenschap/onderzoek (K) Totaal: Categorie 1: Categorie 2: Categorie 3: publicaties, rapporten, (hoofdstukken in) boeken, artikelen lezingen, presentaties, workshops, demonstraties, symposia, georganiseerde congressen/conferenties, expertmeetings, coaching/intervisie, trainingen/opleidingen minoren, (studieloopbaan)begeleiding, onderwijsmodulen, bijstelling/verbetering curriculum, (verzorging) colleges/lessen, (hoofdstukken in) studie/moduleboeken, overig onderwijsmateriaal 3

4 DEEL C: JAARLIJKSE SPECIFICATIES INDICATOREN ONDERZOEK HU 2013 T.b.v. faculteitsdirecties en College van Bestuur in het kader van de facultaire en hogeschoolbrede rapportage praktijkgericht onderzoek Tabel 1. Personele bezetting peildatum Naam + titel Functie fte (lector, docenten en andere onderzoekers, ondersteuning; voor promovendi zie tabel 2) 1. Prof. dr. P.C.J. Lector 1 0,6 de Bruijn 2. Dr. L.K.J. Hogeschooldocent 1 0,8 Baartman 3. Drs. C.A. van Hogeschooldocent 2 0,4 Leeuwen 4. K. Swierts, MSc Adviseur 4, onderzoeker 0,5 5. J. Stoltenkamp Secretaresse/managementassistent 1 0,6 6 Dr. I. Zitter. Hogeschooldocent 1 0,6 Tabel 2. Promotietrajecten HU met en zonder vouchers peildatum Naam Omvang Titel onderzoek Naam Betrokken Wordt Einddatum promovendus fte promotor universiteit planning promotieond gehaald? erzoek 1. S.M. Ashley, MA 0,6 Enhancing knowledge integration Prof. dr. E. (Elly) de UU Redelijk op 1 september and conceptual understanding of Bruijn / dr. H.Schaap planning 2015 HBO students through meaning- (UU) oriented writing 2. Drs. N.N. Bijlsma 0,8 Samenwerkend oplossen van Prof. dr. E. (Elly) de UU Redelijk op 1 mei 2016 (zonder voucher) beroepsdilemma s en de ontwikkeling Bruijn / dr. H.Schaap planning (verlengd van persoonlijke kennis van (UU) i.v.m. 5 studenten in competentiegericht maanden middelbaar beroepsonderwijs verlof bevalling/ ouderschap) 3. Drs. R. Coppoolse 0, 6 Grootschalige onderwijsverandering: Samenwerking Sioo OU Enigszins 1 december Verschuivende 'frames' en sociale en Open Universiteit vertraagd 2015 interactie (Prof. dr. Gerhard Smid, is eerste promotor); Dr I. Zitter 4. Drs. W. Heusdens 0,6 leerprocessen van studenten en Prof. dr. E. (Elly) de UU Redelijk op 1 februari begeleidingsstrategieën van Bruijn / Dr. L. planning 2016 docenten in krachtige Baartman/ (verlengd leeromgevingen prof. dr. M. i.v.m. 5 Brekelmans / (UU) maanden verlof bevalling/ ouderschap) 4

5 Tabel 3. Deelnemende studenten Titel onderwijs of onderzoek Aantal studenten Startdatum Einddatum 1. Beroepsproduct onderzoek naar verbinding schoolvak en 6 November 2012 April 2013 beroepsgericht opleiden 2. Beroepsproduct onderzoek naar verbinding schoolvak en 12 November 2013 April 2014 beroepsgericht opleiden Totaal 18 5

6 BIJLAGE A Opsommingen en literatuurlijsten Output domein professionele praktijk De professionele praktijk van het lectoraat beroepsonderwijs betreft: de opleidingen van de HU buiten die van de Faculteit Educatie instellingen voor hoger beroepsonderwijs scholen voor middelbaar beroepsonderwijs c.q. Regionale Opleidingscentra vakcolleges vmbo en bovenbouw vmbo-scholen landelijke kenniscentra beroepsonderwijs; landelijke organisaties en (belangen)verenigingen voor (opleiders in het) beroepsonderwijs CATEGORIE 1: Publicaties, rapporten, (hoofdstukken in) boeken, artikelen 1) Baartman, L.K.J., Kloppenburg, R.T.H.M., & Prins, F.J. (2013). Kwaliteit van toetsprogramma s. In H. van Berkel, A. Bax, & D. Joosten-ten-Brinke (Red.). Toetsen in het Hoger Onderwijs. Bohn Stafleu van Loghum. 2) Bruijn, E. de. (2013). Docent zijn in het middelbaar beroepsonderwijs. TH&MA Tijdschrift voor Hoger Onderwijs & Management, 20(2), ) Bruijn, E. de. & Westerhuis, A. (2013). Pendelen tussen theorie en praktijk: over rolvastheid en rolontwikkeling. In H. de Jong, P. Tops, & M. van der Land (Red.), Prikken in praktijken. Over de ontwikkeling van praktijkonderzoek (pp ). Den Haag: Boom Lemma Uitgevers. 4) Coppoolse, R., Eijl van, P., & Pilot, A. (2013). Hoogvliegers, naar professionele excellentie. Rotterdam: University Press. 5) Hartgers, I. (2013). Studenten willen meer verbinding tussen school en BPV. Profiel. Vakblad voor betrokkenen in het middelbaar beroepsonderwijs, 23(8), ) Kan, C. van, Aalsma, E., Bruijn, E. de, & Berg, J. van den (2013). Addendum Generieke kennisbasis Tweedegraads lerarenopleidingen. Focus op beroepsopleidend onderwijs. Utrecht; Expertisecentrum beroepsonderwijs. 7) Vleugels, M. & Coppoolse, R. (2013). Professional capital: boekrecensie. Nieuw Meesterschap, 3(4), ) Erve, W. van der (2013). Scheikunde binnen de mbo-opleiding Dier & Gezondheid. Onderzoeksverslag. Beroepsproduct 1 en 2. Utrecht: Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie [intern verslag]. 9) Richters, R. (2013). Engels Binnen het Beroep Media Vormgever. Een onderzoek naar de connectie tussen het vak Engels en het beroepsgebied van de media vormgever. Utrecht: Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie [intern verslag]. CATEGORIE 2: Lezingen, presentaties, workshops, demonstraties, symposia, georganiseerde congressen/conferenties, expertmeetings, coaching/intervisie, trainingen 1) Baartman, L. (april 2013). Presentatie over KwaliteitsInstrument Toetsprogramma (KIT). 4 april 2013, Toetsnetwerk Hogeschool Utrecht 2) Baartman, L. : KwaliteitsInstrument Toetsprogramma (KIT): begeleiding bij zelf-evaluatie Summa College Eindhoven. Deelname door 3 opleidingsteams: Onderwijsassistent, Pedagogisch Werk niveau 3 en Pedagogisch Werk niveau 3. Startbijeenkomst ½ dag; Terugkoppeling ½ dag per opleidingsteam 3) Baartman, L. (november 2013) Deltion College, Zwolle. Presentatie onderzoeksresultaten schoolwerkovergangen van studenten Bouw-Infra niveau 3 en 4. Presentatie in de teamvergadering. 4) Bijlsma, N. (2013). Kennisontwikkeling van mbo-studenten, een exploratieve studie naar negotiation of meaning en contingent teaching. Goes, Nederland, Eerste resultaten gepresenteerd bij ROC Scalda CIOS, 19 februari. 5) Bijlsma, N. (2013). Onderzoeksprogramma CIOS Goes-Breda studiejaar Goes, Nederland, Onderzoeksprogramma gepresenteerd bij Scalda CIOS, 5 en 8 november. 6) Bruijn, E. de. Vaste rubriek Kennis en onderzoek in Profiel. Vakblad voor betrokkenen in het middelbaar beroepsonderwijs. Vier maal per jaar. MBO-docenten die een master hebben gevolgd schrijven een artikel over het onderzoek dat ze gedaan hebben in het kader van hun master. Elly de Bruijn selecteert en begeleidt het schrijfproces. Profiel doet de eindredactie. 6

7 7) Bruijn, E. de. (januari 2013). Profiellezing op de Nederlandse Onderwijstentoonstelling (NOT). De docent beroepsonderwijs: jongleren op het grensvlak tussen verschillende werelden. 8) Bruijn, E. de. (eerste half jaar 2013). Lid Panel Trajectum (HU) actuele vraagstukken hoger beroepsonderwijs. 9) Bruijn, E. de. (november 2013): Bijdrage Conferentie Competent City. Inspirerend MBO. Beroepsonderwijs maken: van dossier naar leren & begeleiden. 10) Bruijn, E. de. (november 2013): Bijdrage professionalisering Onderwijsinspectie BVE. De docent beroepsonderwijs: jongleren op het grensvlak tussen verschillende werelden. 11) Coppoolse, R., Bruijn de, E., & Smid, G. (2013).The role of teacher learning in innovation in higher professional education. Siriuscongres, Hogeschool Rotterdam. 12) Kenniskringbijeenkomst (februari 2013) (teamleden, externe onderzoekers, interne lerarenopleiders en externen uit het beroepsonderwijsveld): Kennisuitwisseling over: "Persoonlijke kennisontwikkeling in het middelbaar beroepsonderwijs"; "Leerprocessen tijdens boundary crossing tussen verschillende beroepsgroepen"; "Expertise van de docent mbo". 13) Kenniskringbijeenkomst (oktober 2013) (teamleden, externe onderzoekers, interne lerarenopleiders en externen uit het beroepsonderwijsveld): Kennisuitwisseling over: "Taalontwikkelend NaSk- en techniekonderwijs: Een ontwerp voor het opleiden van leraren"; "ontwikkelingen binnen lerarenopleidingen over opleiden tot docenten in het beroepsonderwijs"; concept hybride leeromgevingen". 14) Swierts, K. Nieuwsbrief lectoraat beroepsonderwijs: februari ) Swierts, K. Nieuwsbrief lectoraat beroepsonderwijs: oktober ) Zitter, I. (september 2013). Interactieve bijeenkomst Hybride leeromgevingen in het beroepsonderwijs voor professionals uit mbo/hbo, bedrijfsleven en kennisinstellingen. 17) Zitter, I. (september 2013). Reflectief groepsinterview bij de Middelbare Horeca School, Koning Willem 1 College. Expertconsults: 18) Ashley, S. (2013). Input ontwikkeling begeleiding onderzoek in de bachelor International Business vanuit inzichten promotieonderzoek. 19) Bruijn, de. E. de (juni). Expertbijeenkomst landelijk. Professionalisering lerarenopleiders vmbo-mbo. 20) Heusdens, W. (januari-juni 2013). Bespreking met docenten over begeleiding van docenten ROC Leiden, ROC Koning Willem I: x 3 21) Zitter, I. (november en december 2013). Participatie aan de landelijke stuurgroep vanuit expertrol in hpboproject hybride leeromgeving in het beroepsonderwijs: x 2. Activiteiten Expertisecentrum docent hbo: Ontwikkelde professionaliseringsactiviteiten (opleidingsmaterialen): 22) Baartman, L. Cursusbeschrijving Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) (15 EC) 23) Baartman, L. procedure leerwegonafhankelijke toetsing (LOT) 24) Baartman, L. 1 docentenhandleiding BDB Module 'toetsing en beoordeling' (5 EC) 25) Baartman, L. 1 cursistenhandleiding BDB Module 'toetsing en beoordeling' (5 EC) 26) Baartman, L. 1 inrichting digitale leeromgeving BDB Module 'toetsing en beoordeling' 27) Baartman, L. 1 afsluitende opdracht BDB Module 'toetsing en beoordeling' 28) Baartman, L. inwerken nieuwe opleiders BDB Module toetsing en beoordeling 29) Zitter, I, 1 docentenhandleiding BDB Module 'onderwijsontwerp' (5 EC 30) Zitter, I. 1 cursistenhandleiding BDB Module 'onderwijsontwerp" (5 EC) 31) Zitter, I. 1 inrichting digitale leeromgeving BDB Module 'onderwijsontwerp' 32) Zitter, I. 1 afsluitende opdracht BDB Module 'onderwijsontwerp' 33) Zitter, I. inwerken nieuwe opleiders BDB Module onderwijsontwerp 34) Baartman, L. coördinator BDB gehele cursus 35) Baartman, L., Zitter, I. inrichting kwaliteitszorg rond BDB cursus Uitgevoerde professionaliseringsactiviteiten: 36) Baartman, L. Eerste uitvoering 5 EC cursus 'toetsing en beoordeling' (7 bijeenkomsten). 37) Baartman, L. Tweede uitvoering 5 EC cursus 'toetsing en beoordeling' ( 7 bijeenkomsten). 38) Baartman, L. Derde uitvoering 5 EC cursus 'toetsing en beoordeling' (7 bijeenkomsten). 39) Zitter, I. Eerste sessies BDB-module 'onderwijsontwerp'. 40) Bakker, A., & Zitter, I., Eerste werkatelier ''Het leerpotentieel van grenzen'. 41) Bakker, A., & Zitter, I. tweede werkatelier ''Het leerpotentieel van grenzen. 7

8 Expertconsults t.b.v. vormgeving en uitvoering professionaliseringsactiviteiten van het Expertisecentrum docent hbo: 42) Bruijn, E. de: Expertconsults in rol dragend lector ontwikkeling van het Expertisecentrum docent hbo als voorziening (hele jaar) 43) Bruijn, E. de: Advisering personele invulling, werving, gesprekken en opzet professionalisering opleiders Expertisecentrum docent hbo (hele jaar). 44) Bruijn, E. de: Advisering introductiecursus (IHD), literatuur (eerste half jaar). 45) Bruijn, E. de: Expertconsults, advisering, overleg ontwikkeling Studieloopbaan certificeringstraject (januari september). 46) Bruijn, E. de: Expertconsults, feedback in teksten en advisering: Beroepsprofiel en opzet BDB cursus als geheel en afsluiting en certificering (hele jaar). 47) Bruijn, E. de: Expertconsults, feedback in teksten, BDB Module Toetsing en Beoordeling. (voorjaar najaar) 48) Bruijn, E. de: Expertconsults, feedback in teksten, BDB Module Onderwijsontwerp (september december). 49) Bruijn, E. de: Expertconsults, feedback in teksten, BDB Module Onderwijsuitvoering (oktober december). 50) Bruijn, E. de: Advisering en expertconsults verdere ontwikkeling aanbod Expertisecentrum docent hbo (tweede half jaar). Expert- en of ontwikkelmeetings t.bv. vormgeving en uitvoering professionaliseringsactiviteiten van het Expertisecentrum docent hbo 51) Baartman, L. Portefeuille kwaliteit(szorg) en professionalisering. Participatie portefeuillehoudersoverleg met manager bedrijfsvoering en dragend lector, en planontwikkeling (september december). 52) Zitter, I. Portefeuille onderwijs. Participatie portefeuillehoudersoverleg met manager bedrijfsvoering en dragend lector, en planontwikkeling (september december). 53) Bruijn, E. de Voorzitter portefeuillehoudersoverleg met manager bedrijfsvoering (september december). 54) Bruijn, E. de Voorzitter bijeenkomst klankbordgroep lectoren: advisering ontwikkeling BDB en profiel opleiders Expertisecentrum docent hbo. NETWERKEN EN RELATIES 1. Binnen de HU: Klankbordgroep lectoren t.b.v. het Expertisecentrum docent hbo 2. Regionaal: ROC s en vmbo s, relatie werkgroepen Utrechtse Onderwijs Agenda, regionaal samenwerkingsverband lerarenopleidingen; vanuit 3 ROC s wordt actief geparticipeerd in de kenniskring. Binnen ROC Midden Nederland is een netwerk van docenten ontstaan die een masteropleiding volgen die via de ROC-medewerker van ROC Midden Nederland verbonden is met het Lectoraat. Ook met het College van Bestuur is een werkrelatie. 3. Landelijk: Expertisecentrum Beroepsonderwijs, MBO-raad, OCW divisie BVE, diverse ROC s en Hogescholen, beroepsvereniging docenten mbo; consortium Vakcollege (vmbo en mbo); Het Platform Beroepsonderwijs, lerarenopleidingen, VELON; Onderwijsraad, Stuurgroep/werkgroep OCW Opleiden voor beroepsonderwijs. Hybride alliantie (hogescholen, ROC's, Expertisecentrum beroepsonderwijs) 4. Internationaal: overlap met netwerk in domein onderzoek/wetenschap UITINGEN IN DE MEDIA Radio- en tv-interviews, krantenartikelen, overig Claessens, B. (2013). Docent in het beroepsonderwijs. Jongleren tussen onderwijs en beroepsonderwijs. Interview Elly de Bruijn. Profiel. Vakblad voor betrokkenen in het middelbaar beroepsonderwijs, 23(3), 20-2 Opstarten (oktober 2013) met twitter-feed op Monique van de Laarschot en Wenja Heusdens werden in 2013 genomineerd voor het beste artikel in het vakblad Tijdschrift voor Lerarenopleiders uit de jaargang 2012 van het vakblad. Ze hebben de tweede prijs gewonnen. In het artikel Vakmanschap van de vmbo-docent in beeld doen zij verslag van een onderzoek naar het handelen van de vmbo-docent in de bovenbouw. De prijsuitreiking vond plaats tijdens het Congres voor Lerarenopleiders (VELON) op 12 maart in Groningen. 8

9 Overzicht projecten Naam Onderwerp Periode Output in 2013 Op basis van de dissertaties van Baartman en Kloppenburg September wordt gewerkt aan een instrument waarmee opleidingen de kwaliteit van hun toetsprogramma kunnen evalueren eind 1. Ontwikkeling van het KwaliteitsInstrum ent Toetsprogramma s (KIT): sprogramma.nl. Het instrument wordt met training ter beschikking gesteld voor het veld, inclusief de eigen Hogeschool. In 2013 is het aanbod gereed en in 2014 zal nagegaan worden of het aanbod onderdeel kan gaan vormen van het Expertisecentrum docent hbo. 2. Groen proeven Ontwikkeling en uitvoering van leergang Groen Proeven. In 3. ROC Eindhoven: kwaliteit toetsprogramma 4. Hybride Leeromgevingen in het beroepsonderwijs 5. Aanpassingen Kennisbasis Tweedegraads lerarenopleidinge n m.b.t. lesgeven in beroepsopleiding en 6. Leren door boundary crossing tussen school en werk 6. Expertisecentrum docent hbo deze leergang leren vmbo-docenten in het agrarisch onderwijs hoe ze een Proeve van Bekwaamheid in het groene vmbo kunnen organiseren, afnemen en evalueren. Groen Proeven ontwikkelteam: L. Luchtman, J. Gulikers. W. Bredewold en L. Baartman. Training en zelfevaluatie van de kwaliteit van toetsprogramma. ROC Eindhoven. Innovatiearrangement van enkele ROC s en Hanzehogeschool, ondersteund door het Expertisecentrum Beroepsonderwijs. Het project hybride leeromgevingen zoekt naar inrichtingen van beroepsonderwijs waarin geprobeerd wordt die fragmentatie te overwinnen. In het project wordt samen met die praktijken nagegaan waar en hoe versterking mogelijk is. Samenwerking met Expertisecentrum beroepsonderwijs (ECBO) in kader van beleid OCW rond opleiden tot docent beroepsonderwijs (n.a.v. Brief Bussemaker, december 2012). Op basis van een eerder uitgevoerde review naar 'boundary crossing', een artikel voor Pedagogische Studiën "Leren door boundary crossing tussen school en werk" in het themanummer 'over grenzen: pedagogisch-didactische aspecten van opleiden voor beroepsuitoefening' en een nadere inventarisatie ban literatuur als vervolg op dit artikel, ontsluiten en toegankelijk maken van de kennis over dit thema voor de beroepspraktijk van het lectoraat (d.w.z. de FE, HU en het middelbaar beroepsonderwijs in de regio). Ontwikkeling, uitvoering en kwaliteitsborging van een professionaliseringsaanbod voor HU-docenten 2014 Najaar voorjaar 2013 December februari doorlopend Instrumentarium: digitaal Professionaliseringsaanbod Leergang Training Expertconsults Ondersteuning vormgeving vervolg alliantie Addendum Generieke kennisbasis Tweedegraads lerarenopleidingen medio 2014 Oktober doorlopend Focus op beroepsopleidend onderwijs Werkateliers Expertisecentrum docent hbo Inrichting Expertisecentrum Advies ontwikkeling en advies over afzonderlijke activiteiten en cursussen; rol werving personeel. Professionaliseringstraject basiskwalificatie didactische bekwaamheid (BDB) Uitvoering modules BDB Coördinatie BDB Portefeuillehouders onderwijs, kwaliteitszorg, professionalisering 9

10 Output domein onderwijs en scholing Nb Dit domein betreft de opleidingen van de FE CATEGORIE 1: Publicaties, Rapporten, (hoofdstukken in) boeken, artikelen 1. Leeuwen, C. van (oktober 2013). Onderzoek naar leren en begeleiden in het beroepsonderwijs: verbinding tussen schoolvak en beroep. Tussentijds verslag. Bachelor studenten van Instituut Archimedes doen onderzoek in studiejaar Utrecht: Hogeschool Utrecht, Lectoraat Beroepsonderwijs (interne publicatie). 2. Leeuwen, C. van, & Baartman, L. (mei 2013): Studenten doen onderzoek naar de relatie tussen het schoolvak waarvoor ze opgeleid worden en de beroepsopleiding waarin ze lesgeven. Onderwijsweb en website lectoraat beroepsonderwijs: (http://www.educatie.onderzoek.hu.nl/data/news/het-verband-tussenschoolvak-en-opleiden-voor-een-beroep.aspx). CATEGORIE 2: Lezingen, presentaties, workshops, demonstraties, symposia, georganiseerde congressen/conferenties, expertmeetings, coaching/intervisie, trainingen NB Aan de kenniskringactiviteiten nemen deel: het team, professionals uit de beroepspraktijk, lerarenopleiders FE, onderzoekers extern. Activiteiten zijn daarom bij de professionele praktijk opgevoerd (HU breed en mbo veld) en bij onderwijs (FE). In 2013 expliciete oproep aan Instituut Archimedes om het lectoraat beroepsonderwijs te adopteren in het kader van professionalisering. Circa 10 lerarenopleiders zijn in 2013 betrokken geweest. 1. Leeuwen, C. van (juni 2013). Bijeenkomst schoolopleiders regionale ROC s over beroepsproduct studenten lerarenopleidingen verbinding schoolvak en beroepsopleiding. 2. Bruijn, E. de. (april 2013). Bijdrage aan netwerkdag beroepsonderwijs Instituut Archimedes. 3. Bruijn, E. de. Participatie en expertadvies project 4F-en. 4. Bruijn, E. de. (juni 2013), Organisatie van: Meet & greet HU University, Faculty of Education. Stephen Billett, Griffith University, Australia. Session at Faculty of Economics and Business. 5. Broodje onderzoek, november 2013: thema: Excellentie, Remco Coppoolse; Organisatie Ilya Zitter) 6. Nieuwsberichten FE Flits, onderzoeksnieuwsbrief HU en website lectoraat beroepsonderwijs: 5x. 7. Kenniskringbijeenkomst (februari 2013) (teamleden, externe onderzoekers, interne lerarenopleiders en externen uit het beroepsonderwijsveld): Kennisuitwisseling over: "Persoonlijke kennisontwikkeling in het middelbaar beroepsonderwijs"; "Leerprocessen tijdens boundary crossing tussen verschillende beroepsgroepen"; "Expertise van de docent mbo". 8. Kenniskringbijeenkomst (oktober 2013) (teamleden, externe onderzoekers, interne lerarenopleiders en externen uit het beroepsonderwijsveld): Kennisuitwisseling over: "Taalontwikkelend NaSk- en techniekonderwijs: Een ontwerp voor het opleiden van leraren"; "ontwikkelingen binnen lerarenopleidingen over opleiden tot docenten in het beroepsonderwijs"; 'concept hybride leeromgevingen". 9. Kennismakingslunch (november 2013) onderzoekers lectoraten en opleiders Expertisecentrum docent hbo. 10. Leren & Ervaren sessie (november 2013) Kenniskring Lectoraat: 'contigent begeleiden in het beroepsonderwijs. 11. Swierts, K. Nieuwsbrief lectoraat beroepsonderwijs: februari Swierts, K. Nieuwsbrief lectoraat beroepsonderwijs: oktober Expertconsults onderwijs FE 13. Baartman, L.: lid Facultaire Expertgroep Toetsing en Beoordeling (FETB) maandelijkse bijeenkomsten van ½ dag. 10x 14. Baartman, L.: bijdrage schrijven Facultair Toetskader als lid FETB. 15. Baartman, L.: presentatie verzorgd op de Managementdag van de FE. 20 september Onderwerp: Facultair toetskader en toelichting op kwaliteit van toetsprogramma s 10

11 16. Baartman, L.: ToetsAdviesCentrum (TAC) FE: inhoudelijke expertrol / advisering aan de leden van het TAC. Zij houden zich o.a. bezig met de implementatie van LOT binnen de FE en praktische ondersteuning van opleidingsteams hierbij. 17. Baartman, L: Instituut Theo Thijssen inhoudelijke expertrol / advisering aan de toetscommissie t.b.v. van de ontwikkeling van het nieuwe curriculum. 18. Baartman, Instituut IGT&D inhoudelijke expertrol /advisering toetscommissie. 19. Baartman, L.: Presentatie studiedag Omgangskunde ( ) over Facultair Toetskader en kwaliteit van toetsing. 20. Baartman, L.: Presentatie voor de MLI ( ) over Facultair Toetskader en kwaliteit van toetsing. 21. Bruijn, E. de. Participatie Beleidsteam onderwijs en daaruit voortvloeiende activiteiten: 8 x. 22. Bruijn, E. de, Baartman (december 2013). Advies beroepsproducten Instituut Archimedes. 23. Bruijn, E. de. (december 2013). Advisering. Opleiden tot docent in het beroepsonderwijs. Vormgeving activiteiten Instituut Archimedes. 24. Bruijn, E. de. (maart 2013). Educatieve minor FNT-FE. 25. Bruijn, E. de. (eerste half jaar 2013). Meerdere expertconsults in kaart brengen landschap Instituut Archimedes opleiden tot docent in het beroepsonderwijs. 26. Bruijn, E. de (oktober 2013). Advisering. Opleiden tot docent in het beroepsonderwijs. Vormgeving activiteiten Instituut Archimedes. 27. Bruijn, E. de. (november 2013): Casco FE. 28. Zitter, I. (november en december 2013) Casco FE. 29. Zitter, I. & Bruijn, E. de. (november 2013): Blended learning FE. CATEGORIE 3: Minoren, (studieloopbaan)begeleiding, onderwijsmodulen, bijstelling/verbetering curriculum, (verzorging) colleges/lessen, (hoofdstukken in) studie/moduleboeken, overig onderwijsmateriaal 1. Leeuwen, C. van.: curriculumontwikkeling vanuit project beroepsproduct : deelname aan ontwikkelgroep beroepsproducten Instituut Archimedes. Enkele aspecten uit onderzoek zijn opgenomen in studiehandleidingen beroepsproducten (bijvoorbeeld in vorm van de formats voor de verschillende, door studenten op te leveren, stukken, zoals plan van aanpak en productverslag). 2. Baartman, L.: ontwikkeling Master Expert Beroepsonderwijs: leerlijn onderzoek (september december) 3. Baartman, L.: ontwikkeling Master Expert Beroepsonderwijs: leerlijn persoonlijke professionele ontwikkeling (september december) 4. Baartman, L.: ontwikkeling Master Expert Beroepsonderwijs: uitgangspunten en uitwerking in hoofdlijnen toetsprogramma (september december) 5. Baartman, L.K.J., Kloppenburg, R.T.H.M., & Prins, F.J. (2013). Kwaliteit van toetsprogramma s. In H. van Berkel, A. Bax, & D. Joosten-ten-Brinke (Red.). Toetsen in het Hoger Onderwijs. Bohn Stafleu van Loghum. 6. Baartman, L.: begeleiding eerste leerteam onderzoek masterstudenten Aardrijkskunde, , 7. Baartman, L.: begeleiding eerste leerteam onderzoek masterstudenten Aardrijkskunde, , 8. Baartman, L & C. van Leeuwen: bijstelling vanuit eerste twee jaar Bacheloropleidingen Instituut Archimedes Cursus Beroepsproduct 1/2/3: Archimedesbrede cursus, variant aangeboden vanuit Lectoraat Beroeponderwijs verbinding tussen schoolvak en beroep 9. Baartman, L & C. van Leeuwen: Bacheloropleidingen Instituut Archimedes Cursus Beroepsproduct 1/2/3: Archimedesbrede cursus, variant aangeboden vanuit Lectoraat Beroeponderwijs verbinding tussen schoolvak en beroep. Uitvoering november voorjaar Leeuwen, C. van: Bacheloropleidingen Instituut Archimedes Cursus Beroepsproduct 1/2/3: Archimedesbrede cursus, variant aangeboden vanuit Lectoraat Beroeponderwijs verbinding tussen schoolvak en beroep. Uitvoering november voorjaar Groep Baartman, L.: Bacheloropleidingen Instituut Archimedes Cursus Beroepsproduct 1/2/3: Archimedesbrede cursus, variant aangeboden vanuit Lectoraat Beroeponderwijs verbinding tussen schoolvak en beroep. Uitvoering november voorjaar Groep Bruijn, E. de: expertconsultaties en bijdrage kritische reflectie in kader dragend lectorschap Masters Leren & Innoveren; Management of Education: oktober december 2013 (3x) 13. Bruijn, E. de: expertconsulaties inrichting beroepenveldcommissie MME & MLI en voorzitterschap bijeenkomst najaar Bruijn, E. de. Expertconsultaties en feedback op ontwikkeling dossier voor TNO en visitatie in kader dragend lectorschap bij ontwikkeling Master Expert Beroepsonderwijs: januari december (10 maanden) 11

12 15. Bruijn, E. de., & Westerhuis, A. (2013). Pendelen tussen theorie en praktijk: over rolvastheid en rolontwikkeling. In H. de Jong, P. Tops, & M. van der Land (Red.), Prikken in praktijken. Over de ontwikkeling van praktijkonderzoek (pp ). Den Haag: Boom Lemma Uitgevers. BIJDRAGEN ONDERWIJS/ONDERWIJSMATERIAAL ANDERE HOGESCHOLEN/UNIVERSITEITEN Kan ook bij professionele praktijk maar daar is geen categorie onderwijs 16. Ashley, S.: Verbeteringcursus FEM, opleiding international business Graduation Project Research Skills. 17. Ashley, S.: FEM honours programme, research skills course in the fourth-year programme. 12

13 OVERZICHT PROJECTEN Naam Onderwerp Periode Output in Opleiden voor beroepsonderwijs Doorlichting curriculum tweedegraads lerarenopleidingen op dit punt en monitoren, ondersteunen en evalueren herontwerp opleidingen op dit punt doorlopend professionalisering, thema onder aandacht in opleidingen, inbedding project in Instituut Archimedes Bijdrage project beroepsonderwijs Instituut Archimedes (uitvoering OCW beleid m.b.t. opleiden en professionalisering docenten beroepsonderwijs) 2. Onderzoek door studenten naar beroepsonderwijs (project door en voor Instituut Archimedes) Doorlichting van het curriculum van de tweedegraads lerarenopleidingen op dit punt. Onderzoeksopdracht voor studenten ontwikkelen en vormgeving van kenniskring studenten 1 november 2010 tot 1 november 2014 Beroepsproduct regulier: november 2012 mei 2013; november 2013 maart 2014 Professionalisering Opzet werkwijze en inbedding in Instituut Archimedes 3. Pre-promotietraject FEmedewerkers Dragend lector februari 2014 cohort 3: start januari 2013; afronding fase 2 zomer 2013; individuele trajecten tot februari Master Expert Beroepsonderwijs 5. Master Leren & Innoveren; Master Management of Education 6. Ontwikkeling van het KwaliteitsInstrument Toetsprogramma s (KIT): mma.nl 7. Professionalisering op het gebied van toetsing en beoordeling 8. Beleidsteam onderwijs faculteit Verslag naar directieberaad Faculteit; afronding per najaar 2013 Dragend lector doorlopend Mede vormgeving en Kerndocent uitvoering FE- Dragend lector i.o. najaar 2013 Voorbereiding maart 2014 accreditatie Dit is een instrument waarmee opleidingen de doorlopend Ontwikkeling aanbod kwaliteit van hun toetsprogramma kunnen professionalisering evalueren. Training, advies, meedenken kwaliteit toetsing en beoordeling opleidingen FE doorlopend Interne studiedagen voor onderwijsinstituten; ondersteuning onderwijsinstituten; diverse expertconsults; Lid als expert Facultaire Expertgroep Toetsing en Beoordeling (FETB) Beleid onderwijs van de FE doorlopend advies vanuit expertrol aan portefeuillehouder onderwijs 13

14 Output domein wetenschap/onderzoek CATEGORIE 1: Publicaties, rapporten, (hoofdstukken in) boeken, artikelen 1) Baartman, L.K.J., Gulikers, J.T.M., & Dijkstra, A. (2013). Factors influencing assessment quality in higher education. Assessment & Evaluation in Higher Education, 38, ) Baartman, L., Gravemeijer, K., & De Bruijn, E. (2013). Nurses and technicians communication and learning at the boundary. In H.E. Middleton & L.K.J. Baartman (Eds.), Transfer, transitions and transformations of learning (pp ). Rotterdam Boston Taipei: Sense Publishers. Doi: / _1. 3) Bakx, A., & Baartman, L.K.J., & Van Schilt-Mol, T. (accepted for publication, 2013). Development and evaluation of a summative assessment program for senior teacher competence. Studies in Educational Evaluation. 4) Biemans, H.J.A., De Bruijn, E., Den Boer, P.R., & Teurlings, C.J.J. (2013) Differences in Design Format of Continuous Pathways in Vocational Education Related to Student Performance and Satisfaction. Journal of vocational education & training, 65, , doi: / ) Bruijn, E. de., & Westerhuis, A. (2013). Pendelen tussen theorie en praktijk: over rolvastheid en rolontwikkeling. In H. de Jong, P. Tops, & M. van der Land (Red.), Prikken in praktijken. Over de ontwikkeling van praktijkonderzoek (pp ). Den Haag: Boom Lemma Uitgevers 6) Dehing, A.J.M., Jochems, W., & Baartman, L.K.J. (2013). Development of engineering identity in the engineering curriculum in higher education: an explorative study. European Journal of Engineering Education, 38 (1), DOI: / ) Gresnigt, R., Taconis, R., Van Keulen, H., Gravemeijer, K., & Baartman, L. (accepted for publication, Dec 2013). Promoting science and technology in primary education: A review of integrated curricula. Studies in Science Education. 8) Middleton, H., & Baartman, L.K.J. (Eds). Transfer, transitions and transformations of learning. Rotterdam Boston Taipei: Sense Publishers. Doi: / _1. CATEGORIE 2: Lezingen, presentaties, workshops, demonstraties, symposia, georganiseerde congressen/conferenties, expertmeetings, coaching/intervisie, trainingen 1) Ashley, S., Schaap, H., & De Bruijn, E. (2013). Defining conceptual understanding in the international business domain. Paper presented at the JURE 2013 pre-conference of the European Association for Research in Learning and Instruction (EARLI), Munich, Germany. 2) Ashley, S., Schaap, H., & De Bruijn, E. (2013). Het definiëren van conceptueel begrip in international business. Paper gepresenteerd op de ORD2013 (Onderwijs Research Dagen), Brussel, België. 3) Ashley, S. (FEM) (2013). Coaching/intervisie collega t.b.v. ontwikkeling promotieplan. 4) Ashley, S. (FEM) (2013). Coaching/intervisie collega t.b.v. ontwikkeling promotieplan. 5) Baartman, L.K.J., De Bruijn, E., & Gravemeijer, K. (2013). Processes of boundary crossing and learning around technological innovations at work. Paper presented at the EARLI Conference 2013, Munich, Germany. 6) Baartman: ICO Fall School 2013: reviewer en discussiant van aio-papers. Maastricht Universiteit, 7-8 November ) Bijlsma, N., Schaap, H., & De Bruijn, E. (2013). Negotiation of meaning in Senior Secondary Vocational Education. Paper presented at the JURE 2013 pre-conference of the European Association for Research in Learning and Instruction (EARLI), Munich, Germany. 8) Bruijn, E. de, Baartman, L., Bakker, A., & Schaap, H. (mei 2014). Ideeën voor Onderwijsonderzoek voor NRO. Leerstoel UU en Lectoraat HU Beroepsonderwijs. 9) Bruijn, E. de. (Juni 2013): Georganiseerde lezing Learning in worksites practice and its integration with educational programs Stephen Billett, Griffith University, Australia 10) Bruijn, E. de. (Juni 2013): Auteursconferentie Enhancing teaching and learning in the Dutch vocational education system: Reforms enacted. 11) Bakker, A., Bruijn, E. de., Baartman, L., Groot, E. de, Schaaf, M. van der (oktober 2013): Symposium over Measuring and Conceptualising Professional Knowledge, Academiegebouw UU voor onderzoekers beroepsonderwijs. 12) Bruijn, E. de: Diverse expertconsults m.b.t. aspirant promovendi, studenten, onderzoekers (6 x). 14

15 13) Bruijn, E. de. Samenwerking lectoraat normatieve professionalisering en lectoraat beroepsonderwijs: verkenning en uitwisseling rond begrip professionalisering en professionele theorie met medewerkers beide lectoraten. 14) Bruijn, E. de. Cursus landelijke onderzoeksschool ICO: Learning in and for vocations and professions: ontwikkeling cursus i.s.m Renate Wesselink (WUR) & Simon Beausaert (UM). 15) Bruijn, E. de. Cursus landelijke onderzoeksschool ICO i.s.m Renate Wesselink (WUR) & Simon Beausaert (UM). Uitvoering (7 sessies, digitaal feedback): september november 2013 (7x). 16) Bruijn, E. de, Schaap, H, promotiebegeleiding Sue Ashley. 17) Bruijn, E. de & Schaap, H., promotiebegeleiding Nienke Bijlsma. 18) Bruijn, E. de, Smid, G., Zitter, I., promotiebegeleiding Remco Coppoolse. 19) Bruijn, E. de, Baartman, L. & Brekelmans, M., promotiebegeleiding Wenja Heusdens. 20) Bruijn, E. de. & Prins, F., voorbereiding promotie Marianne Konings. 21) Bruijn, E. de. : Lid commissie Promotiebeurs voor Leraren ronde 2013 (voorstellen beoordelen; plannen beoordelen; selectie-interviews): 2 dagen bijeenkomst met beoordeling circa 20 voorstellen van te voren (x 6) en 1 interviewdag 8 kandidaten (x2). 22) Bruijn, E. de. Beoordeling promotievoucher HU (juni 2013) 23) Bruijn, E. de. Beoordeling promotievoucher (November 2013) 24) Coppoolse, R., De Bruijn, E., & Smid G. (2013). The role of teacher learning in innovation in higher professional education. Paper presented at the JURE 2013 pre-conference of the European Association for Research in Learning and Instruction (EARLI), Munich, Germany. 25) Coppoolse, R., De Bruijn, E., & Smid, G. (2013). Interpersoonlijk leren door docenten in onderwijsinnovaties binnen het hoger beroepsonderwijs. Paper gepresenteerd op de ORD2013 (Onderwijs Research Dagen), Brussel, België. 26) Laarschot, M. van de & Schaik, M. van, Met PABO in het VMBO, workshop op de VELON Conferentie. Groningen, maart ) Zitter, I. (oktober 2013). Consult student Onderwijskunde over onderzoek naar verbinden leren en werken in het mbo. 28) Zitter, I. (oktober 2013). Organisatie Denktank Hybride leeromgevingen in het beroepsonderwijs met vertegenwoordigers uit mbo/hbo, bedrijfsleven en kennisinstellingen ten behoeve van onderzoek 'Hybride Leeromgevingen in het beroepsonderwijs'. Reviews 29) Artikelen gereviewed voor Assessment and Evaluation in Higher Education 30) Artikelen gereviewed voor Studies in Continuing Education 31) Artikelen gereviewed voor Studies in Higher Education 32) Artikelen gereviewed voor Journal of Vocational Education and Training 33) Artikelen gereviewed voor Pedagogische Studiën 34) Artikelen gereviewed voor Educational Research Review BEGELEIDINGSCOMMISSIES WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (2, geteld bij categorie 2) 35) De Bruijn: Promotieonderzoek Steven Nijhuis (FNT), samenwerking Open Universiteit 36) Baartman: Lid begeleidingscommissie promotieonderzoek van: Jetske Strijbos, Vrije Universiteit Brussel. Titel: Assessment of generic competences in higher education: a multiple case method study NETWERKEN EN RELATIES Regionaal: Universiteit Utrecht, diverse faculteiten en instituten. Landelijk: Lectoren/hoogleraren beroepsonderwijs; Forum voor Praktijkonderzoek; verschillende universiteiten en hogescholen; Vereniging voor Onderwijsresearch (VOR), Divisie Beroepsonderwijs Bedrijfsopleidingen van de VOR; ICO, landelijke onderzoeksschool onderwijskunde, NWO-PROO, Expertisecentrum Beroepsonderwijs, IVA, Open Universiteit, Kohnstamm Instituut Internationaal: European Educational Research Association (EERA), Network vocational education and training EERA; European Association Learning and Instruction (EARLI); Special Interest Group EARLI Learning and Professional Development; EAPRIL, Universiteit Regensburg: CEDEFOP. LIDMAATSCHAPPEN Baartman, L: themacoördinator landelijke onderzoeksschool educational sciences; thema assessment 15

16 Bruijn; E. de, Baartman, L.: staflid ICO (KNAW erkende landelijke onderzoeksschool educational sciences). Bruijn, E. de: themacoördinator landelijke onderzoeksschool educational sciences; thema workplace learning Bruijn, E. de; Baartman, L. en Zitter, I: reviewers verschillende SSCI-journals Bruijn, E. de: lid brede beoordelingscommssie MaGW & PROO, NWO Bruijn, E. de: Adviesraad VOR divisie Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen, Vakmanschap Bruijn, E. de; Baartman, L.: lid EARLI SIG14 learning and professional development Bruijn; E, de; Baartman; Zitter; Heusdens; Ashley; Coppoolse; Bijlsma: lid VOR Zitter, I.: Bestuurslid Stichting Design Science Research aan de landelijke Community of Practice 'Design Science Research Group OVERZICHT PROJECTEN: Voor gedetailleerder informatie over de Output zie categorie 1 en 2. Naam Onderwerp Periode Output in Samenwerking Expertisecentrum Beroepsonderwijs in het kader van de programmalijn Effectief Beroepsonderwijs ; Programmaontwikkeling publieke taak ECBO Onderzoek 1: Onderwijsvisies van mbo-docenten; Onderzoek 2: expertise van mbodocenten Onderzoek 3: onderzoek in het kader van het innovatiearrangement Hybride leeromgevingen Doorlopend, structurele samenwerking met bijdrage aan verschillende onderzoeksprojecten voorzitter begeleidingscommissies beide onderzoeken vervolgonderzoek (cie bestaat uit onderzoekers, professionele praktijk en lerarenopleidingen Concept-rapportages beide projecten. Bijdrage afrondend onderzoeksrapport Hybride leeromgevingen 2. Promotieonderzoek Wenja Heusdens Het begrijpen van leerprocessen in krachtige leeromgevingen in het mbo: promotietraject: 1/9/2011 tot Voortgangsrapport tweede jaar gekoppeld aan het Innovatiearrangement Hybride leeromgevingen in het beroepsonderwijs i.s.m. met ROC s en ECBO leeractiviteiten en leeruitkomsten van studenten en begeleidingsstrategieën van docent 1/2/2016 Samenwerking UU (prof. dr. Mieke Brekelmans) Dr L. Baartman: copromotor 3. Promotieonderzoek Remco Coppoolse Onderzoek naar de innovatiepraktijk binnen Sirius HU en een bijdragen 2009/2010 pre promotietraject Voortgangsrapport tweede jaar (FG) Grootschalige onderwijsverandering: Verschuivende frames en sociale interactie. leveren aan de ontwikkeling van een effectief handelingsrepertoire voor onderwijsinnovatie in het hbo Voucherontwikkeling Promotietraject: 1/12/2011 1/12/2015 Samenwerking Sioo en Open Universiteit (Prof. dr. Gerhard Smid, is eerste promotor). Co-promotor: dr I. Zitter 4. Promotieonderzoek Sue Ashley (FEM) Enhancing conceptual understanding of HBO students through meaningoriented writing gekoppeld aan verbetering opleidingen FEM The effects of meaning-oriented writing on conceptual understanding via the mediating variable knowledge integration will be studied, testing for the effectiveness of two types of intervention: reflection prompts and multiple perspectives. The sample will comprise about 70 fourth year Bachelor of Business Administration students preparing for individual graduation research projects. 1 september mei 2011: planontwikkeling; promotietraject: 1/9/2011 tot 1/9/2015 Samenwerking UU (dr. Harmen Schaap) Voortgangsrapport tweede jaar 16

17 Naam Onderwerp Periode Output in Promotieonderzoek Nienke Bijlsma Samenwerkend leren aan beroepsdilemma s en de ontwikkeling van persoonlijke werktheorieën van mbo-studenten (gemeenschappelijk promotieonderzoek leerstoel en lectoraat) 6. Planontwikkeling promotieonderzoek: De universitaire lerarenopleiding primair onderwijs: kenmerken en criteria voor rekenen/ wiskunde. 8. CEDEFOP: teaching and learning methods in initial vocational education and training: European trends and challenges 9. Experiences and perspectives of students on the brink of school based and workplace learning 10. De pedagogischdidactische aspecten van beroepsonderwijs 11. Boekproject Enhancing teaching and learning in the Dutch vocational education system: Reforms enacted Becoming a professional means internalising shared understanding, norms, values and beliefs of a vocational community. This project explores how such internalisation can be enhanced, by investigating the relation between negotiation of meaning and students personal professional knowledge development during collaboratively solving vocational core problems tot ICO-promovendus Inbedding UU en HU. Samenwerking UU : Co-promotor: dr Harmen Schaap Voortgangsrapportage Onderzoek naar kennis en handelen September 2013 Ontwikkeling plan voor de UPABO als het gaat om zomer 2014 rekenen/wiskunde binnen het primair onderwijs (positionering in curriculum Beoogde start in relatie tot ontwikkeling van promotieonderzoek: beroepsmatig handelen) najaar 2014 Samenwerking UU: Co-promotor: dr. Frans Prins Project CEDEFOP (European Centre Najaar voorjaar Expertrol (advies en bijdrage for the Development of Vocational 2014 instrumentontwikkeling en Training c.q. EU-agent), trekker is rapportages) University of Warwick, 8 Europese landen participeren Samenwerking Nina Kilbrink, Karlstadt Oktober Dataverzameling ROC Universitity Zweden in Deltion, rapportage in onderzoeksproject over ervaringen voorbereiding en artikel van studenten in het beroepsonderwijs mbt de afstemming leren op school en in de werkplek. Themanummer over dit onderwerp November 2011 Themanummer in druk over december 2013 grenzen: pedagogischdidactische aspecten van het opleiden voor beroepsonderwijs Boekproject dat als doel heeft het Januari 2013 Outline van het boek, inclusief Nederlandse beroepsonderwijs (mbo december 2014 samenvattingen van de 16 en hbo) als casus te ontsluiten voor hoofdstukken. een internationaal publiek. Na review geaccepteerd door Ontwikkelingen in het Nederlandse Springer die het zal gaan beroepsonderwijs kunnen ook uitgeven. herkenbaar zijn voor het beroepsonderwijs in andere landen. Dat geldt te meer als de casuïstiek ontsloten wordt op basis van uitgevoerd onderzoek. Focus ligt op de periode vanaf

Beroepsonderwijs. Call for proposals. Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. 2015 1e ronde

Beroepsonderwijs. Call for proposals. Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. 2015 1e ronde 1 Hoofdstuk 1: Inleiding / Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Call for proposals Beroepsonderwijs 2015 1e ronde Den Haag, oktober 2014 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud

Nadere informatie

Addendum generieke kennisbasis tweedegraads lerarenopleidingen. Focus op beroepsopleidend onderwijs

Addendum generieke kennisbasis tweedegraads lerarenopleidingen. Focus op beroepsopleidend onderwijs Addendum generieke kennisbasis tweedegraads lerarenopleidingen Focus op beroepsopleidend onderwijs Colofon Titel Addendum generieke kennisbasis tweedegraads lerarenopleidingen: Focus op beroepsgericht

Nadere informatie

Leren in tijden van verandering

Leren in tijden van verandering Leren in tijden van verandering Profiel en prestatieafspraken Open Universiteit Open Universiteit www.ou.nl Leren in tijden van verandering Profiel en prestatieafspraken Open Universiteit Open Universiteit

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Missie en doelstellingen

1. Inleiding. 2. Missie en doelstellingen 1. Inleiding Het lectoraat International Business and Communication is gestart in mei 2008 met de aanstelling van de verantwoordelijk lector. Begin 2009 zijn de eerste kenniskringleden aangesteld en zijn

Nadere informatie

Jaarverslag Onderzoek

Jaarverslag Onderzoek Rapport 17 Jaarverslag Onderzoek RdMC 2010 Sjef Stijnen Rob Martens Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum Open Universiteit Open Universiteit rdmc.ou.nl rdmc.ou.nl Rapport 17 Jaarverslag Onderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag Onderzoek

Jaarverslag Onderzoek Rapport 12 Jaarverslag Onderzoek RdMC 2009 Rob Martens Sjef Stijnen Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum Open Universiteit Open Universiteit rdmc.ou.nl rdmc.ou.nl Rapport 12 Jaarverslag Onderzoek

Nadere informatie

Vooraf... 6 Algemene karakteristiek... 8 Samenwerkingsverbanden... 11 Onderwijsaanbod... 15 Voortgezette professionalisering, advisering en

Vooraf... 6 Algemene karakteristiek... 8 Samenwerkingsverbanden... 11 Onderwijsaanbod... 15 Voortgezette professionalisering, advisering en Jaarverslag 2013 2 Jaarverslag 2013 3 4 Vooraf... 6 Algemene karakteristiek... 8 Samenwerkingsverbanden... 11 Onderwijsaanbod... 15 Voortgezette professionalisering, advisering en ondersteuning... 22 Kennisinstelling...

Nadere informatie

LECTORAAT SOCIALE INNOVATIE EN VERSCHEIDENHEID JAARVERSLAG 2013 SJIERA DE VRIES

LECTORAAT SOCIALE INNOVATIE EN VERSCHEIDENHEID JAARVERSLAG 2013 SJIERA DE VRIES LECTORAAT SOCIALE INNOVATIE EN VERSCHEIDENHEID JAARVERSLAG 2013 SJIERA DE VRIES 31 januari 2014 1 INHOUD Inleiding... 3 Thema lectoraat... 3 Doelen en taken van het lectoraat... 3 Samenstelling van het

Nadere informatie

Onderzoek en kwaliteit(szorg) onderzoek binnen Hogeschool de Kempel Helmond

Onderzoek en kwaliteit(szorg) onderzoek binnen Hogeschool de Kempel Helmond KEMPELONDERZOEKSCENTRUM ONDERZOEKSPLAN Onderzoek en kwaliteit(szorg) onderzoek binnen Hogeschool de Kempel Helmond Jeannette Geldens, lector algemene opdracht Betekenisvol leren onderwijzen Jos Castelijns,

Nadere informatie

ADEF Activiteitenplan 2013-2014

ADEF Activiteitenplan 2013-2014 ADEF Activiteitenplan 2013-2014 1 ADEF Activiteitenplan 2013-2014 2 Voorwoord 3 De negen thema s van het activiteitenplan 2013-2014 van ADEF 5 Thema 1 Passend onderwijs 7 Thema 2 Studierendement 10 Thema

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Versterking door verbinding

Jaarverslag 2014. Versterking door verbinding Versterking door verbinding Stenden Hogeschool Versterking door verbinding Colofon, 2014 Samenstelling en eindredactie: Finance & control & procurement Ontwerp: Visser en de Graef b.v., Leeuwarden Foto

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Lectoraat International Relationship Management

Jaarverslag 2013. Lectoraat International Relationship Management Jaarverslag 2013 Lectoraat International Relationship Management 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Missie en doelstellingen 4 2.1 Kennisontwikkeling 5 2.2 Kennisuitwisseling 5 2.3 Curriculumontwikkeling 5 2.4

Nadere informatie

Jaarverslag studiejaar 2012-2013

Jaarverslag studiejaar 2012-2013 Jaarverslag studiejaar 2012-2013 Studiejaar 2012-2013 / 1 Inhoudsopgave 0 Management Summary - Verslag College van Bestuur 03 1 Zuyd - Strategisch Beleid 05 2 Kwaliteit 14 3 Onderwijs en Onderzoek 20 4

Nadere informatie

Opleidingsprofiel / Training Profile

Opleidingsprofiel / Training Profile Opleidingsprofiel / Training Profile Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn bachelor- en associate degree 2013-2017 Instituut voor Gezondheidszorg Hogeschool Rotterdam april 2014 HOGESCHOOL ROTTERDAM

Nadere informatie

Ruud de Moor Centrum Jaarrapportage 2005

Ruud de Moor Centrum Jaarrapportage 2005 Ruud de Moor Centrum Jaarrapportage 2005 Voorwoord In deze rapportage wordt verslag gedaan van de inhoudelijke vorderingen van de projecten van het Ruud de Moor Centrum in het jaar 2005. Voor elk project

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd Business School NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Lectoraat Passend Onderwijs / Inclusive Education. Annemieke Mol Lous. Informatie en evaluatie Mei 2012. Terugblik 2010-2012 en plannen 2012-2013

Lectoraat Passend Onderwijs / Inclusive Education. Annemieke Mol Lous. Informatie en evaluatie Mei 2012. Terugblik 2010-2012 en plannen 2012-2013 Informatie en evaluatie Mei 2012 Terugblik 2010-2012 en plannen 2012-2013 In dit informatieblad van het lectoraat Passend Onderwijs/ Inclusive zetten we de belangrijkste ontwikkelingen van 2010-2012 op

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Lectoraat International Business and Communication

Jaarverslag 2012. Lectoraat International Business and Communication Jaarverslag 2012 Lectoraat International Business and Communication 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Missie en doelstellingen 4 2.1 Kennisontwikkeling 5 2.2 Kennisuitwisseling 5 2.3 Curriculumontwikkeling 5

Nadere informatie

Open Universiteit JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014. Open Universiteit. www.ou.nl. Open Universiteit. Bezoekadres Valkenburgerweg 177 6419 AT Heerlen

Open Universiteit JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014. Open Universiteit. www.ou.nl. Open Universiteit. Bezoekadres Valkenburgerweg 177 6419 AT Heerlen Bezoekadres Valkenburgerweg 177 6419 AT Heerlen Postadres Postbus 2960 6401 DL Heerlen Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt onder de vereisten van de Creative

Nadere informatie

Werkprogramma 2006 zij-instroom. Ruud de Moor Centrum. voor professionalisering van onderwijsgevenden

Werkprogramma 2006 zij-instroom. Ruud de Moor Centrum. voor professionalisering van onderwijsgevenden Werkprogramma 2006 zij-instroom Ruud de Moor Centrum voor professionalisering van onderwijsgevenden Heerlen, 29 november 2005 Ruud de Moor Centrum Open Universiteit Nederland Inhoudsopgave Inleiding: hoofdlijnen

Nadere informatie

Jaarverslag Kenniskring International Business and Communication

Jaarverslag Kenniskring International Business and Communication Jaarverslag Kenniskring International Business and Communication 2011 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Missie en doelstellingen 4 2.1 Kennisontwikkeling 5 2.2 Kennisuitwisseling 5 2.3 Curriculumontwikkeling

Nadere informatie

Bachelor Social Work Informatiedossier Nieuwe Opleiding

Bachelor Social Work Informatiedossier Nieuwe Opleiding Bachelor Social Work Informatiedossier Nieuwe Opleiding Universiteit Nederlandse Antillen Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen Willemstad, juni 2009 Inhoudsopgave 0. Inleiding 3 0.1. Profiel

Nadere informatie

Vereniging Hogescholen, 16 juli 2013. Voortgangsrapportage Sectorplan hbo kunstonderwijs 2012-2016

Vereniging Hogescholen, 16 juli 2013. Voortgangsrapportage Sectorplan hbo kunstonderwijs 2012-2016 Vereniging Hogescholen, 16 juli 2013 Voortgangsrapportage Sectorplan hbo kunstonderwijs 2012-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Reducties in de bacheloropleidingen 3. Investeringen in kwaliteitsversterking

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Lerarenopleidingen; hbo-master. Visitatiedata: 15, 16 en 17 september 2009

Hogeschool Utrecht. Lerarenopleidingen; hbo-master. Visitatiedata: 15, 16 en 17 september 2009 Hogeschool Utrecht Opleiding: Locatie: Varianten: Lerarenopleidingen; hbo-master Utrecht deeltijd Visitatiedata: 15, 16 en 17 september 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2009 2/103

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Master Coaching Duaal/deeltijd. NCOI Business School

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Master Coaching Duaal/deeltijd. NCOI Business School Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Master Coaching Duaal/deeltijd NCOI Business School Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Als je gelooft in je werk!

Jaarverslag 2009. Als je gelooft in je werk! Jaarverslag 2009 Als je gelooft in je werk! Voorwoord Met genoegen presenteren we u het jaarverslag 2009 van de Gereformeerde Hogeschool. Dit verslag geeft u een beeld van de ontwikkeling en de resultaten

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding Adviesrapport Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Toets Nieuwe Opleiding HBO Master opleiding HBO Master opleiding Project Management Project Management deeltijd deeltijd Hogeschool Utrecht Hogeschool

Nadere informatie

Projectplan Atelier Documenteren van de Samenleving

Projectplan Atelier Documenteren van de Samenleving Projectplan Atelier Documenteren van de Samenleving Erika Hokke, versie 1.0 definitief 11 mei 2014 versie actie Verspreiding 2014-03- 25 Opzet projectplan 1 t/m 4 Praktijkorganisaties en docenten 2014-04-

Nadere informatie

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Typering Centre of Expertise... 2 2 Visie en beleid... 4 2.1 Voortgang positionering... 4 2.2 Voortgang

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Commerciële Economie voltijd - duaal. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Commerciële Economie voltijd - duaal. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële Economie voltijd - duaal Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie