Kenniscentrum Educatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kenniscentrum Educatie"

Transcriptie

1 STUURINFORMATIE ONDERZOEK HU 2013 Kenniscentrum Educatie Verslagjaar 2013 Naam lectoraat Lectoraat Beroepsonderwijs / Research Group Vocational Education Looptijd tot (tweede termijn) Naam kenniscentrum Kenniscentrum Educatie / Research Centre for Education Omvang 0,6 fte Naam lector Mw. Prof. Dr. E. de Bruijn 1

2 DEEL A: JAARLIJKSE KENGETALLEN ONDERZOEKSINZET HU 2013 OP LECTORAATSNIVEAU A.1. Personele bezetting 2013 van DIT LECTORAAT Tabel 1. Vereniging Hogescholen: Onderzoeksinzet personeel van lectoraat (peildatum 31 december 2013) Aantal Categorie Totaal aantal Totaal fte s gepromoveerden 1. Lectoren 1 0, Docenten en andere onderzoekers 3 1, Promovendi 4 2,6 4. Ondersteuning 2 1,1 5. Studenten A.2. Gerealiseerde inkomsten voor onderzoek 2013 van DIT LECTORAAT Tabel 2. Vereniging Hogescholen: Gerealiseerde inkomsten lectoraat (peildatum 31 december 2013) Gerealiseerde inkomsten in K Rijksbijdrage (1 e geldstroom) * SIA/RAAK (2 e geldstroom) Internationaal (3 e geldstroom) Overig (3 e geldstroom) * a) exclusief reservering voor 2015/2016 van t.b.v. 5 maanden verlenging twee promotietrajecten Heusdens & Bijlsma vanwege twee maal zwangerschaps-, bevallings- en betaald ouderschapsverlof (vouchergelden, eerste geldstroombudget en vervangingsuitkering reeds ontvangen in 2013); b) exclusief reservering maanden voucher Ashley voor 2015 vanwege vooruitbetaling in Inbegrepen zijn de financiële stromen in het kader van de 0.2 fte leerstoel van de lector aan de UU vanwege de Stichting Max Goote Bijzondere Leerstoelen. In totaal betreft dit salariskosten (opgevoerd onder overig 3 e geldstroom). 2. Inbegrepen zijn de financiële stromen ter bekostiging van de 0.1 fte aanstelling van de lector die buiten het lectoraat tweede termijn valt (opgevoerd onder overig 3e geldstroom: salariskosten). 3. Het lectoraat wordt ondersteund via een jaarlijkse subsidie ( ) van de Stichting Nederlands Instituut voor de Beroepskeuze (N.I.B.) (opgevoerd onder overig 3 e geldstroom). 2

3 DEEL B: JAARLIJKSE KENGETALLEN ONDERZOEKSOUTPUT HU 2013 T.b.v. faculteitsdirecties en CvB in het kader van de facultaire en hogeschoolbrede rapportage praktijkgericht onderzoek Kengetallen output van DIT LECTORAAT in 2013 Domein Cat 1 Cat 2 Cat 3 Totaal Professionele praktijk (P) Onderwijs en scholing (O) Wetenschap/onderzoek (K) Totaal: Categorie 1: Categorie 2: Categorie 3: publicaties, rapporten, (hoofdstukken in) boeken, artikelen lezingen, presentaties, workshops, demonstraties, symposia, georganiseerde congressen/conferenties, expertmeetings, coaching/intervisie, trainingen/opleidingen minoren, (studieloopbaan)begeleiding, onderwijsmodulen, bijstelling/verbetering curriculum, (verzorging) colleges/lessen, (hoofdstukken in) studie/moduleboeken, overig onderwijsmateriaal 3

4 DEEL C: JAARLIJKSE SPECIFICATIES INDICATOREN ONDERZOEK HU 2013 T.b.v. faculteitsdirecties en College van Bestuur in het kader van de facultaire en hogeschoolbrede rapportage praktijkgericht onderzoek Tabel 1. Personele bezetting peildatum Naam + titel Functie fte (lector, docenten en andere onderzoekers, ondersteuning; voor promovendi zie tabel 2) 1. Prof. dr. P.C.J. Lector 1 0,6 de Bruijn 2. Dr. L.K.J. Hogeschooldocent 1 0,8 Baartman 3. Drs. C.A. van Hogeschooldocent 2 0,4 Leeuwen 4. K. Swierts, MSc Adviseur 4, onderzoeker 0,5 5. J. Stoltenkamp Secretaresse/managementassistent 1 0,6 6 Dr. I. Zitter. Hogeschooldocent 1 0,6 Tabel 2. Promotietrajecten HU met en zonder vouchers peildatum Naam Omvang Titel onderzoek Naam Betrokken Wordt Einddatum promovendus fte promotor universiteit planning promotieond gehaald? erzoek 1. S.M. Ashley, MA 0,6 Enhancing knowledge integration Prof. dr. E. (Elly) de UU Redelijk op 1 september and conceptual understanding of Bruijn / dr. H.Schaap planning 2015 HBO students through meaning- (UU) oriented writing 2. Drs. N.N. Bijlsma 0,8 Samenwerkend oplossen van Prof. dr. E. (Elly) de UU Redelijk op 1 mei 2016 (zonder voucher) beroepsdilemma s en de ontwikkeling Bruijn / dr. H.Schaap planning (verlengd van persoonlijke kennis van (UU) i.v.m. 5 studenten in competentiegericht maanden middelbaar beroepsonderwijs verlof bevalling/ ouderschap) 3. Drs. R. Coppoolse 0, 6 Grootschalige onderwijsverandering: Samenwerking Sioo OU Enigszins 1 december Verschuivende 'frames' en sociale en Open Universiteit vertraagd 2015 interactie (Prof. dr. Gerhard Smid, is eerste promotor); Dr I. Zitter 4. Drs. W. Heusdens 0,6 leerprocessen van studenten en Prof. dr. E. (Elly) de UU Redelijk op 1 februari begeleidingsstrategieën van Bruijn / Dr. L. planning 2016 docenten in krachtige Baartman/ (verlengd leeromgevingen prof. dr. M. i.v.m. 5 Brekelmans / (UU) maanden verlof bevalling/ ouderschap) 4

5 Tabel 3. Deelnemende studenten Titel onderwijs of onderzoek Aantal studenten Startdatum Einddatum 1. Beroepsproduct onderzoek naar verbinding schoolvak en 6 November 2012 April 2013 beroepsgericht opleiden 2. Beroepsproduct onderzoek naar verbinding schoolvak en 12 November 2013 April 2014 beroepsgericht opleiden Totaal 18 5

6 BIJLAGE A Opsommingen en literatuurlijsten Output domein professionele praktijk De professionele praktijk van het lectoraat beroepsonderwijs betreft: de opleidingen van de HU buiten die van de Faculteit Educatie instellingen voor hoger beroepsonderwijs scholen voor middelbaar beroepsonderwijs c.q. Regionale Opleidingscentra vakcolleges vmbo en bovenbouw vmbo-scholen landelijke kenniscentra beroepsonderwijs; landelijke organisaties en (belangen)verenigingen voor (opleiders in het) beroepsonderwijs CATEGORIE 1: Publicaties, rapporten, (hoofdstukken in) boeken, artikelen 1) Baartman, L.K.J., Kloppenburg, R.T.H.M., & Prins, F.J. (2013). Kwaliteit van toetsprogramma s. In H. van Berkel, A. Bax, & D. Joosten-ten-Brinke (Red.). Toetsen in het Hoger Onderwijs. Bohn Stafleu van Loghum. 2) Bruijn, E. de. (2013). Docent zijn in het middelbaar beroepsonderwijs. TH&MA Tijdschrift voor Hoger Onderwijs & Management, 20(2), ) Bruijn, E. de. & Westerhuis, A. (2013). Pendelen tussen theorie en praktijk: over rolvastheid en rolontwikkeling. In H. de Jong, P. Tops, & M. van der Land (Red.), Prikken in praktijken. Over de ontwikkeling van praktijkonderzoek (pp ). Den Haag: Boom Lemma Uitgevers. 4) Coppoolse, R., Eijl van, P., & Pilot, A. (2013). Hoogvliegers, naar professionele excellentie. Rotterdam: University Press. 5) Hartgers, I. (2013). Studenten willen meer verbinding tussen school en BPV. Profiel. Vakblad voor betrokkenen in het middelbaar beroepsonderwijs, 23(8), ) Kan, C. van, Aalsma, E., Bruijn, E. de, & Berg, J. van den (2013). Addendum Generieke kennisbasis Tweedegraads lerarenopleidingen. Focus op beroepsopleidend onderwijs. Utrecht; Expertisecentrum beroepsonderwijs. 7) Vleugels, M. & Coppoolse, R. (2013). Professional capital: boekrecensie. Nieuw Meesterschap, 3(4), ) Erve, W. van der (2013). Scheikunde binnen de mbo-opleiding Dier & Gezondheid. Onderzoeksverslag. Beroepsproduct 1 en 2. Utrecht: Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie [intern verslag]. 9) Richters, R. (2013). Engels Binnen het Beroep Media Vormgever. Een onderzoek naar de connectie tussen het vak Engels en het beroepsgebied van de media vormgever. Utrecht: Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie [intern verslag]. CATEGORIE 2: Lezingen, presentaties, workshops, demonstraties, symposia, georganiseerde congressen/conferenties, expertmeetings, coaching/intervisie, trainingen 1) Baartman, L. (april 2013). Presentatie over KwaliteitsInstrument Toetsprogramma (KIT). 4 april 2013, Toetsnetwerk Hogeschool Utrecht 2) Baartman, L. : KwaliteitsInstrument Toetsprogramma (KIT): begeleiding bij zelf-evaluatie Summa College Eindhoven. Deelname door 3 opleidingsteams: Onderwijsassistent, Pedagogisch Werk niveau 3 en Pedagogisch Werk niveau 3. Startbijeenkomst ½ dag; Terugkoppeling ½ dag per opleidingsteam 3) Baartman, L. (november 2013) Deltion College, Zwolle. Presentatie onderzoeksresultaten schoolwerkovergangen van studenten Bouw-Infra niveau 3 en 4. Presentatie in de teamvergadering. 4) Bijlsma, N. (2013). Kennisontwikkeling van mbo-studenten, een exploratieve studie naar negotiation of meaning en contingent teaching. Goes, Nederland, Eerste resultaten gepresenteerd bij ROC Scalda CIOS, 19 februari. 5) Bijlsma, N. (2013). Onderzoeksprogramma CIOS Goes-Breda studiejaar Goes, Nederland, Onderzoeksprogramma gepresenteerd bij Scalda CIOS, 5 en 8 november. 6) Bruijn, E. de. Vaste rubriek Kennis en onderzoek in Profiel. Vakblad voor betrokkenen in het middelbaar beroepsonderwijs. Vier maal per jaar. MBO-docenten die een master hebben gevolgd schrijven een artikel over het onderzoek dat ze gedaan hebben in het kader van hun master. Elly de Bruijn selecteert en begeleidt het schrijfproces. Profiel doet de eindredactie. 6

7 7) Bruijn, E. de. (januari 2013). Profiellezing op de Nederlandse Onderwijstentoonstelling (NOT). De docent beroepsonderwijs: jongleren op het grensvlak tussen verschillende werelden. 8) Bruijn, E. de. (eerste half jaar 2013). Lid Panel Trajectum (HU) actuele vraagstukken hoger beroepsonderwijs. 9) Bruijn, E. de. (november 2013): Bijdrage Conferentie Competent City. Inspirerend MBO. Beroepsonderwijs maken: van dossier naar leren & begeleiden. 10) Bruijn, E. de. (november 2013): Bijdrage professionalisering Onderwijsinspectie BVE. De docent beroepsonderwijs: jongleren op het grensvlak tussen verschillende werelden. 11) Coppoolse, R., Bruijn de, E., & Smid, G. (2013).The role of teacher learning in innovation in higher professional education. Siriuscongres, Hogeschool Rotterdam. 12) Kenniskringbijeenkomst (februari 2013) (teamleden, externe onderzoekers, interne lerarenopleiders en externen uit het beroepsonderwijsveld): Kennisuitwisseling over: "Persoonlijke kennisontwikkeling in het middelbaar beroepsonderwijs"; "Leerprocessen tijdens boundary crossing tussen verschillende beroepsgroepen"; "Expertise van de docent mbo". 13) Kenniskringbijeenkomst (oktober 2013) (teamleden, externe onderzoekers, interne lerarenopleiders en externen uit het beroepsonderwijsveld): Kennisuitwisseling over: "Taalontwikkelend NaSk- en techniekonderwijs: Een ontwerp voor het opleiden van leraren"; "ontwikkelingen binnen lerarenopleidingen over opleiden tot docenten in het beroepsonderwijs"; concept hybride leeromgevingen". 14) Swierts, K. Nieuwsbrief lectoraat beroepsonderwijs: februari ) Swierts, K. Nieuwsbrief lectoraat beroepsonderwijs: oktober ) Zitter, I. (september 2013). Interactieve bijeenkomst Hybride leeromgevingen in het beroepsonderwijs voor professionals uit mbo/hbo, bedrijfsleven en kennisinstellingen. 17) Zitter, I. (september 2013). Reflectief groepsinterview bij de Middelbare Horeca School, Koning Willem 1 College. Expertconsults: 18) Ashley, S. (2013). Input ontwikkeling begeleiding onderzoek in de bachelor International Business vanuit inzichten promotieonderzoek. 19) Bruijn, de. E. de (juni). Expertbijeenkomst landelijk. Professionalisering lerarenopleiders vmbo-mbo. 20) Heusdens, W. (januari-juni 2013). Bespreking met docenten over begeleiding van docenten ROC Leiden, ROC Koning Willem I: x 3 21) Zitter, I. (november en december 2013). Participatie aan de landelijke stuurgroep vanuit expertrol in hpboproject hybride leeromgeving in het beroepsonderwijs: x 2. Activiteiten Expertisecentrum docent hbo: Ontwikkelde professionaliseringsactiviteiten (opleidingsmaterialen): 22) Baartman, L. Cursusbeschrijving Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) (15 EC) 23) Baartman, L. procedure leerwegonafhankelijke toetsing (LOT) 24) Baartman, L. 1 docentenhandleiding BDB Module 'toetsing en beoordeling' (5 EC) 25) Baartman, L. 1 cursistenhandleiding BDB Module 'toetsing en beoordeling' (5 EC) 26) Baartman, L. 1 inrichting digitale leeromgeving BDB Module 'toetsing en beoordeling' 27) Baartman, L. 1 afsluitende opdracht BDB Module 'toetsing en beoordeling' 28) Baartman, L. inwerken nieuwe opleiders BDB Module toetsing en beoordeling 29) Zitter, I, 1 docentenhandleiding BDB Module 'onderwijsontwerp' (5 EC 30) Zitter, I. 1 cursistenhandleiding BDB Module 'onderwijsontwerp" (5 EC) 31) Zitter, I. 1 inrichting digitale leeromgeving BDB Module 'onderwijsontwerp' 32) Zitter, I. 1 afsluitende opdracht BDB Module 'onderwijsontwerp' 33) Zitter, I. inwerken nieuwe opleiders BDB Module onderwijsontwerp 34) Baartman, L. coördinator BDB gehele cursus 35) Baartman, L., Zitter, I. inrichting kwaliteitszorg rond BDB cursus Uitgevoerde professionaliseringsactiviteiten: 36) Baartman, L. Eerste uitvoering 5 EC cursus 'toetsing en beoordeling' (7 bijeenkomsten). 37) Baartman, L. Tweede uitvoering 5 EC cursus 'toetsing en beoordeling' ( 7 bijeenkomsten). 38) Baartman, L. Derde uitvoering 5 EC cursus 'toetsing en beoordeling' (7 bijeenkomsten). 39) Zitter, I. Eerste sessies BDB-module 'onderwijsontwerp'. 40) Bakker, A., & Zitter, I., Eerste werkatelier ''Het leerpotentieel van grenzen'. 41) Bakker, A., & Zitter, I. tweede werkatelier ''Het leerpotentieel van grenzen. 7

8 Expertconsults t.b.v. vormgeving en uitvoering professionaliseringsactiviteiten van het Expertisecentrum docent hbo: 42) Bruijn, E. de: Expertconsults in rol dragend lector ontwikkeling van het Expertisecentrum docent hbo als voorziening (hele jaar) 43) Bruijn, E. de: Advisering personele invulling, werving, gesprekken en opzet professionalisering opleiders Expertisecentrum docent hbo (hele jaar). 44) Bruijn, E. de: Advisering introductiecursus (IHD), literatuur (eerste half jaar). 45) Bruijn, E. de: Expertconsults, advisering, overleg ontwikkeling Studieloopbaan certificeringstraject (januari september). 46) Bruijn, E. de: Expertconsults, feedback in teksten en advisering: Beroepsprofiel en opzet BDB cursus als geheel en afsluiting en certificering (hele jaar). 47) Bruijn, E. de: Expertconsults, feedback in teksten, BDB Module Toetsing en Beoordeling. (voorjaar najaar) 48) Bruijn, E. de: Expertconsults, feedback in teksten, BDB Module Onderwijsontwerp (september december). 49) Bruijn, E. de: Expertconsults, feedback in teksten, BDB Module Onderwijsuitvoering (oktober december). 50) Bruijn, E. de: Advisering en expertconsults verdere ontwikkeling aanbod Expertisecentrum docent hbo (tweede half jaar). Expert- en of ontwikkelmeetings t.bv. vormgeving en uitvoering professionaliseringsactiviteiten van het Expertisecentrum docent hbo 51) Baartman, L. Portefeuille kwaliteit(szorg) en professionalisering. Participatie portefeuillehoudersoverleg met manager bedrijfsvoering en dragend lector, en planontwikkeling (september december). 52) Zitter, I. Portefeuille onderwijs. Participatie portefeuillehoudersoverleg met manager bedrijfsvoering en dragend lector, en planontwikkeling (september december). 53) Bruijn, E. de Voorzitter portefeuillehoudersoverleg met manager bedrijfsvoering (september december). 54) Bruijn, E. de Voorzitter bijeenkomst klankbordgroep lectoren: advisering ontwikkeling BDB en profiel opleiders Expertisecentrum docent hbo. NETWERKEN EN RELATIES 1. Binnen de HU: Klankbordgroep lectoren t.b.v. het Expertisecentrum docent hbo 2. Regionaal: ROC s en vmbo s, relatie werkgroepen Utrechtse Onderwijs Agenda, regionaal samenwerkingsverband lerarenopleidingen; vanuit 3 ROC s wordt actief geparticipeerd in de kenniskring. Binnen ROC Midden Nederland is een netwerk van docenten ontstaan die een masteropleiding volgen die via de ROC-medewerker van ROC Midden Nederland verbonden is met het Lectoraat. Ook met het College van Bestuur is een werkrelatie. 3. Landelijk: Expertisecentrum Beroepsonderwijs, MBO-raad, OCW divisie BVE, diverse ROC s en Hogescholen, beroepsvereniging docenten mbo; consortium Vakcollege (vmbo en mbo); Het Platform Beroepsonderwijs, lerarenopleidingen, VELON; Onderwijsraad, Stuurgroep/werkgroep OCW Opleiden voor beroepsonderwijs. Hybride alliantie (hogescholen, ROC's, Expertisecentrum beroepsonderwijs) 4. Internationaal: overlap met netwerk in domein onderzoek/wetenschap UITINGEN IN DE MEDIA Radio- en tv-interviews, krantenartikelen, overig Claessens, B. (2013). Docent in het beroepsonderwijs. Jongleren tussen onderwijs en beroepsonderwijs. Interview Elly de Bruijn. Profiel. Vakblad voor betrokkenen in het middelbaar beroepsonderwijs, 23(3), 20-2 Opstarten (oktober 2013) met twitter-feed op Monique van de Laarschot en Wenja Heusdens werden in 2013 genomineerd voor het beste artikel in het vakblad Tijdschrift voor Lerarenopleiders uit de jaargang 2012 van het vakblad. Ze hebben de tweede prijs gewonnen. In het artikel Vakmanschap van de vmbo-docent in beeld doen zij verslag van een onderzoek naar het handelen van de vmbo-docent in de bovenbouw. De prijsuitreiking vond plaats tijdens het Congres voor Lerarenopleiders (VELON) op 12 maart in Groningen. 8

9 Overzicht projecten Naam Onderwerp Periode Output in 2013 Op basis van de dissertaties van Baartman en Kloppenburg September wordt gewerkt aan een instrument waarmee opleidingen de kwaliteit van hun toetsprogramma kunnen evalueren eind 1. Ontwikkeling van het KwaliteitsInstrum ent Toetsprogramma s (KIT): sprogramma.nl. Het instrument wordt met training ter beschikking gesteld voor het veld, inclusief de eigen Hogeschool. In 2013 is het aanbod gereed en in 2014 zal nagegaan worden of het aanbod onderdeel kan gaan vormen van het Expertisecentrum docent hbo. 2. Groen proeven Ontwikkeling en uitvoering van leergang Groen Proeven. In 3. ROC Eindhoven: kwaliteit toetsprogramma 4. Hybride Leeromgevingen in het beroepsonderwijs 5. Aanpassingen Kennisbasis Tweedegraads lerarenopleidinge n m.b.t. lesgeven in beroepsopleiding en 6. Leren door boundary crossing tussen school en werk 6. Expertisecentrum docent hbo deze leergang leren vmbo-docenten in het agrarisch onderwijs hoe ze een Proeve van Bekwaamheid in het groene vmbo kunnen organiseren, afnemen en evalueren. Groen Proeven ontwikkelteam: L. Luchtman, J. Gulikers. W. Bredewold en L. Baartman. Training en zelfevaluatie van de kwaliteit van toetsprogramma. ROC Eindhoven. Innovatiearrangement van enkele ROC s en Hanzehogeschool, ondersteund door het Expertisecentrum Beroepsonderwijs. Het project hybride leeromgevingen zoekt naar inrichtingen van beroepsonderwijs waarin geprobeerd wordt die fragmentatie te overwinnen. In het project wordt samen met die praktijken nagegaan waar en hoe versterking mogelijk is. Samenwerking met Expertisecentrum beroepsonderwijs (ECBO) in kader van beleid OCW rond opleiden tot docent beroepsonderwijs (n.a.v. Brief Bussemaker, december 2012). Op basis van een eerder uitgevoerde review naar 'boundary crossing', een artikel voor Pedagogische Studiën "Leren door boundary crossing tussen school en werk" in het themanummer 'over grenzen: pedagogisch-didactische aspecten van opleiden voor beroepsuitoefening' en een nadere inventarisatie ban literatuur als vervolg op dit artikel, ontsluiten en toegankelijk maken van de kennis over dit thema voor de beroepspraktijk van het lectoraat (d.w.z. de FE, HU en het middelbaar beroepsonderwijs in de regio). Ontwikkeling, uitvoering en kwaliteitsborging van een professionaliseringsaanbod voor HU-docenten 2014 Najaar voorjaar 2013 December februari doorlopend Instrumentarium: digitaal Professionaliseringsaanbod Leergang Training Expertconsults Ondersteuning vormgeving vervolg alliantie Addendum Generieke kennisbasis Tweedegraads lerarenopleidingen medio 2014 Oktober doorlopend Focus op beroepsopleidend onderwijs Werkateliers Expertisecentrum docent hbo Inrichting Expertisecentrum Advies ontwikkeling en advies over afzonderlijke activiteiten en cursussen; rol werving personeel. Professionaliseringstraject basiskwalificatie didactische bekwaamheid (BDB) Uitvoering modules BDB Coördinatie BDB Portefeuillehouders onderwijs, kwaliteitszorg, professionalisering 9

10 Output domein onderwijs en scholing Nb Dit domein betreft de opleidingen van de FE CATEGORIE 1: Publicaties, Rapporten, (hoofdstukken in) boeken, artikelen 1. Leeuwen, C. van (oktober 2013). Onderzoek naar leren en begeleiden in het beroepsonderwijs: verbinding tussen schoolvak en beroep. Tussentijds verslag. Bachelor studenten van Instituut Archimedes doen onderzoek in studiejaar Utrecht: Hogeschool Utrecht, Lectoraat Beroepsonderwijs (interne publicatie). 2. Leeuwen, C. van, & Baartman, L. (mei 2013): Studenten doen onderzoek naar de relatie tussen het schoolvak waarvoor ze opgeleid worden en de beroepsopleiding waarin ze lesgeven. Onderwijsweb en website lectoraat beroepsonderwijs: (http://www.educatie.onderzoek.hu.nl/data/news/het-verband-tussenschoolvak-en-opleiden-voor-een-beroep.aspx). CATEGORIE 2: Lezingen, presentaties, workshops, demonstraties, symposia, georganiseerde congressen/conferenties, expertmeetings, coaching/intervisie, trainingen NB Aan de kenniskringactiviteiten nemen deel: het team, professionals uit de beroepspraktijk, lerarenopleiders FE, onderzoekers extern. Activiteiten zijn daarom bij de professionele praktijk opgevoerd (HU breed en mbo veld) en bij onderwijs (FE). In 2013 expliciete oproep aan Instituut Archimedes om het lectoraat beroepsonderwijs te adopteren in het kader van professionalisering. Circa 10 lerarenopleiders zijn in 2013 betrokken geweest. 1. Leeuwen, C. van (juni 2013). Bijeenkomst schoolopleiders regionale ROC s over beroepsproduct studenten lerarenopleidingen verbinding schoolvak en beroepsopleiding. 2. Bruijn, E. de. (april 2013). Bijdrage aan netwerkdag beroepsonderwijs Instituut Archimedes. 3. Bruijn, E. de. Participatie en expertadvies project 4F-en. 4. Bruijn, E. de. (juni 2013), Organisatie van: Meet & greet HU University, Faculty of Education. Stephen Billett, Griffith University, Australia. Session at Faculty of Economics and Business. 5. Broodje onderzoek, november 2013: thema: Excellentie, Remco Coppoolse; Organisatie Ilya Zitter) 6. Nieuwsberichten FE Flits, onderzoeksnieuwsbrief HU en website lectoraat beroepsonderwijs: 5x. 7. Kenniskringbijeenkomst (februari 2013) (teamleden, externe onderzoekers, interne lerarenopleiders en externen uit het beroepsonderwijsveld): Kennisuitwisseling over: "Persoonlijke kennisontwikkeling in het middelbaar beroepsonderwijs"; "Leerprocessen tijdens boundary crossing tussen verschillende beroepsgroepen"; "Expertise van de docent mbo". 8. Kenniskringbijeenkomst (oktober 2013) (teamleden, externe onderzoekers, interne lerarenopleiders en externen uit het beroepsonderwijsveld): Kennisuitwisseling over: "Taalontwikkelend NaSk- en techniekonderwijs: Een ontwerp voor het opleiden van leraren"; "ontwikkelingen binnen lerarenopleidingen over opleiden tot docenten in het beroepsonderwijs"; 'concept hybride leeromgevingen". 9. Kennismakingslunch (november 2013) onderzoekers lectoraten en opleiders Expertisecentrum docent hbo. 10. Leren & Ervaren sessie (november 2013) Kenniskring Lectoraat: 'contigent begeleiden in het beroepsonderwijs. 11. Swierts, K. Nieuwsbrief lectoraat beroepsonderwijs: februari Swierts, K. Nieuwsbrief lectoraat beroepsonderwijs: oktober Expertconsults onderwijs FE 13. Baartman, L.: lid Facultaire Expertgroep Toetsing en Beoordeling (FETB) maandelijkse bijeenkomsten van ½ dag. 10x 14. Baartman, L.: bijdrage schrijven Facultair Toetskader als lid FETB. 15. Baartman, L.: presentatie verzorgd op de Managementdag van de FE. 20 september Onderwerp: Facultair toetskader en toelichting op kwaliteit van toetsprogramma s 10

11 16. Baartman, L.: ToetsAdviesCentrum (TAC) FE: inhoudelijke expertrol / advisering aan de leden van het TAC. Zij houden zich o.a. bezig met de implementatie van LOT binnen de FE en praktische ondersteuning van opleidingsteams hierbij. 17. Baartman, L: Instituut Theo Thijssen inhoudelijke expertrol / advisering aan de toetscommissie t.b.v. van de ontwikkeling van het nieuwe curriculum. 18. Baartman, Instituut IGT&D inhoudelijke expertrol /advisering toetscommissie. 19. Baartman, L.: Presentatie studiedag Omgangskunde ( ) over Facultair Toetskader en kwaliteit van toetsing. 20. Baartman, L.: Presentatie voor de MLI ( ) over Facultair Toetskader en kwaliteit van toetsing. 21. Bruijn, E. de. Participatie Beleidsteam onderwijs en daaruit voortvloeiende activiteiten: 8 x. 22. Bruijn, E. de, Baartman (december 2013). Advies beroepsproducten Instituut Archimedes. 23. Bruijn, E. de. (december 2013). Advisering. Opleiden tot docent in het beroepsonderwijs. Vormgeving activiteiten Instituut Archimedes. 24. Bruijn, E. de. (maart 2013). Educatieve minor FNT-FE. 25. Bruijn, E. de. (eerste half jaar 2013). Meerdere expertconsults in kaart brengen landschap Instituut Archimedes opleiden tot docent in het beroepsonderwijs. 26. Bruijn, E. de (oktober 2013). Advisering. Opleiden tot docent in het beroepsonderwijs. Vormgeving activiteiten Instituut Archimedes. 27. Bruijn, E. de. (november 2013): Casco FE. 28. Zitter, I. (november en december 2013) Casco FE. 29. Zitter, I. & Bruijn, E. de. (november 2013): Blended learning FE. CATEGORIE 3: Minoren, (studieloopbaan)begeleiding, onderwijsmodulen, bijstelling/verbetering curriculum, (verzorging) colleges/lessen, (hoofdstukken in) studie/moduleboeken, overig onderwijsmateriaal 1. Leeuwen, C. van.: curriculumontwikkeling vanuit project beroepsproduct : deelname aan ontwikkelgroep beroepsproducten Instituut Archimedes. Enkele aspecten uit onderzoek zijn opgenomen in studiehandleidingen beroepsproducten (bijvoorbeeld in vorm van de formats voor de verschillende, door studenten op te leveren, stukken, zoals plan van aanpak en productverslag). 2. Baartman, L.: ontwikkeling Master Expert Beroepsonderwijs: leerlijn onderzoek (september december) 3. Baartman, L.: ontwikkeling Master Expert Beroepsonderwijs: leerlijn persoonlijke professionele ontwikkeling (september december) 4. Baartman, L.: ontwikkeling Master Expert Beroepsonderwijs: uitgangspunten en uitwerking in hoofdlijnen toetsprogramma (september december) 5. Baartman, L.K.J., Kloppenburg, R.T.H.M., & Prins, F.J. (2013). Kwaliteit van toetsprogramma s. In H. van Berkel, A. Bax, & D. Joosten-ten-Brinke (Red.). Toetsen in het Hoger Onderwijs. Bohn Stafleu van Loghum. 6. Baartman, L.: begeleiding eerste leerteam onderzoek masterstudenten Aardrijkskunde, , 7. Baartman, L.: begeleiding eerste leerteam onderzoek masterstudenten Aardrijkskunde, , 8. Baartman, L & C. van Leeuwen: bijstelling vanuit eerste twee jaar Bacheloropleidingen Instituut Archimedes Cursus Beroepsproduct 1/2/3: Archimedesbrede cursus, variant aangeboden vanuit Lectoraat Beroeponderwijs verbinding tussen schoolvak en beroep 9. Baartman, L & C. van Leeuwen: Bacheloropleidingen Instituut Archimedes Cursus Beroepsproduct 1/2/3: Archimedesbrede cursus, variant aangeboden vanuit Lectoraat Beroeponderwijs verbinding tussen schoolvak en beroep. Uitvoering november voorjaar Leeuwen, C. van: Bacheloropleidingen Instituut Archimedes Cursus Beroepsproduct 1/2/3: Archimedesbrede cursus, variant aangeboden vanuit Lectoraat Beroeponderwijs verbinding tussen schoolvak en beroep. Uitvoering november voorjaar Groep Baartman, L.: Bacheloropleidingen Instituut Archimedes Cursus Beroepsproduct 1/2/3: Archimedesbrede cursus, variant aangeboden vanuit Lectoraat Beroeponderwijs verbinding tussen schoolvak en beroep. Uitvoering november voorjaar Groep Bruijn, E. de: expertconsultaties en bijdrage kritische reflectie in kader dragend lectorschap Masters Leren & Innoveren; Management of Education: oktober december 2013 (3x) 13. Bruijn, E. de: expertconsulaties inrichting beroepenveldcommissie MME & MLI en voorzitterschap bijeenkomst najaar Bruijn, E. de. Expertconsultaties en feedback op ontwikkeling dossier voor TNO en visitatie in kader dragend lectorschap bij ontwikkeling Master Expert Beroepsonderwijs: januari december (10 maanden) 11

12 15. Bruijn, E. de., & Westerhuis, A. (2013). Pendelen tussen theorie en praktijk: over rolvastheid en rolontwikkeling. In H. de Jong, P. Tops, & M. van der Land (Red.), Prikken in praktijken. Over de ontwikkeling van praktijkonderzoek (pp ). Den Haag: Boom Lemma Uitgevers. BIJDRAGEN ONDERWIJS/ONDERWIJSMATERIAAL ANDERE HOGESCHOLEN/UNIVERSITEITEN Kan ook bij professionele praktijk maar daar is geen categorie onderwijs 16. Ashley, S.: Verbeteringcursus FEM, opleiding international business Graduation Project Research Skills. 17. Ashley, S.: FEM honours programme, research skills course in the fourth-year programme. 12

13 OVERZICHT PROJECTEN Naam Onderwerp Periode Output in Opleiden voor beroepsonderwijs Doorlichting curriculum tweedegraads lerarenopleidingen op dit punt en monitoren, ondersteunen en evalueren herontwerp opleidingen op dit punt doorlopend professionalisering, thema onder aandacht in opleidingen, inbedding project in Instituut Archimedes Bijdrage project beroepsonderwijs Instituut Archimedes (uitvoering OCW beleid m.b.t. opleiden en professionalisering docenten beroepsonderwijs) 2. Onderzoek door studenten naar beroepsonderwijs (project door en voor Instituut Archimedes) Doorlichting van het curriculum van de tweedegraads lerarenopleidingen op dit punt. Onderzoeksopdracht voor studenten ontwikkelen en vormgeving van kenniskring studenten 1 november 2010 tot 1 november 2014 Beroepsproduct regulier: november 2012 mei 2013; november 2013 maart 2014 Professionalisering Opzet werkwijze en inbedding in Instituut Archimedes 3. Pre-promotietraject FEmedewerkers Dragend lector februari 2014 cohort 3: start januari 2013; afronding fase 2 zomer 2013; individuele trajecten tot februari Master Expert Beroepsonderwijs 5. Master Leren & Innoveren; Master Management of Education 6. Ontwikkeling van het KwaliteitsInstrument Toetsprogramma s (KIT): mma.nl 7. Professionalisering op het gebied van toetsing en beoordeling 8. Beleidsteam onderwijs faculteit Verslag naar directieberaad Faculteit; afronding per najaar 2013 Dragend lector doorlopend Mede vormgeving en Kerndocent uitvoering FE- Dragend lector i.o. najaar 2013 Voorbereiding maart 2014 accreditatie Dit is een instrument waarmee opleidingen de doorlopend Ontwikkeling aanbod kwaliteit van hun toetsprogramma kunnen professionalisering evalueren. Training, advies, meedenken kwaliteit toetsing en beoordeling opleidingen FE doorlopend Interne studiedagen voor onderwijsinstituten; ondersteuning onderwijsinstituten; diverse expertconsults; Lid als expert Facultaire Expertgroep Toetsing en Beoordeling (FETB) Beleid onderwijs van de FE doorlopend advies vanuit expertrol aan portefeuillehouder onderwijs 13

14 Output domein wetenschap/onderzoek CATEGORIE 1: Publicaties, rapporten, (hoofdstukken in) boeken, artikelen 1) Baartman, L.K.J., Gulikers, J.T.M., & Dijkstra, A. (2013). Factors influencing assessment quality in higher education. Assessment & Evaluation in Higher Education, 38, ) Baartman, L., Gravemeijer, K., & De Bruijn, E. (2013). Nurses and technicians communication and learning at the boundary. In H.E. Middleton & L.K.J. Baartman (Eds.), Transfer, transitions and transformations of learning (pp ). Rotterdam Boston Taipei: Sense Publishers. Doi: / _1. 3) Bakx, A., & Baartman, L.K.J., & Van Schilt-Mol, T. (accepted for publication, 2013). Development and evaluation of a summative assessment program for senior teacher competence. Studies in Educational Evaluation. 4) Biemans, H.J.A., De Bruijn, E., Den Boer, P.R., & Teurlings, C.J.J. (2013) Differences in Design Format of Continuous Pathways in Vocational Education Related to Student Performance and Satisfaction. Journal of vocational education & training, 65, , doi: / ) Bruijn, E. de., & Westerhuis, A. (2013). Pendelen tussen theorie en praktijk: over rolvastheid en rolontwikkeling. In H. de Jong, P. Tops, & M. van der Land (Red.), Prikken in praktijken. Over de ontwikkeling van praktijkonderzoek (pp ). Den Haag: Boom Lemma Uitgevers 6) Dehing, A.J.M., Jochems, W., & Baartman, L.K.J. (2013). Development of engineering identity in the engineering curriculum in higher education: an explorative study. European Journal of Engineering Education, 38 (1), DOI: / ) Gresnigt, R., Taconis, R., Van Keulen, H., Gravemeijer, K., & Baartman, L. (accepted for publication, Dec 2013). Promoting science and technology in primary education: A review of integrated curricula. Studies in Science Education. 8) Middleton, H., & Baartman, L.K.J. (Eds). Transfer, transitions and transformations of learning. Rotterdam Boston Taipei: Sense Publishers. Doi: / _1. CATEGORIE 2: Lezingen, presentaties, workshops, demonstraties, symposia, georganiseerde congressen/conferenties, expertmeetings, coaching/intervisie, trainingen 1) Ashley, S., Schaap, H., & De Bruijn, E. (2013). Defining conceptual understanding in the international business domain. Paper presented at the JURE 2013 pre-conference of the European Association for Research in Learning and Instruction (EARLI), Munich, Germany. 2) Ashley, S., Schaap, H., & De Bruijn, E. (2013). Het definiëren van conceptueel begrip in international business. Paper gepresenteerd op de ORD2013 (Onderwijs Research Dagen), Brussel, België. 3) Ashley, S. (FEM) (2013). Coaching/intervisie collega t.b.v. ontwikkeling promotieplan. 4) Ashley, S. (FEM) (2013). Coaching/intervisie collega t.b.v. ontwikkeling promotieplan. 5) Baartman, L.K.J., De Bruijn, E., & Gravemeijer, K. (2013). Processes of boundary crossing and learning around technological innovations at work. Paper presented at the EARLI Conference 2013, Munich, Germany. 6) Baartman: ICO Fall School 2013: reviewer en discussiant van aio-papers. Maastricht Universiteit, 7-8 November ) Bijlsma, N., Schaap, H., & De Bruijn, E. (2013). Negotiation of meaning in Senior Secondary Vocational Education. Paper presented at the JURE 2013 pre-conference of the European Association for Research in Learning and Instruction (EARLI), Munich, Germany. 8) Bruijn, E. de, Baartman, L., Bakker, A., & Schaap, H. (mei 2014). Ideeën voor Onderwijsonderzoek voor NRO. Leerstoel UU en Lectoraat HU Beroepsonderwijs. 9) Bruijn, E. de. (Juni 2013): Georganiseerde lezing Learning in worksites practice and its integration with educational programs Stephen Billett, Griffith University, Australia 10) Bruijn, E. de. (Juni 2013): Auteursconferentie Enhancing teaching and learning in the Dutch vocational education system: Reforms enacted. 11) Bakker, A., Bruijn, E. de., Baartman, L., Groot, E. de, Schaaf, M. van der (oktober 2013): Symposium over Measuring and Conceptualising Professional Knowledge, Academiegebouw UU voor onderzoekers beroepsonderwijs. 12) Bruijn, E. de: Diverse expertconsults m.b.t. aspirant promovendi, studenten, onderzoekers (6 x). 14

15 13) Bruijn, E. de. Samenwerking lectoraat normatieve professionalisering en lectoraat beroepsonderwijs: verkenning en uitwisseling rond begrip professionalisering en professionele theorie met medewerkers beide lectoraten. 14) Bruijn, E. de. Cursus landelijke onderzoeksschool ICO: Learning in and for vocations and professions: ontwikkeling cursus i.s.m Renate Wesselink (WUR) & Simon Beausaert (UM). 15) Bruijn, E. de. Cursus landelijke onderzoeksschool ICO i.s.m Renate Wesselink (WUR) & Simon Beausaert (UM). Uitvoering (7 sessies, digitaal feedback): september november 2013 (7x). 16) Bruijn, E. de, Schaap, H, promotiebegeleiding Sue Ashley. 17) Bruijn, E. de & Schaap, H., promotiebegeleiding Nienke Bijlsma. 18) Bruijn, E. de, Smid, G., Zitter, I., promotiebegeleiding Remco Coppoolse. 19) Bruijn, E. de, Baartman, L. & Brekelmans, M., promotiebegeleiding Wenja Heusdens. 20) Bruijn, E. de. & Prins, F., voorbereiding promotie Marianne Konings. 21) Bruijn, E. de. : Lid commissie Promotiebeurs voor Leraren ronde 2013 (voorstellen beoordelen; plannen beoordelen; selectie-interviews): 2 dagen bijeenkomst met beoordeling circa 20 voorstellen van te voren (x 6) en 1 interviewdag 8 kandidaten (x2). 22) Bruijn, E. de. Beoordeling promotievoucher HU (juni 2013) 23) Bruijn, E. de. Beoordeling promotievoucher (November 2013) 24) Coppoolse, R., De Bruijn, E., & Smid G. (2013). The role of teacher learning in innovation in higher professional education. Paper presented at the JURE 2013 pre-conference of the European Association for Research in Learning and Instruction (EARLI), Munich, Germany. 25) Coppoolse, R., De Bruijn, E., & Smid, G. (2013). Interpersoonlijk leren door docenten in onderwijsinnovaties binnen het hoger beroepsonderwijs. Paper gepresenteerd op de ORD2013 (Onderwijs Research Dagen), Brussel, België. 26) Laarschot, M. van de & Schaik, M. van, Met PABO in het VMBO, workshop op de VELON Conferentie. Groningen, maart ) Zitter, I. (oktober 2013). Consult student Onderwijskunde over onderzoek naar verbinden leren en werken in het mbo. 28) Zitter, I. (oktober 2013). Organisatie Denktank Hybride leeromgevingen in het beroepsonderwijs met vertegenwoordigers uit mbo/hbo, bedrijfsleven en kennisinstellingen ten behoeve van onderzoek 'Hybride Leeromgevingen in het beroepsonderwijs'. Reviews 29) Artikelen gereviewed voor Assessment and Evaluation in Higher Education 30) Artikelen gereviewed voor Studies in Continuing Education 31) Artikelen gereviewed voor Studies in Higher Education 32) Artikelen gereviewed voor Journal of Vocational Education and Training 33) Artikelen gereviewed voor Pedagogische Studiën 34) Artikelen gereviewed voor Educational Research Review BEGELEIDINGSCOMMISSIES WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (2, geteld bij categorie 2) 35) De Bruijn: Promotieonderzoek Steven Nijhuis (FNT), samenwerking Open Universiteit 36) Baartman: Lid begeleidingscommissie promotieonderzoek van: Jetske Strijbos, Vrije Universiteit Brussel. Titel: Assessment of generic competences in higher education: a multiple case method study NETWERKEN EN RELATIES Regionaal: Universiteit Utrecht, diverse faculteiten en instituten. Landelijk: Lectoren/hoogleraren beroepsonderwijs; Forum voor Praktijkonderzoek; verschillende universiteiten en hogescholen; Vereniging voor Onderwijsresearch (VOR), Divisie Beroepsonderwijs Bedrijfsopleidingen van de VOR; ICO, landelijke onderzoeksschool onderwijskunde, NWO-PROO, Expertisecentrum Beroepsonderwijs, IVA, Open Universiteit, Kohnstamm Instituut Internationaal: European Educational Research Association (EERA), Network vocational education and training EERA; European Association Learning and Instruction (EARLI); Special Interest Group EARLI Learning and Professional Development; EAPRIL, Universiteit Regensburg: CEDEFOP. LIDMAATSCHAPPEN Baartman, L: themacoördinator landelijke onderzoeksschool educational sciences; thema assessment 15

16 Bruijn; E. de, Baartman, L.: staflid ICO (KNAW erkende landelijke onderzoeksschool educational sciences). Bruijn, E. de: themacoördinator landelijke onderzoeksschool educational sciences; thema workplace learning Bruijn, E. de; Baartman, L. en Zitter, I: reviewers verschillende SSCI-journals Bruijn, E. de: lid brede beoordelingscommssie MaGW & PROO, NWO Bruijn, E. de: Adviesraad VOR divisie Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen, Vakmanschap Bruijn, E. de; Baartman, L.: lid EARLI SIG14 learning and professional development Bruijn; E, de; Baartman; Zitter; Heusdens; Ashley; Coppoolse; Bijlsma: lid VOR Zitter, I.: Bestuurslid Stichting Design Science Research aan de landelijke Community of Practice 'Design Science Research Group OVERZICHT PROJECTEN: Voor gedetailleerder informatie over de Output zie categorie 1 en 2. Naam Onderwerp Periode Output in Samenwerking Expertisecentrum Beroepsonderwijs in het kader van de programmalijn Effectief Beroepsonderwijs ; Programmaontwikkeling publieke taak ECBO Onderzoek 1: Onderwijsvisies van mbo-docenten; Onderzoek 2: expertise van mbodocenten Onderzoek 3: onderzoek in het kader van het innovatiearrangement Hybride leeromgevingen Doorlopend, structurele samenwerking met bijdrage aan verschillende onderzoeksprojecten voorzitter begeleidingscommissies beide onderzoeken vervolgonderzoek (cie bestaat uit onderzoekers, professionele praktijk en lerarenopleidingen Concept-rapportages beide projecten. Bijdrage afrondend onderzoeksrapport Hybride leeromgevingen 2. Promotieonderzoek Wenja Heusdens Het begrijpen van leerprocessen in krachtige leeromgevingen in het mbo: promotietraject: 1/9/2011 tot Voortgangsrapport tweede jaar gekoppeld aan het Innovatiearrangement Hybride leeromgevingen in het beroepsonderwijs i.s.m. met ROC s en ECBO leeractiviteiten en leeruitkomsten van studenten en begeleidingsstrategieën van docent 1/2/2016 Samenwerking UU (prof. dr. Mieke Brekelmans) Dr L. Baartman: copromotor 3. Promotieonderzoek Remco Coppoolse Onderzoek naar de innovatiepraktijk binnen Sirius HU en een bijdragen 2009/2010 pre promotietraject Voortgangsrapport tweede jaar (FG) Grootschalige onderwijsverandering: Verschuivende frames en sociale interactie. leveren aan de ontwikkeling van een effectief handelingsrepertoire voor onderwijsinnovatie in het hbo Voucherontwikkeling Promotietraject: 1/12/2011 1/12/2015 Samenwerking Sioo en Open Universiteit (Prof. dr. Gerhard Smid, is eerste promotor). Co-promotor: dr I. Zitter 4. Promotieonderzoek Sue Ashley (FEM) Enhancing conceptual understanding of HBO students through meaningoriented writing gekoppeld aan verbetering opleidingen FEM The effects of meaning-oriented writing on conceptual understanding via the mediating variable knowledge integration will be studied, testing for the effectiveness of two types of intervention: reflection prompts and multiple perspectives. The sample will comprise about 70 fourth year Bachelor of Business Administration students preparing for individual graduation research projects. 1 september mei 2011: planontwikkeling; promotietraject: 1/9/2011 tot 1/9/2015 Samenwerking UU (dr. Harmen Schaap) Voortgangsrapport tweede jaar 16

17 Naam Onderwerp Periode Output in Promotieonderzoek Nienke Bijlsma Samenwerkend leren aan beroepsdilemma s en de ontwikkeling van persoonlijke werktheorieën van mbo-studenten (gemeenschappelijk promotieonderzoek leerstoel en lectoraat) 6. Planontwikkeling promotieonderzoek: De universitaire lerarenopleiding primair onderwijs: kenmerken en criteria voor rekenen/ wiskunde. 8. CEDEFOP: teaching and learning methods in initial vocational education and training: European trends and challenges 9. Experiences and perspectives of students on the brink of school based and workplace learning 10. De pedagogischdidactische aspecten van beroepsonderwijs 11. Boekproject Enhancing teaching and learning in the Dutch vocational education system: Reforms enacted Becoming a professional means internalising shared understanding, norms, values and beliefs of a vocational community. This project explores how such internalisation can be enhanced, by investigating the relation between negotiation of meaning and students personal professional knowledge development during collaboratively solving vocational core problems tot ICO-promovendus Inbedding UU en HU. Samenwerking UU : Co-promotor: dr Harmen Schaap Voortgangsrapportage Onderzoek naar kennis en handelen September 2013 Ontwikkeling plan voor de UPABO als het gaat om zomer 2014 rekenen/wiskunde binnen het primair onderwijs (positionering in curriculum Beoogde start in relatie tot ontwikkeling van promotieonderzoek: beroepsmatig handelen) najaar 2014 Samenwerking UU: Co-promotor: dr. Frans Prins Project CEDEFOP (European Centre Najaar voorjaar Expertrol (advies en bijdrage for the Development of Vocational 2014 instrumentontwikkeling en Training c.q. EU-agent), trekker is rapportages) University of Warwick, 8 Europese landen participeren Samenwerking Nina Kilbrink, Karlstadt Oktober Dataverzameling ROC Universitity Zweden in Deltion, rapportage in onderzoeksproject over ervaringen voorbereiding en artikel van studenten in het beroepsonderwijs mbt de afstemming leren op school en in de werkplek. Themanummer over dit onderwerp November 2011 Themanummer in druk over december 2013 grenzen: pedagogischdidactische aspecten van het opleiden voor beroepsonderwijs Boekproject dat als doel heeft het Januari 2013 Outline van het boek, inclusief Nederlandse beroepsonderwijs (mbo december 2014 samenvattingen van de 16 en hbo) als casus te ontsluiten voor hoofdstukken. een internationaal publiek. Na review geaccepteerd door Ontwikkelingen in het Nederlandse Springer die het zal gaan beroepsonderwijs kunnen ook uitgeven. herkenbaar zijn voor het beroepsonderwijs in andere landen. Dat geldt te meer als de casuïstiek ontsloten wordt op basis van uitgevoerd onderzoek. Focus ligt op de periode vanaf

I. Personele bezetting

I. Personele bezetting Verslagjaar 2012 Naam lectoraat Lectoraat Beroepsonderwijs Research Group Vocational education Looptijd 01-07-2011 tot 01-07-2015 (tweede termijn) Naam kenniscentrum Kenniscentrum Educatie / Research Centre

Nadere informatie

Expertisece. Het Expertisecentrum. heeft als doel ten aanzien. Hogescholen didactische. Onderwijs. heeft een. van grenzen: Ilya Zitter.

Expertisece. Het Expertisecentrum. heeft als doel ten aanzien. Hogescholen didactische. Onderwijs. heeft een. van grenzen: Ilya Zitter. NIEUWSBRIEF No. 10 Maart 2014 Lectoraat Beroepsonderwijs / Kenniscentrum Educatie / Hogeschool Utrecht Contactpersonen: Jolanda Stoltenkamp en Karin Swierts E-mail : lectoraatberoepsonderwijs@hu.nl Expertisece

Nadere informatie

Verslagjaar Mw. Prof. Dr. E. de Bruijn. d.d

Verslagjaar Mw. Prof. Dr. E. de Bruijn. d.d Verslagjaar 2011 Naam lectoraat Lectoraat Beroepsonderwijs Research Group Vocational education Looptijd 01-02-2007 tot 01-02-2011 (eerste termijn); 01-07-2011 tot 01-07-2015 (tweede termijn) Naam kenniscentrum

Nadere informatie

Professionaliseer als docent beroepsonderwijs: expliciteer je persoonlijke professionele theorie

Professionaliseer als docent beroepsonderwijs: expliciteer je persoonlijke professionele theorie Professionaliseer als docent beroepsonderwijs: expliciteer je persoonlijke professionele theorie Dr. Monique Ridder Opleidingscoördinator MEB mam.ridder@windesheim.nl Drs. Marjanne Hagedoorn Onderwijsadviseur/docent

Nadere informatie

Waar komen we vandaan? Waar staan we nu? Waar gaan we naar toe?

Waar komen we vandaan? Waar staan we nu? Waar gaan we naar toe? Waar komen we vandaan? Waar staan we nu? Waar gaan we naar toe? 8 jaar Lectoraat Beroepsonderwijs & 10 jaar Leerstoel Beroepsonderwijs 19 februari 2015 1 We vieren twee jubilea: Lectoraat Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen De periode nader bekeken

Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen De periode nader bekeken Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen De periode 2006-2011 nader bekeken Jos Beishuizen Diana Dolmans Jan van Driel Iwan Wopereis Jeroen van Merriënboer Onderwijs Research Dagen 2012,

Nadere informatie

Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de

Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de vmbo-leerling. In: J. K. Van der Waals & M. Van Schaik (Eds.), Het VMBO van dichtbij. Bewegen tussen theorie en

Nadere informatie

Elly de Bruijn. Beroepsonderwijs maken: van dossier naar leren & begeleiden. Zaal 3 Tijdstip 11.00

Elly de Bruijn. Beroepsonderwijs maken: van dossier naar leren & begeleiden. Zaal 3 Tijdstip 11.00 Elly de Bruijn Beroepsonderwijs maken: van dossier naar leren & begeleiden Zaal 3 Tijdstip 11.00 Warming up De docent in het beroepsonderwijs opent de deuren naar de kennis, zienswijzen, vaardigheid, opvattingen

Nadere informatie

Kenniscentrum Educatie

Kenniscentrum Educatie Kenniscentrum Educatie Verslagjaar 2014 Naam lectoraat Lectoraat Beroepsonderwijs / Research Group Vocational Education Looptijd 01-07-2011 tot 01-07-2015 (tweede termijn) Naam kenniscentrum Kenniscentrum

Nadere informatie

Stage/afstuderen/onderzoeksproject/overig Aantal studenten School(s) & locatie(s)

Stage/afstuderen/onderzoeksproject/overig Aantal studenten School(s) & locatie(s) Naam lectoraat: elearning Ingevuld door: Guus Wijngaards en zijn kernteam Periode rapportage: mei t/m augustus 2010 (triaal 3 2009-2010) 1: Relatie onderzoek en onderwijs Doel: Inzicht krijgen in onderwijsactiviteiten

Nadere informatie

Presentatie Kennismarkt OCW 10 maart 2015 Ronde 1, sessie B: Verbinden van leren en werken in het MBO.

Presentatie Kennismarkt OCW 10 maart 2015 Ronde 1, sessie B: Verbinden van leren en werken in het MBO. Presentatie Kennismarkt OCW 10 maart 2015 Ronde 1, sessie B: Verbinden van leren en werken in het MBO. Deel 1: Deel 2: Deel 3: Sabine Bolhuis (manager TechniekFabriek bij NS/NedTrain). Ilya Zitter (associate

Nadere informatie

Wijngaards G. Dr. Lector 1,0

Wijngaards G. Dr. Lector 1,0 Hogeschool INHOLLAND ASAR- Institute of Advanced Studies and Applied Research Jaarrapportage 2006-2007 Deze rapportage betreft een rapportage over het studiejaar 2006-2007. Om uniformiteit te verkrijgen

Nadere informatie

WORKSHOP 3W18. Slim stage lopen: eisen aan IT-ondersteuning van stagiaires

WORKSHOP 3W18. Slim stage lopen: eisen aan IT-ondersteuning van stagiaires WORKSHOP 3W18 Slim stage lopen: eisen aan IT-ondersteuning van stagiaires Dan Greve hogeschooldocent bij IICT-FNT en onderzoeker bij het lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek Esther van

Nadere informatie

Continueringsaanvraag Lectoraat Beroepsonderwijs

Continueringsaanvraag Lectoraat Beroepsonderwijs Auteur Kenniscentrum Educatie: Elly de Bruijn Inlichtingen: Elly de Bruijn@hu.nl Versie Definitief (1.4), 8 juni 2015 (versie voor verspreiding) Continueringsaanvraag Lectoraat Beroepsonderwijs Research

Nadere informatie

HET WERK EN DE LEERBEHOEFTEN VAN LERARENOPLEIDERS

HET WERK EN DE LEERBEHOEFTEN VAN LERARENOPLEIDERS HET WERK EN DE LEERBEHOEFTEN VAN LERARENOPLEIDERS VELONCONGRES 2017 J.J.DENGERINK@VU.NL 1 LERARENOPLEIDERS UIT Noorwegen NTNU Trondheim Engeland UEL London Schotland U Aberdeen Ierland U Limerick Vlaanderen

Nadere informatie

Geaccepteerd voorstel Onderwijs Research Dagen 28, 29 en 30 juni 2017 te Antwerpen

Geaccepteerd voorstel Onderwijs Research Dagen 28, 29 en 30 juni 2017 te Antwerpen Geaccepteerd voorstel Onderwijs Research Dagen 8, 9 en 0 juni 017 te Antwerpen Melline Huiskamp (Iselinge Hogeschool), Emmy Vrieling (Open Universiteit) en Iwan Wopereis (Open Universiteit) Titel: Waardevol

Nadere informatie

Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS. 13 april 2016

Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS. 13 april 2016 Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS 13 april 2016 Het komende uurtje... 14.15-14.35 uur Implementatie afstudeerrichtingen HAN ILS 14.35 14.45 uur Uitwisseling 14.45-15.05 uur

Nadere informatie

De docent beroepsonderwijs: Jongleren op het grensvlak van verschillende werelden. Elly de Bruijn 24 januari 2013 NOT Profiel Lezing

De docent beroepsonderwijs: Jongleren op het grensvlak van verschillende werelden. Elly de Bruijn 24 januari 2013 NOT Profiel Lezing De docent beroepsonderwijs: Jongleren op het grensvlak van verschillende werelden Elly de Bruijn 24 januari 2013 NOT Profiel Lezing Warming up Door de ervaringen als sociaal pedagogisch hulpverlener begreep

Nadere informatie

PRESENTATIE 3P11. 14.30-15.30 uur / SkyTheater 2

PRESENTATIE 3P11. 14.30-15.30 uur / SkyTheater 2 PRESENTATIE 3P11 Co-creatie met alles: werkveld, onderzoekers, docenten én studenten Sander Toby hogeschooldocent en projectleider Herontwerp bij de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening van het

Nadere informatie

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren Katrien Struyven Ervaringen Wie heeft pogingen ondernomen of reeds een artikel geschreven? Hoe heb je dit ervaren? Wie heeft er reeds deelgenomen

Nadere informatie

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS 90 Tweedegraads docenten en hbo-bachelors met een pedagogisch-didactisch getuigschrift die lesgeven in een beroepsgericht vak, kunnen bij

Nadere informatie

Samenwerking tussen docenten in onderwijsinnovaties in het hoger beroepsonderwijs: een case study

Samenwerking tussen docenten in onderwijsinnovaties in het hoger beroepsonderwijs: een case study Samenwerking tussen docenten in onderwijsinnovaties in het hoger beroepsonderwijs: een case study Remco Coppoolse, Elly de Bruijn, Gerhard Smid Onderzoeksdoel en theoretisch kader Onderwijsinnovaties leiden

Nadere informatie

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST 18 april 2016 Welkom en inleiding Wat is een SIG? Special interest groups (SIG's) van SURF zijn kennisgemeenschappen (communities) rondom specifieke

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Bachelor Built Environment

Bachelor Built Environment Bachelor Built Environment Soll en Ist Soll: Commissie van Pernis (2011)!! Herijken beroepsprofiel!! Verandering als constante!! Integrale benadering, andere competenties Ist: Instituut Gebouwde omgeving

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg Context van de

Nadere informatie

De VBSP en Kwantitatieve Onderzoeksmethodologie?

De VBSP en Kwantitatieve Onderzoeksmethodologie? De VBSP en Kwantitatieve Onderzoeksmethodologie? L. Andries van der Ark Workshop VBSP congres De Staat van de Pedagogiek De Staat van de Pedagogiek, 5-10-15 1 Overzicht Korte introductie Presentatie en

Nadere informatie

De indeling van de sector Onderwijs

De indeling van de sector Onderwijs De indeling van de sector Onderwijs Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in acht subsectoren: 1 Lerarenopleiding basisonderwijs 2 Tweedegraads lerarenopleiding

Nadere informatie

Aanvraag continuering lectoraat. Lectoraat Beroepsonderwijs. Research Group Vocational education. Omvang lectoraat: 0,6 fte

Aanvraag continuering lectoraat. Lectoraat Beroepsonderwijs. Research Group Vocational education. Omvang lectoraat: 0,6 fte Aanvraag continuering lectoraat Lectoraat Beroepsonderwijs Research Group Vocational education Omvang lectoraat: 0,6 fte Lector: Prof. Dr. E. de Bruijn Kenniscentrum Educatie/ Research Centre for Education

Nadere informatie

Veloncongres Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Over het programma Promotiebeurs - doel

Veloncongres Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Over het programma Promotiebeurs - doel Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Veloncongres 2015 & Over het programma Promotiebeurs - doel Initiator Ministerie van OCW Loopt sinds 2011, inmiddels structureel

Nadere informatie

VELOV-leergemeenschap Digitaal Leren

VELOV-leergemeenschap Digitaal Leren VELOV-leergemeenschap Digitaal Leren Welke richting slaan we in met de lerarenopleiding? Hoe is het om in 2020 in de lerarenopleiding te studeren? Hoe ziet de leraar van de toekomst eruit? Zijn mobiele

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

Professionalisering van docenten. Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort

Professionalisering van docenten. Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort Professionalisering van docenten Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort Opbouw presentatie Welke docenten hebben we nodig? Professionalisering binnen de HAN Resultaten onderzoek naar vier

Nadere informatie

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Doel Zorgdragen voor de ontwikkeling en uitvoering van praktijkgericht onderzoek, uitgaande van de strategische speerpunten van de HU en de maatschappelijke relevantie,

Nadere informatie

Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland

Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland Andre van Voorst : sr adviseur Kenwerk / Examenwerk Mirjam Hensels : projectleider BPV Handboeken Programma Inleiding

Nadere informatie

Leergang bve 2015. Programma

Leergang bve 2015. Programma Leergang bve 2015 Programma Dinsdag 21 april 2015, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2015 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

Show & Share 2008 Promoveren bij Hogeschool INHOLLAND Ad van Blokland, coördinator Promotieonderzoek Institute of Advanced Studies and Applied

Show & Share 2008 Promoveren bij Hogeschool INHOLLAND Ad van Blokland, coördinator Promotieonderzoek Institute of Advanced Studies and Applied Show & Share 2008 Promoveren bij Hogeschool INHOLLAND Ad van Blokland, coördinator Promotieonderzoek Institute of Advanced Studies and Applied Research 1 Inhoud presentatie Waarom aandacht voor promoveren

Nadere informatie

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional.

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional. Sinds een tiental jaren hebben we opleidingsvormen ontwikkeld die recht doen aan zowel vakbekwaamheid als praktijkkennis van aanstaande leraren. In toenemende mate doen we dat op basis van opleiden in

Nadere informatie

ICLON Powerpoint sjabloon

ICLON Powerpoint sjabloon ICLON Powerpoint sjabloon Een voorbeeld van een ICLON presentatie Piet Presentator & Co Copresentator (ICLON) Coby Collega (Leiden University) Max Medewerker (Instituut voor Cooperatie) [Congresnaam, Plaats,

Nadere informatie

Leren en Innoveren Masteropleiding deeltijd. Amsterdam Den Haag

Leren en Innoveren Masteropleiding deeltijd. Amsterdam Den Haag Leren en Innoveren Masteropleiding deeltijd Amsterdam Den Haag Onderwijs & Innovatie Masteropleiding Leren en Innoveren Het onderwijs is voortdurend in beweging. De ontwikkeling van talenten van kinderen

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 20A De student is

Nadere informatie

Welkom bij de mastervoorlichting van Master Onderwijskunde

Welkom bij de mastervoorlichting van Master Onderwijskunde Welkom bij de mastervoorlichting van Master Onderwijskunde Onderwijskunde Presentatie: Prof. dr. Monique Volman Femke Algra Erik van der Zande www.studeren.uva.nl/ma-onderwijskunde 2 Onderwijskunde aan

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Lectoraat Beroepsonderwijs Research Group Vocational education

Jaarverslag 2009 Lectoraat Beroepsonderwijs Research Group Vocational education Jaarverslag 2009 Lectoraat Beroepsonderwijs Research Group Vocational education Omvang lectoraat: 0,7 fte Lector: Mw. Prof. Dr. E. de Bruijn Kenniscentrum Educatie/ Research Centre for Education Vooraf

Nadere informatie

Onderwi Leren en Levensb

Onderwi Leren en Levensb Onderwi Leren en Levensb Leren en Innoveren Masteropleiding deeltijd Amsterdam Den Haag Onderwijs, Leren en Levensbeschouwing Masteropleiding Leren en Innoveren Het onderwijs is altijd in beweging. Kinderen

Nadere informatie

Leraren en ook lerarenopleiders in de ontwerprol

Leraren en ook lerarenopleiders in de ontwerprol Leraren en ook lerarenopleiders in de ontwerprol Ontwikkelplan SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Nienke Nieveen (SLO), William Buijs (Fontys), Tjark Huizinga (Saxion), Gerald van Dijk

Nadere informatie

Excellente docent in de mbo-praktijk

Excellente docent in de mbo-praktijk Excellente docent in de mbo-praktijk Uitwisseling scholen HU 7 maart 2014 ROCMN P&O 5-3-2014 1 ROC Midden Nederland Profiel: Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact Nauwe verbinding met regionale

Nadere informatie

Marjo Maas: fysiotherapeut / docent / onderzoeker Peer assessment De impact van peer assessment op het klinische redeneren en het klinisch handelen van fysiotherapeuten in opleiding en fysiotherapeuten

Nadere informatie

Nooit meer POPP (Nooit meer instrumenten als POP Pressen)

Nooit meer POPP (Nooit meer instrumenten als POP Pressen) Workshop HGZO maart 2010 Nooit meer POPP (Nooit meer instrumenten als POP Pressen) Alex de Veld, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Eric Entken, Hogeschool Rotterdam Insteek dialoog HGZO 2010 Onderbouwing

Nadere informatie

Publicatie- en presentatiebeleid Kempelonderzoekscentrum

Publicatie- en presentatiebeleid Kempelonderzoekscentrum Publicatie- en presentatiebeleid Kempelonderzoekscentrum 27 augustus2013 Inleiding Het Kempelonderzoekscentrum participeert actief in (inter)nationale kennisintensieve netwerken voor wetenschappelijk input

Nadere informatie

Gaan we professionaliseren of aan onderzoek (mee)doen?

Gaan we professionaliseren of aan onderzoek (mee)doen? Gaan we professionaliseren of aan onderzoek (mee)doen? Sanneke Bolhuis emeritus lector Fontys Lerarenopleiding senior onderzoeker Radboudumc zetel praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek Stuurgroep

Nadere informatie

Publicaties Elly de Bruijn

Publicaties Elly de Bruijn Publicaties Elly de Bruijn Laatst bijgewerkt: oktober 2017 2017 Schaap, H., & De Bruijn, E. (2017). Elements affecting professional learning communities in schools. Learning Environment Research,. Online

Nadere informatie

Formulier 31-05-2012. 1. Persoonlijke gegevens

Formulier 31-05-2012. 1. Persoonlijke gegevens Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion (NOSTER) Aanmeldingsformulier promovendi Promovendi die verbonden zijn aan

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus Lectoraten 2009

Planning & Control Cyclus Lectoraten 2009 Hogeschool INHolland ASAR- Institute of Advanced Studies and Applied Research Planning & Control Cyclus Lectoraten 2009 ASAR dient aan het College van Bestuur te rapporteren over de voortgang en resultaten

Nadere informatie

Leren op en van conferenties in een (academische) opleiding: wat, waarom en hoe

Leren op en van conferenties in een (academische) opleiding: wat, waarom en hoe Leren op en van conferenties in een (academische) opleiding: wat, waarom en hoe Symposium van de Masteropleiding Leren en Innoveren, Inholland dr. Olga Firssova Open Universiteit Overzicht presentatie

Nadere informatie

Onderzoeken Werkplekleren

Onderzoeken Werkplekleren Onderzoeken Werkplekleren Leeromgeving Sapfabriek Competenties en professionaliseringsbehoeften Opzet presentatie Verbinding tussen de onderzoeken Aanleiding voor de onderzoeken Onderzoek Sapfabriek Respondenten

Nadere informatie

Codesign als adviesstrategie bij curriculumontwikkeling: Fasen, hoofdvragen, belangrijkste activiteiten, beoogde resultaten en succesfactoren

Codesign als adviesstrategie bij curriculumontwikkeling: Fasen, hoofdvragen, belangrijkste activiteiten, beoogde resultaten en succesfactoren Codesign als adviesstrategie bij curriculumontwikkeling: Fasen, hoofdvragen, belangrijkste activiteiten, beoogde resultaten en succesfactoren Ineke van den Berg, Magda Ritzen & Albert Pilot Universiteit

Nadere informatie

Welkom! De Toetsing Getoetst. 26 maart 2015. Tamara van Schilt-Mol Lectoraat Toetsen en Beoordelen HAN

Welkom! De Toetsing Getoetst. 26 maart 2015. Tamara van Schilt-Mol Lectoraat Toetsen en Beoordelen HAN Welkom! De Toetsing Getoetst 26 maart 2015 Tamara van Schilt-Mol Lectoraat Toetsen en Beoordelen HAN Fedor de Beer & Martijn Peters Kenniscentrum Kwaliteit van Leren HAN Dominique Sluijsmans Lectoraat

Nadere informatie

CURSUS STRATEGISCH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT VOOR DOCENTEN HRM AAN NEDERLANDSE HOGESCHOLEN

CURSUS STRATEGISCH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT VOOR DOCENTEN HRM AAN NEDERLANDSE HOGESCHOLEN CURSUS STRATEGISCH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT VOOR DOCENTEN HRM AAN NEDERLANDSE HOGESCHOLEN Faculteit Recht, Economie, Bestuur & Organisatie (REBO) Departement Bestuurs- & Organisatiewetenschap (USBO) Universiteit

Nadere informatie

Het spel van de teacher leader in een veranderproces

Het spel van de teacher leader in een veranderproces Het spel van de teacher leader in een veranderproces Symposium CPO van de Master Leren en Innoveren (MLI), locatie Helmond We are all in the game 17 juni 2016 drs. Monique van der Heijden Academic Director

Nadere informatie

Duurzaam leren, werken en innoveren

Duurzaam leren, werken en innoveren Duurzaam leren, werken en innoveren 23 april 2015 Faculteit Bèta Sciences and Technology i.s.m. Metaalunie & FME Agenda Organisatie Faculteit Bèta Sciences & Technology en Onderwijsvisie Kennisdeling Werken,

Nadere informatie

Program overview. 25-Sep :04. Year 2011/2012 Technology, Policy and Management Minors Management of Technology

Program overview. 25-Sep :04. Year 2011/2012 Technology, Policy and Management Minors Management of Technology Program overview 5-Sep-017 15:04 Year 011/01 Organization Technology, Policy and Management Education Minors Management of Technology Code Omschrijving ECTS MOT-Mi-153-11 MOT-Mi-153-11 Health Innovation

Nadere informatie

Inhoud Inleiding 1 Tussen opleiding en beroepspraktijk: een historische achtergrond 2 Het leerpotentieel van grenzen: een theoretische basis

Inhoud Inleiding 1 Tussen opleiding en beroepspraktijk: een historische achtergrond 2 Het leerpotentieel van grenzen: een theoretische basis V Inhoud Inleiding XI 1 Tussen opleiding en beroepspraktijk: een historische achtergrond 1 Elly de Bruijn 1.1 Beroepsopleidingen onderdeel van het onderwijs- én arbeidssysteem 2 1.2 Eerdere theorievorming

Nadere informatie

Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie. Instituut Archimedes. Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE

Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie. Instituut Archimedes. Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie Versie definitief Instituut Archimedes Datum 20 mei 2015 Hogeschool Utrecht Bronvermelding

Nadere informatie

Verkenning opleidingen & raamwerk loopbaanprofessionals Euroguidance NL in samenwerking met OCW

Verkenning opleidingen & raamwerk loopbaanprofessionals Euroguidance NL in samenwerking met OCW Verkenning opleidingen & raamwerk loopbaanprofessionals Euroguidance NL in samenwerking met OCW Utrecht, 29 november 2016 Even voorstellen Wat is Euroguidance Nederland? Euroguidance Nederland vormt het

Nadere informatie

Docenten effectiever professionaliseren dankzij ICT. Wilfred Rubens

Docenten effectiever professionaliseren dankzij ICT. Wilfred Rubens Docenten effectiever professionaliseren dankzij ICT Wilfred Rubens Programma Introductie Huidige situatie docentprofessionalisering digitale didactiek Perspectieven op een alternatief Voorbeelden en leervragen

Nadere informatie

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum.

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum. Academisch Schrijven in het curriculum Dr N. Saab, ICLON, Dr Ph. Dol, Academisch Talencentrum, Dr. J.A. Mol, Faculteit der Archeologie Opzet van deze bijeenkomst Interactief: 1. Wij geven enkele voorbeelden

Nadere informatie

3.2. Anneriet Florack: Toetscompetenties opleiders

3.2. Anneriet Florack: Toetscompetenties opleiders .2. Anneriet Florack: Toetscompetenties opleiders Anneriet Florack werkt als lerarenopleider bij de Nieuwste Pabo, is gespecialiseerd in toetsing en beoordeling, voorzitter toetscommissie en vanaf het

Nadere informatie

Stand van zaken ontwikkeling afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL

Stand van zaken ontwikkeling afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL 160624 Stand van zaken afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL Inleiding: Vanaf november 2015 is een projectgroep van NHL- en werkveldcollega s bezig geweest met de kaders voor de afstudeerrichtingen

Nadere informatie

Proeven aan de Master Expertdocent Beroepsonderwijs (MEB)

Proeven aan de Master Expertdocent Beroepsonderwijs (MEB) Proeven aan de Master Expertdocent Beroepsonderwijs (MEB) Monique Ridder opleidingscoördinator MEB Kerndocent Zorg en Welzijn mam.ridder@windesheim.nl Anoek klein Haar-Maters VMBO docent Gezondheidszorg

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

Van docent naar onderzoeker

Van docent naar onderzoeker Van docent naar onderzoeker Arthur Bakker Universiteit Utrecht 20 juni 2016 Voorstellen Wiskunde gestudeerd (en filosofie) Lerarenopleiding (1996-1997) Leraar wiskunde (15 maanden) Promotieonderzoek statistiekonderwijs

Nadere informatie

Waaruit bestaat het inhoudelijke netwerk rondom de lerarenopleidingen? Marco Snoek

Waaruit bestaat het inhoudelijke netwerk rondom de lerarenopleidingen? Marco Snoek Waaruit bestaat het inhoudelijke netwerk rondom de lerarenopleidingen? Marco Snoek Het inhoudelijk netwerk, c.q. de kennisinfrastructuur voor de lerarenopleidingen is complex en verdeeld over een groot

Nadere informatie

Was, is of komt er aandacht voor

Was, is of komt er aandacht voor Was, is of komt er aandacht voor SoftwareKwaliteit in het onderwijs? Voorjaarsevenement TestNet 2012 Leo van der Aalst Lector Software Quality and Testing at Fontys University of Applied Sciences Locaties

Nadere informatie

Landelijke kennistoetsen als onderdeel van peer-review? Landelijke constructieteamdag 20 april Henk Fuchs en Gitte Hoogland

Landelijke kennistoetsen als onderdeel van peer-review? Landelijke constructieteamdag 20 april Henk Fuchs en Gitte Hoogland Landelijke kennistoetsen als onderdeel van peer-review? Landelijke constructieteamdag 20 april 2017 - Henk Fuchs en Gitte Hoogland Programma Voorstelronde Peer-review: hoe werkt het precies? Toelichting

Nadere informatie

Zelfevaluatie. Wat vinden docenten van hun examenprogramma? Hans Bataille Inge Broekmans Bart Janssen 1 november 2013

Zelfevaluatie. Wat vinden docenten van hun examenprogramma? Hans Bataille Inge Broekmans Bart Janssen 1 november 2013 Zelfevaluatie Wat vinden docenten van hun examenprogramma? Hans Bataille Inge Broekmans Bart Janssen 1 november 2013 Instrument van Liesbeth Baartman & Raymond Kloppenburg, Hogeschool Utrecht Baartman,

Nadere informatie

Je doet het niet alleen. Symposium over. innoveren in communities

Je doet het niet alleen. Symposium over. innoveren in communities Kennis in bedrijf 27 november 2014 Je doet het niet alleen. Symposium over innoveren in communities Inleiding Op welke manier stimuleer je innovatie binnen je bedrijf, school of instelling? Hoe draag je

Nadere informatie

Doorbraakproject Werkplekleren Rijnmond Drs Ad de Jongh. 11 oktober 2011

Doorbraakproject Werkplekleren Rijnmond Drs Ad de Jongh. 11 oktober 2011 Doorbraakproject Werkplekleren Rijnmond Drs Ad de Jongh 11 oktober 2011 Doorbraakproject Werkplekleren Landelijk project met regionale deelprojecten Doel: het in kaart brengen van de verschillende manieren

Nadere informatie

Handleiding Assessment. Intro BDB. Onderwijs Uitvoeren

Handleiding Assessment. Intro BDB. Onderwijs Uitvoeren Auteur Ontwikkelteam Intro BDB Ontwikkelteam BDB Onderwijs Uitvoeren eindredactie: Theo van den Bogaart Inlichtingen Expertisecentrum docent HBO Datum 29 augustus 2016 Versie 1.0 Hogeschool Utrecht, Utrecht,

Nadere informatie

Zeeuwse opleiding. Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject

Zeeuwse opleiding. Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject Deze opleiding is een initiatief van RPCZ, Scalda, HZ University of Applied Sciences, Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, Kibeo, Kinderopvang Walcheren,

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION LERARENOPLEIDING NATUURKUNDE, WISKUNDE, SCHEIKUNDE, INFORMATICA EN ONTWERPEN Heb jij een technische bachelor gevolgd

Nadere informatie

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) HOGESCHOOL INHOLLAND Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende

Nadere informatie

Van een deel)jdopleiding naar een flexibele opleiding voor professionals.

Van een deel)jdopleiding naar een flexibele opleiding voor professionals. Management in de Zorg Flex Van een deel)jdopleiding naar een flexibele opleiding voor professionals. Landelijke bijeenkomst Pilots flexibilisering 7 september 2016 Cilia Born Inhoud - Waarom en wat - Doelgroep

Nadere informatie

Program overview. 11-Nov :37. Year 2010/2011 Technology, Policy and Management Minors Management of Technology

Program overview. 11-Nov :37. Year 2010/2011 Technology, Policy and Management Minors Management of Technology Program overview 11-Nov-017 5:37 Year 010/011 Organization Technology, Policy and Management Education Minors Management of Technology Code Omschrijving ECTS MOT-Mi-153-10 MOT-Mi-153-10 Health Innovation

Nadere informatie

Opleiden in het. zorgonderwijs. Modules leergangen master

Opleiden in het. zorgonderwijs. Modules leergangen master het zorgonderwijs Modules leergangen master Kies je eigen professionaliseringstraject Ben je docent of (praktijk)opleider in het zorgonderwijs? Of ben je werkzaam in de zorg en wil je toekomstige zorgprofessionals

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Interactieve sessie. Leraren als change agents. Leraren als change agents

Interactieve sessie. Leraren als change agents. Leraren als change agents Interactieve sessie Leraren als change agents drs. Monique van der Heijden, Hogeschool de Kempel dr. Jeannette Geldens, Kempelonderzoekscentrum dr. mr. Herman Popeijus, Kempelonderzoekscentrum prof. dr.

Nadere informatie

Publicaties en presentaties lectoraat Rich Media & Teacher Learning, periode

Publicaties en presentaties lectoraat Rich Media & Teacher Learning, periode Publicaties en presentaties lectoraat Rich Media & Teacher Learning, periode 2012-2015 2015 Vervoort, M. & Berg, E. van den (in voorbereiding). Video cases and the role of the mentor teacher in PDS. Kemmeren,

Nadere informatie

Uitgelezen kans voor samenwerking tussen mbo en lerarenopleiding!

Uitgelezen kans voor samenwerking tussen mbo en lerarenopleiding! Congresbijdrage symposium Velon-conferentie, 11 maart 2013 Meesterschap en vakmanschap van mbo-docenten. Uitgelezen kans voor samenwerking tussen mbo en lerarenopleiding! 1. Samenvatting, context symposium

Nadere informatie

OER/TER ADDENDA ( )

OER/TER ADDENDA ( ) OER/TER ADDENDA (21-11-2017) Regarding: Teaching and Examination Regulations Master s degree programmes The new text: p. 170 Programme: Executive Master of Finance and Control/EMFC Year: 2 sem course title

Nadere informatie

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring Docenten van EWI, professioneel en altijd beter! Inhoud: 1. Doorstroomschema: waar sta ik? 2. Overzicht met verplicht en keuzeprogramma 3. Toelichting op elk onderdeel van het overzicht Docent met < 5

Nadere informatie

Professionalisering in vraaggestuurd samen opleiden VELON CONGRES 2017

Professionalisering in vraaggestuurd samen opleiden VELON CONGRES 2017 Professionalisering in vraaggestuurd samen opleiden VELON CONGRES 2017 Onderwijsraad (2014): meer innovatieve onderwijsprofessionals door 1. Opleiden tot onderzoekende professionals 2. Versterken inbreng

Nadere informatie

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK 4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK Resultaten praktijkgericht onderzoek Kennisvalorisatie Jaarverslag 2010 Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences 66 4 Praktijkgericht onderzoek De Hanzehogeschool

Nadere informatie

Associate lectoraat werk & technologie i.o. Leren & werken in de 21e eeuw

Associate lectoraat werk & technologie i.o. Leren & werken in de 21e eeuw , Associate lectoraat werk & technologie i.o. Leren & werken in de 21e eeuw Lectoraat Strategisch Human Resource Management Academie Mens & Arbeid i.s.m Academie Financiën, Economie & Management en TechYourFuture

Nadere informatie

Opleiden in de school Pieter Nieuwland College in samenwerking met de Vrije Universiteit 2012-2016

Opleiden in de school Pieter Nieuwland College in samenwerking met de Vrije Universiteit 2012-2016 Opleiden in de school Pieter Nieuwland College in samenwerking met de Vrije Universiteit 2012-2016 Concept beleidsplan Opleidingsschool 1 Inhoud: 1. Personeel, functieomschrijving 2. Visie op de Opleidingsschool

Nadere informatie

Open voor aanvragen: Creatieve industrie Kennis Innovatie Mapping (KIEM)

Open voor aanvragen: Creatieve industrie Kennis Innovatie Mapping (KIEM) Nieuwsbrief Mei 2016 Website Contact Open voor aanvragen: Creatieve industrie Kennis Innovatie Mapping (KIEM) Open voor aanvragen: Wiskundeleraar in Onderzoek Aankomende call: Regulering, regeldruk en

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

As from 1999, Corinne has been a teacher educator at VU University in both higher and secondary education. Since 2002 she has been involved in the

As from 1999, Corinne has been a teacher educator at VU University in both higher and secondary education. Since 2002 she has been involved in the About the author About the author Corinne van Velzen was born in the Dutch town of Harderwijk on September 29, 1951. In 1978 she completed her study Biology at Utrecht University. During her time at university

Nadere informatie

Educational Technology Expertise Centre OTEC Open University of the Netherlands. Masterclass Peer-to-peer technology

Educational Technology Expertise Centre OTEC Open University of the Netherlands. Masterclass Peer-to-peer technology Educational Technology Expertise Centre OTEC Open University of the Netherlands Masterclass Peer-to-peer technology COLOPHON Title: Author(s): Masterclass Peer-to-peer technology Wim van der Vegt en Hubert

Nadere informatie