veilig leren lezen Toelichting Leerkrachtassistent versie 4.0 Auteurs: Angela Schelfhout en Wilma Stegeman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "veilig leren lezen Toelichting Leerkrachtassistent versie 4.0 Auteurs: Angela Schelfhout en Wilma Stegeman"

Transcriptie

1 veilig leren lezen Toelichting Leerkrachtassistent versie 4.0 Auteurs: Angela Schelfhout en Wilma Stegeman Uit het rapport van de onderwijsinspectie blijkt dat er een duidelijk verband bestaat tussen de leesprestaties van leerlingen en de kwaliteit van instructie door de leerkracht. Met de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen kan de leerkracht de kwaliteit van het aanvankelijk leesonderwijs op een nóg hoger niveau brengen. Door gebruik te maken van bewegend beeld, geluid en interactiviteit wordt de les voor zowel leerlingen als leerkracht nog aantrekkelijker. Bovendien kan de leerkracht hierdoor op een efficiëntere wijze instructie geven en wordt het leerrendement van de leerling verhoogd. Wanneer wordt de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen ingezet? De Leerkrachtassistent Veilig leren lezen sluit naadloos aan bij de 2e maanversie van Veilig leren lezen en wordt door de leerkracht ingezet op een aantal momenten tijdens de les. Het belangrijkste moment is de instructiefase. Maar ook tijdens de fase van verlengde instructie en begeleide verwerking kan de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen een belangrijke rol spelen bij de instructie aan leerlingen die een steraanpak volgen. De Leerkrachtassistent Veilig leren lezen kent dezelfde didactische uitgangspunten als de methode Veilig leren lezen. Om met de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen te kunnen werken, hoeft de leerkracht dus geen wijzigingen aan te brengen in de organisatie van de lessen. Niet terug naar klassikaal onderwijs Het is niet de bedoeling dat de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen gaat leiden tot meer klassikaal onderwijs! Na een efficiënte instructie op het digitale schoolbord gaan de leerlingen individueel, in tweetallen of in groepjes aan de slag met de diverse activiteiten voor verwerking en vervolgwerk. De materialen van Veilig leren lezen blijven gehandhaafd naast de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen. Dit geldt zowel voor alle leerlingmaterialen als voor de leerkrachtgebonden materialen. Een rijk en gevarieerd aanbod van fysieke materialen in de klas blijft gewenst. De vormgeving van de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen is afgestemd op het reeds bekende materiaal zodat voor leerkracht en leerling meteen duidelijk is waar het om gaat. Technische uitgangspunten De Leerkrachtassistent Veilig leren lezen is op elk digitaal schoolbord te gebruiken. De applicatie wordt aangeboden via internet. Leerkrachten hebben via internet dus rechtstreeks toegang tot de software, zowel op school als thuis. Omdat het programma ook de leerkracht ondersteunt bij zijn lesvoorbereiding moet het voor de gebruiker ook van thuis uit toegankelijk zijn. Het aanbod van de oefeningen volgt het lesverloop zoals dat in de handleidingen van de methode is opgenomen. 1

2 Digimenu Dagprogramma In het Digimenu van de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen kiest u de kern en de dag waarin u wilt werken. Vervolgens verschijnt er een planningsformuliermet een overzicht van alle stof die in deze les aan de orde komt. De onderdelen zijn gerangschikt volgens de bekende lesfasen van Veilig leren lezen: introductie; instructie; zelfstandige verwerking en vervolgwerk; verlengde instructie en begeleide inoefening; afronding. Achter de onderdelen waarbij digitaal materiaal beschikbaar is, is een knop start opgenomen. Door te klikken op deze knop wordt de betreffende module gestart. Achter de onderdelen waarbij geen digitaal materiaal is ontwikkeld, vindt u een verwijzing naar de gedrukte handleiding. Op deze manier is meteen duidelijk hoe de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen ingepast kan worden, en is het programma een werkelijke assistent bij de organisatie van uw leeslessen. Na afloop van een module gaat u altijd terug naar het digimenu om te kijken wat het volgende onderdeel is dat in de les aan de orde komt. Op deze manier houdt u de totale leesles voor ogen en voorkomt u dat bepaalde oefeningen uit de handleiding over het hoofd gezien worden. Bij kern 5 heeft u de mogelijkheid om in de werkbalk te kiezen tussen het dagprogramma van de kern Sprookjes of het dagprogramma van de kern Verhalen en vertellingen. In de werkbalk is help opgenomen, waarin bij elke module de mogelijkheden van alle knoppen beschreven worden. Als u op F11 klikt, hebt u de mogelijkheid om tijdens het werken met de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen naar een ander programma te gaan zonder dat u hoeft uit te loggen. Dit is ook mogelijk met Alt-Tab. Als de applicatie vastloopt vanwege problemen met de internetverbinding, kunt u klikken op F5. De pagina wordt dan vernieuwd. Ouderavond In kern 1 is een knop ouderavond opgenomen. Met een klik op deze knop start u de applicatie Hoe moeilijk is leren lezen? Met behulp hiervan is het mogelijk om op een ouderavond aan het begin van het schooljaar de ouders te laten ervaren hoe moeilijk het is om te leren lezen. De ouders krijgen leesinstructie met alternatieve letters. Vanaf kern 7 wordt op herhalingsdagen vaak naar een groot aantal pagina s in instructiekalender 2 verwezen. Het is de bedoeling dat u hieruit een keuze maakt en maximaal vier pagina s aanbiedt met oefeningen die de kinderen nog nodig hebben. In de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen kunt u via de knop Instelling vóóraf de woordrijtjes of de teksten kiezen die u met uw groep wilt oefenen. Met behulp van de applicatie Zo leren kinderen lezen kunt u daarna laten zien hoe het leren lezen er in de klas aan toe gaat. 2

3 Op bezoek In kern 12 is een knop Op bezoek opgenomen. Op Bezoek is een programma met een aantal activiteiten die op de wendag gedaan kunnen worden met kleuters die na de zomervakantie naar groep 3 gaan. Enkele van deze activiteiten kunnen gedaan worden met behulp van de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen. De kleuters kunnen op deze manier al wennen aan hoe het leren lezen in zijn werk gaat in groep 3. Met een klik op de knop Op bezoek start u de applicatie, waarop een digimenu verschijnt. Aanbieden: zoem In de toelichting Op bezoek leerkracht groep 3/ leerjaar 1 staat op pagina 19 de activiteit Aanbieden woord zoem en letter z met wandplaat. Deze activiteit kan ook goed met de module Aanbieden woord gedaan worden. Werkblad 1 en 2 In de toelichting Op bezoek leerkracht groep 3/ leerjaar 1 staat op pagina 20 de activiteit Verwerking van het woordje zoem. De instructie bij deze activiteit kan ook goed gegeven worden met de module Werkboekje. Zoekplaat: z Als u op start drukt, verschijnt plaat 5 uit het verhaal Oem, oem. Tijdens het voorlezen van dit verhaal laat u de platen uit het verhalenboek zien (zie toelichting Op bezoek leerkracht groep 3/leerjaar 1 pagina 19). De activiteit bij plaat 5 is: Laat alle woorden met de letter z opnoemen. Schrijf die woorden op het bord. Deze activiteit kan ook goed met de module Zoekplaat gedaan worden. Modules In de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen zijn zowel modules opgenomen voor de basisinstructie als voor de verlengde instructie. Basisinstructie 1. Ankerplaten Aan het begin van elke kern wordt een ankerverhaal voorgelezen. Bij elk verhaal hoort een anker met bijbehorende verhaalplaten. In deze module zijn de ankerplaten van alle kernen opgenomen. 3

4 Op het scherm is steeds 1 plaat afgebeeld. Met tabs kunt u naar de andere platen van het betreffende anker gaan. 2. Aanbieden van woord en letter Bij het leren lezen speelt het alfabetische principe van onze geschreven taal een grote rol: leerlingen ontdekken dat woorden zijn opgebouwd uit letterklanken en dat lettertekens met deze klanken corresponderen. Hierbij speelt het structureerwoord en de daaraan ontleende letter een sleutelrol. Het aanbieden van een nieuw structureerwoord met bijbehorende letter gebeurt aan de hand van de wandplaat met daaronder de structureerstrook. De functie van de structureerstrook is het afbreken en opbouwen van het structureerwoord, waardoor de leerlingen het alfabetische principe van geschreven taal ervaren: de leesrichting is van links naar rechts, er bestaat een vaste koppeling tussen de letterklank en het bijbehorende letterteken (klank-tekenkoppeling) en er is sprake van een spatieel-temporele ordening: de letter die je links ziet is de eerste letter van het woord; het is tevens de letter die je het eerst hoort. De letter die je erna ziet, is de volgende letter die je hoort, enzovoort. In kern 7 en 8 worden de woorden schip, ring, licht en bank aangeboden. Deze woorden zijn in de methode opgenomen in verband met het aanbieden van de clusters: sch, ng, ch en nk. Deze woorden kunnen niet gelezen worden door middel van de elementaire leeshandeling. Het is niet mogelijk om hierbij het geluid aan te zetten. Door te klikken op de knop structureren wordt het woord in de structureerstrook gestructureerd: eerst worden de losse letters van links naar rechts benoemd; vervolgens wordt het hele woord geaccentueerd en benoemd. Het is mogelijk om het geluid uit te zetten. De leerlingen kunnen dan zelf lezen terwijl het woord gestructureerd wordt. Het breken en bouwen van een structureerwoord gaat in de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen heel eenvoudig door op de betreffende letters te klikken. Eerder aangeleerde structureerwoorden kunnen snel met de pijltjes terug en vooruit opgeroepen worden. 3. Woorden maken De module Woorden maken gaat uit van de structureerwoorden. Met deze module laat u de kinderen het alfabetische principe van geschreven taal ervaren, net zoals u dat met de structureerstroken doet. Door het wisselen van eerst de laatste, daarna de eerste en ten slotte de middelste letter ontstaan wisselwoorden en wisselrijtjes. Het lezen van wisselrijtjes bevordert het vlot herkennen van woorddelen die veelvuldig voorkomen. De leerlingen krijgen onvolledige structureerwoorden aangeboden met daarbij een aantal letters. Zij kunnen de woorden weer volledig maken door een letter uit te kiezen en naar een leeg hokje te slepen. Met een klik op het pijltje gaat u terug naar de beginsituatie. 4

5 4. Letterlijn In de beginfase van het leren lezen is systematische aandacht voor de automatisering effectief. De letterlijn is een belangrijk hulpmiddel om de koppeling tussen grafemen en fonemen te automatiseren. Oefenen met de letterlijn is een activiteit die bijna dagelijks terugkeert vanaf kern 1 dag 5, roos-dag 1, tot en met kern 7. Het is belangrijk dat u elke dag minstens één keer de letters herhaalt. U kunt dat doen tijdens de leesles, maar bij voorkeur ook nog een keer op een ander moment van de dag, bijvoorbeeld aan het begin van de middag in een korte oefening. Het oefenen met de letterlijn wordt afgewisseld met de module Letters flitsen (zie module 5). Bij klik op het pijltje rechts van de letterdoos worden alle letters op de lijn teruggeplaatst. Bij klik op de knop letterfamilies verschijnt het scherm met vier letterfamilies: medeklinkers, lange klinkers, korte klinkers, tweeklanken. Het geluid staat standaard aan. Daardoor wordt het inprenten van de klank-tekenkoppeling ondersteund. Het is mogelijk om het geluid uit te zetten. De klinkers hebben een blauwe kleur. U kunt de klinkers ook zwart maken. Met de dobbelsteen is het mogelijk om de letters snel in een andere volgorde te plaatsen: de leerlingen kunnen op deze manier niet terugvallen op een vaste lettervolgorde en moeten de letters echt lezen. Het oplezen van de letters in een steeds wisselende volgorde bevordert de inprenting. Door te klikken op de pijl rechts van de dobbelsteen worden de letters weer teruggezet in de oorspronkelijke positie. Het is ook mogelijk om alleen die letters te selecteren, die geoefend moeten worden. De letters die vlot worden beheerst, kunt u in het letterdoosje stoppen: klik op de wasknijper en laat het letterkaartje op de letterdoos los om het zo te laten verdwijnen. Door te klikken op een gevulde letterdoos worden alle letters die erin zitten, getoond. Deze letters kunnen desgewenst weer teruggehangen worden. Bij klik op het pijltje naast de letterdoos schuiven alle letters in het letterdoosje, met uitzondering van de letters die als eerste in een letterfamilie zijn aangeboden. Het letterdoosje gaat open en een van de letters uit het doosje wordt getoond. Deze letter kan in het juiste vak geplaatst worden. Met de dobbelsteen is het mogelijk om de letters in een vak snel in een andere volgorde te plaatsen. Bij klik op het kruisje wordt het vak afgedekt. Het kruisje verandert in de letter die bij het betreffende vak hoort. Bij klik op deze letter wordt het vak weer geopend en zijn de letters in het vak weer zichtbaar. 5. Letters flitsen De letterlijn wordt regelmatig afgewisseld met de module Letters flitsen. In deze module worden maximaal 20 van de aangeboden letters een voor een kort getoond. In kern 1 tot en met 6 wordt de letter die het laatst is geleerd bij het flitsen altijd als eerste getoond en met deze letter wordt de serie flitsletters ook afgesloten. Deze laatst geleerde letter blijft zodoende langer op het scherm staan dan de andere letters. De module Letters flitsen komt voor vanaf kern 1 dag 18 tot en met kern 7. In kern 7 wordt bij de selectie van letters gefocust op letters die vaak problemen opleveren (zoals de tweetekenklanken). U kunt zelf de flitssnelheid instellen door op de tijdsbalk te klikken: hoe meer gekleurde streepjes u ziet, hoe sneller de letters getoond worden. 5

6 Door te klikken op de knop grote pagina verschijnt rechts van de zoekplaat een grote pagina waarop u alle gemaakte woorden kunt noteren. Met de markeerstiften is het mogelijk om bijvoorbeeld de doelletter in de woorden te accentueren. Het is ook mogelijk om de letters handmatig te laten verschijnen met behulp van de pijltjes terug en vooruit. Op deze manier kunt u zelf per letter het tempo bepalen. De bekende letters kunt u sneller flitsen dan de letters die net zijn aangeleerd. 7. Klikklak Het is belangrijk om leerlingen al vroeg nieuwe woorden te laten lezen. Klikklak is hiervoor bij uitstek geschikt. Door het wisselen van de eerste, middelste en laatste letter kunnen met Klikklak snel nieuwe woorden gemaakt worden. Klikklak heeft een feedbackfunctie bij het inhangen van letters in het klikklakboekje en bij het maken van woorden. 6. Zoekplaat Het doel van de zoekplaat is het uitluisteren van klanken in gesproken woorden die op de plaat zijn afgebeeld. Door het uitluisteren van een bepaalde klank en de positiebepaling daarvan (vooraan, achteraan of in het midden) wordt het fonemisch bewustzijn en de toepassing van het alfabetische principe bevorderd. Deze module bevat alle zoekplaten uit instructiekalender 1. Met de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen is het mogelijk om kaartjes met de zojuist geleerde letter daadwerkelijk bij een afgebeeld woord op de zoekplaat te plaatsen. Het is ook mogelijk om met woordkaartjes onbekende begrippen op de zoekplaat van een etiketteerwoord te voorzien, waardoor dit ook een woordenschatoefening wordt. Met behulp van de pijltjes terug en vooruit kunt u snel de letters wisselen. Als u op het letterdoosje klikt, worden alle letters getoond die in die positie aangeboden zijn. Dat maakt het vormen van nieuwe woorden nog gemakkelijker. Bij een klik op de knop woordkast rechts onderaan verschijnt een woordkast waarin de gemaakte woorden geplaatst worden door op de pijl aan de rechterkant van klikklak te klikken. Dit maakt het mogelijk om de gemaakte woorden na afloop nog een keer te lezen. Wanneer u meer dan vier woorden wilt opnemen, gebruikt u het tabblad voor pagina 2 en volgende. Als afronding van de oefening kunnen alle woorden gelezen worden door de kinderen. Met de markeerstift is het mogelijk om in de woordrijtjes de visuele overeenkomsten tussen de woorden te accentueren. 6

7 8. Woordrijtjes In de beginfase van het leren lezen blijkt systematische aandacht voor de automatisering effectief te zijn. Het gaat hierbij niet alleen om de grafemen en de fonemen, maar ook om deelstructuren die uit meerdere grafemen bestaan, bijvoorbeeld lettergrepen, spellingpatronen en letterclusters. In de module Woordrijtjes wordt gewerkt aan het automatiseren van deelstructuren. Alle woordrijtjes uit instructiekalender 1 zijn opgenomen. Deze module komt alleen voor in kern 1-6. Met de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen kunnen deze woordrijtjes nog doelmatiger en aantrekkelijker gelezen worden. Met tabs kunt u naar de verschillende pagina s gaan. Op de tab is aangegeven wat de inhoud van de pagina is. Met de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen is het mogelijk om kolommen te accentueren, zodat de leerkracht kan aangeven welk rijtje woorden gelezen moet worden. Zo kan gevarieerder worden geoefend. 9. Leesmoeilijkheden In deze module zijn alle woordrijtjes en teksten uit instructiekalender 2 opgenomen waarin de leesmoeilijkheden worden geoefend. Deze module komt alleen voor in kern Met tabs kunt u naar de verschillende pagina s gaan. Op de tab is aangegeven om welke leesmoeilijkheid het gaat. Onder de witte tabs zitten de pagina s met woordrijtjes, onder de gekleurde tabs de pagina s met tekst. Vanaf kern 7 wordt op herhalingsdagen vaak naar een groot aantal pagina s verwezen waaruit een keuze gemaakt kan worden. Het is de bedoeling dat u hieruit een keuze maakt en maximaal vier pagina s aanbiedt met oefeningen die de kinderen nog nodig hebben. Via de knop Instelling kunt u vóóraf de pagina s of de woordrijtjes kiezen die u met uw groep wilt oefenen. Dat kan zowel vanuit het digimenu als vanuit de module. 10. Instructiekalender Deze module bevat de pagina s uit instructiekalender 2 met instructie voor begrijpend lezen en creatief schrijven. Op de pagina s kan geschreven worden en er kunnen onderdelen gemarkeerd worden. 7

8 11. Woorden flitsen De inhoud van deze module, die gericht is op automatisering, is gebaseerd op de even ( zwarte ) pagina s uit Veilig & vlot van een eerdere kern. Op deze pagina s staan de woordrijen die minder voorspelbaar zijn dan de rijen met blauwe letters. Deze module begint bij kern 3 en loopt door tot en met kern 12. Na kern 6 oefenen de kinderen woorden met een bepaalde leesmoeilijkheid. Daarnaast blijven zij één keer per kern (namelijk op dag 10) oefenen in het snel lezen van allerlei typen eenlettergrepige woorden. Hierbij ligt de nadruk op woorden die minder betekenisvol zijn. Dergelijke woorden zijn voor de kinderen moeilijker te lezen dan zelfstandige naamwoorden of werkwoorden. 13. Visueel woorddictee Tijdens de tweede helft van groep 3 leren de kinderen woorden lezen en schrijven die niet klankzuiver zijn. Het Visueel woorddictee vormt daarbij een belangrijke ondersteuning. Het woordbeeld wordt eerst aangeboden; de kinderen nemen dit beeld in zich op. Na verwijdering van het woordbeeld schrijven ze het woord uit hun hoofd op. Ze controleren zichzelf wanneer ze het woordbeeld voor de tweede maal zien. In deze module worden de woorden een voor een kort getoond. U kunt zelf de flitssnelheid instellen door op de tijdsbalk te klikken: hoe meer gekleurde streepjes u ziet, hoe sneller de woorden getoond worden. Het is ook mogelijk om de woorden handmatig te laten verschijnen met behulp van de pijltjes terug en vooruit. Op deze manier kunt u zelf het tempo per woord bepalen. 12. Woorddictee U gebruikt de module Woorddictee nadat u een mondeling dictee heeft gegeven. Met behulp van deze module kunt u feedback geven op het gemaakte werk en kunnen de kinderen nakijken of ze de woorden goed hebben geschreven. Bij start van de module staan er lege vakken op het scherm. Bij klik op het pijltje vooruit worden de woorden een voor een getoond. In de vakken kan desgewenst geschreven en gemarkeerd worden. Bij de start van de module verschijnt er een vak op het scherm dat is afgedekt met een rolgordijntje. Bij klik op de knop rolgordijntje wordt het eerste woord getoond. Bij een tweede klik op de knop rolgordijntje verdwijnt het woord. Door nog een keer op het rolgordijntje te klikken wordt het woord een tweede keer getoond. Met de pijltjesknop gaat u naar het volgende woord. 8

9 14. Woordveld In Veilig leren lezen is systematisch aandacht voor uitbreiding van de woordenschat. Daarbij wordt regelmatig gebruik gemaakt van een woordveld rond een thema of een bepaald aspect van een kern. Via woordvelden, die altijd in interactie met de kinderen tot stand komen, worden nieuwe woorden en begrippen gekoppeld aan de bestaande woordenschat van de kinderen. 15. Werkboekje Met deze module kunt u instructie bij de werkbladen geven, de pictogrammen uitleggen en 1 of 2 oefeningen samen met de leerlingen doen. Met behulp van de schuifbalk kunt u het werkblad vergroten en weer verkleinen tot het oorspronkelijke formaat. U kunt het werkblad ook steeds een percentage vergroten door te klikken op het plusteken. Bij klik op het minteken wordt het werkblad steeds een percentage kleiner. Op het beginscherm staat in het midden een leeg of gevuld kader met daaromheen vier lege kaders. In deze kaders kan geschreven worden. Het is mogelijk om kaders toe te voegen en weg te halen. Via de knop lijntje is het mogelijk de kaders met elkaar te verbinden door middel van een lijn. Zo wordt aangegeven dat er een relatie bestaat tussen de woorden die verbonden zijn. Indien u het werkblad vergroot, kunt u het door middel van de scrollbar verschuiven. Alle werkbladen van de werkboekjes maan en zon van kern 1-12 en de werkbladen van het ik-boekje zijn opgenomen. Met verschillende kleuren pennen en markeerstiften is het mogelijk om de werkwijze van de werkbladen uit te leggen. 9

10 16. Filmpjes structureerwoorden Bij elk structureerwoord hoort een filmpje dat gemaakt is door Schooltv. In de afronding van de les waarin het structureerwoord is aangeboden, kunt u dit filmpje bekijken. Druk op start in het digimenu en het filmpje wordt meteen getoond. Verlengde instructie en begeleide verwerking In de verlengde instructie en begeleide verwerking kan de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen ingezet worden om de leerlingen met een steraanpak nog efficiënter te ondersteunen. Het is aan te bevelen om de verlengde instructie en begeleide verwerking via het kleine scherm van uw laptop of computer uit te voeren, zodat de andere leerlingen in de groep niet worden afgeleid. Verlengde instructie en begeleide verwerking moet kort maar krachtig zijn; met de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen oefent u enkele essentiële deelvaardigheden. Na het oefenen worden de aangeboden letters geflitst: de aangeboden letters worden een voor een kort getoond. Hierbij wordt, net als bij Letters flitsen in de basisinstructie, de laatst geleerde letter als eerste en als laatste geflitst. Deze laatst geleerde letter blijft daardoor langer op het scherm staan dan de andere letters. U kunt zelf de flitssnelheid instellen door op de tijdsbalk te klikken: hoe meer gekleurde streepjes u ziet, hoe sneller de letters getoond worden. 1. Letters oefenen en flitsen De inhoud van Letters flitsen voor de steraanpak is anders dan de inhoud van de module in de basisinstructie. Voor kinderen die een steraanpak volgen, is het belangrijk dat het flitsen van letters voorafgegaan wordt door het oefenen van deze letters zonder tijdsdruk. Het oefenen van letters is een dagelijks terugkerende activiteit bij de steraanpak. De module wordt elke dag opgenomen vanaf kern 1 dag 6 tot en met kern 9. In deze module wordt met een beperkt aantal letters geoefend. Bij klik op het letterdoosje worden alle letters getoond die tot dan toe zijn aangeboden. U kunt desgewenst de aangeboden letters vervangen door andere letters. Zo kunt u het aanbod afstemmen op de specifieke behoeften van een leerling. Het is ook mogelijk om de letters handmatig te laten verschijnen met behulp van de pijltjes terug en vooruit. Op deze manier kunt u zelf het tempo per letter bepalen. In kern 7 tot en met 9 wordt steeds geoefend met een selectie van de aangeleerde letters. Daarbij kan gefocust worden op letters die vaak problemen opleveren, zoals de tweetekenklanken. 2. Woorden oefenen De inhoud van deze module is gebaseerd op wat er tijdens het zelfstandig werk in de basisgroep geoefend wordt uit Veilig & vlot, maar het aantal woorden dat wordt aangeboden is gereduceerd. De hoeveelheid leesstof is aangepast aan het leestempo van 10

11 zwakke lezers, waardoor de kinderen meer succes ervaren en een betere leesmotivatie houden. Kinderen die in de verlengde instructie hebben geoefend met Woorden oefenen hoeven dus niet meer met Veilig & vlot te oefenen! De module is elke dag (met uitzondering van de laatste afrondingsdag) opgenomen vanaf kern 1 dag Woorden flitsen Deze module begint bij kern 3, net als Woorden flitsen maan, en loopt door tot en met kern 12. In Woorden flitsen ster is een vorm van preteaching verwerkt. Op dag 1, 4, 6, 9, 11 zijn de woorden gelijk aan de woorden die de dag erna worden geflitst bij Woorden Flitsen maan. De kinderen oefenen een keer bij Woorden flitsen ster en doen mee met Woorden flitsen maan. Zwakke lezers profiteren dus dubbel. Op dag 2, 5, 7, 10, 12 doen alle kinderen mee met Woorden flitsen maan. Op die dagen is er dus geen Woorden flitsen ster. Daarnaast blijven de kinderen met een steraanpak na kern 6 oefenen in het snel lezen van allerlei typen eenlettergrepige woorden. In de hoogste kernen, wanneer de woorden erg lang en gecompliceerd worden, komen de woorden in de vorm van wisselrijtjes; d.w.z. dat woorden van één type direct na elkaar worden geflitst. De woordrijtjes worden een voor een opgebouwd, waardoor de kinderen minder visuele informatie tegelijk ontvangen. Hierbij kunt u blauwe letters actief maken, waardoor de nadruk gelegd wordt op de letter die wisselt en daarmee ook op het deel van het woord dat hetzelfde blijft. Als het rijtje vol is, kan dit gelezen worden. De tijd kan gemeten worden door op de knop start te drukken. Het rijtje kan meerdere keren gelezen worden, waarbij de tijd opgenomen kan worden. Aan de tijdbalkjes is te zien of het lezen al sneller is gegaan. Elke keer als opnieuw tijd wordt opgenomen voor het lezen van een rijtje verandert de volgorde. De kinderen moeten dus ieder woord opnieuw lezen, waardoor ze minder op hun geheugen kunnen leunen. De woorden worden een voor een kort getoond. U kunt zelf de flitssnelheid instellen door op de tijdsbalk te klikken: hoe meer gekleurde streepjes u ziet, hoe sneller de woorden getoond worden. Het is ook mogelijk om de woorden handmatig te laten verschijnen met behulp van de pijltjes terug en vooruit. Op deze manier kunt u zelf het tempo per woord bepalen. 11

veilig leren lezen Toelichting Leerkrachtassistent versie 2.0

veilig leren lezen Toelichting Leerkrachtassistent versie 2.0 veilig leren lezen Toelichting Leerkrachtassistent versie 2.0 Auteurs: Angela Schelfhout en Wilma Stegeman Uit het rapport van de onderwijsinspectie blijkt dat er een duidelijk verband bestaat tussen de

Nadere informatie

Toelichting Leerkrachtassistent versie 4.0

Toelichting Leerkrachtassistent versie 4.0 Toelichting Leerkrachtassistent versie 4.0 Auteurs: Angela Schelfhout en Wilma Stegeman Uit het rapport van de Nederlandse onderwijsinspectie blijkt dat er een duidelijk verband bestaat tussen de leesprestaties

Nadere informatie

Toelichting Leerkrachtassistent versie 2.0

Toelichting Leerkrachtassistent versie 2.0 Toelichting Leerkrachtassistent versie 2.0 Auteur: Angela Schelfhout Uit het rapport van de onderwijsinspectie blijkt dat er een duidelijk verband bestaat tussen de leesprestaties van leerlingen en de

Nadere informatie

lezen Toelichting Leerkrachtassistent versie 4.1

lezen Toelichting Leerkrachtassistent versie 4.1 veilig leren lezen Toelichting Leerkrachtassistent versie 4.1 Auteurs: Angela Schelfhout en Wilma Stegeman Uit het rapport van de onderwijsinspectie blijkt dat er een duidelijk verband bestaat tussen de

Nadere informatie

Is leren lezen moeilijk?

Is leren lezen moeilijk? Is leren lezen moeilijk? Ouderavond met digibord Auteurs: Angela Schelfhout, Wilma Stegeman en Susan van der Linden Om de ouders te laten ervaren hoe moeilijk het is om te leren lezen, geeft u ze een leesinstructie

Nadere informatie

Toelichting Leerkrachtassistent

Toelichting Leerkrachtassistent Toelichting Leerkrachtassistent Angela Schelfhout Veilig leren lezen kim-versie Versie 1.0 Uit het rapport van de onderwijsinspectie blijkt dat er een duidelijk verband bestaat tussen de leesprestaties

Nadere informatie

De Leerkrachtassistent Estafette geeft de leerkracht ondersteuning bij de basislessen van Estafette

De Leerkrachtassistent Estafette geeft de leerkracht ondersteuning bij de basislessen van Estafette De Leerkrachtassistent Estafette geeft de leerkracht ondersteuning bij de basislessen van Estafette Wanneer zet u de Leerkrachtassistent Estafette in? De Leerkrachtassistent Estafette volgt de handleiding

Nadere informatie

Gebruik materialen Veilig leren lezen bij Veilig stap voor stap. Auteurs: Susan van der Linden en Rosemarie Irausquin. Ankers

Gebruik materialen Veilig leren lezen bij Veilig stap voor stap. Auteurs: Susan van der Linden en Rosemarie Irausquin. Ankers Gebruik materialen Veilig leren lezen bij Veilig stap voor stap Auteurs: Susan van der Linden en Rosemarie Irausquin Leerkrachten op het speciaal basisonderwijs die met Veilig stap voor stap werken, maken

Nadere informatie

lezen Hulp aan risicolezers

lezen Hulp aan risicolezers veilig leren lezen Hulp aan risicolezers bij Auteur: Ed Koekebacker Na kern 11 heeft u de eindsignalering en waarschijnlijk ook het Citoafnamemoment E3 afgenomen. De resultaten daarvan maken u duidelijk

Nadere informatie

Hulp aan risicolezers

Hulp aan risicolezers Hulp aan risicolezers bij Auteurs: Ed koekebacker Na kern 11 heeft u de eindsignalering afgenomen. Dat waren de drie kaarten van de DMT en, hoewel facultatief, meestal ook de AVI-kaarten. De resultaten

Nadere informatie

lezen veilig leren Ouderavond Hoe moeilijk is leren lezen? Materialen Verloop van de activiteit Voorbereiding Kopieerblad 1

lezen veilig leren Ouderavond Hoe moeilijk is leren lezen? Materialen Verloop van de activiteit Voorbereiding Kopieerblad 1 veilig leren lezen Ouderavond Hoe moeilijk is leren lezen? Auteur: Susan van der Linden Om de ouders te laten ervaren hoe moeilijk het is om te leren lezen, geeft u ze een leesinstructie met alternatieve

Nadere informatie

VCLB De Wissel - Antwerpen

VCLB De Wissel - Antwerpen VCLB De Wissel - Antwerpen Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding LEERLIJN LEZEN Of Hoe kunnen we voorkomen dat veel kinderen leesmoeilijkheden krijgen? Elke leerkracht, ouder en kind weet dat lezen de

Nadere informatie

lezen Ouderavond veilig leren maan roos vis Is leren lezen moeilijk? Voorbereiding Materialen Verloop van de activiteit

lezen Ouderavond veilig leren maan roos vis Is leren lezen moeilijk? Voorbereiding Materialen Verloop van de activiteit veilig leren lezen Ouderavond Is leren lezen moeilijk? Auteur: Susan van der Linden maan roos vis Om de ouders te laten ervaren hoe moeilijk het is om te leren lezen, geeft u ze een leesinstructie met

Nadere informatie

Gebruik materialen Veilig leren lezen bij Veilig stap voor stap. Auteurs: Susan van der Linden en Rosemarie Irausquin. Ankers

Gebruik materialen Veilig leren lezen bij Veilig stap voor stap. Auteurs: Susan van der Linden en Rosemarie Irausquin. Ankers Gebruik materialen Veilig leren lezen bij Veilig stap voor stap Auteurs: Susan van der Linden en Rosemarie Irausquin Leerkrachten in het speciaal basisonderwijs die met Veilig stap voor stap werken, maken

Nadere informatie

Interventieperiode november februari groep 1 tot en met 5. Mariët Förrer

Interventieperiode november februari groep 1 tot en met 5. Mariët Förrer Interventieperiode november februari groep 1 tot en met 5 Mariët Förrer November - februari Doelen en accenten per groep Rol van intern begeleider / taalcoördinator IB en TC ook in deze periode Bewaken

Nadere informatie

lezen Veilig leren lezen Artikelen - Letterkennis, aanpak eu/ui/ou-probleem veilig leren Woorden met tweetekenklanken Juist verklanken

lezen Veilig leren lezen Artikelen - Letterkennis, aanpak eu/ui/ou-probleem veilig leren Woorden met tweetekenklanken Juist verklanken veilig leren lezen Letterkennis Aanpak eu/ui/ou-probleem Auteur: Susan van der Linden Op welke wijze kunt u problemen met de tweetekenklanken eu/ui/ou aanpakken? In dit artikel bieden we u een stappenplan

Nadere informatie

STATION ZUID. Handleiding digibordsoftware

STATION ZUID. Handleiding digibordsoftware STATION ZUID Handleiding digibordsoftware Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Inloggen 4 2. De methodeportal 4 3. Algemene functionaliteiten van de digibordsoftware 4 4. Opbouw digibordlessen Station Zuid 4 5.

Nadere informatie

Aanvankelijk technisch lezen. Effectief aanvankelijk lezen in groep 3

Aanvankelijk technisch lezen. Effectief aanvankelijk lezen in groep 3 Aanvankelijk technisch lezen Effectief aanvankelijk lezen in groep 3 Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteitskaart zijn te vinden op www.taalpilots.nl en www.rekenpilots.nl.

Nadere informatie

De Taalfanfare groep 3

De Taalfanfare groep 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Systeemvereisten... 3 Installatie van het programma op een netwerk... 3 Het leerlingenprogramma... 3 A. Woorden slepen... 6 B. Plaatjes slepen.... 7 C. Letters

Nadere informatie

De letters die zijn aangeboden hangen op het bord of aan de letterlijn.

De letters die zijn aangeboden hangen op het bord of aan de letterlijn. Algemene zaken De deur staat altijd open voor vragen en / of opmerkingen. Toilet: de kinderen mogen tijdens de werktijd naar het toilet, tijdens instructie / kring niet. Wilt u erop letten dat de kinderen

Nadere informatie

Handleiding Zeist - oktober 2013

Handleiding Zeist - oktober 2013 Handleiding Zeist - oktober 2013 Inhoud: Verantwoording/Inleiding... 3 1. De leesregel... 3 2. Voorbereidend aanvankelijk braille... 3 3. Aanvankelijk braille... 3 4. Voorbereidend revalidatiebraille...

Nadere informatie

Omgaan met verschillen

Omgaan met verschillen Omgaan met verschillen Auteurs: Rosemarie Irausquin en Susan van der Linden Juist in het speciaal (basis)onderwijs spelen niveauverschillen een grote rol, ook binnen een jaargroep. Diverse oorzaken liggen

Nadere informatie

Informatie Groep 3 2014 2015 leerkrachten: Annette van de Vossenberg

Informatie Groep 3 2014 2015 leerkrachten: Annette van de Vossenberg Informatie Groep 3 2014 2015 leerkrachten: Annette van de Vossenberg op donderdag Marie- José Beek op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag Algemene zaken De deur staat altijd open voor vragen en / of

Nadere informatie

Hulp aan risicolezers kern start

Hulp aan risicolezers kern start Hulp aan risicolezers kern start Het nieuwe schooljaar is begonnen. De kinderen zijn met de vorige leerkracht doorgesproken en potentiële risicolezers zijn in het vizier. Al jaren is bekend dat directe

Nadere informatie

Veilig leren lezen 11

Veilig leren lezen 11 Veilig Leesseries Op Speelleeset Digiregie Leerkrachtassistent Leerlingsoftware Leerlingsoftware Veilig Speelleesset Lezen Toetssite Leerkrachtassistent Planbord Op Ko Veilig Leerkrachtassistent Toetssite

Nadere informatie

veilig leren Veilig leren lezen Artikelen - Letterkennis, aanpak ie/ei-probleem lezen Auteur: Susan van der Linden Kijkletter ei

veilig leren Veilig leren lezen Artikelen - Letterkennis, aanpak ie/ei-probleem lezen Auteur: Susan van der Linden Kijkletter ei vlig leren lezen Letterkennis Aanpak /-probleem Auteur: Susan van der Linden Hulpjes bij het aanleren van In kern 6 leren de kinderen de letter. Ook voor deze letter kunt u een kijkletter maken. U vertelt

Nadere informatie

Tafel Totaal. Een praktische gebruikershandleiding bij. Tafel Totaal SP10. Tafel Totaal SP10

Tafel Totaal. Een praktische gebruikershandleiding bij. Tafel Totaal SP10. Tafel Totaal SP10 Tafel Totaal Een praktische gebruikershandleiding bij Tafel Totaal SP10 Tafel Totaal SP10 Het programma Tafel Totaal maakt deel uit van Schoolpakket 10. Copyright AmbraSoft 1994-2006 Tafel Totaal Tafel

Nadere informatie

Informatieavond groep 3

Informatieavond groep 3 Informatieavond groep 3 Doelen groep 3 komende periode Taal (Veilig Leren Lezen) Rekenen (Wereld In Getallen) Schrijven (Pennenstreken) Welke Cito-toetsen zijn er midden groep 3 Kern 4 Doelen lezen kern

Nadere informatie

Wat is Digi-Spelling?

Wat is Digi-Spelling? Digi - Spelling Digi-Spelling is een webbased remediërend spellingprogramma van de Zuid-Vallei. Het programma behoort tot de reeks remediërende programma s van De Zuid-Vallei. Voor informatie over het

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol leesproblemen en dyslexie Groep 1 en 2 Periode: Toetsen: Bij uitslag: Inzetten op: Materialen/ methode: Hele jaar kleutersignaleringslijst Kleuterplein Zorgen om leesmotivatie. november gr. 2 gr. 2 gr.2 gr.2 Geletterdheid (hierin

Nadere informatie

Gebruiksvriendelijkheid: Gebruiksaanwijzing:

Gebruiksvriendelijkheid: Gebruiksaanwijzing: Gebruiksvriendelijkheid: Elon Education is een tool waarmee online woordjes geleerd kunnen worden voor de vreemde talen. Ook is het mogelijk om met Elon Education de tafels te oefenen, werkwoorden enz.

Nadere informatie

Stappenplan De eerste keer aan de slag met Veilig leren lezen

Stappenplan De eerste keer aan de slag met Veilig leren lezen Stappenplan De eerste keer aan de slag met Veilig leren lezen 1. Open de Zwijsen Software Manager via het Startmenu: selecteer onder Programma s de optie Zwijsen Startmenu en vervolgens Zwijsen Software

Nadere informatie

Aanvankelijk en voortgezet technisch lezen. Werkconferentie 24 september 2014 Ebelien Nieman. info@niemantaal.nl www.niemantaal.nl

Aanvankelijk en voortgezet technisch lezen. Werkconferentie 24 september 2014 Ebelien Nieman. info@niemantaal.nl www.niemantaal.nl Aanvankelijk en voortgezet technisch lezen Werkconferentie 24 september 2014 Ebelien Nieman info@niemantaal.nl www.niemantaal.nl Doel Aan de slag met je eigen leespraktijk didactiek informatie leerlijnen

Nadere informatie

Toelichting registratiebladen bij Veilig leren lezen

Toelichting registratiebladen bij Veilig leren lezen NIEUW_563f_Toelichting_Registratiebladen_kern_1-12_def[1].doc Pagina 1 van 13 Toelichting registratiebladen bij Veilig leren lezen Plaats van de registratiebladen binnen Veilig leren lezen De registratiebladen

Nadere informatie

AANVANKELIJK TECHNISCH LEZEN Effectief aanvankelijk lezen in groep 3 Didactische aandachtspunten

AANVANKELIJK TECHNISCH LEZEN Effectief aanvankelijk lezen in groep 3 Didactische aandachtspunten AANVANKELIJK TECHNISCH LEZEN Effectief aanvankelijk lezen in groep 3 Didactische aandachtspunten Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteits zijn te vinden op www.taalpilots.nl

Nadere informatie

Veilig leren lezen Artikelen - Sinterklaasproject regio Midden

Veilig leren lezen Artikelen - Sinterklaasproject regio Midden veilig leren lezen Sinterklaasproject regio Midden Versie 2013 Auteur: Josée Warnaar Door de late start van het schooljaar rondt regio Midden kern 3 pas af in de week van 11-15 november. Er zijn dan nog

Nadere informatie

ZML SO Technisch Lezen

ZML SO Technisch Lezen ZML SO Technisch Lezen Leerlijnen 1.1. Boekoriëntatie Kerndoelen 1. De leerlingen leren lezen voor dagelijks gebruik Technisch lezen 1.2. Temporele orde waarneming 1.3. Auditieve discriminatie 1.4. Visuele

Nadere informatie

Informatie Groep 3 schooljaar 2015-2016. De groepsleerkrachten Groep 3a: Carla van Straaten en René Elfring Groep 3b: Karin de Smet en Ria van Seters

Informatie Groep 3 schooljaar 2015-2016. De groepsleerkrachten Groep 3a: Carla van Straaten en René Elfring Groep 3b: Karin de Smet en Ria van Seters Informatie Groep 3 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 3a: Carla van Straaten en René Elfring Groep 3b: Karin de Smet en Ria van Seters De groepsouders Groep 3a: Sabrina Kuster Groep 3b: Kim

Nadere informatie

lezen Veilig leren lezen Artikelen - Ringboekje: een veelzijdig leermiddel veilig leren Stickers en stramienbladen Vier verschillende ringboekjes

lezen Veilig leren lezen Artikelen - Ringboekje: een veelzijdig leermiddel veilig leren Stickers en stramienbladen Vier verschillende ringboekjes veilig leren lezen Ringboekje Een veelzijdig leermiddel Auteur: Josée Warnaar Het ringboekje is een aantrekkelijk leermiddel dat u op diverse manieren kunt inzetten. Het ringboekje daagt kinderen uit tot

Nadere informatie

Klassikale opstelling:

Klassikale opstelling: Klassikale opstelling: We maken gebruik van een flexibele opstelling. De kinderen zitten bij de leervakken: taal, lezen, spelling en rekenen allemaal frontaal. Hierdoor kan de leerkracht snel monitoren

Nadere informatie

Lesvoorbereiding Onderbouw (groep 1/2/3)

Lesvoorbereiding Onderbouw (groep 1/2/3) Lesvoorbereiding Onderbouw (groep 1/2/3) Zakelijke gegevens naam student: Bente Veenstra stageschool: De Ontdekking Didam Iselinge klas: VR2C mentor/mentrix: Hetty Bennink datum: 12-12-2014 aantal leerlingen:

Nadere informatie

LESBESCHRIJVING HOGESCHOOL ROTTERDAM PABO. Hoofdfase

LESBESCHRIJVING HOGESCHOOL ROTTERDAM PABO. Hoofdfase HOGESCHOOL ROTTERDAM PABO Hoofdfase LESBESCHRIJVING Jongere kind - Oudere kind Semester 1-2 - 3-4 - 5* Student: Linda Ouwendijk Studentnummer: 0813937 Paboklas: 2F Datum: 19-01-2010 Stageschool + BRIN:

Nadere informatie

www.gynzy.com Handleiding

www.gynzy.com Handleiding www.gynzy.com Handleiding Samen steeds beter is ons motto. Als leerkracht sta je elke dag voor de klas en weet je veel beter wat je nodig hebt dan wij. Door goed te luisteren naar jouw behoefte en deze

Nadere informatie

Sinterklaasproject kern 3

Sinterklaasproject kern 3 Sinterklaasproject kern 3 Auteur: Josée Warnaar U heeft kern 3 afgerond en wilt met het sinterklaasproject aan de slag gaan, U wilt graag het sint en pietwerkboekje aanbieden,maar u heeft de letters h,

Nadere informatie

Verantwoording Spelling

Verantwoording Spelling Onderwijskundige Verantwoording Spelling Versie: 15-08-2017 Inhoud Inleiding.... 2 Introductie 2 Structuur... 3 Werelden 3 Eilanden 3 Leerdoelen 3 Niveau-opbouw.... 4 6-fasenmodel 4 Elementen... 5 Flitsen

Nadere informatie

Opzet en uitvoering. Inhoudsopgave. 1 Wat is Kiezen voor je leven? 3. 2 Hoe maak je een Digi-tale? 4. 3 Stap voor Stap...5. 4 Technische kant...

Opzet en uitvoering. Inhoudsopgave. 1 Wat is Kiezen voor je leven? 3. 2 Hoe maak je een Digi-tale? 4. 3 Stap voor Stap...5. 4 Technische kant... Inhoudsopgave 1 Wat is Kiezen voor je leven? 3 2 Hoe maak je een Digi-tale? 4 3 Stap voor Stap...5 4 Technische kant....7 5 Werkblad Mijn Digi-tale...9 6 Werkblad Mijn storyboard 10 Digi-Tales Opzet en

Nadere informatie

Handleiding Topondernemers praatplaten

Handleiding Topondernemers praatplaten Handleiding Topondernemers praatplaten versie 1.0 Pagina - 2 - Inhoudsopgave 1 Snel aan de slag met de TopOndernemers praatplaten... 3 1.1 Startscherm... 3 1.2 Beginscherm... 5 1.2.1 Activiteit 1: Zoeklicht...

Nadere informatie

Handleiding leerlingvolgsysteem

Handleiding leerlingvolgsysteem Handleiding leerlingvolgsysteem Het digikeuzebord waarbinnen een beredeneerd aanbod kinderen geobserveerd worden met een helder portfolio tot gevolg! Inleiding Welkom bij de handleiding voor het werken

Nadere informatie

Pennenstreken - nieuws

Pennenstreken - nieuws groep 3 Pennenstreken - s Verde Leerkrachtassistent Pennenstreken groep 3 (januari 2012) Versie 2.0 van de Leerkrachtassistent Pennenstreken voor groep 3 kent een aantal veringen. De feedback van gebruikers

Nadere informatie

Groep 4. Doelen Leerdoelen technisch lezen eind groep 4

Groep 4. Doelen Leerdoelen technisch lezen eind groep 4 Groep 4 Doelen Leerdoelen technisch lezen eind groep 4 75% van de leerlingen beheerst niveau AVI-E4 (teksten lezen) 90 % beheerst A t/m D-niveau op de DMT leerlingen lezen vlot twee- en drielettergrepige

Nadere informatie

veilig leren lezen kim-versie Wat is er nieuw? Auteur: Wilma Stegeman

veilig leren lezen kim-versie Wat is er nieuw? Auteur: Wilma Stegeman veilig leren lezen kim-versie Wat is er nieuw? Auteur: Wilma Stegeman Misschien kent u de uitgave nog van Veilig leren lezen die met de structureerwoorden boom-roos-vis begon. Daarna kwam de eerste maan-roos-vis-versie

Nadere informatie

Omgaan met verschillen

Omgaan met verschillen Omgaan met verschillen Auteurs: Rosemarie Irausquin en Susan van der Linden Juist in het buitengewoon (basis)onderwijs spelen niveauverschillen een grote rol, ook binnen een jaargroep. Diverse oorzaken

Nadere informatie

Fonemisch Bewustzijn

Fonemisch Bewustzijn Fonemisch Bewustzijn Ellen van der Veen Welkom en Agenda 1. Introductie 2. Fonemisch Bewustzijn 3. Vragen en praktijkervaringen Doelstellingen van vandaag 1. De deelnemers kennen de begrippen taalbewustzijn,

Nadere informatie

Hoofdstuk 16 - Vreemde talen ondersteunen

Hoofdstuk 16 - Vreemde talen ondersteunen Hoofdstuk 16 - Vreemde talen ondersteunen 16.1. Inleiding 215 16.2. Woorden, zinnen, in een vreemde taal laten voorlezen 217 16.3. Uitspraak van woorden leren en controleren 219 16.4. Woorden vertalen

Nadere informatie

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS 01 - WELKOM BIJ QUESTI Welkom bij Questi. Alvorens je opstart, willen we je graag attent maken op enkele zaken. Voor je op de knop inloggen klikt, bekijk je best even de algemene filmpjes onder de knop

Nadere informatie

Met plezier beter lezen :

Met plezier beter lezen : Met plezier beter lezen : achtergrondinformatie bij het filmpje In de nieuwste versie van Veilig leren lezen, de kim-versie van 2014, staat technisch goed leren lezen en het ontwikkelen van leesbegrip

Nadere informatie

Beknopte handleiding Sprint

Beknopte handleiding Sprint Beknopte handleiding Sprint Sprint helpt kinderen, jongeren en volwassenen met lees-, schrijf- en spellingsproblemen, zoals dyslexie 1 Algemene info Dit is een beknopte handleiding in functie van. de Sprinto

Nadere informatie

Alles over. Veilig stap voor stap. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Veilig stap voor stap. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

Groep 7 en 8. Doelen Leerdoelen technisch lezen eind groep 8

Groep 7 en 8. Doelen Leerdoelen technisch lezen eind groep 8 Groep 7 en 8 Doelen Leerdoelen technisch lezen eind groep 8 85-95 % van de leerlingen beheerst AVI-plus 90% beheerst A t/m D-niveau op de DMT leerlingen lezen vlot woorden en zinnen leerlingen richten

Nadere informatie

De Taalfanfare groep 3

De Taalfanfare groep 3 De Taalfanfare groep 3 Auteur: Jelle Boonstra Versie 1.0.36 2003 Rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Informatiefolder groep 3

Informatiefolder groep 3 Informatiefolder groep 3 Door middel van deze informatiefolder hopen wij u een beeld te geven van wat uw kind leert in groep 3 en welke methodes wij daarvoor gebruiken. Heeft u na het lezen van deze folder

Nadere informatie

Handleiding registratiesysteem Kleuterplein. versie 1.0

Handleiding registratiesysteem Kleuterplein. versie 1.0 Handleiding registratiesysteem Kleuterplein versie 1.0 september 2012 1 Inhoudhoudsopgave 1. Het belang van registreren Pagina 3 2. Systeeminstellingen Pagina 4 3. De leerdoelenregistratie Pagina 5 4.

Nadere informatie

Steekkaart: nummer 1Ne

Steekkaart: nummer 1Ne Steekkaart: nummer 1Ne Onderwerp Het herkennen en discrimineren van aangeleerde woorden met behulp van woordkaartjes en het digitaal fototoestel Leeftijd/Doelgroep 1 e leerjaar Leergebied Nederlands Organisatie

Nadere informatie

Tafelplan 2015-2016. Werkwijze voor het aanleren en automatiseren van de keertafels (en de deeltafels). in groep 4, 5 en 6.

Tafelplan 2015-2016. Werkwijze voor het aanleren en automatiseren van de keertafels (en de deeltafels). in groep 4, 5 en 6. Tafelplan 2015-2016 Werkwijze voor het aanleren en automatiseren van de keertafels (en de deeltafels). in groep 4, 5 en 6. 1 Groep 4 Doelen eind groep 4: - De kinderen hebben de tafel van 1, 10, 2, 4,

Nadere informatie

Extra ster-tijd. Een intensieve aanpak maakt het verschil. Wat is extra ster-tijd? Voor wie is de extra ster-tijd bedoeld? Inhoud extra ster-tijd

Extra ster-tijd. Een intensieve aanpak maakt het verschil. Wat is extra ster-tijd? Voor wie is de extra ster-tijd bedoeld? Inhoud extra ster-tijd Extra ster-tijd Een intensieve aanpak maakt het verschil Ingrid van Loosbroek Al vanaf kern start wordt extra ster-tijd beschreven in de handleiding. In dit artikel gaan we nader in op deze extra ster-tijd

Nadere informatie

Jong geleerd. Beatrijs Brand en Saskia Snikkers

Jong geleerd. Beatrijs Brand en Saskia Snikkers Jong geleerd. Beatrijs Brand en Saskia Snikkers Programma Kennismaken Presentatie Jong geleerd Warming-up Pauze Praktische oefening Afsluiting Jong geleerd over het belang van actieve stimulering van ontluikende

Nadere informatie

Voor welke groepen? Voor het onderdeel spelling is er materiaal voor de groepen 4 t/m 8.

Voor welke groepen? Voor het onderdeel spelling is er materiaal voor de groepen 4 t/m 8. KWALITEITSKAART Spellen en stellen PO Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteitskaart Opbrengstgericht Werken zijn te vinden op www.schoolaanzet.nl. Deze website bevat

Nadere informatie

veilig leren Veilig leren lezen Artikelen - Letterkennis, aanpak b/d-probleem lezen Auteur: Susan van der Linden Stap 1

veilig leren Veilig leren lezen Artikelen - Letterkennis, aanpak b/d-probleem lezen Auteur: Susan van der Linden Stap 1 veilig leren lezen Letterkennis Aanpak b/d-probleem Auteur: Susan van der Linden De letters b en d zijn voor veel kinderen een bron van verwarring. Dit komt door hun gelijke vorm. Toch kunt u dit probleem

Nadere informatie

de Digitale Taalkist Wat is de Digitale Taalkist? Over de Digitale Taalkist

de Digitale Taalkist Wat is de Digitale Taalkist? Over de Digitale Taalkist tel. 070-3682017, e-mail: info@nib.nl, internet: www.nib.nl de Digitale Taalkist Over de Digitale Taalkist De Digitale Taalkist zet een nieuwe stap in taalonderwijs en ICT! Een kist vol taalmogelijkheden

Nadere informatie

Handleiding Digibordsoftware Malmberg

Handleiding Digibordsoftware Malmberg Handleiding Digibordsoftware Malmberg 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Snel starten 4 2.1 Inloggen via Basispoort 2.2 De digibordsoftware starten 2.3 Een les starten 3. De basiswerking 6 3.1 Het lesmenu

Nadere informatie

My name is Tom. digibord applicatie. handleiding

My name is Tom. digibord applicatie. handleiding My name is Tom digibord applicatie handleiding Inhoud Startscherm... 3 Bladeren... 3 Scrollen... 3 Een plaat openen... 3 Overzicht... 4 Een activiteit afsluiten... 5 Platen afdrukken... 5 Activiteiten...

Nadere informatie

Snelstartgids voor de Oefen- en Toetssoftware

Snelstartgids voor de Oefen- en Toetssoftware Snelstartgids voor de Oefen- en Toetssoftware Snel-start gids voor de oefenmodule software 1. Voor het eerst werken met de oefensoftware (groepenbeheer) 3 2. Delen van een groep met een andere leerkracht

Nadere informatie

BrailleStudio. Beschrijving oefeningen

BrailleStudio. Beschrijving oefeningen BrailleStudio Beschrijving oefeningen Inhoud Voorbereidend Aanvankelijk Braille... 2 Aanvankelijk Braille... 3 Voorbereidend revalidatiebraille... 4 Revalidatiebraille... 5 Rekenen... 6 groep 3... 6 Voorbereidend

Nadere informatie

Informatie Groep 3 ja. nee Schatkist. minimale REKENEN Pluspunt LEZEN structuurmethode.

Informatie Groep 3 ja. nee Schatkist. minimale REKENEN Pluspunt LEZEN structuurmethode. Informatie Groep 3 Is groep 3 speciaal? ja. het is de groep waar de kinderen leren lezen. Het gaat toch anders dan de jaren ervoor in groep 1 en 2. nee, veel van wat er in groepen 1 en 2 gebeurt gaat hier

Nadere informatie

VRAGENLIJST PRIMAIR ONDERWIJS DYSLEXIEMONITOR

VRAGENLIJST PRIMAIR ONDERWIJS DYSLEXIEMONITOR VRAGENLIJST PRIMAIR ONDERWIJS DYSLEXIEMONITOR INHOUDSOPGAVE Zorgniveau 1: Goed lees- en spellingonderwijs Stap 1: Leestijd blz. 3 Kwaliteit instructiegedrag blz. 3 Klassenmanagement blz. 4 Stap 2: Juist

Nadere informatie

In groep 3 is het leren lezen en het plezier in het lezen erg belangrijk. We gebruiken hiervoor de methode Veilig leren lezen.

In groep 3 is het leren lezen en het plezier in het lezen erg belangrijk. We gebruiken hiervoor de methode Veilig leren lezen. In groep 3 is het leren lezen en het plezier in het lezen erg belangrijk. We gebruiken hiervoor de methode Veilig leren lezen. In groep 3 werken we voor taal, lezen en spelling met de methode Veilig leren

Nadere informatie

Artikel - Ringboekje: een veelzijdig leermiddel

Artikel - Ringboekje: een veelzijdig leermiddel Ringboekje Een veelzijdig leermiddel Auteur: Josée Warnaar Het ringboekje is een aantrekkelijk leermiddel dat u op diverse manieren kunt inzetten. Het ringboekje daagt kinderen uit tot het leren lezen

Nadere informatie

Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst

Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs Versie februari 2014 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys Inhoud Inleiding 3 A - Het gebruik van

Nadere informatie

Een webkwestie bouwen in Word 2000

Een webkwestie bouwen in Word 2000 Een webkwestie bouwen in Word 2000 Doel: Met behulp van deze stap-voor-stap beschrijving kunt u geheel zelf een webkwestie als webpagina maken. Beginsituatie: U beheerst de basisprincipes van Word zoals

Nadere informatie

Excel 2010, H1 HOOFDSTUK 1

Excel 2010, H1 HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 1 Excel opstarten en afsluiten EXCEL kan worden opgestart via. Als EXCEL al vaker is gestart kun je direct op Microsoft Office EXCEL 2010 klikken. Typ anders in het zoekvak de eerste letters

Nadere informatie

Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst

Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs Versie 3.1 - Oktober 2012 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys Inhoud Inleiding 3 A - Het gebruik

Nadere informatie

De Leerkrachtassistent bestaat uit twee onderdelen: het Digimenu en de Modellentool. Het programma opent in het Digimenu.

De Leerkrachtassistent bestaat uit twee onderdelen: het Digimenu en de Modellentool. Het programma opent in het Digimenu. Gebruikershandleiding Leerkrachtassistent Wizwijs De Leerkrachtassistent Wizwijs is software voor het digitale schoolbord. Met dit programma kunt u uw rekenlessen efficiënt organiseren en aantrekkelijker

Nadere informatie

lezen veilig leren Kinderboekenweek 2010 Tips voor regio zuid Zinnen maken met woorden én beeldtaal zijn Les 1

lezen veilig leren Kinderboekenweek 2010 Tips voor regio zuid Zinnen maken met woorden én beeldtaal zijn Les 1 veilig leren lezen Kinderboekenweek 2010 Tips voor regio zuid Auteur: Josée Warnaar Zinnen maken met woorden én beeldtaal Regio noord en midden hebben kern 2 behandeld als de Kinderboekenweek begint. Regio

Nadere informatie

Lijn 3 in een combinatiegroep

Lijn 3 in een combinatiegroep Inhoud 1 Werken met blz. 3 2 2-3 blz. 4 3 3-4 blz. 6 Bijlagen 1 De combinatie Lijn 3 - Station Zuid blz. 7 2 De combinatie Lijn 3 - Station Zuid en Taal actief 4 blz. 9 3 De combinatie Lijn 3 - Station

Nadere informatie

Leerlijnen. Leerlijn technisch lezen. Kern 1 tot en met 6. In de methode Veilig stap voor stap is sprake van

Leerlijnen. Leerlijn technisch lezen. Kern 1 tot en met 6. In de methode Veilig stap voor stap is sprake van Leerlijnen Auteurs: Rosemarie Irausquin en Susan van der Linden In de methode Veilig stap voor stap is sprake van twee leerlijnen: technisch lezen en spellen. Begrijpend lezen krijgt ook de nodige aandacht,

Nadere informatie

Handleiding digitale leeromgeving Kidsweek in de Klas

Handleiding digitale leeromgeving Kidsweek in de Klas Al het digitale lesmateriaal van is in LessonUp te vinden. In deze handleiding leggen we uit hoe u met het lesmateriaal van in LessonUp aan de slag kunt en vertellen we welke mogelijkheden u nog meer met

Nadere informatie

Verantwoording Spelling

Verantwoording Spelling Onderwijskundige & Didactische Verantwoording Spelling Versie: 20-01-2017 Inhoud Inleiding.... 2 Introductie 2 Structuur... 3 Werelden 3 Eilanden 3 Dorpen 3 Niveau-opbouw.... 4 6-fasenmodel 4 Elementen...

Nadere informatie

Handleiding Oefenen met spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen. Sietse Kuipers

Handleiding Oefenen met spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen. Sietse Kuipers Handleiding Oefenen met spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen Sietse Kuipers 1 Inhoud Inleiding... 3 Opstarten... 3 De Beheermodule... 3 Het programma aanpassen aan specifieke wensen... 4 Het Logboek

Nadere informatie

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 4 en 5 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1.

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van groep 4 en 5 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1. Spelling op maat 1 De Muiswerkprogramma s Spelling op maat 1, 2 en 3 vormen een complete leerlijn voor de spelling die op de basisschool moet worden aangeleerd. Spelling op maat 1 is het eerste deel van

Nadere informatie

Nationaal congres Taal en Lezen. 15 oktober 2015 Handboek Lezen: Effectief leesonderwijs in de doorgaande lijn

Nationaal congres Taal en Lezen. 15 oktober 2015 Handboek Lezen: Effectief leesonderwijs in de doorgaande lijn Nationaal congres Taal en Lezen 15 oktober 2015 Handboek Lezen: Effectief leesonderwijs in de doorgaande lijn WWW.CPS.NL Contactgegevens Aafke Bouwman A.bouwman@cps.nl 0655824098 Doelen Deelnemers nemen

Nadere informatie

Instapmodule Niveau AA

Instapmodule Niveau AA Instapmodule Niveau AA Instapmodule ter voorbereiding op Nieuwsrekenen in het S(B)O: Geleid probleemoplossen augustus 2012 www. nieuwsrekenen.nl Inhoudsopgave Gebruikswijzer... 3 Deel 1: Samen... 4 Deel

Nadere informatie

Voorwoord. Letters uitspreken zoals de leerkracht dat doet.

Voorwoord. Letters uitspreken zoals de leerkracht dat doet. Voorwoord In groep 3 leert uw kind lezen en schrijven. Uw kind begint niet vanaf nul, want tegenwoordig wordt in groep 1 en 2 al veel gedaan aan voorbereiding. Sommige leren als kleuter al lezen en schrijven.

Nadere informatie

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van eind groep 3 en groep 4 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1.

Dit programma is gemaakt voor leerlingen van eind groep 3 en groep 4 van de basisschool, het praktijkonderwijs, vmbo bbl en mbo 1. Spelling op maat 1 De programma s Spelling op maat 1, 2 en 3 vormen een complete leerlijn voor de spelling die op de basisschool moet worden aangeleerd. Spelling op maat 1 is het eerste deel van deze leerlijn.

Nadere informatie

datum: 11 december 2013 aantal leerlingen: 22 tijd: 10:30-11:15 groep: 3

datum: 11 december 2013 aantal leerlingen: 22 tijd: 10:30-11:15 groep: 3 Lesvoorbereiding Onderbouw (groep 3) Zakelijke gegevens naam student: Anouk Bluemink stageschool: RKS De Leer Hengelo (gld) Iselinge klas: VR2B mentor/mentrix: Ria Menting datum: 11 december 2013 aantal

Nadere informatie

Estafette in een combinatiegroep

Estafette in een combinatiegroep Estafette in een combinatiegroep Onderwijs geven in een combinatiegroep of aan twee verschillende niveaugroepen doe je niet zomaar even! Als leerkracht moet je immers oog hebben voor álle leerlingen. Je

Nadere informatie

Quickstart Digitaal schoolbord

Quickstart Digitaal schoolbord QuickstartDigitaalschoolbord WerkenmethetACTIVboard Documentgegevens auteur(s) : Maikel Beumer, Heutink ict versie : Werken met het ACTIVboard, training 3.0 datum : Februari 2008 2 Kalibreren U moet kalibreren

Nadere informatie

Hoe moet je een prachtige presentatie maken?

Hoe moet je een prachtige presentatie maken? Hoe moet je een prachtige presentatie maken? www.meestermichael.nl Geef de presentatie een titel. Klik dit vak aan om jouw presentatie een ondertitel te geven. Hier kun je je presentatie een titel geven

Nadere informatie

Kern 6: geit-pauw-duif-ei

Kern 6: geit-pauw-duif-ei Kern 6: geit-pauw-duif-ei In deze kern leert uw kind Letters: g - ui - au - f - ei Woorden: geit, pauw, duif, ei Alle letters compleet In kern 6 leert uw kind de laatste nieuwe letters. Op het eind van

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows Gold. Pl@nner. Handicom, 2010, Nederland

Handicom. Symbol for Windows Gold. Pl@nner. Handicom, 2010, Nederland Handicom Symbol for Windows Gold Pl@nner Handicom, 2010, Nederland Inhoud 1 Weergaven... 4 1.1 Wisselen tussen RealTime en Plan-modus... 4 1.2 Dag-, Week- en eenvoudige weergave... 4 2 RealTime modus (de

Nadere informatie

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office PowerPoint Basis PowerPoint openen 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office Klik op Microsoft PowerPoint 2010 Wacht nu tot het programma volledig is opgestart.

Nadere informatie