veilig leren lezen Toelichting Leerkrachtassistent versie 4.0 Auteurs: Angela Schelfhout en Wilma Stegeman

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "veilig leren lezen Toelichting Leerkrachtassistent versie 4.0 Auteurs: Angela Schelfhout en Wilma Stegeman"

Transcriptie

1 veilig leren lezen Toelichting Leerkrachtassistent versie 4.0 Auteurs: Angela Schelfhout en Wilma Stegeman Uit het rapport van de onderwijsinspectie blijkt dat er een duidelijk verband bestaat tussen de leesprestaties van leerlingen en de kwaliteit van instructie door de leerkracht. Met de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen kan de leerkracht de kwaliteit van het aanvankelijk leesonderwijs op een nóg hoger niveau brengen. Door gebruik te maken van bewegend beeld, geluid en interactiviteit wordt de les voor zowel leerlingen als leerkracht nog aantrekkelijker. Bovendien kan de leerkracht hierdoor op een efficiëntere wijze instructie geven en wordt het leerrendement van de leerling verhoogd. Wanneer wordt de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen ingezet? De Leerkrachtassistent Veilig leren lezen sluit naadloos aan bij de 2e maanversie van Veilig leren lezen en wordt door de leerkracht ingezet op een aantal momenten tijdens de les. Het belangrijkste moment is de instructiefase. Maar ook tijdens de fase van verlengde instructie en begeleide verwerking kan de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen een belangrijke rol spelen bij de instructie aan leerlingen die een steraanpak volgen. De Leerkrachtassistent Veilig leren lezen kent dezelfde didactische uitgangspunten als de methode Veilig leren lezen. Om met de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen te kunnen werken, hoeft de leerkracht dus geen wijzigingen aan te brengen in de organisatie van de lessen. Niet terug naar klassikaal onderwijs Het is niet de bedoeling dat de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen gaat leiden tot meer klassikaal onderwijs! Na een efficiënte instructie op het digitale schoolbord gaan de leerlingen individueel, in tweetallen of in groepjes aan de slag met de diverse activiteiten voor verwerking en vervolgwerk. De materialen van Veilig leren lezen blijven gehandhaafd naast de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen. Dit geldt zowel voor alle leerlingmaterialen als voor de leerkrachtgebonden materialen. Een rijk en gevarieerd aanbod van fysieke materialen in de klas blijft gewenst. De vormgeving van de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen is afgestemd op het reeds bekende materiaal zodat voor leerkracht en leerling meteen duidelijk is waar het om gaat. Technische uitgangspunten De Leerkrachtassistent Veilig leren lezen is op elk digitaal schoolbord te gebruiken. De applicatie wordt aangeboden via internet. Leerkrachten hebben via internet dus rechtstreeks toegang tot de software, zowel op school als thuis. Omdat het programma ook de leerkracht ondersteunt bij zijn lesvoorbereiding moet het voor de gebruiker ook van thuis uit toegankelijk zijn. Het aanbod van de oefeningen volgt het lesverloop zoals dat in de handleidingen van de methode is opgenomen. 1

2 Digimenu Dagprogramma In het Digimenu van de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen kiest u de kern en de dag waarin u wilt werken. Vervolgens verschijnt er een planningsformuliermet een overzicht van alle stof die in deze les aan de orde komt. De onderdelen zijn gerangschikt volgens de bekende lesfasen van Veilig leren lezen: introductie; instructie; zelfstandige verwerking en vervolgwerk; verlengde instructie en begeleide inoefening; afronding. Achter de onderdelen waarbij digitaal materiaal beschikbaar is, is een knop start opgenomen. Door te klikken op deze knop wordt de betreffende module gestart. Achter de onderdelen waarbij geen digitaal materiaal is ontwikkeld, vindt u een verwijzing naar de gedrukte handleiding. Op deze manier is meteen duidelijk hoe de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen ingepast kan worden, en is het programma een werkelijke assistent bij de organisatie van uw leeslessen. Na afloop van een module gaat u altijd terug naar het digimenu om te kijken wat het volgende onderdeel is dat in de les aan de orde komt. Op deze manier houdt u de totale leesles voor ogen en voorkomt u dat bepaalde oefeningen uit de handleiding over het hoofd gezien worden. Bij kern 5 heeft u de mogelijkheid om in de werkbalk te kiezen tussen het dagprogramma van de kern Sprookjes of het dagprogramma van de kern Verhalen en vertellingen. In de werkbalk is help opgenomen, waarin bij elke module de mogelijkheden van alle knoppen beschreven worden. Als u op F11 klikt, hebt u de mogelijkheid om tijdens het werken met de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen naar een ander programma te gaan zonder dat u hoeft uit te loggen. Dit is ook mogelijk met Alt-Tab. Als de applicatie vastloopt vanwege problemen met de internetverbinding, kunt u klikken op F5. De pagina wordt dan vernieuwd. Ouderavond In kern 1 is een knop ouderavond opgenomen. Met een klik op deze knop start u de applicatie Hoe moeilijk is leren lezen? Met behulp hiervan is het mogelijk om op een ouderavond aan het begin van het schooljaar de ouders te laten ervaren hoe moeilijk het is om te leren lezen. De ouders krijgen leesinstructie met alternatieve letters. Vanaf kern 7 wordt op herhalingsdagen vaak naar een groot aantal pagina s in instructiekalender 2 verwezen. Het is de bedoeling dat u hieruit een keuze maakt en maximaal vier pagina s aanbiedt met oefeningen die de kinderen nog nodig hebben. In de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen kunt u via de knop Instelling vóóraf de woordrijtjes of de teksten kiezen die u met uw groep wilt oefenen. Met behulp van de applicatie Zo leren kinderen lezen kunt u daarna laten zien hoe het leren lezen er in de klas aan toe gaat. 2

3 Op bezoek In kern 12 is een knop Op bezoek opgenomen. Op Bezoek is een programma met een aantal activiteiten die op de wendag gedaan kunnen worden met kleuters die na de zomervakantie naar groep 3 gaan. Enkele van deze activiteiten kunnen gedaan worden met behulp van de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen. De kleuters kunnen op deze manier al wennen aan hoe het leren lezen in zijn werk gaat in groep 3. Met een klik op de knop Op bezoek start u de applicatie, waarop een digimenu verschijnt. Aanbieden: zoem In de toelichting Op bezoek leerkracht groep 3/ leerjaar 1 staat op pagina 19 de activiteit Aanbieden woord zoem en letter z met wandplaat. Deze activiteit kan ook goed met de module Aanbieden woord gedaan worden. Werkblad 1 en 2 In de toelichting Op bezoek leerkracht groep 3/ leerjaar 1 staat op pagina 20 de activiteit Verwerking van het woordje zoem. De instructie bij deze activiteit kan ook goed gegeven worden met de module Werkboekje. Zoekplaat: z Als u op start drukt, verschijnt plaat 5 uit het verhaal Oem, oem. Tijdens het voorlezen van dit verhaal laat u de platen uit het verhalenboek zien (zie toelichting Op bezoek leerkracht groep 3/leerjaar 1 pagina 19). De activiteit bij plaat 5 is: Laat alle woorden met de letter z opnoemen. Schrijf die woorden op het bord. Deze activiteit kan ook goed met de module Zoekplaat gedaan worden. Modules In de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen zijn zowel modules opgenomen voor de basisinstructie als voor de verlengde instructie. Basisinstructie 1. Ankerplaten Aan het begin van elke kern wordt een ankerverhaal voorgelezen. Bij elk verhaal hoort een anker met bijbehorende verhaalplaten. In deze module zijn de ankerplaten van alle kernen opgenomen. 3

4 Op het scherm is steeds 1 plaat afgebeeld. Met tabs kunt u naar de andere platen van het betreffende anker gaan. 2. Aanbieden van woord en letter Bij het leren lezen speelt het alfabetische principe van onze geschreven taal een grote rol: leerlingen ontdekken dat woorden zijn opgebouwd uit letterklanken en dat lettertekens met deze klanken corresponderen. Hierbij speelt het structureerwoord en de daaraan ontleende letter een sleutelrol. Het aanbieden van een nieuw structureerwoord met bijbehorende letter gebeurt aan de hand van de wandplaat met daaronder de structureerstrook. De functie van de structureerstrook is het afbreken en opbouwen van het structureerwoord, waardoor de leerlingen het alfabetische principe van geschreven taal ervaren: de leesrichting is van links naar rechts, er bestaat een vaste koppeling tussen de letterklank en het bijbehorende letterteken (klank-tekenkoppeling) en er is sprake van een spatieel-temporele ordening: de letter die je links ziet is de eerste letter van het woord; het is tevens de letter die je het eerst hoort. De letter die je erna ziet, is de volgende letter die je hoort, enzovoort. In kern 7 en 8 worden de woorden schip, ring, licht en bank aangeboden. Deze woorden zijn in de methode opgenomen in verband met het aanbieden van de clusters: sch, ng, ch en nk. Deze woorden kunnen niet gelezen worden door middel van de elementaire leeshandeling. Het is niet mogelijk om hierbij het geluid aan te zetten. Door te klikken op de knop structureren wordt het woord in de structureerstrook gestructureerd: eerst worden de losse letters van links naar rechts benoemd; vervolgens wordt het hele woord geaccentueerd en benoemd. Het is mogelijk om het geluid uit te zetten. De leerlingen kunnen dan zelf lezen terwijl het woord gestructureerd wordt. Het breken en bouwen van een structureerwoord gaat in de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen heel eenvoudig door op de betreffende letters te klikken. Eerder aangeleerde structureerwoorden kunnen snel met de pijltjes terug en vooruit opgeroepen worden. 3. Woorden maken De module Woorden maken gaat uit van de structureerwoorden. Met deze module laat u de kinderen het alfabetische principe van geschreven taal ervaren, net zoals u dat met de structureerstroken doet. Door het wisselen van eerst de laatste, daarna de eerste en ten slotte de middelste letter ontstaan wisselwoorden en wisselrijtjes. Het lezen van wisselrijtjes bevordert het vlot herkennen van woorddelen die veelvuldig voorkomen. De leerlingen krijgen onvolledige structureerwoorden aangeboden met daarbij een aantal letters. Zij kunnen de woorden weer volledig maken door een letter uit te kiezen en naar een leeg hokje te slepen. Met een klik op het pijltje gaat u terug naar de beginsituatie. 4

5 4. Letterlijn In de beginfase van het leren lezen is systematische aandacht voor de automatisering effectief. De letterlijn is een belangrijk hulpmiddel om de koppeling tussen grafemen en fonemen te automatiseren. Oefenen met de letterlijn is een activiteit die bijna dagelijks terugkeert vanaf kern 1 dag 5, roos-dag 1, tot en met kern 7. Het is belangrijk dat u elke dag minstens één keer de letters herhaalt. U kunt dat doen tijdens de leesles, maar bij voorkeur ook nog een keer op een ander moment van de dag, bijvoorbeeld aan het begin van de middag in een korte oefening. Het oefenen met de letterlijn wordt afgewisseld met de module Letters flitsen (zie module 5). Bij klik op het pijltje rechts van de letterdoos worden alle letters op de lijn teruggeplaatst. Bij klik op de knop letterfamilies verschijnt het scherm met vier letterfamilies: medeklinkers, lange klinkers, korte klinkers, tweeklanken. Het geluid staat standaard aan. Daardoor wordt het inprenten van de klank-tekenkoppeling ondersteund. Het is mogelijk om het geluid uit te zetten. De klinkers hebben een blauwe kleur. U kunt de klinkers ook zwart maken. Met de dobbelsteen is het mogelijk om de letters snel in een andere volgorde te plaatsen: de leerlingen kunnen op deze manier niet terugvallen op een vaste lettervolgorde en moeten de letters echt lezen. Het oplezen van de letters in een steeds wisselende volgorde bevordert de inprenting. Door te klikken op de pijl rechts van de dobbelsteen worden de letters weer teruggezet in de oorspronkelijke positie. Het is ook mogelijk om alleen die letters te selecteren, die geoefend moeten worden. De letters die vlot worden beheerst, kunt u in het letterdoosje stoppen: klik op de wasknijper en laat het letterkaartje op de letterdoos los om het zo te laten verdwijnen. Door te klikken op een gevulde letterdoos worden alle letters die erin zitten, getoond. Deze letters kunnen desgewenst weer teruggehangen worden. Bij klik op het pijltje naast de letterdoos schuiven alle letters in het letterdoosje, met uitzondering van de letters die als eerste in een letterfamilie zijn aangeboden. Het letterdoosje gaat open en een van de letters uit het doosje wordt getoond. Deze letter kan in het juiste vak geplaatst worden. Met de dobbelsteen is het mogelijk om de letters in een vak snel in een andere volgorde te plaatsen. Bij klik op het kruisje wordt het vak afgedekt. Het kruisje verandert in de letter die bij het betreffende vak hoort. Bij klik op deze letter wordt het vak weer geopend en zijn de letters in het vak weer zichtbaar. 5. Letters flitsen De letterlijn wordt regelmatig afgewisseld met de module Letters flitsen. In deze module worden maximaal 20 van de aangeboden letters een voor een kort getoond. In kern 1 tot en met 6 wordt de letter die het laatst is geleerd bij het flitsen altijd als eerste getoond en met deze letter wordt de serie flitsletters ook afgesloten. Deze laatst geleerde letter blijft zodoende langer op het scherm staan dan de andere letters. De module Letters flitsen komt voor vanaf kern 1 dag 18 tot en met kern 7. In kern 7 wordt bij de selectie van letters gefocust op letters die vaak problemen opleveren (zoals de tweetekenklanken). U kunt zelf de flitssnelheid instellen door op de tijdsbalk te klikken: hoe meer gekleurde streepjes u ziet, hoe sneller de letters getoond worden. 5

6 Door te klikken op de knop grote pagina verschijnt rechts van de zoekplaat een grote pagina waarop u alle gemaakte woorden kunt noteren. Met de markeerstiften is het mogelijk om bijvoorbeeld de doelletter in de woorden te accentueren. Het is ook mogelijk om de letters handmatig te laten verschijnen met behulp van de pijltjes terug en vooruit. Op deze manier kunt u zelf per letter het tempo bepalen. De bekende letters kunt u sneller flitsen dan de letters die net zijn aangeleerd. 7. Klikklak Het is belangrijk om leerlingen al vroeg nieuwe woorden te laten lezen. Klikklak is hiervoor bij uitstek geschikt. Door het wisselen van de eerste, middelste en laatste letter kunnen met Klikklak snel nieuwe woorden gemaakt worden. Klikklak heeft een feedbackfunctie bij het inhangen van letters in het klikklakboekje en bij het maken van woorden. 6. Zoekplaat Het doel van de zoekplaat is het uitluisteren van klanken in gesproken woorden die op de plaat zijn afgebeeld. Door het uitluisteren van een bepaalde klank en de positiebepaling daarvan (vooraan, achteraan of in het midden) wordt het fonemisch bewustzijn en de toepassing van het alfabetische principe bevorderd. Deze module bevat alle zoekplaten uit instructiekalender 1. Met de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen is het mogelijk om kaartjes met de zojuist geleerde letter daadwerkelijk bij een afgebeeld woord op de zoekplaat te plaatsen. Het is ook mogelijk om met woordkaartjes onbekende begrippen op de zoekplaat van een etiketteerwoord te voorzien, waardoor dit ook een woordenschatoefening wordt. Met behulp van de pijltjes terug en vooruit kunt u snel de letters wisselen. Als u op het letterdoosje klikt, worden alle letters getoond die in die positie aangeboden zijn. Dat maakt het vormen van nieuwe woorden nog gemakkelijker. Bij een klik op de knop woordkast rechts onderaan verschijnt een woordkast waarin de gemaakte woorden geplaatst worden door op de pijl aan de rechterkant van klikklak te klikken. Dit maakt het mogelijk om de gemaakte woorden na afloop nog een keer te lezen. Wanneer u meer dan vier woorden wilt opnemen, gebruikt u het tabblad voor pagina 2 en volgende. Als afronding van de oefening kunnen alle woorden gelezen worden door de kinderen. Met de markeerstift is het mogelijk om in de woordrijtjes de visuele overeenkomsten tussen de woorden te accentueren. 6

7 8. Woordrijtjes In de beginfase van het leren lezen blijkt systematische aandacht voor de automatisering effectief te zijn. Het gaat hierbij niet alleen om de grafemen en de fonemen, maar ook om deelstructuren die uit meerdere grafemen bestaan, bijvoorbeeld lettergrepen, spellingpatronen en letterclusters. In de module Woordrijtjes wordt gewerkt aan het automatiseren van deelstructuren. Alle woordrijtjes uit instructiekalender 1 zijn opgenomen. Deze module komt alleen voor in kern 1-6. Met de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen kunnen deze woordrijtjes nog doelmatiger en aantrekkelijker gelezen worden. Met tabs kunt u naar de verschillende pagina s gaan. Op de tab is aangegeven wat de inhoud van de pagina is. Met de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen is het mogelijk om kolommen te accentueren, zodat de leerkracht kan aangeven welk rijtje woorden gelezen moet worden. Zo kan gevarieerder worden geoefend. 9. Leesmoeilijkheden In deze module zijn alle woordrijtjes en teksten uit instructiekalender 2 opgenomen waarin de leesmoeilijkheden worden geoefend. Deze module komt alleen voor in kern Met tabs kunt u naar de verschillende pagina s gaan. Op de tab is aangegeven om welke leesmoeilijkheid het gaat. Onder de witte tabs zitten de pagina s met woordrijtjes, onder de gekleurde tabs de pagina s met tekst. Vanaf kern 7 wordt op herhalingsdagen vaak naar een groot aantal pagina s verwezen waaruit een keuze gemaakt kan worden. Het is de bedoeling dat u hieruit een keuze maakt en maximaal vier pagina s aanbiedt met oefeningen die de kinderen nog nodig hebben. Via de knop Instelling kunt u vóóraf de pagina s of de woordrijtjes kiezen die u met uw groep wilt oefenen. Dat kan zowel vanuit het digimenu als vanuit de module. 10. Instructiekalender Deze module bevat de pagina s uit instructiekalender 2 met instructie voor begrijpend lezen en creatief schrijven. Op de pagina s kan geschreven worden en er kunnen onderdelen gemarkeerd worden. 7

8 11. Woorden flitsen De inhoud van deze module, die gericht is op automatisering, is gebaseerd op de even ( zwarte ) pagina s uit Veilig & vlot van een eerdere kern. Op deze pagina s staan de woordrijen die minder voorspelbaar zijn dan de rijen met blauwe letters. Deze module begint bij kern 3 en loopt door tot en met kern 12. Na kern 6 oefenen de kinderen woorden met een bepaalde leesmoeilijkheid. Daarnaast blijven zij één keer per kern (namelijk op dag 10) oefenen in het snel lezen van allerlei typen eenlettergrepige woorden. Hierbij ligt de nadruk op woorden die minder betekenisvol zijn. Dergelijke woorden zijn voor de kinderen moeilijker te lezen dan zelfstandige naamwoorden of werkwoorden. 13. Visueel woorddictee Tijdens de tweede helft van groep 3 leren de kinderen woorden lezen en schrijven die niet klankzuiver zijn. Het Visueel woorddictee vormt daarbij een belangrijke ondersteuning. Het woordbeeld wordt eerst aangeboden; de kinderen nemen dit beeld in zich op. Na verwijdering van het woordbeeld schrijven ze het woord uit hun hoofd op. Ze controleren zichzelf wanneer ze het woordbeeld voor de tweede maal zien. In deze module worden de woorden een voor een kort getoond. U kunt zelf de flitssnelheid instellen door op de tijdsbalk te klikken: hoe meer gekleurde streepjes u ziet, hoe sneller de woorden getoond worden. Het is ook mogelijk om de woorden handmatig te laten verschijnen met behulp van de pijltjes terug en vooruit. Op deze manier kunt u zelf het tempo per woord bepalen. 12. Woorddictee U gebruikt de module Woorddictee nadat u een mondeling dictee heeft gegeven. Met behulp van deze module kunt u feedback geven op het gemaakte werk en kunnen de kinderen nakijken of ze de woorden goed hebben geschreven. Bij start van de module staan er lege vakken op het scherm. Bij klik op het pijltje vooruit worden de woorden een voor een getoond. In de vakken kan desgewenst geschreven en gemarkeerd worden. Bij de start van de module verschijnt er een vak op het scherm dat is afgedekt met een rolgordijntje. Bij klik op de knop rolgordijntje wordt het eerste woord getoond. Bij een tweede klik op de knop rolgordijntje verdwijnt het woord. Door nog een keer op het rolgordijntje te klikken wordt het woord een tweede keer getoond. Met de pijltjesknop gaat u naar het volgende woord. 8

9 14. Woordveld In Veilig leren lezen is systematisch aandacht voor uitbreiding van de woordenschat. Daarbij wordt regelmatig gebruik gemaakt van een woordveld rond een thema of een bepaald aspect van een kern. Via woordvelden, die altijd in interactie met de kinderen tot stand komen, worden nieuwe woorden en begrippen gekoppeld aan de bestaande woordenschat van de kinderen. 15. Werkboekje Met deze module kunt u instructie bij de werkbladen geven, de pictogrammen uitleggen en 1 of 2 oefeningen samen met de leerlingen doen. Met behulp van de schuifbalk kunt u het werkblad vergroten en weer verkleinen tot het oorspronkelijke formaat. U kunt het werkblad ook steeds een percentage vergroten door te klikken op het plusteken. Bij klik op het minteken wordt het werkblad steeds een percentage kleiner. Op het beginscherm staat in het midden een leeg of gevuld kader met daaromheen vier lege kaders. In deze kaders kan geschreven worden. Het is mogelijk om kaders toe te voegen en weg te halen. Via de knop lijntje is het mogelijk de kaders met elkaar te verbinden door middel van een lijn. Zo wordt aangegeven dat er een relatie bestaat tussen de woorden die verbonden zijn. Indien u het werkblad vergroot, kunt u het door middel van de scrollbar verschuiven. Alle werkbladen van de werkboekjes maan en zon van kern 1-12 en de werkbladen van het ik-boekje zijn opgenomen. Met verschillende kleuren pennen en markeerstiften is het mogelijk om de werkwijze van de werkbladen uit te leggen. 9

10 16. Filmpjes structureerwoorden Bij elk structureerwoord hoort een filmpje dat gemaakt is door Schooltv. In de afronding van de les waarin het structureerwoord is aangeboden, kunt u dit filmpje bekijken. Druk op start in het digimenu en het filmpje wordt meteen getoond. Verlengde instructie en begeleide verwerking In de verlengde instructie en begeleide verwerking kan de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen ingezet worden om de leerlingen met een steraanpak nog efficiënter te ondersteunen. Het is aan te bevelen om de verlengde instructie en begeleide verwerking via het kleine scherm van uw laptop of computer uit te voeren, zodat de andere leerlingen in de groep niet worden afgeleid. Verlengde instructie en begeleide verwerking moet kort maar krachtig zijn; met de Leerkrachtassistent Veilig leren lezen oefent u enkele essentiële deelvaardigheden. Na het oefenen worden de aangeboden letters geflitst: de aangeboden letters worden een voor een kort getoond. Hierbij wordt, net als bij Letters flitsen in de basisinstructie, de laatst geleerde letter als eerste en als laatste geflitst. Deze laatst geleerde letter blijft daardoor langer op het scherm staan dan de andere letters. U kunt zelf de flitssnelheid instellen door op de tijdsbalk te klikken: hoe meer gekleurde streepjes u ziet, hoe sneller de letters getoond worden. 1. Letters oefenen en flitsen De inhoud van Letters flitsen voor de steraanpak is anders dan de inhoud van de module in de basisinstructie. Voor kinderen die een steraanpak volgen, is het belangrijk dat het flitsen van letters voorafgegaan wordt door het oefenen van deze letters zonder tijdsdruk. Het oefenen van letters is een dagelijks terugkerende activiteit bij de steraanpak. De module wordt elke dag opgenomen vanaf kern 1 dag 6 tot en met kern 9. In deze module wordt met een beperkt aantal letters geoefend. Bij klik op het letterdoosje worden alle letters getoond die tot dan toe zijn aangeboden. U kunt desgewenst de aangeboden letters vervangen door andere letters. Zo kunt u het aanbod afstemmen op de specifieke behoeften van een leerling. Het is ook mogelijk om de letters handmatig te laten verschijnen met behulp van de pijltjes terug en vooruit. Op deze manier kunt u zelf het tempo per letter bepalen. In kern 7 tot en met 9 wordt steeds geoefend met een selectie van de aangeleerde letters. Daarbij kan gefocust worden op letters die vaak problemen opleveren, zoals de tweetekenklanken. 2. Woorden oefenen De inhoud van deze module is gebaseerd op wat er tijdens het zelfstandig werk in de basisgroep geoefend wordt uit Veilig & vlot, maar het aantal woorden dat wordt aangeboden is gereduceerd. De hoeveelheid leesstof is aangepast aan het leestempo van 10

11 zwakke lezers, waardoor de kinderen meer succes ervaren en een betere leesmotivatie houden. Kinderen die in de verlengde instructie hebben geoefend met Woorden oefenen hoeven dus niet meer met Veilig & vlot te oefenen! De module is elke dag (met uitzondering van de laatste afrondingsdag) opgenomen vanaf kern 1 dag Woorden flitsen Deze module begint bij kern 3, net als Woorden flitsen maan, en loopt door tot en met kern 12. In Woorden flitsen ster is een vorm van preteaching verwerkt. Op dag 1, 4, 6, 9, 11 zijn de woorden gelijk aan de woorden die de dag erna worden geflitst bij Woorden Flitsen maan. De kinderen oefenen een keer bij Woorden flitsen ster en doen mee met Woorden flitsen maan. Zwakke lezers profiteren dus dubbel. Op dag 2, 5, 7, 10, 12 doen alle kinderen mee met Woorden flitsen maan. Op die dagen is er dus geen Woorden flitsen ster. Daarnaast blijven de kinderen met een steraanpak na kern 6 oefenen in het snel lezen van allerlei typen eenlettergrepige woorden. In de hoogste kernen, wanneer de woorden erg lang en gecompliceerd worden, komen de woorden in de vorm van wisselrijtjes; d.w.z. dat woorden van één type direct na elkaar worden geflitst. De woordrijtjes worden een voor een opgebouwd, waardoor de kinderen minder visuele informatie tegelijk ontvangen. Hierbij kunt u blauwe letters actief maken, waardoor de nadruk gelegd wordt op de letter die wisselt en daarmee ook op het deel van het woord dat hetzelfde blijft. Als het rijtje vol is, kan dit gelezen worden. De tijd kan gemeten worden door op de knop start te drukken. Het rijtje kan meerdere keren gelezen worden, waarbij de tijd opgenomen kan worden. Aan de tijdbalkjes is te zien of het lezen al sneller is gegaan. Elke keer als opnieuw tijd wordt opgenomen voor het lezen van een rijtje verandert de volgorde. De kinderen moeten dus ieder woord opnieuw lezen, waardoor ze minder op hun geheugen kunnen leunen. De woorden worden een voor een kort getoond. U kunt zelf de flitssnelheid instellen door op de tijdsbalk te klikken: hoe meer gekleurde streepjes u ziet, hoe sneller de woorden getoond worden. Het is ook mogelijk om de woorden handmatig te laten verschijnen met behulp van de pijltjes terug en vooruit. Op deze manier kunt u zelf het tempo per woord bepalen. 11

Omgaan met verschillen

Omgaan met verschillen Omgaan met verschillen Auteurs: Rosemarie Irausquin en Susan van der Linden Juist in het buitengewoon (basis)onderwijs spelen niveauverschillen een grote rol, ook binnen een jaargroep. Diverse oorzaken

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 BEGELEIDING BIJ LEES- EN SPELLINGPROBLEMEN

HOOFDSTUK 4 BEGELEIDING BIJ LEES- EN SPELLINGPROBLEMEN HOOFDSTUK 4 BEGELEIDING BIJ LEES- EN SPELLINGPROBLEMEN 4 BEGELEIDING BIJ LEES- EN SPELLINGPROBLEMEN 63 4.1 Inleiding 4.2 Lees- en spellingproblemen van groep 1 t/m groep 8 4.2.1 Fonologisch en fonemisch

Nadere informatie

Informatie Groep 3 ja. nee Schatkist. minimale REKENEN Pluspunt LEZEN structuurmethode.

Informatie Groep 3 ja. nee Schatkist. minimale REKENEN Pluspunt LEZEN structuurmethode. Informatie Groep 3 Is groep 3 speciaal? ja. het is de groep waar de kinderen leren lezen. Het gaat toch anders dan de jaren ervoor in groep 1 en 2. nee, veel van wat er in groepen 1 en 2 gebeurt gaat hier

Nadere informatie

2010-2011. Onderzoek aanvankelijk lezen groep 3. Jessica van Leth

2010-2011. Onderzoek aanvankelijk lezen groep 3. Jessica van Leth Onderzoek aanvankelijk lezen groep 3 Jessica van Leth 2010-2011 Voor mijn afstudeeronderzoek zal ik in samenwerking met mijn collega s van DOK12, onderzoek doen naar het aanvankelijk leesproces van groep

Nadere informatie

Inhoud. Algemene inleiding. Tip Via www.allestelt.nl kunt u zich ook opgeven voor het gratis Alles telt servicebulletin.

Inhoud. Algemene inleiding. Tip Via www.allestelt.nl kunt u zich ook opgeven voor het gratis Alles telt servicebulletin. Algemene inleiding 1 Inhoud De belangrijkste speerpunten 2 De belangrijkste verschillen tussen de 1e en de 2e editie 3 De structuur 4 De structuur in een combinatiegroep 5 De structuur van een leerkrachtgebonden

Nadere informatie

DOCENTENHANDLEIDING ALFABETER LEZEN ONLINE. url: www.alfabeter.eu/lezen

DOCENTENHANDLEIDING ALFABETER LEZEN ONLINE. url: www.alfabeter.eu/lezen DOCENTENHANDLEIDING ALFABETER LEZEN ONLINE url: www.alfabeter.eu/lezen april 2013 INHOUDSOPGAVE DOCENTENHANDLEIDING ALFABETER LEZEN ONLINE... 3 INLEIDING... 3 LEREN LEZEN DOOR VOLWASSENEN... 3 Frans en

Nadere informatie

Handleiding Rekenrijk-software. Wolters-Noordhoff

Handleiding Rekenrijk-software. Wolters-Noordhoff Handleiding Rekenrijk-software Wolters-Noordhoff Inhoudsopgave 1 Algemene beschrijving Rekenrijk-software... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Beschrijving in grote lijnen... 3 1.3 Systeemeisen... 6 1.4 Netwerkeisen...

Nadere informatie

zelf maken en gebruiken in de groep

zelf maken en gebruiken in de groep Digitale boeken zelf maken en gebruiken in de groep Praktische suggesties voor leidsters en leerkrachten Kees Broekhof José Hillen Elly van der Linden m.m.v. van Annemieke Pecht en Loes Hermans Tekst Kees

Nadere informatie

Docentenhandleiding epack

Docentenhandleiding epack Docentenhandleiding epack Magistratenlaan 138-5223 MB Postbus 233 5201 AE s-hertogenbosch Tel: (073) 628 88 11 Datum: Versie: 20 juli 2012 5.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 De methodesite... 4 1.1 Introductie:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Got it?! Taal

Gebruikershandleiding Got it?! Taal Gebruikershandleiding Got it?! Taal Deel A INSTRUCTIE VOOR DE DOCENT... 3 1 Hoe activeer ik mijn licentie voor Got it?! Taal?... 4 2 Groepenregie... 5 2.1 Hoe maakt u een groep aan?... 5 3 Beheer... 8

Nadere informatie

Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst

Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs Versie 3.1 - Oktober 2012 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys Inhoud Inleiding 3 A - Het gebruik

Nadere informatie

Handleiding Communicate By Choice versie 1.4

Handleiding Communicate By Choice versie 1.4 1 Noteer hier uw registratiecode 2 Voorwoord Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van dit Widgit product! Onze software is uitvoerig getest op verschillende systemen. Mocht u problemen ondervinden met

Nadere informatie

Helpdesk. Credits. Website http://helpdesk.zmg.nl E-mail helpdesk@zmg.nl Telefoon 0343-473899. Kijken en kiezen met picto s leren lezen (cd-rom)

Helpdesk. Credits. Website http://helpdesk.zmg.nl E-mail helpdesk@zmg.nl Telefoon 0343-473899. Kijken en kiezen met picto s leren lezen (cd-rom) Helpdesk Mocht u of uw systeembeheerder vastlopen met Kijken en kiezen dan kunt u de helpdesk raadplegen. Op de helpdeskwebsite http://helpdesk.zmg.nl (zonder www!) worden veelvoorkomende vragen beantwoord.

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. Versie 3 - April 2012

Gebruikshandleiding. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. Versie 3 - April 2012 Gebruikshandleiding Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs Versie 3 - April 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0 Informatie vooraf 2 Inleiding 3 Instructiekaart Afname ZIEN! 1 4 Instructiekaart Afname

Nadere informatie

SOFTWIJS. Microsoft Windows en Office serie. Word 2003. (c) Softwijs, November 2011. Speciale Editie

SOFTWIJS. Microsoft Windows en Office serie. Word 2003. (c) Softwijs, November 2011. Speciale Editie SOFTWIJS Microsoft Windows en Office serie Word 2003 Speciale Editie MICROSOFT WINDOWS EN OFFICE SERIE Word 2003 Speciale Editie Softwijs Julianastraat 17 7161 CP Neede Tel. 0545-295813 Website: http://www.softwijs.nl

Nadere informatie

Snelstarthandleiding voor gebruikers

Snelstarthandleiding voor gebruikers Snelstarthandleiding voor gebruikers Inhoud Inleiding tot Web Creator Pro 6... 4 Snelstarthandleiding... 6 Een sjabloon openen... 6 Een afbeelding aanpassen... 9 Een element aan de pagina toevoegen...

Nadere informatie

Schoolgids De Triangel

Schoolgids De Triangel 1 Een veilige basis om van en over de wereld te leren. Een school in ontwikkeling. Samen met ouders hebben wij gekeken naar de toekomst van de Triangel. Daaruit is een visie en missie geformuleerd. De

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS

HOOFDSTUK 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS HOOFDSTUK 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS 27 2.1 Inleiding 2.2 Doelgericht werken 2.2.1 Kerndoelen 2.2.2 Referentieniveaus 2.2.3 Tussendoelen

Nadere informatie

De lezende kleuter in groep 2 (en 3) Praktijkonderzoek

De lezende kleuter in groep 2 (en 3) Praktijkonderzoek De lezende kleuter in groep 2 (en 3) Praktijkonderzoek door Katinka Poot S 318136 Juni 2008 Margrietschool Woerden Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Theorie en achtergronden 6 2.1 Wat houdt geletterdheid

Nadere informatie

Werken met groepsplannen

Werken met groepsplannen TAAL/LEESONDERWIJS HAND- Werken met groepsplannen Handreiking taalbeleid Mariët Förrer Yvonne Leenders Inhoudsopgave pag. Inleiding door Roel Weener, Projectleider Projectbureau Kwaliteit - PO-Raad 3 1.

Nadere informatie

Heutink biedt het overzicht!

Heutink biedt het overzicht! Heutink biedt het overzicht! 6 grote rekenmethoden op een rij! onafhankelijk en informatief Heutink... Onafhankelijk en gespecialiseerd. In deze brochure willen wij een onafhankelijk en helder overzicht

Nadere informatie

SPIE-Asset Management

SPIE-Asset Management Handleiding DIASYS Versie 10.02.09 SPIE-Asset Management 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...1-1 2 Inleiding...2-1 2.1 De onderdelen...2-1 2.2 Wat doet DIASYS?...2-1 3 Opzet van de handleiding...3-1 3.1

Nadere informatie

DEEL 1: ALLES WAT U MOET WETEN OM ELK KIND EEN VLOTTE LEZER TE HELPEN WORDEN.

DEEL 1: ALLES WAT U MOET WETEN OM ELK KIND EEN VLOTTE LEZER TE HELPEN WORDEN. Erik Moonen, Dwaalspoor dyslexie. Hoe elk kind een vlotte lezer wordt. Met de revolutionaire Alfabetcode. INLEIDING Na een paragraaf waarin E.M. schetst hoe in scholen omgegaan wordt met het leren lezen

Nadere informatie

Chatfone gebruikershandleiding. Versie 2.0

Chatfone gebruikershandleiding. Versie 2.0 Chatfone gebruikershandleiding Versie 2.0 1 Introductie Met behulp van deze handleiding kunt u gemakkelijk uw weg vinden binnen Chatfone. Elke functie van Chatfone wordt besproken in een apart hoofdstuk.

Nadere informatie

Presenteren met Powerpoint in de les

Presenteren met Powerpoint in de les PROVINCIALE HANDELSSCHOOL HASSELT ICT Presenteren met Powerpoint in de les Samengesteld door: Christ Bosmans ict-coördinator christ.bosmans@pandora.be http://www.christbosmans.be Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Drie Sterren Lezen voor zwakke lezers Inleiding Wat is het Drie Sterren Lezen?

Drie Sterren Lezen voor zwakke lezers Inleiding Wat is het Drie Sterren Lezen? Willy van Elsäcker & Peter Korst, onderwijsadviseurs in het Team Taal van het HCO in Den Haag. Willy van Elsäcker is tevens werkzaam bij het Expertisecentrum Nederlands in Nijmegen Inleiding Veel scholen

Nadere informatie

Docentenboek Versie augustus 2010

Docentenboek Versie augustus 2010 Docentenboek Versie augustus 2010 2 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. LINK2 Economie in één oogopslag...7 3. Opzet LINK2...8 3.1. Domein... 8 3.2. Thema s... 8 3.3.

Nadere informatie

Begrijpend Lezen Nieuwe Stijl

Begrijpend Lezen Nieuwe Stijl Begrijpend Lezen Nieuwe Stijl Inouk Boerma, onderwijsadviseur SBZW Anita Manders, onderwijsadviseur Edux Marjolein Markhorst, onderwijsadviseur Drielanden educatieve dienstverlening Inleiding Sinds de

Nadere informatie

Handleiding. Pravoo Digitaal - versie januari 2013

Handleiding. Pravoo Digitaal - versie januari 2013 Handleiding INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 4 1.1 Hoe werkt Pravoo Digitaal?............................ 5 I Het Basispakket 6 2 Instructie voor docenten 7 2.1 Doelstellingen en kenmerken van

Nadere informatie

Handleiding Muiswerk Online

Handleiding Muiswerk Online Handleiding Muiswerk Online Versie 2.2 (Indri) Copyright Muiswerk Educatief Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie