Handleiding Zeist - oktober 2013

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Zeist - oktober 2013"

Transcriptie

1 Handleiding Zeist - oktober 2013

2 Inhoud: Verantwoording/Inleiding De leesregel Voorbereidend aanvankelijk braille Aanvankelijk braille Voorbereidend revalidatiebraille Revalidatiebraillle... 4 Aandachtspunten bij het braillelezen... 5 Bijlagen... 6 Beschrijving oefeningen Leesregel Voorbereidend aanvankelijk braille Aanvankelijk braille Voorbereidend revalidatiebraille Revalidatiebraille Lijst met toetsen (Qwerty en leesregel)

3 Verantwoording/Inleiding BrailleStudio is een computerprogramma dat is ontwikkeld om braille te leren lezen. Het is een oefenprogramma waarbij de instructie zo is geformuleerd, dat de leerling het programma zelfstandig kan doorlopen. Het is een gevarieerde aanvulling op het braillelezen van papier. Het programma kan voorafgaand en gedeeltelijk naast de reguliere leesmethodes ingezet worden. BrailleStudio is te gebruiken in het regulier en speciaal onderwijs. Het programma is ook geschikt voor moeilijk lerende leerlingen. Bovendien is BrailleStudio door de illustraties aantrekkelijk voor brailleleerlingen met restvisus. Beloningen en aanmoedigingen zijn zowel tactiel als auditief. BrailleStudio kan zelfstandig door leerlingen gebruikt worden. Ziende kinderen maken steeds jonger gebruik van de computer. Een doel van BrailleStudio is om ook blinde leerlingen op jonge leeftijd met de computer kennis te laten maken. BrailleStudio kan geïnstalleerd worden op een gewone computer, met daaraan gekoppeld een brailleleesregel. De leesregel is ook naast het gebruik van de BrailleStudio inzetbaar en onmisbaar voor het verwerken van alle digitale informatie. Braillelezen met de BrailleStudio Bij de leesmodules van de BrailleStudio wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen. Er zijn meer dan 1000 oefeningen aangevuld met verhalen en tactiele of auditieve beloningen. In de bijlage vindt u een beschrijving van alle oefeningen. BrailleStudio bevat de volgende vijf modules die betrekking hebben op het leesonderwijs: 1. De leesregel Deze module richt zich op de leesregel AlvaBC 640. De leerling leert de positie en de functie van de verschillende toetsen kennen. 2. Voorbereidend aanvankelijk braille De leerling leert hier om letters te vergelijken zonder de letters te benoemen. Ook wordt het volgen van een regel geoefend. 3. Aanvankelijk braille Het uitgangspunt van het aanvankelijk braille is de brailleleesmethode Met Punt op Pad. (Bartiméus 1998). Deze methode start met gemakkelijk aan te leren brailleletters en bevat 30 woorden. Alle letters behalve de q, x en y worden aangeboden. Bij ieder woord hoort een serie van ongeveer 15 oefeningen. Elke serie begint met een verhaal, dat te maken heeft met het nieuw aan te leren woord. Bij elk woord hoort een geluid dat te maken heeft met het verhaal. 3

4 In iedere serie zitten zowel auditieve als tactiele oefeningen. Er zijn oefeningen met flitswoorden, dictees en leesoefeningen. Ook zijn er oefeningen om de letters te typen. Elke serie eindigt met memory. Aan het eind van iedere oefening komt een tactiele beloning. Deze beloning bestaat uit vier braillepuntjes rechts op de leesregel. Als je 8 tactiele beloningen op je leesregel hebt, ontvang je een extra (auditieve) beloning in de vorm van een mopje. Er zijn ook auditieve beloningen in de vorm van en aanmoediging of een geluid. Sommige oefeningen zijn geschikt om samen met ziende of niet ziende klasgenoten te doen. Bijvoorbeeld de volgende oefeningen: verhaal, auditief herkennen letters, auditieve synthese en memory. 4. Voorbereidend revalidatiebraille Revalidatiebraille is bestemd voor leerlingen (of volwassenen) die al zwartdruk kunnen lezen, maar door de achteruitgang van hun visus moeten overgaan op het brailleschrift. Voorbereidend revalidatiebraille bevat oefeningen om letters te vergelijken zonder ze te benoemen. Ook wordt het volgen van een regel geoefend. 5. Revalidatiebraillle Het uitgangspunt van revalidatiebraille is dat eenvoudige brailleletters eerst worden aangeboden. De volgorde van de letters is ontleend aan de methode Maréchal. Er zijn oefeningen om de brailleletters te leren. Daarna volgen leesoefeningen met woorden van de nieuw geleerde letters. De leesoefeningen bevatten veel wisselrijtjes om het leestempo te verhogen. Ook de flitswoorden zijn bedoeld om het leestempo te verhogen. Ook zijn er typeoefeningen, alfabetoefeningen, en dictees. Elke serie eindigt met een memory. 4

5 Aandachtspunten bij het braillelezen Voor algemene aandachtspunten, techniek en tips verwijzen we naar: Opmerkingen en aanbevelingen bij het leren braille lezen met BrailleStudio Opmerkingen De leerkracht helpt de leerling bij het opstarten van de computer en start het programma op. De leesregel kan maximaal 40 brailleletters weergeven. De kwaliteit van de braillepunten op de leesregel is stabieler dan die van papier. De leerkracht kan boven in het scherm in zwartdruk en braille zien, wat er op de leesregel staat. (braillemonitor) Revalidatiedeel: er kan getypt worden via de brailletoetsen van de leesregel en via het qwertytoetsenbord. Aandachtspunten Zorg als leerkracht voor concrete voorwerpen bij de woorden van het aanvankelijk braille. De leerkracht begeleidt en controleert de techniek van het lezen en typen. Het lezen van papier blijft belangrijk om overzicht over een pagina te krijgen. Het blijft belangrijk om een leerling ook uit een brailleboek te laten lezen: het opzoeken van een bladzijde, inzicht krijgen in de structuur van een boek. 5

6 Bijlagen Beschrijving oefeningen 1. Leesregel 2. Voorbereidend aanvankelijk braille Onderbroken regel Op de leesregel staat een rij met dezelfde letters onderbroken door een spatie. De leerling zet de cursor in de spatie. Regel volgen Op de leesregel staat een rij met dezelfde letters. De computer geeft aanwijzingen over de juiste leestechniek. De leerling oefent de goede vingerzetting. Herkennen van een afwijkende letter in een regel Op de leesregel staan letters. De leerling zet de cursor in de letter die anders is. Dezelfde letter herkennen Op de leesregel staat een letter. Na een spatie volgt een rij met andere letters waarin ook de eerste letter. De leerling zet de cursor in dezelfde letter als de voorste letter. Dezelfde letter herkennen 1 Op de leesregel staan 2 letters. De leerling kiest met de linker- of rechterduimtoets of ze hetzelfde zijn. Dezelfde letter herkennen 2 Op de leesregel komen 2 letters die weer verdwijnen. De leerling kiest met de linker- of rechterduimtoets of ze hetzelfde zijn. De flitstijd is instelbaar. Dezelfde letter vinden Op de leesregel staat een aantal verschillende letters. Eén is er hetzelfde als de eerste letter. De leerling zet de cursor in dezelfde letter als de voorste. 6

7 Dezelfde letters vinden Op de leesregel staat een aantal verschillende letters. Twee zijn er hetzelfde als de eerste. De leerling zet de cursor in dezelfde letters als de voorste. Memory Op de leesregel staan letters verborgen onder 6 punten. Door de cursortoetsen te gebruiken laat je twee letters tevoorschijn komen. Met de linker- en rechterduimtoets geef je aan of ze hetzelfde zijn of niet. 7

8 3. Aanvankelijk braille Verhaal Ter introductie begint elk woord met een verhaal. Het thema van het verhaal past bij het nieuwe woord. Het verhaal sluit af met een passend geluid. Elke oefening sluit af met dit geluid. Woord In deze oefening wordt het nieuwe woord op de leesregel aangeboden. Letter Op de leesregel verschijnen letters. De leerling kiest met de linker of rechter duimtoets of het de nieuwe letter is of niet. Typen letter De nieuwe letter wordt getypt op het brailletoetsenbord van de leesregel. Auditief herkennen letter De computer leest een woord voor. De leerling kiest met de linker- of rechter duimtoets of de nieuwe letter in het woord zit. Tactiel herkennen letter Op de leesregel verschijnt een woord. De leerling kiest met de linker- of rechter duimtoets of de nieuwe letter in het woord zit. Auditieve synthese De computer leest letters voor en plakt de letters aan elkaar tot een woord. De leerling kiest met de linker- of rechter duimtoets of het woord goed of fout is. Tactiele synthese Op de leesregel verschijnen en verdwijnen na elkaar de letters van een woord. De leerling leest de letters en typt het gevonden woord. Tactiele discriminatie Op de leesregel staan 3 woorden. De leerling zet de cursor in het woord dat hetzelfde is als het eerste woord. Lezen In de leesoefeningen staan de teksten van de papieren versie van Met Punt op Pad. 8

9 Dictee De computer leest een woord voor. De leerling typt het woord. Flitswoorden Op de leesregel verschijnt en verdwijnt een woord. De leerling leest het woord en typt het. De flitstijd kan door de leerkracht ingesteld worden. Memory Op de leesregel staan woorden verborgen onder 6 punten. Door de cursortoetsen te gebruiken laat je twee woorden tevoorschijn komen. Met de linker- en rechterduimtoets geef je aan of ze hetzelfde zijn of niet. 9

10 4. Voorbereidend revalidatiebraille Afwijkende letter zoeken Op de leesregel staan letters. De leerling zet de cursor in de letter die anders is. Kleinste letter zoeken Op de leesregel staan letters. De leerling zet de cursor in de letter die het kleinst is. Regel volgen Op de leesregel staat een rij met dezelfde letters. De computer geeft aanwijzingen over de juiste leestechniek. De leerling oefent de goede vingerzetting. Letters met elkaar vergelijken Op de leesregel staat een aantal verschillende letters. Eén is er hetzelfde als de eerste letter. De leerling zet de cursor in dezelfde letter als de voorste. Tactiel herkennen letter Aan het begin van de leesregel staat een letter. Daarnaast een woord. De leerling kiest met de linker- of rechterduimtoets of de letter in het woord zit. De afwijkende lettercombinatie zoeken Op de leesregel staan lettercombinaties. De leerling zet de cursor in de lettercombinatie die anders is. Dezelfde letters bij elkaar zoeken Op de leesregel staan letters. De leerling zet de cursor in de twee letters die hetzelfde zijn. Memory Op de leesregel staan letters verborgen onder 6 punten. Door de cursortoetsen te gebruiken laat je twee letters tevoorschijn komen. Met de linker- en rechterduimtoets geef je aan of ze hetzelfde zijn of niet. 10

11 5. Revalidatiebraille Introductie letter Op de leesregel wordt de nieuwe letter aangeboden. De computer leest voor. De leerling leest mee. Tactiel herkennen letter Op de leesregel verschijnt een woord. De leerling kiest met de linker- of rechter duimtoets of de nieuwe letter in het woord zit. Typen letter De nieuwe letter wordt, naar keuze, getypt op het qwertytoetsenbord, met de brailletoetsen van het qwertytoetsenbord of met het brailletoetsenbord van de leesregel. Typen woorden De computer leest een woord voor. De leerling typt het woord. Tactiele discriminatie Op de leesregel staan 3 woorden. De leerling zet de cursor in het woord dat hetzelfde is als het eerste woord. Lezen In de leesoefeningen staan woorden en zinnen met de geleerde letters??? Flitswoorden Op de leesregel verschijnt en verdwijnt een woord. De leerling leest het woord en typt het. De flitstijd kan ingesteld worden. Alfabet Op de leesregel staat een aantal letters. De leerling zet met de cursortoetsen de letters in alfabetische volgorde. Memory Op de leesregel staan woorden verborgen onder 6 punten. Door de cursortoetsen te gebruiken laat je twee letters tevoorschijn komen. Met de linker- en rechterduimtoets geef je aan of ze hetzelfde zijn of niet. 11

12 Lijst met toetsen (Qwerty en leesregel) F1 F2 F4 F9 F10 Spatiebalk Alt F4 Herhaal instructie oefening Herhaal Toon aantal beloningen Start oefening Stop oefening begin oefening na instructie programma afsluiten Lijst van presentaties: Qwertybord F1 herhalen instructie F2 herhalen woord: kan zowel auditief als tactiel zijn, of benoemen toetsen. F4 tonen aantal beloningen Crtl+L voorlezen tekst leesregel F9 starten oefening F10 stoppen oefening Toetsen brailleleesregel Linker duimtoets backspace, nee-toets 2e linker duimtoets onderbreken instructie 2e rechter duimtoets spatie Rechter duimtoets enter, starten oefening, einde oefening, einde opdracht, einde regel, ja-toets 12

BrailleStudio. Beschrijving oefeningen

BrailleStudio. Beschrijving oefeningen BrailleStudio Beschrijving oefeningen Inhoud Voorbereidend Aanvankelijk Braille... 2 Aanvankelijk Braille... 3 Voorbereidend revalidatiebraille... 4 Revalidatiebraille... 5 Rekenen... 6 groep 3... 6 Voorbereidend

Nadere informatie

Oefeningen voor begeleiders

Oefeningen voor begeleiders Oefeningen voor begeleiders Inhoud 1. Aanvankelijk braille... 2 Uitvoering oefeningen:... 2 2. Revalidatie braille... 4 Uitvoering oefeningen:... 4 3. Rekenen groep 3 en 4... 5 Uitvoering oefeningen groep

Nadere informatie

BrailleStudio-doe-dag. Instructies en opdrachten

BrailleStudio-doe-dag. Instructies en opdrachten BrailleStudio-doe-dag Instructies en opdrachten 01. Starten met een nieuwe leerling Iedere leerling krijgt zijn eigen brp bestand. Daarin worden alle vorderingen opgeslagen. Voor een nieuwe leerling open

Nadere informatie

de Digitale Taalkist Wat is de Digitale Taalkist? Over de Digitale Taalkist

de Digitale Taalkist Wat is de Digitale Taalkist? Over de Digitale Taalkist tel. 070-3682017, e-mail: info@nib.nl, internet: www.nib.nl de Digitale Taalkist Over de Digitale Taalkist De Digitale Taalkist zet een nieuwe stap in taalonderwijs en ICT! Een kist vol taalmogelijkheden

Nadere informatie

De HumanWare Brailliant met Supernova schermlezer

De HumanWare Brailliant met Supernova schermlezer 1 De HumanWare Brailliant met Supernova schermlezer Het gebruik van de Brailliant toetsen Brailletoetsenbord Gebruik de 8 brailletoetsen (die geplaatst zijn zoals op de bekende Perkins brailletypemachine)

Nadere informatie

Klik & Tik. De start. Docentenhandleiding

Klik & Tik. De start. Docentenhandleiding Klik & Tik. De start Docentenhandleiding Ella Bohnenn Fouke Jansen Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl Foundation House Koninginnegracht 15 2514 AB DEN HAAG 070 762 2 762 info@oefenen.nl www.oefenen.nl

Nadere informatie

Deel 1: de Maatwerk rekenen-route

Deel 1: de Maatwerk rekenen-route Opdracht 1 Opdracht 1: het invoeren van een nieuwe leerling 1. U start het computerprogramma door te dubbelklikken op het symbool van Maatwerk rekenen - oranje op uw scherm. 2. U gaat naar het beheerdersgedeelte

Nadere informatie

De ontwikkelde materialen per unit.

De ontwikkelde materialen per unit. Handleiding. Dit is de handleiding voor het remediërende programma voor de leeszwakke leerling bij het vak Engels. De hulpmiddelen zijn ontwikkeld voor leerlingen die bij de toetsen technisch lezen uitvallen

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 - Tips om voorleessoftware in te zetten in de klas

Hoofdstuk 18 - Tips om voorleessoftware in te zetten in de klas Hoofdstuk 18 - Tips om voorleessoftware in te zetten in de klas 18.1. Voorleessoftware compenserend inzetten voor leerlingen met een ernstige beperking 235 18.2. Voorleessoftware leerondersteunend inzetten

Nadere informatie

8. Accenten en Trema's

8. Accenten en Trema's 8. Accenten en Trema's In deze module leert u letters met een accent of trema op uw scherm te krijgen. Eén mogelijkheid heeft u al gezien in Module 4 van de Basiscursus 1: het woord fout typen en het dan

Nadere informatie

1. Vaardigheid met het toetsenbord

1. Vaardigheid met het toetsenbord 9 1. Vaardigheid met het toetsenbord Als computergebruiker is het handig om goede vaardigheden op het gebied van tekstverwerking te hebben. Dit is niet alleen nodig voor bijvoorbeeld het schrijven van

Nadere informatie

ticken 1 HANDLEIDING

ticken 1 HANDLEIDING ticken 1 HANDLEIDING ticken 2 0. SAMENVATTING VOOR SNELLE STARTERS Handleidingen worden vaak niet of slecht gelezen. Daarom hier een korte samenvatting voor wie snel aan de slag wil. Benodigdheden en zelfwerkzaamheid

Nadere informatie

1. Vaardigheid met het toetsenbord

1. Vaardigheid met het toetsenbord 9 1. Vaardigheid met het toetsenbord Als computergebruiker is het handig om goede vaardigheden op het gebied van tekstverwerking te hebben. Dit is niet alleen nodig voor bijvoorbeeld het schrijven van

Nadere informatie

Is leren lezen moeilijk?

Is leren lezen moeilijk? Is leren lezen moeilijk? Ouderavond met digibord Auteurs: Angela Schelfhout, Wilma Stegeman en Susan van der Linden Om de ouders te laten ervaren hoe moeilijk het is om te leren lezen, geeft u ze een leesinstructie

Nadere informatie

Handleiding leren typen met eduviptypen

Handleiding leren typen met eduviptypen Handleiding leren typen met eduviptypen Inhoud: Inloggen Het werken met TypeTopia Hoofdmenu De training Toetsenbord navigatie Globale inhoud van de typetraining EduVIPtypen EduVIP typetraining is een programma

Nadere informatie

10 tips om goed te leren typen. Beter leren typen is gemakkelijker dan je denkt, maar het start met de basis!

10 tips om goed te leren typen. Beter leren typen is gemakkelijker dan je denkt, maar het start met de basis! 10 tips om goed te leren typen Beter leren typen is gemakkelijker dan je denkt, maar het start met de basis! De 10 basisregels Om goed te kunnen typen zijn er 10 basisregels die jou daarbij helpen. Het

Nadere informatie

Sneltoetsen Excel 2010

Sneltoetsen Excel 2010 1 Waarom Sneltoetsen Gebruiken? Om het werken met Excel te versnellen en gemakkelijker te maken zijn er honderden sneltoetsen die je kunt gebruiken om de meest uitlopende opdrachten uit te voeren. Je kunt

Nadere informatie

Woordentrainer Frans Cap sur le français 1 Handleiding versie 1.1

Woordentrainer Frans Cap sur le français 1 Handleiding versie 1.1 Woordentrainer Frans Cap sur le français 1 Handleiding versie 1.1 Beste gebruiker, Je staat in de startblokken om je woordenschat (ook wel vocabulaire of lexique) Frans stevig in te oefenen. Met Woordentrainer

Nadere informatie

Online cursus spelling en grammatica

Online cursus spelling en grammatica Handleiding Online cursus spelling en grammatica Het hoofdmenu In het hoofdmenu kun je links op een niveau klikken. Daarnaast zie je een overzicht van de modules die bij dit niveau horen. Modules Rechts

Nadere informatie

veilig leren Veilig leren lezen Artikelen - Letterkennis, aanpak b/d-probleem lezen Auteur: Susan van der Linden Stap 1

veilig leren Veilig leren lezen Artikelen - Letterkennis, aanpak b/d-probleem lezen Auteur: Susan van der Linden Stap 1 veilig leren lezen Letterkennis Aanpak b/d-probleem Auteur: Susan van der Linden De letters b en d zijn voor veel kinderen een bron van verwarring. Dit komt door hun gelijke vorm. Toch kunt u dit probleem

Nadere informatie

Handleiding Vingerspelling en Letterherkenning.

Handleiding Vingerspelling en Letterherkenning. Handleiding Vingerspelling en Letterherkenning. Inleiding. De module Vingerspelling en Letterherkenning is onderdeel van de methode AAD. Het is de eerste module, speciaal voor degenen die het Nederlands

Nadere informatie

Oefenvormen Blinden/Slechtzienden:

Oefenvormen Blinden/Slechtzienden: Oefenvormen Blinden/Slechtzienden: Variant 1: Lettertrainer intro Korte omschrijving: Letter wordt uitgesproken en verschijnt groot op het beeldscherm (zoals bij huidige intro-oefening), programma wacht

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 - Sneller en beter een tekst schrijven

Hoofdstuk 14 - Sneller en beter een tekst schrijven Hoofdstuk 14 - Sneller en beter een tekst schrijven 14.1. Inleiding 199 14.2. Sneller typen met woordvoorspelling 201 14.3. Beter spellen en schrijven zonder typen 203 Deel 4 - ICT als brug tussen capaciteit

Nadere informatie

De HumanWare Brailliant met Jaws schermlezer

De HumanWare Brailliant met Jaws schermlezer 1 De HumanWare Brailliant met Jaws schermlezer Het gebruik van de Brailliant toetsen Brailletoetsenbord Gebruik de 8 brailletoetsen (die geplaatst zijn zoals op de bekende Perkins brailletypemachine) om

Nadere informatie

HANDLEIDING. Marc van Steijn LEERWOORDJES.NL

HANDLEIDING. Marc van Steijn LEERWOORDJES.NL HANDLEIDING Marc van Steijn LEERWOORDJES.NL Inhoud Nieuwe lijsten maken en bewerken... 3 Toevoegen nieuwe lijst... 3 Meerdere lijsten gelijktijdig overhoren... 3 Lijsten verwijderen... 3 Lijsten samenvoegen...

Nadere informatie

Installatie Steam. 2 Open Internet Explorer. 3 Typ de volgende link in de navigatiebar : https://naamvancallcenter.steam.eu.com/tmsteam.

Installatie Steam. 2 Open Internet Explorer. 3 Typ de volgende link in de navigatiebar : https://naamvancallcenter.steam.eu.com/tmsteam. Installatie Steam. 1 Sluit uw headset aan op de computer. Deze headset mag van elke kwaliteit zijn; vanzelfsprekend zal het geluid beter zijn naarmate de headset beter is. De enige vereiste is dat de aansluiting

Nadere informatie

Kleuters leren lezen

Kleuters leren lezen Kleuters leren lezen Lerespel Inhoudsopgave INLEIDING... 3 STAP 1: KINDEREN MOETEN EERST BESEFFEN WAT LEZEN IS EN WAAROM HET HANDIG IS OM HET TE KUNNEN.... 4 STAP 2: DE VOORBEREIDING OP HET ZELF LEZEN;

Nadere informatie

Bijlage 14 Registratie- en planningsformulier gehele groep

Bijlage 14 Registratie- en planningsformulier gehele groep Bijlage 14 Registratie- en planningsformulier gehele groep Toelichting In de kolom aanbieding vult u de datum in waarop u de activiteit aan de gehele groep heeft aangeboden. U hoeft dit dan niet bij iedere

Nadere informatie

AAN DE SLAG SYMWRITER INSTALLEREN. Aan de slag met Communicate Symwriter. www.leerhulpmiddelen.nl

AAN DE SLAG SYMWRITER INSTALLEREN. Aan de slag met Communicate Symwriter. www.leerhulpmiddelen.nl AAN DE SLAG AAN DE SLAG Aan de slag met Communicate Symwriter Symwriter, schrijven met symbolen, is een eenvoudige tekstverwerker, voor kinderen die beginnen met leren lezen en schrijven. De symbolen verschijnen

Nadere informatie

1. LEZEN Inleiding: doel en structuur Gebaren lezen

1. LEZEN Inleiding: doel en structuur Gebaren lezen 1. LEZEN Inleiding: doel en structuur De doorloopklok wordt gezet, zodat de leerlingen weten tot wanneer er wordt gewerkt. De leerkracht vertelt welke lesonderdelen aan bod zullen komen en vertelt ook

Nadere informatie

Huiswerk_help. 2014 JopSoft

Huiswerk_help. 2014 JopSoft 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Introductie 3 1 Beginscherm... 4 2 Procedure... 5 Hoofdstuk II Instellingen 6 1 Leerlingenlijsten... 7 2 Wachtwoord... 8 3 School... 9 4 Huiswerkprogramma... 10 Hoofdstuk III

Nadere informatie

Tips voor aanvankelijk technisch lezen (groep 3)

Tips voor aanvankelijk technisch lezen (groep 3) Leestips Tips voor aanvankelijk technisch lezen (groep 3) In groep 3 krijgt je kind gerichte leesinstructie. Hij leert dat woorden uit letters bestaan en dat aan al deze letters een bepaalde klank vastzit.

Nadere informatie

Microsoft Word Weergave

Microsoft Word Weergave Microsoft Word 2013 Weergave Inhoudsopgave 2. Weergave 2.1 Document openen en de cursor verplaatsen 2.2 Scrollbalk, weergaveknoppen en mini-werkbalk 2.3 Verborgen opmaakmarkeringen 2.4 Opslaan onder een

Nadere informatie

De HumanWare Brailliant met Jaws schermlezer

De HumanWare Brailliant met Jaws schermlezer 1 De HumanWare Brailliant met Jaws schermlezer Het gebruik van de Brailliant toetsen Brailletoetsenbord Gebruik de 8 brailletoetsen (die geplaatst zijn zoals op de bekende Perkins brailletypemachine) om

Nadere informatie

Spreekbeurt over typen:

Spreekbeurt over typen: Spreekbeurt over typen: Introductie: Hallo, mijn spreekbeurt gaat over typen. Op school leren we lezen en schrijven, maar de meeste teksten worden getypt. Ik ga hier iets meer over vertellen, want ik heb

Nadere informatie

TIPS EN HINTS VOOR BEGINNERS. Klik nu in de Menu balk op het menu item ELEMENT. Onder het woord Element gaat er nu vervolgens nu een sub menu open

TIPS EN HINTS VOOR BEGINNERS. Klik nu in de Menu balk op het menu item ELEMENT. Onder het woord Element gaat er nu vervolgens nu een sub menu open ........................................ TIPS EN HINTS VOOR BEGINNERS.................................................... Nadat u WinRail 8 heeft geïnstalleerd krijgt u automatisch een leeg werkblad waarop

Nadere informatie

toetsen van Veilig Leren lezen en Estafette. groepen 1 2 LOVS Cito Taal voor Goed lees en spellingsonderwijs in de groepen 3 tot en met 8

toetsen van Veilig Leren lezen en Estafette. groepen 1 2 LOVS Cito Taal voor Goed lees en spellingsonderwijs in de groepen 3 tot en met 8 onderwijs en zorgarrrangement op De Wilgen uitgevoerd door meetinstrumenten Zorgniveau 1 = basisarrangenment Zorgniveau 1 Leerkracht Methodegebonden Gestructureerde stimulering van beginnende geletterdheid

Nadere informatie

Taal in Blokjes software

Taal in Blokjes software Taal in Blokjes software Leermodules Taal in Blokjes is een uitsnede van de F&L methode. De Taal in Blokjes software is gekoppeld aan de 11 leermodules van de Taal in Blokjes workshop. Deze modules bevatten

Nadere informatie

TULE inhouden & activiteiten Nederlands - Technisch lezen. Kerndoel 4 - Technisch lezen. Toelichting en verantwoording

TULE inhouden & activiteiten Nederlands - Technisch lezen. Kerndoel 4 - Technisch lezen. Toelichting en verantwoording TULE - NEDERLANDS KERNDOEL 4 - TECHNISCH LEZEN 82 TULE inhouden & activiteiten Nederlands - Technisch lezen Kerndoel 4 - Technisch lezen Bij kerndoel 4 - De leestechniek. Toelichting en verantwoording

Nadere informatie

Instructies zijn niet alleen visueel, maar ook auditief, met hoogkwalitatief ingesproken geluid (geen computerstem).

Instructies zijn niet alleen visueel, maar ook auditief, met hoogkwalitatief ingesproken geluid (geen computerstem). Getallen 3 Doelgroep Getallen 3 is bedoeld voor leerlingen in klas 3-5 van de havo, klas 3-6 van het vwo en in mbo 3&4. Het programma is bijzonder geschikt voor groepen waarin niveauverschillen bestaan.

Nadere informatie

Stappenplan OVM Leerling exporteren en importeren. DataCare maart 2016 - Versie 2.2.0.60

Stappenplan OVM Leerling exporteren en importeren. DataCare maart 2016 - Versie 2.2.0.60 Stappenplan OVM Leerling exporteren en importeren DataCare maart 2016 - Versie 2.2.0.60 Inhoudsopgave... 1 Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 Stappenplan... 3 Stap 1 Leerling Exporteren... 3 Stap 2 Gegevens

Nadere informatie

Ambrasoft Typen. Handleiding cursist

Ambrasoft Typen. Handleiding cursist Typen handleiding Ambrasoft Typen Handleiding cursist Introductie INHOUD Over Ambrasoft Typen Wat is Blind typen? Cursus methode Hoe werkt de cursus? Over Ambrasoft Typen Ambrasoft typen is ontwikkeld

Nadere informatie

Vanuit Kurzweil 3000: Open een Word- of een Kes-bestand. Om andere formaten te openen heb je de Scanversie van Kurzweil nodig.

Vanuit Kurzweil 3000: Open een Word- of een Kes-bestand. Om andere formaten te openen heb je de Scanversie van Kurzweil nodig. 1. Teksten laten voorlezen Kurzweil3000 leest alle digitale teksten voor. Teksten die met Word zijn gemaakt, PDF s, gescande teksten, email, teksten op internet, e.a. Manier van lezen, snelheid en leeseenheid

Nadere informatie

AANVANKELIJK TECHNISCH LEZEN Effectief aanvankelijk lezen in groep 3 Didactische aandachtspunten

AANVANKELIJK TECHNISCH LEZEN Effectief aanvankelijk lezen in groep 3 Didactische aandachtspunten AANVANKELIJK TECHNISCH LEZEN Effectief aanvankelijk lezen in groep 3 Didactische aandachtspunten Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteits zijn te vinden op www.taalpilots.nl

Nadere informatie

Maatjeslezen: samen uit één boek

Maatjeslezen: samen uit één boek Maatjeslezen: samen uit één boek Maatjeslezen is een leesvorm waarbij de leerlingen in tweetallen elkaar helpen om het leesniveau te verbeteren. Aan de leerlingen wordt het individuele leerdoel als volgt

Nadere informatie

Microsoft Office Tekstdocument alle systemen

Microsoft Office Tekstdocument alle systemen Microsoft Office Tekstdocument alle systemen Inleiding In deze les wordt het maken van een tekst document met gebruikmaking van Microsoft Office Word behandeld. (Het gaat hier om één van de oudere versies).

Nadere informatie

Beknopte handleiding Sprint

Beknopte handleiding Sprint Beknopte handleiding Sprint Sprint helpt kinderen, jongeren en volwassenen met lees-, schrijf- en spellingsproblemen, zoals dyslexie 1 Algemene info Dit is een beknopte handleiding in functie van. de Sprinto

Nadere informatie

Beknopte handleiding Modular Evolution

Beknopte handleiding Modular Evolution Beknopte handleiding Modular Evolution Versie 1.2 Lees alstublieft aanvullend ook de uitvoerige handleiding, die zowel in gedrukte vorm (zwart-druk) als in de vorm van een Daisy luisterboek op cd is bijgevoegd.

Nadere informatie

Korte handleiding TypeWorld 1

Korte handleiding TypeWorld 1 Korte handleiding TypeWorld 1 WELKOM BIJ TYPEWORLD KORTE HANDLEIDING VOOR LEERLINGEN Lees dit document goed door om meer te weten te komen over TypeWorld en vergeet niet bij Meer informatie te kijken als

Nadere informatie

Bijlage l. Het ontwerpen van modulen: een format. Vooraf:

Bijlage l. Het ontwerpen van modulen: een format. Vooraf: Bijlage l Het ontwerpen van modulen: een format Vooraf: Het is altijd weer een afweging welke mate van instructie en structuur wordt ingezet bij het ontwerpen van modules. nderstaande format is sterk gestructureerd.

Nadere informatie

Microsoft Word 365. Weergave AAN DE SLAG MET DIGITALE VAARDIGHEDEN TRAINING: MICROSOFT WORD 365

Microsoft Word 365. Weergave AAN DE SLAG MET DIGITALE VAARDIGHEDEN TRAINING: MICROSOFT WORD 365 Microsoft Word 365 Weergave Inhoudsopgave 2. Weergave 2.1 Document openen en de cursor verplaatsen 2.2 Scrollbalk, weergaveknoppen en mini-werkbalk 2.3 Verborgen opmaakmarkeringen 2.4 Speciale lettertekens

Nadere informatie

Mappen en bestanden. In dit hoofdstuk leert u het volgende:

Mappen en bestanden. In dit hoofdstuk leert u het volgende: Mappen en bestanden 1 Mappen en bestanden Een bestand is een verzamelnaam voor teksten, tekeningen of programma s. Alles wat op de vaste schijf van uw computer staat, is een bestand. Op een vaste schijf

Nadere informatie

Handleiding Op Maat Speler

Handleiding Op Maat Speler Handleiding Op Maat Speler Je kunt op verschillende manieren aan de slag met de Op Maat Speler. Versie 1: je leest niet verder, maar downloadt via www.opmaat-eduware.nl de recentste versie van de Op Maat

Nadere informatie

Opdracht 2: Data analyseren en interpreteren op groepsniveau (technisch lezen voor leerkrachten van groep 3 (Opdracht 2a) en groep 4 (Opdracht 2b))

Opdracht 2: Data analyseren en interpreteren op groepsniveau (technisch lezen voor leerkrachten van groep 3 (Opdracht 2a) en groep 4 (Opdracht 2b)) Opdracht 2: Data analyseren en interpreteren op groepsniveau (technisch lezen voor leerkrachten van groep 3 (Opdracht 2a) en groep 4 (Opdracht 2b)) Met behulp van onderstaande opdracht kun je met behulp

Nadere informatie

Snelstart handleiding Nederlands

Snelstart handleiding Nederlands Snelstart handleiding Nederlands UDC-02026A Copyright 2014 Revised April 2014 Optelec, the Netherlands All rights reserved Optelec P.O. Box 399 2990 AJ Barendrecht The Netherlands Telephone: +31 (0)88

Nadere informatie

Handleiding bij de workshop Animatie in Microsoft PowerPoint Hoe maak je een animatie in Microsoft PowerPoint 2010? Handleiding voor kinderen

Handleiding bij de workshop Animatie in Microsoft PowerPoint Hoe maak je een animatie in Microsoft PowerPoint 2010? Handleiding voor kinderen Vorige keer hebben wij gesproken over het maken van een PowerPoint presentatie. Deze keer beginnen wij met de herhaling van de basis handelingen op de computer zoals: iets op je scherm aanwijzen iets op

Nadere informatie

Prettige en niet prettige aanrakingen

Prettige en niet prettige aanrakingen Kriebels in je buik Prettige en niet prettige aanrakingen 1 Prettige en niet prettige aanrakingen Groep 3 50 min Begrippen Prettig, onprettig, dwingen, overhalen, grenzen aangeven, hulp bij problemen,

Nadere informatie

Toelichting Leerkrachtassistent

Toelichting Leerkrachtassistent estafette Nieuw Toelichting Leerkrachtassistent De Leerkrachtassistent Estafette geeft ondersteuning bij de lessen van Estafette Wanneer zet u de Leerkrachtassistent Estafette in? Technische uitgangspunten

Nadere informatie

Office LibreOffice Tekstdocument gebruiken

Office LibreOffice Tekstdocument gebruiken offfice_libreoffice_tekstdocument_gebruiken/05-03-15/pag 1/6 Office LibreOffice Tekstdocument gebruiken vooral Als een tekstdocument ook zal worden gebruikt op een computer zonder LibreOffice dan kan dit

Nadere informatie

of

of www.bareka.nl of www.profieltoetsrekenen.nl NB: Via de inhoudsopgave hieronder kunt u verder klikken naar het juiste hoofdstuk. Inhoud Tabblad: Inloggen... 2 Inloggen Leerling-deel Tabblad: Uitleg... 3

Nadere informatie

ICT: EEN VERJAARDAGSKAART

ICT: EEN VERJAARDAGSKAART ICT: EEN VERJAARDAGSKAART Huwelijk Geboorte 30 jaar getrouwd Vrijgezel 21 jaar Vak: Techniek Leraar: J. Gielen Naam:... 1 1. Wat is het probleem? Arno is binnenkort jarig en we willen hem feliciteren met

Nadere informatie

De HumanWare Brailliant met een ios apparaat Een productieve combinatie.

De HumanWare Brailliant met een ios apparaat Een productieve combinatie. 1 De HumanWare Brailliant met een ios apparaat Een productieve combinatie. Alle Apple ios apparaten (ipod touch, iphone en ipad) hebben een ingebouwde braille uitvoer wanneer de VoiceOver schermlezer wordt

Nadere informatie

Hoe vind ik het juiste boek voor mijn kind?

Hoe vind ik het juiste boek voor mijn kind? Hoe vind ik het juiste boek voor mijn kind? De AVI-niveaus zijn veranderd. Wat nu? Informatie voor ouders 2013 Lieven Coppens Versie VL 1.2 Nieuw, maar niet slechter! De leesniveaus op de boekjes worden

Nadere informatie

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren OVM 2.0 Stappenplan Leerling exporteren en importeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 Voorbereiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Downloaden... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

5) Accepteer de licentievoorwaarden. Volgende. Handleiding HotPotatoes (downloaden)

5) Accepteer de licentievoorwaarden. Volgende. Handleiding HotPotatoes (downloaden) Handleiding HotPotatoes (downloaden) 5) Accepteer de licentievoorwaarden. Volgende. 1) Ga naar de website http://hotpot.uvic.ca 2) Downloads: klik de gewenste versie aan. 3) Selecteer de gewenste taal.

Nadere informatie

Luc Cielen BAS KUNSTLER LEEST. HET BEGIN. Dag 2

Luc Cielen BAS KUNSTLER LEEST. HET BEGIN. Dag 2 Dag 2 van de eerste taalperiode Deze dag en al de volgende dagen verlopen op identiek dezelfde wijze als de 1e dag van de taalperiode, met één verschil: na de introductie van het dagthema volgt onmiddellijk

Nadere informatie

Handleiding AmbraSoft voor leerlingen en ouders

Handleiding AmbraSoft voor leerlingen en ouders Handleiding AmbraSoft voor leerlingen en ouders Inhoudstafel 1 Installatie en systeemvereisten... 3 2 Aanmelden via de AmbraSoft login pagina... 3 2.1 Onderdelen Taalbende... 4 2.1.1 Taalbende: Lezen...

Nadere informatie

Handleiding oefensoftware Lijn 3. Handleiding Oefensoftware Lijn 3

Handleiding oefensoftware Lijn 3. Handleiding Oefensoftware Lijn 3 Handleiding oefensoftware Lijn 3 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Starten 4 2.1 Inloggen via Basispoort door de kinderen 2.2 De leerling-startpagina 2.3 De software voor de kinderen bekijken door de leerkracht

Nadere informatie

Begrijpend Lezen 1 JV is gemaakt voor jongeren en (jong)volwassenen met een laag leesniveau

Begrijpend Lezen 1 JV is gemaakt voor jongeren en (jong)volwassenen met een laag leesniveau Begrijpend Lezen 1 JV is gemaakt voor jongeren en (jong)volwassenen met een laag leesniveau. Met behulp van dit programma leren leerlingen/cursisten onder andere informatie uit eenvoudige teksten te halen,

Nadere informatie

Instructieboek Koken. Voor de Mpower-coach

Instructieboek Koken. Voor de Mpower-coach Instructieboek Koken Voor de Mpower-coach juni 2014 Mpower-coach Instructieboek Versie 1.2014 blz. 2 Inhoud: Inhoudsopgave blz. 3 Mpower-coach blz. 5 Thema koken : blz. 7 Module 0: Beginnen met koken blz.

Nadere informatie

LESSTOF. Basis Werkwoordspelling

LESSTOF. Basis Werkwoordspelling LESSTOF Basis Werkwoordspelling INHOUD INLEIDING... 3 DOELGROEP... 3 STRUCTUUR... 3 OMVANG... 4 INHOUD... 6 Lesstof Basis Werkwoordspelling 2 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn computerprogramma s voor

Nadere informatie

Wat is Digi-Spelling?

Wat is Digi-Spelling? Digi - Spelling Digi-Spelling is een webbased remediërend spellingprogramma van de Zuid-Vallei. Het programma behoort tot de reeks remediërende programma s van De Zuid-Vallei. Voor informatie over het

Nadere informatie

Handleiding voor de Remedial Teacher

Handleiding voor de Remedial Teacher Handleiding voor de Remedial Teacher Vijf programma s voor het leren lezen en spellen In de handleiding voor de leerkracht kunt u lezen hoe het digitale programma leren lezen in zijn algemeenheid werkt.

Nadere informatie

Snel van start met de Daisy speler Classmate Reader

Snel van start met de Daisy speler Classmate Reader Snel van start met de Daisy speler Classmate Reader Handleiding gemaakt door: Opdidakt Supplies Schoonstraat 23 5384 AK Heesch 0412-450577 info@opdidaktsupplies.nl www.opdidaktsupplies.nl Snel van start

Nadere informatie

Je had nu heel even het gevoel dat je blind was. Los de vragen hieronder op: - Vertrouwde je hem/ haar helemaal? Waarom wel of waarom niet?

Je had nu heel even het gevoel dat je blind was. Los de vragen hieronder op: - Vertrouwde je hem/ haar helemaal? Waarom wel of waarom niet? Werkblad Wero BLINDEN HOEK 1 Je had nu heel even het gevoel dat je blind was. Los de vragen hieronder op: - Hoe voelde het bij jou? - Wat had je anders verwacht? - Hoe was je begeleider? - Hoe heeft je

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE TAAL Kerndoel 1: De leerlingen leren lezen voor dagelijks gebruik

SCHRIFTELIJKE TAAL Kerndoel 1: De leerlingen leren lezen voor dagelijks gebruik SCHRIFTELIJKE TAAL Kerndoel 1: De leerlingen leren lezen voor dagelijks gebruik 1.1. Boekoriëntatie 1.2. Temporele orde waarneming 1.3. Auditieve discriminatie 1.4. Visuele discriminatie 1.. Visuele analyse

Nadere informatie

Effectief aanvankelijk leesonderwijs

Effectief aanvankelijk leesonderwijs Effectief aanvankelijk leesonderwijs Mirjam.Snel@hu.nl @Leesonderwijs www.goedleesonderwijs.nl Inhoud: Technisch lezen in groep 3 Effectief aanvankelijk leesonderwijs Differentiatie Stel jezelf vragen

Nadere informatie

23. Standaardbrieven (MailMerge)

23. Standaardbrieven (MailMerge) 23. Standaardbrieven (MailMerge) In deze module leert u: 1. Wat een standaardbrief is. 2. Hoe u een standaardbrief maakt. 3. Hoe u een adressenbestand kunt koppelen aan een standaardbrief. 4. Hoe u een

Nadere informatie

De HumanWare Brailliant met een ios of Mac OS apparaat. Een productieve combinatie.

De HumanWare Brailliant met een ios of Mac OS apparaat. Een productieve combinatie. 1 De HumanWare Brailliant met een ios of Mac OS apparaat Een productieve combinatie. Alle Apple ios apparaten (ipod touch, iphone en ipad) hebben een ingebouwde braille uitvoer wanneer de VoiceOver schermlezer

Nadere informatie

Initiatiefnemer Ben Vaske, Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl. Projectmanagement Claudette Verpalen, Utrecht

Initiatiefnemer Ben Vaske, Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl. Projectmanagement Claudette Verpalen, Utrecht Klik & Tik Werkboek Dit werkboek is ontwikkeld door Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl in het kader van het Actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015 Geletterdheid in Nederland en mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Die- s-lekti-kus vzw, Diestsesteenweg 722, 3010 Kessel-Lo e-mail: lieven.coppens@letop.be website: www.letop.be

Die- s-lekti-kus vzw, Diestsesteenweg 722, 3010 Kessel-Lo e-mail: lieven.coppens@letop.be website: www.letop.be Deze tekst is auteursrechterlijk beschermd Titel: Auteur: Woordenschat Plus Lieven Coppens Die- s-lekti-kus vzw, Diestsesteenweg 722, 3010 Kessel-Lo e-mail: lieven.coppens@letop.be website: www.letop.be

Nadere informatie

Pilot Dyslexie Noordenveld (PDN) Scholingsbijeenkomst 2 januari 2018

Pilot Dyslexie Noordenveld (PDN) Scholingsbijeenkomst 2 januari 2018 Pilot Dyslexie Noordenveld (PDN) Scholingsbijeenkomst 2 januari 2018 Update & voorlopige resultaten Pilot Effectief lezen in de groep en oefenen op woordniveau (DMT) PAUZE Spelling en mogelijkheden Dizzy

Nadere informatie

Handleiding Verwerkingssoftware Taal actief

Handleiding Verwerkingssoftware Taal actief Handleiding Verwerkingssoftware Taal actief Versie 1.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Starten 4 2.1. Inloggen via Basispoort door de kinderen 4 2.2. De leerling-startpagina 5 2.3. De software voor de kinderen

Nadere informatie

LESSTOF. Basis Werkwoordspelling

LESSTOF. Basis Werkwoordspelling LESSTOF Basis Werkwoordspelling 2 Lesstof Basis Werkwoordspelling INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 5 OMVANG... 5 INHOUD... 8 Lesstof Basis Werkwoordspelling 3 INLEIDING Muiswerkprogramma

Nadere informatie

FDISK. Hoofdstuk 1 Inleiding FDISK

FDISK. Hoofdstuk 1 Inleiding FDISK FDISK Hoofdstuk 1 Inleiding FDISK Tegenwoordig is het heel erg gemakkelijk om van een hardeschijf meerdere hardeschijven te maken. Stel, u maakt graag foto s met uw digitale camera en u maakt ook nog eens

Nadere informatie

Herman Wieberdink & Heleen Kuster - Handleiding Interflits 2

Herman Wieberdink & Heleen Kuster - Handleiding Interflits 2 Herman Wieberdink & Heleen Kuster September 2008 Interflits is een webbased flitsapplicatie, gebaseerd op het Lees Interventie Programma van Heleen Kuster & Herman Wieberdink. Beide programma's behoren

Nadere informatie

Online stellen stapvoorstap (via google) Opdrachten hoekenwerk

Online stellen stapvoorstap (via google)  Opdrachten hoekenwerk Online stellen stapvoorstap (via google) http://stapvoorstap.skynetblogs.be Spelling oefenen www.woordkasteel.com Opdrachten hoekenwerk www.digitips.be www.ictheek.be 2 Op vraag van Per project Keuze Voorbereiding

Nadere informatie

Module 3 De nieuwe lerarenkit biedt extra mogelijkheden 3 Wil je meer weten? Ga naar helpdesk.plantyn.com of mail helpdesk@plantyn.

Module 3 De nieuwe lerarenkit biedt extra mogelijkheden 3 Wil je meer weten? Ga naar helpdesk.plantyn.com of mail helpdesk@plantyn. Scoodle is een gratis platform, ontwikkeld door Plantyn. Met Scoodle vermindert de planlast aanzienlijk en krijg je als leerkracht alles in handen om het digitale materiaal bij een Plantynmethode naar

Nadere informatie

Optimaal zicht op spelling

Optimaal zicht op spelling Cito Spelling LVS Team Werken met de LVS-toetsen en hulpboeken Optimaal zicht op spelling Kim heeft midden groep 5 bij de LVS-toets Spelling een vaardigheidsscore gehaald van 122. Haar leerkracht weet

Nadere informatie

PowerPoint LL. Heemscan

PowerPoint LL. Heemscan Beste leerling, Je hebt nu een handleiding voor je liggen om de Powerpointpresentatie te maken. Vóór je gaat beginnen, lees je eerst deze handleiding en de tips goed door. Veel succes en veel plezier!

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. De digitale klok 6. Hele uren 8. Halve uren 14. Kwartieren en 10 minuten 24. Minuten 29. Klokkijken gemengd 33

Inhoudsopgave. Inleiding 4. De digitale klok 6. Hele uren 8. Halve uren 14. Kwartieren en 10 minuten 24. Minuten 29. Klokkijken gemengd 33 Inhoudsopgave Inleiding 4 De digitale klok 6 Hele uren 8 Halve uren 14 Kwartieren 19 5 en 10 minuten 24 Minuten 29 Klokkijken gemengd 33 Antwoorden 40 Inleiding Met dit Leer- en Oefenboek (deel 2 van een

Nadere informatie

2.1 FaVoriete leestips

2.1 FaVoriete leestips Verhalend 2.1 FaVoriete leestips Van klasgenoten heb ik de volgende tips gekregen van boeken/tijdschriften die mij leuk lijken: 1.... 2.... 3.... Van de leraar heb ik de volgende tips gekregen van boeken/tijdschriften

Nadere informatie

Handleiding. klasdoorbroken spelen & werken

Handleiding. klasdoorbroken spelen & werken Handleiding klasdoorbroken spelen & werken Inhoudsopgave KLASDOORBROKEN WERKEN 3 KLASDOORBROKEN KEUZEBORD SAMENSTELLEN 4 KLASDOORBROKEN KEUZEBORD OPSTARTEN 7 Hoofdgebruiker 8 Starten als gebruiker 10 KLASDOORBROKEN

Nadere informatie

automatiseren op een leuke manier

automatiseren op een leuke manier automatiseren op een leuke manier 2 1 X-SPELLING info Inleiding X-SPELLING is een voor leerlingen aantrekkelijke manier om de spelling van een groot aantal woorden te oefenen op de computer. Na elk goed

Nadere informatie

Module 5: Nog meer Scratch - Maak je eigen spelletje

Module 5: Nog meer Scratch - Maak je eigen spelletje Module 5: Nog meer Scratch - Maak je eigen spelletje Inhoudsopgave Module 5: Nog meer Scratch - Maak je eigen spelletje...1 Spelletje maken...2 Kies een achtergrond en een Sprite...2 Een Sprite om op te

Nadere informatie

Windows Windows voor beginners

Windows Windows voor beginners Windows/beginners/23-02-15/pag 1/8 Windows Windows voor beginners Deze cursus is voor de echte beginner, dus voor iemand die nog net eerder met een computer werkte. Na het volgen van deze cursus zult u

Nadere informatie

ZML SO Technisch Lezen

ZML SO Technisch Lezen ZML SO Technisch Lezen Leerlijnen 1.1. Boekoriëntatie Kerndoelen 1. De leerlingen leren lezen voor dagelijks gebruik Technisch lezen 1.2. Temporele orde waarneming 1.3. Auditieve discriminatie 1.4. Visuele

Nadere informatie