Projectrapportage Beter Benutten I Amsterdam Zuidas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectrapportage Beter Benutten I Amsterdam Zuidas"

Transcriptie

1 Projectrapportage Beter Benutten I Amsterdam Zuidas Amsterdam, 16 december

2 1. Managementsamenvatting Voor u ligt de Projectrapportage Programma Beter Benutten I Amsterdam Zuidas. De Zuidas Amsterdam (270 hectare) behoort tot de meest aansprekende kantorenlocaties van Nederland en is dé vestigingslocatie in de Metropoolregio Amsterdam van veel nationale en internationale (hoofd- )kantoren zoals ABN AMRO, Accenture, EY, AkzoNobel, RBS, WTC, De Brauw Blackstone, Loyens & Loeff, APG etc. Er werken zo n mensen en het gebied faciliteert bijna eenzelfde aantal studenten, namelijk Er is met een 16-tal toonaangevende bedrijven mobiliteitsgesprekken gevoerd. Daarnaast is er een veel contactmomenten geweest, waarbij mobiliteit veelal het hoofdagendapunt was. Uit die gesprekken werd duidelijk dat de bedrijven eigenlijk op de verschillende onderdelen van mobiliteitsbeleid zoals fietsbeleid, leasebeleid, mobiliteitsbudget, parkeerbeleid, carpoolbeleid, elektrisch vervoer, autodelen, stimuleren OV en Slim Werken Slim reizen al wel in meer of mindere mate actief zijn. Je ziet in Zuidas dat wanneer er al een mobiliteitsbeleid is bij een bedrijf, dat veelal is ingestoken op de (beperkte) beschikbaarheid van parkeerplaatsen. Gezien de aard van een groot deel van de bedrijven, financiële dienstverlening, zie je dat er aan de lease-auto s nog steeds een groot belang wordt gehecht. Hoewel er bijv. met mobiliteitsbudgetten en andere mobiliteitsoplossingen ook wel gepoogd wordt daar een ommekeer in teweeg te brengen bij bijv. ABN AMRO, Accenture en Boekel de Neree. Er is door de drie samenwerkende partijen Green Business Club Zuidas (GBC), Hello Zuidas (HZ) en de Taskforce Bereikbaarheid (TB) ingezet op onderzoek, bewustzijn vooral door het voeren van individuele adviesgesprekken met bedrijven, het carsharing project Shared fleet en het vormgeven van een community door inzet van social media, bijeenkomsten en andere ondersteunende communicatiemiddelen. Mede in het kader van Beter Benutten II is er een gedragsanalyse uitgevoerd. Hieruit is het belang gebleken om niet alleen getallen te meten, zoals aantallen voertuigen of percentage gerealiseerde reistijdvermindering. Om daadwerkelijk gedragsverandering te laten ontstaan, moet er ook gemeten worden waarom forenzen voor een bepaalde modaliteit kiezen (of niet). Dan zal ook duidelijk worden of oplossingen aanslaan en als nuttig en bruikbaar ervaren worden. Voor het behoud van de juiste contacten bij bedrijven en het zorgen dat bereikbaarheid op de agenda s bij hen blijft staan is het noodzakelijk op regelmatige basis contactmomenten te hebben en het onderwerp ook daadwerkelijk te agenderen en bespreken. Dit is gebeurd door de individuele mobiliteitsgesprekken met bedrijven en ook door bijv. het Beheeroverleg, de Taskforce Bereikbaarheid en het Mobiliteit Lab. Van het project Shared Fleet (carsharing) hebben we geleerd dat het niet altijd toereikend is een heel praktische en informerende presentatie in groot verband te houden om bedrijven daadwerkelijk met een nieuwe, kant-en-klare oplossing aan de slag te krijgen c.q. gebruik van te laten gaan maken. Door daarnaast blijvende aandacht met verschillende communicatiemiddelen en door individuele gesprekken te voeren wordt vaak pas het implementatietraject gestart, dan wel komen praktische vragen boven tafel die een eventuele implementatie nog in de weg zouden kunnen staan. Ook is er een groter inzicht ontstaan in de mogelijkheden op de markt. 2

3 Het bevorderen van een gezamenlijk beeld van de problematiek is belangrijk om een gedeelde sense of urgency te creëren. Hiervoor is nu de basis gelegd is, maar behoeft verdere uitbouw met het oog op de uitdagingen die het gebied Zuidas de komende jaren heeft. Want onder andere door de grote hoeveelheid bouw- en wegwerkzaamheden wordt gewerkt aan een structurele uitbreiding van de capaciteit, maar het duurt nog enige jaren voordat dit effect heeft. 2. Procesgang en stand van zaken Er is via Dienst Zuidas (vertegenwoordigd in de Taskforce Bereikbaarheid) een subsidie toegekend inclusief 50 % cofinanciering aan de Green Business Club Zuidas, Hello Zuidas en de Taskforce Bereikbaarheid voor de uitvoering van het programma Beter Benutten I Amsterdam Zuidas (projectcode ). Het programma Beter Benutten I Amsterdam Zuidas is ten uitvoering gebracht en heeft aan het merendeel van de voorwaarden zoals opgegeven in de beschikking van de subsidieaanvraag voldaan. Het onduidelijke proces voor het aanvragen van het vervolgtraject in Beter Benutten II, waarvoor door betrokken partijen de eerste activiteiten al in april gestart zijn, heeft echter wel een tijdrovend effect gehad op de activiteiten van het mobiliteitsteam. 3. Projectresultaten en doelstellingen De doelstellingen en de resultaten uit de subsidieaanvraag en de ter beschikkingstelling zijn in onderstaande tabel samengevoegd. Alle gevraagde doelstellingen zijn grotendeels behaald. Doelstellingen Carsharing - Het opzetten van een zakelijk carsharing systeem. Parkeernormen - Onderzoek tot mogelijkheden opzetten parkeerverwijssysteem Zuidas. Een dergelijk systeem vermindert het zoekverkeer en daarmee het aantal VVU's. Parkeerbeleid - Een onderzoek naar het flexibel toepassen van de parkeernormen om zo de huidige en toekomstige parkeercapaciteit beter te benutten. Apps & games - Het bekend maken van handige mobiliteitsapps en games onder bedrijven en hun werknemers. Mobiliteitsteam - Projectmanagement en aanjager namens de drie indienende partijen. Kennisdelen - Delen van kennis, informeren over projecten en zo bekendheid en deelname vergroten. Monitoring Inzicht verkrijgen in ontwikkeling modal split en het verkeersbeeld. Behaald Deels 3

4 3.1. Toelichting resultaten In deze paragraaf wordt per doel een toelichting gegeven op wat de drie samenwerkende Zuidas partijen hebben gedaan en de daarbij behaalde concrete resultaten Carsharing - Het opzetten van een zakelijk carsharing systeem Op 17 oktober 2013 is het carsharing project officieel gestart in bijzijn van Minister Schultz van Haegen. Aan het project is een gedegen communicatiecampagne gewijd. Door de bekendheid van het project te vergroten is er een levensvatbaar project met eigen business case gerealiseerd dat zich nu al richt op verdere uitbreiding qua gebied en inzet van aantal auto s. Deelnemers aan het Shared fleet project kunnen zich (eenmalig) registreren via de NS Business Card. Net zoals bijv. het gebruik van OV fiets is Shared fleet een van de opties die gekozen kunnen worden. Dit maakt het gebruik laagdrempelig en geeft geen extra administratieve rompslomp voor bedrijven. Er zijn tezamen met de CEO van Greenwheels/Shared fleet gesprekken ter promotie gevoerd met 17 grote bedrijven. Verdere promotie heeft plaatsgevonden in 4 bijeenkomsten en er zijn 4 nieuwsbrieven mede aan dit project gewijd. Dit heeft geresulteerd in de inzet van 6 auto s in het centrumgebied die momenteel door meer dan 50 bedrijven worden ingezet. Deze zijn ondertussen goed voor gemiddeld 100 reserveringen en 7500 gereden kilometers per maand. Dat betekent dat 100 keer per maand een Zuidasser de eigen auto thuis heeft kunnen laten, omdat hij of zij met een auto van de Audi shared fleet naar een zakelijke afspraak kon rijden. Naar aanleiding van de gesprekken onderzoekt ABN AMRO of zij het mobiliteitsbeleid zo kunnen inrichten dat de optie om een shared fleet auto te boeken ook standaard beschikbaar is via de door hen verstrekte NS Business Card. Met het recent gevestigde Deloitte zijn oriënterende gesprekken gaande om enkele auto s bij hun pand te plaatsen, daarmee het gebied dat shared fleet bestrijkt te vergroten en de optie via door Deloitte verstrekte NS Business Cards te kunnen aanzetten. Tijdens de mobiliteitsweek eind november is er gedurende 3 dagen een flyeractie gehouden op zowel het Gustav Mahler- als het Zuidplein. Natuurlijk kreeg Shared fleet ook op de informatiemarkt aandacht en hebben zij gespeeddate met aanwezige bedrijven Parkeernormen - Onderzoek tot mogelijkheden opzetten parkeerverwijssysteem Zuidas. Een dergelijk systeem vermindert het zoekverkeer en daarmee het aantal VVU's. Meer dan elders in de Metropoolregio worden op de Zuidas de parkeerrechten afhankelijk gesteld van het voorhanden hebben van een OV alternatief. De parkeernorm voor kantoren bedraagt 1 parkeerplaats per 250 m2 bruto vloer oppervlakte (bvo) binnen 800 meter vanaf het station. Buiten de 800 meter grens is de norm 1 parkeerplaats per 125 m2 bvo. Deze norm werd in het verleden niet streng gehanteerd (hij stamt in zijn huidige vorm uit 2008, terwijl delen van de Zuidas al langer bestaan). Daarnaast kan niet worden voorkomen dat bedrijven privaatrechtelijk elders parkeercapaciteit bij huren. Uit eerder onderzoek van de gemeente Amsterdam is gebleken dat in de Zuidas bijna parkeerplaatsen zijn, waarvan ruim op straat en bijna in garages. Op het drukste uur (rond 15 uur) zijn bijna geparkeerde auto s geteld (parkeerdruk 81 %). De bezettingsgraad op straat is 70 %. In de garages is deze hoger met gemiddeld 83 %. De verschillen in behoefte en het aantal onbezette 4

5 parkeerplaatsen per deelgebied in Zuidas zijn aanzienlijk. De parkeergarages zijn allen voor meer dan 70 % bezet, een aantal is helemaal vol. In de Zuidas is in de huidige situatie een parkeerdruk van meer dan 90 % (de maximale streefwaarde) op een aantal locaties zowel bij kantoren als in de woonwijken. Diverse bedrijven binnen de Zuidas ervaren de parkeernormen als knelpunt en hebben oplossingen gevonden om extra parkeercapaciteit aan te wenden. Dit betreft Loyens & Loeff, ABN AMRO, het WTC en de Rechtbank. Met een beschikbare capaciteit in 2023 van en een gewenste capaciteit van bijna is getalsmatig het parkeren op de Zuidas als totaal in balans. Er zijn wel verschillen tussen de deelgebieden. Er zijn gebieden met een overmaat aan parkeerplaatsen en gebieden met een tekort. ABN AMRO is veel strenger geworden in het handhaven van haar parkeerbeleid. Dat komt ook voort uit het feit dat er bij ABN AMRO steeds meer aan Het Nieuwe Werken wordt gedaan. Daardoor vindt er eveneens een verdichting plaats van de beschikbare kantoorruimte in Zuidas zonder dat er parkeerplakken bij komen, niet alleen bij ABN AMRO. We zien het ook duidelijk bij het recent in Zuidas gevestigde Deloitte dat 2000 werknemers in het kantoor een standplaats biedt met slechts 1000 flexibele werkplekken. Het parkeren in de omliggende wijken door kantoormedewerkers is ten zuiden van de Zuidas (Buitenveldert) ingedamd door het invoeren van een maximaal 3 uur regime. Ten noorden van de Zuidas (Prinses Irenebuurt) is een pilot uitgevoerd waarbij parkeren slechts is toegestaan door bewoners of bezoekers van bewoners Een onderzoek naar het opzetten van een dynamisch verwijssysteem voor de verschillende publieke parkeergarages in het gebied is nog niet opgestart. Dienst Zuidas (gemeente Amsterdam) heeft besloten dit komend jaar uit te voeren. Doelstelling is om, door middel van het efficiënt doorverwijzen van bezoekers naar de dichtstbijzijnde vrije publieke parkeergarage, zoekverkeer (en daarmee voertuigverliesuren) te voorkomen. Er zal worden bekeken of een dergelijk systeem haalbaar is, en of publieke partijen bereid zijn een bijdrage te leveren in de kosten hiervan. Resultaat Op basis van bovengenoemde en onderstaande parkeeronderzoek zal de Taskforce Bereikbaarheid in de nabije toekomst, mede in het kader van de nieuw te vormen Visie Zuidas, overleggen en adviseren over de gewenste normen en optimaal (mogelijk dubbel-)gebruik van parkeerplaatsen Parkeerbeleid - Een onderzoek naar het flexibel toepassen van de parkeernormen om zo de huidige en toekomstige parkeercapaciteit beter te benutten. Een parkeeronderzoek, onder opdrachtgeverschap van Maarsen Groep (Taskforcelid) en uitgevoerd door Ecorys, heeft plaatsgevonden onder een negental grote bedrijven met in totaal ongeveer werknemers in Zuidas. Daarbij ging het om een inventarisatie van het aantal beschikbare plaatsen, wat bedrijven dachten in de toekomst nodig te hebben, de mogelijkheid tot beter benutten van beschikbare plaatsen en wat dat betekent voor de verkeerintensiteit, de consequenties van een andere invulling van de parkeernormen en het optimale gebruik van parkeerplaatsen afzetten tegen de uitkomsten van het verkeersmodel. 5

6 Uit het onderzoek bleek dat de geïnterviewde kantoren nu over ruim meer parkeerplaatsen beschikken dan waar ze recht op zouden hebben conform de vigerende norm van 1 op 250 m2 bvo. In veel gevallen doordat men plaatsen heeft bijgehuurd. Ook gaven de geïnterviewde kantoren aan dat een norm van 1 op 250 m2 voor hen te krap zou zijn. Enkele geïnterviewden gaven aan dan mogelijk een andere locatie te overwegen. Voor de meeste kantoren die nu in Zuidas gevestigd zijn, zal een reductie tot 1 op 250 m2 niet aan de orde zijn, omdat men parkeergelegenheid op eigen terrein heeft of vaste contracten zoals bijvoorbeeld de kantoren in het WTC. Wel kan verwacht worden dat de vraag naar huurplaatsen in o.a. de Q-park garages bij de komst van nieuwe kantoren zal toenemen en de organisaties hun parkeerbeleid mogelijk verder moeten aanscherpen. Wanneer gevraagd werd of het aantal parkeerplaatsen effect heeft op de bedrijfsvoering is het antwoord dat het bij de meeste organisaties gaat en dat degenen die functioneel met de auto moeten reizen, parkeren op een eigen of gehuurde parkeerplaats van het bedrijf. De vraag is bij de meeste organisaties groter dan het aanbod. Om het gebruik te reguleren en vraag en aanbod in balans te brengen hebben diverse bedrijven een eigen parkeerbeleid opgesteld. Bedrijven hebben tijdens de mobiliteitsgesprekken advies ontvangen over hoe zij hun parkeerbeleid effectiever kunnen inrichten, zodat er relatief minder parkeerplaatsen nodig zijn. Hierbij is de mogelijkheid tot kostenbesparing onder de aandacht gebracht. Voorgelegd is dat het goed is te weten of de werknemers voor hun functie echt een parkeerplek nodig hebben, dan wel parkeerrecht nodig hebben doordat zij met het OV een veel langere woon-werkreis zouden hebben. Dit heeft een positief effect op de relatieve afname van het aantal auto s op Zuidas. ABN AMRO verwacht nog wel een reductie van de parkeerbehoefte als straks nog maar 50 % van de parkeerkosten op de gehuurde plaatsen vergoed worden. VU/VUmc schat het effect van mobiliteitsmanagement hoog in. AkzoNobel gaat parkeerbeleid invoeren, mede met het oog op de volgend jaar te realiseren nieuwbouw die 700 medewerkers gaat huisvesten (tegen 200 nu). Ook Stibbe is zich met het oog op nieuwbouw aan het oriënteren op implementatie van parkeerbeleid Apps & games - Het bekend maken van handige mobiliteitsapps en games onder bedrijven en hun werknemers. Er is een twee pagina s tellend artikel samengesteld en geplaatst in het Hello Zuidas magazine met aandacht voor apps & games op gebied van bereikbaarheid die medewerkers beter helpen kiezen voor een ander vervoersmiddel dan wel slimmer reizen. Er is blijvende aandacht voor apps die de bereikbaarheid beïnvloeden, ook via de websites, nieuwsbrieven en social media. Zo is er ook aansluiting gezocht bij de Praktijkproef Amsterdam en wordt deze door de samenwerkende partijen Zuidas ondersteund. AmsterdamMobiel van de Praktijkproef Amsterdam is tijdens de mobiliteitsweek onder de aandacht gebracht en heeft gespeeddate met aanwezige bedrijven. Daarnaast is er over gepubliceerd in het Hello Zuidas magazine, op de websites en op social media Mobiliteitsteam - Projectmanagement en aanjager namens de drie indienende partijen Vanuit Hello Zuidas is een projectleider Mobiliteit aangesteld per december Diegene is mede aangetrokken door TB, HZ en GBC om namens hen de rapportage naar de subsidieverstrekker te verzorgen. Het mobiliteitsteam heeft daarnaast de aanvraag voor de subsidie in het kader van Beter 6

7 Benutten II opgepakt, omdat zij ervan overtuigd is dat Zuidas nog vele uitdagingen heeft op het gebied van bereikbaarheid de komende jaren. Er is een gedragsanalyse uitgevoerd. Een belangrijke les daaruit is dat meten op aantallen van bijvoorbeeld het aantal vertraagde ritten of percentages in de modal split niet genoeg is. Onderzoeken van gedrag en de oorzaak hiervan is een essentieel onderdeel. Naast automobilisten is er een groot aantal fietsers in het gebied en natuurlijk ook nog een groep potentiële fietsers. De fietser kenmerkt zich in het algemeen door het feit dat hij tot bij de entree van de bestemming wil fietsen om aldaar te parkeren. En dus niet 300 meter verderop om vervolgens nog een eind te moeten lopen. Locatie, en ook veiligheid, van de fietsparkeerplek is belangrijk. Daarnaast is duidelijk dat oplossingen niet altijd aan de verwachtingen voldoen. Een dubbellaagse fietsenstalling wordt vaak als onhandig ervaren en wordt daardoor niet als parkeeroptie gezien. Dit brengt met zich mee dat er wellicht genoeg stallingscapaciteit is, maar dat deze niet optimaal gebruikt wordt. Hier zal bij het aanbieden van nieuwe oplossingen rekening mee gehouden worden, o.a. door in de conceptfase de beleving/haalbaarheid te meten. Bij de OV-reiziger blijken met name fysieke aspecten van grote invloed op de reisbeleving. Met name onvoldoende capaciteit in OV en ook de toegangspoortjes, hygiëne, geuroverlast, de kwaliteit van wachtruimtes en slechte informatievoorziening zijn vaak gehoorde obstakels. Ook het niet kunnen gebruiken van het OV als een zogenaamde mobile office is een situatie die de marketing voor het reizen met OV ten goede komt. Het zijn aspecten die zeer bepalend zijn voor de keuze van de mobiliteit. Als ze konden ging een aantal van deze reizigers veel liever met de auto. De wens bestaat bij OV-reizigers, en bij de forens algemeen, om geïntegreerde actuele reisinformatie in een eerder stadium te krijgen. Wensbeeld is dat je al achter je bureau kunt bepalen of de bus of de metro de snelste aansluiting is en dat je kunt kicken op het feit dat je door je treinreis deze ochtend de file met 10 minuten reistijdwinst hebt verslagen. Uit kort veldonderzoek onder werknemers omtrent Het Nieuwe Werken door Hello Zuidas magazine ontstond het beeld dat het gros hieraan meedoet, maar dat de meeste medewerkers qua definitie blijven steken op de gedachte (en uitvoering) van flexibele werkplekken en thuiswerken, terwijl het concept toch ook elders werken (inclusief Smart Work Centers) en bijvoorbeeld flexibele werktijden behelst. Bovendien bleek het gemiddelde maximaal 1 dag per week thuis te werken. Het Nieuwe Werken is duidelijk nog in ontwikkeling in Zuidas. Dit werd ook bevestigd door de gedragsanalyse. Managers kunnen nog niet altijd omgaan met het sturen op output, bijvoorbeeld. Een eye-opener voor de meeste geënquêteerden was dat Het Nieuwe Werken ook impact zou kunnen hebben op de bereikbaarheid van de Zuidas. Uit ander onderzoek is bovendien gebleken dat werknemers voor een groot deel de gebruikelijke werktijden hanteert, aankomst tussen 8.00 en 9.00 uur en vertrek tussen en uur. Er is door de samenwerkende partijen besloten een drietal activiteiten te bundelen tot een brede 'Mobiliteitsweek Zuidas' van 24 t/m 28 november Hierbij worden de mobiliteitsmaatregelen, mobiliteitslezingen van de VU en best practices gedeeld door ORAM gebundeld tot een integrale week en versterkt door een gezamenlijk symposium. Maximale exposure voor de bereikbaarheid en ontsluiting van het gebied - alsmede slimme nieuwe vormen daarvan stonden centraal. Aan bedrijven in de Zuidas werd geappelleerd aan de sense of urgency en ze werden opgeroepen met mobiliteitsoplossingen aan de slag te gaan. Er is ook een informatiemarkt en de mogelijkheid om met een 25-tal mobiliteitsleveranciers te speeddaten georganiseerd. Op staat het programma van de week, het symposium Slim Reizen en de acties waaraan deelgenomen kon worden door bedrijven en werknemers. De programmadirecteur Beter Benutten van het ministerie I&M verzorgde de aftrap voor het symposium en 7

8 riep Zuidasbedrijven op gezamenlijk aan de slag te gaan. Resultaat Bovenstaande activiteiten zorgen voor een breed draagvlak van het bedrijfsleven voor bereikbaarheidsen mobiliteitsinitiatieven. Gebruikers, ook niet-participanten, worden breed geïnformeerd en opgeroepen om ook eigen verantwoordelijkheid te nemen. Hiermee draagt het bedrijfsleven bij aan de realisatie van de Beter Benutten doelstellingen. Het symposium is bezocht door 80 deelnemers Kennisdelen - Delen van kennis, informeren over projecten en zo bekendheid en deelname vergroten. Communicatie is een belangrijk middel om betrokken partijen in Zuidas te informeren en te activeren. De samenwerkende partijen hebben daar elk een aantal communicatiemiddelen voor: 1. Het Circular City event met als belangrijk aandachtspunt mobiliteit werd in september '13 gehouden door GBC en HZ. Er waren plm. 60 aanwezigen. Er is een schets gemaakt van alle ideeën en deze is met het verslag geplaatst in het Hello Zuidas magazine. Eind november 14 werd mede in het kader van Circular City een Symposium Slim Reizen georganiseerd met in het bijzonder aandacht voor deelconcepten. Het symposium met bijbehorende informatiemarkt, waar eveneens deelconcepten, als autodelen en fietsdelen, waren vertegenwoordigd werd door circa 80 deelnemers bezocht. 2. Er is in het WTC in het Hello Zuidas kantoor een servicepoint beschikbaar waar vragen, klachten en ideeën inzake mobiliteit neergelegd kunnen worden. 3. Op de website staan de projecten vermeld die gericht zijn op een duurzame mobiliteit die door de GBC zijn opgezet en met leden en/of samenwerkingspartijen worden uitgevoerd. Daarnaast wordt ook informatie over de bereikbaarheid van de Zuidas gedeeld. 4. De website is de spil van de communicatiemiddelen die ingezet wordt. De website bevat informatie over de verschillende pijlers, waaronder de pijler Bereikbaarheid en Mobiliteit. Daarnaast geeft de website actueel nieuws dat betrekking en/of effect heeft op de bereikbaarheid van Zuidas weer. 5. Ingezette social media is Linkedin, Facebook en Twitter. Dit geldt voor zowel de Green Business Club, Dienst Zuidas als Hello Zuidas. 6. Er zijn twee participantenvergaderingen van Hello Zuidas geweest (in februari en juli). Een belangrijk aandachtspunt in februari was hoe om te gaan met de bereikbaarheid tijdens de bouw van Zuidasdok. Deze vorm bleek efficiënter dan benadering op individuele basis en leidde bovendien tot een groter bereik. Er waren rond de 110 vertegenwoordigers van bedrijven aanwezig. 7. Ter gelegenheid van de publicatie van het duurzaamheidsverslag is in april een bijeenkomst met circa 150 deelnemers geweest van de drie Zuidas partijen. Momenteel vinden de voorbereidende overleggen en schrijfacties plaats voor het volgende duurzaamheidsverslag, waarin o.a weer aandacht is voor best practices op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. 8. Er is een informatiebijeenkomst (15 mei 2014) geweest over bouw- en wegwerkzaamheden Zuidas. 9. Er zijn vijf vergaderingen geweest van het Beheeroverleg met een gemiddelde opkomst van 25 facility vertegenwoordigers van grote toonaangevende bedrijven, waarin o.a. aandacht was voor 8

9 Shared fleet, fietsparkeren, wegwerkzaamheden en oponthoud in verband met bouwwerkzaamheden. 10. De Taskforce Bereikbaarheid heeft met een frequentie van 1 x per 6 weken vergaderd met gemiddeld 8 vertegenwoordigers van de leden/bedrijven die het Bereikbaarheidsconvenant hebben ondertekend. Er hebben daarnaast nog twee Zuidasdok specials voor hetzelfde gremium plaatsgevonden. 11. Zeven uitgaven van Hello Zuidas magazine zijn verschenen, met elk minimaal 2 pagina s over mobiliteit, bijvoorbeeld over een onderzoek over Het Nieuwe Werken, over hoe Zuidas medewerkers reizen, een overzicht van de elektrische laadpunten, het postcode-onderzoek, de NS business card, de Praktijkproef Amsterdam, etc. 12. Er zijn individuele gesprekken gevoerd met bedrijven door alle drie de partijen: in totaal 16 adviesgesprekken. 13. Twee keer heeft er een Programmaraad van GBC plaatsgevonden. In juni stond Zuidasdok op de agenda en de vergadering in november ging ook deels over mobiliteit (gemiddeld 25 deelnemers). 14. Zes Mobiliteit labs hebben plaatsgevonden (gemiddeld 20 bezoekers per lab) om kennis uit te wisselen o.a. over car sharing, de bereikbaarheid van Noord-Holland Noord, Praktijkproef Amsterdam, MIRT (A7 A8) en een gedragsanalyse onder forenzen. ORAM heeft het lobby traject voor de Zuidasboog gestart. ORAM en GBC bekijken in de tussentijd of er andere maatregelen op korte termijn kunnen worden genomen om bereikbaarheid vanuit Noord-Holland Noord te verbeteren met OV. Bedrijven zijn aan elkaar gekoppeld voor kennisuitwisseling over oplaadpalen en doorverwezen naar kennisbank Verkeer advies. 15. Nieuwsbrieven (5 x) worden verzonden naar ruim 1000 leden en contacten van de Green Business Club. Hierin wordt veel informatie rondom mobiliteit gedeeld. Een van de nieuwsbrieven was een themabrief over bereikbaarheid en mobiliteit Best Practices zijn door partijen verzameld en worden gepubliceerd op de website van de Green Business Club. 17. Er is een gebiedsplattegrond gemaakt die de weg wijst naar bedrijven en voorzieningen (tram/bus/metro haltes, NS Stations, parkeergarages, shared fleet auto s, openbare weg) om de vindbaarheid en bereikbaarheid van Zuidas te vergroten. De kaart is verspreid via bedrijven, het station en hotels op de Zuidas en is op de website geplaatst. Uiterlijk in januari zal deze ook op abri s in het gebied worden geplaatst. 18. In HZ magazine is er iedere uitgave een pagina over sociale media, tweets en ander nieuws. Er wordt sinds januari 2014 ook draadloos wifi gefaciliteerd op Zuidas, zodat medewerkers nog gemakkelijker belangrijke apps kunnen bereiken en mede daardoor slimmer kunnen reizen. Bij de start was het aantal direct al 60 concurrent users (gelijktijdige gebruikers). Nu staat dat op 134. Er is inventarisatie gedaan hoe bereikbaarheid verder te integreren op social media. Op basis daarvan is besloten om in het 4e kwartaal een speciale Twitteraccount te beginnen specifiek voor mobiliteit gerelateerde 19. Volgers verschillende social media: Resultaat social media Green Business Club Aanvang Nu Groei Linkedin % Twitter % Website % 9

10 Hello Zuidas Facebook % Linkedin % Twitter % Website % Monitoring Inzicht verkrijgen in ontwikkeling modal split en het verkeersbeeld. Uit de verkeersstudie Zuidas 2013 is met een modal split van 32 % auto, 43 % OV en 25 % fiets gebleken dat het aantal mensen dat op de fiets of met het OV van/naar Zuidas gaat, hoger is dan in andere soortgelijke gebieden. De modal split van het gebied is dus gunstig, maar helaas nog lang niet voldoende. Immers, door de snelle stijging van de mobiliteit in combinatie met de ontwikkeling van Zuidas is de druk op het hoofdwegennet (HWN) evenals het stedelijk wegennet (SWN) gegroeid. Dit is dagelijks waar te nemen in Zuidas. Bij de op- en afritten van de A10 staat de doorstroming van het verkeer tijdens de spits onder druk en verliezen werknemers/bezoekers/klanten tijd om het gebied in en uit te komen. Ook is sprake van steeds vollere perrons en wordt het vinden van een plek voor de fiets lastiger. Nu al zijn er op station Zuid dagelijks reizigers, naar verwachting stijgt dit tot in Een eerste schouw bij de Amstelveenseweg in de ochtendspits rondom de aansluitingen op de A10 en de Boelelaan West, waaruit is gebleken dat de aanpassingen aan SWN tot betere doorstroming leiden, maar dat er met enkele quick wins nog verdere verbetering mogelijk is, is eind 2013 uitgevoerd evenals een fietstelling die begin 2013 is uitgevoerd bij de Beethovenstraat ter plaatse van de oversteek bij de Prinses Irenestraat. Uit deze telling is gebleken dat een aangelegde fiets by-pass voldoende in staat is om het fietsverkeer iets om te leiden om via een tunneltje onder de Beethovenstraat iets verderop het overige verkeer te ontlasten. In december zal nog een schouw worden uitgevoerd bij het kruispunt van de Boelelaan Oost en de Europaboulevard (inclusief de aansluiting op de A10 bij de s109-zuid). Daarnaast zullen fietsentellingen en een beknopt herkomst-bestemmingsonderzoek worden uitgevoerd rondom Station Zuid. Door het uitgevoerde postcodeonderzoek eind 2013 is er zicht op de modaliteit van medewerkers Zuidas, en op ontwikkelingen die zich hierin voordoen om zodoende maatregelen ten behoeve van een nog betere bereikbaarheid van Zuidas uit te voeren. Er is inzicht verkregen in: de verkeersdoorstroming op de Amstelveenseweg en de De Boelelaan west; overall inzicht in noodzakelijke en gewenste verbeteringen; in het functioneren van de fiets-bypass bij de kruising Beethovenstraat/Prinses Irenestraat. In het kader van Beter Benutten I wordt jaarlijks een postcodeonderzoek uitgevoerd. Meting van de effecten van de inspanningen van Beter Benutten I zijn nog niet bekend. De eerste meting is gedaan eind 2013 in de vorm van het postcode / mobiliteitsonderzoek. Deze meting zal wederom eind 2014 verricht worden. Dit geeft inzicht in de herkomst en bestemming van werknemers, maar onvoldoende inzicht in de achterliggende beweegredenen (gedragsanalyse) om er effectief op te kunnen sturen. Daartoe wordt het onderzoek uitgebreid (voortaan mobiliteitsonderzoek genoemd) om deze kennislacune op te vangen. 10

11 Eveneens eind 2014 is de Verkeersstudie 2014 uitgevoerd, waarvan de uitkomsten nog niet beschikbaar zijn. Ook dit onderzoek zal moeten uitwijzen of er een verschuiving in de modal split heeft plaatsgevonden. Zowel Taskforce Bereikbaarheid, Hello Zuidas als Green Business Club hebben hun zorgen gedeeld bij Dienst Zuidas en projectorganisatie Zuidasdok over het (duurzaam) bereikbaar houden van het gebied tijdens de uitvoering voor Zuidasdok en de gebiedsontwikkeling van de flanken. Medio 2014 is er op initiatief van de Zuidasdok projectorganisatie de Klankbordgroep Zuidasdok opgericht. Deze Klankbordgroep dient in de huidige fase vooruitlopend op de start van de aanbesteding om de omgeving te consulteren over Dok, bouwmanagement, verkeersmodel, EMVI criteria etc. Tijdens en na de aanbesteding (dus gedurende BB II) zal de Klankbordgroep blijven bestaan om te monitoren, signaleren en te toetsen. Het opvallende aan dit strategisch overleg is dat de Taskforce, Green Business Club Zuidas en Hello Zuidas gezamenlijk de drie belangenbehartigers zijn voor het bedrijfsleven in het gebied. In het overleg zijn zowel bestuurders van deze drie organisaties en van ieder een lid uit hun eigen achterban vertegenwoordigd. 4. Effecten De in hoofdstuk 4 besproken doelen hebben tot nu toe de volgende concrete effecten opgeleverd: In de samenwerkende partijen is mobiliteit stevig verankerd als hoofdelement van de activiteiten. De Taskforce Bereikbaarheid heeft als (enige) doelstelling een bereikbare Zuidas en met de 8 grote vertegenwoordigende bedrijven/instelling van Zuidas daarvoor bij de start zelfs een convenant ondertekend. Hello Zuidas heeft als een van de 4 pijlers bereikbaarheid & mobiliteit. Met haar ruim 160 participanten heeft zij een breed platform om het onderwerp onder de aandacht te brengen. De Green Business Club heeft met haar 26 leden en specifiek het Mobiliteit Lab bedrijven die concreet met mobiliteitsideeën en oplossingen aan de slag gaan. De Zuidas partijen vormen een sterke Mobility Community door hun stevige (PPS) organisaties met een brede achterban, waardoor zij niet alleen verder commitment kunnen creëren, maar ook de sense of urgency voor de gedeelde problematiek verder kunnen uitbouwen. Er is bij de bedrijven draagvlak voor het onderwerp en juist op de Zuidas realiseert men zich dat, gezien de ontwikkelingen op de Zuidas zoals de waarschijnlijke komst van het Zuidasdok, de toekomstige groei van bedrijven en woningen vraagt om effectieve bereikbaarheidsmaatregelen en ook het inzetten op gedragsverandering. Er zal de komende jaren zowel nieuwbouw gepleegd worden met gevolgen voor de doorstroming en aan het bovenliggend als onderliggend wegennet worden gewerkt. De samenwerkend partijen spelen in de communicatie daarover richting de werkgevers ook een belangrijke rol. Het draagvlak uit zich bijvoorbeeld in een initiatief van Accenture binnen het Beheeroverleg om met Facility managers van andere bedrijven in overleg te gaan over mogelijkheden om zonder commercieel doeleinde faciliteiten te delen, zoals kantoorruimte of parkeerplekken. 11

Webinar Beter Benutten II Zuidas. Welkom! We starten om 12.30 uur

Webinar Beter Benutten II Zuidas. Welkom! We starten om 12.30 uur Webinar Beter Benutten II Zuidas Welkom! We starten om 12.30 uur Webinar Beter Benutten II Zuidas Woensdag, 8 april 2015 Renny Kootstra Projectleider Mobiliteit in Zuidas Beter Benutten II Zuidas Agenda:

Nadere informatie

Ambitieverklaring 2015-2020

Ambitieverklaring 2015-2020 Ambitieverklaring 2015-2020 Ambitieverklaring 2015 2020 Ambitieverklaring Zuidas 2015-2020 2 Inhoud De ondergetekenden 4 Achtergrond 5 Verklaringen 6 Doelstelling - Duurzaam 6 Thema s en ambities 7 Rapportage

Nadere informatie

Ruimteconferentie 2011 Bijdrage parkeerbeleid aan duurzame mobiliteit

Ruimteconferentie 2011 Bijdrage parkeerbeleid aan duurzame mobiliteit Ruimteconferentie 2011 Bijdrage parkeerbeleid aan duurzame mobiliteit Bram van Luipen Hans Voerknecht Ons beeld van parkeren 2 3 Rol parkeerbeleid - Instrument om keuzes te beïnvloeden - Essentieel onderdeel

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Vinoly. Bestemming. Hoofdbestemming. Bouwjaar. Energie. Energielabel

Vinoly. Bestemming. Hoofdbestemming. Bouwjaar. Energie. Energielabel Vinoly Gustav Mahlerplein 2 1082 MA Amsterdam Contactpersoon Mees Besselaar mbesselaar@dtz.nl Kenmerken Algemeen Bestemming Status Gereed Hoofdbestemming Beschikbaar In overleg Bouwjaar 2004 Oppervlakten

Nadere informatie

* DRAFT * Slimme mobiliteit en parkeren DeHoef-West. 4 juli 2017

* DRAFT * Slimme mobiliteit en parkeren DeHoef-West. 4 juli 2017 * DRAFT * Slimme mobiliteit en parkeren DeHoef-West 4 juli 2017 Ons vertrekpunt Ontwikkel een plan om tot concrete voorstellen te komen die samen een totaal mobiliteitsconcept vormen met als doel de ruimtelijke

Nadere informatie

Verslag Mobiliteit Lab woensdag, 22 april 15.00-17.00 uur

Verslag Mobiliteit Lab woensdag, 22 april 15.00-17.00 uur Verslag Mobiliteit Lab woensdag, 22 april 15.00-17.00 uur Locatie: Vesteda, Claude Debussylaan 15, 1082 MC Amsterdam Aanwezig: Olivier Otten (Hello Zuidas), Marian Robben (Zuidasdok), Niels van den Brink

Nadere informatie

mobiliteitsmanagement

mobiliteitsmanagement mobiliteitsmanagement Hiermee stellen wij u voor aan Slim Bereikbaar Regio Rotterdam: hét loket voor slim mobiliteitsmanagement in de stad en regio Rotterdam. VNO-NCW Rotterdam, Kamer van Koophandel Rotterdam,

Nadere informatie

Doorkijk naar de toekomst

Doorkijk naar de toekomst Slim op weg Doorkijk naar de toekomst De komende jaren gaat het aantal files dermate toenemen dat het reistijdverlies in 2020 met 45 % is gestegen. Doe je nu een uur over de rit naar je werk, over 5 jaar

Nadere informatie

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties.

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties. Enquête Bereikbaar Haaglanden Hoe gaan mensen naar het werk? En waarom reizen ze zoals ze reizen? In de regio Haaglanden wordt door overheden en werkgevers samengewerkt om de regio zo optimaal mogelijk

Nadere informatie

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Indicatie van het potentieel van Mobility Mixx wanneer toegepast op het gehele Nederlandse bedrijfsleven Notitie Delft, november 2010 Opgesteld door: A.

Nadere informatie

Leidraad Format Plan van Aanpak voor Startbeslissing maatregel Beter Benutten Datum: 05-01-2015 versie: 7 Naam Beter Benutten II, Zuidas Amsterdam

Leidraad Format Plan van Aanpak voor Startbeslissing maatregel Beter Benutten Datum: 05-01-2015 versie: 7 Naam Beter Benutten II, Zuidas Amsterdam Leidraad Format Plan van Aanpak voor Startbeslissing maatregel Beter Benutten Datum: 05-01-2015 versie: 7 Naam Beter Benutten II, Zuidas Amsterdam Naam MRA-BBV-001 Algemene gegevens: Uitvoerende organisatie:

Nadere informatie

Mobiliteit Lab 22 april 2015

Mobiliteit Lab 22 april 2015 Mobiliteit Lab 22 april 2015 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Update: Shared fleet Renny Kootstra Green Business Challenge Michaël Maters Beter Benutten II Renny Kootstra 3. Mobiliteitsstrategie Zuidasdok

Nadere informatie

1 Beleidskader. 1.1 Gemeente Zoetermeer. 1.2 Vervoermanagementplan Politieacademie

1 Beleidskader. 1.1 Gemeente Zoetermeer. 1.2 Vervoermanagementplan Politieacademie 1 Beleidskader 1.1 Gemeente Zoetermeer De parkeernota van de gemeente Zoetermeer is vastgesteld door de gemeenteraad op 27 juni 2005. In deze nota worden de parkeernormen van het CROW toegespitst op de

Nadere informatie

Radiuz deelname aan de Prijsvraag ideemobiel 2012 Verbeter de Knooppunten in de ketenmobiliteit. RADIUZ KNOOPPUNTEN onderweg van A naar B

Radiuz deelname aan de Prijsvraag ideemobiel 2012 Verbeter de Knooppunten in de ketenmobiliteit. RADIUZ KNOOPPUNTEN onderweg van A naar B Radiuz deelname aan de Prijsvraag ideemobiel 2012 Verbeter de Knooppunten in de ketenmobiliteit RADIUZ KNOOPPUNTEN onderweg van A naar B Wat is Radiuz? Radiuz is hét mobiliteitssysteem voor zakelijk Nederland.

Nadere informatie

Rotterdam Centrum. Bereikbaarheid in. Je bereikt meer met fiets en OV. Samen aanpakken. Meedenken?

Rotterdam Centrum. Bereikbaarheid in. Je bereikt meer met fiets en OV. Samen aanpakken. Meedenken? Bereikbaarheid in Rotterdam Centrum Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Je bereikt meer met fiets en OV Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid Van

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING DE BOELELAAN

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING DE BOELELAAN RUIMTELIJKE ONDERBOUWING DE BOELELAAN 403-767 Versie 1.1 Datum: 08-09-2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BESCHRIJVING VAN DE SITUATIE... 4 2.1 Bestaande situatie... 4 2.2 Nieuwe situatie... 5 3. GELDEND

Nadere informatie

Nieuwsbrief Beter Benutten- Zwolle Kampen Netwerkstad November 2014

Nieuwsbrief Beter Benutten- Zwolle Kampen Netwerkstad November 2014 Nieuwsbrief Beter Benutten- Zwolle Kampen Netwerkstad November 2014 In deze nieuwsbrief: Inspirerend Beter Benutten Café verhuizing en mobiliteit Fietstimuleringsactie voor medewerkers Oosterenk Zwolle

Nadere informatie

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwer p

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwer p B en W-nummer 15.0911; besluit d.d. 27-10-2015 Onderwer p Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid D. Verbree (VVD) ingekomen op 18 september 2015 inzake de capaciteit brommers en buitenmodel

Nadere informatie

Het Paleiskwartier, een Top Locatie

Het Paleiskwartier, een Top Locatie Het Paleiskwartier, een Top Locatie De community Paleiskwartier is onder regie van het Brabant mobiliteitsnetwerk (bmn) nu twee jaar actief om de bereikbaarheid van het gebied te verbeteren. Een mooie

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

Nadere informatie

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Datum: 18-08-2014 Versie: Definitief Inleiding De apotheek Hazenkamp en het Gezondheidscentrum Hazenkamp, beide gevestigd

Nadere informatie

Drechtsteden en de BARgemeenten

Drechtsteden en de BARgemeenten Bereikbaarheid in Drechtsteden en de BARgemeenten Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Samen werken aan slimmer reizen! Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2016 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid De tabel op de volgende pagina toont de belangrijkste uitkomsten van de Gedragsmeting 2016, een landelijk mobiliteitsonderzoek

Nadere informatie

memo : Martine de Groene (HVBM Vastgoed) : Peter Blokland (Corning) : Wiandy Balster (Mobycon) : Parkeernorm nieuwbouw Fogostraat

memo : Martine de Groene (HVBM Vastgoed) : Peter Blokland (Corning) : Wiandy Balster (Mobycon) : Parkeernorm nieuwbouw Fogostraat Hooikade 13 Postbus 2873 2601 CW Delft tel. 015 2147899 memo Aan C.c. Van Betreft : Martine de Groene (HVBM Vastgoed) : Peter Blokland (Corning) : Wiandy Balster (Mobycon) : Parkeernorm nieuwbouw Fogostraat

Nadere informatie

HOLLAND OUTLET MALL De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016

HOLLAND OUTLET MALL De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016 De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016 BESTUURLIJKE SAMENVATTING De komst van een Factory Outlet Centre (Holland Outlet Mall) naar Zoetermeer heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid

Nadere informatie

ING Minder autoverkeer en tevreden medewerkers met OV-jaarkaart

ING Minder autoverkeer en tevreden medewerkers met OV-jaarkaart Auto van de hand dankzij OV-jaarkaart Bij ons kunnen medewerkers zonder leasauto kiezen tussen gebruik van de eigen auto voor woonwerkverkeer óf het OV. De OV-jaarkaart die we hun bieden is in heel Nederland

Nadere informatie

Radiuz maakt mobiliteit beheersbaar

Radiuz maakt mobiliteit beheersbaar Radiuz maakt mobiliteit beheersbaar September 2013 www.radiuz.nl Radiuz Total Mobility Full service mobiliteitsplatform met direct inzicht in complete mobiliteit per medewerker Op-maat-aansluiting bij

Nadere informatie

Co-creating Urban Sustainable Mobility!

Co-creating Urban Sustainable Mobility! Co-creating Urban Sustainable Mobility! Haagse Hogeschool Delft 26 november 2014 Jan-Kees Verrest Senior Adviseur Verkeer en Vervoer Gemeente Delft 1 Co-creatie Wat is co-creatie? Visie van Prahalad en

Nadere informatie

Parkeerbeleid. Juli 2014

Parkeerbeleid. Juli 2014 Parkeerbeleid Juli 2014 Colofon Een product van de gemeente Waddinxveen Tekst: Rick Luimes Foto s: Rick Luimes Parkeerbeleid Versie: 10 juni 2014 Vastgesteld door de gemeenteraad: 9 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College Financieel Juridisch

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College Financieel Juridisch *BARCODE* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/16-00361 Directeur : mevr. S. van Heeren Behandelend ambtenaar P.V. Pollen Zaaknummer Z.15-14411 Datum: 7 juni 2016 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

Ito Toren. In het hart van de toplocatie Zuidas. Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel

Ito Toren. In het hart van de toplocatie Zuidas. Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Energielabel Ito Toren Gustav Mahlerplein 1 1082 MA Amsterdam Contactpersoon Mees Besselaar mbesselaar@dtz.nl In het hart van de toplocatie Zuidas Kenmerken Algemeen Bestemming Status Gereed Hoofdbestemming Beschikbaar

Nadere informatie

Pallas Advies. Bedrijfsinformatie

Pallas Advies. Bedrijfsinformatie Pallas Advies Bedrijfsinformatie Wat is Pallas Advies? Pallas Advies ondersteunt en adviseert overheidsorganisaties op het gebied van parkeren, mobiliteit en (reis)informatie. De ondersteuning kan op meerdere

Nadere informatie

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen SMART CITY UTRECHT Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen Brigitte Hulscher Program Manager Smart Cities, Marketing & Innovation Utrecht Jong en hoog opgeleid 334.862 inwoners, 20 % < 17, 18% 18-26,

Nadere informatie

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken?

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken? Bereikbaarheid in Rotterdam- Alexander Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Beantwoording schriftelijke vragen van het lid Van der Ree van 29 juni 2016 inzake het parkeren in parkeergarages op de Zuidas.

Schriftelijke vragen. Beantwoording schriftelijke vragen van het lid Van der Ree van 29 juni 2016 inzake het parkeren in parkeergarages op de Zuidas. Gemeenteraad Schriftelijke vragen Jaar 2016 Datum akkoord 20 september 2016 Publicatiedatum 20 september 2016 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het lid Van der ee van 29 juni 2016 inzake

Nadere informatie

Uitkomsten t.b.v. de visie

Uitkomsten t.b.v. de visie Achtergrond Ten behoeve van de regionale bereikbaarheidsvisie IJmond is in de periode april-juni 2012 een digitale enquête gehouden onder de inwoners van de IJmond. Via regionale pers en diverse websites

Nadere informatie

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2013_BW_00791 Onderwerp Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - vormend Beknopte samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Autodelen in de versnelling!

Autodelen in de versnelling! Autodelen in de versnelling! Webinar Beter Benutten Martien Das Rijkswaterstaat WVL Duurzame mobiliteit Autodelen: gamechanger mobiliteitsgedrag Beter Benutten gaat om beïnvloeden van mobiliteitskeuzes

Nadere informatie

Parkeerdilemma s Amsterdam Zuidas

Parkeerdilemma s Amsterdam Zuidas Parkeerdilemma s Amsterdam Zuidas Finn van Leeuwen Projectmanagementbureau gemeente Amsterdam fln@zuidas.nl Stéphan Suiker Movares stephan.suiker@movares.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch

Nadere informatie

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds.

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds. Verleningsbeschikking datum : 26 juni 2015 ons kenmerk : Naar aanleiding van uw aanvraag van 22 april 2015 met kenmerk 20150427 lc/fl waarin u ons verzoekt om een bijdrage in de kosten van het project

Nadere informatie

Proces document realisatie elektrische oplaadobjecten

Proces document realisatie elektrische oplaadobjecten Proces document realisatie elektrische oplaadobjecten Nadere informatie op beleidsregels Oplaadobjecten 2014 Conform besloten B en W d.d. 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel...

Nadere informatie

Onderwerpen. Impact Lente akkoord op mobiliteitsbeleid werkgevers Mei 2012

Onderwerpen. Impact Lente akkoord op mobiliteitsbeleid werkgevers Mei 2012 Onderwerpen Impact Lente akkoord op mobiliteitsbeleid werkgevers Mei 2012 Agenda - Mobiliteit onderdeel van Lente akkoord - Impact op mobiliteitsbeleid werkgevers - Impact specifiek op mobiliteitsbudget

Nadere informatie

Beter Benutten ITS. Landelijke inventarisatie regionale knelpunten en oplossingsrichtingen voor C-ITS (connected & coöperatief) CONCEPT

Beter Benutten ITS. Landelijke inventarisatie regionale knelpunten en oplossingsrichtingen voor C-ITS (connected & coöperatief) CONCEPT Beter Benutten ITS Landelijke inventarisatie regionale knelpunten en oplossingsrichtingen voor C-ITS (connected & coöperatief) CONCEPT 0 januari 0 Doel C-ITS: Connected en Coöperatief. Alle Beter Benutten

Nadere informatie

Uitbreiding Abe Lenstrastadion Verkeer en Parkeren

Uitbreiding Abe Lenstrastadion Verkeer en Parkeren Uitbreiding Abe Lenstrastadion Verkeer en Parkeren 1. Inleiding De plannen van het Abe Lenstrastadion in het Sportstadgebied betreffen een uitbreiding van de stadioncapaciteit van 26.000 naar ca. 32.000

Nadere informatie

E-car sharing in Zuid - Limburg

E-car sharing in Zuid - Limburg E-car sharing in Zuid - Limburg Visie en toepassing in Zuid Limburg Waarom e-car sharing in Zuid-Limburg? Waarom dit e-car sharing project? o Doorbraak van e-mobility in minder dicht bevolkte gebieden

Nadere informatie

Zalmhaventoren. Technische. informatiebijeenkomst. verkeer en parkeren. Roel van Rijthoven Verkeersmodelspecialist Verkeer en Vervoer

Zalmhaventoren. Technische. informatiebijeenkomst. verkeer en parkeren. Roel van Rijthoven Verkeersmodelspecialist Verkeer en Vervoer Technische informatiebijeenkomst Zalmhaventoren verkeer en parkeren Roel van Rijthoven Verkeersmodelspecialist Verkeer en Vervoer 23-6-2016 Index Verkeersstromen en verkeersafwikkeling - Inleiding verkeersmodel

Nadere informatie

Menzis - Carpoolers scheppen parkeerruimte Anja Kluiter, Menzis

Menzis - Carpoolers scheppen parkeerruimte Anja Kluiter, Menzis Carpoolers scheppen parkeerruimte Zit je als organisatie met beperkte parkeergelegenheid voor medewerkers, overweeg dan een voorrangsregeling voor carpoolers. Dat kan een effectief middel zijn om ruimte

Nadere informatie

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Belangrijkste uitkomsten Van de leaserijders maakt 71% nooit gebruik van het openbaar vervoer voor het werk. Bij een mogelijkheid voor een nieuwe

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE. SOM GEBOUW Gustav Mahlerlaan AMSTERDAM

PROJECTINFORMATIE. SOM GEBOUW Gustav Mahlerlaan AMSTERDAM PROJECTINFORMATIE SOM GEBOUW Gustav Mahlerlaan 32-48 AMSTERDAM OBJECTBESCHRIJVING: SOM Gebouw is gelegen aan de Gustav Mahlerlaan op de Amsterdamse-Zuidas, vrijwel direct naast het NSstation Amsterdam-Zuid/WTC.

Nadere informatie

Samenwerken aan een gezond, groen en economisch vitaal werk- en leefklimaat in het Groene Hart

Samenwerken aan een gezond, groen en economisch vitaal werk- en leefklimaat in het Groene Hart GREEN BUSINESS CLUB GROENE Sponsorpropositie HART u Samenwerken aan een gezond, groen en economisch vitaal werk- en leefklimaat in het Groene Hart GREEN BUSINESS CLUB u Green Business Club Groene Hart

Nadere informatie

Binnen het verkeersplan staan nog negen punten die nader moeten worden uitgewerkt.

Binnen het verkeersplan staan nog negen punten die nader moeten worden uitgewerkt. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Datum 26 oktober 2013 Kenmerk BLM002/Mdm/0007 Eerste versie 24 september

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2015 1. Context voor reisgedrag Het effect van maatregelen in het kader van Beter Benutten is niet alleen afhankelijk van de drivers die mensen hebben

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Leeswijzer. 3. Mobiliteitsplan Saxion. Mobiliteit en nieuwbouw Saxion Enschede

1. Inleiding. 2. Leeswijzer. 3. Mobiliteitsplan Saxion. Mobiliteit en nieuwbouw Saxion Enschede Pagina 1 van 14 1. Inleiding Saxion is voornemens om op de plek van het voormalig Natuurmuseum en Vredehof te Enschede nieuwbouw realiseren. Om dit mogelijk te maken dient het bestemmingsplan gewijzigd

Nadere informatie

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente Factsheet Factsheet eerste Beter effecten Benutten Beter Benutten regio Maastricht regio Twente Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente Inleiding Voor de montoring en evaluatie van de tien

Nadere informatie

PARKEERPROBLEMEN EN UITDAGINGEN AANZET NAAR EEN DUURZAAM PARKEERBELEID

PARKEERPROBLEMEN EN UITDAGINGEN AANZET NAAR EEN DUURZAAM PARKEERBELEID PARKEERPROBLEMEN EN UITDAGINGEN AANZET NAAR EEN DUURZAAM PARKEERBELEID Joris Willems PCVO Limburg, Graduaat Verkeerskunde Diepenbeek (www.pcvolimburg.be) Inhoud Inleiding Parkeer- problemen Van vraagvolgend

Nadere informatie

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak OV-knooppunt met P+R bij De Punt Analyse van nut en noodzaak Inhoud Aanleiding & doel van het onderzoek Probleemanalyse Oplossingsrichtingen Advies Aanleiding & doel van dit onderzoek Omgevingsvisie Drenthe:

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

CliniClowns Verhuizing biedt ruimte voor aanpak mobiliteitsvraagstuk Hans Geels, Stichting CliniClowns Nederland, Amersfoort

CliniClowns Verhuizing biedt ruimte voor aanpak mobiliteitsvraagstuk Hans Geels, Stichting CliniClowns Nederland, Amersfoort Station om de hoek biedt voordeel Op zoek naar nieuwe kantoorruimte? Neem in de afwegingen het aspect mobiliteit dan bewust mee. Overweeg om bij een station te gaan zitten. Dat kan het OV-gebruik voor

Nadere informatie

Jaarplan Green Business Club Zuidas 2014

Jaarplan Green Business Club Zuidas 2014 Jaarplan Green Business Club Zuidas 2014 Resultaten 2013 en plannen 2014 Kennisdelen & concrete projecten 2013 Energie - WKO gebied - Zuidas Solar Week - Zonnepanelen RAI - Landmark Earth Hour Mobiliteit

Nadere informatie

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur Beter Benutten Slim en vlot van deur tot deur Slim en vlot van deur tot deur Omdat er, zeker in de stad, nog maar weinig mogelijkheden zijn om de infrastructuur uit te breiden, is juist daar een wereld

Nadere informatie

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Bewonersinitiatief Versie 1.1 augustus 2013 Inhoudsopgave A Inleiding... 2 B Aanpak van het project... 2 1 Vaststellen plangebied en uitgangssituatie...

Nadere informatie

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen

Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Parkeerbehoefte Project Langerhuize Amstelveen Opdrachtgever: M.J. de Nijs Care ECORYS Transport en Mobiliteit Amsterdam, 23 september 2011 ECORYS Transport en Mobiliteit Rhijnspoorplein 28 1018 TX Amsterdam

Nadere informatie

Programma Fietsparkeren Zuid

Programma Fietsparkeren Zuid Programma Fietsparkeren Zuid Leren door Experimenteren Resultaten Q1 2017 en verdere plannen. Programma: Fietsen, fietsen overal fietsen. Unieke situatie De Pijp: living lab voor fietsparkeeroplossingen.

Nadere informatie

Fietsbeleid bij werkgevers. Enquêteresultaten

Fietsbeleid bij werkgevers. Enquêteresultaten Fietsbeleid bij werkgevers Enquêteresultaten Fietsbeleid bij werkgevers Enquêteresultaten Datum 19 april 2017 Opgesteld door Roel Lenoir Postadres: Jean Francois van Royenweg 11 2597 NV Den Haag E-mail:

Nadere informatie

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente 1 2 Heeft het geheel niet te maken met het weren van parkeerders die er niet horen ipv het toestaan van de parkeerders

Nadere informatie

Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen

Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen 1. DE PARTIJEN Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen 1. Sogeti Nederland BV, gevestigd te Vianen, vertegenwoordigd door René Speelman, Manager Duurzaam Ondernemen. 2. Bosal Nederland BV, gevestigd

Nadere informatie

Studie fietsroutes Beethoven

Studie fietsroutes Beethoven Studie fietsroutes Beethoven mogelijkheden tbv fietsroutes Zuidas concept 12-10-2011 1 bron: Hoofdnet Fiets dienst IVV 2005 1ste fase project Beethoven (plot 1,3en5) Hoofdnet Fiets toekomstig Hoofdnet

Nadere informatie

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Onderzoek Trappers rapportage Opdrachtgever Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ruben van den Hamsvoort en Alex van Ingen POM 8267 Breda, maart 2009

Nadere informatie

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling

Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam. 2 Voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling Gemeente Waterland Verkeerstoets bouwplan Oranjezicht Monnickendam Datum 5 november 2009 Kenmerk WTL017/Adr/0171 Eerste versie 27 oktober 2009 1 Inleiding Achter de Bernhardlaan ligt tussen de bebouwing

Nadere informatie

Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About?

Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About? Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About? 3. Wat houdt het project in? 4. Hoe werkt het? Hoe kan ik gebruik maken van de reisplanner? 5. Wat is mijn rol als werkgever?

Nadere informatie

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak KIvI Jaarcongres Sustainable Mobility,6 november 2013 Pieter Tanja Leefbaarheid en gezondheid in stad en regio verkeersveiligheid geluidoverlast

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Kwalitatieve onderbouwing parkeren Noordgebouw Utrecht

Kwalitatieve onderbouwing parkeren Noordgebouw Utrecht Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Datum: 15 juli 2015 Algemeen Algemene bevindingen op basis van het parkeeronderzoek in 2014 (Parkeerbalans 2014 en 2020, dd. 19 september 2014).

Nadere informatie

Slimmer naar Scheveningen

Slimmer naar Scheveningen Slimmer naar Scheveningen verkeersmanagement als co-productie Arjen Reijneveld Gemeente Den Haag Verkeersnet Jaarcongres 2015; verkeer in de slimme stad Slimmer naar Den Haag verkeersmanagement als co-productie

Nadere informatie

Rob Kösters Beleidsmedewerker Projectleider

Rob Kösters Beleidsmedewerker Projectleider Rob Kösters Beleidsmedewerker Projectleider Gemeentelijk verkeer en vervoerplan Proces GVVP: - Komend jaar opgesteld - Dialoog met verkeerswerkgroepen, wijktafels, organisaties - Eerste stap: Kadernotitie

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 8 september 2015 Annet Dijk-Schepman Rico Andriesse 2 Opzet Aanleiding Doel en proces Kennis delen Wat kunnen we

Nadere informatie

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren 5 52 Verkeer 5.1 Autoverkeer Huidige situatie De verkeersstructuur van de Stationsbuurt en de Schilderswijk is historisch gegroeid, de wijken liggen ingeklemd tussen de historische grachten en het spoor.

Nadere informatie

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM SEB A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd: B. Er is wel overeenstemming KORTE INHOUD (GELIJKDUIDEND AAN VOORBLAD) Overeenkomst P+R terrein

Nadere informatie

Stedelijke Ontwikkeling. Plannen & Projecten. Gemeente Vlaardingen. De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN. Geachte heren Boers en Hoogendijk,

Stedelijke Ontwikkeling. Plannen & Projecten. Gemeente Vlaardingen. De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN. Geachte heren Boers en Hoogendijk, Stedelijke Ontwikkeling Plannen & Projecten Gemeente Vlaardingen De heren Boers en Hoogendijk VLAARDINGEN rdingen Bezoekadres: Westnieuwland 6 3131 VX Vlaardingen Telefoon: (010) 248 4000 www.vlaardingen.nhlcontact

Nadere informatie

Achmea Jan van de Ven. Waar staan we: Voert sturend parkeerbeleid: binnen een woon-/ werkafstand van 7,5 km. geen recht op eigen parkeerplaats

Achmea Jan van de Ven. Waar staan we: Voert sturend parkeerbeleid: binnen een woon-/ werkafstand van 7,5 km. geen recht op eigen parkeerplaats Achmea Jan van de Ven Voert sturend parkeerbeleid: binnen een woon-/ werkafstand van 7,5 km. geen recht op eigen parkeerplaats Eigen pendel voor medewerkers van station naar Achmea Nu onderzoek naar verder

Nadere informatie

Verslag en resultaten 2030: wie werkt er in het ov? 20 juni 2016

Verslag en resultaten 2030: wie werkt er in het ov? 20 juni 2016 Verslag en resultaten 2030: wie werkt er in het ov? 20 juni 2016 Alexandra van Huffelen, algemeen directeur GVB opent de bijeenkomst. Het personeel van de toekomst is een onderwerp dat haar na aan het

Nadere informatie

Mobiliteit in Amsterdam Zuidoost Mobiliteit wordt beleid als de pijn voelbaar is

Mobiliteit in Amsterdam Zuidoost Mobiliteit wordt beleid als de pijn voelbaar is Mobiliteit in Amsterdam Zuidoost Mobiliteit wordt beleid als de pijn voelbaar is Bij mobiliteit denken we vaak aan auto s. Nog altijd. Maar is het niet meer dan dat? Werknemers verplaatsen zich voor hun

Nadere informatie

Uitbreiding Tobroco. Toets parkeren en verkeersafwikkeling. Architectenbureau Drijvers Oisterwijk b.v.

Uitbreiding Tobroco. Toets parkeren en verkeersafwikkeling. Architectenbureau Drijvers Oisterwijk b.v. Uitbreiding Tobroco Toets parkeren en verkeersafwikkeling Architectenbureau Drijvers Oisterwijk b.v. Colofon Titel: Auteurs(s): Opdrachtgever: Projectnaam: Uitbreiding Tobroco Eline Swinkels Architectenbureau

Nadere informatie

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer Mobiel werken in 2015-2020 Januari 2015, Rotterdam Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer In 2020 werkt 60% van de Nederlandse werknemers niet meer op een vaste plek: een eigen

Nadere informatie

Rapport DE ANTIFILE-APP

Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport over een klacht over de minister van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) Datum: 19 augustus 2015 Rapportnummer: 2015/125 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een

Nadere informatie

Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen. in opdracht van Dols Project Ontwikkeling

Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen. in opdracht van Dols Project Ontwikkeling Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen in opdracht van Dols Project Ontwikkeling Parkeeronderzoek Huyck Aertsenstraat te Breukelen versie: concept datum: 15 maart 2012 projectnummer: 11063 opdrachtgever:

Nadere informatie

Haven, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee

Haven, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee Bereikbaarheid in Haven, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Opkomende ontwikkelingen Alles staat of valt met een goede ontsluiting en bereikbaarheid

Nadere informatie

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Uitkomsten nulmeting 13-2-2013 2 Uitkomsten nulmeting Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Vandaag Doel en methode Werkgeversvragenlijst Werknemersvragenlijst

Nadere informatie

Twents Mobiliteitsmanagement

Twents Mobiliteitsmanagement Twents Mobiliteitsmanagement Josine Reijnhoudt (Arcadis, Twente Mobiel) Janet van Delden (Arcadis, Twente Mobiel) Kim Wolterink (Regio Twente) Samenvatting De projectorganisatie Twente Mobiel is samen

Nadere informatie

Rode loper. voor autodelen. autodelen.info

Rode loper. voor autodelen. autodelen.info Rode loper voor autodelen 15 tips om autodelen te versnellen Formuleer een ambitie voor autodelen Neem barrières weg Wat kan een gemeente doen? Wat gemeenten kunnen doen om autodelen te stimuleren Autodelen

Nadere informatie

Parkeerkundige onderbouwing auto + fiets BP Bijenkorf

Parkeerkundige onderbouwing auto + fiets BP Bijenkorf Parkeerkundige onderbouwing auto + fiets BP Bijenkorf Voorgeschiedenis Het oorspronkelijke bestemmingsplan Bijenkorf ging uit van een berekening van de parkeerbehoefte volgens de op dat moment geldende

Nadere informatie

Eindrapport. Vervoerplan Achmea Apeldoorn. in opdracht van Group Facility Services Achmea. December 2007 rapportnummer: 2950

Eindrapport. Vervoerplan Achmea Apeldoorn. in opdracht van Group Facility Services Achmea. December 2007 rapportnummer: 2950 Vervoerplan Achmea Apeldoorn Eindrapport in opdracht van Group Facility Services Achmea December 2007 rapportnummer: 2950 Hoofdkantoor: Regiokantoor noord: Regiokantoor zuid: Tanthofdreef 15 Badhuiswal

Nadere informatie

Fietstelling Amsterdam Centraal Station

Fietstelling Amsterdam Centraal Station Fietstelling Amsterdam Centraal Station D IVV Juni 2013 TRAJAN IV175.1 IV175 1 IV175 2 Fietstelling Centraal Station Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Onderzoeksopzet... 5 2.1 Opzet onderzoek... 5 2.2 Onderzoeksgebied...

Nadere informatie

Reisbalans voor uw organisatie. 22 mei 2014 Connekt MMI

Reisbalans voor uw organisatie. 22 mei 2014 Connekt MMI Reisbalans voor uw organisatie 22 mei 2014 Connekt MMI 2 Reisbalans in het kort Voor de medewerker (gebruiker) Mijn Reisbalans + mobiele app Rittenregistratie (o.a. met GPStracking) Declareren Multimodale

Nadere informatie