Het Institute for Business Administration kent de opleidingen Bedrijfskunde -MER, Logistiek & Economie en Business Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Institute for Business Administration kent de opleidingen Bedrijfskunde -MER, Logistiek & Economie en Business Management"

Transcriptie

1 Praktijkgids Business Administration Het Institute for Business Administration kent de opleidingen Bedrijfskunde -MER, Logistiek & Economie en Business Management Hogeschool Utrecht Faculteit Economie & Management Padualaan 101, 3584 CH Utrecht Postbus 85029, 3508 AA Utrecht Praktijkcoördinatoren Mevrouw L. Stolk (Stage I Bedrijfskunde - MER) Medewerker praktijkbureau Mevrouw L. Bozkurt (Stage I Bedrijfskunde MER) Voor meer informatie: Kijk op internet: 1

2 Voorwoord Deze gids bevat informatie over stage I van het Institute for Business Administration aan de Faculteit Economie & Management (FEM) van Hogeschool Utrecht (HU), opleiding Bedrijfskunde - MER. De praktijkcoördinatoren en het Praktijkbureau zorgen voor de coördinatie van de stages en afstudeeropdrachten en voor het goede verloop en de kwaliteit van het praktijkonderwijs binnen het Institute for Business Administration. In deze praktijkgids van het instituut vindt u alle relevante informatie over de tweedejaarsstage van de opleiding Bedrijfskunde MER. Gebruikers van deze gids zijn uiteraard vrouwelijke en mannelijke potentiële stageverleners, studenten en docenten. Deze personen worden, zodra ze als algemene categorie worden genoemd, grammaticaal in de tekst met de mannelijke vorm aangeduid. 2

3 1 PRAKTIJKBUREAU FEM PRAKTIJKOPDRACHTEN WAT U VAN ONS KUNT VERWACHTEN WAT WIJ VAN EEN BEDRIJF VERWACHTEN DIGITAAL AANBIEDINGSFORMULIER HET INSTITUTE FOR BUSINESS ADMINISTRATION ALGEMEEN BEDRIJFSKUNDE - MER OPBOUW EN INHOUD VAN HET STUDIEPROGRAMMA VOORAFGAAND AAN STAGE I PROPEDEUSE (EERSTE STUDIEJAAR) HOOFDFASE 1 (TWEEDE STUDIEJAAR) HOOFDFASE 2 EN 3 (DERDE C.Q. VIERDE STUDIEJAAR) STAGE I (TWEEDE STUDIEJAAR) WAT HOUDT STAGE I IN? VOORBEELDEN VAN STAGE I DOELSTELLINGEN INHOUDELIJKE COMPETENTIES HET VINDEN VAN EEN STAGEPLAATS KOPPELING TUSSEN STAGE EN AFSTUDEEROPDRACHT BEGELEIDING TIJDENS DE STAGE Begeleiding door de hogeschool: de docentbegeleider Begeleiding door de stageverlenende organisatie: de bedrijfsmentor EINDBEOORDELING VAN DE STAGE STAGEVERGOEDING EN SECUNDAIRE AFSPRAKEN STAGEOVEREENKOMST STAGEVERGOEDINGEN AANSPRAKELIJKHEID GEHEIMHOUDING VRIJE DAGEN BIJLAGE COMPETENTIES BIJLAGE AANDACHTPUNTEN VOOR HET OMSCHRIJVEN VAN STAGE I BIJLAGE Beoordelingsformulier docentbegeleider BIJLAGE Beoordelingsformulier bedrijfsmentor

4 1 Praktijkbureau FEM 1.1 Praktijkopdrachten De studenten van de Faculteit Economie & Management (FEM) vervullen tijdens de studie verschillende praktijkopdrachten. Hierdoor worden zij in de gelegenheid gesteld om hun competenties te ontwikkelen in de beroepspraktijk. In het tweede jaar volgt er Stage I, dit is een beroepsopleidende periode (meewerkstage) gedurende circa drie maanden (12 weken). 1.2 Wat u van ons kunt verwachten Binnen de FEM zijn verschillende medewerkers betrokken bij de uitvoering en begeleiding van praktijkopdrachten. Het centrale aanspreekpunt vormt het Praktijkbureau waar u als opdrachtgever met al uw vragen terecht kunt. Onze medewerkers kunnen u vaak van dienst zijn; indien nodig brengen zij u in contact met de juiste personen binnen de FEM. Omdat de opleidingen binnen de FEM sterk praktijkgerichte managementopleidingen zijn, stimuleren zij studenten om zelfstandig de zoektocht naar een stage te organiseren. Het Praktijkbureau ondersteunt studenten o.a. met een intranetapplicatie en een vacaturebank waarop de stageaanbiedingen van organisaties staan vermeld. Het Praktijkbureau heeft daarnaast een loketfunctie waar studenten advies kunnen inwinnen over de werving van opdrachten. Aan het begin van de stageperiode Het Praktijkbureau organiseert, beheert en evalueert het verloop van de stageperiode binnen uw organisatie. Hiertoe registreren wij uw gegevens in ons relatiebeheersysteem. Gedurende de stageperiode Periodiek ontvangt u van ons informatie die op dat moment voor u relevant is. U kunt hierbij denken aan voortgang- en beoordelingformulieren maar ook aan overzichten van belangrijke data waarop terugkomdagen voor studenten, bijeenkomsten voor bedrijfsmentoren e.d. worden vermeld. Na afloop van de stageperiode De opleidingen van de FEM vinden het belangrijk om uw waardering voor het verloop van de stageperiode te vernemen. Deze informatie wordt systematisch geanalyseerd waarna de resultaten naar de opleidingen worden doorgegeven. Hierdoor zijn onze opleidingen in staat om de geleverde kwaliteit continu te monitoren en te verbeteren. U ontvangt hiertoe aan het einde van de stageperiode een beoordelingsformulier. 1.3 Wat wij van een bedrijf verwachten Voor aanvang van de stage Formuleren van de invulling van de stage (in overleg met de student en eventueel de praktijkcoördinator van de opleiding). Beschrijving van het doel en de gewenste activiteiten. Toewijzen van een inhoudelijke begeleider (bedrijfsmentor) aan de student. Aan het begin van de stage Introduceren van de stagiair in de organisatie. Bespreken van het door de stagiair te maken plan van aanpak voor zijn opdracht. Beschikbaar stellen van een fulltime werkplek in de beroepsomgeving. 4

5 Bespreken van de eerste resultaten, eventuele vragen en het maken van definitieve afspraken in een eerste (door de stagiair te regelen) stagebezoek van de docentbegeleider. Tijdens de stage Actief begeleiden van de stagiair, onder andere door het regelmatig houden van voortgang besprekingen. De student enigszins zelfstandig laten uitvoeren van de stageopdracht, hem hierover laten rapporteren en hem feedback geven. De student tevens de gelegenheid geven mee te werken aan beroepsrelevante dagelijkse werkzaamheden. Geven van feedback aan de student in het kader van diens persoonlijke ontwikkeling en competenties aan de hand van assessmentformulieren. Aan het einde van de stage Invullen van het beoordelingsformulier en dit bespreken met de stagiair. Beoordelen en bespreken van de door de student gemaakte producten. Bespreken van de evaluatie en beoordeling van de student met de docentbegeleider van de opleiding. Geven van input aan de docent van de opleiding ten behoeve van kwaliteitsverbetering van (aspecten) van de opleiding. 1.4 Digitaal aanbiedingsformulier Het Praktijkbureau FEM beschikt over een eigen stagevacaturebank. De vacatures worden gepresenteerd in een (Sharepoint)intranetomgeving en zijn middels een wachtwoord alleen te bekijken door studenten en medewerkers van de Faculteit Economie & Management. In deze vacaturebank zijn behalve stages ook afstudeer- en werkperiode ("duaal"/"coop") opdrachten opgenomen. De aanbiedingsprocedure 1. Wanneer u een opdracht wilt indienen, kunt u gebruik maken van het digitale aanbiedingsformulier op onze website: Uiteraard bent u vrij om aanvullende informatie als attachment bij te voegen. Voor aanbiedingen met een internationaal karakter kunt u gebruik maken van het Engelstalige formulier. 2. Indien de opdracht lijkt aan te sluiten bij één van de opleidingen, ontvangt u een bevestiging via de mail en wordt de opdracht opgenomen in de stagevacaturebank. 5

6 2 Het Institute for Business Administration 2.1 Algemeen Het Institute for Business Administration leidt mensen op voor het diploma Bachelor of Business Administration (afkorting: BBA). De opleiding verzorgt het onderwijs in nauwe samenwerking met het beroepenveld. 2.2 Bedrijfskunde - MER Beroepsprofiel Na het afstuderen kan de student diverse kanten op. Men kan aan de slag bij grote en kleine bedrijven, in de profit en non-profit sector en bij de overheid. Typische functies zijn junior projectleider, beleidsmedewerker personeel en organisatie, junior organisatieadviseur, juridisch adviseur of zelfstandig ondernemer. Perspectief Bedrijfskunde - MER is een veelzijdige managementopleiding die opleidt tot een generalist die goed kan inspelen op veranderingen in bedrijven en processen. Iemand die nieuwe ontwikkelingen in gang kan zetten en daar de juiste kennis en houding voor heeft. Tijdens de opleiding leert de student met organisatieproblemen om te gaan vanuit het gezichtspunt van het management. Een breed vakkenpakket vormt dan ook de basis van de opleiding. Met name bedrijfskundige werkzaamheden, economisch inzicht, juridische kennis en communicatieve vaardigheden staan hierbij centraal. Hoofddoel van de opleiding is de student te leren hoe organisaties zijn opgebouwd, hoe ze functioneren en welke invloed men daarop kan uitoefenen. De studie is om deze doelstelling heen gebouwd. 6

7 3 Opbouw en inhoud van het studieprogramma 3.1 Voorafgaand aan stage I De student houdt zich gedurende de eerste twee jaar van zijn opleiding met het hierna volgende bezig. Thema s en clusters Ieder studiejaar staan er een of meerdere thema s centraal die projectmatig worden behandeld. De thema s worden ondersteund door een aantal cursussen. De vakken worden dus geïntegreerd aangeboden, waardoor onmiddellijk duidelijk wordt hoe de leerstof in de praktijk kan worden toegepast. 3.2 Propedeuse (eerste studiejaar) In de flexibele propedeuse staat in het eerste halve jaar het opdoen van een stevige economische basiskennis centraal. Het tweede halve jaar verdiept de student zich in de belangrijkste kennisgebieden van de MER (management en organisatie, recht en economie, gedragswetenschappen en informatiekunde) of LE (logistiek, bedrijfsadministratie en commerciële economie). De studenten werken daarnaast groepsgewijs aan een aantal verschillende projecten. 3.3 Hoofdfase 1 (tweede studiejaar) Verdieping en verbreding van Management, Economie en Recht. Binnen de volgende vakken worden -groepsgewijs en individueel- beroepsproducten gemaakt en bekwamen de studenten zich in relevante beroepshandelingen: - Algemene Economie - HRM - Management informatiesystemen - Business Informatiesystemen - Financieel Management - Marketing - Business English - Leiderschap - Onderzoek 3.4 Hoofdfase 2 en 3 (derde c.q. vierde studiejaar) Jaar 3 In deze fase van de studie gaat de student zich verder profileren, in jaar 3 worden de volgende vakken aangeboden;. - Strategisch Management - Organisatiestructuur - Accountmanagement & Sales - Bedrijfsethiek - Bedrijfsrecht - Adviesopdracht - Cultuur en verandering - Executive English - Haalbaarheid - Quickscan innoveren - HRM - Coaching en leiderschap - Beleid en communicatie 7

8 - Purchasing Jaar 4 Het eerste semester van het 4 e jaar staat in het teken van de minor. Dit is met een uitgebreide module in de vrije studieruimte. De student kan kiezen uit vele verdiepende en verbredende minoren, die niet persé aansluiten bij zijn (hoofd)studieprogramma 8

9 4 Stage I (tweede studiejaar) 4.1 Wat houdt stage I in? Stage I is een beroepsopleidende stage. De FEM kent een centrale plaats toe aan probleemgericht denken. Ook tijdens de eerste stage is het daarom wenselijk dat studenten naast beeldvorming van de beroepspraktijk ook de gelegenheid krijgen analytisch werk te verrichten via kortlopende opdrachten. Het Institute for Business Administration is van mening dat voor alle betrokkenen het nut van de stage het grootst is indien de student deelneemt aan de lopende activiteiten van de organisatie én na de inwerkperiode één of meerdere onderzoeken en/of opdrachten uitvoert. Hierbij wordt van de student enige zelfstandigheid verwacht. De stage telt 12 weken (55 werkdagen) van elk uur. 4.2 Voorbeelden van stage I De opdracht dient zo concreet mogelijk te worden geformuleerd en in een duidelijk kader te worden geplaatst. In de bijlage vindt u in de competenties een breder kader om de opdracht te formuleren. Hieronder zijn enkele mogelijke opdrachten gegeven voor stage I. De beschreven opdrachten zijn niet meer dan voorbeelden. Organisaties kunnen uiteraard ook met eigen ideeën komen. Indien u twijfelt over de aansluiting van uw praktijkvraag met de competenties ván en eisen áán de studenten, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen. Bedrijfskunde - MER: 1. Analyse van informatiestromen 2. Onderzoek naar ziekteverzuim 3. Assisteren bij ISO-certificering 4. Analyseren van bedrijfsprocessen en bedrijfsprocedures 5. Een klantentevredenheidsonderzoek 6. Een concurrentieanalyse 7. Een onderzoek naar de inzet van sociale media 4.3 Doelstellingen De uitgangspunten van stage I zijn voor een belangrijk deel geënt op de algemene leerdoelstellingen van de FEM: de vorming van toekomstige leidinggevende functionarissen op het terrein van economie, logistiek en management. Het specifieke van stage I is dat studenten voor het eerst tijdens hun opleiding intensief in contact komen met de beroepspraktijk. De volgende doelstellingen spelen een rol bij stage I: Doelstellingen voor studenten De weg leren vinden in een werkomgeving Toepassen van de theorie in de praktijk Onderscheiden van de verschillen daartussen Leren omgaan met praktische vraagstukken Streven naar een goede praktijkprestatie Versterken van sociale en communicatieve vaardigheden Ontwikkelen van een beroepsattitude Zicht krijgen op sterke en zwakke(re) punten Doelstellingen voor de FEM Theorie en praktijk met elkaar in verband brengen Realiseren van verdere persoonlijke ontplooiing van studenten Stimuleren van praktische vaardigheden van studenten Studenten praktische vraagstukken leren herkennen. 9

10 Doelstellingen voor stageverlenende bedrijven Meewerken aan de vorming van professionele werknemers (mogelijk toekomstige medewerkers) met als tegenprestatie een toegevoegde waarde aan het stageverlenende bedrijf door de stagiair. Ruimte geven aan jong élan binnen de organisatie. Benutten van een mogelijk andere kijk op de praktijk van studenten van de FEM. 4.4 Inhoudelijke competenties De competenties die de student tijdens zijn eerste stage dient te verwezenlijken zijn opgenomen in de bijlage (pag. 30 e.v.). De invulling van de stage dient bij deze competenties aan te sluiten. De student is dus niet geheel vrij in de werkzaamheden die hij tijdens deze stage gaat verrichten. 4.5 Het vinden van een stageplaats Kenmerkend voor het stagebeleid van de hogeschool is dat het instituut geen stageplaatsen toewijst, maar dat de student zelf zijn stageadres zoekt binnen het kader dat het Institute for Business Administration stelt. Het Praktijkbureau en de praktijkcoördinatoren stellen zich daarbij faciliterend op. Tijdige en heldere voorlichting aan studenten en de digitale stagevacaturebank spelen hierbij een grote rol. Voorwaarden voor stageverlenende organisaties Studenten van het Institute for Business Administration kunnen uitsluitend stagelopen bij: professionele, draaiende organisaties (niet bij op te starten/startende ondernemingen); organisaties met minimaal 5 vaste werknemers (fulltime); organisaties waarbij de inhoudelijke begeleider (regelmatig) aanwezig is; organisaties waarbij de student een fulltime werkplek heeft (in de beroepsomgeving). De voorbereiding op stage I voor tweedejaarsstudenten start in september. De stappen die de student moet ondernemen zijn: Duidelijk krijgen welke eisen de opleiding aan de stage stelt (door middel van voorlichting door het Praktijkbureau en de praktijkcoördinatoren, de cursuswijzer, de praktijkgids, stageverslagen van voorgaande stagiaires, etc.). Definiëren van eigen doelstellingen/interesses. Inventariseren van potentiële stageverleners c.q. te benaderen bedrijven (met behulp van verrichtte projecten, artikelen, persberichten, de stagevacaturebank, advertenties, personeelsadvertenties, lezingen, kruiwagens ). Informatie vergaren over de te benaderen adressen (denk aan contactpersonen, activiteiten, omvang, markten, afnemers, producten, branche/ bedrijfstakinformatie, specifieke ontwikkelingen/problemen, organisatiestructuur, concurrenten, aanknopingspunten voor de stage, etc.). Bedrijven benaderen (schriftelijk en/of telefonisch en/of persoonlijk). Bij het zoeken naar een stageplaats doen de studenten ervaring op met solliciteren. De studenten krijgen ter voorbereiding van de opleiding workshops in solliciteren. Zodra de student een stagebedrijf gevonden heeft, dient hij de voorgestelde stage-invulling door de praktijkcoördinator van zijn opleiding te laten goedkeuren. Hiertoe vult hij (digitaal) een stageovereenkomst in, waarop de bedrijfsgegevens en stage-invulling (ondertekend door de bedrijfsmentor) worden vermeld. Vervolgens legt hij deze formulieren ter goedkeuring voor aan de praktijkcoördinator. Criteria voor de goedkeuring van het stagevoorstel zijn onder andere de invulling van de stage (opdracht(en) en overige werkzaamheden), de aard van de stageverlenende organisatie 10

11 (professionele, draaiende organisatie, aanwezigheid van de beroepspraktijk) en de begeleiding vanuit die organisatie (in principe door iemand met een achtergrond die aansluit bij het beroepsprofiel van de opleiding). Indien de stage aan de eisen lijkt te voldoen, ontvangt de student een startmail met richtlijnen en verwijzingen naar stagegegevens die op het intranet beschikbaar zijn. Studenten die hun stage op deze manier hebben laten vastleggen krijgen tevens een docentbegeleider toegewezen. De bedrijfsmentor van de student ontvangt van het Praktijkbureau een informatie- met daarin een verwijzing naar een speciaal aangemaakte website. Op deze site kan de bedrijfsmentor terecht voor alle informatie en documenten die nodig zijn voor het goed doorlopen van stage I. In enkele gevallen komt het voor dat een stageverlener zijn stageaanbod verbreekt. In dat geval zal het Praktijkbureau de student zoveel mogelijk helpen (alsnog) tijdig een passende stageplaats te vinden. 4.6 Koppeling tussen stage en afstudeeropdracht Bij stage I is er geen sprake van een combinatie met de afstudeeropdracht. 4.7 Begeleiding tijdens de stage De student wordt tijdens de stage vanuit de opleiding begeleid door een docentbegeleider (procesbegeleiding), en vanuit het stageverlenende bedrijf door een zogenaamde bedrijfsmentor (inhoudelijke begeleiding). De student draagt zorg voor een goede gang van zaken in de voorbereidingsfase, tijdens en na de stageperiode. Het maken en nakomen van afspraken is hierbij van wezenlijk belang. Van de student wordt verwacht dat hij steeds het initiatief neemt tot contact. Hoewel de student in de visie van Hogeschool Utrecht, manager is van zijn eigen stage, is het Institute for Business Administration vanzelfsprekend verantwoordelijk voor de borging van de kwaliteit van het buitenschools curriculum Begeleiding door de hogeschool: de docentbegeleider Tijdens de stage wordt de student, vanuit de opleiding, begeleid door een studieloopbaanbegeleider (ook wel docentbegeleider genoemd), met wie de student regelmatig contact dient te onderhouden. Deze begeleidt vanaf de propedeusefase in de opeenvolgende jaren 'zijn' studenten bij hun gang door het studieprogramma. Een van de specifieke taken van de docentbegeleider is het volgen van de ontwikkeling van de persoonlijke competenties van de student. De docentbegeleider heeft de volgende taken: Hij bewaakt de kwaliteit van de stage (in relatie tot de eisen van de opleiding t.a.v. de inhoud en context van de stage). Hij is de contactpersoon voor de stageverlenende organisatie en voor de student gedurende de stage. Hij bespreekt regelmatig met de student en met de begeleider vanuit de stageverlenende organisatie, de voortgang van de student met betrekking tot het functioneren in de praktijk en de werkzaamheden en opdracht(en). Hij evalueert de stage met de bedrijfsmentor en met de student en stelt de eindbeoordeling vast. De docentbegeleider houdt zich in principe niet bezig met de inhoudelijke begeleiding en uitvoering van de opdracht. Tijdens stage I bezoekt de docentbegeleider het stageverlenende bedrijf minimaal 1 keer. Dit is meestal vlak voor het einde van de stageperiode. Tijdens dit bezoek staat het oordeel van de bedrijfsmentor en een sterkte en zwakte analyse van de student centraal. Daarnaast heeft het bedrijfsbezoek als extra functie de opleiding de gelegenheid te bieden om contact te houden met de beroepspraktijk van de betreffende opleiding. Mocht de bedrijfsmentor of student behoefte aan 11

12 extra contactmomenten dan dient dit in een vroeg stadium bij de docentbegeleider aangegeven te worden. Bij internationale stages zijn bedrijfsbezoeken veelal niet realiseerbaar. In dat geval worden de contacten uitsluitend schriftelijk, telefonisch en per onderhouden. Tijdens de stage dient de student regelmatig aan de docentbegeleider te rapporteren. Hierover maakt de student voor aanvang van de stage afspraken met zijn docentbegeleider. Voor de beeldvorming van de docentbegeleider is het wenselijk dat de student deze in een vroeg stadium van informatie voorziet over de organisatie en haar producten (bijvoorbeeld brochures, jaarverslag, etc.). De door de student te maken rapportages staan in relatie tot de leerdoelen van de stage. Stage I wordt afgesloten met een stageverslag waarin de student de stage evalueert op grond van door het Praktijkbureau opgestelde richtlijnen. Daarnaast schrijft de student een reflectieverslag. Het doel van het reflectieverslag is het toetsen en evalueren van de persoonlijkedoelen van de stage Begeleiding door de stageverlenende organisatie: de bedrijfsmentor De (inhoudelijke) begeleiding door de stageverlenende organisatie wordt verzorgd door een (vaste) bedrijfsmentor (in principe iemand die aansluit bij het beroepsprofiel van de student!). De FEM verwacht van de bedrijfsmentor dat hij voldoende tijd en aandacht heeft voor de begeleiding van de stage (dit komt overigens zowel de student als de opbrengst van de stage voor het bedrijf ten goede), en de student in staat stelt aan de leerdoelen van de stage en zijn competenties te werken. Een succesvolle bedrijfsmentor: Bereidt zich voor op zijn rol; Heeft een functie/achtergrond/opleiding die aansluit bij het beroepsprofiel van de student, en is daardoor inhoudelijk voldoende deskundig op het gebied van de stagewerkzaamheden; Formuleert één (of meer) duidelijke opdracht(en), d.w.z.: - een beschrijving van het doel en de gewenste activiteiten - een opdracht, waarbij denken en doen gecombineerd worden - een opdracht waarbij/waarnaast de student ook met de dagelijkse praktijk van de organisatie geconfronteerd wordt; Investeert in een degelijke introductie in de organisatie als geheel en bij de betrokken afdeling(en), waaronder ook valt informatie verschaffen over de cultuur, procedures, etc., en informeert de organisatie over de komst en werkzaamheden van de stagiair; Zorgt voor een werkplek in de organisatie in een omgeving die aansluit bij de opleiding Draagt zorg voor het goed inwerken; Onderkent het belang van een uitgewerkt plan van aanpak ten behoeve van de beantwoording van een probleemstelling c.q. de uitvoering van een onderzoek. Bespreekt het door de stagiair opgestelde plan van aanpak met de stagiair en eventueel met de docentbegeleider (circa twee à drie weken na aanvang van de stage); Biedt ruimte aan de student om zijn stagedoelstelling(en) te realiseren; Bewaakt en beoordeelt de voortgang van de werkzaamheden van de student; Fungeert als vraagbaak voor de student -voor dagelijkse kwesties- of heeft daar iemand voor aangewezen; Voert voortgangsgesprekken met de student (bij voorkeur wekelijks) over zijn functioneren en de opdracht. Het is raadzaam hiervoor een vast tijdstip te reserveren; Beoordeelt de student en probeert tijdens de stage de zwakke en sterke punten van de student naar voren te brengen (opbouwend geformuleerd); Bespreekt de uitkomst van het assessment met de student; Evalueert de stage met de student en de docentbegeleider; 12

13 4.8 Eindbeoordeling van de stage Het eindoordeel over de stage wordt gegeven door de docentbegeleider. Hierbij speelt de beoordeling door de bedrijfsmentor een belangrijke rol. De beoordeling van de bedrijfsmentor wordt schriftelijk vastgelegd op een door het Praktijkbureau verstrekt beoordelingsformulier. Bij de evaluatie spelen zowel inhoudelijke criteria als het persoonlijk functioneren van de stagiair een rol. De invloed van het stageresultaat op de voortgang van de studie weerspiegelt het belang van de praktijk in de opleiding. Om de afstudeerstage te mogen lopen, dient de student stage I met minimaal een voldoende te hebben afgerond. 13

14 5 Stagevergoeding en secundaire afspraken 5.1 Stageovereenkomst De stageovereenkomst kent Algemene Voorwaarden, die door de hogeschool wordt verstrekt. In deze overeenkomst worden zaken geregeld als: opdracht en werkzaamheden; begeleiding; vakantie- en verlofdagen; werktijden; opzegging; stagevergoeding; geheimhouding, vertrouwelijkheid; auteursrechten; verzekeringen; rapportage; evaluatie en beoordeling. 5.2 Stagevergoedingen De kwestie van stagevergoedingen is een zaak van opdrachtgever en stagiair: de hogeschool staat daar in beginsel buiten. Toch vragen opdrachtgevers regelmatig naar de vergoedingsregeling bij stages, vandaar de volgende opmerkingen. 1. Het is redelijk om ervan uit te gaan dat de opdrachtgever de onkosten vergoedt, die de student in verband met zijn stage maakt, zoals reis- en verblijfskosten 2. Aangezien veel studenten genoodzaakt zijn hun parttime werk op te schorten gedurende de stage, lijkt een maandelijkse vergoeding redelijk 3. Organisaties verstrekken gemiddeld 300 tot 400 euro netto per maand 4. De bonus komt steeds meer in zwang. Bij interessante stageresultaten kan een opdrachtgever aan het einde van de stageperiode een bepaalde bonus geven als geste. Dat aan een stage het profijtbeginsel vastzit, zowel voor de opdrachtgever als voor de student, is een prima zaak. 5.3 Aansprakelijkheid Het stagebedrijf is conform artikel 7: 658 BW aansprakelijk voor letsel of schade die de stagiair eventueel zelf lijdt tijdens de uitoefening van werkzaamheden. De wettelijke aansprakelijkheid van de stagiair jegens derden is door het bedrijf verzekerd. De wettelijke aansprakelijkheid van de stagiair jegens het bedrijf is meeverzekerd onder de WA-verzekering van de hogeschool, onder de in de desbetreffende polis opgenomen voorwaarden. 5.4 Geheimhouding De stagiair wordt geacht geheim te houden, datgene wat hem tijdens de stage onder geheimhouding wordt toevertrouwd of waarvan de stagiair de vertrouwelijkheid behoort te begrijpen. Aan de hand van de zogenaamde overdrachtsverklaring, kan voor het afstudeerrapport, vertrouwelijkheid worden gegarandeerd. 5.5 Vrije dagen De stagiair heeft recht op vakantie- en verlofdagen en vakantietoeslag conform de bij het stagebedrijf geldende regels. Vrije dagen dienen door de student te worden gecompenseerd, opdat aan de voor de stage vereiste werkdagen wordt voldaan (Stage I: 55 werkdagen, afstudeerstage 100 werkdagen). 14

15 Bijlage 1 Competenties In het kader van de afstudeerstage komen een aantal van de negen competenties, die het competentieprofiel van de opleiding vormen, aan bod. In het competentieprofiel zijn de volgende competenties beschreven: Vakkundigheid analyse en oordeelsvorming; probleemoplossend vermogen. Professionaliteit doelgericht en planmatig werken; omgevingsgericht handelen; besluitvaardigheid; communiceren; samenwerken; klantgerichtheid. Persoonlijke ontwikkeling zelfontwikkeling. Concreet betekent dat, dat de student (indien dat voor de stageopdracht van toepassing is) leert: - werkprocessen te analyseren; - invloedfactoren van de bedrijfsvoering te overzien; - op basis van relevante informatie een oordeel te vormen; - eigen opvattingen te kunnen onderbouwen; - doelen stellen en plannen maken; - consequenties van beleidsmaatregelen te overzien; - weloverwogen besluiten te nemen; - strategische keuzes te maken; - professioneel te communiceren (mondeling en schriftelijk); - effectief samen te werken; - in te spelen op behoeften van klanten en opdrachtgevers; - op het eigen functioneren te reflecteren; - ontvankelijk te zijn voor feedback en kritiek en op basis daarvan het gedrag bij te stellen; - van fouten te leren; - enz. Tijdens de stage komen alle competenties aan bod. Bewust en doelgericht werkt de student minimaal aan: één competentie t.b.v. vakkundigheid; één competentie t.b.v. professionaliteit; en zelfontwikkeling. Dit moet tevens zijn uitdrukking vinden in de formulering van de stageopdracht. 15

16 Algemeen competentieprofiel Algemene competenties Analytisch vermogen en oordeelsvorming Enkele zichtbare gedragsvoorbeelden - Brengt de kern van een zaak duidelijk, kort en bondig over - Onderscheidt hoofdzaken van bijzaken - Motiveert eigen oordeel of beslissing - Baseert beslissingen op feitelijke informatie Probleemoplossend vermogen Doelgerichtheid en planmatig handelen Omgevingsgericht handelen (sensitiviteit) Besluitvaardigheid Communicatieve vaardigheid Vermogen tot samenwerken Klantgerichtheid Zelfontwikkeling/ zelfmanagement - Signaleert problemen/knelpunten - Lost problemen en conflicten op - Gaat problemen en meningsverschillen niet uit de weg - Levert opdrachten op afgesproken tijd in - Stelt prioriteiten voor zichzelf en anderen - Anticipeert, komt snel in actie, wacht niet af - Controleert de voortgang - Respecteert normen en waarden van anderen - Kent de actuele nieuwsonderwerpen - Geeft een eigen mening - Neemt een beslissing wanneer dat nodig is - Neemt een beslissing ook als niet alle informatie aanwezig is - Neemt zelfstandig beslissingen - Luistert actief - Laat een ander uitspreken - Passend en correct taalgebruik bij rechtstreekse mondelinge communicatie - Biedt hulp aan wanneer iemand dreigt vast te lopen - Bouwt netwerken op - Onderzoekt wensen en behoeften van klanten - Geeft hoge prioriteit aan goede dienstverlening en klanttevredenheid - Maakt duidelijke afspraken - Formuleert uitdagende doelen - Benoemt eigen sterke en zwakke punten - Heeft een plan voor eigen persoonlijke ontwikkeling en loopbaan - Gedraagt zich verantwoordelijk en zelfstandig - Neemt verantwoordelijkheid voor eigen handelen - Grijpt kansen, creëert mogelijkheden voor verdere ontwikkeling - Zoekt situaties, taken en opdrachten die geschikt zijn om relevante ervaringen op te doen - Komt uit eigen beweging met idee of oplossing 16

17 Bijlage 2 Aandachtpunten voor het omschrijven van stage I Over de organisatie Geef een korte beschrijving van de werkzaamheden, producten(en), doelgroep(en), organisatiestructuur, omvang, organisatie van marketing/verkoop van de stageorganisatie. Over de invulling van de stage Geef een korte toelichting van de opdracht en beschrijf het kader en het gewenste eindresultaat waarbinnen de opdracht wordt uitgevoerd. Aandachtspunten: wie heeft er belang bij de opdracht, wat is de probleemstelling en doelstelling? Beschrijf verder de werkzaamheden ten behoeve van deze opdracht c.q. de aanpak (wat moet er concreet gebeuren om tot het gewenste eindresultaat te komen?). Overige werkzaamheden: Beschrijf hieronder alle overige relevante werkzaamheden die (mogelijk) tijdens de stageperiode worden uitgevoerd. Beschrijf ook: - Voor welke afdeling en ten behoeve van welke functionaris de stagiair zal worden ingezet? - Zijn er ook andersoortige werkzaamheden of afdelingen waar de stagiair zal worden ingezet? Over de begeleiding - Door welke functionaris wordt de stagiair begeleid (wat is zijn/haar functie/ achtergrond); is dit dezelfde persoon als de dagelijkse vraagbaak? - Bij wie/op welke afdeling is de werkplek gesitueerd (bij voorkeur niet geïsoleerd)? - Welke afspraken zijn er gemaakt over de frequentie van contact? 17

18 Bijlage 3 Beoordelingsformulier docentbegeleider Model beoordeling over het functioneren in de beroepspraktijk tijdens de stageperiode door de docentbegeleider Institute for Business Administration A. Beoordeling student Stage Onvold. ( 5) Vold. (6) Ruim vold. (7) Goed (8) Zeer Goed (9) 1. Invulling van de stage Werkzaamheden de student werkt actief mee in de beroepspraktijk Individuele opdracht de student werkt actief aan de onderzoeksopdracht Toelichting : 2. Uitvoering van de werkzaamheden inzicht en kennis van de dagelijkse werkzaamheden aanpak en planning van dagelijkse werkzaamheden toepassing en integratie van theoretische kennis in de beroepspraktijk resultaat/kwaliteit van de werkzaamheden. resultaat/kwaliteit van de opdracht Toelichting : 3. Persoonlijk functioneren de student heeft een correcte beroepsattitude de student laat een reflectief en zelfsturend vermogen zien: student vraagt en verwerkt feedback 4. Competentieontwikkeling het functioneren van de student laat een positieve ontwikkeling zien op het gebied van de volgende competenties: analytisch vermogen en oordeelsvorming probleemoplossend vermogen mondelinge communicatie schriftelijke communicatie samenwerking doelgerichtheid planmatig handelen besluitvaardigheid sensitiviteit Toelichting: Rapportage en evaluatie 5. Houding student / Contact met de docentbegeleider de student is manager van zijn stage, neemt initiatieven, levert tijdig verslagen in. de student houdt zich aan afspraken met docentbegeleider t.a.v.: rapporteren over de voortgang van de werkzaamheden rapporteren over de voortgang van de opdracht Onvold. ( 5) Vold. (6) Ruim vold. (7) Goed (8) Zeer Goed (9) 18

19 6. Rapportage stageverslag (inhoud) beschrijving organisatie en opdracht overzicht verrichte werkzaamheden verslag individuele opdracht Toelichting: 7. Rapportage reflectieverslag (inhoud) evaluatie stagewerkzaamheden en organisatie reflectie op competentieontwikkeling (met concrete voorbeelden) Toelichting: 8. Rapportage stage- en reflectieverslag (structuur en taalgebruik) opbouw stijl/grammatica spelling verzorging/presentatie Toelichting: 9. Bedrijfsbezoek verzorging en organisatie bezoek presentatie (inhoud en presentatievaardigheden) evaluatiegesprek (student geeft blijkt van lerend vermogen; stelt zich onderzoekend en evaluerend op) Toelichting : B. Beoordeling organisatie 1. Werkplek/werkomgeving de organisatie is een geschikte stageverlenende instantie, een professioneel draaiende organisatie waar de student goed kan meewerken op operationeel niveau ja nee Toelichting: 2. Begeleiding de student ontvangt regelmatig feedback van de bedrijfsmentor/ direct leidinggevende (of een collega) op zijn functioneren de bedrijfsmentor/direct leidinggevende bespreekt de uitkomst van het assessment met de student en definieert samen met de student verbeteracties ja ja nee nee Toelichting: Eindbeoordeling De docentbegeleider bepaalt het eindcijfer van de stage. Hierbij speelt het adviescijfer van de bedrijfsmentor een rol. Beoordeling Stage (onderdeel A 1 t/m 4 MOETEN voldoende zijn; kunnen niet worden herkanst binnen stageperiode. Cijfer: 60% Eindcijfer: Beoordeling Rapportage en evaluatie (onderdeel A 5 t/m 8 MOETEN voldoende zijn; kunnen 1 maal worden herkanst binnen stageperiode) Cijfer: 40% 19

20 Bijlage 4 Beoordelingsformulier bedrijfsmentor A. Beoordeling uitvoering en resultaat/kwaliteit van de opdracht en de overige werkzaamheden - +/ dagelijkse werkzaamheden (functioneren in de beroepspraktijk) 2. individuele stageopdracht B. Beoordeling tussenproducten 3. definitief plan van aanpak - +/ de verzorging van het bedrijfsbezoek C. Beoordeling bedrijfsrapport/stageverslag Stageverslag 1. vormgeving - +/ structuur 3. inhoud 4. reflectie op stagewerkzaamheden Reflectieverslag 1. vormgeving 2. structuur 3. inhoud 4. reflectie op stagewerkzaamheden 5. reflectie op competentieontwikkeling D. Beoordeling ontwikkelingsniveau competenties Analytisch vermogen en oordeelsvorming - +/ Probleemoplossend vermogen Mondelinge communicatie Schriftelijke communicatie Samenwerking Doelgerichtheid Planmatig handelen Besluitvaardigheid Sensitiviteit Zelfontwikkeling 20

21 Terugblik op het eindgesprek met de student, en evt. advies aan de student. Zou u de gehele stage in een adviescijfer kunnen samenvatten? Adviescijfer: Datum: - - Handtekening bedrijfsmentor: Handtekening student: Algemeen Ziet u in de toekomst bij uw bedrijf weer mogelijkheden voor studenten in de vorm van bijvoorbeeld: Praktijkopdrachten: stage I (12 weken) Bedrijvencontactdag (voorlichting 4 e jrs afstudeertraject + netwerken bedrijven) Projectopdrachten Input voor cases Gastcolleges Bedrijfsexcursies Open dagen Sponsoring van programmaonderdelen Mogelijkheid tot gespreksnotities voor verslaglegging in CRM: 21

Rolverdeling bij afstudeertraject Institute for Business Economics (IBE)

Rolverdeling bij afstudeertraject Institute for Business Economics (IBE) Rolverdeling bij afstudeertraject Institute for Business Economics (IBE) Hieronder worden kort de rollen van de verschillende betrokkenen bij het afstudeerproces beschreven. N.B. De afstudeerder heeft

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl Instructiedocument studenten Stageregeling Bedrijfskunde expertisecentrum@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen is het mogelijk om studiepunten toegekend te

Nadere informatie

Praktijkcomponent in de opleiding

Praktijkcomponent in de opleiding Praktijkcomponent in de opleiding Praktijkcoördinatoren / Praktijkbureau Praktijkcoördinatoren (inhoudelijk) Locatie: DL500 3 e etage Spreekuren zie contactgegevens cursussite Email walter.vandenbrink@hu.nl

Nadere informatie

Stagehandleiding Master Letterkunde

Stagehandleiding Master Letterkunde Stagehandleiding Master Letterkunde Studenten van de master Letterkunde kunnen een onderzoeksstage volgen als onderdeel van hun opleiding. Voor studenten van de masterprogramma s Literair Bedrijf en Europese

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen Faculteit der Geesteswetenschappen Stagereglement masteropleidingen Inhoud Inleiding...3 Verantwoordelijkheid en taakverdeling...3 Aantal studiepunten...3 Plaats in de opleiding...3 Leerdoelen...3 Soort

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties. Business Analytics, Mathematics, SFM

Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties. Business Analytics, Mathematics, SFM Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties Business Analytics, Mathematics, SFM Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Plaats in de opleiding 2 3 Doelstellingen 3 4 Voordelen voor stageverlenende organisatie

Nadere informatie

Instructiedocument studenten

Instructiedocument studenten Instructiedocument studenten Bedrijfskunde Informatiepunt Stages (BIS) Cursuscode: MAN-BCU340-2016-3-V Collegejaar: 2016-2017 Contact: bis@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde aan de Radboud

Nadere informatie

Kinderopvang Heyendael

Kinderopvang Heyendael Hoofdstuk: 5.5 (Personeel) Titel: Werkwijze en beleid tav stagiaires Procesbewaker: Praktijkopleider Bladzijden: 1 t/m 4 Kinderopvang Heyendael Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Soorten stageplekken 3. Organisatie

Nadere informatie

Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden. Informatiepakket stage-organisatie

Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden. Informatiepakket stage-organisatie Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden Informatiepakket stage-organisatie Instituut Bestuurskunde Universiteit Leiden Faculteit Governance and Global Affairs Schouwburgstraat 2 2511 VA, Den Haag

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

LEERWERKOVEREENKOMST MINOR SEN

LEERWERKOVEREENKOMST MINOR SEN LEERWERKOVEREENKOMST MINOR SEN 2016-2017 Beste student(e), deze leerwerkovereenkomst is de formele overeenkomst tussen de student, de opleidingsschool en Hogeschool Utrecht. Deze dien je te lezen, in te

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer stagebegeleiders en leidinggevenden In 2012 heeft de gemeente Emmen besloten een proactief stagebeleid te gaan voeren. Het actief aanbieden van

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Taal, Media en Communicatie

Taal, Media en Communicatie BrVTTaalMediaCommdef 29-09-2011 12:39 Pagina 1 Handleiding voor bedrijfsmentoren Beroepenveld Taal, Media en Communicatie Begeleiden van ICT-studenten Opleidingen Afstuderen / stage Journalistiek Communicatie

Nadere informatie

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

Competentieprofiel Werkbegeleider

Competentieprofiel Werkbegeleider Competentieprofiel Werkbegeleider Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001 I www.calibris.nl E info@calibris.nl

Nadere informatie

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV)

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Faculteit Economie en Management 2007/2008 Versie 1 Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Voor wie is deze minor bestemd

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locaties Brasserskade (Delft) en Aspacialaan (Den Haag) Secretaresse (95380) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Bachelor sociale geografie en planologie. Studiewijzer Stage (GEO2-3000) Time to explore: Sociale Geografie en Planologie in de praktijk

Bachelor sociale geografie en planologie. Studiewijzer Stage (GEO2-3000) Time to explore: Sociale Geografie en Planologie in de praktijk Bachelor sociale geografie en planologie Studiewijzer Stage (GEO2-3000) Time to explore: Sociale Geografie en Planologie in de praktijk Studiejaar 2013/2014 1 Inleiding In een stage worden tijdens de opleiding

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam / Domein MCI. Opleiding Interactieve Media / Communication and Multimedia Design

Hogeschool van Amsterdam / Domein MCI. Opleiding Interactieve Media / Communication and Multimedia Design Hogeschool van Amsterdam / Domein MCI Opleiding Interactieve Media / Communication and Multimedia Design Bijlage bij handleiding Afstudeerstage voor studenten sept 2011 Afstudeercoördinatie: Annekee van

Nadere informatie

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering.

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering. 2014/2015 ROC van Amsterdam studieloopbaanbergeleiding en examinering leerjaar 3 Schooljaar 2014/2015 Annika Morrice, Ali el Amraoui [STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding

Nadere informatie

Instructie Werkbegeleiders opleiding HBOV Henk Chevalking 2015 2016

Instructie Werkbegeleiders opleiding HBOV Henk Chevalking 2015 2016 1 Instructie Werkbegeleiders opleiding HBOV Henk Chevalking 2015 2016 2 1. Algemene informatie Stages nemen een centrale plaats in, in het HBO onderwijs. Voltijdstudenten lopen in totaal 60 weken stage

Nadere informatie

opdracht relevante informatie of dat u als opdrachtgever de studenten voldoende tijd voor begeleiding en beoordeling kunt bieden.

opdracht relevante informatie of dat u als opdrachtgever de studenten voldoende tijd voor begeleiding en beoordeling kunt bieden. vergroot uw slagkracht Huisvesting Innovatie Projectmanagement Optimale benutting Bedrijfsprocessen Faculteit Economie en Management Bedrijfskundig management Wilt u uw bedrijfsvoering laten analyseren

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Informatie voor aanbieders van werkplekken voor bachelor- en Associate degreestudenten

Informatie voor aanbieders van werkplekken voor bachelor- en Associate degreestudenten Werkplekleren Informatie voor aanbieders van werkplekken voor bachelor- en Associate degreestudenten Doel van deze brochure U bent benaderd door een student van Aeres Hogeschool Wageningen (voorheen Stoas

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

MODEL STAGEOVEREENKOMST

MODEL STAGEOVEREENKOMST MODEL STAGEOVEREENKOMST Toelichting: Dit model gaat er vanuit dat de stage een verplichte of keuzestage betreft binnen het curriculum. Daar is vanuit TiU een stagedocent bij betrokken. Namens Tilburg University

Nadere informatie

Bacheloropleiding Logistiek & Economie. Praktijkgids voor bedrijfsmentoren Traineeship begeleiding in Propedeuse schooljaar 2013-2014

Bacheloropleiding Logistiek & Economie. Praktijkgids voor bedrijfsmentoren Traineeship begeleiding in Propedeuse schooljaar 2013-2014 Bacheloropleiding Logistiek & Economie Praktijkgids voor bedrijfsmentoren Traineeship begeleiding in Propedeuse schooljaar 2013-2014 Hogeschool Utrecht, opleiding Logistiek en Economie 1/24 Inhoudsopgave

Nadere informatie

HBO Bacheloropleiding Business Management. Praktijkgids voor bedrijfsmentoren. Auteur Thies van der Linde en Miranda Vermeulen. Datum Oktober 2013

HBO Bacheloropleiding Business Management. Praktijkgids voor bedrijfsmentoren. Auteur Thies van der Linde en Miranda Vermeulen. Datum Oktober 2013 HBO Bacheloropleiding Business Management Praktijkgids voor bedrijfsmentoren Auteur Thies van der Linde en Miranda Vermeulen Datum Oktober 2013 Cursuscodes Traineeship P MPNL-BATRJOB1-12 Traineeship 1

Nadere informatie

Stagecoördinator. Doel. Context

Stagecoördinator. Doel. Context Stagecoördinator Doel (Mede)opstellen van het stagebeleid en na goedkeuring zorgdragen voor de uitvoering hiervan, in lijn met het onderwijsbeleid en het studenten(loopbaan)-beleid, teneinde te komen tot

Nadere informatie

Stagesyllabus 2014-2015

Stagesyllabus 2014-2015 Business IT & Management DMCI Stagesyllabus 2014-2015 Studielast : 30 ects (20 weken) Datum van uitgave : 1 september 2014 Cursusjaar : 2013-2014 Studierichting(en) : Business IT & Management Studiejaar

Nadere informatie

Stage als Keuzecursus vrije keuze in Bachelor B&O

Stage als Keuzecursus vrije keuze in Bachelor B&O Universiteit Utrecht Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap Stage als Keuzecursus vrije keuze in Bachelor B&O USG3012 Stage als keuzecursus I - 7,5 ECTS USG3013 Stage als keuzecursus II - 7,5 ECTS

Nadere informatie

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord Voortgangsverslag blok 5 Naam : Lex Krijgsman Studentnummer : 11071060 Groep : TP29 datum : 10-08-2013 periode : Leerjaar 2 (Propedeuse ) september 2013 augustus 2014 Doel : Het voortgangsverslag is vooral

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

STAGE EN AFSTUDEREN DE PERSOONLIJKE HOGESCHOOL

STAGE EN AFSTUDEREN DE PERSOONLIJKE HOGESCHOOL STAGE EN AFSTUDEREN DE PERSOONLIJKE HOGESCHOOL STAGE EN AFSTUDEREN Als een student stage bij uw organisatie komt lopen, kunt u praktische vragen hebben zoals wat er van u wordt verwacht als bedrijf, aan

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Praktijkgids Marketing & Commerce

Praktijkgids Marketing & Commerce Praktijkgids Marketing & Commerce Het Institute for Marketing & Commerce kent de opleiding Commerciële Economie (CE) met de specialisaties Sales & Marketing Management (SMM) en Creatieve Industrie (CI).

Nadere informatie

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3 Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdrachten Commercie niveau 3 Basisdeel - Kerntaak 1 Onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid deelnemer bedrijf praktijkopleider school

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal

Nadere informatie

Bijlage 2: Oorspronkelijke vragenlijst kwaliteit stage

Bijlage 2: Oorspronkelijke vragenlijst kwaliteit stage Bijlage 2: Oorspronkelijke vragenlijst kwaliteit stage Deze vragenlijst is de integrale vragenlijst zoals ze letterlijk werd overgenomen uit het werk Leren en beoordelen op de werkplek van Piet Hendriks

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Accountant (bij voorkeur vennotabel)

Accountant (bij voorkeur vennotabel) Accountant (bij voorkeur vennotabel) Wij zoeken Voor ons team zijn we voor 40 uur per week op zoek naar een accountant voor de samenstelpraktijk (bij voorkeur vennotabel). In deze functie voer je werkzaamheden

Nadere informatie

STAGEHANDBOEK Studenten

STAGEHANDBOEK Studenten STAGEHANDBOEK Studenten Opleiding Grafimediatechnologie Instituut CMI / Media aan de Maas Pieter de Hoochweg 129 3024 BG Rotterdam Tel. 010-794 65 02 http://www.hogeschool-rotterdam.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions Opleiding

Nadere informatie

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool POP Persoonlijk Opleidings Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 07-10-2012 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 07-10-2012 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

LEERWERKOVEREENKOMST Educatieve minor beroepsonderwijs,

LEERWERKOVEREENKOMST Educatieve minor beroepsonderwijs, LEERWERKOVEREENKOMST Educatieve minor beroepsonderwijs, 2015-2016 Beste student(e), deze leerwerkovereenkomst is de formele overeenkomst tussen de student, de opleidingsschool en Hogeschool Utrecht. Deze

Nadere informatie

Handleiding Coaching/stagereflectie

Handleiding Coaching/stagereflectie Fontys Hogeschool Pedagogiek Coaching/Intervisie Minor Forensische Orthopedagogiek 2013-2014 Studiejaar 3 Handleiding Coaching/stagereflectie Voor studenten voltijd Minor Forensische Orthopedagogiek Studiejaar

Nadere informatie

Stageovereenkomst. Faculteit Bètawetenschappen. Artikel 1

Stageovereenkomst. Faculteit Bètawetenschappen. Artikel 1 Faculteit Bètawetenschappen Universiteit Utrecht, hierna te noemen stagevrager, hier vertegenwoordigd door de hieronder vermelde stagedocent, en Naam bedrijf/instelling: Hierbij vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied;

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; Informatiekaart voor bedrijven 1. Doel BPV-stage: Doel van de BPV-stage voor uw bedrijf: Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; U ziet het aanbieden van BPV-stages

Nadere informatie

BIJLAGE 3: LEERWERKOVEREENKOMST (Master) Beste student(e),

BIJLAGE 3: LEERWERKOVEREENKOMST (Master) Beste student(e), BIJLAGE 3: LEERWERKOVEREENKOMST 2017-2018 (Master) Beste student(e), De afspraken in deze overeenkomst zijn bedoeld om studie, werk en begeleiding van de student in het kader van de opleiding Master of

Nadere informatie

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen Stagehandleiding Faculteit der Sociale Wetenschappen INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding en procedure 3 Doel van de stage en eisen stageplek 4 Introductie en huisregels 5 Begeleiding en kwaliteit 5 Voorzieningen,

Nadere informatie

WAGENINGEN UNIVERSITEIT STAGE CONTRACT

WAGENINGEN UNIVERSITEIT STAGE CONTRACT WAGENINGEN UNIVERSITEIT STAGE CONTRACT STATUS VAN HET STAGE CONTRACT - Het stagecontract dient om de afspraken met betrekking tot het doen van een stage vast te leggen tussen student, departement en stage-instelling.

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen.

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen. Kerntaak 1 Stuurt werkplaats aan 1.1 werkproces: Plant en verdeelt werkzaamheden De deelnemer heeft bij het plannen van de werkorders voldoende rekening gehouden met wat de werkplaats aankan (afgestemd

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Directiesecretaresse / Managementassistent (95391),niveau 4 BBL Cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Handleiding bij de AFSTUDEEROPDRACHT

Handleiding bij de AFSTUDEEROPDRACHT Handleiding bij de AFSTUDEEROPDRACHT versie april 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is een goede afstudeeropdracht? 2. Hoe vind je een afstudeerbedrijf? 3. De gehele procedure 3.1 Vooraf 3.2 Het afstuderen

Nadere informatie

Competentieprofiel van de opleider CHVG

Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider per competentiegebied 0. Competentiegebied: handelen als expert De opleider beantwoordt aan het competentieprofiel van de betreffende

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam Partijen: Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam Gemeente: Gemeente Edam-Volendam, vertegenwoordigd door mevrouw G. Kroon-Sombroek, portefeuillehouder Welzijn. Voortgezet onderwijs: Atlas

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Praktijkbureau Functiecode: 0406

Functieprofiel: Medewerker Praktijkbureau Functiecode: 0406 Functieprofiel: Medewerker Praktijkbureau Functiecode: 0406 Doel Het (mede)opstellen van het stagebeleid en het beleid rond en na goedkeuring zorgdragen voor de uitvoering hiervan, in lijn met het onderwijsbeleid,

Nadere informatie

Performance Improvement Plan

Performance Improvement Plan Performance Improvement Plan Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55

Nadere informatie

opdracht relevante informatie of dat u als opdrachtgever de studenten voldoende tijd voor begeleiding en beoordeling kunt bieden.

opdracht relevante informatie of dat u als opdrachtgever de studenten voldoende tijd voor begeleiding en beoordeling kunt bieden. vergroot uw slagkracht Huisvesting Innovatie Projectmanagement Optimale benutting Bedrijfsprocessen Faculteit Economie en Management Bedrijfskundig management Wilt u uw bedrijfsvoering laten analyseren

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonr. Vastgesteld Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 7 1. Algemene informatie D1: Voorbereiding

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Plan van aanpak Coaching 1

Plan van aanpak Coaching 1 Plan van aanpak Coaching 1 Opdrachtgever: ROC Leiden Ter Haarkade 6a Docent-Mentor ROC Leiden M. Wesseling (m.wesseling@rocleiden.nl) 06-83014442 Opdracht: Het begeleiden/coachen van een eerstejaars student

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

S t a g e o v e r e e n k o m s t. Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie

S t a g e o v e r e e n k o m s t. Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie S t a g e o v e r e e n k o m s t Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie De decaan van de Subfaculteit Wijsbegeerte, Universiteit Utrecht, als mandataris van het College

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven. Procedure en criteria voor het beoordelen van studenten in de beroepspraktijk Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Nadere informatie

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik lid 1 Dit stagereglement is van toepassing op: a. een externe stage in de zin van: - een stage, aansluitend bij de bachelor- en masteropleidingen

Nadere informatie

Netwerk Open Hogeschool Informatica learning for professionals

Netwerk Open Hogeschool Informatica learning for professionals Studentbrochure stage tweede fase Netwerk Open Hogeschool Informatica learning for professionals Versie januari 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Begrippenlijst... 3 1. Inleiding... 4 2. Contactgegevens......

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonummer(s) Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 8 Leeswijzer Dit document bevat de kwalificatie-eisen

Nadere informatie

BEOORDELING PRAKTIJKSTAGE HOOFDFASE2. Fontys Hogeschool HRM en Psychologie Opleiding HRM

BEOORDELING PRAKTIJKSTAGE HOOFDFASE2. Fontys Hogeschool HRM en Psychologie Opleiding HRM Hogeschool HHM en Psychologie BEOORDELING PRAKTIJKSTAGE HOOFDFASE2 Fontys Hogeschool HRM en Psychologie Opleiding HRM jll -Fontys Hngeschonl HRM en Geachte praktijkbegeleider, U heeft een van onze studenten

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie