Kinderopvang Heyendael

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kinderopvang Heyendael"

Transcriptie

1 Hoofdstuk: 5.5 (Personeel) Titel: Werkwijze en beleid tav stagiaires Procesbewaker: Praktijkopleider Bladzijden: 1 t/m 4 Kinderopvang Heyendael Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Soorten stageplekken 3. Organisatie binnen Heyendael 4. De verschillende typen stageplaatsen toegelicht 5. Werving, selectie en aanname 1.Inleiding Dit stagebeleid is aangepast begin Voor wie bedoeld? Dit stagebeleid is bedoeld voor alle stagiaires die op kinderopvang Heyendael stage lopen, om duidelijkheid te geven over de manier waarop wij met hen omgaan en welke eisen wij aan hen stellen. Het beleid is ook bedoeld voor alle pedagogisch medewerkers en vooral de werkbegeleiders in het kinderdagverblijf. Door het ontwikkelen, regelmatig evalueren en uitvoeren van dit beleid willen we structuur waarborgen in de begeleiding van stagiaires. Ook wordt hierdoor een betere en meer efficiënte begeleiding van de werkbegeleiders en stagiaires gecreëerd. Verklaring omtrent gedrag Vanuit Kinderopvang Heyendael is het verplicht voor alle stagiaires om in het bezit te zijn van een verklaring omtrent het gedrag. Voor stagiaires die deze verklaring niet nodig hebben voor hun opleiding vergoedt Heyendael de kosten van deze verklaring. Vergoeding Voor het betalen van de stagevergoeding hanteren wij de richtlijnen zoals geformuleerd in de CAO. Belang van stagiaires voor Kinderopvang Heyendael Stagiaires kunnen een belangrijke aanvullende rol vervullen binnen Heyendael te weten: - het opleiden van toekomstige beroepsbeoefenaren om personeelsaanbod op peil te houden - een frisse, kritische kijk op de organisatie - extra handen, voor extra aandacht voor de doelgroep - contacten met scholen onderhouden, bijvoorbeeld over opleidingsinhoud/ vernieuwing en schoolbegeleiding - inbrengen van nieuwe ontwikkelingen, nieuwe thema s, nieuwe kennis 2.Soorten stageplekken Binnen Heyendael lopen verschillende typen stagiaires stage. Ni ve au naam opleiding 1 2 Basis beroepsopleiding kwalificatie stagecontract Beroepsople i of beroepsorië nt Helpende zorg En Welzijn BPVO 1 e en 2 e leerjaar; 2 3 Vakopleiding PW 3 BPVO 1 e en 2 e leerjaar stag ever goed ing Nee 8 Nee 10 Aantal stageplaat sen per jaar 1

2 3e leerjaar 3 4 Middenkader PW 4 BPVO 1 e en 2 e leerjaar 3 e leerjaar Ja 10 Nee 4 Ja 4 Andere HBO opleidingen, Zoals drama, facility management, pedagogiek, sport en bewegen 5 Mi dd elb ar e sc ho ol Montessori school Maatschappe lijke stage (=snuffelstag e) Ja Nee Nee Ja 5 Nee 2 3. Organisatie stages binnen Heyendael 3.1 Praktijkopleider De praktijkopleider is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de voortgang van het leerproces van alle stagiaires. Bij de stagiaires helpende welzijn, PW 3 en PW 4 is zij het aanspreekpunt. Tevens is zij verantwoordelijk voor de begeleiding van de werkbegeleiders. Twee maal per jaar starten nieuwe stagiaires. Haar taken bij de stagiaires die stage lopen in het kader van de beroepspraktijk vorming zijn: - Creëren van voorwaarden voor een optimaal leerproces in de vestigingen - selectie en aanname van stagiaires, evenals het ondertekenen van de praktijkovereenkomst - plaatsen van stagiaires op de groepen - het houden van een intake gesprek - het mede beoordelen van de stagiaire - het begeleiden van de werkbegeleiders individueel - het ontwikkelen en evalueren van het stagebeleid - contacten onderhouden met de opleidingen - intern overleg met vestigingshoofden over behoefte aan, functioneren van stagiaires - het aanbieden en verzorgen van een introductiebijeenkomst Bij de andere stagiaires heeft zij een wervende en coördine rol. Overige taken: Het ondersteunen van de vestiginghoofden bij de begeleiding van de stagiaires en het leggen en onderhouden van contacten met de opleidingen. 3.2 Werkbegeleider De werkbegeleider is een vaste pedagogische medewerker van de groep waarin een stagiaire geplaatst is. Zij begeleidt haar in de praktijk samen met de andere naaste collega s. Zij heeft minimaal een jaar werkervaring in de kinderopvang. Zij heeft de eindverantwoording voor de begeleiding op de groep. De begeleiding vindt plaats op de groep binnen de gewone werktijden. Haar taken zijn: - begeleiden van de stagiaire bij het functioneren op de groep - praktijkopleider informeren over het functioneren van de stagiaire 2

3 - het toetsen en beoordelen van de praktijk en de opdrachten - aanwezig zijn bij de beoordelingsgesprekken met school 3.3 Begeleider HBO stagiaire Om een HBO stagiaire te kunnen begeleiden heeft de begeleider zelf een opleiding die ten minste ligt op het niveau van de stagiaire. Meestal is dat een vestiginghoofd. De stagebegeleider heeft als taken: - goedkeuren stageplan; bewaken van de relevantie van de stage voor Kinderopvang Heyendael - begeleiden van de stagiaire bij het uitoefenen van de stage taken - toetsen en beoordelen van de stageopdrachten 3.4 Vestigingshoofd: Het vestigingshoofd is eindverantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de beroepspraktijkvorming. Zij zal in de introductie periode een gesprek met de stagiaire houden over de werkwijze van het kinderdagverblijf. Wisselend is er per jaar 1 vestiginghoofd beschikbaar voor het mee vorm geven van de introductiebijeenkomst voor de nieuwe stagiaires. 4. De verschillende typen stageplaatsen toegelicht 4.1 PW 3 en helpende welzijn (beroepspraktijkvorming) Onze visie op beroepspraktijkvorming De werkplek wordt gezien als een leerrijke omgeving. Enerzijds kan de stagiaire tijdens het werken (on)bewust leren. Anderzijds kan er doelgericht en volgens een vooraf gemaakte planning geleerd worden. Beide vormen van leren zijn wenselijk. Door het aanbieden van beroepspraktijkvorming plaatsen kunnen wij nieuwe pedagogisch medewerkers vormen volgens onze visie. Door het aanbieden van beroepspraktijkvorming plaatsen geven we meer verantwoording aan pedagogisch medewerkers. Een stagiaire dient te kunnen leren en experimenteren en ontvangt daarbij een goede begeleiding, teneinde te leren reflecteren. Tevens kunnen we kwalitatief goede kinderopvang bieden, doordat er door middel van stagiaires meer tijd en aandacht is voor de kinderen. Na het succesvol beëindigen van de opleiding kunnen we voor de organisatie bekende pedagogisch medewerkers in huis halen. Vastgestelde criteria voor beroepspraktijkvorming zijn: Een leerling van de BOL-opleiding dient altijd boventallig ingezet te worden. Aan het einde van de stageperiode en opleiding mogen ze bij goedkeuring van de werkbegeleider en het vestigingshoofd in het kader van het leerproces naast een pedagogisch medewerker werken. Organisatie van de beroepspraktijkvorming De taakomschrijving van de medewerkers die betrekking hebben op de beroepspraktijkvorming is als volgt: Deelnemers beroepspraktijkvorming: Kinderopvang Heyendael bestaat uit vier locaties plus een NSO gelegen in de St.Maartensschool te Nijmegen. Op de groene vlieger zijn twee flexgroepen. Het streven is om op de flexgroepen een derde jaars stagiaire van de PW 3 opleiding te plaatsen. Op de gele vlieger zit de groep de Torteltuin, bij de St.Maartensschool een groep voor na schoolse opvang. Op de Torteltuin en de St.Maartensschool worden kinderen met een beperking opgevangen. Op de overige groepen is er maximaal plaats voor 2 stagiaires, uitgaande van 1 stagiaire per dag. Deze stagiaires volgen de BOL PW 3 opleiding of de opleiding Helpende zorg en welzijn. Helpende zorg en welzijn stagiaires lopen tevens 1 dag stage in de keuken. Jaarlijks biedt kinderopvang maatschappelijke stageplaatsen aan. 3

4 Kinderopvang Heyendael werkt samen met de volgende scholen: - HAN (Hoge school Arnhem/Nijmegen) - ROC Nijmegen - ROC Rijn IJssel - Montessori College Begeleiding en beoordeling van ROC stagiaires: De werkbegeleider is MBO geschoold en heeft minimaal 1 jaar ervaring in het werkveld. De stagiaire is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar opleiding. Zij zorgt in het begin van de stage voor een planning. De werkbegeleider geeft de goedkeuring over de planning. De stagiaire bewaakt de planning. De stagiaire en de werkbegeleider houden wekelijks een begeleidingsgesprek. Vanuit de opleiding vinden er evaluatie gesprekken plaats. De stagiaire, de werkbegeleider en de studieloopbaanbegeleider van de opleiding zijn hierbij aanwezig. Mocht er behoefte zijn aan de aanwezigheid van de praktijkopleider bij dit gesprek, dan kan dat aangegeven worden. Een maal in de vier weken heeft de praktijkopleider een gesprek met de stagiaire. Dit gesprek gaat over het functioneren van de stagiaire op het kinderdagverblijf. Per stage periode heeft de praktijkopleider twee maal een begeleidingsgesprek met de werkbegeleider. De werkbegeleider geeft (in overleg met de praktijkopleider) de beoordeling. 4.2 PW4 Begeleiding en beoordeling PW4 stagiaires: De werkbegeleider is MBO geschoold en heeft minimaal 2 jaar ervaring in het werkveld. Daar waar nodig krijgt de stagiaire begeleiding van het vestigingshoofd. De stagiaire is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar opleiding. Zij zorgt in het begin van de stage voor een planning. De werkbegeleider geeft de goedkeuring over de planning. De stagiaire bewaakt de planning. De stagiaire en de werkbegeleider houden wekelijks een begeleidingsgesprek. Vanuit de opleiding vinden er evaluatie gesprekken plaats. De stagiaire, de werkbegeleider en de studieloopbaanbegeleider van de opleiding zijn hierbij aanwezig. Mocht er behoefte zijn aan de aanwezigheid van de praktijkopleider bij dit gesprek, dan kan dat aangegeven worden. Een maal in de vier weken heeft de praktijkopleider een gesprek met de stagiaire. Dit gesprek gaat over het functioneren van de stagiaire op het kinderdagverblijf. Per stage periode heeft de praktijkopleider twee maal een begeleidingsgesprek met de werkbegeleider. De werkbegeleider geeft (in overleg met de praktijkopleider) de beoordeling. 4.3 HBO Begeleiding en beoordeling HAN stagiaires: De begeleider is HBO geschoold. De stagiaire is te aller tijde verantwoordelijk voor zijn/haar opleiding. Zij zorgt in het begin van de stage voor een planning. De werkbegeleider geeft de goedkeuring over de planning. De stagiaire bewaakt de planning. De stagiaire en de werkbegeleider houden wekelijks een begeleidingsgesprek. Vanuit de opleiding vinden er evaluatie gesprekken plaats. De stagiaire, de werkbegeleider en de studieloopbaanbegeleider zijn hierbij aanwezig. De werkbegeleider geeft de beoordeling. Op de Torteltuin en de St. Maartensschool lopen HBO stagiaires stage. 4.4 Snuffelstagiaires Begeleiding en beoordeling snuffelstagiaires: De werkbegeleider is MBO geschoold. De stagiaire is te aller tijde verantwoordelijk voor zijn/haar opleiding. De stagiaire overlegt het opdrachten boek van de opleiding met de werkbegeleider. De stagiaire en de werkbegeleider houden begeleidingsgesprekken naar behoefte. Vanuit de opleiding vindt er 1 evaluatie gesprek plaats. De stagiaire, de werkbegeleider en de studieloopbaanbegeleider zijn daarbij aanwezig. 5. Werving, selectie en aanname van stagiaires: 5.1 ROC 4

5 De praktijkopleider geeft bij de ROC opleidingen, waar we mee samenwerken, van te voren aan hoeveel stagiaires we voor een bepaalde periode in ons kinderdagverblijf kunnen plaatsen. De opleidingen verwijzen stagiaires naar ons kinderdagverblijf. Stagiaires van de HAN opleiding nemen zelf contact op met de praktijkopleider. Stagiaires krijgen voor aanvang van hun stage een kennismakingsgesprek met de praktijkopleider. Als de stagiaire op kinderopvang Heyendael komt stage lopen zal zij in de eerste week van haar stage een gesprek met het vestigingshoofd hebben. De stagiaire tekent een stageovereenkomst van de opleiding die mede ondertekend wordt door de praktijkopleider van het kinderdagverblijf en de stage coördinator van de opleiding. 5.2 HBO Bv Muziek/drama therapie, HBO pedagogiek De praktijkopleider geeft bij de Hoge school Arnhem Nijmegen aan hoeveel stagiaires er voor een bepaalde periode op de NSO van de ST. Maartensschool geplaatst kunnen worden. De opleiding verwijst stagiaires naar ons kinderdagverblijf. Stagiaires krijgen een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek met het vestigingshoofd en een pedagogisch medewerker. Bij aanname tekent de stagiaire een stageovereenkomst met de opleiding die mede ondertekend wordt door het vestigingshoofd en de stagecoördinator van de opleiding. De praktijkopleider geeft bij de Hoge school Arnhem Nijmegen aan hoeveel stagiaires er voor een bepaalde periode op Torteltuin geplaatst kunnen worden. De opleiding verwijzen stagiaires naar ons kinderdagverblijf. Stagiaires krijgen een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek met het vestigingshoofd en een pedagogisch medewerker. Bij aanname tekent de stagiaire een stageovereenkomst met de opleiding die mede ondertekend wordt door het vestigingshoofd en de stagecoördinator van de opleiding. Werving en selectie snuffelstagiaires Het Montessori college neemt 2 maal per jaar contact op met het kinderdagverblijf met de vraag of er plaats is voor een snuffelstagiaire. De opleiding verwijst de stagiaire naar ons kinderdagverblijf. Stagiaires krijgen voor aanvang van hun stage een kennismakingsgesprek met de praktijkopleider. De stagiaire tekent een stageovereenkomst van de opleiding die mede ondertekend wordt door de praktijkopleider van het kinderdagverblijf en de stage coördinator van de opleiding. 5

STAGEWERKBOEK. 1. Functies bij de praktijkopleiding

STAGEWERKBOEK. 1. Functies bij de praktijkopleiding STAGEWERKBOEK Dit stagewerkboek geeft de werkbegeleider meer inzicht in de organisatie van de stagebegeleiding. Het is een praktisch document dat hoort bij het stagebeleid. 1. Functies bij de praktijkopleiding

Nadere informatie

BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht

BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht BPV Stagebeleid Kinderopvang t Olefantje Nieuwegracht Kinderopvang t Olefantje heeft 3 vestigingen die door Calibris als leerbedrijf erkend zijn; Kinderdagverblijf t Olefantje Weerdsingel, Kinderdagverblijf

Nadere informatie

Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV)

Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV) Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV) Een BPV-plan geeft een systematische beschrijving van de uitvoering van de beroepspraktijkvorming in een zo concreet mogelijke beschrijving. Meerwaarde hiervan is

Nadere informatie

Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV)

Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV) Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV) Een BPV-plan geeft een systematische beschrijving van de uitvoering van de beroepspraktijkvorming in een zo concreet mogelijke beschrijving. Meerwaarde hiervan is

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie 24 september 2015 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

Beleid Inzet pedagogisch medewerkers en stagiaires in opleiding versie

Beleid Inzet pedagogisch medewerkers en stagiaires in opleiding versie Beleid Inzet pedagogisch medewerkers en stagiaires in opleiding versie Uitgangspunten Visie Bij Mops begint, zowel voor kinderen, medewerkers en stagiaires een leven lang leren. Een leerbedrijf biedt de

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie september 2013 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

Humanitas, Landelijk Bureau - P & O. Stagebeleid Humanitas 1

Humanitas, Landelijk Bureau - P & O. Stagebeleid Humanitas 1 Humanitas, Landelijk Bureau - P & O Geschreven door Dolly Leemans Amsterdam, oktober 2011 Stagebeleid Humanitas 1 Visie Humanitas is een vrijwilligersorganisatie, waarin ook scholieren en studenten ingezet

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming

Beroepspraktijkvorming Beroepspraktijkvorming schooljaar 2010 / 2011 Dit is een uitgave van Adres: Stationsstraat 25 8161 CP Epe Postbus 312 8160 AH Epe T 0578 676767 E info@koppelepe.nl Augustus 2010 2 Inhoud pagina: 1. Procedure

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie okt 2012 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin van

Nadere informatie

Stagebeleid. Elite Gastouderbureau

Stagebeleid. Elite Gastouderbureau Stagebeleid Elite Gastouderbureau versie: mei 2017 1 Inhoudsopgave Inleiding. 3 Wat is BeroepsPraktijkVorming (BPV) 4 Stagetyperingen 4 Betrokkenen bij BPV (BeroepsPraktijkVorming). 4 Overzicht van rollen,

Nadere informatie

Stagebeleid KINDERDAGVERBLIJF MENEER KOEKEPEER. Versie 1.0 januari 2016 door Mijke Hoofs

Stagebeleid KINDERDAGVERBLIJF MENEER KOEKEPEER. Versie 1.0 januari 2016 door Mijke Hoofs Stagebeleid KINDERDAGVERBLIJF MENEER KOEKEPEER Versie 1.0 januari 2016 door Mijke Hoofs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1. Inleiding Kinderdagverblijf Meneer Koekepeer is een erkend leerbedrijf. Dit houdt

Nadere informatie

I. Algemene informatie

I. Algemene informatie STAGE BELEID 2011 I. Algemene informatie Kansen bieden op ontwikkeling Meester de Bruin richtte in 1926 De Mussen op met als doel om er voor te zorgen dat de kinderen in de Schilderswijk beter terecht

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer stagebegeleiders en leidinggevenden In 2012 heeft de gemeente Emmen besloten een proactief stagebeleid te gaan voeren. Het actief aanbieden van

Nadere informatie

Stagebeleid Stagebeleid Gastouderbureau Gideon s Kids 1 Versie: februari 2018

Stagebeleid Stagebeleid Gastouderbureau Gideon s Kids 1 Versie: februari 2018 Stagebeleid Stagebeleid Gastouderbureau Gideon s Kids 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is BeroepsPraktijkVorming (BPV) 4 Stagetyperingen 4 Betrokkenen bij BPV (BeroepsPraktijkVorming) 4 De gastouder 4 De

Nadere informatie

Kinderverblijf Het Strand. Organisatie: 1e locatie Burgemeester Amersfoordtlaan DM Badhoevedorp

Kinderverblijf Het Strand. Organisatie: 1e locatie Burgemeester Amersfoordtlaan DM Badhoevedorp BPV-beleidsplan 1 Kinderverblijf Het Strand Organisatie: 1e locatie Burgemeester Amersfoordtlaan 59 1171 DM Badhoevedorp 06-24702673 020 823 06 28 2e locatie Uiverstraat 42S 1171 GK Badhoevedorp 06-24458807

Nadere informatie

Protocol Stagiaires / BPV

Protocol Stagiaires / BPV Protocol Stagiaires / BPV Beste Stagiaire, Binnen ZIJN Peuterspeelzalen vinden wij opleiden belangrijk om de juiste kwaliteit van peuterspeelzaalwerk nu en in de toekomst te kunnen blijven bieden. Wij

Nadere informatie

Kinderopvang Dikkertje Dap. BPV Beleidsplan. Document: 3.12 Eigenaar: Gerrie Behet. Versie: Pagina 1 van 8

Kinderopvang Dikkertje Dap. BPV Beleidsplan. Document: 3.12 Eigenaar: Gerrie Behet. Versie: Pagina 1 van 8 1 Versie: 21-04-2015 Pagina 1 van 8 2 Inhoudsopgave Pag. Inleiding 3 Missie 4 Visie opleiden De Beroepspraktijk Vorming (bpv) 5 1. Voorwaarden voor het leerproces Taken en verantwoordelijkheden van alle

Nadere informatie

2 Kwalificaties voor erkenning Afspraken over selectie en aanname van stagiaires Faciliteiten voor stagiaires... 3

2 Kwalificaties voor erkenning Afspraken over selectie en aanname van stagiaires Faciliteiten voor stagiaires... 3 Het Stagebeleid Inhoudsopgave 1 Beleidsuitgangspunten voor de opzet en uitvoering van beroepspraktijkvorming (BPV)... 2 1.1 Visie kinderdagverblijf Heppie op BPV... 2 1.2 Doelen van kinderdagverblijf Heppie

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming

Beroepspraktijkvorming Beroepspraktijkvorming Statusoverzicht. OR q Instemming 13 juli 2004 --ter informatie---geen inhoudelijke wijzigingen op eerdere versie.wijzigingen betreffen q Advies slechts lay-out en enige operationele

Nadere informatie

STAGEBELEID SAMENWERKINGSVERBAND VO KOP VAN NOORD HOLLAND

STAGEBELEID SAMENWERKINGSVERBAND VO KOP VAN NOORD HOLLAND STAGEBELEID SAMENWERKINGSVERBAND VO KOP VAN NOORD HOLLAND Juni 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten stage 4 3. Stage aanbod 4 4. Wat kan de stagiaire verwachten 4 5. Aanmelding en

Nadere informatie

Meer jaren planning Oknu Op basis van het Programma van eisen

Meer jaren planning Oknu Op basis van het Programma van eisen Meer ren planning Oknu 21062011 Op basis van het Programma van eisen 1.Informatie procedure gezamenlijk Resultaat Actie kwaliteit ontwikkelaars product beschikbaar op website verantwoordelijk periode gereed

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 3 1. Inleiding... 3 1.1 Uitgangspunten voor het beleid... 3 1.2 Doelstellingen van dit beleid... 3

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 3 1. Inleiding... 3 1.1 Uitgangspunten voor het beleid... 3 1.2 Doelstellingen van dit beleid... 3 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 3 1. Inleiding... 3 1.1 Uitgangspunten voor het beleid... 3 1.2 Doelstellingen van dit beleid... 3 HOOFDSTUK 2 STAGE... 3 2.1 Opleidings- en stageplaatsen... 4 2.2

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming (BPV)

Beroepspraktijkvorming (BPV) Beroepspraktijkvorming (BPV) Christelijke Peuterspeelzaal Prinses Amalia Margrietweg 6 3258 BM Ouddorp Contactpersoon: Carla Braber BPV Peuterspeelzaal Prinses Amalia Pagina 1 De Christelijk Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

beleid BEROEPSPRAKTIJKVORMING (BPV)

beleid BEROEPSPRAKTIJKVORMING (BPV) ALGEMEEN Bij Triodus doen we ons werk met hart en ziel, omdat we van ons vak houden, maar ook omdat we onze eigen talenten blijven ontwikkelen en nieuwsgierig in het leven staan. Dialoog en participatie

Nadere informatie

Voortraject stageplaats bij gastouder

Voortraject stageplaats bij gastouder Stagevoorwaarden Inleiding. Wij bieden nu al jaren stageplaatsen aan voor stagiaires van verschillende niveaus. Vanaf 2010 mogen gastouders alleen nog maar studenten begeleiden van niveau 1 of 2. Mochten

Nadere informatie

Stage beleid Cavent. KD- 17 Stage beleid Cavent 2014-07- 01 Pagina 1

Stage beleid Cavent. KD- 17 Stage beleid Cavent 2014-07- 01 Pagina 1 Stage beleid Cavent KD- 17 Stage beleid Cavent 2014-07- 01 Pagina 1 Inleiding Cavent biedt leerlingen uit het (beroeps)onderwijs mogelijkheden om stage te lopen. Om de kwaliteit hiervan te waarborgen en

Nadere informatie

Stagebeleid Kindercentrumoverhoven 2012

Stagebeleid Kindercentrumoverhoven 2012 Stagebeleid Kindercentrumoverhoven 2012 Stagebeleid Kindercentrumoverhoven Si7ard Vastgesteld: 5 september 2012 Evalua>e: 13 september 2012 Eigenaar: prak>jkopleider Inhoudsopgave Inleiding Pag. 3 Wat

Nadere informatie

ALGEMEEN BPV BELEID 1 ALGEMEEN

ALGEMEEN BPV BELEID 1 ALGEMEEN ALGEMEEN BPV BELEID 1 ALGEMEEN 1.1. Inleiding Het beleid beroepspraktijkvorming ofwel stagebeleid is geschreven voor stagiaires en medewerkers. Het stagebeleid wordt indien nodig geactualiseerd door de

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq STAGEBELEID Friesland Begeleid Wonen Ingezet vanaf: 01-05-2017 Laatst

Nadere informatie

Beleid SKPC begeleiding van pedagogisch medewerkers in opleiding: BOL + BBL. Inleiding pag. 2. Soorten stages pag. 2

Beleid SKPC begeleiding van pedagogisch medewerkers in opleiding: BOL + BBL. Inleiding pag. 2. Soorten stages pag. 2 STAGEBELEID SKPC Beleid SKPC begeleiding van pedagogisch medewerkers in opleiding: BOL + BBL Inhoudsopgave: Inleiding pag. 2 Soorten stages pag. 2 Wat kan een student verwachten van SKPC? Plaatsingsprocedure

Nadere informatie

Stagebeleid Juni 2018

Stagebeleid Juni 2018 Stagebeleid Juni 2018 Inhoudsopgave Inleiding Wat is BeroepsPraktijkVorming (BPV)? Stagetyperingen Betrokkenen bij BPV (BeroepsPraktijkVorming) Overzicht van rollen, taken en verantwoordelijkheden Aanmeldingsprocedure

Nadere informatie

BPV infomap Dikkertje Dap

BPV infomap Dikkertje Dap BPV infomap Dikkertje Dap Versie: 21-04-2015 Pagina 1 van 5 Welkom bij Dikkertje Dap Voor je ligt het bpv infomap voor leerlingen die hun bpv bij Dikkertje Dap komen opdoen, Hierin staat beschreven wat

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

STAGEBELEID STICHTING KINDEROPVANG ROLDE

STAGEBELEID STICHTING KINDEROPVANG ROLDE STAGEBELEID STICHTING KINDEROPVANG ROLDE INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. VISIE OP DE BEROEPSPRAKTJKVORMING (BPV)... 4 3. STAGEPROCEDURE... 5 4. INTRODUCTIE... 6 5. BEGELEIDING... 7 6. BEOORDELING...

Nadere informatie

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen Stagehandleiding Faculteit der Sociale Wetenschappen INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding en procedure 3 Doel van de stage en eisen stageplek 4 Introductie en huisregels 5 Begeleiding en kwaliteit 5 Voorzieningen,

Nadere informatie

Ondersteunt en ontzorgt huisartsenpraktijken bij de invulling van stageplaatsen. Stagepunt Midden-Brabant

Ondersteunt en ontzorgt huisartsenpraktijken bij de invulling van stageplaatsen. Stagepunt Midden-Brabant Ondersteunt en ontzorgt huisartsenpraktijken bij de invulling van stageplaatsen Stagepunt Midden-Brabant Waarom Stagepunt Midden-Brabant? In een snel tempo is de arbeidsmarkt van ondersteunend personeel

Nadere informatie

STAGEBELEID. Personeel & Organisatie. Gemeente Harlingen

STAGEBELEID. Personeel & Organisatie. Gemeente Harlingen STAGEBELEID Personeel & Organisatie Gemeente Harlingen Inleiding De gemeente Harlingen staat positief tegenover het bieden van stageplaatsen. Het komt geregeld voor dat er pro actief of reactief stagiair(e)s

Nadere informatie

* Inleiding 2. 1. De opleidingen. 1.1 Opleidingseisen / opleidingsniveau 4. * 2. Begeleiding/coachen leerlingen 6 2.1 Wie is waarvoor verantwoordelijk

* Inleiding 2. 1. De opleidingen. 1.1 Opleidingseisen / opleidingsniveau 4. * 2. Begeleiding/coachen leerlingen 6 2.1 Wie is waarvoor verantwoordelijk Inhoudsopgave * Inleiding 2 1. De opleidingen. 1.1 Opleidingseisen / opleidingsniveau 4 * 2. Begeleiding/coachen leerlingen 6 2.1 Wie is waarvoor verantwoordelijk * 3. Wat zijn de taken wat wordt er verwacht

Nadere informatie

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam Partijen: Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam Gemeente: Gemeente Edam-Volendam, vertegenwoordigd door mevrouw G. Kroon-Sombroek, portefeuillehouder Welzijn. Voortgezet onderwijs: Atlas

Nadere informatie

Inhoud. Pagina. 1. Formulering Stagebeleid Definities 3

Inhoud. Pagina. 1. Formulering Stagebeleid Definities 3 Stagebeleid Inhoud Pagina 1. Formulering Stagebeleid 3 1.1 Definities 3 2. Beroepsstage 4 2.1 Algemene doelstellingen van de beroepsstage 4 2.2 Omschrijving van stage 4 2.3 De positie van de stagiair(e)

Nadere informatie

Regeling stages en werkervaringsplaatsen gemeente Brummen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen;

Regeling stages en werkervaringsplaatsen gemeente Brummen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen; CVDR Officiële uitgave van Brummen. Nr. CVDR413658_1 17 oktober 2017 Regeling stages en werkervaringsplaatsen gemeente Brummen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen; gelet

Nadere informatie

Sociaal Agogisch Werk BOL 2014-2015. BPV Hoe en Wat? www.noorderpoort.nl

Sociaal Agogisch Werk BOL 2014-2015. BPV Hoe en Wat? www.noorderpoort.nl Sociaal Agogisch Werk BOL 2014-2015 BPV Hoe en Wat? www.noorderpoort.nl Inhoud Inleiding... 3 1. Hoe kom ik aan een BPV plaats?... 4 2. Welke BPV plaatsen passen bij de opleiding PW?... 4 3. Welke BPV

Nadere informatie

Duaal opleidingstraject tot verpleegkundige

Duaal opleidingstraject tot verpleegkundige Duaal opleidingstraject tot verpleegkundige Niveau 5 Inleiding Met deze folder willen we je graag informeren over het duale opleidingstraject tot verpleegkundige niveau 5 (HBO) in dienst van het Bravis

Nadere informatie

De ideale stageplek voor de HBO en de MBO student

De ideale stageplek voor de HBO en de MBO student De ideale stageplek voor de HBO en de MBO student Aanleiding Het WOZ streeft naar kwalitatief en kwantitatief passend opleiden voor Zorg en Welzijn in West-Brabant 2020. Vanuit het werkoverleg zorg (WOZ)

Nadere informatie

De stagiair praktijkondersteuner somatiek en GGZ in de huisartsenzorg: praktische informatie

De stagiair praktijkondersteuner somatiek en GGZ in de huisartsenzorg: praktische informatie De stagiair praktijkondersteuner somatiek en GGZ in de huisartsenzorg: praktische informatie Het begeleiden van een stagiair is een investering op de lange termijn. Door voldoende stageplaatsen in huisartsenvoorzieningen

Nadere informatie

Door het bieden van stageplaatsen waarborgt MOOI de relatie tussen het welzijnswerk en het onderwijs.

Door het bieden van stageplaatsen waarborgt MOOI de relatie tussen het welzijnswerk en het onderwijs. Inleiding Binnen MOOI wordt veel belang gehecht aan het bieden van stageplaatsen. Door het beschikbaar stellen van stageplaatsen krijgt MOOI te maken met vernieuwing: stagiairs hebben immers op school

Nadere informatie

Stage op Praktijkschool Breda

Stage op Praktijkschool Breda Stage op Praktijkschool Breda VOORBEREIDING OP DE ARBEIDSMARKT Jongelui Welkom in de Grote mensenwereld En blijf groeien, stapje.. voor stapje. Stagebekwaam eind leerjaar 4? Ja Externe stage Nee Individueel

Nadere informatie

Creatieve Therapie Opleidingen Praktijkleren hoofdfase 2

Creatieve Therapie Opleidingen Praktijkleren hoofdfase 2 Creatieve Therapie Opleidingen Praktijkleren hoofdfase 2 December 2015 1 Beste lezer, Voor u ligt de brochure praktijkleren hoofdfase 2 van de opleiding Creatieve Therapie in Nijmegen. Deze brochure geeft

Nadere informatie

Anne Smeets en Sandra van Gaalen

Anne Smeets en Sandra van Gaalen Anne Smeets en Sandra van Gaalen 1 Programma: Doel en opdracht workshop Casus (werkgroepen) Plenaire bespreking casus Tips 2 Waarom hebben jullie stagiairs binnen het bedrijf? 3 Aequor 4 Eindtermen (SMART);

Nadere informatie

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Calibris richt zich vanuit haar wettelijke taken en maat schappelijke verantwoordelijkheid op de erkenning

Nadere informatie

Klachtbehandeling 1 Intern klachtreglement

Klachtbehandeling 1 Intern klachtreglement Klachtbehandeling 1 Intern klachtreglement Kinderdagverblijf Donkey heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen

Nadere informatie

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015 BPV informatie voor de werkgever Opleiden in het kappersvak 2014/2015 1 inhoudsopgave Inleiding 3 Portal 4 De opleiding Haarverzorging 5 Een student opleiden in uw bedrijf 5 Praktijkovereenkomst (POK)

Nadere informatie

Welzijn-breed (gespecialiseerd pedagogisch medewerker in de kinderopvang) BOL

Welzijn-breed (gespecialiseerd pedagogisch medewerker in de kinderopvang) BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start 25484 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Bestuur Stichting De Zevensprong

Bestuur Stichting De Zevensprong Stichting De Zevensprong Stagebeleid Auteur: Document nummer: 7SD-VER-0005 Versie: 1.0 Status: definitief Document datum: 30 september 2008 Aantal pagina s: 5 Document eigenaar: Bestuur Stichting De Zevensprong

Nadere informatie

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje 3 VMBO Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:.

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje 3 VMBO Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:. Beroeps oriënterende stage Informatieboekje 3 VMBO 2016-2017 Naam leerling:. School: Stella Maris College Stage bedrijf/instelling:. Stageperiode: 15 mei t/m 19 mei Inhoud Tijdpad/stappenplan VMBO klas

Nadere informatie

BPV GIDS ICT Opleidingen

BPV GIDS ICT Opleidingen Versie 1.1 januari 2019 BPV GIDS ICT Opleidingen Stageperiode 2019 2 ICT-Beheerder / Netwerkbeheerder / Applicatieontwikkelaar Regio College Zaandam Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijke data tijdens de

Nadere informatie

Duaal opleidings traject tot verpleegkundige

Duaal opleidings traject tot verpleegkundige Duaal opleidings traject tot verpleegkundige Niveau 5 Tatiana Goijaerts 4e jaars leerling-verpleegkundige niveau 5 In de verpleging kun je echt alle kanten op Het stond voor Tatiana Goijaerts (23) nog

Nadere informatie

Beleid en/of Procesbeschrijvingen Kwaliteitshandboek Tilburg University Sports Center

Beleid en/of Procesbeschrijvingen Kwaliteitshandboek Tilburg University Sports Center Beleid en/of Procesbeschrijvingen Kwaliteitshandboek Tilburg University Sports Center Titel Hoofdproces: 4. Algemeen personeelsbeleid Tilburg University Sports Center Titel Deelproces: 4.11 Stagebeleid

Nadere informatie

Programma van Eisen m.b.t. leren in de Kinderopvang

Programma van Eisen m.b.t. leren in de Kinderopvang Programma van Eisen m.b.t. leren in de Kinderopvang Vastgesteld op 26-02-2010 De basis van het Programma van Eisen m.b.t. leren in de Kinderopvangorganisaties is het principe dat de Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Leerplaatsprofiel Noorderbreedte. Welkom bij Noorderbreedte!

Leerplaatsprofiel Noorderbreedte. Welkom bij Noorderbreedte! Leerplaatsprofiel Noorderbreedte Welkom bij Noorderbreedte! Beste stagiair, Leuk dat je geïnteresseerd bent in een stage bij Noorderbreedte! We hebben vele locaties en vele stagemogelijkheden. In dit document,

Nadere informatie

Convenant Kindercentra & ROC s Groningen en Noord-Drenthe. Informatiegids voor Stagiairs

Convenant Kindercentra & ROC s Groningen en Noord-Drenthe. Informatiegids voor Stagiairs Informatiegids voor Stagiairs Inhoudsopgave informatie stagiairs Algemeen Functiebeschrijving Pedagogisch medewerker (conform cao kinderopvang) Functiebeschrijving Peuterspeelzaalleidster 1 (conform cao

Nadere informatie

Sociaal Agogisch Werk BOL 2014-2015. BPV Hoe en Wat? www.noorderpoort.nl

Sociaal Agogisch Werk BOL 2014-2015. BPV Hoe en Wat? www.noorderpoort.nl Sociaal Agogisch Werk BOL 2014-2015 BPV Hoe en Wat? www.noorderpoort.nl Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Hoe kom ik aan een BPV plaats? 5 2. Welke BPV plaatsen passen bij de opleiding PW? 5 3. Welke BPV plaatsen

Nadere informatie

Agogisch medewerker GGZ BOL

Agogisch medewerker GGZ BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25474 3,5 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Kronenburgsingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Je biedt ondersteuning aan cliënten van

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

BPV HANDLEIDING. Voor de opleidingen verpleegkunde, AG, VIG/MZ3. Scholen voor Zorg en Welzijn

BPV HANDLEIDING. Voor de opleidingen verpleegkunde, AG, VIG/MZ3. Scholen voor Zorg en Welzijn BPV HANDLEIDING Voor de opleidingen verpleegkunde, AG, VIG/MZ3. Scholen voor Zorg en Welzijn 2016 Inhoud Voorwoord... 2 Algemene informatie... 3 Geheimhoudingsplicht... 3 Werktijden... 3 Verzuim... 3 Verklaringen...

Nadere informatie

Stagelopen bij Entrea

Stagelopen bij Entrea Stagelopen bij Entrea Waar ga jij stage lopen? Al jaren biedt Entrea een aantal stageplaatsen aan studenten van verschillende opleidingen. Entrea besteedt veel aandacht aan haar stagiaires. Wij investeren

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Stand van zaken stagebeleid gemeente Eindhoven

gemeente Eindhoven Betreft Stand van zaken stagebeleid gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer ZOR4O6O Inboeknummer robstor46z Dossiernummer o44.6o4 z november zoro Raadsinformatiebrief Betreft Stand van zaken stagebeleid gemeente Eindhoven Inleiding In juli 2009 is

Nadere informatie

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool 1 Stageorganisatie Laurentius Praktijkschool De stages zijn een belangrijk onderdeel van het schoolprogramma in VO 3, 4 /5 groep. De school heeft al vele jaren contacten met stagebedrijven en instellingen

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE. Van

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE. Van MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE Van -------------------------------------------------------------------------- Klas -------------------------------------------------------------------------- School

Nadere informatie

Stagelopen bij Entrea

Stagelopen bij Entrea Stagelopen bij Entrea Waar ga jij stage lopen? Al jaren biedt Entrea een groot aantal stageplaatsen aan studenten van verschillende opleidingen. Entrea besteedt veel aandacht aan haar stagiaires. Wij investeren

Nadere informatie

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje 3 VMBO Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:.

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje 3 VMBO Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:. Beroeps oriënterende stage Informatieboekje 3 VMBO 2016-2017 Naam leerling:. School: Stella Maris College Stage bedrijf/instelling:. Stageperiode: 15 mei t/m 19 mei Inhoud Tijdpad/stappenplan VMBO klas

Nadere informatie

Handleiding Praktijkbegeleider BeroepsPraktijkVorming (stage)

Handleiding Praktijkbegeleider BeroepsPraktijkVorming (stage) Handleiding Praktijkbegeleider BeroepsPraktijkVorming (stage) Handleiding voor de praktijkbegeleider BPV Inhoud Introductie... 3 Verschillende stagevormen... 4 Investeringen en randvoorwaarden... 4 Randvoorwaarden

Nadere informatie

Inhoud. stagebeleid Pagina 1

Inhoud. stagebeleid Pagina 1 Bestemd voor: Mulock Houwer en De Sprong Beleidsterrein: Beleid t.a.v. stagiairs Versie: juni 2012 Status: Vastgesteld. (instemming GMR op 22 juni 2012) Documenteigenaar: Gert Inhoud Inleiding... 2 Uitgangspunten

Nadere informatie

Voor ieder kind het beste resultaat

Voor ieder kind het beste resultaat Hoofdlocatie: Flevo 194 9204 JT Drachten tel: 0512-510150 Dependance: Hunze 243 9204 BH Drachten tel: 0512-841938 e-mail: opo.info@opo-demeander.nl www.opo-demeander.nl Versie 05-06-2008 Stagebeleid O.b.s.

Nadere informatie

Opbouw sollicitatiegesprek

Opbouw sollicitatiegesprek Opbouw sollicitatiegesprek Voorbereiding Bespreek vooraf met collega( s) waarmee u de selectie doet welke punten beslist aan de orde moeten komen. Maak vooraf afspraken met de collega( s) waarmee u de

Nadere informatie

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied;

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; Informatiekaart voor bedrijven 1. Doel BPV-stage: Doel van de BPV-stage voor uw bedrijf: Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; U ziet het aanbieden van BPV-stages

Nadere informatie

Inleiding. En uw parochie kan daaraan meedoen!

Inleiding. En uw parochie kan daaraan meedoen! MaS In de Parochie Inleiding De maatschappelijke stage (MaS) is definitief begonnen en in volle gang. In Nederland zijn middelbare scholieren verplicht gedurende hun middelbare school carrière een maatschappelijke

Nadere informatie

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3 Stage map Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander Leerjaar: 3 INLEIDING Beroeps Praktijk Vorming, ofwel stage, is een belangrijk onderdeel van de opleiding Sport en Bewegen (SB). Tijdens

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN. Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem. Astrum College is onderdeel van ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN. Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem. Astrum College is onderdeel van ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem Astrum College is onderdeel van ROC A12 Inhoud Welkom bij het Astrum College 3 Professionalisering in de praktijk 4 BBL,

Nadere informatie

Stageleerwerkplan (SLWP), versie 11 januari 2017

Stageleerwerkplan (SLWP), versie 11 januari 2017 Stageleerwerkplan (SLWP), versie 11 januari 2017 Inleiding In het Kaderbesluit van de CHVG (paragraaf I-D en II-D) staat dat de stageinrichting dient te beschikken over een stageleerwerkplan. Dit is een

Nadere informatie

Stagegids Beroeps Opleidende Leerweg Zorg

Stagegids Beroeps Opleidende Leerweg Zorg Stagegids Beroeps Opleidende Leerweg Zorg 2016-2017 Wij heten je van harte welkom als stagiair bij Omring. Onze organisatie verleent zorg aan ouderen, chronisch zieken, mensen met een lichamelijke beperking

Nadere informatie

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg BOL

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start 25477 3,5 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Je kunt cliënten

Nadere informatie

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding.

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding. DI NI R ER LE ST V EN BP VW IJZ E NG BPV-GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL / OPLEIDING Deze BPV-wijzer is gemaakt door de mbo-opleidingen Dienstverlening van Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort

Nadere informatie

Stagelopen bij Entrea

Stagelopen bij Entrea Stagelopen bij Entrea Waar ga jij stage lopen? Al jaren biedt Entrea een aantal stageplaatsen aan studenten van verschillende opleidingen. Entrea besteedt veel aandacht aan haar stagiaires. Wij investeren

Nadere informatie

Begeleiding van leerlingen: wat is de rol van de school en stagebieder

Begeleiding van leerlingen: wat is de rol van de school en stagebieder Begeleiding van leerlingen: wat is de rol van de school en stagebieder School en stagebieder zijn beide verantwoordelijk voor de begeleiding van leerlingen bij hun maatschappelijke stage. De school regelt

Nadere informatie

beroepspraktijkvorming

beroepspraktijkvorming Draaiboek voor beroepspraktijkvorming Beroepsonderwijs op uw werkvloer Dit draaiboek geeft u een handzaam overzicht van de aspecten waar uw organisatie mee te maken krijgt als u praktijkplekken biedt aan

Nadere informatie

Korfbalvereniging KV Drachten/Van der Wiel

Korfbalvereniging KV Drachten/Van der Wiel Maatschappelijke stage bij Korfbalvereniging KV Drachten/Van der Wiel Handboek maatschappelijk stage Korfbalvereniging KV Drachten/Van der Wiel 2011-2012 Maatschappelijke stage Inleiding Samen leven kun

Nadere informatie

Stageboek Ilex college

Stageboek Ilex college Stageboek Ilex college 2017-2018 Leerjaar 4 Inhoudsopgave Opzet van de stage... 4 Planning... 5 Stageverslag... 7 Stageovereenkomst... 8 Dagverslagen... 11 Stageopdrachten... 44 Stageopdracht 1 De stageplek...

Nadere informatie

Stageboek Ilex college

Stageboek Ilex college Stageboek Ilex college 2017-2018 Leerjaar 3 Inhoudsopgave Opzet van de stage... 4 Planning... 5 Stageverslag... 7 Stageovereenkomst... 8 Dagverslagen... 11 Stageopdrachten... 53 Stageopdracht 1 De stageplek...

Nadere informatie

Welzijn-Breed (Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen) BOL

Welzijn-Breed (Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen) BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25478 3,5 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk

Nadere informatie

WERKBEGELEIDING. Stage opdracht leerjaar 4. Mellisa van der Linden Studentennummer: 500637385

WERKBEGELEIDING. Stage opdracht leerjaar 4. Mellisa van der Linden Studentennummer: 500637385 WERKBEGELEIDING Mellisa van der Linden Studentennummer: 500637385 Klas: LV14-4ST2 Docentbegeleider: Jose Harmsen-Goossens Onderwijsonderdeel: 4500PWE13 Studieonderdeel: 4513OPWEOP Stage opdracht leerjaar

Nadere informatie

Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders!

Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders! Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders! Leerbedrijven geven leerlingen de kans om ervaring op te doen in het beroep waarvoor zij opgeleid worden. Zij vervullen daarmee een belangrijke en onmisbare rol voor

Nadere informatie