Employer branding: van neventaak naar strategische noodzaak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Employer branding: van neventaak naar strategische noodzaak"

Transcriptie

1 Employer branding: van neventaak naar strategische noodzaak Resultaten benchmark werven 2011 Arbeidsmarketing maakt grote professionaliseringsslag Resultaten benchmark werven

2 2 Goals Marktbewerking

3 Voorwoord In 2011 nemen we definitief afscheid van de economische crisis. Althans, organisaties zijn redelijk positief over het verwachte aantal vacatures het komende jaar. De terugloop van het aantal vacatures stabiliseert en er vindt zelfs een lichte stijging plaats. Maar is dat overal zo? De bouwsector vertoeft bijvoorbeeld nog midden in de crisis. Wij als gedreven arbeidsmarketeers zijn nieuwsgierig hoe de arbeidsmarkt zich verder ontwikkelt. Daarnaast kijken we hoe strategische werving zich, na een moeilijke periode, herstelt en zich weer op de kaart zet. De babyboomgeneratie verlaat de komende jaren geleidelijk de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze groep uitstromers is groter dan het aantal toetreders op de arbeidsmarkt. Deze nieuwe situatie noodzaakt organisaties hier adequaat op in te spelen. Bijvoorbeeld door zich nog meer te profileren als een aantrekkelijke werkgever voor (potentiële) medewerkers. Om inzicht te krijgen in de actuele situatie hebben we 450 HR- en Wervingsmanagers benaderd van middelgrote en grote bedrijven, voor deelname aan ons online benchmark onderzoek. Ongeveer een kwart van de benaderde organisaties heeft aan het onderzoek meegewerkt. Een positief signaal waaruit we afleiden dat de behoefte aan informatie over werving en arbeidsmarketing anno 2011 groot is. Dit onderzoek belicht de wijze waarop de wervingstaak is georganiseerd en gaat in op de effectiviteit van het eigen wervingsproces en de gebruikte wervingskanalen. Daarnaast komen wervingsproblemen aan de orde die bedrijven in de toekomst voorzien. Ook blikken we vooruit op wat ons in 2011 te wachten staat. Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat voor 2011 enige groei wordt verwacht. 25% van de bedrijven geeft namelijk aan meer vacatures te verwachten dan in Het merendeel van de deelnemende bedrijven (58%) verwacht een gelijk aantal vaste vacatures. Slechts 18% verwacht in 2011 minder vacatures. In de vragenlijst van dit onderzoek zijn de begrippen recruitment en arbeidsmarktcommunicatie gebruikt. In dit rapport worden de termen werving en arbeidsmarketing gehanteerd. Arbeidsmarketing is een alomvattend concept van strategie, branding, communicatie en werving. Hierbij is het van belang om reputatie, relatie, werving en retentie juist op elkaar af te stemmen. Wij danken alle deelnemende bedrijven voor hun medewerking. Hun bijdrage heeft interessante resultaten opgeleverd. Wij hopen dat dit onderzoek een inspiratiebron vormt voor gefundeerde besluiten over uw eigen strategische arbeidsmarketing en werving. Goirle, februari 2011 Resultaten benchmark werven

4 1. Strategische rol en prioriteiten van werving Naamsbekendheid en werkgeversimago het hoogst op de prioriteitenlijst 11% 11% 15% 26% 37% Werken aan naamsbekendheid en imago als werkgever voor de langere termijn Op korte termijn zoveel mogelijk vacatures invullen Bestaande medewerkers behouden Bouwen aan relaties met kandidaten voor middellange termijn (candidate pooling) Herplaatsing van medewerkers binnen of buiten de organisatie Grafiek 1: Wat heeft momenteel op wervingsgebied in uw organisatie de hoogste prioriteit? Vorig jaar stond het behoud van bestaande medewerkers nog bovenaan de prioriteitenlijst. Op dit moment geven de meeste organisaties de hoogste prioriteit aan naamsbekendheid en werkgeversimago (37%). Op enige afstand gevolgd door het op korte termijn invullen van vacatures (26%). Vooral organisaties in de zakelijke dienstverlening en organisaties die op zoek zijn naar technici en engineers, finance- en accountingmedewerkers en IT-medewerkers geven aan dit langetermijndoel als prioriteit te zien. Door een positief werkgeversimago willen zij zich onderscheiden op de arbeidsmarkt en zo competente medewerkers in de toekomst aantrekken. Binnen de industrie is men daarentegen meer gefocust op de korte termijn. In deze branche scoort het invullen van vacatures op korte termijn het hoogst. Organisaties die hoofdzakelijk behoefte hebben aan productie- en logistieke medewerkers, hebben niet één keer aangegeven dat het werken aan reputatie/naamsbekendheid de hoogste prioriteit heeft. Werving van deze groepen wordt vaak aan flexpartners uitbesteed. Het lijkt erop dat daarmee ook de noodzaak te investeren in een aantrekkelijk werkgeversmerk naar de achtergrond verdwijnt. 4 Goals Marktbewerking

5 2. Wervingsbehoefte Technici en engineers gezocht! 5% 9% 11% 13% 14% 27% 21% Technici en engineers Zeer divers, geen dominante groep Finance en accounting medewerkers IT medewerkers Sales en marketing medewerkers Anders Productie en logistieke medewerkers Grafiek 2: Bij welke functiegroep in uw organisatie ligt uw grootste wervingsbehoefte? Technici en engineers worden door bedrijven (met name in de industriesector) het meest gezocht. Maar liefst 27% van alle respondenten geeft aan dat bij deze groep de grootste wervingsbehoefte ligt. De industriesector verwacht het komende jaar sowieso meer vacatures dan vorig jaar. Daarnaast zijn de deelnemende organisaties op zoek naar finance- en accountingmedewerkers (14%), IT-medewerkers (13%) en sales- en marketingmedewerkers (11%). We hebben de wervingsbehoefte gespecificeerd naar sector en grootte van de organisaties. Hierbij valt op dat er binnen de zakelijke dienstverlening meer behoefte bestaat aan sales- en marketingmedewerkers en IT-medewerkers. Verwachting % 25% 58% Gelijk aantal als in 2010 Meer dan in 2010 Minder dan in 2010 Grafiek 3: Hoeveel vaste vacatures verwacht u voor 2011? De meeste organisaties verwachten dat het aantal vacatures in 2011 gelijk zal blijven ten opzichte van Toch zien we een lichte stijging, 25% van de ondervraagde bedrijven verwacht namelijk dat het aantal vacatures toeneemt. Vooral grote organisaties (>1000 medewerkers) en organisaties actief in de industriesector verwachten een groei van het aantal vacatures. We blijven dus werven in 2011 maar volgens onze respondenten hoeven we nog geen explosieve groei in het aantal vacatures te verwachten. Resultaten benchmark werven

6 Top-3 lastig in te vullen posities: technici, IT-ers en financials De grootste problemen worden de komende jaren verwacht met het werven van technici en engineers (39%), IT-specialisten (35%) en finance- en accountingmedewerkers (34%). De eerste twee groepen zijn ook in het onderzoek van vorig jaar naar voren gekomen. Een opmerkelijk verschil met die resultaten is, dat de aloude schaarste binnen finance en accounting weer de kop op steekt. De verwachting dat de werving van financiële specialisten problemen oplevert is, ten opzichte van 2009, met maar liefst 21% toegenomen. Vooral in de zakelijke dienstverlening verwacht men deze problematiek, net als met de werving van IT-specialisten. De industriesector verwacht wervingsproblemen m.b.t. technici en engineers het komende jaar. Zij zijn er niet gerust op dat zij hun behoefte aan geschikte arbeidskrachten goed in kunnen vullen. Technici en engineers IT medewerkers Finance en accounting medewerkers Sales en marketing medewerkers Anders Productie en logistieke medewerkers Inkoop medewerkers Geen, ik verwacht geen wervingsproblemen Legal medewerkers 5% 5% 4% 1% 20% 18% 35% 34% 39% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Grafiek 4: Bij welke functiegroep(en) verwacht u de komende jaren de grootste wervingsproblemen? 6 Goals Marktbewerking

7 3. Positie van werving en arbeidsmarketing Arbeidsmarketing het domein van HR en recruitment 3% 3% 15% 11% 42% Afdeling HR Afdeling recruitment Communicatie- of marketingafdeling Directie Afdeling / business managers zelf Niet duidelijk gedefinieerd 26% Grafiek 5: Wie is binnen uw organisatie eindverantwoordelijk voor arbeidsmarketing en -strategie? De afdeling HR is bij 42% van de organisaties eindverantwoordelijk voor arbeidsmarketing en strategie. Op de tweede plaats komt de afdeling recruitment met 26%. Opvallend is de opkomst van de communicatie- en marketingafdeling als domeineigenaar. Vorig jaar stond deze afdeling bij 8% van de ondervraagde bedrijven aan het roer van arbeidscommunicatie. Dit jaar is dit aandeel bijna verdubbeld naar 15%. In de praktijk zien we dat de domeindiscussie steeds vaker wordt gevoerd. Corporate communicatie neemt niet altijd het voortouw, met als gevolg dat HR en recruitment eigen arbeidsmarketingspecialisten aanstelt om de communicatie naar de arbeidsmarkt op het gewenste niveau te kunnen voeren. De interesse wekken van de juiste kandidaten - met de juiste waarden en competenties - is enorm belangrijk voor de toekomst van een organisatie. Immers, wie de beste mensen aan zich weet te binden staat sterk in de concurrentiestrijd. Dat arbeidsmarketing hier een belangrijke rol speelt, zien we steeds vaker in. Arbeidsmarketingspecialisten worden niet alleen aangesteld om de traditionele communicatietaken te vervullen, maar ook om daadwerkelijk de dialoog met de doelgroep aan te gaan. Hiervoor hebben zij eenduidige en attractieve communicatiemiddelen nodig. Wervingsbudget wordt met name taakstellend ingezet 15% 5% 8% 72% Taakstellend afhankelijk van strategische personeelsplanning / vacaturebehoefte Anders Sluitpost wat nog mogelijk is Vast bedrag per werknemer of vacature Grafiek 6: Hoe wordt het wervingsbudget binnen uw organisatie bepaald? Resultaten benchmark werven

8 72% van de respondenten gaf aan dat het budget volgt uit de strategische personeelsplanning. Dit budget moet taakstellend zijn om de geplande beweging in het aantal benodigde FTE s te kunnen volgen. In vergelijking met vorig jaar is dit gestegen met 8%. De gewenste headcount, en de daarmee samenhangende vacatures, vormen de meest logische leidraad voor het bepalen van het wervingsbudget. Ervaringscijfers zijn vaak aanwezig zodat er op basis van de hoeveelheid vacatures een gerichte budgetinschatting kan worden gemaakt. Slechts 8% van de respondenten gaf aan dat het budget een sluitpost is. Dit percentage is gedaald met 5% t.o.v. vorig jaar. Andere methoden, zoals een vast bedrag per werknemer of per vacature (5%), komen veel minder voor. Een percentage van de winst/omzet wordt door geen enkele organisatie genoemd. Arbeidsmarktcommunicatie marketing De mening van Ben Verhagen, directeur Goals. Arbeidsmarketing is geen one show event maar een doorlopend proces van aantrekken, interesseren en behouden van getalenteerde medewerkers. Cruciaal hierbij is: De verschillende activiteiten goed op elkaar afstemmen. Echte dialoog aangaan met de belangrijkste doelgroepen op de arbeidsmarkt. Binnen Goals noemen we dit de vier R en van arbeidsmarketing. Het doorlopende karakter vraagt om een strakke regie en een solide verankering in de organisatie om zo de continuïteit van bewerkingsactiviteiten te borgen. 8 Goals Marktbewerking

9 4. Invulling van de wervingstaak De ideale mix van vacature- en kandidaatgedreven werven 44% 10% 46% Vacaturegedreven: een openstaande vacature wordt via diverse kanalen gepost en vervolgens wordt de respons verwerkt Een mix van beiden Kandidaatgedreven: ook al is er (nog) geen vacature, we kennen de profielen en zoeken continu naar de beste mensen Grafiek 7: Wat omschrijft het beste het karakter en de aanpak van uw huidige wervingsafdeling? Bij vacaturegedreven werven is het ontstaan van een vacature de aanleiding om een wervingen selectieprocedure te starten. Kandidaatgedreven werving draait om het opbouwen van een relatie met relevante wervingsdoelgroepen; ook zonder dat er direct sprake is van vacatures. De meeste organisaties beschouwen hun wervingsproces als vacaturegedreven (46%) of een mix van vacature- en kandidaatgedreven (44%). Daarbij vormen zowel openstaande vacatures als toekomstige personeelsbehoeften het uitgangspunt voor doorlopende arbeidsmarketing. Opvallend is dat 10% van de deelnemende organisaties een puur kandidaatgedreven aanpak hanteert. Zij zoeken continu naar de beste mensen, ook al hebben ze nu geen concrete mogelijkheden binnen hun bedrijf. Het opbouwen van een relatie met potentiële doelgroepen staat hierbij centraal. Door het actief opbouwen van een bestand, zorgen ze ervoor dat ze ready to go zijn wanneer er nieuwe medewerkers nodig zijn. Vooral bij conjunctuurgevoelige organisaties kan een dergelijke tactiek van pas komen. De sector zakelijke dienstverlening heeft in verhouding tot andere sectoren vaker een kandidaatgedreven aanpak, met name als het gaat om het werven van finance- en accountingmedewerkers. Toch komt 46% van de organisaties pas in actie als een vacature ontstaat. Vooral organisaties actief in industrie en handel laten de kandidaatgedreven aanpak links liggen. Zij werven voornamelijk als er vacatures ontstaan. Hier kleven wel risico s aan. Bijvoorbeeld als er onverhoopt een groot aantal vacatures ontstaat of als er schaarste heerst en de concurrentie hen te slim af is door actiever de markt te bewerken. Resultaten benchmark werven

10 Arbeidsmarketingspecialisten ongekend populair Recruiters 68% Arbeidsmarktcommunicatie specialisten 41% Strategische recruitment specialisten 31% Geen 23% Sourcing en database specialisten 13% Assessment specialisten en selectiepsychologen Arbeidsmarkt onderzoekers Anders 6% 4% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Grafiek 8: Welke recruitment gerelateerde specialisten heeft uw organisatie in huis? Bijna 70% van de deelnemende organisaties heeft recruiters in huis. Meer dan 40% heeft daarnaast ook specialisten op het gebied van arbeidsmarketing in dienst. Vanaf 25 vacatures per doelgroep per jaar halen organisaties een recruiter of specialist arbeidsmarketing in huis. Vanaf 50 vacatures per functiegroep per jaar worden strategische wervingsspecialisten aangenomen. Het percentage organisaties dat strategische wervingsspecialisten in dienst heeft is meer dan verdubbeld t.o.v. vorig jaar (van 13% in 2009 naar 31% in 2010). Vorig jaar zagen we al dat organisaties werving steeds meer in eigen beheer uitvoeren. Op basis van de huidige inzichten kun je stellen dat deze tendens zich voortzet. Organisaties hechten meer belang aan een professioneel wervings- en arbeidsmarketingbeleid en halen daarvoor specialisten in huis. Slechts 13% van de organisaties heeft sourcing- en databasespecialisten in huis. Wij hadden een hoger percentage verwacht. Vooral omdat deze specialisten voor werving via online sociale netwerken ingezet worden. 10 Goals Marktbewerking

11 5. Effectiviteit van wervingskanalen: nu en in de toekomst Referral en werving via sociale netwerken groeien enorm Nu Vorig jaar 3 jaar geleden 1. Via netwerk medewerkers (referral) 1. Jobboards 1. Werving- en selectiebureau 2. Eigen website (vacaturedeel) 3. Jobboards 4. Werving- en selectiebureau 2. Eigen website (vacaturedeel) 3. Via netwerk medewerkers (referral) 4. Eigen wervingwebsite of career portal 2. Via netwerk medewerkers (referral) 3. Eigen website (vacaturedeel) 4. Personeelsadvertenties in kranten en magazines 5. Eigen wervingswebsite of career portal 5. Werving- en selectiebureau 5. Jobboards Tabel 1: Meest succesvolle wervingskanalen nu, vorig jaar en 3 jaar geleden We constateren de laatste twee jaar een grote verandering in de meest succesvolle wervingskanalen. Momenteel scoort het werven via het netwerk van medewerkers het hoogst met 56% (twee plekken gestegen t.o.v. vorig jaar). Op twee staat, met 55%, het vacaturedeel op de eigen website (dezelfde positie als vorig jaar). Gedaald naar een derde positie is de posting van vacatures op jobboards: 49% (vorig jaar nog het meest succesvolle wervingskanaal). Werving via sociale netwerken als LinkedIn maakt een enorme sprong en stormt richting de top. Dit wervingskanaal is weliswaar niet zichtbaar in bovenstaand overzicht, maar scoort met 19% een zesde plek. Daarnaast zijn ook een aparte career portal op de eigen website en zoekmachinemarketing gestegen als effectief wervingskanaal. Werving- en selectiebureaus verliezen hun positie Het is duidelijk dat er een flinke verschuiving plaatsvindt. De prominente positie van het wervingen selectiebureau is ingrijpend veranderd. Drie jaar geleden nog het meest succesvolle kanaal, maar nu qua effectiviteit verdrongen door het inzetten van het netwerk van medewerkers, het gebruik van de eigen website en het posten van vacatures op jobboards. Deze kanalen nemen de rol van de bureaus gedeeltelijk over. In het benchmarkonderzoek van 2009 zagen we hetzelfde beeld. Bedrijven nemen steeds vaker het heft in eigen hand en doen minder vaak een beroep op bureaus. Deze tendens geldt overigens ook voor uitzendbureaus (al drie jaar niet meer in de top vijf). Een ander traditioneel wervingskanaal, personeelsadvertenties in kranten en magazines, kon zich drie jaar geleden nog in de top vijf handhaven. Ook dit wervingskanaal is de afgelopen jaren, door eigen inspanningen en online media, voorgoed voorbijgestreefd. Het lijkt er op dat online media wervingskanalen (sociale netwerken, career portal, eigen website en jobboards) de wedstrijd winnen van de traditionele wervingskanalen. De groei van online media in het wervingstraject is niet te stuiten. Werving via social media en networks zoals LinkedIn is populair en ontwikkelt zich erg snel. Dat zien we ook in onderstaande twee taartdiagrammen. Resultaten benchmark werven

12 Referral en de eigen website leveren momenteel de goedkoopste aanstellingen op 1% 14% 14% 8% 28% 31% Via het netwerk van eigen medewerkers (referral) Eigen website (vacaturedeel) Eigen recruitmentwebsite of career portal Jobboard (bijv. Monsterboard) Actief pionieren in social networks (bijv. LinkedIn) Career events en beurzen Zoekmachinemarketing Uitzendbureau Geen Personeelsadvertenties in kranten en magazines Grafiek 9: Welk wervingskanaal kost het minst en levert de meeste aanstellingen? Het werven via de eigen website of career portal (samen) kost het minst en levert de meeste aanstellingen op (42%). Op de tweede plaats staat het werven via het netwerk van eigen medewerkers (31%). Ook bij de inzet van jobboards slaat de balans kosten versus opbrengsten nog positief uit (14%). Sociale netwerken sluit de rij met 8%. Traditionele wervingskanalen, zoals het adverteren in print en het inschakelen van bureaus, werden bijna niet genoemd. Actief pionieren in sociale netwerken (zoals LinkedIn) heeft de meeste potentie! 4% 1% 5% 5% 8% 10% 10% 20% 33% Actief pionieren in social networks (bijv. LinkedIn) Via het netwerk van eigen medewerkers (referral) Jobboards (bijv. Monsterboard) Via acties op een eigen opgebouwde of externe database Eigen recruitmentwebsite of career portal Zoekmachinemarketing Werving- en selectiebureau Eigen website (vacaturedeel) Personeelsadvertenties in kranten en magazines Career events en beurzen Uitzendbureau Geen Anders Grafiek 10: Welk wervingskanaal heeft volgens u in de nabije toekomst de meeste potentie? 12 Goals Marktbewerking

13 Het pionieren en sourcen via sociale netwerken wordt door 33% van de organisaties gezien als hét wervingskanaal voor de nabije toekomst. Ook het benutten van het netwerk van eigen medewerkers (referral) wordt veel potentie toegedicht (20%). Op afstand volgen het posten van vacatures op jobboards en het initiëren van acties op een eigen opgebouwde of externe database (beide met 10%). De ideale wervingsmix voor de toekomst bevat dus in ieder geval: Sociale netwerken Referral Jobboards Eigen database Opvallend is dat Twitter niet werd genoemd. Blijkbaar twijfelen wervingsmanagers en recruiters nog of een microblog tot de ideale wervingsmix gaat behoren. Ook zoekmachinemarketing scoort met 5% laag. Deze wervingskanalen zitten nog in de aftastfase. Resultaten benchmark werven

14 6. Effectiviteit van het wervingsproces Organisaties in de zakelijke dienstverlening scoren het hoogst op effectiviteit We hebben in het benchmarkonderzoek uitgebreid stilgestaan bij de belangrijkste Key Perfomance Indicators (KPI s of kerncijfers) waarmee organisaties de effectiviteit van wervingsactiviteiten meten. In 2010 zijn de belangrijkste KPI s: 1. het aantal ingevulde vacatures (60%) 2. doorlooptijd invulling vacatures (53%) 3. aantal openstaande vacatures (49%) Ten opzichte van de meting van vorig jaar wordt de KPI kosten per aanstelling minder genoemd (25% t.o.v. 32% in 2009). De reputatie van de werkgever wordt daarentegen vaker als KPI gehanteerd en stijgt van 19% naar 23%. Opmerkelijk is ook dat er steeds minder bedrijven zijn die nog werken zonder kengetallen. Vorig jaar had 17% van de deelnemende organisaties geen kengetallen geformuleerd. Voor 2010 is dit percentage naar 9% gedaald. Een duidelijk signaal dat het vakgebied bij organisaties steeds volwassener wordt. Aantal ingevulde vacatures 60% Doorlooptijd invulling vacatures Aantal openstaande vacatures 49% 53% Kosten per aanstelling Reputatie (naamsbekend / imago) als werkgever 25% 23% Anders Aantal CV s via de website ontvangen Conversie sollicitatiegesprekken naar aanstellingen Geen Websitebezoek Conversie CV s naar sollicitatiegesprekken Percentage geworven kandidaten dat na 1 jaar nog in dienst is Sollicitanttevredenheid Kosten per geworven CV 9% 9% 9% 8% 8% 6% 6% 4% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Grafiek 11: Wat zijn binnen uw organisatie de belangrijkste drie kpi s (kerncijfers) waar u uw recruitmentactiviteiten op stuurt? Proceskwaliteit kan nog beter We hebben twee kerncijfers uitgelicht en gevraagd hoe bedrijven daarop scoren. Ten eerste vroegen we hen welk percentage van de geworven CV s tot een sollicitatiegesprek leidt. Dit kerncijfer zegt iets over de effectiviteit van de wervingsinspanningen. Uit ervaring weten we dat dit percentage normaal gesproken rond de 30% ligt. Bij scores onder 20% kun je stellen dat 14 Goals Marktbewerking

15 de gewenste doelgroep onvoldoende wordt bereikt of dat de selecteurs erg kritisch zijn. Bij de deelnemende bedrijven aan ons onderzoek is de variëteit erg groot, maar zijn de antwoorden redelijk gelijkmatig verdeeld. Bij ongeveer een derde van de bedrijven leidt 11-20% van de CV s tot een sollicitatiegesprek, terwijl bij net zo veel respondenten 21-30% van de CV s tot een gesprek leidt. 10% van de bedrijven scoort zwak, namelijk minder dan 10%. 18% van de deelnemers houdt deze informatie niet eens structureel bij. Uit de onderliggende cijfers kunnen we herleiden dat de branche van invloed is op deze getallen. Organisaties actief in de zakelijke dienstverlening scoren gemiddeld erg goed, terwijl het resultaat in de industrie gemiddeld minder is. Weet niet 18% > 50% 3% 41-50% 31-40% 1% 1% 21-30% 11-20% 34% 34% < 10% 10% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Grafiek 12: Hoeveel % van de gegenereerde cv s leidt tot een sollicitatiegesprek? Ten tweede hebben we gekeken hoeveel procent van de gevoerde sollicitatiegesprekken tot een aanstelling leidt. Hier is de spreiding erg breed. De ervaring heeft ons geleerd dat normaliter deze score gemiddeld rond de 21-30% ligt. Opvallend is dat 22% van de deelnemende bedrijven hun proces al zeer goed op orde heeft. Meer dan 40% van alle gesprekken leidt daar tot een aanstelling. Dat is buitengewoon goed te noemen. 30% van de organisaties scoort matig tot slecht. Bij hen leidt 20% of minder van het aantal sollicitatiegesprekken tot een aanstelling. Bij deze organisaties zit ruimte voor verbetering. 14% 11% 11% 10% 11% 24% 19% <10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% >50% Weet niet Grafiek 13: Gemiddeld percentage sollicitatiegesprekken dat leidt tot aanstelling Resultaten benchmark werven

16 Er komt steeds meer vaart in de processen Bedrijven worden zich steeds bewuster van het voordeel van korte doorlooptijden. De doorlooptijden zijn gedaald. Zo gaf in % van de bedrijven aan meer dan 50 dagen nodig te hebben om een procedure af te ronden. Dit is in 2010 beduidend minder (nog maar 15%). Vorig jaar scoorde de categorie 50 dagen of meer (24%) en daarna 31 tot 40 dagen (23%) het hoogst. Dit jaar scoort de categorie 21 tot 30 dagen het hoogst met 28%. Opvallend is dat binnen de zakelijke dienstverlening de doorlooptijd het kortst is. Meer dan 50% van de bedrijven in deze bedrijfstak handelt een procedure binnen 30 dagen af. Er zijn enkele omstandigheden waardoor procedures een lange doorlooptijd hebben: Bij de zoektocht naar technici en engineers (in 50% meer dan 40 dagen) Grote diversiteit in wervingsbehoefte Procedures bij organisaties actief in de financiële dienstverlening en handel en industrie duren gemiddeld het langst 21% 15% 13% 28% dagen dagen dagen dagen >50 dagen 23% Grafiek 14: Hoe lang duurt het gemiddelde wervings- en selectieproces (van vacature tot ondertekening contract)? Gemiddelde wervingskosten onder de 5.000,- Voor het eerst hebben we dit jaar bedrijven gevraagd naar de gemiddelde wervingskosten per aanstelling. De gemiddelde wervingskosten liggen voor 73% van de bedrijven onder de 5000,-. Bij 39% van de deelnemende bedrijven ligt dit bedrag zelfs onder de 2500,-. Dit in tegenstelling tot 16% van de organisaties die gemiddeld tussen de per aanstelling kwijt is. In 11% van de gevallen lopen de kosten zelfs hoger op dan 7500,-. Organisaties actief in de zakelijke dienstverlening zijn per saldo het minst per aanstelling kwijt. Deze sector scoorde ook al goed op snelheid van het invullen van een vacature en op proceskwaliteit. 16 Goals Marktbewerking

17 16% 6% 5% 39% < > % Grafiek 15: Wat zijn binnen uw organisatie de gemiddelde wervingskosten per aanstelling? Medewerkerstevredenheidsonderzoek meest favoriet Maar liefst 71% van de respondenten heeft de afgelopen twee jaar een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. In vergelijking met vorig jaar is dit percentage aanzienlijk gestegen (van 57% in 2009 naar 71% in 2010). Dit indiceert dat organisaties steeds meer waarde hechten aan wat hun medewerkers drijft, om vervolgens hierop in te kunnen spelen. Ook doelgroeponderzoek (employer insights) is gestegen i.v.m. 2009, namelijk van 21% naar 26%. Het aantal bedrijven dat géén onderzoek verricht is behoorlijk gedaald. In 2009 gaf 30% aan de laatste twee jaar geen onderzoek te hebben gedaan. In 2010 is dit percentage gedaald naar 16%. Wederom een signaal dat men meer waarde hecht aan arbeidsmarketing. Medewerkerstevredenheidsonderzoek 71% Naamsbekendheid en imago onderzoek (employer branding) 45% Doelgroep onderzoek (employer insights) Arbeidsmarktconcurrentie-onderzoek 23% 26% Geen 16% Werving efficiency onderzoek 9% Anders 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Grafiek 16: Welk(e) onderzoek(en) heeft uw organisatie de laatste twee jaar uitgevoerd? Resultaten benchmark werven

18 Stellingen Ten slotte kregen de respondenten twee stellingen voorgelegd. Stelling 1: Recruitment wordt in hun wervingsactiviteiten onvoldoende ondersteund door arbeidsmarktcommunicatie. Arbeidsmarktcommunicatie richt zich teveel op de lange termijn en heeft te weinig oog voor de wervingsproblemen van vandaag. Organisaties erkennen het belang van nauwkeurige samenwerking, afstemming en verwevenheid tussen de afdeling communicatie en de wervingsverantwoordelijken. Werving met focus op de kortere termijn en arbeidsmarketing met focus op de langere termijn - maar onlosmakelijk met elkaar verbonden. De meeste respondenten zijn het er over eens dat arbeidsmarketing de wervingsafdeling voldoende ondersteunt. Bij sommige organisaties zijn wervingstaken ondergebracht bij hetzelfde team en/of dezelfde medewerkers, waardoor de verwevenheid door het bedrijf is georganiseerd. Het is cruciaal deze zaken met elkaar te verweven. Het één kan niet zonder het ander en vice versa. Stelling 2: Werven in sociale media biedt weliswaar veel potentie, maar is moeilijk te organiseren. Organisaties zijn het er over eens dat er tijd geïnvesteerd moet worden om social media doeltreffend in te zetten in het wervingstraject. Ongeveer 40% is het eens met de stelling, maar net zo veel respondenten zijn het oneens. 20% is neutraal of vindt de vraag niet relevant voor hun organisatie. Sommige bedrijven geven aan: gewoon doen, pionieren, uitproberen! Hierdoor leer je vanzelf hoe je de nieuwe media het best kunt gebruiken en wat de mogelijkheden zijn. Belangrijk voor organisaties is de vraag óf en op welk sociaal medium de doelgroep actief is. Enkele organisaties geven zelfs aan dat het al concreet resultaat heeft opgeleverd! Oneens. Het is even de weg vinden als je er nieuw in bent...daarnaast is het goed jezelf op voorhand af te vragen of je doelgroep actief is binnen social media. En zo ja: welke... Sceptische organisaties twijfelen en willen budget, meer tijd en/of structuur. Zij pleitten er bijvoorbeeld voor functiebeschrijvingen en werkwijzen van recruiters aan te passen om zo effectief gebruik te maken van de kansen die social media bieden. Sommige organisaties vinden ook dat social media nog niet veel bewezen resultaat hebben opgeleverd. Eens. Recruiters moeten het zich eigen maken en daar dus tijd in steken. De waan van de dag leidt ertoe dat dit snel weer wegzakt als je er geen target op zet. 18 Goals Marktbewerking

19 Meer informatie Contactgegevens Goals Marktbewerking BV Kloosterstraat RD Goirle telefoon: fax: website: Over Goals Goals Marktbewerking is een Business to Business en Business to Employee communicatieadviesbureau. Goals wint en bindt de mooiste klanten en de beste medewerkers. Door heldere doelen te formuleren en deze te vertalen naar een concrete arbeidsmarketingaanpak. Met spraakmakende, innovatieve campagnes en onze aanpak voor het genereren van potentiële kandidaten, het Career Center, ondersteunen we bij de uitvoering van het plan naar resultaat. Goals, het bureau voor winnaars. Meer informatie Heeft u vragen of opmerkingen over dit rapport of wilt u eens van gedachten wisselen over het effectiever bewerken van relevante doelgroepen op de arbeidsmarkt? Neem dan contact op met: Ben Verhagen, directeur Onderzoeksverantwoording De benchmark werven 2011 is uitgevoerd in de maanden september en oktober In het onderzoek is vooral de nadruk gelegd op grotere organisaties met een interne verantwoordelijke voor werving. De deelnemers aan het onderzoek zijn functionarissen in de rol van recruitment manager, senior recruiter of HR manager/directeur. In totaal zijn 450 belanghebbenden benaderd en hebben ruim 100 organisaties aan het onderzoek deelgenomen. De conclusies in dit onderzoek geven dus een goede indicatie van wat er onder de deelnemende bedrijven speelt Goals Marktbewerking BV, alle rechten voorbehouden. goals wint en bindt de mooiste klanten en de beste medewerkers bureau voor winnaars Resultaten benchmark werven

20 20 Goals Marktbewerking Goals Marktbewerking BV Kloosterstraat RD Goirle

Recruitment in eigen beheer in opmars

Recruitment in eigen beheer in opmars Recruitment in eigen beheer in opmars Resultaten recruitment benchmark 2009 Recruitment uitbesteden of zelf doen? Resultaten recruitment benchmark 2009 1 2 Goals Marktbewerking Voorwoord De recessie veroorzaakt

Nadere informatie

De competitie om talent met inhoud via interne en sociale netwerken

De competitie om talent met inhoud via interne en sociale netwerken De competitie om talent met inhoud via interne en sociale netwerken Resultaten benchmark Smart Recruitment 2012 Resultaten benchmark Smart Recruitment 2012 1 2 Goals Arbeidsmarketing Voorwoord Elk jaar

Nadere informatie

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek MrWork Social Media Recruitment Onderzoek 2016 SOCIAL MEDIA RECRUITMENT Van de respondenten is 29% man en 71% vrouw. Hun functies zijn... Het MrWork Social Media Recruitment onderzoek is een jaarlijks

Nadere informatie

Het effect van Social Media op de doorlooptijd van vacatures. Lead Benefits December 2015

Het effect van Social Media op de doorlooptijd van vacatures. Lead Benefits December 2015 Het effect van Social Media op de doorlooptijd van vacatures Lead Benefits December 2015 1 Inleiding U kent het vast wel: vacatures die maandenlang open blijven staan zonder dat u een geschikte kandidaat

Nadere informatie

Online recruitment marketing

Online recruitment marketing Online recruitment marketing Plaats uw vacature niet langer willekeurig op diverse mediakanalen, maar bereik uw doelgroep snel én Effectief werven? Kies voor een online recruitment campagne! Als werkgever

Nadere informatie

Derks & Derks B.V. Derks & Derks Wervingskalender Wervingsmethoden en -middelen met humor belicht. Tel. 033-472 80 87 www.derksenderks.

Derks & Derks B.V. Derks & Derks Wervingskalender Wervingsmethoden en -middelen met humor belicht. Tel. 033-472 80 87 www.derksenderks. 2010 Derks & Derks Wervingskalender Wervingsmethoden en -middelen met humor belicht. Januari 53 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Headhunting Werving

Nadere informatie

RECRUITMENT. De stand van het werven. Door Geert-Jan Waasdorp

RECRUITMENT. De stand van het werven. Door Geert-Jan Waasdorp De stand van het werven Door Geert-Jan Waasdorp 28 AAN DE SLAG 1-2014 LinkedIn is het favoriete medium van recruiters. Toch is het niet per definitie de beste tool om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar wat

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

TOP 100 REPORT 2011. Copyright 2011 Employer Brand Insights. All rights reserved.!

TOP 100 REPORT 2011. Copyright 2011 Employer Brand Insights. All rights reserved.! TOP 100 REPORT 2011 Samenvatting 2011" The secret of success of Master Employer Brand practices (1) De Toppers in ons model komen voor 78% overeen met Favoriete Werkgevers 2011 Wat zijn de grootste verschillen

Nadere informatie

Van je werving een specialisme maken. De voordelen van een creatieve RPO

Van je werving een specialisme maken. De voordelen van een creatieve RPO Van je werving een specialisme maken De voordelen van een creatieve RPO Inhoud In deze whitepaper gaat het over een nieuw concept binnen de recruitmentwereld, de creatieve RPO. Zo gaan we dieper in op

Nadere informatie

Highlights Employer Branding Onderzoek. Oktober 2014

Highlights Employer Branding Onderzoek. Oktober 2014 Highlights Employer Branding Onderzoek Oktober 2014 Belangrijkste conclusies 1. Er wordt door organisaties nog niet heel veel actief aan employer branding gedaan 2. Als er aan employer branding wordt gedaan,

Nadere informatie

Referral recruitment

Referral recruitment whitepaper Referral recruitment Werven van nieuw talent via uw medewerkers: de 10 succesfactoren Versie 2.0: februari 2012 Auteur: Ben Verhagen Goals Arbeidsmarketing BV K l o o s t e r s t r a a t 1 0

Nadere informatie

Presentatie dotconnectgroup. Presentatie dotconnectgroup

Presentatie dotconnectgroup. Presentatie dotconnectgroup Presentatie dotconnectgroup Presentatie dotconnectgroup 1 Wat is Rent a-recruiter? Het uitbesteden van de werving-& selectie procedure voor één of meerdere specifieke vaste vacature(s) aan een ervaren

Nadere informatie

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden Als uw bedrijf groeit of als één van uw werknemers het bedrijf verlaat, heeft u nieuw personeel nodig. U heeft echter zelf niet de tijd en/of de kennis

Nadere informatie

Arbeidsmarktsituatie

Arbeidsmarktsituatie Informatiebrochure Arbeidsmarktsituatie De arbeidsmarkt kent een aantal bekende complexe vraagstukken, waaronder een oplopende werkloosheid, scholing en pensionering. Daarnaast heeft de arbeidsmarkt een

Nadere informatie

Samenwerken bij mobiliteit en recruitment. Jan van Goch 20 mei 2011

Samenwerken bij mobiliteit en recruitment. Jan van Goch 20 mei 2011 Samenwerken bij mobiliteit en recruitment Jan van Goch 20 mei 2011 Agenda Voorstellen Inleiding Ontwikkelingen/innovaties Voorbeelden samenwerkingsverbanden Vragen Voorstellen Jan van Goch 2001 heden Connexys

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek 19 maart 2014 2 Inleiding Na een aantal zware crisisjaren lijkt de sector transport & logistiek begin 2014 weer uit het dal te klimmen. De eerste signalen

Nadere informatie

W: www.onlinemarketingvacatures.com T: 050-3050 215. E: info@onlinemarketingvacatures.com

W: www.onlinemarketingvacatures.com T: 050-3050 215. E: info@onlinemarketingvacatures.com W: www.onlinemarketingvacatures.com T: 050-3050 215 E: info@onlinemarketingvacatures.com Dè online marketing vacaturesite mét resultaat Wilt u in contact komen met online marketing specialisten? Dan bent

Nadere informatie

W: www.techniekvacatures.net T: 050 3050 215. E: info@techniekvacatures.net

W: www.techniekvacatures.net T: 050 3050 215. E: info@techniekvacatures.net W: www.techniekvacatures.net T: 050 3050 215 E: info@techniekvacatures.net Waarom techniekvacatures.net? Dè techniek vacaturesite mét resultaat Wilt u in contact komen met engineers en technisch specialisten?

Nadere informatie

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment hebbes! Herkenbaar? Het moment dat u met absolute zekerheid weet dat u de juiste kandidaat voor uw bedrijf heeft gevonden? Of dat u gewoon weet dit

Nadere informatie

IT Job market report. IT Job Board, Januari 2013

IT Job market report. IT Job Board, Januari 2013 IT Job market report 2013 IT Job Board, Januari 2013 De Nederlandse IT kandidaat Freelance 39% Werkzaam in 85% 15% Man Vrouw 61% Vaste dienst 74% Private sector 26% Publieke sector Top 15 Skills 1 Helpdesk

Nadere informatie

Factsheet Mismatch tussen vraag en aanbod kenmerkt arbeidsmarkt

Factsheet Mismatch tussen vraag en aanbod kenmerkt arbeidsmarkt 1 Inhoud Pagina Bronvermelding & Verantwoording 3 Werving - algemeen 4 Werving beeld per sector 5 Werving beeld per functie-familie 6 Werving beeld per functie-familie naar opleidingsniveau 6 Werving beeld

Nadere informatie

Recruiting Trends Nederland Wat je vandaag moet weten over recruitment

Recruiting Trends Nederland Wat je vandaag moet weten over recruitment Recruiting Trends Nederland 2017 Wat je vandaag moet weten over recruitment Over dit rapport 1. Waarom moet je dit lezen? 2. Top 5 takeaways 3. Hoe recruiting managers naar hun team kijken 6. De impact

Nadere informatie

W: www.onlinemarketingvacatures.com T: 050-3050 215. E: info@onlinemarketingvacatures.com

W: www.onlinemarketingvacatures.com T: 050-3050 215. E: info@onlinemarketingvacatures.com W: www.onlinemarketingvacatures.com T: 050-3050 215 E: info@onlinemarketingvacatures.com De online marketing gespecialiseerde vacaturesite mét resultaat Wilt u in contact komen met online marketing specialisten?

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid (Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek Datum: november 2012 Samensteller: Nicole Plugge, onderzoeker Business development, marketing en communicatie E-mail:

Nadere informatie

Dank voor uw interesse in dit onderzoek en uw bereidheid een bijdrage te leveren!

Dank voor uw interesse in dit onderzoek en uw bereidheid een bijdrage te leveren! Vragenlijst Recruitmentscan Inleiding Dank voor uw interesse in dit onderzoek en uw bereidheid een bijdrage te leveren! Eindelijk weer een onderzoek over recruitment ken- en stuurgetallen U staat aan het

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Recruitment Process Outsourcing

Recruitment Process Outsourcing Recruitment Process Outsourcing Whitepaper : Recruitment Process Outsourcing Auteur : Jacco Valkenburg RPO: Recruitment Process Outsourcing Nu organisaties weer aan groei durven denken kan het aantrekkelijk

Nadere informatie

Trends & Ontwikkelingen in RPO & Recruitment

Trends & Ontwikkelingen in RPO & Recruitment Trends & Ontwikkelingen in RPO & Recruitment voor Recruiters United June 30th, 2015 De agenda Introductie Beeld van de markt en de spelers RPO Services in Nederland. Wat drijft de klant en wat wil de supplier?

Nadere informatie

Executive Search & Interim Management

Executive Search & Interim Management Executive Search & Interim Management Van de Groep & Olsthoorn Executive Search Interim Management Nationaal en Internationaal Van eigenwijze zelfstandige tot een begrip in de industrie en techniek. Van

Nadere informatie

Recruitment anno 2005 Recruitment anno 2005 Handvatten ter verbetering van het recruitmentproces Inhoud Wederzijdse verwachtingen Ontvangstbevestiging Uitnodiging Gehele proces Motivaties Keuzes Veldwerk:

Nadere informatie

Mislukken in nieuwe baan veroorzaakt door verschil in stijl en gedrag en botsen met organisatiecultuur

Mislukken in nieuwe baan veroorzaakt door verschil in stijl en gedrag en botsen met organisatiecultuur PERSBERICHT REFQ 9 op de 10 HR-managers en topbestuurders geconfronteerd met kostbare mismatch Mislukken in nieuwe baan veroorzaakt door verschil in stijl en gedrag en botsen met organisatiecultuur Leiden,

Nadere informatie

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf?

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? Themabijeenkomst Gezond Beleid Employee branding en HRM 10 september 2015 Vraag Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? 1 Employer branding Een authentieke en onderscheidende voorkeurspositie

Nadere informatie

Uw partner in personeel. PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM

Uw partner in personeel. PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM Uw partner in personeel PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM Personnel Search is een Werving & Selectie - Interim bureau opgericht in 2002 binnen de diciplines senior Finance & ICT. Door onze zeer

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Eén loket voor al uw arbeidsmarkt communicatie

Eén loket voor al uw arbeidsmarkt communicatie Eén loket voor al uw arbeidsmarkt communicatie Ambitie De juiste media inschakelen om een kandidaat voor uw vacature te vinden is een lastige en tijdrovende klus. Ambitie kan u hierin volledig ontzorgen.

Nadere informatie

Voorjaar 2016. Al 10 jaar welkom. Trainingen arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en mobiliteit

Voorjaar 2016. Al 10 jaar welkom. Trainingen arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en mobiliteit Voorjaar 2016 Al 10 jaar welkom Trainingen arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en mobiliteit INHOUD DATUM P. Al 10 jaar welkom 3 Arbeidsmarktcommunicatie Bootcamp Arbeidsmarktcommunicatie 4+5 februari

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Trends Werving en Selectie Nederland. 3 Belangrijke trends in werving en selectie voor 2015

Trends Werving en Selectie Nederland. 3 Belangrijke trends in werving en selectie voor 2015 3 Belangrijke trends in werving en selectie voor 2015 02 Inleiding Inleiding Om in 2015 aan kop te blijven in de werving- en selectiebranche volg je de trends op de voet. Technologische ontwikkelingen

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 961,662 Aantal bezoeken 342,486 Unieke bezoekers 236,063 Aantal vacatures 957 Afgelopen maand in een notendop

Nadere informatie

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Between-us, 2012 Voorwoord Met vijftien jaar ervaring in de corporatiebranche heeft Between-us een solide inzicht

Nadere informatie

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Juni 2012 Ronald Provoost Inzet soort Social Media Anders 7% 7% 7% 7% 7% 7% 2% 4% 56% 41% 56% 50% 59% 72%

Nadere informatie

DUTCHWEBSHARK WHITEPAPER #1. Talentpooling. In 7 stappen naar een talentpool

DUTCHWEBSHARK WHITEPAPER #1. Talentpooling. In 7 stappen naar een talentpool DUTCHWEBSHARK WHITEPAPER #1 Talentpooling In 7 stappen naar een talentpool Ter introductie. Talent pooling. Talentpools, veel werk maar ook veelbelovend. Op welke manier is het voor een bedrijf mogelijk

Nadere informatie

Digital Agencies 2015

Digital Agencies 2015 Websurvey onder 117 respondenten (werkzaam bij 108 Nederlandse digital agencies), waarvan 85% directie. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van cloud- en hostingprovider True, in samenwerking met Emerce.

Nadere informatie

Ik wens je veel succes en plezier in Werk vinden met social media! Aaltje Vincent

Ik wens je veel succes en plezier in Werk vinden met social media! Aaltje Vincent Voorwoord Miljoenen mensen in Nederland maken gebruik van Facebook, Twitter en LinkedIn om met elkaar in contact te zijn. Professioneel gebruik van deze social media maakt dat je sneller nieuw werk vindt!

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 1. INLEIDING 2 1A. RESPONDENTEN Distributiematerialen onderzoek Het onderzoek voor de Online Video Monitor is in december 2012 uitgevoerd onder de lezers van Marketingfacts. De

Nadere informatie

#SMO2011. Pondres Social Media Onderzoek 2011. Wat deden we in 2010? En doen we in 2011?

#SMO2011. Pondres Social Media Onderzoek 2011. Wat deden we in 2010? En doen we in 2011? #SMO2011 Pondres Social Media Onderzoek 2011 Wat deden we in 2010? En doen we in 2011? # Onderzoek door: Pondres Social Marketing # Software door: MWM2 # Onderzoeker: Mitchel Schouw # Auteur en contact:

Nadere informatie

Employee Branding Summit November 2017

Employee Branding Summit November 2017 Employee Branding Summit November 2017 Focus op zowel bestaande als nieuwe collega s En - En 24-10-2017 2 engineering imagineering 24-10-2017 3 24-10-2017 4 CONTACT (70%) Contact = alle interactiemomenten

Nadere informatie

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business Merkrelaties: Brandstof voor moderne organisaties Niet de individuen maar hun relaties

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Room8 Transmissie Gorinchem, 12 februari 2014 Voorzichtige

Nadere informatie

MF Select Arbeidsbemiddeling HBO- en WO professionals in Noord-Nederland

MF Select Arbeidsbemiddeling HBO- en WO professionals in Noord-Nederland MF SELECT MF Select Arbeidsbemiddeling HBO- en WO professionals in Noord-Nederland Wie is MF Select MF Select is onderdeel van de MF Groep en heeft al ruim 20 jaar ervaring op de arbeidsmarkt in Noord-Nederland.

Nadere informatie

Werving van leraren. Onderzoek in opdracht van SBO. Sil Vrielink Lette Hogeling Danny Brukx. ResearchNed bv Nijmegen, oktober 08

Werving van leraren. Onderzoek in opdracht van SBO. Sil Vrielink Lette Hogeling Danny Brukx. ResearchNed bv Nijmegen, oktober 08 Werving van leraren Onderzoek in opdracht van SBO Sil Vrielink Lette Hogeling Danny Brukx ResearchNed bv Nijmegen, oktober 08 2008 ResearchNed Nijmegen in opdracht van het SBO. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Werving en Selectie anno nu

Werving en Selectie anno nu Werving en Selectie anno nu Werving en selectie, employer branding en personeelsbeleid: onlosmakelijk met elkaar verbonden. Henk-Jan Kooijman en Louis de Jong 16 november 2017 Inspiratiesessie instroom

Nadere informatie

private label recruitment

private label recruitment private label recruitment Uw eigen recruitment afdeling voor 1 vacature of uw volledige wervingsproces. Investeer uw wervingsbudget in uw eigen organisatie! Innovatie maakt succesvolle organisaties nóg

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

AVANTIRO W E R K IN Z I C H T EEN NIEUWE TOEKOMST, DIE VOND IK! OUTPLACEMENT ASSESSMENTS - LOOPBAANONDERZOEK - OUTPLACEMENT - COACHING - TRAINING

AVANTIRO W E R K IN Z I C H T EEN NIEUWE TOEKOMST, DIE VOND IK! OUTPLACEMENT ASSESSMENTS - LOOPBAANONDERZOEK - OUTPLACEMENT - COACHING - TRAINING AVANTIRO W E R K IN Z I C H T EEN NIEUWE TOEKOMST, DIE VOND IK! OUTPLACEMENT pagina 1 Avantiro beweegt mensen DOE DE DINGEN ZONDER TE FORCEREN, AAN EEN APPELBOOM GROEIEN NIMMER PEREN. Dit ogenschijnlijk

Nadere informatie

Een multidisciplinaireaanpak

Een multidisciplinaireaanpak Succesvol werven lijkt onmogelijk Een multidisciplinaireaanpak Vraag 1 Hoe groot is de beroepsbevolking? A. 7,3 miljoen personen B. 10,4 miljoen personen Bron: Cijfers CBS Vraag 2 Hoe groot is de banengroei

Nadere informatie

Simone Broos Manager Recruitment KPMG 11 September 2017

Simone Broos Manager Recruitment KPMG 11 September 2017 Strategisch Campus Recruitment Simone Broos Manager Recruitment KPMG 11 September 2017 Agenda Facts & Figures Strategische campus aanpak Employer branding Learnings & take aways 2 Facts & Figures KPMG

Nadere informatie

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven succeed IT better results together Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven in handel

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

de juiste kandidaat Voor iedere vacature

de juiste kandidaat Voor iedere vacature Voor iedere vacature de juiste kandidaat NationaleVacaturebank is de nummer 1 vacaturesite van Nederland. Hét online platform waar werkgevers en werkzoekenden elkaar vinden. U vindt de beste kandidaat

Nadere informatie

Hotsheet september 2013

Hotsheet september 2013 Hotsheet september 2013 StepStone feiten & cijfers StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1,649,870 Aantal bezoeken 535,112 Unieke bezoekers 348,222 Aantal vacatures 1,380 September

Nadere informatie

Employer Brand Maturity Grid 2011-2012 Een vergelijking van NL, Zweden en België

Employer Brand Maturity Grid 2011-2012 Een vergelijking van NL, Zweden en België Welkom #TOP100 Employer Brand Maturity Grid 2011-2012 Een vergelijking van NL, Zweden en België oktober 2012 Amsterdam Job Mensink Bjorn Veenstra Internationale Benchmark (SE, BE, NL) Internationaal onderzoek

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord Projectnummer: 12163 In opdracht van: Stadsdeel Noord Rogier van der Groep Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Facilitair Bedrijf UT

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Facilitair Bedrijf UT Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Facilitair Bedrijf UT Het Facilitair Bedrijf heeft in maart van 2011 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder haar gebruikers. Dit rapport is een samenvatting

Nadere informatie

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW Leadgeneratie Benchmark 2016: Wat doen succesvolle bedrijven beter? Recentelijk is voor de zesde keer de Nationale B2B

Nadere informatie

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen?

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? voorstellen Chris Goes van Affekt: 3 x 3 Vraagstukken Hoedanigheid - Marketing management Consultant - Verkoop management Opleider/trainer-coach - Innovatie

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Key Opinion Formers onderzoek Martin Kloos & Bram Draaijer SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Wat kunnen we dit jaar verwachten van de social media inzet door merken? Minder focus op likes,

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer Randstad Nederland September 2014 INHOUDSOPGAVE Impact economische ontwikkelingen op de werkvloer 3

Nadere informatie

De Candidate Experience in Nederland

De Candidate Experience in Nederland De Candidate Experience in Nederland Enquête door Textkernel, Maart-Juni 2015 In de laatste jaren is de Candidate Experience een belangrijk thema geworden in het proces van recruitment en talentacquisitie.

Nadere informatie

Masterclass Recruitment Klantwaardenmodel en accountmanagementstrategie

Masterclass Recruitment Klantwaardenmodel en accountmanagementstrategie Opleiding Recruitment Business Partner De leergang Recruitment Business Partner is de eerste opleiding in Nederland die opleidt tot een strategisch niveau binnen het recruitmentvak. Door haar unieke karakter

Nadere informatie

Welkom. Investeren in talent loont

Welkom. Investeren in talent loont Welkom Investeren in talent loont Symposium Investeren in talent loont Uw gastheer: Chris van Bokkum TechniekTalent.nu Investeren in talent Hans van der Spek Manager Kenniscentrum HRM / Berenschot Actuele

Nadere informatie

ICT & Tech Event 14 mei 2014. Jan Walter Rozema. Van employer branding tot funnel optimalisatie. Waar staat u in de Funnel Optimalisatie Matrix?

ICT & Tech Event 14 mei 2014. Jan Walter Rozema. Van employer branding tot funnel optimalisatie. Waar staat u in de Funnel Optimalisatie Matrix? ICT & Tech Event 14 mei 2014 Jan Walter Rozema Van employer branding tot funnel optimalisatie Waar staat u in de Funnel Optimalisatie Matrix? Recruitment Funnel 1.0 KENNIS - HOUDING (IMAGO) - GEDRAG 1.

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group. November 2015

Conclusies enquête The Future Group. November 2015 November 2015 Conclusies enquête Een zzp er kiest voor zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Daar moet je hem/haar de ruimte voor geven. Verplichte collectieve zaken staan in tegenstelling tot

Nadere informatie

Professionalize Your Recruitment Strategy

Professionalize Your Recruitment Strategy 2016 Professionalize Your Recruitment Strategy Try not to become a man of success, but rather to become a man of value. ALBERT EINSTEIN Onze kracht ligt in het professionaliseren en optimaliseren van uw

Nadere informatie

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van Juiste mens, juiste plek Maak er werk van Mens & werk De juiste mens op de juiste plek: wie wil dat nou niet? Mensen die goed op hun plek zitten presteren immers beter, hebben meer plezier in hun werk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Online Presence. Praktijkgerichte computercursussen voor particulieren en bedrijven

Online Presence. Praktijkgerichte computercursussen voor particulieren en bedrijven Online Presence Praktijkgerichte cursussen voor particulieren en bedrijven Online Presence Compu Act Opleidingen onderscheidt zich op het gebied van flexibiliteit, prijsniveau en individuele mogelijkheden.

Nadere informatie

Onderwijs. Achtergrond. Corporate Communicatie Scan. www.godding-co.nl

Onderwijs. Achtergrond. Corporate Communicatie Scan. www.godding-co.nl Onderwijs Corporate Communicatie Scan Godding & co corporate communicatie Bredaseweg 86 5038 NH Tilburg 013-518 6158 013-518 6159 info@godding-co.nl De communicatiescan geeft inzicht in uw communicatiebeleid.

Nadere informatie

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van het tweede onderzoek naar het gebruik van sociale media door gemeenten in Nederland. Dit

Nadere informatie

Status quo: werven, binden, ontwikkelen van personeel en werkgever aantrekkelijkheid Vragenlijst

Status quo: werven, binden, ontwikkelen van personeel en werkgever aantrekkelijkheid Vragenlijst Status quo: werven, binden, ontwikkelen van personeel en werkgever aantrekkelijkheid Vragenlijst Blok A: Werving van personeel (1) Aantal verwachte aan te nemen werknemers (korte-, middellang- en lang

Nadere informatie

Sara Geris Communication Manager

Sara Geris Communication Manager Sara Geris Communication Manager 1 2 100% familiebedrijf 3 Sites 11 Landen 32 Locaties 16 sites in België Bedienden Arbeiders Chauffeurs +3.700 collega s 4 Social Media bij H.Essers? SEO/ SEA Social Media

Nadere informatie

Channel Management in de praktijk

Channel Management in de praktijk Channel Management in de praktijk Vragen, valkuilen en antwoorden Nuray Türksever Consultant Channelmix Management Commerciële Strategie 3 oktober 2006 1 De wereld verandert een kijkje achter de gordijnen

Nadere informatie

Op weg naar wendbaarheid

Op weg naar wendbaarheid Op weg naar wendbaarheid Thema: Talent 28 juni 2011 Management summary Krapper wordende arbeidsmarkt vraagt om actie Steeds meer positieve signalen zijn waarneembaar uit het Nederlandse bedrijfsleven dat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Wat is Sales Benchmarking?

Wat is Sales Benchmarking? benchmarking Wat is Sales Benchmarking? Sales Benchmarking vergelijkt de belangrijkste Sales prestatie indicatoren van uw organisatie met die van uw directe- en indirecte concurrenten. Benchmarking vindt

Nadere informatie

Hoe werven werkgevers met impact? De Stand van Werven 2016

Hoe werven werkgevers met impact? De Stand van Werven 2016 Hoe werven werkgevers met impact? De Stand van Werven 2016 1 Colofon Maart 2016 Auteurs Geert-Jan Waasdorp Martijn Hemminga Copyright Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie B.V., 2016 Het auteursrecht

Nadere informatie

P&O Masterclass. werving & selectie. Maak van je werving een specialisme

P&O Masterclass. werving & selectie. Maak van je werving een specialisme P&O Masterclass werving & selectie Masterclass in 2 delen Deel 1 Voorstellen FairSterk en doel masterclass Stellingen! Arbeidsmarktcommunicatie Workshop arbeidsmarktcommunicatie Evaluatie workshop Deel

Nadere informatie

PINK ELEPHANT De volgende stap in recruitment We believe that People and IT are the strategic assets of tomorrow s leading companies Welke weg hebben we bewandeld? Recruitment tool Webinar LinkedIn Collega

Nadere informatie

Beurzen onder de loep

Beurzen onder de loep onder de loep Onderzoek onder het Nederlandse bedrijfsleven en exposanten naar het medium beurzen in relatie tot andere marketingcommunicatie instrumenten Fbtn, januari 2006 Copyright Fbtn 2006 Auteursrecht

Nadere informatie

Slimmer en eenvoudiger werven

Slimmer en eenvoudiger werven Slimmer en eenvoudiger werven Hoe vindt u anno 2012 de juiste kandidaten zonder al te veel tijd kwijt te zijn aan het eindeloos doorspitten van cv s? Dit whitepaper is bedoeld om u als (HR-)professional

Nadere informatie