De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together"

Transcriptie

1 De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven succeed IT better results together

2 Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven in handel en industrie Sinds september 2012 heeft SucceedIT onderzoek uitgevoerd naar het verbeterpotentieel van ERP. Hiervoor is een enquête opgesteld, die door een groot aantal vertegenwoordigers van verschillende bedrijven is beantwoord. Deze Benchmark geeft u een overzicht van de kernthema s in IT en de tevredenheid over ERP bij middelgrote organisaties. Uit de resultaten van het onderzoek is af te lezen dat veel prioriteit wordt gegeven aan (functionele) aandachtsgebieden als managementinformatie en het verbeteren van datakwaliteit. Daartegenover is er minder aandacht voor ketenintegratie en document management. Vooral opvallend is de lage prioriteit die organisaties geven aan het uitbesteden van hard- en software. Dit is opvallend omdat diensten als Cloud en Hosting uit marketing en reclame erg populair zijn. Respondenten zijn gevraagd om op een schaal van 1 tot 5 aan te geven waar voor hun de prioriteiten liggen. In figuur 1 volgt een overzicht van de (functionele) aandachtsgebieden. Welke (functionele) aandachtsgebieden hebben voor uw organisatie prioriteit voor het realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen? Figuur 1: Welke (functionele) aandachtsgebieden hebben prioriteit? Maar liefst 93% van de ondervraagde organisaties geeft hoge prioriteit aan bij managementinformatie. De hoge prioriteit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de grote behoefte aan deze informatie. Bedrijven lijken in de praktijk vaak niet in staat dit soort informatie uit hun ERP te halen. Kernthema s in IT en ERP Figuur 2 op de volgende pagina geeft aan dat er veel aandacht is voor softwareoplossingen als Business Intelligence (BI) en Customer Relationship Management (CRM). Opvallende resultaten 1. Kernthema s in IT en ERP 93% van de ondervraagden geeft hoge prioriteit aan managementinformatie Customer Relationship Management scoorde gemiddeld het hoogst op de prioriteitenlijst van softwareoplossingen. Op de tweede plek volgde Business Intelligence 2. 81% van de ondervraagde organisaties maakt ad hoc of geen kosten/baten analyse van IT investeringen 66% van de respondenten geeft aan dat hun organisatie gedeeltelijk of niet in staat is geweest de afgelopen drie ICT projecten binnen tijd en budget te realiseren 3. Uitbesteden van hard- en software blijkt minder populair in de praktijk 83% van de respondenten geeft aan dat hun organisatie het beheer van de IT omgeving in eigen handen heeft 4. Gebruikers zijn over het algemeen tevreden met ERP 5. 66% van de ondervraagde organisaties beweert niet in voldoende mate te kunnen sturen met de managementinformatie uit hun ERP 44% gebruikt een BI-tool voor het verkrijgen van managementinformatie 6. Bijna 56% van de ondervraagde organisaties geeft aan nog belangrijke functionaliteit in ERP te missen

3 Welke softwareoplossingen hebben voor uw organisatie prioriteit voor het realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen? Wordt er een kosten/baten analyse gemaakt van IT investeringen gerelateerd aan uw ERP-oplossing? Figuur 3: Wordt een kosten/baten analyse gemaakt? Er lijkt een sterke relatie te zijn tussen het maken van een kosten/baten analyse en het realiseren van ICT projecten binnen tijd en budget. In figuur 4 is te zien dat maar liefst 66% van de bevraagden aangeeft dat hun organisatie gedeeltelijk of niet in staat is geweest de afgelopen drie ICT projecten binnen tijd en budget te realiseren. Zijn de afgelopen drie ICT projecten binnen tijd en budget gerealiseerd? Figuur 2: Welke softwareoplossingen hebben prioriteit? CRM scoorde gemiddeld het hoogst op de prioriteitenlijst van de ondervraagde organisaties. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat het beheren van marketingactiviteiten - door het overgrote deel van de ondervraagden - als beperkt of ontbrekend worden ervaren. Het lijkt er dan ook op dat organisaties voor een CRM systeem kiezen om de tekortkoming in hun ERP op te vangen. Een relatief klein deel van de ondervraagden besteed aandacht aan de keuze voor een andere ERP-oplossing. Slechts 16% gaf hier hoge prioriteit aan. Wanneer het echter aankomt op een nieuwe versie van het huidige ERP geeft maar liefst 48% hier hoge prioriteit aan. Bedrijven lijken dus meer geneigd te zijn om vast te houden aan de huidige ERP-oplossing. Kosten/baten analyses en IT investeringen Om een beeld te krijgen van hoe organisaties omgaan met IT investeringen, is gevraagd naar de mate waarin kosten/baten analyses worden gemaakt. In figuur 3 komt naar voren dat ruim 81% van de respondenten beweert dat hun organisaties geen of slechts ad-hoc kosten/baten analyses maken van IT investeringen. Slechts 19% beweert hier routinematig aandacht aan te besteden. Maar weinig bedrijven maken dus op gestructureerde wijze een kosten/baten afweging, voordat ze investeren. Figuur 4: Afgelopen drie ICT projecten binnen tijd en budget? Uitbesteden van hard- en software Figuur 5 laat zien dat het merendeel van de bedrijven het beheer van de IT omgeving nog in eigen handen heeft. Zoals eerder aangegeven lijken veel van de organisaties nog niet toe aan Cloud en Hosting diensten. Bedrijven zouden hier op basis van een goede kosten/baten analyse mogelijk een andere keuze in maken. Besteedt uw organisatie het beheer van hard- en software uit aan derden? (meerdere antwoorden mogelijk) Figuur 5: Besteedt u beheer van hard- en software uit aan derden?

4 Tevredenheid over ERP ERP-oplossingen nemen bij organisaties een belangrijke positie in en - over het algemeen - zijn de ondervraagde organisaties tevreden over ERP. De oplossingen zelf scoren over het algemeen goed, hetgeen betekent dat de bevraagden over het geheel een oordeel geven van tevreden. Respondenten zijn gevraagd om op een schaal van 1 tot 5 aan te geven hoe tevreden de gebruikers zijn over het gebruik van ERP (1 = zeer ontevreden en 5 = zeer tevreden). Figuur 6 geeft een overzicht van de ondervraagde gebieden. Managementinformatie Organisaties geven hoge prioriteit aan BI-oplossingen, omdat managementinformatie - zoals eerder besproken in figuur 1 - het hoogst scoorde bij de ondervraagde organisaties. In figuur 8 is te zien dat een groot deel van de respondenten gebruik maken van een extern management informatiesysteem. Maakt uw organisatie gebruik van een extern management informatiesysteem (BI-tool)? Kunt u aangeven hoe tevreden gebruikers zijn over het gebruik van uw ERP-oplossing op de onderstaande gebieden? Figuur 8: Maakt uw organisatie gebruik van BI-tools? In figuur 9 komt naar voren dat ruim 66% van de ondervraagde organisaties niet in voldoende mate kan sturen met de managementinformatie uit hun ERP-oplossing. Hiernaast scoren de analyse en rapportage mogelijkheden van ERP onder de maat. Het is daarom verklaarbaar dat organisaties BI-oplossingen inzetten om ontbrekende of beperkte functionaliteit in ERP op te vangen. Figuur 6: Hoe tevreden zijn gebruikers over het gebruik van ERP? De tevredenheid in het algemeen geldt niet voor alle onderzochte gebieden. Wanneer in meer detail naar de resultaten wordt gekeken vallen - ondanks de tevredenheid in het algemeen - ook enkele zwakke punten op met betrekking tot het gebruik van ERP. Figuur 7 laat zien dat respondenten de mogelijkheden om rapportages en analyses te maken als matig beoordelen. Bent u tevreden over de analyse en rapportage mogelijkheden van uw ERP-oplossing? Figuur 7: Bent u tevreden over de analyse en rapportage van ERP? Daarnaast scoren ook aantrekkelijkheid en presentatie minder sterk. Tegelijkertijd wordt functionaliteit van ERP vooral bij de ondersteuning van marketingactiviteiten als beperkt of niet aanwezig ervaren. De prestaties van het systeem worden vrijwel nooit als een probleem gezien. Vooral op stabiliteit, beschikbaarheid en snelheid scoort ERP goed. Hiernaast lijkt ERP in de meeste gevallen bij te dragen aan het verhogen van de klanttevredenheid en het reduceren van kosten. Kunt u met de managementinformatie uit uw ERPoplossing de organisatie in voldoende mate sturen? Figuur 9: Kunt u met uw managementinformatie voldoende sturen? Het ontsluiten van managementinformatie is dus in veel gevallen een probleem. Ondanks dat bijna de helft van de respondenten een BI-oplossing gebruikt, is de aandacht voor dit onderwerp enorm hoog. De managementinformatie problematiek lijkt niet opgelost te worden door de aanschaf van een BI-oplossing. Er moet gezocht worden naar een diepere oorzaak. Mogelijk ligt de oorzaak in het onvoldoende inzicht hebben in de daadwerkelijke informatiebehoefte en storten bedrijven zich te veel op technologische oplossingen.

5 Hoe volwassen is uw ERP? Met betrekking tot het onderwerp ERP is genoeg te winnen. Zo is in figuur 10 te zien dat bijna 56% van de respondenten aangeeft nog belangrijke functionaliteit te missen. Bijna 14% beweert zelfs de huidige ERP-oplossing als onvolwassen te beschouwen. De volgende stelling gaat over uw beschouwing van de ERP-oplossing, kies een stelling: Hoe kan SucceedIT u helpen? SucceedIT is gespecialiseerd in implementatie en beoordeling van ICT-oplossingen bij middelgrote bedrijven in handel en industrie. Wij leveren onafhankelijke IT diensten gericht op uw doelen en bedrijfsprocessen. Wilt u meer weten over onze aanpak en bij branchegenoten geboekte resultaten? U bereikt ons via of Figuur 10: Ziet u uw ERP als volwassen? Vanuit ons onderzoek is te zien dat er veel aandacht is voor onderwerpen als CRM en managementinformatie. Ervaart u dezelfde aandachtsgebieden binnen uw organisatie? SucceedIT kan u helpen. Proces & IT Advies Met Proces & IT Advies krijgt u een scherp beeld van uw verbeteropties in systeeminrichting, beheer en bedrijfsprocessen. U krijgt meer grip op de pijnpunten en u maakt beter gebruik van uw ERP-oplossing. Dit zorgt naast lagere bedrijfskosten voor een efficiëntere procesgang. Ook gaan uw mensen prettiger werken en leidt onze aanpak tot hogere klanttevredenheid. Ook op het gebied van CRM, BI en managementinformatie kunnen wij soms verrassend snel een oplossing leveren. Kenmerken: Proces & IT scans voor handel, industrie en projectorganisaties Analyse inrichting IT-omgeving Goede vertaling van bedrijfsprocessen naar ERP-oplossingen Inventarisatie verbeteropties en benodigde vervolgstappen De belangrijkste voordelen: Snelle diagnose Meer grip op knelpunten Inzicht in verbeteracties en prioriteiten Hoger rendement op uw investering Prettiger en productiever werken Tot slot willen Martin Plaat, Jan Drost, Olivier Uittenbogaard & Rijk van Reenen alle mensen die hebben deelgenomen aan het onderzoek hartelijk danken voor hun medewerking. SucceedIT, Hilversum +31 (0)

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Inhoud 1. 2. Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Actuele thema s bij het uitvoeren van projecten 7 Het kwaliteitshandboek 9 Software die nu in gebruik is 10 Integratie van softwareoplossingen 16

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN Peter Vermeulen Pb7 Research 24 juli 2014 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB Cloud Barometer voor Productiebedrijven

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 0 NSI Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting Groothandel In opdracht van: Exact Nederland & KPN

MKB Cloud Barometer 2014 Management Samenvatting Groothandel In opdracht van: Exact Nederland & KPN Management Samenvatting Groothandel In opdracht van: Exact Nederland & KPN Peter Vermeulen Pb7 Research 24 juli 2014 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB Cloud Barometer voor Handelsbedrijven

Nadere informatie

AboutAnalytics Survey 2010

AboutAnalytics Survey 2010 AboutAnalytics Survey 2010 Introductie Enschede, juli 2010 Analytics is niet meer weg te denken uit ons online landschap. Toch is er weinig bekend over het succesvol inzetten van online analytics in organisaties.

Nadere informatie

Sales directie in ICT concentreert zich op het binnenhalen van new business

Sales directie in ICT concentreert zich op het binnenhalen van new business Sales directie in ICT concentreert zich op het binnenhalen van new business Nationale Benchmark Verkoopoptimalisatie in ICT 1 2 Sales Improvement Group Voorwoord Dit rapport bevat de uitkomsten van de

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening

Gemeentelijke dienstverlening Gemeentelijke dienstverlening Ontwikkeling van klantcontactcentra Deloitte Consulting Public Sector Publieksdienstverlening Inhoudsopgave 1. Management samenvatting 1 2. Organisatieontwikkeling 2 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit der

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Nog een wereld te winnen voor BPO

Nog een wereld te winnen voor BPO THEMA BPO ONDERZOEK NAAR BUSINESS-PROCESSOUTSOURCING IN NEDERLAND Nog een wereld te winnen voor BPO Tekst: Arnoud van Gemeren en Jorick van der Vlies Ontwikkelingen binnen business-processoutsourcing (BPO)

Nadere informatie

Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie.

Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie. Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie. Een onderzoek naar de mogelijkheden voor vastgoedbeleggers om meer rendement te halen uit IT. Voldoen de huidige systemen en welke best practices uit de financiële

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Docenten uit het MBO over voortijdig schoolverlaten Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

De (on)zin van Sociale Media in de gastvrijheidsbranche

De (on)zin van Sociale Media in de gastvrijheidsbranche De (on)zin van Sociale Media in de gastvrijheidsbranche Onderzoek - uitgevoerd door Marketingbureau Deniels - over de vraag hoe de marketing en communicatie van accommodatiehouders op Sociale Media het

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments IT Audit in de MKB controlepraktijk Ervaringen en inzichten Webbased Self Assessments 1 Samenvatting Het belang van IT Audit voor de accountant De accountant heeft zelf steeds meer behoefte aan inzicht

Nadere informatie

CTRL ALT DELETE Productiviteitsverlies door ICT problemen en ontoereikende digiitale vaardigheden op het werk

CTRL ALT DELETE Productiviteitsverlies door ICT problemen en ontoereikende digiitale vaardigheden op het werk CTTRL ALTT DELETE Prroductiviteitssverlie es door ICT p problemen e en o ontoerreikend de digiitale vvaardiggheden n op het werrk 1 Universiteit Twente / Center for e Government Studies Postbus 217 7500

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Transport & Logistiek

Onderzoeksrapport. Transport & Logistiek Onderzoeksrapport Transport & Logistiek trends en ontwikkelingen op het gebied van ICT en managementinformatie in de sector transport en logistiek september 2011 Over Solipsis Al sinds 1984 is Solipsis

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

Informatiemanagersurvey 2012-2013

Informatiemanagersurvey 2012-2013 Application Services the way we see it Informatiemanagersurvey 2012-2013 Onderzoek naar Business Information Management (BIM) binnen Nederlandse organisaties ü ü Auteurs: Niels Roest, Michail Theuns en

Nadere informatie

Onvoldoende groei door slechte organisatie van klantenacquisitie

Onvoldoende groei door slechte organisatie van klantenacquisitie Onvoldoende groei door slechte organisatie van klantenacquisitie Onderzoek Hoe heeft het bedrijfsleven haar acquisitie ingericht? Klantenwinkel Postbus 200 8330 AE Steenwijk Auteur: Ruud van der Splinter

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

MIMO. MIMO: Maturity. Management Organization. Maturity Information Management Organization pagina 1 van 12

MIMO. MIMO: Maturity. Management Organization. Maturity Information Management Organization pagina 1 van 12 MIMO MIMO: Maturity Information Management Organization Maturity Information Management Organization pagina 1 van 12 Samenvatting Organisaties hebben moeite om daadwerkelijk voordeel te behalen uit de

Nadere informatie

Het succesvol uitvoeren van projecten zegt niets over de waarde die deze projecten creëren

Het succesvol uitvoeren van projecten zegt niets over de waarde die deze projecten creëren Het succesvol uitvoeren van projecten zegt niets over de waarde die deze projecten creëren De zich maar langzaam herstellende laagconjunctuur noodzaakt organisaties ertoe om alle ict-investeringen grondig

Nadere informatie

Business case. Online contact centers

Business case. Online contact centers Business case Online contact centers 1 Versie Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De verschillende alternatieven... 3 2.1 Optie 1: inhouse contactcenter... 3 2.2 Optie 2: facilitair contactcenter... 4 2.3 Online

Nadere informatie