Alkmaar komt je tegemoet!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alkmaar komt je tegemoet!"

Transcriptie

1 Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014

2

3 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan een hele klus om sociale contacten te onderhouden en op het moment dat dure apparatuur vervangen moet worden, is dat een financiële tegenvaller. Zeker als je een lange tijd van een minimuminkomen moet rondkomen. In dat geval is het nuttig om te weten welke inkomensondersteunende voorzieningen er zijn. Deze gids maakt duidelijk wanneer u waarvoor in aanmerking komt en hoe dat in zijn werk gaat. Er is veel mogelijk, meer dan u wellicht denkt. De gemeente Alkmaar kent namelijk een uitgebreid minimabeleid. We gaan voor een stad waar iedereen mee kan doen. En om volwaardig mee te doen moet iedereen over voldoende financiële mogelijkheden beschikken. Zonder afbreuk te doen aan de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden van mensen, investeert Alkmaar dan ook in het wegnemen van financiële drempels. Voorafgaand aan de fusie per 1 januari 2015, voert de gemeente Alkmaar ook voor de inwoners van de gemeenten Graft-De Rijp en Schermer de bijzondere bijstand uit. De informatie in deze gids geldt dus ook voor hen 1. Elk jaar kijken we naar het gebruik van de verschillende regelingen en of aanpassing nodig is. Daarbij houden we rekening met de financiële middelen die beschikbaar zijn. Lees de gids rustig door en zoek bij de trefwoorden een onderwerp op waarvan u meer wilt weten. Vindt u niet wat u zoekt, aarzel dan niet om contact op te nemen met de gemeente Alkmaar of andere in deze gids vermelde instanties. De gemeente Alkmaar wil dat iedere inwoner die daar recht op heeft ook gebruik maakt van vergoedingen, voorzieningen en toeslagen. Maak er gebruik van! Mirjam Hamberg (SP) Wethouder Armoedebeleid 3 1. Met uitzondering van de gratis AlkmaarPas met kortingslabel en de regelingen lidmaatschap vereniging en maatschappelijke participatiekosten.

4 Inhoudsopgave Onderwerp: bladzijde Leeswijzer 5 Bijzondere bijstand 6 n Bijzondere bijstand voor specifieke kostensoorten 8 n Aanvullende Zorgverzekering Gemeente (AZG) 13 n Langdurigheidstoeslag 14 Meedoen met de samenleving 15 Toegang tot school, sport, cultuur 15 n AlkmaarPas met kortingslabel: gratis en geweldig! 15 n Korting voor kinderen op lidmaatschap vereniging 16 n Regeling Maatschappelijke participatiekosten 17 n Begeleiding naar werk en sociaal meedoen 18 Meedoen met een beperking 19 n Wmo 19 n Regeling Meedoen met een beperking 20 Hulp bij geldzaken 21 4 Toeslagen, kwijtschelding en heffingskorting belastingen 22 Toeslagen 22 n Huurtoeslag 22 n Zorgtoeslag 22 n Kindgebonden budget 22 n Kinderopvangtoeslag 23 Kwijtschelding 23 Heffingskortingen 24 Vragen? Wij geven antwoorden! 25 n Klantcontactcentrum gemeente Alkmaar (kcc) 25 n Het Sociaal WegwijsPlein 25 n De budgetwinkel 25 n De formulierenbrigade 26 n Stichting Promotie Alkmaar 26 n UWV WERKbedrijf 26 n Jongerenloket 27 n WWZ-Wijzer 27 n De Wering, Sociaal Raadslieden 27 n Platform Sociale Zekerheid Alkmaar 28 n Wmo Cliëntenplatform Alkmaar 28 Zoeken op trefwoord 29

5 Leeswijzer Wat voor informatie vindt u in deze brochure? Deze brochure bevat informatie over zorg, hulp en financiële ondersteuning waar u mogelijk recht op heeft. Inwoners gemeenten Graft-De Rijp en Schermer De informatie in deze brochure geldt ook voor inwoners van Graft-De Rijp en Schermer, met uitzondering van de gratis AlkmaarPas met kortingslabel en de regelingen lidmaatschap vereniging en maatschappelijke participatiekosten. Om deelname te stimuleren aan de maatschappij kennen de gemeenten Graft-De Rijp en Schermer in plaats hiervan de bijdrage regeling deelname sociaal maatschappelijk verkeer. De informatie in deze brochure is als volgt ingedeeld: BIJZONDERE BIJSTAND Bijzondere bijstand is een uitkering (éénmalig of per maand) door de gemeente Alkmaar voor mensen met een minimumuit kering of met een inkomen daar net boven. Bijzondere bijstand is bedoeld voor extra of hoge kosten die u zelf niet kunt betalen. Dat zijn voor wat betreft de bijzondere bijstand niet de kosten van de dagelijkse boodschappen. Wel bijvoorbeeld: de aanschaf van een wasmachine of onverwachte verhuiskosten. De kosten moeten in uw persoonlijke situatie noodzakelijk zijn. Ook is het van belang dat de kosten door een bijzondere situatie zijn ontstaan en niet voorkomen konden worden. Men komt er niet in aanmerking voor als een andere uitkering of regeling de kosten vergoedt. Voor inwoners van Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer die al langere tijd een uit kering op bijstandsniveau ontvangen is er een extra tegemoetkoming in geld: de langdurigheidstoeslag. Daarmee kunnen grotere aankopen, zoals duurzame gebruiksgoederen aangeschaft worden. Meer informatie over dit onderwerp leest u op bladzijde 6. MEEDOEN MET DE SAMENLEVING Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving, zeker als het om school, sport of cultuur gaat. Meedoen met een krappe beurs is niet gemakkelijk. Daarom heeft de gemeente Alkmaar afspraken met een aantal partijen op maatschappelijk en cultureel gebied over kortingen of zelfs gratis deelname of toegang. Meedoen betekent ook iets anders, namelijk dat iedere burger als dat kan zelf in zijn of haar levensonderhoud moet kunnen voorzien. Daarom is werk zo belangrijk en zet de gemeente zich in om samen met u de weg naar werk (terug) te vinden. Meer informatie over dit onderwerp leest u op bladzijde 15. MEEDOEN MET EEN BEPERKING Een beperking hoeft geen belemmering te zijn. Met hulp, voorzieningen en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het mogelijk om mee te doen aan de samenleving, te blijven werken of zelfstandig te blijven wonen. Daarnaast is er een financïele tegemoetkoming in meerkosten, de regeling Meedoen met een beperking. Meer informatie over dit onderwerp leest u op bladzijde 19. HULP BIJ GELDZAKEN Heeft u vragen over geldzaken, achterstanden in uw betalingen of schulden? Team schuldhulpverlening en de budgetwinkel van de gemeente Alkmaar geven vrijblijvend advies en informatie. Team schuldhulpverlening biedt ook hulp bij het zoeken naar mogelijkheden om schulden op te lossen. Samen bekijken we de mogelijkheden die het beste bij uw situatie passen. Meer informatie over dit onderwerp leest u op bladzijde 21. TOESLAGEN EN KWIJTSCHELDING BELASTING Mensen met een laag inkomen kunnen vanwege hun (gezins)situatie wellicht belastingvoordelen genieten. Dat kan een toeslag zijn of een kwijtschelding van de belasting. Meer informatie over dit onderwerp leest u op bladzijde 22. Hoe vind ik snel wat ik zoek in deze brochure? Er is een trefwoordenlijst op bladzijde 29 die u helpt direct naar de juiste bladzijde(n) te gaan. Als u de brochure per hoofdstuk doorleest, zult u ook zien dat er veel meer tegemoetkomingen zijn dan u waarschijnlijk wist. Ik begrijp toch niet of ik ergens nu wel of geen recht op heb. Wat moet ik doen? Op bladzijde 25 Vragen? Wij geven antwoorden! vindt u diverse instellingen die u verder kunnen helpen. 5

6 Bijzondere bijstand 6 Wat is bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een uitkering (éénmalig of per maand) door de gemeente Alkmaar voor mensen met een minimumuitkering of met een inkomen daar net boven. Bijzondere bijstand is bedoeld voor extra of hoge kosten die u zelf niet kunt betalen. Dat zijn voor wat betreft de bijzondere bijstand niet de kosten van de dagelijkse boodschappen, maar wel bijvoorbeeld de aanschaf van een wasmachine of onverwachte verhuiskosten. De kosten moeten in uw persoonlijke situatie noodzakelijk zijn. Ook is het van belang dat de kosten door een bijzondere situatie zijn ontstaan en niet voorkomen konden worden. U komt er niet voor in aanmerking als een andere uitkering of regeling de kosten vergoedt. Als de kosten bijvoorbeeld vergoed worden door de ziektekostenverzekering, dan heeft u geen recht op bijzondere bijstand. Een medewerker van de gemeente zal onderzoeken of u aan de voorwaarden voldoet. De bijzondere bijstand kan een lening zijn of een tegemoetkoming die u niet hoeft terug te betalen. Neem bij vragen over de regeling waarvan u gebruik wilt maken altijd eerst contact op met de gemeente Alkmaar. Dan kijken we samen wat mogelijk is. Heb ik recht op bijzondere bijstand? Dat heeft u als: u inwoner van Alkmaar, Graft-De Rijp of Schermer bent; uw inkomen lager is dan 120% van de geldende bijstandsnorm voor individuele bijzondere bijstand. Voor sommige kostensoorten en regelingen geldt een lagere inkomengrens; uw inkomen lager is dan 110% van de geldende bijstandsnorm voor categoriale bijzondere bijstand, zoals de Regeling Meedoen met een beperking. Voor de gratis AlkmaarPas met kortingslabel geldt een inkomensgrens van maximaal 120% van de geldende bijstandsnorm; er geen instantie is die de kosten kan vergoeden, de zogeheten voorliggende voorziening. Voorbeelden zijn de ziektekostenverzekering en huurtoeslag; uw vermogen minder bedraagt dan 5.850,- (alleenstaande) of ,- (meerpersoonshuishouden). Draagkracht Ook als uw inkomen hoger is dan de desbetreffende inkomensgrens van de geldende bijstandsnorm kunt u voor een aantal kosten bijzon dere bijstand aanvragen. De gemeente Alkmaar berekent dan wat u zelf kunt bijdragen, uw draagkracht. Dit kan verschillen per kostensoort. Wat zijn geldende bijstandsnormen? Dat zijn de bijstandsbedragen, zoals de overheid en de gemeenten die vaststellen. De inkomensgrenzen voor de diverse situaties ziet u in de tweede, derde en vierde kolom van de tabel op de volgende pagina. In de eerste kolom staan de daarbijbehorende bijstandsuitkeringen. Belangrijk: deze brochure bevat de landelijke normen zoals die gelden per 1 januari De bijstandsnormen worden elk halfjaar aangepast. Kijk voor de huidige normen op en zoek op bijstandsnormen.

7 De meest gangbare bijstandsnormen Netto te ontvangen Inkomensgrens, Inkomensgrens, per januari 2014: bijstandsuitkering, exclusief vakantie- exclusief vakantieexclusief vakantiegeld geld, voor catego- geld voor individuele riale bijzondere bijzondere bijstand bijstand en bewindvoering (110%) (120%) en de gratis AlkmaarPas met kortingslabel thuiswonende alleenstaande, tussen de 18 en 21 jaar 222,31 244,54 266,77 alleenstaande, 21 jaar 643,41 707,75 772,09 alleenstaande, 22 jaar 772,09 849,30 926,51 alleenstaande, 23 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd 900,77 990, ,92 alleenstaande, 23 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd, kostendeler* 772,09 849,30 926,51 alleenstaande ouder, 23 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd, 1.158, , ,77 alleenstaande ouder, 23 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd, kostendeler* 1.029, , ,35 gehuwden/samenwonenden van 23 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd 1.286, , ,17 gehuwden/samenwonenden van 23 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd, kostendeler* 1.158, , ,76 alleenstaande, vanaf pensioengerechtigde leeftijd 988, ,97** 1.185,78** gehuwden/samenwonenden, een of beiden pensioengerechtigde leeftijd 1.360, ,14** 1.632,16** alleenstaande verblijvend in een inrichting 285,14 313,65 342,17 * Iemand die met een of meer personen een hoofdverblijf in dezelfde woning heeft en die daarom de noodzakelijke kosten van het bestaan kan delen. ** Bij de berekening is géén rekening gehouden met de maandelijkse particuliere pensioenvrijlating. Bij de berekening van de hoogte van uw inkomen brengt u 38,70 voor gehuwden/samenwonenden in mindering op uw particuliere pensioeninkomen. Voor een alleenstaande is dit bedrag 19,35. Ontvangt u nu een Wajong-uitkering van %? Trek dan om uw inkomen vast te stellen het bedrag van de jonggehandicaptenkorting ( 59,-) van uw netto maandinkomen af, behalve als u jonger bent dan 27 jaar. Als u een tegemoetkoming op de Anw-uitkering ontvangt, trek deze dan ook van uw netto maandinkomen af. Hoe en waar kan ik bijzondere bijstand aanvragen? Aanvragen moet altijd schriftelijk. Via is per regeling een aanvraagformulier op te vragen. Ook kunt u terecht bij de balie van de gemeente in het Stadskantoor en telefonisch via Of kom naar Het Sociaal WegwijsPlein in het Stadskantoor van maandag tot en met vrijdag van tot uur. Twijfelt u of zit u met vragen, neem dan contact op met de gemeente Alkmaar of met de formulierenbrigade. Goed om te weten Als u alle noodzakelijke informatie tijdig heeft verstrekt, is de afhandeltermijn van aanvragen bijzondere bijstand 8 weken. In sommige situaties moet u bij uw aanvraag een verklaring over uw inkomen en vermogen invullen. Deze verklaringen worden steekproefsgewijs gecontroleerd. Als uw verklaring wordt gecontroleerd, dan zal u eventueel extra gegevens moeten aanleveren. Wijzigingen doorgeven Wij gaan ervan uit dat u zich aan de wet houdt en wij vertrouwen u daarin. Alleen kan het soms zo zijn dat u fraude pleegt zonder dat u dat zelf weet, bijvoorbeeld doordat u niet direct een wijziging in uw persoonlijke situatie doorgeeft. Bijvoorbeeld dat u gaat samenwonen, gaat verhuizen of een erfenis krijgt. Of dat u meer gaat verdienen. Verandert er iets in uw financiële, persoonlijke of leefsituatie? Dan bent u verplicht om dat aan ons door te geven. Neem hiervoor altijd direct contact op met uw klantmanager. Let op: Boete bij overtreden uitkeringsregels. Overtredingen van de uitkeringsregels worden bestraft. Dit betekent onder andere dat het teveel ontvangen geld volledig terugbetaald moet worden en daar bovenop hetzelfde bedrag als boete wordt opgelegd. Als u opnieuw de regels overtreedt, wordt de boete nog hoger, namelijk 150%. Na de tweede overtreding kan deze boete de eerste drie maanden met uw uitkering verrekend worden. U ontvangt deze maanden dan geen uitkering. Wanneer u informatie (zoals bewijsstukken, verhuizen of bonnen) te laat doorgeeft, hoeft dit geen directe gevolgen te hebben voor uw uitkering. Wel is het mogelijk dat u een boete krijgt van 150,- omdat u informatie niet op tijd heeft doorgegeven. Meer informatie hierover vindt u op de website en 7

8 8 Bijzondere bijstand voor specifieke kostensoorten In deze folder worden diverse kostensoorten waarvoor bijzondere bijstand aangevraagd kan worden specifiek omschreven, maar ook voor andere, niet in deze folder genoemde, noodzakelijke kosten kan bijzondere bijstand mogelijk zijn. ALARMERINGSKOSTEN Bent u vanwege een medische en/of sociale indicatie aangesloten op een alarmeringssysteem, dan kunt u voor de eigen bijdrage maandelijks bijzondere bijstand krijgen. Belangrijk is dat u wijzigingen in de eigen bijdrage en in het gebruik van het alarmeringssysteem, meldt bij de gemeente Alkmaar. HULP BIJ HET HUISHOUDEN OF THUISZORG Wanneer u huishoudelijke hulp krijgt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of thuiszorg (verpleging, verzorging en/of begeleiding) vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK waarvoor bijzondere bijstand mogelijk is. De hulp kan in natura zijn, dus van een door de gemeente geselecteerde dienstverlener, of met een persoonsgebonden budget waarbij u zelf deze hulp inkoopt. Wanneer u een Aanvullende Zorgverzekering Gemeente (AZG) via Univé heeft, kunt u deze eigen bijdrage declareren bij Univé. Dit geldt alleen niet voor de eigen bijdrage voor begeleiding. U kunt hiervoor dus bijzondere bijstand aanvragen. ZIEKENVERVOER Is zittend ziekenvervoer voor u noodzakelijk? Dus voor een bezoek aan een arts of het ziekenhuis in verband met nierdialyse, bestraling of chemotherapie, een visuele handicap of rolstoelgebruik? Dan betaalt u een eigen bijdrage. Hiervoor verleent de gemeente bijzondere bijstand. BIJZONDERE EXTRA KOSTEN DOOR EEN ZIEKTE OF BEPERKING Voor extra kosten door een ziekte of beperking kan bijzondere bijstand mogelijk zijn. Bijvoorbeeld extra kosten voor ontwikkeling en ontspanning (inclusief seksuele hulpverlening), dieetkosten, maaltijdkosten, slijtage en bewassingskosten en verwarmingskosten. Heb ik er recht op? Dat heeft u als: u inwoner van Alkmaar, Graft-De Rijp of Schermer bent; uw inkomen lager is dan 120% van de geldende bijstandsnorm; uw vermogen minder bedraagt dan 5.850,- (alleenstaande) of ,- (meerpersoonshuishouden). Hoe en waar kan ik bijzondere bijstand aanvragen? Aanvragen moet altijd schriftelijk. Ga voor een aanvraagformulier naar (zie Individuele bijzondere bijstand), naar de informatiebalie van het Stadskantoor of neem telefonisch contact op via U kunt ook terecht op Het Sociaal Wegwijs Plein in het Stadskantoor van maandag t/m vrijdag van tot uur. De verwachting is dat u uw aanvraag vanaf het najaar 2014 ook via DigiD kunt doen. Zodra dit mogelijk is, komt er een link op onze website

9 DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN, INRICHTINGS- EN VERHUISKOSTEN u door een bijzondere situatie niet zelf heeft kunnen sparen of lenen (bv. Kredietbank). Wat zijn duurzame gebruiksgoederen? Duurzame gebruiksgoeden kunnen worden onderverdeeld in: Kosten voor een aantal specifieke elektrische apparaten. Voor het vervangen van uw wasmachine, kookplaat, koelkast of stofzuiger. En een computer voor gezinnen met inwonende kinderen van 12 tot en met 17 jaar. Duurzame gebruiksgoederen, inrichtings- en verhuiskosten. Denk hierbij aan duurzame gebruiksgoederen die niet behoren tot de elektrische apparatenregeling zoals een bed, matras, tafel, stoelen, gordijnen, verlichting of vloerbedekking. In sommige gevallen is bijstand mogelijk voor de inrichtingskosten van de babykamer en de noodzakelijke babyuitzet (kleding en verzorging). Ook verhuiskosten zoals dubbele huur, het huren van een verhuisbus, etc. komen mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand. Noodzaak De vervanging van het duurzame gebruiksgoed, verhuiskosten of het inrichten en stofferen van uw woning moet echt noodzakelijk zijn, dus niet alleen wenselijk. Bijvoorbeeld: het bed moet kapot zijn en niet meer gerepareerd kunnen worden. Zelf sparen of reserveren In principe moet u zelf sparen of lenen voor deze kosten. De Wet werk en bijstand gaat ervan uit dat u ook van een minimuminkomen moet kunnen reserveren. Als u niet heeft gereserveerd voor deze kosten, dan wordt een lening bij een kredietinstelling gezien als een voorliggende voorziening. Als dit mogelijk is, komt u dus niet in aanmerking voor bijzondere bijstand. Ook is het van belang dat de kosten door een bijzondere situatie zijn ontstaan en niet voorkomen konden worden. Let op: Voor de elektrische apparatenregeling geldt één uitzondering. Wanneer u langer dan 3 jaar aangewezen bent op een minimuminkomen (tot 120% van de bijstandsnorm), wordt er niet van u verwacht dat u kunt sparen of lenen voor de specifiek genoemde elektrische apparaten. Heb ik er recht op? Dat heeft u voor duurzame gebruiksgoederen, inrichtings- en verhuiskosten als: u inwoner van Alkmaar, Graft-De Rijp of Schermer bent; uw inkomen lager is dan 120% van de geldende bijstandsnorm; uw vermogen minder bedraagt dan 5.850,- (alleenstaande) of ,- (meerpersoonshuishouden); Voor de elektrische apparatenregeling gelden de volgende voorwaarden: u bent inwoner van Alkmaar, Graft-De Rijp of Schermer; u heeft langer dan 3 jaar een inkomen lager dan 120% van de geldende bijstandsnorm; uw vermogen bedraagt minder dan 5.850,- (alleenstaande) of ,- (meerpersoonshuishouden); u heeft de afgelopen 8 jaar niet eerder bijstand ontvangen voor deze kosten. Indien u niet aan al deze criteria voldoet, dan zullen wij uw aanvraag beoordelen aan de hand van de criteria die gelden voor algemene duurzame gebruiksgoederen en inrichtingskosten. Hoeveel krijg ik vergoed? Er gelden normbedragen voor de diverse elektrische apparaten en overige duurzame gebruiksgoederen. Let op: Als u het afgelopen jaar een langdurigheidstoeslag heeft ontvangen, dan houdt de gemeente hier rekening mee. Dit betekent dat u pas recht heeft op een vergoeding voor een elektrisch apparaat, duurzaam gebruiksgoed of inrichtings- en verhuiskosten als de kosten hoger zijn dan de verstrekte langdurigheidstoeslag. Verstrekking van de bijstand Voor duurzame gebruiksgoederen en inrichtingskosten geldt dat de bijzondere bijstand wordt toegekend in de vorm van een renteloze geldlening. Wanneer u vragen heeft over bijvoorbeeld de hoogte van de aflossing, kunt u contact opnemen met de klantmanager van de gemeente Alkmaar. In uitzonderlijke situaties ontvangt u de bijzondere bijstand zonder dat u dit hoeft terug te betalen. Wanneer u in aanmerking komt voor verhuiskosten of een duurzaam gebruiksgoed vanuit de elektrische apparatenregeling, dan hoeft u dit bedrag niet terug te betalen. Vóórdat u een aanschaf doet, moet u de kosten kenbaar maken bij uw aanvraag. Wordt u bijzondere bijstand toegekend, dan kunt u tot aanschaf overgaan. U bent in sommige gevallen verplicht na aanschaf een kopie van de definitieve nota van de leverancier in te zenden. Indien u geen kopie van de nota inlevert, zult u het uitbetaalde bedrag terug moeten betalen. Bewaar om die reden altijd goed de bonnen. 9

10 10 Aanvragen moet altijd schriftelijk. Ga voor een aanvraagformulier naar (zie Individuele bijzondere bijstand), naar de informatiebalie van het Stadskantoor of neem telefonisch contact op via U kunt ook terecht op Het Sociaal Wegwijs Plein in het Stadskantoor van maandag t/m vrijdag van tot uur. De verwachting is dat u uw aanvraag vanaf het najaar 2014 ook via DigiD kunt doen. Zodra dit mogelijk is, komt er een link op onze website BEWINDVOERINGS- EN BUDGETTERINGSKOSTEN Wat wordt vergoed? Het kan voorkomen dat u door omstandigheden niet zelf in staat bent uw financiën te regelen. Een bewindvoerder kan aangewezen worden om deze zaken voor u te regelen. Ook als u bijvoorbeeld schulden heeft, heeft u mogelijk hulp ingeschakeld van een bewindvoerder en/of een budgetteringsdeskundige. Voor de kosten die u maakt om gebruik te maken van deze hulp, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Heb ik er recht op? Dat heeft u als: u inwoner van Alkmaar, Graft-De Rijp of Schermer bent; uw inkomen lager is dan: 110% van de geldende bijstandsnorm voor de kosten van bewindvoering; 120% van de geldende bijstandsnorm voor budgetteringskosten; uw vermogen minder bedraagt dan 5.850,- (alleenstaande) of ,- (meerpersoonshuishouden); De noodzaak van bewindvoering is vastgesteld door de rechtbank. Bij budgetbeheer wordt de noodzaak vastgesteld door de gemeente. Dit houdt in dat u eerst een gesprek moet hebben met de afdeling schuldhulpverlening. Hoeveel krijg ik vergoed? De hoogte van de vergoeding uit de bijzondere bijstand is afhankelijk van de door de rechter of gemeente vastgestelde kosten. Aanvragen moet altijd schriftelijk. Ga voor een aanvraagformulier naar (zie Individuele bijzondere bijstand), naar de informatiebalie van het Stadskantoor of neem telefonisch contact op via U kunt ook terecht op Het Sociaal Wegwijs Plein in het Stadskantoor van maandag t/m vrijdag van tot uur. De verwachting is dat u uw aanvraag vanaf het najaar 2014 ook via DigiD kunt doen. Zodra dit mogelijk is, komt er een link op onze website MENTORSCHAP / CURATORSCHAP Wat wordt vergoed? Het kan voorkomen dat u door omstandigheden niet zelf in staat bent uw persoonlijke, niet-financiële, zaken goed te regelen. Dan kunt u een mentor toegewezen krijgen om deze zaken voor u te regelen. Een curator helpt u als u zowel uw financiële als persoonlijke zaken niet meer zelf kunt doen. Voor de kosten die u maakt om gebruik te maken van deze hulp, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Heb ik er recht op? Dat heeft u als: u inwoner van Alkmaar, Graft-De Rijp of Schermer bent; uw inkomen lager is dan 120% van de geldende bijstandsnorm; uw vermogen minder bedraagt dan 5.850,- (alleenstaande) of ,- (meerpersoonshuishouden); De noodzaak is vastgesteld door de rechtbank. Hoeveel krijg ik vergoed? De hoogte van de vergoeding uit de bijzondere bijstand is afhankelijk van de door de kantonrechter vastgestelde kosten. Aanvragen moet altijd schriftelijk. Ga voor een aanvraagformulier naar (zie Individuele bijzondere bijstand), naar de informatiebalie van het Stadskantoor of neem telefonisch contact op via U kunt ook terecht op Het Sociaal Wegwijs Plein in het Stadskantoor van maandag t/m vrijdag van tot uur. De verwachting is dat u uw aanvraag vanaf het najaar 2014 ook via DigiD kunt doen. Zodra dit mogelijk is, komt er een link op onze website KOSTEN BEGRAFENIS OF CREMATIE Wat wordt vergoed? Als iemand uit uw familie overlijdt, dan moet hij of zij worden begraven of gecremeerd. Als u als nabestaande de uitvaartkosten moet betalen, dan kunt u recht hebben op bijzondere bijstand voor uw aandeel in de uitvaartkosten.

11 Heb ik er recht op? Dat heeft u als: u inwoner van Alkmaar, Graft-De Rijp of Schermer bent; uw inkomen lager is dan 120% van de geldende bijstandsnorm; uw vermogen minder bedraagt dan 5.850,- (alleenstaande) of ,- (meerpersoonshuishouden); de kosten niet uit de nalatenschap kunnen worden betaald of door een verzekering worden gedekt; u erfgenaam bent of naaste familielid op wie (een deel van de) uitvaartkosten verhaald kunnen worden. Hoeveel krijg ik vergoed? De hoogte van de bijzondere bijstand is aan een maximum gebonden. u een toevoeging heeft voor rechtsbijstand dat afgegeven is door de Raad voor Rechtsbijstand. Hoeveel krijg ik vergoed? De hoogte van de bijzondere bijstand is afhankelijk van de hoogte van de eigen bijdrage voor de advocaatkosten of van de griffie- en vertaalkosten. Let op: u dient zich te melden bij het Juridisch Loket voor korting op de eigen bijdrage. Aanvragen moet altijd schriftelijk. Ga voor een aanvraagformulier naar (zie Individuele bijzondere bijstand), naar de informatiebalie van het Stadskantoor of neem telefonisch contact op via U kunt ook terecht op Het Sociaal Wegwijs Plein in het Stadskantoor van maandag t/m vrijdag van tot uur. Aanvragen moet altijd schriftelijk. Ga voor een aanvraagformulier naar (zie Individuele bijzondere bijstand), naar de informatiebalie van het Stadskantoor of neem telefonisch contact op via U kunt ook terecht op Het Sociaal Wegwijs Plein in het Stadskantoor van maandag t/m vrijdag van tot uur. De verwachting is dat u uw aanvraag vanaf het najaar 2014 ook via DigiD kunt doen. Zodra dit mogelijk is, komt er een link op onze website ADVOCAATKOSTEN Wat wordt vergoed? Als u in Nederland kosten maakt vanwege een juridische procedure, dan kunt u een beroep doen op de Wet op de Rechts bijstand (WRB). Vraag bijzondere bijstand aan voor de eigen bijdrage van de advocaat en voor griffie- en vertaalkosten. Het maakt daarbij niet uit waarover u procedeert of tegen welke persoon of instantie u de procedure voert. Vertaalkosten komen alleen in aanmerking als er geen beroep gedaan kan worden op de uitvoeringsregeling subsidie vertaaldiensten. Heb ik er recht op? Dat heeft u als: u inwoner van Alkmaar, Graft-De Rijp of Schermer bent; er geen andere instantie is die deze kosten vergoedt; uw inkomen lager is dan 120% van de geldende bijstandsnorm; uw vermogen minder bedraagt dan 5.850,- (alleenstaande) of ,- (meerpersoonshuishouden); De verwachting is dat u uw aanvraag vanaf het najaar 2014 ook via DigiD kunt doen. Zodra dit mogelijk is, komt er een link op onze website JEUGDHULPVERLENING/VERBLIJF VAN KIND IN INRICHTING Wat wordt vergoed? Verblijft uw kind in een instelling voor jeugdhulpverlening en komt hij/zij in de weekenden en/of vakanties thuis, vraag dan voor de hieraan verbonden kosten bijzondere bijstand aan. Deze bijzondere bijstand geldt voor noodzakelijke reiskosten, maaltijdvergoeding en de maandelijkse eigen bijdrage voor noodzakelijke ontspannings kosten. Reist u met openbaar vervoer, dan vergoedt de gemeente de kosten op basis van reizen 2e klasse. Reist u per auto, dan is de vergoeding gebaseerd op de maximale kilometervergoeding waarvan de Belastingdienst uitgaat. In principe worden alleen reiskosten buiten de gemeente Alkmaar vergoed, tenzij er sprake is van een bijzondere situatie. Bij langdurige opname kunt u de gemaakte kosten voor noodzakelijke kleding aanvragen. Heb ik er recht op? Dat heeft u als: u inwoner van Alkmaar, Graft-De Rijp of Schermer bent; u geen kinderbijslag voor dit kind ontvangt (deze voorwaarde geldt niet voor reiskosten); er geen andere instantie is die deze kosten vergoedt; uw inkomen lager is dan 120% van de geldende bijstandsnorm; uw vermogen minder bedraagt dan 5.850,- (alleenstaande) of ,- (meerpersoonshuishouden). 11

12 12 Aanvragen moet altijd schriftelijk. Ga voor een aanvraagformulier naar (zie Individuele bijzondere bijstand), naar de informatiebalie van het Stadskantoor of neem telefonisch contact op via U kunt ook terecht op Het Sociaal Wegwijs Plein in het Stadskantoor van maandag t/m vrijdag van tot uur. De verwachting is dat u uw aanvraag vanaf het najaar 2014 ook via DigiD kunt doen. Zodra dit mogelijk is, komt er een link op onze website WOONKOSTENTOESLAG Wanneer geldt deze toeslag? Wanneer sprake is van een grote verandering in uw situatie (bijvoorbeeld scheiding of ontslag) kan in twee gevallen een beroep op de woonkostentoeslag vanuit de bijzondere bijstand worden gedaan: de huur ligt boven de subsidiegrens; u heeft een eigen woning; Heb ik er recht op? Dat heeft u als: u inwoner van Alkmaar, Graft-De Rijp of Schermer bent; er geen andere instantie is die deze kosten vergoedt; uw inkomen lager is dan 100% van de geldende bijstandsnorm; uw vermogen minder bedraagt dan 5.850,- (alleenstaande) of ,- (meerpersoonshuishouden). N.B. Bij woonkostentoeslag geldt niet de inkomensgrens van 120%, maar de inkomensgrens van 100% van de geldende bijstandsnorm om aan te sluiten bij de berekeningsgrondslag van de Belastingdienst. Hoeveel krijg ik vergoed en zijn er verplichtingen? Uw situatie en kosten zijn bepalend voor de te ontvangen woonkostentoeslag. Een woonkostentoeslag wordt in principe maximaal 6 maanden verstrekt. Daarnaast wordt aan u een verhuisplicht opgelegd. Alleen in uitzonderlijke situaties wordt geen verhuisplicht opgelegd, bijvoorbeeld aan mensen met een beperking die wonen in een aangepaste woning. Aanvragen moet altijd schriftelijk. Ga voor een aanvraagformulier naar (zie Individuele bijzondere bijstand), naar de informatiebalie van het Stadskantoor of neem telefonisch contact op via U kunt ook terecht op Het Sociaal Wegwijs Plein in het Stadskantoor van maandag t/m vrijdag van tot uur. De verwachting is dat u uw aanvraag vanaf het najaar 2014 ook via DigiD kunt doen. Zodra dit mogelijk is, komt er een link op onze website

13 Aanvullende Zorgverzekering Gemeente (AZG) Wat is de AZG? Alle inwoners van Nederland zijn verplicht een basisverzekering voor zorg af te sluiten. Deze verzekering dekt onder andere kosten voor een ziekenhuisopname, doktershulp, medicijnen en hulpmiddelen. Daarnaast is het verstandig een aanvullende verzekering af te sluiten, zodat u ook verzekerd bent tegen de kosten van onder meer tandartshulp, brillen, hoortoestellen en fysiotherapie. Inwoners van Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer met een inkomen tot 110% van de geldende bijstandsnorm kunnen deelnemen aan de zeer voordelige, Aanvullende Zorgverzekering Gemeente (AZG). De gemeente heeft daarover afspraken met verzekeraar Univé. Wat is mijn voordeel als ik me via de AZG verzeker? deelnemen aan de AZG is voordelig: in totaal krijgt u ruim 165,- korting per jaar op de verzekeringspremies; u krijgt een uitgebreidere dekking op de gewone aanvullende verzekeringen van Univé; u wordt altijd geaccepteerd voor de AZG, dus zonder medische keuring; een extra vergoeding voor tandarts- en techniekkosten. Wat kost de AZG mij als deelnemer? Als deelnemer aan de AZG ontvangt u 6% korting op de premie van de basisverzekering van Univé (zonder vrijwillig risico). Daarnaast draagt de gemeente Alkmaar 8,07 per maand bij in de premie van de aanvullende verzekering (het Gemeentepakket Compleet). Daardoor is de AZG-premie voor ,08 per maand (normaal 132,92). 100% vergoeding van de eigen bijdrage voor kraamzorg. Fysiotherapie en oefentherapie: boven de vergoeding vanuit het basispakket is er een aanvullende vergoeding tot maximaal 800,-. Tandheelkundige zorg: 100% vergoeding tot maximaal 800,- per jaar. Medisch noodzakelijke orthodontie voor kinderen tot 18 jaar: éénmalige vergoeding tot maximaal 2.400,-. Vervangende mantelzorg wordt 100% vergoed tot maximaal 15 dagen per jaar *. Vergoeding van de eigen bijdrage huishoudelijke hulp vanuit de WMO en persoonlijke verzorging en verpleging vanuit de Awbz. Meer weten over de AZG vergoedingen? Bekijk het vergoedingenoverzicht op werkeninkomen (zie Aanvullende Zorgverzekering Gemeente). Kan ik deelnemen aan de AZG? Dat kunt u als: u inwoner van Alkmaar, Graft-De Rijp of Schermer bent; uw inkomen lager is dan 110% van de geldende bijstandsnorm; uw vermogen minder bedraagt dan 5.850,- (alleenstaande) of ,- (meerpersoonshuishouden). Als u verzekerd bent bij één van de labels van Coöperatie VGZ en u heeft geen betalingsachterstanden, dan kunt u zich tussentijds aanmelden voor een verzekering bij Univé. In dat geval kunt u zich gedurende het hele jaar aanmelden voor de AZG. Als u ergens anders verzekerd bent, kunt u aan het einde van het contractjaar overstappen naar Univé en u aanmelden voor de AZG. Univé accepteert iedereen die recht heeft op deelname. 13 De AZG verzekert in 2014 naast de basisvoorzieningen onder meer: Bril of contactlenzen: 100% eenmaal per 3 jaar wordt 295,- vergoed. Hoortoestellen: de AZG vergoedt maximaal 300,- van de eigen bijdrage per hoortoestel. * geldt niet voor inwoners van Graft-De Rijp en Schermer

14 Belangrijk: De verplichte zorgverzekering (basispakket) en de AWBZ vergoeden alle noodzakelijke medische kosten. Deze worden gezien als passende en toereikende voorliggende voorzieningen. Dit betekent in principe dat kosten die niet door de basisverzekering of AWBZ vergoed worden (dus ook de aanvullende verzekering) niet in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Hoe en waar kan ik de AZG aanvragen? Aanvragen moet altijd schriftelijk. Ga voor een aanvraagformulier naar werkeninkomen (zie Aanvullende Zorgverzekering Gemeente), naar de informatiebalie van het Stadskantoor of neem telefonisch contact op via U kunt ook terecht op Het Sociaal WegwijsPlein in het Stadskantoor van maandag t/m vrijdag van tot uur. Langdurigheidstoeslag Wat is dit voor toeslag? De langdurigheidstoeslag is een tegemoetkoming in geld voor inwoners van Alkmaar,Graft- De Rijp en Schermer die al langere tijd een uitkering op bijstandsniveau ontvangen. Deze toeslag is bestemd voor grotere aankopen, zoals duurzame gebruiksgoederen. Let op: Wanneer u bijzondere bijstand aanvraagt voor duurzame gebruiksgoederen, inrichtings- of verhuiskosten, dan houdt de gemeente hierbij rekening met de langdurigheidstoeslag. Dit betekent dat als u het afgelopen jaar langdurigheidstoeslag heeft ontvangen, u pas recht heeft op een vergoeding voor een elektrisch apparaat, duurzaam gebruiksgoed of inrichtings- en verhuiskosten, als de kosten hoger zijn dan de verstrekte langdurigheidstoeslag. 14 Heb ik er recht op? Dat heeft u als: u inwoner van Alkmaar, Graft-De Rijp of Schermer bent; u tussen de 21 en de pensioengerechtigde leeftijd bent; u de afgelopen twaalf maanden geen langdurigheidstoeslag ontving; u niet studeert (volgens WTOS of WSF 2000); u al 3 jaar of langer een inkomen heeft op maximaal 110% van de geldende bijstandsnorm; uw vermogen minder bedraagt dan 5.850,- (alleenstaande) of ,- (meerpersoonshuishouden). Let op: Als u een alleenstaande bent met een Wajong-uitkering % arbeidsongeschikt, dan komt u in aanmerking voor de langdurigheidstoeslag. Hoeveel toeslag kan ik krijgen per jaar? Gehuwden en/of samenwonenden 525,-. Alleenstaande ouders 472,-. Alleenstaande 371,- Let op: getrouwd of samenwonend? U krijgt dan alleen een langdurigheidstoeslag als u beiden aan de voorwaarden voldoet. Aanvragen moet altijd schriftelijk. Ga voor een aanvraagformulier naar (zie Langdurigheidstoeslag), naar de informatiebalie van het Stadskantoor of neem telefonisch contact op via U kunt ook terecht op Het Sociaal WegwijsPlein in het Stadskantoor van maandag t/m vrijdag van tot uur. De verwachting is dat u uw aanvraag vanaf het najaar 2014 ook via DigiD kunt doen. Zodra dit mogelijk is, komt er een link op onze website

15 Meedoen met de samenleving Toegang tot school, sport, cultuur Meedoen? Dat wil ik... maar een steuntje in de rug helpt! De gemeente Alkmaar vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Of het nu om school, sport of cultuur gaat: iedereen moet er toegang toe hebben. Meedoen met een krappe beurs is echter niet gemakkelijk. Daarom maakte de gemeente Alkmaar afspraken met een aantal partijen op maatschappelijk en cultureel gebied over kortingen of zelfs gratis deelname of toegang. Meedoen betekent ook iets anders, namelijk dat iedere burger - als dat kan - zelf in zijn of haar levensonderhoud moet kunnen voorzien. Daarom is werk zo belangrijk en zet de gemeente zich in om samen met u de weg naar werk (terug) te vinden. De informatie in dit hoofdstuk is opgedeeld in de rubrieken: Toegang tot school, sport, cultuur; Begeleiding naar werk en sociaal meedoen. ALKMAARPAS MET KORTINGSLABEL: GRATIS EN GEWELDIG! Wat is de AlkmaarPas? Woont u in Alkmaar, dan kunt u eigenlijk niet zonder de AlkmaarPas. Deze gratis pas is voor veel verschillende dingen te gebruiken. Heeft u een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm, dan krijgt u gratis een kortingslabel op uw pas. Daarmee kunt u in Alkmaar leuke dingen doen. Met deze Pas met kortingslabel kunt u gratis of met flinke korting deelnemen aan leuke activiteiten. Zo geeft het kortingslabel bijvoorbeeld kortingen op voorstellingen in Theater de Vest en korting op een abonnement van de Bibliotheek. Inmiddels hebben al zo n 250 Alkmaarse ondernemers, zoals winkels en horeca, aantrekkelijke aanbiedingen voor houders van de AlkmaarPas met kortingslabel. Dat kan een korting zijn of gratis extra s bij aankoop van artikelen. Daarnaast worden er voor houders van een kortingslabel diverse activiteiten georganiseerd. Bij het gratis kortingslabel zit een boekje met tickets ter waarde van 80,- op naam, die u kunt inleveren bij de deelnemende instanties en bedrijven. AlkmaarPas met kortingslabel AlkmaarPas zonder kortingslabel Heb ik recht op een gratis AlkmaarPas met kortingslabel? De AlkmaarPas met kortingslabel kost normaal 11,- (verkrijgbaar bij de VVV of de Bibliotheek) maar is gratis als: u inwoner van Alkmaar bent; u niet studeert (volgens WTOS of WSF 2000); uw inkomen lager is dan 120% van de geldende bijstandsnorm; uw vermogen minder bedraagt dan 5.850,- (alleenstaande) of ,- (meerpersoonshuishouden). 15

16 Persoonsgebonden budget van 80,- Wanneer u recht heeft op een gratis kortingslabel ontvangt u ook het Jouw Eigen Voordeelboekje met daarin tickets ter waarde van 80,-. U kunt dit bedrag gebruiken voor theaterkaartjes, openbaar vervoer, de contributie van een vereniging en nog veel meer. Ik wil meer weten over de AlkmaarPas met kortingslabel De Stichting Promotie Alkmaar beantwoordt uw vragen graag. Het telefoonnummer is (072) Kijk ook op voor meer informatie over de AlkmaarPas. Heb ik er recht op? Dat heeft u als: u inwoner van Alkmaar bent; u inwonende kinderen heeft in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar; uw inkomen lager is dan 110% van de geldende bijstandsnorm; uw vermogen minder bedraagt dan 5.850,- (alleenstaande) of ,- (meerpersoonshuishouden). Hoeveel krijg ik vergoed? De bijdrage is maximaal 100,- per kind in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar. Aanvragen moet altijd schriftelijk. Ga voor een aanvraagformulier naar (zie gratis AlkmaarPas met kortingslabel), naar de informatiebalie van het Stadskantoor of neem telefonisch contact op via U kunt ook terecht op Het Sociaal WegwijsPlein in het Stadskantoor van maandag t/m vrijdag van tot uur. Aanvragen moet altijd schriftelijk. Ga voor een aanvraagformulier naar (zie gratis AlkmaarPas met kortingslabel), naar de informatiebalie van het Stadskantoor of neem telefonisch contact op via U kunt ook terecht op Het Sociaal WegwijsPlein in het Stadskantoor van maandag t/m vrijdag van tot uur. 16 Goed om te weten De inwonende partner en kinderen in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar komen in aanmerking voor een eigen gratis AlkmaarPas met kortingslabel. Kinderen van 4 t/m 11 jaar worden kosteloos bijgeschreven op het kortingslabel van de ouder. Zo kan het hele gezin genieten van de voordelen van het kortingslabel. Goed om te weten Stichting Promotie Alkmaar verstrekt verdere informatie en verzorgt de verzending van de tickets. Heeft u een AlkmaarPas met gratis kortingslabel en een inkomen lager dan 110% van de geldende bijstandsnorm? Dan ontvangt u de tickets automatisch en hoeft u deze niet aan te vragen. KORTING VOOR KINDEREN OP LIDMAATSCHAP VERENIGING ( KINDEREN DOEN MEE! ) Wat voor korting is dit? Een korting voor kinderen van 4 t/m 17 jaar op het lidmaatschap van een vereniging. De korting geldt voor verschillende verenigingen in Alkmaar op het gebied van sport en cultuur (zoals dans, muziek en schilderen). Hoe gaat het in zijn werk? Deze bijdrage in de lidmaatschapskosten verstrekt de gemeente Alkmaar in de vorm van tickets (kortings bonnen). Deze levert u in bij de vereniging op het moment dat uw kind lid wordt en zo kunt u gebruik maken van de korting. De regeling loopt tot 1 januari De actuele situatie van deze regeling na 1 januari 2015 is na te lezen op (zie gratis AlkmaarPas met kortingslabel). Informatie: Overige informatie over sport en cultuur voor kinderen (waaronder het Jeugdsport- en cultuurfonds Alkmaar) vindt u op:

17 REGELING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIEKOSTEN Waarvoor is deze regeling? Ouders van kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar kunnen vanuit de bijzondere bijstand voor maatschappelijke participatiekosten een vergoeding voor sport, cultuur en school krijgen. Dat zijn bijvoorbeeld kosten voor: schoolreis of excursie, schooltas, sportkleding of een internetabonnement. Hoeveel kan ik vergoed krijgen? 87,- per kind, per schooljaar voor kinderen van 4 t/m 11 jaar; 248,- per kind, per schooljaar voor kinderen van 12 t/m 17 jaar. Heb ik er recht op? Dat heeft u als: u inwoner van Alkmaar bent; u inwonende kinderen heeft in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar; uw inkomen lager is dan 110% van de geldende bijstandsnorm; uw vermogen minder bedraagt dan ,-. Aanvragen moet altijd schriftelijk. Ga voor een aanvraagformulier naar (zie Regeling voor maatschappelijke participatiekosten), naar de informatiebalie van het Stadskantoor of neem telefonisch contact op via U kunt ook terecht op Het Sociaal WegwijsPlein in het Stadskantoor van maandag t/m vrijdag van tot uur. De verwachting is dat u uw aanvraag vanaf het najaar 2014 ook via DigiD kunt doen. Zodra dit mogelijk is, komt er een link op onze website Goed om te weten De regeling maatschappelijke participatiekosten geldt per schooljaar. Een schooljaar loopt van 1 juli van het ene jaar tot 1 juli van het daarop volgende jaar. Deze regeling loopt tot 1 januari Dit betekent dat u de vergoeding voor het schooljaar aan kunt vragen tot 1 januari De actuele situatie van deze regeling na 1 januari 2015 is na te lezen op nl/werkeninkomen (zie Regeling maatschappelijke participatiekosten). 17

18 BEGELEIDING NAAR WERK EN SOCIAAL MEEDOEN 18 Het is belangrijk werk te hebben en mee te doen met de maatschappij Iedereen die kan werken moet er alles aan doen om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Het is daarom belangrijk om werk te vinden en te behouden. Maar soms zit het tegen en lukt het niet werk te behouden. Nieuw werk vinden kan lastig zijn. Natuurlijk solliciteert u en doet u er alles aan om een nieuwe baan te vinden. De gemeente kan u daarbij helpen. De hulp van de gemeente is er altijd op gericht dat u (weer) betaald werk krijgt. Dat gebeurt via een re-integratietraject. Is betaald werk (nog) niet haalbaar, dan kan de gemeente u de mogelijkheid bieden om op een andere manier sociaal actief te blijven bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen. De visie van de gemeente bij uw begeleiding is daarmee helder: werk gaat voor een uitkering. Worden mijn onkosten vergoed? Wanneer u tijdens een re-integratietraject kosten maakt voor bijvoorbeeld de ouderbijdrage in de kosten van kinderopvang of reiskosten, dan wordt dit in veel gevallen vergoed door de gemeente. Waar moet ik zijn? Als u vanuit uw (gezins)situatie onvoldoende inkomsten heeft zijn er verschillende mogelijkheden. Wanneer u tussen de 18 en pensioengerechtigde leeftijd bent, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een Wwb uitkering. Ook een uitkering Ioaw behoort tot de mogelijkheden. Hiervoor meldt u zich bij het UWV WERKbedrijf als u ouder bent dan 27 jaar. Ga naar (zie Werk en Bijstand). Wanneer u tussen de 18 en 27 jaar bent, meldt u zich bij het jongerenloket. Zie Let op: Voor deze groep jongeren geldt een zoektijd van vier weken. Dit betekent dat jongeren die een uitkering aanvragen, de eerste vier weken zelf actief op zoek moeten gaan naar werk en/of een opleiding. Pas na deze vier weken kunnen zij in aanmerking komen voor een uitkering van de gemeente. Wanneer u gewezen zelfstandige bent of zelfstandig ondernemer dan wel startende ondernemer, dan komt u (mogelijk) in aanmerking voor een uitkering IOAZ en/of Bbz. Hiervoor meldt u zich rechtstreeks op

19 Meedoen met een beperking WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) De gemeente zet zich in om inwoners van Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer te helpen zo actief en zelfstandig mogelijk te blijven. Want in Alkmaar gaan we voor een stad waar iedereen er toe doet. Een stad waar iedereen volwaardig aan de samenleving mee kan doen. Daarvoor willen we investeren in mensen en belemmeringen wegnemen die meedoen in de weg staan. In het dagelijks leven kunt u allerlei problemen ondervinden. Die kunnen lichamelijk of geestelijk van aard zijn. De gemeente heeft door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de plicht om oplossingen te bieden aan inwoners met beperkingen via het treffen van voorzieningen die hem/haar in staat stellen: huishoudelijke taken uit te kunnen voeren; thuis te kunnen zorgen voor kinderen die tot zijn/haar gezin behoren; in zijn/haar huis te wonen; zich te verplaatsen in en om zijn/haar woning; zich lokaal met een vervoersmiddel te verplaatsen; contacten met andere mensen in de regio te kunnen onderhouden en deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten. 19 De gemeente Alkmaar houdt daarbij rekening met de omstandigheden en behoeften, maar ook met de mogelijkheden om zelf problemen op te lossen. Als iedereen uitgaat van de eigen kracht en de verantwoordelijkheid neemt om anderen te ondersteunen, dan zijn er minder individuele en specifieke voorzieningen nodig. Daarmee blijven voorzieningen in de toekomst beschikbaar en betaalbaar voor mensen die daarop aangewezen zijn. Heeft u ondersteuning nodig bij het zoeken naar een oplossing, neem contact op met WWZ-wijzer. Kijk voor de contactgegevens op bladzijde 27.

20 20 REGELING MEEDOEN MET EEN BEPERKING Wat is dit voor regeling? Dit is een financiële tegemoetkoming in meerkosten voor bijvoorbeeld vervoer, verzekeringen, speciaal schoeisel of kleding als gevolg van beperkingen. Heb ik er recht op? Dat heeft u als: u inwoner van Alkmaar, Graft-De Rijp of Schermer bent; u ouder bent dan de pensioengerechtigde leeftijd of u bent chronisch ziek of heeft een beperking; u langer dan 12 maanden een inkomen heeft dat lager is dan 110% van de geldende bijstandsnorm; uw vermogen minder bedraagt dan 5.850,- (alleenstaande) of ,- (meerpersoonshuishouden). U wordt als chronisch ziek of beperkt aangemerkt als u: langer dan 12 maanden gebruik maakt van thuiszorg (AWBZ verpleging, verzorging en/of begeleiding) en/of hulp bij het huishouden; een indicatie heeft voor thuiszorg en/of hulp bij het huishouden, maar niet daadwerkelijk thuiszorg en/of hulp bij het huishouden krijgt, omdat er een gezonde partner of inwonend kind is; een Wmo-voorziening heeft, zoals hulpmiddelen voor wonen/werk, vervoer, lopen/ rolstoel of een vervoersvoor ziening; een bijstandsuitkering heeft en u langer dan 12 maanden om medische redenen volledig vrijgesteld bent van de arbeidsplicht. Wat krijg ik vergoed per jaar? Alleenstaande/eenoudergezin 219,- Echtpaar/samenwonenden 328,- Aanvragen moet altijd schriftelijk. Ga voor een aanvraagformulier naar (zie Regeling Meedoen met een beperking ), naar de informatiebalie van het Stadskantoor of neem telefonisch contact op via U kunt ook terecht op Het Sociaal WegwijsPlein in het Stadskantoor van maandag t/m vrijdag van tot uur. De verwachting is dat u uw aanvraag vanaf het najaar 2014 ook via DigiD kunt doen. Zodra dit mogelijk is, komt er een link op onze website Goed om te weten Wanneer u een echtpaar of samenwonende bent, dan moet u beiden aan de voorwaarden voldoen. Als één van uw beiden aan de voorwaarden voldoet, is er recht op de bijdrage voor een alleenstaande. De regeling is alleen per kalenderjaar aan te vragen.

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

AWBZ Wie betaalt wat?

AWBZ Wie betaalt wat? AWBZ Wie moet de doktersrekening betalen? Wie betaalt de bril van Mo? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bepaalt welke kosten voor rekening van Zuidwester komen en welke kosten de cliënt zelf

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee Handreiking Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden Cliëntenraden denken en doen mee Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen?

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? werk.nl uwv.nl Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt

Nadere informatie

Toeslag of tegenslag? Knelpunten in regelgeving en uitvoering van de Awir

Toeslag of tegenslag? Knelpunten in regelgeving en uitvoering van de Awir Toeslag of tegenslag? Knelpunten in regelgeving en uitvoering van de Awir 1 Colofon Toeslag of tegenslag? Knelpunten in regelgeving en uitvoering van de Awir* Uitgave MOgroep Welzijn & Maatschappelijke

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan?

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Inhoud Deze brochure 2 Rechtsbijstand of mediation 2 - Waar kunt u terecht met uw juridische probleem, vraag of conflict? 2 - Hoe helpt het

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Voordeel via de belastingaangifte Informatie voor nierpatiënten.

Voordeel via de belastingaangifte Informatie voor nierpatiënten. Nierstichting Antwoordnummer 533 1400 VB Bussum 1400VB533 Nierstichting Postbus 2020 1400 DA Bussum Algemeen 035 697 80 00, Informatie nieren en nierziekten: 0800 388 00 00 (gratis) infonierziekten@nierstichting.nl

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie