Alkmaar komt je tegemoet!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alkmaar komt je tegemoet!"

Transcriptie

1 Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014

2

3 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan een hele klus om sociale contacten te onderhouden en op het moment dat dure apparatuur vervangen moet worden, is dat een financiële tegenvaller. Zeker als je een lange tijd van een minimuminkomen moet rondkomen. In dat geval is het nuttig om te weten welke inkomensondersteunende voorzieningen er zijn. Deze gids maakt duidelijk wanneer u waarvoor in aanmerking komt en hoe dat in zijn werk gaat. Er is veel mogelijk, meer dan u wellicht denkt. De gemeente Alkmaar kent namelijk een uitgebreid minimabeleid. We gaan voor een stad waar iedereen mee kan doen. En om volwaardig mee te doen moet iedereen over voldoende financiële mogelijkheden beschikken. Zonder afbreuk te doen aan de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden van mensen, investeert Alkmaar dan ook in het wegnemen van financiële drempels. Voorafgaand aan de fusie per 1 januari 2015, voert de gemeente Alkmaar ook voor de inwoners van de gemeenten Graft-De Rijp en Schermer de bijzondere bijstand uit. De informatie in deze gids geldt dus ook voor hen 1. Elk jaar kijken we naar het gebruik van de verschillende regelingen en of aanpassing nodig is. Daarbij houden we rekening met de financiële middelen die beschikbaar zijn. Lees de gids rustig door en zoek bij de trefwoorden een onderwerp op waarvan u meer wilt weten. Vindt u niet wat u zoekt, aarzel dan niet om contact op te nemen met de gemeente Alkmaar of andere in deze gids vermelde instanties. De gemeente Alkmaar wil dat iedere inwoner die daar recht op heeft ook gebruik maakt van vergoedingen, voorzieningen en toeslagen. Maak er gebruik van! Mirjam Hamberg (SP) Wethouder Armoedebeleid 3 1. Met uitzondering van de gratis AlkmaarPas met kortingslabel en de regelingen lidmaatschap vereniging en maatschappelijke participatiekosten.

4 Inhoudsopgave Onderwerp: bladzijde Leeswijzer 5 Bijzondere bijstand 6 n Bijzondere bijstand voor specifieke kostensoorten 8 n Aanvullende Zorgverzekering Gemeente (AZG) 13 n Langdurigheidstoeslag 14 Meedoen met de samenleving 15 Toegang tot school, sport, cultuur 15 n AlkmaarPas met kortingslabel: gratis en geweldig! 15 n Korting voor kinderen op lidmaatschap vereniging 16 n Regeling Maatschappelijke participatiekosten 17 n Begeleiding naar werk en sociaal meedoen 18 Meedoen met een beperking 19 n Wmo 19 n Regeling Meedoen met een beperking 20 Hulp bij geldzaken 21 4 Toeslagen, kwijtschelding en heffingskorting belastingen 22 Toeslagen 22 n Huurtoeslag 22 n Zorgtoeslag 22 n Kindgebonden budget 22 n Kinderopvangtoeslag 23 Kwijtschelding 23 Heffingskortingen 24 Vragen? Wij geven antwoorden! 25 n Klantcontactcentrum gemeente Alkmaar (kcc) 25 n Het Sociaal WegwijsPlein 25 n De budgetwinkel 25 n De formulierenbrigade 26 n Stichting Promotie Alkmaar 26 n UWV WERKbedrijf 26 n Jongerenloket 27 n WWZ-Wijzer 27 n De Wering, Sociaal Raadslieden 27 n Platform Sociale Zekerheid Alkmaar 28 n Wmo Cliëntenplatform Alkmaar 28 Zoeken op trefwoord 29

5 Leeswijzer Wat voor informatie vindt u in deze brochure? Deze brochure bevat informatie over zorg, hulp en financiële ondersteuning waar u mogelijk recht op heeft. Inwoners gemeenten Graft-De Rijp en Schermer De informatie in deze brochure geldt ook voor inwoners van Graft-De Rijp en Schermer, met uitzondering van de gratis AlkmaarPas met kortingslabel en de regelingen lidmaatschap vereniging en maatschappelijke participatiekosten. Om deelname te stimuleren aan de maatschappij kennen de gemeenten Graft-De Rijp en Schermer in plaats hiervan de bijdrage regeling deelname sociaal maatschappelijk verkeer. De informatie in deze brochure is als volgt ingedeeld: BIJZONDERE BIJSTAND Bijzondere bijstand is een uitkering (éénmalig of per maand) door de gemeente Alkmaar voor mensen met een minimumuit kering of met een inkomen daar net boven. Bijzondere bijstand is bedoeld voor extra of hoge kosten die u zelf niet kunt betalen. Dat zijn voor wat betreft de bijzondere bijstand niet de kosten van de dagelijkse boodschappen. Wel bijvoorbeeld: de aanschaf van een wasmachine of onverwachte verhuiskosten. De kosten moeten in uw persoonlijke situatie noodzakelijk zijn. Ook is het van belang dat de kosten door een bijzondere situatie zijn ontstaan en niet voorkomen konden worden. Men komt er niet in aanmerking voor als een andere uitkering of regeling de kosten vergoedt. Voor inwoners van Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer die al langere tijd een uit kering op bijstandsniveau ontvangen is er een extra tegemoetkoming in geld: de langdurigheidstoeslag. Daarmee kunnen grotere aankopen, zoals duurzame gebruiksgoederen aangeschaft worden. Meer informatie over dit onderwerp leest u op bladzijde 6. MEEDOEN MET DE SAMENLEVING Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving, zeker als het om school, sport of cultuur gaat. Meedoen met een krappe beurs is niet gemakkelijk. Daarom heeft de gemeente Alkmaar afspraken met een aantal partijen op maatschappelijk en cultureel gebied over kortingen of zelfs gratis deelname of toegang. Meedoen betekent ook iets anders, namelijk dat iedere burger als dat kan zelf in zijn of haar levensonderhoud moet kunnen voorzien. Daarom is werk zo belangrijk en zet de gemeente zich in om samen met u de weg naar werk (terug) te vinden. Meer informatie over dit onderwerp leest u op bladzijde 15. MEEDOEN MET EEN BEPERKING Een beperking hoeft geen belemmering te zijn. Met hulp, voorzieningen en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het mogelijk om mee te doen aan de samenleving, te blijven werken of zelfstandig te blijven wonen. Daarnaast is er een financïele tegemoetkoming in meerkosten, de regeling Meedoen met een beperking. Meer informatie over dit onderwerp leest u op bladzijde 19. HULP BIJ GELDZAKEN Heeft u vragen over geldzaken, achterstanden in uw betalingen of schulden? Team schuldhulpverlening en de budgetwinkel van de gemeente Alkmaar geven vrijblijvend advies en informatie. Team schuldhulpverlening biedt ook hulp bij het zoeken naar mogelijkheden om schulden op te lossen. Samen bekijken we de mogelijkheden die het beste bij uw situatie passen. Meer informatie over dit onderwerp leest u op bladzijde 21. TOESLAGEN EN KWIJTSCHELDING BELASTING Mensen met een laag inkomen kunnen vanwege hun (gezins)situatie wellicht belastingvoordelen genieten. Dat kan een toeslag zijn of een kwijtschelding van de belasting. Meer informatie over dit onderwerp leest u op bladzijde 22. Hoe vind ik snel wat ik zoek in deze brochure? Er is een trefwoordenlijst op bladzijde 29 die u helpt direct naar de juiste bladzijde(n) te gaan. Als u de brochure per hoofdstuk doorleest, zult u ook zien dat er veel meer tegemoetkomingen zijn dan u waarschijnlijk wist. Ik begrijp toch niet of ik ergens nu wel of geen recht op heb. Wat moet ik doen? Op bladzijde 25 Vragen? Wij geven antwoorden! vindt u diverse instellingen die u verder kunnen helpen. 5

6 Bijzondere bijstand 6 Wat is bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een uitkering (éénmalig of per maand) door de gemeente Alkmaar voor mensen met een minimumuitkering of met een inkomen daar net boven. Bijzondere bijstand is bedoeld voor extra of hoge kosten die u zelf niet kunt betalen. Dat zijn voor wat betreft de bijzondere bijstand niet de kosten van de dagelijkse boodschappen, maar wel bijvoorbeeld de aanschaf van een wasmachine of onverwachte verhuiskosten. De kosten moeten in uw persoonlijke situatie noodzakelijk zijn. Ook is het van belang dat de kosten door een bijzondere situatie zijn ontstaan en niet voorkomen konden worden. U komt er niet voor in aanmerking als een andere uitkering of regeling de kosten vergoedt. Als de kosten bijvoorbeeld vergoed worden door de ziektekostenverzekering, dan heeft u geen recht op bijzondere bijstand. Een medewerker van de gemeente zal onderzoeken of u aan de voorwaarden voldoet. De bijzondere bijstand kan een lening zijn of een tegemoetkoming die u niet hoeft terug te betalen. Neem bij vragen over de regeling waarvan u gebruik wilt maken altijd eerst contact op met de gemeente Alkmaar. Dan kijken we samen wat mogelijk is. Heb ik recht op bijzondere bijstand? Dat heeft u als: u inwoner van Alkmaar, Graft-De Rijp of Schermer bent; uw inkomen lager is dan 120% van de geldende bijstandsnorm voor individuele bijzondere bijstand. Voor sommige kostensoorten en regelingen geldt een lagere inkomengrens; uw inkomen lager is dan 110% van de geldende bijstandsnorm voor categoriale bijzondere bijstand, zoals de Regeling Meedoen met een beperking. Voor de gratis AlkmaarPas met kortingslabel geldt een inkomensgrens van maximaal 120% van de geldende bijstandsnorm; er geen instantie is die de kosten kan vergoeden, de zogeheten voorliggende voorziening. Voorbeelden zijn de ziektekostenverzekering en huurtoeslag; uw vermogen minder bedraagt dan 5.850,- (alleenstaande) of ,- (meerpersoonshuishouden). Draagkracht Ook als uw inkomen hoger is dan de desbetreffende inkomensgrens van de geldende bijstandsnorm kunt u voor een aantal kosten bijzon dere bijstand aanvragen. De gemeente Alkmaar berekent dan wat u zelf kunt bijdragen, uw draagkracht. Dit kan verschillen per kostensoort. Wat zijn geldende bijstandsnormen? Dat zijn de bijstandsbedragen, zoals de overheid en de gemeenten die vaststellen. De inkomensgrenzen voor de diverse situaties ziet u in de tweede, derde en vierde kolom van de tabel op de volgende pagina. In de eerste kolom staan de daarbijbehorende bijstandsuitkeringen. Belangrijk: deze brochure bevat de landelijke normen zoals die gelden per 1 januari De bijstandsnormen worden elk halfjaar aangepast. Kijk voor de huidige normen op en zoek op bijstandsnormen.

7 De meest gangbare bijstandsnormen Netto te ontvangen Inkomensgrens, Inkomensgrens, per januari 2014: bijstandsuitkering, exclusief vakantie- exclusief vakantieexclusief vakantiegeld geld, voor catego- geld voor individuele riale bijzondere bijzondere bijstand bijstand en bewindvoering (110%) (120%) en de gratis AlkmaarPas met kortingslabel thuiswonende alleenstaande, tussen de 18 en 21 jaar 222,31 244,54 266,77 alleenstaande, 21 jaar 643,41 707,75 772,09 alleenstaande, 22 jaar 772,09 849,30 926,51 alleenstaande, 23 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd 900,77 990, ,92 alleenstaande, 23 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd, kostendeler* 772,09 849,30 926,51 alleenstaande ouder, 23 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd, 1.158, , ,77 alleenstaande ouder, 23 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd, kostendeler* 1.029, , ,35 gehuwden/samenwonenden van 23 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd 1.286, , ,17 gehuwden/samenwonenden van 23 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd, kostendeler* 1.158, , ,76 alleenstaande, vanaf pensioengerechtigde leeftijd 988, ,97** 1.185,78** gehuwden/samenwonenden, een of beiden pensioengerechtigde leeftijd 1.360, ,14** 1.632,16** alleenstaande verblijvend in een inrichting 285,14 313,65 342,17 * Iemand die met een of meer personen een hoofdverblijf in dezelfde woning heeft en die daarom de noodzakelijke kosten van het bestaan kan delen. ** Bij de berekening is géén rekening gehouden met de maandelijkse particuliere pensioenvrijlating. Bij de berekening van de hoogte van uw inkomen brengt u 38,70 voor gehuwden/samenwonenden in mindering op uw particuliere pensioeninkomen. Voor een alleenstaande is dit bedrag 19,35. Ontvangt u nu een Wajong-uitkering van %? Trek dan om uw inkomen vast te stellen het bedrag van de jonggehandicaptenkorting ( 59,-) van uw netto maandinkomen af, behalve als u jonger bent dan 27 jaar. Als u een tegemoetkoming op de Anw-uitkering ontvangt, trek deze dan ook van uw netto maandinkomen af. Hoe en waar kan ik bijzondere bijstand aanvragen? Aanvragen moet altijd schriftelijk. Via is per regeling een aanvraagformulier op te vragen. Ook kunt u terecht bij de balie van de gemeente in het Stadskantoor en telefonisch via Of kom naar Het Sociaal WegwijsPlein in het Stadskantoor van maandag tot en met vrijdag van tot uur. Twijfelt u of zit u met vragen, neem dan contact op met de gemeente Alkmaar of met de formulierenbrigade. Goed om te weten Als u alle noodzakelijke informatie tijdig heeft verstrekt, is de afhandeltermijn van aanvragen bijzondere bijstand 8 weken. In sommige situaties moet u bij uw aanvraag een verklaring over uw inkomen en vermogen invullen. Deze verklaringen worden steekproefsgewijs gecontroleerd. Als uw verklaring wordt gecontroleerd, dan zal u eventueel extra gegevens moeten aanleveren. Wijzigingen doorgeven Wij gaan ervan uit dat u zich aan de wet houdt en wij vertrouwen u daarin. Alleen kan het soms zo zijn dat u fraude pleegt zonder dat u dat zelf weet, bijvoorbeeld doordat u niet direct een wijziging in uw persoonlijke situatie doorgeeft. Bijvoorbeeld dat u gaat samenwonen, gaat verhuizen of een erfenis krijgt. Of dat u meer gaat verdienen. Verandert er iets in uw financiële, persoonlijke of leefsituatie? Dan bent u verplicht om dat aan ons door te geven. Neem hiervoor altijd direct contact op met uw klantmanager. Let op: Boete bij overtreden uitkeringsregels. Overtredingen van de uitkeringsregels worden bestraft. Dit betekent onder andere dat het teveel ontvangen geld volledig terugbetaald moet worden en daar bovenop hetzelfde bedrag als boete wordt opgelegd. Als u opnieuw de regels overtreedt, wordt de boete nog hoger, namelijk 150%. Na de tweede overtreding kan deze boete de eerste drie maanden met uw uitkering verrekend worden. U ontvangt deze maanden dan geen uitkering. Wanneer u informatie (zoals bewijsstukken, verhuizen of bonnen) te laat doorgeeft, hoeft dit geen directe gevolgen te hebben voor uw uitkering. Wel is het mogelijk dat u een boete krijgt van 150,- omdat u informatie niet op tijd heeft doorgegeven. Meer informatie hierover vindt u op de website en 7

8 8 Bijzondere bijstand voor specifieke kostensoorten In deze folder worden diverse kostensoorten waarvoor bijzondere bijstand aangevraagd kan worden specifiek omschreven, maar ook voor andere, niet in deze folder genoemde, noodzakelijke kosten kan bijzondere bijstand mogelijk zijn. ALARMERINGSKOSTEN Bent u vanwege een medische en/of sociale indicatie aangesloten op een alarmeringssysteem, dan kunt u voor de eigen bijdrage maandelijks bijzondere bijstand krijgen. Belangrijk is dat u wijzigingen in de eigen bijdrage en in het gebruik van het alarmeringssysteem, meldt bij de gemeente Alkmaar. HULP BIJ HET HUISHOUDEN OF THUISZORG Wanneer u huishoudelijke hulp krijgt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of thuiszorg (verpleging, verzorging en/of begeleiding) vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK waarvoor bijzondere bijstand mogelijk is. De hulp kan in natura zijn, dus van een door de gemeente geselecteerde dienstverlener, of met een persoonsgebonden budget waarbij u zelf deze hulp inkoopt. Wanneer u een Aanvullende Zorgverzekering Gemeente (AZG) via Univé heeft, kunt u deze eigen bijdrage declareren bij Univé. Dit geldt alleen niet voor de eigen bijdrage voor begeleiding. U kunt hiervoor dus bijzondere bijstand aanvragen. ZIEKENVERVOER Is zittend ziekenvervoer voor u noodzakelijk? Dus voor een bezoek aan een arts of het ziekenhuis in verband met nierdialyse, bestraling of chemotherapie, een visuele handicap of rolstoelgebruik? Dan betaalt u een eigen bijdrage. Hiervoor verleent de gemeente bijzondere bijstand. BIJZONDERE EXTRA KOSTEN DOOR EEN ZIEKTE OF BEPERKING Voor extra kosten door een ziekte of beperking kan bijzondere bijstand mogelijk zijn. Bijvoorbeeld extra kosten voor ontwikkeling en ontspanning (inclusief seksuele hulpverlening), dieetkosten, maaltijdkosten, slijtage en bewassingskosten en verwarmingskosten. Heb ik er recht op? Dat heeft u als: u inwoner van Alkmaar, Graft-De Rijp of Schermer bent; uw inkomen lager is dan 120% van de geldende bijstandsnorm; uw vermogen minder bedraagt dan 5.850,- (alleenstaande) of ,- (meerpersoonshuishouden). Hoe en waar kan ik bijzondere bijstand aanvragen? Aanvragen moet altijd schriftelijk. Ga voor een aanvraagformulier naar (zie Individuele bijzondere bijstand), naar de informatiebalie van het Stadskantoor of neem telefonisch contact op via U kunt ook terecht op Het Sociaal Wegwijs Plein in het Stadskantoor van maandag t/m vrijdag van tot uur. De verwachting is dat u uw aanvraag vanaf het najaar 2014 ook via DigiD kunt doen. Zodra dit mogelijk is, komt er een link op onze website

9 DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN, INRICHTINGS- EN VERHUISKOSTEN u door een bijzondere situatie niet zelf heeft kunnen sparen of lenen (bv. Kredietbank). Wat zijn duurzame gebruiksgoederen? Duurzame gebruiksgoeden kunnen worden onderverdeeld in: Kosten voor een aantal specifieke elektrische apparaten. Voor het vervangen van uw wasmachine, kookplaat, koelkast of stofzuiger. En een computer voor gezinnen met inwonende kinderen van 12 tot en met 17 jaar. Duurzame gebruiksgoederen, inrichtings- en verhuiskosten. Denk hierbij aan duurzame gebruiksgoederen die niet behoren tot de elektrische apparatenregeling zoals een bed, matras, tafel, stoelen, gordijnen, verlichting of vloerbedekking. In sommige gevallen is bijstand mogelijk voor de inrichtingskosten van de babykamer en de noodzakelijke babyuitzet (kleding en verzorging). Ook verhuiskosten zoals dubbele huur, het huren van een verhuisbus, etc. komen mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand. Noodzaak De vervanging van het duurzame gebruiksgoed, verhuiskosten of het inrichten en stofferen van uw woning moet echt noodzakelijk zijn, dus niet alleen wenselijk. Bijvoorbeeld: het bed moet kapot zijn en niet meer gerepareerd kunnen worden. Zelf sparen of reserveren In principe moet u zelf sparen of lenen voor deze kosten. De Wet werk en bijstand gaat ervan uit dat u ook van een minimuminkomen moet kunnen reserveren. Als u niet heeft gereserveerd voor deze kosten, dan wordt een lening bij een kredietinstelling gezien als een voorliggende voorziening. Als dit mogelijk is, komt u dus niet in aanmerking voor bijzondere bijstand. Ook is het van belang dat de kosten door een bijzondere situatie zijn ontstaan en niet voorkomen konden worden. Let op: Voor de elektrische apparatenregeling geldt één uitzondering. Wanneer u langer dan 3 jaar aangewezen bent op een minimuminkomen (tot 120% van de bijstandsnorm), wordt er niet van u verwacht dat u kunt sparen of lenen voor de specifiek genoemde elektrische apparaten. Heb ik er recht op? Dat heeft u voor duurzame gebruiksgoederen, inrichtings- en verhuiskosten als: u inwoner van Alkmaar, Graft-De Rijp of Schermer bent; uw inkomen lager is dan 120% van de geldende bijstandsnorm; uw vermogen minder bedraagt dan 5.850,- (alleenstaande) of ,- (meerpersoonshuishouden); Voor de elektrische apparatenregeling gelden de volgende voorwaarden: u bent inwoner van Alkmaar, Graft-De Rijp of Schermer; u heeft langer dan 3 jaar een inkomen lager dan 120% van de geldende bijstandsnorm; uw vermogen bedraagt minder dan 5.850,- (alleenstaande) of ,- (meerpersoonshuishouden); u heeft de afgelopen 8 jaar niet eerder bijstand ontvangen voor deze kosten. Indien u niet aan al deze criteria voldoet, dan zullen wij uw aanvraag beoordelen aan de hand van de criteria die gelden voor algemene duurzame gebruiksgoederen en inrichtingskosten. Hoeveel krijg ik vergoed? Er gelden normbedragen voor de diverse elektrische apparaten en overige duurzame gebruiksgoederen. Let op: Als u het afgelopen jaar een langdurigheidstoeslag heeft ontvangen, dan houdt de gemeente hier rekening mee. Dit betekent dat u pas recht heeft op een vergoeding voor een elektrisch apparaat, duurzaam gebruiksgoed of inrichtings- en verhuiskosten als de kosten hoger zijn dan de verstrekte langdurigheidstoeslag. Verstrekking van de bijstand Voor duurzame gebruiksgoederen en inrichtingskosten geldt dat de bijzondere bijstand wordt toegekend in de vorm van een renteloze geldlening. Wanneer u vragen heeft over bijvoorbeeld de hoogte van de aflossing, kunt u contact opnemen met de klantmanager van de gemeente Alkmaar. In uitzonderlijke situaties ontvangt u de bijzondere bijstand zonder dat u dit hoeft terug te betalen. Wanneer u in aanmerking komt voor verhuiskosten of een duurzaam gebruiksgoed vanuit de elektrische apparatenregeling, dan hoeft u dit bedrag niet terug te betalen. Vóórdat u een aanschaf doet, moet u de kosten kenbaar maken bij uw aanvraag. Wordt u bijzondere bijstand toegekend, dan kunt u tot aanschaf overgaan. U bent in sommige gevallen verplicht na aanschaf een kopie van de definitieve nota van de leverancier in te zenden. Indien u geen kopie van de nota inlevert, zult u het uitbetaalde bedrag terug moeten betalen. Bewaar om die reden altijd goed de bonnen. 9

10 10 Aanvragen moet altijd schriftelijk. Ga voor een aanvraagformulier naar (zie Individuele bijzondere bijstand), naar de informatiebalie van het Stadskantoor of neem telefonisch contact op via U kunt ook terecht op Het Sociaal Wegwijs Plein in het Stadskantoor van maandag t/m vrijdag van tot uur. De verwachting is dat u uw aanvraag vanaf het najaar 2014 ook via DigiD kunt doen. Zodra dit mogelijk is, komt er een link op onze website BEWINDVOERINGS- EN BUDGETTERINGSKOSTEN Wat wordt vergoed? Het kan voorkomen dat u door omstandigheden niet zelf in staat bent uw financiën te regelen. Een bewindvoerder kan aangewezen worden om deze zaken voor u te regelen. Ook als u bijvoorbeeld schulden heeft, heeft u mogelijk hulp ingeschakeld van een bewindvoerder en/of een budgetteringsdeskundige. Voor de kosten die u maakt om gebruik te maken van deze hulp, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Heb ik er recht op? Dat heeft u als: u inwoner van Alkmaar, Graft-De Rijp of Schermer bent; uw inkomen lager is dan: 110% van de geldende bijstandsnorm voor de kosten van bewindvoering; 120% van de geldende bijstandsnorm voor budgetteringskosten; uw vermogen minder bedraagt dan 5.850,- (alleenstaande) of ,- (meerpersoonshuishouden); De noodzaak van bewindvoering is vastgesteld door de rechtbank. Bij budgetbeheer wordt de noodzaak vastgesteld door de gemeente. Dit houdt in dat u eerst een gesprek moet hebben met de afdeling schuldhulpverlening. Hoeveel krijg ik vergoed? De hoogte van de vergoeding uit de bijzondere bijstand is afhankelijk van de door de rechter of gemeente vastgestelde kosten. Aanvragen moet altijd schriftelijk. Ga voor een aanvraagformulier naar (zie Individuele bijzondere bijstand), naar de informatiebalie van het Stadskantoor of neem telefonisch contact op via U kunt ook terecht op Het Sociaal Wegwijs Plein in het Stadskantoor van maandag t/m vrijdag van tot uur. De verwachting is dat u uw aanvraag vanaf het najaar 2014 ook via DigiD kunt doen. Zodra dit mogelijk is, komt er een link op onze website MENTORSCHAP / CURATORSCHAP Wat wordt vergoed? Het kan voorkomen dat u door omstandigheden niet zelf in staat bent uw persoonlijke, niet-financiële, zaken goed te regelen. Dan kunt u een mentor toegewezen krijgen om deze zaken voor u te regelen. Een curator helpt u als u zowel uw financiële als persoonlijke zaken niet meer zelf kunt doen. Voor de kosten die u maakt om gebruik te maken van deze hulp, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Heb ik er recht op? Dat heeft u als: u inwoner van Alkmaar, Graft-De Rijp of Schermer bent; uw inkomen lager is dan 120% van de geldende bijstandsnorm; uw vermogen minder bedraagt dan 5.850,- (alleenstaande) of ,- (meerpersoonshuishouden); De noodzaak is vastgesteld door de rechtbank. Hoeveel krijg ik vergoed? De hoogte van de vergoeding uit de bijzondere bijstand is afhankelijk van de door de kantonrechter vastgestelde kosten. Aanvragen moet altijd schriftelijk. Ga voor een aanvraagformulier naar (zie Individuele bijzondere bijstand), naar de informatiebalie van het Stadskantoor of neem telefonisch contact op via U kunt ook terecht op Het Sociaal Wegwijs Plein in het Stadskantoor van maandag t/m vrijdag van tot uur. De verwachting is dat u uw aanvraag vanaf het najaar 2014 ook via DigiD kunt doen. Zodra dit mogelijk is, komt er een link op onze website KOSTEN BEGRAFENIS OF CREMATIE Wat wordt vergoed? Als iemand uit uw familie overlijdt, dan moet hij of zij worden begraven of gecremeerd. Als u als nabestaande de uitvaartkosten moet betalen, dan kunt u recht hebben op bijzondere bijstand voor uw aandeel in de uitvaartkosten.

11 Heb ik er recht op? Dat heeft u als: u inwoner van Alkmaar, Graft-De Rijp of Schermer bent; uw inkomen lager is dan 120% van de geldende bijstandsnorm; uw vermogen minder bedraagt dan 5.850,- (alleenstaande) of ,- (meerpersoonshuishouden); de kosten niet uit de nalatenschap kunnen worden betaald of door een verzekering worden gedekt; u erfgenaam bent of naaste familielid op wie (een deel van de) uitvaartkosten verhaald kunnen worden. Hoeveel krijg ik vergoed? De hoogte van de bijzondere bijstand is aan een maximum gebonden. u een toevoeging heeft voor rechtsbijstand dat afgegeven is door de Raad voor Rechtsbijstand. Hoeveel krijg ik vergoed? De hoogte van de bijzondere bijstand is afhankelijk van de hoogte van de eigen bijdrage voor de advocaatkosten of van de griffie- en vertaalkosten. Let op: u dient zich te melden bij het Juridisch Loket voor korting op de eigen bijdrage. Aanvragen moet altijd schriftelijk. Ga voor een aanvraagformulier naar (zie Individuele bijzondere bijstand), naar de informatiebalie van het Stadskantoor of neem telefonisch contact op via U kunt ook terecht op Het Sociaal Wegwijs Plein in het Stadskantoor van maandag t/m vrijdag van tot uur. Aanvragen moet altijd schriftelijk. Ga voor een aanvraagformulier naar (zie Individuele bijzondere bijstand), naar de informatiebalie van het Stadskantoor of neem telefonisch contact op via U kunt ook terecht op Het Sociaal Wegwijs Plein in het Stadskantoor van maandag t/m vrijdag van tot uur. De verwachting is dat u uw aanvraag vanaf het najaar 2014 ook via DigiD kunt doen. Zodra dit mogelijk is, komt er een link op onze website ADVOCAATKOSTEN Wat wordt vergoed? Als u in Nederland kosten maakt vanwege een juridische procedure, dan kunt u een beroep doen op de Wet op de Rechts bijstand (WRB). Vraag bijzondere bijstand aan voor de eigen bijdrage van de advocaat en voor griffie- en vertaalkosten. Het maakt daarbij niet uit waarover u procedeert of tegen welke persoon of instantie u de procedure voert. Vertaalkosten komen alleen in aanmerking als er geen beroep gedaan kan worden op de uitvoeringsregeling subsidie vertaaldiensten. Heb ik er recht op? Dat heeft u als: u inwoner van Alkmaar, Graft-De Rijp of Schermer bent; er geen andere instantie is die deze kosten vergoedt; uw inkomen lager is dan 120% van de geldende bijstandsnorm; uw vermogen minder bedraagt dan 5.850,- (alleenstaande) of ,- (meerpersoonshuishouden); De verwachting is dat u uw aanvraag vanaf het najaar 2014 ook via DigiD kunt doen. Zodra dit mogelijk is, komt er een link op onze website JEUGDHULPVERLENING/VERBLIJF VAN KIND IN INRICHTING Wat wordt vergoed? Verblijft uw kind in een instelling voor jeugdhulpverlening en komt hij/zij in de weekenden en/of vakanties thuis, vraag dan voor de hieraan verbonden kosten bijzondere bijstand aan. Deze bijzondere bijstand geldt voor noodzakelijke reiskosten, maaltijdvergoeding en de maandelijkse eigen bijdrage voor noodzakelijke ontspannings kosten. Reist u met openbaar vervoer, dan vergoedt de gemeente de kosten op basis van reizen 2e klasse. Reist u per auto, dan is de vergoeding gebaseerd op de maximale kilometervergoeding waarvan de Belastingdienst uitgaat. In principe worden alleen reiskosten buiten de gemeente Alkmaar vergoed, tenzij er sprake is van een bijzondere situatie. Bij langdurige opname kunt u de gemaakte kosten voor noodzakelijke kleding aanvragen. Heb ik er recht op? Dat heeft u als: u inwoner van Alkmaar, Graft-De Rijp of Schermer bent; u geen kinderbijslag voor dit kind ontvangt (deze voorwaarde geldt niet voor reiskosten); er geen andere instantie is die deze kosten vergoedt; uw inkomen lager is dan 120% van de geldende bijstandsnorm; uw vermogen minder bedraagt dan 5.850,- (alleenstaande) of ,- (meerpersoonshuishouden). 11

12 12 Aanvragen moet altijd schriftelijk. Ga voor een aanvraagformulier naar (zie Individuele bijzondere bijstand), naar de informatiebalie van het Stadskantoor of neem telefonisch contact op via U kunt ook terecht op Het Sociaal Wegwijs Plein in het Stadskantoor van maandag t/m vrijdag van tot uur. De verwachting is dat u uw aanvraag vanaf het najaar 2014 ook via DigiD kunt doen. Zodra dit mogelijk is, komt er een link op onze website WOONKOSTENTOESLAG Wanneer geldt deze toeslag? Wanneer sprake is van een grote verandering in uw situatie (bijvoorbeeld scheiding of ontslag) kan in twee gevallen een beroep op de woonkostentoeslag vanuit de bijzondere bijstand worden gedaan: de huur ligt boven de subsidiegrens; u heeft een eigen woning; Heb ik er recht op? Dat heeft u als: u inwoner van Alkmaar, Graft-De Rijp of Schermer bent; er geen andere instantie is die deze kosten vergoedt; uw inkomen lager is dan 100% van de geldende bijstandsnorm; uw vermogen minder bedraagt dan 5.850,- (alleenstaande) of ,- (meerpersoonshuishouden). N.B. Bij woonkostentoeslag geldt niet de inkomensgrens van 120%, maar de inkomensgrens van 100% van de geldende bijstandsnorm om aan te sluiten bij de berekeningsgrondslag van de Belastingdienst. Hoeveel krijg ik vergoed en zijn er verplichtingen? Uw situatie en kosten zijn bepalend voor de te ontvangen woonkostentoeslag. Een woonkostentoeslag wordt in principe maximaal 6 maanden verstrekt. Daarnaast wordt aan u een verhuisplicht opgelegd. Alleen in uitzonderlijke situaties wordt geen verhuisplicht opgelegd, bijvoorbeeld aan mensen met een beperking die wonen in een aangepaste woning. Aanvragen moet altijd schriftelijk. Ga voor een aanvraagformulier naar (zie Individuele bijzondere bijstand), naar de informatiebalie van het Stadskantoor of neem telefonisch contact op via U kunt ook terecht op Het Sociaal Wegwijs Plein in het Stadskantoor van maandag t/m vrijdag van tot uur. De verwachting is dat u uw aanvraag vanaf het najaar 2014 ook via DigiD kunt doen. Zodra dit mogelijk is, komt er een link op onze website

13 Aanvullende Zorgverzekering Gemeente (AZG) Wat is de AZG? Alle inwoners van Nederland zijn verplicht een basisverzekering voor zorg af te sluiten. Deze verzekering dekt onder andere kosten voor een ziekenhuisopname, doktershulp, medicijnen en hulpmiddelen. Daarnaast is het verstandig een aanvullende verzekering af te sluiten, zodat u ook verzekerd bent tegen de kosten van onder meer tandartshulp, brillen, hoortoestellen en fysiotherapie. Inwoners van Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer met een inkomen tot 110% van de geldende bijstandsnorm kunnen deelnemen aan de zeer voordelige, Aanvullende Zorgverzekering Gemeente (AZG). De gemeente heeft daarover afspraken met verzekeraar Univé. Wat is mijn voordeel als ik me via de AZG verzeker? deelnemen aan de AZG is voordelig: in totaal krijgt u ruim 165,- korting per jaar op de verzekeringspremies; u krijgt een uitgebreidere dekking op de gewone aanvullende verzekeringen van Univé; u wordt altijd geaccepteerd voor de AZG, dus zonder medische keuring; een extra vergoeding voor tandarts- en techniekkosten. Wat kost de AZG mij als deelnemer? Als deelnemer aan de AZG ontvangt u 6% korting op de premie van de basisverzekering van Univé (zonder vrijwillig risico). Daarnaast draagt de gemeente Alkmaar 8,07 per maand bij in de premie van de aanvullende verzekering (het Gemeentepakket Compleet). Daardoor is de AZG-premie voor ,08 per maand (normaal 132,92). 100% vergoeding van de eigen bijdrage voor kraamzorg. Fysiotherapie en oefentherapie: boven de vergoeding vanuit het basispakket is er een aanvullende vergoeding tot maximaal 800,-. Tandheelkundige zorg: 100% vergoeding tot maximaal 800,- per jaar. Medisch noodzakelijke orthodontie voor kinderen tot 18 jaar: éénmalige vergoeding tot maximaal 2.400,-. Vervangende mantelzorg wordt 100% vergoed tot maximaal 15 dagen per jaar *. Vergoeding van de eigen bijdrage huishoudelijke hulp vanuit de WMO en persoonlijke verzorging en verpleging vanuit de Awbz. Meer weten over de AZG vergoedingen? Bekijk het vergoedingenoverzicht op werkeninkomen (zie Aanvullende Zorgverzekering Gemeente). Kan ik deelnemen aan de AZG? Dat kunt u als: u inwoner van Alkmaar, Graft-De Rijp of Schermer bent; uw inkomen lager is dan 110% van de geldende bijstandsnorm; uw vermogen minder bedraagt dan 5.850,- (alleenstaande) of ,- (meerpersoonshuishouden). Als u verzekerd bent bij één van de labels van Coöperatie VGZ en u heeft geen betalingsachterstanden, dan kunt u zich tussentijds aanmelden voor een verzekering bij Univé. In dat geval kunt u zich gedurende het hele jaar aanmelden voor de AZG. Als u ergens anders verzekerd bent, kunt u aan het einde van het contractjaar overstappen naar Univé en u aanmelden voor de AZG. Univé accepteert iedereen die recht heeft op deelname. 13 De AZG verzekert in 2014 naast de basisvoorzieningen onder meer: Bril of contactlenzen: 100% eenmaal per 3 jaar wordt 295,- vergoed. Hoortoestellen: de AZG vergoedt maximaal 300,- van de eigen bijdrage per hoortoestel. * geldt niet voor inwoners van Graft-De Rijp en Schermer

14 Belangrijk: De verplichte zorgverzekering (basispakket) en de AWBZ vergoeden alle noodzakelijke medische kosten. Deze worden gezien als passende en toereikende voorliggende voorzieningen. Dit betekent in principe dat kosten die niet door de basisverzekering of AWBZ vergoed worden (dus ook de aanvullende verzekering) niet in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Hoe en waar kan ik de AZG aanvragen? Aanvragen moet altijd schriftelijk. Ga voor een aanvraagformulier naar werkeninkomen (zie Aanvullende Zorgverzekering Gemeente), naar de informatiebalie van het Stadskantoor of neem telefonisch contact op via U kunt ook terecht op Het Sociaal WegwijsPlein in het Stadskantoor van maandag t/m vrijdag van tot uur. Langdurigheidstoeslag Wat is dit voor toeslag? De langdurigheidstoeslag is een tegemoetkoming in geld voor inwoners van Alkmaar,Graft- De Rijp en Schermer die al langere tijd een uitkering op bijstandsniveau ontvangen. Deze toeslag is bestemd voor grotere aankopen, zoals duurzame gebruiksgoederen. Let op: Wanneer u bijzondere bijstand aanvraagt voor duurzame gebruiksgoederen, inrichtings- of verhuiskosten, dan houdt de gemeente hierbij rekening met de langdurigheidstoeslag. Dit betekent dat als u het afgelopen jaar langdurigheidstoeslag heeft ontvangen, u pas recht heeft op een vergoeding voor een elektrisch apparaat, duurzaam gebruiksgoed of inrichtings- en verhuiskosten, als de kosten hoger zijn dan de verstrekte langdurigheidstoeslag. 14 Heb ik er recht op? Dat heeft u als: u inwoner van Alkmaar, Graft-De Rijp of Schermer bent; u tussen de 21 en de pensioengerechtigde leeftijd bent; u de afgelopen twaalf maanden geen langdurigheidstoeslag ontving; u niet studeert (volgens WTOS of WSF 2000); u al 3 jaar of langer een inkomen heeft op maximaal 110% van de geldende bijstandsnorm; uw vermogen minder bedraagt dan 5.850,- (alleenstaande) of ,- (meerpersoonshuishouden). Let op: Als u een alleenstaande bent met een Wajong-uitkering % arbeidsongeschikt, dan komt u in aanmerking voor de langdurigheidstoeslag. Hoeveel toeslag kan ik krijgen per jaar? Gehuwden en/of samenwonenden 525,-. Alleenstaande ouders 472,-. Alleenstaande 371,- Let op: getrouwd of samenwonend? U krijgt dan alleen een langdurigheidstoeslag als u beiden aan de voorwaarden voldoet. Aanvragen moet altijd schriftelijk. Ga voor een aanvraagformulier naar (zie Langdurigheidstoeslag), naar de informatiebalie van het Stadskantoor of neem telefonisch contact op via U kunt ook terecht op Het Sociaal WegwijsPlein in het Stadskantoor van maandag t/m vrijdag van tot uur. De verwachting is dat u uw aanvraag vanaf het najaar 2014 ook via DigiD kunt doen. Zodra dit mogelijk is, komt er een link op onze website

15 Meedoen met de samenleving Toegang tot school, sport, cultuur Meedoen? Dat wil ik... maar een steuntje in de rug helpt! De gemeente Alkmaar vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Of het nu om school, sport of cultuur gaat: iedereen moet er toegang toe hebben. Meedoen met een krappe beurs is echter niet gemakkelijk. Daarom maakte de gemeente Alkmaar afspraken met een aantal partijen op maatschappelijk en cultureel gebied over kortingen of zelfs gratis deelname of toegang. Meedoen betekent ook iets anders, namelijk dat iedere burger - als dat kan - zelf in zijn of haar levensonderhoud moet kunnen voorzien. Daarom is werk zo belangrijk en zet de gemeente zich in om samen met u de weg naar werk (terug) te vinden. De informatie in dit hoofdstuk is opgedeeld in de rubrieken: Toegang tot school, sport, cultuur; Begeleiding naar werk en sociaal meedoen. ALKMAARPAS MET KORTINGSLABEL: GRATIS EN GEWELDIG! Wat is de AlkmaarPas? Woont u in Alkmaar, dan kunt u eigenlijk niet zonder de AlkmaarPas. Deze gratis pas is voor veel verschillende dingen te gebruiken. Heeft u een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm, dan krijgt u gratis een kortingslabel op uw pas. Daarmee kunt u in Alkmaar leuke dingen doen. Met deze Pas met kortingslabel kunt u gratis of met flinke korting deelnemen aan leuke activiteiten. Zo geeft het kortingslabel bijvoorbeeld kortingen op voorstellingen in Theater de Vest en korting op een abonnement van de Bibliotheek. Inmiddels hebben al zo n 250 Alkmaarse ondernemers, zoals winkels en horeca, aantrekkelijke aanbiedingen voor houders van de AlkmaarPas met kortingslabel. Dat kan een korting zijn of gratis extra s bij aankoop van artikelen. Daarnaast worden er voor houders van een kortingslabel diverse activiteiten georganiseerd. Bij het gratis kortingslabel zit een boekje met tickets ter waarde van 80,- op naam, die u kunt inleveren bij de deelnemende instanties en bedrijven. AlkmaarPas met kortingslabel AlkmaarPas zonder kortingslabel Heb ik recht op een gratis AlkmaarPas met kortingslabel? De AlkmaarPas met kortingslabel kost normaal 11,- (verkrijgbaar bij de VVV of de Bibliotheek) maar is gratis als: u inwoner van Alkmaar bent; u niet studeert (volgens WTOS of WSF 2000); uw inkomen lager is dan 120% van de geldende bijstandsnorm; uw vermogen minder bedraagt dan 5.850,- (alleenstaande) of ,- (meerpersoonshuishouden). 15

16 Persoonsgebonden budget van 80,- Wanneer u recht heeft op een gratis kortingslabel ontvangt u ook het Jouw Eigen Voordeelboekje met daarin tickets ter waarde van 80,-. U kunt dit bedrag gebruiken voor theaterkaartjes, openbaar vervoer, de contributie van een vereniging en nog veel meer. Ik wil meer weten over de AlkmaarPas met kortingslabel De Stichting Promotie Alkmaar beantwoordt uw vragen graag. Het telefoonnummer is (072) Kijk ook op voor meer informatie over de AlkmaarPas. Heb ik er recht op? Dat heeft u als: u inwoner van Alkmaar bent; u inwonende kinderen heeft in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar; uw inkomen lager is dan 110% van de geldende bijstandsnorm; uw vermogen minder bedraagt dan 5.850,- (alleenstaande) of ,- (meerpersoonshuishouden). Hoeveel krijg ik vergoed? De bijdrage is maximaal 100,- per kind in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar. Aanvragen moet altijd schriftelijk. Ga voor een aanvraagformulier naar (zie gratis AlkmaarPas met kortingslabel), naar de informatiebalie van het Stadskantoor of neem telefonisch contact op via U kunt ook terecht op Het Sociaal WegwijsPlein in het Stadskantoor van maandag t/m vrijdag van tot uur. Aanvragen moet altijd schriftelijk. Ga voor een aanvraagformulier naar (zie gratis AlkmaarPas met kortingslabel), naar de informatiebalie van het Stadskantoor of neem telefonisch contact op via U kunt ook terecht op Het Sociaal WegwijsPlein in het Stadskantoor van maandag t/m vrijdag van tot uur. 16 Goed om te weten De inwonende partner en kinderen in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar komen in aanmerking voor een eigen gratis AlkmaarPas met kortingslabel. Kinderen van 4 t/m 11 jaar worden kosteloos bijgeschreven op het kortingslabel van de ouder. Zo kan het hele gezin genieten van de voordelen van het kortingslabel. Goed om te weten Stichting Promotie Alkmaar verstrekt verdere informatie en verzorgt de verzending van de tickets. Heeft u een AlkmaarPas met gratis kortingslabel en een inkomen lager dan 110% van de geldende bijstandsnorm? Dan ontvangt u de tickets automatisch en hoeft u deze niet aan te vragen. KORTING VOOR KINDEREN OP LIDMAATSCHAP VERENIGING ( KINDEREN DOEN MEE! ) Wat voor korting is dit? Een korting voor kinderen van 4 t/m 17 jaar op het lidmaatschap van een vereniging. De korting geldt voor verschillende verenigingen in Alkmaar op het gebied van sport en cultuur (zoals dans, muziek en schilderen). Hoe gaat het in zijn werk? Deze bijdrage in de lidmaatschapskosten verstrekt de gemeente Alkmaar in de vorm van tickets (kortings bonnen). Deze levert u in bij de vereniging op het moment dat uw kind lid wordt en zo kunt u gebruik maken van de korting. De regeling loopt tot 1 januari De actuele situatie van deze regeling na 1 januari 2015 is na te lezen op (zie gratis AlkmaarPas met kortingslabel). Informatie: Overige informatie over sport en cultuur voor kinderen (waaronder het Jeugdsport- en cultuurfonds Alkmaar) vindt u op:

17 REGELING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIEKOSTEN Waarvoor is deze regeling? Ouders van kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar kunnen vanuit de bijzondere bijstand voor maatschappelijke participatiekosten een vergoeding voor sport, cultuur en school krijgen. Dat zijn bijvoorbeeld kosten voor: schoolreis of excursie, schooltas, sportkleding of een internetabonnement. Hoeveel kan ik vergoed krijgen? 87,- per kind, per schooljaar voor kinderen van 4 t/m 11 jaar; 248,- per kind, per schooljaar voor kinderen van 12 t/m 17 jaar. Heb ik er recht op? Dat heeft u als: u inwoner van Alkmaar bent; u inwonende kinderen heeft in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar; uw inkomen lager is dan 110% van de geldende bijstandsnorm; uw vermogen minder bedraagt dan ,-. Aanvragen moet altijd schriftelijk. Ga voor een aanvraagformulier naar (zie Regeling voor maatschappelijke participatiekosten), naar de informatiebalie van het Stadskantoor of neem telefonisch contact op via U kunt ook terecht op Het Sociaal WegwijsPlein in het Stadskantoor van maandag t/m vrijdag van tot uur. De verwachting is dat u uw aanvraag vanaf het najaar 2014 ook via DigiD kunt doen. Zodra dit mogelijk is, komt er een link op onze website Goed om te weten De regeling maatschappelijke participatiekosten geldt per schooljaar. Een schooljaar loopt van 1 juli van het ene jaar tot 1 juli van het daarop volgende jaar. Deze regeling loopt tot 1 januari Dit betekent dat u de vergoeding voor het schooljaar aan kunt vragen tot 1 januari De actuele situatie van deze regeling na 1 januari 2015 is na te lezen op nl/werkeninkomen (zie Regeling maatschappelijke participatiekosten). 17

18 BEGELEIDING NAAR WERK EN SOCIAAL MEEDOEN 18 Het is belangrijk werk te hebben en mee te doen met de maatschappij Iedereen die kan werken moet er alles aan doen om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Het is daarom belangrijk om werk te vinden en te behouden. Maar soms zit het tegen en lukt het niet werk te behouden. Nieuw werk vinden kan lastig zijn. Natuurlijk solliciteert u en doet u er alles aan om een nieuwe baan te vinden. De gemeente kan u daarbij helpen. De hulp van de gemeente is er altijd op gericht dat u (weer) betaald werk krijgt. Dat gebeurt via een re-integratietraject. Is betaald werk (nog) niet haalbaar, dan kan de gemeente u de mogelijkheid bieden om op een andere manier sociaal actief te blijven bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen. De visie van de gemeente bij uw begeleiding is daarmee helder: werk gaat voor een uitkering. Worden mijn onkosten vergoed? Wanneer u tijdens een re-integratietraject kosten maakt voor bijvoorbeeld de ouderbijdrage in de kosten van kinderopvang of reiskosten, dan wordt dit in veel gevallen vergoed door de gemeente. Waar moet ik zijn? Als u vanuit uw (gezins)situatie onvoldoende inkomsten heeft zijn er verschillende mogelijkheden. Wanneer u tussen de 18 en pensioengerechtigde leeftijd bent, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een Wwb uitkering. Ook een uitkering Ioaw behoort tot de mogelijkheden. Hiervoor meldt u zich bij het UWV WERKbedrijf als u ouder bent dan 27 jaar. Ga naar (zie Werk en Bijstand). Wanneer u tussen de 18 en 27 jaar bent, meldt u zich bij het jongerenloket. Zie Let op: Voor deze groep jongeren geldt een zoektijd van vier weken. Dit betekent dat jongeren die een uitkering aanvragen, de eerste vier weken zelf actief op zoek moeten gaan naar werk en/of een opleiding. Pas na deze vier weken kunnen zij in aanmerking komen voor een uitkering van de gemeente. Wanneer u gewezen zelfstandige bent of zelfstandig ondernemer dan wel startende ondernemer, dan komt u (mogelijk) in aanmerking voor een uitkering IOAZ en/of Bbz. Hiervoor meldt u zich rechtstreeks op

19 Meedoen met een beperking WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) De gemeente zet zich in om inwoners van Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer te helpen zo actief en zelfstandig mogelijk te blijven. Want in Alkmaar gaan we voor een stad waar iedereen er toe doet. Een stad waar iedereen volwaardig aan de samenleving mee kan doen. Daarvoor willen we investeren in mensen en belemmeringen wegnemen die meedoen in de weg staan. In het dagelijks leven kunt u allerlei problemen ondervinden. Die kunnen lichamelijk of geestelijk van aard zijn. De gemeente heeft door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de plicht om oplossingen te bieden aan inwoners met beperkingen via het treffen van voorzieningen die hem/haar in staat stellen: huishoudelijke taken uit te kunnen voeren; thuis te kunnen zorgen voor kinderen die tot zijn/haar gezin behoren; in zijn/haar huis te wonen; zich te verplaatsen in en om zijn/haar woning; zich lokaal met een vervoersmiddel te verplaatsen; contacten met andere mensen in de regio te kunnen onderhouden en deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten. 19 De gemeente Alkmaar houdt daarbij rekening met de omstandigheden en behoeften, maar ook met de mogelijkheden om zelf problemen op te lossen. Als iedereen uitgaat van de eigen kracht en de verantwoordelijkheid neemt om anderen te ondersteunen, dan zijn er minder individuele en specifieke voorzieningen nodig. Daarmee blijven voorzieningen in de toekomst beschikbaar en betaalbaar voor mensen die daarop aangewezen zijn. Heeft u ondersteuning nodig bij het zoeken naar een oplossing, neem contact op met WWZ-wijzer. Kijk voor de contactgegevens op bladzijde 27.

20 20 REGELING MEEDOEN MET EEN BEPERKING Wat is dit voor regeling? Dit is een financiële tegemoetkoming in meerkosten voor bijvoorbeeld vervoer, verzekeringen, speciaal schoeisel of kleding als gevolg van beperkingen. Heb ik er recht op? Dat heeft u als: u inwoner van Alkmaar, Graft-De Rijp of Schermer bent; u ouder bent dan de pensioengerechtigde leeftijd of u bent chronisch ziek of heeft een beperking; u langer dan 12 maanden een inkomen heeft dat lager is dan 110% van de geldende bijstandsnorm; uw vermogen minder bedraagt dan 5.850,- (alleenstaande) of ,- (meerpersoonshuishouden). U wordt als chronisch ziek of beperkt aangemerkt als u: langer dan 12 maanden gebruik maakt van thuiszorg (AWBZ verpleging, verzorging en/of begeleiding) en/of hulp bij het huishouden; een indicatie heeft voor thuiszorg en/of hulp bij het huishouden, maar niet daadwerkelijk thuiszorg en/of hulp bij het huishouden krijgt, omdat er een gezonde partner of inwonend kind is; een Wmo-voorziening heeft, zoals hulpmiddelen voor wonen/werk, vervoer, lopen/ rolstoel of een vervoersvoor ziening; een bijstandsuitkering heeft en u langer dan 12 maanden om medische redenen volledig vrijgesteld bent van de arbeidsplicht. Wat krijg ik vergoed per jaar? Alleenstaande/eenoudergezin 219,- Echtpaar/samenwonenden 328,- Aanvragen moet altijd schriftelijk. Ga voor een aanvraagformulier naar (zie Regeling Meedoen met een beperking ), naar de informatiebalie van het Stadskantoor of neem telefonisch contact op via U kunt ook terecht op Het Sociaal WegwijsPlein in het Stadskantoor van maandag t/m vrijdag van tot uur. De verwachting is dat u uw aanvraag vanaf het najaar 2014 ook via DigiD kunt doen. Zodra dit mogelijk is, komt er een link op onze website Goed om te weten Wanneer u een echtpaar of samenwonende bent, dan moet u beiden aan de voorwaarden voldoen. Als één van uw beiden aan de voorwaarden voldoet, is er recht op de bijdrage voor een alleenstaande. De regeling is alleen per kalenderjaar aan te vragen.

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen DEZE FOLDER IS VOOR U Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijker rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is geen volledige

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9 1 Inhoudsopgave Woonkosten Huurtoeslag 4 Eigen woning 4 Woonlastenfonds 5 Kwijtschelding 5 Wasmachine, koelkast, fornuis en bed 6 Kosten serviceabonnement Welwonen 7 Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt!

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt! Informatie over inkomensondersteuning 2012 Gemeente Medemblik Er is meer mogelijk dan u denkt! Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug BIJZONDERE BIJSTAND informatie over bijzondere bijstand Voor dingen die noodzakelijk zijn Een steuntje in de rug Bijzondere bijstand Soms moet u kosten maken voor dingen die noodzakelijk zijn, maar die

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand

Nadere informatie

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer Informatie over minimaregelingen 2011 INHOUDSOPGAVE WOONKOSTEN...4 Huurtoeslag...4 Eigen woning...4 Woonlastenfonds...5 Kwijtschelding...5 Wasmachine,

Nadere informatie

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. FOLDER: Minimabeleid inwoners gemeente Ooststellingwerf 2009 Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. Extra inkomen U krijgt een bijdrage van de gemeente

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe Bijzondere bijstand www.utrecht.nl/sozawe Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid 2 Bijzondere Bijstand Steeds meer mensen moeten van steeds minder geld rondkomen. De gemeente Utrecht wil een sociale

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Eigen bijdrage Wmo of Wlz 9 Tegemoetkoming zorgkosten 10

Inhoudsopgave. Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Eigen bijdrage Wmo of Wlz 9 Tegemoetkoming zorgkosten 10 1 Inhoudsopgave Woonkosten... 4 Huurtoeslag 4 Eigen woning 4 Woonlastenfonds 5 Kwijtschelding 5 Wasmachine, koelkast, fornuis en bed 6 Kosten serviceabonnement Welwonen 7 Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee brochure minimaregelingen Iedereen doet mee juli 2013 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand 4

Nadere informatie

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel De collectieve (aanvullende) zorgverzekering Tegemoetkoming kosten schoolgaande kinderen Extra kosten chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Bijzondere

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente 2 U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is

Nadere informatie

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente

Nadere informatie

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen In Beek doet iedereen mee Regelingen voor mensen met een laag inkomen De gemeente Beek heeft een aantal regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Dit doen wij omdat wij het belangrijk

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid 072011 uitgave 07-2011 Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid pagina 3 Noodzakelijke uitgaven kunnen doen en meedoen met maatschappelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ...

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ... Uw aantekeningen... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 De mogelijkheden op een rij 4 1. Bijdrage maatschappelijke activiteiten (RBMA) 4 2. Extra bijdrage voor ouderen 4 3. Tegemoetkoming voor chronisch

Nadere informatie

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen?

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland/Westerveld (IGSD). Het bezoekadres is Het postadres is De Vesting 11-13 Postbus 300 8332 GL Steenwijk 8330

Nadere informatie

Informatie Collectieve zorgverzekering 2017

Informatie Collectieve zorgverzekering 2017 Informatie Collectieve zorgverzekering 2017 Een goede zorgverzekering is belangrijk. Voor mensen met een laag inkomen biedt Ferm Werk een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. Beide

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016

Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016 Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016 N U N S P E E T ELSPEET HULSHORST VIERHOUTEN 1. PERSOONSGEGEVENS Uzelf Partner Voorletter(s) en achternaam Geboortedatum Burgerservicenummer

Nadere informatie

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm Toelichting aanvraagformulier minimabeleid Waarom dit formulier? Als u inwoner bent van Wijdemeren en weinig inkomen heeft, kunt u extra geld krijgen. Bijvoorbeeld voor een computer voor schoolgaande kinderen

Nadere informatie

Hoe werkt de collectieve zorgverzekering van de gemeente Zutphen?

Hoe werkt de collectieve zorgverzekering van de gemeente Zutphen? Vragen over de collectieve zorgverzekering gemeente Zutphen Hoe werkt de collectieve zorgverzekering van de gemeente Zutphen? Elke inwoner van Zutphen met een laag inkomen kan zich aanmelden voor de collectieve

Nadere informatie

Informatieblad. Ondersteuning bij een laag inkomen

Informatieblad. Ondersteuning bij een laag inkomen Informatieblad Ondersteuning bij een laag inkomen November 2016 Inhoud 1. Heeft u een laag inkomen? 3 2. Bijzondere bijstand 5 3. Bijdrageregeling Sociale Activiteiten 6 4. Collectieve verzekering ziektekosten

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Sociale Dienst Oost Achterhoek 03-2015 Deze brochure geeft de belangrijkste informatie maar is natuurlijk niet volledig. Voor meer informatie

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014

Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014 Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014 Sociaal raadsliedenwerk Breda Normen per 1-7-2014 Bij het kunt u terecht met vragen over: Uitkeringen en sociale verzekeringen Belastingen Arbeidszaken Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2015

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2015 Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2015 Gemeente Stadskanaal, afdeling Maatschappelijke Zaken Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal

Nadere informatie

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) juli 2012

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) juli 2012 Brochure over Bijzondere (inwoners bijstand juli Steenwijkerland) 2012 en Minimabeleid 2012 2 Voorwoord verlaagd. hangen hebben regeling samen is veranderd met in het wijzigingen minimabeleid ten opzichte

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen 2016

Bijzondere bijstand en minimaregelingen 2016 Bijzondere bijstand en minimaregelingen 2016 De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele

Nadere informatie

Assen Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Assen Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Assen Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen digitaal

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen Voorzieningen Zó laat u geen geld liggen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 2 Inhoudsopgave 3 Laat geen geld liggen! 4 Aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Atcg) 5 Collectieve

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2016

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2016 Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2016 Gemeente Stadskanaal, afdeling Maatschappelijke Zaken Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal

Nadere informatie

Waar kunt u bijzondere bijstand voor aanvragen?

Waar kunt u bijzondere bijstand voor aanvragen? Waar kunt u bijzondere bijstand voor aanvragen? In het overzicht vindt u de meest voorkomende kostensoorten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen. Deze bijzondere bijstand hoeft u niet terug te

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand WWB 2013

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand WWB 2013 Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand WWB 2013 Gemeente Stadskanaal, afdeling Werk en Inkomen Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Raadhuisplein 1 Loket Wonen Welzijn en Zorg: o telefoonnummer

Nadere informatie

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Toeslagen 2013 Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Inhoud Inleiding 3 Zorgtoeslag 4 Huurtoeslag 5 Kinderopvangtoeslag 7 Kindgebonden budget 8 Toeslag aanvragen

Nadere informatie

Minimabeleid en. Bijzondere Bijstand

Minimabeleid en. Bijzondere Bijstand Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de intergemeentelijke

Nadere informatie

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een uitkering die bedoeld is om extra of hoge kosten mee te kunnen betalen. U kunt recht hebben op bijzondere

Nadere informatie

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij!

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij! Minimaregelingen 2012 Geld(t) voor mij! Veranderingen In 2012 gelden nieuwe regels. Het gezin wordt heel belangrijk voor de bijstand én regelingen voor mensen met een laag inkomen. U vormt een gezin als

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Inhoudsopgave Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 4 Hoe hoog is uw bijstandsuitkering?

Nadere informatie

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met een laag inkomen?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met een laag inkomen? De aanvullingen van de gemeente Rondkomen met een laag inkomen? 2 Schoolgaande kinderen, de lidmaatschapkosten voor een vereniging, woonlasten, een wasmachine of koelkast die het begeeft. De rek is er

Nadere informatie

Rondkomen met een laag inkomen? De aanvullingen van de gemeente

Rondkomen met een laag inkomen? De aanvullingen van de gemeente Rondkomen met een laag inkomen? De aanvullingen van de gemeente Schoolgaande kinderen, de lidmaatschapkosten voor een vereniging, woonlasten, een wasmachine of koelkast die het begeeft. De rek is er op

Nadere informatie

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen.

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Informatie Minimabeleid 2013 In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen

Nadere informatie

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Onze Sociale Dienst Optimisd voert een aantal regelingen uit die van belang zijn voor ouders van schoolgaande kinderen, die over een

Nadere informatie

Informatie Collectieve zorgverzekering 2016

Informatie Collectieve zorgverzekering 2016 Informatie Collectieve zorgverzekering 2016 Een goede zorgverzekering is belangrijk. Voor mensen met een laag inkomen biedt Ferm Werk een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. U

Nadere informatie

Wat is de langdurigheidstoeslag? Wat zijn de voorwaarden? Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? Hoe aanvragen? Heeft u nog vragen?

Wat is de langdurigheidstoeslag? Wat zijn de voorwaarden? Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? Hoe aanvragen? Heeft u nog vragen? Wat is de langdurigheidstoeslag? De langdurigheidstoeslag is een geldbedrag dat u van de gemeente kunt krijgen als u al drie jaar of langer van een laag inkomen leeft. U kunt met dit extra geld spullen

Nadere informatie

Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen

Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen 1. Mijn persoonlijke gegevens Achternaam Voorletters Geboortedatum Man/vrouw BSN-nummer Adres Huisnummer Postcode Woonplaats (Mobiele) telefoon Bankrekening

Nadere informatie

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) Januari 2012

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) Januari 2012 Brochure over Bijzondere (inwoners bijstand Januari Steenwijkerland) 2012 en Minimabeleid 2012 2 aanvraag Voorwoord De verlaagd. (stief)kinderen hen. regeling U moet Woont is dan veranderd dan samen u

Nadere informatie

Meer vóór mensen met minder

Meer vóór mensen met minder Meer vóór mensen met minder Iedereen zit wel eens krap bij kas. Maar wie al jarenlang een laag inkomen heeft, zit altijd krap. Door de steeds maar stijgende lasten, onverwachte uitgaven of bijzondere kosten

Nadere informatie

Brochuretekst SZW. Wet werk en bijstand Januari 2012

Brochuretekst SZW. Wet werk en bijstand Januari 2012 Brochuretekst SZW Wet werk en bijstand Januari 2012 Wet werk en bijstand Iedereen moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk

Nadere informatie

Inkomensondersteuning 2016

Inkomensondersteuning 2016 Dit gedeelte niet invullen Cliëntnummer Cliëntnummer partner Werkprocesnummer Inkomensondersteuning 2016 Aanvrager Naam en voorletters BurgerServiceNummer (BSN) Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen > mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen Inleiding De gemeente Vught doet veel voor inwoners met een laag inkomen. Toch blijkt uit onderzoek dat veel mensen geld mislopen,

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand GEMEENTE WADDINXVEEN BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND

Beleidsregels bijzondere bijstand GEMEENTE WADDINXVEEN BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND GEMEENTE WADDINXVEEN BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND 1 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet in lid 2

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Tynaarlo Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)?

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Veel gestelde vragen Aanbod Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De overheid betaalde tot 2014

Nadere informatie

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar:

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Onderwerp: Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Gemeente Wijdemeren Afdeling Sociaal Domein

Nadere informatie

Gemeente Noord Beveland

Gemeente Noord Beveland Gemeente Noord Beveland Aan inwoners 65- en 65+ Gemeente Noord-Beveland M.A. de Ruijterlaan 2 Postbus 2118 4460 MC GOES Tel. (0113) 249 Fax. 0113-230876 Bankrelatie: BNG 's-gravenhage Banknr. 28 50 66

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Iedere Nederlander moet zelf in zijn levensonderhoud voorzien. Lukt u dat niet én zijn er geen andere voorzieningen, dan helpt

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget.

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget. Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget. Registratienummer: Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) (in te vullen door de ISD) Geldig vanaf 1 januari 2015. Op de laatste bladzijde staat algemene

Nadere informatie

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Stad met een hart Rondkomen van een laag of een minimuminkomen is niet makkelijk. Zeker als u een hoger inkomen gewend was. Maar maakt u wel gebruik

Nadere informatie

Extra geld. als u een laag inkomen heeft

Extra geld. als u een laag inkomen heeft Extra geld als u een laag inkomen heeft Inhoud Inleiding 4 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 5 Regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 6 Bijzondere bijstand 7 Regeling sportieve en culturele

Nadere informatie

Een eigen inkomen met de Wajong

Een eigen inkomen met de Wajong uwv.nl werk.nl Een eigen inkomen met de Wajong Als u zelf geen geld kunt verdienen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl. U kunt ook

Nadere informatie

In Haarlem telt iedereen mee

In Haarlem telt iedereen mee maart 2013 Gemeente Haarlem In Haarlem telt iedereen mee Regelingen minima Inhoud Inleiding 3 Algemene regelingen 4 HaarlemPas 4 Bijzondere bijstand 4 Langdurigheidstoeslag 5 Woonkostentoeslag 5 Kwijtschelding

Nadere informatie

Minimabeleid gemeente Westerveld 2013

Minimabeleid gemeente Westerveld 2013 Versie januari 2013 Minimabeleid gemeente Westerveld 2013 Met informatie over de participatiebijdrage en toeslagen Voorwoord Het minimabeleid is er voor iedereen met een minimuminkomen. In de brochure

Nadere informatie

Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand?

Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand? Wat gaat er veranderen in de Wet werk en bijstand? Per 1 januari 2012 is de Wet werk en bijstand (WWB) veranderd. Er gelden nieuwe regels voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen én voor mensen

Nadere informatie

Inkomensondersteuning 2016

Inkomensondersteuning 2016 Dit gedeelte niet invullen Cliëntnummer Cliëntnummer partner Werkprocesnummer Inkomensondersteuning 2016 Aanvrager Naam en voorletters BurgerServiceNummer (BSN) Geboortedatum Adres Postcode en woonplaats

Nadere informatie

informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen

informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen 2016 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Eigen bijdrage 7 2 Maximale periodebijdrage 8 3 Kosten van de voorziening 11 4 Hoe lang betaalt u de eigen bijdrage?

Nadere informatie

Sociaal-culturele activiteiten voor iedereen. Het declaratiefonds van de gemeente

Sociaal-culturele activiteiten voor iedereen. Het declaratiefonds van de gemeente Sociaal-culturele activiteiten voor iedereen Het declaratiefonds van de gemeente Sporten, naar het theater of een dagje uit? Met een minimuminkomen is het vaak moeilijk om voldoende geld vrij te maken

Nadere informatie

Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand

Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand Maatschappelijke Zaken Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand Vul dit formulier in, voeg de bewijsstukken en eventuele bijlagen toe en stuur het naar: Afdeling Maatschappelijke Zaken, Team

Nadere informatie

Versie januari 2014. Brochure over. Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2014 (inwoners Steenwijkerland)

Versie januari 2014. Brochure over. Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2014 (inwoners Steenwijkerland) Versie januari 2014 Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2014 (inwoners Steenwijkerland) januari 2014 Voorwoord Net als in voorgaande jaren is het minimabeleid er voor iedereen met een minimuminkomen.

Nadere informatie

Overzicht huidige minimaregelingen

Overzicht huidige minimaregelingen Datum 10 juni 2014 1 (7) Overzicht huidige minimaregelingen Auteur Eveline Bal, Beleidsadviseur Werk & Inkomen Het huidige minimabeleid van de gemeente Nieuwegein kent verschillende instrumenten ter bestrijding

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTEN RAAD ALMELO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2016 uitgave 1 januari 2016 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl info@almelosociaal.nl 0546-45 69

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal??

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal?? PARTICIPATIEWET Inleiding Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet is er namelijk

Nadere informatie

Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste kosten die voor bijzondere bijstand in aanmerking komen en welke voorwaarden hierbij horen.

Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste kosten die voor bijzondere bijstand in aanmerking komen en welke voorwaarden hierbij horen. WAAR KUNT U BIJZONDERE BIJSTAND VOOR AANVRAGEN? Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste kosten die voor bijzondere bijstand in aanmerking komen en welke voorwaarden hierbij horen. Deze bijzondere

Nadere informatie

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere bijstand p.4 Langdurigheidstoeslag p.5 Minimaregeling/Almelo

Nadere informatie

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren

Nadere informatie

MINIMAREGELINGEN 2014 ALBRANDSWAARD

MINIMAREGELINGEN 2014 ALBRANDSWAARD MINIMAREGELINGEN 2014 ALBRANDSWAARD Inleiding De gemeente Albrandswaard vindt het belangrijk dat iedereen in de gemeente mee kan doen met sport, spel en educatie. Participeren heet dat. Daarom ondersteunt

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN Het college van de gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 35, Wet Werk en Bijstand, besluit vast te stellen de volgende beleidsregels: beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

Wegwijzer in de minimaregelingen

Wegwijzer in de minimaregelingen Wegwijzer in de minimaregelingen Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uitkeringen levensonderhoud 4 2. Minimaregelingen gemeente 5 2.1. Langdurigheidstoeslag 6 2.2. Regeling Schoolgaande Kinderen (RSK) 6 2.3.

Nadere informatie

Minimabeleid gemeente Westerveld 2016

Minimabeleid gemeente Westerveld 2016 Versie januari 2016 Minimabeleid gemeente Westerveld 2016 Met informatie over de participatiebijdrage en toeslagen Voorwoord Het minimabeleid is er voor iedereen met een minimuminkomen en beperkt vermogen.

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Kinderopvangtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Wijzigingen Wet werk en bijstand per 1 januari 2012

Wijzigingen Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 Wijzigingen Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 In 2012 verandert de Wet werk en bijstand (WWB). Er gelden dan nieuwe regels voor mensen die een bijstandsuitkering aanvragen én voor mensen die al een

Nadere informatie

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 1. Gevolgen voor de alleenstaande ouder Alleenstaande ouderkop Vanaf 1 januari 2015 ontvangen de meeste alleenstaande bijstandsouders een lagere uitkering.

Nadere informatie

brochure minimaregelingen IEDEREEN DOET MEE

brochure minimaregelingen IEDEREEN DOET MEE brochure minimaregelingen IEDEREEN DOET MEE april 2015 1 2 INHOUDSOPGAVE BIJZONDERE BIJSTAND, WAT IS DAT? 4 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 4 2. Vorm van de bijzondere bijstand

Nadere informatie

B e s l u i t: Vast te stellen de Beleidsregels bijzondere bijstand zorg en minimabeleid gemeente Aalten.

B e s l u i t: Vast te stellen de Beleidsregels bijzondere bijstand zorg en minimabeleid gemeente Aalten. Beleidsregels bijzondere bijstand zorg en minimabeleid Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht: B e s l u i t: Vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

Minimagids Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen. minimagids

Minimagids Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen. minimagids Minimagids 2009 Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen minimagids 2009 1 2 minimagids 2009 Minimagids 2009 Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen minimagids 2009 3 4 minimagids 2009 minimagids

Nadere informatie

Huurtoeslag 2014. Kunt u huurtoeslag krijgen? Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Toeslagen Belastingdienst

Huurtoeslag 2014. Kunt u huurtoeslag krijgen? Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Toeslagen Belastingdienst Toeslagen Belastingdienst Informatieblad Maart 2014 Huurtoeslag 2014 TG 720-1Z42PL Huurtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw huur. Wilt u weten of u deze toeslag kunt krijgen en wat u dan moet doen?

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: aanpassing van de bedragen voor 2013. Bij de regeling collectieve ziektekostenverzekering minima is de term bijstandsconsulent gewijzigd

Nadere informatie