Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe"

Transcriptie

1 Bijzondere bijstand Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid

2 2 Bijzondere Bijstand

3 Steeds meer mensen moeten van steeds minder geld rondkomen. De gemeente Utrecht wil een sociale stad zijn en bewoners met een laag inkomen helpen. Onder andere via de bijzondere bijstand, bedoeld voor bijzondere kosten die u niet kunt betalen. Bijzondere bijstand vraagt u aan bij Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SoZaWe) van de gemeente Utrecht. Bij de bijzondere bijstand houdt de gemeente rekening met uw individuele omstandigheden. Ieder mens heeft immers zijn eigen kansen, mogelijkheden en problemen. Als wethouder van Sociale en Economische Zaken ben ik blij met de bijzondere bijstand. We kunnen hiermee juist die mensen helpen, die het ook echt nodig hebben. In deze folder kunt u lezen voor welk soort kosten u bijzondere bijstand kunt aanvragen, wat de voorwaarden zijn, en hoe u bij SoZaWe de bijzondere bijstand kunt aanvragen. Marka Spit Wethouder van Sociale en Economische Zaken 3

4 Wat is bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een bijdrage in niet-alledaagse kosten. Bijzondere bijstand kan een uitkomst bieden als blijkt dat uw inkomen niet voldoende is om bepaalde kosten zelf te betalen. U kunt bijzondere bijstand aanvragen als het gaat om noodzakelijke kosten en als blijkt dat u de kosten nergens anders vergoed kunt krijgen. Noodzaak De voorziening waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt, moet noodzakelijk zijn. Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) beslist uiteindelijk over het recht op bijzondere bijstand. Bij deze beslissing houdt SoZaWe rekening met uw persoonlijke omstandigheden. Voorliggende voorzieningen Het kan zijn dat u een vergoeding bij SoZaWe aanvraagt, terwijl er bij een andere instantie een regeling voor is. Die andere regeling gaat altijd vóór de bijzondere bijstand. Ga dus altijd eerst na of u een vergoeding of voorziening kunt krijgen bij een andere instantie. Voorbeelden hiervan zijn voorzieningen die uw zorgverzekeraar (bijvoorbeeld Agis) vergoedt, huurtoeslag, en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Vermogen Als u vermogen hebt, dan komt u in principe niet in aanmerking voor bijzondere bijstand. Met vermogen wordt geld op uw spaar- of bankrekening bedoeld, maar ook aandelen, effecten of een auto. Als u spaargeld hebt, kunt u toch bijzondere bijstand aanvragen. U mag een vastgesteld bedrag aan spaargeld hebben, dat u niet voor bijzondere kosten hoeft te gebruiken. Dit vastgestelde bedrag staat op het inlegvel. Hebt u meer spaargeld, dan moet u dit wel eerst gebruiken. 4 Bijzondere Bijstand

5 Inkomen De hoogte van de bijzondere bijstand is afhankelijk van persoonlijke omstandigheden, zoals inkomen en vermogen. De bijzondere bijstand is niet alleen bestemd voor mensen met een uitkering of een ander laag inkomen (bijvoorbeeld ouderen met een onvolledige AOW of onvoldoende pensioen, mensen met een WWB-uitkering of mensen met een inkomen op bijstandsniveau). Ook mensen met een hoger inkomen kunnen een aanvraag voor bijzondere bijstand doen. Soms krijgt u bijzondere bijstand voor de volledige kosten die u voor een voorziening moet maken. Het kan ook zijn dat u een gedeelte zelf moet betalen. Draagkracht Hebt u een inkomen dat hoger is dan de (voor u geldende) bijstandsnorm, dan kan het zijn dat u een deel van de kosten zelf moet betalen. Er is dan sprake van draagkracht. Deze wordt per jaar berekend. Op het inlegvel vindt u de percentages waarmee u uw draagkracht kunt berekenen. Bijvoorbeeld: uw draagkracht is 5%. Dat betekent dat u 5% van uw inkomen boven de (voor u geldende) bijstandsnorm zelf moet betalen voor de bijzondere kosten. Hoogte van de bijstand Aan de bijzondere bijstand is soms een maximum verbonden en de hoogte van de vergoeding wijzigt regelmatig. Een klantmanager van SoZaWe kan u vertellen wat de juiste bedragen van dit moment zijn. 5

6 Hoe vraagt u aan? Bijzondere bijstand kunt u aanvragen op het moment dat u de kosten moet maken. Voor bepaalde kosten moet u een voorlopige prijsopgave (pro forma nota) vragen en hiermee vast een aanvraag voor bijzondere bijstand indienen. Als u recht hebt op een vergoeding via de bijzondere bijstand, betaalt SoZaWe de vergoeding pas nadat u de definitieve rekening bij SoZaWe hebt laten zien. Aanvraagformulier Bijzondere bijstand kunt u aanvragen bij SoZaWe. Voor het aanvragen hiervan heeft SoZaWe een speciaal aanvraagformulier voor cliënten. Dit kunt u opvragen bij uw klantmanager. Bent u geen cliënt van SoZaWe, dan kunt u een aanvraagformulier telefonisch bestellen of afhalen bij SoZaWe. De gegevens vindt u op het inlegvel. Het formulier is ook beschikbaar bij de wijkwinkels in de stad. 6 Bijzondere Bijstand

7 U kunt het formulier met de bewijsstukken inleveren bij SoZaWe of opsturen naar het volgende adres: (U hoeft geen postzegel te plakken). Sociale Zaken & Werkgelegenheid, bijzondere bijstand Antwoordnummer ZA UTRECHT. Terugwerkende kracht Soms is het mogelijk om bijzondere bijstand aan te vragen met terugwerkende kracht. U hebt bijvoorbeeld medische kosten gemaakt en deze gedeclareerd bij uw verzekeraar. Twee maanden later krijgt u te horen dat de verzekeraar maar een gedeelte van de kosten vergoedt. U kunt dan voor het gedeelte dat u zelf hebt betaald bijzondere bijstand aanvragen. De gemeente beoordeelt dan of u bijzondere bijstand krijgt. Bijzondere bijstand voor medische kosten kunt u aanvragen binnen twaalf maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. Het is dus handig als u alle rekeningen en nota's van bijzondere kosten bewaart. Bewijsstukken Bij een aanvraag voor bijzondere bijstand horen altijd bewijsstukken. Op het aanvraagformulier staan de bewijsstukken die u bij moet voegen. Wilt u de originele bewijsstukken liever bij u houden en niet afgeven, dan kunt u bij de publieksontvangst van SoZaWe gratis fotokopieën maken. 7

8 Soorten voorzieningen In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de voorzieningen waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen. Om het zoeken voor u makkelijk te maken, hebben we rubrieken gemaakt, bijvoorbeeld medische kosten, ouderen, gehandicapten, en wonen. Medische kosten Bent u (aanvullend) verzekerd, maar geeft uw zorgverzekeraar geen vergoeding? Dan is normaal gesproken een vergoeding via de bijzondere bijstand ook niet mogelijk. Alleen in zeer bijzondere gevallen kan SoZaWe besluiten toch bijzondere bijstand te geven als de zorgverzekeraar de kosten niet vergoedt. In dat geval moet u twee bewijsstukken laten zien: de brief van de zorgverzekeraar, waarin staat dat u geen vergoeding krijgt; u een brief van uw arts, waarin staat dat u de voorziening nodig hebt. SoZaWe stuurt deze gegevens naar een bureau voor een medisch advies. Uiteindelijk houdt SoZaWe ook rekening met uw persoonlijke omstandigheden. Voorbeelden van medische kosten zijn: baby-uitzet, gehoorapparaten en batterijen daarvoor, bevalling- en kraamzorgkosten, elastische kousen, kunstgebit en reparaties, plaswekker, podotherapie, psoriasis, steunzolen, thuiszorg, extra was- en kledingkosten door medicijngebruik. 8 Bijzondere Bijstand

9 Optimaal-Basis Verzekering Veel medische kosten worden vergoed, als u aanvullend verzekerd bent. De gemeente en Agis Zorgverzekeringen hebben voor inwoners van Utrecht met een laag inkomen een collectief contract afgesloten voor de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen van Agis: de Compact, Compleet, Comfort en Optimaal. Als u deelneemt aan deze collectieve verzekering krijgt u korting op de premie. De Optimaal verzekering is een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor mensen met een laag inkomen of een uitkering van SoZaWe. Omdat de gemeente meebetaalt, krijgt u korting op de premie. Wilt u deelnemen aan de collectieve basisverzekering en aanvullende verzekering van SoZaWe en Agis? Neemt u dan contact op met SoZaWe. Het telefoonnummer staat op het inlegvel. 9

10 Kosten voor gehandicapten en ouderen Speciaal voor ouderen en gehandicapten die extra kosten moeten maken voor woonvoorzieningen en vervoer, is er de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U kunt voorzieningen via de Wmo aanvragen op locatie in vijf wijken, per telefoon en via internet. Meer informatie vindt u op het inlegvel. 10 Bijzondere Bijstand

11 Voorbeelden van voorzieningen via de Wmo zijn: aanvullend openbaar vervoer, (sport)rolstoelen, rolstoeltaxi, aanpassen van de woning, traplift, douchestoel, rolstoelvloerbedekking en huishoudelijke verzorging. Meer informatie vindt u in de folder Wmo. Als er geen voorziening via de Wmo mogelijk is, kunt u daarvoor bijzondere bijstand aanvragen. Voorbeelden van voorzieningen via de bijzondere bijstand zijn: thuisbezorgen maaltijden, (telefonisch) alarmeringssysteem, dagopvang voor ouderen, medische keuring voor opname in een verzorgingshuis, stookkosten in verband met een handicap, dieetkosten. Duurzame gebruiksgoederen Duurzame gebruiksgoederen (zoals een koelkast en een wasmachine) gaan in het algemeen een hele tijd mee. Normaal gesproken moet u deze artikelen van uw eigen inkomen (bijvoorbeeld een bijstandsuitkering) kopen. Sociale Zaken & Werkgelegenheid gaat ervan uit dat u spaart voor een duurzaam gebruiksartikel. Het kan gebeuren dat u geen geld heeft kunnen sparen voor een (nieuw) duurzaam artikel, terwijl u er wel dringend een nodig heeft. In dat geval kunt u voor deze duurzame artikelen mogelijk bijzondere bijstand krijgen. 11

12 Bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen wordt verstrekt in de vorm van een geldlening. Het geleende bedrag moet u dan in termijnen terugbetalen. Dit is het geval als u een zelfstandige huishouding voert, uw inkomen (of uitkering) op bijstandsniveau is en u ten laste komende kinderen hebt. In alle andere gevallen verwijst SoZaWe u voor een lening door naar de Kredietbank Utrecht. Bijzondere bijstand voor een duurzaam artikel wordt slechts één keer in de 10 jaar verstrekt. Duurzame gebruiksgoederen zijn: wasmachine, koelkast, gasfornuis, bed en matras. Wonen Soms zijn uw woonkosten zo hoog, dat u ze van uw inkomen niet kunt betalen. Er zijn verschillende regelingen, waarmee u een vergoeding voor dit soort kosten kunt krijgen. De bekendste is de huurtoeslag. Voor huiseigenaren met een laag inkomen is een woonkostentoeslag mogelijk. Huurders vragen de woonkostentoeslag aan bij WoningNet, huiseigenaren moeten deze bij SoZaWe aanvragen. Naast deze regelingen is er nog het Utrechts Woonlastenfonds. Het Woonlastenfonds is er voor iedere inwoner van Utrecht met een laag inkomen, die naar verhouding te veel huur betaalt. Voor meer informatie, een folder over het Woonlastenfonds of een aanvraagformulier kunt u terecht bij WoningNet. Het adres staat op het inlegvel. 12 Bijzondere Bijstand

13 Voorbeelden van kosten in verband met wonen zijn: beveiliging woning, doorbetaling vaste lasten, extra woonkosten, onderhoudskosten, verhuiskosten voor ouderen en gehandicapten. Rechtsbijstand Als u rechtshulp nodig hebt om juridische problemen op te lossen, hoeft u niet meteen een advocaat in de arm te nemen. De sociaal raadslieden bij de wijkwinkels in de stad kunnen u ook (gratis) adviseren. Verder is er in de gemeente Utrecht een Juridisch Loket, waar het eerste adviesgesprek altijd gratis is. Soms hebt u toch een advocaat nodig. Ook als u een laag inkomen hebt, moet u de kosten van een advocaat zelf betalen. Wel is het mogelijk gebruik te maken van de Regeling eigen bijdrage rechtshulp, waarin maximumbedragen zijn vastgesteld voor mensen uit verschillende inkomensgroepen. Een deel van de kosten moet u dan zelf betalen. Voor deze eigen bijdrage kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij SoZaWe. Voor meer informatie over de Regeling eigen bijdrage rechtshulp, kunt u terecht bij het Juridisch Loket. Het adres staat op het inlegvel. Voorbeelden van kosten bij rechtshulp zijn: bureaukosten advocaat, griffiekosten, proceskosten. 13

14 Reiskosten In bepaalde gevallen is het mogelijk om voor reiskosten een bijdrage via de bijzondere bijstand te krijgen. Bijvoorbeeld als u een gezinslid wilt bezoeken, dat tijdelijk buiten de gemeente Utrecht in een inrichting is opgenomen. Deze bijdrage in de reiskosten baseert SoZaWe op de kosten van het openbaar vervoer. Speciaal voor ouderen en gehandicapten zijn er de vervoersvoorzieningen van de Wmo. Hierover leest u meer in het hoofdstuk Kosten voor gehandicapten en ouderen in deze folder. Toeslagen Naast een bijdrage in de kosten voor allerlei voorzieningen, zijn er via de bijzondere bijstand ook toeslagen mogelijk. Het verschil met de bijdrage is, dat een toeslag vaak een maandelijks bedrag is in plaats van een eenmalige bijdrage. Ook een toeslag vraagt u aan met het aanvraagformulier bijzondere bijstand. Voorbeelden van toeslagen zijn: alleenstaande ouders garantietoeslag, overbrugging bij sterke verlaging inkomsten, overbruggingstoeslag voor alleenstaande ouders, woonkostentoeslag (zie Wonen), toeslag voor alleenstaanden jongeren tussen 18 en 21 jaar. Tenslotte Hoewel we deze folder met veel zorg hebben gemaakt, bestaat de kans dat de informatie in deze folder niet helemaal actueel is. Daarom raden we u aan, als u vragen hebt, altijd eerst contact op te nemen met SoZaWe. 14 Bijzondere Bijstand

15 15

16 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Teksten Gemeente Utrecht, Communicatiebureau Fotografie Frans Schellekens, Amsterdam Jan Lankveld, Utrecht Vormgeving Ellen Bakker, Utrecht Drukwerk De Groot drukkerij bv, Goudriaan Datum Februari

WWB (Wet werk en bijstand)

WWB (Wet werk en bijstand) WWB (Wet werk en bijstand) www.utrecht.nl/bijstandsuitkering Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Inhoud Liever werk dan bijstand 3 Uw rechten en uw plichten 4 Als u een uitkering aanvraagt 5

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. Financiële tegemoetkomingen 4. Uitgaven 10. Uitkomen met inkomen 11. Betalingen 17. Valkuilen 19. Kinderen 21.

Inhoud. Inleiding 3. Financiële tegemoetkomingen 4. Uitgaven 10. Uitkomen met inkomen 11. Betalingen 17. Valkuilen 19. Kinderen 21. Inhoud Inleiding 3 Financiële tegemoetkomingen 4 Uitgaven 10 Uitkomen met inkomen 11 Betalingen 17 Valkuilen 19 Kinderen 21 Tot slot 23 2 Geldzaken Wanneer u van een laag inkomen leeft, is het elke maand

Nadere informatie

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen www.socialedienstdrechtsteden.nl Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave 7 8 9 10 13 Inleiding

Nadere informatie

Eigen woning en bijstand

Eigen woning en bijstand Eigen woning en bijstand www.utrecht.nl/sozawe Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Eigen woning en bijstand Deze folder is alleen voor cliënten van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SoZaWe) van

Nadere informatie

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug BIJZONDERE BIJSTAND informatie over bijzondere bijstand Voor dingen die noodzakelijk zijn Een steuntje in de rug Bijzondere bijstand Soms moet u kosten maken voor dingen die noodzakelijk zijn, maar die

Nadere informatie

Informatieblad bijzondere bijstand Bij de brochure bijzondere bijstand

Informatieblad bijzondere bijstand Bij de brochure bijzondere bijstand Nieuws uit het college Informatieblad bijzondere bijstand Bij de brochure bijzondere bijstand In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is geen volledige opsomming.

Nadere informatie

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt!

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt! Informatie over inkomensondersteuning 2012 Gemeente Medemblik Er is meer mogelijk dan u denkt! Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

MINIMAREGELINGEN 2014 ALBRANDSWAARD

MINIMAREGELINGEN 2014 ALBRANDSWAARD MINIMAREGELINGEN 2014 ALBRANDSWAARD Inleiding De gemeente Albrandswaard vindt het belangrijk dat iedereen in de gemeente mee kan doen met sport, spel en educatie. Participeren heet dat. Daarom ondersteunt

Nadere informatie

MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK

MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK Inleiding De gemeente Ridderkerk vindt het belangrijk dat iedereen in de gemeente mee kan doen met sport, spel en educatie. Participeren heet dat. Daarom ondersteunt de

Nadere informatie

MinimaGids. Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen

MinimaGids. Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen MinimaGids G e m e e n t e S m a l l i n g e r l a n d 2013 Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave Gemeentelijke en landelijke regelingen De regelingen met een groene zijkant zijn regelingen

Nadere informatie

Voorzieningenwijzer gemeente Kampen

Voorzieningenwijzer gemeente Kampen Voorzieningenwijzer gemeente Kampen COLOFON Deze Voorzieningenwijzer is een uitgave van de gemeente Kampen Postadres: Bezoekadres: Balie Werk en Inkomen, stadhuis E-mail: info@kampen.nl Telefoon: 038-339

Nadere informatie

Hulp bij werk, inkomen of zorg

Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen en zorg 1 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 1 Op zoek naar werk 3 Een uitkering om te leven en wonen 5 De gemeente wil graag dat iedereen fijn in Oosterhout

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Regelingen voor mensen met een minimum inkomen

Regelingen voor mensen met een minimum inkomen Regelingen voor mensen met een minimum inkomen Deze brochure geeft belangrijke informatie over de verschillende regelingen voor mensen met een minimum inkomen Inhoud Inkomens- en vermogensgrenzen Bijzondere

Nadere informatie

Minimawijzer, informatie over bijzondere

Minimawijzer, informatie over bijzondere Minimawijzer, informatie over bijzondere bijstand, minimaregelingen en andere regelingen voor inkomensondersteuning. Als u een bijstandsuitkering of een minimuminkomen heeft, kan het een hele kunst zijn

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

M r om mee te doen. Regelingen en activiteiten voor mensen met een laag inkomen. Informatiefolde Sociale Diens

M r om mee te doen. Regelingen en activiteiten voor mensen met een laag inkomen. Informatiefolde Sociale Diens 2012 M r om mee te doen Regelingen en activiteiten voor mensen met een laag inkomen Informatiefolde Sociale Diens Inleiding Wat staat er in dit boekje Dit boekje is gemaakt voor Purmerenders met een laag

Nadere informatie

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer Informatie over minimaregelingen 2011 INHOUDSOPGAVE WOONKOSTEN...4 Huurtoeslag...4 Eigen woning...4 Woonlastenfonds...5 Kwijtschelding...5 Wasmachine,

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid 072011 uitgave 07-2011 Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid pagina 3 Noodzakelijke uitgaven kunnen doen en meedoen met maatschappelijke

Nadere informatie

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders

Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Waar haal ik geld? FinanciËle vraagbaak voor (woon)begeleiders Heb je een vraag of een casus? Neem dan contact op met: ADVIES & CONSULT bij Stadsgeldbeheer Zowel medewerkers als cliënten in de Maatschappelijke

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Inhoudsopgave Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 4 Hoe hoog is uw bijstandsuitkering?

Nadere informatie

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente

Nadere informatie

Waar kunt u bijzondere bijstand voor aanvragen?

Waar kunt u bijzondere bijstand voor aanvragen? Waar kunt u bijzondere bijstand voor aanvragen? In het overzicht vindt u de meest voorkomende kostensoorten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen. Deze bijzondere bijstand hoeft u niet terug te

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Aanvraag bijzondere bijstand Meer informatie Kijk op www.rotterdam.nl/sozawe of bel 14 010. U kunt uw vraag ook mailen naar info@rotterdam.nl Lever dit formulier in bij Uw Werkplein of de afdeling waar

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe,

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Neder-Betuwe. Nr. 17543 2 maart 2015 Beleidsregels bijzondere bijstand Neder-Betuwe 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, gelet op

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Hoe zit het met de aanvraag?

Hoe zit het met de aanvraag? Hoe zit het met de aanvraag? Deze brochure geeft belangrijke informatie met betrekking tot het aanvragen en het recht op bijstand. Inhoud Recht op bijstand Aanvraag bijstand Bijstand en werk 3 7 10 Recht

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie