Standaard prijslijst DBC- en Overige zorgproducten - Langeland Ziekenhuis Zoetermeer PRIJZEN OVER PERIODE I JULI 2013 TM 31 DECEMBER 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Standaard prijslijst DBC- en Overige zorgproducten - Langeland Ziekenhuis Zoetermeer PRIJZEN OVER PERIODE I JULI 2013 TM 31 DECEMBER 2013"

Transcriptie

1 Standaard prijslijst DBC- en Overige zorgproducten - Langeland Ziekenhuis Zoetermeer PRIJZEN OVER PERIODE I JULI 2013 TM 31 DECEMBER 2013 VOORWAARDEN - Op alle door het ziekenhuis en door de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten met patiënten gesloten behandelingsovereenkomsten, voor zover deze werkzaamheden binnen het kader van het ziekenhuis worden uitgeoefend, zijn de Algemene voorwaarden van het Lange Land Ziekenhuis te Zoetermeer en de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten van toepassing. - Deze prijslijst is van toepassing, indien u : o geen (geldige) zorgverzekering heeft; o verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee het Langeland Ziekenhuis geen contract heeft afgesloten. o de verlende zorg onverzekerde zorg is. - De gepresenteerde prijzen zijn geldig voor behandelingen gestart vanaf genoemde startdatum. Indien de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de landelijk vastgestelde tarieven wijzigt, dan zal een nieuwe prijslijst samengesteld worden. Deze zullen wij in dat geval zo spoedig mogelijk publiceren. STANDAARD PRIJSLIJST LANGE LAND ZIEKENHUIS ZOETERMEER PRIJZEN OVER PERIODE 1 JULI 2013 TM 31 DECEMBER 2013 Declaratie OVPXXXXXX Decitabine, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Brentuximab Vedotin, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Chondrocelect, toedieningsvorm autologe chondrocytenimplantatie, per gebruikte eenheid van 1 E (= 4 miljoen chondrocyten) bij indicaties die voldoen aan beleidsregel 21, prest en tarieven Med.Spec.Zorg OVPXXXXXX Abatacept, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Crizotinib, toedieningsvorm tablet per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Techniekkosten mondziekten en kaakchirurgie OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s) OVPXXXXXX Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s) OVPXXXXXX Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek OVPXXXXXX Diagnostische pleurapunctie OVPXXXXXX Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter OVPXXXXXX INBRENGEN VAN EEN PORT-A-CATH SYSTEEM OVPXXXXXX Echoscopische punctie via de oesofagus (EUS) OVPXXXXXX Echo-bronchoscopie (EBUS), inclusief evt. biopten OVPXXXXXX Endo-echografie ter beoordeling bovenbuikorganen, inclusief eventuele biopten OVPXXXXXX Endo-echografie ter beoordeling van tumoren in het distale colon, inclusief eventuele biopten OVPXXXXXX Oesofagusfunctieonderzoek, inclusief eventuele 24-uurs metingen (manometrie en/of ph-meting) OVPXXXXXX BEHANDELING ZENKER-DIVERTIKEL OVPXXXXXX Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum OVPXXXXXX GASTROSTOMIE, OPEN PROCEDURE (ZIE VOOR ENDOSCOPISCH) OVPXXXXXX Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten OVPXXXXXX Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie OVPXXXXXX CAPSULE ENDOSCOPIE OVPXXXXXX Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie OVPXXXXXX RECTOSCOPIE OF PROCTOSCOPIE OVPXXXXXX Endoscopische retrograde (pancreatico-)cholangioscopie (ERCP) OVPXXXXXX Endoscopisch plaatsen stent in tractus digestivus (proximaal of distaal) OVPXXXXXX Interventie-coloscopie (behandeling bloeding, dilatatie) niet zijnde stentplaatsing (zie ) OVPXXXXXX Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. De eerste behandeling OVPXXXXXX Niet operatieve ambulante behandeling van haemorrhoïden door middel van scleroseren, bandligatie, infraroodcoagulatie of cryochirurgie. Iedere volgende behandeling binnen een jaar OVPXXXXXX LEVERBIOPSIE OVPXXXXXX THERAPEUTISCHE ASCITESPUNCTIE OVPXXXXXX Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap OVPXXXXXX Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap OVPXXXXXX Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting (nekplooimeting) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap OVPXXXXXX Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij ieder volgend kind van een meerlingzwangerschap OVPXXXXXX Prenatale screening: counseling OVPXXXXXX Contact-allergisch onderzoek voor diagnostiek van allergische huidaandoeningen door middel van reeksen, serie van tenminste 20 tests OVPXXXXXX Cytologische en/of bacteriologische punctie OVPXXXXXX ECHOGRAFIE À-VUE IN VERBAND MET ZWANGERSCHAP OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN DE BUIKORGANEN OVPXXXXXX Echografie van het hart OVPXXXXXX Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog OVPXXXXXX Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart voor Ca2+-meting inclusief voor- en nabespreking met radioloog OVPXXXXXX Begeleiding en interpretatie MRI-hart door cardioloog inclusief voor- en nabespreking met radioloog OVPXXXXXX Begeleiding en interpretatie dobutamine stress-test door cardioloog bij MRI-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog OVPXXXXXX Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s), dmv scarificaties of intracutane injecties OVPXXXXXX ACUTE BEADEMING (IC) INVASIEF DOOR LONGARTS OVPXXXXXX ACUTE BEADEMING (IC) NONINVASIEF DOOR LONGARTS OVPXXXXXX IC MEDEBEHANDELING DOOR LONGARTS OVPXXXXXX IC bespreking (per patiënt 1 maal te registreren) OVPXXXXXX Preassessment dagopname OVPXXXXXX Preassessment opname OVPXXXXXX Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur OVPXXXXXX Langdurige electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 6 tot 24 uur OVPXXXXXX AMBULANTE 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE OVPXXXXXX ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG) BIJ HERSENDOODPROCEDURE, UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG OVPXXXXXX 24-UURS ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE (EEG)-REGISTRATIE MET DIEPTE ELEKTR OVPXXXXXX Eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG) OVPXXXXXX Uitgebreide kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG) OVPXXXXXX AANVULLENDE VIDEOREGISTRATIE (TIJDENS STANDAARD EEG) OVPXXXXXX AANVULLENDE VIDEOREGISTRATIE (TIJDENS LANGDURIG OF ZEER LANGDURIG EEG) OVPXXXXXX Standaard monitoring (< 2 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten OVPXXXXXX Langdurige monitoring (2-4 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten OVPXXXXXX ELECTRO-OCULOGRAFIE (EOG) OVPXXXXXX Zeer langdurige monitoring (4-8 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten OVPXXXXXX Uitgebreide monitoring met >= 1 KNF-techniek bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten OVPXXXXXX SLAAP-APNEU REGISTRATIE (SCREENING), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG OVPXXXXXX Neurologische behandeling en begeleiding MS-patiënten, waarbij een intensief arts-patiëntencontact plaatsvindt OVPXXXXXX MSLT, UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG OVPXXXXXX POLYSOMNOGRAFIE (MET NACHTREGISTRATIE) OVPXXXXXX Chronische electro-corticografie zonder aanvullende stimulatie/mapping (zie voor chronische electro-corticografie met aanvullende stimulatie/mapping)

2 Declaratie OVPXXXXXX Onderzoek arteriële obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef OVPXXXXXX Onderzoek veneuze afwijkingen extremiteiten dmv registreren veneuze CW dopplersignalen incl. proximale en distale compressietests en/of vasalva manoeuvres en/of outflow of fotoplethysmografie OVPXXXXXX Chronische electro-corticografie met aanvullende stimulatie/mapping (zie voor chronische electro-corticografie zonder aanvullende stimulatie/mapping) OVPXXXXXX STANDAARD ELECTROMYOGRAFISCH (EMG) (< 45 MIN.), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG OVPXXXXXX UITGEBREID ELECTROMYOGRAFISCH (EMG) (> 45 MIN.), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG OVPXXXXXX SINGLE FIBER ELECTROMYOGRAFISCH (EMG), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG OVPXXXXXX MACRO ELECTROMYOGRAFISCH (EMG), UITGEVOERD DOOR NEUROLOOG OVPXXXXXX MICRONEUROGRAFIE OVPXXXXXX EENVOUDIGE KWANTITATIEVE ANALYSE MACRO ELECTROMYOGRAFISCH (EMG) OVPXXXXXX Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) zonder auto-akoestische emissie (zie voor BAEP met auto-akoestische emissie) OVPXXXXXX Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie OVPXXXXXX BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D OVPXXXXXX Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) met auto-akoestische emissie (zie voor BAEP zonder auto-akoestische emissie) OVPXXXXXX Calorisch vestibulair onderzoek zonder ENG-registratie OVPXXXXXX Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van een bronlokalisatie analyse (zie voor SSEP in kader van een bronlokalisatie analyse) OVPXXXXXX Somato sensible evoked potentials (SSEP>SER) in kader van een bronlokalisatie analyse (zie voor SSEP niet in kader van een bronlokalisatie analyse) OVPXXXXXX Visual evoked response (VER), exclusief objectieve visusbepaling (zie voor VER inclusief objectieve visusbepaling) OVPXXXXXX Visual evoked response (VER), inclusief objectieve visusbepaling (zie voor VER exclusief objectieve visusbepaling) OVPXXXXXX ERP (P300, MRCP. e.d.) OVPXXXXXX Motor Evoked Potential (MEP) beperkt OVPXXXXXX Motor Evoked Potential (MEP) uitgebreid OVPXXXXXX STANDAARD TCD OVPXXXXXX TCD-REGISTRATIE VOOR EMBOLIEDETECTIE (>30 MIN.) OVPXXXXXX TC-DUPLEX OVPXXXXXX Duplex extracraniële halsvaten OVPXXXXXX DUPLEX BLOEDVATEN IN EXTREMITEITEN OVPXXXXXX HEMATOTACHOGRAFIE (HTG), DOPPLER OVPXXXXXX DUPLEX PERIFERE ZENUWEN EN SPIEREN OVPXXXXXX UITBREIDING TCD/DUPLEX MET 1 AANVULLENDE TEST OVPXXXXXX Electronystagmografie (ENG)-registratie zonder calorisch onderzoek (zie voor ENG-registratie met calorisch onderzoek) OVPXXXXXX Electronystagmografie (ENG)-registratie met calorisch onderzoek (zie voor ENG-registratie zonder calorisch onderzoek) OVPXXXXXX OOGBEWEGINGSONDERZOEK OVPXXXXXX PUPILLOMETRIE OVPXXXXXX EENVOUDIGE ELECTRO-RETINOGRAFIE (ERG) (ZIE VOOR UITGEBREIDE ERG) OVPXXXXXX Uitgebreide electro-retinografie (ERG) (conform internationaal standaard protocol. Zie voor eenvoudige ERG) OVPXXXXXX Autonoom functieonderzoek met Ewing-batterij (zie voor autonoom functieonderzoek met de kantelproef) OVPXXXXXX Eenvoudige toon-audiometrie OVPXXXXXX Spraakaudiometrie, niet in combinatie met het aanpassen van een hoortoestel OVPXXXXXX Autonoom functieonderzoek met de kantelproef (zie voor autonoom functieonderzoek met Ewing-batterij) OVPXXXXXX TREMORREGISTRATIE MET POLYGRAFISCHE METHODE OVPXXXXXX KWANTITATIEVE SPIERKRACHTMETING OVPXXXXXX Oculoplethysmografie (OPG) OVPXXXXXX EERSTE ORTHOPTISCH ONDERZOEK (BINOCULAIR) OVPXXXXXX VOORTGEZETTE ORTHOPTISCHE BEHANDELING PER BEZOEK (BINOCULAIR) OVPXXXXXX Fundusfotografie OVPXXXXXX Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze OVPXXXXXX Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen OVPXXXXXX Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling OVPXXXXXX Residubepaling OVPXXXXXX Spirografische longfunctiebepaling OVPXXXXXX Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, 97.74eenvoudig OVPXXXXXX Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, 39.40uitgebreid OVPXXXXXX BEOORDELING LONGFUNCTIEONDERZOEK VOOR DERDEN OVPXXXXXX BEOORDELING X-THORAX VOOR DERDEN OVPXXXXXX Electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 1 tot 2 uur OVPXXXXXX Uitgebreid urodynamisch onderzoek met twee of meer kanalen OVPXXXXXX Analyse bij incontinentie of obstipatie met behulp van een van de volgende onderzoeken: proctoscopie, anala manometrie, defaecografie en colonpassage tijd OVPXXXXXX Analyse incontinentie of obstipatie: minimaal 2 van de onderzoeken: capaciteit- en compliancemeting, singlefiber electromyografie, readtest, ballonevacuatietest, rectale motiliteit indexbepaling OVPXXXXXX Teledermatologie: beoordeling van digitale foto's door dermatoloog zonder face-to-face contact op verzoek van de 1e lijn OVPXXXXXX Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie OVPXXXXXX Histamine (acethylcholine) provocatietest. Spirografisch onderzoek ter bepaling van de prikkelbaarheidsdrempel van de luchtwegen door middel van inhalatie-provocatietest(s) OVPXXXXXX Spirometrie, voor en na inspanning OVPXXXXXX Behandeling met hyperbare zuurstof per zitting per patient, al dan niet in groepsverband, inclusief medisch specialistische supervisie OVPXXXXXX PATHOLOGISCH-ANATOMISCH (HISTOLOGISCH) ONDERZOEK EN OVERIGE CYTODIAGNOSTISCHE ONDERZOEKEN OVPXXXXXX Cytodiagnostisch onderzoek van een cervix-preparaat (deze is niet bestemd voor onderzoek ten gevolge van het bevolkingsonderzoek) OVPXXXXXX IMMUNO-PATHOLOGISCH ONDERZOEK OVPXXXXXX ELECTRONENMICROSCOPISCH ONDERZOEK OVPXXXXXX VERRICHTINGEN VAN EEN PUNCTIE TEN BEHOEVE VAN CYTOLOGISCH ONDERZOEK OVPXXXXXX KWANTITATIEF C.Q. MORFOMETRISCH PATHOLOGISCH-ANATOMISCH ONDERZOEK OVPXXXXXX Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen OVPXXXXXX Cytodiagnostisch onderzoek cervix-preparaat ivm bevolkingsonderzoek (preventief planmatig georganiseerd cytodiagnostisch onderzoek, waarbij het cervix-preparaat wordt afgenomen door de huisarts) OVPXXXXXX FLOW-CYTOMETRIE OVPXXXXXX Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geïsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen OVPXXXXXX Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen i.v.m. frequent aangevraagde bepalingen op de aanwezigheid van HPV OVPXXXXXX Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes weefsel en/of cellen (oa CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr.bepalingen op aanw.andere micro-organismen dan HPV (o.a.tbc,ebv,hsv,bartonella) OVPXXXXXX HYBRIDISATIE, GEAUTOMATISEERD OVPXXXXXX HYBRIDISATIE, HANDMATIG OVPXXXXXX DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, GEAUTOMATISEERD OVPXXXXXX DNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF, HANDMATIG OVPXXXXXX RNA-AMPLIFICATIE, KWALITATIEF OVPXXXXXX DNA/RNA-AMPLIFICATIE, KWANTITATIEF OVPXXXXXX DNA/RNA-ANALYSE (BV. SEQUENTIE-BEPALING OF SUB-TYPERING) OVPXXXXXX Consult bij patiënt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiënt gerelateerde vraagstelling OVPXXXXXX Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht OVPXXXXXX DIACEETZUUR OVPXXXXXX INDICAN OVPXXXXXX AMINOLEVULINEZUUR, DELTA-, KWANTITATIEF OVPXXXXXX CONCENTRATIE- EN VERDUNNINGSPROEF, ELK OVPXXXXXX UREUM OVPXXXXXX CHLORIDE OVPXXXXXX GALACTOSEPROEF OVPXXXXXX HIPPUURZUURPROEF OVPXXXXXX HOMOCYSTEINE OVPXXXXXX KETOSTEROIDEN, 17-, TOTAAL OVPXXXXXX KETOSTEROIDEN, 17-, GEFRACTIONEERD OVPXXXXXX PORFYRINES, URO-, COPRO-, PROTO-KWANTITATIEF, ELK OVPXXXXXX KREATINE

3 Declaratie OVPXXXXXX URINEZUUR OVPXXXXXX Urobilinogeen, kwantitatief in ander materiaal dan faeces OVPXXXXXX STIKSTOF TOTAAL (VOLGENS KJELDAHL) OVPXXXXXX HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWALITATIEF OVPXXXXXX VITAMINE B OVPXXXXXX XYLOSE, D OVPXXXXXX PREGNAANDIOL OVPXXXXXX OESTRIOL OVPXXXXXX KETOGENE-STEROIDEN, OVPXXXXXX KETOSTEROIDEN, 20-, 17, 21-DIHYDROXY OVPXXXXXX IMMUNO-ELECTROFORESE, NA CONCENTRATIE OVPXXXXXX ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOBLOT OVPXXXXXX OESTROGENEN OVPXXXXXX METANEFRINEN, NORMETANEFRINEN OVPXXXXXX BLOED (OCCULT), KWALITATIEF OVPXXXXXX BILIRUBINE, KWALITATIEF OVPXXXXXX STERCOBILINE, KWALITATIEF OVPXXXXXX GISTPROEF OVPXXXXXX VERTERING, KWALITATIEF OVPXXXXXX AMYLASE OVPXXXXXX LIPASE OVPXXXXXX TRYPSINE OVPXXXXXX EIWIT OVPXXXXXX Calcium in faeces OVPXXXXXX VET (VETTEN, VETZUREN, DROGE STOF), KWANTITATIEF OVPXXXXXX MELKZUUR, KWANTITATIEF OVPXXXXXX LEUCOCYTEN IN FAECES OVPXXXXXX OSMOLARITEIT IN FAECES OVPXXXXXX CHYMOTRYPSINE IN FAECES OVPXXXXXX GALZURE ZOUTEN IN FAECES OVPXXXXXX ALFA-I-ANTITRYPSINE IN FAECES OVPXXXXXX PORFYRINES, KWANTITATIEF OVPXXXXXX PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO- IN FAECES OVPXXXXXX SEDIMENT OVPXXXXXX ADEMANALYSE OVPXXXXXX MAAGONDERZOEK, GEFRACTIONEERD OVPXXXXXX DUODENUM-SONDAGE (MET A, B, EN C GAL EN SEDIMENT) OVPXXXXXX AMYLASE OVPXXXXXX TRYPSINE IN DIVERSE MATERIALEN OVPXXXXXX MORFOLOGISCH ONDERZOEK VAN SPUTUM, ALGEMEEN OVPXXXXXX KAY-TEST OVPXXXXXX BLOED (OCCULT) IN DIVERSE MATERIALEN OVPXXXXXX Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest OVPXXXXXX KREATININE KLARING (OF ANDERE KLARING) OVPXXXXXX METHEMOGLOBINE, SULFHEMOGLOBINE, ELK OVPXXXXXX VITAMINE C OVPXXXXXX KREATININE OVPXXXXXX FOSFAAT OVPXXXXXX FOSFATASE (ZURE) OVPXXXXXX ALKALI RESERVE OVPXXXXXX CHOLESTEROL, TOTAAL OVPXXXXXX Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces OVPXXXXXX RESTSTIKSTOF OVPXXXXXX ANGIOTENSINE CONVERTING ENZYM OVPXXXXXX VITAMINE A OVPXXXXXX IJZER OVPXXXXXX VITAMINE E OVPXXXXXX LIPOIDEN, TOTAAL OVPXXXXXX VITAMINE D (DIHYDROXYCHOLECALCIFEROL) OVPXXXXXX NATRIUM OVPXXXXXX KALIUM OVPXXXXXX IJZERBINDINGSCAPACITEIT OVPXXXXXX AMINOZURENCHROMATOGRAM OVPXXXXXX TRANSFERRINE OVPXXXXXX Koolhydraat Deficïent Transferrine (CDT) OVPXXXXXX CHOLINESTERASE OVPXXXXXX PYRODRUIVENZUUR OVPXXXXXX TRIGLYCERIDEN OVPXXXXXX MELKZUUR OVPXXXXXX MAGNESIUM OVPXXXXXX LIPOIDFOSFOR IN BLOED OVPXXXXXX VETZUREN, VRIJ (FFA, NEFA) OVPXXXXXX IMMUNOGLOBULINE, ELK OVPXXXXXX FENYLALANINE OVPXXXXXX CELLEN TELLEN IN LIQUOR OVPXXXXXX AMMONIAK OVPXXXXXX FIBRINOGEEN OVPXXXXXX ASAT, SGOT, TRANSAMINASE OVPXXXXXX CRYOGLOBULINE, KWALITATIEF OVPXXXXXX OSMOLARITEIT OVPXXXXXX MICROSCOPISCH ONDERZOEK (ONGEKLEURD OF GEKLEURD), ELK OVPXXXXXX MICROSCOPISCH ONDERZOEK (SPIROCHETEN IN DONKER VELD) OVPXXXXXX KWEEKPROEF OP TUBERCULOSE OVPXXXXXX RESISTENTIEBEPALING KWALITATIEF M.B.V. DIFFUSIE-METHODE, BACTERIOLOGISCH OVPXXXXXX RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF M.B.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH OVPXXXXXX RESISTENTIEBEPALING TBC KWANTITATIEF M.B.V. MRC PER ANTIBIOTICUM, BACTERIOLOGISCH OVPXXXXXX MRC + MBC-BEPALING PER ANTIBIOTICUM OVPXXXXXX INTERACTIE MRC VAN TWEE ANTIBIOTICA OVPXXXXXX SERUM BACTERICIDIE OVPXXXXXX BETA LACTAMASE TEST OVPXXXXXX DIERPROEF (TBC E.A.) OVPXXXXXX MICROSCOPISCH ONDERZOEK (GEKLEURD OF ONGEKLEURD), ELK, MYCOLOGISCH OVPXXXXXX RESISTENTIEBEPALING KWANTITATIEF D.M.V. MRC/ETEST PER ANTIBIOTICUM, MYCOLOGISCH OVPXXXXXX MICROSCOPISCH ONDERZOEK OP TUBERCULOSE (ZIEHL-NEELSEN OF GELIJKWAARDIGE METHODE) OVPXXXXXX AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICRO-ORGANISME OVPXXXXXX Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode OVPXXXXXX PAUL EN BUNNELL, REACTIE VAN

4 Declaratie OVPXXXXXX Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest) OVPXXXXXX Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest) OVPXXXXXX CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering) OVPXXXXXX AGGLUTINATIE, KOUDE OVPXXXXXX ANTI-STERPTOLYSINE TITER / ANTI-DNASE B TITER OF STAPHOLYSINE TITER, ELK OVPXXXXXX ROSE-TEST OVPXXXXXX L-AGGLUTINATIE OVPXXXXXX RA-TEST (LATEX-AGGLUTINATIE) OVPXXXXXX TREPONEMA PALLIDUM HAEMAGGLUTINATIETEST (TPHA) OVPXXXXXX FLUORESCERENDE TREPONEMALE ANTI-STOFFENREACTIE (MET TOEPASSING VAN ABSORPTIE) FTA-ABS-REACTIE OVPXXXXXX VDRL-REACTIE (KWANTITATIEF) OVPXXXXXX PRECIPITATIE REACTIE OVPXXXXXX IMMUNODIFFUSIE REACTIE OVPXXXXXX IMMUNOCHEMOLYTISCHE BEPALING VAN COMPLEMENT GEHALTE (CH 50) OVPXXXXXX COMPLEMENT COMPONENT (KWANTITATIEVE BEPALING) OVPXXXXXX T-ROSE-TEST OVPXXXXXX MEMBRAAN IMMUNOFLUORESCENTIE (TER BEPALING VAN HET B-LYMFOCYTEN) OVPXXXXXX C-REACTIVE PROTEINEN (CRP) OVPXXXXXX ANTI-NUCLEAIRE FACTOR (ANF) OVPXXXXXX ANTI-PERINUCLEAIRE FACTOR (PNF) OVPXXXXXX CELLULAIRE IMMUNITEIT DOOR MIDDEL VAN LYMFOCYTEN TRANSFORMATIE, BEPALING VAN OVPXXXXXX GRANULOCYTEN-TOXICITEITSTEST OVPXXXXXX LEUCOCYTEN AGGLUTINATIETEST OVPXXXXXX Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)) OVPXXXXXX BEZINKINGSSNELHEID OVPXXXXXX BLOEDINGSTIJD OVPXXXXXX PROTROMBINETIJD BIJ ORALE ANTISTOLLING OVPXXXXXX PROTROMBINETIJD OVPXXXXXX ERYTROCYTEN, RESISTENTIE OVPXXXXXX PLASMACELLEN TELLEN OVPXXXXXX MICROSCOPIE VAN STERNUMPUNCTAAT, STANDAARDKLEURING EN BEOORDELING OVPXXXXXX EOSINOFIELEN TELLEN OVPXXXXXX TROMBOCYTEN TELLEN OVPXXXXXX RETICULOCYTEN TELLEN OVPXXXXXX DIFFERENTIELE TELLING (HAND) OVPXXXXXX DIFFERENTIELE TELLING (MACHINAAL) OVPXXXXXX LE-CELLEN OVPXXXXXX BLOEDKOEK RETRACTIE, KWANTITATIEF OVPXXXXXX RECALCIFICATIE-STOLLINGSTIJD OVPXXXXXX HEPARINE-TOLERANTIE TEST OVPXXXXXX ACID-HAM TEST OVPXXXXXX HEMOGLOBINE (FOETAAL) KWALITATIEF OVPXXXXXX HEMOGLOBINE FOETAAL (HBF), KWANTITATIEF OVPXXXXXX HEMOGLOBINE SCHEIDING KWANTITATIEF OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR II OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR V OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR VII OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR IX OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR X OVPXXXXXX TROMBOPLASTINETIJD, PARTIEEL OVPXXXXXX TROMBINETIJD OVPXXXXXX PROTEINE-SULFAAT-TITRATIE OVPXXXXXX LEUCOCYTENCONCENTRATIE MET KLEURING OVPXXXXXX TROMBOCYTEN AGGREGATIE, PER AGGREGERENDE SUBSTANTIE OVPXXXXXX ALKALISCHE FOSFATASE, KWANTITATIEF, IN LEUCOCYTEN OVPXXXXXX PLASMINOGEEN ACTIVTEIT OVPXXXXXX GLUCOSE-6-FOSFAAT-DEHYDROGENASE (G 6 PD) IN ERYTROCYTEN OVPXXXXXX Transketolase - in erytrocyten OVPXXXXXX Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal OVPXXXXXX Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans OVPXXXXXX ANTIPLASMINE ACTIVEIT, ALFA OVPXXXXXX HEPARINE BEPALING (ANTI XA ACTIVITEIT) OVPXXXXXX SPERMA-ANALYSE, EENVOUDIG OVPXXXXXX CONCREMENTEN (ZOALS STENEN), INSTRUMENTELE METHODE OVPXXXXXX CHROMATOGRAFISCHE ANALYSE (KWALITATIEF, 2-DIMENSIONAAL) OVPXXXXXX ZUURSTOF- EN KOOLZUURGEHALTE VAN UITADEMINGSLUCHT, KWANTITATIEF OVPXXXXXX NATRIUM EN CHLORIDE IN ZWEET (KWANTITATIEF) OVPXXXXXX BNP/NT-PROBNP OVPXXXXXX LEVENSDUUR ERYTROCYTEN, 51-CHROMIUM OVPXXXXXX BILIRUBINE IN VRUCHTWATER, EVENTUEEL ASCITESVOCHT, KWANTITATIEF OVPXXXXXX ZINK OVPXXXXXX FOSFOLIPIDEN-FOSFOR, TOTAAL (TPP) OVPXXXXXX LECITHINE SFINGOMYELINE VERHOUDING (L/S RATIO) OVPXXXXXX Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk) OVPXXXXXX WORMEIEREN (CONCENTRATIE) OVPXXXXXX PROTOZOAIRE CYSTEN (CONCENTRATIE) OVPXXXXXX ENTAMOEBA HISTOLYTICA (ZINKSULFAAT CONCENTRATIE) OVPXXXXXX SCHISTOSOMA (ZOUTZUUR-ETHER CONCENTRATIE) OVPXXXXXX STRONGYLOIDES (BAEMANN CONCENTRATIE) OVPXXXXXX SCHISTOSOMA (NA CONCENTRATIE D.M.V. CENTRIFUGEREN) OVPXXXXXX VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK < 2 MEDIA OVPXXXXXX VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK 2-3 MEDIA OVPXXXXXX VIROLOGISCH ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN CELKWEEK > 3 MEDIA OVPXXXXXX TYPERING VAN GEISOLEERD VIRUSSTAM OVPXXXXXX HBS ANTIGEEN OVPXXXXXX VIRUSDETECTIE IN KWEEK MET SPECIFIEKE ANTISERA OVPXXXXXX ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY OVPXXXXXX ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. CBR OF HAR PER BEPALING OVPXXXXXX ANTISTOFTITERSTIJGING MET BEHULP VAN NEUTRALISATIE (2 BEPALINGEN) OVPXXXXXX ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF OVPXXXXXX ANTISTOFFEN, IGT, IGG OF IGA TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IF OVPXXXXXX ANTISTOFFEN, IGM TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. IMMUNOASSAY OVPXXXXXX Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch OVPXXXXXX Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch OVPXXXXXX Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch OVPXXXXXX Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch

5 Declaratie OVPXXXXXX Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch OVPXXXXXX HYDROXY-INDOLAZIJNZUUR, 5-, KWANTITATIEF OVPXXXXXX HYDROXYTRYPTAMINE, 5-, (5-HT) (SEROTONINE) OVPXXXXXX VITAMINE B1, THIAMINE OVPXXXXXX VITAMINE B6, PYRIDOXINE OVPXXXXXX VITAMINE H, BIOTINE OVPXXXXXX PORFOBILINOGEEN, KWALITATIEF OVPXXXXXX PORFOBILINOGEEN, KWANTITATIEF OVPXXXXXX Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling OVPXXXXXX MICRO-ALBUMINE IN URINE OVPXXXXXX VANILLYL-AMANDELZUUR (VMA) OVPXXXXXX HOMOVANILLINE (HVA) OVPXXXXXX AMINOZURENCHROMATOGRAM VIA KOLOMCHROMATOGRAFIE OVPXXXXXX CYSTINE, KWALITATIEF OVPXXXXXX FENYLPYRODRUIVENZUUR, KWALITATIEF OVPXXXXXX BLOED, KWALITATIEF (TABLET TEST) OVPXXXXXX PREGNAANDIOL + PREGNAANTRIOL IN CYCLUSURINE OVPXXXXXX HYDROXYPROLINE OVPXXXXXX MYOGLOBINE, KWALITATIEF OVPXXXXXX OXAALZUUR OVPXXXXXX O2-VERZADIGING VAN HET ARTERIELE BLOED OVPXXXXXX BLOEDGASSEN: PH, PCO2, PO2 EN/OF STANDAARDBICARBONAAT VAN HET ARTERIELE BLOED OVPXXXXXX GAMMA-GLUTAMYL-TRANSPEPTIDASE OVPXXXXXX NUCLEOTIDASE, 5' OVPXXXXXX IGG SUBKLASSEN OVPXXXXXX CI-ESTERASEREMMERACTIVITEIT OVPXXXXXX VISCOSITEIT OVPXXXXXX PRECIPITINEN OVPXXXXXX APOLIPOPROTEINE A, B, C, E OVPXXXXXX CORTISOL OVPXXXXXX CORTISOL, VRIJ OVPXXXXXX DESOXYCORTISOL, OVPXXXXXX DESOXYCORTISOL, OVPXXXXXX ALDOSTERON OVPXXXXXX HYDROXYPROGESTERON, OVPXXXXXX PROGESTERON OVPXXXXXX TESTOSTERON OVPXXXXXX TESTOSTERON, VRIJ OVPXXXXXX ANDROSTANOLON (DIHYDROTESTOSTERON) OVPXXXXXX ANDROSTEENDION OVPXXXXXX DEHYDRO-EPI-ANDROSTERON (DHEA) OVPXXXXXX DEHYDRO-EPI-ANDROSTERONSULFAAT (DHEA-S) OVPXXXXXX SEX HORMONE BINDING GLOBULIN (SHBG) OVPXXXXXX SOMATOMEDINE OVPXXXXXX SOMATOSTATINE OVPXXXXXX PREGNENOLON OVPXXXXXX OESTRIOL BIJ GRAVIDAE OVPXXXXXX OESTRON, OESTRADIOL, ELK OVPXXXXXX GLUCAGON OVPXXXXXX INSULINE OVPXXXXXX INSULINE-ANTISTOFFEN OVPXXXXXX C-PEPTIDE OVPXXXXXX ACTH, CORTICOTROFINE OVPXXXXXX LUTEINISEREND HORMOON (LH) OVPXXXXXX FOLLIKELSTIMULEREND HORMOON (FSH) OVPXXXXXX THYROTROFINE (TSH) BINDING INHIBITOR OVPXXXXXX THYROTROFINE (TSH) STIMULATING IMMUUNGLOBULINE OVPXXXXXX HCG, HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE, INTACT MOLECUUL OVPXXXXXX HCG, BETA-HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE OVPXXXXXX HCG, BETAVRIJ-HUMAAN CHORIONGONADODROFINE OVPXXXXXX HCS, HPL, HUMAAN CHORIONSOMATOTROFINE OVPXXXXXX GROEIHORMOON, HGH, SOMATROPINE OVPXXXXXX RH-LH BELASTINGTEST (= LH OP MIN) OVPXXXXXX RH-FSH BELASTINGTEST (=FSH OP MIN) OVPXXXXXX VASOPRESSINE (ANTIDIURETISCH HORMOON, ADH) OVPXXXXXX PROLACTINE (PRL) OVPXXXXXX THYROXINE (VRIJ T4) OVPXXXXXX TRIJOODTHYRONINE (VRIJ T3) OVPXXXXXX TRIJOODTHYRONINE (REVERSE T3) OVPXXXXXX THYROTROFINE (TSH) OVPXXXXXX THYROXINEBINDEND GLOBULINE (TBG) OVPXXXXXX THYROXINE (T4) OVPXXXXXX TRIJOODTHYRONINE (T3) OVPXXXXXX FOLIUMZUUR OVPXXXXXX VITAMINE B12, CYANOCOBALAMINE OVPXXXXXX ATRIAL NATRIURETIC PEPTIDE (ANP) OVPXXXXXX OSTEOCALCINE OVPXXXXXX NEUROTENSINE OVPXXXXXX TRANSCORTINE (CORTICOSTEROIDBINDEND GLOBULINE, CBG) OVPXXXXXX ANTISTOFFEN TEGEN SPECIFIEK HUMAAN WEEFSEL OVPXXXXXX ALLERGENEN, (SPECIFIEK IGE ANTISTOF TEGEN, RAST) OVPXXXXXX ALLERGENEN, SCREENING OP INHALATIE-ALLERGIE OVPXXXXXX BLOEDGROEP BEPALINGEN NIET VALLENDE ONDER ABO, RHESUS (DUFFY, KELL, ETC.) PER BLOEDGROEP OVPXXXXXX PROSTAAT ZURE FOSFATASE (ANTIGEEN) OVPXXXXXX PROSTAATSPECIFIEK ANTIGEEN (PSA) OVPXXXXXX NEURONSPECIFIEK ENOLASE (NSE) OVPXXXXXX CARCINOOM ANTIGEEN (CA), ELK OVPXXXXXX TRYPSINE-LIKE INHIBITOR OVPXXXXXX THYREOGLOBULINE OVPXXXXXX CARCINO-EMBRYONAAL ANTIGEEN (CEA) OVPXXXXXX ALFA-FOETOPROTEINE (AFP) OVPXXXXXX BETA-2-MICROGLOBULINE OVPXXXXXX CALCITONINE OVPXXXXXX GASTRINE OVPXXXXXX INHIBINE OVPXXXXXX OESTROGEEN RECEPTOREN IN CYTOSOL OVPXXXXXX PARATHORMOON (PTH)

6 Declaratie OVPXXXXXX RENINE OVPXXXXXX DNA-ANTISTOFFEN (KWANTITATIEF) OVPXXXXXX FERRITINE OVPXXXXXX SLAAPMIDDELEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE OVPXXXXXX BENZODIAZEPINEN, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE OVPXXXXXX ANTIDEPRESSIVA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE OVPXXXXXX OPIUMWET, IDENTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH, PER COMPONENT OVPXXXXXX Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, per component (zie ook ) OVPXXXXXX Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, totaal maximaal per keer OVPXXXXXX OPIUMWET, KWANTIFICATIE MIDDEL VALLENDE ONDER DE OPIUMWET, CHROMATOGRAFISCH OVPXXXXXX LAXANTIA, SCREENING OVPXXXXXX DIURETICA, SCREENING OVPXXXXXX ALCOHOL, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE OVPXXXXXX BROMIDE OVPXXXXXX KOOLMONOXIDE, KWANTITATIEF MET IDENTIFICATIE IN BLOED OVPXXXXXX METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT (UITGEZONDERD LOOD) MET VLAMLOZE AAS OVPXXXXXX METALEN (ZWAAR) KWALITATIEF EN/OF KWANTITATIEF PER ELEMENT, MET AAS VLAM, MAXIMAAL PER KEER OVPXXXXXX ANTI-EPILEPTICA, M.B.V IMMUNOASSAY, ELK OVPXXXXXX ANTI-EPILEPTICA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE, ELK OVPXXXXXX ALUMINIUM OVPXXXXXX ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, M.B.V. IMMUNOASSAY OVPXXXXXX ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, CHROMATOGRAFISCH OVPXXXXXX ANALGETICA/ANTIRHEUMATICA, SPECTROFOTOMETRISCH OVPXXXXXX H2-RECEPTORBLOKERENDE ANTIHISTAMINICA, KWANTITATIEF OVPXXXXXX NICOTINE/COTININE M.B.V. IMMUNOASSAY OVPXXXXXX NICOTINE/COTININE, CHROMATOGRAFISCH OVPXXXXXX FLUORIDE OVPXXXXXX LOOD, KWANTITATIEF M.B.V. AAS IN BLOED OVPXXXXXX CYTOSTATICA M.B.V. AAS OVPXXXXXX IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. IMMUNOASSAY OVPXXXXXX IMMUNOMODULANTIA / IMMUNOSUPPRESSIVA M.B.V. CHROMATOGRAFIE OVPXXXXXX BETABLOKKER, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. IMMUNOASSAY OVPXXXXXX BETABLOKKER, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V CHROMATOGRAFIE OVPXXXXXX THEOFYLLINE, KWANTITATIEF, CHROMATOGRAFISCH OVPXXXXXX COFFEINE, KWANTITATIEF, CHROMATOGRAFISCH OVPXXXXXX ANTIPSYCHOTICA (NEUROLEPTICA), IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE OVPXXXXXX CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. CHROMATOGRAFIE OVPXXXXXX CARDIACA, IDENTIFICATIE EN/OF KWANTIFICATIE, M.B.V. IMMUNOASSAY OVPXXXXXX METHOTREXAAT MET IMMUNOASSAY, INCLUSIEF EVENTUELE HERBEPALINGEN OVPXXXXXX CYTOSTATICA, CHROMATOGRAFISCH OVPXXXXXX ANTIMICROBIELE MIDDELEN, ENKELVOUDIG, MICROBIOLOGISCHE BEPALING OVPXXXXXX ANTIMICROBIELE MIDDELEN, MENGSEL, MICROBIOLOGISCHE BEPALING OVPXXXXXX ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. IMMUNOASSAY OVPXXXXXX ANTIMICROBIELE MIDDELEN, M.B.V. CHROMATOGRAFIE OVPXXXXXX ANTICOAGULANTIA, M.B.V. CHROMATOGRAFIE OVPXXXXXX LITHIUM OVPXXXXXX THEOFYLLINE, M.B.V. IMMUNOASSAY OVPXXXXXX GENEESMIDDEL, EIWITVRIJE FRACTIE (NAAST EEN ANDER NUMMER IN DIT TARIEF) PER MONSTER OVPXXXXXX GENEESMIDDEL (FUNCTIETEST MET) WAARVAN KWANTITATIEVE BEPALING ELDERS IN HET TARIEF WORDT AANGEGEVEN OVPXXXXXX Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, voorproeven (kleurproeven, immunoassays waaronder paracetamol) OVPXXXXXX Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, alcoholen met GLC OVPXXXXXX Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek OVPXXXXXX Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek en hierbij de kwantificatie van de hoofdcomponent OVPXXXXXX LANDBOUWGIFTEN, CHROMATOGRAFISCH OVPXXXXXX ORGANISCHE OPLOSMIDDELEN, CHROMATOGRAFISCH OVPXXXXXX FRUCTOSAMINE OVPXXXXXX GEGLYCEERDE HEMOGLOBINE OVPXXXXXX HBALC OVPXXXXXX SIKKELCEL TEST OVPXXXXXX BILIRUBINE, KWANTITATIEF TOTAAL OF DIRECT, ELK OVPXXXXXX LIPASE OVPXXXXXX CHOLESTEROL, HDL OVPXXXXXX MONOAMINOXYDASE (MAO) OVPXXXXXX ANTITRYPSINE TYPERING, ALFA-I OVPXXXXXX Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling OVPXXXXXX IMMUNO-ELECTROFORESE MET ANTISERUM, INCLUSIEF EVENTUELE DETERMINATIE OVPXXXXXX GLUCOSE-INSULINE TOLERANTIETEST (INCLUSIEF URINE PORTIES) OVPXXXXXX KOPER OVPXXXXXX BENCE JONES EIWIT OVPXXXXXX ALBUMINE-IGG RATIO (IN SERUM EN LIQUOR CEREBROSPINALIS) OVPXXXXXX KWANTITATIEVE BEPALING VAN EEN IMMUNOGLOBULINE, NEFELOMETRISCH OVPXXXXXX PREALBUMINE OVPXXXXXX ALBUMINE IN LIQUOR CEREBROSPINALIS OVPXXXXXX KAPPA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK OVPXXXXXX LAMBDA KETENS, VRIJ OF GEBONDEN, ELK OVPXXXXXX IMMUNO-ELECTROFORESE VAN LIQUOR, NA CONCENTRATIE OVPXXXXXX EIWIT OVPXXXXXX ALBUMINE OVPXXXXXX MYOGLOBINE OVPXXXXXX GLYCOPROTEINE, ALFA-I-ZURE OVPXXXXXX ANTITRYPSINE, ALFA-I OVPXXXXXX ALAT, SGPT, TRANSAMINASE OVPXXXXXX MELKZUUR DEHYDROGENASE (LDH) OVPXXXXXX FRUCTOSE-I,6-DIFOSFAAT-ALDOLASE OVPXXXXXX KREATINE-FOSFOKINASE OVPXXXXXX ALKALISCHE FOSFATASE OVPXXXXXX CK-MB, KREATINE-FOSFOKINASE ISO-ENZYM OVPXXXXXX HYDROXYBOTERZUUR.DEHYDROGENASE (HBDH) OVPXXXXXX TROPONINE, CARDIALE ISOVORM OVPXXXXXX CERULOPLASMINE OVPXXXXXX CRYOGLOBULINE, KWANTITATIEF OVPXXXXXX COLLOID OSMOLALITEIT (COLLOID OSMOTISCHE DRUK) OVPXXXXXX KWEEKPROEF < 2 MEDIA, BACTERIOLOGISCH OVPXXXXXX KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH OVPXXXXXX KWEEKPROEF > 3 MEDIA, BACTERIOLOGISCH OVPXXXXXX BLOEDKWEEK (AEROOB + ANAEROOB) OVPXXXXXX DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, BACTERIOLOGISCH

7 Declaratie OVPXXXXXX KWEEKPROEF < 2 MEDIA, MYCOLOGISCH OVPXXXXXX KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, MYCOLOGISCH OVPXXXXXX KWEEKPROEF > 3 MEDIA, MYCOLOGISCH OVPXXXXXX DETERMINATIE MICRO-ORGANISMEN, MYCOLOGISCH OVPXXXXXX CIRCULERENDE IMMUUNCOMPLEXEN, PER COMPONENT OVPXXXXXX KRUISPROEF IN ZOUT-ALBUMINE-MILIEU OVPXXXXXX ANTICOMPLEMENT TEST OVPXXXXXX KRUISPROEF, VOLLEDIG (3 METHODEN) OVPXXXXXX ERYTROCYTEN, OSMOTISCHE RESISTENTIE OVPXXXXXX LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, EERSTE ANTISTOF OVPXXXXXX LYMFOCYTEN SUBPOPULATIE, TWEEDE EN ELKE VOLGENDE ANTISTOF OVPXXXXXX HLA-A, B, C, TYPERING OVPXXXXXX HLA-B OVPXXXXXX MICROSCOPIE VAN PUNCTATEN (ANDERS DAN STERNUMPUNCTAAT), STANDAARD KLEURING EN BEOORDELING OVPXXXXXX Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling OVPXXXXXX LEUCOCYTEN, ENKELVOUDIGE BEPALING OVPXXXXXX TROMBELASTOGRAM, EERSTE ONDERZOEK OVPXXXXXX TROMBELASTOGRAM, HERHALINGEN OVPXXXXXX HAPTOGLOBINE OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII STOL ACTIVITEIT OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII,VON WILLEBRAND FACTOR, RISTOCETINEFACTOR OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR VIII RELATED ANTIGEEN OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR XI OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOR XII OVPXXXXXX APTT, GEACTIVEERDE PARTIELE TROMBOPLASTINETIJD OVPXXXXXX FIBRINOGEEN SPLITSINGSPRODUKTEN, KWALITATIEF OVPXXXXXX FIBRINOGEEN SPLITSINGSPRODUKTEN, KWANTITATIEF OVPXXXXXX FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN (FDP) D-DIMEERTEST, SEMIKWANTITATIEF OVPXXXXXX FIBRINE/FIBRINOGEEN DEGRADATIE PRODUKTEN, KWANTITATIEF OVPXXXXXX FIBRINE MONOMEREN OVPXXXXXX FIBRINOPEPTIDE-A OVPXXXXXX ANTITROMBINE III ACTIVITEIT OVPXXXXXX ANTITROMBINE III ANTIGEEN OVPXXXXXX PLASMINOGEEN ANTIGEEN OVPXXXXXX PORFYRINES URO-, COPRO-, PROTO-, IN ERYTROCYTEN, KWANTITATIEF OVPXXXXXX PROTEINE C ACTIVITEIT OVPXXXXXX PROTEINE C ANTIGEEN OVPXXXXXX PROTEINE S TOTAAL ANTIGEEN OVPXXXXXX PROTEINE S VRIJ ANTIGEEN OVPXXXXXX ANTIPLASMINE ANTIGEEN, ALFA OVPXXXXXX Sperma penetratie test, in capillairen vlgs. Kremer, SPM testen direct en gekruist, op voorwerpglas microscopisch vlgs. Kurzrock Miller, elk OVPXXXXXX OPWERKEN VAN SPERMA TEN BEHOEVE VAN FERTILISATIE OVPXXXXXX ZWANGERSCHAPSREACTIE UIT SERUM OVPXXXXXX HCG KWANTITATIEF UIT SERUM OVPXXXXXX Baarmoederslijmonderzoek op: aspect, ph, varentest en aanwezigheid van epitheel, erytrocyten, leucocyten, bacteriën OVPXXXXXX Sperma onderzoek (uitgebreid), tenminste omvattende bepaling van volume, viscositeit, dichtheid van spermatozoën, ph, motiliteit, aantal en aard rondcellen OVPXXXXXX ERYTROCYTENVOLUME OVPXXXXXX IJZER(PLASMA-IJZER)TURNOVER (PIT), BEPALING VAN DE ERYTROCYTEN-IJZERTURNOVER OVPXXXXXX ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N OVPXXXXXX KINKHOEST-SEROLOGIE (IGM + IGG) OVPXXXXXX ALLERGIE-ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B/CLB-C) OVPXXXXXX ANTISTOFFEN TEGEN WEEFSELANTIGENEN, BIJZONDER (CLB-B) OVPXXXXXX REUMAFACTOREN (ELISA) (CLB-B) OVPXXXXXX AUTO-IMMUUNZIEKTEN, OVERIGE, BIJZONDER (CLB-C) OVPXXXXXX BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-B) OVPXXXXXX BLOEDCELCHEMIE, ROOD, BIJZONDER (CLB-C) OVPXXXXXX BLOEDCELCHEMIE, WIT, BIJZONDER (CLB-C) OVPXXXXXX BLOEDSTOLLINGSFACTOREN, BIJZONDER (CLB-C) OVPXXXXXX BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) OVPXXXXXX BLOEDGROEP ERYTROCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) OVPXXXXXX HLA-B27 BEVESTIGING (CLB-B) OVPXXXXXX HLA-OVERIGE BIJZONDERE ONDERZOEKEN (CLB-C) OVPXXXXXX COMPLEMENTFACTOREN-IMMUNOCHEMIE, BIJZONDER (CLB-C) OVPXXXXXX IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) OVPXXXXXX IMMUNOCHEMISCHE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) OVPXXXXXX IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-B) OVPXXXXXX IMMUNOCYTOLOGIE ONDERZOEKEN, BIJZONDER (CLB-C) OVPXXXXXX KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-B) OVPXXXXXX KLINISCHE VIRO IMMUNOLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) OVPXXXXXX IMMUNOGENETICA, BIJZONDER (CLB-B) OVPXXXXXX IMMUNOGENETICA, BIJZONDER (CLB-C) OVPXXXXXX LEUCOCYTEN-/TROMBOCYTENSEROLOGIE, BIJZONDER (CLB-C) OVPXXXXXX ORDERTARIEF KLINISCH-CHEMISCHE EN MICROBIOLOGISCHE LABORATORIUMONDERZOEKEN OVPXXXXXX Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken OVPXXXXXX CLB-referentietarief OVPXXXXXX INR-BEPALING (INCL. ORDERTARIEF) OVPXXXXXX Registratietarief diabetesdienst OVPXXXXXX Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiënten) OVPXXXXXX Directe percutane arteriële punctie OVPXXXXXX Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriële catheterisatie OVPXXXXXX Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze catheterisatie - alleen een venapunctie is inbegrepen in het desbetreffende nummer zoals b.v en OVPXXXXXX Planigrafie algemeen OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER CT-CONTROLE OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER RÖNTGENCONTROLE OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER ECHOGRAFISCHE CONTROLE OVPXXXXXX Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen OVPXXXXXX Percutane transluminale angioplastiek (PTA) stenose van de andere niet-coronaire vaten (zie voor occlusie). 1, OVPXXXXXX Percutane transluminale angioplastiek (PTA) occlusie van de andere niet-coronaire vaten (zie voor stenose). 1, OVPXXXXXX Embolisatie van vaten. 1, OVPXXXXXX Trombolyse met b.v. urokinase OVPXXXXXX Plaatsen stent (vasculair, urinewegen, enteraal, galwegen, traanwegen) OVPXXXXXX Inbrengen implanteerbaar intravasculair systeem (b.v. port-a-cath of dialysecatheter) OVPXXXXXX Inbrengen van een aorta stentgraft in samenwerking met een chirurgisch team OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen OVPXXXXXX MRI hersenen bij epilepsie - uitgebreid OVPXXXXXX MRI hersenen - met contrast OVPXXXXXX MRI hersenen - standaard

8 Declaratie OVPXXXXXX CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN DE SCHEDEL (NIET BEDOELD WORDT DE MID-LINE ECHO) OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek arteria carotis communis en/of externa en/of interna OVPXXXXXX Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek arteria vertebralis OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid OVPXXXXXX CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN HET AANGEZICHT EN/OF NEUSBIJHOLTEN OVPXXXXXX SKELETVRIJE OPNAME OOGBOL EN/OF LOCALISATIE CORPUS ALIENUM IN OOG(KAS) OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek ductus naso-lacrimalis OVPXXXXXX Echografie orbita inclusief oogbol OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek petrosum, mastoïd of deel ervan, een of meerdere projecties OVPXXXXXX CT onderzoek van het petrosum, multidirectioneel onderzoek met reconstructies tbv afbeelden binnen- of middenoorpathologie. Dit nummer is niet bedoeld voor de analyse van brughoektumoren OVPXXXXXX MRI achterste schedelgroeve OVPXXXXXX PARTIELE GEBITSSTATUS OVPXXXXXX VOLLEDIGE GEBITSSTATUS OF PANORAMIXOPNAME OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek mandibula, kaakgewricht(en) of deel ervan - localisatie speekselsteen OVPXXXXXX SIALOGRAFIE OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN DE SCHILDKLIER EN/OF HALS OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten OVPXXXXXX CT ONDERZOEK VAN DE WERVELKOLOM OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan OVPXXXXXX MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan OVPXXXXXX MRI thoracale wervelkolom OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten OVPXXXXXX MRI lumbosacrale wervelkolom OVPXXXXXX Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis OVPXXXXXX MYELOGRAFIE OVPXXXXXX INBRENGEN VAN INTRATHECAAL OF INTRA-ARTICULAIR CONTRAST DOOR DE RADIOLOOG, T.B.V. MRI OF CT OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek gehele schouder, arm en hand OVPXXXXXX Radiologish onderzoek arteria brachialis OVPXXXXXX FLEBOGRAFIE VAN EEN ARM INCLUSIEF DE BENODIGDE VENAPUNCTIE OVPXXXXXX CT ONDERZOEK VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRAST OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN DE BOVENSTE EXTREMITEITEN OVPXXXXXX MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en) OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek arteria subclavia OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm OVPXXXXXX Arthrografie schoudergewricht OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm OVPXXXXXX Arthrografie elleboogsgewricht OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers OVPXXXXXX Arhthrografie polsgewricht OVPXXXXXX Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting OVPXXXXXX CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN HET HART EN/OF DE THORAX OVPXXXXXX MRI thorax(wand), mamma en mediastinum OVPXXXXXX LAEVOCARDIOGRAFIE OVPXXXXXX Multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met cardioloog OVPXXXXXX Multislice CT-hart tbv Ca2+-bepaling inclusief voor- en nabespreking met cardioloog OVPXXXXXX MRI-hart OVPXXXXXX MRI-hart met dobutamine stress-test OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek aorta thoracalis, aortaboog, inclusief bij dit onderzoek in beeld komende zijtakken OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek arteria pulmonalis, rechtszijdig angiocardiogram OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek vena cava superior OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek arteriae coronariae OVPXXXXXX Laryngo- en/of bronchografie OVPXXXXXX CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek larynx en trachea inclusief struma-onderzoek al of niet met oesofaguscontrast OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek arteriae bronchiales OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum OVPXXXXXX Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen OVPXXXXXX BEOORDELING SPECIMINA, MAMMATUMOR PER OPERATIEVE ZITTING OVPXXXXXX LOCALISATIE MAMMATUMOR OVPXXXXXX Echografie van mamma OVPXXXXXX Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen OVPXXXXXX FISTULOGRAFIE VAN DE BUIKWAND, RETROPERITONEUM OVPXXXXXX CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel OVPXXXXXX Abcesdrainage met CT OVPXXXXXX Abcesdrainage met Röntgen OVPXXXXXX Opspuiten abcesdrain met contrastmiddel OVPXXXXXX Echografie van de buikorganen OVPXXXXXX Abcesdrainage met echografie OVPXXXXXX MRI abdomen OVPXXXXXX Drainwissel na abcesdrainage OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek slokdarm OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek arteria coeliaca en zijtakken OVPXXXXXX INBRENGEN MAAG- OF DUODENUMSONDE OVPXXXXXX Percutane gastro- of jejunostomie, de verrichting omvat de punctie, catheterisatie en inbrengen van de catheter OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek arteria mesenterica superior OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek dikke darm OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek arteria mesenterica inferior OVPXXXXXX PERCUTANE CHOLANGIOGRAFIE OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek galwegen eventueel galblaas door drain OVPXXXXXX Drainageprocedure galblaas of galwegen, met röntgen. 1, OVPXXXXXX Drainageprocedure galblaas of galwegen, met echografie. 1, OVPXXXXXX Drainwissel na galblaas- of galwegdrainage OVPXXXXXX Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de foto s OVPXXXXXX HERNIOGRAFIE, MET BEHULP VAN INTRAPERITONEAAL INGEBRACHTE CONTRASTVLOEISTOF OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek urinewegen, retrograad contrast OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek urinewegen, intraveneus contrast inclusief eventuele latere en tomografische opnamen OVPXXXXXX MRI bekken OVPXXXXXX ANTEGRADE PYLEOGRAFIE

9 Declaratie OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek arteria renalis, ongeacht aantal arteriën per nier OVPXXXXXX Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met CT. 1, OVPXXXXXX Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met röntgen. 1, OVPXXXXXX Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met echografie. 1, OVPXXXXXX Drainwissel na nefrostomie OVPXXXXXX RETROGRADE CYSTO-EN/OF URETHROGRAFIE, INCLUSIEF EVENTUEEL MICTIE- EN INCONTINENTIEONDERZOEK OVPXXXXXX FLEBOGRAFIE VAN SPERMATICA OVPXXXXXX ECHOGRAFIE VAN HET SCROTUM OVPXXXXXX HYSTERO-SALPINGOGRAFIE OVPXXXXXX Echografie à vue in verband met zwangerschap mits de röntgenoloog het fluorescentiebeeld persoonlijk beoordeelt OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek abdominale aorta inclusief bij dit onderzoek afgebeelde zijtakken en beenarteriën OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek gehele been en/of voet OVPXXXXXX FISTULOGRAFIE VAN DE BEKKENGORDEL, ONDERSTE EXTREMITEIT OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek arteriën van het been OVPXXXXXX Flebografie van een been - inclusief de benodigde venapunctie OVPXXXXXX CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel OVPXXXXXX Echografie onderste extremiteit OVPXXXXXX MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en) OVPXXXXXX Flebografie van het bekken OVPXXXXXX CT ONDERZOEK VAN DE ONDERSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRAST OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht OVPXXXXXX Arthrografie heupgewricht OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek bovenbeen OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen OVPXXXXXX Arthrografie kniegewricht OVPXXXXXX Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen OVPXXXXXX Arthrografie enkelgewricht OVPXXXXXX Beoordeling radiologisch onderzoek voor derden OVPXXXXXX Dermatologie en venerologie. Uitvoerig wetenschappelijk rapport. Hieronder niet te verstaan bericht aan huisarts en/of patiënt OVPXXXXXX Heelkunde. Meer uitvoerig, specialistisch onderzoek met advies over behandeling, arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en dergelijke OVPXXXXXX Inwendige geneeskunde. Beknopte rapporten (niet volgens formulier, exclusief ander onderzoek c.q. verrichtingen) OVPXXXXXX Inwendige geneeskunde. Uitvoerige rapporten (niet volgens formulier, exclusief ander onderzoek c.q. verrichtingen) OVPXXXXXX Neurologie. Uitvoerige rapporten op verzoek van levensverzekeringsmaatschappijen en particuliere instellingen OVPXXXXXX NEUROLOGIE. RAPPORTEN VOOR INSTELLINGEN BELAST MET DE UITVOERING VAN DE SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN OVPXXXXXX Rijbewijs: rapporten op verzoek van het CBR in rekening te brengen aan de te keuren persoon (de houder respectievelijk aanvrager van het rijbewijs) OVPXXXXXX Neurologie. Rijbewijs: rapporten op verzoek van de politie, in rekening te brengen aan het centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR) OVPXXXXXX PLASTISCHE CHIRURGIE. EENVOUDIG, KORTE RAPPORTEN OVPXXXXXX PLASTISCHE CHIRURGIE. MEER GECOMPLICEERDE, TIJDROVENDE RAPPORTEN OVPXXXXXX Cardiologie. Grote rapporten ten behoeve van levensverzekeringen, rechtbanken, GAK e.d. (incl. ECG en röntgen, exclusief inspannings-ecg, phonocardiogram, etc.) OVPXXXXXX INWENDIGE GENEESKUNDE. KEURINGEN VOLGENS KLEIN STANDAARDFORMULIER OVPXXXXXX INWENDIGE GENEESKUNDE. KEURINGEN VOLGENS GROOT STANDAARDFORMULIER OVPXXXXXX NEUROLOGIE. GROTE RAPPORTEN TEN BEHOEVE VAN RECHTBANKEN OVPXXXXXX NEUROLOGIE. KLEINE RAPPORTEN TEN BEHOEVE VAN RECHTBANKEN OVPXXXXXX ORTHOPEDIE. DESKUNDIGENRAPPORT OVPXXXXXX REUMATOLOGIE. UITVOERIGE RAPPORTEN (EXCLUSIEF LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN) OVPXXXXXX Urologie. Meer uitvoerig, specialistisch onderzoek met advies over behandeling, arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en dergelijke (exclusief cystoscopie) OVPXXXXXX Telefonische informatieverstrekking aan bedrijfsarts of verzekeringsarts OVPXXXXXX Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts, verzekeringsarts of het centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR) OVPXXXXXX SPEEKSELKLIERONDERZOEK (AL OF NIET MET INTERVENTIE) OVPXXXXXX SCHILDKLIER UPTAKE-METING OVPXXXXXX SCHILDKLIERSCINTIGRAFIE OVPXXXXXX BIJSCHILDKLIERONDERZOEK OVPXXXXXX TRAANWEGONDERZOEK OVPXXXXXX STATISCH SKELETONDERZOEK OVPXXXXXX MEERFASEN SKELETONDERZOEK OVPXXXXXX Skeletdensitometrie gehele lichaam. Hieronder valt niet het onderzoek met DEXA-apparatuur OVPXXXXXX Skeletdensitometrie heupen OVPXXXXXX Skeletdensitometrie lumbale wervelkolom OVPXXXXXX GEWRICHTSONDERZOEK OVPXXXXXX Ejectiefractie L.V. met wandbewegingsanalyse OVPXXXXXX Ejectiefractie L.V. en R.V. met wandbewegingsanalyse OVPXXXXXX FIRST-PASS-HARTONDERZOEK OVPXXXXXX LONGPERFUSIEONDERZOEK OVPXXXXXX LONGVENTILATIEONDERZOEK MET EDELGASSEN OF AEROSOLEN OVPXXXXXX MAAGONTLEDIGINGSONDERZOEK (063) OVPXXXXXX MAAGSLIJMVLIESONDERZOEK (064) OVPXXXXXX LYMFEKLIERONDERZOEK MET AFVLOEDMETING (092) OVPXXXXXX SCHILDWACHTKLIERPROCEDURE MET BIJBEHORENDE BEELDVORMING OVPXXXXXX SCHILDWACHTKLIERPROCEDURE MET BIJBEHORENDE BEELDVORMING EN OK OVPXXXXXX BEENMERGONDERZOEK (093) OVPXXXXXX NIERONDERZOEK STATISCH (DMSA) OVPXXXXXX RENOGRAFIE (102) OVPXXXXXX RENOGRAFIE MET FARMACOLOGISCHE INTERVENTIE OVPXXXXXX BIJNIERMERGONDERZOEK (INCLUSIEF EVENTUELE UPTAKE-METING) OVPXXXXXX RECEPTORENONDERZOEK GEDURENDE ÉÉN DAG OVPXXXXXX RECEPTORENONDERZOEK GEDURENDE TWEE DAGEN OVPXXXXXX TUMORLOKALISATIE MBV PEPTIDEN E.D. (153) OVPXXXXXX Tumorlokalisatie mbv Ga,Tl, V DMSA e.d. (156) OVPXXXXXX ABCES/ONTSTEKINGSLOKALISATIE MET BEHULP VAN GELABELDE LEUKO S OVPXXXXXX ORGAANPERFUSIE (VOOR ZOVER NIET APART VERMELD) (155) OVPXXXXXX ERYTROCYTENVOLUMEBEPALING OVPXXXXXX BEPALING GALZUURMETABOLISME OVPXXXXXX C14-UREUMADEMTEST OVPXXXXXX SPECT VAN HERSENDOORBLOEDING OVPXXXXXX SPECT VAN RECEPTOREN IN HERSENEN. 1, OVPXXXXXX SPECT VAN SKELET DETAIL OVPXXXXXX SPECT VAN MYOCARD RUST OVPXXXXXX SPECT VAN MYOCARD INSPANNING MET STRESS-TEST OVPXXXXXX SPECT VAN MYOCARD VITALITEIT OVPXXXXXX SPECT VAN HARTKAMERS ECG-GETRIGGERD, RUST MET EF- BEREKENING (244) OVPXXXXXX SPECT VAN HARTKAMERS ECG-GETRIGGERD MET EF-BEREKENING, INSPANNING EN STRESS-TEST (244) OVPXXXXXX SPECT VAN THORAX OVPXXXXXX SPECT van longperfusie OVPXXXXXX SPECT van longventilatie met perfusie OVPXXXXXX SPECT VAN ABDOMEN OVPXXXXXX SPECT VAN NIERSCHORS OVPXXXXXX SPECT RECEPTORENONDERZOEK ÉÉN DAG

10 Declaratie OVPXXXXXX SPECT RECEPTORENONDERZOEK MEERDERE DAGEN OVPXXXXXX BEHANDELING HYPERTHYREOIDIE MET I OVPXXXXXX BEHANDELING GROOT STRUMA MET I OVPXXXXXX BEHANDELING SCHILDKLIERTUMOREN MET I-131 (401) OVPXXXXXX BEHANDELING SYNOVIA MET RADIOACTIEF COLLOID PER GEWICHT OVPXXXXXX BEHANDELING POLYCYTHAEMIA VERA MET P-32 (402) OVPXXXXXX BEHANDELING PIJNLIJKE BOTMETASTASEN MET SR-89 (405). 2, OVPXXXXXX BEHANDELING PIJNLIJKE BOTMETASTASEN MET RE-186 (406). 1, OVPXXXXXX BEHANDELING PIJNLIJKE BOTMETASTASEN MET SA , OVPXXXXXX CONSULT, NIET GEVOLGD DOOR EEN NUCLEAIR GENEESKUNDIGE BEHANDELING OVPXXXXXX CONTROLE BIJ NUCLEAIR GENEESKUNDIGE BEHANDELING VAN ZIEKTE, PER KEER OVPXXXXXX PET PARTIEEL (NEUROLOGISCH, CARDIOLOGISCH). 1, OVPXXXXXX PET WB (WHOLE BODY), ONCOLOGIE. 1, OVPXXXXXX SCEN-CONSULTATIE OVPXXXXXX VERKEERDE BED OVPXXXXXX Verblijf gezonde moeder OVPXXXXXX Verblijf gezonde zuigeling OVPXXXXXX Verblijf vervallen ziekenhuisindicatie, niet verpleeghuis OVPXXXXXX Poliklinische bevalling zonder medische indicatie met partusassistentie OVPXXXXXX Poliklinische bevalling zonder medische indicatie zonder partusassistentie OVPXXXXXX Poliklinische bevalling op medische indicatie met partusassistentie OVPXXXXXX Poliklinische bevalling op medische indicatie zonder partusassistentie OVPXXXXXX Verplichte poliklinische bevalling zonder medisch indicatie met partusassistentie OVPXXXXXX Verplichte poliklinische bevalling zonder medisch indicatie zonder partusassistentie OVPXXXXXX IC behandeldag groep 1. Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een patiënt op de IC. 1, OVPXXXXXX IC OPNAMETOESLAG GROEP 1. WORDT GEREGISTREERD OP DE EERSTE IC BEHANDELDAG OVPXXXXXX IC beademingstoeslag groep OVPXXXXXX IC dialysetoeslag groep 1. Registreren naast IC behandeldag (190125), indien op een IC behandeldag op enig moment sprake is van nierdialyse onder eindverantwoordelijkheid van een medisch specialist OVPXXXXXX IC CONSULT. INTERCOLLEGIAAL CONSULT BUITEN DE IC, SPOED EN NIET-SPOED OVPXXXXXX Interklinisch IC transport(< 2 uur). Door medisch specialist fysiek begeleid transport van een IC-patiënt tussen ziekenhuizen OVPXXXXXX Interklinisch IC transport(>= 2 uur). Door medisch specialist begeleid transport van een IC-patiënt tussen ziekenhuizen OVPXXXXXX Micu transport < 2 uur. 1, OVPXXXXXX Micu transport >= 2 uur. 1, OVPXXXXXX IC behandeldag groep 2. Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een patiënt op de IC. 1, OVPXXXXXX IC OPNAMETOESLAG GROEP 2. WORDT GEREGISTREERD OP DE EERSTE IC BEHANDELDAG OVPXXXXXX IC BEADEMINGSTOESLAG GROEP OVPXXXXXX IC dialysetoeslag groep 2. Registreren naast IC behandeldag (190134), indien op een IC behandeldag op enig moment sprake is van nierdialyse onder eindverantwoordelijkheid van een medisch specialist OVPXXXXXX IC behandeldag groep 3. Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een patiënt op de IC. 2, OVPXXXXXX IC OPNAMETOESLAG GROEP 3. WORDT GEREGISTREERD OP DE EERSTE IC BEHANDELDAG OVPXXXXXX IC BEADEMINGSTOESLAG GROEP OVPXXXXXX IC dialysetoeslag groep 3. Registreren naast IC behandeldag (190141), indien op een IC behandeldag op enig moment sprake is van nierdialyse onder eindverantwoordelijkheid van een medisch specialist OVPXXXXXX Neonatale IC. 2, OVPXXXXXX Pediatrische IC. 2, OVPXXXXXX POST IC-HIGH CARE OVPXXXXXX ZOTELOVERNACHTING OVPXXXXXX Verpleegdag huisartsenkliniek OVPXXXXXX Zelfmeting bloedstollingswaarden: training / instructie (eenmalig) via internet OVPXXXXXX Zelfmeting bloedstollingswaarden: begeleiding / controle (per kwartaal) via internet OVPXXXXXX ZELFMETING BLOEDSTOLLINGSWAARDEN: TRAINING / INSTRUCTIE (EENMALIG) OVPXXXXXX Zelfmeting bloedstollingswaarden: begeleiding / controle (per kwartaal) OVPXXXXXX Zelfmeting bloedstollingswaarden: training / instructie exclusief hulpmiddelen (eenmalig) OVPXXXXXX Zelfmeting bloedstollingswaarden: begeleiding / controle exclusief kosten apparatuur doch inclusief andere hulpmiddelen (per kwartaal) OVPXXXXXX Zelfmeting bloedstollingswaarden: begeleiding / controle exclusief kosten apparatuur en andere hulpmiddelen (per kwartaal) OVPXXXXXX Nabij patiënt trombosediensttest (NPT) (per kwartaal) OVPXXXXXX Poliklinisch kostentarief voor ZBC s ten behoeve van kaakchirurgie OVPXXXXXX Dagverpleging kaakchirurgie voor ZBC s OVPXXXXXX Verpleging, minder complexe zorg noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg in de thuissituatie OVPXXXXXX Verpleging, complexe zorg noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg in de thuissituatie OVPXXXXXX EXTRAMURAAL AFLEVEREN VAN GENEESMIDDELEN DOOR INTRAMURALE INSTELLINGEN OVPXXXXXX Postnataal biochemisch onderzoek -biochemische basisdiagnostiek OVPXXXXXX POSTNATAAL BIOCHEMISCH ONDERZOEK - ENZYMENDIAGNOSTIEK 1, OVPXXXXXX AFNAME FOETAAL MATERIAAL - VRUCHTWATERPUNCTIE OVPXXXXXX AFNAME FOETAAL MATERIAAL - CHORIONBIOPSIE OVPXXXXXX PRENATAAL BIOCHEMISCH ONDERZOEK 2, OVPXXXXXX Geavanceerd ultrageluid - groep OVPXXXXXX Geavanceerd ultrageluid - groep OVPXXXXXX PRENATALE GENOTYPERING OVPXXXXXX POSTNATALE GENOTYPERING OVPXXXXXX Pre-implantatie genetische diagnostiek - intake (per aangemelde patiënt). 1, OVPXXXXXX Pre-implantatie genetische diagnostiek - analyse per behandeling (cyclus). 6, OVPXXXXXX Vitrificatie en opslag eicellen bij een medische indicatie, eenmalig kosten OVPXXXXXX Vitrificatie en opslag eicellen zonder medische indicatie, eenmalig kosten OVPXXXXXX Vitrificatie en opslag eicellen bij een medische indicatie, per jaar OVPXXXXXX Vitrificatie en opslag eicellen zonder medische indicatie, per jaar OVPXXXXXX Vitrificatie en opslag eicellen bij een medische indicatie, onderzoek eicellen OVPXXXXXX Vitrificatie en opslag eicellen zonder medische indicatie, onderzoek eicellen OVPXXXXXX Aafact, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Aafact, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Aafact, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Advate, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Advate, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Advate, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 1, OVPXXXXXX Advate, per toedieningeenheid van 1500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 1, OVPXXXXXX Advate, per toedieningeenheid van 2000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 2, OVPXXXXXX Advate, per toedieningeenheid van 3000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 3, OVPXXXXXX Benefix, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Benefix, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Benefix, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 1, OVPXXXXXX Benefix, per toedieningeenheid van 2000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 2, OVPXXXXXX Ceprotin, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 1, OVPXXXXXX Ceprotin, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 2, OVPXXXXXX Factor VII, Baxter concentraat, per toedieningeenheid van 600 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Factor VII, Baxter concentraat, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Factor X P Behring, per toedieningeenheid van 600 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Feiba S-TIM 4, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Feiba S-TIM 4, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 1, OVPXXXXXX Fibrogammin P, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg

11 Declaratie OVPXXXXXX Fibrogammin P, per toedieningeenheid van 1250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 1, OVPXXXXXX Haemate P, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Haemate P, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Haemate P, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Haemocomplettan P, per toedieningeenheid van 1 g bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Helixate Nex Gen, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Helixate Nex Gen, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Helixate Nex Gen, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Helixate Nex Gen, per toedieningeenheid van 2000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 1, OVPXXXXXX Immunine, per toedieningeenheid van 600 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Immunine, per toedieningeenheid van 1200 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 1, OVPXXXXXX Kogenate Bayer, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Kogenate Bayer, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Kogenate Bayer, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Kogenate Bayer, per toedieningeenheid van 2000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 1, OVPXXXXXX Kogenate Bayer, per toedieningeenheid van 3000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 2, OVPXXXXXX Mononine, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Mononine, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Nonafact, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Nonafact, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Novoseven, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Novoseven, per toedieningeenheid van 2 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 1, OVPXXXXXX Novoseven, per toedieningeenheid van 5 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 3, OVPXXXXXX Novoseven, per toedieningeenheid van 8 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 6, OVPXXXXXX ReFacto AF, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX ReFacto AF, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX ReFacto AF, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX ReFacto AF, per toedieningeenheid van 2000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 1, OVPXXXXXX Wilate, per toedieningeenheid van 450 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Wilate, per toedieningeenheid van 900 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Wilfactin, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Antitrombine III concentraat immuno, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Antitrombine III concentraat immuno, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Atenative, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Atenative, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Atenative, per toedieningeenheid van 1500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Beriplex P/N, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Beriplex P/N, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Cofact, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Cofact, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Hemoleven Factor XI preparaat, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 2, OVPXXXXXX Nanotiv, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Nanotiv, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Octanate, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Octanate, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Octanate, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Mabthera, per toedieningeenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Mabthera, per toedieningeenheid van 500 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 1, OVPXXXXXX Wilate, per toedieningeenheid van 500 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Wilate, per toedieningeenheid van 1000 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Specifieke behandeling stotteren (logopedie) OVPXXXXXX Specifieke behandeling Afasie-patiënten (logopedie) OVPXXXXXX Specifieke behandeling cf. Hanen-ouderprogramma (logopedie). 1, OVPXXXXXX Dagdeeltarief IZS per patiënt (logopedie) OVPXXXXXX Overleg met derden te declareren aan derden (logopedie) OVPXXXXXX Verslaglegging aan derden te declareren aan derden (logopedie) OVPXXXXXX Uittoeslag (logopedie) OVPXXXXXX Screening bij directe toegang (logopedie) OVPXXXXXX ENKELVOUDIGE ERGOTHERAPIE OVPXXXXXX TOESLAG THUISBEHANDELING ENKELVOUDIGE ERGOTHERAPIE OVPXXXXXX Logopedie OVPXXXXXX EENMALIG LOGOPEDISCH ONDERZOEK OP MEDISCHE INDICATIE OVPXXXXXX PREVERBALE LOGOPEDIE OVPXXXXXX Screening bij directe toegang extramurale ergotherapie OVPXXXXXX Telefonische zitting (logopedie) OVPXXXXXX Internet zitting/telelogopedie (logopedie) OVPXXXXXX Logopedische behandeling bij een groep van twee personen OVPXXXXXX Logopedische behandeling bij een groep van drie personen OVPXXXXXX Logopedische behandeling bij een groep van vier personen OVPXXXXXX Logopedische behandeling bij een groep van vijf tot tien personen OVPXXXXXX INTAKECONTACT (ZIEKENHUIZEN) OVPXXXXXX INFORMATIEMODULE (ZIEKENHUIZEN) OVPXXXXXX FIT-MODULE < TIEN SESSIES (ZIEKENHUIZEN) OVPXXXXXX FIT-MODULE > TIEN SESSIES (ZIEKENHUIZEN) OVPXXXXXX PEP-MODULE (ZIEKENHUIZEN) OVPXXXXXX Docetaxel toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Docetaxel toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Irinotecan, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Gemcitabine, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Gemcitabine, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 1.33 zorg OVPXXXXXX Oxaliplatine, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Oxaliplatine, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Infliximab, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Immunoglobuline i.v., toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 7.84 zorg OVPXXXXXX Immunoglobuline i.v., toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 6.89 zorg OVPXXXXXX Immunoglobuline i.v., toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 7.41 zorg OVPXXXXXX Trastuzumab, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Botulinetoxine (Azzalure), toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 0.91 zorg OVPXXXXXX Botulinetoxine (Bocouture), toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 1.65 zorg OVPXXXXXX Botulinetoxine (Botox), toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 2.29 zorg OVPXXXXXX Botulinetoxine (Dysport), toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 0.57 zorg OVPXXXXXX Verteporfin, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 0,1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Doxorubicine in gepegyleerde liposomen, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven 23.22medisch spec. zorg OVPXXXXXX Vinorelbine, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Bevacizumab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Pemetrexed, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Bortezomib, toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 0,1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg

12 Declaratie OVPXXXXXX Omalizumab, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Omalizumab, toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX [90Y]-Ibritumomab-tiuxetan, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 2 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch 7, specialistische zorg OVPXXXXXX Pegaptanib, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 0,1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Palifermin, toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 0,01 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Rituximab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Natalizumab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Cetuximab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Ranibizumab, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 0,1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Abatacept, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Voriconazol, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Voriconazol, toedieningsvorm suspensievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 0.18 zorg OVPXXXXXX Voriconazol, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Methylaminolevulinaat, toedieningsvorm creme, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 8.61 zorg OVPXXXXXX Panitumumab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Anidulafungine, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Caspofungine, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Temsirolimus, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Temoporfine, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 0,1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Azacitidine, toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Tocilizumab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 2 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Adalimumab, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Certolizumab, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 2.59 zorg OVPXXXXXX Etanercept, toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Etanercept, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Golimumab, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Amfotericine B liposomaal, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 1.75 zorg OVPXXXXXX Amfotericine B liposomaal, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 3.71 zorg OVPXXXXXX Anakinra, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Ustekinumab, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Cabazitaxel, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Ipilimumab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Eribuline, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 0,01 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Collagenase clostridium histolyticum, toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 0,01 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven med. specialist. zorg OVPXXXXXX Belimumab, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Bendamustine, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Paclitaxel albumine gebonden, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch 3.18 specialistische zorg OVPXXXXXX Micafungine, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Crisantaspase, toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 10 IE bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Catumaxomab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 0,01 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Amfotericine B in lipidecomplex, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Vemurafenib, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Abirateronacetaat, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Bexaroteen, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Lapatinib, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Sorafenib, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Laronidase, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 10 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Alglucosidase alfa, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Agalsidase alfa, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 0,1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Agalsidase bèta, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 0,1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Galsulfase, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Idursulfase, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Clofarabine, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Eculizumab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Trabectedine, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 0,01 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Canakinumab, toedieningsvorm injectiepoeder, per gerbuikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Mifamurtide, toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 0,01 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische 7.64 zorg OVPXXXXXX Ofatumumab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Ivacaftor, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Pazopanib, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Gefitinib, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Mecasermine, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Mitotaan, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Axitinib, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Vandetanib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Vandetanib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 300 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Imatinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Imatinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 400 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Sunitinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 12,5 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Sunitinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 25 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Sunitinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 50 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Somatropine, toedieningsvorm injectiepoeder, per toedieningeenheid van 4 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Somatropine, toedieningsvorm injectiepoeder, per toedieningeenheid van 5 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Somatropine, toedieningsvorm injectiepoeder, per toedieningeenheid van 6 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Somatropine, toedieningsvorm injectiepoeder, per toedieningeenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Somatropine, toedieningsvorm injectiepoeder, per toedieningeenheid van 12 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Somatropine, toedieningsvorm injectiepoeder, per toedieningeenheid van 24 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Somatropine, toedieningsvorm injectievloeistof, per toedieningeenheid van 5 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Somatropine, toedieningsvorm injectievloeistof, per toedieningeenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Somatropine, toedieningsvorm injectievloeistof, per toedieningeenheid van 15 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Dasatinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 20 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Dasatinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 50 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Dasatinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 70 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Dasatinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Dasatinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 140 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Everolimus, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 2,5 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Everolimus, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 5 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Everolimus, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Erlotinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 25 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Erlotinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Erlotinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 150 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Nilotinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 150 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Nilotinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 200 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Lenalidomide, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 5 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Lenalidomide, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Lenalidomide, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 15 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg OVPXXXXXX Lenalidomide, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 25 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg

13 Declaratie OVPXXXXXX Spermabank, eenmalige initiële kosten OVPXXXXXX Spermabank, per jaar OVPXXXXXX Spermabank, spermaonderzoek OVPXXXXXX Vacatiegelden, per uur (declarabel tot maximaal 435,50) OVPXXXXXX Primaire zenuwhechting OVPXXXXXX Secundaire zenuwhechting OVPXXXXXX Herstel van een perifere zenuw zonder transplantatie, met behulp van de operatiemicroscoop OVPXXXXXX Hechten van een gescheurd ooglid met gescheurde ooglidrand en herstel van een primair ooglid coloboom OVPXXXXXX Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s) OVPXXXXXX Consult OVPXXXXXX Paradontale chirurgie aan één element OVPXXXXXX Preventieve parodontale behandeling aan alle aanwezige frontelementen per kaak, of aan alle aanwezige postcaniene elementen per kaakhelft OVPXXXXXX Gingivaplastiek met mucosatransplantaat OVPXXXXXX Ongecompliceerde extractie van één of meerdere gebitselementen in één kaakhelft OVPXXXXXX Mandibulair Repositie Apparaat (MRA) OVPXXXXXX Controlebezoek MRA OVPXXXXXX Reparatie MRA met afdruk OVPXXXXXX Tijdelijke intra-orale voorzieningen, zoals bijvoorbeeld opbeetspalk, beschermplaatje, wafer, Herbst, inclusief het nemen van afdrukken OVPXXXXXX Operatie van een speekselfistel OVPXXXXXX Diagnostische oesophagoscopie, waaronder begrepen oesophagusmanometrie en inclusief eventuele proefexcisie(s) OVPXXXXXX Resectie van totale bovenkaak. 2, OVPXXXXXX Resectie van totale onderkaak. 2, OVPXXXXXX Kosten implantaten OVPXXXXXX Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts of verzekeringsarts OVPXXXXXX Eenvoudige, korte rapporten OVPXXXXXX Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten OVPXXXXXX Primaire behandeling van congenitale lipspleten, enkelzijdig OVPXXXXXX Liposuctie van het submentale gebied, de regio pectoralis, het onderbeen of de onderarm, enkelzijdig, uitgezonderd het submentale gebied totaal OVPXXXXXX Nasopharyngoscopie, uitgevoerd door middel van optiek via de oropharynx, al dan niet met proefexcisie(s), inclusief nasendoscopie OVPXXXXXX Inbrengen röntgencontrastvloeistof (sialografie, arthrografie) OVPXXXXXX Kostendeel röntgengebitsonderzoek en/of röntgenschedelonderzoek, elk maximaal éénmaal per dag te declareren, geleverd door het ziekenhuis of kaakchirurgen OVPXXXXXX Röntgengebitsonderzoek, ongeacht aantal en soort opnamen en inclusief eventuele controlefoto('s) - maximaal éénmaal per dag te declareren OVPXXXXXX Röntgenschedelonderzoek OVPXXXXXX Uitgebreide analyse ten behoeve van röntgenschedelonderzoek OVPXXXXXX Functieonderzoek speekselklieren OVPXXXXXX Antroscopie OVPXXXXXX Nemen van afdrukken van boven- en onderkaak voor studiemodellen - het bruikbaar maken van bestaande gebitsprothesen OVPXXXXXX Proefoperatie op model (al dan niet in articulator) OVPXXXXXX Extractie in algehele anesthesie van één of meerdere elementen in elke volgorde kaakhelft - extractie van één of meerdere gebitselementen per kaakhelft in combinatie met één of meer andere ingrepen OVPXXXXXX Parodontale chirurgie aan alle aanwezige frontelementen per kaak of aan alle aanwezige postcaniene elementen per kaakhelft OVPXXXXXX Extirpatie van de gehele tong OVPXXXXXX Blepharoplastiek van een ooglid, respectievelijk correctie ptosis wenkbrauw OVPXXXXXX Verhogen van het tuberculum articulare van het kaakgewricht, enkelzijdig. 2, OVPXXXXXX Repositie van verse gecompliceerde neusfractuur, met uitgebreid wondtoilet OVPXXXXXX Uitgebreide correctie articulatie bij kaakgewrichtsklachten of bij parodontale aandoeningen, inclusief afdrukken en gnathologische registratietechnieken OVPXXXXXX Parodontale chirurgie aan alle aanwezige elementen per kaakhelft OVPXXXXXX Laterale canthopexie OVPXXXXXX Enkelzijdige transnasale mediale canthopexie OVPXXXXXX Herstel binnen of buiten ooghoek OVPXXXXXX Extirpatie frenulum labii en linguae OVPXXXXXX Denervatie van het kaakgewricht, enkelzijdig OVPXXXXXX Correctie van het edentate deel van de kaak met bijbehorende weke delen: excisie van irritatie-hyperplasieën, flabby ridges, tubercorrectie, verwijdering meerdere exostosen per kaak OVPXXXXXX Mondbodem- of tuberplastiek per kaakhelft OVPXXXXXX Arthroscopie, diagnose en lavage OVPXXXXXX Plaatsen elk volgend implantaat (per kaak, excl. kosten implantaten) OVPXXXXXX Vrijleggen van implantaat/implantaten, in geval van 2 fasen: de tweede fase (per kaak) OVPXXXXXX Uitgebreide bloedige repositie bij verse septumfractuur OVPXXXXXX Onderbinden van groot bloedvat OVPXXXXXX Uitgebreid operatief wondtoilet, (niet als nabehandeling van eigen ingreep), uitgebreide proefexcisie of biopsie OVPXXXXXX Extirpatie van een gedeelte van de tong OVPXXXXXX Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek OVPXXXXXX Omslagplooi plastiek met behulp van een vrij transplantaat frontgedeelte of per kaakhelft inclusief het winnen van het transplantaat OVPXXXXXX Primaire behandeling van gehemelte-spleten in het voorste deel van het palatum 1, OVPXXXXXX Operatieve verwijdering van een gebitselement of één of meerdere radices of een corpus aliënum per kaakhelft - met splijten van het mucoperiost OVPXXXXXX Apexresectie per kaak, inclusief één behandelde wortel(inclusief eventueel noodzakelijke wortelkanaalbehandeling, kanaalvulling en/of apicale afsluiting) OVPXXXXXX Apexresectie, elke volgende wortel OVPXXXXXX Operatieve verwijdering van grote benigne tumoren en kysten in kaak of weke delen OVPXXXXXX Diagnostische lymfklierextirpatie, supra- of infraclaviculair OVPXXXXXX Vrij prepareren van een geïmpacteerd element OVPXXXXXX Vrij prepareren met aanbrengen van een ligatuur of extensie OVPXXXXXX Primaire behandeling van gehemelte-spleten in het achterste deel van het palatum OVPXXXXXX Pharyngoplastiek. 1, OVPXXXXXX Sequestrotomie of decorticatie bij osteomyelitis OVPXXXXXX Plastische sluiting oro-antrale perforatie OVPXXXXXX Omslagplooi plastiek en/of correctie processus alveolaris door middel van alloplastisch materiaal, frontgedeelte of per kaakhelft OVPXXXXXX Operatieve behandeling van een enkelvoudige mandibula-fractuur. 1, OVPXXXXXX Correctieve ingrepen aan cartilagines laterales en/of ter correctie van de neusvleugels en vestibulum nasi. Zowel enkel- als dubbelzijdig OVPXXXXXX Operatieve behandeling van een meervoudige mandibula-fractuur of van een maxilla- of zygoma-fractuur. 2, OVPXXXXXX Kleine verrichtingen - extractie (ongecompliceerde extractie zie ) van één of meerdere gebitselementen per kaakhelft. Niet in combinatie met één of meer andere ingrepen OVPXXXXXX Extracties in algehele anesthesie van één of meerdere elementen in één kaakhelft OVPXXXXXX Verwijdering van een branchiogene kyste of glomustumor OVPXXXXXX Operatie van grote en gecompliceerde gezwellen OVPXXXXXX Correctief chirurgische behandeling van de deformiteiten aan het benige neusskelet, met laterale osteotomie. 1, OVPXXXXXX Preventieve parodontale behandeling per kaakhelft OVPXXXXXX Plaatsen van eerste permucosale implantaat (per kaak, excl. kosten implantaat) OVPXXXXXX Behandeling van fracturen per kaak, bijvoorbeeld met behulp van spalken, brackets, IMF-schroeven OVPXXXXXX Operatieve verwijdering van nervus infraorbitalis of nervus alveolaris inferior of verleggen van nervus mentalis OVPXXXXXX Verwijdering torus palatinus of mandibularis, grote alveolotomie en/of correctie linea mylohyoidea of processus alveolaris per kaak OVPXXXXXX Correctie van benige kin, corticotomie ten behoeve van rapid expansion OVPXXXXXX Septum correctie met mobilisatie en repositie van kraakbeen met mediale osteotomie en eventuele conchotomie OVPXXXXXX Resectieprothese, obturatorklos, bestralingsmoulage, gelaatsprothese en schedelplaat. 1, OVPXXXXXX Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, maximaal 90 minuten behandeling OVPXXXXXX Facelift enkelzijdig, respectievelijk rhytidectomie van gelaat en hals met zogenaamde smash-plastiek OVPXXXXXX Verwijdering van een mediane halskyste of halsfistel OVPXXXXXX Behandeling uitgebreide weke delen letsels in het gelaat OVPXXXXXX Regionale klierdissectie, enkelzijdig OVPXXXXXX Intermaxillaire fixatie, als zelfstandige ingreep (niet bij osteotomie, fractuur of reconstructie) - het plaatsen van bone-anchors per kaak

14 Declaratie OVPXXXXXX Permandibulair implantaat. 2, OVPXXXXXX Behandeling van één of meer geluxeerde elementen, replantatie en/of transplantatie van elementen en/of behandeling van een fractuur van de processus alveolaris, per kaak (inclusief eventueel spalken) OVPXXXXXX Resectie van halve onderkaak 1, OVPXXXXXX Tracheotomie OVPXXXXXX Operatieve verwijdering van kaakkysten groter dan 1/4 van het kaakvolume en operaties aan de sinus maxillaris OVPXXXXXX Transplantatie van bot of kraakbeen. 1, OVPXXXXXX Osteotomie/distractie van de mandibula enkelzijdig of frontgedeelte. 2, OVPXXXXXX Partiële extirpatie van het oppervlakkige deel van de glandula parotis. 1, OVPXXXXXX Operatieve verwijdering van osteosynthese materiaal/distractor per kaakhelft OVPXXXXXX Extirpatie glandula submandibularis, glandula sublingualis of lymfeklier(en). 1, OVPXXXXXX Verwijdering speekselsteen, per klier en/of ductus OVPXXXXXX Extirpatie tumor weke delen van de mond OVPXXXXXX Thierschplastiek OVPXXXXXX Kleine en/of weinig gecompliceerde transpositie, transpositie van huid of opschuifplastiek OVPXXXXXX Grote of gecompliceerde transpositie door direct of indirect gesteelde transpositie van huid. 1, OVPXXXXXX Verlengen, verkorten of uitsnijden van pezen, fasciën of spieren OVPXXXXXX Behandeling grote diepe kaakabcessen OVPXXXXXX Osteotomie/distractie van de processus alveolaris frontgedeelte of per kaakhelft. 1, OVPXXXXXX Resectie van het tuberculum articulare, extirpatie of repositie discus articularis, condylotomie, condylar shave of condylectomie, enkelzijdig. 2, OVPXXXXXX Totale extirpatie van het oppervlakkige deel van de glandula parotis. 2, OVPXXXXXX Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld OVPXXXXXX Osteotomie/distractie maxilla volgens le Fort II. 4, OVPXXXXXX Openen van bot voor het verkrijgen van een autotransplantaat OVPXXXXXX Overbruggen van een gnathoschisis met bottransplantaat of kaakreconstructie met allo- of autotransplantaat of reconstructie kaakgewricht. 1, OVPXXXXXX Transpositie van een huidspierlap naar een defect in mondholte, pharynx, larynx en/ of oesophagus. 4, OVPXXXXXX Tumor van orbita en decompressie van het orbitadak 1, OVPXXXXXX Exenteratio orbitae. 1, OVPXXXXXX Totale parotidectomie. 2, OVPXXXXXX Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, tussen 90 en maximaal minuten behandeling OVPXXXXXX Osteotomie/distractie maxilla volgens le Fort III. 6, OVPXXXXXX Osteotomie/distractie van het os zygomaticum of van de maxilla volgens le Fort I, alsmede decompressie van de orbita. 3, OVPXXXXXX Resectie van halve bovenkaak. 1, OVPXXXXXX Radicale halsklieruitruiming. 1, OVPXXXXXX Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, meer dan 150 minuten 1, behandeling OVPXXXXXX Commando-operatie. 4, OVPXXXXXX Dieetadvisering als onderdeel van gecoördineerde multidisciplinaire zorgverlening aan patiënten met DM, COPD en VRM OVPXXXXXX Uittoeslag bij dieetadvisering als onderdeel van gecoördineerde multidisciplinaire zorgverlening aan patiënten met DM, COPD en VRM OVPXXXXXX Groepsbehandeling bij dieetadvisering als onderdeel van gecoördineerde multidisciplinaire zorgverlening aan patiënten met DM, COPD en VRM OVPXXXXXX Screening bij directe toegang extramurale dieetadvisering OVPXXXXXX Intramurale dieetadvisering (per kwartier) OVPXXXXXX Huisbezoek intramurale dieetadvisering OVPXXXXXX Groepsbehandeling intramurale dieetadvisering (per patiënt, per kwartier) OVPXXXXXX Screening bij directe toegang intramurale dietetiek OVPXXXXXX Telefonische zitting (oefentherapie) OVPXXXXXX Lange zitting (oefentherapie) OVPXXXXXX Intake en onderzoek na verwijzing (oefentherapie) OVPXXXXXX Eenvoudige, korte rapporten (oefentherapie) OVPXXXXXX Meer complexe tijdrovende rapporten (oefentherapie) OVPXXXXXX Eenmalig kinderoefentherapeutisch rapport OVPXXXXXX Toeslag voor thuisbehandeling (oefentherapie) OVPXXXXXX Kinderoefentherapie OVPXXXXXX Instructie / overleg ouders van de patiënt (oefentherapie) OVPXXXXXX Screening (oefentherapie) OVPXXXXXX Intake en onderzoek na screening (oefentherapie) OVPXXXXXX Psychosomatische oefentherapie OVPXXXXXX Oefentherapeutische behandeling bij een groep van meer dan tien personen OVPXXXXXX Inrichtingstoeslag (oefentherapie) OVPXXXXXX Toeslag buiten reguliere werktijden (oefentherapie) OVPXXXXXX Geriatrische fysiotherapie OVPXXXXXX Psychosomatische fysiotherapie OVPXXXXXX FYSIOTHERAPEUTISCHE BEHANDELING M.U.V. E002, E003 EN E OVPXXXXXX LOOPBAD/VLINDERBAD/STANGERBAD (INCL.EVT. MASSAGE EN OEFENEN) OVPXXXXXX KINDERFYSIOTHERAPIE OVPXXXXXX FYSIOTHERAPEUTISCHE BEHANDELING BIJ EEN GROEP VAN 5 T/M 10 PERSONEN OVPXXXXXX MANUELE THERAPIE OVPXXXXXX EENMALING FYSIOTHERAPEUTISCH ONDERZOEK OP MEDISCHE INDICATIE OVPXXXXXX OEDEEMTHERAPIE OVPXXXXXX FYSIOTHERAPEUTISCHE BEHANDELING BIJ EEN GROEP VAN 2 PERSONEN OVPXXXXXX FYSIOTHERAPEUTISCHE BEHANDELING BIJ EEN GROEP VAN 3 PERSONEN OVPXXXXXX FYSIOTHERAPEUTISCHE BEHANDELING BIJ EEN GROEP VAN 4 PERSONEN OVPXXXXXX BEKKENFYSIOTHERAPIE OVPXXXXXX FYSIOTHERAPEUTISCHE BEHANDELING BIJ EEN GROEP VAN MEER DAN 10 PERSONEN OVPXXXXXX Instructie / overleg ouders van de patiënt (fysiotherapie) OVPXXXXXX Verstrekte verband- en hulpmiddelen (individueel tarief) (fysiotherapie) OVPXXXXXX Eenvoudige, korte rapporten (fysiotherapie) OVPXXXXXX Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten (fysiotherapie) OVPXXXXXX Lange zitting (fysiotherapie) OVPXXXXXX Telefonische zitting (fysiotherapie) OVPXXXXXX Screening (fysiotherapie) OVPXXXXXX Intake en onderzoek na screening (fysiotherapie) OVPXXXXXX Intake en onderzoek na verwijzing (fysiotherapie) OVPXXXXXX EENMALIG KINDERFYSIOTHERAPEUTISCH RAPPORT OVPXXXXXX OEFENTHERAPIE VOLGENS CEASAR OVPXXXXXX OEFENTHERAPIE VOLGENS MENSENDIECK OVPXXXXXX EENMALIG OEFENTHERAPEUTISCH ONDERZOEK OP MEDISCH INDICATIE OVPXXXXXX OEFENTHERAPEUTISCHE BEHANDELING BIJ EEN GROEP VAN TWEE PERSONEN OVPXXXXXX OEFENTHERAPEUTISCHE BEHANDELING BIJ EEN GROEP VAN DRIE PERSONEN OVPXXXXXX OEFENTHERAPEUTISCHE BEHANDELING BIJ EEN GROEP VAN VIER PERSONEN OVPXXXXXX OEFENTHERAPEUTISCHE BEHANDELING BIJ EEN GROEP VAN VIJF TOT EN MET TIEN PERSONEN OVPXXXXXX Toeslag thuisbehandeling (fysiotherapie) OVPXXXXXX Inrichtingstoeslag (fysiotherapie) OVPXXXXXX Toeslag buiten reguliere werktijden (fysiotherapie) OVPXXXXXX Individueel eerstelijns psychologisch consult OVPXXXXXX Individueel eerstelijns kort psychologisch consult OVPXXXXXX Eerstelijns psychologisch telefonisch consult bij bestaande behandelrelatie OVPXXXXXX Eerstelijns psychologisch consult bij bestaande behandelrelatie OVPXXXXXX Eerstelijns psychologisch consult relatietherapie

15 Declaratie OVPXXXXXX Eerstelijns psychologisch consult gezinstherapie één ouder OVPXXXXXX Eerstelijns psychologisch consult gezinstherapie twee ouders OVPXXXXXX Eerstelijns psychologisch consult groepstherapie vier tot en met acht personen OVPXXXXXX Eerstelijns psychologisch consult groepstherapie negen tot en met twaalf personen OVPXXXXXX Individueel eerstelijns psychologisch dubbel consult OVPXXXXXX Eerstelijns psychologisch dubbel consult relatietherapie OVPXXXXXX Eerstelijns psychologisch dubbel consult gezinstherapie één ouder OVPXXXXXX Eerstelijns psychologisch dubbel consult gezinstherapie twee ouders OVPXXXXXX Eerstelijns psychologisch dubbel consult groepstherapie vier tot en met acht personen OVPXXXXXX Individueel eerstelijns psychologisch consult aan huis OVPXXXXXX Individueel eerstelijns kort psychologisch consult aan huis OVPXXXXXX Eerstelijns psychologisch consult relatietherapie aan huis OVPXXXXXX Eerstelijns psychologisch consult gezinstherapie één ouder aan huis OVPXXXXXX Eerstelijns psychologisch consult gezinstherapie twee ouders aan huis OVPXXXXXX Individueel eerstelijns psychologisch dubbel consult aan huis OVPXXXXXX Eerstelijns psychologisch dubbel consult relatietherapie aan huis OVPXXXXXX Eerstelijns psychologisch dubbel consult gezinstherapie één ouder aan huis OVPXXXXXX Eerstelijns psychologisch dubbel consult gezinstherapie twee ouders aan huis OVPXXXXXX Eerstelijns psychologie internetbehandeltraject OVPXXXXXX Uurtarief bijzondere tandheelkundige behandelingen van verstandelijk en/of lichamelijk bijzondere zorggroepen OVPXXXXXX Verdoving door middel van een roesje (sedatie) bij bijzondere tandheelkundige behandelingen OVPXXXXXX Verdoving door middel van algehele narcose (anesthesie) bij bijzondere tandheelkundige behandelingen OVPXXXXXX VOEDINGSVOORLICHTING OVPXXXXXX Extramurale dieetadvisering (per kwartier) OVPXXXXXX Toeslag thuisbehandeling extramurale dieetadvisering (per bezoek maximaal 1x per dag) A Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 3, A Operatie bij Borstkanker 6, A Verwijderen van tumor(en) of uitsnijden van een wond bij Borstkanker A Maximaal 5 verpleegligdagen bij Borstkanker 2, A Operatie bij Borstkanker 3, A Reconstructie van de borst(en) bij Borstkanker 11, A Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Borstkanker A Meer dan 28 verpleegligdagen bij Borstkanker 24, A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Borstkanker 9, A Verstrekking van immunotherapie bij Borstkanker 1, A Verstrekking van immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker 4, A Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Borstkanker 1, A Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker 8, A Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Borstkanker 1, A Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker 5, A Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Borstkanker A Operatief verwijderen van tumor(en) en lymfeklier(en) bij Borstkanker 5, A Operatief verwijderen van tumor(en) en lymfeklier(en) (Met verpleegligdag(en)) bij Borstkanker 8, A Consult op de polikliniek bij Borstkanker A Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Borstkanker 1, A Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker 6, A Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Borstkanker A Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker 3, A Operatief verwijderen van de lymfeklieren bij Borstkanker 4, A Operatief verwijderen van de lymfeklieren (Met verpleegligdag(en)) bij Borstkanker 6, A Operatief verwijderen van tumor(en) bij Borstkanker 5, A Operatief verwijderen van tumor(en) (Met verpleegligdag(en)) bij Borstkanker 8, A Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Borstkanker 1, A Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker 4, A Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Borstkanker A Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker 2, A Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Borstkanker 1, A Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Borstkanker 2, A Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij Borstkanker A Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Borstkanker 24, A Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Borstkanker 8, A Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de polikliniek) bij Borstkanker A Toedienen van een injectie met een LHRH analoog of antagonist (hormonale therapie) bij Prostaatkanker A Maximaal 5 verpleegligdagen bij Prostaatkanker 2, A Open operatie bij Prostaatkanker 10, A Open operatie (met operatief verwijderen van lymfeklieren) bij Prostaatkanker 15, A Diagnostiek bij Prostaatkanker 1, A Meer dan 28 verpleegligdagen bij Prostaatkanker 19, A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Prostaatkanker 6, A Verstrekking van immunotherapie bij Prostaatkanker 1, A Verstrekking van immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker 4, A Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Prostaatkanker 1, A Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker 8, A Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Prostaatkanker 1, A Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker 5, A Operatief verwijderen van de lymfeklieren bij Prostaatkanker 6, A Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Prostaatkanker A Het chirurgisch verwijderen van een of beide testes (semicastratie of castratie) bij Prostaatkanker 5, A Kijkoperatie in de buikholte bij Prostaatkanker 5, A Kijkoperatie in de buikholte (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker 8, A Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren) bij Prostaatkanker 5, A Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren - met verpleegligdag(en)) bij Prostaatkanker 11, A Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Prostaatkanker 1, A Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker 6, A Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Prostaatkanker A Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker 3, A Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Prostaatkanker 1, A Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker 4, A Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Prostaatkanker A Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker 2, A Kijkoperatie bij Prostaatkanker 1, A Kijkoperatie (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker 5, A Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Prostaatkanker 1, A Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Prostaatkanker 2, A Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij Prostaatkanker 1, A Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Prostaatkanker 24, A Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Prostaatkanker 8,

16 Declaratie 15A Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de polikliniek) bij Prostaatkanker A Blaasspoeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen 1, A Blaasspoeling bij Blaaskanker A Operatie bij Kanker van nier(en) of urinewegen 9, A Operatie (met operatief verwijderen van lymfeklieren) bij Kanker van nier(en) of urinewegen 13, A Operatie bij Blaaskanker 1, A Operatie (met operatief verwijderen van lymfeklieren) bij Blaaskanker 2, A Operatie bij Blaaskanker 11, A Diagnostiek waarbij een instrument ingebracht wordt bij Kanker van nier(en) of urinewegen A Maximaal 5 verpleegligdagen bij Kanker van nier(en) of urinewegen 2, A Kijkoperatie bij Kanker van nier(en) of urinewegen 2, A Kijkoperatie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen 4, A Kijkoperatie in de buikholte bij Kanker van nier(en) of urinewegen 5, A Kijkoperatie in de buikholte (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen 8, A Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren) of lymfklieroperatie bij Kanker van nier(en) of urinewegen 5, A Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren - met verpleegligdag(en)) of lymfklieroperatie bij Kanker van nier(en) of urinewegen 7, A Diagnostiek waarbij een instrument ingebracht wordt bij Blaaskanker A Maximaal 5 verpleegligdagen bij Blaaskanker 1, A Kijkoperatie bij Blaaskanker 4, A Kijkoperatie in de buikholte bij Blaaskanker 5, A Kijkoperatie in de buikholte (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker 10, A Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren) bij Blaaskanker 5, A Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren - met verpleegligdag(en)) bij Blaaskanker 2, A Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen A Meer dan 28 verpleegligdagen bij Kanker van nier(en) of urinewegen 18, A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Kanker van nier(en) of urinewegen 6, A Verstrekking van immunotherapie bij Kanker van nier(en) of urinewegen 1, A Verstrekking van immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen 4, A Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen 1, A Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen 8, A Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Kanker van nier(en) of urinewegen 1, A Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen 5, A Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Blaaskanker A Meer dan 28 verpleegligdagen bij Blaaskanker 18, A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Blaaskanker 6, A Verstrekking van immunotherapie bij Blaaskanker 1, A Verstrekking van immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker 4, A Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Blaaskanker 1, A Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker 8, A Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Blaaskanker 1, A Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker 5, A Consult op de polikliniek bij Kanker van nier(en) of urinewegen A Consult op de polikliniek bij Blaaskanker A Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen 1, A Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen 6, A Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Kanker van nier(en) of urinewegen A Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen 3, A Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Blaaskanker 1, A Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker 5, A Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Blaaskanker 1, A Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker 3, A Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen 1, A Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen 4, A Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen A Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen 2, A Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Blaaskanker 1, A Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker 4, A Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Blaaskanker A Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker 2, A Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Kanker van nier(en) of urinewegen 1, A Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) en/of urinewegen 2, A Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Blaaskanker 1, A Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Blaaskanker 2, A Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij Kanker van nier(en) of urinewegen A Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) en/of urinewegen 24, A Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) en/of urinewegen 8, A Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij Blaaskanker 1, A Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Blaaskanker 24, A Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Blaaskanker 8, A Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de polikliniek) bij Kanker van nier(en) of urinewegen A Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de polikliniek) bij Blaaskanker A Mohs-microchirurgie (laag voor laag wegnemen en onderzoeken van tumorweefsel) bij Huidkanker of voortekenen hiervan 2, A Operatie aan huid en/of lymfevaten bij Huidkanker of voortekenen hiervan 4, A Operatie aan huid en/of lymfevaten (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan 6, A Lichttherapie bij Huidkanker of voortekenen hiervan 1, A Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Huidkanker of voortekenen hiervan 2, A Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Huidkanker of voortekenen hiervan 3, A tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Huidkanker of voortekenen hiervan 6, A Verstrekking van immunotherapie bij Huidkanker of voortekenen hiervan 1, A Verstrekking van immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan 4, A Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Huidkanker of voortekenen hiervan 1, A Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan 8, A Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Huidkanker of voortekenen hiervan 1, A Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan 5, A Operatie bij Huidkanker of voortekenen hiervan 1, A Meerdere operaties bij Huidkanker of voortekenen hiervan 2, A Beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri) bij Huidkanker of voortekenen hiervan A Diagnostisch onderzoek bij Huidkanker of voortekenen hiervan 1, A Lasertherapie bij Huidkanker of voortekenen hiervan A Een tot twee operatie(s) bij Huidkanker of voortekenen hiervan A Meer dan twee operaties bij Huidkanker of voortekenen hiervan 1, A Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Huidkanker of voortekenen hiervan 1, A Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan 5, A Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Huidkanker of voortekenen hiervan A Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan 3, A Fotodynamische therapie (vorm van lichttherapie) bij Huidkanker of voortekenen hiervan A Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Huidkanker of voortekenen hiervan 1,

17 Declaratie 15A Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan 4, A Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Huidkanker of voortekenen hiervan A Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan 2, A Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Huidkanker of voortekenen hiervan A Consult op de polikliniek bij Huidkanker of voortekenen hiervan A Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Huidkanker of voortekenen hiervan 1, A Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan 2, A Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij Huidkanker of voortekenen hiervan A Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan 24, A Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan 8, A Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de polikliniek) bij Huidkanker of voortekenen hiervan A Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 1, A Insulinepomptherapie (bijvullen pomp) bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 4, A Meer dan 28 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 24, A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 7, A Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 1, A Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 1, A tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Diabetes mellitus (suikerziekte) A Insulinepomptherapie (Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen) bij Diabetes mellitus (suikerziekte) 1, A Consult op de polikliniek bij Diabetes mellitus (suikerziekte) A Insulinepomptherapie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken) bij Diabetes mellitus (suikerziekte) A Consult op de polikliniek bij Diabetes mellitus (suikerziekte) A Operatieve ingreep bij Een slaapstoornis 2, A Beademing middels CPAP/ BIPAP bij Een slaapstoornis 1, A Beademing middels CPAP/ BIPAP (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Een slaapstoornis 2, A Polygrafie (ademhalingsregistratie) bij Een slaapstoornis 1, A Polysomnografie (slaapademhalingsregistratie) bij Een slaapstoornis 1, A Multidisciplinaire behandeling bij Een slaapstoornis A Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een slaapstoornis 1, A Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een slaapstoornis 1, A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een slaapstoornis 6, A Meer dan twee onderzoeken bij Een slaapstoornis A Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een slaapstoornis A Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Een slaapstoornis A Consult op de polikliniek bij Een slaapstoornis A Verpleegligdagen bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) 3, A Verpleegligdagen bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) 2, A Lokale injectie van corticosteroiden (ontstekingsremmers) (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) A Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) A Dagbehandeling bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) A Dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) A Lokale injectie van corticosteroiden (ontstekingsremmers) (Vervolg contact) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) A Lokale injectie van corticosteroiden (ontstekingsremmers) (Eerste contact) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) A Beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) A Diagnostisch onderzoek of therapie bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) A Diagnostisch onderzoek of therapie (met beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri)) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) A Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) A Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) A Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken (Vervolg contact) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) A Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken (Eerste contact) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) A Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) A Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) A Maximaal 5 verpleegligdagen bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn 1, A Multidisciplinaire behandeling bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn 1, A Dagbehandeling bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn A Dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn 1, A Meer dan 28 verpleegligdagen bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn 7, A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn 6, A Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn A Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn A Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn A Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn A Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn A Complexe operatie om cataract (staar) te verhelpen 1, A Maximaal 2 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van de ooglens A Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van de ooglens A Meer dan 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van de ooglens 1, A tot maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van de ooglens 1, A Operatieve ingreep bij Een aandoening van de ooglens A Operatie om cataract (staar) te verhelpen bij Een aandoening van de ooglens 1, A Operatie om cataract (staar) te verhelpen (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van de ooglens 2, A tot 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van de ooglens A Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Een aandoening van de ooglens A Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van de ooglens A Laserbehandeling van nastaar A Consult op de polikliniek bij Een aandoening van de ooglens A Een polikliniekbezoek (met diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van de ooglens A tot 4 polikliniekbezoeken bij Een aandoening van de ooglens A tot 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van de ooglens A Complexe operatie om de oogdruk te verlagen bij Glaucoom 3, A Maximaal 2 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Glaucoom A Operatie om de oogdruk te verlagen bij Glaucoom A Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Glaucoom A Meer dan 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Glaucoom 1, A tot maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Glaucoom 1, A Laserbehandeling om de oogdruk te verlagen bij Glaucoom A tot 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Glaucoom A Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Glaucoom A Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Glaucoom A Consult op de polikliniek bij Glaucoom A Een polikliniekbezoek (met diagnostisch onderzoek) bij Glaucoom A tot 4 polikliniekbezoeken bij Glaucoom A tot 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Glaucoom A Maximaal 2 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) A Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) A Meer dan 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) A tot maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand)

18 Declaratie 15A tot 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) A Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) A Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) A Consult op de polikliniek bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) A Een polikliniekbezoek (met diagnostisch onderzoek) bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) A tot 4 polikliniekbezoeken bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) A tot 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand) A Operatie waarbij het glasvocht wordt verwijderd bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) 2, A Maximaal 2 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) 1, A Injectie met medicatie in het glasvocht bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) A Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) A Meer dan 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) 1, A tot maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) 1, A tot 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) A Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) A Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) A Laserbehandeling van netvliesafwijkingen bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) A Een polikliniekbezoek (met diagnostisch onderzoek) bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) A tot 4 polikliniekbezoeken bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) A tot 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) A Laserbehandeling van netvliesafwijkingen bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) A Consult op de polikliniek bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) A Consult op de polikliniek bij Een aandoening van netvlies / vaatvlies / glasachtig lichaam / oogontsteking A Ingreep bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) A Ingreep bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) A Ooglidcorrectie bij Een aandoening van ooglid / traanapparaat / oogkas A Dagbehandeling bij Een aandoening van het oor 1, A Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van het oor 1, A Multidisciplinaire behandeling bij Een aandoening van het oor A Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het oor 4, A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het oor 4, A Operatie aan de huid bij Afwijkingen aan de oorschelp A Maximaal 5 verpleegligdagen bij Afwijkingen aan de oorschelp 2, A Operatie aan de oorschelp of huid bij Afwijkingen aan de oorschelp 2, A Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van het oor A Beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri) bij Middenoorontsteking A Maximaal 5 verpleegligdagen bij Middenoorontsteking 3, A Beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri) bij Afwijkingen aan de oorschelp A Meer dan 28 verpleegligdagen bij Afwijkingen aan de oorschelp 2, A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Afwijkingen aan de oorschelp 2, A Beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri) bij Afwijkingen van de gehoorbeentjes A Operatie aan het middenoor bij Afwijkingen van de gehoorbeentjes 3, A Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Middenoorontsteking A Meer dan 28 verpleegligdagen bij Middenoorontsteking 2, A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Middenoorontsteking 2, A Operatie bij Middenoorontsteking 1, A Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Afwijkingen aan de oorschelp A Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een aandoening van het oor A Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Een aandoening van het oor A Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Afwijkingen van de gehoorbeentjes A Consult op de polikliniek bij Middenoorontsteking A Consult op de polikliniek bij Afwijkingen aan de oorschelp A Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een aandoening van het oor A Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Een aandoening van het oor A Consult op de polikliniek bij Afwijkingen van de gehoorbeentjes A Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart 15A Consult op de polikliniek bij Een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart A Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart 2, A Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart 25, A tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart 7, A Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) 2, A Operatie aan slagader(s) bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) 9, A Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) A Onderzoek door het vaatlab (bijv duplex/doppler) bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) A Onderzoek door het vaatlab (bijv duplex/doppler) (met beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri)) bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) A Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) 21, A tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) 7, A Botoperatie of amputatie bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) 2, A Botoperatie of amputatie (Met verpleegligdagen) bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) 20, A een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) A Consult op de polikliniek bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) A Operatie bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) 2, A Operatie (Met verpleegligdagen) bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) 13, A Operatie bij Varices (spataderen) 1, A Meerdere operaties bij Varices (spataderen) 3, A Laserbehandeling bij Varices (spataderen) A tot 2 operatie(s) bij Varices (spataderen) A Meer dan 2 operaties bij Varices (spataderen) 1, A Operatie bij Varices (spataderen) A Meerdere operaties bij Varices (spataderen) 1, A Scleroseren (inspuiten) van spataderen bij Varices (spataderen) A Een tot twee dagbehandelingen of polikliniekbezoeken bij Varices (spataderen) A Consult op de polikliniek bij Varices (spataderen) A Operatief plaatsen van een biventriculaire pacemaker bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma 7, A Operatief plaatsen van een biventriculaire pacemaker (Met verpleegligdagen) bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma 21, A Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma A Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma 2, A Operatief plaatsen van een 1 of 2 draads pacemaker bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma 11, A Operatief plaatsen van een 1 of 2 draads pacemaker (Met verpleegligdagen) bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma 11, A Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma A Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma 1, A Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma A Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma 30, A tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma 7, A Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma A Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma 18, A tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma 6,

19 Declaratie 15A Dagbehandeling bij Een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) 1, A Maximaal 5 verpleegligdagen bij Beroerte door subarachnoidale bloeding 1, A Multidisciplinaire behandeling bij Een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) A Multidisciplinaire behandeling bij Beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack) A Dagbehandeling bij Beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack) 1, A Dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack) 1, A Maximaal 5 verpleegligdagen bij Beroerte door hersenbloeding of andere bloeding binnen de schedel 2, A Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack) 1, A Klinisch neurofysiologisch onderzoek (Vervolg contact) bij Een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) A Klinisch neurofysiologisch onderzoek (Eerste contact) bij Een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) A Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack) A Maximaal 5 verpleegligdagen bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen 2, A Maximaal 5 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen 2, A Inbrengen bloedstolseloplossend middel (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen 4, A Inbrengen bloedstolseloplossend middel (Maximaal 5 verpleegligdagen - met klin. neurofysi. onderzoek) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening 5, in bloedvaten hersenen 15A Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) A Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) A Meer dan 28 verpleegligdagen bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen 23, A Meer dan 28 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen 24, A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen 7, A tot maximaal 28 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen 7, A Inbrengen bloedstolseloplossend middel (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen 27, A Inbrengen bloedstolseloplossend middel (Meer dan 28 verpleegligdagen - met klin. neurofys. onderzoek) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening 27, in bloedvaten hersenen 15A Inbrengen bloedstolseloplossend middel (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen9, A Inbrengen bloedstolseloplossend middel (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen - met klin. neurofys. onderzoek) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening 10, in bloedvaten hersenen 15A Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) A Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) A Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack) A Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack) A Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack) A Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack) A Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen A Verpleegligdagen bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen 1, A Operatie aan de neus- of keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen 1, A Operatie aan de neus- of keelamandelen (Met verpleegligdagen) bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen 2, A Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen A Consult op de polikliniek bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen A Kijkoperatie aan de long(en) bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) 4, A Kijkoperatie aan de long(en) (met het plaatsen van een stent/buisje) bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) 4, A Medebehandeling bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) A Meer dan 4 dagbehandelingen bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) 2, A Maximaal 4 verpleegligdagen bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) 2, A Maximaal 4 verpleegligdagen (met beademing) bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) 2, A Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) A tot maximaal 14 verpleegligdagen bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) 4, A tot maximaal 14 verpleegligdagen (met beademing) bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) 5, A Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) A Meer dan 28 verpleegligdagen bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) 18, A Meer dan 28 verpleegligdagen (met beademing) bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) 18, A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) 9, A tot maximaal 28 verpleegligdagen (met beademing) bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) 9, A Consult op de polikliniek bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) A Rechtzetten van het neustussenschot bij Afwijkingen aan het neustussenschot 3, A Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Afwijkingen aan het neustussenschot A Maximaal 5 verpleegligdagen bij Afwijkingen aan het neustussenschot 1, A Neusoperatie bij Afwijkingen aan het neustussenschot 2, A Consult op de polikliniek bij Afwijkingen aan het neustussenschot A Meer dan 28 verpleegligdagen bij Afwijkingen aan het neustussenschot 1, A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Afwijkingen aan het neustussenschot 1, A Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Hernia diaphragmatica (middenrif-breuk) A Maximaal 5 verpleegligdagen bij Hernia diaphragmatica (middenrif-breuk) 1, A Operatie bij Hernia diaphragmatica (middenrif-breuk) 7, A Kijkoperatie bij Hernia diaphragmatica (middenrif-breuk) 6, A Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij een liesbreuk A Consult op de polikliniek bij Hernia diaphragmatica (middenrif-breuk) A Meer dan 28 verpleegligdagen bij Hernia diaphragmatica (middenrif-breuk) 2, A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Hernia diaphragmatica (middenrif-breuk) 6, A Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij navelbreuk of bovenbuiksbreuk A Maximaal 5 verpleegligdagen bij navelbreuk of bovenbuiksbreuk 1, A Consult op de polikliniek bij een liesbreuk A Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij littekenbreuk A Maximaal 5 verpleegligdagen bij littekenbreuk 1, A Consult op de polikliniek bij navelbreuk of bovenbuiksbreuk A Meer dan 28 verpleegligdagen bij navelbreuk of bovenbuiksbreuk 2, A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij navelbreuk of bovenbuiksbreuk 5, A Consult op de polikliniek bij littekenbreuk A Meer dan 28 verpleegligdagen bij littekenbreuk 7, A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij littekenbreuk 6, A Operatie bij navelbreuk of bovenbuiksbreuk 2, A Kijkoperatie bij navelbreuk of bovenbuiksbreuk 3, A Operatie bij littekenbreuk 5, A Kijkoperatie bij littekenbreuk 5, A Operatieve ingreep aan de alvleesklier bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier 23, A Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier A Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier 2, A Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier A Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier 21, A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier 5, A Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier A Operatie aan de galblaas of galwegen bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier 2, A Operatie aan de galblaas of galwegen (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier 5, A Consult op de polikliniek bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier A Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier 1, A Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier 6, A Maximaal 5 verpleegligdagen bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm) 2, A Operatie (Zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen) bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm) 11, A Operatie (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm) 25,

20 Declaratie 15A Maximaal 5 verpleegligdagen bij Ziekte van Crohn (chronische darmontsteking) 2, A Operatie (Zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen) bij Ziekte van Crohn (chronische darmontsteking) 8, A Operatie (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Ziekte van Crohn (chronische darmontsteking) 33, A Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm) A Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm) 1, A Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm) 1, A Meer dan 28 verpleegligdagen bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm) 25, A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm) 8, A Operatie (Zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen) bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm) 7, A Operatie (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm) 26, A Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Ziekte van Crohn (chronische darmontsteking) 1, A Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts bij Ziekte van Crohn (chronische darmontsteking) 1, A Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts bij Ziekte van Crohn (chronische darmontsteking) 2, A Meer dan 28 verpleegligdagen bij Ziekte van Crohn (chronische darmontsteking) 27, A tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Ziekte van Crohn (chronische darmontsteking) 7, A Operatie (Zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen) bij Ziekte van Crohn (chronische darmontsteking) 7, B Operatie (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Ziekte van Crohn (chronische darmontsteking) 15, B Consult op de polikliniek bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm) B Een (dag)behandeling bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm) B Meerdere dagbehandelingen bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm) 2, B Consult op de polikliniek bij Ziekte van Crohn (chronische darmontsteking) B Een (dag)behandeling bij Ziekte van Crohn (chronische darmontsteking) B Meerdere dagbehandelingen bij Ziekte van Crohn (chronische darmontsteking) 2, B Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een huidaandoening met bultjes en schilfers 1, B Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een huidaandoening met bultjes en schilfers 12, B tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een huidaandoening met bultjes en schilfers 5, B Een ingreep aan de huid of lasertherapie (enkelvoudig) bij Een huidaandoening met bultjes en schilfers B Een ingreep aan de huid of lasertherapie (meervoudig) bij Een huidaandoening met bultjes en schilfers 1, B Consult op de polikliniek bij Een huidaandoening met bultjes en schilfers B Meer dan 8 dagbehandelingen bij Reumatische gewrichtsontsteking 5, B Maximaal 5 verpleegligdagen bij Reumatische gewrichtsontsteking 3, B tot 8 dagbehandelingen bij Reumatische gewrichtsontsteking 3, B Meer dan 28 verpleegligdagen bij Reumatische gewrichtsontsteking 9, B tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Reumatische gewrichtsontsteking 9, B Maximaal 5 verpleegligdagen bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) of uitstralende pijn 2, B tot 8 dagbehandelingen bij Jicht 2, B Meer dan 28 verpleegligdagen bij Jicht 6, B tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Jicht 6, B tot 3 dagbehandelingen bij Reumatische gewrichtsontsteking 1, B Multidisciplinaire behandeling bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) of uitstralende pijn 2, B Dagbehandeling bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) of uitstralende pijn 1, B Dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) of uitstralende pijn 1, B Meer dan 28 verpleegligdagen bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) of uitstralende pijn 17, B tot maximaal 28 verpleegligdagen bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) of uitstralende pijn 7, B tot 3 dagbehandelingen bij Jicht 2, B Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) of uitstralende pijn B Meer dan 4 polikliniekbezoeken (Onderzoek) bij Reumatische gewrichtsontsteking 3, B Heupoperatie of implanteren van een heupprothese bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel 3, B Heupoperatie of implanteren van een heupprothese (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel 9, B Aanbrengen of verwijderen van pennen / schroeven / metalen platen bij Klachten aan de wervelkolom B Maximaal 5 verpleegligdagen bij Klachten aan de wervelkolom 1, B Aanbrengen of verwijderen van pennen / schroeven / metalen platen bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) 2, B Maximaal 5 verpleegligdagen bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) 2, B Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) of uitstralende pijn B Meer dan 4 polikliniekbezoeken (Onderzoek) bij Jicht 2, B tot 4 polikliniekbezoeken (Onderzoek) bij Reumatische gewrichtsontsteking 2, B Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met echo) bij Reumatische gewrichtsontsteking 2, B Aanbrengen of verwijderen van pennen / schroeven /metalen platen bij Klachten aan de wervelkolom B Meer dan 28 verpleegligdagen bij Klachten aan de wervelkolom 6, B tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Klachten aan de wervelkolom 6, B Aanbrengen of verwijderen van pennen / schroeven /metalen platen bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) 2, B Meer dan 28 verpleegligdagen bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) 3, B tot maximaal 28 verpleegligdagen bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) 2, B tot 4 polikliniekbezoeken (Onderzoek) bij Jicht 2, B Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met echo) bij Jicht 2, B tot 4 polikliniekbezoeken (met echo) bij Reumatische gewrichtsontsteking 1, B Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Reumatische gewrichtsontsteking 1, B Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri)) bij Reumatische gewrichtsontsteking 1, B Aanbrengen of verwijderen van pennen / schroeven / metalen platen bij Beschadiging van het kniegewricht B Maximaal 5 verpleegligdagen bij Beschadiging van het kniegewricht 2, B Aanbrengen of verwijderen van pennen / schroeven / metalen platen bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de heup 2, B Maximaal 5 verpleegligdagen bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de heup 2, B Operatieve ingreep aan de knieband(en) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel 4, B Knieoperatie of implanteren van een knieprothese bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel 3, B Knieoperatie of implanteren van een knieprothese (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel 10, B Behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Klachten aan de wervelkolom 1, B Behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) B Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) of uitstralende pijn B Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) of uitstralende pijn B tot 4 polikliniekbezoeken (met echo) bij Jicht 2, B Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Jicht B Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri)) bij Jicht 1, B Vervolg contact (1 tot 2 polikliniekbezoeken - Onderzoek) bij Reumatische gewrichtsontsteking 2, B Eerste contact (1 tot 2 polikliniekbezoeken - Onderzoek) bij Reumatische gewrichtsontsteking 2, B tot 4 polikliniekbezoeken bij Reumatische gewrichtsontsteking B tot 4 polikliniekbezoeken (met beeldvorming (rontgen/echo/ct/mri)) bij Reumatische gewrichtsontsteking 1, B Aanbrengen of verwijderen van pennen / schroeven /metalen platen bij Beschadiging van het kniegewricht B Meer dan 28 verpleegligdagen bij Beschadiging van het kniegewricht 2, B tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Beschadiging van het kniegewricht 2, B Aanbrengen of verwijderen van pennen / schroeven / metalen platen bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de knie 2, B Maximaal 5 verpleegligdagen bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de knie 2, B Aanbrengen of verwijderen van pennen / schroeven /metalen platen bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de heup B Meer dan 28 verpleegligdagen bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de heup 4, B tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de heup 4, B Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) of uitstralende pijn B Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) of uitstralende pijn B Vervolg contact (1 tot 2 polikliniekbezoeken - Onderzoek) bij Jicht 2,

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm Products kunnen meerdere keren voorkomen als gevolg van een andere geldigheidsperiode. Declaratie Omschrijving declaratie Totaalprijs Van Tm 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 01-01-2014 31-12-2014 010906

Nadere informatie

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 juni 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 juni 2014 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten Lievensberg ziekenhuis 2014 Versie 2.0 1-6-2014

Tarievenlijst passanten Lievensberg ziekenhuis 2014 Versie 2.0 1-6-2014 Tarievenlijst passanten Lievensberg 2014 Versie 2.0 1-6-2014 Declaratiec Zorgproduct Omschrijving Kostendeel Honorarium Totaal Tarief 010905 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER - 0,25 0,25 010906 010906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar onze Verzekeringsvoorwaarden.

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar onze Verzekeringsvoorwaarden. U kunt via onze Zorgvinder nagaan of uw zorgaanbieder een contract met ons heeft. Zorgvinder Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

geldig per 1 juni 2014

geldig per 1 juni 2014 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,25 0,25 10906 Reistijd/vacatie per half uur. 0,00 33,00 33,00 32280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 18,47 54,92 73,39 32281

Nadere informatie

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 juni 2014 Einddatum: 31 december 2014

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 juni 2014 Einddatum: 31 december 2014 Prijslijst St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 juni 2014 Einddatum: 31 december 2014 Declaratiecode 010905 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,25 0,25 010906 010906

Nadere informatie

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 44)

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 44) 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Vergoeding nietgecontracteerde. specialistische zorg 2015

Vergoeding nietgecontracteerde. specialistische zorg 2015 Vergoeding nietgecontracteerde medisch specialistische zorg 2015 IAK Verzekeringen Als gevolmachtigd agent voert IAK geheel zelfstandig zorgverzekeringen uit voor rekening van een zorgverzekeraar. Daarom

Nadere informatie

DBC Zorgproductcode Zorg Plan Selectief (natura)

DBC Zorgproductcode Zorg Plan Selectief (natura) Wij zijn er voor ú Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die

Nadere informatie

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder:

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Inho dsopgave behorende bij de tabel

Inho dsopgave behorende bij de tabel Tabel behorende bij PB 2001, 100 (Landsbesluit Medisch Tarief Sociale Verzekeringen 2001) Inho dsopgave behorende bij de tabel Omschrijving pagina Kleine verrichtingen (huisarts) i -2 Bijzondere verrichtingen

Nadere informatie

Testen en afnamecondities

Testen en afnamecondities -100b (liquor) Acetazolamide Bloed Buis oranje-gel-8.5 4 Afname vlak vóór dosis of minimaal 2 uur na dosis Aceton Acetylcholinereceptoren, antistoffen tegen (ACRA) Bloed Buis oranje-gel-8.5 4 Adenovirus

Nadere informatie

Toelichtingen bij het aanvraagformulier

Toelichtingen bij het aanvraagformulier Informatie vanuit het laboratorium CMA-CLA-CLH Toelichtingen bij het aanvraagformulier Opgemaakt op basis van het aanvraagformulier versie 44 Raadpleeg ook de labogids AFNAMECONDITIES Nuchtere staalafname:

Nadere informatie

Doseren van humane choriongonadotrofines (HCG) mag niet worden aangerekend gedurende de twintig laatste weken van de zwangerschap.

Doseren van humane choriongonadotrofines (HCG) mag niet worden aangerekend gedurende de twintig laatste weken van de zwangerschap. DIAGNOSEREGELS ARTIKEL 24 Diag 1 Diag 2 Diag 3 Diag 5 Diag 6 Diag 8 Diag 10 Diag 11 Diag 12 Diag 20 Diag 24 Diag 27 Doseren van glucose of andere reducerende suikers in urine en/of doseren van eiwit in

Nadere informatie

INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN

INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN INSTRUCTIES BIJ DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN 1. Deze toets bestaat uit 150 meerkeuzevragen. 2. Controleer of er pagina s ontbreken en vraag zonodig een nieuw exemplaar. 3. Bij de inschrijfbalie ontvangt

Nadere informatie

Referentiewaardelijst bepalingen

Referentiewaardelijst bepalingen Deze lijst toont de referentiewaarden voor de bepalingen uitgevoerd op het laboratorium van Diagnostiek voor U Opmerkingen: - De tijdsduur tot de rapportage van de uitslag is afhankelijk van de manier

Nadere informatie

EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC

EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC EXAMENSTOFBESCHRIJVING MEDISCHE VAKKEN MDK MDT - MDC Copyright Stichting BCE INHOUDSOPGAVE KENMERKEN LEVENDE STOF...2 CELLEN EN WEEFSELS...2 ONCOLOGIE...3 SKELET, SPIEREN EN GEWRICHTEN...3 SKELET EN GEWRICHTEN...3

Nadere informatie

Atalmedialwijzer. Voor: artsen en (co) assistenten Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen

Atalmedialwijzer. Voor: artsen en (co) assistenten Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen Atalmedialwijzer Laboratorium Voor: artsen en (co) assistenten Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp/Alphen Informatie en richtlijnen voor het optimaal gebruik van de diensten van Atalmedial vs 2 januari 2015

Nadere informatie

Bijlage 1 bij beleidsregel CU-2073

Bijlage 1 bij beleidsregel CU-2073 Bijlage 1 bij beleidsregel CU-2073 INDELING TARIEFLIJST 2012 A. ALGEMEEN B. DIAGNOSTIEK 1. Beeldvormende diagnostiek 2. Klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken 3. Pathologie 4. Nucleaire

Nadere informatie

Algemeen onderzoek BSE Kreatinine GFR ALAT y-gt ASAT Glucose TSH ANEMIE Hb MCV Ferritine Trombocyten Leukocyten Reticulocyten LDH Foliumzuur Vit B12

Algemeen onderzoek BSE Kreatinine GFR ALAT y-gt ASAT Glucose TSH ANEMIE Hb MCV Ferritine Trombocyten Leukocyten Reticulocyten LDH Foliumzuur Vit B12 Algemeen onderzoek BSE bij ontsteking komen eiwitten vrij die de erytrocyten sneller doen zakken dus hoog BSE Hb eiwit in de rode bloedcel voor vervoer zuurstof en koolstofdioxide Kreatinine 60/120 wordt

Nadere informatie

DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10

DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10 INHOUDSTAFEL. DEEL 1. DE RODE BLOEDCEL... 9 1 DE VORM EN CYTOSKELET VAN ERYTROCYTEN... 9 2 KARAKTERISTIEKEN VAN RODE BLOEDCELLEN... 10 3 VORMING VAN RBC: ERYTROPOIESIS... 11 4 HET ERYTROPOIETINE... 13

Nadere informatie

VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL

VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL VIER JARIGE HBO OPLEIDING INTEGRALE GENEESKUNDE VOOR THERAPEUTEN DE MENS CENTRAAL VERSIE FEBRUARI 2012 OPDRACHTGEVER EN VERANTWOORDELIJK VOOR DE UITVOERING IN DE PRAKTIJK: NEW HEALTH ACADEMY OPLEIDINGS

Nadere informatie

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten

Handboek Gebruik Zorgactiviteiten Handboek Gebruik Zorgactiviteiten bijgewerkt tot en met RZ14c Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Consult, overleg, coördinatie en bespreking... 5 2.1 Poliklinische

Nadere informatie

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009 Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute aandoeningen in de Interne Geneeskunde Vierde editie 2009 Redactiecommissie A.P.J. de Vries (LUMC, Leiden) R.O.B. Gans (UMCG, Groningen)

Nadere informatie

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen

Acute boekje. Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op het gebied van inwendige specialismen 2009 Acute boekje Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van aandoeningen op

Nadere informatie

Richtlijnen voor het goed gebruik van medische beeldvorming

Richtlijnen voor het goed gebruik van medische beeldvorming Richtlijnen voor het goed gebruik van medische beeldvorming voorgesteld door de Belgische Vereniging voor Radiologie nhoud: A. Hoofd B. Hals C. Wervelkolom D. Bewegingsapparaat E. Cardiovasculair stelsel

Nadere informatie

Richtlijn gebruik nieuwe orale anticoagulantia (NOACs) regio Leiden, Den Haag, Gouda - versie 25 februari 2013

Richtlijn gebruik nieuwe orale anticoagulantia (NOACs) regio Leiden, Den Haag, Gouda - versie 25 februari 2013 Richtlijn gebruik nieuwe orale anticoagulantia (NOACs) regio Leiden, Den Haag, Gouda - versie 25 februari 2013 Dit hoofdstuk is mede gebaseerd op de Leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmiddelen,

Nadere informatie

Werkboek. Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4. behorend bij de derde druk van. Paul Bocken

Werkboek. Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4. behorend bij de derde druk van. Paul Bocken Werkboek behorend bij de derde druk van Beknopte integrale ziekteleer Kwalificatieniveau 4 Paul Bocken In dit werkboek zijn oefenvragen opgenomen die behoren bij de uitgave Beknopte integrale ziekteleer

Nadere informatie

Spijkenisse Medisch Centrum hoogwaardige zorg dichtbij huis

Spijkenisse Medisch Centrum hoogwaardige zorg dichtbij huis Voorjaar 2014 Verwijsgids Spijkenisse Medisch Centrum hoogwaardige zorg dichtbij huis Welkom 2 verwijsgids spijkenisse medisch Centrum Geachte verwijzer, voorwoord Met trots presenteren wij hier het zorgaanbod

Nadere informatie

Diagnostisch onderzoek

Diagnostisch onderzoek Vademecum Diagnostisch onderzoek Sanquin Bloedvoorziening Vademecum Diagnostisch onderzoek Sanquin Diagnostiek 2014 Inhoud 5 Voorwoord 7 8 20 38 54 72 82 92 106 126 150 156 166 180 196 Theorie 1 Transfusie

Nadere informatie